3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18"

Transkript

1 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly a převažuje v něm vysoký podíl ruční práce na výrobku. Oděvní průmysl patří k citlivým odvětvím, která jsou vystavena značným konkurenčním tlakům zejména zemí s vlastní surovinovou základnou a nízkými mzdovými náklady, které po ukončení platnosti Dohody o textilu a ošacení k ještě více zesílily. Pro výrobu oděvů je typická tvorba módních kolekcí podle ročních období a dle požadavků zákazníků. V rámci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) jsou oděvní výrobky zařazeny do oddílu 18 Výroba oděvů a zpracování kožešin, která je tvořena těmito skupinami: 18.1 Výroba kožených oděvů, 18.2 Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků, 18.3 Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků. Nejvýznamnější skupinou je 18.2, která zahrnuje výrobu: svrchních oděvů včetně pracovních oděvů, osobního prádla, ostatních oděvů a oděvních doplňků Výroba kožených oděvů Zpracování kožešin Výroba oděvů a prádla 97 Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 3.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2004 Výroba oděvů a zpracování kožešin patří k proexportně orientovaným, s vysokým stupněm kooperace s vnějšími zadavateli zejména z členských zemí EU. Práce ve mzdě na vývozu negativně ovlivňuje vlastní modelovou tvorbu, přípravu výroby a ostatní činnosti, které se podílejí na sofistikovaných částech výrobků. Pozitivním rysem je naopak nízká investiční náročnost a značná flexibilita výroby. Výrazně největší zastoupení na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb odvětví v roce 2004 měl obor výroba oděvů a prádla (graf 3.1) Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb zpracovatelského průmyslu se oděvní průmysl v roce 83

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2004 podílel 0,7 v běžných i ve stálých cenách, 1,3 na účetní přidané hodnotě v běžných cenách a 3,2 na počtu zaměstnanců. Zastoupení oděvního průmyslu na zpracovatelském průmyslu od roku 2000 sice klesá, jeho význam pro zaměstnanost, zejména v regionech s tradicí oděvního průmyslu, je nadále značný. Na celkovém HDP se toto odvětví podílí 0,3. V oděvním průmyslu převládají malé a střední podniky (MSP), které jsou významným zdrojem zaměstnanosti, zejména žen. Jsou soustředěné v regionech s dlouholetou tradicí (kraje Vysočina, Olomoucký, Jihomoravský a další), ale vesměs s obtížnou dopravní obslužností a nedostatkem pracovních příležitostí. Z těchto důvodů má oděvní průmysl značný význam pro sociální a ekonomickou soudržnost. V roce 2004 činil podíl MSP na účetní přidané hodnotě a na počtu zaměstnaných osob v odvětví cca 75. Údaje o podporách poskytnutých Ministerstvem obchodu a průmyslu MSP v oděvním průmyslu v roce 2004 jsou uvedeny v kapitole OKEČ 17 Výroba textilií a textilních výrobků Struktura odvětví podle počtu zaměstnanců v organizacích Jak vyplývá z tabulky 3.1 a grafu 3.2, výrobní základna je tvořena subjekty všech velikostních skupin. V roce 2003 se MSP podílely 66,7 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb odvětví, což oproti roku 2002 představuje snížení o 1,8. Podíl podniků s více než zaměstnanci na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb představoval cca 28, stejně jako v roce Velikostní skupina zaměstnanců ve srovnání s rokem 2002 vykázala nárůst ve všech třech sledovaných ukazatelích, avšak na produkčních charakteristikách má nadále nejnižší podíl. Naopak velikostní skupiny pracovníků a pracovníků vykázaly snížení produkčních charakteristik. Více jak 90 zaměstnanců v oděvním průmyslu jsou ženy. Tabulka 3.1 Produkční charakteristiky v roce 2003 podle velikostních skupin OKEČ 18 (mil. Kč, osob) Více než 1000 Tržby za prodej V a S v b. c ,5 4 4, ,9 985, ,4 Účetní přidaná hodnota v b. c , ,6 1 2,9 514, ,2 Počet zaměstnaných osob , , , ,0 8 8, více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet zaměstnaných osob Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 3.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce

