Molekulová fyzika. (test version, not revised)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Molekulová fyzika. (test version, not revised)"

Transkript

1 Molekulová fyzika (test version, not revised) Petr Pošta 1. října 2010

2 Obsah Úvod Kinetická teorie látek Modely skupenství Konstanty a veličiny

3 Úvod Co jsme doposud zkoumali?

4 Úvod Co jsme doposud zkoumali? Pohyb

5 Úvod Co jsme doposud zkoumali? Pohyb hmotného bodu

6 Úvod Co jsme doposud zkoumali? Pohyb hmotného bodu tuhého tělesa

7 Úvod Co jsme doposud zkoumali? Pohyb hmotného bodu tuhého tělesa pohyby v gravitačním poli

8 Úvod Co jsme doposud zkoumali? Pohyb hmotného bodu tuhého tělesa pohyby v gravitačním poli stacionární proudění kapalin a plynů

9 Úvod Co jsme doposud zkoumali? Pohyb hmotného bodu tuhého tělesa pohyby v gravitačním poli stacionární proudění kapalin a plynů Ve všech případech jde o ustálený uspořádaný pohyb částic v látce.

10 Úvod Co budeme zkoumat dál?

11 Úvod Co budeme zkoumat dál? Děje a fyzikální vlastnosti látek, které mají příčinu v neuspořádaném pohybu částic v látce.

12 Úvod Co budeme zkoumat dál? Děje a fyzikální vlastnosti látek, které mají příčinu v neuspořádaném pohybu částic v látce. O co půjde?

13 Úvod Co budeme zkoumat dál? Děje a fyzikální vlastnosti látek, které mají příčinu v neuspořádaném pohybu částic v látce. O co půjde? vlastnosti plynů a děje v plynech (tepelné stroje)

14 Úvod Co budeme zkoumat dál? Děje a fyzikální vlastnosti látek, které mají příčinu v neuspořádaném pohybu částic v látce. O co půjde? vlastnosti plynů a děje v plynech (tepelné stroje) struktura, deformace a tepelná roztažnost pevných látek

15 Úvod Co budeme zkoumat dál? Děje a fyzikální vlastnosti látek, které mají příčinu v neuspořádaném pohybu částic v látce. O co půjde? vlastnosti plynů a děje v plynech (tepelné stroje) struktura, deformace a tepelná roztažnost pevných látek struktura a tepelná roztažnost kapalin

16 Úvod Co budeme zkoumat dál? Děje a fyzikální vlastnosti látek, které mají příčinu v neuspořádaném pohybu částic v látce. O co půjde? vlastnosti plynů a děje v plynech (tepelné stroje) struktura, deformace a tepelná roztažnost pevných látek struktura a tepelná roztažnost kapalin fázové přeměny

17 Úvod Fyzikální vlastnosti látek a děje v látce můžeme zkoumat ze dvou pohledů.

18 Úvod Makroskopický pohled Při zkoumání vlatností a dějů uvažujeme tělesa jako celek (spojitou látku), nezabýváme se jejich vnitřní strukturou. To jsme dělali doposud. Lze tak lze zkoumat do určité míry i tepelné jevy (tepelná výměna, vedení tepla, změny skupenství). Měříme a zkoumáme hodnoty a změny veličin jako je teplota, tlak nebo objem tělesa a vysvětlujeme je pomocí principu zachování energie. Tento postup se nazývá termodynamická metoda a discipĺına, uplatňující tento postup, termodynamika.

19 Úvod Příklad Na ohřev jednoho litru vody o určitou teplotu potřebujete vždycky spálit stejné množství dřeva/uhĺı/plynu nebo spotřebujete stejně elektřiny. Stačí změřit, kolik energie (a s jakou účinností) získáte spálením a kolik jí je potřeba na ohřev. Jak vypadá molekula vody nebo metanu k tomu není nutná informace. Termodynamická metoda Umí říci, jak děj dopadne, přibližně i jak bude probíhat, ale neumí vysvětlit jeho příčinu. (Různé pokusy v tomto směru v devatenáctém století nevedly k úspěchu.)

20 Úvod Mikroskopický pohled Postupem času se prosadil přístup, který fyzikální vlastnosti látky snažil vysvětlovat pomocí zkoumání její vnitřní struktury a pohybu částic v látce. Mechanické zákony pro popis pohybu nelze přímo uplatnit kvůli velkému počtu částic v látce, velké soubory částic ale vykazují chování, které lze zkoumat metodami statistiky.

