Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby"

Transkript

1 Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby 2. schůzka, 9. prosince 2016, SFDI Pracovní skupina - BIM pro dopravní stavby 1. Zahájení Program 2. schůzky PS 2. Koncepce zavedení informačního modelování pro stavby dopravní infrastruktury a) Struktura koncepce 3. Podpora přípravy pilotních projektů a) Výběr pilotních projektů SŽDC b) Výběr pilotních projektů ŘSD ČR c) Požadavky na zpracování BIM modelu pro železniční stavby d) Požadavky na zpracování BIM modelu pro silniční stavby e) Pravidla pro tvorbu, předání a používání informačního modelu BIM protokol 4. Různé 5. Závěr 2 1

2 PS BIM pro dopravní stavby - úvod Tisková zpráva včetně rozhovoru z konference BIM DAY 2016 Stavby dopravní infrastruktury již v roce 2017 využijí přínosy digitalizace stavebnictví Připomínky a doplnění dokumentu Dlouhodobé přínosy BIM v oblasti dopravních staveb v ČR Část připomínek ŘSD zapracována Část bude dodatečně vysvětlena písemnou formou, případně bude vysvětlena při dalších plánovaných akcích Koordinační jednání k výběru pilotních projektů ŘSD,SŽDC 3 Pracovní skupina - BIM pro dopravní stavby Koncepce zavedení informačního modelování pro stavby dopravní infrastruktury struktura 1.Úvod 2.Proč BIM -dlouhodobé přínosy BIM v oblasti dopravních staveb 3.Současná praxe digitalizace a BIM v dopravních stavbách 4.Návrh činností pro zavedení informačního modelování 5.Závěr 4 2

3 Koncepce zavedení informačního modelování PS BIM Návrh činností pro zavedení informačního modelování Harmonogram je stanoven pouze orientačně pro diskuzi a bude upřesňován Ustanovení "Expertní PS pro BIM" Koncepce implementace informačního modelování pro dopravní stavby Q1.Q2.Q3.Q4.Q1.Q2.Q3.Q4.Q Pilotní projekty Specifikace zadání BIM pilotních projektů Výběr vhodných pilotních projektů Realizace pilotních projektů Monitoring pilotních projektů Vyhodnocení pilotních projektů 5 Koncepce zavedení informačního modelování Návrh činností pro zavedení informačního modelování Harmonogram je stanoven pouze orientačně pro diskuzi a bude upřesňován Metodické pokyny / předpisy 4.Q1.Q2.Q3.Q4.Q1.Q2.Q3.Q4.Q Metodika použitím BIM pro projekt (BEP -Methodology for BIM Execution plan) Standard pro předávání dat projektu mezi jednotlivými fázemi (CoP / EIR 4 ) (BIM) datové prostředí (CDE -Common Data Environment) Kritéria pro práci s informačním modelem (BIMPC) Požadavky na materiálové a objektové knihovny (ADDD) Integrace BIM pro potřeby MD, SFDI Integrace BIM pro potřeby ŘSD ČR Integrace BIM pro potřeby ŠZDC Školení a aktualizace technického vybavení pro použití nástrojů BIM (MD, SFDI, SŽDC, ŘSD) Zajištění potřebného technického a SW vybavení Školení pracovníků pro práci s vybranými SW, předpisy a metodikami 6 3

4 PS BIM pilotní projekty SŽDC Zvýšení kapacity trati Nymburk Mladá Boleslav, 2. stavba CIN tis. Kč dle projektu Září 2015 územní rozhodnutí v právní moci Leden 2017 podání žádosti o stavební povolení Červenec 2017 výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace říjen 2017 prosinec 2018 Rekonstr. nástupišť a zřízení bezbariér. přístupů v žst. Lovosice Celkové náklady stavby 156,678 mil. Kč (bez DPH) Srpen územní rozhodnutí v právní moci Leden 2017 vypsání zadávacího řízení na projekt stavby Prosinec 2017 zpracování projektu Březen 2018 stavební povolení Leden 2018 vypsání zadávacího řízení na realizaci stavby Realizace duben 2018 prosinec PS BIM pilotní projekty ŘSD I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ, ETAPA I Čistopis dokumentace PDPS Bude probíhat nové zpracování dokumentace EIA před vydáním SP Předpoklad zahájení výstavby 4Q/2017 1Q/2018 Před vydáním SP bude zadán a vyhotoven BIM model Vstupními daty pro Zhotovitele modelu bude již vytvořená dokumentace PDPS Požadavek Objednatele na využití BIM modelu při realizaci stavby bude zahrnutý do samotného zadání stavby I/13 KOMOŘANY, MOST EV.Č ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNIC I/32 A II/125 NA EXITU 42 DÁLNICE D11 PŘESTAVBA NA OK Probíhají projektové práce na dokumentaci DSP+PDPS Předpokládané zahájení soutěže na zhotovitele 04/2017 Předpoklad zahájení výstavby 3-4Q/2017 Vstupními daty pro Zhotovitele modelu bude shodné zadání jako pro dokumentaci DSP+PDPS 8 4

