TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně"

Transkript

1 TERTU Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/

2 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TPV SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY DALŠÍ SVODIDLA, KTERÁ FIRMA SAFEROAD NABÍZÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A POUŽITÍ OMEZENÍ V POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ POPIS SVODIDLA KONSTRUKČNÍ DÍLY DŘEVO-OCELOVÝCH SVODIDEL TERTU Systém TLC 18 4M Systém T18 4M Systém T18 4MS Systém TM 18 4M Systém TM18 4MS Systém T40 4MS Systém TM 40 4MS Systém T40 4MS2 BP ZÁSADY ÚPRAV VŠECH TYPŮ SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU PLNÁ ÚČINNOST A MINIMÁLNÍ DÉLKA SVODIDLA SVODIDLO NA VNĚJŠÍM OKRAJI SILNIC (NA KRAJNICI) Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí Začátek a konec svodidla Svodidlo u telefonní hlásky Přerušení svodidla Svodidlo u protihlukové stěny Svodidlo u odbočovacích ramp SVODIDLO VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU Zásady umísťování svodidla ve středním dělicím pásu Svodidlo u překážky ve středním dělicím pásu SVODIDLO U PODPĚR PORTÁLOVÝCH KONSTRUKCÍ SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK SVODIDLO NA MOSTECH VŠEOBECNĚ, VÝŠKA SVODIDLA, UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU POKRAČOVÁNÍ SVODIDLA MIMO MOST Svodidlo nepokračuje mimo most Svodidlo pokračuje mimo most SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY DILATAČNÍ STYK ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ DILATAČNÍ STYK ELEKTRICKY IZOLOVANÝ KOTVENÍ SLOUPKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODPORUJÍCÍCH SVODIDLO KOTVENÍ ŘÍMSY DO NOSNÉ KONSTRUKCE A DO KŘÍDEL MOSTU PŘECHOD MEZI JEDNOTLIVÝMI TYPY

3 9 PŘECHOD DŘEVO-OCELOVÝCH SVODIDEL TERTU NA JINÁ SVODIDLA PŘECHOD NA OCELOVÉ SVODIDLO JINÉHO VÝROBCE OSAZOVÁNÍ SVODIDLA NA STÁVAJÍCÍ SILNICE A MOSTY UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLO PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ SVODIDEL

4 1 Úvod, odpovědnost za výrobek, předmět TPV Firma SAFEROAD Czech Republic s. r. o. tímto TPV 06/2017 nabízí v České republice silniční dřevo-ocelová svodidla Tertu, která vyrábí francouzská firma TERTU, Villedieu les Bailleul, Francie. Svodidla uvedená v těchto TPV 06/2017 mají značku CE. Předmětem těchto TPV 06/2017 je prostorové uspořádání dřevo-ocelových svodidel Tertu tzv. 1. a 2. řady. 4 svodidla Tertu tzv. 1. řady (T18 4M, T18 4MS2, T40 4MS2, T40 4MS2 BP) jsou již delší dobu schválena a vydána v TP 140/2011 (1. řada svodidel Tertu). Toto TPV 06/2017 obsahuje tato svodidla a svodidla Tertu tzv. nové 2. řady (TLC 18 4M, TM 18 4M, TM 18 4MS2, TM 40 4MS2). Tabulka 1 - Předmět TPV Č. Zkratka Název 1 TLC 18 4M Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo úrovně zadržení N1 pro silnice 2 T18 4M Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 3 T18 4MS2 Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 4 TM 18 4M Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 5 TM 18 4MS2 Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 6 T40 4MS2 Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 7 TM 40 4MS2 Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 8 T40 4MS2 BP Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro mosty Technické podmínky výrobce mají dvě části (viz - Prostorové uspořádání včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití. - Konstrukční díly (informativní příloha) obsahují přehledné výkresy sestav jednotlivých typů včetně výkresů jednotlivých dílů není předmětem schvalování MD. Tyto TPV 06/2017 jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 203. Veškeré ocelové díly předmětných svodidel jsou vyrobeny z oceli třídy S 235 JR nebo S 355 JR. Tyto TPV platí pro silnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mosty, ve smyslu předpisů 1, 2 a 3, přiměřeně i pro účelové komunikace a nestátní silnice jako jsou rekreační komunikace apod. POZOR použití každého svodidla je podmíněno souladem s TP 114. To znamená, že pokud se v TP 114 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit použití každého tedy i předmětného svodidla. 4

5 2 Související předpisy Pro svodidla, která jsou předmětem těchto TPV, platí dále uvedené předpisy. U datovaných odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání předpisu, včetně změn. TPV pro ostatní typy nejsou uvedeny, ty jsou uvedeny na portálu 1 ČSN Projektování silnic a dálnic 2 ČSN Projektování místních komunikací 3 ČSN Projektování mostních objektů 4 ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody 5 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 6 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1 7: Obecná zatížení Mimořádná zatížení 7 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou 8 ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty Navrhování a konstrukční zásady 9 ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 10 ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 2: Svodidla Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 11 ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 3: Tlumiče nárazu Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 12 ČSN P ENV Silniční záchytné systémy Část 4: Koncové a přechodové části svodidel Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 13 ČSN EN A2 Silniční záchytné systémy Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 14 ČSN EN 335 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva 15 TNI CEN/TR Silniční záchytné systémy Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí 16 PrEN Silniční záchytné systémy Část 7: Koncové části svodidel kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody. 17 PrCEN/TS Silniční záchytné systémy Část 8: Záchytné systémy pro motocyklisty, které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem 18 TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikacích 19 TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 20 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 21 TP 139 Betonové svodidlo 22 TP 156 Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru 23 TP 158 Tlumiče nárazu 24 TP 159 Vodící stěny 25 TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu) 26 TP 258 Mostní zábradlí 27 TKP 1 Všeobecně 28 TKP 11 Silniční záchytné systémy 29 TKP 18 Beton pro konstrukce 30 TKP 19 část A: Ocelové mosty a konstrukce část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 31 Vzorové listy staveb PK 5

6 32 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), úplné znění na 33 Zákon č. 22/1997 sb. 34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/ Další svodidla, která firma SAFEROAD nabízí Kromě svodidel Tertu nabízí firma SAFEROAD Czech Republic, s. r. o. z oblasti ocelových svodidel svodidlo MegaRail ep, které je uvedeno v TPV 5/2016 SAFEROAD Ocelové svodidlo MegaRail ep, svodidla MegaRail 1. a 2. řady, která jsou uvedena v TP 242 FLOP Ocelová svodidla MegaRail a TPV 4/2016 SAFEROAD Ocelová svodidla Megarail (2.řada), svodidlo Birsta W2, které je uvedeno v TP 243 FLOP Ocelové svodidlo Birsta W2, zábradelní svodidlo BR2, které je uvedeno v TP 255 Ocelové zábradelní svodidlo BR2, svodidla SafeStar, která jsou uvedena v TPV 3 SAFEROAD Ocelová svodidla SafeStar. 4 Návrhové parametry svodidel a použití Tabulky 2 a 3 obsahují všechny typy dřevo-ocelových svodidel Tertu. Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla Č. položky Typ svodidla Úroveň zadržení Dynam. průhyb Pracovní šířka [m] Vychýle ní vozidla Vl [m] ASI Použití N1 1,0 Pro úroveň zadržení N1 1 TLC 18 4M 1,7 (W5) 1,0 Na normové krajnici šířky za lícem svodidla nejméně 1,00 m. Do středních dělících pásů se svodidlo nepoužívá. 2 T 18 4M N2 2,3 2,48 (W7) 1,0 Pro úroveň zadržení N2 Krajnice/plocha se sklonem nejvýše 12 % s šířkou za lícem svodidla alespoň 2,00 m. Pro úroveň zadržení N1 Krajnice/plocha se sklonem nejvýše 12 % s krajnice za lícem svodidla alespoň 1,50 m. 3 T 18 4MS2 N2 1,52 1,7 (W5) 1,0 Pro úroveň zadržení N2 Krajnice/plocha se sklonem nejvýše 12 % s šířkou za lícem svodidla alespoň 1,30 m. Pro úroveň zadržení N1 Normová krajnice silnic s šířkou za lícem svodidla alespoň 1,00 m. 6

