OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/ IPK/1 ze dne s účinností od 1. listopadu 2010 Současně se ruší TP166, schválené MD-OPK č.j. 355/ RS/3 ze dne říjen 2010

2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY ROZDÍL MEZI SVODIDLEM A JINÝMI OCELOVÝMI SVODIDLY NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SVODIDLA SPOLEČNÉ DÍLY PRO VŠECHNY TYPY SVODIDLA SVODIDLO JSFR/N2/1 (B 22435) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 OBR SVODIDLO JSFR/N2/2 (B 29707) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 OBR SVODIDLO JSFR/H1/1 (B 21300) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1 OBR SVODIDLO JSFR/H1/2 (B 33061) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1 OBR SVODIDLO JSFR/H2/1 (3N 24872) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBR SVODIDLO JSFR/H2/2 (3N 24156) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBR SVODIDLO JSFR/H3 (3N 21756) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H3 OBR SVODIDLO OSFR/H1 (B 22478) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1 OBR SVODIDLO OSFR/H3 (3N 22051) PRO SILNICE ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H3 OBR ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSFR/H2/1 (3N 24335) ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBR ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSFR/H2/2 (3N 32920) ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 OBR ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSFR/H3 (3N 24409) ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H3 OBR SVODIDLO OSMFR/H4 (3N 23388) PRO MOSTY ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H4 OBR ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSFR/H2/PHS (ISB 26482) ÚR. ZADRŽENÍ H2 OBR ZÁSADY ÚPRAV VŠECH TYPŮ SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU PLNÁ ÚČINNOST A MINIMÁLNÍ DÉLKA SVODIDLA SVODIDLO NA VNĚJŠÍM OKRAJI SILNIC (NA KRAJNICI) SVODIDLO PŘED PŘEKÁŽKOU A MÍSTEM NEBEZPEČÍ (HORSKÉ VPUSTĚ, PROPUSTKY) ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA SVODIDLO U TELEFONNÍ HLÁSKY PŘERUŠENÍ SVODIDLA SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY SVODIDLO U ODBOČOVACÍCH RAMP SVODIDLO VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU ZÁSADY UMÍSŤOVÁNÍ SVODIDLA SVODIDLO U PŘEKÁŽKY ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA PŘEJEZDY STŘEDNÍCH DĚLICÍCH PÁSŮ SVODIDLO U PODPĚR PORTÁLOVÝCH KONSTRUKCÍ SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK SVODIDLO NA MOSTECH VŠEOBECNĚ VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU POKRAČOVÁNÍ SVODIDLA MIMO MOST SVODIDLO NEPOKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO POKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY VÝPLŇ ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL DILATAČNÍ STYK - ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ DILATAČNÍ STYK - ELEKTRICKY IZOLOVANÝ VŠEOBECNĚ, POŽADAVKY NA MATERIÁL IZOLAČNÍHO POVLAKU SVODNICE A SPOJOVACÍ MATERIÁL

3 7.7.3 MADLO, TYČ A ZADNÍ PÁSEK VÝPLŇ KOTVENÍ SLOUPKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODPORUJÍCÍCH SVODIDLO KOTVENÍ ŘÍMSY DO NOSNÉ KONSTRUKCE A DO KŘÍDEL MOSTU PŘECHOD SVODIDEL NA JINÁ SVODIDLA PŘECHOD NA OCELOVÉ SVODIDLO JINÉHO VÝROBCE PŘECHOD NA BETONOVÉ SVODIDLO OSAZOVÁNÍ SVODIDLA NA STÁVAJÍCÍ SILNICE A MOSTY SILNICE MOSTY UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLO PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ SVODIDEL

4 1 Úvod, předmět technických podmínek, vztah k TP 203 Tyto TP jsou revizí TP 166 z roku Po zkušenostech s požadavky trhu se dovozce rozhodl ponechat 7 typů uvedených v TP 166 a nabídnout dalších 7 typů, takže předmětem těchto TP je 14 typů svodidel uvedených v tabulce 1. TP z roku 2004 se vydáním těchto TP ruší. Výrobce uvedených 14 typů je Metalmeccanica Fracasso Spa, Via Barbariga 7, Fiesso d Artigo, Venezia, Italia. Tabulka 1 - Předmět TP Č. Zkratka v SR Zkratka uváděná Typ svodidla výrobcem 1 JSFR/N2/1 B Silniční jednostranné 2 JSFR/N2/2 B Silniční jednostranné 3 JSFR/H1/1 B Silniční jednostranné 4 JSFR/H1/2 B Silniční jednostranné 5 JSFR/H2/1 3n Silniční jednostranné 6 JSFR/H2/2 3n Silniční jednostranné 7 JSFR/H3 3n Silniční jednostranné 8 OSFR/H1 B Silniční oboustranné 9 OSFR/H3 3n Silniční oboustranné 10 ZSFR/H2/1 3n Mostní zábradelní 11 ZSFR/H2/2 3n Mostní zábradelní 12 ZSFR/H3 3n Mostní zábradelní 13 OSMFR/H4 3n Mostní oboustranné 14 ZSFR/H2/PHS ISB Mostní zábradelní, integrované s PHS Technické podmínky mají dvě části: - Prostorové uspořádání (včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití). - Konstrukční díly (obsahují přehledné výkresy jednotlivých typů svodidel včetně 3

5 zábradelních výplní u zábradelních svodidel, výkresy jednotlivých konstrukčních dílů včetně elektroizolačních, požadavky na kvalitu materiálu a kvalitu provedení ocelových částí). Tyto TP jsou zpracovány v souladu s TP 114/2010 a TP 203. Technické podmínky platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mosty, ve smyslu předpisů 1, 2 a 3. 2 Související předpisy 1 ČSN Projektování silnic a dálnic 2 ČSN Projektování místních komunikací 3 ČSN Projektování mostních objektů 4 ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích 5 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1 7: Obecná zatížení Mimořádná zatížení 6 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou 7 ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty Navrhování a konstrukční zásady 8 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 9 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 10 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 11 ČSN P ENV ( ) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 12 ČSN EN Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 13 PrEN Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí 14 Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 * 15 TP 58 Směrové sloupky a odrazky z r. 2008, SV Brno 16 TP 63 Ocelová svodidla na PK, 1994, Dopravoprojekt Brno * 17 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK z r. 2003, CDV 18 TP 104 Protihlukové clony PK z r. 2008, PGP 19 TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998, Dopravoprojekt Brno, Dodatek , Dodatek TP 114/2010 Svodidla na pozemních komunikacích 21 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací z r. 2008, JEKU Praha 22 TP 128 Ocelové svodidlo NH4 z r. 1999, Dopravoprojekt Brno * 23 TP 140 Dřevoocelové svodidlo z r. 2000, Dopravoprojekt Brno revize v r TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru z r. 2009, ASPK 25 TP 158 Tlumiče nárazu z r. 2003, Dopravoprojekt Brno 26 TP 159 Vodicí stěny z r. 2003, ASPK 27 TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso z r. 2004, SOK Třebestovice (v revizi) 28 TP 167/2008 Ocelové svodidlo NH4 z r. 2008, ArcelorMittal Ostrava, a. s. 4

