Příjezdový cestovní ruch ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjezdový cestovní ruch ČR"

Transkript

1 Příjezdový cestovní ruch Č Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s.

2 OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí výsledků strana 0 Východiska a parametry projektu strana 0 Deskripce zahraničních a tranzitujících návštěvníků strana 09 Příloha: Dotazníky strana 76 ealizátor projektu strana 8

3 Příjezdový cestovní ruch - shrnutí hlavních poznatků V prvním čtvrtletí 0 utratili zahraniční turisté v průměru Kč, jednodenní návštěvníci Kč a tranzitující cizinci 7 Kč. V meziročním srovnání jsou výdaje jednodenních návštěvníků stejné, výdaje zahraničních turistů vzrostly o 6 % a výdaje tranzitujících naopak poklesly o %. ranzitující u nás méně kupují PHM. Při přepočítání výdajů podle jednotného kurzu (průměr za Q 0) jsou výdaje z loňského prvního čtvrtletí prakticky stejné. Q 0 Q 0 Q 0 elkem 79 8 Zahraniční turisté Během pobytu 88 Před pobytem elkem 9 0 Jednodenní návštěvníci Během cesty Před cestou 7 9 ranzitující návštěvníci Během průjezdu meziroční posuny SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

4 Příjezdový cestovní ruch - shrnutí hlavních poznatků Jednodenní návštěvníci: Kdo? Proč? Převažují obyvatelé ěmecka (9 %). Přijíždějí nejčastěji za nákupy (77 %). Jak často? Kam? o? Zahraniční turisté: Kdo? 76 % z nich minimálně x měsíčně. Především do příhraničních měst. Jejich výdaje se dělí především mezi nákup zboží a pohonných hmot. ejčastěji obyvatelé ěmecka (8 %), uska (9 %), Slovenska (9 %) a V. Británie (8 %). Proč? Jak často? Kam? o? ejčastěji na dovolenou (60 %). % z nich poprvé. ejčastěji do Prahy (68 %). ejvětší část výdajů celkem utratí za dopravu a ubytování, během pobytu pak za jídlo a zboží. Jak dlouho? V průměru stráví v Č,6 dne. meziroční posuny SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

5 Východiska a parametry projektu Metodika projektu Kvantitativní výzkum face-to-face rozhovor respondenta s tazatelem se zaznamenáním jeho odpovědí do tištěného dotazníku. ermín sběru dat: dle předem stanovených harmonogramů a kvót specifických pro hraniční přechod a typ návštěvníka. ílová skupina ílovou skupinu tvoří cizí účastníci cestovního ruchu odjíždějící z Č. Může se jednat o: Zahraniční turisty, tj. osoby s alespoň s jedním přenocováním Č. Jednodenní návštěvníky, tj. osoby bez přenocování v Č, pro které byla návštěva Č hlavním účelem jednodenního výletu. Místa dotazování v rámci šetření v okolí hlavních hraničních přechodů a v okolí hraničních přechodů regionálního významu - silniční hraniční přechody - železnice ranzitující cizince, kteří územím Č pouze projíždějí, hlavním cílem jejich cesty je jiný stát a v Č nepřespali jedinou noc (pokud Č projíždějí a v Č alespoň jednou přespali, řadíme tyto cizince mezi zahraniční turisty). - letiště - autobusová nádraží Více o nezměněné metodice a parametrech projektu lze nalézt např. v předchozí roční souhrnné zprávě (za rok 0). SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

6 Východiska a parametry projektu SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

7 Věkové kategorie Pohlaví Struktura vzorku Podle věkové skupiny a pohlaví - Q 0 ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0) yp návštěvníka ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0), n=980 (Q 0), n=906 (Q 0) Jednodenní návštěvník Zahraniční turista Muţ 6 ranzitující návštěvník Ţena 6 Q aţ 9 let 0 aţ let Q aţ 9 let 8 Q a více let 6 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

8 Struktura vzorku Hraniční přechod - země ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0), n=980 (Q 0), n=906 (Q 0) ěmecko akousko Polsko Slovensko Vnitrozemské Hraniční přechod - typ ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0), n=980 (Q 0), n=906 (Q 0) Silniční přechody Letiště Ţeleznice utobus Q Q 0 70 Q Q 0 70 Q Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

9 ČVLE VÝSLEDKY Z Q 0

10 Stát trvalého pobytu Všichni respondenti 7 z 0 zahraničních návštěvníků Č jsou obyvatelé sousedních států - ěmci (9 %), Slováci ( %), akušané (0 %) a Poláci (9 %). 9 % obyvatel sousedních států využívá silniční přechody. Ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vrostl podíl akušanů (+ p.b.). Páté místo v pořadí návštěvnosti patří usům, jejichž podíl dlouhodobě roste. Opačný trend sledujeme u návštěvníků z Velké Británie (v roce 006 činil podíl Britů 8 %, nyní pouze %). Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvníci představují polovinu všech zahraničních návštěvníků Č. ž na výjimky se jedná o obyvatele sousedních států nejčastěji ěmce (9 %) zpravidla ze sousedních spolkových zemí Saska a Bavorska. Meziročně dochází k výraznému nárůstu podílu akušanů (o p.b.). Část těchto nových návštěvníků se rekrutuje z řad zahraničních turistů, jejichž podíl naopak klesá. Většina jednodenních návštěvníků z nesousedních států jsou Evropané přijíždějící do Č za obchodem.

