S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15"

Transkript

1 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k / V Praze Ing. Václav Hejda ředitel školy

2 2

3 Obsah I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby Ředitel a statutární zástupce ředitele Webové stránky školy Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 5 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2012/ Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Školská rada.. 7 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 8 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) 1. Počty tříd a počty žáků Průměrný počet žáků na třídu a učitele Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky závěrečných zkoušek Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Vzdělávání nadaných žáků Ověřování výsledků vzdělávání Školní vzdělávací programy 13 3

4 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Vzdělávací programy VOŠ 13 IV. Údaje o žácích a výsledky vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Domovy mládeže 13 V. Aktivity právnické osoby, prezentace na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Prevence sociálně patologických jevů Ekologická výchova a enviromentální výchova Multikulturní výchova Výchova k udržitelnému rozvoji Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Mimoškolní aktivity Soutěže Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Spolupráce právnické osoby s partnery Další vzdělávání realizované právnickou osobou Další aktivity, prezentace Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin.. 17 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Výsledky jiných inspekcí a kontrol 18 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VIII. Další informace. 20 Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 21 4

5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední odborné učiliště, Praha Radotín Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitel Ing. Václav Hejda tel: mob: Statutární zástupce ředitele Ing. Bc. Václav Bičovský tel: mob: Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední škola IZO: cílová kapacita: 290 žáků Školní jídelna IZO: cílová kapacita: 300 jídel 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu Střední škola 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel /Automechanik/ cílová kapacita oboru / programu 4155H01 Opravář zemědělských strojů poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) 4155E01 Opravářské práce Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: a) nové obory / programy 0 b) zrušené obory / programy 0 5

6 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Pod Klapicí 11/15, Praha 5 Radotín (Hlavní město Praha) b) jiná školní závody - Zemědělské družstvo Mořina - AGRO Jesenice u Prahy a.s. Smluvní pracoviště - Mercedes Benz Česká republika s.r.o., Praha 4 Chodov - B+B service s.r.o, Praha 5 Motol - Patera Citroen, Praha 5 Radotín - Z-Invest s.r.o., Praha 5 Stodůlky - Motorena Hostivař s.r.o., Praha 10 Hostivař - Autosalon Klokočka Centrum a.s., Praha 5 Barrandov - Tradimex Praha s.r.o., Jesenice u Prahy - Zemědělské družstvo vlastníků, Libeň - Zemědělská technika, Beroun - Přerost a Švorc Auto s.r.o., Praha 6 Veleslavín - Komersia Auto s.r.o., Loděnice u Berouna - ELKAWE s.r.o., Králův Dvůr - Zemědělská obchodní spol. Šestajovice-Jirny a.s., Jirny - Phoenix-Zeppelin spol. s r.o., Modletice - STROM Praha a.s., Praha 9 Vinoř - Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha 10 Uhřiněs 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola má vlastní učebny teoretického vyučování, tělocvičnu a školní hřiště, dílny odborného výcviku, svářečskou školu, autoškolu, myčku motorových vozidel, stanici měření emisí, školní jídelnu, administrativní a technické zázemí, a to vše soustředěno v oploceném areálu školy. Technické vybavení jednotlivých objektů odpovídá skladbě vyučovaných oborů vzdělání a finančním možnostem školy a zřizovatele. 6

7 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Datum zahájení činnosti Zástupci za zřizovatele Zástupci za ped. pracovníky ZZ nezletilých a zástupci zletilých žáků Martin Votava Mgr. Antonín Sokol Jaroslava Kneřová Mgr. Miroslav Knotek Bc. Josef Rychtařík DiS předseda tel: Vít Šebek II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola , ,7 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Střední škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 7 26 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 Svařování kovů 2 DOM ZO 13, s.r.o., Praha 7