3 3.4. Regionální struktura odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin Největší podíly výrobních kapacit oděvního průmyslu jsou soustředěny v kraji Vysočina, který se na celkových tržbách odvětví v roce 2003 podílel 18,2, na účetní přidané hodnotě 13,6 a na počtu zaměstnanců 11,5 a v kraji Olomouckém s cca 16 podílem na tržbách a 14,3 podílem na počtu zaměstnanců. Dalšími typickými oblastmi oděvního průmyslu jsou dále kraje Moravskoslezský, Jihomoravský, Jihočeský, Zlínský a Královéhradecký, což je zřejmé z grafu 3.3. Tržby za VV a S Účetní přidaná hodnota Zaměstnanci Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 3.3 Podíly krajů na produkčních charakteristikách v roce Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Cenový vývoj výrobků SKP 18 v letech dokumentuje tabulka 3.2. Tabulka 3.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index () 01/00 02/01 03/02 04/03 SKP 18.1 x x x x SKP ,8 100,4 102,0 100,2 SKP 18.3 x x x x SKP ,8 100,4 102,0 100,2 V roce 2004 dosáhl meziroční index cen oděvních výrobků 100,2. Tato stagnace je odrazem sílící konkurence zejména asijských textilních a oděvních výrobců. 85

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Lze očekávat, že v příštích letech bude celosvětově klesat podíl výdajů domácností na oděvy a textil a také jejich ceny Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v letech 2000 až 2004 znázorňují tabulky 3.3 až 3.7 a na ně navazující graf 3.4. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb u OKEČ 18 v b.c. i ve s.c. v letech 2000 až 2004 kolísaly. Ve srovnání s rokem 2000 v roce 2004 poklesly ve s.c. o 8,2. Největší snížení ve srovnání s rokem 2000 bylo zaznamenáno v oborech 18.1 (index 40,0 ve s.c.) a 18.3 (index 78,0 ve s.c.). Pokles tržeb ovlivňuje především růst dovozů oděvních výrobků ze zemí s nižšími výrobními náklady, zejména asijských. Je důsledkem úbytku nově uzavřených zakázek, který v roce 2004 činil 10,7 z toho ze zahraničí 5,9. Dále to jsou kurzové vlivy a přetrvávající recese odvětví v západoevropských zemích. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2004 v b.c. i ve s.c. přitom meziročně mírně vzrostly. Tabulka 3.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b. c. a ve s. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ ,1 336,6 383,0 279,1 168,4 OKEČ , , , , ,9 OKEČ ,0 355,8 282,3 290,1 364,9 OKEČ , , , , ,2 meziroční index (b. c.) x 97,6 107,9 83,4 100,8 kumulovaný index (b. c.) 100,0 97,6 105,3 87,8 88,5 (mil. Kč) s. c * OKEČ ,1 329,7 381,8 277,0 166,7 OKEČ , , , , ,7 OKEČ ,0 349,1 282,7 289,3 363,2 OKEČ , , , , ,6 meziroční index (s. c.) x 95,5 112,8 84,1 101,3 kumulovaný index (s. c.) 100,0 95,5 107,7 90,6 91,8 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 3.4 Účetní přidaná hodnota v b. c. a ve s. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ ,4 125,3 161,4 175,1 99,8 OKEČ , , , , ,4 OKEČ ,6 148,0 106,0 128,7 162,1 OKEČ , , , , ,3 meziroční index (b. c.) x 90,2 109,2 87,8 102,8 kumulovaný index (b. c.) 100,0 90,2 98,5 86,5 88,9 (mil. Kč) s. c * OKEČ ,4 127,7 165,4 174,2 100,3 OKEČ , , , , ,3 OKEČ ,6 141,1 102,1,8 154,8 OKEČ , , , , ,4 meziroční index (s. c.) x 86,1 116,7 89,4 105,9 kumulovaný index (s. c.) 100,0 86,1 100,4 89,8 95,1 * předběžná hodnota, stálé ceny roku

5 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin Tabulka 3.5 Počet zaměstnaných osob v letech (osoby) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 95,5 93,3 90,1 89,0 kumulovaný index 100,0 95,5 89,0,3 71,4 * předběžná hodnota * * Počet zaměstnaných osob OKEČ 18 Počet zaměstnaných osob ZP Tržby za VV a S OKEČ 18 Tržby za VV a S ZP * Účetní přidaná hodnota OKEČ 18 Účetní přidaná hodnota ZP * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Graf 3.4 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Tržby za 1 3/2005 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (u organizací s 20 a více zaměstnanci ) vykazují nárůst v b.c. o 18 a ve s.c. o 22,3. Výraznější růst tržeb v nejbližší budoucnosti nelze předpokládat vzhledem k zostřené konkurenci na světových trzích s textilními a oděvními výrobky v souvislosti s ukončením platnosti Dohody o textilu a ošacení ATC od , přičemž tímto aktem došlo k úplné liberalizaci obchodu se zeměmi WTO. To má za následek přesun méně náročných výrob do zemí s nízkými výrobními náklady a další rušení neefektivních výrob. Účetní přidaná hodnota v b.c. i ve s.c. mezi rokem 2000 a 2004 vykázala pokles, což souvisí se snižováním výroby, tržeb i počtu zaměstnanců. Za pozitivní lze považovat růst účetní přidané hodnoty na pracovníka, která vzrostla ve s.c. ze 154 tis. Kč v roce 2000 na 205 tis. Kč v roce Tento vývoj ukazuje, že výrobní podniky postupně nahrazují mzdovou práci vlastními modelovými kolekcemi a výrobou oděvů s vyšší přidanou hodnotou. Trend poklesu počtu pracovníků v odvětví trvá a bude pokračovat i v blízké budoucnosti. Zaměstnanost v roce 2004 dosáhla cca 71 zaměstnanosti roku Nejvýraznější byl přitom pokles počtu za- 87

