OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA"

Transkript

1 TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017

2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ FIRMA CRONOTRADE NABÍZÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH POUŽITÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ OCELOVÉ SVODIDLO N2BL OCELOVÉ SVODIDLO N2BL OCELOVÉ SVODIDLO H1BL OCELOVÉ SVODIDLO H2BL OCELOVÉ SVODIDLO H2BL OCELOVÉ SVODIDLO H3BL OCELOVÉ SVODIDLO H4BBL OCELOVÉ SVODIDLO H2ST-R OCELOVÉ SVODIDLO H4ST-R OCELOVÉ SVODIDLO H2BP300-AUS ZÁSADY ÚPRAV VŠECH TYPŮ SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU PLNÁ ÚČINNOST A MINIMÁLNÍ DÉLKA SVODIDLA SVODIDLO NA VNĚJŠÍM OKRAJI SILNIC (NA KRAJNICI) SVODIDLO PŘED PŘEKÁŽKOU A MÍSTEM NEBEZPEČÍ VLOŽENÍ SVODIDLA VYŠŠÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ PŘED PŘEKÁŽKOU NA KRAJNICI ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA SVODIDLO U TELEFONNÍ HLÁSKY PŘERUŠENÍ SVODIDLA SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY SVODIDLO U ODBOČOVACÍCH RAMP SVODIDLO VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU ZÁSADY UMÍSŤOVÁNÍ SVODIDLA VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU SVODIDLO U PŘEKÁŽKY VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU PŘEJEZDY STŘEDNÍCH DĚLICÍCH PÁSŮ SVODIDLO NA MOSTECH ZÁSADY POUŽITÍ POKRAČOVÁNÍ SVODIDLA MIMO MOST SVODIDLO NEPOKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO POKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY DILATAČNÍ STYK ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ VŠEOBECNĚ SVODNICE DILATAČNÍ STYK ELEKTRICKY IZOLOVANÝ VŠEOBECNĚ, POŽADAVKY NA MATERIÁL IZOLAČNÍHO POVLAKU SVODNICE A SPOJOVACÍ MATERIÁL KOTVENÍ SLOUPKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODPORUJÍCÍCH SVODIDLO KOTVENÍ ŘÍMSY DO NOSNÉ KONSTRUKCE A DO KŘÍDEL MOSTU PŘECHOD MEZI JEDNOTLIVÝMI TYPY PŘECHOD SVODIDEL NA JINÁ SVODIDLA

3 9.1 PŘECHOD NA OCELOVÉ SVODIDLO JINÉHO VÝROBCE PŘECHOD NA BETONOVÉ SVODIDLO OSAZOVÁNÍ SVODIDLA NA STÁVAJÍCÍ SILNICE A MOSTY UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLO PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ZNAČENÍ SVODIDEL

4 1 Úvod, předmět technických podmínek V souladu s TP 114 a TP 203 firma CRONOTRADE spol. s r. o., jako výhradní zástupce firmy z Itálie předkládá v těchto TPV 10 typů ocelových svodidel viz tabulka 1. Výrobce: S.p.A., Località Ponte Valentino, Area Ind.le Z5, Benevento Italy, tel , web: Zástupce pro ČR: CRONOTRADE spol. s r. o., Novákových 380/18, Praha 8, tel.: , web: Tabulka 1 - Předmět TPV Č. Označení Typ svodnice Název svodidla 1 N2BL300 dvojvlna tloušťky 2 mm jednostranné svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 2 N2BL500 dvojvlna tloušťky 2,5 mm jednostranné svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 3 H1BL500 dvojvlna tloušťky 2,5 mm jednostranné svodidlo úrovně zadržení H1 pro silnice 4 H2BL1200 trojvlna tloušťky 2,5 mm jednostranné svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 5 H2BL1300 dvojvlna tloušťky 3 mm jednostranné svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 6 H3BL400 trojvlna tloušťky 2,5 mm jednostranné svodidlo úrovně zadržení H3 pro silnice 7 H4bBL300 trojvlna tloušťky 2,5 mm jednostranné svodidlo úrovně zadržení H4 pro silnice 8 H2ST-R200 dvojvlna tloušťky 3 mm oboustranné svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 9 H4ST-R300 trojvlna tloušťky 2,5 mm oboustranné svodidlo úrovně zadržení H4 pro silnice 10 H2BP300-aus trojvlna tloušťky 2,5 mm mostní jednostranné svodidlo úrovně zadržení H2 Vysvětlení: zkratky svodidel jsou převzaty z certifikátů a stejné zkratky jsou uvedeny i v protokolech z nárazových zkoušek a dalších dokumentech ke svodidlům. Pro informaci BL je bordo laterale = boční okraj, ST je spartitraffico = střední dělicí pás, BP je bordo ponte okraj mostu. Technické podmínky výrobce mají dvě části: - Prostorové uspořádání - včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití. - Konstrukční díly (informativní příloha) - obsahují přehledné výkresy sestav jednotlivých typů svodidla - není předmětem schvalování MD. Vzhledem k tomu, že přehledné výkresy sestav jednotlivých typů uvádí do montážních návodů, konstrukční díly jsou montážními návody plně nahrazeny. Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 203. Slouží k rozhodnutí kam a zda vůbec je možno svodidlo použít a ke stanovení polohy svodidla vůči volné šířce i vůči pevné překážce, ke stanovení jeho délky, vzdálenosti před a za překážkou apod. Neslouží ke kontrole montáže, k tomu dodává a na výše uvedených webových stránkách dovozce uvádí montážní návody v českém jazyku. Tyto TPV platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mostní objekty, ve smyslu předpisů 1, 2 a 3 a přiměřeně i pro účelové komunikace. POZOR použití všech svodidel uvedených v těchto TPV je podmíněno souladem s TP 114 a TP 203. To znamená, že pokud se v TP 114 a TP 203 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit i používání svodidel uvedených v těchto TPV. 3

5 2 Související předpisy Pro svodidla, která jsou předmětem těchto TPV, platí pouze předpisy, na které je v textu odkazováno. U datovaných odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně změn). 1 ČSN Projektování silnic a dálnic 2 ČSN Projektování místních komunikací 3 ČSN Projektování mostních objektů 4 ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody 5 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 6 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1 7: Obecná zatížení Mimořádná zatížení 7 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou 8 ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty Navrhování a konstrukční zásady 9 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 10 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 11 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 12 ČSN P ENV ( ) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 13 ČSN EN A2 ( ) Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 14 TNI CEN/TR Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí 15 PrEN Silniční záchytné systémy - Část 7: Koncové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 16 ENV CEN/TS Silniční záchytné systémy - Část 8: Záchytné systémy pro motocyklisty, které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem 17 Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 * 18 TP 58 Směrové sloupky a odrazky 19 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK 20 TP 104 Protihlukové clony PK 21 TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 22 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 23 TP 139 Betonové svodidlo 24 TP 156 Vodicí stěny a ukazatele směru 25 TP 158 Tlumiče nárazu 26 TP 159 Dočasná svodidla 27 TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu 28 TKP 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 29 TKP 18 Beton pro konstrukce 30 TKP 19 Část A: Ocelové mosty a konstrukce Část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 31 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 4

