VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok

2 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle 10, odst. 3, je předložena Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se stavem k Předkládá: Z podkladů zaměstnanců školy sestavil: Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy Mgr. Lukáš Krejčík Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 20. října 2014 V Mladé Boleslavi dne 14. října 2014 Č.j.: 6.ZŠ-MŠ/1111/2014 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne , zřídilo Statutární město Mladá Boleslav dnem příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 s IČ: Zřizovací listina byla vydána Dne byla vydána zřizovací listina na základě usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 3019, kterou se ruší předchozí se všemi dodatky. Dne byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Mladá Boleslav č vydána nová zřizovací listina, kterou se ruší předchozí. Doplněna byla o dodatky č. 1, 2 a 3. Rozhodnutím MŠMT Č.j /03-21 je od škola zařazena do sítě škol s identifikátorem zařízení Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Komenského nám. 61 Statutární orgán: ředitel školy Ing. Tomáš Suchý IČ: Web: Telefon: Škola sdružuje ve školním roce 2013/2014: 1) Základní školu s plánovanou kapacitou 550 žáků IZO: ) Školní družinu s plánovanou kapacitou 220 žáků IZO: ) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel IZO: ) Mateřskou školu s plánovanou kapacitou 110 žáků IZO: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo v roce Od té doby je známá jako sportovka nebo šestka. Škola je úplnou základní školou s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a školní družiny, které sídlí v jedné budově. Od je její součástí i mateřská škola STONOŽKA. K tomuto datu se změnil název školy 3

4 ze Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. Na škole je zřízena školská rada. Členy školské rady jsou za pedagogické pracovníky Mgr. Lukáš Krejčík a Mgr. Otakar Vorel, za zákonné zástupce paní Ing. Michaela Říhová a paní Šárka Venerová, za zřizovatele pan Petr Krichebauer a paní Helena Kosinová. Pro zajištění prostředků na aktivity ve vzdělávání na škole je zřízeno občanské sdružení Společnost přátel Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického V průběhu školního roku prošla školní budova částečnou modernizací v rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy ZŠ byla vyměněna všechna okna a školní budova byla zateplena, což znamená nejenom nový vzhled, ale také snížení výdajů za energie především v zimních měsících. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vzdělávací obor: Vzdělávací program: C/01 Základní škola 309/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠESTKA (kromě prvního a šestého ročníku) 701/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠESTKA - 2. vydání (pro první a šestý ročník) Základní statistické údaje: celkový počet tříd 19 na I. stupni 14 na II. stupni 5 průměrný počet žáků ve třídě 23,95 průměrný počet žáků I. st. ve třídě 24,00 průměrný počet žáků II. st. ve třídě 23,80 počet žáků na konci školního roku 455 (245 chlapců, 212 dívek) počet žáků I. stupně 336 (181 chlapců, 155 dívek) počet žáků II. stupně 119 (64 chlapců, 55 dívek) 4

5 ŠKOLNÍ DRUŽINA Kapacita školní družiny byla z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje navýšena ze 180 na 220 žáků s účinností od Počet žáků přihlášených do školní družiny byl 220. Kapacita družina byla naplněna na 100%. Školní družinu tvoří 7 oddělení pod vedením vedoucí vychovatelky Zuzany Kulhavé. Provozní doba byla stanovena na 06:00 07:40 hodin ráno, 11:40 17:00 hodin odpoledne. ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr 638 z toho žáci ZŠ 419 žáci MŠ 110 zaměstnanci 57 cizí strávnici 53 Cena stravného: I. kategorie 7 10 let 21,- Kč II. kategorie let 23,- Kč III. kategorie 15 a více let dospělí MŠ 3 6 let MŠ 6 7 let 25,- Kč 25,- Kč 29,- Kč 33,- Kč Cizím strávníkům je účtováno: mzdové náklady 18,85 Kč, k ,70 Kč režie zisk 8,94 Kč, k ,32 Kč 7,21 Kč, k ,98 Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací program: 1304/2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO SE DĚJE PRÁVĚ, PO CELÝ ROK V TRÁVĚ 5

6 Počty dětí ve třídách Zapsané děti Chlapci Dívky MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem Průměrná docházka dětí Zapsané děti Průměr za 1. pololetí Průměr za 2. pololetí Průměr za školní rok MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem Děti přijaté ve školním roce 2013/2014 Počet všech přijatých dětí 47 Počet všech ukončených docházek 38 Počet odložených školních docházek 3 6

7 2. POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Správní zaměstnanci Celkem: 22 Zaměstnanci jídelny: 10 Uklízečky a pokojské: 7 Pedagogičtí zaměstnanci Celkem: 42 Počet pedagogů ZŠ: 26 z toho 24 úvazek 1,0 z toho 6 nekvalifikovaných (4 doplňující si vzdělání) Počet pedagogů MŠ: 8 z toho 3 nekvalifikovaní doplňující si vzdělání Počet vychovatelů ŠD: 7 Počet asistentů pedagoga: 6 Průměrný věk: 41,28 let Asistenti pedagoga měli zkrácené úvazky. Většina z nich zároveň působila ve školní družině jako vychovatelky se zkráceným úvazkem. 3. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 14. a 15. února Celkem bylo přijato k základnímu vzdělávání 77 dětí, z toho po odkladu 9. Žádost o odklad dodatečně podali rodiče deseti žáků. Odklady byly kladně vyřízeny po předložení patřičného doporučení. 7

8 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Počet žáků 9. třídy 26 Žáci přijati v 1. kole % Nepřijatí žáci 0 Žáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 24 92,31 % Žáci přijati do SŠ v jiném regionu 2 7,69 % Žáci přijati do státních SŠ 22 84,62 % Žáci přijati do soukromých SŠ 4 15,38 % Žáci přijati ke čtyřletému maturitnímu studiu 16 61,54 % Žáci přijati na tříletý učební obor 10 38,46 % Okres Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 2 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 4 Střední průmyslová škola, MB 3 SOŠ a SOU, MB 6 Integrovaná SŠ Na Karmeli, MB 1 SOU Hubálov 2 SOU Škoda Auto, MB 4 SOU Horky nad Jizerou 2 Celkem 24 Jiný region SOŠ rybářská a vodohospodářská J. Krčína, Třeboň 1 SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové 1 Celkem 2 8