8 1 Finanční gramotnost 1 Eduko s.r.o.,praha 1 Sekty a jejich působení v ČR 1 1 Integrace žáků s poruchami učení Vzdělávací institut středočeského kraje 1 MHMP 1 Drogová prevence 1 MHMP 1 1 Motivace studentů a kariera učitele odborných předmětů Ředitel školy a školní jídelna 1 Pracovně lékařské služby 1 1 Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství (nový občanský zákoník) 1 Den zemědělské techniky 3 4 IVP ČZU Praha 1 COMENIA CONSULT Praha Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 1 AVDO, Olomouc Vobosystém s.r.o, Uhlířské Janovice kurzy 1 Pro instruktory svařování 1 DOM ZO 13, s.r.o., Praha doplňkové pedagogické studium školský management Učitelství praktického vyučování Učitelství odborných předmětů Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 IVP ČZU Praha 1 IVP ČZU Praha 1 Českomoravská vzdělávací s.r.o., Praha rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 14 11,2 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků semináře 1 Účetnictví MHMP vzdělávací instituce 1 Novela zákona o ped. pracovnících 1 Resk Třinec 8

9 1 Hygiena ŠJ 1 MŠMT 1 Inventarizace 1 ANAG Olomouc 1 Hygiena ŠJ spotřební koš 4 Dagmar Kadlecová, Brněnec kurzy jiné (uvést jaké) III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední škola Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 31 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 18 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 4 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední škola 0 0 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 9

10 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola 16,9 8,6 škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Střední škola prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 18 opakovalo ročník 5 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 68 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 103,6 z toho neomluvených 8,4 10

11 b) vzdělávání při zaměstnání škola Střední škola prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 0 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 0 z toho neomluvených 0 5. Výsledky závěrečných zkoušek škola Střední škola ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 48 0 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 10 0 prospěl s vyznamenáním 5 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 39 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání, kód, název 23 Strojírenství a strojírenská výroba 41 Zemědělství a lesnictví počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 3 3 počet přijatých (evidovaných zápisových lístků) celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole

12 z toho ve 2. kole 3 0 z toho v dalších kolech 2 3 z toho na odvolání 0 0 počet nepřijatých (neodevzdali zápisový lístek) celkem 15 9 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 obor: 4155H01 Opravář zemědělských strojů 7 obor: 4155E01 Opravářské práce 15 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na škole se v tomto školním roce vzdělávali tři cizinci a několik příslušníků národnostních menšin. Cizinci mají státní příslušnost Ukrajina a Slovensko. V České republice žijí již několik let. Úroveň jejich jazykových schopností a dorozumění byla velmi dobrá. Škola poskytuje možnost doučování českého jazyka v rámci konzultačních hodin. U odborných předmětů volí vyučující individuální přístup k žákům. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Pro uchazeče o vzdělání, kteří ukončili povinnou školní docházku a byli vzděláváni podle upraveného vzdělávacího programu pro základní vzdělání (dříve zvláštní školy), nabízí škola jeden obor vzdělání, který patří do speciálního školství. Jedná se o obor Opravářské práce. V oboru Opravářské práce byli v tomto školním roce žáci vzděláváni ve dvou samostatných třídách pro první, druhý a třetí ročník, tj. celkem v šesti třídách. Po stránce materiálního zabezpečení je škola na velmi dobré úrovni. Co se týká personálního zajištění speciálního vzdělávání, působí na škole většina zkušených pedagogů, kteří mají v této oblasti letité zkušenosti. Velké pozitivum nabídky H oborů a E oborů je v možnosti vzájemné prostupnosti žáků mezi těmito obory. Novela vyhlášky č. 73/2005 Sb. o speciálním vzdělávání, která je v platnosti od , způsobila zhoršení situace v přeřazování žáků z oborů kategorie H do oborů kategorie E. Podle této vyhlášky je při zařazení žáka do speciálního vzdělávání, vždy nutno doložit kladné doporučení školského poradenského zařízení (dříve toto doporučení nemuselo být u 25% žáků ve třídě). Toto zpřísnění v některých případech tuto změnu oboru znemožní, jelikož žák nedoloží zmíněné doporučení. I přes tyto komplikace se v tomto školním roce připravila, projednala a realizovala změna oboru vzdělání u 3 žáků, konkrétně z oboru Opravář zemědělských strojů na obor Opravářské práce. A naopak, po úspěšném ukončení oboru Opravářské práce, si tři absolventi podali přihlášku na obor Opravář zemědělských strojů a byli přijati do druhého ročníku. Začleňování žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky je problematické, řada těchto žáků zanechala vzdělávání v průběhu školního roku, hlavně z důvodu špatné docházky do školy. 12