6 100/2013 Sb. 32 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 34 Vzorové listy staveb PK 35 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) úplné znění - viz * Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z důvodů dohledatelnosti původu svodidel a pro opravy. 3 Další výrobky, které firma CRONOTRADE nabízí Neobsazeno. 5

7 4 Návrhové parametry svodidel a jejich použití Č Označení svodidla N2BL300 N2BL500 H1BL500 H2BL1200 H2BL1300 H3BL400 H4bBL300 H2ST-R200 Úroveň zadržení Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidel Dynam. průhyb D [m]; ASI N2 D = 1,1 ASI = 0,7 N2 D = 0,7 ASI = 0,7 H1 D = 0,9 ASI = 0,4 H2 D = 0,9 ASI = 0,8 H2 D = 1,2 ASI = 0,8 H3 D = 1,2 ASI = 0,9 H4 D = 1,4 N2 ASI = 0,9 D = 0,7 Pracovní šířka W [m]; vyklonění vozidla VI [m] 1,2 (W4) VI se neměří 0,8 (W2) VI se neměří 1,0 (W3) VI = 1,6 m (VI5) 1,0 (W3) VI = 1,0 m (VI3) 1,3 (W4) VI = 2,0 m (VI6) 1,3 (W4) VI = 2,1 m (VI6) 1,7 (W5) VI = 3,0 m (VI8) 0,8 (W2) Použití * Krajnice - normová šířky 1 m za lícem svodidla pro úroveň zadržení N2 dle čl Krajnice - normová šířky 1 m za lícem svodidla pro úroveň zadržení N2 dle čl Krajnice - normová šířky 1 m za lícem svodidla pro úroveň zadržení N2 a H1 dle čl Krajnice - normová šířky 1 m za lícem svodidla pro úrovně zadržení N2, H1 a H2 dle čl SDP pro úroveň zadržení H2 šířky nejméně 2,00 m jako dvě souběžná svodidla dle obr Krajnice - normová šířky 1 m za lícem svodidla pro úrovně zadržení N2, H1 a H2 dle čl SDP pro úroveň zadržení H2 šířky nejméně 2,30 m jako dvě souběžná svodidla dle obr Krajnice - normová šířky 1 m za lícem svodidla pro všechny úrovně zadržení do H3 včetně dle čl SDP pro všechny úrovně zadržení do H3 včetně šířky nejméně 2,60 m jako dvě souběžná svodidla dle obr Krajnice - normová šířky 1 m za lícem svodidla pro všechny úrovně zadržení do H3 včetně dle čl Pro úr. zadržení H4 nelze na normové krajnici použít. SDP pro všechny úrovně zadržení do H3 včetně šířky nejméně 2,6 m jako dvě souběžná svodidla dle obr Pro úroveň zadržení H4 šířky nejméně 2,70 m jako dvě souběžná svodidla podle obr SDP pro úroveň zadržení H2 šířky nejméně 1,50 m. 8 H4ST-R300 H2 D = 1,0 ASI = 1,0 H4 D = 1,1 1,2 (W4) VI = 1,3 m (VI4) 1,6 (W5) SDP pro všechny úrovně zadržení do H4 včetně šířky nejméně 1,90 m. 9 ASI = 1,0 VI = 2,9 m (VI8) 6

8 10 H2BP300- aus H2 D = 0,7 0,8 (W2) Mosty, opěrné zdi s římsami, pokud je za svodidlem mezera a mostní zábradlí nebo protihluková stěna viz tabulka 8. Římsa musí mít obrubu výšky 0 až 120 mm podle článku 7.1; Minimální délka svodidla se nestanovuje. ASI = 1,1 VI = 1,2 m (VI4) * Zda je možno svodidlo použít pro určitou úroveň zadržení, stanovují TP Dynamický průhyb - dle ČSN EN je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla. - Pracovní šířka - dle ČSN EN je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému. - Všechny silniční typy je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm. - Minimální šířka středního dělicího pásu uvedená ve sloupci Použití je pro dvě souběžná jednostranná svodidla stanovena jako větší z hodnot (pracovní šířka mezi líci svodidel + 2x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) nebo (2x šířka svodidla + 0,5 m vzdálenost mezi svodidly + 2x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) Č. položky Tabulka 3 Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky Označení svodidla Úroveň zadržení Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky u [m] 1 N2BL300 N2 1,20 2 N2BL500 N2 0,80 N2 *1,00 H1 1,00 N2 *0,90 H1 *0,90 H2 1,00 N2 *0,90 H1 *1,00 H2 1,30 N2 *0,80 H1 *0,90 H2 *1,10 H3 1,30 N2 *0,80 H1 *0,90 H2 *1,10 H3 1,30 H4 1,70 N2 0,80 H1 *1,00 H2 1,20 7

9 9 H4ST-R300 N2 *1,20 * Hodnota stanovena odborným odhadem. H1 *1,20 H2 *1,30 H3 *1,50 H4 1,60 N2 *0,60 H1 *0,70 H2 0,80 8

10 5 Popis jednotlivých typů 5.1 Ocelové svodidlo N2BL300 Jednostranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 2 sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,667 m. Průřez sloupku má tvar C 100x60x25 mm (kolmo na svodnici má šířku 100 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 4 mm, z materiálu S275JR. Délka sloupků je 1,630 m. Do profilu sloupku se těsně nad zem vkládá (volně bez připevnění) výztuha U 45x86x4 mm, délka 87 mm. - Svodnice dvojvlny viz obrázek 1 z plechu tloušťky 2 mm, z materiálu S355JR. Svodnice je vysoká 312 mm a má půdorysnou šířku 84 mm (výška vlny 82 mm + tl. 2 mm). Délka svodnice je 5,653 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,333 m, 1,777 m a 2,667 m. Vzájemné spojení svodnic je 8 šrouby s polokruhovou hlavou M16x25 (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). Svodnice se připevní přímo ke sloupkům jedním šroubem M 14x35 (pod hlavou není podložka). Všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8 Svodidlo má horní hranu svodnice 0,756 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,186 m. Při půdorysném poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Používá se výškový náběh dle tabulky 7. Obrázek 1 Svodnice pro svodidla, dvojvlna a trojvlna 9

