S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15"

Transkript

1 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k / V Praze Ing. Václav Hejda ředitel školy

2 2

3 Obsah I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby Ředitel a statutární zástupce ředitele Webové stránky školy Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 5 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2012/ Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Školská rada.. 7 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 8 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) 1. Počty tříd a počty žáků Průměrný počet žáků na třídu a učitele Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky závěrečných zkoušek Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Vzdělávání nadaných žáků Ověřování výsledků vzdělávání Školní vzdělávací programy 13 3

4 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Vzdělávací programy VOŠ 13 IV. Údaje o žácích a výsledky vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Domovy mládeže 13 V. Aktivity právnické osoby, prezentace na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Prevence sociálně patologických jevů Ekologická výchova a enviromentální výchova Multikulturní výchova Výchova k udržitelnému rozvoji Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Mimoškolní aktivity Soutěže Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Spolupráce právnické osoby s partnery Další vzdělávání realizované právnickou osobou Další aktivity, prezentace Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin.. 17 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Výsledky jiných inspekcí a kontrol 18 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VIII. Další informace. 20 Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 21 4

5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední odborné učiliště, Praha Radotín Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitel Ing. Václav Hejda tel: mob: Statutární zástupce ředitele Ing. Bc. Václav Bičovský tel: mob: Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední škola IZO: cílová kapacita: 290 žáků Školní jídelna IZO: cílová kapacita: 300 jídel 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu Střední škola 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel /Automechanik/ cílová kapacita oboru / programu 4155H01 Opravář zemědělských strojů poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) 4155E01 Opravářské práce Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: a) nové obory / programy 0 b) zrušené obory / programy 0 5

6 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Pod Klapicí 11/15, Praha 5 Radotín (Hlavní město Praha) b) jiná školní závody - Zemědělské družstvo Mořina - AGRO Jesenice u Prahy a.s. Smluvní pracoviště - Mercedes Benz Česká republika s.r.o., Praha 4 Chodov - B+B service s.r.o, Praha 5 Motol - Patera Citroen, Praha 5 Radotín - Z-Invest s.r.o., Praha 5 Stodůlky - Motorena Hostivař s.r.o., Praha 10 Hostivař - Autosalon Klokočka Centrum a.s., Praha 5 Barrandov - Tradimex Praha s.r.o., Jesenice u Prahy - Zemědělské družstvo vlastníků, Libeň - Zemědělská technika, Beroun - Přerost a Švorc Auto s.r.o., Praha 6 Veleslavín - Komersia Auto s.r.o., Loděnice u Berouna - ELKAWE s.r.o., Králův Dvůr - Zemědělská obchodní spol. Šestajovice-Jirny a.s., Jirny - Phoenix-Zeppelin spol. s r.o., Modletice - STROM Praha a.s., Praha 9 Vinoř - Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha 10 Uhřiněs 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola má vlastní učebny teoretického vyučování, tělocvičnu a školní hřiště, dílny odborného výcviku, svářečskou školu, autoškolu, myčku motorových vozidel, stanici měření emisí, školní jídelnu, administrativní a technické zázemí, a to vše soustředěno v oploceném areálu školy. Technické vybavení jednotlivých objektů odpovídá skladbě vyučovaných oborů vzdělání a finančním možnostem školy a zřizovatele. 6

7 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Datum zahájení činnosti Zástupci za zřizovatele Zástupci za ped. pracovníky ZZ nezletilých a zástupci zletilých žáků Martin Votava Mgr. Antonín Sokol Jaroslava Kneřová Mgr. Miroslav Knotek Bc. Josef Rychtařík DiS předseda tel: Vít Šebek II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola , ,7 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Střední škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 7 26 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 Svařování kovů 2 DOM ZO 13, s.r.o., Praha 7