9 Přijímací řízení žáků 5. ročníku ke studiu na osmiletém gymnáziu Celkový počet přihlášených 13 Přijatých 7 Zapsaných 7 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Přijatých 3 Zapsaných 2 Gymnázium, Palackého 191/1 Přijatých 6 Zapsaných 5 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ve školním roce 2013/2014 prospělo celkem 450 žáků (5 žáků neprospělo), 6 žáků plnilo školní docházku podle 38 školského zákona v zahraničí konkrétně v Německu, Rusku a Číně. Žáci byli ve školním roce rozděleni do 19 tříd (14 na prvním a 5 na druhém stupni). Průměrný počet žáků ve třídě byl 23,95 (na prvním stupni 24, na druhém stupni 23,80). Celkem bylo zameškáno v prvním pololetí omluvených hodin (v průměru na žáka 34,6 hodin) a v druhém pololetí omluvených hodin (v průměru na žáka 39,4 hodin). Neomluvených hodin bylo v prvním pololetí 10, v druhém 25 hodin. Následující tabulka přináší údaje z konce druhého pololetí po opravných zkouškách. 9

10 Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Chování (1) Chování (2) 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem CHARAKTERISTIKA PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Ve všech ročnících (kromě prvního a šestého) byla realizována výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠESTKA. Vzdělávací program byl nově doplněn o dodatky, které odpovídaly nově vydanému rámcově vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Pro lepší přehlednost a vzhledem k revizi stávajícího ŠVP bylo vydáno upravené druhé vydání školního vzdělávacího programu ŠESTKA. Od začalo platit postupně od prvního a šestého ročníku. Učební osnovy a jejich cíle byly až na drobné nepatrné výjimky splněny ve všech ročnících školy. 10

11 Průměrný prospěch školy za celý školní rok byl 1,460. Relativní úspěch celkového průměru je dán opět jako v předešlém roce velkým počtem dětí na prvním stupni. Žáci šestých a devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonožka fy SCIO. Testováno bylo celkem 62 žáků naší školy. Výsledky v českém jazyce i v matematice byly v průměru ČR. Odpovídaly ale studijním předpokladům žáků. Nutno podotknout, že mezi žáky byly, podobně jako v předchozích letech, vysoké rozdíly. Na škole působil také školní žákovský parlament. Žáci ve spolupráci se zástupcem ředitele koordinátorem školního parlamentu, řešili, diskutovali a projednávali záležitosti v kompetenci stanov tohoto samosprávného školního orgánu. Zástupci třetího až devátého ročníku naplňovali tímto způsobem jedno z průřezových témat RVP zaneseného do ŠVP. Výsledkem jednání je nová podoba školního (ne)zvonění nebo VIP kartičky pro obědové předbíhače. Na základě tradičně vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena Žákovská cena žákyni 5. třídy Anně Černouškové a žákyni 9. třídy Kláře Naimanové. Cena byla udělena za školní i mimoškolní činnost, morální kredit i za reprezentaci školy v různých soutěžích. Celkem bylo organizováno na škole cca 10 kroužků (např. hra na klávesy, pěvecký kroužek, kroužek sportovních her, keramika, angličtina pro nejmenší) a ve spolupráci s občanskými sdruženími dalších 20 kroužků. 11

12 12

13 ŠKOLNÍ DRUŽINA Činnost školní družiny ve školním roce byla zahájena v sedmi odděleních, protože celková kapacita školní družiny byla od tohoto školního roku navýšena na 220 míst. Bylo tak možné umístit do školního zařízení všechny děti a vyhovět rodičům, kteří požádali o umístění svého dítěte do ŠD. Přestože činnost byla zvláště v podzimních a zimních měsících komplikovaná rekonstrukcí ZŠ a k užívání byly k dispozici pouze kmenové třídy, využily některé šikovné paní vychovatelky nevyužívané prostory k dokončení úprav. Vymalováním chodby byly dokončeny základní úpravy školní družiny. O jarních prázdninách škola investovala do zakoupení a položení nového koberce a následným rozvěšením obrázků na čisté stěny skončila první etapa obnovy školní družiny. Za další zmínku stojí nejen vánoční besídky v jednotlivých odděleních, ze kterých si děti i paní vychovatelky odnesly sváteční pohodu a nezapomenutelné zážitky, ale rovněž materiální zabezpečení, které nám pro další období donesl Ježíšek, který mohl využít značnou finanční částku, kterou rodiče formou úplaty za pobyt svého dítěte ve školní družině investovali. Z další činnosti stojí za připomenutí vyrábění krásných velikonočních dekorací na velikonoční jarmark, vystoupení kouzelníka k Mezinárodnímu dni dětí, ale i velké soutěžní odpoledne, kterým jsme ukončili školní rok. Nezapomenutelný byl výlet za sysly na Radouč, stejně tak jako kolobrniáda nebo sportovní olympiáda. V závěru školního roku došlo ve spolupráci s vedením školy a po následném výběrovém řízení k jednání s firmou TR Antoš Turnov za účelem vybudování dětského hřiště v areálu školy. 13

14 I. STUPEŇ Osnovy byly v jednotlivých předmětech splněny až na drobné případy. V nabídce volitelných předmětu se kromě estetické výchovy, sportovní přípravy objevil i nový předmět přírodovědná praktika. Hlavní náplní bude přírodovědná a environmentální tématika. Již tradičně proběhla pro žáky prvního stupně recitační soutěž, návštěva Knihovny města Mladá Boleslav nebo Noc s Andersenem. Většina tříd organizovala školu v přírodě. Velmi zajímavou akcí pro starší žáky prvního stupně byla beseda s olympioniky a paralympioniky doplněná o soutěže a zajímavé aktivity. Žáci se zúčastnili také sportovních soutěží s nemalými úspěchy. Výrazně zabodovali při přespolním běhu, v atletickém trojboji v Benátkách nad Jizerou nebo na turnajích. Smíšené družstvo prvního stupně se zúčastnilo štafetového závodu na Kladně pořádaného Českým atletickým svazem. Žáci a žákyně vybojovali třetí místo. Žačky z prvního stupně opět vyhrály celorepublikový florbalový turnaj České florbalové unie. Beseda s olympioniky a paralympioniky ročník přivítání bylo slavnostní před budovou školy Vílí pohádka 14

