VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázium, Střední odborná a Vyšší odborná,a.s., Vlkova 12/458, Praha 3 IZO IČ Zřizovatel: Dr. Bohuslava Šenkýřová nám. Josefa Machka 1218/1a Praha 5 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ing. Eva Antošová tel.: , Webové stránky právnické osoby (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední Vyšší odborná IZO cílová kapacita : 600 žáků denního studia 100 žáků dálkového studia IZO cílová kapacita: 260 žáků denního studia 40 žáků dálkového studia 2

3 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Střední Střední Střední Střední Střední Střední Střední Vyšší odborná Vyšší odborná Vyšší odborná kód K/ K/ K/ M/ M/ M/ M/ N/ N/ N/026 název oboru / vzdělávacího programu Gymnázium Gymnázium Gymnázium Ekonomika a podnikání Bankovnictví a pojišťovnictví Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum Bankovnictví Bankovnictví Firemní management cílová kapacita oboru / programu 100 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 100 Dobíhající obor Dobíhající obor 120 Nebyl vyučován 120 Dobíhající obor Nebyl vyučován 40 Nebyl vyučován Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nové obory / programy Gymnázium K /41 Gymnázium K/401 Gymnázium K/81 Ekonomické lyceum M/002 Ekonomické lyceum M/02 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Vlkova 12/458 Praha (Dr. Bohuslava Šenkýřová a Emil Šenkýř) 3

4 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Internetové připojeni: 2x 1. 8Mb/s - GTS Novera (WiFi Miracle) 2. ADSL 8Mb/s GTS Novera Fyzické Servery: 2x 1. Fujitsu Siemens 2x2,66GH, 4GB RAM 2. AMD Athlon X , 2GBRAM Počítačové učebny: 2x 1. 17x - PC+LCD, dataprojektor, plátno, ozvučení 2. 18x - PC+LCD, dataprojektor, plátno, ozvučení Multimediální učebny: 6x 1. 1x - PC+LCD, dataprojektot, ozvučení, interaktivní tabule 2. 5x - PC+LCD, dataprojektot, ozvučení Notebooky: 5x Studovna: 1x - 18x PC+LCD PC administrativa: 29xPC+LCD 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Datum ustanovení školské rady: Členové školské rady při střední škole: Dr. Bohuslava Šenkýřová zástupce zřizovatele Mgr. Věra Sochorová zástupce zřizovatele PhDr. Marie Hamplová zástupce zřizovatele Ing. Jindřich Kolek zástupce pedagogického sboru Mgr. Radka Johnová zástupce pedagogického sboru MgA. Milena Matějíčková zástupce pedagogického sboru Ing. Libuše Pařízková zástupce rodičů Pan Dan Peško zástupce rodičů Paní Dana Kubínová zástupce rodičů Členové školské rady při vyšší odborné škole: Dr. Bohuslava Šenkýřová zástupce zřizovatele Ing. Jindřich Kolek zástupce pedagogického sboru David Horák zástupce student II. Pracovníci právnické osoby 4

5 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané SOŠ 1 0,5 7 6, ,7 VOŠ 1 0,2 6 5, ,8 Gymnázium 1 0,3 4 3,3 3 1,5 7 4,8 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázium, Střední odborná a Vyšší odborná, a.s. pedagogických pracovníků % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných % nekvalifikovaných 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře 5 zaměření Účetnictví,,bonita klienta, vybrané kapitoly bankovního účetnictví, finanční analýza podniku účastníků vzdělávací instituce 6 Štohl,Bankovní akademie kurzy 1 nová maturita 2 NIDV doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace 1 ekonomické VŠFS jiné (uvést jaké) 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 5

6 a. počty osob fyzické osoby přepočtení na plně zaměstnané 10 9,2 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Gymnázium,Střední odborná tříd / skupin žáků / studentů Vyšší odborná 5 69 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: SOŠ+G 3; VOŠ 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání:soš+g 0; VOŠ 0 - sami ukončili vzdělávání:soš+g 3; VOŠ 1 - vyloučeni ze školy:soš+g 3; VOŠ 9 - nepostoupili do vyššího ročníku: SOŠ+G 3; VOŠ 0 z toho nebylo povoleno opakování: SOŠ+G 0; VOŠ 0 - přestoupili z jiné školy:soš+g 47; VOŠ 0 - přestoupili na jinou školu:soš+g 0, VOŠ 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký):- b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) tříd / skupin žáků / studentů Gymnázium,Střední odborná 4 25 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání:1 - nastoupili po přerušení vzdělávání:0 6

