OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/ IPK/1 ze dne s účinností od

2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2, ZSODS1/H2 A ZSSAM/H NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA A POUŽITÍ POPIS SVODIDLA SVODNICE MOSTNÍ SVODIDLO ZSH ZÁSADY ÚPRAVY SVODIDLA SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA SVODIDLO VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU SVODIDLO NA MOSTECH VŠEOBECNĚ VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU POKRAČOVÁNÍ SVODIDLA MIMO MOST SVODIDLO NEPOKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO POKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY VÝPLŇ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA DILATAČNÍ STYK - ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ VŠEOBECNĚ SVODNICE MADLO VÝPLŇ DILATAČNÍ STYK - ELEKTRICKY IZOLOVANÝ VŠEOBECNĚ, POŽADAVKY NA MATERIÁL IZOLAČNÍHO POVLAKU SVODNICE A SPOJOVACÍ MATERIÁL MADLO VÝPLŇ KOTVENÍ SLOUPKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODPORUJÍCÍCH SVODIDLO KOTVENÍ ŘÍMSY DO NOSNÉ KONSTRUKCE A DO KŘÍDEL MOSTU PŘECHOD SVODIDLA ZSH2 NA JINÁ SVODIDLA UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLO OSAZOVÁNÍ SVODIDLA ZSH2 NA STÁVAJÍCÍ MOSTY A VÝMĚNA DŘÍVĚJŠÍCH MOSTNÍCH TYPŮ SVODIDLA NH4 ZA ZSH PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ZNAČENÍ KOMPONENTŮ SVODIDLA KONSTRUKČNÍ DÍLY (samostatná příloha) 1

3 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 1 Úvod, předmět technických podmínek Značky Plzeň s. r. o. a Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s. vstupují na trh s ocelovým zábradelním svodidlem ZSH2. Předmět TP - viz tab. 1. Tabulka 1 - Předmět TP zkratka ZSH2 název zábradelní svodidlo pro úroveň zadržení H2 Technické podmínky mají dvě části: - Prostorové uspořádání (včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití). - Konstrukční díly (obsahují přehledné výkresy svodidla včetně zábradelních výplní, výkresy jednotlivých konstrukčních dílů včetně dílů obalených do izolantu, požadavky na kvalitu materiálu a kvalitu provedení ocelových částí). Tyto TP jsou zpracovány v souladu s TP 114/2010 a TP 203. Technické podmínky platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mosty, ve smyslu předpisů 1, 2, a 3. 2 Související předpisy 1 ČSN Projektování silnic a dálnic 2 ČSN Projektování místních komunikací 3 ČSN Projektování mostních objektů 4 ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích 5 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1 7: Obecná zatížení Mimořádná zatížení 6 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou 7 ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty Navrhování a konstrukční zásady 8 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 9 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 10 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 11 ČSN P ENV ( ) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 12 ČSN EN Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 13 PrEN Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí 14 Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 * 2

4 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 15 TP 58 Směrové sloupky a odrazky z r. 2008, SV Brno 16 TP 63 Ocelová svodidla na PK, 1994, Dopravoprojekt Brno * 17 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK z r. 2003, CDV 18 TP 104 Protihlukové clony PK z r. 2008, PGP 19 TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998, Dopravoprojekt Brno, Dodatek , Dodatek TP 114/2010 Svodidla na pozemních komunikacích 21 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací z r. 2008, JEKU Praha 22 TP 128 Ocelové svodidlo NH4 z r. 1999, Dopravoprojekt Brno * 23 TP 140 Dřevoocelové svodidlo z r. 2000, Dopravoprojekt Brno revize v r TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru z r. 2009, ASPK 25 TP 158 Tlumiče nárazu z r. 2003, Dopravoprojekt Brno 26 TP 159 Vodicí stěny z r. 2003, ASPK 27 TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso z r. 2004, SOK Třebestovice (v revizi) 28 TP 167/2008 Ocelové svodidlo NH4 z r. 2008, ArcelorMittal Ostrava, a. s. 29 TP 168/2008 Ocelové svodidlo Voest - Alpine z r. 2008, SVITCO 30 TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2, Skanska DS z r TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2, ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s. z r TP 191 Ocelové svodidlo MS4/H2, Jaroslav Číhal OMO z r TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B, PPS z r TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard, PPS z r TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu, 2010, Dopravoprojekt Brno 36 TP 206 Betonové svodidlo kotvené MSK 2007, z r. 2009, Skanska Prefa 37 TP 223 Betonová svodidla SSŽ S97, Eurovia CS z r TKP TKP TKP Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 42 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 43 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. 44 Vzorové listy staveb PK - VL4 Mosty z r. 2010, PGP 45 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) úplné znění VD 18/08, * Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z důvodů dohledatelnosti původu svodidel a pro opravy. 3 Srovnání se svodidlem ZSNH4/H2, ZSSK/H2, ZSODS1/H2 a ZSSAM/H2 Svodidlo ZSH2, je se svodidlem ZSNH4/H2, které vyrábí ArcelorMittal Ostrava a. s.; se svodidlem ZSSK/H2, které vyrábí Skanska DS a. s., se svodidlem ZSODS1/H2, které vyrábí ODS Dopravní stavby Ostrava a. s. a se svodidlem ZSSAM/H2, které vyrábí SaM silnice a mosty a. s. téměř identické. Svodidlo ZSH2 bylo zkoušeno na stejném tvaru obruby jako 3

5 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS ZSSK/H2 a ZSODS1/H2. Pro kotvení svodidla ZSH2 byly použity vlepované kotvy. Mírně odlišné jsou návrhové parametry těchto pěti svodidel. Pro ZSH2 se používá svodnice NH4 výrobce ArcelorMittal Ostrava a. s. Ostatní komponenty vyrábí Značky Plzeň s. r. o a PSVS. 4 Návrhové parametry svodidla a použití Č. položky Název svodidla Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla Úroveň zadržení Dynamický průhyb [m] prudkost nárazu ASI a pracovní šířka W [m] 1 ZSH2 H2 0,52 ASI = 0,976 W = 0,91 (W3) Použití Mosty, opěrné zdi s římsami, jejichž obruba má výšku mm a má stanovený tvar dle čl. 7.1; Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná, jako na mostech; minimální délka svodidla se nestanovuje Tabulka 3 Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky č. položky Název svodidla Úroveň zadržení Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky [m] N2 *0,50 1 ZSH2 H1 *0,70 H2 0,90 * Hodnota stanovena odborným odhadem 4

6 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Obrázek 1 - Svodidlo ZSH2 5