15 výuka plavání vánoční besídky návštěva Planetária Praha, mobilního planetária ve škole návštěva černého divadla DDM příprava návštěv budoucích předškoláků z MŠ výlet ZOO Dvůr Králové Slavnost Slabikáře výlet ZOO Chleby + tajný výlet škola v přírodě Borovice 2. ročník výuka plavání recitační soutěž školní kolo, do oblastního kola postoupila Emma Babáková matematický klokan Cvrček Ajax Policie ČR projekt Kočičí zahrada DDM výlet historickým vláčkem Jičín město pohádky 2.A vzdělávací program Kostka Cukrová Dobrovická muzea DDM vyrábění, divadelní představení, Festival pana Pipa Divadlo Hradec Králové divadelní představení Pohádky z našeho statku 2.A, 2.C Mobilní planetárium škola v přírodě 2.A, 2.B 3. ročník Dětská nota Divadelní představení DDM, Divadlo Hradec Králové Exkurze Škoda Auto muzeum Přp Recitační soutěž okresní kolo (D. Bočková, K. Dušičková) exkurze Praha (letiště) 3.A škola v přírodě Desná v Jizerských horách 3.A 15

16 zahájení Mladoboleslavského filmového festivalu školní výlet Mukařov 3.B Výlet historickým vlakem do Jičína na pohádkový festival ročník dopravní hřiště vlastivědná exkurze Praha (Vyšehrad), planetárium Praha vlastivědná exkurze Kutná Hora divadelní představení divadlo MB škola v přírodě Bezdědice 4.A, 4.B škola v přírodě Vítkovice 4.C 5. ročník organizace atletického trojboje pro MŠ z okolí vlastivědná exkurze Praha 5. A + 5. B Dětská nota 16

17 Matematické soutěže Klokan, Olympiáda, Pythagoriáda Divadlo Hradec Králové kurz první pomoci SZŠ soutěž DDM Z čeho je můj život? 3. místo výlet Botanicus Ostrá vlastivědná exkurze Praha (letiště) 5.B organizační zajištění Čarodějnic pro celý I. stupeň školy v přírodě pro vybrané žáky (sportovní akce) výlet na Zlatou tretru - Ostrava Vyhlášení soutěže DDM na Zeměfestu II. STUPEŇ Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. Jednalo se například o adaptační setkání nového kolektivu 6.A, návštěvu mobilního planetária v tělocvičně ZŠ, Valentýnskou diskotéku nebo víkendovou akci Přechod Jizerských hor 8.A na jaře

18 Nadále pokračovaly partnerské aktivity třídy 8.A se slovenskou ZŠ Kupeckého z Pezinku v září proběhla návštěva dětí na Slovensku, na začátku června přijeli slovenští žáci do Čech. V rámci předmětu člověk a svět práce se škola zapojila i do projektu Cestou přírodovědných a technických předmětů realizovaným soukromým středním učilištěm, které zpestřilo teoreticky i prakticky výuku uvedeného předmětu u třídy 8.A. Vhledem k probíhajícímu zateplení školy a výměny oken byla z důvodu nedostatku výukových prostor realizována výuka bez rozvrhu v průběhu jednoho podzimního týdne. Žáci druhého stupně měli připraveno projektové vyučování na téma Dny regionu žáci se seznámili s tzv. Metalovou cestou a dalšími místy regionu formou výběrových exkurzí, které byly hrazeny ze sponzorského daru. Během jednoho dne byl také zorganizován sběr šípku pod Chlumem. Projektové vyučování Dny regionu návštěva židovského hřbitova Od začátku února 2014 se deváťáci zapojili do soutěže o zájezd do Londýna. Za podpory většiny žáků školy, přátel a známých jsme sbírali účtenky z obchodů z nákupního centra BONDY. Nakonec jsme je slepili a vytvořili hada dlouhého metrů. V konkurenci 14 škol jsme obsadili 3. místo a dostali poukázku v hodnotě 5000 Kč. Stěžejní akcí v druhém pololetí byl zahraniční zájezd do Švédska, který se uskutečnil od do Zájezdu se zúčastnila padesátka žáků. Zájezd měl nejenom poznávací charakter, 18

19 ale také relaxační a sportovní. Doplňkem byl i florbalový zápas našich žáků a žákyň s tamním výběrem v městě Jönköping. Zájezd do Švédska Stockholm Sportovní úspěchy našich žáků byly také důvodem k uspořádání zájezdu na podporu sportovních týmů, přítomnosti sportovců na slavnostních gratulacích na Krajském úřadu Středočeského kraje a na radnici v Mladé Boleslavi nebo reprezentaci žákyň na slovenské olympiádě dětí a mládeže Kalokagátia v Trnavě. Pro žáky druhého stupně byla také v průběhu roku uspořádána dlouhodobá soutěž o zájezd na prestižní závod Zlatá tretra do Ostravy. Na základě výsledků soutěže a sportovních úspěchů byla vybrána dvacítka žáků, která navštívila atletické závody i Dolní oblast Vítkovice s exkurzí bývalé vysoké pece. Tyto aktivity byly žákům hrazeny ze sponzorského daru a ze Společnosti přátel ZŠ a MŠ. 19

20 ČESKÝ JAZYK Ve všech ročnících druhého stupně byly v rámci předmětu český jazyk splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán, splněna byla i dílčí průřezová témata v rámci předmětu v jednotlivých ročnících. V práci s dětmi se SPU probíhaly nadále hodiny náprav poruch učení. Akce doplňující výuku: říjen 2013 Čteno rukama a ušima - vzdělávací program v Knihovně města Mladá Boleslav, který seznámil žáky se způsobem vzděláváním a životními překážkami nevidomých (8.A + 9.C), leden 2014 představení Divadélka pro školy z Hradce Králové Divadelní učebnice aneb Divadlo 20. století, duben 2014 okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna (Marie Šindlerová z 8.A 3. místo). ANGLICKÝ JAZYK Ve všech ročnících byly osnovy ŠVP splněny. Byla zařazena průřezová témata VEG Evropa a svět nás zajímá. 23. ledna 2014 se skupina deváťáků zúčastnila v Mnichově Hradišti setkání s Willem Gathingsem, Američanem, který zde v Čechách žije již šest let. Dozvěděli se zajímavosti ze života Američanů a na vlastní kůži se přesvědčili, že hodiny angličtiny nebyly zbytečné. Kroužek anglického jazyka probíhal v prvním a druhém ročníku pod vedením p. uč. Veselé a Milčinské. K výuce byly využívány učebnice Happy House 1, 2. Kroužek angličtiny probíhal i v mateřské škole. Účast žáků na soutěžích: v únoru 2014 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo 7 žáků ve dvou kategoriích, do okresního kola postoupili Jan Král, Markéta Hůlková, Adéla Skalská a Linda Hudcová. 20