6 29 TP 168/2008 Ocelové svodidlo Voest - Alpine z r. 2008, SVITCO 30 TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2, Skanska DS z r TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2, ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s. z r TP 191 Ocelové svodidlo MS4/H2, Jaroslav Číhal OMO z r TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B, PPS z r TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard, PPS z r TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu, 2010, Dopravoprojekt Brno 36 TP 206 Betonové svodidlo kotvené MSK 2007, z r. 2009, Skanska Prefa 37 TP 223 Betonová svodidla SSŽ S97, Eurovia CS z r TP 227 Ocelové svodidlo ZSSAM/H2, SaM silnice a mosty, a. s. z r TKP TKP TKP Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 43 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 44 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. 45 Vzorové listy staveb PK - VL4 Mosty z r. 2010, PGP 46 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) úplné znění VD 18/08, * Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z důvodů dohledatelnosti původu svodidel a pro opravy. 3 Rozdíl mezi svodidlem Fracasso a jinými ocelovými svodidly Pro investory, projektanty a pracovníky údržby PK může být potřebné znát, jak se liší svodnice svodidel Fracasso od svodnic jiných ocelových svodidel. Na obr. 1 jsou uvedeny příčné řezy svodnic ocelových svodidel známých v ČR. Svodidla Fracasso používají dva typy svodnice. Svodnici B vysokou 311 mm z plechu tl. 3 mm. Svodnici 3n vysokou 508 mm z plechu tl. 3 mm. Jak ukazuje obr. 1, tyto svodnice se odlišují od všech ostatních svodnic a proto pro přechod přímým napojením na odlišné ocelové svodidlo je třeba použít speciální přechodový díl (přechody na jiná svodidla viz kapitola 8). Pro vzájemný přechod obou svodnic Fracasso výrobce nabízí přechodku. 5

7 Obrázek 1 - Příčné řezy svodnic různých ocelových svodidel 6

8 4 Návrhové parametry svodidla Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla Č. Název a zkratka svodidla Zkratka uváděná výrobcem 1 Silniční jednostranné JSFR/N2/1 B Silniční jednostranné JSFR/N2/2 B Silniční jednostranné JSFR/H1/1 B Úroveň zadržení Dynamický průhyb [m] Pracov-ní šířka w [m] Použití N2 2,02 2,09 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10 %) šířky nejméně 2 m. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. N2 0,70 0,80 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1 m, dle čl. 6.1; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. H1 1,40 1,59 Pro úroveň zadržení N2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H1 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10 %) šířky nejméně 1,20 m. Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,60 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr Silniční jednostranné JSFR/H1/2 B Silniční jednostranné JSFR/H2/1 3n H1 1,00 1,30 H2 1,60 1,70 Pro úroveň zadržení N2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H1 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m; Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,30 m jako dvě souběžná svodidla dle obr.19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení N2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H1 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,30 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H2 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10 %) šířky nejméně 1,40 m. Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,70 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr

9 6 Silniční jednostranné JSFR/H2/2 3n Silniční jednostranné JSFR/H3 3n Silniční oboustranné OSFR/H1 B Silniční oboustranné OSFR/H3 3n Mostní zábradelní ZSFR/H2/1 3n Mostní zábradelní ZSFR/H2/2 3n H2 2,26 2,41 H3 2,11 2,50 Pro úroveň zadržení N2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H1 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10 %) šířky nejméně 1,40 m. Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,60 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H2 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10 %) šířky nejméně 2,00 m. Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 3,40 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení N2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H1 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,20 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H2 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10 %) šířky nejméně 1,40 m. Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,60 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. Pro úroveň zadržení H3 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10 %) šířky nejméně 1,90 m. Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 3,50 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 19. Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 18. H1 1,50 1,95 Střední dělicí pásy šířky nejméně: pro H1 2,10 m Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 20. H3 - neměřeno 2,78 Střední dělicí pásy šířky nejméně: pro H1 2,00 m pro H2 2,00 m pro H3 3,70 m Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 20. H2 1,08 1,65 Na římsách mostů a opěrných zdí s výškou obruby 0 mm mm dle 7.1. Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná, jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. H2 1,30 1,70 Na římsách mostů a opěrných zdí s výškou obruby 100 mm mm dle 7.1. Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná, jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. 8

10 12 Mostní zábradelní ZSFR/H3 3n Mostní oboustranné OSMFR/H4 3n Mostní zábradelní ZSFR/H2/PHS ISB H3 2,10 2,80 Na římsách mostů a opěrných zdí s výškou obruby do 70 mm dle 7.1. Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná, jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. H4 - neměřeno 2,90 Ve středních dělicích pásech mostů s výškou obruby do 70 mm dle 7.1. Střední dělicí pásy šířky nejméně: pro H1 a H2 2,00 m pro H3 2,90 m pro H4 3,90 m Minimální délka svodidla se nestanovuje. H2 0,70 2,90 Na římsách mostů a opěrných zdí s výškou obruby 0 mm mm dle 7.1. Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná, jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. Tabulka 3 Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky Č. Název a zkratka svodidla Zkratka uváděná výrobcem Úroveň zadržení Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky [m] 1 Silniční jednostranné N2 2,10 JSFR/N2/1 B Silniční jednostranné N2 0,80 JSFR/N2/2 B Silniční jednostranné JSFR/H1/1 B N2 H1 *1,20 1,60 4 Silniční jednostranné JSFR/H1/2 N2 *0,80 B H1 1,30 N2 *0,90 H1 *1,20 5 Silniční jednostranné JSFR/H2/1 3n Silniční jednostranné JSFR/H2/2 3n Silniční jednostranné JSFR/H3 H2 1,70 N2 *1,20 H1 *1,60 H2 2,40 N2 *0,90 H1 *1,20 H2 *1,60 3n H3 2,50 8 Silniční oboustranné H1 1,95 OSFR/H1 B Silniční oboustranné H1 *1,30 OSFR/H3 H2 *1,90 3n H3 2,75 10 Mostní zábradelní N2 *1,00 ZSFR/H2/1 H1 *1,20 3n H2 1,65 11 Mostní zábradelní N2 *1,00 ZSFR/H2/2 H1 *1,30 3n H2 1,70 12 Mostní zábradelní N2 *1,00 9

