Tarif Select. tarif Select krok po kroku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tarif Select. tarif Select krok po kroku"

Transkript

1 Tarif Select Tarif Select spojuje dlouhodobé zkušenosti s náborem peracovníků a profesionální personální poradenství. Součástí je kampaň oslovující vhodné kandidáty, jejich psychologický posudek a diagnostika výkonnových, osobnostních či motivačních kvalit naším profesionálním psychologem. V případě zájmu můžete také prověřit schopnosti Vašich stávajícíh zaměstnanců. tarif Select krok po kroku / 2/ Dohodneme se na sestavení profilu kandidáta a kvalitách, které chcete posoudit a vyhodnotit našim psychologem. Podepíšeme smlouvu 3/ 4/ Provádíme pro Vás rozsáhlou kampaň s cílem oslovit všechny potenciální zaměstnance s odpovídající kvalifikací. Průběžně zpracováváme životopisy zájemců a provádíme jejich selekci. 5/ 6/ 7/ 8/ psychologické testy potenciálního zaměstnance Vyhodnotíme výsledky testů a vypracujeme odborný posudek. Průběžně poskytujeme kvalifikované posouzení kandidátů. Provádíme profesní výběr 9/ Nový zaměstnanec nastupuje ve Vaší společnosti. Select /5

2 Tarif Select Úrovně personální diagnostiky tarifu Select Tarif Select Vám nabízí čtyři úrovně personální diagnostiky, které jsme sestavili do kategorií dle požadovaného vzdělání uchazečů (vyučení a základní vzdělání, středoškoláci, vysokoškoláci, vysokoškoláci ve vedoucí pozici). Vyučení a základní vzdělání jaký má osoba vztah k formální autoritě (kontradependence, independence, dependence) je-li afinita k návykovým látkám (alkohol, drogy) zvýšená jaké jsou inteligenční předpoklady - orientačně je-li agresivita otevřená a manifestní nebo užívána adaptovaně k asertivnímu chování jak se osoba orientuje v interpersonální oblasti emoční inteligence jak komunikuje s ostatními lidmi jakou má osoba odolnost v zátěži frustrační tolerance jak se orientuje ve strukturované situaci jaká je motivace k výkonu Uvedené kvality zjišťujeme prostřednictvím testů ROR, CAE, Eysenck, Raven. Středoškoláci - totéž co výše vyučení, základní vzdělání + následující jaké jsou inteligenční předpoklady diferencovaněji jak se orientuje ve strukturované a nestrukturované situaci úroveň aspirace a kreativní předpoklady vhodnost pro výkon v týmu Uvedené kvality zjišťujeme prostřednictvím testů ROR, CAE, Eysenck, Raven, Amthauer, Belbin. Vysokoškolák jak osoba zvládá aktuální a dlouhodobý stres jak silný je vliv citů na myšlenkový proces jaká je kvalita myšlení, jeho logika, koherence, flexibilita, praktičnost, originalita zda převládá řešení problému systematické nebo spoléhající se na pokus a omyl jak je osoba k řešení problémů motivována - ideální kariérové zaměření zda je osoba přicházejícími podněty zahlcována nebo se jim vyhýbá zda převažují v mezilidských postojích kooperace, agresivita nebo zaměřenost na sebe která oblast psychiky je pravděpodobným zdrojem problémů (oblast selhání) jak je osoba kreativní zda aspirace odpovídají předpokladům jak se osoba orientuje ve strukturované a hlavně nestrukturované situaci Select 2/5

3 inteligenční předpoklady diferencované vztah k formálním autoritám (kontradependence, independence, dependence) motivace k výkonu, pravděpodobná oblast selhání ve výkonu vhodnost pro výkon určitých aktivit v týmu Uvedené kvality zjišťujeme prostřednictvím testů ROR, CAE, Schein, Raven, IST Amthauer, Belbin. Vysokoškolák ve vedoucí pozici totéž co výše vysokoškoláci + následující dominance x submisivita (CAE, Eysenck) jak osoba přistupuje ke zpracování informací: a/ s nedbalostí, impulzivně (undercorporation); b/ nebo vkládají více úsilí a mají sklon k novým podnětům přistupovat s větší pozorností a důkladností (overcorporation) které situace osobu znejisťují, zúzkostňují důležitá proměnná: zda převažují v mezilidských postojích kooperace, agresivita nebo zaměřenost na sebe předpoklady k týmové práci Uvedené kvality zjišťujeme prostřednictvím testů ROR, CAE, Schein, Raven, IST- Amthauer, Belbin, CAE, Eysenck, Víte že? Hlavní pilíř psychodiagnostiky spočívá v ROR (Rorschachův test), ne každý psycholog s ním může pracovat, dnes už musí mít certifikát od Rorschachovské světové společnosti a ten naše psycholožka má. Tato metoda je ohromným zdrojem informací o dynamice osobnosti, testovaná osoba vůbec nemůže tuto metodu prohlédnout a tím pádem ani s výsledkem manipulovat, tak jak s drtivou většinou jiných testů. Průměrně inteligentní člověk velmi snadno odhalí, co chce examinátor zjistit a jak má tedy ve svůj prospěch reagovat. Toto v ROR nehrozí. Select 3/5