11 Stát trvalého pobytu Zahraniční turisté Zahraniční turisté představují / všech zahraničních návštěvníků Č. Ve skupině OP se objevují obyvatelé pouze ze sousedních zemí ěmci (. místo 8 %) a Slováci (. místo 9 %). Vedle nich jsou zde usové (těm patří vůbec poprvé druhá příčka - jejich podíl dlouhodobě roste, meziročně o p.b.), Britové a Francouzi. Z mimoevropských států navštěvují Č nejčastěji meričané, Japonci či Číňané. ranzitující cizinci ranzitující cizinci představují desetinu všech zahraničních návštěvníků Č. ranzitující využívají nejčastěji tato místa: Letiště Praha, Břeclav, Petrovice, Hatě a š. ostoucí ceny pohonných hmot v Č komplikují práci našim tazatelům tranzitující zde nestaví. / představují obyvatelé sousedních států nejčastěji ěmci ( %)

12 Stát trvalého pobytu V Š H E S P O D E ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0), n=980 (Q 0), n=906 (Q 0) ěmecko Slovensko 0 akousko Polsko 9 0 usko Velká Británie Francie tálie Ostatní země EU- 6 Ostatní Q 0 Q 0 Q 0 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

13 Stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) ěmecko akousko 0 Slovensko 6 Polsko Ostatní Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

14 Stát trvalého pobytu ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Z H Č U S É 8 ěmecko usko 8 7 Slovensko Velká Británie Francie 7 Q 0 akousko 6 7 Q 0 tálie Španělsko Q 0 Jiţní merika US 8 Ostatní země EU Ostatní 0 0% % 0% % 0% % 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

15 Stát trvalého pobytu Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) ěmecko Polsko Slovensko akousko usko Maďarsko umunsko Ostatní země EU- Ostatní Q 0 Q 0 Q 0 9 0% % 0% % 0% % 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

16 Hlavní důvod návštěvy Všichni respondenti Dominantním důvodem zájmu o návštěvu Č jsou nákupy (9 %). 7 z 0 nakupujících jsou ěmci, kteří pravidelně navštěvují příhraniční nákupní místa v okolí česko-německých hranic. a druhém místě je dovolená, která je obecně v zimních měsících méně zmiňována. Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím ztrácí p.b. Částečně k tomu mohlo přispět velmi mrazivé počasí na přelomu ledna a února tohoto roku. Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvnici přijíždějí do Č nejčastěji na nákupy. Meziročně vzrostl podíl nakupujících o p.b. Jak už bylo řečeno, jedná se o specifikum ěmců 88 % z nich přijíždí právě na nákupy. S velkým odstupem následuje dovolená ( %). Zahraniční turisté Pro zahraničním turisty je nejčastějším důvodem zájmu o Č dovolená. Ve srovnání s loňským rokem došlo k poklesu o p.b. Většina zahraničních turistů Č ze vzdálených destinací přijíždí do Č právě na dovolenou. Druhým nejčastějším důvodem je obchodní cesta, která již druhým rokem zaznamenává postupný nárůst, ale stále velmi zaostává za maximem z dobu před finanční krizí.

17 Hlavní důvod návštěvy V Š H E S P O D E ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0), n=980 (Q 0), n=906 (Q 0) ákupy Dovolená ranzit Obchodní cesta ávštěva příbuzných Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

18 Hlavní důvod návštěvy J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) ákupy Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní 6 Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

19 Hlavní důvod návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Z H Č Dovolená Obchodní cesta U S É ávštěva příbuzných ákupy 8 6 Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 9

20 Frekvence návštěv Č Všichni respondenti Frekvence návštěv Č je poměrně častá zejména ve skupině jednodenních návštěvníků. Minimálně x měsíčně přijíždí / zahraničních návštěvníků. ových návštěvníků přijelo do Č pouze 8 %. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se frekvence návštěv zvýšila. Jednodenní návštěvníci ávštěvy jednodenních návštěvníků jsou velmi časté / přijíždí minimálně x měsíčně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se frekvence návštěv zvýšila. ejčastěji k nám jezdí akušané a ěmci. Frekvence je nejvyšší u nákupních návštěv.

21 Frekvence návštěv Č Zahraniční turisté ávštěvy zahraničních turistů jsou nejméně časté / přijely do Č vůbec poprvé. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se frekvence návštěv rovněž zvýšila. uristé z bližších destinací k nám jezdí častěji nejčastěji Slováci a ěmci. ejvíce nových turistů pochází ze vzdálenějších destinací. Z žebříčku OP0 států jsou to nejčastěji meričané, Španělé a Francouzi (cca 7 z 0 je v Č vůbec poprvé). ejčastěji jezdí do Č turisté na nákupy a na návštěvu příbuzných a známých. ranzitující návštěvníci / tranzitujících navštěvují Č několikrát ročně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se frekvence návštěv nezměnila. ranzitující nenavštěvují Č pouze v rámci tranzitu. / zde v minulosti byly na vícedenní návštěvě, tzn. jako turisté. zde platí pravidlo čím blíže k Č, tím častější návštěvy.