21 NĚMECKÝ JAZYK Jako doplněk výuky německého jazyka (vyučovaného jako druhý cizí jazyk) se uskutečnil tradiční zájezd do německy mluvící země. Tento školní rok se konal 4. prosince navštívili jsme Norimberk město s bohatou historií a s jedním z nejproslulejších vánočních trhů. Všeobecné výsledky výuky německého jazyka ročník: vzhledem k rozsahu učiva v ŠVP byly osnovy splněny ve všech třídách, všechny ročníky pracovaly s učebnicemi Pingpong Neu. RUSKÝ JAZYK Ruský jazyk (jako druhý cizí jazyk) se v letošním školním roce vyučuje v sedmém až devátém ročníku. Ve všech ročnících byly splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán. V letošním školním roce probíhala výuka ruského jazyka v odborné učebně možnost stálého využití PC, slovníků, jazykových příruček, CD přehrávače. Výuka ruského jazyka byla obohacena využitím interaktivní tabule v jiných učebnách a možností připojení k internetu: ruské reálie, testy (procvičování slovní zásoby, gramatiky apod.), písničky (texty v azbuce), ukázky ruských filmů v původním znění. Tato výuka splnila záměr žáci dobře rozumí obsahu a smyslu jednoduchého sdělení, jsou schopni přirozeně reagovat na běžné situace, poskytnout požadované informace se svojí slovní zásobou (dle učebnice). MATEMATIKA Učivo 6. až 9. ročníku bylo probráno zcela. Přehled matematických soutěží: - Pythagoriáda - okresního kola se zúčastnilo 5 žáků, Zuzana Havelková (5.A) skončila na druhém místě, Lukáš Růžička (5.B) a Šimon Dutý (6.A) se stali úspěšnými řešiteli, - Matematická olympiáda kategorie Z5 okresního kola se zúčastnilo 10 žáků Lukáš Růžička (5.B) se umístil na místě, - Matematický klokan - celorepubliková soutěž základní kolo, - Logická olympiáda - organizovaná Mensou - Luboš Rampas (9.C) účast v krajském kole. 21

22 INFORMATIKA Ve výuce informatiky byl kladen důraz na seznámení se základními pojmy, programy a poznatky ICT. Znalosti a dovednosti žáků byly orientovány na praktické využití základních kancelářských programů textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel a programu pro tvorbu prezentací PowerPoint. Žáci se také soustředili na vyhledávání informací, ovládání internetového prohlížeče a údržbu ové schránky. Výuka byla realizovaná v odborných učebnách informatiky. Některé poznatky žáci využili v hodinách praktické výuky informatiky v praktikách z informatiky. FYZIKA Učivo 6. až 9. ročníku bylo probráno v plném rozsahu se zařazením praktických měření veličin, zejména v 6. ročníku. Své znalosti žáci uplatňovali při tvorbě projektů, kde se učili spolupracovat, komunikovat, vyhledávat potřebné informace. Ocenění žákyň za reprezentaci Středočeského kraje na Krajském úřadu

23 PŘÍRODOPIS Učivo 6. a 9. ročníku bylo probráno zcela, výjimku tvořila některá témata v 9. ročníku. Důraz byl kladen také na integrovaný obsah učiva týkající se výchovy ke zdraví. Dva žáci se zúčastnili okresního kola biologické olympiády. ZEMĚPIS Osnovy v jednotlivých ročnících byly splněny včetně průřezových témat. V každém ročníku se žáci formou referátů, či prezentací zapojili do výuky, zpracovali zadané, či vybrané téma dle osnov jednotlivých ročníků. Velmi zdařilé byly zejména skupinové prezentace žáků 7. ročníku seznamující se životem ve vybraném státě Evropy. Během hodin byla velmi často využívána interaktivní tabule k procvičování učiva i během výkladu. Výukového pořadu o Austrálii se zúčastnili všichni žáci druhého stupně. Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo v lednu a zúčastnilo se ho celkem 20 žáků ve třech kategoriích; okresní kolo se uskutečnilo na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi: - 6. ročník Zbyněk Pavlík (7. místo), Michal Melich (12. místo), - 7. ročník Daniel Málek (11. místo), Jan Král (12. místo), ročník Luboš Rampas (6. místo), Tomáš Suchý (8. místo). CHEMIE Osnovy předmětu nebyly splněny v osmém ročníku vzhledem k většímu množství odpadlých hodin. Učivo bude doplněno v prvním pololetí devátého ročníku. Pokusy byly do výuky zařazeny jako demonstrační (prováděny byly vyučujícím a žáky), ale byly realizovány také jednoduché laboratorní práce (v rámci celé třídy) jako součást výuky. Výuka chemie byla realizována v odborné učebně. DĚJEPIS Učební osnovy předmětu dějepis byly splněny v každém ročníku. Během výuky byly využity ve velké míře audiovizuální pomůcky. Výuka doplněná o multimediální prezentaci (včetně 23

24 internetu) byla využita především v devátém ročníku, kde maximálně splnila svou výukovou funkci. Osvědčila se videa na internetových stránkách. Výuka byla zaměřená především na hledání historických souvislostí a historické myšlení. Potlačeno bylo přílišné memorování letopočtů a náročného obsáhlého výčtu událostí. V devátém ročníku je snaha zvládnout stěžejní událostí českých dějin 20. století. Do výuky byla již po třetí zařazena s velkým úspěchem zážitková pedagogika zachycující téma holocaustu. V tomto školním roce měli žáci v sedmém až devátém ročníku za úkol vypracovat čtvrtletní práce z vybraných témat historie. Práce byly podrobně zhodnoceny podle předem zadaných kriterií. Mnoho z nich bylo velmi povedených. V dalším období bude kladem důraz především na důsledné splnění zadaných podmínek a na prezentaci výsledné práce (především jako projev před ostatními žáky). Součástí výuky byly i projektové dny zaměřené na regionální dějiny procházka tzv. Metalovou cestou, exkurze v archivu, pátrání městem po pomocných vědách historických nebo exkurze do dalších míst regionu. Tyto projektové dny se do výuky zařadily vzhledem k rekonstrukci školy. Mikulášské učení třída 1.B

