OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 114/ TN/1 ze dne s účinností od 1. prosince 2012

2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK ÚVOD SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY NEOBSAZENO NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A POUŽITÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SVODIDLA SPOLEČNÉ DÍLY PRO VŠECHNY TYPY SVODIDEL SVODNICE TYP A SVODNICE TYP B JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO E - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 - OBRÁZEK JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO ES - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 - OBRÁZEK JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO SL - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1 - OBRÁZEK JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO S - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 - OBRÁZEK DVĚ SOUBĚŽNÁ SVODIDLA S-TWIN - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H4B - OBRÁZEK OBOUSTRANNÉ SVODIDLO D - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 - OBRÁZEK OBOUSTRANNÉ SVODIDLO DB - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 - OBRÁZEK KONCOVÁ ČÁST SVODIDLA PRIMUS P2 - OBRÁZEK ZÁSADY ÚPRAV VŠECH TYPŮ SVODIDEL SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU PLNÁ ÚČINNOST A MINIMÁLNÍ DÉLKA SVODIDLA SVODIDLO NA VNĚJŠÍM OKRAJI SILNIC (NA KRAJNICI) SVODIDLO PŘED PŘEKÁŽKOU A MÍSTEM NEBEZPEČÍ ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA SVODIDLO U TELEFONNÍ HLÁSKY PŘERUŠENÍ SVODIDLA SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY SVODIDLO U ODBOČOVACÍCH RAMP SVODIDLO VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU ZÁSADY UMÍSŤOVÁNÍ SVODIDLA VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU SVODIDLO U PŘEKÁŽKY VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU PŘEJEZDY STŘEDNÍCH DĚLICÍCH PÁSŮ SVODIDLO U PODPĚR PORTÁLOVÝCH KONSTRUKCÍ SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK PŘECHOD MEZI JEDNOTLIVÝMI TYPY PŘECHOD SVODIDEL NA JINÁ SVODIDLA PŘECHOD NA OCELOVÉ SVODIDLO JINÉHO VÝROBCE PŘECHOD NA BETONOVÉ SVODIDLO OSAZOVÁNÍ SVODIDLA NA STÁVAJÍCÍ SILNICE A MOSTY A VÝMĚNA SVODIDLA NHKG ZA SVODIDLA DLE TĚCHTO TPV UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLO PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ SVODIDEL

3 1 Úvod, předmět technických podmínek 1.1 Úvod Firma dopravní značení, s. r. o. těmito technickými podmínkami nabízí v České republice silniční ocelová svodidla - viz tabulka 1. Všechna svodidla uvedená v těchto technických podmínkách výrobce (TPV) mají značku CE. Koncová část svodidla Primus P2 CE mít nemůže, do doby, než bude ENV transformována na EN (viz příloha ZA ČSN EN A2). Tabulka 1 - Předmět TPV Č. Zkratka Název 1 Mega rail e Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 2 Mega rail es Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 pro silnice 3 Mega rail sl Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H1 pro silnice 4 Mega rail s Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 5 Mega rail s-twin Dvě souběžná jednostranná ocelová svodidla úrovně zadržení H4b pro silnice 6 Mega rail d Oboustranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 7 Mega rail db Oboustranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice 8 Primus P2 Koncová část ocelového svodidla úrovně zadržení P2 Technické podmínky mají dvě části (viz - Prostorové uspořádání - včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití. - Konstrukční díly (informativní příloha) - obsahují přehledné výkresy sestav jednotlivých typů včetně - není předmětem schvalování MD. Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 203. POZOR použití všech svodidel uvedených v těchto TPV je podmíněno souladem s TP 114. To znamená, že pokud se v TP 114 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit i používání svodidel Mega rail. Tyto TPV platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mostní objekty, ve smyslu předpisů 1, 2 a 3 a přiměřeně i pro účelové komunikace. 2 Související předpisy Pro svodidla, která jsou předmětem těchto TPV, platí pouze předpisy, na které je v textu odkazováno. U datovaných odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně změn). 1 ČSN Projektování silnic a dálnic 2 ČSN Projektování místních komunikací 3 ČSN Projektování mostních objektů 4 ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody 5 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 6 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1 7: Obecná zatížení 2

4 Mimořádná zatížení 7 ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou 8 ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty Navrhování a konstrukční zásady 9 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 10 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 11 ČSN EN Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 12 ČSN P ENV Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 13 ČSN EN A2 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 14 TNI CEN/TR Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí 15 PrEN Silniční záchytné systémy - Část 7: Koncové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 16 ENV CEN/TS Silniční záchytné systémy - Část 8: Záchytné systémy pro motocyklisty, které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem 17 Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 * 18 TP 58 Směrové sloupky a odrazky - zásady pro používání z r. 2008, SV Brno 19 TP 63 Ocelová svodidla na PK, 1994, Dopravoprojekt Brno * 20 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK z r. 2003, CDV 21 TP 104 Protihlukové clony PK z r. 2008, PGP 22 TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998, Dopravoprojekt Brno, Dodatek , Dodatek TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 24 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací z r. 2008, JEKU Praha 25 TP 128 Ocelové svodidlo NH4 z r. 1999, Dopravoprojekt Brno * 26 TP 139 Betonové svodidlo, Dopravoprojekt Brno 27 TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru z r. 2009, ASPK 28 TP 158 Tlumiče nárazu z r. 2003, ASPK 29 TP 159 Vodicí stěny z r. 2003, ASPK 30 TP 166/2010 Ocelové svodidlo Fracasso, HRADIL CZ s. r. o. 31 TP 167/2012 Ocelová svodidla ArcelorMittal, ArcelorMittal Ostrava a. s. 32 TP 168/2011 Ocelové svodidlo Voest - Alpine, Voestalpine Strassensicherheit GmbH 33 TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2 z r. 2007, Skanska DS 34 TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2, Eurovia CS, a. s. z r TP 191/2012 Ocelová svodidla OMO, Jaroslav Číhal OMO 36 TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B, PPS z r TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard, PPS z r TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu, 2010, Dopravoprojekt Brno 39 TP 206 Betonové svodidlo kotvené MSK 2007, z r. 2009, Skanska Prefa 40 TP 223 Betonová svodidla SSŽ S97, Eurovia CS, a. s. z r TP 227 Ocelové svodidlo ZSSAM/H2, Silnice a mosty a. s., Č. Lípa 42 TP 228/2010 Betonová svodidla Delta Bloc, Maba Prefa s. r. o. 43 TP 230 Ocelové svodidlo ZSH2, Značky Plzeň s. r. o., PSVS a. s. 44 TP 239/2012 Betonová svodidla CS Beton, CS BETON s. r. o. 45 TKP 11 3