5 PS BIM pilotní projekty - shrnutí Koordinace přípravy pilotních staveb s BIM modelem U všech 3 pilotních staveb ŘSD a u stavby SŽDC Zvýšení kapacity trati Nymburk Mladá Boleslav, 2. stavba bude klasicky dokončena projektová příprava investora (PDPS, DSP+PDPS nebo Projekt DSP) takto zpracovaná projektová dokumentace bude podkladem pro zadání BIM modelu; po zpracovateli BIM modelu se nebude primárně požadovat projektování vlastní projekční práce zpracovatele BIM modelu bude nutná případně sekundárně, budou-li při vytváření BIM modelu identifikovány kolize, potom bude nutné pro dokončení BIM modelu navrhnout řešení kolizních míst 9 PS BIM pilotní projekty - shrnutí Koordinace přípravy pilotních staveb s BIM modelem U pilotní stavby SŽDC Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice bude postup odlišný: Nyní je k dispozici čistopis Přípravné dokumentace ze dne Přípravná dokumentace bude podkladem pro zadání BIM modelu - další stupeň dokumentace bude zpracován formou BIM modelu Jedním z požadovaných výstupů z BIM modelu bude DSP pro účely stavebního řízení Znamená to, že na rozdíl od ostatních pilotních projektů již při projektování bude využito informační modelování. 10 5

6 Požadavky na zpracování BIM model pro ŽS Obsahuje 1. Obecné požadavky 1. Železniční svršek 2. Železniční spodek 3. Nástupiště 4. Výhybky 5. Trativody a meliorace 11 Požadavky na zpracování BIM model pro ŽS 6. Výstroj trati 7. Pozemní objekty 8. Odvodňovací zařízení 9. Mosty, propustky, podchody 10.Opěrné zdi 11.Železniční přejezdy 12 6

7 Požadavky na zpracování BIM model pro ŽS Technická specifikace BIM Modelu příloha Smlouvy o dílo 12.Obslužné komunikace 13.Sítě nové a přeložky 14.Sítě stávající 15.Sejmutí ornice 16.Stávající stav 13 Požadavky na zpracování BIM model pro ŽS 1. Obecné požadavky 3. Metadata / atributy 4. Softwarové formáty pro předání modelu 5. Ostatní požadavky 14 7

8 Požadavky na zpracování BIM model pro SPK 1. Obecné požadavky 1. Pozemní komunikace (SO ) 2. Trativody a meliorace 3. Sítě nové a přeložky 4. Sítě stávající 5. Sejmutí ornice 6. Stávající stav 15 Požadavky na zpracování BIM model pro SPK 7. Pozemní objekty 8. Vybavení pozemních komunikací 9. Odvodňovací zařízení 10.Mosty, propustky, podchody 11.Opěrné zdi 16 8

9 Požadavky na zpracování BIM model pro SPK Obsahuje 1. Obecné požadavky 3. Metadata / atributy 4. Softwarové formáty pro předání modelu 5. Ostatní požadavky 17 BIM protokol Pravidla pro tvorbu, předání a používání informačního modelu 1. Vymezení termínů 2. Definice 2.1 Všeobecné zásady BIM protokolu Účel protokolu Duševní vlastnictví Elektronická výměna dat Definice modelů, na něž se vztahuje Protokol Řízení změn 2.2 Informační manažer / BIM koordinátor 2.3 Informační požadavky 18 9