11 ZSFR/H3 3n Mostní oboustranné OSMFR/H4 3n Mostní zábradelní ZSFR/H2/PHS ISB * Hodnota stanovena odborným odhadem H1 *1,20 H2 *1,70 H3 2,80 H1 *1,10 H2 *1,70 H3 *2,40 H4 2,90 H2 2,90 5 Popis jednotlivých typů svodidla 5.1 Společné díly pro všechny typy svodidla Fracasso Svodnice dvojvlna Svodidla, která používají tuto svodnici, mají označení, které začíná písmenem B, např. B Svodnice má tvar dvojvlny a vyrábí se z plechu tl. 2,5 mm (u typu B a B 33061) nebo 3 mm (u typu B 22435, B a B 22478). Svodnice je vysoká 311 mm a půdorysnou šířku má 82,5 mm. Délka svodnice je 4,32 m a vytváří se modul pro sloupky 2 a 4 m. Vzájemné spojení svodnic je 8 šrouby s polokruhovou hlavou M16 a spojení je u sloupků (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). Svodnice se připevní ke sloupku u typu B a B jedním šroubem M10, u typu B jedním šroubem M16 ke sloupku a u B a B jedním šroubem M16 k distančnímu dílu. Aby mohly být použity šrouby jak M10, tak M16, je otvor ve svodnici šířky 19 mm a pod hlavu šroubu v líci svodnice se použije velká obdélníková podložka. Svodnice tl. 2,5 mm umožňuje osadit sloupky v nejmenší vzdálenosti 2, svodnice tl. 3 mm umožňuje osadit sloupky (je-li to třeba např. u přechodů na betonové svodidlo) po 1,33 m nebo po 2 m. Do půdorysného poloměru svodidla 30 m se svodidlo montuje z přímých svodnic. Při menších poloměrech dodává výrobce poloměr dle potřeby na objednávku (žádná omezení nejsou). Svodnice trojvlna Svodidla, která používají tuto svodnici, mají označení, které začíná písmenem 3n, např. 3n Svodnice má tvar trojvlny a vyrábí se z plechu tl. 3 mm. Svodnice je vysoká 508 mm a půdorysnou šířku má 82,5 mm. Vyrábí a používají se dva typy této svodnice: - pro svodidla 3n a 3n má svodnice délku 4,32 m a vytváří modul pro sloupky 1,33 m a 2,00 m. - pro svodidla 3n 24156, 3n 21756, 3n 22051, 3n 24335, 3n 32920, 3n a ISB má svodnice délku 4,82 m a vytváří modul pro sloupky 1,5 m a 2,25 m. Vzájemné spojení svodnic je 12 šrouby s polokruhovou hlavou M16 a spojení je u sloupků (přesah svodnic ve spoji je 320 mm). 10

12 Svodnice se připevňují k distančním dílům dvěma šrouby M16. Do půdorysného poloměru svodidla 40 m se svodidlo montuje z přímých svodnic. Při menších poloměrech dodává výrobce poloměr dle potřeby na objednávku (žádná omezení nejsou). 5.2 Svodidlo JSFR/N2/1 (B 22435) pro silnice úroveň zadržení N2 obr. 2 Jednostranné ocelové silniční svodidlo sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 4,00 m. Průřez sloupku má tvar sigma 100 mm x 55 mm (kolmo na svodnici má šířku 100 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 4,2 mm. Délka sloupků je 1,90 m. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák má tvar U 200 mm x 85 mm délky 70 mm. - Svodnice dvojvlny viz 5.1. K držáku a současně ke sloupku se svodnice přichytí jedním šroubem M 10 x 30. Pod hlavu šroubu v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 115 mm x 40 mm x 5 mm, která má otvor ø 12 mm. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,190 m. 5.3 Svodidlo JSFR/N2/2 (B 29707) pro silnice úroveň zadržení N2 obr. 3 Jednostranné ocelové silniční svodidlo sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m. Průřez sloupku má tvar U 120 mm x 80 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 5 mm. Délka sloupků je 1,50 m. - Svodnice dvojvlny viz 5.1. Svodnice se připevní přímo ke sloupkům jedním šroubem M 16 x 45. Pod hlavu šroubu v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100 x 45 x 5 mm. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,204 m. 5.4 Svodidlo JSFR/H1/1 (B 21300) pro silnice úroveň zadržení H1 obr. 4 Jednostranné ocelové silniční svodidlo sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m stejné sloupky jako v Držáku distančního dílu z ohýbaného z plechu tl. 4 mm. Držák se nasadí na hlavu sloupku a přišroubuje k němu dvěma šrouby M 10 x Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Délka dist. Dílu je 480 mm. Dist. Díl se přišroubuje k držáku třemi šrouby M16. - Svodnice dvojvlny viz 5.1. K distančnímu dílu se svodnice přichytí jedním šroubem M 16. Pod hlavu šroubu v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 115 mm x 40 mm x 5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Zadního pásku 70 x 5 mm dl mm (vzájemný přesah pásků ve spoji je 140 mm. Pásek se přišroubuje zezadu k distančnímu dílu vždy jedním šroubem M16. Vzájemné spojení pásků je dvěma šrouby M16. 11

13 Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,500 m. 5.5 Svodidlo JSFR/H1/2 (B 33061) pro silnice úroveň zadržení H1 obr. 5 Jednostranné ocelové silniční svodidlo sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m. Průřez sloupku má tvar C 120x80x30 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 5 mm. Délka sloupků je 1,50 m. - Svodnice dvojvlny viz 5.1. Svodnice se přichytí přímo ke sloupku jedním šroubem M 10x45. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,204 m. 5.6 Svodidlo JSFR/H2/1 (3n 24872) pro silnice úroveň zadržení H2 obr. 6 Jednostranné ocelové silniční svodidlo, které sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m. Průřez sloupku má tvar C 120 x 80 x 30 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 5,9 mm. Délka sloupků je 1,84 m. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 5,9 mm, šířky 80 mm. Dist. díl se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M10. - Svodnice trojvlny délky 4,320 m viz 5.1. K distančnímu dílu se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16x45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100 mm x 45 mm x 5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,899 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,407 m. 5.7 Svodidlo JSFR/H2/2 (3n 24156) pro silnice úroveň zadržení H2 obr. 7 Jednostranné ocelové silniční svodidlo, které sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Průřez sloupku má tvar U 120 x 80 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 5 mm. Délka sloupků je 1,85 m. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Dist. díl se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák se přišroubuje k dist. dílu dvěma šrouby. Horní šroub je M16, spodní M10. - Svodnice trojvlny délky 4,820 m viz 5.1. K držáku se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16x45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100x45x5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Zadního pásku 70 mm x 5 mm dl mm (vzájemný přesah pásků ve spoji je 140 mm. Pásek se přišroubuje zezadu k distančnímu dílu vždy jedním šroubem M16. Vzájemné spojení pásků je dvěma šrouby M16. Svodidlo má horní hranu svodnice 1,000 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,514 m. 12

