Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Přílohy: Etická výchova Taneční a pohybová výchova Filmová a audiovizuální výchova Platnost: tři roky od

2

3 Obsah Etická výchova (doplňující obor) Taneční a pohybová výchova (doplňující obor) Filmová a audiovizuální výchova (doplňující obor)

4 Etická výchova (doplňující obor) Etická výchova na 1. i 2. stupni se prolíná všemi předměty, je zařazená do tématických plánů k jednotlivým předmětům se zkratkou ETV. Všechny očekávané výstupy Etické výchovy pro 2. stupeň jsou v Rodinné výchově a Občanské výchově. 1. stupeň Očekávané výstupy 1. období (1. 3. ročník) Žák: - si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci - se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel - si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým - si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých - zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky - vyjadřuje city v jednoduchých situacích - využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů - reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc 1. ročník Český jazyk 1. Základní komunikační dovednosti - základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, akceptace druhého Matematika 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - pozitivní hodnocení druhých 3. Tvořivost a základy spolupráce - tvořivost v mezilidských vztazích 4. Základy asertivního chování - asertivní chování Prvouka 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace při vytváření výchovného kolektivu, základy neverbální komunikace, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - elementární pro sociálnost, schopnost spolupráce Etická výchova (doplňující obor)

5 Tělesná výchova 1. Základní komunikační dovednosti - základy neverbální komunikace, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepoznání, akceptace druhého Ostatní výchovy 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost spolupráce 2. ročník Český jazyk 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace při vytváření výchovného kolektivu, základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého Matematika 1. Základní komunikační dovednosti - základy neverbální komunikace 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - pozitivní hodnocení druhých, elementární pro sociálnost Prvouka 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace při vytváření výchovného kolektivu, základy neverbální komunikace, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - elementární pro sociálnost, schopnost spolupráce Tělesná výchova 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého Ostatní výchovy 1. Základní komunikační dovednosti - základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, zážitek 3. ročník Český jazyk 1. Základní komunikační dovednosti - základní prvky verbální komunikace v mezilidských Etická výchova (doplňující obor) 3

6 vztazích 2. Pozitivní hodnocení sebe i druhých - sebepojetí a sebepoznání, akceptace druhého Matematika 4. Základy asertivního chování - asertivní chování Prvouka 1. Základní komunikační dovednosti - základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe i druhých - pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého, elementární pro sociálnost, asertivní chování Tělesná výchova 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého Ostatní výchovy 1. Základní komunikační dovednosti - základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe i druhých - pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého Cizí jazyk 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace pro vytváření výchovného kolektivu, základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe i druhých - sebepojetí a sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého Očekávané výstupy 2. období (4. 5. ročník) žák - reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku - si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení - se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách - identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí - jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině Etická výchova (doplňující obor)

7 a v kolektivu třídy - iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné vztahy reaguje asertivně 4. ročník Český jazyk 1. Základní komunikační dovednosti- komunikace při vytváření výchovného kolektivu, základy neverbální komunikace, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - elementární pro sociálnost, schopnost spolupráce, asertivní chování základy neverbální komunikace, komunikace citů Matematika 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - pozitivní hodnocení druhých 3. Tvořivost a základy spolupráce - tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost spolupráce, asertivní chování Přírodověda 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace při vytváření výchovného kolektivu, základy neverbální komunikace, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - tvořivost v mezilidských vztazích, elementární pro sociálnost, schopnost spolupráce Vlastivěda 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace při vytváření výchovného kolektivu 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - tvořivost v mezilidských vztazích, elementární pro sociálnost, schopnost spolupráce Tělesná výchova 1. Základní komunikační dovednosti - základy neverbální komunikace, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepoznání, akceptace druhého Ostatní výchovy 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost spolupráce Etická výchova (doplňující obor) 5