5 46 TKP TKP Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 49 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. 50 Vzorové listy staveb PK - VL4 Mosty z r. 2010, PGP 51 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) úplné znění VD 25/10, * Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z důvodů dohledatelnosti původu svodidel a pro opravy. 3 Neobsazeno 4

6 4 Návrhové parametry svodidel a použití Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla Č. polož ky Typ svodidla 1 Mega rail e Úroveň zadržení N2 Dynam. průhyb [m] Pracovní šířka w [m] 1,0 1,0 (W3) Použití Pro úroveň zadržení N2 Na normové krajnici šířky za lícem svodidla 1 m, dle čl Mega rail es N2 0,7 0,8 (W2) Pro úroveň zadržení N2 Na normové krajnici šířky za lícem svodidla 1 m, dle čl. 6.1; 3 4 Mega rail sl Mega rail s H1 H2 N2 1,1 H1 1,1 1,3 (W4) 1,26 (W4) 1,0 1,3 (W4) Pro úroveň zadržení N2 a H1 Na normové krajnici šířky za lícem svodidla 1 m, dle čl. 6.1; Pro H1 (pokud je H1 dovoleno použít) ve středních dělicích pásech silnic šířky nejméně 2,30 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 13.1; Pro úroveň zadržení N2 až H2 Na normové krajnici šířky za lícem svodidla 1 m, dle čl. 6.1; ve středních dělicích pásech silnic šířky nejméně 2,50 m jako dvě souběžná svodidla dle obr. 13.1; Ve středních dělicích pásech kolem překážek nadimenzovaných na náraz silničních vozidel dle obr Mega rail s- twin H4b 1,5 2,50 (W7) Pro úroveň zadržení H3 a H4 Střední dělicí pásy silnic šířky alespoň 3,0 m. 6 Mega rail d H2 7 Mega rail db H2 1,6 1,7 (W5) 0,56 1,3 (W4) Střední dělicí pásy silnic šířky alespoň 1,8 m. Střední dělicí pásy silnic šířky alespoň 1,7 m. 8 Primus P2 P2 - - Jako koncová část svodidla dle obrázku 18 až 21 1) Dynamický průhyb - dle ČSN EN je maximální boční dynamické přemístění líce svodidla. 2) Pracovní šířka - dle ČSN EN je vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému. 3) Všechny silniční typy je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obrázku 12 a 14. 4) Minimální šířka středního dělicího pásu uvedená ve sloupci Použití je pro dvě souběžná jednostranná svodidla stanovena jako větší z hodnot (pracovní šířka mezi líci svodidel + 2x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) nebo (2x šířka svodidla + 0,5 m vzdálenost mezi svodidly + 2x vzdálenost od zpevnění k líci svodidla) Poznámka 1: Návrhové parametry uvedené v tabulce 2 jsou hodnoty uvedené v protokolech z nárazových zkoušek. Nejsou to hodnoty, s kterými pracuje projektant nebo ten, kdo svodidlo navrhuje do projektu, osazuje apod. Tyto hodnoty jsou uváděny pouze jako informace, aby bylo zřejmé, že hodnoty uvedené v tabulce 3 s nimi nejsou v rozporu. Pro návrh (výběr) svodidla do projektu rozhodují informace v tab. 2 ve sloupci použití a hodnoty uvedené v tabulce 3. Všechny hodnoty uvedené v tabulce 3 jsou pro použití svodidla závazné. 5

7 Tabulka 3 Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky Č. položky Název svodidla Úroveň zadržení Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky u [m] 1 Mega rail e N2 1,00 2 Mega rail es N2 0,80 3 Mega rail sl N2 1,30 H1 1,30 Mega rail s N2 *0,90 4 H1 *1,00 H2 1,30 5 Mega rail s-twin H4 nepoužívá se kolem překážek Mega rail d N2 *1,40 6 H1 *1,50 H2 1,70 Mega rail db N2 *1,00 7 H1 *1,10 H2 1,30 * Hodnota stanovena odborným odhadem 6

