Nizozemsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Nizozemska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nizozemsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Nizozemska"

Transkript

1 Nizozemsko 1. Význam služeb v národní ekonomice Nizozemska Nizozemská ekonomika zaujímá se svými 16 mil. obyvateli 15. příčku na světě podle velikosti HDP. V ekonomické struktuře hraje sektor služeb klíčovou roli - k HDP služby přispívají 74% (údaj z OECD in Figures, 2006) a jejich podíl na zaměstnanosti je ještě vyšší. Také v mezinárodním obchodě se službami se Nizozemsko umisťuje na vysokém 8. místě v dovozu i vývozu služeb (podle International Trade Statistics 2006, WTO). Podnikatelské služby nizozemský sektor podnikatelských služeb zahrnuje cca 46 tis. firem s celkovým obratem 83 mld. EUR ročně. Vývoz služeb tohoto sektoru nemá výraznější podíl na celkovém exportu, týká se především právních, administrativních a obchodních služeb. Rozvoj na domácím trhu zaznamenávají především pracovní agentury (temp agencies, hire agencies). V oblasti IT mají Nizozemské firmy renomé zejména v oblasti softwaru a počítačových her. Z mezinárodně známých nizozemských IT firem lze jmenovat např. Getronics PinkRoccade (v r převzata KPN) nebo Baan (SSA ERP). Ze SWOT analýzy tohoto sektoru, provedené v r organizací EIB, vyplynuly kromě výše naznačených silných stránek (expertíza zejména v oblasti software a trhu a výborná infrastruktura broadband) také slabé stránky pokud jde o image, fragmentaci sektoru s převahou malých firem, znemožňující využívat úspory z rozsahu, a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Nizozemská staletá tradice boje s vodou (leven met water) s sebou přinesla exkluzivní knowhow a reputaci, na které budují svou konkurenceschopnost konzultační, projekční a kontraktační firmy působící v oblasti vodohospodářství, off-shore, stavebnictví a také technologií na ochranu životního prostředí. Příkladem jsou firmy jako DHV, van Oord, Arcadis, Tebodin, Grontmij, Oranjewoud, HTM (veřejná doprava), EEA (architektura), které jsou aktivní v různých projektech v celé řadě zemí. Finanční služby jsou důležitým prvkem nizozemského sektoru služeb. K HDP přispívají 7,4% a zahrnují cca 8 tis. firem, které představují celkový obrat ve výši 61 mld. EUR ročně. Z toho cca 10% připadá na malé a střední podniky. Finanční služby se podílejí 4% na celkovém vývozu Nizozemska, z čehož toho přibližně 70% je exportováno do dalších evropských zemí. Import v nizozemském sektoru finančních služeb představuje cca 1/3 všech vstupů, přičemž se jedná především o import know-how. Nizozemské banky a pojišťovny si vybudovaly silné mezinárodní pozice a např. ING a Rabobank patří mezi 60 největších bank na světě. Významnou roli hraje také rozvoj penzijních fondů. V červenci 2007 založili klíčoví hráči nizozemského finančního sektoru nadaci Holland Financial Centre, s cílem lépe čelit nárokům, které na sektor klade globalizace a dále i jako reakci na převzetí největší z nizozemských bank ABN Amro mezinárodním konsorciem (Fortis, RBS Bank of Scotland a Banco Santander, přičemž pobočkovou síť a aktivity na domácím nizozemském trhu získal belgicko-nizozemský Fortis). Stavebnictví - ve stavebnictví na nizozemském trhu působí cca 85 tis. firem, které zaměstnávají celkem 470 tis. osob. Jejich celkový obrat v r dosáhl cca 70 mld. EUR. Stavebnictví bylo těžce postiženo poslední recesí a v období také rozsáhlou kauzou s porušováním pravidel veřejných zakázek. Od poloviny r však vykazuje růst ve