11 Obrázek 2 Svodidlo N2BL300 10

12 5.2 Ocelové svodidlo N2BL500 Jednostranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 3 - sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,667 m. Průřez sloupku má tvar C 100x60x25 mm (kolmo na svodnici má šířku 100 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 4 mm. Délka sloupků je 1,630 m. Do profilu sloupku se těsně nad zem vkládá (volně bez připevnění) výztuha U 46x230x4 mm, délky 87 mm. - Distančního dílu z ohýbaného plechu průřezu C 90x68x3 mm, délky 326 mm. Ke sloupku se distanční díl přišroubuje dvěma šrouby M14x35. Pod hlavu se vkládá podložka 18x35x3 mm a zevnitř sloupku se pod matice dá pásek 275x35x0,8 mm. - Svodnice dvojvlny viz obrázek 1, z plechu tloušťky 2,5 mm. Svodnice je vysoká 312 mm a má půdorysnou šířku 84,5 mm (výška vlny 82 mm + tl. 2,5 mm). Délka svodnice je 5,653 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,333 m, 1,777 m a 2,667 m. Vzájemné spojení svodnic je 8 šrouby s polokruhovou hlavou M16x25 (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). Svodnice se připevní k distančnímu dílu jedním šroubem M 16x35, pod hlavu šroubu se umístí podložka 80x35x4 mm. Všechny komponenty jsou z oceli S275JR, všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,745 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,276 m. Při půdorysném poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Používá se výškový náběh dle tabulky 7. 11

13 Obrázek 3 Svodidlo N2BL Ocelové svodidlo H1BL500 Jednostranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 4 - sestávající ze: 12

14 - Sloupků v osové vzdálenosti 3,555 m. Průřez sloupku má tvar C 100x60x25 mm (kolmo na svodnici má šířku 100 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 4 mm. Délka sloupků je 1,630 m. Do profilu sloupku se těsně nad zem vkládá (volně bez připevnění) výztuha U 46x230x4 mm, délky 87 mm. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tloušťky 3 mm. Ke sloupku se držák přišroubuje dvěma šrouby M14x35 a pod hlavu se vloží podložka 18x36x3 mm. - Svodnice dvojvlny viz obrázek 1, z plechu tloušťky 2,5 mm. Svodnice je vysoká 312 mm a má půdorysnou šířku 84,5 mm (výška vlny 82 mm + tl. 2,5 mm). Délka svodnice je 5,653 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,333 m, 1,777 m, 2,666 m a 3,555 m. Vzájemné spojení svodnic je 8 šrouby s polokruhovou hlavou M16x25 (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). Svodnice se připevní k držáku jedním šroubem M 14x35, v místě kde se spojují svodnice, se použije šroub M 14x48. Pod hlavy těchto šroubů se umístí podložka 80x35x4 mm. Všechny komponenty jsou z oceli S275JR, všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,745 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,203 m. Při půdorysném poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Používá se výškový náběh dle tabulky 7. 13

15 Obrázek 4 Svodidlo H1BL500 14

16 5.4 Ocelové svodidlo H2BL1200 Jednostranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 5 - sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,133 m. Průřez sloupku má tvar C 120x80x30 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 5 mm. Délka sloupků je 1,750 m. Do profilu sloupku se těsně nad zem vkládá (volně bez připevnění) výztuha U 64x197x5 mm, délky 104 mm. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tloušťky 3 mm. Ke sloupku se držák přišroubuje dvěma šrouby M 14x35 a pod hlavu i pod matici se vloží podložka 18x36x3 mm. - Svodnice trojvlny viz obrázek 1, z plechu tloušťky 2,5 mm. Svodnice je vysoká 504 mm a má půdorysnou šířku 84,5 mm (výška vlny 82 mm + tl. 2,5 mm). Délka svodnice je 5,653 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,333 m, 1,777 m, 2,133 m a 2,667 m. Vzájemné spojení svodnic je 12 šrouby s polokruhovou hlavou M16x25 (přesah svodnic v spoji je 320 mm). Svodnice se připevní k držáku jedním šroubem M 14x35, v místě kde se spojují svodnice se použije šroub M 14x48. Pod hlavy těchto šroubů se umístí podložka 80x35x4 mm. Všechny komponenty jsou z oceli S275JR, všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,940 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,223 m. Při půdorysném poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Používá se výškový náběh dle tabulky 7. 15

17 Obrázek 5 Svodidlo H2BL

18 5.5 Ocelové svodidlo H2BL1300 Jednostranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 6 - sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,777 m. Průřez sloupku má tvar C 120x80x30 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 4 mm. Délka sloupků je 1,680 m. Do profilu sloupku se těsně nad zem vkládá (volně bez připevnění) výztuha U 64x197x5 mm, délky 104 mm. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tloušťky 3 mm. Ke sloupku se držák přišroubuje dvěma šrouby M 14x35 a pod hlavu i pod matici se vloží podložka 18x36x3 mm. - Svodnice dvojvlny viz obrázek 1, z plechu tloušťky 3 mm. Svodnice je vysoká 312 mm a má půdorysnou šířku 85 mm (výška vlny 82 mm + tl. 3 mm). Délka svodnice je 5,653 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,333 m, 1,777 m, 2,133 m a 2,667 m. Vzájemné spojení svodnic je 8 šrouby s polokruhovou hlavou M16x25 (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). Svodnice se připevní k držáku jedním šroubem M 14x35, v místě kde se spojují svodnice, se použije šroub M 14x48. Pod hlavy těchto šroubů se umístí podložka 80x35x4 mm. Všechny komponenty jsou z oceli S275JR, všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,799 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,220 m. Při půdorysném poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Používá se výškový náběh dle tabulky 7. 17