14 5.8 Svodidlo JSFR/H3 (3n 21756) pro silnice úroveň zadržení H3 obr. 8 Jednostranné ocelové silniční svodidlo, které sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,50 m. Průřez sloupku má tvar U 120 x 80 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 5 mm. Délka sloupků je 2,20 m. - Držáku distančního dílu z ohýbaného z plechu tl. 5 mm. Držák se nasadí na hlavu sloupku a přišroubuje k němu dvěma šrouby M 10 x Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Dist. díl se přišroubuje k držáku dvěma šrouby M16. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák se přišroubuje k dist. dílu dvěma šrouby. Horní šroub je M16, spodní M10. - Svodnice trojvlny délky 4,820 m viz 5.1. K držáku se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16x45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100x45x5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Pomocné svodnice z ohýbaného plechu tl. 4 mm. Pomocná svodnice má profil U 120x65 mm a je dlouhá 4590 mm. K dist. držáku se pomocná svodnice připevní jedním šroubem M14x140, který se provleče přes celou pomocnou svodnici. - Držáku pomocné svodnice z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Dist. držák má profil U 95x65 mm. Dist. držák se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Výztuhy z ocelového pásku 70 mm x 5 mm. Výztuha vytváří půdorysně diagonály mezi zadní částí sloupků a svodnicí. - Zadního pásku 70 mm x 5 mm dl mm (vzájemný přesah pásků ve spoji je 140 mm. Pásek se přišroubuje zezadu k distančnímu dílu vždy jedním šroubem M16. Vzájemné spojení pásků je dvěma šrouby M16. Svodidlo má horní hranu svodnice 1,210 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Osa pomocné svodnice je nad přilehlou vozovkou 0,400 m. Šířka svodidla je 0,650 m. 5.9 Svodidlo OSFR/H1 (B 22478) pro silnice úroveň zadržení H1 obr. 9 Oboustranné ocelové silniční svodidlo sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m stejné sloupky jako v Držáku distančního dílu z ohýbaného z plechu tl. 4 mm. Držák se nasadí na hlavu sloupku a přišroubuje k němu dvěma šrouby M 10 x Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Délka dist. dílu je 780 mm. Dist. Díl se přišroubuje k držáku třemi šrouby M16. - Svodnice dvojvlny viz 5.1. K distančnímu dílu se svodnice přichytí jedním šroubem M 16. Pod hlavu šroubu v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 115 mm x 40 mm x 5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,800 m Svodidlo OSFR/H3 (3n 22051) pro silnice úroveň zadržení H3 obr. 10 Oboustranné ocelové silniční svodidlo sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,50 m. Průřez sloupku má tvar U 120 x 80 mm (kolmo na svodnice má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 6 mm. Délka sloupků 13

15 je 2,20 m. - Držáku distančního dílu stejného jako v 5.8. Držák se nasadí na hlavu sloupku a přišroubuje k němu dvěma šrouby M 10 x Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Distanční díl se přišroubuje k držáku dvěma šrouby M16. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák se přišroubuje k dist. dílu dvěma šrouby. Horní šroub je M16, spodní M10. - Svodnice trojvlny délky 4,820 m viz 5.1. K držáku se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16 x 45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100 mm x 45 mm x 5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Pomocné svodnice z ohýbaného plechu tl. 4 mm. Pomocná svodnice má profil U 120 x 65 mm a je dlouhá 4590 mm. K dist. držáku se pomocná svodnice připevní jedním šroubem M14 x 140, který se provleče přes celou pomocnou svodnici. - Distančního držáku z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Distanční držák má profil U 95 x 65 mm. Dist. držák se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Výztuhy z ocelového pásku 70 mm x 5 mm. Výztuha vytváří půdorysně diagonály mezi svodnicemi. Svodidlo má horní hranu svodnice 1,210 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Osa pomocné svodnice je nad přilehlou vozovkou 0,400 m. Šířka svodidla je 0,860 m Zábradelní svodidlo ZSFR/H2/1 (3n 24335) úroveň zadržení H2 obr. 11 Mostní zábradelní svodidlo, sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Průřez sloupku má tvar U 120 x 80 mm (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 5,9 mm. Délka sloupků je 1,480 m včetně patní desky, která je součástí sloupku (tato délka je pouze za předpokladu výšky obruby 70 mm, při jiné výšce se délka sloupku mění). Patní deska je z plechu tl. 15 mm půdorysného rozměru 250 mm x 300 mm. Sloupek má u patní desky dvě rohové výztuhy. Patní deska se přikotví k železobetonu čtyřma šrouby M18. Hloubka vrtání do betonu je 140 mm. Patní deska je ke sloupku přivařena vždy kolmo a nezohledňuje příčný ani podélný sklon římsy (vyrábí automat). - Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Dist. díl se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák se přišroubuje k dist. dílu dvěma šrouby. Horní šroub je M16, spodní M10. - Svodnice trojvlny délky 4,820 m viz 5.1. K držáku se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16x45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100x45x5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Madla stejného profilu jako sloupek U 120 x 80 mm z plechu tl. 5,9 mm délky 4496 mm. Vzájemné spojení madel se provádí mimo sloupky. Ke sloupku se madlo připevní pomocí držáku madla a k tomuto držáku se madlo přišroubuje shora a zespodu celkem dvěma šrouby M16x30. - Spojky madla profilu U 102 x 70 mm z plechu tl. 5,9 mm délky 520 mm. Tento profil se vloží do U-profilu madla a s madlem se sešroubuje 8 šrouby M16. - Držáku madla profilu U 104 x 74 mm z plechu tl. 5,9 mm délky 80 mm. Držák madla se přišroubuje ke sloupku jedním šroubem M16 x Zadního pásku 70x5 mm dl mm (vzájemný přesah pásků ve spoji je 140 mm. Pásek se přišroubuje zezadu ke sloupků jedním šroubem M16 x 30. Vzájemné spojení 14