21 Úvod Mikroskopický pohled Postupem času se prosadil přístup, který fyzikální vlastnosti látky snažil vysvětlovat pomocí zkoumání její vnitřní struktury a pohybu částic v látce. Mechanické zákony pro popis pohybu nelze přímo uplatnit kvůli velkému počtu částic v látce, velké soubory částic ale vykazují chování, které lze zkoumat metodami statistiky. Příklad: V nádobě s plynem je tlak způsobený nárazy částic do stěn nádoby. Pokud je částic velké množství, statisticky lze spočítat, že (s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou) v daném okamžiku narazí do každé stěny stejně částic.

22 Úvod Mikroskopický pohled Postupem času se prosadil přístup, který fyzikální vlastnosti látky snažil vysvětlovat pomocí zkoumání její vnitřní struktury a pohybu částic v látce. Mechanické zákony pro popis pohybu nelze přímo uplatnit kvůli velkému počtu částic v látce, velké soubory částic ale vykazují chování, které lze zkoumat metodami statistiky. Příklad: V nádobě s plynem je tlak způsobený nárazy částic do stěn nádoby. Pokud je částic velké množství, statisticky lze spočítat, že (s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou) v daném okamžiku narazí do každé stěny stejně částic. Příslušná metoda se nazývá statistická metoda a dispĺına statistická fyzika.

23 Úvod Zapamatujte si Termodynamická metoda zkoumá těleso jako celek, měřením veličin popisujících stav tělesa a zkoumáním jejích změn, které musí být v souladu s principem zachování energie.

24 Úvod Zapamatujte si Termodynamická metoda zkoumá těleso jako celek, měřením veličin popisujících stav tělesa a zkoumáním jejích změn, které musí být v souladu s principem zachování energie. Statistická metoda vysvětluje vlastnosti látek a děje v látce pomocí zkoumání vnitřní struktury tělesa a chování částic v tělese, které analyzuje pomocí metod matematické pravděpodobnosti a statistiky.

25 Kinetická teorie látek

26 Kinetická teorie látek Základem kinetické teorie látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky. Látky kteréhokoli skupenství se skládají z částic.

27 Kinetická teorie látek Základem kinetické teorie látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky. Látky kteréhokoli skupenství se skládají z částic. Částice se v látkách neustále a neuspořádaně pohybují.

28 Kinetická teorie látek Základem kinetické teorie látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky. Látky kteréhokoli skupenství se skládají z částic. Částice se v látkách neustále a neuspořádaně pohybují. Částice na sebe navzájem působí silami, které jsou při malých vzdálenostech odpudivé a při větších vzdálenostech přitažlivé.

29 Kinetická teorie látek Látka se skládá z částic (atomů, molekul, iontů). Proč tomu věříme? Okem částice nevidíme, lupou a mikroskopem také ne. Lupa či mikroskop ale mohou odhalit, že zdánlivě jednolitý kámen se skládá z menších či větších zrn. Dá se předpokládat, že i tyto části mohou být složeny z podobných zrn.

30 Kinetická teorie látek Látka se skládá z částic (atomů, molekul, iontů). Proč tomu věříme? Okem částice nevidíme, lupou a mikroskopem také ne. Lupa či mikroskop ale mohou odhalit, že zdánlivě jednolitý kámen se skládá z menších či větších zrn. Dá se předpokládat, že i tyto části mohou být složeny z podobných zrn. Někteří filozofové starověku (např. Démokritos) argumentovali tak, že látku nelze dělit donekonečna. Název atom je z řeckého slova, které znamená nedělitelný.

31 Kinetická teorie látek Látka se skládá z částic (atomů, molekul, iontů). Proč tomu věříme? Okem částice nevidíme, lupou a mikroskopem také ne. Lupa či mikroskop ale mohou odhalit, že zdánlivě jednolitý kámen se skládá z menších či větších zrn. Dá se předpokládat, že i tyto části mohou být složeny z podobných zrn. Někteří filozofové starověku (např. Démokritos) argumentovali tak, že látku nelze dělit donekonečna. Název atom je z řeckého slova, které znamená nedělitelný. Žádný fyzikální argument pro jejich tvrzení se ale neobjevil až do roku Tehdy publikoval I. Newton svou částicovou teorii světla, která se (ovšem až koncem 19. století) ukázala jako užitečný nástroj vysvětlující některé světelné jevy, například fotoelektrický jev.