8 5. ročník Český jazyk 1. Základní komunikační dovednosti- komunikace při vytváření výchovného kolektivu, základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého Matematika 1. Základní komunikační dovednosti - základy neverbální komunikace 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - pozitivní hodnocení druhých, elementární pro sociálnost Přírodověda 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace při vytváření výchovného kolektivu, základy neverbální komunikace, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - elementární pro sociálnost, schopnost spolupráce, asertivní chování Vlastivěda 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace při vytváření výchovného kolektivu, základy neverbální komunikace, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepojetí a sebepoznání, akceptace druhého 3. Tvořivost a základy spolupráce - elementární pro sociálnost, schopnost spolupráce, asertivní chování Tělesná výchova 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého Ostatní výchovy 1. Základní komunikační dovednosti - základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe a druhých - sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, zážitek Cizí jazyk 1. Základní komunikační dovednosti - komunikace pro vytváření výchovného kolektivu, základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, komunikace citů 2. Pozitivní hodnocení sebe i druhých - sebepojetí a sebepoznání, pozitivní hodnocení druhých, akceptace druhého Etická výchova (doplňující obor)

9 2. stupeň (6. 9. ročník) Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Očekávané výstupy Žák: - komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci - respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí - analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu - nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva - rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory - spolupracuje i v obtížných sociálních situacích - je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení - analyzuje etické aspekty různých životních situací - se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů - aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy Rodinná výchova 6. ročník 1. Komunikace 3. Asertivní chování 6. Aplikovaná etická výchova (rodina) 7. ročník 1. Komunikace 8. ročník 4. Reálné a zobrazené vzory (pozitivní versus pochybné idoly) 6. Aplikovaná etická výchova (etické hodnoty a sexuální zdraví) 9. ročník 4. Reálné a zobrazené vzory (já a potenciální vzor pro druhé) 6. Aplikovaná etická výchova (etické hodnoty a sexuální zdraví) Občanská výchova 6. ročník 1. Komunikace 5. Iniciativa a komplexní prosociálnost (iniciativa a tvořivost) 6. Aplikovaná etická výchova (rodina) 7. ročník 3. Asertivní chování (fair play) 4. Reálné a zobrazené vzory (podpora pozitivního působení televize a medií)) 6. Aplikovaná etická výchova (sexuální zdraví, ochrana přírody a životního prostředí) 8. ročník 2. Důstojnost a identita lidské osoby (úcta k lidské osobě) 3. Asertivní chování (asertivní chování a obrana před manipulací asertivní techniky) 4. Reálné a zobrazené vzory (pozitivní vzory versus pochybné idoly a podpora pozitivního působení Etická výchova (doplňující obor) 7

10 televize a medií) 5. Iniciativa a komplexní prosociálnost (iniciativa ve ztížených podmínkách a uplatnění komplexní prosociálnosti) 6. Aplikovaná etická výchova (etické hodnoty, sexuální zdraví, ochrana přírody a životního prostředí a rodina) 9. ročník 2. Důstojnost a identita lidské osoby (jedinečnost a identita člověka) 3. Asertivní chování (asertivní chování a obrana před manipulací asertivní techniky) 4. Reálné a zobrazené vzory (já potenciální vzor pro druhé) 5. Iniciativa a komplexní prosociálnost (uplatnění komplexní prosociálnosti) 6. Aplikovaná etická výchova (duchovní rozměr člověka, ekonomické hodnoty a ochrana přírody a životního prostředí) Etická výchova (doplňující obor)