16 pásků je dvěma šrouby M16 x 30. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,850 m nad přilehlou vozovkou a horní hranu madla 1,550 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,500 m. Svodidlo bylo zkoušeno na mostní římse s přejezdnou obrubou výšky 70 mm a z toho důvodu jej lze osadit na římsu s výškou obruby 0 mm až 120 mm Zábradelní svodidlo ZSFR/H2/2 (3n 32920) úroveň zadržení H2 obr. 12 Mostní zábradelní svodidlo, sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,25 m. Průřez sloupku má tvar C 120 x 80 x 30 (kolmo na svodnici má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 5,9 mm. Délka sloupků je 0,980 m včetně patní desky, která je součástí sloupku (tato délka je pouze za předpokladu výšky obruby 150 mm, při jiné výšce se délka sloupku mění). Patní deska je z plechu tl. 20 mm. Sloupek je zepředu a zezadu ztužen u patní desky výztuhami. Patní deska se přikotví k železobetonu třema šrouby M18. Hloubka vrtání do betonu je 140 mm. Patní deska je ke sloupku přivařena vždy kolmo a nezohledňuje příčný ani podélný sklon římsy (vyrábí automat). - Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 5 mm rozměrů 415x80 mm, výšky 330 mm. Dist. díl se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Svodnice trojvlny délky 4,820 m viz 5.1. K distančnímu dílu se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16x45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100x45x5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Tyče ø 32 mm z materiálu Feb44k. Tyč se připevní ke sloupkům pomocí objímky z kulatiny ø 16 mm, která má na koncích závit, a dvěmi maticemi M16 se přitáhne ke sloupku. Tyče se podélně spojují převlečnou maticí. Po stranách této převlečné matice jsou ještě kontramatky. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,900 m nad přilehlou vozovkou a osu tyče 1,100 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,635 m. Svodidlo bylo zkoušeno na mostní římse s výškou obruby 150 mm a z toho důvodu jej lze osadit na římsu s výškou obruby 100 mm až 200 mm Zábradelní svodidlo ZSFR/H3 (3n 24409) úroveň zadržení H3 obr. 13 Mostní zábradelní svodidlo, sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,50 m. Průřez sloupku má tvar U 140 x 70 mm (kolmo na svodnici má šířku 140 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 7 mm. Délka sloupků je 1,550 m včetně patní desky, která je součástí sloupku (tato délka je pouze za předpokladu výšky obruby 0 mm, tedy bez obruby, při jiné výšce se délka sloupku mění). Patní deska je z plechu tl. 15 mm půdorysného rozměru 250 mm x 300 mm. Sloupek má u patní desky jednu výztuhu. Patní deska se přikotví k železobetonu čtyřma šrouby M18. Hloubka vrtání do betonu je 140 mm. Patní deska je ke sloupku přivařena vždy kolmo a nezohledňuje příčný ani podélný sklon římsy (vyrábí automat). - Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Dist. díl se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák se přišroubuje k dist. dílu dvěma šrouby. Horní šroub je M16, spodní M10. - Svodnice trojvlny délky 4,820 m viz 5.1. K držáku se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16x45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100x45x5 mm, 15

17 která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Madla profilu C 180 x 50 x 40 mm z plechu tl. 3 mm délky 4496 mm. Vzájemné spojení madel se provádí mimo sloupky. Ke sloupku se madlo připevní pomocí držáku madla a k tomuto držáku se madlo přišroubuje shora a zespodu celkem dvěma šrouby M16 x Spojky madla profilu C 170 x 140 x 35 mm z plechu tl. 4 mm délky 370 mm. Tento profil se vloží do C-profilu madla a s madlem se sešroubuje celkem 18 šrouby M16 (6 šroubů v čele, 6 šroubů shora a 6 zespodu). - Držáku madla profilu U 140 x 70 mm z plechu tl. 7 mm výšky 160 mm. Držák madla se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Upevňovacího L-profilu madla profilu L 60 x 35 mm z plechu tl. 5 mm výšky 166 mm. Tento L-profil se vloží do C-profilu madla a přišroubuje se k držáku madla dvěma šrouby M16. - Ztužujícího profilu madla profilu U 170 x 23 mm z plechu tl. 4 mm délky 70 mm. Ten se vloží vždy v polovině madla mezi sloupky a shora a zespodu se k madlu přišroubuje celkem dvěma šrouby M16. - Zadního pásku 70 mm x 5 mm dl mm (vzájemný přesah pásků ve spoji je 140 mm. Pásek se přišroubuje zezadu ke sloupků jedním šroubem M16 x 30. Vzájemné spojení pásků je dvěma šrouby M16 x 30. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,850 m nad přilehlou vozovkou a horní hranu madla 1,550 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,530 m. Svodidlo bylo zkoušeno na mostní římse bez obruby a z toho důvodu jej lze osadit na římsu s výškou obruby nejvýše 70 mm Svodidlo OSMFR/H4 (3n 23388) pro mosty úroveň zadržení H4 obr. 14 Oboustranné ocelové mostní svodidlo sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,33 m. Průřez sloupku má tvar U 120 x 80 mm (kolmo na svodnice má šířku 120 mm). Jedná se o ohýbaný profil z plechu tl. 6 mm. Délka sloupků je 1,055 m včetně patní desky, která je součástí sloupku (tato délka je pouze za předpokladu výšky obruby 0 mm, tedy bez obruby, při jiné výšce se délka sloupku mění). Patní deska je z plechu tl. 15 mm půdorysného rozměru 250 x 300 mm. Sloupek má u patní desky dvě výztuhy. Patní deska se přikotví k železobetonu čtyřmi šrouby M18. Hloubka vrtání do betonu je 140 mm. Patní deska je ke sloupku přivařena vždy kolmo a nezohledňuje příčný ani podélný sklon římsy (vyrábí automat). - Držáku distančního dílu stejného jako v 5.8. Držák se nasadí na hlavu sloupku a přišroubuje k němu dvěma šrouby M 10 x Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Dist. díl se přišroubuje k držáku dvěma šrouby M16. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák se přišroubuje k dist. dílu dvěma šrouby. Horní šroub je M16, spodní M10. - Svodnice trojvlny délky 4,320 m viz 5.1. K držáku se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16 x 45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100 x 45 x 5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Pomocné svodnice z ohýbaného plechu tl. 4 mm. Pomocná svodnice má profil U 120 x 65 mm a je dlouhá mm. K dist. držáku se pomocná svodnice připevní jedním šroubem M14 x 140, který se provleče přes celou pomocnou svodnici. - Distančního držáku z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Dist. držák má profil U 95 x 65 mm. Dist. držák se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Výztuhy z ocelového pásku 70 mm x 5 mm. Výztuha vytváří půdorysně diagonály mezi 16

