LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa :"

Transkript

1 LETNÍ PRÁZDNINY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Být dobrým rodičem, lze se to naučit? [To be a good parent, can it be taught?] / Petr Klíma. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 2 (2005), s Problematika výchovy k rodičovství. Model rodiny, kladné vzory ve výchově, modely chování rodičů, ženská a mužská role. Rodinná atmosféra a rodinné vztahy, respektování individuality dětí včetně jejich postojů. rodinná výchova ; rodina ; rodinné prostředí ; výchovné působení ; vztah rodiče-dítě ; rodičovská role ; vzor ; 2. Cizinci pod českými stany aneb Mezinárodní seminář Evropské prázdniny [Foreigners under Czech tents, or International seminar European holidays] / Michaela Tužilová, Zdeněk Šmída. -- cze In: Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. -- ISSN [CZ] -- Roč. 2006, č. 5 (2006), s fot. V červenci 2006 se v Praze a v Berouně konal mezinárodní seminář Evropské prázdniny, kterého se zúčastnili i zástupci sedmi členských zemí Evropské unie. Zájem zúčastněných byl orientován jak na tradiční, tak na neobvyklé způsoby prožití prázdnin. Realitu si mohli všichni ověřit při pobytu (stáži) na různých typech táborů organizovaných Junákem, ATOMem a pražským Střediskem volného času. prázdniny ; prázdninový tábor ; volný čas ; výchova pro volný čas ; seminář ; mezinárodní spolupráce ; Evropské prázdniny; Praha ; Beroun ; Česká republika ; Evropská unie

2 3. Devoirs vacances, plaisirs ďécoliers... [Prázdninové úkoly, radost školáků...] / Laure Marchand. -- fre In: Monde de ľéducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2005, č. 337 (2005), s obr., 2 pozn. Náměty pro rodiče, jak v průběhu prázdnin zábavnou formou procvičovat s dětmi učivo a rozšiřovat jejich obzory. Autorka článku rozhodně nedoporučuje využívat tzv. prázdninové sešity, které jsou ve Francii značně rozšířené. Děti se mají učit na základě hry. Není třeba učit se s nimi, nebo je nutit do učení každý den, stačí jednou týdně, před koncem prázdnin potom čas věnovaný učení poněkud prodloužit. Důležité je věnovat stálou pozornost zdokonalování znalosti mateřského jazyka. Aby rodiče mohli dítěti pomoci, měli by vědět, co mu ve škole nejde. prázdniny ; výuka ; rodičovská účast ; hra ; mateřský jazyk ; činnosti v přírodě ; pomoc ; nedostatek ; rodiče ; Francie 4. Dobrodružství na vodě není tabu ani pro vozíčkáře [Water sports suitable for people in wheel-chairs] / Jan Hruša. -- cze ISSN [CZ] -- Roč. 36, č. 3 (2006), s Pravidelné pohybové aktivity i pro děti s postižením. Aktivity katedry sportů v přírodě FTVS UK. Velkou skupinu pohybových aktivit tělesně postižených v letním období představují vodní sporty. Kanoistika a jachting tělesně postižených. postižený ; tělesně postižený ; vodní sporty ; pohyb ; pohybový rozvoj ; volný čas ; prázdniny ; FTVS 5. Léčba psí láskou [A dog love cure] -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 ISSN [CZ] -- Roč. 36, č. 5 (2006), s Canisterapie využívá příznivého působení psa na zdraví člověka. Různé možnosti canisterapie. Např. tábor se psy, program, přínos pro děti s mentálním postižením, pro děti s výchovnými problémy, pro děti z ohroženého sociálního prostředí aj. animoterapie ; postižený ; mentálně postižený ; porucha chování ; nesprávné chování ; sociálně znevýhodněný ; zdraví ; působení ; terapie ; živočich ; prázdninový tábor ;