2 výši 8-14% ročně. Prudce také vzrostl počet živnostníků, včetně podnikatelů z Polska a dalších nových zemí EU. Doprava Logistika - Nizozemsko patří ke světové špičce v logistických a distribučních službách. Podle nedávné studie Světové banky Trade Logistics in the Global Economy (2007) se umístilo na 2. příčce, po Singapuru. Nizozemský dopravní sektor je koncentrován převážně v okolí amsterdamského letiště Schiphol a v přístavu Rotterdam. Dopravní společnosti jako KLM (od r součást skupiny Air France KLM), Frans Maas, Vopak a Nedloyd poskytují komplexní logistické služby, od přepravy a manipulaci se zbožím přes kontrolu a pojištění po distribuci. V Nizozemsku operuje ETC (Europe Container Terminals, člen HPH Group), která např. obstarává cca ¾ kontejnerového provozu v rotterdamském přístavu a má zde další terminál na východě země ve Venlo. Přístav Rotterdam (www.portofrotterdam.nl) je největší v Evropě a celosvětové prvenství ztratil po dlouhých 42 letech v r. 2004, kdy byl předstižen čínskou Šanghají. Nicméně překládka zboží v Rotterdamu dosáhla v roce 2004 rekordní hodnoty 354 mil. tun a překládka kontejnerů zaznamenala nárůst o 16%. Vysoká tempa růstu zejména u kontejnerů jsou dosahována i za 1. pol Současné kapacity přístavu již nestačí a tak připravuje významné rozšíření - tzv. projekt Maasvlakte II. V současné době v rotterdamském přístavu pracuje cca 70 tis. lidí. Dalšími nizozemskými námořními přístavy (kromě Rotterdamu) jsou také Scheveningen; Severomořský kanál - Amsterdam, IJmuiden; další přístavy - Moerdijk, Terneuzen, Vlissingen, Delfzijl a Eemshaven. Silniční - silniční síť v Nizozemsku dosahuje délky cca 135 tis. km (z toho dálnice km). Neustálý nárůst provozu vedl v posledních letech k vyostření problémů s častými dopravními zácpami, který podnikatelská sféra považuje za jeden z nejpalčivějších. Železniční - Nizozemsko disponuje také hustou železniční sítí, jejíž délka v roce 2006 činila km. Ve stejném roce bylo po nizozemských železnicích přepraveno 19,5 mil. tun zboží. Nizozemsko buduje rozsáhlý infrastrukturální projekt železnice pro nákladní přepravu z Rotterdamu k hranicím se SRN v délce 160 km - tzv. Betuweroute. Železnice bude procházet pěti tunely v celkové délce 18 km a povede na 130 mostech. Díky vysokorychlostnímu železničnímu spojení mezi Amsterdamem, Rotterdamem a belgickými Antwerpami, Bruselem a Paříží se Nizozemsko zařadí do transevropské sítě vysokorychlostních železnic. Říční - Délka nizozemských splavných řek a kanálů činí km (1.413 km řeky, km kanály) a vnitrozemské vodní cesty hrají v Nizozemsku významnou roli pro přepravu zboží. Letecká - Hlavní nizozemskou leteckou společností je KLM (Koninklijke Luchtvaart Maarschappij). V září 2003 došlo k fúzi KLM a Air France. Akcionáři KLM představují 19% podíl, zatímco akcionáři Air France 81%. Druhou nejvýznamnější nizozemskou společností je Martin Air - původně pouze charterová společnost, která však rozšiřuje své aktivity (linkové lety, nákladní přeprava). Kromě toho existují v Nizozemsku další menší letecké společnosti (částečně dceřinné společnosti KLM) zaměřené buď na charterovou dopravu (KLM CityHopper), nebo na linkové lety na menší vzdálenosti (Transavia).

