Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR"

Transkript

1 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

2 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TPV ÚVOD SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY DALŠÍ SVODIDLA, KTERÁ FIRMA NABÍZÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A POUŽITÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SVODIDLA SPOLEČNÉ DÍLY PRO VŠECHNY TYPY SVODIDEL Svodnice typ 3W Sloupky profilu C ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBRÁZEK ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBRÁZEK ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBRÁZEK ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H3 OBRÁZEK D ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H3 OBRÁZEK B ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBRÁZEK 6, B ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBRÁZEK 8, 9, B ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBRÁZEK 11, B ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H3 OBRÁZEK 13, B ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H4B OBRÁZEK 15, 16, ZÁSADY ÚPRAV VŠECH TYPŮ SVODIDEL SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU PLNÁ ÚČINNOST A MINIMÁLNÍ DÉLKA SVODIDLA SVODIDLO NA VNĚJŠÍM OKRAJI SILNIC (NA KRAJNICI) Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí Začátek a konec svodidla Svodidlo u telefonní hlásky Přerušení svodidla Svodidlo u protihlukové stěny Svodidlo u odbočovacích ramp ZÁSADY UMISŤOVÁNÍ SVODIDLA VE STŘEDNÍM DĚLÍCÍM PÁSU Zásady umísťování svodidla ve středním dělicím pásu Svodidlo u překážky ve středním dělicím pásu Začátek a konec svodidla ve středním dělicím pásu Přejezdy středních dělicích pásů SVODIDLO U PODPĚR PORTÁLOVÝCH KONSTRUKCÍ SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK SVODIDLO NA MOSTECH VŠEOBECNĚ VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU POKRAČOVÁNÍ SVODIDLA MIMO MOST Svodidlo nepokračuje mimo most Svodidlo pokračuje mimo most SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY DILATAČNÍ STYK ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ DILATAČNÍ STYK ELEKTRICKY IZOLOVANÝ KOTVENÍ SLOUPKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODPORUJÍCÍCH SVODIDLO KOTVENÍ ŘÍMSY DO PODPĚRNÉ KONSTRUKCE VÝPLŇ ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL PŘECHOD MEZI JEDNOTLIVÝMI TYPY PŘECHOD SVODIDEL NA JINÁ SVODIDLA PŘECHOD NA OCELOVÉ SVODIDLO JINÉHO VÝROBCE PŘECHOD NA BETONOVÉ SVODIDLO OSAZOVÁNÍ SVODIDLA NA STÁVAJÍCÍ SILNICE A MOSTY A VÝMĚNA ZA SVODIDLA DLE TĚCHTO TPV UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLO PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ SVODIDEL

3 1 Úvod, odpovědnost za výrobek, předmět TPV 1.1 Úvod Firma Czech Republic s. r. o. těmito technickými podmínkami výrobce (dále TPV) nabízí v České republice silniční a mostní ocelová svodidla viz tabulka 1. Všechna svodidla uvedená v těchto TPV mají značku CE. Předmětem těchto TPV je prostorové uspořádání ocelových svodidel SafeStar viz tabulka 1 těchto TPV. Tabulka 1 Předmět TPV Č. Zkratka Název 1 SafeStar 261 Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 2 SafeStar 241 Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 3 SafeStar 231 Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 4 SafeStar 351 Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H3 pro silnice 5 SafeStar 351d Oboustranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H3 pro silnice 6 SafeStar 231b Zábradelní ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro mosty 7 SafeStar 232b Zábradelní ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro mosty 8 SafeStar 221b Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro mosty 9 SafeStar 351b Zábradelní ocelové svodidlo úrovně zadržení H3 pro mosty 10 SafeStar 441b Zábradelní ocelové svodidlo úrovně zadržení H4b pro mosty Technické podmínky mají dvě části (viz - Prostorové uspořádání včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití. - Konstrukční díly (informativní příloha) obsahují přehledné výkresy sestav jednotlivých typů včetně není předmětem schvalování MD. Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 203. Veškeré ocelové díly předmětných svodidel jsou vyrobeny z oceli třídy S235JR, S275JR a S355JR, spojovací materiál je v pevnostní třídě 4.6 a 8.8. Tyto TPV platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mostní objekty, ve smyslu předpisů 1, 2 a 3 a přiměřeně i pro účelové komunikace. POZOR použití každého svodidla je podmíněno souladem s TP 114. To znamená, že pokud se v TP 114 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit použití každého, tedy i předmětného svodidla. 3

4 2 Související předpisy Pro svodidla, která jsou předmětem těchto TPV, platí dále uvedené předpisy. U datovaných odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání předpisu, včetně změn. TPV pro ostatní typy nejsou uvedeny, ty jsou uvedeny na portálu 1 ČSN Projektování silnic a dálnic 2 ČSN Projektování místních komunikací 3 ČSN Projektování mostních objektů 4 ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích Specifikace a zkušební metody 5 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 6 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1 7: Obecná zatížení Mimořádná zatížení 7 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou 8 ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty Navrhování a konstrukční zásady 9 ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 10 ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 11 ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 12 ČSN P ENV Silniční záchytné systémy Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 13 ČSN EN A2 Silniční záchytné systémy Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 14 TNI CEN/TR Silniční záchytné systémy Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí 15 PrEN Silniční záchytné systémy Část 7: Koncové části svodidel kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody. 16 PrCEN/TS Silniční záchytné systémy Část 8: Záchytné systémy pro motocyklisty, které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem 17 TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikacích 18 TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 19 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 20 TP 139 Betonové svodidlo 21 TP 156 Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru 22 TP 158 Tlumiče nárazu 23 TP 159 Vodící stěny 24 TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu) 25 TP 258 Mostní zábradlí 26 TKP 1 Všeobecně 27 TKP 11 Silniční záchytné systémy 28 TKP 18 Beton pro konstrukce 29 TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce 30 Vzorové listy staveb PK 31 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), úplné znění na 32 Zákon č.22/1997 Sb. 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 4