3 6. Limitujúce faktory osobnosti vzhľadom na voľný čas [Limiting factors of personality with regard to its leisure time] / Katarína Kulacsová. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2006, č. 2 (2006), s tab. Volný čas - mnohodimenzionální a multifaktorový prostor pro kultivaci osobnosti člověka. K základním limitujícím faktorům volného času z hlediska osobnosti řadíme věk, pohlaví, fyzickou kondici a zdravotní stav, prostředí a životní styl. Při zkoumání problematiky volného času dětí jsme se orientovali na období puberty ( rok života) a při charakterizování faktorů ovlivňujících využití volného času se zaměřujeme také na toto období života dítěte. volný čas ; věk ; pohlaví ; osobnost ; puberta ; starší školní věk ; tělesná zátěž ; zdraví ; životní styl ; 7. Misionáři bez člunu : setkání kultur v rané fázi moderní turistiky [Missionaries without boat : meeting of civilisations in the early period of modern tourism] / Martin Pelc. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Dějiny a současnost : Kulturně historická revue. -- ISSN [CZ] -- Roč. 28, č. 3 (2006), s obr. Počátky turistiky ve druhé polovině 19. století, rozdílné kulturní zázemí turistů z českých zemí a horského obyvatelstva. Prvními turisty byli především movití, většinou akademicky vzdělaní muži. Rozvoj turistiky měl rozporuplný vliv na život místních obyvatel, na jedné straně vzbuzoval zájem o širší vzdělání, na straně druhé narušoval tradiční hodnoty venkovanů. Role horských vůdců a nosičů. turistika ; dějiny ; kulturní prostředí ; kulturní vývoj ; kulturní výměna ; město ; venkov ; české země ; Rakousko-Uhersko ; století 19/20 8. Nejen tábory nabízejí sdružení dětí a mládeže [Children an youth associations offer more than just summer camps] / Lukáš Doubrava. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 109, č. 41 (2006), s fot. Článek se zabývá aktuální problematikou volnočasového neformálního vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím různých sdružení a organizací v České republice.

4 Uvádí některá legislativní ošetření činností poskytovatelů neformálního vzdělávání a soulad s evropskými dokumenty. výchova pro volný čas ; volný čas ; mimoškolní výchova ; mimoškolní vzdělávání ; dítě ; mládež ; sdružení ; dětská organizace ; organizace mládeže ; dům dětí a mládeže ; centrum volného času ; legislativa ; Česká republika ; Evropská unie 9. Nejlepší dovolená? : s dětmi do hor! [The best holidays? : to the mountains with children!] / Roman Červený, Zuzana Petrová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 3 (2005), s fot. Zásady plánování výletu do hor, důkladná příprava na horskou túru s dětmi. Tip na výlet, orientační ceny vybavení do horského terénu. Trasy vhodné pro děti. Hory očima dítěte. rodinná výchova ; volný čas ; zájmová činnost ; výchova pro volný čas ; rekreace ; sport ; turistika ; horolezectví ; 10. O prázdninovom voľnom čase detí a mládeže [About holidays leisure time of children and youth] / Mária Tomová. -- slo In: Vychovávateľ -- [SK] -- Roč. 54, č. 4 (2006/2007), s Problematika organizování smysluplného a efektivně prožitého volného času v období prázdnin školáků a vliv rodinného prostředí. Aktivní činnosti spojené s volným časem napomáhají stavu vnitřní rovnováhy organismu a celkovému zdravému životnímu stylu. Význam osvojování návyků při sportu, práci a organizování různých zájmových činností. Příklady rizikových zábav mládeže ve volném čase. volný čas ; dítě ; výchova pro volný čas ; mládež ; prázdniny ; sport ; životní styl ; 11. Plánujeme prázdniny pro nemocné či postižené dítě [Planning holidays for ill or disabled child] / Helena Chvátalová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy ISSN [CZ] -- Roč. 36, č. 2 (2006), s

5 Nabídka prázdninových možností pro děti chronicky nemocné nebo postižené, letní ozdravné tábory a prázdninové pobyty podle diagnóz. dítě ; postižený ; handicap ; nemoc ; nemocný ; prázdninový tábor ; prázdniny ; volný čas ; 12. Prázdniny s rodiči nemusejí být nuda [Holidays with parents may not always be boring] / Ladislava Lažová. -- cze ISSN [CZ] -- Roč. 36, č. 3 (2006), s Problematika společné dovolené, dovolená s dospívajícími dětmi. Učení o prázdninách, ano či ne. Bezpečnost dětí. prázdniny ; volný čas ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; dítě ; zájmová činnost ; výchova pro volný čas ; rekreace ; 13. Projekt Toulky Českou republikou [Project Wandering through the Czech Republic] / Maja Bihelerová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 8 (2005/2006), s. 15. Celoškolní projekt zaměřený na poznávání naší země. Příprava jednotlivých tříd na projekt: návštěva zvoleného kraje, četba krajových pověstí, nácvik hudebních vystoupení, příprava krajových pokrmů apod. Prezentace tříd - cestovních kanceláří - představující jednotlivé kraje. Testy znalostí a volba nejlepší cestovní kanceláře. projekt ; projektová metoda ; základní škola ; vlastivěda ; zeměpis ; regionalistika ; turistika ; prezentace ; Česká republika 14. Přehled základen EXOD 2007 [View of the EXOD bases 2007] -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 5 (2007), s fot. Celé číslo je věnováno exkurzním základnám a zájezdům 54. ročníku Exodu, rekreace pro učitele a pracovníky ve školství v době prázdnin. Přehled 57 pobytových základen tematicky zaměřených na odpočinek kulturní, turistický,