7 N2 1,2 Pro úroveň zadržení N2, N1 4 TM 18 4M 1,7 (W5) 1,0 Na normové krajnici šířky za lícem svodidla nejméně 1,20 m. N2 1,1 Pro úroveň zadržení N2, N1 5 TM 18 4MS2 1,3 (W4) 1,0 Na normové krajnici šířky za lícem svodidla nejméně 1,10 m.. Pro úroveň zadržení H2 6 T40 4MS2 H2 0,8 1,2 (W4) 1,0 (Vl 3) 1,0 Normové krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m. Pro úroveň zadržení H1 Normové krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m. Pro úroveň zadržení N2 Normové krajnice silnic s šířkou za lícem svodidla alespoň 1,00 m. 7 TM 40 4MS2 H2 1,5 1,6 (W5) 1,7 (Vl 5) 1,0 Pro úroveň zadržení H2 Na krajnici/rovinné ploše šířky za lícem svodidla nejméně 1,50 m. Pro úroveň zadržení H1, N2 Na normové krajnici šířky za lícem svodidla nejméně 1,00 m. 8 T40 4MS2 BP H2 1,3 1,5 (W5) 1,7 (Vl 5) 1,0 (B) Pro úroveň zadržení H2 Na římsách mostů a opěrných zdí s výškou obruby 0 mm - 70 mm. Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná, jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. 1) Dynamický průhyb dle ČSN EN je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla. 2) Pracovní šířka dle ČSN EN je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému. 3) Všechny silniční typy je dovoleno kombinovat s přejezdným obrubníkem výšky do 70 mm. 4) Minimální šířka středního dělicího pásu uvedená ve sloupci Použití je pro dvě souběžná jednostranná svodidla stanovena jako větší z hodnot (pracovní šířka mezi líci svodidel + 2 x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) nebo (2 x šířka svodidla + 0,5m vzdálenost mezi svodidly + 2 x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla). 5) Minimální šířka středního dělicího pásu uvedená ve sloupci Použití je stanovena dle vzorce (pracovní šířka šířka svodidla / 2 vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) x 2. 6) Minimální šířka normové krajnice pro nejvyšší úroveň zadržení svodidla je rovna dynamickému průhybu vozidla. 7

8 Tabulka 3 - Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky Č. položky Název svodidla Úroveň zadržení Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky u [m] 1 TLC 18 4M N1 1,7 2 T18 4M N1 1,8* N2 2,45 3 T18 4MS2 N1 1,2 * N2 1,7 4 TM 18 4M N1 1,5* N2 1,7 5 TM 18 4MS2 N1 1,1 * N2 1,3 N1 0,7 * 6 T40 4MS2 N2 1,0 H1 1,1* H2 1,2 N2 1,3 * 7 TM 40 4MS2 H1 1,4 * H2 1,6 N2 1,1 * 8 T40 4MS2 BP H1 1,3 * H2 1,5 * Hodnota stanovená odborným odhadem 4.1 Omezení v použití jednotlivých typů Svodidla nelze použít na dálnicích. Svodidla nelze používat v dělicích pásech silnic a dálnic. Svodidla nelze použít na PK s dovolenou rychlostí vyšší než 60 km/h, kde v prostoru 12 m za lícem svodidla je silnice, železnice, chodník, cyklistická stezka nebo jiný prostor, kde se ve zvýšené míře mohou pohybovat (shromažďovat) osoby nebo osobní vozidla (při nárazu vozidla do svodidla může dojít k oddělení dřevěných částí svodidel hmotnosti nad 2 kg a jejich vymrštění za svodidlo). Typ T40 4MS2 BP je dovoleno používat pouze na mostech a opěrných zdech převádějící pozemní komunikace, pod kterými nevede žádný provoz (pěší ani automobilový). Podél mostu a opěrné zdi, kde je toto svodidlo osazeno nesmí do vzdálenosti 10 m vést žádná pěší ani automobilová trasa (chodník, silnice, stezka atd.). 8

9 Obrázek 1 Dřevo-ocelové svodidlo Tertu TLC 18 4M schéma půdorys, čelní pohled Obrázek 2 Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M schéma půdorys, čelní pohled Obrázek 3 Dřevo-ocelové svodidlo T18 4MS2 schéma půdorys, čelní pohled 9

10 Obrázek 4 Dřevo-ocelové svodidlo Tertu TM 18 4M schéma půdorys, čelní pohled Obrázek 5 Dřevo-ocelové svodidlo Tertu TM 18 4MS2 schéma půdorys, zadní pohled 10

11 Obrázek 6 Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 schéma půdorys, čelní pohled Obrázek 7 Dřevo-ocelové svodidlo TM 40 4MS2 schéma půdorys, zadní pohled 11

12 Obrázek 8 Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 BP schéma půdorys, čelní pohled 5 Popis svodidla 5.1 Konstrukční díly dřevo-ocelových svodidel Tertu Systém TLC 18 4M Technický popis Svodidlo sestává z: - Sloupků, které tvoří ocelové C-profily o průřezu 100 x 50 x 25 x 5 mm, dlouhé 1,5 m. Ocelový sloupek se zaberaní 785 mm do země, přičemž výška nad zemí činí 715 mm. Sloupek se zaberaní v příslušném směru vůči provozu na pozemní komunikaci. Na zaberaněný ocelový sloupek se připevní dřevěný obklad sloupků, který se skládá ze dvou dílů délky 690 mm. Jedná se o dva půlkruhové prvky šířky 100 mm s poloměrem zaoblení 90 mm, přičemž jeden má vyfrézovanou drážku, pomocí které se nasune na ramena ocelového sloupku a druhý díl se přiloží k rovné části stojiny ocelového sloupku. Oba prvky se následně upevnění pomocí dvou vrutů 5 x 80 mm skrz stojinu ocelového sloupku. Sloupky se osazují po 4 m. - Ocelového U profilu o rozměru 70 x 60 x 16 x 3, který se osadí do drážek styčníkového plechu o rozměrech 100 x 50 x 5 mm a následně se zajistí druhým styčníkovým plechem o rozměrech 80 x 35 x 8 mm s vyvrtaným závitem, do kterého se našroubuje šroub M 12 x 25 pevnostní třídy 8. 8., čímž dojde k pevnému spojení ocelového sloupku a ocelového U profilu. Ocelové U profily se spojují pomocí spojovacího dílu z ocelového profilu U 60 x 50 x 35 x 6. Spojení se provádí přišroubováním spojovacího dílu ke koncům U profilu pomocí 4 ks šestihranných šroubů M18 x 40 pevnostní třídy Dřevěné svodnice z dřevěné kulatiny Ø 180 mm, délky 3,99 m. Svodnice se kotví k ocelovému U-profilu čtyřmi šrouby M16 x 140 pevnostní třídy s půlkruhovou hlavou, rovnoměrně rozloženými po délce svodnice. Veškeré ocelové díly jsou vyrobeny z oceli konstrukční třídy S 235 JR. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,69 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,285 m. Minimální délka svodidla je 40 m. V případě použití kratších sekce, je nutné, nejdříve vše konzultovat s výrobcem těchto svodidlových systémů. Svodidla se nesmí ukončovat koncovými terminály, ale pouze výškovými náběhy délky 4,35 m ukončenými v zemi, viz obr. 45. Sloupky u náběhu se neobkládají dřevem. Svodnice tohoto svodidlového systému umožňuje kopírovat pozemní komunikace s poloměry 12