7 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 5 Popis svodidla 5.1 Svodnice Pro svodidlo se používá svodnice NH4, výrobce ArcelorMittal Ostrava, a. s. Svodnice se vyrábí z plechu tl. 4 mm. Průřez svodnice je vysoký 350 mm (v běžné, nekalibrované části) a široký 94 mm. Délka svodnice je 4250 mm. Vyrábí se svodnice přímé a obloukové pro vnitřní a vnější oblouky v poloměrech 6 až 100 m. Při poloměru větším než 100 m se používají svodnice přímé. Svodnice má jeden konec nekalibrovaný, druhý kalibrovaný. Kalibrací se zde rozumí taková tvarová úprava jednoho konce, aby tento bylo možno těsně přiložit z rubu na nekalibrovaný konec další svodnice a sešroubovat. Kalibrovaný konec má průřez vysoký 341 mm. Otvory pro vzájemné spojení svodnic jsou na nekalibrovaném konci kapkovité φ 18 mm, na kalibrovaném konci kruhové φ 18 mm. Otvory pro připojení k distančnímu dílu nebo ke sloupku jsou oválné φ 18 mm, délky 60 mm. Svodnice jsou stejné pro silnice i mosty. Vzájemné spojení svodnic je osmi šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x30, maticí M 16 a podložkou 17,5 (podložka je pod maticí, pod polokruhovou hlavou z lícní strany podložka není). Nevyžaduje se, aby toto spojení bylo v nějaké stanovené vzdálenosti před a nebo za sloupky. Svodnice se spojují tak, že se konec jedné svodnice přeloží přes začátek další svodnice. Doporučuje se, aby toto přeplátování bylo ve směru jízdy v přilehlém jízdním pruhu. Pokud se však toto přeplátování neprovede po směru jízdy, není to důvod k reklamaci. Poznámka: U silnic směrově nerozdělených může být náraz na svodidlo z obou směrů a kromě toho výstupek 4 mm (tj. tloušťka svodnice) není pro průběh nárazu významný. 5.2 Mostní svodidlo ZSH2 Svodidlo sestává ze svodnice, sloupku, distančního dílu, madla a event. výplně. Svodnice viz čl Sloupky jsou z válcovaných profilů U 140 a osazují se po 2 m (v oblasti dilatací se tato vzdálenost může měnit podle způsobu řešení a velikosti dilatace). Sloupek má v horní části sedlo pro vložení madla a ve spodní části patní desku pro přišroubování k podkladu. Prostor mezi stojinou sloupku a výztuhou u patní desky se zakrývá speciální záklopkou zamezující usazování nečistot. Sloupky se osazují svisle. K tomu slouží možnost objednat si odklon patní desky tak, aby sloupek mohl být osazen svisle. Natočení se objednává po 1 %. Výrobce automaticky o stejné procento provede natočení hlavy sloupku, čímž se umožní jednoduší montáž madla. Distanční díl je z ocelového pásu 70/5 mm a má hloubku (kolmo na směr jízdy) 196 mm. Madlo tvoří ocelová trubka φ 102/4 mm. Madlo se volně vloží do sedla sloupku a objímkou se přišroubuje k přírubám sloupku. Ukončení madla se provádí tak, že za krajními mostními sloupky se osadí madla šikmá (náběhová), přišroubovaná k prvním silničním sloupkům. 6

8 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Výplň je nabízena výrobcem formou rámů velikosti jednoho pole (mezi dvěma sloupky), které se k jednomu sloupku přišroubují a u druhého jsou volně navlečeny na čepy. Samotná výplň je vevařena do rámů. Je nabízena výplň svislá, vodorovná a ze svařovaných sítí, z tahokovu a nerezového tahokovu. Svodidlo může být osazeno s výplní, nebo bez výplně. Použita však může být pouze taková výplň, kterou nabízí výrobce svodidla viz Konstrukční díly. Plotové nástavce jsou nabízeny v provedení, které vyhovuje požadavkům TP 203 a jsou uvedeny v části Konstrukční díly. Spojovací materiál Všechny spoje v rámci montáže na stavbě smí být pouze šroubované. Svařování zinkovaných částí se nedovoluje. Pro připojení svodnice k dist. dílu se používají šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x40. Hlava šroubu je vždy na lícní straně svodnice a dává se pod ni obdélníková podložka M 16 rozměrů 115/40/5 mm s jedním kapkovitým otvorem φ 18 mm. Pod matici přijde kruhová podložka. Distanční díl se připojuje ke sloupku dvěma šrouby se šestihrannou hlavou M 12x35. Pod matici se dává klínová U-podložka. Vzájemné spojení dílů madla se provádí manžetou, která je z ocelové trubky φ 114/4 mm délky 410 mm. Manžeta se nasadí na madlo a čtyřmi šrouby M 16x140 mm se přišroubuje k madlu. Rámy s výplní se šroubují ke sloupkům dvěma šrouby M16x70 mm. Sloupky se kotví tak, že se ocelová patní deska tl. 15 mm, která je součástí sloupku, přišroubuje k betonovému (nebo ocelovému u ocelových mostů) podkladu čtyřmi šrouby. Dva přední šrouby jsou M 24 a dva zadní M 16. Podrobněji o kotvení pojednává čl Zásady úpravy svodidla Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho důvodu se nedovoluje přerušit svodnici ani madlo. Dilatace těchto prvků v místě mostních závěrů je dovoleno provádět pouze v souladu s těmito TP částí Konstrukční díly. Pokud se v odůvodněných případech vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto TP v části Konstrukční díly, je dovoleno svodnici individuálně zkrátit a to řezáním, nikoliv pálením. Pro takto zkrácenou svodnici je dovoleno vyvrtat nové otvory pro spojení. Pro zajištění požadované životnosti je třeba upravené díly (zejména řezné hrany) opatřit vhodným nátěrem. U mostů, vzhledem k tomu, že každý most má jinou délku, jinou vzdálenost mostních závěrů od konců mostu apod., neuvádí Konstrukční díly těchto TP dostatečný počet délek madel, tak, aby bylo možno beze zbytku tyto vyskládat pouze z číslovaných dílů. Předpokládá se, že vždy může dojít k potřebě individuální délky madla, zejména v oblasti dilatace v místě mostního závěru. Z toho důvodu se délky madel bezprostředně sousedících s dilatační manžetou objednávají individuálně na základě podrobného řešení skladby těchto dílů. Pokud přesto dojde k potřebě madlo na stavbě zkrátit (jedná se zejména o přesah za krajními 7

9 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS mostními sloupky), je to dovoleno a platí stejné požadavky jako pro svodnici zkrácení se provádí výhradně řezáním a otvory pro spojení se vrtají. Výplň není dovoleno upravovat a měnit. V Konstrukčních dílech jsou uvedeny podrobně všechny povolené výplně a jsou tam uvedeny i způsoby řešení dilatací. Pokud se navrhují plotové nástavce, je třeba individuálně objednat mostní sloupky s otvory pro jejich připevnění. 8