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU městnanců v organizacích s 0 až 9 zaměstnanci a v kategorii 1000 a více zaměstnanců. Snižování počtu zaměstnanců je dáno nutností zeštíhlovat podniky a potřebou zvyšovat produktivitu práce při snižování nákladů. K tomu dále přispívá zavádění nové techniky a technologie do výroby. Tento trend nepochybně ovlivňuje i velmi nízká úroveň mezd z celého zpracovatelského průmyslu ČR. Celkové náklady v běžných cenách se v roce 2004 oproti stejnému období roku 2003 snížily o 5,3. Tento pokles byl ovlivněn nejen snížením výroby, ale i její restrukturalizací vyvolanou potřebou zvyšovat konkurenceschopnost a produktivitu práce. Pokles celkových nákladů byl zaznamenán pouze u oboru OKEČ Naopak u oborů OKEČ 18.1 a 18.3 mírně vzrostly. Skladba nákladů v oděvním průmyslu v podnicích se 100 a více zaměstnanci zůstala v roce 2004 na stejné úrovni jako v roce Výkonová spotřeba činila necelých 53, osobní náklady 27, odpisy cca 3 a ostatní náklady 17. Z výkonové spotřeby připadá přes 17 na spotřebu materiálu, 38 na služby a cca 5 nákladů na energii. Podíl výkonové spotřeby na výkonech v roce 2004 činil cca 61,2 a oproti roku 2003 vzrostl o 0,4. Téměř polovina z hodnoty spotřebovaného materiálu na výrobu oděvních výrobků je zajiš ována z dovozu. Je to dáno tím, že tuzemští výrobci nadále nejsou u většiny vyráběných sortimentů schopni uspokojit požadavky po kvalitních a módních základních materiálech a krejčovských přípravách. Osobní náklady v běžných cenách v roce 2004 meziročně klesly o 8,2. Tento pokles je ovlivněn snížením zaměstnanosti ( meziroční index 89 ). I když osobní náklady na pracovníka v roce 2004 vzrostly oproti roku 2000 cca o 15, přesto oděvní průmysl nadále patří k odvětvím, která vykazují nejnižší mzdy v rámci zpracovatelského průmyslu. Tabulka 3.6 Náklady celkem v b. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ ,6 453,8 429,3 299,9 302,0 OKEČ , , , , ,0 OKEČ ,6 391,7 321,1 307,5 341,4 OKEČ , , , , ,4 meziroční index (b. c.) x 102,1 108,6 83,6 94,7 kumulovaný index (b. c.) 100,0 102,1 110,8 92,7 87,8 * předběžná hodnota Tabulka 3.7 Osobní náklady v b. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ ,3 107,6 110,7 57,0 55,8 OKEČ , , , , ,2 OKEČ ,7 105,2 75,0 87,8 97,4 OKEČ , , , , ,4 meziroční index (b. c.) x 102,4 97,0 89,1 91,8 kumulovaný index (b. c.) 100,0 102,4 99,3 88,5 81,2 * předběžná hodnota Produktivita práce a osobní náklady Tabulky 3.8 a 3.9 spolu s grafem 3.5 naznačují vývoj produktivity práce z účetní přidané hodnoty v uplynulých pěti letech a ukazatele podílu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě. Produktivita práce z účetní přidané hodnoty ve sledovaném období zaznamenala růst ve s.c. o 33 a v b.c. o 24,5, což bylo docíleno nejen poklesem počtu pracovníků, ale částečně i realizovanou modernizací a restrukturalizací výroby, zaměřenou na výrobky s vyšší přidanou hodnotou a užitnými vlastnostmi. 88