13 zatáček 30 m. V případě použití na pozemní komunikaci s poloměrem zatáčky menším než 30 m, je nutné použít svodnice délky 2,0 m Technické výkresy Obrázek 9 Systém TLC 18 4M detail přípoje svodnice na sloupek Obrázek 10 Systém TLC 18 4M detail sloupku Obrázek 11 Systém TLC 18 4M příčný řez 13

14 5.1.2 Systém T18 4M Technický popis Svodidlo sestává z: - Sloupků, které tvoří ocelové C-profily 100 mm široké 100 x 50 x 25 x 5 a 2 m dlouhé. Na zaberaněný ocelový sloupek se připevní dřevěný sloupek Ø 180 mm, který má vyfrézovanou drážku pro ocel. sloupek. Jedná se vlastně o obklad ocelového sloupku a tento obklad sahá pouze po zpevnění. Připevnění je jedním šroubem M16/140 v úrovni dřevěné svodnice. Sloupky se osazují po 4 m. - Dřevěné svodnice z dřevěné kulatiny Ø 180 mm, délky 3,98 m a dodává se už s připevněným ocelovým U-profilem 90 x 45 x 4 dl mm. Ocelový U-profil se k dřevěné části svodnice připevňuje třemi šrouby M16 (po jednom na koncích a jeden je přibližně uprostřed). - Připojení svodnice ke sloupku je následující: Na šroub M16/140, který spojuje dřevěný a ocelový sloupek, se před jeho dotažením nasadí ocelová spojka TL62 z pásoviny 80/ mm. Ta má po stranách vždy 3 otvory, které slouží k připevnění konců svodnic. Svodnice se tedy stykují v blízkosti osy sloupku. Každý konec svodnice je přišroubován ke spojce dvěma šrouby M16 (spojují C-profil svodnice se spojkou TL62) a jedním šroubem M16/160, který prochází dřevěnou částí svodnice. Veškeré ocelové díly jsou vyrobeny z oceli konstrukční třídy S 235 JR. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,700 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,358 m. Používá se výškový náběh dlouhý 4 m, viz obr. 46 (na délku jedné svodnice délky 3,98 m). U náběhu se sloupek osadí i v polovině náběhové svodnice. Tyto sloupky se neobkládají dřevem. Svodidlo je možno montovat při poloměru 20 m a větším. 14

15 Technické výkresy. Obrázek 12 Systém T18 4M příčný řez, detail sloupku, detail přípoje svodnice, půdorys 15

16 5.1.3 Systém T18 4MS Technický popis Konstrukční části svodidlového systému T18 4MS2 jsou stejné, jako u typu T18 4M, pouze sloupky se osazují po 2 m a používají se svodnice délky 1,92 m. Pro zkrácení a obetonování sloupků, pokud výjimečně nelze nějaký sloupek zaberanit, platí totéž, co v případě typu T18 4M. Veškeré ocelové díly jsou vyrobeny z oceli konstrukční třídy S 235 JR. Používá se výškový náběh dlouhý 4 m, viz obr. 47 (na délku dvou svodnic délky 1,92 m). Sloupky u náběhu se neobkládají dřevem. Svodidlo je možno montovat při poloměru 20 m a větším. 16

17 Technické výkresy Obrázek 13 Systém T18 4MS2 příčný řez, detail sloupku, detail přípoje svodnice, půdorys 17

18 5.1.4 Systém TM 18 4M Technický popis Svodidlo sestává z: - Sloupků, které tvoří ocelové C-profily o průřezu 100 x 50 x 25 x 5 mm, dlouhé 1,5 m. Ocelový sloupek se zaberaní 800 mm do země, přičemž výška nad zemí činí 700 mm. Sloupek se zaberaní v příslušném směru vůči provozu na pozemní komunikaci. Z přední části se na zaberaněný ocelový sloupek připevní dřevěný sloupek Ø 180 mm, který má vyfrézovanou drážku pro ocelový sloupek. Společně s tímto dílem se ke sloupku připevní i distanční díl (ocelová spojka TL62TM18) z pásové oceli o rozměrech 420 x 80 x 10 pomocí šroubu s polokruhovou hlavou M12 x 100 pevnostní třídy 8.8. Zadní část sloupku je obložena též dřevěným sloupkem Ø 180 mm, který má vyfrézovanou drážku pro ocelový sloupek. K ocelovému sloupku se připevnění pomocí šroubu s polokruhovou hlavou M12 x 40 pevnostní třídy 4. 8., přičemž šroub je umístěn uvnitř sloupku a matice zůstává mimo. Oba dřevěné prvky slouží jako obklad ocelového sloupku a sahají pouze po zpevnění, v případě jsou-li na sloupky osazeny ocelové diagonály, jsou dodávány dřevěné prvky kratší. Sloupky se osazují po 4 metrech. - Dřevěné svodnice z dřevěné kulatiny Ø 180 mm, délky 3,98 m s vyfrézovanou drážkou, ve které je již z výroby připevněn ocelový U profil 95 x 45 x 4, délky 3,92 m. Ocelový U profil z oceli S 355 se ve výrobně připojuje k dřevěné části svodnice čtyřmi šrouby M16 x 140 pevnostní třídy Svodnice se kotví k ocelovým sloupkům čtyřmi šrouby M16 x 40 pevnostní třídy přes distanční díl (ocelovou spojku TL62TM18). - Ocelových diagonál z pásové oceli o průřezu 80 x 5, délky 1,84 m. Jeden konec těchto diagonál je vždy ohnut do délky 85 mm, ve kterém je vyvrtán oválný otvor o rozměrech 40 x 22 mm. Kotvení se provádí k tomu určené spodní části ocelového sloupku pomocí styčníkového plechu P6 x s vyvrtaným otvorem Ø 22 mm, který se společně s otvorem ve sloupku a v ohnutém konci diagonály provleče závitová tyč Ø 20 mm délky 300 mm pevnostní třídy Oba konce se následně zajistí matkami M20. V horní části je diagonála přichycena ke svodnici šroubem spojující ocelovou a dřevěnou část svodnice, a to šroubem M16 x 140 pevnostní třídy Veškeré ocelové díly jsou vyrobeny z oceli konstrukční třídy S 355 JR. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,69 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,394 m. Aby došlo k řádnému ukotvení systému, není doporučeno používat tyto svodidlové systémy pro délku úseku menší než 80 m včetně dvou ukončení výškovými náběhy délky cca 4,0 m, viz obr. 48. Sloupky u náběhu se neobkládají dřevem. V případě nutnosti použití tohoto svodidlového systému na kratší úseky, je nutno vše konzultovat s výrobcem těchto svodidlových systémů. Pro každý úsek délky 72 m (bez výškových náběhů), je nutné osadit ocelové diagonály dle schématu, uvedeném na obrázku č. 14 popř. č. 15. V případě, je-li délka úseku větší než 72 m, ale zároveň menší než 144 m (bez výškových náběhů), postupuje se dle obrázku č