32 Kinetická teorie látek Antoine Lavoisier (Fr, 1789) formuloval zákon zachování hmoty a koncept vytváření sloučenin z (chemických) částic, které definoval jako části látky, které dále nelze dělit (všemi známými metodami analytické chemie). Podobná studia před ním prováděl Michail Lomonosov (Ru, 1748).

33 Kinetická teorie látek Antoine Lavoisier (Fr, 1789) formuloval zákon zachování hmoty a koncept vytváření sloučenin z (chemických) částic, které definoval jako části látky, které dále nelze dělit (všemi známými metodami analytické chemie). Podobná studia před ním prováděl Michail Lomonosov (Ru, 1748). John Dalton (Ang, 1803) formuloval zákon stálých a násobných poměrů slučovacích. Hmotnosti prvků ve sloučeninách jsou zastoupeny v poměru malých celých čísel a tento poměr není závislý na způsobu přípravy sloučeniny. To přímo odporuje spojité představě o látce, kdy by sloučeniny vznikaly podobně jako se míchají dvě tekutiny v nádobě, protože u takové směsi není důvod, aby měla vždy stejné složení.

34 Kinetická teorie látek moderní zobrazovací technika (elektronový mikroskop, rastrovací tunelový mikroskop) Dokáží částicovou strukturu látky zobrazit. Na druhou stranu, výsledný obrázek už vysvětlujeme pomocí částicové teorie, takže tak trochu vidíme, co chceme. Není to tedy důkaz, jen další podpůrný argument, který ovšem má velkou váhu.

35 Kinetická teorie látek Proč si mysĺıme, že se látka skládá z částic, jsme si tedy řekli. Proč se domníváme, že se v látce neustále a neuspořádaně pohybují? Svědčí o tom některé následující jevy:

36 Kinetická teorie látek difuze, tj. samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky téhož skupenství, jsou-li tělesa z těchto látek uvedena do vzájemného styku.

37 Kinetická teorie látek difuze, tj. samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky téhož skupenství, jsou-li tělesa z těchto látek uvedena do vzájemného styku. Při vyšší teplotě probíhá rychleji. I proto mluvíme o tepelném pohybu částic v látce, usuzujeme totiž, že při vyšší teplotě se částice v látce pohybují rychleji.

38 Kinetická teorie látek difuze, tj. samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky téhož skupenství, jsou-li tělesa z těchto látek uvedena do vzájemného styku. Při vyšší teplotě probíhá rychleji. I proto mluvíme o tepelném pohybu částic v látce, usuzujeme totiž, že při vyšší teplotě se částice v látce pohybují rychleji. Při pronikání látek skrz membránu, kdy některé částice pronikat mohou a jiné ne, mluvíme o osmóze

39 Kinetická teorie látek tlak plynu Vysvětlujeme jej nárazy molekul na stěnu nádoby. Opět se zvětšuje s rostoucí teplotou, nebot částice se pohybují rychleji a nárazy jsou tak větší.

40 Kinetická teorie látek tlak plynu Vysvětlujeme jej nárazy molekul na stěnu nádoby. Opět se zvětšuje s rostoucí teplotou, nebot částice se pohybují rychleji a nárazy jsou tak větší. Brownův pohyb Na Brownově částici (velmi malé částečce pevné látky o rozměru cca 1 µm) vložené do tekutiny (např. vody) lze mikroskopem pozorovat neustálý a neuspořádaný pohyb. Vysvětlujeme jej srážkami Brownovy částice s částicemi tekutiny. Opět je při vyšší teplotě pohyb Brownovy částice znatelně hbitější.