7 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin Přesto však nadále značná část oděvního průmyslu setrvává na výrobě standardních druhů výrobků, kde je ostrá konkurence ze třetích zemí. Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. se v roce 2004 vyvíjel z hlediska konkurenceschopnosti příznivě. Za sledované období vykazuje nejnižší hodnotu a nastolený příznivý vývoj produktivity práce a osobních nákladů lze očekávat i do budoucna. Průměrná měsíční mzda v oděvní výrobě patří k nejnižším. V roce 2004 dosáhla průměrná měsíční mzda Kč a oproti roku 2003 vzrostla o 8,8. Levná pracovní síla je jednou z konkurenčních výhod oděvního i textilního průmyslu v ČR. Význam této výhody se však začíná snižovat. Tabulka 3.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b. c. a ve s. c. v letech (tis. Kč/pracovníka) b. c * OKEČ ,7 1 38,0 159,3 281,5 178,4 OKEČ ,1 145,6 171,3 164,7 191,9 OKEČ ,4 156,8 131,4 152,1 197,0 OKEČ ,1 145,6 170,5 166,0 191,9 meziroční index (b. c.) x 94,5 117,1 97,4 115,6 kumulovaný index (b. c.) 100,0 94,5 110,6 107,7 124,5 (tis. Kč/pracovníka) s. c * OKEČ ,7 140,6 163,3 2,0 179,4 OKEČ ,1 138,7 174,7 171,4 205,8 OKEČ ,4 149,5 126,5 142,7 188,0 OKEČ ,1 138,9 173,8 172,3 205,1 meziroční index (s. c.) x 90,1 125,1 99,1 119,0 kumulovaný index (s. c.) 100,0 90,1 112,8 111,8 133,1 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 3.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech ( ) * OKEČ ,717 0,859 0,686 0,325 0,560 OKEČ ,697 0,792 0,703 0,723 0,639 OKEČ ,715 0,711 0,708 0,683 0,601 OKEČ 18 0,698 0,792 0,703 0,714 0,637 * předběžná hodnota * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 18 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 18 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Pozn.: produktivita práce z účetní PH ve s.c. roku 2000, podíl osobních nákladů na účetní PH v b.c. * předběžná hodnota Graf 3.5 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V letech 2000 až 2004 bylo v odvětví prohlášeno celkem 85 konkursů a likvidací, čímž došlo k ohrožení nebo přímé ztrátě pracovních míst. Z tohoto počtu cca 74 připadlo na konkursy. Největší počet prohlášených konkursů na majetek oděvních firem byl zaznamenán v roce Zasáhl 19 organizací a více než pracovníků, naopak nejnižší počet, 7 prohlášených konkurzů byl v roce 2004, kdy se dotkl necelých 300 pracovníků Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Vývoj dovozu a vývozu v letech 2000 až 2004 zachycuje tabulka Celkový vývoz v letech postupně klesal, teprve v roce 2004 vzrostl ve srovnání s rokem 2003 o 27,1 a průměrná kg cena celkového vývozu se zvýšila o 13,7. Export se přitom zvýšil jak do zemí EU, tak i do zemí mimo unii. Příznivě se projevilo dočasné zavedení množstevních kvót na dovoz textilních a oděvních výrobků z vybraných třetích zemí po vstupu ČR do EU k Celkové dovozy oděvních výrobků v období 2000 až 2004 (mimo malé snížení v roce 2003) vykazují růst, kdy nejvyšší meziroční index byl v loňském roce (+ 49,7 ). Celkové dovozy oděvů v roce 2004 rostly jak z ostatních nečlenských zemí, tak i z EU. Celkový dovoz je přitom ovlivněn vysokými importy výrobků z asijských zemí, zejména Číny. Průměrná kg cena celkového dovozu v roce 2004 meziročně vzrostla o 26. Z pohledu tuzemského trhu je patrné, že zahraniční konkurence se snaží prosadit na našem trhu především nízkými dovozními cenami (asijské země) nebo módností a užitnými vlastnostmi high tech výrobků ve vyšších cenových relacích (především dovozy z EU). Tabulka 3.10 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b. c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP ,4 215,2 176,9 189,2 477,7 SKP , , , , ,2 SKP ,7 567,4 459,1 362,7 377,7 SKP , , , , ,6 meziroční index x 98,8 86,3 95,2 127,1 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP ,1 556,6 566,6 494,2 693,9 SKP , , , , ,6 SKP ,9 297,1 287,3 279,7 272,1 SKP , , , , ,6 meziroční index x 110,6 101,6 97,9 149,7 Saldo (mil. Kč) SKP SKP ,7 341,4 389,7 305,0 216,2 SKP , , , ,1 367,4 SKP ,8 270,3 171,8 83,0 105,6 SKP , , , ,1 478,0 Pramen: ČSÚ Vývoj zahraničního obchodu v roce 2004 byl také ovlivněn vstupem ČR do EU. Ten se projevil změnou statistiky zahraničního obchodu, zjednodušením celního odbavování, dalším rozvojem spolupráce výrobních podniků v EU a odvětvových asociací. Na vývoj zahraničního obchodu měly vliv rovněž přesuny výroby z některých členských zemí EU s vyššími náklady do ČR. 90

