ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332"

Transkript

1 Physicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Nahrát hru, Výukvá část Nvá hra start výukvé adventury Physicus mžnst měnit nastavení a nahrání/ulžení hry (ikna CD) : Hlasitst nastavení pmcí táhla Prlínání Zapnut/Vypnut (brazvky se budu měnit buď plynule pmcí prlnutí neb najednu) Jas a kntrast mnitru všechny dstíny šedé by měly být dbře patrné Nahrát načtení ulženéh stavu hry Ulžit ulžení aktuálníh stavu hry (k dispzici je celkem 11 pzic, p vyčerpání lze tyt plžky přepisvat) Zpět ke hře návrat k předchzímu stavu hry Knec uknčení prgramu (2x kliknut na pravu část tlačítka) Nahrát hru načtení ulženéh stavu hry Výukvá část výukvá (encyklpedická) část prgramu mžnst měnit nastavení: Kmentář Zapnut/Vypnut navigace uvnitř kapitly: - vlev dle: vypnut ranžvé tlačítk uknčí výukvu část - přechd d části s výukvu adventuru návrat d přehledu kapitl (ikna s vysunutu kazetu) - vprav dle zleva: bsah kapitly (ikna s kazetu) zpět na začátek pdkapitly pakvat stránku na další stránku vpřed na následující pdkapitlu Optika Světl a stín Vidět a být viděn Světl Světelné zdrje Odražené světl Stín Světelný paprsek Stín Fáze měsíce Oběh Měsíce klem Země Nv Drůstání Měsíce a úplněk Cuvání Měsíce Zatmění Měsíce Měsíc prchází stínem Země Zatmění Měsíce Zatmění Slunce Úplné zatmění Slunce Odraz a lm světla Odraz a phlcvání světla Různé drazy světla Zrcadl Obraz pstavy Odraz paprsků v zrcadle Kulvá zrcadla, rvinné zrcadl Knvexní zrcadl Knkávní zrcadl Příklad: Bdvé světl Příklad: Zrcadlvý dalekhled Rvinné zrcadl

2 Úhel dpadu a úhel drazu Lm světla Lm světla Lm ke klmici Lm d klmice Příklad: Optické klamy Úplný (ttální) draz Úplný draz Hraniční úhel Příklad: Optické vlákn Optické spektrum Barvy Optický hranl Disperze Optický hranl a barevné slžky Duha Duha Lm světla Optické ččky Lidské k Neviditelné světl Neviditelné záření Dluhvlnné a krátkvlnné záření Ultrafialvé záření Načkvání d kádinek s živným rztkem Bireaktr Vnímání barev Buňky na sítnici ka Slžená barva Skládání barev Mdrzelená barva Purpurvá barva Žlutá barva Bílá barva Odečítání barev Červená barva Mdrá barva Zelená barva Černá barva Spjky (knvexní) ččky Ččky Rzptylky (knkávní ččky) Spjky (knvexní ččky) Zbrazvání pmcí spjky Skutečný a převrácený braz Knstrukce brazu vzru Paprsek rvnběžný s pticku su Paprsek prcházející středem ččky Paprsek prcházející hniskem Velká vzdálenst d ččky Vzdálenst 2x větší než hniskvá Malá vzdálenst d ččky Neskutečný braz Stavba ka Stavba ka 2 prblémy Akmdace Oční vady Krátkzrakst Spjky Rzptylky Dalekzrakst Spjky Rzptylky Optické přístrje Lupa Lupa jak jednduchá spjka Obraz lupy Mikrskp Stavba a braz mikrskpu Dalekhled Stavba a braz Keplerva dalekhledu Galileův dalekhled