6 sportovní a poznávací. Postup při vyřizování rekreace, kontaktní adresy, způsob ubytování, stravování, úhrady; slevy členům ČMOS a příspěvky z FKSP. exkurze ; turistika ; učitel ; rekreace ; prázdniny ; kultura ; sport ; ubytování ; EXOD ; ČMOS ; FKSP 15. Rodinné stříbro : sváteční zrcadlo i zčernalé prokletí [Family silver plate : festal mirror as well as blackened damnation] / Dita Šamánková, Tomáš Novák. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- [CZ] -- Roč. 12, č. 9 (2006), s fot. Vyprávění rodinných příběhů vytváří společné povědomí typu my jsme. Rodinná historie je jedním z důležitých zdrojů identity jedince. Schopnost komunikace a vytvoření vztahu k vlastním dětem je silně ovlivněna tím, jak s námi jednali vlastní rodiče. V každé rodině dochází k mezigeneračnímu přenosu složitých vzorců chování a emocionální výbavy. rodinná výchova ; socializace ; emocionalita ; generační vztahy ; rodinné prostředí ; identita ; vztah rodiče-dítě ; 16. Slovenský EXOD 2007 [Slovak EXOD 2007] -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 15, č. 9 (2007), s Podoba odbočky českého EXODu - slovenský EXOD; jeho prezentace jako forma vzdělávání pracovníků ve školství pomocí rozvíjení jejich zájmové činnosti ve volném čase. Instrukce pro vyplnění přihlášky. Způsob úhrady poukazů. Seznam vzdělávacích základen exkurzí na Slovensku: program určité trasy nebo oblasti, kontakt s organizátorem. další vzdělávání učitelů ; zájmová činnost ; volný čas ; přihláška ; soupis ; turistika ; program ; EXOD ; Slovensko 17. Školství v Evropě : tentokrát o organizaci školního roku [School systems in Europe : this time about organisation of school year] -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 19 (2006), s tab.

7 Začátek a konec školního roku na základních a středních školách v evropských zemích. Délka hlavních letních prázdnin a ostatních prázdnin během školního roku. Volno během veřejných a státních svátků. školní rok ; základní škola ; střední škola ; rozvržení prázdnin ; prázdniny ; volný den ; Evropa 18. Volný čas dětí a mládeže [Spare time of children and youth] / K. Kutrová, H. Provazníková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 13 In: Česká a slovenská hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. -- ISSN [CZ] -- Roč. 2, č. 2 (2005), s grafy. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak žáci základní školy ve velkoměstě tráví svůj volný čas, a současně se zaměřit na problematiku rizikového chování v této věkové kategorii. Studie se zúčastnilo 108 žáků z 6. a 9. tříd. Výsledky ukázaly, že děti tráví v zájmových kroužcích téměř 5 hodin týdně a preferují jednoznačně sportovní aktivity. Doma tráví děti volný čas převážně sledováním televize a hraním počítačových her. volný čas ; činnosti mimo vyučování ; zájmová činnost ; žák ; město ; dotazník ; základní škola ; 19. Vztah k práci získá náš potomek hlavně doma [Child's relation to work is mostly formed at home] / Vlasta Lažová. -- cze ISSN [CZ] -- Roč. 36, č. 3 (2006), s. 32. Výchova dítěte k lásce k práci. Práce musí bavit, doporučená práce pro malé děti ve věku 8-10 let, náročnější práce pro starší děti. Pomoc v domácnosti, práce mužská a ženská. Aby práce měla smysl, musí být přiměřená, nesmí být za trest, nesmí být nedokončená a odbytá. rodinná výchova ; rodinné prostředí ; vztah rodiče-dítě ; výchovné působení ; rodiče ; práce ; pracovní výchova ;

8 20. Začátků školního roku může být časem i víc [There can be more beginnings of school year in the future] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 19, č. 204 (1.IX.) (2006), s. 1 přílohy Akademie. 1 fot. Pro délku prázdnin žádná pravidla v Evropské unii neplatí. Začátek školního roku se liší nejen stát od státu, ale někdy i kraj od kraje. Příkladem je Německo, kde téměř každá spolková země má jinou délku prázdnin a jiný začátek školního roku. Není vyloučeno, že časem i u nás ztratí září svůj monopol na začátek školního roku. Od 1. září jdou v současnosti do školy děti v ČR, Maďarsku, Francii, Anglii a části Rakouska. Nejdelší prázdniny mají v Itálii, učitelé ale dávají dětem na toto období velké množství úkolů, kterým je třeba denně se věnovat. školní rok ; prázdniny ; začátek školního roku ; organizace výuky ; komparace ; Česká republika ; Itálie ; SRN ; Evropská unie ; Evropa Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o., 1. 9. 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský Táborské

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice

Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Bakalářská práce Veronika Kryšpínová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. katedra Management cestovního

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více