9 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin Saldo celkového zahraničního obchodu odvětví oděvů a zpracování kožešin bylo do roku 2003 kladné, má však klesající tendenci. V roce 2004 zahraniční obchod vykázal záporné saldo a nejvíce se na něm podílí obor OKEČ 18.2 výroba oděvů a prádla, kde se dovoz meziročně zvýšil o více než 50. Vedle již zmíněné změny metodiky celní statistiky dalším z důvodů růstu dovozů bylo předzásobení obchodu oděvními výrobky, na které EU uplatňovala množstevní kvóty a systém dvojí kontroly dovozu. Vstupem do EU se ČR zapojila do tohoto systému, přestože jeho trvání bylo dohodou ve WTO omezeno do konce roku Exportní výkonnost odvětví oděvů a kožešin dle SKP v roce 2004 zůstala na stejné úrovni jako v roce 2003, tj. 44. Penetrace tuzemského trhu se ve sledovaném období výrazně snížila v souladu s vysokým nárůstem dovozu ze 44 v roce 2003 na 24,5. V odvětví výroby oděvů a zpracování kožešin plní práce ve mzdě na vývozu významnou úlohu. Podíl aktivního zušlech ovacího styku na vývozu v roce 2004 činil více než 57, stejně jako v roce Ve srovnání s rokem 2000 však poklesl o 13,5, což lze hodnotit pozitivně. Přesun výroby do zemí s nižšími náklady začínají využívat i čeští oděvní výrobci, o čemž svědčí vývoj pasivního zušlech ovacího styku, který se v roce 2004 podílel na vývozu 3,9 a oproti roku 2000 se zvýšil o Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu v roce 2004 dokumentuje graf 3.6. Vývozní teritoria v roce 2004 Německo 57 Francie Polsko 2 2 Ma arsko Ostatní 2 9 Švýcarsko 2 Itálie 5 Rakousko 6 Slovensko 7 V. Británie 8 Dovozní teritoria v roce 2004 Slovensko 8 Turecko 8 Itálie 6 Polsko 5 Hongkong 3 Německo 18 Bangladéš Indie 2 3 Čína 21 Ostatní 26 Graf 3.6 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu 2004 SKP 18 91

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Zemí s výrazně největším zahraničně obchodním obratem (v roce 2004 cca 17,3 mld. Kč) bylo Německo, kam jsme vyvezli zboží za cca 13,1 mld. Kč, tj. cca 57 z celkového objemu vývozu výrobků oděvního průmyslu. Podíl vývozu do Německa se meziročně zvýšil o 9 a jeho dovozu do ČR o 7. Druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem ze zemí EU zůstává i v roce 2004 Velká Británie a Severní Irsko, do kterých bylo dodáno 8 oděvních výrobků v hodnotě cca 1,9 mld. Kč. Následovalo Slovensko, kam bylo vyvezeno oděvní zboží v hodnotě cca 1,6 mld. Kč, což představuje okolo 7 z celkového vývozu oděvního průmyslu a oproti roku 2003 nárůst podílu oděvních výrobků o 1. Na dalším místě figuruje Rakousko. Zde dosáhly dodávky oděvních výrobků hodnoty cca 1,3 mld. Kč ( podíl 6 ). Zdaleka největší podíl v obchodní výměně zaujímá v obchod se zeměmi EU, který v roce 2003 představoval 82. Po našem vstupu do EU od do ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 se přímý vývoz oděvních výrobků do zemí EU 25 zvýšil o 23,4 a jeho podíl ve sledovaném období činil více než 88. Tento vývoj signalizuje, že se tuzemským výrobcům daří lépe pronikat na trh EU vlastními kolekcemi a modely. V oblasti konfekční výroby byly nejvýznamnější přímé vývozy do EU ve výrobkových skupinách HS 6203 a HS 6204, kde se jedná o náročnou dámskou a pánskou konfekci jako např. obleky, saka, kostýmy, které jsou tradičním výrobním artiklem OP Prostějov a.s., Otavan a.s., Koutný a.s. aj. Podle zaměření přímých vývozů lze usuzovat, že se tuzemským výrobcům podařilo výrazněji prosadit v britských řetězcích hypermarketů a obchodních domů jako jsou např. Tesco Stores, Marks & Spencer apod. Vývozní kilogramová cena přímého vývozu do EU ve sledovaném období (05 12/2004) ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 poklesla o cca 2, u vývozů ČR svět tento pokles činil cca 7. Snižování vývozních cen je odrazem sílící konkurence na trzích s textilními a oděvními výrobky a skutečnosti, že se našim výrobcům stále nedaří ve větším rozsahu vyrábět zboží ve vyšších cenových relacích, tj. značkové výrobky, výrobky s vysokými užitnými vlastnostmi a pro specifické užití. Nezanedbatelné jsou i kurzové vlivy. Ve stejném období (05 12/2004) přímý dovoz výrobků SKP 18 z EU vzrostl o 24,8 a kilogramová cena poklesla o cca 12, což je výraznější pokles než u přímého vývozu. Největším dovozcem do České republiky byla v roce 2004 Čína s podílem na celkovém dovozu cca 21, což je meziroční snížení o 20. Naše saldo v oblasti oděvních komodit s Čínou je vysoce záporné. Druhým největším dovozním teritoriem bylo Německo (podíl 18 ), následované Slovenskem a Tureckem (podíly po 8 ). Mezi dovozci se začínají prosazovat i další asijské země a podíly Hong Kongu, Indie a Bangladéše v roce 2004 na celkových dovozech oděvních výrobků dohromady dosáhly Tuzemská spotřeba Vývoj tuzemské spotřeby v letech 2000 až 2004 v členění podle SKP je uveden v tabulce Tuzemská spotřeba výrobků Tabulka 3.11 Tuzemská spotřeba v b. c. výrobků SKP 18 v letech (mil. Kč) b. c SKP ,9 584,7 593,0 582,3 383,2 SKP , , , , ,3 SKP ,4 599,9 378,7 305,5 382,2 SKP , , , , ,7 meziroční index (b. c.) x 94,2 107,9 92,9 111,1 kumulovaný index (b. c.) 100,0 94,2 101,6 94,4 104,9, pozn. změna metodiky výpočtu Tuzemská spotřeba oděvních výrobků v roce 2004 vzrostla oproti stejnému období loňského roku o více než 11. Na tomto zvýšení se podílel dovoz, který v roce 2004 vykázal výrazný růst. V oděvních položkách činil podíl přímého dovozu ze zemí EU (za období 05 12/2004) na přímých dovozech do ČR z celého světa cca 37. Významné jsou dovozy z Asie v nižších cenových hladinách. 92