10 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 6 Svodidlo na silnicích 6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Svodidlo ZSH2 je možno použít i na silnicích, musí však být splněny všechny požadavky, které jsou uvedeny v kapitole 7 Svodidlo na mostech tzn., že svodidlo se musí osadit na železobetonovou římsu spojenou s betonovým základem. Na obr. 2 jsou uvedeny minimální rozměry římsy a základu a možnosti, jak provést odvodnění, pokud je sklon vozovky k obrubě. Obrázek 2 - Svodidlo ZSH2 na silnici Toto svodidlo se osazuje vždy na okraji volné šířky a protože nezpevněná krajnice šířky 0,5 m bude buď využita pro odvodnění, nebo bude ve stejném sklonu jako vozovka, měří se výška svodidla přímo v líci svodidla viz obr. 2. Měří se horní hrana svodnice, která je 0,75 m a osa madla, které je 1,20 m nad zpevněním. Přípustná výšková i směrová tolerance při osazování je uvedena v TP 203 a v TKP 11. Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Potřebné výškové změny se řeší sklonem 1:200, tj. nejvýše 20 mm na délku 4 m. Hodnoty výšky svodidla neplatí pro lokální nerovnosti. 9

11 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 6.2 Začátek a konec svodidla Svodidlo ZSH2 je plně kompatibilní se svodidly NH4, protože používá stejnou svodnici. Je-li rozhodnuto, že bude na silnici použito svodidlo ZSH2, není třeba, aby za ním pokračovalo svodidlo JSNH4/N2 nebo JSNH4/H1, tak jak je tomu u mostů (přesah u mostů se vyžaduje z důvodu ochrany provozu před vjetím do nebezpečného místa, jakým je mostní otvor). Na silnici může být svodidlo ZSH2 bezprostředně ukončeno tak, že ihned za tímto svodidlem bude následovat dlouhý, nebo krátký náběh svodidla NH4 dle TP 167/ Svodidlo ve středním dělicím pásu Do středního dělicího pásu viz obr. 3 - se svodidlo ZSH2 osazuje pouze kolem překážek, kterými jsou většinou podpěry mostů, portálů pro značky, sloupy osvětlení, event. jiné konstrukce silničního vybavení. Podpěry mostů a portálů musí být navrženy v souladu s požadavky TP 114/2010. Důvodem osazení svodidla ZSH2 namísto běžných silničních typů může být nedostatečná vzdálenost mezi lícem překážky a lícem svodidla. Dle TP 114/2010 platí - protože se vozidlo nemůže dostat přes překážku do protisměrného jízdního pruhu - je požadovaná úroveň zadržení svodidla kolem překážky N2. V tom případě dle tab. 3 těchto TP je vzdálenost líce svodidla od líce překážky 0,50 m. Z obrázku 3 řezu A - A je patrno, že největší tloušťka mostního pilíře u středního dělicího pásu šířky 3,5 m může být až 1,5 m. U středního dělicího pásu šířky 3 m může být tloušťka pilíře nejvýše 1,0 m. Tyto tloušťky platí pouze pro případ, že mostní pilíř (sloup) je umístěn mezi dva svodidlové sloupky. Pokud však svodidlový sloupek bude umístěn přímo vedle mostního pilíře, vzhledem k velikosti patní desky musí být vzdálenost od líce svodidla k pilíři alespoň 0,60 m. Pak bude největší šířka pilíře 1,30 m, resp. 0,80 m. Přechod OSNH4/H1 v ose středního dělicího pásu na dvě ZSH2 kolem překážky se provede dle obr. 3 na délku nejméně 36 m použitím svodidel JSNH4/H1 (toto svodidlo má sloupky po 2 m). Přechod OSNH4/H2 a OSNH4/H3 (tato dvě oboustranná svodidla jsou zcela shodná viz Dodatek č. 1 k TP 167/2008) v ose středního dělicího pásu na dvě ZSH2 kolem překážky se provede dle obr

12 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Obrázek 3 Přechod svodidla OSNH4/H1 na dvě ZSH2 u překážky ve středním dělicím pásu šířky 3 m (3,5 m) 11

13 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Obrázek 4 Přechod svodidla OSNH4/H2 na dvě ZSH2 u překážky ve středním dělicím pásu šířky 3 m (3,5 m) 12

14 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 7 Svodidlo na mostech 7.1 Všeobecně Minimální délka svodidla ZSH2 se nestanovuje. Výška obruby se volí v rozmezí mm (tím není dotčen požadavek ČSN na výšku obruby). Tvar obruby musí být proveden podle obrázku v tabulce 4. Zkosení hrany není změnou obruby. V případě použití svodidla ZSH2 jako zábradelního svodidla na okraji mostu, se osadí výplň (druhy výplní, které lze použít viz čl. 7.5). Druh výplně se vybere tak, aby byl v souladu s ČSN Tabulka 4 Přehled použití svodidla ZSH2 13

15 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Způsob použití svodidla ZSH2 uvádí tab. 4. Je-li zajištěno kotvení římsy dle požadavků těchto TP, je dovoleno v římse provést nátoky pro odtok vody do vnějšího odvodňovacího žlabu. Pro omezení možné kolize s hranou nátoku a z důvodu důkladného kotvení římsy do nosné konstrukce, lze nátoky provést po čtyřech nebo více metrech (dle hydrotechnického výpočtu). Šířka nátoků nemá přesáhnout 0,25 m a hrany nátoku je třeba zkosit. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje nátok v místě hrany obruby překrýt plechem (úhelníkem). 7.2 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Výška svodidla je dána výškou horního okraje svodnice od vozovky, která musí být 750 mm a dále výškou osy madla od vozovky, která je 1200 mm (1250 mm od horní hrany madla k vozovce); měřeno vždy v líci svodnice a obruby. Výškové změny (pokud se vyskytnou např. na konci římsy, u přechodu na betonové svodidlo apod.) se řeší sklonem svodnice 1 : 200, to je nejvýše 2 cm na délku jedné svodnice. Tolerance výškového i směrového osazení svodidla viz čl TP 203 a TKP Pokračování svodidla mimo most Svodidlo nepokračuje mimo most V takovém případě se svodidlo provede podle obr. 5, bez ohledu na to, zda je nebo není na mostě chodník. Platí to pro silnice směrově rozdělené i nerozdělené. Na obrázku uvedené přesahy mimo most jsou minimální a uplatní se pouze u nízkých a krátkých mostů, kde charakter překážky netvoří velké nebezpečí pro vozidla. U mostů, které překračují železnici, silnici apod. je třeba se na svodidlo před mostem dívat jako na svodidlo před místem nebezpečí a délku svodidla před a za mostem prodloužit event. až na délku dle čl , buňka 1 v tabulce 6 TP 167/2008 (překážka vystupuje nejvýše 0,40 m nad terén). Z obr. 5 je patrno, že svodidlo ZSH2 se osazuje pouze na mostní římse. Mimo most se osazuje silniční svodidlo JSNH4/H1 (toto svodidlo má sloupky po 2 m) Svodidlo pokračuje mimo most Pokračuje-li svodidlo mimo most, postupuje se podle obr. 6 u silnic směrově rozdělených i nerozdělených. Pokud je za svodidlem nouzový chodník, svodidlo se před ani za mostem nepřerušuje. Pokud je za svodidlem veřejný chodník, který za mostem nepokračuje, svodidlo se přeruší dle obr. 12 TP 203. Odklon tohoto přerušení začíná nejdříve 12 m za římsou. Nejméně na vzdálenost 12 m na obě strany mimo most je třeba osadit svodidlo JSNH4/H1. Potom může následovat JSNH4/N2, nebo pokračovat JSNH4/H1 podle požadavku na úroveň zadržení na silnici. 14