8 1 Finanční gramotnost 1 Eduko s.r.o.,praha 1 Sekty a jejich působení v ČR 1 1 Integrace žáků s poruchami učení Vzdělávací institut středočeského kraje 1 MHMP 1 Drogová prevence 1 MHMP 1 1 Motivace studentů a kariera učitele odborných předmětů Ředitel školy a školní jídelna 1 Pracovně lékařské služby 1 1 Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství (nový občanský zákoník) 1 Den zemědělské techniky 3 4 IVP ČZU Praha 1 COMENIA CONSULT Praha Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 1 AVDO, Olomouc Vobosystém s.r.o, Uhlířské Janovice kurzy 1 Pro instruktory svařování 1 DOM ZO 13, s.r.o., Praha doplňkové pedagogické studium školský management Učitelství praktického vyučování Učitelství odborných předmětů Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 IVP ČZU Praha 1 IVP ČZU Praha 1 Českomoravská vzdělávací s.r.o., Praha rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 14 11,2 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků semináře 1 Účetnictví MHMP vzdělávací instituce 1 Novela zákona o ped. pracovnících 1 Resk Třinec 8

9 1 Hygiena ŠJ 1 MŠMT 1 Inventarizace 1 ANAG Olomouc 1 Hygiena ŠJ spotřební koš 4 Dagmar Kadlecová, Brněnec kurzy jiné (uvést jaké) III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední škola Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 31 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 18 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 4 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Střední škola 0 0 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 9

10 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola 16,9 8,6 škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Střední škola prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 18 opakovalo ročník 5 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 68 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 103,6 z toho neomluvených 8,4 10

11 b) vzdělávání při zaměstnání škola Střední škola prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 0 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 0 z toho neomluvených 0 5. Výsledky závěrečných zkoušek škola Střední škola ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 48 0 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 10 0 prospěl s vyznamenáním 5 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 39 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání, kód, název 23 Strojírenství a strojírenská výroba 41 Zemědělství a lesnictví počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 3 3 počet přijatých (evidovaných zápisových lístků) celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole

12 z toho ve 2. kole 3 0 z toho v dalších kolech 2 3 z toho na odvolání 0 0 počet nepřijatých (neodevzdali zápisový lístek) celkem 15 9 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 obor: 4155H01 Opravář zemědělských strojů 7 obor: 4155E01 Opravářské práce 15 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na škole se v tomto školním roce vzdělávali tři cizinci a několik příslušníků národnostních menšin. Cizinci mají státní příslušnost Ukrajina a Slovensko. V České republice žijí již několik let. Úroveň jejich jazykových schopností a dorozumění byla velmi dobrá. Škola poskytuje možnost doučování českého jazyka v rámci konzultačních hodin. U odborných předmětů volí vyučující individuální přístup k žákům. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Pro uchazeče o vzdělání, kteří ukončili povinnou školní docházku a byli vzděláváni podle upraveného vzdělávacího programu pro základní vzdělání (dříve zvláštní školy), nabízí škola jeden obor vzdělání, který patří do speciálního školství. Jedná se o obor Opravářské práce. V oboru Opravářské práce byli v tomto školním roce žáci vzděláváni ve dvou samostatných třídách pro první, druhý a třetí ročník, tj. celkem v šesti třídách. Po stránce materiálního zabezpečení je škola na velmi dobré úrovni. Co se týká personálního zajištění speciálního vzdělávání, působí na škole většina zkušených pedagogů, kteří mají v této oblasti letité zkušenosti. Velké pozitivum nabídky H oborů a E oborů je v možnosti vzájemné prostupnosti žáků mezi těmito obory. Novela vyhlášky č. 73/2005 Sb. o speciálním vzdělávání, která je v platnosti od , způsobila zhoršení situace v přeřazování žáků z oborů kategorie H do oborů kategorie E. Podle této vyhlášky je při zařazení žáka do speciálního vzdělávání, vždy nutno doložit kladné doporučení školského poradenského zařízení (dříve toto doporučení nemuselo být u 25% žáků ve třídě). Toto zpřísnění v některých případech tuto změnu oboru znemožní, jelikož žák nedoloží zmíněné doporučení. I přes tyto komplikace se v tomto školním roce připravila, projednala a realizovala změna oboru vzdělání u 3 žáků, konkrétně z oboru Opravář zemědělských strojů na obor Opravářské práce. A naopak, po úspěšném ukončení oboru Opravářské práce, si tři absolventi podali přihlášku na obor Opravář zemědělských strojů a byli přijati do druhého ročníku. Začleňování žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky je problematické, řada těchto žáků zanechala vzdělávání v průběhu školního roku, hlavně z důvodu špatné docházky do školy. 12