10 BIM protokol Pravidla pro tvorbu, předání a používání informačního modelu 1. Vymezení termínů 2. Definice 3. Přednost smluvních dokumentů 4. Povinnosti objednatele 5. Povinnosti člena projektového týmu 6. Elektronická výměna dat 7. Použití modelů 8. Odpovědnost ve vztahu k modelu 19 Pracovní skupina - BIM pro dopravní stavby 4. Různé Prezentace digitálních metod a technologií pro BIM využitých při stavbě komplexu Blanka, Trojského mostu a dálnice D od 10 do 13 hod. CCE Praha s.r.o., člen Skupiny Metrostav Ing. Jaroslav Pohan, jednatel CCE Praha s.r.o

11 Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby 5. závěr Rozešleme Závěry z 2. PS Kompletní diskutované dokumenty Návrh termínu 3. PS pátek v 10 hod. 21 Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za spolupráci 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Veselé vánoce a šťastný rok STABILNÍ PARTNER PRO FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 11

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby 3. schůzka, 24. února 2017, SFDI Pracovní skupina - BIM pro dopravní stavby Program 3. schůzky PS BIM pro dopravní stavby 1. Zahájení informace o aktivitách

Více

Zavádění BIM v oblasti dopravní infrastruktury v ČR. Ing. Zbyněk Hořelica

Zavádění BIM v oblasti dopravní infrastruktury v ČR. Ing. Zbyněk Hořelica STRATEGIE ZAVÁDĚNÍ BIM v sektoru dopravní infrastruktury ČR Zavádění BIM v oblasti dopravní infrastruktury v ČR Plán využití digitálních technologií a zavádění metody BIM pro dopravní stavby Ing. Zbyněk

Více

Praktické zkušenosti s BIM. BIM Informační modelování staveb

Praktické zkušenosti s BIM. BIM Informační modelování staveb Praktické zkušenosti s BIM BIM Informační modelování staveb Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení BIM pro dopravní infrastrukturu Role a účel SFDI FINANCOVÁNÍ dopravní infrastruktury

Více

Financování dopravní infrastruktury. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Financování dopravní infrastruktury. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury v letech 2001 2016 dle zdroje Celkem bylo vynaloženo 978 mld. Kč v mld. Kč 2 Financování dopravní

Více

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby 1. schůzka, 11. listopadu 2016, SFDI PS BIM pro dopravní stavby - úvod Odborná debata u kulatého stolu - 19. dubna 2016, MDČR Zavedení BIM do přípravy,

Více

Rozpočet SFDI na rok 2018 a způsob financování provozuschopnosti. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Rozpočet SFDI na rok 2018 a způsob financování provozuschopnosti. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2018 a způsob financování provozuschopnosti Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Uvolněné finanční prostředky dle druhu infrastruktury v letech 2001-2017 100 000 000 v tis. Kč 90 000

Více

KONFERENCE PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Hotel Olympik Congress, Praha, 28. května Metodiky BIM. Ing. Ivo Vykydal

KONFERENCE PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Hotel Olympik Congress, Praha, 28. května Metodiky BIM. Ing. Ivo Vykydal KONFERENCE PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Hotel Olympik Congress, Praha, 28. května 2019 Metodiky BIM Ing. Ivo Vykydal Proč BIM a digitalizace? Proč metodiky? Financování dopravní infrastruktury v letech

Více

BIM v prostředí ŘSD ČR

BIM v prostředí ŘSD ČR Ing. Josef Šejnoha Úsek výstavby GŘ, odbor investiční přípravy staveb BIM v prostředí ŘSD ČR (Konference PPK, Praha, 28.05.2019) O čem to bude? Proč se implementací metody BIM zabýváme Minulé, současné

Více

ŘSD KONFERENCE DOZOROVÁNÍ STAVEB 2018 ÚSEK VÝSTAVBY ŘSD ČR A TDI. 21. února 2018, Ing. Radek Mátl