8 Obrázek 1 - Svodidlo Mega rail e 7

9 Obrázek 2 - Svodidlo Mega rail es 8

10 Obrázek 3 - Svodidlo Mega rail sl 9

11 Obrázek 4 - Svodidlo Mega rail s 10

12 Obrázek 5 - Svodidlo Mega rail s-twin 11

13 Obrázek 6 - Svodidlo Mega rail d 12

14 Obrázek 7 - Svodidlo Mega rail db 13

15 Obrázek 8 Koncová část svodidla Primus P2 14

16 5 Popis jednotlivých typů svodidla 5.1 Společné díly pro všechny typy svodidel Mega rail Svodnice typ A Svodnice se vyrábí z plechu tloušťky 3 mm - viz obrázek 9. Průřez svodnice (tvaru dvojvlny) je vysoký 306 mm a široký 83 mm. Délka svodnice je 4300 mm. Svodnice má stálý průřez, není tedy na jednom konci kalibrovaná. Spojení je prostým přeložením jednoho konce přes druhý (nevyžaduje se, aby přeplátování svodnic bylo vztaženo k nějakému směru jízdy - viz poznámka 1. Otvory pro vzájemné spojení jsou na jednom konci kruhové ø 18 mm a na druhém kapkovité ø 18 mm. Vzájemné spojení svodnic je osmi šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x27, maticí M 16 a kruhovou podložkou (podložka je pod maticí). Pod hlavu se dává obdélníková podložka 115x40x5 mm. Otvory pro připojení ke sloupkům jsou oválné ø 18 mm, délky 60 mm a vytváří modul pro vzájemnou vzdálenost sloupků 1,33 m, 2 m a 4 m. Vyrábí se svodnice přímé a obloukové pro vnitřní a vnější oblouky v poloměrech 1 m až 30 m. Při poloměru větším než 30 m se používají svodnice přímé. Nepožaduje se přeplátování svodnic po směru jízdy - viz poznámka Svodnice typ B Svodnice se vyrábí z plechu tloušťky 3 mm - viz obrázek 9. Průřez svodnice je vysoký 310 mm (v běžné, nekalibrované části) a široký 75 mm. Kalibrovaný konec má výšku 304 mm. Délka svodnice je 4300 mm. Svodnice má jeden konec nekalibrovaný, druhý kalibrovaný. Kalibrací se zde rozumí taková tvarová úprava jednoho konce, aby tento bylo možno těsně přiložit z rubu na nekalibrovaný konec další svodnice a sešroubovat. Otvory pro vzájemné spojení svodnic jsou na nekalibrovaném konci kapkovité 18 mm, na kalibrovaném konci kruhové 18 mm. Vzájemné spojení svodnic je šesti šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x27, maticí M 16 a kruhovou podložkou (podložka je pod maticí). Pod hlavu se dává obdélníková podložka 115x40x5 mm. Otvory pro připojení ke sloupkům jsou oválné ø 18 mm, délky 60 mm a vytváří modul pro vzájemnou vzdálenost sloupků 1,33 m, 2 m a 4 m. Pro poloměry a přeplátování svodnic platí totéž, co je uvedeno v článku Poznámka 2: Náraz vozidla do svodnice o poloměru menším než 6 m je nebezpečný, proto se doporučuje tyto poloměry používat pouze tam, kde je dovolená rychlost do 60 km/h a nebo tam, kde z prostorových důvodů větší poloměr není možný. Přeplátování svodnic vůči směru jízdy se přeceňuje. U silnic směrově nerozdělených může být náraz na svodidlo z obou směrů a kromě toho výstupek 3 mm (tj. tloušťka svodnice) je pro průběh nárazu bezvýznamný. 15

17 Obrázek 9 Příčné řezy svodnic 5.2 Jednostranné svodidlo Mega rail e - úroveň zadržení N2 - obrázek 1 Svodidlo sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m. Sloupek má průřez Sigma a je z plechu tloušťky 4 mm. Sloupky mají délku 1,7 m. - Držáku svodnice z ohýbané pásoviny 70/5 mm. Držák svodnice má tvar korýtka a se svodnicí a sloupkem je spojen jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16x45. Pod hlavu šroubu se dává obdélníková podložka 115x40x5 mm. - Svodnice typu B viz 5.1. Spojení se sloupkem viz výše. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,180 m. 5.3 Jednostranné svodidlo Mega rail es - úroveň zadržení N2 - obrázek 2 Svodidlo sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m. Sloupek je z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm, průřezu C 125x62x25 mm. Sloupky mají délku 1,6 m. - Svodnice typu A viz 5.1. Spojení se sloupkem je jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16x45. Pod hlavu šroubu se dává obdélníková podložka 115x40x5 mm. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,70 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,210 m. 16