18 svodnicemi. Svodidlo má horní hranu svodnice 1,160 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Osa pomocné svodnice je nad přilehlou vozovkou 0,400 m. Šířka svodidla je 0,860 m Zábradelní svodidlo ZSFR/H2/PHS (ISB 26482) úr. zadržení H2 obr. 15 Mostní zábradelní svodidlo, sestávající ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,250 m. Průřez sloupku je HEA 160. Délka sloupků je 4,100 m včetně patní desky, která je součástí sloupku (tato délka je pouze za předpokladu výšky obruby 70 mm, při jiné výšce se délka sloupku mění). Patní deska je z plechu tl. 20 mm půdorysného rozměru 250 mm x 350 mm. Patní deska se přikotví k železobetonu čtyřma šrouby M24. Hloubka vrtání do betonu je 270 mm. Sloupek svodidla je současně sloupkem protihlukové stěny. Patní deska je ke sloupku přivařena vždy kolmo a nezohledňuje příčný ani podélný sklon římsy (vyrábí automat). - Držáku distančního dílu tvořený úhelníkem L 80x100 délky 300 mm z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák dist. dílu se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Distančního dílu z ohýbaného plechu tl. 3 mm. Dist. díl se přišroubuje k držáku dvěma šrouby M16. - Držáku svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm. Držák se přišroubuje k dist. dílu dvěma šrouby. Horní šroub je M16, spodní M10. - Svodnice trojvlny délky 4,820 m viz 5.1. K držáku se svodnice přichytí dvěma šrouby M 16x45. Pod hlavu šroubů v líci svodnice se osadí obdélníková podložka 100x45x5 mm, která má kapkovitý otvor ø 18 mm. - Madla profilu C 180 x 150 x 40 mm z plechu tl. 3 mm délky 4496 mm. Vzájemné spojení madel se provádí mimo sloupky spojkou madla (vnitřní manžetou) 170x140x35 mm z ohýbaného plechu tl. 4 mm. Ke sloupku se madlo připevní pomocí držáku madla a k tomuto držáku se madlo přišroubuje jedním šroubem M16 x Spojky madla profilu C 170 x 140 x 35 mm z plechu tl. 4 mm délky 370 mm. Tento profil se vloží do C-profilu madla a s madlem se sešroubuje celkem 18 šrouby M16 (6 šroubů v čele, 6 šroubů shora a 6 zespodu). - Držáku madla profilu U 140 x 70 mm z plechu tl. 4 mm výšky 160 mm. Držák madla se přišroubuje ke sloupku dvěma šrouby M16. - Horní krytky profilu U 165x120 mm z plechu tl. 1,5 mm dl mm (vzájemný přesah pásků ve spoji je 140 mm. Pásek se přišroubuje zezadu ke sloupků jedním šroubem M16 x 30. Vzájemné spojení pásků je dvěma šrouby M16 x Diagonály z ocelového pásku 70x5 mm dl mm. Diagonály se osadí do prvního a posledního pole a to na stejné šrouby jako se šroubuje svodnice k držáku svodnice a držák distančního dílu ke sloupku. V zadní (rubové části) se protihluková stěna (každý jednotlivý panel) prošroubuje šroubem s okem, kterým se vede od kotevních šroubů svislé lanko ø 6 mm. Toto lanko se protáhne otvorem ve stojině v horní části sloupku a vede se zpět stejnými šrouby opět ke kotevnímu šroubu na stejné patní desce stejného sloupku, kde je speciální úhelník s okem osazený pod matici kotevního šroubu. Kromě uvedených pojistných lanek, které mají za cíl držet jednotlivé panely po nárazu, se celá stěna propojí ještě lankem ø 14 mm, které vede od prvního kotevního šroubu šikmo ke druhému sloupku do horního otvoru ve stojině a dále vodorovně všemi dalšími otvory ve stojině a u posledního sloupku se opět zakotví ke kotevnímu šroubu. 17

19 Svodidlo má horní hranu svodnice 0,900 m nad přilehlou vozovkou a horní hranu madla 1,550 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,670 m. Svodidlo bylo zkoušeno na mostní římse s obrubou výšky 70 mm a z toho důvodu jej lze osadit na římsu s výškou obruby nejvýše mm. Vzhledem k hloubce vrtů pro kotvy 270 mm musí být tl. římsy alespoň 300 mm. Takovou tloušťku římsy lze realizovat pouze snížením nosné konstrukce na jeho okraji viz buňka 6 tab. 8. Nebo je možno použít vanovou izolaci (izolace se ukončí před kotvami). U opěrných zdí není problém provedení silnější římsy. Vzdálenost obruby od líce svodidla smí být 0 až 250 mm, u mostů se předpokládá, že obruba bude lícovat se svodidlem Zásady úprav všech typů Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho důvodu se nedovoluje na žádném místě žádného typu přerušit svodnici (ani u mostních závěrů). Dilatace těchto prvků v místě mostních závěrů je dovoleno provádět pouze v souladu s těmito TP. U silničních typů není dovoleno jiné ukončení svodidla, než uvádí tyto TP. Pokud se v odůvodněných případech vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto TP, je třeba svodnici na míru objednat u výrobce nebo dovozce. Dodatečné úpravy svodnice řezáním, pálením nejsou dovoleny. Dovoleno na stavbě je pouze dodatečné vyvrtání otvorů a to pouze v odůvodněných případech. Okraje dodatečně vyvrtaných otvorů se musí opatřit vhodným nátěrem (např. s vysokým obsahem zinku). Pokud nastane v odůvodněných případech potřeba zkrátit sloupek (může k tomu dojít zejména u přesypaných mostů), je tak dovoleno učinit, avšak pouze za podmínky, že takové sloupky budou obetonovány. Nejvíce je možno zkrátit 4 sloupky za sebou. Sloupky mohou být zkráceny nejvíce tak, aby byly pod terénem alespoň 0,50 m. V tom případě se osadí (zabetonují) do základu hloubky půdorysného rozměru nejméně 0,4 m x 0,4 m, hloubky 0,70 m. Lze použít i souvislý základový pás. Pokud je zkrácení o 0,20 m a méně (nejvíce mohou být takto zkráceny v odůvodněných případech 4 sloupky za sebou), sloupky se nemusí obetonovat. Svislá výplň u mostních typů se řeší dle zásad uvedených v těchto TP. Pokud se navrhují plotové nástavce, je třeba individuálně objednat mostní sloupky s otvory pro jejich připevnění (viz TP 203). Nelze požadovat jinou orientaci sloupků vůči nějakému směru jízdy, než jakou uvádí výrobce a dovozce ve svých podkladech. To znamená, že průřez sloupků může být otevřenou i uzavřenou stranou proti směru jízdy (je to dáno automatizací výrobního procesu). Ze stejného důvodu (výroba pomocí automatů) nelze požadovat naklonění patní desky, ta je vždy přivařena ke sloupkům kolmo. 18