22 Frekvence návštěv Č V Š H ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0), n=980 (Q 0), n=906 (Q 0) Minimálně x měsíčně E S P O D E ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně neţ x za rok Q 0 Q 0 Q 0 Byl(a) jsem zde poprvé % % 0% % 0% % 0% % 0% % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

23 Frekvence návštěv Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) Prakticky kaţdý den -x týdně -x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně neţ jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Q 0 Q 0 Q 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

24 Frekvence návštěv Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Z H Č Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně U S É Jednou za rok Méně neţ x za rok Q 0 Q 0 Q 0 Byl(a) jsem zde poprvé 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

25 Frekvence návštěv Č Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) Minimálně x týdně Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Z Jednou za rok Méně neţ jednou za rok Q 0 Q 0 Q 0 Byl(a) jsem zde poprvé 8 9 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

26 Forma návštěvy Č Otázku ohledně formy návštěvy pokládáme pouze jednodenním návštěvníkům a zahraničním turistům. Dotazovací situace neumožňuje podrobně vyšetřit skupinu organizovaných zájezdů (pracovních i přes K), proto je tato skupina v šetření podhodnocena (pozn. ze skupiny společně cestujících osob se dotazujeme pouze jedné). Z tohoto důvodu proběhne během následujících dvou čtvrtletí došetření organizovaných zájezdů, díky kterému bude možné tuto kategorii verifikovat. Jednodenní návštěvníci Ve skupině jednodenních návštěvníků neočekáváme dramatické změny zjištěné došetřením. Pravděpodobně zjistíme podhodnocení kategorie organizovaných nákupních zájezdů. Většina jednodenních návštěvníků přijíždí individuálně. a jednodenní pracovní cesty přijíždí zejména Slováci. Zahraniční turisté aopak ve skupině zahraničních turistů očekáváme, že vlivem došetření se významně zvýší podíl turistů přijíždějící zprostředkovaně přes cestovní kanceláře. yní převažuje podíl individuálních návštěv. ůst podílu vícedenních obchodních cest se logicky promítá i do této kategorie.

27 J E D O D E Á V Š Ě V U S É Forma návštěvy Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=809 (Q 0), n=80 (Q 0), n=87 (Q 0) ndividuálně Pracovně na sluţební cestu S K Jinak SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7 0% % % % % % 6% 7% 8% 9% 0% % % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen Q 0 Q 0 Q

28 Forma návštěvy Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) ndividuálně Pracovně na sluţební cestu S K Jinak 0, 0, 0,6 0,8 0,8 0,8 Q 0 Q 0 Q % % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

29 Forma návštěvy Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Z H Č U S É ndividuálně Pracovně na sluţební cestu S K Q 0 Q Q 0 Jinak 0% % % 6% 8% 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 9

30 Délka pobytu Zahraniční turisté V prvním čtvrtletí 0 činil průměrný počet přenocování,6 noci; medián (tj. prostřední hodnota souboru) noci. Desetina turistů přenocovala v Č pouze jednou, téměř polovina a více nocí. Meziročně došlo k mírnému poklesu počtu strávených dní (o 0, dne). Pokles lze odůvodnit úbytkem nadprůměrně dlouhých pobytů. Počet přenocování je ovlivněn celou řadou charakteristik. Závisí na účelu návštěvy nejkratší pobyty jsou pobyty nákupní (průměrný počet přenocování činí,6 noci), naopak nejdelší jsou pobyty studijní a léčebné, které mnohdy trvají i několik týdnů (průměrný počet přenocování činí,6 noci). Dále závisí na státu trvalého pobytu turisty. Delší pobyty volí turisté ze vzdálenějších destinací. a nejdelší pobyty (z OP) k nám jezdí usové, kteří u nás absolvují nejvíce nadprůměrně dlouhých léčebných pobytů.

31 Z H Č Délka pobytu Průměrný počet přenocování OÁZK: Kolikrát jste během této Vaší návštěvy v Č přenocoval(a)/přespal(a)? ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Q 0,6 Q 0 0 Počet nocí strávených v Č OÁZK: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v Č? ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) noc noci noci - nocí 6 a více nocí 0 U S É Q 0,7 Q Q 0,9 Q nocí nocí nocí nocí nocí 6 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

32 Délka pobytu Z H Č U S É Počet přenocování podle země pobytu ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0),7 ěmecko,7, 7,6 usko 7,7 7,,6 Slovensko,,,9 Velká Británie,,, Francie,9, Q 0 Počet přenocování podle účelu návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných ákupy Ostatní,6,,6,,0,0,,,,,,0 Q 0 Q 0 Q 0,6 7,7, Ostatní země EU-,,,, Q 0 Q 0 elkem bez ostatních,,,,6 Ostatní,0 elkem,7,,9 nocí nocí nocí 7 nocí 9 nocí nocí nocí nocí nocí nocí 6 nocí 7 nocí 8 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

33 Druh ubytování v Č Zahraniční turisté 77 % turistů se ubytovává v hotelu, motelu nebo penzionu. 7 % využívá neplacené ubytování. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poměrně značně narostl podíl turistů ubytovaných v hlavní kategorii HUZ (hotel, motel, penzion), a to o p.b. a druhou stranu je potřeba poznamenat, že podíl takto ubytovaných turistů byl v prvním čtvrtletí roku 0 ve srovnání s průměrem za celý rok 0 podprůměrný. Počet přenocování v jednotlivých ubytovacích kategoriích zůstal v porovnání se stejným obdobím loňského roku takřka nezměněn. ejdelší pobyty volí turisté ubytovaní v ostatních HUZ a placených UZ. V hotelech a penzionech se ubytovávají turisté na dovolené (hlavně ti ze vzdálenějších destinací) nebo turisté na obchodní cestě. eplacené ubytování v soukromí využívají turisté ze sousedních zemí, kteří do České republiky přijeli navštívit se příbuzné a známé.