3 Mechanika Síla, hmtnst, hustta Půsbení sil Účinky sil 2 pravidla půsbení sil Měření sil Druhy sil Jedntka síly 1 Newtn Půsbení sil Orientvaná úsečka Sčítání sil Rvnběžník sil Sčítání pačných sil rvnváha sil Tíhvá síla Tíhvá (gravitační) síla Vzájemné půsbení Země a tělesa Tíhvá síla v různých částech Země Přitažlivá síla na různých planetách Hmtnst a setrvačnst Hmtnst Vynalžená síla na Měsíci a na Zemi Setrvačnst na Měsíci a na Zemi Třecí síly Druhy tření Hustta Rzdílné hustty různých materiálů Hustty různých látek Jednduché mechanické strje Phyb Páka Rvnváha na páce Ttžný táčivý účinek Zákn páky Naklněná rvina Vyzdvižení d výše Vytažení p naklněné rvině Kladka Pužití kladky Kladkstrj Tahvá síla Rvnměrný phyb Rvnměrný phyb Vzrec pr rychlst Průměrná a kamžitá rychlst Phyb zrychlený Zrychlený phyb Zrychlení tělesa Dráha zrychlujícíh tělesa Zpmalení Síla a zrychlení Úměrnst síly a hmtnsti Newtnův zákn síly Vlný pád Vlný pád ve vakuu Vzrec pr rvnměrně zrychlený phyb Phyb p kružnici Rychlst táčivéh phybu Obvdvá rychlst Úhlvá rychlst Dstředivá síla Mechanická práce, energie a výkn Práce a energie Frmy a jedntka práce Práce na zdvižení Defrmační práce Práce na zrychlení Třecí práce Výkn Výkn a jeh jedntka

4 Zákn zachvání energie Přeměny energie Prměny frem práce a energie Účinnst Kapaliny a plyny Akustika Tlak Vzrec pr tlak Jedntka tlaku Hydraulický píst Pravidl mechaniky Atmsférický tlak Atmsférický tlak Vnější atmsférický tlak a tlak ve vdě Tlak v hlubce Vztlakvá síla Vztlakvá síla Kmitání a zvuk Vztlakvá síla těles s různu husttu Příklad: Pnrka Příklad: Vzduchlď Zvuk Chvění (vibrace) Zvukvé vibrace Kmitání Kyvadl Maximální výchylka (amplituda) Dba kmitu (perida), frekvence kmitání Sinusida Tlumené kmitání Závaží Hlasitst Intenzita zvuku Hlasitst zvuku decibely Výška Výška tónu Jedntka frekvence Oktáva Mluvení a slyšení Zvukvé vlny Elektřina Reznance Vlastní charakteristická frekvence Reznance Hrtan Lidský hlas Uch Stavba ucha Ultrazvuk Prstrvé slyšení Příčné a pdélné vlnění Sustava spjených kyvadel Příčné vlnění Pdélné vlnění Zvukvé vlnění Prstředí šíření zvuku Šíření zvuku Zvuk ve vakuu Rychlst zvuku Rychlst zvuku v různých prstředích Ozvěna Dzvuk Uzavřený elektrický bvd Uzavřený bvd a spínač Slžení elektrickéh bvdu Spínač Druhy spínačů Tlačítk

5 Relé Symbly Vedení Žárvka Spínač Baterie Ampérmetr Zdrj napětí Odpr Vedení a izlanty Stříbrný drát Měděný drát Uhlíkvá elektrda Skleněná tyčinka Syntetická tyčinka Dvuplhvý přepínač Atmvá struktura a napětí Struktura atmu Kladně nabitá tyč Neutralizace elektrstatickéh nábje Buřka Buřkvé mraky Phyb kapiček vdy Blesk Hrm Směr prudu Krystalvá mřížka Prud elektrnů Dmluvený směr prudu Prud, napětí, dpr Vzrec pr prud Elektrické napětí Změna veliksti napětí i prudu Elektrický dpr Ohmův zákn Zapjení d série Sérivé zapjení Velikst prudu Napětí v bvdu Celkvý dpr Paralelní zapjení Paralelní zapjení Napětí v bvdu Velikst prudu Celkvý dpr Stejnsměrný a střídavý prud Stejnsměrný prud Střídavý prud Přens energie Účinky elektrickéh prudu Zahřívání Tpná spirála Žárvka Přehřátí Anda a katda Elektrlýza Phyb intů Galvanické pkvvání Elektrmagnetismus Trvalý magnetismus a elektrmagnetismus Magnet a magnetické ple Magnet Půsbení magnetické síly na různé látky Magnetické póly Magnetické ple a silčáry Odpuzvání a přitahvání Magnetické ple Země Elektrmagnet Střelka kmpasu Elektrické magnetické ple Tvar silčar vdiče Pravidl pravé ruky Sučet magnetických plí Magnetické ple cívky Cívka a železné jádr Pčet závitů vdiče