4 Psychologické poradenství a psychodiagnostika Baterie testů, se kterými pracují naši psychologové Ravenovy progresivní matice /forma S/ test umožňuje určit schopnost člověka vnímat a jasně myslet bez ohledu na minulou zkušenost, či získané verbální kvality. Proto tato testovací metodika vystihne intelektovou výkonnost, která je člověku vrozená a nepodléhá vlivu výchovy a prostředí. Čili sám autor testu hovoří o maticích jako o prostředku umožňujícím určit současnou kapacitu člověka pro intelektovou aktivitu, nezávislou na jeho získaném poznání. Eysenckovy osobnostní dotazníky /pro dospělé/ měří dimenze extraverze introverze ve vztahu k neuroticizmu čili k dimenzi emocionální lability a stability. Vzájemný vztah těchto dimenzí vypovídá o sociabilitě, komunikačních schopnostech, adaptaci, adjustaci, impulzivitě, spontaneitě či inhibici, forickém ladění, aktivitě či pasivitě, sebekontrole, smyslu pro zodpovědnost, o frustrační toleranci zvládání stresu dospělé osobnosti. Cattell 6PF šestnácti faktorový osobnostní dotazník zkonstruovaný na základě šestnácti adjektiv popisujících lidské chování (vřelost rezervovanost, konkrétní abstraktní usuzování, emocionální stabilita labilita, dominance- submise, zdrženlivost živelnost, nekonformnost - zásadovost, senzitivnost k ohrožení sociální smělost, důvěřivost nedůvěřivost, praktický přístup k životu snivost, přímost uzavřenost, sebejistota pochybování o sobě, otevřenost ke změnám tradicionalismus, soběstačnost orientovanost na skupinu, nepreciznost perfekcionizmus, uvolněnost tenze). Chromatický asociační experiment komplexně mapuje individualitu člověka v rovině vztahové a psychodynamické v psychosociálním kontextu /dominance x submise, slabší senzitivita x asertivita, úroveň frustrační tolerance, rigidní myšlení x flexibilita, racionální myšlení x emocionalita, tendence k forickému ladění x dysforie/. Baum test může poskytnout obraz vnitřní celistvosti integrace osobnosti, její dynamogenii, způsob prožívání a reagování na podněty zvenčí i zevnitř, interpersonální problematiku, aspirační úroveň. Luscher color test psycholphysiologilc, opsychologic and psychosocial attitudes of personalitypsychologické a psychosociální stránky osobnosti. Belbinův Test týmových rolí ukazuje vhodnost pro výkon určitých aktivit v týmu. Scheinův Test kariérových kotev zjišťuje ideální kariérové zaměření člověka. Select 4/5

5 přičítá k ceně tarifu STANDARD bez ohledu na délku trvání inzerátu. Srovnávací tabulka tarifů služba P Délka široká trvání databáze kampaně uchazečů Kampaň probíhá 6 týdnů základní zápis na zvýrazněný zápis na v sekci TOP volná místa přístup do zákaznického centra is.dav a možnost editace inzerce Garance V volné případě, místo že uchazečům se nám za na smluvené naší telefonní období infolince nepodaří oslovit 66žádné vhodné uchazeče, nese prezentace všechny pozic náklady v regionálních na kampaň tiskovinách naše společnost. (není garantováno) uveřejnění místa 2 x týdně v plošné inzerci v deníku MF Dnes. uveřejnění místa 2 x týdně v řádkové inzerci v deníku Rovnost. Ohodnocení uveřejnění místa za naši x týdně práci na Českém rozhlase Brno Poplatek vyhodnocení za sestavení ových tarifureakcí v případě způsobilosti uchazeče Vyučení využití databáze a základní životopisů, vzdělání - prověření za dodaný kandidátů, životopis kontaktování s posudkem uchazečů Středoškoláci - za dodaný životopis s posudkem Vysokoškoláci personální poradenství - za dodaný a konzultace životopis s při posudkem zadávání Vaší nabídky pozic Vysokoškoláci ve vedoucí pozici - za dodaný životopis s posudkem každé dva týdny Vás informujeme o stavu probíhající kampaně smluvně garantovaná mediální kampaň Ceník tarifů tarif Trvání inzerce Počet pozic 2 týdny 3 týdny PLUS Profesional Sta dobrá práce je náš každodenní job personální servis Karáskovo nám Brno tel./fax mobil IČ 2786 DIČ CZ č.ú /0400

RORSCHACH V PSYCHOLOGII PRÁCE A ORGANIZACE

RORSCHACH V PSYCHOLOGII PRÁCE A ORGANIZACE RORSCHACH V PSYCHOLOGII PRÁCE A ORGANIZACE Karel Havlík Abstrakt: Přehledová studie o historii a aplikaci Rorschachovy metody v psychologii práce a organizace doplněná o nové praktické poznatky přináší

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Základní metody používané při výběru zaměstnanců. Úvod. Tvrdá data. Analýza životopisu. Využití referencí

Základní metody používané při výběru zaměstnanců. Úvod. Tvrdá data. Analýza životopisu. Využití referencí Základní metody používané při výběru zaměstnanců Úvod Úspěšný výběr zaměstnanců zejména jedná-li se o exponovanou pozici - může značně přispět k úspěšnosti celé firmy. V opačném případě to může vést nejen

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

3. VYŠETŘOVACÍ METODY, PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ

3. VYŠETŘOVACÍ METODY, PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ 3. VYŠETŘOVACÍ METODY, PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ Psychologické diagnostické metody I. Klinické metody pozorování rozhovor anamnéza analýza spontánních produktů II. Testové metody A. Výkonové

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více