PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSONÁLNÍ MANAGEMENT"

Transkript

1 PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného pracovního místa, ale přispěje i k harmonizaci mezilidských vztahů v podniku či týmu, přispěje ke zlepšení pracovního i sociálního klimatu v podniku. V procesu výběru se hodnotí způsobilost a vhodnost uchazeče vykonávat práci na obsazovaném pracovním místě. Pod výběrem se standardně představuje poněkud jednostranná záležitost, při níž aktivní a rozhodující roli hraje podnik a pasivní roli uchazeč o zaměstnání. Ve skutečnosti je ale výběr oboustranná záležitost. Nejen že si podnik vybírá pracovníka, ale zároveň také jedinec si vybírá svého zaměstnavatele. A stává se také, že pro podnik právě nejvhodnější uchazeč pod dojmem jednání s manažery podniku, s nimiž se setká během přijímacího řízení, nabídnuté zaměstnání nepřijme. Úspěch tedy závisí také na vedoucích pracovnících, jejich přístupu a etickém a otevřeném jednání. Motto: Člověk je největším bohatstvím, které organizace má Pamatuj, že jsi člověk Hlavní oblasti: A. Příprava a výběr pracovníků B. Rozvoj a hodnocení pracovníků C. Odměňování D. Zaměstnanecké vztahy A. PŘÍPRAVA A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ Před výběrem nových lidí je potřeba: Učinit rozhodnutí o budoucí potřebné kvalitě (kvalifikaci) zaměstnanců podle cílů zaměstnavatele, předpověď budoucích potřeb. Provést analýzu trhu práce zdrojů pracovních sil a jejich nabídky. Vytvořit plán počtu a typu hledaných nových pracovníků a času kdy budou potřební. Vytyčit zdroje, kde lze nové pracovníky vyhledávat.

2 Definovat požadavky na jednotlivé pracovní pozice. Sledovat realizace plánu a zpřesňovat podle aktuální situace. Vedení má několik možností, jak oslovit kandidáty na pozice, které je potřeba v podniku obsadit. Způsob se liší dle místa poptávky pracovních sil, jsou to: Možnost získat kandidáty z vlastních zdrojů Referencemi od stávajících zaměstnanců. Z databáze kandidátů z dřívějších výběrů. Mezi zaměstnanci povyšování nebo přeřazování na jiné místo v rámci podniku. Možnost získat kandidáty z vnějších zdrojů Přes personální on-line servery. Při akci v rámci personálního marketingu prezentace firmy navenek. Přes tištěné nabídky inzeráty a vývěsky. Ve spolupráci s úřady práce. Ve spolupráci se školami a jejich úřady. Zadáním specializované personální agentuře. METODY VÝBĚRU: Informativní schůzka S informativní schůzkou se setkáme u dynamických firem. Jde o setkání s množstvím dalších kandidátů ať už na stejnou či jinou pozici. Součástí informativní schůzky je prezentace o firmě - historii, oblastech podnikání, cílech do budoucna a důležitých informacích, a dále prezentace, jaké pozice se nabízí a jejich popis. Informativní schůzku obvykle vede odpovědná osoba za nábor nebo důležitý představitel firmy. Po prezentaci následuje vyplňování osobních dotazníků, ze kterých se vyberou kandidáti do dalších kol výběru. Předběžný / první pohovor První pohovor slouží k doplnění informací z dodaných dokumentů (životopisu, dotazníku..). Pohovor je obvykle veden pracovníkem z personálního oddělení. Tento pohovor ještě neslouží k výběru finálnímu, spíše jde o zhodnocení informací a specifikace, které zajímají podnik. Assessment centre / testování

3 Zaměstnavatel se také může snažit prověřit schopnosti, osobnostní a charakterové vlastnosti, temperament objektivními způsoby. Assessment centre se užívá při výběru specialistů a lidí na vedoucí funkce. Je to diagnosticko-výcviková metoda - několikahodinové testování a hodnocení výkonu. Obsahuji jak skupinové, tak i individuální úkoly, především na každodenní manažerské problémy. Testy Testů je nepřeberné množství. Testy by měli sestavit a vést a vyhodnocovat zkušení odborníci především psychologové. Pro většinu psychologických testů se vypočítává tzv. lžiskóre, které odhalí snahu kandidátů odpovídat jinak, než je skutečnost. Skupinové metody Skupinové metody jsou prosazovány především v dynamických společnostech a podnicích se zahraničním vedením či kapitálem. Na schůzku je pozváno několik kandidátů (6-12), kteří dostanou společně řešit nějaký praktický úkol, nebo mají zastávat určité role a obhajovat názor své role. Při těchto testech se hodnotí dravost, schopnost rychlého řešení, logické uvažování, tvořivost, schopnost vést druhé lidi a další. Z tohoto panelu může být vybrán 1 člověk, ale osvědčí-li se více lidí, i několik nových zaměstnanců. Interview / osobní schůzka / výběrový pohovor Výběrový pohovor se považuje za nejužší kolo výběru. Bývá veden manažerem, ke kterému má nový zaměstnanec nastoupit příp. i oblastním manažerem či majitelem firmy. Vedle otázek na znalosti a schopnosti jsou důležité i otázky testující osobnost kandidáta. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VÝBĚRU Nejčastější chyby u pohovorů jsou: 1. Halo efekt - hodnocení kandidáta na základě prvního dojmu (kandidát již při vstupu sympatický nebo nesympatický) nebo na základě podobnosti jiným nebo samotnému posuzujícímu, 2. Pygmalion efekt sdělené naděje tazatele, uchazeč se začne chovat tak, jak se od něj očekává, aniž by to odpovídalo jeho osobnosti. 3. Nepřipravenost na pohovor nepřipravenost působí neprofesionálně, navíc je vysoká pravděpodobnost, že se tazatel nedozví všechny potřebné informace.