19 Obrázek 6 Svodidlo H2BL

20 5.6 Ocelové svodidlo H3BL400 Jednostranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 7 - sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,133 m. Průřez sloupku má tvar C 120x80x30 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 5 mm. Délka sloupků je 2,450 m. Do profilu sloupku se těsně nad zem vkládá (volně bez připevnění) výztuha U 64x197x5 mm, délky 104 mm. Sloupky se beraní šikmo, odklon od svislice je Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm. Ke sloupku se distanční díl přišroubuje dvěma šrouby M 16x30 a pod matici se vloží podložka 18x36x3 mm. - Svodnice trojvlny viz obrázek 1, z plechu tloušťky 2,5 mm. Svodnice je vysoká 504 mm a půdorysnou šířku má 84,5 mm (výška vlny 82 mm + tl. 2,5 mm). Délka svodnice je 5,653 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,333 m, 1,777 m, 2,133 m a 2,667 m. Vzájemné spojení svodnic je 12 šrouby s polokruhovou hlavou M16x25 (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). Svodnice se připevní k distančnímu dílu dvěma šrouby M 16x48 a pod hlavy těchto šroubů se umístí podložka 80x35x4 mm. U sloupků, kde nedochází ke spojení svodnic, se mezi svodnici a distanční díl vloží speciální podložka 340x130x4 mm. - Horní svodnice z plechu tloušťky 5 mm. Svodnice má délku 5,737 m. Vzájemné spojení se provede 8 šrouby M 16x30 a pod matice se vloží podložka 18x36x3 mm. Ke sloupku se horní svodnice připevní jedním šroubem M 16x48 a pod hlavu se vkládá podložka 100x35x5 mm. Všechny komponenty jsou z oceli S275JR, všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8. Svodidlo má horní hranu svodnice trojvlny 0,880 m nad přilehlou vozovkou a horní hranu horní svodnice 1,514 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,511 m. Při půdorysném poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Používá se výškový náběh dle tabulky 7. 19

21 Obrázek 7 Svodidlo H3BL400 20

22 5.7 Ocelové svodidlo H4bBL300 Jednostranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 7 je totožné se svodidlem H3BL400. Svodidlo bylo odzkoušeno nejdříve pro úroveň zadržení H3 a potom na H4b. Svodidla mají odlišné označení a každé z těchto dvou svodidel má svůj certifikát. 5.8 Ocelové svodidlo H2ST-R200 Oboustranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 8 - sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,777 m. Průřez sloupku má tvar C 120x80x30 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 4 mm. Délka sloupků je 1,680 m. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tloušťky 3 mm. Ke sloupku se držák přišroubuje dvěma šrouby M 14x35 a pod hlavu i pod matici se vloží podložka 18x36x3 mm. Na každém sloupku je jen jeden držák (střídavě vlevo nebo vpravo), takže svodnice je u každého druhého sloupku nepřipevněná. - Svodnice dvojvlny viz obrázek 1, z plechu tloušťky 3 mm. Svodnice je vysoká 312 mm a půdorysnou šířku má 85 mm (výška vlny 82 mm + tl. 3 mm). Délka svodnice je 5,653 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,777 m a 3,555 m. Vzájemné spojení svodnic je 8 šrouby s polokruhovou hlavou M16x25 (přesah svodnic v spoji je 320 mm). Svodnice se připevní ke každému druhému sloupku pomocí držáku. K držáku se připevní jedním šroubem M 14x35, v místě kde se spojují svodnice, se použije šroub M 14x48. Pod hlavy těchto šroubů se umístí podložka 80x35x4 mm. Všechny komponenty jsou z oceli S275JR, všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,799 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,326 m. Při půdorysném poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Používá se výškový náběh dle tabulky 7. 21

23 Obrázek 8 Svodidlo H2ST-R200 22

24 5.9 Ocelové svodidlo H4ST-R300 Oboustranné ocelové silniční svodidlo - viz obrázek 9 - sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,777 m. Průřez sloupku má tvar C 120x80x30 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 5 mm. Délka sloupků je 2,450 m. Do profilu sloupku se těsně nad zem vkládá (volně bez připevnění) výztuha U 64x197x5 mm, délky 104 mm. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm. Ke sloupku se distanční díl přišroubuje dvěma šrouby M 16x30. - Svodnice trojvlny viz obrázek 1, z plechu tloušťky 2,5 mm. Svodnice je vysoká 504 mm a půdorysnou šířku má 84,5 mm (výška vlny 82 mm + tl. 2,5 mm). Délka svodnice je 5,653 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,333 m, 1,777 m, 2,133 m a 2,667 m. Vzájemné spojení svodnic je 12 šrouby s polokruhovou hlavou M16x25 (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). Svodnice se připevní k distančnímu dílu dvěma šrouby M 16x48 a pod hlavy těchto šroubů se umístí podložka 100x35x5 mm. U sloupků, kde nedochází ke spojení svodnic, se mezi svodnici a distanční díl vloží speciální podložka 340x130x4 mm. - Horní svodnice dvojvlny z plechu tloušťky 4 mm. Svodnice má délku 5,653 m. Vzájemné spojení se provede 8 šrouby M 16x25. Ke sloupku se horní svodnice připevní jedním šroubem M 16x48 a pod hlavu se vkládá podložka 100x35x5 mm. - Výztuhy průřezu 70x5 mm. Tyto výztuhy se montují v každém poli svodidla viz obrázek 9. Všechny komponenty jsou z oceli S275JR, všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8. Svodidlo má horní hranu svodnice trojvlny 0,880 m nad přilehlou vozovkou a horní hranu horní svodnice 1,600 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,860 m. Při půdorysném poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Používá se výškový náběh viz obrázek

25 Obrázek 9 Svodidlo H4ST-R300 24

26 5.10 Ocelové svodidlo H2BP300-aus Jednostranné ocelové mostní svodidlo - viz obrázek 10 - sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,333 m. Průřez sloupku má tvar C (značení na výkresech a v montážním návodu je U), který se směrem k patní desce rozšiřuje. Jedná se o ohýbaný profil z plechu tloušťky 5 mm. Délka sloupků je závislá na výšce obruby (tvar a výška obruby viz článek 7.1). Součástí sloupku je patní deska tloušťky 15 mm. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm. Distanční díl je ze dvou částí, které se přišroubují z boku ke sloupku vždy dvěma šrouby M 16x30. Z lícní strany se dvě části distančního dílu vzájemně spojí jedním šroubem M 12x24. - Svodnice trojvlny viz obrázek 1, z plechu tloušťky 2,5 mm. Svodnice je vysoká 504 mm a má půdorysnou šířku 84,5 mm (výška vlny 82 mm + tl. 2,5 mm). Délka svodnice je 4,320 m a vrtání vytváří modul pro sloupky 1,333 m. Vzájemné spojení svodnic je 12 šrouby s polokruhovou hlavou M16x30 (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). Svodnice se připevní k distančnímu dílu dvěma šrouby M 16x48 a pod hlavy těchto šroubů se umístí podložka 100x35x5 mm. - Diagonální výztuhy průřezu 68x4 mm. Tyto výztuhy se montují v každém poli svodidla viz obrázek 10. Distanční díl je z oceli S235JR, všechny ostatní komponenty jsou z oceli S275JR, všechny šrouby jsou pevnostní třídy 8.8. Každý sloupek se kotví dvěma kotvami M24 z materiálu 8.8. Profil vrtů je 28 mm a hloubka vrtů 169 mm. Pod matici se vkládá podložka 72x26x5 mm. Podrobný technologický návod na kotvení je součástí montážního návodu. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,875 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,480 m. U půdorysného poloměru 40 m a větším se svodidlo montuje z přímých svodnic. Pro menší poloměry je třeba kontaktovat firmu CRONOTRADE, která požadovaný poloměr svodnic zajistí u výrobce. Mostní svodidlo se běžně neukončuje na římse, ale přechází na silniční svodidlo. Ve výjimečných případech je možno svodidlo ukončit i na římse, detail tohoto lokálního problému vyřeší výrobce svodidla firma (zajišťuje firma CRONOTRADE, včetně výrobně technické dokumentace). 25