13 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Vzhledem k nabídce oborů vzdělání a celkové situaci ve středním vzdělávání se mezi žáky školy mimořádně nadaní žáci v minulém školním roce nevyskytli 10. Ověřování výsledků vzdělávání I v tomto školním roce se konaly závěrečné zkoušky podle JZZZ a to u oborů vzdělání 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel, 4155H01 Opravář zemědělských strojů a 4155E01 Opravářské práce. Testování žáků podle SCIO testů a jim podobných se v tomto školním roce nekonalo. 11. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací programy pro obory vzdělání 2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), 4155H01 Opravář zemědělských strojů a 4155E01 Opravářské práce jsou plněny bez výhrad. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školních vzdělávacích programech pro obory vzdělání kategorie H je zařazen jeden cizí jazyk. Žáci si mohli zvolit mezi anglickým a německým jazykem. V tomto školním roce se všichni žáci rozhodli pro anglický jazyk. Výuka je zaměřena mimo jiné i na technické a odborné názvosloví, které mohou žáci využívat při odborném výcviku a v další praxi. 13. Vzdělávací programy VOŠ VOŠ zřízena není. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Jazyková škola zřízena není. 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) Domov mládeže zřízen není. 13

14 V. Aktivity právnické osoby- prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovný poradce z řad interních učitelů. Každé první úterý v měsíci byla žákům, pedagogům, případně rodičům k dispozici psycholožka z PPP Praha 5, která úzce spolupracuje s výchovným poradcem. Nejčastěji řešené problémy; příčiny neprospěchu, vztahy mezi spolužáky, záškoláctví, otázky související se změnou oboru vzdělání. Kariérní poradenství je řešeno přes výchovného poradce a třídní učitele, pravidelně jsou předávány žákům hlavně 3. ročníků informace o možnostech dalšího vzdělávání (nástavbové studium) a nabídky zaměstnavatelů o volných pracovních místech ( nástěnky, třídnické hodiny, besedy). 2. Prevence sociálně patologických jevů V souladu s minimálním preventivním programem, ve spolupráci s odborným pracovníkem zařízení SANANIM, proběhly akce zaměřené na tuto problematiku ve všech třídách prvního ročníku. Úspěšně probíhala spolupráce s protidrogovými koordinátory Prahy 4,5, Prahy-západ a s odbory sociální péče při řešení individuálních případů. Pravidelně / 2 x ročně/ byly podávány informace zákonným zástupcům žáků při třídních schůzkách, v případě potřeby individuální řešení situace se žákem a jeho zákonným zástupcem. I když se v průběhu školního roku nevyskytly závažné případy užívání návykových látek, šikany a agresivity apod. velmi často se řešily případy záškoláctví, falšování omluvenek, vulgárního a drzého vystupování žáků vůči pracovníkům školy a navzájem mezi žáky. Samostatným a závažným problémem je stále otázka kouření v areálu školy a postihování žáků, kteří tento zákaz porušují. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova probíhala především v předmětu Základy ekologie a též v předmětu Občanská nauka. Na doplnění učiva se využívá bohatá videotéka pořadů z této oblasti, praktické zaměstnání v přírodě, informace z řad žáků o ekologických problémech ve společnosti a jejich nejbližším okolí a návštěva zařízení souvisejících s ekologickým chováním společnosti. V rámci výuky odborných předmětů včetně odborného výcviku, vyučující při probírání jednotlivých tématických celků nebo témat vysvětlují možné vazby na ekologii. V praktickém denním životě školy byla tato výchova realizována soustavným udržováním čistoty a pořádku v celém areálu školy a jeho okolí, tříděním a sběrem odpadu různého druhu. 4. Multikulturní výchova Předávání informací o těch druhých (tedy menšinách a jiných kulturních skupinách) se odehrávalo v rámci předmětu Občanská nauka a Český jazyk a literatura. Snahou je, přijatelnou a nenásilnou formou přiblížit žákům kulturu a životní styl těchto skupin obyvatel. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Udržitelný rozvoj chápeme jako souhrn ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti, pro další bytí lidské společnosti. Výchova k udržitelnému rozvoji se tudíž prolíná ve výuce prakticky všech 14