3 Na žebříčku evropských letišť se letiště Schiphol (www.schiphol.nl) v Amsterdamu řadí v množství přepravených osob na 4. místo (za Londýn Heathrow, Frankfurt a Paříž Charles de Gaulle a před Madridským Barajas) a v množství přepraveného nákladu také na 4. místo (za Frankfurtem, Londýnským Heathrow a Pařížským Charles de Gaulle). Další letiště se nacházejí např. v Rotterdamu a Maastrichtu, Groningenu a Eindhovenu. Ve fázi přípravy se nachází projekt letiště ve městě Lelystad v severonizozemské provincii Flevoland. Nizozemská letiště celkově disponují 20 zpevněnými přistávacími plochami (runway), z nichž 11 je delších než 2.400m, a 7 nezpevněnými. Telekomunikace nizozemské (tele)komunikační služby se rozvíjejí v posledních letech velmi dynamicky. Obrat tohoto sektoru, pokud zahrneme poštovní i telekomunikační služby, tvoří cca 22 mld. EUR. Přestože se na obratu podílejí převážně velkoobchodníci, 99% firem působících v tomto sektoru jsou malé a střední firmy. Trh je především domácí, přestože některé velké firmy v sektoru realizují také vývoz, převážně do Velké Británie a Německa. Nizozemsko patří k zemím s nejvyšším podílem rychlého internetu (broadband) a s největší dostupností kabelové i digitální televize. Rychle se rozvíjí hlasové služby přes internet (VoIP). Vysoká míra konkurence je patrná mezi operátory mobilních sítí. Také liberalizace na trhu poštovních služeb je velice pokročilá. V neposlední řadě je možné zmínit rychlý rozvoj internetového bankovnictví, na jehož základě vznikl bezhotovostní platební systém využívaný podniky i jednotlivci, nazvaný IDEAL. Vláda podporuje volný trh v oblasti telekomunikací a poštovních služeb. Trh telekomunikací je plně liberalizován a dynamicky se rozvíjí, zejména v oblasti mobilních telefonů. Liberalizace poštovního trhu stále probíhá a je v Nizozemsku pokročilejší než ve většině evropských zemí. Historicky, od vstupu australského strategického partnera (TNT Group) do roku 1998, byla společnost Koninklijke PTT Nederland (zkratka KPN) holdingovou společností se dvěma samostatnými tzv. pracovními společnostmi: PTT Telecom a PTT Post. Po jejich oddělení na dvě samostatné společnosti došlo v roce 2002 též k přejmenování subjektu zajišťujícího poštovní služby na Royal TPG (zkratka z TNT Post Group) Post. V roce 2006 došlo k nové změně jména na TNT Post. Subjekt v oblasti telekomunikací si zachoval název KPN (resp. Royal KPN NV). V elektronickém obchodě (e-commerce) i státní správě (e-government) se v Nizozemsku v souladu s příslušnou směrnicí EU využívá elektronický podpis, a to na základě Zákona o elektronickém podpisu, který platí od a stanoví ekvivalenci mezi elektronickým podpisem a podpisem rukou na papíru. Ve smyslu zákona o elektronickém podpisu může ministr hospodářství určit subjekty, které mohou vydávat potvrzení o splnění zákonných požadavků ze strany poskytovatele certifikačních služeb. K tomuto účelu slouží schéma dobrovolné akreditace (TPP)", které spravuje Nizozemská platforma pro elektronický obchod (ECP.NL). Platforma je dobrovolným sdružením podniků, jejímiž členy jsou i vybraná ministerstva. Na uplatňování zákona o elektronickém podpisu v praxi dohlíží OPTA, Nezávislý telekomunikační a poštovní úřad, se sídlem v Haagu. Poskytovatelé certifikačních služeb jsou povinni se u OPTA registrovat a lze získat přehled o registrovaných firmách na adrese

4 2. Postavení služeb v zahraničním obchodě Nizozemska 2.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v roce 2006 bylo exportovány služby v celkové hodnotě mil. USD v roce 2006 byly importovány služby v celkové hodnotě mil. USA na světovém exportu služeb se Nizozemsko podílelo 2,99% na světovém importu služeb se Nizozemsko podílelo 2,95% Vývoj zahraničního obchodu se službami v Nizozemsku v letech znázorňuje graf č Vývoj zahraničního obchodu Nizozemska se službami v letech v mil. USD Graf č export import Z grafu je zřetelné, že objem zahraničního obchodu se službami vykazuje v posledních 5 letech stabilní tempo růstu. Růstovou tendenci vykazuje jak export služeb, tak i jejich import. 2.2 Služby v celkovém zahraničním obchodě Nizozemska Podíl služeb na celkovém exportu Nizozemska představoval v roce ,1%. Podíl služeb na importu dosáhl hodnoty 15,8%. Obchod se zbožím vykázal schodek 46 mld. USD. Export zboží dosáhl hodnoty 462,4 mld. USD a meziročně se zvýšil o 14%. Import zboží dosáhl hodnoty 416,4 mld. USD a meziročně se zvýšil rovněž o 14%. Obchod se službami vykázal přebytek 4,4 mld. USD. Export služeb dosáhl hodnoty 82,5 mld. USD a meziročně se zvýšil o 5%. Import služeb dosáhl hodnoty 78,1 mld. USD a meziročně se zvýšil o 8%.