16 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Obrázek 5 Svodidlo nepokračuje mimo most Obrázek 6 Svodidlo pokračuje mimo most 15

17 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 7.4 Svodidlo u protihlukové stěny Pro umístění svodidla u protihlukové stěny nejsou žádné speciální požadavky. Rozhoduje požadavek na úroveň zadržení dle TP 114/2010 a vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny dle tab. 3 pro tuto úroveň. Tzn. že při úrovni zadržení H2 musí být líc svodidla ZSH2 od protihlukové stěny nejméně 0,90 m. 7.5 Výplň zábradelního svodidla Výplň zábradelního svodidla, která je vyžadována ČSN pro ochranu chodců, byla zkoušena jako součást svodidla ZSH2 a musí být proto používána tak, jak je nabízena výrobcem svodidla. Výrobce nabízí pět druhů výplní: - vodorovnou; - svislou; - ze svařovaných sítí; - z tahokovu; - z nerezového tahokovu. Všech pět druhů výplní je nabízeno formou ocelového rámu, ve kterém je přivařena vlastní výplň. Rám má velikost jednoho svodidlového pole. K mostním sloupkům se připevňuje tak, že se na jedné straně volně navleče na čepy a na druhé straně se přišroubuje ke sloupku viz Konstrukční díly. Tam, kde výplň není uvedenou normou vyžadována, např. je-li za svodidlem chodník s mostním zábradlím, se výplň neosadí. 7.6 Dilatační styk - elektricky neizolovaný Všeobecně Jedná se o dilataci svodidla v souvislosti s dilatací mostu v místech mostních závěrů. Provádí se dilatace svodnice, madla a výplně. V informativní části těchto TP Konstrukční díly jsou vykresleny způsoby řešení dilatací uvedených dílů Svodnice Dilatace svodnic se provádí dle TP 167/2008. Je nabízena dilatace pro pohyb ± 80 mm, ± 200 mm a ± 400 mm Madlo Pro dilataci madla se používá stejný profil manžety, jako u běžného styku madla - viz část Konstrukční díly. 16

18 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Výplň Dilatace výplně je uvedena v části Konstrukční díly a je nabízena v provedení ± 200 mm. Princip dilatací výplně je takový, že rám pro jedno svodidlové pole je rozdělen na dvě části a každá část je přišroubovaná ke sloupkům. Mezi sebou jsou dvě části rámů spojeny posuvným stykem. 7.7 Dilatační styk - elektricky izolovaný Všeobecně, požadavky na materiál izolačního povlaku V případě výskytu bludných proudů (viz TP 124), je jedním z opatření ochrany mostu provedení elektricky izolovaného dilatačního styku. Tento styk se provádí u svodnice, madla a výplně. U všech styků je dodržena zásada, že elektricky izolační styk je neposuvný, aby nedošlo k prodření elektroizolačního povlaku. V části Konstrukční díly jsou vykresleny způsoby provedení, zajišťující splnění požadavků na elektrický odpor styku. Požadavky na materiál izolačního povlaku dilatačních dílů je uveden v TP Svodnice a spojovací materiál Dodavatel svodidla ZSH2 odebírá všechny svodnice od ArcelorMittal Ostrava, a. s., podrobnosti pro izolované provedení jsou uvedeny v čl TP 167/ Madlo Používají se ocelové manžety stejného profilu jako pro běžné spojování madla a tyto manžety se opatří izolačním povlakem stejným jako dilatační svodnice viz část Konstrukční díly Výplň Princip elektrické izolace rámů výplně je ten, že k jednomu sloupku se rám přišroubuje potaženými šrouby (potažení viz 7.7.2) a distanční prvek, který zajišťuje mezeru mezi sloupkem a rámem je z plastu viz Konstrukční díly. 7.8 Kotvení sloupků Sloupky svodidla ZSH2 se kotví pouze způsobem, že se patní deska sloupku přišroubuje k podkladu čtyřmi šrouby. Přední dva šrouby jsou M24, zadní dva M16. Mimo otvorů pro kotevní šrouby je v patní desce otvor průměru 16 mm, který slouží k injektáži prostoru mezi patní deskou a povrchem římsy. Vzhledem k rozdílům povrchu 17

19 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS betonu oproti patní desce (pokud jde o nerovnosti) a dále z důvodů výškového vedení římsy se doporučuje postupovat tak, že se sloupek osadí na kotvy, potom se vyrovná směrově a výškově pomocí kovových (žárově zinkovaných) nebo plastových podložek, matice kotev se dotáhnou a provede se podinjektování patní desky. Tloušťka injektážní malty nemá přesáhnout 20 mm. V jednoduchých případech, kdy je podélný sklon římsy konstantní, je možno objednat patní desku ve stejném sklonu, jako je římsa a pak je možno patní desku osadit na podložku z umělé hmoty, např. PVC, pokud s tím bude souhlasit správce. Výrobce nabízí následující způsoby kotvení: 1 Dva přední šrouby jsou kotevní šrouby HAS-EF S M24 z materiálu lepicí tmel HIT-RE 500, hloubka zakotvení 220 mm a dva zadní šrouby jsou kotevní šrouby HAS-EF S M16 z materiálu lepicí tmel HIT-RE 500, hloubka zakotvení 160 mm. 2 Dva přední šrouby jsou kotevní šrouby OMO M24 z materiálu lepicí tmel HIT-RE 500- SD, hloubka zakotvení 190 mm a dva zadní šrouby jsou kotevní šrouby OMO M16 z materiálu lepicí tmel HIT-RE 500-SD, hloubka zakotvení 160 mm. Po vyvrtání otvorů se vrty dodatečně zdrsní dle technologického návodu. 3 Dva přední šrouby jsou kotevní šrouby HIT-V-F M24 z materiálu lepicí tmel HIT-RE 500-SD, hloubka zakotvení 190 mm a dva zadní šrouby jsou kotevní šrouby HIT-V-F M16 z materiálu lepicí tmel HIT-RE 500-SD, hloubka zakotvení 160 mm. Po vyvrtání otvorů se vrty dodatečně zdrsní dle technologického návodu. 4 Dva přední šrouby tvoří rozpěrné kotvy OMO M24 x 205 mm a dvě zadní rozpěrné kotvy OMO M16 x 145 mm. Kotvení se provádí dodatečně tak, že se pro každou kotvu vyvrtá otvor a do něho se osadí rozpěrný segment s kotvou OMO. 5 Kotevní přípravek OMO M24-M16/M1. Kotvení 2 až 5 je certifikováno na základě modifikace v souladu s ČSN EN A1. 18

20 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Obrázek 7 Kotevní přípravek a osazení do výztuže římsy 19