34 Z H Č Druh ubytování v Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Hotel, motel, penzion Kemp 0, 0, 0, Počet přenocování podle typu ubytování ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Hotel, motel, penzion Kemp,0,,0,8,8, Q 0 Q 0 Q 0 U S É Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí 0,, 9, 9,,, eplacené ubytování eplacené ubytování,,,7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 nocí nocí 7 nocí 0 nocí nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

35 avštívená místa v Č Otázku ohledně navštívených míst Č pokládáme všem zahraničním návštěvníkům. éměř polovina tranzitujících ale nedokáže konkretizovat místa, která během průjezdu Č navštívila. Z tohoto důvodu zpracováváme výsledky pouze za jednodenní návštěvníky a zahraniční turisty. Seznam navštívených míst zahrnuje cca 0 položek. V rámci doplňkové aktivity strukturalizace dat šetření na kraje dojde k dočištění navštívených míst a přiřazení územní příslušnosti, čímž se seznam navštívených míst výrazně navýší a celá kategorie se ještě více zpřesní. Je potřeba poznamenat, že od Q 0 byly na základě kce čárkování upraveny velikostní podíly jednotlivých přechodů. ato úprava měla vliv na některá navštívená místa. ejvíce se tato změna týkala přechodů š a Folmava, kde byl velikostní podíl přechodů navýšen na úkor většiny ostatních německých přechodů. Poslední poznámka se týká období, ve kterém sběr dat probíhal. Pro zimní období je typická nižší návštěvnost míst s historickými památkami, které bývají v tomto období uzavřené. Dále se snížila návštěvnost některých míst díky zhoršené sjízdnosti některých komunikací (např. homutov).

36 avštívená místa v Č Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvníci preferují především místa v blízkosti hranice, proto u této skupiny převládají větší města v blízkosti všech hraničních přechodů (š, Folmava, Hodonín, Hora sv. Šebestiána, Hřensko). 8 % jednodenních návštěvníků navštíví pouze jedno místo, a to v okolí hraničního přechodu, který využili k odjezdu z Č. Zahraniční turisté Hlavním cílem cesty zahraničních turistů je Praha (68 %). S velkým odstupem následují Brno (7 %) a Karlovy Vary ( %). Další místa reprezentují velká města a turisticky zajímavá místa. Ovšem žádné z nich nedosahuje více než %. ni zahraniční turisté během návštěvy Č příliš necestují. 8 % jede na jedno místo.

37 J E D O D E Á V Š Ě V U S É avštívená místa v Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=809 (Q 0), n=80 (Q 0), n=87 (Q 0) Praha š Folmava Brno Hodonín heb Karlovy Vary Hora Svatého Šebestiána Hřensko Varnsdorf 0% % % % % % 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 Q 0 Q 0 Q 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

38 avštívená místa v Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) š Folmava Hodonín Hora Svatého Šebestiána Hřensko Varnsdorf Český ěšín heb Mníšek Ţelezná uda Q 0 Q 0 Q ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% % % % % % 6% 7% 8% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

39 avštívená místa v Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Z H Č U S É Praha Brno Karlovy Vary Františkovy Lázně Plzeň Český Krumlov Mariánské Lázně Znojmo heb Ostrava 7 6 Q 0 Q 0 Q % % % % % % 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 9

40 Výdaje placené před cestou/pobytem Jednodenní návštěvníci Výdaj před cestou platilo % jednodenních návštěvníků. V průměru se jednalo o částku Kč na osobu a den a největší část z této částky připadla na dopravu a nákup pohonných hmot. V porovnání se stejným obdobím loňského roku klesl podíl platících návštěvníků o p.b., průměrný výdaj naopak vzrostl o %, a to i při přepočítání výdajů podle jednotného kurzu. V položkovém koši vzrostly výdaje spojené s dopravou a naopak poklesly výdaje na nákup pohonných hmot. Zahraniční turisté Výdaj před pobytem platilo 78 % zahraničních turistů. V průměru se jednalo o částku 0 Kč na osobu a den a největší část z této částky připadla na dopravu a zájezd na klíč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku klesl podíl platících turistů o, p.b. Průměrný výdaj naopak vzrostl o 6 % (při přepočítání výdajů podle jednotného kurzu dokonce o %). Prakticky celý nárůst průměrných výdajů připadl na účet dopravy.