25 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník - v šestém ročníku byly v tomto předmětu splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem; obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán (kromě třídy 6.B; zde nebyla probrána všechna témata související s rodinnou výchovou a výchovou ke zdraví), - průřezové téma OSV Poznávání lidí bylo zařazeno u třídy 6.A v rámci adaptačního programu, - žáci se zúčastnili přednášky na téma Šikana a Mediální džungle a výchovně - vzdělávacího programu pro dívky Mezi námi děvčaty a besedy s MP na téma právo, - nácvik první pomoci proběhl se studenty na Střední zdravotnické škole Mladá Boleslav. 7. ročník - všechna témata školního vzdělávacího plánu byla splněna - téma Sexuální výchova bylo realizováno v rámci školního výletu do Liberce při návštěvě IQ LANDIE oddělení SEXMISE, - průřezové téma MV Fungování a vliv médií ve společnosti bylo splněno v rámci přednášky p. Fanty Mediální džungle, - součástí předmětu byly také přednášky preventivního programu Slánka - Mediální džungle, Parta, alkohol a kouření a přednáška Městské policie na téma právo, - ve třídě také proběhlo dotazníkové šetření. 8. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela, - žáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis a přednášek p. Fanty (Slánka) i přednášky MP, - ve třídě proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na vztah žáků a třídního učitele a jejich společné postoje. 9. ročník - při hodinách využity kopírovací listy k jednotlivým tématům, výuka často probíhala formou diskuse mezi žáky, děti zpracovávaly projekty k vybraným tématům - ne všichni žáci však přistupovali k projektovému vyučování samostatným a tvořivým způsobem, 25

26 - ke splnění dílčích témat výukového plánu přispěla i přednáška organizovaná OS Slánka, beseda s Městskou policií MB a dva výukové bloky primární prevence Semiramis (přednáška Image a charakter, Partnerské vztahy, Sexualita). HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací cíle a učební osnovy byly splněny. Klíčové kompetence byly naplňovány prostřednictvím individuální i skupinové práce vyjadřované rytmicky deklamovaným slovem, zpěvem, hrou na tělo a na jednoduché nástroje, improvizovaným nebo tanečním pohybem na hudbu, tvořením referátů, vyhledáváním informací v hudebních encyklopediích a na internetu, diskuzemi o vlastních prožitcích z poslechu hudby vážné i populární. Kroužek hry na klávesy pod vedením J. Smutné navštěvovalo v průběhu školního roku 10 žáků 2. až 8. ročníku. Slavnosti jara a velikonoční jarmark VÝTVARNÁ VÝCHOVA Při výuce v 6. až 9. ročníku byla témata podle učebních osnov ŠVP prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik. 26

27 Důraz byl kladen na uplatnění vlastních tvůrčích záměrů dětí a pestrost a přitažlivost námětů. Děti se svými pracemi podílely na výzdobě školních prostor. Výsledky výtvarných činností přispěly také k zajištění organizace velikonočního jarmarku na naší škole, který se konal v měsíci dubnu. V hodinách výtvarné výchovy byla využita možnost práce v keramické dílně 8. a 9. ročník. TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzhledem k platnosti nového školního vzdělávacího programu a k dodatkům ke stávajícímu byl zrušen volitelný předmět sportovní příprava a nahrazen tradičním zařazením žáků do třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Časová dotace pro tělesnou výchovu je 2 hodiny týdně, pro žáky s rozšířenou výukou je 5 hodin týdně. Žáci ročníku ve všech blocích (sportovní hry, gymnastika, atletika) splnili všechny vzdělávací cíle. Byly také provedeny všechny plánované kontrolní testy. Část gymnastického bloku byla věnována kondiční přípravě v posilovně. V zimním období bylo využíváno i školní sauny. Vzhledem k zateplování školy a výměně oken byl režim tělesné výchovy omezen a ke cvičení bylo využíváno i cvičebního sálu, modré tělocvičny a venkovního prostoru i v zimním období. Nábor do sportovní třídy

28 Žáci s rozšířenou výukou tělesné výchovy splnili ve všech ročnících vzdělávací cíle v plánovaném rozsahu. Vykazovali oproti ostatním, větší tělesnou zdatnost a technickou vyspělost a podařilo se u nich zvládnout větší množství pohybových aktivit. S úspěchem reprezentovali školu i město na sportovních soutěžích oblastní, republikové i mezinárodní úrovně. První pololetí bylo zakončeno testy pohybových dovedností a motorických schopností v tělocvičně, druhé pololetí testy v rozsahu atletického víceboje a testy sportovních her. Žáci se také měli možnost zúčastnit zimního lyžařského kurzu ve Vítkovicích. Vzhledem k nedostatku sněhu byl zrušen plánovaný blok na běžeckých lyžích a byl nahrazen kondiční přípravou ve formě výběhů. Jako doplněk výuky bylo pro zájemce připraveno bruslení na zimním stadionu. Pro žáky sportovní přípravy byl před vánočními prázdninami uspořádán tradičně netradiční závod v běhu do vrchu spojený s návštěvou dědy Mráze a patrona sportovních tříd školy, olympionika Lukáše Melicha. Vítěz republikového finále turnaje AŠSK ve florbalu Plzeň Ve florbalové soutěži v Plzni pořádané AŠSK družstvo starších dívek zvítězilo a stalo se nejlepším družstvem z celé ČR. Následně se pod hlavičkou reprezentace zúčastnilo mezinárodního turnaje Visegrádské 4 v Trnavě proti výběru Slovenska a Maďarska, na kterém také zvítězilo. 28