41 Kinetická teorie látek Zbývá poslední otázka: proč se domníváme, že na sebe částice působí silami, proč jsou na bĺızko odpudivé a na dálku přitažlivé? přitažlivé síly: soudržnost těles, přilnavost dotýkajících se těles

42 Kinetická teorie látek Zbývá poslední otázka: proč se domníváme, že na sebe částice působí silami, proč jsou na bĺızko odpudivé a na dálku přitažlivé? přitažlivé síly: soudržnost těles, přilnavost dotýkajících se těles odpudivé síly: malá stlačitelnost kapalin a pevných látek

43 Kinetická teorie látek Zbývá poslední otázka: proč se domníváme, že na sebe částice působí silami, proč jsou na bĺızko odpudivé a na dálku přitažlivé? přitažlivé síly: soudržnost těles, přilnavost dotýkajících se těles odpudivé síly: malá stlačitelnost kapalin a pevných látek Dá se říct něco více? Dají se síly mezi částicemi spočítat?

44 Kinetická teorie látek Zbývá poslední otázka: proč se domníváme, že na sebe částice působí silami, proč jsou na bĺızko odpudivé a na dálku přitažlivé? přitažlivé síly: soudržnost těles, přilnavost dotýkajících se těles odpudivé síly: malá stlačitelnost kapalin a pevných látek Dá se říct něco více? Dají se síly mezi částicemi spočítat? Dost špatně, jde o složitý problém, který není ani dnes úplně rozřešen. Jistou informaci poskytuje model, kdy se uvažují pouze elektrické síly a model atomu, při kterém je kladné jádro zanedbatelné velikosti obklopeno elektrony.

45 Kinetická teorie látek Ani v tomto zjednodušeném modelu nejde interakce vyřešit přesně ani u dvou částic, je ale známo alespoň přibližné řešení, které lze znázornit následujícím grafem. Hodnota r 0 odpovídá zhruba dílku 100, tedy cca 0, 1nm. (uhĺık: 0, 155 nm, vodík: 0, 074 nm, voda: 0, 3 nm, NaCl: 0, 281 nm)

46 Kinetická teorie látek 1. Na vodorovné ose je vynášena vzdálenost částic, na svislé velikost síly, přičemž nad vodorovnou osou je síla odpudivá a pod ní osou přitažlivá. Vzdálenost r 0 odpovídá rovnovážné poloze, kdy na sebe částice žádnou silou nepůsobí.

47 Kinetická teorie látek 2. Všiměte si, že přitažlivá síla za hodnotou r 0 chvíli roste a poté opět klesá až k nule. Na částici tedy působí pouze jiné částice, které jsou k ní velmi bĺızko. (u kapalin do cca 1 nm)

48 Kinetická teorie látek 3. Odpudivá síla při vzdálenosti částic menší než r 0 velmi rychle roste.

49 Kinetická teorie látek Vnitřní potenciální energie soustavy částic Silové pole mezi částicemi v látce je konzervativní. Lze jej tedy popsat pomocí potenciální energie, kterou (v souladu s obecnou definicí) definujeme jako práci, potřebnou na přenesení částice z místa nulového potenciálu do její polohy. Připomeňme, že ono místo nulového potenciálu lze volit libovolně, ale protože jde o elektrické pole, obvykle jej voĺıme v nekonečnu. Vnitřní potenciální energii celé soustavy částic tak lze charakterizovat jako práci potřebnou na přenesení všech částic z nekonečna do jejích poloh v látce (práci potřebnou k sestavení systému). Lze si to představit jako práci, potřebnou k sestavení domu z jednotlivých cihel.

50 Kinetická teorie látek Vazebná energie V případě, že všechny částice systému jsou v rovnovážné poloze, mluvíme o tzv. vazebné energii. Je to tedy energie potřebná na vytvoření vazeb mezi částicemi. Na tomto místě je dobré zdůraznit, že takto definovaná vazebná energie má zápornou hodnotu, protože při vytváření vazeb se energie uvolňuje. Ve fyzice tedy někdy raději definujeme vazebnou energii opačně: vazebná energie je rovna práci potřebné na rozrušení vazeb mezi částicemi anebo, ekvivalentně, energii uvolněné při vzniku těchto vazeb. Této definice se budeme držet i my.

51 Kinetická teorie látek K čemu se vazebná energie hodí? Vazebná energie určuje sílu vazby a tím (z části) stabilitu sloučenin Více se o vazebné energii dovíte v chemii.

52 Kinetická teorie látek K čemu se vazebná energie hodí? Vazebná energie určuje sílu vazby a tím (z části) stabilitu sloučenin Pokud známe vazebnou energii mezi jednotlivými prvky, můžeme ji využít k počítání energetické bilance reakcí a určit, zda se při chemické reakci energie uvolní či spotřebovává. (Reakce exo/endotermické.) Více se o vazebné energii dovíte v chemii.