5 3 Další svodidla, která firma nabízí Kromě svodidel SafeStar nabízí firma Czech Republic s. r. o. z oblasti ocelových svodidel svodidlo MegaRail ep, které je uvedeno v TPV 5/2016 Ocelové svodidlo MegaRail ep, svodidla MegaRail 1. a 2. řady, která jsou uvedena v TP 242 FLOP Ocelová svodidla MegaRail a TPV 4/2016 Ocelová svodidla MegaRail (2.řada), svodidlo Birsta W2, které je uvedeno v TP 243 FLOP Ocelové svodidlo Birsta W2, zábradelní svodidlo BR2, které je uvedeno v TP 255 Ocelové zábradelní svodidlo BR2, dřevoocelová svodidla Tertu, která jsou uvedena v TPV 06/2017 Dřevoocelová svodidla Tertu. 4 Návrhové parametry svodidel a použití Tabulka 2 Návrhové parametry svodidel Typ svodidla SafeStar 261 SafeStar 241 SafeStar 231 SafeStar 351 Detail Dynam. průhyb Pracovní šířka [m] 1,80 2,00 (W6) 1,10 1,30 (W4) 0,90 1,00 (W3) 1,50 1,70 (W5) Vychýlení vozidla Vl [m] 2,1 (Vl 6) 1,3 (Vl 4) 1,0 (Vl 3) 2,0 (Vl 6) ASI 0,8 (A) 0,8 (A) 1,0 (A) 1,0 (A) Úroveň zadržení a použití Pro úroveň zadržení H2 (také H1 nebo N2) Na krajnicích silnic šířky za lícem svodidla alespoň 1,8 m (pro H1 1,3 m a pro N2 1,0 m), dle čl Ve středních dělicích pásech silnici šířky alespoň 3,0 m dle čl a kolem překážek tam, kde je překážka nadimenzovaná na náraz silničních vozidel (např. kolem mostního pilíře). Pro úroveň zadržení H2 (také pro H1 nebo N2) Na krajnicích silnic šířky za lícem svodidla alespoň 1,0 m (pro H1 0,9 m a pro N2 0,8 m), dle čl Ve středních dělicích pásech silnici šířky alespoň 2,3 m dle čl a kolem překážek tam, kde je překážka nadimenzovaná na náraz silničních vozidel (např. kolem mostního pilíře). Pro úroveň zadržení H2 (také H1 nebo N2) Na krajnicích silnic šířky za lícem svodidla alespoň 1,0 m (pro H1 1,0 m a pro N2 1,0 m), dle čl Ve středních dělicích pásech silnici šířky alespoň 2,3 m dle čl a kolem překážek tam, kde je překážka nadimenzovaná na náraz silničních vozidel (např. kolem mostního pilíře). Pro úroveň zadržení H3 (také pro H2, H1 nebo N2) Na krajnicích silnic šířky za lícem svodidla alespoň 1,5 m (pro H2 1,3 m, pro H1 1,1 m a pro N2 1,0 m), dle čl Ve středních dělicích pásech silnici šířky alespoň 2,7 m dle čl a kolem překážek tam, kde je překážka nadimenzovaná na náraz silničních vozidel (např. kolem mostního pilíře). 5

6 SafeStar 351d 1,40 1,70 (W5) 3,0 (Vl 8) 0,9 (A) Pro úroveň zadržení H3 Střední dělicí pásy silnic šířky alespoň 2,0 m. Pro úroveň zadržení H2 Střední dělící pásy silnic šířky alespoň 2,0 m. SafeStar 231b 0,80 1,00 (W3) 1,0 (Vl 3) 1,4 (B) Pro úroveň zadržení H2 Na římsách mostů a opěrných zdech s výškou obruby 0 70 mm (výška přejezdného obrubníku). Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. SafeStar 232b 0,50 1,00 (W3) 1,0 (Vl 3) 1,0 (A) Pro úroveň zadržení H2 Na římsách mostů a opěrných zdech s výškou obruby mm. Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. SafeStar 221b 0,50 0,70 (W2) 1,0 (Vl 3) 1,3 (B) Pro úroveň zadržení H2 Na římsách mostů a opěrných zdech s výškou obruby mm. Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. SafeStar 351b 1,50 1,60 (W5) 2,1 (Vl 6) 1,3 (B) Pro úroveň zadržení H3 (také pro H2) Na římsách mostů a opěrných zdech s výškou obruby 0 70 mm (výška přejezdného obrubníku). Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. SafeStar 441b 1,00 1,30 (W4) 1,7 (Vl 5) 1,2 (B) Pro úroveň zadržení H4b (také pro H3 nebo H2) Na římsách mostů a opěrných zdech s výškou obruby 0 70 mm (výška přejezdného obrubníku). Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. 1) Dynamický průhyb dle ČSN EN je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla. 2) Pracovní šířka dle ČSN EN je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému. 6

7 3) Všechny silniční typy je dovoleno kombinovat s přejezdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obrázku ) SafeStar 221b a 232b je dovoleno osazovat na obrubu výšky mm dle obrázku ) Minimální šířka středního dělicího pásu uvedená ve sloupci použití je pro dvě souběžná jednostranná svodidla stanovena jako větší z hodnot (pracovní šířka mezi líci svodidel + 2x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) nebo (2x šířka svodidla + 0,5 m vzdálenost mezi svodidly + 2x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla). Při uvažování svodidla na nižší úroveň zadržení než bylo testované se vzdálenost od pevné překážky k líci svodidla uvažuje podle tabulky 3. Tabulka 3 Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky Č. položky Název svodidla Úroveň zadržení Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky u [m] 1 SafeStar SafeStar SafeStar SafeStar 351 N2 *1,30 H1 *1,50 H2 2,00 N2 *0,90 H1 *1,00 H2 1,30 N2 *0,70 H1 *0,80 H2 1,00 N2 *1,20 H1 *1,30 H2 *1,50 H3 1,70 5 SafeStar 351d Nepoužívá se kolem překážek. N2 *0,70 6 SafeStar 231b H1 *0,80 H2 1,00 7 SafeStar 232b H1 *0,90 H2 1,00 8 SafeStar 221b H1 *0,60 H2 0,70 N2 *1,10 9 SafeStar 351b H1 *1,20 H2 *1,40 H3 1,60 N2 *0,80 H1 *0,90 10 SafeStar 441b H2 *1,10 H3 *1,30 H4b 1,30 * Hodnota stanovena odborným odhadem 7

8 Obrázek 1 Svodidlo SafeStar 261 Obrázek 2 Svodidlo SafeStar 241 Obrázek 3 Svodidlo SafeStar 231 8

9 Obrázek 4 Svodidlo SafeStar 351 Obrázek 5 Svodidlo SafeStar 351d Obrázek 6 Svodidlo SafeStar 231b 9

10 Obrázek 7 Pata sloupku SafeStar 231b Obrázek 8 Svodidlo SafeStar 232b Obrázek 9 Svodidlo SafeStar 232b s výplní 10

11 Obrázek 10 Pata sloupku SafeStar 232b Obrázek 11 Svodidlo SafeStar 221b Obrázek 12 Pata sloupku SafeStar 221b 11

12 Obrázek 13 Svodidlo SafeStar 351b Obrázek 14 Pata sloupku SafeStar 351b 12

13 Obrázek 15 Svodidlo SafeStar 441b Obrázek 16 Pata sloupku SafeStar 441b Obrázek 17 Příčný řez podpůrnou svodnicí pro SafeStar 441b 13