11 Taneční a pohybová výchova (doplňující obor) Vyučuje se v předmětu Tělesná výchova a Hudební výchova na 1. i 2. stupni. Očekávané výstupy Taneční a pohybové výchovy jsou zařazené v osnovách předmětů Tělesná výchova a Hudební výchova. Taneční a pohybová výchova je zařazená do tématických plánů k jednotlivým předmětům se zkratkou TPV. 1. stupeň Tělesná výchova: Pohybová průprava - cvičení, která vypracovávají svalový korzet osového orgánu (pánev, páteř, hlava, šíje) - cvičení aktivizující hlavní tělesné těžiště - cvičení upevňující postavení dolních končetin - cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních končetin s pohybem trupu - cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a přiměřeně zatěžují svalový aparát Prostorové cítění - základní prostorové vztahy (výška - hloubka, vpřed - vzad,vlevo vprav, daleko blízko) - půdorysné dráhy pohybu ( přímka, úsečka, oblá linka, kruh) - prostorové dráhy pohybu - prostorové cítění jako zážitek Vzájemné vztahy - vztahy partnerské (vyvážené) - vztahy dominantní a subdominantní - dvojice, trojice, řada, kruh, skupina v různých způsobech držení - důvěra a porozumění jako základ vzájemných vztahů Pohyb s předmětem - předmět jako bezprostřední podnět k pohybu a hře - princip techniky práce s náčiním(souhra těžiště těla s těžištěm předmětu) - přístupné druhy náčiní pro argumentaci rozličných pohybových principů ( míče, švihadla, obruče různých velikostí, stuhy, tyče...) - hra s předmětem, který přispívá k elementární schopnosti vyjádřit obsah pohybu a ke koncentraci Pohybové a taneční hry - hra jako základ umělecké činnosti - hry kladoucí požadavky na různé psychické procesy, vlastnosti a jevy - hry učící senzomotorické koordinaci - hry přispívající k formování charakteru a mravní výchově - hry s náčiním,motivované hudbou,hry prostorové,s rozpočítáváním,se zpěvem, na honěnou, hádanky, hry s napodobováním Taneční a pohybová výchova (doplňující obor) 9

12 Hudba a tanec - aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu - rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem - rytmus, dynamika, harmonie - pohybové cítění dvoudobosti a třídobosti Improvizace - v rámci průpravných cvičení - jako svět absolutní svobody - s námětem Hudební výchova: 1. a 2. ročník Prostorové cítění - základní prostorové vztahy (výška - hloubka, vpřed - vzad,vlevo vprav, daleko blízko) - půdorysné dráhy pohybu ( přímka, úsečka, oblá linka, kruh) - prostorové dráhy pohybu - prostorové cítění jako zážitek ročník Vzájemné vztahy - vztahy partnerské (vyvážené) - vztahy dominantní a subdominantní - dvojice, trojice, řada, kruh, skupina v různých způsobech držení -důvěra a porozumění jako základ vzájemných vztahů Pohybové a taneční hry - hra jako základ umělecké činnosti - hry kladoucí požadavky na různé psychické procesy, vlastnosti a jevy - hry učící senzomotorické koordinaci - hry přispívající k formování charakteru a mravní výchově - hry s náčiním,motivované hudbou,hry prostorové,s rozpočítáváním,se zpěvem, na honěnou, hádanky, hry s napodobováním Hudba a tanec - aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu - rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem - rytmus, dynamika, harmonie - pohybové cítění dvoudobosti a třídobosti Improvizace - v rámci průpravných cvičení - jako svět absolutní svobody - s námětem Taneční a pohybová výchova (doplňující obor)