53 Kinetická teorie látek Vnitřní energie Mluvili jsme o vnitřní potenciální energii částic látky Součet vnitřní potenciální energie a kinetických energíı jednotlivých částic látky se nazývá vnitřní energie látky.

54 Kinetická teorie látek Vnitřní energie Mluvili jsme o vnitřní potenciální energii částic látky A také o tom, že částice látky se neustále neuspořádaně pohybují, tudíž mají také energii kinetickou. Součet vnitřní potenciální energie a kinetických energíı jednotlivých částic látky se nazývá vnitřní energie látky.

55 Modely struktury látek různých skupenství

56 Modely skupenství plyn Plynná látka Střední vzdálenost částic plynu je asi 3 nm. Je velká v porovnání s rozměry částic (řádově desetiny nm).

57 Modely skupenství plyn Plynná látka Střední vzdálenost částic plynu je asi 3 nm. Je velká v porovnání s rozměry částic (řádově desetiny nm). Přitažlivé síly mezi částicemi plynu jsou zanedbatelné, a proto plynná látka nedrží pohromadě, ale vyplní tvar nádoby. Vnitřní potenciální energie částic plynu je také zanedbatelná.

58 Modely skupenství plyn Plynná látka Střední vzdálenost částic plynu je asi 3 nm. Je velká v porovnání s rozměry částic (řádově desetiny nm). Přitažlivé síly mezi částicemi plynu jsou zanedbatelné, a proto plynná látka nedrží pohromadě, ale vyplní tvar nádoby. Vnitřní potenciální energie částic plynu je také zanedbatelná. Celková vnitřní energie je tudíž přibližně rovna součtu kinetických energíı jednotlivých částic. Ekvivalentně, kinetická energie částic plynu je značně větší než jejich vnitřní potenciální energie.

59 Modely skupenství plyn Plynná látka Střední vzdálenost částic plynu je asi 3 nm. Je velká v porovnání s rozměry částic (řádově desetiny nm). Přitažlivé síly mezi částicemi plynu jsou zanedbatelné, a proto plynná látka nedrží pohromadě, ale vyplní tvar nádoby. Vnitřní potenciální energie částic plynu je také zanedbatelná. Celková vnitřní energie je tudíž přibližně rovna součtu kinetických energíı jednotlivých částic. Ekvivalentně, kinetická energie částic plynu je značně větší než jejich vnitřní potenciální energie. V případě, že plyn tvoří víceatomové molekuly, mohou jednotlivé molekuly konat také rotační pohyb a atomy v těchto molekulách oscilují (kmitají) kolem rovnovážných poloh

60 Modely skupenství pevná látka Pevná látka Střední vzdálenost částic v pevné látce je asi 0,2-0,3 nm.

61 Modely skupenství pevná látka Pevná látka Střední vzdálenost částic v pevné látce je asi 0,2-0,3 nm. Přitažlivé síly mezi částicemi pevné látky jsou relativně velké, pevná látka má stálý tvar i objem.

62 Modely skupenství pevná látka Pevná látka Střední vzdálenost částic v pevné látce je asi 0,2-0,3 nm. Přitažlivé síly mezi částicemi pevné látky jsou relativně velké, pevná látka má stálý tvar i objem. Částice v pevné látce konají především kmitavý (též vibrační) pohyb kolem rovnovážných poloh. Směr kmitání i velikost výchylky jsou nahodilé, ale s rostoucí teplotou se střední hodnota výchylky zvětšuje.

63 Modely skupenství pevná látka Pevná látka Střední vzdálenost částic v pevné látce je asi 0,2-0,3 nm. Přitažlivé síly mezi částicemi pevné látky jsou relativně velké, pevná látka má stálý tvar i objem. Částice v pevné látce konají především kmitavý (též vibrační) pohyb kolem rovnovážných poloh. Směr kmitání i velikost výchylky jsou nahodilé, ale s rostoucí teplotou se střední hodnota výchylky zvětšuje. Celková vnitřní potenciální energie soustavy částic pevné látky je větší než jejich celková vnitřní kinetická energie. (Obvykle značně.)