29 V atletice se družstvo mladších dívek, mladších i starších chlapců probojovalo do krajského kola Poháru rozhlasu. Družstvo mladších dívek obsadilo třetí místo. Účast v krajském kole atletického čtyřboje si vybojovalo družstvo starších žáků. Bohužel vzhledem k termínové kolizi se zájezdem do Švédska se ho nezúčastnilo. Dílčí úspěchy byly zaznamenány také v okresním i krajském kole přespolního běhu. Škola se také spolupodílela na organizaci Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. VÝSLEDKY SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ: Září kolo krajského přeboru družstev starších žáků Jablonec - starší chlapci 5. místo - starší dívky 6. místo kolo krajského přeboru družstev nejmladšího žactva Turnov - nejmladší chlapci 1. místo - nejmladší dívky 3. místo kolo krajského přeboru družstev mladšího žactva Turnov - mladší chlapci 1. místo - mladší dívky 1. místo finále krajského přeboru družstev mladšího žactva - Turnov - mladší chlapci 2. místo - mladší dívky 2. místo okresní kolo v přespolním běhu mladší chlapci 1. místo, mladší dívky 1. místo Říjen finále krajského přeboru družstev nejmladšího žactva Jablonné v Podještědí - nejmladší chlapci 3. místo - nejmladší dívky 4. místo krajské kolo v přespolním běhu Kolín, mladší chlapci 3. místo, mladší dívky 4. místo Listopad 2013 okresní kola florbal starší dívky 1. místo, starší chlapci 4. místo, mladší dívky 2. místo, mladší chlapci 2. místo Prosinec krajské kolo florbal Kutná Hora starší dívky 1. místo ve skupině 29

30 Leden kvalifikace o postup do finále ve florbalu Plzeň starší dívky 1. místo Únor KPJ staršího žactva v hale Jablonec nad Nisou, stříbrné medaile Fadrhonc (výška, dálka), Velíšek (60 m), bronzové medaile Vorel (dálka), Švantner (300 m) KPJ mladšího žactva v hale Jablonec nad Nisou, zlaté medaile Šlechta (800 m), Jiskra (vrh koulí), bronzové medaile Koutníková (dálka) a Kučera (koule) Březen a florbalové republikové finále v Plzni starší dívky 1. místo v ČR účast žáků na Běhu Štěpánkou 1. místo Štipl a Koutníková účast žáků a žákyň na MČR v přespolním běhu- Nikola Koutníková 34. místo Štafetový pohár Kladno Květen okresní kolo v atletickém čtyřboji starších žáků, dívky 2. místo, chlapci 1. místo kolo KPD staršího žactva starší chlapci 2. místo, starší dívky 2. místo kolo KPD nejmladšího žactva chlapci 1. místo, dívky 2. místo 30

31 a Pohár rozhlasu mladší dívky 1. místo, starší dívky 10. místo, mladší chlapci 1. místo, starší chlapci 1. místo krajské kolo Poháru rozhlasu Kolín mladší dívky 3. místo kolo KPD mladšího žactva chlapci 1. místo, dívky 2. místo Červen krajské přebory jednotlivců mladšího žactva Jičín účast 16 žáků, 7 medailí kolo KPD mladšího žactva, chlapci 1. místo, dívky 3. místo kolo KPD staršího žactva, chlapci 2. místo, dívky 2. místo kolo KPD nejmladšího žactva, chlapci 1. místo, dívky 3. místo Vodácké aktivity na Jizeře s partnerskou školou ze slovenského Pezinku VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vzhledem k dílčím změnám školního vzdělávacího programu byly volitelné předměty realizovány pouze u tříd skupin bez rozšířené výuky tělesné výchovy - jednalo se o předměty přírodovědná praktika a praktika z informatiky. Hodiny přírodovědných praktik byly zaměřeny na praktické procvičování znalostí z přírodovědných předmětů přírodopisu, matematiky, fyziky, zeměpisu a chemie. Praktické zaměření bylo aplikováno i v hodinách praktik z informatiky. Do budoucna chceme nabídnout i předmět anglická konverzace. 31

32 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ZPRÁVA METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Drogová problematika byla zařazena do předmětu výchova k občanství, prostřednictvím besed, sportovních soutěží, výletů, exkurzí a volnočasových aktivit. Společnými akcemi dětí 1. a 2. stupně dochází k upevnění vztahů mezi dětmi (starší žáci organizovali několik akcí pro své mladší spolužáky). Především širokou škálou volnočasových aktivit, úzkou spoluprací s odborníky a rodiči se škola snažila účinně bojovat proti zneužívání návykových látek dětmi. Žáci druhého stupně se zapojili do projektu Semiramis Centra primární prevence, zúčastnili se besed organizovaných občanským sdružením Slánka, přednášek Městské policie např. na téma právo. Žáci druhého ročníku se zúčastnili programu PČR AJAX. Osmý ročník absolvoval přednášku o návykových látkách. I mimo konzultační hodiny byl žákům i rodičům k dispozici protidrogový metodik, výchovný poradce a též školní psycholog. K výše uvedené problematice je zpracován a nově doplněn minimální preventivní program. ZPRÁVA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA Také ve školním roce 2013/2014 působila na naší škole školní psycholožka. Své konzultace poskytuje jeden den v týdnu přímo v budově školy. Její pozice je hrazena z dotačního programu města Mladé Boleslavi a částečně i z rozpočtu školy. Rodiče či učitelé mohli Mgr. Blanku Zemanovou zkontaktovat v případě výukových potíží či neprospěchu dítěte, v případě, že potřebovali zkonzultovat přístup k neobvykle živému či nesoustředěnému dítěti. Když dítě trápí něco ve vztazích se spolužáky, kamarády, rodinou, kdy si není jisté, zda volí správný způsob domácí přípravy na školu nebo má jiné trápení, je i jemu školní psycholožka k dispozici. V nabídce služeb školní psycholožky jsou dále adaptační kurzy v šestých třídách na stmelení nově sestavených kolektivů, práce s dalšími třídami k upevňování vztahů mezi dětmi a tedy prevence projevů šikany, nabídka relaxačních cvičení, terapeutické vedení při osobních problémech a rozvoji žáků, kariérové poradenství pro žáky devátých tříd. 32

33 K zajištění anonymního kontaktu mezi školní psycholožkou a dětmi slouží také schránka důvěry. Veškeré informace z konzultací jsou důvěrné, k soustavné práci s dítětem musí rodiče poskytnout speciální souhlas. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE Poradenskou službu ve škole poskytovala výchovná poradkyně Ing. Kateřina Krejčíková ve spolupráci s metodikem prevence Mgr. Otakarem Vorlem a se školní psycholožkou Mgr. Blankou Zemanovou. Účast na akcích pro výchovné poradce: Informativní schůzka pro VP na Úřadu práce s představiteli SŠ Schůzka pro výchovné poradce s pracovníky PPP Výstava studijních a učebních oborů EDUKART Kontrola IVP PPP Atletický trojboj pro mateřské školy