13 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Vzhledem k nabídce oborů vzdělání a celkové situaci ve středním vzdělávání se mezi žáky školy mimořádně nadaní žáci v minulém školním roce nevyskytli 10. Ověřování výsledků vzdělávání I v tomto školním roce se konaly závěrečné zkoušky podle JZZZ a to u oborů vzdělání 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel, 4155H01 Opravář zemědělských strojů a 4155E01 Opravářské práce. Testování žáků podle SCIO testů a jim podobných se v tomto školním roce nekonalo. 11. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací programy pro obory vzdělání 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), 4155H01 Opravář zemědělských strojů a 4155E01 Opravářské práce jsou plněny bez výhrad. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školních vzdělávacích programech pro obory vzdělání kategorie H je zařazen jeden cizí jazyk. Žáci si mohli zvolit mezi anglickým a německým jazykem. V tomto školním roce se všichni žáci rozhodli pro anglický jazyk. Výuka je zaměřena mimo jiné i na technické a odborné názvosloví, které mohou žáci využívat při odborném výcviku a v další praxi. 13. Vzdělávací programy VOŠ VOŠ zřízena není. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Jazyková škola zřízena není. 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) Domov mládeže zřízen není. 13

14 V. Aktivity právnické osoby- prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovný poradce z řad interních učitelů. Každé první úterý v měsíci byla žákům, pedagogům, případně rodičům k dispozici psycholožka z PPP Praha 5, která úzce spolupracuje s výchovným poradcem. Nejčastěji řešené problémy; příčiny neprospěchu, vztahy mezi spolužáky, záškoláctví, otázky související se změnou oboru vzdělání. Kariérní poradenství je řešeno přes výchovného poradce a třídní učitele, pravidelně jsou předávány žákům hlavně 3. ročníků informace o možnostech dalšího vzdělávání (nástavbové studium) a nabídky zaměstnavatelů o volných pracovních místech ( nástěnky, třídnické hodiny, besedy). 2. Prevence sociálně patologických jevů V souladu s minimálním preventivním programem, ve spolupráci s odborným pracovníkem zařízení SANANIM, proběhly akce zaměřené na tuto problematiku ve všech třídách prvního ročníku. Úspěšně probíhala spolupráce s protidrogovými koordinátory Prahy 4,5, Prahy-západ a s odbory sociální péče při řešení individuálních případů. Pravidelně / 2 x ročně/ byly podávány informace zákonným zástupcům žáků při třídních schůzkách, v případě potřeby individuální řešení situace se žákem a jeho zákonným zástupcem. I když se v průběhu školního roku nevyskytly závažné případy užívání návykových látek, šikany a agresivity apod. velmi často se řešily případy záškoláctví, falšování omluvenek, vulgárního a drzého vystupování žáků vůči pracovníkům školy a navzájem mezi žáky. Samostatným a závažným problémem je stále otázka kouření v areálu školy a postihování žáků, kteří tento zákaz porušují. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova probíhala především v předmětu Základy ekologie a též v předmětu Občanská nauka. Na doplnění učiva se využívá bohatá videotéka pořadů z této oblasti, praktické zaměstnání v přírodě, informace z řad žáků o ekologických problémech ve společnosti a jejich nejbližším okolí a návštěva zařízení souvisejících s ekologickým chováním společnosti. V rámci výuky odborných předmětů včetně odborného výcviku, vyučující při probírání jednotlivých tématických celků nebo témat vysvětlují možné vazby na ekologii. V praktickém denním životě školy byla tato výchova realizována soustavným udržováním čistoty a pořádku v celém areálu školy a jeho okolí, tříděním a sběrem odpadu různého druhu. 4. Multikulturní výchova Předávání informací o těch druhých (tedy menšinách a jiných kulturních skupinách) se odehrávalo v rámci předmětu Občanská nauka a Český jazyk a literatura. Snahou je, přijatelnou a nenásilnou formou přiblížit žákům kulturu a životní styl těchto skupin obyvatel. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Udržitelný rozvoj chápeme jako souhrn ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti, pro další bytí lidské společnosti. Výchova k udržitelnému rozvoji se tudíž prolíná ve výuce prakticky všech 14