7 - sami ukončili vzdělávání:2 - vyloučeni ze školy:2 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování:0 - přestoupili z jiné školy:1 - přestoupili na jinou školu:1 - jiný důvod změny (uveďte jaký):- 2. Průměrný žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání Gymnázium,Střední odborná průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele 27,6 9,2 Vyšší odborná 13,8 9,8 b. vzdělávání při zaměstnání Gymnázium, odborná Střední průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele 6,25 4,2 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnáziu m, Střední odborná žáků/studentů z toho nově přijatí Vyšší odborná žáků/studentů z toho nově přijatí Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 7

8 Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokračujíc Gymnázium, Střední odborná Vyšší odborná Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání z celkového počtu žáků/studentů: Gymnázium, Střední odborná Vyšší odborná prospělo s vyznamenáním neprospělo 6 0 opakovalo ročník 0 2 žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 90,4% 79,7% průměrný zameškaných hodin na žáka/studenta 91 - z toho neomluvených 0,5 - b. vzdělávání při zaměstnání 8

9 z celkového počtu žáků/student ů: Gymnázium, střední odborná prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 10 opakovalo ročník 0 žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 54% průměrný zameškaných hodin na žáka/studenta - z toho neomluvených - 6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií závěrečné zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku - - z toho konali zkoušku opakovaně - - žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu - - prospěl s vyznamenáním - - žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl - - neprospěl - - 9

10 Gymnázium, Střední odborná maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku 27 3 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 0 prospěl s vyznamenáním 3 0 žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 23 3 neprospěl 1 0 absolutoria Vyšší odborná denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání studentů, kteří konali zkoušku 25 0 z toho konali zkoušku opakovaně 4 0 studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 0 prospěl s vyznamenáním 2 0 studentů, kteří byli hodnoceni : prospěl 22 0 neprospěl

11 7. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/2010 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání kód ná e 7842M/02 Ekonomické lyceum 6341M/01 Ekonomika a podnikání 4542M/02 Cestovní ruch přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) 6343M/03 Bankovnictví přihlášek 29 kol přijímacího řízení přijatých 2 23 (z toho evidovaných zápis.lístků 9) z toho v 1.kole 19 z toho ve 2.kole 4 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 nepřijatých 6 volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: Ekonomické lyceum (z toho zápis.lístk ů 22) obor:ekonomika a podnikání 3 přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/2010 b. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) přihlášek kol přijímacího řízení přijatých (z toho evidovaných zápisových lístků15) z toho v 1.kole

12 z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání nepřijatých volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: Gymnázium osmileté 10 obor: přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu):bělorusko 1, Bulharsko 2, Čína 2, Vietnam 2, Mongolsko 1, Rusko 8, Kazachstán 4, Kyrgyzstán 1, Ukrajina 6, Slovensko Ověřování výsledků vzdělávání Žáci gymnázia byli testování ve znalostech anglického jazyka firmou SCIO a získali certifikáty Competence in English as a Foreign Language Assessment. 10. Školní vzdělávací programy V průběhu školního roku byly zpracovávány školní vzdělávací programy pro gymnázium vyšší stupeň a dálkové studium gymnázia, dále ŠVP s názvem Bankovnictví a pojišťovnictví oboru Ekonomika a podnikání a ŠVP Média a marketing pro obor Ekonomické lyceum. 11. Vzdělávací programy VOŠ. Na vyšší odborné škole máme akreditovány tyto vzdělávací programy: N/ Finančnictví a bankovnictví dálková forma akreditováno dne N/ Finančnictví a bankovnictví denní forma akreditováno dne N/06 Firemní management akreditováno dobíhající obor V. Aktivity právnické osoby 12

13 Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné a kariérní poradenství se řídilo plány, které byly zpracovány samostatně pro střední odbornou školu a gymnázium. Cílem je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, budovat jejich sebevědomí, sebepoznání, navodit příznivé klima mezi žáky, pedagogy a rodiči. Na střední odborné škole výchovný poradce pomáhal žákům při výběru vysoké školy s ohledem na jejich profilaci a schopnosti. Nástrojem pro realizaci stanovených cílů byly besedy s odborníky, spolupráce s Ústavem sociální péče ve Vlašské, účast na Srdíčkových dnech a Květinových dnech. Na škole působí také školní psycholožka PhDr. Uváčiková, věnuje se řešení vztahů mezi žáky, vytváření dobrého klima ve třídě, komunikuje nejen s vedením školy, pedagogy, ale také s rodiči. 2. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů se řídí plánem, který se zaměřuje na největší problémy v oblasti drogové prevence, šikany, poruchy příjmu potravin, týrání dětí, rasismu. Základním principem je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a osvojení si pozitivního sociálního chování. Velkou roli hraje třídní učitel, který zná sociální klima třídy i rodiny jednotlivých žáků. Třídní učitel pracuje s celým pedagogickým sborem a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. Hlavní Nástroji jsou přednášky s našimi předními odborníky, 3. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy. Žáci 1. ročníku se zúčastnili turistického kurzu. Kurz byl zaměřen na cykloturistiku a cílem bylo vytvořit a upevnit vztahy v kolektivu třídy. Celkem se zúčastnilo 27 žáků ( ve třídě 32 žáků). Během školního roku se zúčastnili žáci se svými pedagogy řady exkurzí, např. do ČNB, Národního muzea, Burzy cenných papírů, prohlédli si výrobu čokolády a Becherovky. Přírodovědné vycházky do ZOO, Prokopského údolí byly doplněním výuky biologie. Prohlídka Královské cesty, Muzea Karlova mostu a plavba Pražskými Benátkami obohatila žákům vědomosti z dějepisu. Dvě třídy se na konci školního roku zúčastnily výletu do Rokytnice na Rokytkou, kde v rekreačním středisku Březová absolvovaly řadu adrenalinových sportů. Fyzické schopnosti si upevnili také žáci, kteří byli na školním výletě v Domašově v Jeseníkách. Celá se zúčastnila vzdělávacího zájezdu do Drážďan po stopách historie, kde největší pozornost byla věnována galerii Zwinger. Zájezd zaměřený na upevnění jazykových dovedností zavedl naše žáky do Francie a Anglie. 4. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 13