ŘSD KONFERENCE DOZOROVÁNÍ STAVEB 2018 ÚSEK VÝSTAVBY ŘSD ČR A TDI. 21. února 2018, Ing. Radek Mátl ŘSD KONFERENCE DOZOROVÁNÍ STAVEB 2018 ÚSEK VÝSTAVBY ŘSD ČR A TDI 21. února 2018, Ing. Radek Mátl Problematika technických dozorů z pohledu úseku výstavby TDI je nedílnou součástí týmu správce stavby TDI

Více

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM u dopravních staveb

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM u dopravních staveb Spolek zeměměřičů Brno 54. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY, 5. 6. 3. 2019, Brno Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM u dopravních staveb Ing. Ivo Vykydal & kol. Financování

Více

Metodiky pro příjemce prostředků

Metodiky pro příjemce prostředků 21. února 2019 Hotel Voroněž Brno Metodiky pro příjemce prostředků Ing. Ivo Vykydal ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI Proč potřebujeme metodiky? Praktický příklad ze školních lavic 1+1=3 2+2=4 3+3=6

Více

Zavádění BIM v České Republice Prezentace zkušeností SUDOP PRAHA a.s. z projektu BIM žst. Česká Lípa. BIM v ČR

Zavádění BIM v České Republice Prezentace zkušeností SUDOP PRAHA a.s. z projektu BIM žst. Česká Lípa. BIM v ČR BIM Zavádění BIM v České Republice Prezentace zkušeností SUDOP PRAHA a.s. z projektu BIM žst. Česká Lípa Ing. Ondřej Kafka SUDOP PRAHA a.s. ings Info Deň 2017 Poprad 11.5. / Bratislava 16.5. ings spol.

Více

Finanční zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek

Finanční zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek Finanční zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek Ing. Zbyněk Hořelica Celkové financování dopravní infrastruktury v

Více

Zkušenosti SUDOP PRAHA a.s. se zaváděním technologie BIM. Ing. Ivan Pomykáček Ing. Ondřej Kafka Petr Haupt SUDOP PRAHA a.s

Zkušenosti SUDOP PRAHA a.s. se zaváděním technologie BIM. Ing. Ivan Pomykáček Ing. Ondřej Kafka Petr Haupt SUDOP PRAHA a.s Zkušenosti SUDOP PRAHA a.s. se zaváděním technologie BIM Ing. Ivan Pomykáček Ing. Ondřej Kafka Petr Haupt SUDOP PRAHA a.s. 19.6.2017 Co je pro SUDOP PRAHA BIM Spolupráce všech účastníků = jednotné úložiště

Více

A Průvodní zpráva. Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, úsek Hájek Karlovy Vary. Stavba: Přípravná dokumentace

A Průvodní zpráva. Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, úsek Hájek Karlovy Vary. Stavba: Přípravná dokumentace A Průvodní zpráva Stavba: Zvýšení traťové rychlosti Ústí n. L. Cheb projektová dokumentace, Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace Prosinec 2012 Ing. Tomáš Traksl A.1 Identifikační údaje stavby Název

Více

Usnesení ze 151. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 21. srpna 2018

Usnesení ze 151. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 21. srpna 2018 Usnesení ze 151. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 21. srpna 2018 Usnesení č. 1197 : 1. Schvaluje předložený návrh materiálu Rozpočet SFDI na rok 2019 a střednědobý výhled na roky

Více

Koncept návrhu - PLÁN REALIZACE BIM SOUHRN (BIM Execution Plan BEP) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU (květen 2018)

Koncept návrhu - PLÁN REALIZACE BIM SOUHRN (BIM Execution Plan BEP) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU (květen 2018) o Koncept návrhu - PLÁN REALIZACE BIM SOUHRN (BIM Execution Plan BEP) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU () Zpracoval: Expertní výkonný tým SFDI pro BIM jmenovaný Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI, koordinovaný

Více

Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury v letech 2018 2021 Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Finanční rámec rozpočtu SFDI na rok 2018 Upravený rozpočet celkem 86,3 mld. Kč Národní zdroje 66,4 mld. Kč EU zdroje

Více

Financování dopravní infrastruktury. Ing. Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů SFDI

Financování dopravní infrastruktury. Ing. Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů SFDI Financování dopravní infrastruktury Ing. Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů SFDI Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI od roku 2001 do 2018 100 90 Celkem vynaloženo

Více

Příprava a realizace staveb ve Středočeském kraji a na území hlavního města Praha

Příprava a realizace staveb ve Středočeském kraji a na území hlavního města Praha Ing. Jan Kroupa generální ředitel ŘSD ČR DOPRAVNÍ KONFERENCE 22. 2. 2016 Příprava a realizace staveb ve Středočeském kraji a na území hlavního města Praha Obsah 1. Rozpočtová historie 2. Stavby v realizaci

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

BIM Protokol SFDI. Lukáš Klee.