15 předmětů. V největším rozsahu je rozpracována v předmětu Základy ekologie se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Lyžařský výcvikový kurz se v tomto školním roce se pro malý zájem ze strany žáků a rodičů (velmi často z finančních důvodů) nekonal. Odborné zájezdy a exkurze BMW Dingolfing 56 žáků Tech Agro Brno Škoda Auto a.s. Spalovna odpadůpraha Malešice Schola Pragensis 50 žáků 80 žáků 50 žáků 120 žáků 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Zájmové kroužky nebyly pro malý zájem ze strany žáků otevřeny. 8. Soutěže a. sportovní Typ akce Turnaj pražských škol v nohejbalu Místo Počet účastníků Umístění SŠ technická, Zelený pruh 8 2. místo Oblastní turnaj v nohejbalu SOUs Mladá Boleslav 4 2. místo Školní kola soutěží: - malá kopaná škola stolní tenis škola šplh škola nohejbal škola sálová kopaná škola sálový nohejbal škola 40-15

16 b. odborné Typ akce AUTOMECHANIK JUNIOR 2014 Místo Počet účastníků Umístění - regionální kolo soutěže SPŠD Plzeňská, Praha a 7. místo OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - národní kolo soutěže OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE - oblastní soutěž Školní kola soutěží: SOŠ Soběslav 1 2. místo SOU, Praha - Radotín 2 5. a 8. místo - automechanik škola opravář zemědělských strojů škola opravářské práce škola 18 - Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola v této oblasti zapojena není. 9. Spolupráce právnické osoby s partnery Při organizaci a zajišťování odborného výcviku žáků škola v tomto školním roce, stejně jako v minulých letech, velmi úspěšně spolupracovala celkem s osmnácti autoopravárenskými a zemědělskými podniky. V prvé řadě se jedná o ZD Mořina a AGRO Jesenice, které jsou jmenovány MZe ČR pro naši školu jako školní závody pro obory vzdělání Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce. Dále velmi úspěšně pokračovala spolupráce s firmou Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., kde v tomto školním roce, na jejich pracovištích, konalo odborný výcvik celkem 18 žáků druhého a třetího ročníku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik). V rámci spolupráce tato firma zapůjčila škole na podporu prezentace školy vícekrát během školního roku několik osobních a nákladních automobilů. Spolupráce s těmito organizacemi je oběma stranami velmi kladně hodnocena. Mnozí žáci zůstávají na těchto pracovištích pracovat i po ukončení vzdělávání ve škole. 16

17 10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). odborný kurz typ vzdělávání zaměření počet účastníků Autoškola - sk. B - sk. C - sk. T Svařování kovů základní kurzy a zaškolení Svařování kovů prodloužení platnosti oprávnění určeno pro dospělé / žáky dospělé akreditace MŠMT ano / ne ne 32 dospělé ne 141 dospělé ne pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) Další aktivity, prezentace Prezentace školy: - dny otevřených dveří - pro veřejnost (6 dnů v období listopad únor) - pro skupiny žáků ze ZŠ (individuálně) - prezentace v informačních publikacích o středních školách - inzerce v denním a místním tisku - www stránky školy - prezentace při soutěžích - účast na výstavě Schola Pragensis - spoluúčast na pořádání motoristických akcí Rallye Berounka a Rallye Praha Revival Další aktivity: - doplňková činnost: - pronájem nebytových prostor a venkovní plochy - autoškola sk. B,C,T - doškolování a přezkušování svářečů - základní kurzy svařování kovů - v rámci produktivní práce žáků: - opravy vozidel a zemědělské techniky - stanice měření emisí motorových vozidel - mytí vozidel - pneuservis - svářečské, zámečnické, soustružnické a kovářské práce 12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Využívání školských zařízení k jiným účelům se v době školních prázdnin neprovádí. V tu dobu se většinou realizují plánované údržby, opravy, revize nebo rekonstrukce zařízení. 17