64 Modely skupenství kapalina Kapalina Střední vzdálenost částic v kapalině je asi 0,2 nm (podobně jako u pevných látek).

65 Modely skupenství kapalina Kapalina Střední vzdálenost částic v kapalině je asi 0,2 nm (podobně jako u pevných látek). Přitažlivé síly mezi částicemi kapaliny jsou relativně velké, dost, aby udržely částice pohromadě, ale nikoliv dostatečně na to, aby udržely stálý tvar kapaliny. Kapaliny tedy mají stálý objem, ale nemají stálý tvar, jsou tekuté.

66 Modely skupenství kapalina Kapalina Částice v kapalině také kmitají kolem rovnovážných poloh, ale narozdíl od pevné látky si často mění místa a také rovnovážné polohy se častěji mění. Stejně jako u pevné látky směr kmitání i velikost výchylky jsou nahodilé a s rostoucí teplotou se střední hodnota výchylky zvětšuje.

67 Modely skupenství kapalina Kapalina Částice v kapalině také kmitají kolem rovnovážných poloh, ale narozdíl od pevné látky si často mění místa a také rovnovážné polohy se častěji mění. Stejně jako u pevné látky směr kmitání i velikost výchylky jsou nahodilé a s rostoucí teplotou se střední hodnota výchylky zvětšuje. Celková vnitřní potenciální energie soustavy částic pevné látky je zhruba stejně velká jako jejich celková vnitřní kinetická energie.

68 Modely skupenství plazma Plazma plamen, blesk, polární záře, mezihvězdný prostor, plazma hvězdy

69 Modely skupenství plazma Plazma plamen, blesk, polární záře, mezihvězdný prostor, plazma hvězdy vzniká při velmi vysokých teplotách

70 Modely skupenství plazma Plazma plamen, blesk, polární záře, mezihvězdný prostor, plazma hvězdy vzniká při velmi vysokých teplotách tvoří ji nabité částice (ionty, elektrony, případně také jádra)

71 Modely skupenství plazma Plazma plamen, blesk, polární záře, mezihvězdný prostor, plazma hvězdy vzniká při velmi vysokých teplotách tvoří ji nabité částice (ionty, elektrony, případně také jádra) plazmu lze do jisté míry ovládat pomocí elektrického a magnetického pole, což se využívá při experimentech s jadernou fúzí

72 Modely skupenství plazma Plazma plamen, blesk, polární záře, mezihvězdný prostor, plazma hvězdy vzniká při velmi vysokých teplotách tvoří ji nabité částice (ionty, elektrony, případně také jádra) plazmu lze do jisté míry ovládat pomocí elektrického a magnetického pole, což se využívá při experimentech s jadernou fúzí na urychlovači v CERNu v Ženevě probíhají pokusy s cílem docílit tak vysokých teplot, kdy se rozloží i jádra prvků na tzv. kvark-gluonové plazma.

73 Některé důležité konstanty a veličiny v molekulové fyzice

74 Konstanty a veličiny Atomová hmotnostní jednotka m u Jedna dvanáctina klidové hmotnosti izotopu 12 6 C m u = 1, kg. Relativní atomová hmotnost A r / rel. molekulová hmotnost M r Podíl skutečné hmotnosti atomu/molekuly a atomové hmotnostní jednotky (udává se v tabulkách) A r = m 0 m u, resp. M r = m 0 m u.

75 Konstanty a veličiny Avogadrova konstanta N A Počet atomů ve 12 g izotopu uhĺıku 12 6 C. Přibližně je N A. = 6, mol 1. Látkové množství n [mol] Podíl skutečného počtu částic v látce N a Avogadrovy konstanty N A n = N N A

76 Konstanty a veličiny Molární hmotnost M m [kg. mol 1 ] Je definována jako hmotnost jednoho molu látky. Vypočte se jako podíl celkové hmotnosti a látkové množství Platí, že M m = m n. M m = m n = m N N A = m 0 N A = A r (m u N A ). = A r 10 3 kg/mol, udává se někdy molární hmotnost také v jednotce g/mol, popřípadě kg/kmol. Při těchto jednotkách je její číselná hodnota přibližně stejná jako číselná hodnota relativní atomové/molekulové hmotnosti v tabulkách.