20 Obrázek 2 Svodidlo JSFR/N2/1 (B 22435) 19

21 Obrázek 3 Svodidlo JSFR/N2/2 (B 29707) 20

22 Obrázek 4 - Svodidlo JSFR/H1/1 (B 21300) 21

23 Obrázek 5 - Svodidlo JSFR/H1/2 (B 33061) 22

24 Obrázek 6 Svodidlo JSFR/H2/1 (3n 24872) 23

25 Obrázek 7 Svodidlo JSFR/H2/2 (3n 24156) 24

26 Obrázek 8 Svodidlo JSFR/H3 (3n 21756) 25

27 Obrázek 9 Svodidlo OSFR/H1 (B 22478) 26

28 Obrázek 10 Svodidlo OSFR/H3 (3n 22051) 27

29 Obrázek 11 Svodidlo ZSFR/H2/1 (B 24335) 28

30 Obrázek 12 Svodidlo ZSFR/H2/2 (3n 32920) 29

31 Obrázek 13 Svodidlo ZSFR/H3 (3n 24409) 30

32 Obrázek 14 Svodidlo OSMFR/H4 (B 23388) 31

33 Obrázek 15 Svodidlo ZSFR/H2/PHS (ISB 26482) 32

34 6 Svodidlo na silnicích 6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice a obecně platí, že musí být tak vysoko nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce svodnice od zpevnění), kolik uvádí obrázky 2 až 15. Má-li svodidlo spodní pomocnou svodnici, vrtání sloupků zajišťuje automaticky její správnou polohu, má-li správnou polohu svodnice. Výška jednostranných svodidel (typů) - viz obr se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany vzdálen 1,50 m a méně. Současně platí, že v místě přilehlého terénu se nesmí výška svodidla od předepsané hodnoty lišit o více než 0,10 m. Při vzdálenosti větší než 1,50 m se výška svodidla měří přímo v líci svodidla. Platí to pro svodidlo umístěné na krajnici i ve středním dělicím pásu. Výška oboustranných svodidel (typů) - viz obr se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany vzdálen 2,00 m a méně. Současně platí, že v místě přilehlého terénu se nesmí výška svodidla od předepsané hodnoty lišit o více než 0,10 m. Při vzdálenosti líce svodidla od hrany zpevnění větší než 2,00 m se výška svodidla měří přímo v jeho líci. U příčně skloněných středních dělicích pásů se obě svodidla osazují dle obrázku 17. Bez ohledu na šířku středního dělicího pásu je možno je osadit pouze při výškovém rozdílu okrajů středního dělicího pásu do 0,250 m včetně. Hodnoty výšky svodidla uváděné v TP neplatí pro lokální nerovnosti. Mezní odchylky polohy a rovinatosti svodidel při osazování viz TP 203. Umístění jednostranných svodidel (typů) v příčném řezu na krajnici uvádí obr. 18. Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Silniční svodidla je dovoleno kombinovat pouze s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm. Poloha obruby vůči líci svodidla se u přejízdného obrubníku ani u hrany odvodňovacího rigolu nestanovuje. Umístění jednostranných svodidel (typů) v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obr. 19. Pokud mají být ve středním dělicím pásu použita dvě souběžná jednostranná svodidla, musí být mezi jejich líci vzdálenost dle tabulky 3. Umístění oboustranných svodidel v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obr. 20. Oboustranná svodidla nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (ani u místních komunikací). Je dovoleno je kombinovat pouze s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm. Poloha obruby vůči líci svodidla se u přejízdného obrubníku ani u hrany odvodňovacího rigolu nestanovuje. Tato svodidla se mají osazovat do osy středního dělicího pásu. Krajní polohu dle obr. 20, kdy svodidlo lícuje s hranicí volné šířky, je dovoleno použít pouze v nezbytných případech, např. z důvodů potřebného rozhledu. 33

35 Obrázek 16 - Výška jednostranných svodidel 34

36 Obrázek 17 - Výška oboustranných svodidel 35

37 Obrázek 18 - Jednostranná svodidla na krajnici 36

38 Obrázek 19 - Jednostranná svodidla ve středním dělicím pásu 37

39 Obrázek 20 Krajní poloha oboustranných svodidel ve středním dělicím pásu 6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla Všechny silniční typy mají plnou účinnost tam, kde mají předepsanou výšku dle čl To znamená, má-li být v některém místě osazeno svodidlo, musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky a výškový náběh je před nebo za tímto místem. Minimální délky silničních typů uvádí tabulka č. 4. Výškové náběhy se do délky svodidla nepočítají. Č. položky Tabulka 4 - Minimální délka svodidla Minimální délka svodidla [m] Název svodidla Dovolená rychlost 80 km/h 1 JSFR/N2/1 (B 22435) Dovolená rychlost > 80 km/h 2 JSFR/N2/2 (B 29707)

40 3 JSFR/H1/1 (B 21300) JSFR/H1/2 (B 33061) JSFR/H2/1 (3n 24872) JSFR/H2/2 (3n 24156) JSFR/H3 (3n 21756) OSFR/H1 (3n 22478) OSFR/H3 (3n 22051) Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici) Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí (horské vpustě, propustky) Zda je třeba svodidlo před překážkou umístit, se rozhodne na základě příslušných ČSN, požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků. Požadovanou úroveň zadržení svodidla určují TP 114. U svodidel JSFR/H2/2 (3n 24156), JSFR/H3 (3n 21756) a OSFR/H3 ( 3n 22051) rozhoduje pro stanovení délky svodidla před překážkou pouze min. dl. svodidla dle tab. č. 4 viz obr. 21. Obrázek 21 Svodidlo JSFR/H2/2 (3n 24156), JSFR/H3 (3n 21756) a OSFR/H3 ( 3n 22051) před překážkou U svodidel JSFR/N2/1 (B 22435), JSFR/N2/2 (B 29707), JSFR/H1/1 (B 21300), JSFR/H1/2 (B 33061), JSFR/H2/1 (3n 24872) a OSFR/H1 (B 22478) rozhoduje navíc i typ a vzdálenost překážky od líce svodidla. Má se za to, že najede-li vozidlo svým podvozkem na některé z těchto svodidel po výškovém náběhu, může být po svodidle vedeno jako po kolejnici až do překážky - viz obr. 22. To může nastat je-li překážka vzdálena od líce svodidla méně než 3 m a vystupuje-li současně nad terén více než 0,40 m. V takovém případě o vzdálenosti svodidla před překážkou rozhoduje dovolená rychlost dle tabulky č