15 předmětů. V největším rozsahu je rozpracována v předmětu Základy ekologie se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Lyžařský výcvikový kurz se v tomto školním roce se pro malý zájem ze strany žáků a rodičů (velmi často z finančních důvodů) nekonal. Odborné zájezdy a exkurze BMW Dingolfing 56 žáků Tech Agro Brno Škoda Auto a.s. Spalovna odpadůpraha Malešice Schola Pragensis 50 žáků 80 žáků 50 žáků 120 žáků 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Zájmové kroužky nebyly pro malý zájem ze strany žáků otevřeny. 8. Soutěže a. sportovní Typ akce Turnaj pražských škol v nohejbalu Místo Počet účastníků Umístění SŠ technická, Zelený pruh 8 2. místo Oblastní turnaj v nohejbalu SOUs Mladá Boleslav 4 2. místo Školní kola soutěží: - malá kopaná škola stolní tenis škola šplh škola nohejbal škola sálová kopaná škola sálový nohejbal škola 40-15

16 b. odborné Typ akce AUTOMECHANIK JUNIOR 2014 Místo Počet účastníků Umístění - regionální kolo soutěže SPŠD Plzeňská, Praha a 7. místo OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - národní kolo soutěže OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE - oblastní soutěž Školní kola soutěží: SOŠ Soběslav 1 2. místo SOU, Praha - Radotín 2 5. a 8. místo - automechanik škola opravář zemědělských strojů škola opravářské práce škola 18 - Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola v této oblasti zapojena není. 9. Spolupráce právnické osoby s partnery Při organizaci a zajišťování odborného výcviku žáků škola v tomto školním roce, stejně jako v minulých letech, velmi úspěšně spolupracovala celkem s osmnácti autoopravárenskými a zemědělskými podniky. V prvé řadě se jedná o ZD Mořina a AGRO Jesenice, které jsou jmenovány MZe ČR pro naši školu jako školní závody pro obory vzdělání Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce. Dále velmi úspěšně pokračovala spolupráce s firmou Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., kde v tomto školním roce, na jejich pracovištích, konalo odborný výcvik celkem 18 žáků druhého a třetího ročníku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik). V rámci spolupráce tato firma zapůjčila škole na podporu prezentace školy vícekrát během školního roku několik osobních a nákladních automobilů. Spolupráce s těmito organizacemi je oběma stranami velmi kladně hodnocena. Mnozí žáci zůstávají na těchto pracovištích pracovat i po ukončení vzdělávání ve škole. 16

17 10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). odborný kurz typ vzdělávání zaměření počet účastníků Autoškola - sk. B - sk. C - sk. T Svařování kovů základní kurzy a zaškolení Svařování kovů prodloužení platnosti oprávnění určeno pro dospělé / žáky dospělé akreditace MŠMT ano / ne ne 32 dospělé ne 141 dospělé ne pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) Další aktivity, prezentace Prezentace školy: - dny otevřených dveří - pro veřejnost (6 dnů v období listopad únor) - pro skupiny žáků ze ZŠ (individuálně) - prezentace v informačních publikacích o středních školách - inzerce v denním a místním tisku - www stránky školy - prezentace při soutěžích - účast na výstavě Schola Pragensis - spoluúčast na pořádání motoristických akcí Rallye Berounka a Rallye Praha Revival Další aktivity: - doplňková činnost: - pronájem nebytových prostor a venkovní plochy - autoškola sk. B,C,T - doškolování a přezkušování svářečů - základní kurzy svařování kovů - v rámci produktivní práce žáků: - opravy vozidel a zemědělské techniky - stanice měření emisí motorových vozidel - mytí vozidel - pneuservis - svářečské, zámečnické, soustružnické a kovářské práce 12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Využívání školských zařízení k jiným účelům se v době školních prázdnin neprovádí. V tu dobu se většinou realizují plánované údržby, opravy, revize nebo rekonstrukce zařízení. 17