11 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin Tyto položky spolu s dovozem obnošených oděvů z EU mají značný vliv na krytí domácí poptávky dovozem z hlediska hmotných jednotek. Po vstupu do EU vzrostl přímý dovoz obnošených oděvů ve hmotných jednotkách (položka HS 6309) za období 01 12/2004 ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 o více než 16, ale hodnota tohoto zboží se snížila o cca 6. Významné jsou i dovozy textilních a oděvních výrobků do sítí obchodních řetězců a pro zásilkový prodej. Část výrobků určená pro specializované prodejny s módním zbožím je ve vysoké kvalitě a cenách (značkové zboží) a pochází převážně ze zemí EU Investice Výroba oděvů a zpracování kožešin nepatří k investičně náročným, přesto investice do odvětví jsou nedostatečné a jsou také jednou z příčin zaostávání produktivity výroby za EU. Hmotné investice celkem v roce 2004 činily v odvětví 329 mil. Kč a meziročně se snížily na cca 74. Nehmotné investice představovaly téměř 30 mil. Kč, což je oproti roku 2003 nárůst o cca 45. Ve sledovaném období nebyla ve výrobě oděvů a zpracování kožešin zrealizovaná žádná významnější investiční akce. Odvětví se vyznačuje vysokým stupněm kooperačních vztahů. V rámci těchto vztahů dochází k zapůjčování potřebné techniky a předávání veškeré dokumentace. Vzhledem k charakteru odvětví žádná ze společností oděvního průmyslu nevyužila zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách, v platném znění. K programu na podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností byla na MPO k podána v odvětví OKEČ 18 jedna žádost. Projekt směřuje do Moravskoslezského kraje. V rámci programu OPP INOVACE byl v roce 2004 podán za odvětví jeden projekt Přímé zahraniční investice Vývoj přímých zahraničních investic v letech 2000 až 2003 zachycuje tabulka 3.12 a graf 3.7. Tabulka 3.12 Přímé zahraniční investice OKEČ 18 (v mil. CZK) k k k k Stav zahraničních investic v ČR 951, , ,4 788,1 Stav tuzemských investic v zahraničí 1,8 1,8 1,6 2,0 Pramen: ČNB Přímé zahraniční investice OKEČ 18 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 18 Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 3.7 Tuzemské a zahraniční investice 93