21 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 7.9 Zatížení konstrukcí podporujících svodidlo Zatížení římsy tvoří spojité zatížení, které uvádí tabulka 5. Toto zatížení vychází z předpokladu, že nárazem dojde k současnému ohnutí čtyřech mostních sloupků. V tabulce uvedené zatížení se uvažuje jako jediné na jedné římse, může však působit kdekoliv od začátku římsy až po její konec. Toto zatížení se římsou přenáší do nosné konstrukce mostu. Je dovoleno v tabulce uvedenými sílami přímo zatížit konzolu mostní nosné konstrukce. Navíc zde přistupuje svislé zatížení kolovou silou. Její hodnota a dosedací plocha je uvedena v TP 114/2010. Poloha této síly se uvažuje v místě obruby a v podélném směru uprostřed zatěžovací délky 6 m. Uvedené zatížení se nesnižuje v závislosti na zvolené úrovní zadržení, protože podporující konstrukce musí být zatížena největším možným zatížením, které od svodidla může vzniknout. Tabulka 5 Zatížení římsy 7.10 Kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel mostu Kotvení římsy je stanoveno v souladu s požadavky TP 203. Hodnoty sil, které musí kotvení římsy přenést, jsou uvedeny v tabulce 6. Pokud se kotvení římsy provede dle obrázku v tabulce 7, postačí osadit jednu (nebo dvě) kotvu na jeden mostní sloupek, tj. po 2 m (nebo po 1 m). Při odlišném způsobu kotvení římsy je třeba síly z tabulky 6 zachytit na délce 2 m. 20

22 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Při kotvení římsy do křídel se postupuje obdobně jako při kotvení do nosné konstrukce. Běžně používaný způsob kotvení pomocí třmínků je uveden v tabulce 7. Římsa musí být vyrobena z betonu třídy nejméně C25/30 pro prostředí XF4 + XD3. Tabulka 6 Síly na jeden sloupek pro kotvení římsy Tabulka 7 Příklad kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel 21

23 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS 8 Přechod svodidla ZSH2 na jiná svodidla Ve většině případů zábradelní svodidlo končí na mostě a mimo most pokračuje nějaký typ svodidla NH4, s kterým je ZSH2 kompatibilní. Je však možno, aby hned za římsou mostu, kde ZSH2 končí, začínalo např. betonové svodidlo. Za poslední svodnicí na konci římsy se napojí přechodový díl (dle TP 167/2008) ze svodnice NH4 na betonové svodidlo. Žádné zvláštní úpravy se neprovádí. Pokud by mělo začínat za mostem ocelové svodidlo jiného výrobce, doporučuje se řešit přechod přesahem. V tom případě by za římsou pokračoval některý silniční typ svodidla NH4 a přechod přesahem by se řešil až u tohoto svodidla. 9 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo Na sloupky, na svodnici a na distanční díl je dovoleno upevňovat odrazky, kilometrovníky, clony proti oslnění a event. nástavce pro směrové sloupky. V případě, že tyto předměty budou z měkkých, ohebných materiálů, je dovoleno, aby přesahovaly lícní plochu svodidla až o 50 mm. Je dovoleno ke sloupkům připevňovat i plotové nástavce, za podmínek uvedených v TP Osazování svodidla ZSH2 na stávající mosty a výměna dřívějších mostních typů svodidla NH4 za ZSH2 Pro osazování svodidla ZSH2 dle těchto TP na stávající mosty, na kterých svodidlo není, platí v plné míře tyto technické podmínky. Při opravě mostů se zábradelním svodidlem NHKG se dává přednost výměně za zábradelní svodidlo ZSH2 před opravou, protože svodidlo ZSH2 je únosnější. Pro event. opravu zábradelního svodidla NHKG je možno použít pouze svodnici, ostatní díly jsou zcela odlišné. 11 Protikorozní ochrana Postupuje se v souladu s TP Projektování, osazování a údržba Postupuje se v souladu s TP Značení komponentů svodidla Všechny komponenty svodidla jsou značeny značkou ve tvaru dle obrázku 8. Značení se provádí raznicí do hloubky 2 mm. Umístění značky u jednotlivých komponentů je uvedeno v 22

24 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS části Konstrukční díly. Protože tyto technické podmínky platí pro firmy Značky Plzeň a PSVS, každá firma má svoji značku, kterou jsou komponenty svodidla značeny. Obrázek 8 Značení komponentů svodidla ZSH2 23

25 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS Název : Ocelové svodidlo ZSH2 Vydal : Značky Plzeň s. r. o. a Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s. Zpracoval : Dopravoprojekt Brno, a.s. - Ing. František Juráň, tel E mail: Tisk a distribuce : Značky Plzeň K Trnové Horní Bříza Tel.: Fax: Internet : Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s. odštěpný závod 2 mosty a inženýrské konstrukce provoz Sedlčany Na Červeném Hrádku Sedlčany Tel.: Fax: Internet : 24

26 Ministerstvo dopravy TP 230 KONSTRUKČNÍ DÍLY OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 KONSTRUKČNÍ DÍLY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/ IPK/1 ze dne s účinností od

27 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS KONSTRUKČNÍ DÍLY OBSAH 1 SEZNAM SESTAV SEZNAM KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ VÝKRESOVÁ ČÁST

28 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS KONSTRUKČNÍ DÍLY 1 Seznam sestav Zábradelní svodidlo ZSH2 Zábradelní svodidlo ZSH2 s výplní Dilatace madel a zábradelních výplní Dilatace svodnic Zábradelní svodidlo ZSH2 ukončení svodidla mimo most Dilatace madel a zábradelních výplní ± 400mm Dilatace svodnic ± 400mm S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 2 Seznam konstrukčních dílů SVODNICE NH4 (DLE TP167) svodnice NH4 TP svodnice NH4 3835mm TP svodnice NH4 1835mm TP svodnice NH4 3705mm TP svodnice NH4 1705mm TP svodnice NH4 3250mm TP svodnice NH4 1250mm TP dilatační svodnice ± 80mm TP dilatační svodnice ± 200mm TP dilatační svodnice ± 400mm TP izolační dilatační svodnice ± 80mm TP izolační dilatační svodnice ± 200mm TP167 SLOUPKY VZS sloupek UE100 krajní 1990mm VZS sloupek UE100 krajní 1550mm VZS sloupek UE100 krajní 1350mm VZS sloupek UE100 krajní pro uchycení madla 1990mm VZS sloupek UE100 krajní pro uchycení madla 1550mm VZS sloupek UE100 krajní pro uchycení madla 1350mm VZS sloupek UE100 střední 1990mm VZS sloupek UE100 střední 1550mm VZS sloupek UE100 střední 1350mm VZS sloupek U mm VZS sloupek U mm VZS zábradelní sloupek U140 pravý VZS zábradelní sloupek U140 levý VZS zábradelní sloupek U140 pravý - bez výplně VZS zábradelní sloupek U140 levý - bez výplně VZS třmen DISTANČNÍ DÍL VZS trubková spojka VZS distanční díl D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 2