BIM Protokol SFDI. Lukáš Klee. BIM Protokol SFDI Lukáš Klee www.klee-consulting.com Metodika ve vztahu k FIDIC Návrh BIM Protokolu Standardizace v resortu MD Standardizace ZP + Metodiky http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky

Více

Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb

Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb BIM Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb současný stav, cíle nové právní úpravy, jak jsme daleko. Věcný

Více

- DATOVÝ STANDARD - terminologie, architektura a příklady

- DATOVÝ STANDARD - terminologie, architektura a příklady Koncept návrhu - DATOVÝ STANDARD - terminologie, architektura a příklady Ing. Josef Žák, Ph.D.; Ing. Martin Sirotek; Ing. Roman Voráč Obsah: - Úvod - Relevantní dokumenty - Architektura datového standardu

Více

Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2017 Upravený rozpočet celkem 77,9 mld. Kč Národní zdroje 60,9 mld. Kč

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Priority rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti v Jihočeském kraji. Bc. Jiří Švec, člen rady Jihočeského kraje

Priority rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti v Jihočeském kraji. Bc. Jiří Švec, člen rady Jihočeského kraje Priority rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti v Jihočeském kraji Bc. Jiří Švec, člen rady Jihočeského kraje Obsah prezentace: 1. Silniční infrastruktura 2. Železniční infrastruktura 3. Jihočeské

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

Finanční zajištění staveb D3 v úseku Mezno - Dolní Dvořiště

Finanční zajištění staveb D3 v úseku Mezno - Dolní Dvořiště Finanční zajištění staveb D3 v úseku Mezno - Dolní Dvořiště Akce v realizaci 3272621003 D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 20 836 tis. Kč (národní prostředky), 178 500 tis. Kč (OPD II), 121 500 tis.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 17. Valná hromada Sdružení pro

Více

Realizace koncepce BIM

Realizace koncepce BIM Realizace koncepce BIM aktuální stav po 3 čtvrtletích (z 16) Jaroslav Nechyba ředitel Odboru koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci Česká agentura pro standardizaci Příspěvková organizace ÚNMZ 1.

Více

Modernizace železnice

Modernizace železnice Modernizace železnice na území Prahy a Středočeského kraje Petr Hofhanzl Ředitel odboru přípravy staveb 1. FINANCOVÁNÍ Connecting Europe Facility (CEF) Operační program doprava (OPD2) Národní zdroje Čerpání

Více

Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury. vyhlašují společnou iniciativu. Bezpečný přechod

Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury. vyhlašují společnou iniciativu. Bezpečný přechod Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašují společnou iniciativu Bezpečný přechod 1. Věcná orientace akcí Odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou

Více

BIM Tunel Ejpovice Plzeňský a realizace Ing. Jaroslav Synek, Ing. Kateřina Adamová, Metrostav, a. s. Obsah Představení projektu Zadání BIM projektu Možnosti využití při přípravě a realizaci Úroveň podrobnosti

Více

Realizace koncepce BIM

Realizace koncepce BIM Realizace koncepce BIM aktuální stav po 3 čtvrtletích (z 16) Jaroslav Nechyba ředitel Odboru koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci Co je BIM? Strašák nebo příležitost? Jaroslav Nechyba ředitel

Více

Datum: [doplní Objednatel]

Datum: [doplní Objednatel] Příloha Zvláštních smluvních podmínek Českého standardu smlouvy pro výstavbu Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu BIM protokol pro Zakázku XXX - PROZATÍMNÍ INFORMATIVNÍ VERZE 2019

Více

Usnesení ze 124. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. října 2017

Usnesení ze 124. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. října 2017 Usnesení ze 124. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. října 2017 Usnesení č. 883 schválení Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU BIM U SŽDC