77 Konstanty a veličiny Molární objem V m [dm 3 /mol] Objem jednoho molu látky. Vypočte se jako podíl objemu látky V a látkového množství n. V m = V n. Pro (ideální) plyn je to konstanta s hodnotou přibližně 22, 4 dm 3.

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů Molekulová fyzika a termika Přehled základních pojmů Kinetická teorie látek Vychází ze tří experimentálně ověřených poznatků: 1) Látky se skládají z částic - molekul, atomů nebo iontů, mezi nimiž jsou

Více

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Základy molekulové fyziky a termodynamiky Základy molekulové fyziky a termodynamiky Molekulová fyzika je částí fyziky, která zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného silového působení částic, z nichž jsou

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

3.3 Částicová stavba látky

3.3 Částicová stavba látky 3.3 Částicová stavba látky Malé (nejmenší) částice látky očekávali nejprve filozofové (atomisté) a nazvali je atomy (z řeckého atomos = nedělitelný) starověké Řecko a Řím. Mnohem později chemici zjistili,

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

LOGO. Molekulová fyzika

LOGO. Molekulová fyzika Molekulová fyzika Molekulová fyzika Molekulová fyzika vysvětluje fyzikální jevy na základě znalosti jejich částicové struktury. Jejím základem je kinetická teorie látek (KTL). KTL obsahuje tři tvrzení:

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole... FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání

Více

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ideální plyn je zjednodušená představa skutečného plynu. Je dokonale stlačitelný

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

Molekulová fyzika a termika:

Molekulová fyzika a termika: Molekulová fyzika a termika: 1. Měření teploty: 2. Délková roztažnost a Objemová roztažnost látek 3. Bimetal 4. Anomálie vody 5. Částicová stavba látek, vlastnosti látek 6. Atomová hmotnostní konstanta

Více

Molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Úvod, vnitřní energie soustavy, teplo, teplota, stavová rovnice ideálního plynu Termodynamické zákony, termodynamické děje Teplotní a

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika Částicová struktura látek Látky jakéhokoli skupenství se skládají z částic Částicemi jsou

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Zkouška a doporučená literatura Ústní kolokvium Doporučená literatura

Více

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK ZÁKLADNÍ POZNATKY V mechanice je pohled na tělesa makroskopický makros = veliký, na zákon zachování energie pohlížíme tak, že nás nezajímá částicová struktura, v molekulové fyzice se zajímáme o tom, co

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

A. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

A. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Rozdělení učiva A. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA I. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky II. Vnitřní energie, práce a teplo III. Struktura a vlastnosti plynů IV. Kruhový děj s ideálním plynem

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 23. října 2009 Obsah Mechanická práce Výkon, příkon, účinnost Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 4 otázky za 2 body = 8 bodů Datum: 1 příklad za 3 body = 3 body Body: 1 příklad za 6 bodů = 6 bodů Celkem: 30 bodů příklady: 1) Sportovní vůz je schopný zrychlit

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

stechiometrický vzorec, platné číslice 1 / 10

stechiometrický vzorec, platné číslice  1 / 10 Základní chemické zákony Chemické zákony, látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, stechiometrický vzorec, platné číslice http://z-moravec.net 1 / 10 Zákony zachování Zákon zachování hmoty Lavoisier,

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 11. listopadu 2009 Obsah Mechanická práce Výkon, příkon, účinnost Mechanická energie Kinetická energie Potenciální

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_185_Skupenství AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 8., 16.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, ČÍSLO PROJEKTU:

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Od kvantové mechaniky k chemii

Od kvantové mechaniky k chemii Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_106 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ 3.1 Ideální plyn a) ideální plyn model, předpoklady: 1. rozměry molekul malé (ve srovnání se střední vzdáleností molekul). molekuly na sebe navzálem silově nepůsobí (mimo

Více

Energie, její formy a měření

Energie, její formy a měření Energie, její formy a měření aneb Od volného pádu k E=mc 2 Přednášející: Martin Zápotocký Seminář Aplikace lékařské biofyziky 2014/5 Definice energie Energos (ἐνεργός) = pracující, aktivní; ergon = práce

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy HMOTA A JEJÍ VLASTNOSTI POSTAVENÍ FYZIKÁLNÍ CHEMIE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH HISTORIE FYZIKÁLNÍ CHEMIE ZÁKLADNÍ POJMY DEFINICE FORMY HMOTY Formy a nositelé hmoty