5 2.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami Odvětvovou strukturu exportu a importu služeb v roce 2006 znázorňuje graf č.2. Struktura zahraničního obchodu Nizozemska se službami v roce 2006 Graf č doprava cestovní ruch ostatní služby export import saldo Jak je z grafu patrné, největší podíl na exportu služeb měli v roce 2006 ostatní služby, jejichž podíl byl 59%, doprava se podílela 27% a cestovní ruch 14%. V importu převažovaly rovněž ostatní služby s podílem 57%. Cestovní ruch měl podíl 22% a doprava 21%. Nizozemsko dosáhlo přebytku v zahraničním obchodě s ostatními službami a dopravou, naopak deficit vykázala oblast cestovního ruchu. 3. Vzájemná spolupráce s ČR v oblasti služeb 3.1 Vývoj vzájemné výměny služeb Dle údajů ČNB, dosáhla celková výměna služeb v roce 2006 hodnoty ,8 mil. CZK a zůstala tak přibližně na úrovni roku předchozího. Export služeb z ČR do Nizozemska dosáhl celkové hodnoty ,3 mil. CZK a na celkovém obratu se podílel cca 62,2%. Importovány byly služby v hodnotě 8 736,5 mil. CZK, což je 37,8% celkové obchodní výměny. Vývoj vzájemné obchodní výměny v oblasti služeb v letech znázorňuje graf č. 3.

6 Vývoj zahraničního obchodu ČR se službami s Nizozemskem v letech (v mil. CZK) Graf č , , , , , , , ,00 0, export import saldo 3.2 Odvětvová struktura Odvětvovou strukturu exportu služeb ČR do Nizozemska, v základním členění na služby cestovního ruchu, dopravu a ostatní služby, znázorňuje graf č. 4. Graf č. 4 Vývoj struktury exportu služeb do Nizozemska v letech (v mil. CZK) , , , , , , , , , ,0 doprava cestovní ruch ostatní služby Pokud porovnáme rok 2004 s rokem 2006 vidíme, že došlo k výrazným změnám v odvětvové struktuře exportu služeb. Dochází k rapidnímu nárůstu podílu ostatních služeb, přičemž služby cestovního ruchu a dopravy spíše stagnují. Největší podíl na exportovaných službách měly v roce 2006 ostatní služby, a to 57%, přičemž jednoznačně nejvýznamnější podíl měli různé obchodné, odborné a technické služby; služby výpočetní techniky a informační služby a dále služby v oblasti spojů. Podíl služeb cestovního ruchu byl 25% s výraznou převahou soukromých cest. Podíl dopravy na českém vývozu do Nizozemska byl cca 18%, s majoritním dominantním podílem silniční dopravy.

7 3.3 Perspektivy budoucí spolupráce V souvislosti se vstupem do EU se pro české firmy postupně otevírá nizozemský stavební sektor. Se stavebnictvím souvisí zájem o konkrétní aktivity NL firem v developerských projektech v ČR, které se týkají výstavby rekreačních areálů či obytných domů. Zvláštní kapitolou je rozvoj průmyslových parků v ČR nizozemskými developery (např. vítězství nizozemské firmy CTP Project Invest s.r.o. v soutěži o průmyslovou zónu s největším ekonomickým přínosem v roce 2004). K perspektivním oborům se dále řadí služby v oblasti ICT (zejména software) v němž si ČR postupně buduje renomé; a dále doprava, přeprava (příležitosti v okolí významných logistických center v NL, jako je přístav Rotterdam) a cestovní ruch. Spolupráce ve výzkumu a vývoji je další perspektivní oblastí, která může znamenat oboustranný přínos. Česká strana nabízí velký potenciál vysokoškolsky vzdělaných odborníků, zejména v technických oborech, práci svých výzkumných ústavů a investiční pobídky pro vytváření technologických center na území ČR. Z konkrétních oborů, kde česká vědecko-výzkumná základna dociluje významných úspěchů v celosvětovém měřítku, je možno uvést: biomedicínu (zejména v oblasti tkáňových náhrad a implantace kmenových buněk), biotechnologie (konkrétně imunologii, genovou manipulaci, technologie rekombinantních proteinů), nanotechnologie, nové materiály (zejména pro strojírenství a automobilový průmysl), letecký a kosmický výzkum (řízení satelitů a satelitní navigace, aerodynamika a pevnost materiálů), pokročilé textilní stroje, informační technologie (tzv."pattern recognition", mobilní aplikace, vývoj testovacího software, bankovních systémů). Čeští vědci docílili rovněž významných úspěchů v materiálovém výzkumu v oblasti ochrany kulturních památek.

Postavení sektoru služeb ve Velká Británii

Postavení sektoru služeb ve Velká Británii Postavení sektoru služeb ve Velká Británii Odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR červen 2007 Velká Británie 1. Význam služeb v národní ekonomice Velké Británie

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více