18 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce se žádná inspekce nekonala. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly Kdo kontrolu vykonal Termín Výsledné hodnocení Tematická kontrola evidence majetku a provedení inventarizace majetku Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Nedostatky uvedeny v protokolu o výsledku kontroly ze dne

19 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Hospodaření školy v hlavní činnosti v roce 2013 skončilo vyrovnaným výsledkem, stejně jako v letech minulých. V doplňkové činnosti byl vykázán zisk před zdaněním ,30 Kč, po zdanění ,30 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 40/4 ze dne schválilo vyúčtování výsledků hospodaření a zisk z doplňkové činnosti se přiděluje takto: - fond odměn ,- Kč - rezervní fond ,30 Kč Hlavní činnost Ve sledovaném roce byly škole poskytnuty přímé náklady na vzdělávání: 1. s účelovým znakem (UZ 33353) ,- Kč Přidělená neprůtoková dotace z MŠMT byla určena především na zajištění platů pracovníků, ostatní osobní náklady, odvody pojistného a přídělu FKSP. ONIV přímé byly určeny pro zajištění výuky žáků (vzdělávání pracovníků, částečnou úhradu zákonného pojistného, náhradu platu při nemoci a nákup nářadí a pomůcek pro žáky). Neinvestiční dotace MŠMT byla vyčerpána na 100%. 2. s účelovým znakem (UZ 00091) ,- Kč K zajištění provozu školy sloužila přidělená neinvestiční dotace hl. m. Prahy. Prostředky byly čerpány především na pokrytí nákladů na energie, pohonné hmoty, odpisy majetku, ostrahu areálu, nákup materiálu a služeb pro zajištění výuky, leasing nákladního automobilu, opravy a údržbu, nákup školního nábytku (lavice a židle do dvou učeben) a multimediální techniku. Povolené splácení leasingu znamenalo odebrání prostředků z investičního fondu školy a navýšení neinvestičního příspěvku. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Praha byla vyčerpána rovněž na 100%. Část této dotace byla určena na odměny zaměstnanců školy a činila ,- Kč včetně odvodů. 3. vlastními výnosy ,- Kč Z vlastních výnosů škola hradila odměny žáků za produktivní činnost, kterou konali při odborném výcviku - opravy zemědělské techniky a traktorů, automobilů, včetně využití diagnostického zařízení a pneuservisu, mytí dopravních prostředků, zámečnické a svářečské práce. Škola rovněž vyplácela odměny za produktivní činnost žákům konající odborný výcvik na smluvních pracovištích a školních závodech. Jejich odměny jsou fakturovány měsíčně smluvním pracovištím a školním závodům na základě dodaných podkladů. Dále byly vlastní výnosy použity na nákup potravin pro školní jídelnu, ochranné pomůcky, materiál, nářadí pro žáky, na opravy a udržování svěřeného majetku, revizní služby a další služby spojené s provozem školy. Do výnosů byl zapojen i rezervní fond organizace, ze kterého byl uhrazen částečně nákup školních lavic a židlí schváleno usnesením RHMP č ze dne Škola odměňuje své zaměstnance dle 109, odst. 3, písm. d, zákona č.262/2006 Sb. Stanovený limit prostředků na platy byl překročen o ,- Kč. Tato částka byla čerpána z fondu odměn, v souladu s usnesením RHMP č. 813 ze dne Mimořádné odměny pro zaměstnance školy z prostředků hl. m. Prahy byly čerpány v přiznané výši ,- Kč včetně odvodů. Na základě usnesení RHMP č ze dne a č ze dne , byly posíleny prostředky na platy převodem z ONIV (270 tis. Kč) a z OON (90 tis. Kč.). Ostatní osobní náklady byly použity na odměny pracovníků, kteří práci konali na základě DPČ nebo DPP, ve výši ,- Kč. 19