18 5.4 Jednostranné svodidlo Mega rail sl - úroveň zadržení H1 - obrázek 3 Svodidlo sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m stejného profilu a délky jako v Distančního dílu z ohýbané plechu tloušťky 3 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku dvěma šrouby M16x27. Distanční díly jsou levé a pravé. - Svodnice typu B viz 5.1. Svodnice se k distančnímu dílu připevní jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16x45. Pod hlavu šroubu se dává obdélníková podložka 115x40x5 mm. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,70 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,350 m. 5.5 Jednostranné svodidlo Mega rail s - úroveň zadržení H2 - obrázek 4 Svodidlo sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m - průřez je stejný jako v 5.3, délka je 1,80 m. - Distančního dílu z ohýbané plechu tloušťky 3 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku dvěma šrouby M16x27. Distanční díly jsou levé a pravé. - Svodnice typu B viz 5.1. Svodnice se k distančnímu dílu připevní jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16x45. Pod hlavu šroubu se dává obdélníková podložka 115x40x5 mm. - Držáku madla z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm, který se vloží zespodu do madla a připevní se ke sloupku jedním šroubem M10x25. - Madla z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm, průřezu C180x150 mm, délky 4,118 m. Díl madla má jeden konec kalibrovaný a ten se zasune do nekalibrovaného konce dalšího dílu a vzájemně se spojí sedmi šrouby M16x30. Každý díl madla má ve spodní (otevřené) části čtyři příčky, které madlo ztužují. Vzájemné spojení madel nemá žádný vztah ke sloupkům, protože se sloupky není přímo spojeno a držák madla není přišroubován k madlu. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,67 m a horní hranu madla 0,90 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,490 m. 5.6 Dvě souběžná svodidla Mega rail s-twin - úroveň zadržení H4b - obrázek 5 Tento záchytný systém sestává ze dvou souběžných svodidel Mega rail s (viz 5.5). Vzdálenost mezi líci souběžných svodidel je 1,98 m. Svodidlo je určeno pro střední dělicí pásy. 5.7 Oboustranné svodidlo Mega rail d - úroveň zadržení H2 - obrázek 6 Svodidlo sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m - průřez je stejný jako v 5.3, délka je 1,70 m. - Distančního dílu z ohýbané plechu tloušťky 3 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku dvěma šrouby M16x27. - Svodnic typu B viz 5.1. Svodnice se k distančnímu díly připevní jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16x45. Pod hlavu šroubu se dává obdélníková podložka 115x40x5 mm. 17

19 Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,790 m. 5.8 Oboustranné svodidlo Mega rail db - úroveň zadržení H2 - obrázek 7 Svodidlo sestává ze: - Sloupků v osové vzdálenosti 1,33 m. Sloupek je z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm, průřezu C 100x50x25 mm. Sloupky mají délku 1,9 m. - Distančního dílu z ohýbané plechu tloušťky 3 mm. Distanční díl se připevní ke sloupku jedním šroubem M16x27. - Svodnic typu B viz 5.1. Svodnice se k distančnímu díly připevní jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16x45. Pod hlavu šroubu se dává obdélníková podložka 115x40x5 mm. - Držáku madla z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm, který se vloží zespodu do madla a připevní se ke sloupku jedním šroubem M10x25. - Madla z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm, průřezu C180x150 mm, délky 4,118 m. Díl madla má jeden konec kalibrovaný a ten se zasune do nekalibrovaného konce dalšího dílu a vzájemně se spojí sedmi šrouby M16x30. Každý díl madla má ve spodní (otevřené) části čtyři příčky, které madlo ztužují. Vzájemné spojení madel nemá žádný vztah ke sloupkům, protože se sloupky není madlo přímo spojeno a držák madla není přišroubován k madlu. Svodidlo má horní hranu svodnice 0,60 m a horní hranu madla 0,90 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,670 m. 5.9 Koncová část svodidla Primus P2 - obrázek 8 Koncová část sestává ze: - Čtyřech sloupků C 125 dlouhých 1,90 m, z nichž dva jsou připevněny k zadní části pomocí připojovacího držáku. Dále jsou to 2 sloupky Sigma délky 1,70 m. - Dvou souběžných svodnic profilu A nebo B podle toho, jaké svodidlo následuje. Svodnice vytváří na začátku půdorysně tvar kapky. Od strany z vozovky je použit krycí plech. Koncová část má horní hranu svodnice 0,67-0,75 m nad přilehlou vozovkou, podle toho jaký typ svodidla následuje. Půdorysná šířka v nejširším místě (to je na začátku) je 0,72 m. Délka koncové části je 8,40 m Zásady úprav všech typů svodidel Mega rail Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho důvodu se nedovoluje přerušit žádný podélný prvek (svodnici, madlo). Není dovoleno jiné ukončení svodidla, než uvádí tyto TPV. Výrobce vyrábí zkrácené svodnice a na objednávku jakoukoliv atypickou délku. Pokud se však v odůvodněných případech při montáži vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto TPV a atypickou délku není možno z časových důvodů zajistit, je dovoleno svodnici individuálně zkrátit a to řezáním, nikoliv pálením. Pro takto zkrácenou svodnici je dovoleno vyvrtat nové otvory pro spojení. Pro zajištění požadované životnosti je třeba upravené díly 18