19 Obrázek 14 Schéma uspořádání ocelových diagonál pro svod. systém TM 18 4M délky 72 m Obrázek 15 Schéma uspořádání ocelových diagonál pro svodidlový systém TM 18 4M délky 120 m Konstrukční části systému umožňují kopírovat pozemní komunikace s poloměry zatáček 20 m. V případě použití na pozemní komunikaci s poloměrem zatáčky menším než 20 m, je nutné použít svodnice délky 2,0 m Technické výkresy Obrázek 16 Systém TM 18 4M Detail přípoje diagonály a svodnice na sloupek 19

20 Obrázek 17 Systém TM 18 4M detail přípoje svodnice na sloupek Obrázek 18 Systém TM 18 4M příčný řez 20

21 Obrázek 19 Systém TM 18 4M příčný řez v místě diagonály Obrázek 20 Detail sloupku 21

22 5.1.5 Systém TM18 4MS Technický popis Konstrukční části svodidlového systému TM18 4MS2 jsou stejné, jako u typu TM18 4M, pouze sloupky se osazují po 2 m. Veškeré ocelové díly jsou vyrobeny z oceli konstrukční třídy S 355 JR. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,69 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,394 m. Aby došlo k řádnému ukotvení systému, není doporučeno používat tyto svodidlové systémy pro délku úseku menší než 80 m včetně dvou ukončení výškovými náběhy délky cca 4,0 m, viz obr. 49. V případě nutnosti použití tohoto svodidlového systému na kratší úseky, je nutno vše konzultovat s výrobcem těchto svodidlových systémů. Pro každý úsek délky 72 m (bez výškových náběhů), je nutné osadit ocelové diagonály dle schématu, uvedeném na obrázku č. 21 popř. č. 22. V případě, je-li délka úseku větší než 72 m, ale zároveň menší než 144 m (bez výškových náběhů), postupuje se dle obrázku č. 22. Obrázek 21 Schéma rozmístění ocelových diagonál pro svodidlový systém TM18 4MS2 délky 72 m Obrázek 22 Schéma rozmístění ocelových diagonál pro svodidlový systém TM18 4MS2 délky 120 m 22

23 Technické výkresy Obrázek 23 Systém TM18 4MS2 detail přípoje diagonály a svodnice na sloupek Obrázek 24 Systém TM18 4MS2 detail přípoje svodnice na sloupek 23

24 Obrázek 25 Systém TM18 4MS2 detail přípoje svodnice na mezilehlý sloupek Obrázek 26 Systém TM18 4MS2 příčný řez 24

25 Obrázek 27 Systém TM18 4MS2 příčný řez v místě diagonály Obrázek 28 Detail sloupku 25

26 5.1.6 Systém T40 4MS Technický popis Svodidlo sestává z: - Sloupků, které tvoří válcovaný ocelový profil IPE 140, délky 2 m. Z obou stran se do ocelového sloupku vloží dřevěný hranol, který tvoří obklad sloupku a dvěma šrouby se tyto dva hranoly k sobě přes stojinu přišroubují. Hranoly jsou ve spodní části klínovitě seříznuty. Toto seříznutí zapadne do kapsy, které vytvoří plech vevařený do sloupku po obou stranách. Sloupky se beraní už obložené a ocelové plechy chrání dřevěný obklad a umožňují lepší proniknutí do zeminy. Sloupky se osazují po 2 m. - Distančních dílů, které se již k zaberaněnému sloupku připevní po jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16 x 160 pevnostní třídy 5.8. Šrouby se utáhnou utahovacím momentem 50 Nm ± 10 Nm. - Dřevěných svodnic, které se přišroubují k distančnímu dílu. K distančnímu dílu se přišroubují dvě souběžné svodnice. Svodnice se provádí z dřevěné kulatiny průměru 220 mm, délky 1,995 m. Svodnice se dodávají v délkách 3,990 m tzn., že dvě svodnice délky 1,995 m se spojí ocelovým U-profilem 90 x 30 x 3 mm dlouhým 3,990 m. Tento U profil se zasune do vyfrézované drážky v dřevěné části svodnice a přišroubuje se vždy dvěma šrouby M16 na jednu dřevěnou svodnici délky 1,995 m. Smontování dřevěných svodnic a U-profilu se provádí ve výrobně. - Připojení svodnic ke sloupku je následující: Na distanční díl, který je přišroubovaný na sloupku, se našroubuje spojka TL 600 (jedním šroubem M16 shora a jedním zespodu). Ke spojce TL 600 se přišroubují svodnice. Jak je výše uvedeno u svodnice, montují se svodnice ve skladebné délce 4 m. V místě styku těchto 4 m dlouhých svodnic se používá spojka TL 600 a k ní se svodnice šroubuje dvěma šrouby M16 (na jednu spojku jsou to tak 4 šrouby M16). Uprostřed této 4 m dlouhé svodnice se používá spojka TI 600 a k ní se přišroubuje každá svodnice dvěma šrouby M16). Veškeré ocelové díly jsou vyrobeny z oceli konstrukční třídy S 235 JR. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,85 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,476 m. Používá se výškový náběh délky 8 m, viz obr. 50 (na délku 4 svodnic délky 2 m). První sloupek v náběhu (počítáno od výškového lomu) se používá standardní včetně obložení. Zbývající 3 sloupky jsou pouze ocelové sloupky profilu C 125 x 50 x 25 x 5 mm délky 2 m. 26