41 Výdaje placené před cestou J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) Q 0, Á V Š Ě V Q 0 Q 0,, 0% % % 6% 8% 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

42 Výdaje placené před cestou J E D O D E Výdaje před cestou - jednodenní Částka Q 0 Q 0 7 Q 0 9 Á V Š Ě V Struktura výdajů Kč % Kč % Kč % Doprava 7,0 7, 7, Pohonné hmoty 0,6 6,8 6,0 Zboží 0 7, 9,9, Ostatní 0 7, 9 6, 0, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

43 Výdaje placené před pobytem Z H Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Q 0 78,0 U S É Q 0 8, Q 0 80, 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

44 Výdaje placené před pobytem Z H Č U S É Výdaje před pobytem - turisté Struktura výdajů Q 0 Částka 0 Q 0 67 Q 0 Kč % Kč % Kč % Zájezd na klíč 67, 7,8 76 0,6 Ubytování,6 79, 0, Doprava 6,7 8 0, 7 9, Pohonné hmoty,,6 7,0 90 Zboží, 7, 0, Ostatní,,8,6 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

45 Výdaje placené během cesty/pobytu Jednodenní návštěvníci Během návštěvy Č utratili jednodenní návštěvníci v průměru 80 Kč. / z této částky připadly na nákup zboží, dalších 9 % na nákup pohonných hmot. Meziročně se průměrný výdaj prakticky nezměnil (a to ani při přepočítání podle jednotného kurzu). Ve spotřebním koši vzrostl podíl zboží (o p.b.) a naopak poklesl podíl PHM (o p.b.). Zahraniční turisté Během pobytu v Č utratili turisté v průměru 88 Kč. ejvětší část výdajů připadla na stravování (7 %), zboží ( %) a ubytování ( %). Meziročně poklesl průměrný výdaj o % (a to i při přepočítání výdajů podle jednotného kurzu). Ve spotřebním koši pokles podíl výdajů připadající na nákup zboží. Ostatní položky zůstaly nezměněny. ranzitující cizinci Během cesty utratili tranzitující v Č v průměru 7 Kč. Výdaje připadly především na zboží ( %) a pohonné hmoty (9 %). Meziročně poklesl průměrný výdaj o % (při přepočtu o 0 %). Pokles výdajů lze vysvětlit nárůstem cen pohonných hmot v Č. S výjimkou ěmecka jsou pohonné hmoty v okolních zemích levnější. ranzitujícím se vyplatí přejet naši republiku a tankovat až za hranicemi (tedy kromě cest směřujících do ěmecka). Ve spotřebním koši poklesly výdaje na pohonné hmoty o p.b. což v korunovém vyjádření představuje téměř 0 Kč.

46 Výdaje placené během cesty J E D O D E Výdaje během cesty - jednodenní Částka Struktura výdajů Q 0 Q 0 Q Kč % Kč % Kč % Á V Š Ě V Doprava 0,9 8 0,6 6, Pohonné hmoty 00 9,0 0,0 0,6 Stravování 80,8 79,7 88 6, Zboží 89 9, 90 6, 78 6, Ostatní 69,0 6, 7, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

47 Výdaje placené během pobytu Z H Č U S É Výdaje během pobytu - turisté Q 0 Q 0 Q 0 Částka 88 Struktura výdajů Kč % Kč % Kč % Ubytování 79,7 96,0 8, Doprava 76,9 8,8 60, Pohonné hmoty 6,,7, Stravování 6 6,9 00 8, 6 7, Zboží 6, 6,6 6 7,7 Ostatní 0,9 0,6 9,7 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

48 Výdaje placené během průjezdu Z U J Výdaje během průjezdu - tranzitující Částka 7 Struktura výdajů Q 0 Q 0 Q Kč % Kč % Kč % Doprava 9,0 7, 8, Z Pohonné hmoty 9 8,9 80, 8,6 Stravování 86,9 6,6 00,9 Zboží 99,,, Ostatní 90 7,7, 8 6, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

49 elkové výdaje Jednodenní návštěvníci elkové výdaje jednodenních návštěvníků činí Kč na osobu a den. ejvětší část výdajů připadá na nákup zboží ( %) a pohonných hmot (9 %). Meziročně se průměrné výdaje prakticky nezměnily (ani po přepočtu). Ve spotřebním koši klesly výdaje na nákup pohonných hmot. Ze sousedních zemí u nás nadprůměrně utrácejí ěmci. / výdajů návštěvníků z nesousedních zemí (více než 000 Kč) připadají na výdaje placené před cestou (letenka). Z hlediska důvodů návštěvy se jako nejpřínosnější jeví obchodní cesty. icméně polovina výdajů za obchodní cesty je utracena před cestou a mnohdy tyto příjmy zůstávají v zahraničí. Během návštěvy u nás nejvíce utrácí nakupující. Zahraniční turisté elkové výdaje zahraničních turistů činí Kč na osobu a den, přičemž % z této částky připadá na výdaje placené během pobytu. Ve spotřebním koši jsou nejvíce zastoupeny tyto položky: doprava (7 %), ubytování (8 %), zboží ( %) a stravování ( %). Meziročně vzrostly průměrné výdaje o 6 % (po přepočtu o 7 %). Ve spotřebním koši vzrostly výdaje na dopravu a poklesly výdaje na nákup zboží. Z OP zemí mají největší výdaje usové (před i během pobytu). Z hlediska důvodu návštěvy jsou nejpřínosnější dovolené a obchodní cesty, ovšem polovina z těchto výdajů je placena před pobytem.