14 5 Popis jednotlivých typů svodidla 5.1 Společné díly pro všechny typy svodidel SafeStar Svodnice typ 3W Svodnice se vyrábí z plechu tloušťky 2,4 mm viz obrázek 18 (v případě svodidla SafeStar 231 plechu tl. 2,5 mm). Průřez svodnice (tvaru trojvlny) je vysoký 508 mm a široký 82,5 mm. Délka svodnice je 4820 mm. Svodnice má stálý průřez, není tedy na jednom konci kalibrovaná. Spojení je provedeno prostým přeložením jednoho konce přes druhý. Doporučuje se, aby přeplátování svodnic bylo vztaženo k směru jízdy. Toto musí být provedeno tak, aby okraj překryvu čelil protisměru jízdy. Otvory pro vzájemné spojení jsou na obou koncích kruhové ø 18 mm. Překryv svodnic ve spoji měří 323 mm (+/- 2 mm). Vzájemné spojení svodnic je provedeno osmi šrouby s půlkulatou hlavou s nosem M16x30, maticemi M16 a kruhovou podložkou (pod maticemi) ø18x38. Otvory pro připojení ke sloupkům pomocí distančního dílu vytváří modul pro vzájemnou vzdálenost sloupků 1,125 m (SafeStar 351), 1,5 m (SafeStar 231, 351d, 221b, 441b) a 2,25 m (SafeStar 261, 241, 231b, 232b, 351b). Připojení svodnice k distančnímu dílu je provedeno dvěma šrouby M16x45, maticí M16, kruhovou podložkou ø18x30 (pod maticí) a obdélníkovou podložkou M16 (pod hlavou šroubu). Svodnice SafeStar se vyrábí z oceli třídy S235JR, pouze u SafeStar 351 a 221b je použita ocel třídy S275JR. Vyrábí se svodnice přímé a obloukové. U úseků silnic s poloměrem menším než 30 m je nutné použít speciálně upravené svodnice s příslušným zakřivením. U poloměrů v rozmezí 10 až 50 metrů je dále nutno použít kratší madla (např. 2 m). U poloměrů menších než 10 m se pak musí použít veškeré díly podélných konstrukcí svodidel s příslušným zakřivením. Obrázek 18 Příčný řez svodnice 3W 14

15 5.1.2 Sloupky profilu C 125 Sloupek je z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm, 5 mm a 6 mm viz tabulka 4 průřezu C 125x62,5x25 a C 125x125x25 (v případě SafeStar 221b a 232b). Sloupky mají délku 1600 mm, 1500 mm, 1495 mm, 1296 mm, 1097 mm, 945 mm a 615 mm viz tabulka 4. Sloupky profilu C 125 se používají pro silniční a mostní svodidlové systémy SafeStar. Profil sloupku pro silniční systém je stejný na obou jeho koncích a má vždy rozměr 125x62,5x25 mm. Profil sloupku pro mostní systémy je na dolním konci upraven pro zakotvení do konstrukce mostu navazující patní deskou. V případě svodidel SafeStar 231b a 351b je systém kotvení dělený a skládá se ze dvou kotevních dílů, které jsou tvořeny plechy š. 115 mm ohnutými do pravého úhlu a jsou přivařeny na C profil vlastního sloupku z obou bočních stran, a dále ze samostatného kotevního dílu, který je tvořen plechem šířky 300 mm, je rovněž ohnut do pravého úhlu a s C profilem sloupku je spojen na čelní straně dvěma šrouby M16x45 mm (SafeStar 231b) respektive M16x170 mm (SafeStar 351b) s podložkami. Kotevní díly u obou svodidel vytváří celkovou dosedací plochu 275x300 mm a celkem jsou v nich 4 oválné otvory pro vlastní kotevní šrouby. V případě svodidla SafeStar 232b a 221b je patní deska tvořena klasicky z jednoho kusu plechu půdorysné velikosti 300x275 mm se třemi (v případě SafeStar 221b dvěma) oválnými kotevními otvory, sloupek je k desce přivařen a kotevní část je vyztužena přivařenými bočními příložnými výztuhami s náběhy. V případě svodidla SafeStar 441b je patní deska tvořena klasicky z jednoho kusu plechu půdorysné velikosti 300x300 mm se čtyřmi oválnými kotevními otvory, sloupek je k desce přivařen a celá kotevní část je vyztužena přivařenými bočními příložnými výztuhami s náběhy a jednou příčnou čelní výztuhou. Veškeré podrobnosti jednotlivých patních desek viz obrázek 7, 10, 12, 14, 16. Detaily kotvení jednotlivých svodidel viz článek 7.7. Svodnice je ke sloupku připojena vždy přes distanční díl. Číslo položky Tabulka 4 Parametry sloupků C125 pro svodidlové systémy SafeStar Název svodidla Tloušťka profilu sloupku Délka sloupku 1 SafeStar mm 1500 mm 2 SafeStar mm 1600 mm 3 SafeStar mm 1600 mm 4 SafeStar mm 1600 mm 5 SafeStar 351d 5 mm 1600 mm 6 SafeStar 231b 4 mm 1097 mm 7 SafeStar 232b 5 mm 945 mm 8 SafeStar 221b 5 mm 615 mm 9 SafeStar 351b 6 mm 1296 mm 10 SafeStar 441b 5 mm 1495 mm 15

16 5.2 SafeStar 261 úroveň zadržení H2 obrázek 1 Svodidlo se sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR) tloušťky 4 mm, průřezu C125x62,5x25 mm. Sloupky mají délku 1500 mm. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 275 mm a s průřezem C125x62,5x25 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku jedním šroubem M10x30 s kruhovou podložkou ø11x20 (pod maticí). - Svodnice typu 3W popis včetně připojení svodnice viz článek 5.1. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,90 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší bod svodidla). Šířka svodidla je 0,34 m. 5.3 SafeStar 241 úroveň zadržení H2 obrázek 2 Svodidlo se sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR) tloušťky 5 mm, průřezu C 125x62,5x25 mm. Sloupky mají délku 1600 m. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 275 mm a s průřezem C 125x62,5x25 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku dvěma šrouby M10x30 s kruhovou podložkou ø11x20 (pod maticí). - Svodnice typu 3W popis včetně připojení svodnice viz článek 5.1. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,90 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší bod svodidla). Šířka svodidla je 0,34 m. 5.4 SafeStar 231 úroveň zadržení H2 obrázek 3 Svodidlo se sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,50 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR) tloušťky 5 mm, průřezu C 125x62,5x25 mm. Sloupky mají délku 1600 mm. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 275 mm a s průřezem C 125x62,5x25 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku dvěma šrouby M10x30 s kruhovou podložkou ø11x20 (pod maticí). - Svodnice typu 3W popis včetně připojení svodnice viz článek 5.1. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,90 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší bod svodidla). Šířka svodidla je 0,34 m. 5.5 SafeStar 351 úroveň zadržení H3 obrázek 4 Svodidlo se sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,125 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR) tloušťky 5 mm, průřezu C 125x62,5x25 mm. Sloupky mají délku 1600 m. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 4498 mm a s průřezem U 100x140 mm, na který jsou navařeny v místech sloupků v roztečích 1,125 m svislé pásky s otvory pro upevnění svodnice. Distanční díl se připevní ke sloupku jedním šroubem 16