27 Technické výkresy Obrázek 29 Systém T40 4MS2 příčný řez, detail sloupku, detail přípoje svodnice, půdorys 27

28 5.1.7 Systém TM 40 4MS Technický popis Svodidlo sestává z: - Sloupků, které tvoří válcované profily IPE 140, délky 1,7 m, které se zaberaní do země do hloubky 915 mm, přičemž výška nad zemí činí 785 mm. Z obou stran se do ocelového sloupku vloží dřevěný hranol, který tvoří obklad sloupku a dvěma šrouby se tyto dva hranoly k sobě přes stojinu přišroubují. Hranoly jsou ve spodní části klínovitě seříznuty. Toto seříznutí zapadne do kapsy, které vytvoří plech vevařený do sloupku po obou stranách. Sloupky se beraní už obložené a ocelové plechy chrání dřevěný obklad a umožňují lepší proniknutí do zeminy. Sloupky se osazují po 2 m. - Distančních dílů, které se již k zaberaněnému sloupku připevní pomocí dvou šroubů s polokruhovou hlavou M16 x 160 pevnostní třídy Dřevěných svodnic, které se přišroubují k distančnímu dílu. K distančnímu dílu se přišroubují dvě souběžné svodnice. Svodnice se provádí z dřevěné kulatiny průměru 220 mm, délky 1,995 m. Svodnice se dodávají v délkách 3,990 m, tzn., že dvě svodnice délky 1,995 m se spojí ocelovým U-profilem 90 x 30 x 5 mm dlouhým 3,920 m. Tento U profil se zasune do vyfrézované drážky v dřevěné části svodnice a přišroubuje se vždy dvěma šrouby M16 x 40 pevnostní třídy na jednu dřevěnou svodnici délky 1,995 m. Smontování dřevěných svodnic a U-profilu se provádí ve výrobně. - Připojení svodnic ke sloupku je následující: Na distanční díl, který je přišroubovaný na sloupku, se skrz ocelovou spojku TM 600, přišroubují svodnice pomocí dvou šroubů M16 x 40 pevnostní třídy Jak je výše uvedeno u svodnice, montují se svodnice ve skladebné délce 4 m. V místě styku těchto 4 m dlouhých svodnic, se svodnice přišroubuje dvěma šrouby M16 x 40 pevnostní třídy k distančnímu dílu. Uprostřed této 4 m dlouhé svodnice se používá spojka TM 600 a k ní se svodnice šroubuje dvěma šrouby M16 x 40 pevnostní třídy (na jednu spojku jsou to tak 4 šrouby M16). Veškeré ocelové díly jsou vyrobeny z oceli konstrukční třídy S 235 JR a S 355 JR. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,830 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,403 m. Aby došlo k řádnému ukotvení systému, není doporučeno používat tyto svodidlové systémy pro délku úseku menší než 72 m včetně dvou ukončení výškovými náběhy délky cca 8,0 m, viz obr. 51 (na délku 4 svodnic délky 2 m). Sloupky u náběhu se neobkládají dřevem. V případě nutnosti použití tohoto svodidlového systému na kratší úseky, je nutno vše konzultovat s výrobcem těchto svodidlových systémů. Pro každý úsek délky 72 m (bez výškových náběhů), je nutné osadit ocelové diagonály dle schématu, uvedeném na obrázku č. 30 popř. č. 31. V případě, je-li délka úseku větší než 72 m, ale zároveň menší než 144 m (bez výškových náběhů), postupuje se dle obrázku č. 31. Obrázek 30 Schéma uspořádání ocelových diagonál pro systém TM 40 4MS2 délky 72 m 28

29 Obrázek 31 Schéma uspořádání ocelových diagonál pro systém TM 40 4MS2 délky 120 m Konstrukční části systému umožňují kopírovat pozemní komunikace s poloměry zatáček 30 m. V případě použití na pozemní komunikaci s poloměrem zatáčky menším než 30 m, je nutné použít svodnice délky 2,0 m Technické výkresy Obrázek 32 Systém TM 40 4MS2 detail přípoje diagonály a svodnice ke sloupku 29

30 Obrázek 33 Systém TM 40 4MS2 detail přípoje diagonály a svodnice k mezilehlému sloupku Obrázek 34 Systém TM 40 4MS2 detail přípoje svodnice ke sloupku 30

31 Obrázek 35 Systém TM 40 4MS2 detail přípoje svodnice k mezilehlému Obrázek 36 Systém TM 40 4MS2 příčný řez v místě diagonály 31

32 Obrázek 37 Systém TM 40 4MS2 příčný řez Obrázek 38 Detail sloupku 32

33 5.1.8 Systém T40 4MS2 BP Technický popis Svodidlo sestává z: - Sloupků, které tvoří válcovaný ocelový HEA-profil 100 jehož součástí je ocelová patní deska tloušťky 20 mm. Z obou stran se do ocelového sloupku vloží dřevěný hranol, který tvoří obklad sloupku a dvěma šrouby se tyto dva hranoly k sobě přes stojinu přišroubují. Sloupky se osazují po 2 m. - Distančních dílů (stejné jako u silničního typu T40 4MS2), které se již k zaberaněnému sloupku připevní pomocí (stejný jako u silničního typu T40 4MS2) jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16 x 160 pevnostní třídy Dřevěných svodnic, které se přišroubují k distančnímu dílu. K distančnímu dílu se přišroubují dvě souběžné svodnice. Průřez, délka, vzájemné spojování a připojení ke sloupku jsou stejné jako u silničního typu T40 4MS2. - Madla, které se přišroubují v horní části ke sloupku. Vlastní madlo sestává z dřevěné části, která se nasune do ocelového U-profilu 110 x 20 x 3 mm délky 3,990 m (dřevěná část madla je stejně dlouhá). Vzájemně se sešroubují 3 šrouby M16. Na držák madla se na každém druhém sloupku přišroubuje ocelová spojka TL600 MC průřezu U profilu 70 x 40 x 4 mm délky 600 mm (používá se na těch sloupcích, kde se spojují dvě madla délky 4 m). Na držák madla na zbývajících sloupcích se přišroubuje ocelová spojka TI600 MC průřezu U-profilu 70 x 40 x 4 mm délky 600 mm (používá se uprostřed madla dlouhého 4 m). Veškeré ocelové díly jsou vyrobeny z oceli konstrukční třídy S 235 JR. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,85 m a horní hranu madla 1,10 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,429 m. Sloupky se přes patní desku kotví k betonovému podkladu čtyřmi kotvami M20 z materiálu 8.8. lepené do dodatečného vývrtu pomocí lepicí hmoty HIT-RE 500. Hloubka vrtů je 160 mm. Patní deska je ke sloupku přivařena kolmo a příčný a podélný sklon římsy je třeba vyrovnat použitím polymerní malty, plastmalty, nebo jiné vhodné zálivkové hmoty odsouhlasené investorem. Svodidlo je široké 430 mm. Výška horní hrany dvojice svodnic je 0,85 m nad zpevněním (vozovkou) a výška madla je 1,10 m nad vozovkou. Svodidlo nebylo zkoušeno se zábradelní výplní a výplň tak není možno použít. Výškový náběh se provádí až na silnici, kde svodidlo přechází na typ T40 4MS2. Ukončení madla je ihned za posledním mostním sloupkem tak, že se namontuje krátké, půdorysně zahnuté madlo. Jedná se vlastně o dvě krátká madla délky 500 mm + odkloněné madlo délky 625 mm, která jsou připevněna k zahnutému ocelovému U profilu. Dilatace je standardně nabízena ± 150 mm viz obr