12 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Jak z tabulky vyplývá, k stav přímých zahraničních investic v odvětví výroby a zpracování kožešin činil necelých 0,8 mld. Kč, což jsou pouze dvě setiny procenta z celkových přímých zahraničních investic ve zpracovatelském průmyslu. Oproti roku 2002 se přímé zahraniční investice v odvětví snížily o více než polovinu. V roce 2004 bylo dosaženo ve společnostech pod zahraniční kontrolou se 100 a více pracovníky produktivity práce vyjádřené v přidané hodnotě na pracovníka 247,3 tis. Kč, v ostatních podnicích oděvního průmyslu 205,7 tis. Kč, což je ovlivněno aktivním zušlech ovacím stykem. Z uvedeného vyplývá, že oproti roku 2003 ve společnostech pod zahraniční kontrolou vzrostla produktivita práce vyjádřená v dosažené přidané hodnotě na pracovníka o 9,3, v ostatních podnicích oděvního průmyslu o 4,3. V oděvním průmyslu v roce 2004 bylo 17 společností se 100 a více zaměstnanci pod zahraniční kontrolou, což představovalo více než třetinu organizací této velikostní skupiny podniků. Podíl zahraničního kapitálu je ovlivněn již výše zmíněným vysokým podílem kooperačních vztahů Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost Konkurenceschopnosti textilního a oděvního průmyslu je jak v rámci EU, tak i v ČR věnována značná pozornost, zejména v souvislosti s ukončením platnosti Dohody o textilu a ošacení ATC. V únoru roku 2004 byla založena Skupina na vysoké úrovni pro textil (THLG), výsledkem jejíž práce byla doporučení formulovaná v dokumentu Výzva roku Na tato doporučení reagovala Evropská komise zveřejněním dokumentu Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Textil a oděvy po roce 2005 doporučení THLG, který rozpracovává sedm opatření. Tato opatření bude Evropská komise pro podporu zvyšování konkurenceschopnosti a překonání situace po uvolnění světového obchodu s textilními a oděvními výrobky pro odvětví prosazovat v rámci meziodvětvových programů. Se speciálním odvětvovým programem Evropská komise nepočítá. Mezi tato opatření patří: podpora výzkumu a inovacím, zajištění celoživotního vzdělávání a odborných školení, tvorba strukturálních fondů ke krytí neočekávaných krizí, zesílení boje proti podvodům a padělkům, otevírání trhů, urychlené vytvoření Euro středomořské zóny, posílení spolupráce s Čínou. I přes nepříznivé vlivy v roce 2004, zejména sílícího růstu konkurence asijských zemí (hlavně Číny), si oděvní průmysl ČR v evropském regionu zatím udržel svoji pozici. V ukazateli produktivity práce z přidané hodnoty v paritě HDP český oděvní průmysl silně zaostává za zeměmi EU. V roce 2002 produktivita práce z přidané hodnoty v ČR byla na úrovni 48 Portugalska, 15 Rakouska a 10 Německa. V paritě HDP to je cca 33 úrovně Rakouska a 25 úrovně Německa. Ukazatel účetní přidané hodnoty k osobním nákladům je pro ČR při srovnání se zeměmi EU příznivější. V roce 2000 v ČR představoval tento poměr 143,3, v Německu 135 a v Rakousku 117,9. Ve srovnání se SRN jsou celkové náklady na minutu vykonané práce v ČR třetinové. Do budoucna lze sice očekávat jejich růst, přesto ale tato konkurenční výhoda zůstane zachována, nebo se předpokládá rychlejší růst produktivity práce než mezd. Tabulka 3.13 Vývoj exportu do zemí EU v letech výrobků SKP 18 (tis. EUR, ) z CEFTA meziroční index x 126,6 98,3 96,5 z toho z ČR meziroční index x 113,9 111,1 112,5 Pramen: EUROSTAT 94