IMPLEMENTACE SYSTÉMU BIM U SŽDC IMPLEMENTACE SYSTÉMU BIM U SŽDC IMPLEMENTAION OF BIM IN SŽDC ENVIRONMENT Petr PROVAZNÍK 1 Abstract: The article summarizes the SŽDC approach from the operator of transport infrastructure s and investor

Více

Usnesení z 59. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. ze dne 7. března Usnesení č. 536

Usnesení z 59. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. ze dne 7. března Usnesení č. 536 Usnesení z 59. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 7. března 2006 Usnesení č. 536 1. b e r e n a v ě d o m í předložený materiál Roční zúčtování a finanční vypořádání účelově

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI. se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI. se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček Financování dopravní infrastruktury ze SFDI se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 71,4 70,4

Více

Příspěvky SFDI pro územní samosprávy v oblasti dopravní infrastruktury Milan Dont Odbor příspěvků

Příspěvky SFDI pro územní samosprávy v oblasti dopravní infrastruktury Milan Dont Odbor příspěvků Příspěvky SFDI pro územní samosprávy v oblasti dopravní infrastruktury Milan Dont Odbor příspěvků VIII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky 1. 4. 2019; Praha Příspěvky SFDI www.sfdi.cz

Více

Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje. Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje. Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Český Krumlov 12.5.2016 Železniční doprava - IV. tranzitní železniční koridor

Více

9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA

9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA 9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA 18. 3. 2013 Finanční výhledy zdrojů na výstavbu dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D ředitel SFDI Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu příjmů SFDI 2009 2010 2011

Více

PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH METOD A ZAVEDENÍ INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ STAVEB

PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH METOD A ZAVEDENÍ INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ STAVEB PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH METOD A ZAVEDENÍ INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ STAVEB (Building Information Modelling BIM) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU PŘÍPRAVA STAVEB REALIZACE STAVEB INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby Ing. Miroslav Codl Cíl Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 10/2014 : V

Více

Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 13/2012 Státní fond dopravní infrastruktury k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po schválení

Více

Č.j. 26/ IZD/1

Č.j. 26/ IZD/1 Č.j. 26/2016-910-IZD/1 Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných

Více

Aktuální stav obchodních podmínek

Aktuální stav obchodních podmínek Aktuální stav obchodních podmínek Lukáš Klee www.klee-consulting.com klee@email.cz https://cz.linkedin.com/in/lukasklee 23. 5. 2017, Praha Odbor strategie přebírá od Odboru pozemních komunikací agendu

Více

PODPORA A PROSAZOVÁNÍ BIM V ČR

PODPORA A PROSAZOVÁNÍ BIM V ČR PODPORA A PROSAZOVÁNÍ BIM V ČR WORKSHOP NKÚ 28. listopadu 2018, Přestavlky Ing. Ludmila Kratochvílová Odbor stavebnictví a stavebních hmot Workshop NKÚ Přestavlky 2018 1 Koncepce zavádění metody BIM v

Více

Příspěvkové programy SFDI. Bezpečná Vysočina Jihlava, 2. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Příspěvkové programy SFDI. Bezpečná Vysočina Jihlava, 2. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy SFDI Bezpečná Vysočina Jihlava, 2. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

Více

Usnesení ze 140. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 15. prosince Usnesení č.

Usnesení ze 140. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 15. prosince Usnesení č. Usnesení ze 140. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 15. prosince 2016 Usnesení č. 1095 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 1. schvaluje předložený

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Hodnota veřejných stavebních zakázek zadaných investory v roce 2018 vzrostla o 30,6 procenta

Hodnota veřejných stavebních zakázek zadaných investory v roce 2018 vzrostla o 30,6 procenta Hodnota veřejných stavebních zakázek zadaných investory v roce 2018 vzrostla o 30,6 procenta Praha, 22. února Od ledna do prosince roku 2018 zadali veřejní investoři konkrétním firmám 5614 zakázek na stavební

Více

Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006. Usnesení č. 551

Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006. Usnesení č. 551 Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006 Usnesení č. 551 1. b e r e n a v ě d o m í výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 26. dubna 2006,

Více

Usnesení ze 153. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 3. prosince Usnesení č.