13 2. stupeň ročník Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Tělesná výchova: Pohybová průprava - přístup k vlastnímu tělu v měnících se podmínkách dospívání - cvičení zvyšující fyzickou kondici a obratnost - cvičení zvyšující kloubní pohyblivost - cvičení pohybové paměti - koordinačně obtížné pohybové vazby Prostorové cítění - cvičení aktivizující hlavní tělesné těžiště - cvičení zvyšující hybnost pánevní oblasti - dráhy tělesného těžiště určující směr i způsob pohybu z místa - půdorysné dráhy osmička s dostředivým sklonem, dráhy s dostředivým i odstředivým sklonem - prostorové stopy zaznamenané tělem - tělesný cit pro obousměrnou komunikaci s prostorem Vzájemné vztahy - partnerství, dominance a subdominance ve složitějších obměnách - volná seskupení - vzájemné vztahy uskutečňované bez přímého tělesného kontaktu Pohyb s předmětem - souhra s předmětem podmíněná soustředěností - pohyb předmětu jako prostředek pro porozumění pohybu vlastního těla - náčiní jako nástroj poznávání (prostorové dráhy, vzájemné cítění, rytmické cítění) - pohybové a taneční hry s náčiním Improvizace a tvorba - improvizace na náročnější náměty (slovní i hudební) - základy taneční kompozice práce s motivem - reflexe odlišných postupů tvorby taneční kompozice s respektováním autorství - společná analýza a hodnocení žáky vytvořené taneční kompozice Hudební výchova: Hudba a tanec - dialog hudba-tanec - rozbor hudební skladby pro vytvoření jednoduché taneční kompozice - hudební skladby vhodné pro taneční ztvárnění a jejích aktivní vyhledávání (s důrazem na současnou hudební tvorbu) Vzájemné vztahy - partnerství, dominance a subdominance ve složitějších obměnách - volná seskupení - vzájemné vztahy uskutečňované bez přímého tělesného kontaktu Taneční a pohybová výchova (doplňující obor) 11

14 Filmová a audiovizuální výchova (doplňující obor) Očekávané výstupy Filmové a audiovizuální výchovy jsou zařazené v předmětech Výtvarná výchova, Informatika a Český jazyk. Filmová a audiovizuální výchova je zařazená do tématických plánů k jednotlivým předmětům se zkratkou F/AV. 1. stupeň ročník Výtvarná výchova - experimentuje s vytvořenými výtvarnými prvky a vytváří pohybové efekty, ve své tvorbě uplatňuje základy animace - experimentuje s několika světelnými zdroji a ověřuje jimi světelnou proměnu podoby trojrozměrného předmětu, lidské tváře - užívá světlo jako prostředek pro zachycení, zobrazení a modelaci skutečnosti učivo: Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslové vnímání - kresby vytvořené různými technikami, pořízené v sériích pro vytvoření iluze pohybu, vizuální hry s těmito prvky Uplatnění kreativity, fantazie a senzibility - pohyb jako základní princip kinematografie - filmový záběr jako základní jednotka audiovizuálního sdělení, jeho vytvoření jednoduchým záznamem Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností - základní montáže obrazových prvků se záměrem zobrazit (vizuálně vyprávět) plynulý děj, situaci - komunikace vlastních záběrů a námětů v kolektivu, zhodnocení a rozbor vlastní i umělecké produkce Informatika - vytváří série fotografií a jiných statických vizualizací, následně s nimi experimentuje a využívá možnosti technologií vytvářejících pohybový efekt - pozná některé historické přístroje užívané v minulosti k zachycení a promítání pohybu - využívá proces vzniku optického obrazu v dírkové komoře a s jeho principem pracuje při tvorbě optických obrazů a při tvůrčích experimentech Učivo: Uplatnění kreativity, fantazie a senzibility - filmový záběr jako základní jednotka audiovizuálního sdělení, jeho vytvoření jednoduchým záznamem Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností - základní skladebná cvičení - základní montáže obrazových prvků se záměrem zobrazit (vizuálně vyprávět) plynulý děj, situaci - komunikace vlastních záběrů a námětů v kolektivu, zhodnocení a rozbor vlastní i umělecké produkce Filmová a audiovizuální výchova (doplňující obor)