34 Akce pořádané pro žáky v rámci poradenské činnosti: Výstava studijních a učebních oborů Exkurze na ÚP Prezentace OA MB Exkurze SOU Škoda Auto Prezentace Soukromé SŠ MAJA Prezentace SŠ hotelové Turnov Prezentace SOŠ a SOU Mladá Boleslav 9. ročník 9. ročník 9. ročník 9. ročník 9. ročník 9. ročník 9. ročník Ambulantní náprava a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ambulantní nápravu zabezpečují učitelky Mgr. Monika Jeřábková, Mgr. Marie Vaňková, a Mgr. Miroslava Heroutová. Všichni žáci, kteří obdrželi doporučení k integraci, jsou začleněni do běžné výuky a jsou hodnoceni a klasifikováni podle pokynu MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ. Jsou pro ně vypracovány individuální vzdělávací plány IVP, které zabezpečují individuální přístup k dětem s SPU a ADHD. Na základní škole také působilo celkem pět asistentů pedagoga, kteří se věnovali ve své činnosti žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracovali s ostatními pedagogickými pracovníky. Logopedie Ve školním roce 2013/14 poskytovala logopedickou péči pro vybrané žáky paní Martina Večeřová. Oblast výchovy a společenského chování V průběhu celého školního roku se důsledně sledovaly náznaky šikanování a hrubého chování žáků. Postupovalo se podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. 34

35 Většina výchovných problémů se řešila okamžitě přímo s třídními učiteli. Výchovná komise ve složení třídní učitelka, výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele ( pro duši dítěte ) a ředitel školy se sešla kvůli řešení závažných problémů s rodiči některých žáků šestého ročníku z důvodu podezření na prvky hrubého chování ke spolužákům, dále ve třetím ročníku u žáka s nevhodným chováním. Druhý stupeň chování byl udělen v průběhu školního roku ve čtyřech případech za opakované nevhodné chování vůči učitelům a za neomluvenou absenci. Podzimní putování se Šestkou ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem práce. Zaměřili jsme se především tradičně na oblast jazykového vzdělávání, včetně stáže v zahraničí, individuální práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování, seznámení s metodami výuky (prof. Hejný). Někteří pedagogové si doplňovali své vzdělání, výchovná poradkyně si doplňovala studiem svoji kvalifikaci. 35

36 8. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ AKCE ŠKOLY Škola se prezentovala sportovními výsledky na úrovni regionu a republiky. Zde jsme opět dosáhli vynikajících výsledků, jak je uvedeno v části soutěží. Velkým úspěchem bylo vítězství starších žákyň v republikovém finále florbalového turnaje pořádaného AŠSK v Plzni a další celkové vítězství žákyň prvního stupně v Poháru České florbalové unie v Praze. Nutno podotknout, že těmito úspěchy se žačky naší školy opět řadí k nejlepším florbalistkám v ČR. Velký podíl má na tom také spolupracující Florbalová akademie. Součástí sportovních aktivit byl předvánoční netradiční závod Golden Spike Chlum s účastí patrona sportovní tříd, olympionika, kladiváře Lukáše Melicha. Zajímavou atmosféru umocňovala i přítomnost kamer ČT a televize Nova, které odvysílaly krátkou reportáž ve svém zpravodajství. Slavností zahájení školního roku Široká veřejnost a především rodiče se mohli přesvědčit o výtvarných a nápaditých schopnostech a dovednostech žáků i pedagogů při Jarní slavnosti a velikonočním jarmarku. Při této příležitosti byla představena i nová školní hymna. Velký zájem rodičů byl zpravidla o 36

37 pestrou nabídku doplňujících aktivit školy Hledání skřítka ŠESŤÁČKA nebo Podzimní putováni se Šestkou. Nezapomínáme ani na budoucí prvňáčky děti v mateřských školách. Pro ně byly připraveny během školního roku návštěvy prvních tříd, atletické závody nebo překážková dráha v tělocvičně. Pro zapsané žáky jsme připravili i seznamovací akci Otrkánek. V průběhu roku byla zorganizována i celoroční soutěž pro žáky druhého stupně o účast na prestižním závodu Zlatá tretra v Ostravě. Nezapomněli jsme ani na aktivity s partnerskou školou z Pezinku. Žáci udržovali písemný kontakt s kamarády ze slovenské školy. Třída 8.A navštívila své kamarády v září Žáci poznali Pezinok, relaxovali v termálním bazénu v Senci a na závěr společné akce se podívali i do hlavního města Slovenska Bratislavy. Na konci školního roku nám slovenští kamarádi oplatili návštěvu. Byl pro ně připraven výlet s vodáckým programem na řece Jizeře. V rámci partnerské spolupráce se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže konané u příležitosti úsilí o získání čestného názvu ZŠ Jána Kupeckého partnerské základní školy. Naše žákyně Vendula Pavlásková a Magdaléna Šindlerová byly úspěšné a získaly od pořadatelské školy odměnu. Výherci soutěže O Zlatou tretru v Ostravě s oštěpařem Vítězslavem Veselým

38 Vedení školy udržovalo stále vzájemně výhodné kontakty se zástupci regionálních médií v zájmu lepší informovanosti o škole. Škola se prezentovala v Boleslavském deníku, Boleslavanu, v První boleslavské televizi, internetovém portálu mb-net nebo v MB novinách. Během roku byl také vytištěn oficiální leták o škole a nově se také škola prezentuje na facebooku. Širokou veřejnost jsme tradičně ovlivňovali nabídkou využití areálu školy pro společenské a sportovní soutěže a také nabídkou pronájmu učeben, tělocvičen a dílen sportovním oddílům, klubům, tanečním skupinám apod., v prvé řadě pak 1. PTS Táborník. Největší spolupráce probíhala s Florbalovou akademií. Florbalová akademie a je hlavním organizátorem tohoto sportu ve volném čase díky pořádání amatérských lig téměř všech kategorií, kterých se v této sezóně již tradičně zúčastnilo přes 60 družstev z regionu s celkovou účastí přes 900 hráčů. Vítězky turnaje České florbalové unie Během pravidelných dubnových třídních schůzek byli požádáni rodiče o vyplnění dotazníku související s činností školy. Prostřednictvím něho škola zjišťovala spokojenost rodičů s úrovní vzdělávání, kvalitou nebo náročností. Celkem bylo vyplněno a odevzdáno 313 dotazníků. Závěry některých otázek z celkových čtrnácti přinášejí následující grafy: 38