20 Zřizovatelem stanovený počet zaměstnanců (37) nebyl překročen. Základní příděl do FKSP byl v souladu s vyhláškou č.310/95 Sb. a č.114/2002 Sb. Škola nemá zaměstnance se ZPS. Povinnost podle 83 zákona č.435/2004 Sb. škola plnila prostřednictvím firmy A-Royal Service, zajišťující ostrahu objektu, která zaměstnává pracovníky se ZPS. Na základě usnesení RHMP č. 549 ze dne byl škole poskytnut neinvestiční účelový příspěvek ve výši ,- Kč,na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti se zajištěním Celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů. Investiční prostředky nebyly zřizovatelem přiděleny. Škola použila prostředky ze svého fondu reprodukce investičního majetku v souladu s usneseními RHMP, č. 813 ze dne , č ze dne , a č ze dne : - navýšení neinvestičního příspěvku (leasing NA) 260 tis. Kč - nákup nového serveru včetně instalace 85 tis. Kč - stavební úpravy kabinetu č tis. Kč - výměna kotlů ÚT ve škole a dílně OV 196 tis. Kč - přestavba diagnostického přístroje KTS tis. Kč - rekonstrukce dílny OV č tis. Kč - nákup tlakového mycího stroje do myčky vozidel 78 tis. Kč Vzhledem k nedostatku prostředků investičního fondu byl schválen usnesením RHMP č ze dne převod částky 80 tis. Kč z rezervního fondu na nákup nového serveru. Škola měla v tomto roce uzavřenou rámcovou darovací smlouvu s firmou Mercedes-Benz ČR s.r.o., se sídlem v Praze 4 Chodov. Cílem daru je podpora vzdělávání a výchovy mládeže jako budoucích potencionálních zaměstnanců M-B ČR. Na základě této darovací smlouvy byla poskytnuta částka ,- Kč. Upravený odpisový plán nebyl překročen. V roce 2013 škola získala od Mgr. Josefa Prokeše, Vrchlického 760, Uhlířské Janovice, nepeněžitý dar 10 ks použitých PC včetně operačního systému v celkové užitné hodnotě 6 000,- Kč. Plnění dosažených nákladů bylo splněno na 100,01 % upraveného rozpočtu. Skutečnost činila tis. Kč proti předpokladu tis. Kč. Vlastní výnosy byly splněny na 100,01 % upraveného rozpočtu. Skutečnost byla 2952 tis. Kč, upravený rozpočet 2950 tis. Kč. Doplňková činnost Hospodaření v doplňkové činnosti skončilo ziskem ve výši ,30 Kč po zdanění. Na zisku se podílí především pronájem nebytových a vnějších prostor, základní kurzy svařování, periodické doškolování svářečů a získání evropské normy ve svařování (EN 287-1), výuka v autoškole sk. T a C, v menší míře pronájem za nápojové automaty. VIII. Další informace 20

21 Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Výuka probíhá podle ŠVP Automechanik schváleného ředitelem SOU, Praha Radotín dne , č.j. SOU/892/2009, s platností od , vypracovaného na základě RVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, vydaného MŠMT dne , č.j / Ročník: 1,2,3 školní rok: 2013/2014 Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 1.ročník 2.ročník 3.ročník c e l k e m Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Chemie Informatika Základy ekologie Tělesná výchova Ekonomika Strojnictví Strojírenská technologie Technická dokumentace 1,5 1,5-3 Automobily Technologie oprav Opravárenství a diagnostika Elektrotechnika Řízení motorových vozidel Odborný výcvik C e l k e m 32,5 32, Teoretické vyučování 17,5 17, Odborný výcvik Poznámky: 1. Všechny předměty jsou povinné, cizí jazyk žáci volí mezi anglickým a německým. V Praze dne: Ing. Václav Hejda ředitel školy 21

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více