50 elkové výdaje J E D O D E Výdaje celkem - jednodenní Částka Struktura výdajů Q 0 Q 0 Q Kč % Kč % Kč % Á V Š Ě V Doprava 86,7 8,,6 Pohonné hmoty 9, 0 6, 79,9 Stravování 80, 79, 88,9 Zboží 89,8 90 8,7 796,9 Ostatní 78, 7,6 87,8 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 0

51 elkové výdaje Z H Č U S É Výdaje celkem -turisté Q 0 Q 0 Q 0 Částka 79 8 Struktura výdajů Kč % Kč % Kč % Zájezd na klíč 67,,6 76, Ubytování 8,0 7 8, 9 7,7 Doprava 6 7,0 668,9 07,9 Pohonné hmoty 89,8 8, 8,7 Stravování 6,8 00, 6 6, Zboží 0,9 88,0 8 7, Ostatní 8 0, 9, 6 9,8 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

52 elkové výdaje stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) ěmecko Slovensko Polsko akousko Ostatní Q 0 Ø Kč 70 Q 0 Ø 9 Kč Q 0 Ø 0 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

53 elkové výdaje důvod návštěvy J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) ákupy Dovolená Q 0 Ø Kč Q 0 Ø 9 Kč Q 0 Ø 0 Kč Á V Š Ě V Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

54 elkové výdaje stát trvalého pobytu Z H Č U S É ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) ěmecko usko Slovensko Velká Británie Francie Ostatní země EU- Ostatní Q 0 Ø Kč Q 0 Ø 79 Kč Q 0 Ø 8 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

55 elkové výdaje důvod návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Z H Č Dovolená Obchodní cesta U S É ávštěva příbuzných ákupy Q 0 Ø Kč Q 0 Ø 79 Kč Q 0 Ø 8 Kč Ostatní ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

56 elkové výdaje druh ubytování ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Z H Č Hotel, motel, penzion Kemp U S É Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí eplacené ubytování Q 0 Ø Kč Q 0 Ø 79 Kč Q 0 Ø 8 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

57 Spokojenost s návštěvou Č Všichni respondenti éměř / návštěvníků byly s pobytem v Č velmi spokojeni, / spíše spokojena. avíc v meziročním porovnání se spokojenost zvýšila. ejspokojenější jsou pravidelní návštěvníci Č, kteří si buď na nedostatky zvykli, nebo jim nic nevadí. Ze sousedních států jsou spokojenější Slováci a ěmci, z nesousedních států jsou nejspokojenější Britové, meričané a usové. / návštěvníků neshledaly na návštěvě Č žádná negativa. Ubylo stížností na infrastrukturu a špatný stav silnic. V meziročním srovnání se u obou skupin objevilo více negativních reakcí na výši cen. Jednodenní návštěvníci éměř / jednodenních návštěvníků byly s pobytem v Č velmi spokojeni, / spíše spokojena. / neshledaly žádná negativa. ejčastějšími výtkami jsou infrastruktura a ceny. Meziročně se celková spokojenost zvýšila. Jako výtka je méně zmiňována infrastruktura, častěji ceny. ejspokojenější jsou Slováci a cizinci navštěvující své příbuzné a známé. Zahraniční turisté Jsou nejvíce spokojenou skupinou návštěvníků. 8 % je velmi spokojeno, 6 % spíše spokojeno. / neshledaly žádná negativa. ejčastěji je vytýkána špatná jazyková vybavenost a přístup lidí (i ve službách) a infrastruktura. Meziročně se celková spokojenost zvýšila.

58 ranzitující cizinci Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci Všichni respondenti Spokojenost s návštěvou OÁZK: Zhodnoťte své zkušenosti s návštěvou Č. Jak celkově hodnotíte Č? Jak se Vám zde líbilo? ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0), n=980 (Q 0), n=906 (Q 0) =velmi spokojen =zcela nespokojen Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

59 J E D O D E Á V Š Ě V U S É egativa Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=809 (Q 0), n=80 (Q 0), n=87 (Q 0) Ţádné nfrastruktura, stav silnic eny Jazyková vybavenost a příštup obyvatel Jazyková vybavenost lidí ve sluţbách axisluţby Orientační a navigační systém Stravovací sluţby Doprava Ostatní SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 9 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 7 Q 0 Q 0 Q

60 egativa Č J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=7 (Q 0), n=8 (Q 0) Ţádné 6 nfrastruktura, stav silnic 7 6 eny Á V Š Ě V Jazyková vybavenost lidí ve sluţbách Orientační a navigační systém Jazyková vybavenost a příštup obyvatel Doprava Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% % % 6% 8% 0% % SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 60

61 egativa Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0), n=66 (Q 0), n= (Q 0) Z H Č U S É Ţádné Jazyková vybavenost a příštup obyvatel nfrastruktura, stav silnic Jazyková vybavenost lidí ve sluţbách axisluţby eny Orientační a navigační systém Stravovací sluţby Ubytovací sluţby Doprava Ostatní Q 0 Q 0 Q ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% % 0% % 0% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