27 Obrázek 10 Svodidlo H2BP300-aus 26

28 5.11 Zásady úprav všech typů Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho důvodu se nedovoluje přerušit svodnici (ani u mostních závěrů). Dilatace svodnice v místě mostních závěrů se smí provádět jen v souladu s těmito TPV. U silničních typů není dovoleno použít jiné ukončení svodidla, než jaké uvádějí tyto TPV. Výrobce vyrábí zkrácené svodnice a na objednávku jakoukoliv atypickou délku. Pokud se však v odůvodněných případech při montáži vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto TPV a atypickou délku není možno z časových důvodů zajistit, je dovoleno svodnici individuálně zkrátit a to řezáním, nikoliv pálením. Pro takto zkrácenou svodnici je dovoleno vyvrtat nové otvory pro spojení. Pro zajištění požadované životnosti je třeba upravené díly (zejména řezné hrany) opatřit nátěrovým systémem dle požadavků platných předpisů. Pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) sloupky zaberanit, postupuje se dle TP

29 6 Svodidlo na silnicích 6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Výška svodidla se měří dle požadavků TP 203 a všeobecně platí, že musí být tak vysoko nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce svodnice od zpevnění), jak uvádějí obrázky 2 až 9 (to znamená tak, jako při nárazových zkouškách). Výška jednostranných svodidel - viz obrázek 11 (postupuje se dle TP 203). Výška oboustranných svodidel viz obrázek 12 (postupuje se dle TP 203). Obrázek 11 - Výška jednostranných svodidel Obrázek 12 - Výška oboustranných svodidel Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu na krajnici uvádí obrázek 13. Silniční svodidla, vzhledem k tomu, že se zkouší na rovné ploše, je dovoleno kombinovat pouze s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidel (to platí obecně pro jakékoliv svodidlo) od obruby přejízdného obrubníku se nestanovuje. Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obrázek 14. O tom, zda je možno nějaké svodidlo použít do SDP jako dvě souběžná svodidla, rozhodují 28

30 požadavky TP 114 na úroveň zadržení do určitých míst (kromě běžných SDP existují i postranní dělicí pásy mezi průběžnou trasou a kolektorem). Vzhledem k požadavku TP 114 na úroveň zadržení H2 svodidel kolem mostních pilířů a podpěr portálů/poloportálů, připadá v úvahu do těchto míst svodidlo H2BL1200 nebo H3BL400. Obrázek 13 - Jednostranná svodidla na krajnici Obrázek 14 - Jednostranná svodidla ve středním dělicím pásu Umístění oboustranných svodidel v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obrázky 12 a 15. Oboustranná svodidla nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (ani u místních komunikací) a je dovoleno je kombinovat s obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla od obruby přejízdného obrubníku se (stejně jako u jiných silničních svodidel) nestanovuje. 29

31 Oboustranná svodidla se mají osazovat do osy středního dělicího pásu. Pokud se osadí do krajní polohy dle obrázku 15, což je možné jen výjimečně při řešení rozhledu, a dojde k nehodě vlivem zasáhnutí (vyklonění) svodidla do jízdního pruhu, není to vada návrhu. Obrázek 15 Krajní poloha oboustranných svodidel ve středních dělicích pásech 6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla Svodidlo má plnou účinnost tam, kde má předepsanou výšku dle článku 6.1. To znamená, máli být v některém místě osazeno svodidlo, musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky a výškový náběh je před nebo za tímto místem. Minimální délka silničních typů je uvedena v tabulce 4. Výškové náběhy se do délky svodidla nepočítají. Minimální délka svodidla uvedená v tabulce 4 platí pro samostatný úsek svodidla, které není spojeno s dalším svodidlem. Při přímém spojení s dalším svodidlem (nebo tlumičem nárazu) na jednom konci, lze minimální délku svodidla zkrátit až na polovinu. Je-li svodidlo na obou koncích spojeno s dalším svodidlem, jeho minimální délka se neuplatní, avšak (dle TP 114) délka takto vloženého úseku nesmí klesnout pod 28 m. Pokud se vkládá svodidlo např. vyšší úrovně zadržení kvůli překážce, musí být délka tohoto svodidla nejméně 28 m před překážkou (viz obrázek 8 TP 203). Tabulka 4 - Minimální délka svodidla Č. Označení svodidla Minimální délka svodidla [m] při dovolené rychlosti položky 80 [km/h] 80 [km/h] 1 N2BL N2BL H1BL H2BL H2BL H3BL H4bBL H2ST-R H4ST-R

32 6.3 Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici) Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí Zda je třeba svodidlo před překážkou umístit, se rozhodne na základě příslušných ČSN, požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků (například u horských vpustí, propustků a podobně) a na základě vyhodnocení rizik projektantem. Požadovanou úroveň zadržení svodidla určuje tabulka 7 TP 114. Z této tabulky je vidět, že před mostním pilířem, podpěrou portálu/poloportálu, musí být svodidlo úrovně zadržení nejméně H2. Minimální (nejmenší možná) vzdálenost líce svodidla od překážky je hodnota u v tabulce 3. Délka svodidla před překážkou se musí rovnat alespoň minimální délce svodidla uvedené v tabulce 4. U svodidel, jejichž výška je do 0,80 m včetně, přistupuje ještě další podmínka a sice, aby nedošlo k možnému nárazu do pevné překážky najetím na výškový náběh viz čl TP 203. V takovém případě se požaduje délka svodidla před překážkou dle tabulky 5 TP 203 (samozřejmě, pokud je minimální délka svodidla uvedená v tabulce 4 větší, než délka vycházející z tabulky 5 TP 203, použije se tato větší délka). Učiní-li se opatření, aby vozidlo nemohlo na náběh najet (odkloněním náběhu, překrytím náběhu atd.), tabulka 5 TP 203 se neuplatní. Souhrnně je délka svodidla před překážkou uvedena v tabulce 6 TP 203. Možnost nárazu do překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí vozovku těsně před svodidlem, se řeší dle čl TP Vložení svodidla vyšší úrovně zadržení před překážkou na krajnici Pokud na krajnici probíhá nějaké svodidlo (úrovně zadržení např. N2) a před opěrou, pilířem nebo podpěrou portálu/poloportálu má být osazeno svodidlo úrovně zadržení H2, nejmenší délka takového vloženého svodidla je 28 m před překážkou Začátek a konec svodidla Při zakončení svodidla je nutno respektovat požadavky uvedené v TP 114 a TP 203. Tyto TPV uvádí v tabulce 5 pouze výškové náběhy, které mohou být do doby, než vejde v platnost EN , používány bez omezení (tak jako doposud). Mostní typ náběh nemá, protože svodidlo za mostem pokračuje silničním svodidlem. Vykreslené výškové náběhy neslouží ke kontrole montáže, k tomu slouží montážní návody, ve kterých jsou velmi podrobné výkresy Svodidlo u telefonní hlásky Postupuje se podle TP Přerušení svodidla Postupuje se podle TP Svodidlo u protihlukové stěny Postupuje se podle TP 203. Vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny závisí na typu zvoleného svodidla a uvádí ji tabulka 3 těchto TPV. 31