Více

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY - IUVENTAS - SOUKROMÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY - STUDIJNÍ TEXTY Frolíková Martina Augustynek Martin Adamec Ondřej OSTRAVA 2006 Budeme rádi, když nám jakékoliv případné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy měření teploty Molekulová fyzika a termika rozdíl mezi stupnicí celsiovskou a termodynamickou př. str. 173 (nové vydání s. 172) teplo(to)měry roztažnost látek rtuťový, lihový, bimetalový vodivost polovodičů

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno JAMES WATT 19.1.1736-19.8.1819 Termodynamika principy, které vládnou přírodě Obsah přednášky Vysvětlení základních

Více

Vnitřní energie tělesa

Vnitřní energie tělesa Vnitřní energie tělesa vnitřní energie tělesa je energie všech částic, z nichž se těleso skládá. Jde především o kinetickou a potenciální energii, ale může jít také o elektrickou či chemickou energii,

Více

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu 5. 9. FYZIKA 5. 9. 1. Charakteristika předmětu Předmět Fyzika vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a měřit, zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU STAVBA LÁTEK, ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI. NEUSPOŘÁDANÝ POHYB ČÁSTIC. ČÁSTIC. SLOŽENÍ LÁTEK. VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES. SÍLA, GRAV. SÍLA A GRAV. POLE. Základní pojmy:

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

Základní chemické výpočty I

Základní chemické výpočty I Základní chemické výpočty I Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Relativní

Více

6. Stavy hmoty - Plyny

6. Stavy hmoty - Plyny skupenství plynné plyn x pára (pod kritickou teplotou) stavové chování Ideální plyn Reálné plyny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti skupenství plynné reálný plyn ve stavu

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 017/18) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) FYZIKA SEKUNDA Mgr. et Mgr. Martin KONEČNÝ hodiny týdně

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky Chemická kinetika Chemická kinetika Reakce 0. řádu reakční rychlost nezávisí na čase a probíhá konstantní rychlostí v = k (rychlost se rovná rychlostní konstantě) velmi pomalé reakce (prakticky se nemění

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin list 1 / 5 F časová dotace: 2 hod / týden Fyzika 6. ročník F 9 1 02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí LÁTKY A TĚLESA látka, těleso,

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Ideální plyn Protože popsat chování plynů je nad naše možnosti, zavádíme zjednodušený model tzv. ideálního plynu, který má tyto vlastnosti: Částice ideálního plynu

Více

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 6. Energie 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_11 Název materiálu: Teplo a teplota. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k vysvětlení základních fyzikálních veličin tepla a teploty.

Více

1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul

1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul Látka a těleso 1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul Druh látky (skupenství): pevné l. kapalné

Více

Vnitřní energie, práce, teplo.

Vnitřní energie, práce, teplo. Vnitřní energie, práce, teplo. Vnitřní energie tělesa Částice uvnitř látek mají kinetickou a potenciální energii. Je to energie uvnitř tělesa, proto ji nazýváme vnitřní energie. Značíme ji písmenkem U

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 12. JADERNÁ FYZIKA, STAVBA A VLASTNOSTI ATOMOVÉHO JÁDRA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÁ FYZIKA zabývá strukturou a přeměnami atomového jádra.

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok - Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé

Více

MO 1 - Základní chemické pojmy

MO 1 - Základní chemické pojmy MO 1 - Základní chemické pojmy Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, sloučenina, chemicky čistá látka, směs. Hmota Filozofická kategorie, která se používá k označení objektivní reality v

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

Atomová fyzika - literatura

Atomová fyzika - literatura Atomová fyzika - literatura Literatura: D.Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika (Část 5: Moderní fyzika), I. Úlehla, M. Suk, Z. Trnka: Atomy, jádra, částice, Akademia, Praha, 1990. A. Beiser: Úvod do

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA Struktura atomu Beránek Pavel, 1KŠPA Co je to atom? Částice, kterou již nelze chemicky dělit Fyzikálně ji lze dělit na elementární částice Modely atomů Model z antického Řecka (Démokritos) Pudinkový model

Více

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník 1. Z jakých základních poznatků vychází teorie látek + důkazy. a) Látka kteréhokoli skupenství se skládá z částic molekul, atomů, iontů. b) Částice se v látce pohybují,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy 1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,

Více