17 M10x45, maticí M 10, obdélníkovou podložkou (pod hlavou šroubu) a kruhovou podložkou ø11x20 (pod maticí). Distanční díl je průběžný po celé délce svodnice. - Spojovacího prvku distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 400 mm a s průřezem C 125x62,5x25 mm. S distančním dílem průběžným je spojen sedmi šrouby M16x45, maticemi M16 a dvojicemi kruhových podložek ø18x30 (pod hlavou šroubu i pod maticí). Spoj průběžných distančních dílů je vždy mezi sloupky. - Svodnice typu 3W popis včetně připojení svodnice viz článek 5.1. Svodidlo má horní hranu svodnice 1,00 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší bod svodidla). Šířka svodidla je 0,31 m. 5.6 SafeStar 351d úroveň zadržení H3 obrázek 5 Svodidlo se sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,50 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR) tloušťky 5 mm, průřezu C 125x62,5x25 mm. Sloupky mají délku 1600 m. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 4498 mm a s průřezem U 100x140, na který jsou navařeny v roztečích 1,125 m svislé pásky s otvory pro upevnění svodnice. Distanční díl se připevní ke sloupku jedním šroubem M10x45, maticí M10, obdélníkovou podložkou (pod hlavou šroubu) a kruhovou podložkou ø11x20 (pod maticí). Distanční díl je průběžný po celé délce svodnice a je na sloupky upevněn oboustranně, symetricky. V místech, kde vychází pásky pro uchycení svodnic mimo sloupky, jsou mezi souběžné distanční díly vloženy propojovací díly, které mají profil C 125x62,5x25 mm, tloušťky 5 mm, délky 140 mm a jsou spojeny s distančními díly stejně jako distanční díly se sloupky (tedy jedním šroubem M10x45). - Spojovacího prvku distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm s délkou 400 mm a s průřezem C 125x62,5x25 mm. S distančním dílem průběžným je spojen sedmi šrouby M16x45, maticí M16 a dvojicí kruhových podložek ø18x30 (pod hlavou šroubu i pod maticí). Spoj průběžných distančních dílů je vždy mezi sloupky. - 2x svodnice typu 3W popis včetně připojení svodnice viz článek 5.1. Svodnice je namontována oboustranně, symetricky. Svodidlo má horní hranu svodnice 1,00 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší bod svodidla). Šířka svodidla je 0,50 m. 5.7 SafeStar 231b úroveň zadržení H2 obrázek 6, 7 Svodidlo se sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR) tloušťky 4 mm, průřezu C 125x62,5x25 mm a délky 1,097 m. Spodní část je upravena pro kotvení do konstrukce mostu, veškeré podrobnosti viz článek a obrázek 7. K římse mostu je sloupek ukotven pomocí čtyř závitových tyčí M20x280 mm z materiálu 8.8, matic M20, obdélníkových podložek M20 a chemického lepícího přípravku do dodatečně vyvrtaných otvorů. - Madla z ohýbaného plechu tloušťky 3 mm s délkou 4498 mm a s průřezem U 100x140 mm. Madlo se připevní ke sloupku dvěma šrouby M16x45, maticemi M16, obdélníkovými podložkami M16 (pod hlavou) a kruhovými podložkami ø18x30 (pod maticí). Je připojeno 17

18 průběžně po celé délce svodnice. - Spojovacího prvku madla z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm s délkou 400 mm a s průřezem U 125x80 mm. S průběžným dílem madla je spojen 2x sedmi šrouby M16x45, maticemi M16 a dvojicí kruhových podložek ø18x30 (pod hlavou šroubu i pod maticí). Spoj průběžných madel je vždy mezi sloupky. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 275 mm a s průřezem C 125x62,5x25 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku dvěma šrouby M10x30 s kruhovou podložkou ø11x20 (pod maticí) a maticí M10. - Svodnice typu 3W popis včetně spojení se sloupkem viz článek 5.1. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,90 m a horní hranu madla 1,1 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,34 m. 5.8 SafeStar 232b úroveň zadržení H2 obrázek 8, 9, 10 Svodidlo se sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR a S355JR) tloušťky 5 mm, průřezu C 125x125x25 mm a délky 945 mm. Spodní část je upravena pro kotvení do konstrukce mostu, veškeré podrobnosti viz článek a obrázek 10. K římse mostu je sloupek ukotven pomocí tří závitových tyčí M20x250 mm z materiálu 8.8, matic M20, obdélníkových podložek M20 a chemického lepícího přípravku do dodatečně vyvrtaných otvorů. - Madla z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 4498 mm a s průřezem U 100x140 mm. Madlo se připevní ke sloupku dvěma šrouby M16x45, maticemi M16, obdélníkovými podložkami M16 (pod hlavou) a kruhovými podložkami ø18x30 (pod maticí). Je připojeno průběžně po celé délce svodnice. - Spojovacího prvku madla z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 400 mm a s průřezem U 125x80 mm. S průběžným dílem madla je spojen 2x sedmi šrouby M16x45, maticemi M16 a dvojicí kruhových podložek ø18x30. Spoj průběžných madel je vždy mezi sloupky. - Distančního dílu z ohýbaného plechu průřezu 100/5 mm, výšky 420 mm a šířky 150 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku dvěma šrouby M10x30, maticemi M10, kruhovými podložkami ø11x20 (pod maticemi). - Svodnice typu 3W popis včetně spojení se sloupkem viz článek Výplň používá se v případě použití coby zábradelního svodidla na mostech s neomezeným přístupem chodců. Navržena je v souladu TP 258 Mostní zábradlí a splňuje veškeré požadavky na maximální velikosti mezer a otvorů. Výplň je dlouhá 2040 mm a vysoká 840 mm, vyrobena z oceli třídy S235JR. Výška osazení dolní hrany výplně od obruby (římsy mostu) je 100 mm. Pro uchycení panelu výplně ke sloupku jsou použity 3 objímky z ohýbaného ocelové pásoviny, každá objímka se skládá ze 2 částí, které jsou spojeny čtyřmi šrouby M10x30, maticemi M10 a kruhovou podložkou ø11x20 (pod maticemi). Panel výplně je tvořen mřížovinou vytvářející oka 40x40 mm, ø mřížoviny je 4 mm. Použití svodidla s výplní viz článek PKO výplně bude provedena dle ČSN EN ISO 1461 a TKP 19. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,90 m a horní hranu madla 1,10 m nad přilehlou vozovkou v případě výšky mostní římsy/obruby oproti vozovce +15 cm. Šířka svodidla je 0,37 m. 18