34 Technické výkresy Obrázek 39 Systém T40 4MS2 BP příčný řez, detail sloupku, detail přípoje svodnice, půdorys 34

35 5.2 Zásady úprav všech typů Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho důvodu se nedovoluje přerušit svodnici a u mostního typu ani madlo. Dilatace těchto prvků v místě mostních závěrů je dovoleno provádět pouze v souladu s těmito TPV. Není dovoleno jiné ukončení svodidla, než uvádí tyto TPV, s výjimkou madla u typu T40 4MS2 BP, které je na koncích směrově zahnuto. Pokud se v odůvodněných případech vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto TP, je dovoleno svodnici individuálně zkrátit a to řezáním, nikoliv pálením. Pro takto zkrácenou svodnici je dovoleno vyvrtat nové otvory pro spojení. Pro zajištění požadované životnosti je třeba upravené díly (zejména řezné hrany) opatřit nátěrovým systémem dle požadavků platných předpisů nebo dle požadavků objednatele stavby. Pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) sloupky zaberanit (platí pro ), je dovoleno je osadit do betonového základu kruhového půdorysu o průměru 450 mm, nebo čtvercového půdorysu o straně délky 400 mm a hloubky nejméně 700 mm. V tom případě je možno sloupky zkrátit tak, aby byly zabetonovány alespoň 500 mm v základu. Nejvíce je možno zkrátit 3 sloupky za sebou a celkově nejvíce 4 sloupky na délce svodidla 60 m. U dálnic a rychlostních komunikací je toto řešení možné pouze se souhlasem objednatele stavby. Výkopy pro tyto základy mají mít svislé stěny (vrty). Tam, kde to není možné dodržet, vybetonuje se základ do bednění a zbytek výkopu se vyplní výplňovým betonem, který skončí 0,10 m pod horní hranou základu. Betonuje-li se přímo do svislého výkopu, doporučuje se horních 0,10 m vybetonovat do bednění (tzv. límec). Kvalita použitého betonu má být z hlediska únosnosti nejméně C 20/25. Svařování komponentů svodidel není dovoleno. 6 Svodidlo na silnicích 6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice a obecně platí, že musí být nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce svodnice od zpevnění) tak, jak je uvedeno na obrázcích č Výška jednostranných svodidel se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany vzdálen 1,50 m. Současně platí, že: - U svodidel TLC 18 4M, TM 18 4M, TM 18 4M S2 musí být v místě přilehlého terénu výška v rozsahu ± 100 mm oproti předepsané výšce. - U svodidel T18 4M, T18 4MS musí být v místě přilehlého terénu výška svodidla 0,80 m a 0,60 m. Při vzdálenosti líce svodidla od hrany zpevnění > 1,50 m, se měří výška svodidla přímo v jeho líci viz obrázek č. 40. Platí to pro svodidlo umístěné na krajnici i ve středním dělicím pásu. V souladu s TP 203 je přípustná odchylka 30 mm vůči teoreticky správné výšce. Dovolená odchylka pro směrové vedení je 25 mm. Výškový a směrový průběh svodidla musí být plynulý. Potřebné výškové změny se řeší sklonem 1:200, tj. nejvýše 20 mm na délku 4 m. Hodnoty výšky svodidla neplatí pro lokální nerovnosti. 35

36 Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu na krajnici uvádí obrázek č. 42. Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Tato svodidla je dovoleno kombinovat pouze s přejezdným obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla od obruby přejezdného obrubníku se nestanovuje. Umístění svodidla T40 4MS2 v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obr. 41. Středními dělicími pásy se zde myslí mezera mezi souběžnými komunikacemi. Obrázek 40 Výška jednostranných svodidel na krajnici 36

37 Obrázek 41 Výška jednostranných svodidel ve středním dělicím pásu 37

38 38

39 NA OBRÁZCÍCH JE VYKRESLENA "NORMOVÁ" KRAJNICE ŠÍŘKY 1,50 m. TATO ŠÍŘKA SE NEZVĚTŠUJE PODLE TYPU SVODIDLA, ALE Z TABULKY 2, SLOUPCE "POUŽITÍ" SE VYBERE TAKOVÉ SVODIDLO, KTERÉ PRO POŽADOVANOU ÚROVEŇ ZADRŽENÍ LZE NA "NORMOVOU" Obrázek 42 Umístění jednostranných svodidel na krajnici Umístění svodidel ve středním dělícím pásu v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obrázek č. 42. Tyto svodidla nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (ani u místních komunikací) a je dovoleno je kombinovat s obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla od obruby přejezdného obrubníku se nestanovuje. 6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla Svodidla mají plnou účinnost tam, kde mají předepsanou výšku dle článku 6.1. To znamená, má-li být v některém místě osazeno svodidlo, musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky a výškový náběh je před nebo za tímto místem. Minimální délka svodidel je uvedena v tabulce č. 4. Výškové náběhy se do délky svodidla nepočítají. 39

40 Č. položky Název svodidla (typu) Tabulka 4 - Minimální délka svodidla Minimální délka svodidla [m] pro rychlost 80 [km/h] 80 [km/h] 1 TLC 18 4M T18 4M 40-3 T18 4MS TM 18 4M TM 18 4MS T40 4MS TM 40 4MS Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici) Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí Zda je třeba svodidlo před překážkou umístit, se rozhodne na základě příslušných ČSN, požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků (například u horských vpustí, propustků a podobně). Požadovanou úroveň zadržení svodidla určují TP 114. Minimální (nejmenší možná) vzdálenost líce svodidla od překážky je hodnota u v tabulce č. 3. Pokud je jednostranné svodidlo zakončeno výškovým náběhem, rozhoduje, pro stanovení délky svodidla před překážkou, i typ překážky (výška překážky do 0,4 m a nad 0,4 m) a vzdálenost líce svodidla od překážky. Nejnebezpečnější situace je u překážky, která vystupuje nad terén více než 0,40 m a která je od líce svodidla vzdálena do 3 m. Má se za to, že najede-li vozidlo svým podvozkem na svodidlo po výškovém náběhu, může být po svodidle vedeno jako po kolejnici až do překážky viz obrázek č. 43. V takovém případě rozhoduje o délce svodidla před touto překážkou dovolená rychlost dle tabulky č. 5. To neplatí, pokud se učiní opatření, aby vozidlo nemohlo na náběh najet (odkloněním náběhu, překrytím náběhu atd.). Je-li hodnota a větší než 3 m, postupuje se stejně jako u překážky nižší než 0,40 m. U místa nebezpečí (např. horská vpusť, propustek), nebo u překážky, která vystupuje nad terén v místě svodidla více než 0,40 m, ale je od líce svodidla vzdálena více než 3 m, rozhoduje minimální délka svodidla dle tabulky č. 4. Překážka, která vystupuje nad terén nejvýše 0,20 m, nevyžaduje osazení svodidla. Souhrnně je délka svodidla před překážkou (pokud je svodidlo zakončeno výškovým náběhem) uvedena v tabulce č. 6. Obrázek 43 Nebezpečí nárazu vozidla do překážky najetím na výškový náběh 40

41 Tabulka 5 Minimální délka svodidla před překážkou, která vystupuje nad terén více než 0,40 m a která je vzdálena od líce svodidla nejvýše 3 m, je-li ukončení svodidla výškovým náběhem Č. položky Název svodidla (typu) Délka svodidla [m] před překážkou [km/h] 80 [km/h] 1 TLC 18 4M T18 4M T18 4MS TM 18 4M TM 18 4MS T40 4MS TM 40 4MS * U konkrétních typů jsou hodnoty v této tabulce pouze informativní - viz. čl. 4.1 těchto TPV. Možnost nárazu do překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí vozovku těsně před svodidlem viz obrázek č. 44, se řeší pouze u dálnic a rychlostních komunikací (s dovolenou rychlostí větší než 90 km/h), pokud je za svodidlem zpevněná plocha, která není schopna zbrzdit neovládané vozidlo. Řešení spočívá v protažení svodidla před překážkou až na 200 m, nebo ve vhodné povrchové či terénní úpravě. U silnic s dovolenou rychlostí nad 90 km/h, pokud je mezera mezi svodidly menší než 40 m, se doporučuje svodidlo nepřerušovat (přerušením se zde rozumí konec a začátek svodidla). Podél dlouhé souvislé překážky, kterou není třeba chránit a která je schopna přesměrovat vozidlo (např. hladká zárubní betonová zeď), se svodidlo neosazuje. Nebezpečným místem je zde pouze začátek překážky a u silnic směrově nerozdělených i konec překážky. Svodidlo se zde osazuje dle tabulky č. 6 a délka překážky je nula. 41