62 Frekvence využívání informačních zdrojů Všichni respondenti Prakticky všichni zahraniční návštěvníci využívají při plánování návštěvy Č nějaké informační zdroje. Většina se spoléhá na vlastní zkušenosti (69 % - vždy), polovina využívá internet a téměř třetina dá na doporučení svých známých. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku využívají zahraniční návštěvníci více informačních zdrojů nejvyšší nárůst je u internetu a doporučení od známých. Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvníci spoléhají především na dosavadní vlastní zkušenosti (7 % - vždy). Více než čtvrtina jednodenních nečerpá informace z internetu. Meziročně nárůst počtu využívaných informačních zdrojů internet, doporučení od známých a tištění průvodci. Zahraniční turisté Převládající informační zdroj je uváděn internet (7 % - vždy). Meziročně se pořadí oblíbenosti informačních zdrojů nezměnilo. ranzitující cizinci Podobně jako jednodenní návštěvníci i tranzitující dají na své vlastní zkušenost (7 % - vždy). a rozdíl od jednodenních návštěvníků využívají častěji internet.

63 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 V Š H ZÁKLD: Všichni respondenti; n=9 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vţdy, =Občas, =Vůbec) Vţdy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 69 8, E S P O D E nternet Doporučení přátel/známých ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování ,7,8,0,, Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku 8 0, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi, ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

64 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vţdy, =Občas, =Vůbec) Vţdy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 7, Doporučení přátel/známých 9 60,8 Á V Š Ě V nternet ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku ,9,,,, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 0, ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

65 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 Z H Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=0 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vţdy, =Občas, =Vůbec) Vţdy Občas Vůbec Průměr nternet Dosavadní vlastní zkušenosti Doporučení přátel/známých ,,,8 U S É ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku ,9,, Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování 0, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 9 6, ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

66 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vţdy, =Občas, =Vůbec) Vţdy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 7 8 8, nternet 6,6 Doporučení přátel/známých 9 7,9 Z ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování ,0,,, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 6 9 6, ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 66

67 Další charakteristiky tranzitujících cizinců ranzitující cizinci 7 z 0 tranzitujících míří do některé ze sousedních zemí, nejčastěji do ěmecka ( %). Mimo sousední země se nejčastěji tranzituje do tálie (7 %), Maďarska (6 %), Španělska ( %), Francie ( %) a uska ( %). 9 z 0 tranzitujících je na odjezdu do cílové země, zbývajících 0 % se již vrací z cesty domů. Většina tranzitujících cestuje do cílové země na více dní, medián počtu přenocování činí. ranzitujících se ptáme na důvod, proč cílovou zemí cesty není Č. řetina cestuje do cílové země za prací, ostatní důvody jsou marginální. Polovina tranzitujících uvádí jiný důvod, který ovšem není dotazníkem konkretizován. Proškolili jsme tazatele, aby od respondentů zjišťovali, jaké další důvody je vedou k tomu, že Č není cílovou destinací. Při cestování do cizích zemí mají tranzitující největší zájem o prohlídky místních památek (0 %), poznávání kultury (7 %), sport (6 %), poznávání přírody a pobyty u vody ( %).

68 Další charakteristiky tranzitujících cizinců ranzitující cizinci řetina tranzitujících nebyla nikdy v Č na vícedenní návštěvě. Polovina plánuje přijet do Č na dovolenou (v horizontu následujících let). Z těch, co nikdy nebyli v Č na vícedenní návštěvě, plánuje dovolenou 0 %. Potenciální zájemce o dovolenou nejvíce lákají: památky, Praha, nákupy. Právě nákupy se stávají čím dál více atraktivní (před rokem jen %, nyní 6 %). o by musela Č tranzitujícím nabídnout, aby zde tranzitující strávili část své dovolené? Kromě moře, tropického počasí nebo velehor, což jsou věci, které se dost těžko mění, bychom se měli soustředit na ceny; propagaci kultury a historie; na kvalitu služeb a na informovanost především. Když tranzitující cizinci hodnotí Č jako turistickou destinaci, pak nejhůře hodnotí nabídku a služby cestovních kanceláří, možnosti trávení dovolené a dostatek konkrétní informací. abídka zcela jistě nějaká existuje, ale není zřejmě správně komunikována. Za hranicemi Č zaznamenává mediální propagaci Č jako turistické destinace stále menší skupina tranzitujících. K propagaci Č by bylo nejvhodnější využít internetu, kde čerpá většina tranzitujících při plánování svých cest.

69 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z ílová země ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) ěmecko Polsko 9 9 akousko 9 Slovensko 0 7 tálie Q Q 0 Maďarsko Q 0 Španělsko Francie usko Ukrajina 9 Ostatní 0% % 0% % 0% % 0% % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 Počet nocí v cílové zemi ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) Bez přespání noc 9 7 noci Q 0 Q 0 0 noci Q nocí a více nocí 7 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 69

70 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) POZÁMK: Možnost uvést více důvodů estuji z pracovních důvodů Č nemá hory s podmínkami, které hledám Č nemá podnebí/klima, které hledám Č nemá zajímavé přírodní/kultruní památky V Č je draho V Č nelze provozovat mé oblíbené aktivity/sporty Č nemá moře/pláţe/písek Jiné důvody Důvod pro nezvolení Č Q 0 Q 0 Q 0 9 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 uristické priority ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) 0 Prohlídky místních památek 6 7 Poznávání kultury jiné země 8 6 Sport, sportovní aktivity Poznávání přírody 7 Pobyt u vody Ozdravné a léčebné pobyty Q 0 Q 0 Gurmánství, místní speciality Q 0 oční ţivot Kulturní akce 9 Jiné oblasti 8 9 0% % 0% % 0% % 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 70