18 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce se žádná inspekce nekonala. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly Kdo kontrolu vykonal Termín Výsledné hodnocení Tematická kontrola evidence majetku a provedení inventarizace majetku Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Nedostatky uvedeny v protokolu o výsledku kontroly ze dne

19 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Hospodaření školy v hlavní činnosti v roce 2013 skončilo vyrovnaným výsledkem, stejně jako v letech minulých. V doplňkové činnosti byl vykázán zisk před zdaněním ,30 Kč, po zdanění ,30 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 40/4 ze dne schválilo vyúčtování výsledků hospodaření a zisk z doplňkové činnosti se přiděluje takto: - fond odměn ,- Kč - rezervní fond ,30 Kč Hlavní činnost Ve sledovaném roce byly škole poskytnuty přímé náklady na vzdělávání: 1. s účelovým znakem (UZ 33353) ,- Kč Přidělená neprůtoková dotace z MŠMT byla určena především na zajištění platů pracovníků, ostatní osobní náklady, odvody pojistného a přídělu FKSP. ONIV přímé byly určeny pro zajištění výuky žáků (vzdělávání pracovníků, částečnou úhradu zákonného pojistného, náhradu platu při nemoci a nákup nářadí a pomůcek pro žáky). Neinvestiční dotace MŠMT byla vyčerpána na 100%. 2. s účelovým znakem (UZ 00091) ,- Kč K zajištění provozu školy sloužila přidělená neinvestiční dotace hl. m. Prahy. Prostředky byly čerpány především na pokrytí nákladů na energie, pohonné hmoty, odpisy majetku, ostrahu areálu, nákup materiálu a služeb pro zajištění výuky, leasing nákladního automobilu, opravy a údržbu, nákup školního nábytku (lavice a židle do dvou učeben) a multimediální techniku. Povolené splácení leasingu znamenalo odebrání prostředků z investičního fondu školy a navýšení neinvestičního příspěvku. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Praha byla vyčerpána rovněž na 100%. Část této dotace byla určena na odměny zaměstnanců školy a činila ,- Kč včetně odvodů. 3. vlastními výnosy ,- Kč Z vlastních výnosů škola hradila odměny žáků za produktivní činnost, kterou konali při odborném výcviku - opravy zemědělské techniky a traktorů, automobilů, včetně využití diagnostického zařízení a pneuservisu, mytí dopravních prostředků, zámečnické a svářečské práce. Škola rovněž vyplácela odměny za produktivní činnost žákům konající odborný výcvik na smluvních pracovištích a školních závodech. Jejich odměny jsou fakturovány měsíčně smluvním pracovištím a školním závodům na základě dodaných podkladů. Dále byly vlastní výnosy použity na nákup potravin pro školní jídelnu, ochranné pomůcky, materiál, nářadí pro žáky, na opravy a udržování svěřeného majetku, revizní služby a další služby spojené s provozem školy. Do výnosů byl zapojen i rezervní fond organizace, ze kterého byl uhrazen částečně nákup školních lavic a židlí schváleno usnesením RHMP č ze dne Škola odměňuje své zaměstnance dle 109, odst. 3, písm. d, zákona č.262/2006 Sb. Stanovený limit prostředků na platy byl překročen o ,- Kč. Tato částka byla čerpána z fondu odměn, v souladu s usnesením RHMP č. 813 ze dne Mimořádné odměny pro zaměstnance školy z prostředků hl. m. Prahy byly čerpány v přiznané výši ,- Kč včetně odvodů. Na základě usnesení RHMP č ze dne a č ze dne , byly posíleny prostředky na platy převodem z ONIV (270 tis. Kč) a z OON (90 tis. Kč.). Ostatní osobní náklady byly použity na odměny pracovníků, kteří práci konali na základě DPČ nebo DPP, ve výši ,- Kč. 19