20 (zejména řezné hrany) opatřit nátěrovým systémem dle požadavků platných předpisů nebo dle požadavků objednatele stavby (schválený systém PKO - viz pjpk.cz). Totéž platí pro madlo. Pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) sloupky zaberanit, je dovoleno je osadit do betonového základu kruhového půdorysu o průměru 450 mm, nebo čtvercového půdorysu o straně délky 400 mm a hloubky nejméně 700 mm. V tom případě je možno sloupky zkrátit tak, aby byly zabetonovány alespoň 500 mm v základu. Nejvíce je možno zkrátit 3 sloupky za sebou a celkově nejvíce 4 sloupky na délce svodidla 60 m. U dálnic a rychlostních komunikací je toto řešení možné pouze se souhlasem investora nebo správce komunikace. Svařování komponentů svodidel není dovoleno. 6 Svodidlo na silnicích 6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice a obecně platí, že musí být nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce svodnice od zpevnění) tak, jak je uvedeno na obrázku 1 až 7. U typů, které mají nad svodnicí madlo, postačí měřit výšku svodnic, protože vrtání sloupků zaručuje automaticky správnou výšku madla, budou-li správně namontovány svodnice. Výška jednostranných svodidel se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany vzdálen 1,50 m. Současně platí, že v místě přilehlého terénu musí být výška v rozsahu ± 100 mm oproti předepsané výšce. Při vzdálenosti líce svodidla od hrany zpevnění > 1,50 m, se měří výška svodidla přímo v jeho líci - viz obrázek 10. Platí to pro svodidlo umístěné na krajnici i ve středním dělicím pásu. Výška oboustranných svodidel se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany vzdálen 2,00 m. Současně platí, že v místě přilehlého terénu musí být výška v rozsahu ± 100 mm oproti předepsané výšce. Při vzdálenosti líce svodidla od hrany zpevnění > 2,00 m se výška svodidla měří přímo v jeho líci - viz obrázek 11. U středního dělicího pásu s příčným sklonem se postupuje podle obrázku 11 a největší výškový rozdíl zpevnění může být 250 mm. Při větším rozdílu je třeba použít dvě souběžná svodidla. V souladu s TP 203 je přípustná tolerance 30 mm vůči teoreticky správné výšce. Tolerance pro směrové vedení je 25 mm. Výškový a směrový průběh svodidla musí být plynulý. Potřebné výškové změny se řeší sklonem 1:200, tj. nejvýše 20 mm na délku 4 m. Hodnoty výšky svodidla neplatí pro lokální nerovnosti. Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu na krajnici uvádí obrázek 12. Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Tato svodidla je dovoleno kombinovat pouze s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla od obruby přejízdného obrubníku se nestanovuje. 19

21 Obrázek 10 - Výška jednostranných svodidel Obrázek 11 - Výška oboustranných svodidel Obrázek 12 - Jednostranná svodidla na krajnici 20

22 Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obrázek 13. Jako dvě souběžná svodidla se do středního dělicího pásu osazuje pouze Mega rail s (pokud je požadována úrovně zadržení H2). V případě že u některých postranních dělicích pásů nebo mezi souběžnými silnicemi bude požadovaná úroveň zadržení pouze H1, je možno použít jako dvě souběžná svodidla Mega rail sl (viz sloupec použití v tab. 2). Kolem překážek (např. kolem mostních pilířů a portálů) je dovoleno dle TP 114 použít úroveň zadržení H2 (vzdálenost líce svodidla od překážky musí odpovídat dle TP 114 úrovni zadržení H1). Je možno použít Mega rail s - viz obrázek 13 a nejmenší šířka pilíře pro SDP šířky 3,5 m je 0,5 m. Obrázek 13 - Jednostranná svodidla ve středním dělicím pásu Umístění oboustranných svodidel v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obrázek 11 a 14. Tyto typy nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (ani u místních komunikací) a je dovoleno je kombinovat s obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla od obruby přejízdného obrubníku se nestanovuje. Svodidlo se má osazovat do osy středního dělicího pásu. Pokud se osadí do krajní polohy dle obrázku 14, což je možné jen výjimečně při řešení rozhledu, a dojde k nehodě vlivem zasáhnutí (vyklonění) svodidla do jízdního pruhu, není to vada návrhu. Obrázek 14 Krajní poloha oboustranných svodidel ve středních dělicích pásech 21

23 6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla Svodidla mají plnou účinnost tam, kde mají předepsanou výšku dle článku 6.1. To znamená, má-li být v některém místě osazeno svodidlo, musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky a výškový náběh (dlouhý, krátký nebo koncová část P2) je před nebo za tímto místem. Minimální délka svodidel je uvedena v tabulce 4. Výškové náběhy ani koncová část P2 se do délky svodidla nepočítají. Tabulka 4 - Minimální délka svodidla Č. Název svodidla (typu) Minimální délka svodidla [m] pro rychlost položky 80 [km/h] 80 [km/h] 1 Mega rail e Mega rail es Mega rail sl Mega rail s Mega rail s-twin Mega rail d Mega rail db Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici) Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí Zda je třeba svodidlo před překážkou umístit, se rozhodne na základě příslušných ČSN, požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků (například u horských vpustí, propustků a podobně). Požadovanou úroveň zadržení svodidla určují TP 114. Minimální (nejmenší možná) vzdálenost líce svodidla od překážky je hodnota u v tabulce 3. Pokud je jednostranné svodidlo zakončeno koncovou částí Primus P2, rozhoduje pro stanovení délky svodidla před překážkou pouze jeho minimální délka dle tabulky 4 viz obrázek 15. Obrázek 15 - Umístění svodidel Mega rail před překážkou, pokud je svodidlo zakončeno koncovou částí Primus P2 Pokud je jednostranné svodidlo zakončeno výškovým náběhem, rozhoduje pro stanovení délky svodidla před překážkou i typ překážky (výška překážky do 0,4 m a nad 0,4 m) a vzdálenost líce svodidla od překážky. Nejnebezpečnější situace je u překážky, která vystupuje nad terén více než 0,40 m a která je 22