29 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS KONSTRUKČNÍ DÍLY MADLA VZS madlo 1980mm VZS madlo 3980mm VZS madlo 4550mm VZS madlo 2550mm VZS počáteční madlo pravé VZS počáteční madlo levé VZS koncové madlo pravé VZS koncové madlo levé VZS dilatační madlo I 1350mm VZS dilatační madlo II 2410mm VZS dilatační madlo II 2980mm VZS dilatační madlo I ± mm VZS dilatační madlo II ± mm VZS dilatační madlo II ± mm VZS dilatační madlo II ± mm VZS manžeta madla VZS pojistná manžeta VZS dilatační manžeta madla +-80mm VZS dilatační manžeta madla +-200mm VZS dilatační manžeta madla ±400mm VZS izolační dilatační manžeta madla +-80mm VZS izolační dilatační manžeta madla +-200mm VZS izolační dilatační manžeta madla ±400mm ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ VZS zábradelní výplň z vodorovných tyčí VZS zábradelní výplň ze svislých tyčí VZS zábradelní výplň ze svařované sítě VZS dilatační zábradelní výplň VT VZS zábradelní díl VT1 VZS zábradelní díl VT2 VZS zábradelní dilatační díl VT1 VZS zábradelní dilatační díl VT2 VZS dilatační zábradelní výplň VT ±400mm VZS zábradelní díl VT1 ±400mm VZS zábradelní díl VT2 ±400mm VZS zábradelní dilatační díl VT1 ±400mm VZS zábradelní dilatační díl VT2 ±400mm VZS dilatační zábradelní výplň ST VZS zábradelní díl ST1 VZS zábradelní díl ST2 VZS zábradelní střední díl ST VZS zábradelní dilatační díl ST VZS dilatační zábradelní výplň ST ±400mm VZS zábradelní díl ST1 ±400mm VZS zábradelní díl ST2 ±400mm VZS zábradelní střední díl ST ±400mm VZS zábradelní dilatační díl ST ±400mm VZS dilatační zábradelní výplň S D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 3

30 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS KONSTRUKČNÍ DÍLY VZS zábradelní díl S1 VZS zábradelní díl S2 VZS zábradelní výplň s tahokovem VZS dilatační zábradelní výplň s tahokovem 1 VZS dilatační zábradelní výplň s tahokovem 2 VZS zábradelní výplň s tahokovem - nerez VZS dilatační zábradelní výplň s tahokovem - nerez 1 VZS dilatační zábradelní výplň s tahokovem - nerez 2 SPOJOVACÍ MATERIÁL VZS šroub se šestihrannou hlavou M10x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M10x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M10x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M10x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M12x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M12x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M16x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M16x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M16x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M16x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M16x tZn VZS šroub se šestihrannou hlavou M16x tZn VZS šroub s polokruhovou hlavou a nosem M10x tZm VZS šroub s polokruhovou hlavou a čtyřhranem M12x tZn VZS šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x tZn VZS šroub s polokruhovou hlavou a nosem M16x tZn VZS šroub polokruhovou hlavou a nosem M16x tZn VZS potažený šroub se šestihrannou hlavou M16x tZn VZS potažený šroub se šestihrannou hlavou M16x tZn VZS potažený šroub s vnitřním šestihranem M16x tZn VZS matice M10-6-tZn VZS matice M12-6-tZn VZS matice M16-6-tZn VZS matice M tZn VZS matice M tZn VZS potažená matice M16-6-tZn VZS podložka 11-tZn (ø21/11/2,5) VZS podložka 13-tZn (ø24/13/2,5) VZS podložka 17,5-tZn (ø30/17,5/3) VZS podložka 18-tZn (ø40/18/4) VZS krycí podložka 2xM10 VZS podložka 14-tZn (ø45/14/4 - otvor je čtyřhranný) VZS U-podložka 14-tZn (klínová podložka) VZS U-podložka 18-tZn (klínová podložka) VZS krycí podložka M16 VZS podložka P5x40-60 VZS izolační podložka 40/17-3 VZS izolační podložka 50/26-6 VZS kotva OMO M16 komplet VZS kotva OMO M24 komplet D50 D51 D51 D52 D53 D53 ISO4017 DIN933 DIN933 DIN933 ISO4017 DIN933 ISO4014 DIN931 ISO4014 ISO4014 DIN933 ISO4032 ISO4032 ISO4032 ISO4032 ISO4035 ISO7091 ISO7091 ISO7091 ISO7091 DIN434 DIN434 DIN434 4

31 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY PLZEŇ TP 230 PSVS KONSTRUKČNÍ DÍLY VZS kotva HILTI HAS-EFS M24 + lepící tmel HIT-RE500 VZS kotva HILTI HAS-EFS M16 + lepící tmel HIT-RE500 VZS kotevní přípravek OMO M24-M16 5

32 VZS (VZS ) A POHLED NA ZÁBRADELNÍ SVODIDLO VZS (TP167) VZS VZS (VZS ) VZS (VZS ) 3 1 VZS (VZS ) (VZS ) A SMĚR JÍZDY VZS (VZS ) (VZS ) ŘEZ A-A 240 DETAIL 1 DETAIL 3 DETAIL 2 VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS % PŮDORYS PATNÍ DESKY , MOŽNÉ KOTVENÍ MOSTNÍCH SVODIDEL: - DVOJICE KOTEV HILTI HAS-EFS M24 + LEPÍCÍ TMEL HIT-RE500, HLOUBKA KOTVENÍ 220mm A DVĚ KOTVY HILTI HAS-EFS M16 + LEPÍCÍ TMEL HIT-RE500, HLOUBKA KOTVENÍ 160mm - DVOJICE KOTEV OMO M24x205mm (PRŮMĚR VRTU 35mm, HLOUBKA 150mm) A DVOJICE KOTEV OMO M16x145 (PRŮMĚR VRTU 25mm A HLOUBKA VRTU 90mm) - KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK OMO M24-M16/M1, MIN. TLOUŠŤKA ŘÍMSY 180mm 360 LÍC SVODIDLA PATNÍ DESKA JE PŘI MONTÁŽI PODLOŽENA PODLOŽKOU Z MĚKČENÉHO PVC TL. 5mm NEBO SE PODLEJE MALTOU, JEJÍŽ PARAMETRY JSOU UVEDENY V TP. ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 PROVEDENÍ BEZ VÝPLNĚ DATUM 04/2010 VÝKRES Č. S1