41 Obrázek 22 - Nebezpečí nárazu vozidla do překážky najetím na výškový náběh Naopak, vystupuje-li překážka nad terén méně než 0,40 m, nebo je-li vyšší, ale její vzdálenost od líce svodidla přesahuje 3 m, k uvedenému efektu nemůže dojít a pak rozhoduje pouze minimální délka svodidla dle tab. č. 4. Tabulka 5 - Délka svodidla JSFR/N2/1, (B 22435), JSFR/N2/2 (B 29707), JSFR/H1/1 (B 21300), JSFR/H1/2 (B 33061), JSFR/H2/1 (3n 24872) a OSFR/H1 (B 22478) před překážkou, která vystupuje nad terén více než 0,40 m a která je současně vzdálena od líce svodidla nejvýše 3 m Č. Název svodidla 1 Silniční JSFR/N2/1 (B 22435), JSFR/N2/2 (B29707), JSFR/H1/1 (B 21300), JSFR/H1/2 (B 33061) a OSFR/H1 (B 22478) 2 Silniční jednostranné JSFR/H2/1 (3n 24872) Dovolená rychlost < 60 km/h Délka svodidla před překážkou [m] Dovolená rychlost (60 90) km/h Dovolená rychlost > 90 km/h Tabulka 6 Svodidlo před překážkou - přehled řešení 40

42 Délka svodidla před překážkou je souhrnně uvedena v tabulce 6. Kromě výše uvedených případů existuje možnost nárazu do překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí vozovku těsně před svodidlem - viz obr. 23. Tento problém se řeší pouze u dálnic a rychlostních komunikací (s dovolenou rychlostí větší než 90 km/h), pokud je za svodidlem zpevněná plocha, která není schopna zbrzdit neovládané vozidlo. Řešení spočívá v protažení svodidla před překážkou až na 200 m, nebo ve vhodné povrchové či terénní úpravě (bez ohledu na typ svodidla). Obrázek 23 - Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem, je-li za svodidlem zpevněná plocha U dlouhé souvislé překážky, kterou není třeba chránit a která je schopna přesměrovat vozidlo (např. hladká zárubní betonová zeď), je nebezpečným místem pouze začátek a u silnic směrově nerozdělených i konec překážky. Podél samotné zdi se pak svodidlo neosazuje a z hlediska celkové délky svodidla se délka překážky uvažuje nulovou hodnotou. U propustků a podobných míst, kde je nebezpečí pro osádku vozidla menší než např. u mostů, je dovoleno celkovou délku svodidla (vycházející z obr. 21 a tab. 6) zkrátit avšak celková délka svodidla musí odpovídat alespoň jeho minimální délce dle tab Začátek a konec svodidla Začátek a konec svodidla musí být (z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) vždy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země. Zakončení svodidla zahnutou koncovkou (kterou výrobce nabízí), není dovoleno. Základní přehled náběhů je uveden v tabulce č. 7. U mostních typů se náběhy uvedené v tab. 7 provádějí pouze výjimečně viz 7.3 Ve většině případů pokračuje za mostem alespoň 12 m silniční svodidlo a náběh je tak u tohoto silničního svodidla. Pokud u některého typu existuje dlouhý i krátký výškový náběh, provádí se přednostně na obou koncích svodidla náběh dlouhý. Ve zdůvodněných případech (např. u připojení, sjezdů a křižovatek) je dovoleno použít krátký výškový náběh i u těch typů, u kterých existuje vedle 41

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, 82100 Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017 OBSAH

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU Ministerstvo dopravy TP 140/2011 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE únor 2018 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 3 SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/2017 10.08.2017 Obsah

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL TPV 167/2015 OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) červen 2015 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK...3

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK a ÚP čj. 447/2011-910-IPK/1 ze dne 22.6. 2011, s účinností

Více

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2 PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate Ministerstvo dopravy VESIBA s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE ( TPV ) Schváleno MD - OPK č. j. 85/2014-120-TN/2 ze

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC TPV 228/2018 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KLS

OCELOVÁ SVODIDLA KLS OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2018 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Prosinec 2016 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 3 DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE TPV 252/2018 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...

Více

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159 TP 159 TP 159 Technické podmínky Ministerstvo dopravy DOČASNÁ SVODIDLA červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 60/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015. Tento dokument

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 TPV 223/2018 KSP KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 Ministerstvo dopravy TP 206 PREFA, A. S. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 99/2014-120-TN/1 ze dne 9. 10. 2014 s účinností od 1. listopadu

Více

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Dovozce: Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 01. 06. 2018 330 21 Líně T + 420 377 226 226 CZECH REPUBLIC > saferoad.cz Výrobce: Saferoad

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TPV 239/2015 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 18. září 2015 Současně se ruší TP 239/2012, schválené MD OP č. j. 49/2012

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Konstrukční díly OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK čj. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s účinností od 1. dubna 2012 Konstrukční

Více

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 203 TP 203 Technické podmínky Ministerstvo dopravy OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 69/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC TPV 241/2015 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 241/2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4 Profil svodnice NH4 MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.2/2014 Zpracoval Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních... 1 1.2. Montáž sloupků UE100 středních... 1 1.3. Montáž sloupků

Více

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH TP 139/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP 139 schválených MD-OSI

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků mezinárodní sympozium 15. M O S T Y / B R I D G E S 2 0 1 0 konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA v rámci doprovodného programu 15. mezinárodního

Více

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Výrobný program cestných zvodidiel - TPV 167/SK oceľové zvodidlo NH4 Technické podmienky výrobcu : Účinnosť od 1.Február 2006 Spracoval Mittal Steel Ostrava a.s. Jún 2005 Konštrukčné diely : Informatívna

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON TPV 239/2018 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA TPV 239/2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

TP 139 BETONOVÉ SVODIDLO. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 139 BETONOVÉ SVODIDLO. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 139 TP 139 Technické podmínky Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 68/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 1 1.2. Montáž sloupků C120

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES VLIV SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ NA POČET

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ PODMÍNKY SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Návrh doplněný dle požadavků ŘSD ze dne 12. 3. 2013 (vyznačeno žlutě) Schváleno MD - OPK č.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA TP 230 schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 1 OBSAH 1. Montáž zábradelních sloupků U140 2 2. Montáž

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu 13. mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu 13. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků BRNO 2008 VÝVOJ

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s.

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009 Spracoval Január 2009 OBSAH Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních a středních... 1 1.2. Montáž sloupků

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více