42 Tabulka 6 Délka svodidla před překážkou přehled řešení Obrázek 44 Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem, je-li za svodidlem zpevněná plocha 42

43 6.3.2 Začátek a konec svodidla Začátek a konec svodidla musí být (z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) vždy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země. Výškové náběhy jsou vykresleny na obrázcích č Ukončení svodidla terminálem není možné. Obrázek 45 systém TLC 18 4M výškový náběh Obrázek 46 Systém T18 4M výškový náběh Obrázek 47 Systém T18 4MS2 výškový náběh Obrázek 48 Systém TM 18 4M výškový náběh 43

44 Obrázek 49 Systém TM 18 4MS2 výškový náběh Obrázek 50 Systém T40 4MS2 výškový náběh Obrázek 51 Systém TM 40 4MS2 výškový náběh Svodidlo u telefonní hlásky Osazování dřevo-ocelových svodidel se nepředpokládá do oblasti, kde se používají tísňové hlásky. V případě potřeby takového osazení se postupuje dle TP Přerušení svodidla Přerušením svodidla je zde míněna taková úprava svodidla, která zajistí v každém místě silnice jeho plnou účinnost. Takovým přerušením není ukončení svodidla před odbočující silnicí a jeho opětovný začátek za ní. Má-li být svodidlo přerušeno (např. kvůli veřejnému provozu chodců nebo cyklistů), provede se úprava v souladu s TP 203. Tato úprava vychází z požadavku, aby v každém místě byla zajištěna úroveň zadržení, pro kterou se svodidlo v tomto místě zřizuje Svodidlo u protihlukové stěny Postupuje se podle TP

45 Pro umístění svodidla u protihlukové stěny nejsou žádné speciální požadavky. Rozhoduje požadavek na úroveň zadržení dle TP 114 a vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny dle tabulky č. 3 těchto TPV. Pokud je protihluková stěna uzpůsobena jako záchytné zařízení (např. souvislá stěna z betonu, oceli či jiného materiálu s přiměřeně rovným povrchem, schopná odolat přibližně nárazu osobního vozidla, neosazuje se před ní svodidlo. Nebezpečným místem vyžadujícím osazení svodidla jsou u takové stěny začátek a konec (pokud nejsou vhodným způsobem odkloněny do terénu) Svodidlo u odbočovacích ramp Postupuje se podle TP Svodidlo ve středním dělicím pásu Zásady umísťování svodidla ve středním dělicím pásu Postupuje se podle TP 203. Do středního dělicího pásu se osazují svodidla dle obrázku č. 41. Středními dělicími pásy se zde myslí mezera mezi souběžnými komunikacemi Svodidlo u překážky ve středním dělicím pásu Postupuje se podle TP 203 a čl. 4.1 tohoto TPV. 6.5 Svodidlo u podpěr portálových konstrukcí svislých dopravních značek Postupuje se podle TP 114 a TP Svodidlo na mostech 7.1 Všeobecně, výška svodidla, umístění v příčném řezu Mostní svodidlo se používá dle tabulky 7. Minimální délka svodidla se na mostech (a na opěrných zdech) nestanovuje. Výška mostního svodidla je dána výškou horní hrany horní svodnice, která musí být 850 mm nad vozovkou a madla, které musí být 1,10 m nad vozovkou viz obr. 39. Svodidlo nelze použít na okraji jako zábradelní svodidlo, protože se nedodává se zábradelní výplní (nebylo s ní zkoušeno), a to s výjimkou mostních objektů, které nepředstavují pro chodce nebezpečí. Dle tabulky 7 musí být za svodidlem na mostě buď revizní chodník a mostní zábradlí, nebo protihluková stěna. Výška obruby se volí v rozmezí 0 70 mm. Tvar obruby se nestanovuje. Je-li zajištěno kotvení římsy dle požadavků těchto TP, je dovoleno v římse provést nátoky pro odtok vody do vnějšího odvodňovacího žlabu. Výškové změny (pokud se vyskytnou např. na konci římsy, u přechodu na betonové svodidlo, nebo při vyrovnání nerovností apod.) se řeší sklonem svodnice 1 : 200, to je nejvýše 2 cm 45

46 na délku jedné svodnice. Tabulka 7 Přehled použití mostního svodidla 7.2 Pokračování svodidla mimo most Svodidlo nepokračuje mimo most V takovém případě se svodidlo provede podle obr. 52. Platí to pro silnice směrově rozdělené i pro jednosměrné silnice. Mimo most se osazuje typ T40 4MS2 (myslí se tím ta nezbytně dlouhá část svodidla, která musí pokračovat mimo most) Svodidlo pokračuje mimo most Pokračuje-li svodidlo mimo most, postupuje se podle obr. 52 s tím rozdílem, že se neprovede výškový náběh, ale svodidlo pokračuje dle potřeby. Pokud je za svodidlem nouzový chodník, nebo protihluková stěna, svodidlo se před ani za mostem nepřerušuje. 46

47 Obrázek 52 Svodidlo nepokračuje mimo most 7.3 Svodidlo u protihlukové stěny Pro umístění svodidla u protihlukové stěny na mostě nejsou žádné speciální požadavky. Rozhoduje požadavek na úroveň zadržení dle TP 114 a vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny dle tab. 3 pro tuto úroveň. Tzn. že při úrovni zadržení H2 musí být líc svodidla T40 4MS2 od protihlukové stěny 1,50 m. 7.4 Dilatační styk elektricky neizolovaný Jedná se o dilataci svodidla v souvislosti s dilatací mostu v místech mostních závěrů. Provádí se dilatace svodnic a madla. Standardně je nabízena dilatace 150 mm viz obr. 53. Princip dilatace je ten, že běžné spojky, které se pro svodnice a madla používají jsou ve směru dilatace prodloužené a mají oválné otvory. V místě oválného otvoru je na spojku navařen krycí ocelový plech tl. 3 mm, který je vytvarovaný tak, aby se do něj dalo zasunout v jednom případě madlo a ve druhém svodnice. 7.5 Dilatační styk elektricky izolovaný Elektricky izolační dilatační styk se běžně nenabízí. Jeho event. požadavek je nutno projednat s firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o., která provede elektroizolační potah potřebných částí v souladu s TP

48 Obrázek 53 Systém T40 4MS2 BP dilatace svodidla 7.6 Kotvení sloupků Sloupky je možno kotvit k podkladu pouze jedním způsobem, a to přišroubováním patní desky sloupku k podkladu viz čl Zatížení konstrukcí podporujících svodidlo Zatížení římsy od mostního svodidla tvoří spojité zatížení, které uvádí tabulka 8. Toto zatížení vychází z předpokladu, že nárazem dojde k současnému ohnutí čtyřech mostních sloupků. Poznámka: Ve skutečnosti při nárazu dochází k postupnému nárazu do sloupků. Časový posun mezi nárazem do sousedních sloupků je cca v desetinách sekundy, proto na straně bezpečnosti pro mostní konstrukci je uvažováno zatížení od čtyřech sloupků současně. Zatížení je vypočteno z plastického momentu únosnosti patního průřezu čtyřech sloupků vynásobeného koeficientem 1,66. Čtyři sloupky vytváří tři pole po dvou metrech. 48