24 od líce svodidla vzdálena do 3 m. Má se za to, že najede-li vozidlo svým podvozkem na svodidlo po výškovém náběhu, může být po svodidle vedeno jako po kolejnici až do překážky - viz obrázek 16. V takovém případě rozhoduje o délce svodidla před touto překážkou dovolená rychlost dle tabulky 5. To neplatí, učiní -li se opatření, aby vozidlo nemohlo na náběh najet (odkloněním náběhu, překrytím náběhu atd.). Je-li hodnota a větší než 3 m, postupuje se stejně jako u překážky nižší než 0,40 m. U místa nebezpečí (např. horská vpusť, propustek), nebo u překážky, která vystupuje nad terén v místě svodidla více než 0,40 m, ale je od líce svodidla vzdálena více než 3 m, rozhoduje minimální délka svodidla dle tabulky 4. Překážka, která vystupuje nad terén nejvýše 0,20 m, nevyžaduje osazení svodidla. Souhrnně je délka svodidla před překážkou (pokud je svodidlo zakončeno výškovým náběhem) uvedena v tabulce 6. Obrázek 16 - Nebezpečí nárazu vozidla do překážky najetím na výškový náběh Tabulka 5 Minimální délka svodidla před překážkou, která vystupuje nad terén více než 0,40 m a která je vzdálena od líce překážky nejvýše 3 m, je-li ukončení svodidla výškovým náběhem Dovolená rychlost [km/h] Délka svodidla Mega rail e, Mega rail es, Mega rail sl před překážkou [m] Délka svodidla Mega rail s před překážkou [m]

25 Tabulka 6 Délka svodidla před překážkou - přehled řešení Možnost nárazu do překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí vozovku těsně před svodidlem - viz obrázek 17, se řeší pouze u dálnic a rychlostních komunikací (s dovolenou rychlostí větší než 90 km/h), pokud je za svodidlem zpevněná plocha, která není schopna zbrzdit neovládané vozidlo. Řešení spočívá v protažení svodidla před překážkou až na 200 m, nebo ve vhodné povrchové či terénní úpravě. Obrázek 17 - Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem, je-li za svodidlem zpevněná plocha 24

26 U silnic s dovolenou rychlostí nad 90 km/h, pokud je mezera mezi svodidly menší než 40 m, se doporučuje svodidlo nepřerušovat (přerušením se zde rozumí konec a začátek svodidla). Podél dlouhé souvislé překážky, kterou není třeba chránit a která je schopna přesměrovat vozidlo (např. hladká zárubní betonová zeď), se svodidlo neosazuje. Nebezpečným místem je zde pouze začátek překážky a u silnic směrově nerozdělených i konec překážky. Svodidlo se zde osazuje dle tabulky 6 a délka překážky je nula Začátek a konec svodidla Začátek a konec svodidla musí být (z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) vždy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země, nebo musí být použita koncová část svodidla Primus P2. Přehled výškových náběhů je uveden v tabulce č. 7, přehled použití koncové části Primus P2 je vykreslen na obrázcích 18 až 21. Použití dlouhého a krátkého výškového náběhu upravuje článek 4.3 TP 203. Jestli bude použit výškový náběh, nebo koncová část Primus P2, rozhodne zhotovitel stavby po dohodě s dodavatelem svodidla firmou Flop s. r. o a investorem (objednatelem stavby). 25

27 Tabulka 7 Přehled výškových náběhů 26

28 27

29 28

30 Obrázek 18 Mega rail e ukončený koncovou částí Primus P2 Obrázek 19 Mega rail es ukončený koncovou částí Primus P2 29

31 Obrázek 20 Mega rail sl ukončený koncovou částí Primus P2 Obrázek 21 Mega rail s ukončený koncovou částí Primus P2 30

32 6.3.3 Svodidlo u telefonní hlásky Postupuje se podle TP Přerušení svodidla Postupuje se podle TP Svodidlo u protihlukové stěny Postupuje se podle TP 203. Vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny uvádí tabulka 3 těchto TP Svodidlo u odbočovacích ramp Postupuje se podle TP Svodidlo ve středním dělicím pásu Zásady umísťování svodidla ve středním dělicím pásu Postupuje se podle TP Svodidlo u překážky ve středním dělicím pásu Postupuje se podle TP 203. Nejběžnějšími překážkami ve středním dělicím pásu jsou podpěry mostů, portálů pro značky, sloupy VO, event. jiné konstrukce silničního vybavení. Pokud jsou ve středním dělicím pásu sloupy VO, mezi lícem svodidla a sloupem VO musí být vzdálenost, jejíž hodnota je uvedena v tabulce 3 pro úroveň zadržení, která je pro střední dělicí pásy požadovaná řádkem 5 v tabulce 7 TP 114. U mostních pilířů nebo podpěr portálů (ty musí být v souladu s TP 114 nadimenzovány na náraz silničních vozidel), se ve středních dělicích pásech podél takových překážek osazují svodidla úrovně zadržení dle TP 114. V případech, kdy je podle TP 114 dovoleno osadit svodidlo úrovně zadržení H2, je možno použít řešení dle obr. 22. Mezi svodnice oboustranného svodidla Mega rail d a Mega rail db je dovoleno umístit sloupky lehkých dopravních značek a deformovatelné skříňky. Keře ani dřeviny nelze mezi svodnice umístit, protože by nebyla zajištěna funkce svodidla Začátek a konec svodidla ve středním dělicím pásu Oboustranná svodidla ve středním dělicím pásu musí mít začátek a konec proveden dle tabulky 7, nebo mohou být napojena na jiné (například betonové) svodidlo. Nestanovuje se, kde se má použít dlouhý a kde krátký výškový náběh. Pokud náběh není překrytý jiným svodidlem, doporučuje se použít náběh dlouhý. Koncová část Primus P2 se u oboustranných svodidel nepoužívá. 31

33 Obrázek 22 Přechod z Mega rail db na dvě Mega rail s kolem pilíře ve středním dělicím pásu šířky 3,5 m OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