33 Tabulka 5 Přehled výškových náběhů 32

34 Pokračovaní tabulky 5 33

35 Obrázek 16 - Zakončení svodidla H4ST-R300 (výškový náběh) v 34

36 6.3.7 Svodidlo u odbočovacích ramp Postupuje se podle TP Svodidlo ve středním dělicím pásu Zásady umísťování svodidla ve středním dělicím pásu Postupuje se podle TP Svodidlo u překážky ve středním dělicím pásu Postupuje se podle TP 203. Nejběžnějšími překážkami ve středním dělicím pásu jsou podpěry mostů, portálů pro značky, sloupy VO, event. jiné konstrukce silničního vybavení. Pokud jsou ve středním dělicím pásu sloupy VO, mezi lícem svodidla a sloupem VO musí být mezera, jejíž velikost se najde v tabulce 3 pro úroveň zadržení, která je pro střední dělicí pásy požadovaná řádkem 5 v tabulce 7 TP 114 (H2 až H3 v závislosti na intenzitě provozu těžkých vozidel). U mostních pilířů nebo základů portálů (ty musí být v souladu s TP 114 nadimenzovány na náraz silničních vozidel), se ve středních dělicích pásech podél takových překážek osazují svodidla úrovně zadržení nejméně H2 (vzdálenost mezi lícem svodidla a překážkou postačí pro úroveň zadržení H1 viz TP 114). Ze svodidel uvedených v těchto TPV, přichází kolem mostních pilířů a podpěr portálů/poloportálů do úvahy svodidla H2BL1200 a H3BL400. Na obr. 17 je vykreslen přechod z oboustranného svodidla H4ST-R300 na dvě svodidla H2BL1200. Na obr. 18 je vykreslen přechod z oboustranného svodidla H4ST-R300 na dvě svodidla H3BL400 (H4BL300). Toto řešení dává nejvyšší možný bezpečnostní standard a díky výšce těchto svodidel 1,514 m, je toto řešení velmi vhodné i pro zadržení vysokých autobusů. Na obr. 19 je vykreslen přechod z oboustranného svodidla H2ST-R200 na dvě svodidla H2BL Začátek a konec svodidla ve středním dělicím pásu Všechny typy oboustranných svodidel, které tyto TPV uvádí, mají rovněž možnost zakončení pomocí výškového náběhu viz tabulka 5 a obrázek 16. Náběh pro svodidlo H4ST-R300 je velmi dlouhý a komplikovaný a jeho montáž (tak jako u ostatních svodidel) se kontroluje podle montážního návodu, kde je velmi podrobný výkres náběhu. 35

37 Obrázek 17 Přechod z H4ST-R300 na dvě H2BL1200 ve středním dělicím pásu kolem pilíře 36

38 Obrázek 18 Přechod z H4ST-R300 na dvě H3BL400 ve středním dělicím pásu kolem pilíře 37

39 Obrázek 19 Přechod z H2ST-R200 na dvě H2BL1200 ve středním dělicím pásu kolem pilíře 38

40 6.4.4 Přejezdy středních dělicích pásů Na uzavření přejezdů středních dělicích pásů se používá nejčastěji betonové svodidlo a ocelové svodidlo posuvné. Postupuje se podle TP 203. Případné napojení svodidel na tato svodidla zajišťuje firma CRONOTRADE. 7 Svodidlo na mostech 7.1 Zásady použití Způsob použití svodidla na mostě uvádí tabulka 6. Minimální délka svodidla se nestanovuje. Výška obruby se volí v rozmezí 0 mm až 120 mm (požadavek ČSN na výšku obruby tím však není dotčen). Tvar obruby se u takto nízké obruby nestanovuje. Obruba musí lícovat se svodidlem v toleranci ± 30 mm dle TP 203. Zkosení hran není předmětem tvaru obruby (provádí se obvykle 10/10 mm až 30/30 mm). Svodidlo H2BP300-aus lze použít jen jako jednostranné mostní svodidlo, za kterým bude mezera nebo chodník a mostní zábradlí, nebo protihluková stěna viz tabulka 6. Ve středním dělicím pásu lze toto svodidlo použít při šířce zrcadla do 250 mm včetně, pokud zrcadlo není překryté a při šířce zrcadla nad 250 mm, pokud se zrcadlo překryje a toto překrytí co do zatížení odpovídá požadavkům alespoň na nouzový chodník a je k římsám pevně neodnímatelně připevněno. Pro svodidlo platí, že je-li zajištěno kotvení římsy dle montážního návodu (a těchto TPV), je dovoleno v římse provést nátoky pro odtok vody do vnějšího odvodňovacího žlabu - viz TP 203. Vzhledem ke vzdálenosti mostních sloupků 1,333 m, se doporučuje provádět nátoky po čtyřech metrech (případně po více metrech), aby bylo možno římsu důkladně zakotvit. Šířka nátoků nemá přesáhnout 0,25 m a hrany nátoku je třeba zkosit. Při výpočtu kotvení římsy do nosné konstrukce se použijí síly uvedené v tabulce 7, případně z tabulky 8. Výška svodidla bez ohledu na výšku obruby, musí být zachovaná výška horní hrany svodnice nad přilehlou vozovkou 875 mm, protože takto bylo svodidlo zkoušeno (podle výšky obruby se objednává výšková úprava sloupku). 39