6 Zvýšení prudu Příklad: Reprduktr Příklad: Zvnek Elektrmtr Přitažlivá síla a střelka Princip elektrmtru Změna plarity ktvy Generátr Ovlivňvání vdiče magnetickým plem Indukvané napětí Zákn elektrmagnetické indukce Zesílení napětí Generátr střídavéh prudu Transfrmátr Cívka a zdrj střídavéh napětí Vlastní indukce Časvě psunuté indukvané střídavé napětí Primární a sekundární cívka Transfrmátr Vyskprudý transfrmátr Elektrický výkn, práce, energie Termdynamika Skupenství látek Elektrický výkn Různá hdnta prudu Úměrnst výknu a prudu Různá hdnta napětí Úměrnst výknu a napětí Definice elektrickéh výknu Elektrická práce Rychlst práce Vzrec pr práci Jedntky práce Přeměna energie Transprt elektrické energie Účinnst sptřebičů Vzrec pr účinnst Pevné kapalné plynné Slžení látek Vlné a vázané atmy, inty Helium Vda Tání a tvar Přechd skupenství Pevné kapalné Kapalné plynné Krystal sli Kndenzvání a tuhnutí Plynné kapalné Kapalné pevné Abslutní nula Tepltní bjemvá rztažnst látek Přens tepla Pevné látky Keficient rztažnsti Bimetalvý pružek Princip bimetalvéh pružku Plyn Zahřívání plynu Příklad: Hrkvzdušný balón Kapalina Rzpínání kapalin, Celsiva stupnice Teplměr Anmálie vdy Anmálie vdy Anmálie vdy v přírdě Vedení tepla Tepelné vdiče a tepelné izlanty Knvekce tepla Tepelná knvekce Tepelné záření

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Encyklpedie energie SIMOPT Energie a člvěk Mtr civilizace Cesty blesku Energie Energie Revluce Vda Vda Vdní kl Vdní turbíny Mře Vítr Vítr Plachty Křídla Pára Pára Parní strj Pára a phyb Elektřina Elektřina

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK... Transfrmátr Transfrmátr... 1 1 Výuka transfrmátrů na střední dbrné škle... 2 1.1 Terie prbíraná v hdinách teretickéh vyučvání... 2 1.1.1 Účel a význam transfrmátrů... 2 1.1.2 pis transfrmátrů... 5 1.1.3

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

1.2. Kinematika hmotného bodu

1.2. Kinematika hmotného bodu 1.. Kinematika hmtnéh bdu P matematické přípravě už můžeme začít s první kapitlu, kinematiku. Tat část fyziky se zabývá ppisem phybu těles, aniž by se ptala prč k phybu dchází. Jak je ve fyzice častým

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Technické prostředky číslicového řízení

Technické prostředky číslicového řízení Technické prstředky číslicvéh řízení VOŠ a SPŠ Kutná Hra 1 Rzdělení prstředků číslicvéh řízení řídicí pčítače IPC průmyslvé pčítače IBM kmpatibilní se stabilním OS reálnéh času prgramvatelné autmaty PLC

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více