19 5.9 SafeStar 221b úroveň zadržení H2 obrázek 11, 12 Svodidlo se sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,50 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR a S355JR) tloušťky 5 mm, průřezu C 125x125x25 mm a délky 615 mm. Spodní část je upravena pro kotvení do konstrukce mostu, veškeré podrobnosti viz článek a obrázek 12. K římse mostu je sloupek ukotven pomocí dvou závitových tyčí M20x250 mm z materiálu 8.8, matic M20, obdélníkových podložek M20 a chemického lepícího přípravku do dodatečně vyvrtaných otvorů. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 3 mm s délkou 4498 mm a s průřezem U 100x140 mm, oceli třídy S355JR, na který jsou navařeny v roztečích 1,125 mm svislé pásky s otvory pro upevnění svodnice. Distanční díl se připevní ke sloupku jedním šroubem M12x45, maticí M12, obdélníkovou podložkou M12 (pod hlavou šroubu) a kruhovou podložkou ø13,5x24 (pod maticí). Distanční díl je průběžný po celé délce svodnice. - Spojovacího prvku distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm s délkou 400 mm a s průřezem U 125x80 mm. S distančními dílem je spojen sedmi šrouby M16x45, maticemi M16 a dvojicí kruhových podložek ø18x30 (pod hlavou šroubu i pod maticí). Spoj průběžných distančních dílů je vždy mezi sloupky. - Svodnice typu 3W popis včetně spojení se sloupkem viz článek 5.1. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,95 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší bod svodidla) v případě výšky mostní římsy/obruby oproti vozovce +15 cm. Šířka svodidla je 0,31 m SafeStar 351b úroveň zadržení H3 obrázek 13, 14 Svodidlo sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR) tloušťky 6 mm, průřezu C 125x62,5x25 mm a délky 1296 mm. Spodní část je upravena pro kotvení do konstrukce mostu, veškeré podrobnosti viz článek a obrázek 14. K římse mostu je sloupek ukotven pomocí čtyř závitových tyčí M20x280 mm z materiálu 8.8, matic M20, obdélníkových podložek M20 a chemického lepícího přípravku do dodatečně vyvrtaných otvorů. - Madla z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm s délkou 4498 mm a s průřezem U 100x140 mm. Madlo se připevní ke sloupku dvěma šrouby M12x45, maticemi M12, obdélníkovými podložkami M12 (pod hlavou) a kruhovými podložkami ø13,5x24 (pod maticí). Je připojeno průběžně po celé délce svodnice. - Spojovacího prvku madla z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm s délkou 400 mm a s průřezem U 125x80 mm. S distančními dílem je spojen 2x sedmi šrouby M16x45 a maticemi M16 a dvojicí kruhových podložek ø18x30 (pod hlavou šroubu i pod maticí). Spoj průběžných madel je vždy mezi sloupky. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm s délkou 4498 mm a s průřezem U 100x140 mm, na který jsou navařeny v roztečích 1125 mm svislé pásky s otvory pro upevnění svodnice. Distanční díl se připevní ke sloupku jedním šroubem M12x45, maticí M12, obdélníkovou podložkou M12 (pod hlavou šroubu) a kruhovou podložkou ø13,5x24 (pod maticí). Distanční díl je průběžný po celé délce svodnice. - Spojovacího prvku distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm s délkou 400 mm 19

20 a s průřezem U 125x80 mm. S distančními dílem je spojen sedmi šrouby M16x45 a maticemi M16 a dvojicí kruhových podložek ø18x30 (pod hlavou šroubu i pod maticí). Spoj průběžných distančních dílů je vždy mezi sloupky. - Svodnice typu 3W popis včetně spojení se sloupkem viz článek 5.1. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,90 m a horní povrch madla 1,30 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,31 m SafeStar 441b úroveň zadržení H4b obrázek 15, 16, 17 Svodidlo sestává z: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,5 m. Sloupek je z ohýbaného plechu (ocel S235JR) tloušťky 5 mm, průřezu C 125x62,5x25 mm a délky 1,495 m. Spodní část je upravena pro kotvení do konstrukce mostu, veškeré podrobnosti viz článek a obrázek 16 (sloupky jsou v provedení pravé a levé). K římse mostu je sloupek ukotven pomocí certifikovaného systému HAS-F M16x125/20 + HVU BUL. Jeho součástmi jsou čtyři závitové tyče M16x185 mm z materiálu 8.8, matice M16, oválné podložky M16 a foliové kapsle s lepícím přípravkem HILTI. - Madla z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 4498 mm a s průřezem U 100x140 mm. Madlo se připevní ke sloupku dvěma šrouby M16x45, maticemi M16, obdélníkovými podložkami M16 (pod hlavou) a kruhovými podložkami ø18x30 (pod maticí). Je připojeno průběžně po celé délce svodnice. - Spojovacího prvku madla z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm s délkou 400 mm a s průřezem C 125x62,5x25 mm. S průběžným dílem madla je spojen 2x sedmi šrouby M16x45, maticemi M16 a dvojicí kruhových podložek ø18x30 (pod hlavou šroubu i pod maticí). Spoj průběžných madel je vždy mezi sloupky. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm s délkou 150 mm a s průřezem C 125x62,5x25 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku dvěma šrouby M16x45 s kruhovou podložkou ø18x30 (pod maticí) a maticí M16. - Podpůrná svodnice z ohýbaného plechu tloušťky 3 mm s průřezem jednovlny o výšce 285 mm a délky 4820 mm viz obrázek 17. K překryvu dvou podpůrných svodnic dochází prostým přeložením analogicky k 5.1. Jsou spojeny čtyřmi šrouby M16x27 s polokruhovou hlavou analogicky k svodnicím typu 3W viz 5.1. K distančnímu dílu je podpůrná svodnice připevněna jedním šroubem M 10x30, maticí M 10, obdélníkovou podložkou M10 (pod hlavu šroubu) a kruhovou podložkou ø11x20 (pod hlavu matice). - Svodnice typu 3W popis včetně spojení se sloupkem viz článek 5.1. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,90 m a horní povrch madla 1,50 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,39 m Zásady úprav všech typů svodidel SafeStar Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho důvodu se nedovoluje přerušit žádný podélný prvek (svodnici, madlo). Výrobce vyrábí zkrácené svodnice a na objednávku jakoukoliv atypickou délku. Pokud se však v odůvodněných případech při montáži vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto TPV a atypickou délku není možno z časových důvodů zajistit, je dovoleno svodnici 20