39 Škola poskytuje mému dítěti dobrou úroveň vzdělání: 0% 0% 58% 5% 37% Rozhodně nesouhlasím Spíše nesouhlasím ANO i NE Spíše souhlasím Rozhodně souhlasím Doba, kterou tráví mé dítě ve škole, je příliš dlouhá: 2% 16% 7% 31% Rozhodně nesouhlasím Spíše nesouhlasím ANO i NE 44% Spíše souhlasím Rozhodně souhlasím Školní řád a režim je správný, vyhovuje potřebám mého dítěte: 0% 2% 49% 7% 42% Rozhodně nesouhlasím Spíše nesouhlasím ANO i NE Spíše souhlasím Rozhodně souhlasím 39

40 Škola poskytuje bezpečné prostředí pro mé dítě: 1% 1% 53% 5% 40% Rozhodně nesouhlasím Spíše nesouhlasím ANO i NE Spíše souhlasím Rozhodně souhlasím Mám dobrý pocit z toho, že moje dítě navštěvuje tuto školu: 0% 0% 4% 66% 30% Rozhodně nesouhlasím Spíše nesouhlasím ANO i NE Spíše souhlasím Rozhodně souhlasím 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI V průběhu ŠR 2013/2014, ve dnech prosince 2013, byla provedena inspekce ČSI. Ze závěru inspekční činnosti vyplývá následující: Činnost organizace je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Organizace vzdělávání umožňuje naplňování školních vzdělávacích programů. Přidělené finanční prostředky byly využity v souladu s účelem poskytnutí i s vlastními záměry a k realizaci ŠVP ZV. Řízení školy je na požadované úrovni. Aktivity školy účinně přispívají k 40

41 předcházení projevům rizikového chování. Systém prevence rizikového chování a úroveň realizace výchovného poradenství je na požadované úrovni. Realizace DVPP v ZŠ je v souladu s potřebami školy a ŠVP ZV a ŠVP PV. Personální i materiální podmínky jsou celkově na požadované úrovni. Škola aktivně spolupracuje se všemi partnery a vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Silnou stránkou školy je její zaměření a systém realizace ŠVP ZV včetně přínosné spolupráce s tuzemskými partnery a zahraniční školou. Dále také sportovní zaměření ve vztahu k podpoře zdravého životního stylu. Slabou stránkou v MŠ je skutečnost, že povolená výjimka z počtu dětí na třídu snižuje možnost zajištění účinné individuální podpory rozvoje jednotlivce. V průběhu inspekční činnosti byly odstraněny nedostatky v povinné školní dokumentaci ve Školním řádu ZŠ a v ŠVP školní družiny. Dokumenty jsou po úpravách v souladu se školským zákonem a RVP ZV. Doporučení ČŠI ke zlepšení stavu: v ZŠ - rozpracování osnov volitelných předmětů, v MŠ - vyšší propojenost dokumentace s praxí. Od poslední inspekce došlo k výraznému nárůstu počtu žáků, rozvinutí sportovních aktivit, ke zlepšení vzdělávacího prostředí díky rekonstrukci školní budovy, vybavení ICT, materiálních podmínek především ve zřízení počítačové učebny a vybavení prezentační technikou. 10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ A DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola nebyla ve školním roce 2013/2014 zapojena do výše uvedených projektů. Škola byla spoluorganizátorem Sportovních her seniorů, které probíhaly v září na hřišti školy. Zapojena byla také prostřednictvím grantu do pořádání mezinárodního florbalového turnaje. 41

42 11. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH, FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Škola je již tradičně zapojena do projektu Intenzifikace činnosti sportovních tříd, který umožňuje úplnou realizaci rozšířené výuky tělesné výchovy. Škola byla v minulém období zapojena do projektu EU OPVK Peníze školám. Jeho prostřednictvím realizovala například zapojení rodilého mluvčího do výuky cizích jazyku, působení školního psychologa nebo tvorbu výukových materiálů. Od tohoto školního roku jsme také součástí projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory v návaznosti na automobilový průmysl. V rámci praktického vyučování a volnočasových aktivit si žáci základních škol vyzkouší práci s moderními modelovými či standardními technologiemi v oborech automechanik, lakýrník, kovář, CNC programátor, autoelektrikář atd. Do tohoto projektu je škola zapojena prostřednictvím SOU Škoda Auto. V průběhu školního roku se škola také přidala k projektu Systémová podpora inkluzívního vzdělávání v ČR, který je mimo jiné zaměřen na práci asistentů pedagoga, nebo k projektu Bezvadná řeč realizovaného Službou škole Mladá Boleslav. Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol a využívá i dotační program na mléčné výrobky. 42

43 12. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI Na Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci není zřízená odborová organizace. Škola před a po snížení energetické náročnosti 43

44 13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Přehled za rok 2013 Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady Spotřeba materiálu , ,91 Spotřeba energie , ,10 Opravy a udržování ,87 Cestovné ,00 Ostatní služby ,39 Mzdové náklady celkem , ,00 z toho: platy zaměstnanců , ,00 OON ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Jiné sociální pojištění ,00 413,00 Zákonné sociální náklady ,00 984,00 Jiné sociální náklady ,00 Jiné pokuty a penále 200,00 Manka a škody 9 581,85 Ostatní náklady z činnosti ,75 Odpisy ,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,50 Kurzové ztráty 62,06 Náklady celkem , ,01 Výnosy Výnosy z prodeje , ,70 Výnosy z pronájmu ,00 Čerpání fondů ,89 Úroky ,29 Ostatní výnosy z činnosti ,00 Příspěvky a dotace na provoz ,29 z toho: příspěvek od zřizovatele ,00 navýšení příspěvku od zřizovatele ,00 dotace z KÚ ,00 grant - Pohár hejtmana 9 500,00 vyčerpané "šablony" ,29 pergola 1 908,00 Výnosy celkem , ,70 Výsledek hospodaření za činnosti , ,69 Výsledek hospodaření za celou PO ,63 44

45 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2014-2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více