20 Zřizovatelem stanovený počet zaměstnanců (37) nebyl překročen. Základní příděl do FKSP byl v souladu s vyhláškou č.310/95 Sb. a č.114/2002 Sb. Škola nemá zaměstnance se ZPS. Povinnost podle 83 zákona č.435/2004 Sb. škola plnila prostřednictvím firmy A-Royal Service, zajišťující ostrahu objektu, která zaměstnává pracovníky se ZPS. Na základě usnesení RHMP č. 549 ze dne byl škole poskytnut neinvestiční účelový příspěvek ve výši ,- Kč,na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti se zajištěním Celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů. Investiční prostředky nebyly zřizovatelem přiděleny. Škola použila prostředky ze svého fondu reprodukce investičního majetku v souladu s usneseními RHMP, č. 813 ze dne , č ze dne , a č ze dne : - navýšení neinvestičního příspěvku (leasing NA) 260 tis. Kč - nákup nového serveru včetně instalace 85 tis. Kč - stavební úpravy kabinetu č tis. Kč - výměna kotlů ÚT ve škole a dílně OV 196 tis. Kč - přestavba diagnostického přístroje KTS tis. Kč - rekonstrukce dílny OV č tis. Kč - nákup tlakového mycího stroje do myčky vozidel 78 tis. Kč Vzhledem k nedostatku prostředků investičního fondu byl schválen usnesením RHMP č ze dne převod částky 80 tis. Kč z rezervního fondu na nákup nového serveru. Škola měla v tomto roce uzavřenou rámcovou darovací smlouvu s firmou Mercedes-Benz ČR s.r.o., se sídlem v Praze 4 Chodov. Cílem daru je podpora vzdělávání a výchovy mládeže jako budoucích potencionálních zaměstnanců M-B ČR. Na základě této darovací smlouvy byla poskytnuta částka ,- Kč. Upravený odpisový plán nebyl překročen. V roce 2013 škola získala od Mgr. Josefa Prokeše, Vrchlického 760, Uhlířské Janovice, nepeněžitý dar 10 ks použitých PC včetně operačního systému v celkové užitné hodnotě 6 000,- Kč. Plnění dosažených nákladů bylo splněno na 100,01 % upraveného rozpočtu. Skutečnost činila tis. Kč proti předpokladu tis. Kč. Vlastní výnosy byly splněny na 100,01 % upraveného rozpočtu. Skutečnost byla 2952 tis. Kč, upravený rozpočet 2950 tis. Kč. Doplňková činnost Hospodaření v doplňkové činnosti skončilo ziskem ve výši ,30 Kč po zdanění. Na zisku se podílí především pronájem nebytových a vnějších prostor, základní kurzy svařování, periodické doškolování svářečů a získání evropské normy ve svařování (EN 287-1), výuka v autoškole sk. T a C, v menší míře pronájem za nápojové automaty. VIII. Další informace 20

21 Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Výuka probíhá podle ŠVP Automechanik schváleného ředitelem SOU, Praha Radotín dne , č.j. SOU/892/2009, s platností od , vypracovaného na základě RVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, vydaného MŠMT dne , č.j / Ročník: 1,2,3 školní rok: 2013/2014 Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 1.ročník 2.ročník 3.ročník c e l k e m Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Informatika Základy ekologie Tělesná výchova Ekonomika Strojnictví Strojírenská technologie Technická dokumentace 1,5 1,5-3 Automobily Technologie oprav Opravárenství a diagnostika Elektrotechnika Řízení motorových vozidel Odborný výcvik C e l k e m 32,5 32, Teoretické vyučování 17,5 17, Odborný výcvik Poznámky: 1. Všechny předměty jsou povinné, cizí jazyk žáci volí mezi anglickým a německým. V Praze dne: Ing. Václav Hejda ředitel školy 21

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 4 / 2

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

ŠVP Opravář zemědělských strojů

ŠVP Opravář zemědělských strojů Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Opravář zemědělských strojů 41 55 H/01 Opravář zemědělských strojů Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy za školní rok Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2015 2016 Základní praktická Praktická V Praze dne 14. 9. 2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Výroční zpráva za školní rok 204/205 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA 200 205 Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole Gymnázium a Hudební hlavního města Prahy, základní umělecká Místo poskytovaného vzdělávání: Komenského náměstí 400/9 130 00 Praha 3 Kontakt:

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 135 92/99-11096 Signatura: bm5zs201 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborné učiliště železniční a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více