71 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z Počet vícedenních návštěv Č ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) ikdy 7 Jednou Dvakrát 7 - x 0-9 krát 0 0 a vícekrát 7 Q 0 Q 0 Q 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 Úvahy o dovolené v Č ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Q 0 Q Q 0 6 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

72 Hlavní důvody zájmu o návštěvu Č Z U J Z ZÁKLD: ranzitující ciznici, kteří uvedli, ţe chtějí v Č strávit dovolenou; n=09 (Q 0), n=8 (Q 0), n= (Q 0) POZÁMK: Moţnost uvést více důvodů Památky, architektura Praha ákupy odina a přátelé Kultura, historie Sport Příroda Poznávání Č se líbí, návrat ekreace Ostatní Q 0 Q 0 Q 0 7 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

73 Hlavní motivátory k návštěvě Č Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0) POZÁMK: Moţnost uvést více důvodů Klima Vyšší hory eny Kultura, historie, památky, zajímavá místa Sluţby nformace, komunikace (jazyk) Sportovní vyţití a rekreace (lázně) Vzrušení, aktivity, noční ţivot, novinky Z Doprava, infrastruktura Ubytování, jídlo Příroda ic V Č je vše OK Podle přání rodiny edostatek času emám zájem o dovolenou v Č Uţ v Č byl ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% % 0% % 0% % 0% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

74 Hodnocení Č Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Výborné hodnocení, =ejhorší hodnocení) =výborné hodnocení =nejhorší hodnocení Průměr Osobní bezpečnost Stravování na dovolené Doprava na dovolenou ,0,0, Ubytování na dovolené, Z enová dostupnost/variabilita Dostatek konkrétních informací o místě dovolené ozmanitá nabídka trávení dovolené ,,, abídka a sluţby cestovních kanceláří 8 0 6,7 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

75 Propagace Č v zahraničí Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=9 (Q 0), n=00 (Q 0), n=77 (Q 0) POZÁMK: Moţnost uvést více odpovědí Prezentace na internetu eklama v V nzerce v tisku nformační letáky Prezentace na výstavách, veletrzích cestovního ruchu Jiná forma ezaznamenal(a) ţádnou propagaci Q 0 Q 0 Q 0 7 ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, leden-březen 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

76 Příloha: DOZKY SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 76

77 Jednodenní návštěvníci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 77

78 Jednodenní návštěvníci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 78

79 Zahraniční turisté SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 79

80 Zahraniční turisté SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 80

81 ranzitující cizinci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

82 ranzitující cizinci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

83 ealizátor projektu Společnost SEM/MK Managing Director Jan UČEK elefon: Senior nalyst Markéta HÁJKOVÁ elefon: SEM/MK, a.s. hlumčanského, Praha 8 elefon: Fax: Web: ČO: 68 99, DČ: Z Bankovní spojení: ČB Praha, a Příkopě 8, č.ú.:6900/070 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Bohdana Holá, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních

Více

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011 Listopad 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalysts: van Brhlík, Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012 Květen 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť 8 železničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 009-015 Listopad 010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 010 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za červenec - září 009 Říjen 009 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za duben červen 009 Červenec 009 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí 2016 Průběžná zpráva 4Q 2016 Obsah Hlavní zjištění 0 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 72 Příjezdový cestovní ruch

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015 Příjezdový cestovní ruch 015-016 Průběžná zpráva 4Q 015 Obsah Hlavní zjištění 03 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 74 Příjezdový cestovní ruch 015 016,

Více

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH 009-05 Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním

Více

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09 Příjezdový cestovní ruch 00-0 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za červenec - září 00 Říjen 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch -6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 5-6 Průběžná zpráva Q 6 Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků 5 Metodika projektu 5 Realizátor dotazníku Příjezdový cestovní ruch 5 6, Průběžná zpráva

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Květen 0 / Prezentce výsledků výzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: vn Brhlík, Mrkét Hájková Souhrnné výsledky z. čtvrtletí 0 Q 0 Odhd počtu cizinců jejich výdjů

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Středočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,245.338 ze zahraničí: 1,969.719 (87,7 %) z tuzemska: 275.619 (12,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 90.028 osob (4,2

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016 research solutions < Kraj Vysočina Jací zahraniční návštěvníci přijeli do kraje? Jaké byli jejich výdaje? únor 2017 Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch 2009-2015 do jednotlivých

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" byl v první čtvrtině

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času.

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času. Níže uvedený text pochází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Liberec 1 Analýza současných návštěvníků České republiky

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy 2017 2018 Katedra rekreologie Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Tř. Míru 117 771 11 Olomouc 2018 Zpracovali: Univerzita Palackého v Olomouci

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,127.558 ze zahraničí: 6,110.762 (85,7 %) z tuzemska: 1,016.796 (14,3 %) Celkový přírůstek hostů: 521.782 osob (7,9 %) ze zahraničí

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více