Usnesení ze 153. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 3. prosince Usnesení č. Usnesení ze 153. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 3. prosince 2018 Usnesení č. 1213 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. Schvaluje předložený návrh

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Usnesení z 46. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 9. listopadu 2004

Usnesení z 46. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 9. listopadu 2004 Usnesení z 46. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 9. listopadu 2004 Usnesení č. 433 a Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury: 1) bere předložený materiál na vědomí

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 18. 02. 2015 Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice.

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Porada pro pořizovatele a projektanty Karlovarský kraj, oddělení územního plánování odbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje

Porada pro pořizovatele a projektanty Karlovarský kraj, oddělení územního plánování odbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje Územní studie v oblasti dopravy: 1. Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů 2. Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů 3. Územní studie Krušnohorské cyklistické magistrály

Více

Silnicei/11. Hrádek průtah T58. informační leták, 05/2011 uvedeno do provozu. Silnice I/11. Hrádek. stavba Hrádek prùtah.

Silnicei/11. Hrádek průtah T58. informační leták, 05/2011 uvedeno do provozu. Silnice I/11. Hrádek. stavba Hrádek prùtah. Silnicei/ Èeský Tìšín stavba Oldøichovice Bystøice Silnice I/ stavba Hrádek prùtah info informační leták, 05/20 uvedeno do provozu køižovatka Na Pasekách most pøes potok a Hrádek Baøiny T58 Harcov Kempy

Více

Aktuální stav přípravy Rychlých spojení v České republice

Aktuální stav přípravy Rychlých spojení v České republice Aktuální stav přípravy Rychlých spojení v České republice Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel odboru strategie Praha, 23. 1. 2019 Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR 2 RS1/RS2 Praha Brno

Více

Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017

Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017 Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017 Usnesení č. 860 upravený návrh příjemce ŘSD ČR na: a) zvýšení finančních prostředků

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury Zajistit 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání

Více

Mapová schémata

Mapová schémata Registrace dopravních staveb a jejich částí v účelové mapě povrchové situace ÚMPS DTM DMVS LK (ČR) Mapová schémata 190207 Ing. Pavel Matějka příkazník DMVS LK pavel.matejka@kraj-lbc.cz Partnerství Liberecký

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury v letech 2016-2018 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 71,4 70,4 Národní zdroje 51,3-47 - 48 mld. Kč

Více

Realizace koncepce BIM

Realizace koncepce BIM Realizace koncepce BIM Organizace, strategie a plán pro rok 2019 Ing. Barbora Pospíšilová, Ph.D. odbor Koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci Příspěvková organizace ÚNMZ 1. 1. 2018, v rámci působení

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury - Závěrečná prezentace - Aviation and Transport Services Leden

Více

Usnesení ze 119. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 1. srpna Usnesení č. 932

Usnesení ze 119. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 1. srpna Usnesení č. 932 Usnesení ze 119. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 1. srpna 2013 Usnesení č. 932 1. Schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní

Více

SEZNAM NOREM URČENÝCH K REVIZI

SEZNAM NOREM URČENÝCH K REVIZI DIPRO, spols.r.o. s.r.o. SEZNAM NOREM URČENÝCH K REVIZI PRVNÍ ETAPA: ČSN 28 0318 PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ ČSN 28 0337 OBRYSY PRO TRAMVAJOVÁ VOZIDLA 10/2013 schváleno zařazení do plánu přípravy

Více

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld.

Více

U s n e s e n í z 32. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne

U s n e s e n í z 32. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne U s n e s e n í z 32. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 25. 5. 2004 Usnesení č. 146 1. výsledky zasedání hodnotitelské komise konané dne 30. března 2004, která posoudila

Více

Veřejné zakázky Statistika

Veřejné zakázky Statistika ÚRS PRAHA, a.s. inženýrská a poradenská organizace Veřejné zakázky Statistika 2014 a vývoj 2009-2014 2014 Struktura zakázek podle směru výstavby Zhotovitelé zakázek Zadavatelé zakázek Struktura zakázek