33 VZS (VZS ) VZS (TP167) A VZS (VZS ) (VZS ) (VZS ) (VZS ) POHLED NA ZÁBRADELNÍ SVODIDLO VZS VZS (VZS ) 2 3 VZS (VZS ) 4 1 VZS (VZS ) (VZS ) A SMĚR JÍZDY VZS (VZS ) (VZS ) ŘEZ A-A 240 DETAIL 1 DETAIL 4 DETAIL 2 VZS VZS VZS VZS VZS DETAIL 3 VZS VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS % ,00 PŮDORYS PATNÍ DESKY VZS VZS VZS MOŽNÉ KOTVENÍ MOSTNÍCH SVODIDEL: - DVOJICE KOTEV HILTI HAS-EFS M24 + LEPÍCÍ TMEL HIT-RE500, HLOUBKA KOTVENÍ 220mm A DVĚ KOTVY HILTI HAS-EFS M16 + LEPÍCÍ TMEL HIT-RE500, HLOUBKA KOTVENÍ 160mm - DVOJICE KOTEV OMO M24x205mm (PRŮMĚR VRTU 35mm, HLOUBKA 150mm) A DVOJICE KOTEV OMO M16x145 (PRŮMĚR VRTU 25mm A HLOUBKA VRTU 90mm) - KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK OMO M24-M16/M1, MIN. TLOUŠŤKA ŘÍMSY 180mm 360 LÍC SVODIDLA PATNÍ DESKA JE PŘI MONTÁŽI PODLOŽENA PODLOŽKOU Z MĚKČENÉHO PVC TL. 5mm NEBO SE PODLEJE MALTOU, JEJÍŽ PARAMETRY JSOU UVEDENY V TP. ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 PROVEDENÍ S VÝPLNÍ DATUM 04/2010 VÝKRES Č. S2

34 DILATACE MADEL A ZÁBRADELNÍCH VÝPLNÍ VZS VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS (VZS , VZS , VZS VZS , VZS VZS ) VZS (VZS , VZS , VZS (VZS , VZS , VZS , VZS ) VZS VZS , VZS VZS ) SMĚR JÍZDY ELEKTRICKY IZOLOVANÝ SPOJ DILATACE ZÁBRADELNÍCH VÝPLNÍ DETAIL 1 DETAIL 2 ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ SPOJ DETAIL 3 VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS POHLED NA DILATACI +- 80mm ( L=160mm) ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ SPOJ VZS DILATACE MADEL VZS VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS VZS VZS POHLED NA DILATACI mm ( L=400mm) ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ SPOJ VZS VZS VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS ELEKTRICKY IZOLOVANÝ SPOJ VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS VZS ELEKTRICKY IZOLOVANÝ SPOJ VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS (VZS ) ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 DILATACE MADEL A ZÁBRADELNÍCH VÝPLNÍ 04/2010 S3

35 POHLED NA DILATACI +- 80mm ( L=160mm) (TP167) (TP167) ( (TP167)) A B VYKRESLEN JE PŘÍPAD, KDY DILATACE MOSTU VYJDE MEZI DVA SLOUPKY, MEZI KTERÉ VYCHÁZÍ VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BĚŽNÝCH SVODNIC DÉLKY 4m (TP167) (TP167) (1835) POZNÁMKA HODNOTY V ZÁVORCE PLATÍ TEHDY, KDYŽ DILATACE MOSTU VYCHÁZÍ MEZI DVA SLOUPKY, MEZI KTERÝMI NEVYCHÁZÍ VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BĚŽNÝCH SVODNIC. VYKRESLENO OSAZENÍ PŘI MONTÁŽNÍ TEPLOTĚ +10 C DILATAČNÍ SPÁRA A B POHLED NA DILATACI 200mm ( L=400mm) VYKRESLEN JE PŘÍPAD, KDY DILATACE MOSTU VYJDE MEZI DVA SLOUPKY, MEZI KTERÉ NEVYCHÁZÍ VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BĚŽNÝCH SVODNIC DÉLKY 4m (TP167) (TP167) ( (TP167)) A B (TP167) (TP167) OTVORY BEZ ŠROUBŮ (3705) POZNÁMKA HODNOTY V ZÁVORCE PLATÍ TEHDY, KDYŽ DILATACE MOSTU VYCHÁZÍ MEZI DVA SLOUPKY, MEZI KTERÝMI VYCHÁZÍ VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BĚŽNÝCH SVODNIC. VYKRESLENO OSAZENÍ PŘI MONTÁŽNÍ TEPLOTĚ +10 C DILATAČNÍ SPÁRA A B ELEKTRICKY IZOLOVANÉ SPOJENÍ PLNĚ IZOLOVANÝ STYK JE NA NEPOSUVNÉ STRANĚ. NA POSUVNÉ STRANĚ SE POUŽÍVÁ BĚŽNÝ, POUZE POZINKOVANÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL. ELEKTRICKY NEIZOLOVANÉ SPOJENÍ ŘEZ A-A C ŘEZ B-B D DETAIL C DETAIL D DETAIL C DETAIL D PEVNÝ IZOLOVANÝ SPOJ POSUVNÝ IZOLOVANÝ SPOJ PEVNÝ NEIZOLOVANÝ SPOJ POSUVNÝ NEIZOLOVANÝ SPOJ (TP167) ( (TP167)) (TP167) (TP167) ( (TP167)) (TP167) (TP167) (TP167) ( (TP167)) (TP167) (TP167) ( (TP167)) VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 DILATACE SVODNIC 04/2010 S4

36 (TP167) (TP167) A (TP167) (TP167) B (TP167) B (TP167) DETAIL A VZS VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS VZS VZS VZS VZS SMĚR JÍZDY VZS VZS VZS VZS (TP167) A (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) B (TP167) B DETAIL B VZS VZS VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS (VZS ) (VZS ) VZS SMĚR JÍZDY VZS VZS VZS VZS ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 UKONČENÍ SVODILA MIMO MOST DATUM 04/2010 VÝKRES Č. S5

37 DILATACE MADEL A ZÁBRADELNÍCH VÝPLNÍ VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS (VZS ) VZS (VZS , VZS , VZS , VZS ) VZS (VZS ) SMĚR JÍZDY ELEKTRICKY IZOLOVANÝ SPOJ DILATACE ZÁBRADELNÍCH VÝPLNÍ DETAIL 1 DETAIL 2 ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ SPOJ DETAIL 3 VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS DILATACE MADEL mm ( L=800mm) ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ SPOJ VZS VZS VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS ELEKTRICKY IZOLOVANÝ SPOJ VZS (VZS ) VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 DILATACE MADEL A ZÁBRADELNÍCH VÝPLNÍ /2010 S6