21 individuálně zkrátit a to řezáním, nikoliv pálením. Pro takto zkrácenou svodnici je dovoleno vyvrtat nové otvory pro spojení. Pro zajištění požadované životnosti je třeba upravené díly (zejména řezné hrany) opatřit nátěrovým systémem dle požadavků platných předpisů nebo dle požadavků objednatele stavby. Totéž platí pro madlo. Pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) sloupky zaberanit, postupuje se podle článku 5.6 TP 203. Svařování komponentů svodidel není dovoleno. 6 Svodidlo na silnicích Na silnice se osazují silniční typy svodidel SafeStar, které jsou předmětem těchto TPV. Mostní zábradelní svodidla SafeStar, které jsou předmětem těchto TPV lze osadit i na silnice, pokud se osazení provede na železobetonový základ, např. na římsu opěrné zdi. V takovémto případě je nutné dodržet požadavky na kotvení svodidel (viz článek 7.7). Pro mostní svodidla SafeStar viz článek Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice a obecně platí, že musí být nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce svodnice od zpevnění) tak, jak je uvedeno na obrázku 19 až 21. U typů, které mají nad svodnicí madlo, postačí měřit výšku svodnic, protože vrtání sloupků zaručuje automaticky správnou výšku madla, budou-li správně namontovány svodnice. Výška jednostranných svodidel se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany vzdálen 1,50 m. Současně platí, že v místě přilehlého terénu musí být výška v rozsahu ± 100 mm oproti předepsané výšce. Při vzdálenosti líce svodidla od hrany zpevnění > 1,50 m, se měří výška svodidla přímo v jeho líci viz obrázek 19, 21. Platí to pro svodidlo umístěné na krajnici i ve středním dělicím pásu. Výška oboustranných svodidel se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany vzdálen 2,00 m. Současně platí, že v místě přilehlého terénu musí být výška v rozsahu ± 100 mm oproti předepsané výšce. Při vzdálenosti líce svodidla od hrany zpevnění > 2,00 m se výška svodidla měří přímo v jeho líci viz obrázek 20. U středního dělicího pásu s příčným sklonem se postupuje podle obrázku 20 a největší výškový rozdíl zpevnění může být 250 mm. Při větším rozdílu je třeba použít dvě souběžná svodidla. V souladu s TP 203 a TP 114 je přípustná tolerance ± 30 mm vůči teoreticky správné výšce. Tolerance pro směrové vedení je ± 30 mm. Výškový a směrový průběh svodidla musí být plynulý. Potřebné výškové změny se řeší sklonem 1:200, tj. nejvýše 20 mm na délku 4 m. Hodnoty výšky svodidla neplatí pro lokální nerovnosti. Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu na krajnici uvádí obrázek 21. Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Tato svodidla je dovoleno kombinovat pouze s přejezdným obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla od obruby přejezdného obrubníku se nestanovuje. 21

22 Obrázek 19 Výška a umístnění jednostranných svodidel Obrázek 20 Výška a umístnění oboustranných svodidel Obrázek 21 Jednostranná svodidla na krajnici Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obrázek 22. Jako dvě souběžná svodidla se do středního dělicího pásu osazují dle TP 114 pouze svodidla s úrovní zadržení minimálně H2. 22

23 Kolem překážek (např. kolem mostních pilířů) je nutno dle TP 114 použít úroveň zadržení H2 nebo vyšší. Podle tabulky 7 TP 114 lze vzdálenost líce svodidla od mostní podpěry nebo jiných podpěr snížit na vzdálenost odpovídající pro úroveň zadržení H1, ne však méně než 1,30 m. Obrázek 22 Jednostranná svodidla ve středním dělicím pásu Umístění oboustranných svodidel v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obrázky 23. Tyto typy nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (ani u místních komunikací) a je dovoleno je kombinovat s obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla od obruby přejezdného obrubníku se nestanovuje. Svodidlo se má osazovat do osy středního dělicího pásu. Krajní polohu (obrázek 23), kdy svodidlo lícuje s hranicí volné šířky, je dovoleno použít pouze v nezbytných případech, např. z důvodu potřebného rozhledu. Obrázek 23 Krajní poloha oboustranných svodidel ve středních dělicích pásech 23

24 6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla Svodidla mají plnou účinnost tam, kde mají předepsanou výšku dle článku 6.1. To znamená, má-li být v některém místě osazeno svodidlo, musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky a výškový náběh nebo koncová část je před nebo za tímto místem. Minimální délka svodidel je uvedena v tabulce 5. Výškové náběhy se do délky svodidla nepočítají. Pro mostní svodidla se minimální délka nestanovuje. Č. položky Název svodidla (typu) Tabulka 5 Minimální délka svodidla Minimální délka svodidla [m] pro rychlost 80 [km/h] > 80 [km/h] 1 SafeStar SafeStar SafeStar , SafeStar SafeStar 351d Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici) Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí Zda je třeba svodidlo před překážkou umístit, se rozhodne na základě příslušných ČSN, požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků (například u horských vpustí, propustků a podobně). Požadovanou úroveň zadržení svodidla určují TP 114. Minimální (nejmenší možná) vzdálenost líce svodidla od překážky je hodnota u v tabulce 3. Pokud je jednostranné svodidlo zakončeno výškovým náběhem, rozhoduje pro stanovení délky svodidla před překážkou i typ překážky (výška překážky do 0,4 m a nad 0,4 m) a vzdálenost líce svodidla od překážky. Nejnebezpečnější situace je u překážky, která vystupuje nad terén více než 0,40 m a která je od líce svodidla vzdálena do 3 m. Má se za to, že najede-li vozidlo svým podvozkem na svodidlo po výškovém náběhu, může být po svodidle vedeno jako po kolejnici až do překážky viz obrázek 24. V takovém případě rozhoduje o délce svodidla před touto překážkou dovolená rychlost dle tabulky 5. To neplatí, učiní-li se opatření, aby vozidlo nemohlo na náběh najet (odkloněním náběhu, překrytím náběhu atd.). Je-li hodnota a větší než 3 m, postupuje se stejně jako u překážky nižší než 0,40 m. U místa nebezpečí (např. horská vpusť, propustek), nebo u překážky, která vystupuje nad terén v místě svodidla více než 0,40 m, ale je od líce svodidla vzdálena více než 3 m, rozhoduje minimální délka svodidla dle tabulky 5. Překážka, která vystupuje nad terén nejvýše 0,20 m, nevyžaduje osazení svodidla. Souhrnně je délka svodidla zakončeného výškovým náběhem před překážkou uvedena v tabulce 6, která je převzata z tabulky 6 TP

25 Obrázek 24 Nebezpečí nárazu vozidla do překážky najetím na výškový náběh Tabulka 6 Délka svodidla před překážkou přehled řešení Možnost nárazu do překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí vozovku těsně před svodidlem viz obrázek 25, se řeší pouze u dálnic a rychlostních komunikací (s dovolenou rychlostí větší než 90 km/h), pokud je za svodidlem zpevněná plocha, která není schopna zbrzdit neovládané vozidlo. Řešení spočívá v protažení svodidla před překážkou až na 200 m, nebo ve vhodné povrchové či terénní úpravě. U silnic s dovolenou rychlostí nad 90 km/h, pokud je mezera mezi svodidly menší než 40 m, se doporučuje svodidlo nepřerušovat (přerušením se zde rozumí konec a začátek svodidla). Podél dlouhé souvislé překážky, kterou není třeba chránit a která je schopna přesměrovat vozidlo (např. hladká zárubní betonová zeď), se svodidlo neosazuje. Nebezpečným místem je zde pouze začátek překážky a u silnic směrově nerozdělených i konec překážky. Svodidlo se zde osazuje dle tabulky 6 a délka překážky je nula. 25

26 Obrázek 25 Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem, je-li za svodidlem zpevněná plocha (pro případnou úpravu této délky je nutno postupovat dle čl TP 203) Začátek a konec svodidla Začátek a konec svodidla musí být (z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) vždy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země. Přehled výškových náběhů je uveden v obrázcích 26. V případě svodidla SafeStar 231 a 351 bude krátký výškový náběh navržen na žádost objednatele stavby. Při návrhu musí být dodržena ustanovení TP 203. Obrázky 26 přehled dlouhých a krátkých výškových náběhů silničních svodidel SafeStar 26