34 6.4.4 Přejezdy středních dělicích pásů Na uzavření přejezdů středních dělicích pásů se používá nejčastěji betonové svodidlo prefabrikované posuvné, nebo ocelové svodidlo posuvné. Při použití betonového svodidla se používají dva způsoby řešení. S úhlopříčným osazením svodidla dle článku TP 203 a s přímým napojením ocelového svodidla na betonové dle článku TP 139. U přímého napojení ocelového svodidla na betonové se styk mezi svodnicemi a betonovým dílcem provádí zásadně šroubovaný. Je možno použít dva způsoby přechodu oboustranného svodidla na betonové: a) Klasický, jednoduchý způsob řešený konstrukčně viz obrázek 23. Výrobce dodává přechodový díl pro přišroubování svodnice na boční stěnu betonového svodidla, pomocí 6 kotev M16 (pro svodnici B, kterou používají typy Mega rail d a Mega rail db). b) Způsob, který nabízí výrobce viz obrázek 24 a 25. Tento způsob vyžaduje speciálně vytvarovaný atypický díl betonového svodidla, za kterým následuje běžné betonové svodidlo. Speciální díl betonového svodidla dodá firma Flop jako součást dodávky celého přechodu z ocelového svodidla na betonové. Tento speciální díl betonového svodidla musí být opatřen zámkem stejným, jako je zámek betonového svodidla, které následuje. Mají-li být přechody přímým napojením realizovány, předloží dovozce Mega rail výkres sestavy přechodu včetně kotev, které mají být použity. Přechodový díl ocelové svodnice, který se připojuje k betonovému svodidlu, má oválné otvory pro zajištění dilatačního pohybu od teplotních změn svodnice. Při použití ocelového svodidla posuvného se provádí vždy přímé napojení. Svodnice typu B se napojí na koncový díl svodidla osazeného na přejezdu. S řešením musí souhlasit výrobce/dovozce svodidla osazovaného na přejezdu i výrobce/dovozce svodidla Mega rail d nebo Mega rail db. 6.5 Svodidlo u podpěr portálových konstrukcí svislých dopravních značek Na krajnici kolem podpěry portálu (nebo jeho základu), která je nadimenzovaná dle TP 114, se osadí jednostranné svodidlo jako před překážkou podle článku (chrání se provoz na silnici před nárazem na portál, nikoliv samotný portál). Pokud dle TP 114 musí být úroveň zadržení u portálů(stejně jako u mostních podpěr) H2 a vzdálenost k překážce dle tabulky 3 těchto TPV pro úroveň zadržení H1, pak se musí použít typ Mega rail s a od podpěry portálu musí být nejméně 1,00 m. Ve středním dělicím pásu kolem podpěry portálu se postupuje dle článku těchto TPV. 33

35 Obrázek 23 Přechod z Mega rail d na betonové svodidlo přímým napojením OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

36 Obrázek 24 Přechod z Mega rail d na betonové svodidlo přímým napojením - řešení nabízené výrobcem OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

37 Obrázek 25 Přechod z Mega rail db na betonové svodidlo přímým napojením - řešení nabízené výrobcem OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

38 8 Přechod mezi jednotlivými typy V úvahu připadá pouze přechod z Mega rail e, es a sl na Mega rail s, protože Mega rail s je svodidlo úrovně zadržení H2. Na obrázku 26 je uveden přechod z Mega rail e na Mega rail s. Obrázek 26 se použije i pro přechod z Mega rail s na Mega rail sl. Výrobce nabízí přechodový díl ze svodnice A na svodnici B 37

39 Obrázek 26 Přechod z Mega rail e na Mega rail s OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

40 9 Přechod svodidel Mega rail na jiná svodidla 9.1 Přechod na ocelové svodidlo jiného výrobce Vzhledem k tomu, že výška a tvar svodnice se u různých ocelových svodidel různých výrobců vzájemně liší, přímé napojení se nepředpokládá. V zájmu údržby je, aby na jedné stavbě bylo svodidlo jednoho výrobce a pokud se objeví potřeba přechodu z ocelového svodidla jednoho výrobce na ocelové svodidlo jiného výrobce, použije se přesah výškových náběhů tak, aby naproti sobě byly plné výšky obou svodidel. Pokud se však přímé napojení má provést, je třeba dílensky vyrobit přechodový díl. Ten může vyrobit pouze výrobce jednoho ze svodidel, která mají být spojena. Takové řešení je možné pouze se souhlasem obou výrobců. 9.2 Přechod na betonové svodidlo Přechod se provede: - Přesahem výškových náběhů obou svodidel tak, aby naproti sobě byly plné výšky obou svodidel. Mezi svodidly nemusí být mezera, mohou se vzájemně dotýkat. - Přímým spojením svodidel za podmínek uvedených v článku Zásady uvedené v tomto článku platí vždy, na krajnici i ve středním dělicím pásu. Pro přechod mezi typy Mega rail e, Mega rail es, Mega rail sl a Mega rail s a betonovým svodidlem je možno použít dva způsoby: a) Klasický, jednoduchý způsob řešený konstrukčně viz obrázek 27 a 28. Výrobce dodává přechodový díl pro přišroubování svodnice na boční stěnu betonového svodidla, pomocí 6 nebo 8 kotev M16 (podle toho, jestli se připojuje svodnice A nebo B). b) Způsob, který nabízí výrobce viz obrázek 29 a 30. Tento způsob vyžaduje speciálně vytvarovaný atypický díl betonového svodidla, za kterým následuje betonové svodidlo dodávané výrobcem. Speciální díl betonového svodidla dodá firma Flop jako součást dodávky celého přechodu z ocelového svodidla na betonové. Tento speciální díl betonového svodidla musí být opatřen zámkem stejným, jako je zámek betonového svodidla, které následuje. 39