Více

WORKSHOP PŘESTAVLKY 2018 ZKUŠENOSTI SE ZADÁNÍM ZAKÁZKY NA ZHOTOVITELE

WORKSHOP PŘESTAVLKY 2018 ZKUŠENOSTI SE ZADÁNÍM ZAKÁZKY NA ZHOTOVITELE WORKSHOP PŘESTAVLKY 2018 ZKUŠENOSTI SE ZADÁNÍM ZAKÁZKY NA ZHOTOVITELE Ing. Vladimír Bednář PŘESTAVLKY, LISTOPAD 2018 Řešení neostříleného investora Při řešení této matice jsme spolupracovali s různými

Více

Popis a odůvodnění zakázky

Popis a odůvodnění zakázky Popis a odůvodnění zakázky Číslo veřejné zakázky: 638076 Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR Užší řízení ISPROFIN / ISPROFOND:

Více

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních surovin

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních surovin MPO JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ BIM V ČR Fórum českého stavebnictví 2015 Praha, Clarion Hotel, 10. března 2015 Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních surovin 1 Co je to BIM? Building

Více

Usnesení ze 132. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 13. listopadu 2015

Usnesení ze 132. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 13. listopadu 2015 Usnesení ze 132. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 13. listopadu 2015 I. Schvaluje: předložený návrh příjemce ŘSD ČR na: Usnesení č. 1038 a) zvýšení finančních

Více

Krajská koncepce e-gov

Krajská koncepce e-gov Krajská koncepce e-gov Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov 01. 10. 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvodní informace... 3 2 Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov... 5 2.1

Více

VAZBA PROVOZNÍCH KONCEPTŮ

VAZBA PROVOZNÍCH KONCEPTŮ VAZBA PROVOZNÍCH KONCEPTŮ NA ŘEŠENÍ ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY Ing. Michal BABIČ IKP Consulting Engineers DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2010 aneb po Ústeckém m kraji bez aut 1 IKP CONSULTING ENGINEERS 1967 ILF Innsbruck,

Více

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská:

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská: Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na

Více

III. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa

III. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa III. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa: Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa Užší řízení

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop Definice územně analytických podkladů zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), ve znění

Více

Ekonomickéaspekty přípravy a realizace dálničních staveb

Ekonomickéaspekty přípravy a realizace dálničních staveb Ekonomickéaspekty přípravy a realizace dálničních staveb Autor: Eduard Hromada, ČVUT, WP7 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Pilotní projekty BIM v prostředí ŘSD ČR

Pilotní projekty BIM v prostředí ŘSD ČR Ing. Josef Šejnoha Úsek výstavby GŘ Pilotní projekty BIM v prostředí ŘSD ČR (Silniční konference 2017, Brno) O čem to bude? BIM z pohledu státní investorské a správcovské organizace. Představení pilotních

Více

Dotační možnosti pro města a obce

Dotační možnosti pro města a obce Dotační možnosti pro města a obce Příspěvky SFDI v roce 2019 Milan Dont Odbor příspěvků 23. 1. 2019 Zlín Příspěvky SFDI www.sfdi.cz V období 2001 2017 poskytl SFDI 3,090 mld. Kč na 1463 akcí zvyšujících

Více

Aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje. Územně plánovací podklady Královéhradeckého kraje územní studie

Aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje. Územně plánovací podklady Královéhradeckého kraje územní studie Aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje Územně plánovací podklady Královéhradeckého kraje územní studie přehled prací za rok 2016 plán prací na rok 2017 popř. dále Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Neinvestiční akce hrazené z OPD I u SŽDC v roce 2015

Neinvestiční akce hrazené z OPD I u SŽDC v roce 2015 Neinvestiční akce hrazené z OPD I u SŽDC v roce 2015 Ing. Bohuslav Navrátil Železniční dopravní cesta 2016 18. dubna 2016 Obsah Úvod Postup přípravy Ekonomika Realizace, jednotlivé akce Věcný rozsah akcí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 14.01.2017 Č. j.: JMK 10734/2017 Sp. zn.: S-JMK 6706/2017 OÚPSŘ Vyřizuje:

Více

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto prostředku publicity určují Pravidla pro publicitu

Více

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/ jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/17 ZMČ 7/17. 16 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 06.12.2017 Informativní zpráva o organizaci dopravy během výstavby Odhlučnění TT Cejl

Více