49 Tabulka 8 Zatížení římsy V tabulce uvedené zatížení se uvažuje jako jediné na jedné římse (bez ohledu na dilatace římsy), může však působit kdekoliv od začátku římsy až po její konec. Zatížení nosné konstrukce mostu tvoří přenos zatížení římsy do nosné konstrukce mostu. Je dovoleno sílami uvedenými v tabulce 8 přímo zatížit konzolu mostní nosné konstrukce. Navíc zde přistupuje svislé zatížení kolovou silou. Její hodnota a dosedací plocha je uvedena v TP 114. Poloha této síly se uvažuje v místě obruby a v podélném směru uprostřed zatěžovací délky 6 m. Uvedené zatížení se nesnižuje v závislosti na zvolené úrovni zadržení, protože podporující konstrukce musí být zatížena největším možným zatížením, které od svodidla může vzniknout. 7.8 Kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel mostu Kotvení římsy vychází z plastické únosnosti patního průřezu sloupku vynásobeného koeficientem 1,66. Hodnoty sil, které musí kotvení římsy přenést, jsou uvedeny v tabulce 8. Nejběžnější způsob kotvení římsy je uveden v tab. 10. Jsou uvedeny silové požadavky na kotvení za předpokladů určité vzdálenosti kotvy od okraje nosné konstrukce. Při odlišném způsobu kotvení římsy je třeba síly z tabulky 9 zachytit na délce 2 m. Římsa musí být vyrobena z betonu třídy nejméně C25/30 pro prostředí XF4. Tabulka 9 Síly na jeden sloupek pro kotvení římsy 49

50 Tabulka 10 Příklad kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel 8 Přechod mezi jednotlivými typy Přechody jednotlivých svodidel této řady dřevo-ocelových svodidel je nutno řešit s výrobcem či dodavatelem systému. Přechod dřevo-ocelových svodidel na jiná svodidla je možný pouze vzájemným přesahem výškových náběhů. Přímé spojení není možné. 50

51 9 Přechod dřevo-ocelových svodidel Tertu na jiná svodidla 9.1 Přechod na ocelové svodidlo jiného výrobce Přechod dřevo-ocelových svodidel na jiná svodidla se provádí výhradně vzájemným přesahem výškových náběhů. 10 Osazování svodidla na stávající silnice a mosty Pokud šířka nezpevněné krajnice na stávající silnici odpovídá ČSN (1,5 m), postupuje se dle těchto TPV. Pokud je nezpevněná krajnice užší, postupuje se individuálně po dohodě s příslušným silničním správním úřadem. Doporučuje se, aby hrana koruny silnice (jde-li o osazování svodidla na silnici v násypu) byla za lícem svodidla alespoň 0,75 m. Pro osazování dřevo-ocelového mostního svodidla na stávající mosty, na kterých svodidlo není, platí v plné míře tyto technické podmínky. 11 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo Postupuje se podle TP 203. Plotové nástavce není dovoleno na mostní svodidlo osazovat. 12 Protikorozní ochrana U ocelových částí svodidel se postupuje podle TP 203. Dřevěné prvky jsou hloubkově a tlakově impregnovány. 13 Projektování, osazování a údržba Postupuje se podle TP 203. ES certifikáty Osvědčení o stálosti vlastností, prohlášení o vlastnostech, tyto TPV a montážní návody jsou umístěny na stránkách Svodidla uvedená v těchto TPV montuje a zabudovává do stavby firma SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 51

52 14 Značení jednotlivých komponentů svodidel Každý ocelový díl vyjma sloupků je opatřen identifikační značkou výrobce logo Tertu, výrobním razítkem, číslem šarže a oficiálním logem CE. Obrázek 54 Identifikační značka výrobce logo Tertu Na dřevěné části svodidla se umísťuje níže uvedený štítek. Obrázek 55 Identifikační štítek dřevěných částí svodidla 52

53 Název: TPV 06/2017 Vydal: SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Zpracoval: Ing. František Juráň (TP 140), Ing. Ivan Batal Redakce: Miroslav Kašpar, SAFEROAD Czech Republic s. r. o. T E Kontakt: SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská Líně Česká republika T F E saferoad.cz 53

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU Ministerstvo dopravy TP 140/2011 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Přehled

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/2010-910-IPK/1 ze dne

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, 82100 Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017 OBSAH

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Dovozce: Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 01. 06. 2018 330 21 Líně T + 420 377 226 226 CZECH REPUBLIC > saferoad.cz Výrobce: Saferoad

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE únor 2018 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 3 SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC TPV 241/2015 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 241/2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KLS

OCELOVÁ SVODIDLA KLS OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2018 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 TPV 223/2018 KSP KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC TPV 228/2018 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159 TP 159 TP 159 Technické podmínky Ministerstvo dopravy DOČASNÁ SVODIDLA červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 60/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON TPV 239/2018 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA TPV 239/2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 BP H2 W5 B MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 BP H2 W5 B MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 BP H2 W5 B MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 Saferoad Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Szczecinie ul. Ks.Londzina 59 ul. F.K.Druckiego-Lubeckiego 1A 43-246 Strumień 71-656 Szczecin vypracowal: Krzysztof

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE TPV 252/2018 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Prosinec 2016 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 3 DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ

Více

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 203 TP 203 Technické podmínky Ministerstvo dopravy OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 69/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate Ministerstvo dopravy VESIBA s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE ( TPV ) Schváleno MD - OPK č. j. 85/2014-120-TN/2 ze

Více

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH TP 139/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP 139 schválených MD-OSI

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL TPV 167/2015 OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) červen 2015 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK...3

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola a údržba Nezbytné

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4 Profil svodnice NH4 MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.2/2014 Zpracoval Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních... 1 1.2. Montáž sloupků UE100 středních... 1 1.3. Montáž sloupků

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Instalace výplně Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Výrobný program cestných zvodidiel - TPV 167/SK oceľové zvodidlo NH4 Technické podmienky výrobcu : Účinnosť od 1.Február 2006 Spracoval Mittal Steel Ostrava a.s. Jún 2005 Konštrukčné diely : Informatívna

Více

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2 PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků mezinárodní sympozium 15. M O S T Y / B R I D G E S 2 0 1 0 konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA v rámci doprovodného programu 15. mezinárodního

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TPV 239/2015 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 18. září 2015 Současně se ruší TP 239/2012, schválené MD OP č. j. 49/2012

Více

TP 139 BETONOVÉ SVODIDLO. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 139 BETONOVÉ SVODIDLO. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 139 TP 139 Technické podmínky Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 68/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července 2015. Tento dokument

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ PODMÍNKY SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Návrh doplněný dle požadavků ŘSD ze dne 12. 3. 2013 (vyznačeno žlutě) Schváleno MD - OPK č.

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2014

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2014 262 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ HODNOCENÍ MOSTNÍCH SVODIDEL MS4/H2 A ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL ZMS4/H2 PO ČTYŘLETÉM PROVOZU Ing. Jaroslav Číhal STAVBY OMO s.r.o., Velká 24, 753 01 Hranice Te.: +420 604 695 847, E-mail:

Více

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR PPK PHS

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR PPK PHS POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR Požadavky na provedení a kvalitu bezpečnostních značek k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 -

Více

DŘEVOOCELOVÉSVODIDLO

DŘEVOOCELOVÉSVODIDLO TP 140 Ministerstvo dopravy a spojů Odbor pozemních komunikací DŘEVOOCELOVÉSVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MDS - OPK Č. j. 26869/00-120 ze dne 20. 12. 2000 s účinností od 1.

Více