38 POHLED NA DILATACI mm ( L=800mm) ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ SPOJ (TP167) (TP167) ( (TP167)) (TP167) 1150 OTVORY BEZ ŠROUBŮ VYKRESLEN JE PŘÍPAD, KDY DILATACE MOSTU VYJDE MEZI DVA SLOUPKY, MEZI KTERÉ NEVYCHÁZÍ VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BĚŽNÝCH SVODNIC DÉLKY 4m. OTVORY BEZ ŠROUBŮ (TP167) (TP167) (3250) (TP167) POZNÁMKA HODNOTY V ZÁVORCE PLATÍ TEHDY, KDYŽ DILATACE MOSTU VYCHÁZÍ MEZI DVA SLOUPKY, MEZI KTERÝMI VYCHÁZÍ VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BĚŽNÝCH SVODNIC. VYKRESLENO OSAZENÍ PŘI MONTÁŽNÍ TEPLOTĚ +10 C DILATAČNÍ SPÁRA POHLED NA DILATACI mm ( L=800mm) ELEKTRICKY IZOLOVANÝ SPOJ (TP167) (TP167) ( (TP167)) (TP167) 1150 OTVORY BEZ ŠROUBŮ VYKRESLEN JE PŘÍPAD, KDY DILATACE MOSTU VYJDE MEZI DVA SLOUPKY, MEZI KTERÉ NEVYCHÁZÍ VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BĚŽNÝCH SVODNIC DÉLKY 4m. OTVORY BEZ ŠROUBŮ (TP167) (TP167) (3250) (TP167) POZNÁMKA HODNOTY V ZÁVORCE PLATÍ TEHDY, KDYŽ DILATACE MOSTU VYCHÁZÍ MEZI DVA SLOUPKY, MEZI KTERÝMI VYCHÁZÍ VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BĚŽNÝCH SVODNIC. VYKRESLENO OSAZENÍ PŘI MONTÁŽNÍ TEPLOTĚ +10 C DILATAČNÍ SPÁRA ELEKTRICKY IZOLOVANÉ SPOJENÍ PLNĚ IZOLOVANÝ STYK JE NA NEPOSUVNÉ STRANĚ. NA POSUVNÉ STRANĚ SE POUŽÍVÁ BĚŽNÝ, POUZE POZINKOVANÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL. ELEKTRICKY NEIZOLOVANÉ SPOJENÍ DETAIL A DETAIL B DETAIL A DETAIL B PEVNÝ IZOLOVANÝ SPOJ POSUVNÝ IZOLOVANÝ SPOJ PEVNÝ NEIZOLOVANÝ SPOJ POSUVNÝ NEIZOLOVANÝ SPOJ (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) (TP167) VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS VZS ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 DILATACE SVODNIC DATUM 04/2010 VÝKRES Č. S4

39 PROVEDENÍ PRAVÉ A A A-A ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ 1990mm PRAVÝ VZS /2010 D1

40 PROVEDENÍ LEVÉ A A A-A ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ 1900mm LEVÝ VZS /2010 D1

41 PROVEDENÍ PRAVÉ A A A-A ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ 1550mm PRAVÝ VZS /2010 D2

42 PROVEDENÍ LEVÉ A A A-A ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ 1550mm LEVÝ VZS /2010 D2

43 PROVEDENÍ PRAVÉ A A A-A ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ 1350mm PRAVÝ VZS /2010 D3

44 PROVEDENÍ LEVÉ A A A-A ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ 1350mm LEVÝ VZS /2010 D3

45 PROVEDENÍ PRAVÉ A A A-A 100 ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ PRO UCHYCENÍ MADLA 1990mm PRAVÝ VZS /2010 D4

46 PROVEDENÍ LEVÉ A A A-A 100 ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ PRO UCHYCENÍ MADLA 1990mm LEVÝ VZS /2010 D4

47 PROVEDENÍ PRAVÉ A A A-A 100 ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ PRO UCHYCENÍ MADLA 1550mm PRAVÝ VZS /2010 D5

48 PROVEDENÍ LEVÉ A A A-A 100 ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSH2 SLOUPEK UE100 KRAJNÍ PRO UCHYCENÍ MADLA 1550mm LEVÝ VZS /2010 D5

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE únor 2018 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 3 SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4 Profil svodnice NH4 MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.2/2014 Zpracoval Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních... 1 1.2. Montáž sloupků UE100 středních... 1 1.3. Montáž sloupků

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KLS

OCELOVÁ SVODIDLA KLS OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2018 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/2010-910-IPK/1 ze dne

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Prosinec 2016 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 3 DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL TPV 167/2015 OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) červen 2015 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK...3

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Výrobný program cestných zvodidiel - TPV 167/SK oceľové zvodidlo NH4 Technické podmienky výrobcu : Účinnosť od 1.Február 2006 Spracoval Mittal Steel Ostrava a.s. Jún 2005 Konštrukčné diely : Informatívna

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA TP 230 schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 1 OBSAH 1. Montáž zábradelních sloupků U140 2 2. Montáž

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU Ministerstvo dopravy TP 140/2011 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Konstrukční díly OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK čj. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s účinností od 1. dubna 2012 Konstrukční

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, 82100 Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017 OBSAH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2 PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 1 1.2. Montáž sloupků C120

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 Ministerstvo dopravy TP 206 PREFA, A. S. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 99/2014-120-TN/1 ze dne 9. 10. 2014 s účinností od 1. listopadu

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s.

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009 Spracoval Január 2009 OBSAH Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních a středních... 1 1.2. Montáž sloupků

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TPV 239/2015 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 18. září 2015 Současně se ruší TP 239/2012, schválené MD OP č. j. 49/2012

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 KONSTRUKČNÍ DÍLY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od 1. března

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků mezinárodní sympozium 15. M O S T Y / B R I D G E S 2 0 1 0 konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA v rámci doprovodného programu 15. mezinárodního

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate Ministerstvo dopravy VESIBA s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE ( TPV ) Schváleno MD - OPK č. j. 85/2014-120-TN/2 ze

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu 13. mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu 13. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků BRNO 2008 VÝVOJ

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159 TP 159 TP 159 Technické podmínky Ministerstvo dopravy DOČASNÁ SVODIDLA červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 60/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/2017 10.08.2017 Obsah

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ervenec 2018 OBSAH 1 ÚVOD, P EDM T DODATKU A ZP SOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH POUŽITÍ... 3 5 POPIS SVODIDEL... 3

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE TPV 252/2018 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUK NÍ DÍLY INFORMATIVNÍ P ÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK j. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s ú inností od 1. dubna 2012 OBSAH: Seznam sestavných výkres

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 Saferoad Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Szczecinie ul. Ks.Londzina 59 ul. F.K.Druckiego-Lubeckiego 1A 43-246 Strumień 71-656 Szczecin vypracowal: Krzysztof

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 TPV 223/2018 KSP KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2014

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2014 262 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ HODNOCENÍ MOSTNÍCH SVODIDEL MS4/H2 A ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL ZMS4/H2 PO ČTYŘLETÉM PROVOZU Ing. Jaroslav Číhal STAVBY OMO s.r.o., Velká 24, 753 01 Hranice Te.: +420 604 695 847, E-mail:

Více

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC TPV 241/2015 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 241/2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC TPV 228/2018 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2016 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 3 1.1. Montáž sloupků... 3 Montáţ sloupků SIGMA-1900

Více

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Dovozce: Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 01. 06. 2018 330 21 Líně T + 420 377 226 226 CZECH REPUBLIC > saferoad.cz Výrobce: Saferoad

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK a ÚP čj. 447/2011-910-IPK/1 ze dne 22.6. 2011, s účinností

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD č. 3/2009 PŘEVZAL: DATUM: 1 1. Popis kotevního přípravku OMO Varianta A: tři body třetí bod pouze rektifikační ( obr.1, 2) s označením 2xM24. Konstrukce dvou kotevních pouzder M24 a prodlužovaní

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON TPV 239/2018 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA TPV 239/2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Instalace výplně Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola

Více