15 Český jazyk - slovně vyjadřuje děj, situace, příběh promítnutého filmu (animovaného, hraného) a zaujímá osobní stanovisko k jednání postav a vyjadřuje svůj názor na film jako celek - ve spolupráci s učitelem dílčím způsobem analyzuje použité prostředky a principy v ukázkách promítnutého filmu Učivo: Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslové vnímání - cvičení vnímavosti: pozorování reálných dějů a schopnost jejich slovní reflexe, vyprávění obsahu promítnutého filmu Uplatnění kreativity, fantazie a senzibility - tvořivé uchopení situace promítnutého filmu a její individuální nebo kolektivní inscenace Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností - projekce a analýzy vybraných filmů (dokument, fabulace - hraný film, výtvarný animovaný film) 2. stupeň ročník Informatika - pracuje se základními prvky filmového záběru (velikost, úhel, obsah) a tvořivě je užívá v jednoduchých a praktických cvičeních a námětech - při tvůrčí práci a experimentování využívá základy zrakového vnímání (doznívání a nedokonalosti) pro vznik iluze pohybu - uplatňuje své znalosti o podstatě a účinku světla jako důležitého výrazového prostředku - užívá barvu jako výrazový a dramaturgický prostředek pohyblivého obrazu při vlastní tvorbě a experimentování - pracuje samostatně s jednoduchou kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní funkce pro svůj tvůrčí záměr - na základě zkušeností získaných při práci s kamerou a fotoaparátem rozeznává základní rozdíly mezi zrakovým vjemem jasové reality a její reprodukci a uplatňuje je ve vlastní tvorbě - uplatňuje jednoduché skladebné postupy a jednoduchý střihový program pro jednoduché filmové vyprávění, využívá přitom materiál vlastní i zprostředkovaný - zhodnotí význam základních sdělovacích funkcí a estetických kvalit obrazové i zvukové složky audiovizualizace a záměrně s nimi pracuje při natáčení i skladebném dokončování vlastního projektu - rozezná základní výrazové druhy filmové tvorby (dokument, fabulace, animace) a chápe podstatu jejich výrazových prostředků - přijímá po dohodě s ostatními členy týmu roli v tvůrčím týmu a aktivně ji naplňuje Učivo: Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslové vnímání - série jednoduchých fotografií dle vlastních námětů, vizuální hry s těmito prvky pro vytváření iluze pohybu - základní rozdíly mezi zrakovým vjemem a jasové skutečnosti a její reprodukci, praktická cvičení s kamerou a fotoaparátem Uplatnění kreativity, fantazie a senzibility - hlavní prvky filmového záběru (velikost,kompozice, úhel pohledu), jejich význam ve vztahu k Filmová a audiovizuální výchova (doplňující obor) 13

16 zobrazovanému obsahu - světelná skutečnost a její úpravy pro kinematografické zobrazení, stylizace světelné reality - barevná realita, současný a následný kontrast, manipulace s barvami v procesu kinetické reprodukce - ovládání základních funkcí snímací techniky - vytvoření série záběrů se záměrem vazby estetické kvality obrazových prvků záběru a jejich organizace - zvuková složka audiovizuálního výrazu a její hlavní elementy - tvůrčí syntéza obrazové a zvukové složky Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností - navazující skladebná cvičení orientace při vytváření časoprostorových vztahu v řazení záběrů Český jazyk - rozezná základní výrazové druhy filmové tvorby (dokument, fabulace, animace) a chápe podstatu jejich výrazových prostředků - přijímá po dohodě s ostatními členy týmu roli v tvůrčím týmu a aktivně ji naplňuje slovně i písemně se vyjadřuje k vlastnímu záměru a především jeho obsahové struktuře - formuluje názor na vybrané filmové/audiovizuální dílo a porovnává ho s názorem ostatních - v diskuzi zaujímá postoj k zobrazovaným etickým hodnotám a estetickým kvalitám sledovaného filmu nebo televizního programu Učivo: Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslové vnímání - cvičení vnímavosti, intenzity pozorování reálných dějů, situací a jejich slovní a písemná reflexe Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností - základní formy scénáristické přípravy a prezentace námětů (vytvořit scénář) - komunikace vlastních záměrů a námětů v kolektivu, zhodnocení a rozbor vlastní i umělecké produkce - projekce a analýzy vybraných filmů základních proudů audiovize Filmová a audiovizuální výchova (doplňující obor)

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Příloha č. 1 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Bedříšek akcentujeme etické aspekty napříč celkovým ţivotem

Více

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více