41 Tabulka 6 - Přehled použití svodidla na mostech 7.2 Pokračování svodidla mimo most Svodidlo nepokračuje mimo most Pokud svodidlo za mostem nemá pokračovat, osadí se za římsou silniční svodidlo s následným výškovým náběhem. O délce silničního svodidla rozhodne projektant. U většiny mostů (například u těch, které překračují železnici, silnici apod.) je třeba se na svodidlo před mostem dívat jako na svodidlo před místem nebezpečí a podle toho stanovit potřebnou délku. Dle TP 203 je minimální délka silničního svodidla za římsou 28 m (s výjimkou nízkých mostů viz čl TP 203) a teprve pak následuje výškový náběh (nebo jiná koncová část svodidla). Na obrázku 20 je uvedený příklad svodidla H2BP300-aus, na které za mostem navazuje svodidlo H2BL1300. Po 28 m, nebo více (podle rozhodnutí projektanta), může následovat výškový náběh, nebo může svodidlo pokračovat, nebo se může přejít na jiný silniční typ. 40

42 7.2.2 Svodidlo pokračuje mimo most Pokračuje-li svodidlo mimo most, postupuje se podle obrázku 20, což znamená, že po 28 m silničního svodidla (například H2BL1300) pokračuje stejný typ, nebo možno přejít na jiné silniční svodidlo. Pokud je za svodidlem nouzový chodník, svodidlo se před ani za mostem nepřerušuje. Pokud je za svodidlem veřejný chodník, který za mostem nepokračuje, svodidlo se přeruší dle obr. 12 TP Svodidlo u protihlukové stěny Postupuje se dle TP 203. Na umístění svodidla u protihlukové stěny nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Rozhoduje požadavek na úroveň zadržení podle TP 114 a vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny podle tabulky 3 těchto TPV pro tuto úroveň. To znamená, že při úrovni zadržení H2 musí být líc svodidla H2BP300-aus od protihlukové stěny aspoň 0,80 m (pokud nevyžaduje správce větší mezeru mezi svodidlem a PHS). 7.4 Dilatační styk elektricky neizolovaný Všeobecně Jedná se o dilataci svodidla v souvislosti s dilatací mostu v místech mostních závěrů. U svodidla H2BP300-aus dilatuje pouze svodnice. Diagonální výztuhy se mezi sloupky, mezi kterými je mostní závěr, neosadí. Běžně výrobce nabízí dilatační pohyb ± 40 mm nebo ± 100 mm. Při požadavku na větší pohyb je třeba kontaktovat dovozce (firma Cronotrade), který toto zajistí u výrobce Svodnice Dilatace svodnice se provádí tak, že mezi sloupky mezi kterými je mostní závěr, se vloží speciální krátká svodnice. Tato svodnice má na jednom konci oválné otvory dlouhé podle potřeby dilatačního pohybu. 7.5 Dilatační styk elektricky izolovaný Všeobecně, požadavky na materiál izolačního povlaku V případě výskytu bludných proudů (viz TP 124), je jedním z opatření ochrany mostu provedení elektricky izolovaného dilatačního styku. Tento styk se provádí na svodnici. Je dodržena zásada, že elektricky izolovaný styk je neposuvný, aby nedošlo k prodření elektroizolačního povlaku. V části Konstrukční díly jsou vykresleny způsoby provedení, zajišťující splnění požadavků na elektrický odpor styku. Požadavky na materiál izolačního povlaku dilatačních dílů jsou uvedeny v TP Svodnice a spojovací materiál Dilatační svodnice má izolační povlak provedený v celé délce, nebo na té polovině své délky, na které je pevný spoj. V tomto pevném spoji se používají šrouby rovněž obalené izolantem a umělohmotné podložky (nebo ocelové podložky se stejným izolantem, jako šrouby). 41

43 7.6 Kotvení sloupků Sloupky svodidla H2BP300-aus se kotví pouze jediným způsobem přišroubováním patní desky sloupku k podkladu. Svodidlo se kotví dvěma šrouby M24. Průměr vrtu je 28 mm a minimální hloubka vrtu/zakotvení je 169 mm. Kotvy jsou z materiálu 8.8. Podrobný technologický postup je součástí montážního návodu. Kotvení je součástí dodávky svodidla. Obrázek 20 Svodidlo H2BP300-aus pokračuje/nepokračuje mimo most 42

44 7.7 Zatížení konstrukcí podporujících svodidlo Zatížení římsy od mostního svodidla tvoří spojité zatížení, které uvádí tabulka 7. V tabulce uvedené zatížení se uvažuje jako jediné na jedné římse, může však působit kdekoliv od začátku římsy až po její konec. Toto zatížení se římsou přenáší do nosné konstrukce mostu. Je dovoleno sílami uvedenými v tabulce 7 přímo zatížit konzolu mostní nosné konstrukce. Navíc zde přistupuje svislé zatížení kolovou silou. Její hodnota a dosedací plocha je uvedena v TP 114. Poloha této síly se uvažuje v místě obruby a v podélném směru uprostřed zatěžovací délky 6 m. Všechna tři zatížení jsou návrhovou hodnotou Ad mimořádného zatížení ve smyslu ČSN EN 1990, tabulky A1.3. Uvedené zatížení se nesnižuje v závislosti na zvolené úrovní zadržení, protože podporující konstrukce musí být zatížena největším možným zatížením, které od svodidla může vzniknout (to znamená na mezi zničení svodidla). Tabulka 7 - Zatížení římsy 7.8 Kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel mostu Kotvení římsy je stanoveno v souladu s požadavky TP 203. Hodnoty sil, které musí kotvení římsy přenést, se vypočte ze sil na jeden sloupek uvedených v tabulce 8. Jedná se o návrhové hodnoty Ad mimořádného zatížení ve smyslu ČSN EN 1990, tabulky A1.3. Nejběžnější způsob kotvení římsy je uvedený v tabulce 9. Jsou uvedeny silové požadavky na kotvení za předpokladů určité vzdálenosti kotvy od okraje nosné konstrukce. Tahové síly z tab. 9 lze pokrýt charakteristickou hodnotou únosnosti kotvy z nabídky dodavatelů kotev (pozor - charakteristická únosnost kotvy není totožná s charakteristickou únosností materiálu kotevního šroubu). Uvedené tahové a smykové síly jsou extrémní a v těchto hodnotách nemohou působit současně. Postačí, když se kotvy pro kotvení římsy vybírají pouze podle hodnoty tahové síly uvedené v tabulce 9. Při kotvení římsy do křídel se postupuje obdobně jako při kotvení do nosné konstrukce. 43

45 Běžně používaný způsob kotvení pomocí třmínků je uveden v tabulce 9. Při odlišném způsobu kotvení římsy je třeba síly z tabulky 8 zachytit na délce 1,333 m (vzdálenost sloupků). Pevnostní třídu betonu římsy a třídu prostředí stanovují příslušné ČSN. Vyztužení římsy musí být provedeno třmínky s podélnou výztuží uvnitř třmínků jako u běžného ŽB trámu. Tabulka 8 Síly na jeden sloupek pro kotvení římsy Tabulka 9 - Příklad kotvení římsy do nosné konstrukce mostu 44