27 27

28 6.3.3 Svodidlo u telefonní hlásky Postupuje se podle TP Přerušení svodidla Postupuje se podle TP Svodidlo u protihlukové stěny Postupuje se podle TP 203. Vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny uvádí tabulka 3 těchto TP Svodidlo u odbočovacích ramp Postupuje se podle TP Zásady umisťování svodidla ve středním dělícím pásu Zásady umísťování svodidla ve středním dělicím pásu Postupuje se podle TP Svodidlo u překážky ve středním dělicím pásu Postupuje se podle TP 203. Nejběžnějšími překážkami ve středním dělicím pásu jsou podpěry mostů, portálů pro značky, sloupy VO, event. jiné konstrukce silničního vybavení. Pokud jsou ve středním dělicím pásu sloupy VO nebo jiná zařízení postupuje se podle článků a TP 114. U mostních pilířů nebo základů portálů (ty musí být v souladu s TKP 11 nadimenzovány na náraz silničních vozidel), se ve středních dělicích pásech podél takových překážek osazují svodidla úrovně zadržení minimálně H2 viz TP 114. Mezi svodnice na distanční díly oboustranného svodidla SafeStar 351d je dovoleno umístit sloupky lehkých dopravních značek a deformovatelné skříňky namontované na distanční díl Začátek a konec svodidla ve středním dělicím pásu I ve středním dělicím pásu musí být začátek a konec svodidla (z důvodu únosnosti svodidla) vždy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země. Nestanovuje se, kde se má použít dlouhý a kde krátký výškový náběh. Pokud náběh není překrytý jiným svodidlem, doporučuje se použít náběh dlouhý Přejezdy středních dělicích pásů Na uzavření přejezdů středních dělicích pásů se používají nejčastěji způsoby uvedené v článku TP 203. Při použití betonového svodidla na přejezdu se používají dva způsoby řešení. S úhlopříčným osazením svodidla dle článku TP 203 a s přímým napojením ocelového svodidla na betonové dle článku TP 203. U přímého napojení ocelového svodidla na betonové se styk mezi svodnicemi a betonovým dílcem provádí zásadně klasický šroubovaný, jednoduchý způsob řešený konstrukčně viz obrázek 27. Výrobce dodává přechodový díl pro přišroubování svodnice na boční stěnu betonového svodidla, pomocí 9 kotev M16. Obrázek uzpůsobeného schématu z TP 203 je 28

29 upraven na svodnici typu 3W, svodidla SafeStar. Zhuštění sloupků u napojení jednostranného svodidla se provede v souladu s ustanovením článku TP 203. Přechod mezi mostními svodidly SafeStar a betonovým svodidlem je obdobný, navíc je však třeba připojit k betonovému svodidlu i madlo. Obrázek 27 přechod svodidel SafeStar na betonové svodidlo 6.5 Svodidlo u podpěr portálových konstrukcí svislých dopravních značek Na krajnici kolem podpěry portálu (nebo jeho základu), která je nadimenzovaná dle TP 114, se osadí jednostranné svodidlo jako před překážkou podle článku (chrání se provoz na silnici před nárazem na portál, nikoliv samotný portál). Ve středním dělicím pásu kolem podpěry portálu se postupuje dle článku těchto TPV. 7 Svodidlo na mostech 7.1 Všeobecně Mostní zábradelní svodidla SafeStar 231b, 351b a 441b, která jsou předmětem těchto TPV, byla testována bez osazení na zvýšené obrubě, jejich použitelnost je omezena na osazení na obrubě maximální výšky přejezdného obrubníku, tj. do 70 mm. Mostní zábradelní svodidlo SafeStar 232b a mostní svodidlo 221b, která jsou předmětem těchto TPV, byla testována s osazením na zvýšené obrubě výšky 150 mm, jejich použitelnost je tedy omezena na osazení na obrubě s výškou mm. Mostní zábradelní svodidla SafeStar, které jsou předmětem těchto TPV, byla vyvinuta přímo jako mostní zábradelní svodidla s výškou madla 1100 mm a více nad úrovní přilehlé komunikace. Minimální délka svodidla se u mostních typů, která jsou předmětem těchto TPV, nestanovuje (jedná se o svodidla tuhá dle čl. 5.1 TPV 203). 7.2 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice a u zábradelních typů navíc ještě od horního podélného prvku madla, tyče. Tyto výšky nad přilehlou částí komunikace uvádí obrázek 28. Tvar obruby se pro mostní zábradelní svodidla SafeStar nepředepisuje. 29

30 U středních dělicích pásů, při šířce mezery do 250 mm včetně, nemusí mít svodidla výplň. Pokud se zrcadlo překryje buď ŽB deskou, nebo roštem (ocelovým nebo z kompozitů) a překrytí bude splňovat požadavky alespoň na revizní chodník a bude důkladně připevněno proti pádu z mostu, nemusí mít svodidla výplň ani při šířce zrcadla nad 250 mm. Obrázek 28 Výška mostních svodidel SafeStar 7.3 Pokračování svodidla mimo most Svodidlo nepokračuje mimo most Pokud svodidlo za mostem nemá pokračovat, osadí se za římsou silniční svodidlo s následným výškovým náběhem. Minimum v délce svodidla mimo most je 28 m v jeho plné výšce, pak následuje event. koncová část svodidla (výškový náběh, nebo absorpční koncovka). Nehrozí-li vozidlu sjetím z vozovky před svodidlem zvýšené nebezpečí (např. u nízkých mostů přes inundační území, přes potoky apod.), je možno svodidlo za mostem (v jeho plné výšce) zkrátit až na 12 m. V dalších konkrétních řešeních svodidla nepokračujícího mimo most se postupuje v souladu s článkem TP Svodidlo pokračuje mimo most Pokračuje-li svodidlo mimo most, provede se přechod z mostního typu na některý typ silniční. Pokud je za svodidlem nouzový chodník, svodidlo se před ani za mostem nepřerušuje. Pokud je za svodidlem veřejný chodník, který za mostem nepokračuje, svodidlo se přeruší podle požadavků uvedených v TP 203. Na obrázku 29 je vykreslen přechod ze SafeStar 231b na SafeStar 241. Na obrázku 30 je vykreslen přechod ze SafeStar 231b na Safestar 261. Na obrázku 31 je vykreslen přechod ze SafeStar 232b na Safestar 241. Na obrázku 32 je vykreslen přechod ze SafeStar 232b na Safestar 261. Na obrázku 33 je vykreslen přechod ze SafeStar 221b na Safestar 241. Na obrázku 34 je vykreslen přechod ze SafeStar 351b na Safestar 351. Na obrázku 35 je vykreslen přechod ze SafeStar 441b na SafeStar 241. Na obrázku 36 je vykreslen přechod ze SafeStar 441b na Safestar