14 Z nabízených kroužků si žáci vybrali fotografický kroužek, kde pod vedením profesionálního fotografa pronikali do tajů práce se světly, barvami, kompozicí. Každoročně se účastníme s Klubem mladého diváka zajímavých divadelních představení, která doplňují výuku literatury i estetiky. Reprezentační ples na Žofíně je dlouho očekávanou kulturní událostí zejména pro maturitní ročník, letošní již 12. ročník přivítal opět více jak návštěvníků. 5. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) DDM - Dům UM P /09 OK stolní 3.místo starší žáci (kvarta BAG8) tenis Pohár pražských škol beachvolejbal 3.místo žákyně (sekunda,kvarta BAG8) Mladý Demosthenes regionální kolo- Praha 3.místo žákyně Pařízková (sekunda BAG8) 6. Spolupráce právnické osoby s partnery Bankovní akademie spolupracuje při zajišťování praxí s řadou našich předních bank. Nejvýznamnějšími partnery je Wustenrot, ČSOB, Raiffeisen bank, naše spolupráce se neomezuje pouze na praxe, ale řada odborníků z praxe přednáší specifickou problematiku na vyšší odborné škole. 7. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání odborný kurz zaměření Bankovnictví, podniková a finanční sféra účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne 564 dospělé ne odborné kurzy Veřejná správa 366 dospělé ne 8. Další aktivity, prezentace Škola se pravidelně účastní veletrhu Schola Pragensis, dále pořádáme soutěže pro základní školy (Orientační běh bankou, Den s médii), kde žáci ve vědomostních soutěžich prokazují znalosti z finanční gramotnosti a kreativní dovednosti. Pravidelně se účastníme veletrhu Fiktivních firem, kde studenti komunikují s obchodními partnery nejen tuzemskými, ale i zahraničními a naše banka je vždy nejvíce vyhledávaným stánkem. Vyšší odbornou školu prezentujeme na veletrhu Gaudeamus, kde spolupracujeme s Vysokou školou finanční a správní a společně nabízíme pomaturitní studium. Velkou pozornost věnujeme prezentaci školy pomocí internetu, kde jsme zaregistrováni v odpovídajících sekcích různých internetových portálů, využíváme i další masmédia noviny, časopisy, rádio. Pravidelně jsme uváděni v katalozích středních a vyšších odborných škol, které jsou hlavní pomůckou pro rodiče i výchovné poradce a učitele základních škol. VI. 14

15 Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Předmět inspekční činnosti: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. a),b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Termín inspekce: března 2009 Výsledné hodnocení: nadprůměrné Předmět kontroly: Státní kontrola dodržování právních předpisů a veřejnoprávní kontrola efektivního využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých škole v roce 2006 podle ustanovení 160 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění platném v kontrolovaném období, a zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění platném v kontrolovaném období, a to oblastech personálních, materiálních a finančních podmínek, zejména u osobních nákladů a ostatních neinvestičních výdajů Termín kontroly: října 2007 Výsledné hodnocení: Ve sledovaných oblastech nebyly porušeny právní předpisy. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok

16 Náklady Výnosy Školné ,- Provozní ,- náklady Školné poplatky ,- Služby ,- Prodej pracovních sešitů ,- Osobní náklady ,- Kroužky 8.650, Finanční náklady ,- Dotace ,- Ostatní provozní náklady ,- Ostatní výnosy ,- Odpisy HIM ,- Daň ,- Celkem , ,- Hospodářský výsledek zisk ,- VIII. 16

17 Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. Příloha : učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů Výroční zpráva je v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. a v souladu s 168 zákona č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopie dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu je přiložena. V Praze dne Ředitel školy: 17

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více