4 4. Vyrušování vyrušování hlukem, jinými fyzikálními podmínkami nebo prací (často příliš zaměstnaní manažeři, kteří v průběhu pohovoru vyřizují telefonáty, korespondenci nebo vytvářejí prezentace a rozpočty). Tazatel za těchto podmínek nemůže plně vnímat uchazeče a lehce tak dochází ke zkreslení hodnocení. Stejně tak uchazeč nemůže v této situaci plně a otevřeně prezentovat svou osobu. 5. Nevyhovující časování pohovoru dva základní problémy nevyhovující čas schůzky pohovoru z hlediska pracovního vytížení tazatele nebo uchazeče (např. požadavek získat hlavního účetního coby tazatele v období účetní uzávěrky) nedodržení plánované doby pohovoru především nepřesnost začátku a příliš zdlouhavé jednání. Závěrečný moment výběrového řízení je komunikace se všemi kandidáty vyrozumění o přijetí či nepřijetí a uzavření výběru. Z hlediska podniku jde také o vyhodnocení úspěšnosti výběrového řízení a zhodnocení nákladů a výsledků. Na proces výběrového řízení navazuje podnikový proces přijetí zaměstnance do pracovního poměru tedy podpis pracovní smlouvy, orientace a adaptace. Zásady B. ROZVOJ A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ 1. Základní příprava na povolání 2. Orientace nového pracovníka na pracovišti 3. Další rozvoj pracovníků - kvalifikační vzdělávání, rekvalifikace, normativní vzdělávání, doškolování, průběžné vzdělávání, samostudium, příprava managementu 4. Hodnocení pracovníků - rozpoznat úroveň pracovního výkonu, rozpoznat silné a slabé stránky pracovníka, umožnit zlepšení výkonu, motivovat pracovníky, Typy hodnocení průběžné hodnocení stanovených úkolů hodnocení dlouhodobých výsledků práce neformální pochvala, uznání, povzbuzení, kritika, pověření důležitým úkolem formální (systematické) hospitace, kontroly dokumentace, přesčasů, financování 5. Plánování pracovního postupu C. ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ jasná pravidla 6 10 kritérií jednoduchá a srozumitelná kriteria vysoké platy nejsou zárukou spokojenosti objektivita udělení odměny bezprostředně po splnění úkolu

5 FORMY ODMĚŇOVÁNÍ Peněžní nárokové (plat) nenárokové (osobní ohodnocení, odměna) Nepeněžní zaměstnanecké výhody možnost DVPP, osobního rozvoje, stáží, uznání, pochvaly, kladné hodnocení práce pověřování důležitými úkoly povýšení seberealizace podíl na rozhodování příznivé pracovní podmínky perspektiva Zabezpečení pracovníků D. ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY Otevřená a podporující komunikace Sdílení zodpovědnosti a společné rozhodování Vztahy s odbory Otázky k procvičení: 1. Hlavní oblasti personálního managementu. 2. Co vše zahrnuje příprava a výběr pracovníků? 3. Co je potřeba udělat před výběrem nových lidí? 4. Jak lze získat kandidáty na pracovní pozice z vnitřních zdrojů? 5. Jak lze získat kandidáty na pracovní pozice z vnějších zdrojů? 6. Jaké znáte metody výběru pracovníků? 7. Jaké jsou rizika, že si vyberete špatně a proč? 8. Co všechno zahrnuje rozvoj a hodnocení pracovníků? 9. Jaké znáte formy odměňování pracovníků? 10. Jaké budete podporovat na svém pracovišti zaměstnanecké vztahy?

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku 5 Nábor Ú V O D Každá společnost musí více či méně řešit potřebu obsazení pracovních míst. Je mnoho způsobů řešení

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální činnosti ve vybraném podniku Bc. Alena Janečková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Možnosti uplatnění sociální pedagogiky a psychologie při řízení lidských zdrojů v podmínkách Městské policie

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více

STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ The Structured Interview as a Part of Selection Process Bakalářská

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nástroje personálního řízení společnosti TOP HOTEL PRAHA, a.s. Jana Dufková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více