46 8 Přechod mezi jednotlivými typy Na obrázku 21 je uveden přechod z H2BL1200 na N2BL300. Na obrázku 22 je uveden přechod z H2BL1200 na H3BL400 (H4bBL300). Na obrázku 23 je uveden přechod z H2BL1300 na H3BL400 (H4bBL300). Obrázek 21 Přechod z H2BL1200 na N2BL300 45

47 Obrázek 22 Přechod z H2BL1200 na H3BL400 (H4BL300 46

48 Obrázek 23 Přechod z H2BL1300 na H3BL400 (H4BL300 47

49 9 Přechod svodidel na jiná svodidla 9.1 Přechod na ocelové svodidlo jiného výrobce Vzhledem k tomu, že výška svodnice/svodnic se u různých ocelových svodidel jiných výrobců vzájemně liší, přímé napojení se nepředpokládá. V zájmu údržby je, aby na jedné stavbě bylo svodidlo jednoho výrobce a pokud se objeví potřeba přechodu z ocelového svodidla jednoho výrobce na ocelové svodidlo jiného výrobce, použije se přesah výškových náběhů tak, aby naproti sobě byly plné výšky obou svodidel. Pokud se však přímé napojení má provést, je třeba dílensky vyrobit přechodový díl. Ten může vyrobit pouze výrobce jednoho ze svodidel, která mají být spojena. Takové řešení je možné pouze se souhlasem obou výrobců. Podmínkou pro přechodový díl je, aby byly splněny požadavky TP Přechod na betonové svodidlo Postupuje se podle požadavků TP 203. Na obrázku 24 je uveden příklad přímého napojení některých svodidel na betonové svodidlo. 10 Osazování svodidla na stávající silnice a mosty Postupuje se podle TP Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo Postupuje se podle TP Protikorozní ochrana Postupuje se podle TP Projektování, osazování a údržba Postupuje se podle TP 203. Osvědčení o stálosti vlastností (dříve ES certifikáty shody), prohlášení o vlastnostech (dříve ES prohlášení o shodě) a tyto TPV jsou umístěny na Svodidla uvedená v těchto TPV mohou montovat (kompletně dodávat včetně beranění sloupků) pouze k tomu oprávněné firmy, které se prokážou písemným dokladem od firmy Cronotrade. Montáž musí být prováděna podle montážního návodu. 48

50 Obrázek 24 Příklad napojení některých svodidel na betonové svodidlo 49

51 14 Značení svodidel Každé svodidlo je značené na místě k tomu určeném (viz Montážní návody pro jednotlivá svodidla). Značení spočívá v identifikační značce výrobce plus číselné radě viz obrázek 25. Příklad číselné řady: 16 IM rok výroby IM výrobce 1083 identifikační číslo ocelového svitku, z kterého je výrobek -2 třída oceli (-1 je ocel S235JR, -2 je ocel S275JR, -3 je ocel S355JR) Obrázek 25 Značení svodidel 50

52 Název: Zpracoval: Kontakt: Ocelová svodidla Ing. František Juráň, tel , CRONOTRADE s.r.o. Novákových 380/ Praha 8 tel.: web: 51

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/2010-910-IPK/1 ze dne

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE únor 2018 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 3 SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159 TP 159 TP 159 Technické podmínky Ministerstvo dopravy DOČASNÁ SVODIDLA červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 60/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KLS

OCELOVÁ SVODIDLA KLS OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2018 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC TPV 241/2015 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 241/2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Dovozce: Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 01. 06. 2018 330 21 Líně T + 420 377 226 226 CZECH REPUBLIC > saferoad.cz Výrobce: Saferoad

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC TPV 228/2018 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/2017 10.08.2017 Obsah

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 TPV 223/2018 KSP KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE TPV 252/2018 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON TPV 239/2018 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA TPV 239/2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY

Více

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH TP 139/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP 139 schválených MD-OSI

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ PODMÍNKY SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Návrh doplněný dle požadavků ŘSD ze dne 12. 3. 2013 (vyznačeno žlutě) Schváleno MD - OPK č.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 203 TP 203 Technické podmínky Ministerstvo dopravy OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 69/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Prosinec 2016 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 3 DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU Ministerstvo dopravy TP 140/2011 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 1 1.2. Montáž sloupků C120

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 114 TP 114 Technické podmínky Ministerstvo dopravy SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 58/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července

Více

TP 139 BETONOVÉ SVODIDLO. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 139 BETONOVÉ SVODIDLO. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 139 TP 139 Technické podmínky Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 68/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate Ministerstvo dopravy VESIBA s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE ( TPV ) Schváleno MD - OPK č. j. 85/2014-120-TN/2 ze

Více

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2 PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL TPV 167/2015 OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) červen 2015 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK...3

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TPV 239/2015 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 18. září 2015 Současně se ruší TP 239/2012, schválené MD OP č. j. 49/2012

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2016 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 3 1.1. Montáž sloupků... 3 Montáţ sloupků SIGMA-1900

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 3. TP 114, dodatek č. 3

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 3. TP 114, dodatek č. 3 TP 114 dodatek č. 3 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114, dodatek č. 3 listopad 2018 Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 195/2018-120-TN/1 ze dne 2. 11. 2018 s

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK a ÚP čj. 447/2011-910-IPK/1 ze dne 22.6. 2011, s účinností

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola a údržba Nezbytné

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4 Profil svodnice NH4 MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.2/2014 Zpracoval Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních... 1 1.2. Montáž sloupků UE100 středních... 1 1.3. Montáž sloupků

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 Ministerstvo dopravy TP 206 PREFA, A. S. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 99/2014-120-TN/1 ze dne 9. 10. 2014 s účinností od 1. listopadu

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků mezinárodní sympozium 15. M O S T Y / B R I D G E S 2 0 1 0 konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA v rámci doprovodného programu 15. mezinárodního

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Přehled

Více

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR PPK PHS

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR PPK PHS POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR Požadavky na provedení a kvalitu bezpečnostních značek k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství

Více

TP 158, dodatek č. 1 TLUMIČE NÁRAZU. dodatek č. 1 TP 158

TP 158, dodatek č. 1 TLUMIČE NÁRAZU. dodatek č. 1 TP 158 TP 158, dodatek č. 1 TP 158 dodatek č. 1 TLUMIČE NÁRAZU květen 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 135/2016-120-TN/1 ze dne 5. května 2016 s účinností od 10. května 2016. Tento dokument se shoduje

Více