13 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin Země sdružené v rámci CEFTA v roce 2003 vyvezly do EU oděvní výrobky za více než 7,4 mld. EUR, tedy o 3,5 méně než v předchozím roce. Pozice ČR se zlepšila o 12,5. V celkových dovozech z CEFTA přitom zaujímaly oděvní výrobky z ČR 8,7, jak vyplývá z tabulky Výdaje na výzkum a vývoj v odvětví jsou nedostatečné. V ČR prakticky neexistuje výzkumná a vývojová základna, nebo jediný oděvní výzkumný ústav byl zrušen a průmyslovým vývojem a výzkumem se žádná organizace systematicky nezabývá. Dle údajů rezortního statistického zjiš ování v roce 2004 oděvní podniky vynaložily na vývoj a výzkum cca 39,2 mil. Kč, kdy se jednalo o běžné výdaje. Oproti roku 2003 tato částka poklesla o 1. V navazujících oborech textilního průmyslu disponuje pouze bavlnářský průmysl určitou výzkumně vývojovou základnou. Při Technické universitě v Liberci působí technologický park, který se mimo jiné zabývá i vzorováním nových druhů textilií. Technologii na výrobu nanovláken, která vznikla na liberecké univerzitě lze označit za světový unikát. Dle statistického šetření o inovacích, které provedl ČSÚ bylo zjištěno, že podíl inovujících podniků v ČR je výrazně nižší než u členských zemí bývalé EU 15. V počtu inovací je ČR pod průměrem těchto zemí a textilní a oděvní průmysl spolu s kožedělným patří v tomto směru k nejhorším (nejnižší podíl ve zpracovatelském průmyslu). Za nové pro rozvoj oboru lze považovat tzv. inteligentní textilie a textilie vyrobené výše zmiňovanými nanotechnologiemi. Jejich použití pro oděvní výrobky zajiš uje špičkový komfort a výrobkům dává nové užitné vlastnosti např. usnadňující komunikaci apod Shrnutí a perspektivy odvětví Stav legislativy je podrobně popsán v kapitole OKEČ 17 Výroba textilií a textilních výrobků. Oděvní výroba je šetrná k životnímu prostředí (mimo část OKEČ 18.3). V roce 2004 výdaje na ochranu životního prostředí činily 4,9 mil. Kč, z toho převážná většina 98,9 byla určena na běžné výdaje související s ochranou životního prostředí. Faktory, které ovlivní budoucí vývoj odvětví: Liberalizace obchodu s textilními a oděvními (T/O) výrobky od v souvislosti s ukončením platnosti Dohody o textilu a ošacení ATC znamenala především zrušení množstevních kvót na dovoz T/O výrobků ze třetích zemí. Přestože se jedná jen o určitou část obchodu, která byla regulována, pro T/O průmysl to znamená značné ohrožení ze strany asijských dovozců, zejména Číny. Zvýšení konkurence na trhu s T/O výrobky urychlí proces restrukturalizace, který se v praxi projevuje zejména rušením neefektivních výrob a přechodem na výrobky s vyšším podílem přidané hodnoty; V této souvislosti bude záležet také na tom, jak se EK podaří zabránit vážnějšímu narušení trhu s textilem a oděvy tj. na výsledcích zahájených konzultací s Čínou a výsledcích ochranného šetření vybraných kategorií výrobků pocházejících z Číny; Zlepšení přístupu na trhy třetích zemí a prosazování pravidel čestného obchodu v rámci dalšího kola mnohostranných jednání WTO The Doha Development Agenda; Schopnost vyrábět nové druhy výrobků vyšší generace s rychlým zaváděním výsledků výzkumu do výroby a vyšších řádů inovací. V oděvní výrobě jde zejména o módní a funkční oděvy a technické a průmyslové oděvy; Efektivně a účelně využít podpor poskytovaných průmyslu z prostředků státního rozpočtu a ze zdrojů EU. Jedná se zejména o programy Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), programy na podporu výzkumu a vývoje, investiční pobídky a další. Ve střednědobé perspektivě bude v odvětví nadále převládat úloha subdodavatele pro firmy Společenství vzhledem k relativně nízkým výrobním nákladům v ČR, výhodnému teritoriálnímu umístění a spolehlivosti v kvalitě dodávané produkce. Zároveň však i v ČR bude zesilovat tendence přesunu méně náročných výrob směrem dále na východ tj. do zemí s ještě nižšími náklady. Z těchto důvodů by se oděvní průmysl měl více zaměřit i na rozvoj průmyslových služeb pro zajištění těchto výrob. 95

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je odvětvím náročným na potřebu pracovních sil

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je, vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku, odvětví náročné na

Více

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ 3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ Výroba oděvů 3.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů je vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku náročné na pracovní sílu. K základním požadavkům kladeným

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ 2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ Výroba textilií 2.1 Charakteristika odvětví Výroba textilií, včetně textilních výrobků se podle použité technologie a druhu zpracovávané suroviny dělí na výrobu bavlnářskou,

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 O B S A H SHRNUTÍ... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle použité technologie

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Leden 2012 Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl, který zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Praha květen 2006 2 OBSAH Úvod 7 1. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRUMYSLU A SLUŽEB

Více

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok 23. 2. 2015 Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok Nedostatečně pestrá nabídka zboží v tuzemsku a příznivější vývoj cen v zahraničí, to jsou dva hlavní důvody, proč

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl je odvětvím s proexportním

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Charakteristickým

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví.

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví. Obsah Úvod... 6 1 Struktura světového pojistného trhu... 7 2 Vývoj na světových trzích v posledním desetiletí... 11 2.1 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V LETECH 1998-2007... 12 2.2 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V ROCE 2007, POROVNÁNÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Souboj průmyslových odvětví

Souboj průmyslových odvětví Souboj průmyslových odvětví Španělsko versus Česká republika Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 Na hřišti se objeví: chemický průmysl Předzápasový výhled: 4:3 * Porovnání hodnocení společnosti Atradius

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015 Prezident SPS Ing. Václav Matyáš DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 S hodnota 2 DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 Bytová výstavba Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více