41 Obrázek 27 Přechod z Mega rail e, es a sl na betonové svodidlo přímým napojením OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

42 Obrázek 28 Přechod z Mega rail s na betonové svodidlo přímým napojením OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

43 Obrázek 29 Přechod z Mega rail sl na betonové svodidlo přímým napojením - řešení nabízené výrobcem OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

44 Obrázek 30 Přechod z Mega rail s na betonové svodidlo přímým napojením - řešení nabízené výrobcem OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP

45 10 Osazování svodidla na stávající silnice a mosty a výměna svodidla NHKG za svodidla Mega rail dle těchto TPV Pokud šířka nezpevněné krajnice na stávající silnici odpovídá ČSN (1,5 m), postupuje se dle těchto TPV. Pokud je nezpevněná krajnice užší, postupuje se individuálně po dohodě s příslušným silničním správním úřadem. Doporučuje se, aby hrana koruny silnice (jde-li o osazování svodidla na silnici v násypu) byla za lícem svodidla alespoň 0,75 m. 11 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo Postupuje se podle TP Protikorozní ochrana Postupuje se podle TP Projektování, osazování a údržba Postupuje se podle TP 203. ES certifikáty shody, ES prohlášení o shodě, tyto TPV a montážní návody jsou umístěny na stránkách Svodidla uvedená v těchto TPV montuje a zabudovává do stavby firma dopravní značení s. r. o., nebo jím pověřená (schválená) firma. 14 Značení jednotlivých komponentů svodidel Svodnice, sloupky, distanční díly a madlo jsou opatřeny identifikační značkou výrobce, průrazem ve tvaru dle obrázku 31. Kromě toho jsou do každého komponentu vyraženy dvě číselné řady. Jedna je vnitropodniková a druhá ve tvaru RAL-RG 620/XYZ viz obrázek 32. Číselná řada je provedena protlakem do oceli. Obrázek 31 Značka svodidel Mega rail průraz 44

46 Obrázek 32 Číselná řada značení svodidel Mega rail 45

47 Název: Ocelová svodidla Mega rail Vydal: - dopravní značení s. r. o. Zpracoval: Dopravoprojekt Brno, a.s. - Ing. František Juráň, tel Kontakt: dopravní značení, s. r. o. Sulkov Líně Tel.: Fax.: mobil: Internet : 46

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2 PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU Ministerstvo dopravy TP 140/2011 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate Ministerstvo dopravy VESIBA s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE ( TPV ) Schváleno MD - OPK č. j. 85/2014-120-TN/2 ze

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA TP 230 schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 1 OBSAH 1. Montáž zábradelních sloupků U140 2 2. Montáž

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 2006 Projektování místních komunikací Leden ČSN 73 6110 Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 KONSTRUKČNÍ DÍLY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od 1. března

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/2010-910-IPK/1 ze dne

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s.

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009 Spracoval Január 2009 OBSAH Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních a středních... 1 1.2. Montáž sloupků

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159 TP 159 TP 159 Technické podmínky Ministerstvo dopravy DOČASNÁ SVODIDLA červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 60/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, 82100 Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017 OBSAH

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 1 1.1. Montáž sloupků... 1 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H4b B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 Ministerstvo dopravy TP 206 PREFA, A. S. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 99/2014-120-TN/1 ze dne 9. 10. 2014 s účinností od 1. listopadu

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TPV 239/2015 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 18. září 2015 Současně se ruší TP 239/2012, schválené MD OP č. j. 49/2012

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE TPV 252/2018 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/2017 10.08.2017 Obsah

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu 13. mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu 13. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků BRNO 2008 VÝVOJ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC TPV 228/2018 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL TPV 167/2015 OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) červen 2015 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK...3

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE únor 2018 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 3 SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2

Více

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Dovozce: Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 01. 06. 2018 330 21 Líně T + 420 377 226 226 CZECH REPUBLIC > saferoad.cz Výrobce: Saferoad

Více

KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 1 1.2. Montáž sloupků C120

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2016 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 3 1.1. Montáž sloupků... 3 Montáţ sloupků SIGMA-1900

Více

TPM 00 01/04 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY

TPM 00 01/04 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY TPM 00 01/04 3. vydání TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY Datum vydání: duben 2016 Datum konce platnosti: neurčeno Tento technologický postup je závazný pro všechny pracovníky společnosti

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC TPV 241/2015 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 241/2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky Osazení odvodňovačů Osazení odvodňovačů do mostovky Technologický postup osazení mostních odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do vozovkového

Více

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Silniční vývoj ZDZ spol. s r.o. Jílkova 76, 615 00 Brno Brno, 2011 1.

Více

Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací Část 1 pevné překážky (stromy): Německo, Rakousko

Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací Část 1 pevné překážky (stromy): Německo, Rakousko Problematika pasivní bezpečnosti pozemních komunikací Část 1 pevné překážky (stromy): Německo, Rakousko Ing. Eva Simonová, Centrum dopravního výzkumu, eva.simonova@cdv.cz, mobil: 721 222 852 Martin Janata,

Více

MODULÁRNÍ LÁVKA ML18

MODULÁRNÍ LÁVKA ML18 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TP 253 MODULÁRNÍ LÁVKA ML18 TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č. j. 115/2014-120-TN/1 ze dne 13. 11. 2014 s účinností od 1. 12. 2014 1 OBSAH 1 ÚVOD...

Více