31 Obrázek 29 přechod ze SafeStar 231b na SafeStar 241. Obrázek 30 přechod ze SafeStar 231b na Safestar

32 Obrázek 31 přechod ze SafeStar 232b na Safestar 241 Obrázek 32 přechod ze SafeStar 232b na Safestar

33 Obrázek 33 přechod ze SafeStar 221b na Safestar 241 Obrázek 34 přechod ze SafeStar 351b na Safestar

34 Obrázek 35 přechod ze SafeStar 441b na SafeStar 241 Obrázek 36 přechod ze SafeStar 441b na Safestar

35 7.4 Svodidlo u protihlukové stěny Pro umístění svodidla u protihlukové stěny na mostě nejsou žádné speciální požadavky. Rozhoduje požadavek na úroveň zadržení dle TP 114 a vzdálenost u líce svodidla od protihlukové stěny dle tabulky 3 pro tuto úroveň. 7.5 Dilatační styk elektricky neizolovaný Dilatační styk se provádí v dilatačním spojení všech podélných prvků. Dilatační spoj je konstrukčně podobný normálnímu styku, pouze spojky jsou delší a na jedné straně jsou v podélných prvcích podélné otvory. Podrobnosti jsou uvedeny v části Konstrukční díly. 7.6 Dilatační styk elektricky izolovaný Jako neizolovaný, ale s dielektrickými vložkami v pevném připojení spojky, které v takto vybavených spojkách zajišťují odizolování podélných prvků svodidla. 7.7 Kotvení sloupků Sloupky na mostech se kotví vždy tak, že se patní deska sloupku (patní deska je součástí sloupku) přišroubuje k římse. Výrobce a dovozce nabízí pouze takový způsob kotvení, které bylo odzkoušeno nárazovou zkouškou a které dodává v rámci svodidla. Toto kotvení je uvedeno na obrázcích 7, 10, 12, 14, 16, detaily sloupků viz článek Vzhledem k rozdílům povrchu betonu oproti patní desce (pokud jde o nerovnosti) a dále z důvodů výškového vedení římsy, se patní deska klade na vrstvu polymerní malty nebo na podložku z PVC (pouze se souhlasem investora). Tloušťka polymerní malty nemá přesáhnout 20 mm. Pro kotvení svodidel SafeStar 231b a 351b se použijí čtyři závitové tyče M 20x280 mm, pro kotvení svodidla SafeStar 232 b tři závitové tyče M20x250 mm a pro kotvení svodidla SafeStar 221b dvě závitové tyče M20x250 mm, vždy z materiálu v kvalitě 8.8 a chemický přípravek lepící tmel Hilti CM730-EAN (český název CB-G EG), resp. jako alternativa Hilti HIT-HY 200-A. Do římsy se svisle navrtají otvory do hloubky 200 mm (pro závitové tyče délky 280 mm) resp. 190 mm (pro závitové tyče délky 250 mm). Otvory se vyčistí od pozůstatků po vrtání (drť, prach) a injektují se lepícím přípravkem. Následně se do otvorů všroubují závitové tyče do hloubky po příslušnou rysku (poměr dělení 200:80 pro tyče délky 280 mm, 190:60 pro tyče délky 250 mm). Na takto provedené kotvy budou osazeny patní desky sloupků a upevněny pomocí obdélníkových podložek M 20 a matic M 20. Pro kotvení svodidla SafeStar 441b se použije certifikovaný systém HAS-F M16x125/20 + HVU BUL. Jeho součástmi jsou čtyři závitové tyče M16x185 z materiálu 8.8, matice M16, oválné podložky M16 a kapsle s chemickým lepícím přípravkem HILTI. Do římsy se svisle navrtají otvory do hloubky 125 mm. Otvory se vyčistí od pozůstatků po vrtání (drť, prach) a vloží se kapsle s lepícím přípravkem. Následně se do otvorů všroubují závitové tyče po rysku (poměr dělení 125:60). Na takto provedené kotvy budou osazeny patní desky sloupků a upevněny pomocí oválných podložek M16 a matic M16. 35

36 7.8 Zatížení konstrukcí podporujících svodidlo Zatížení římsy od každého mostního typu tvoří spojité zatížení, které uvádí tabulka 7. Toto zatížení vychází z předpokladu, že nárazem dojde k současnému ohnutí tří až čtyř mostních sloupků. Způsob výpočtu vychází z požadavků TP 114. Tabulka 7 Zatížení konstrukcí podporující svodidlo 7.9 Kotvení římsy do podpěrné konstrukce Pro mostní zábradelní svodidla SafeStar platí hodnoty z tabulky 8. Způsob výpočtu vychází z požadavků TP

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, 82100 Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017 OBSAH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/2017 10.08.2017 Obsah

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/2010-910-IPK/1 ze dne

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Dovozce: Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 01. 06. 2018 330 21 Líně T + 420 377 226 226 CZECH REPUBLIC > saferoad.cz Výrobce: Saferoad

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola a údržba Nezbytné

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Instalace výplně Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE únor 2018 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 3 SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KLS

OCELOVÁ SVODIDLA KLS OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2018 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC TPV 241/2015 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 241/2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC TPV 228/2018 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4 Profil svodnice NH4 MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.2/2014 Zpracoval Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních... 1 1.2. Montáž sloupků UE100 středních... 1 1.3. Montáž sloupků

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate Ministerstvo dopravy VESIBA s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE ( TPV ) Schváleno MD - OPK č. j. 85/2014-120-TN/2 ze

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM18 4MS2 N2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Přehled

Více

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 203 TP 203 Technické podmínky Ministerstvo dopravy OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 69/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července

Více

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU Ministerstvo dopravy TP 140/2011 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Prosinec 2016 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 3 DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE TPV 252/2018 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159 TP 159 TP 159 Technické podmínky Ministerstvo dopravy DOČASNÁ SVODIDLA červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 60/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015. Tento dokument

Více

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH TP 139/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP 139 schválených MD-OSI

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 TPV 223/2018 KSP KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL TPV 167/2015 OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) červen 2015 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK...3

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Konstrukční díly OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK čj. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s účinností od 1. dubna 2012 Konstrukční

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 Saferoad Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Szczecinie ul. Ks.Londzina 59 ul. F.K.Druckiego-Lubeckiego 1A 43-246 Strumień 71-656 Szczecin vypracowal: Krzysztof

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 1 1.2. Montáž sloupků C120

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON TPV 239/2018 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA TPV 239/2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY

Více

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Výrobný program cestných zvodidiel - TPV 167/SK oceľové zvodidlo NH4 Technické podmienky výrobcu : Účinnosť od 1.Február 2006 Spracoval Mittal Steel Ostrava a.s. Jún 2005 Konštrukčné diely : Informatívna

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků mezinárodní sympozium 15. M O S T Y / B R I D G E S 2 0 1 0 konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA v rámci doprovodného programu 15. mezinárodního

Více

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2 PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1

Více

TP 139 BETONOVÉ SVODIDLO. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 139 BETONOVÉ SVODIDLO. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 139 TP 139 Technické podmínky Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 68/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července 2015. Tento dokument

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Beranění systému Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola a údržba Nezbytné

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK a ÚP čj. 447/2011-910-IPK/1 ze dne 22.6. 2011, s účinností

Více