Dotazník č Senioři. Kompletní třídění prvního stupně (N = 400)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník č Senioři. Kompletní třídění prvního stupně (N = 400)"

Transkript

1 : Dotazník č. 1 - Senioři Kompletní třídění prvního stupně (N = ) Vysvětlivky k údajům v tabulkách: N = počet vyplněných dotazníků v dané cílové skupině respondentů. Relativní = procentuální zastoupení odpovědí vypočtené ze všech dotazníků, tedy včetně chybějících odpovědí. Platná procenta = procentuální zastoupení odpovědí vypočtené pouze z vyplněných údajů v dotaznících. Kumulativní relativní = Jednotlivé řádky představují postupný součet platných procent za jednotlivé varianty odpovědí až do 1%. Missing = nevyplněný údaj v dotazníku (údaj označen vždy jako ) Valid = vyplněný údaj v dotazníku Struktura datového souboru v cílové skupině respondentů č. 1 (Senioři) Otázka č. 1: Pohlaví muž 89 22,3 22,4 22,4 žena 38 77, 77,6 1, Celkem ,3 1, Missing 3,8 1

2 Pohlaví Missing muž žena 2

3 Otázka č. 2: Věk Valid do ,5 6,5 6, ,8 16,8 23, ,8 31,8 55, , 31,1 86,2 85 a více 55 13,8 13,8 1, Celkem ,8 1, Missing 1,3 Věk Missing 85 a více do

4 Otázka č. 3: V současné době žijete Absolutní Relativn í Platná procenta Kumulativní relativní Valid ve vlastním domě nebo bytě ,8 5,1 5,1 v nájmu nebo v podnájmu 1 25, 25,2 75,3 v domácnosti blízké 67 16,8 16,9 92,2 osoby v domě s pečovatelskou 13 3,3 3,3 95,5 službou v domově pro seniory 18 4,5 4,5 1, Celkem ,3 1, Missing 2,5 15 1,3 Celkem 3,8 V současné době žijete Missing v domově pro seniory v domě s pečovatelsk v domácnosti blízké ve vlastním domě neb v nájmu nebo v podná 4

5 Otázka č. 4: Využíváte v současné době některou ze sociálních služeb? Valid ano , 37,6 37,6 ne ,5 62,4 1, Celkem ,5 1, Missing 6 1,5 Využíváte v současné době některou ze sociálních služeb? Missing ano ne 5

6 Otázka č. 5: Které uvedené sociální služby a s nimi související služby v současné době v nabídce poskytovatelů sociálních služeb postrádáte (na území města Hradec Králové)? kód % % osobní asistence , 26,9 pečovatelská služba ,8 18,3 tísňová péče ,2 19,4 průvodcovské a předčitatelské služby ,8 7,4 podpora samostatného bydlení ,8 7,4 odlehčovací služby ,6 17,7 centra denních služeb pro seniory 7 1 2,1 5,7 denní stacionáře pro seniory , 8, týdenní stacionáře pro seniory ,8 7,4 domovy pro seniory ,9 32, domovy se zvláštním režimem ,7,6 chráněné bydlení , 8, hospicovou péči ,9 29,1 telefonická krizová pomoc ,5 4, tlumočnické služby ,9 5,1 sociálně aktivizační služby pro seniory ,8 7,4 bezbariérová doprava MHD ,7,6 individuální bezbariérová doprava ,7 23, Celkem 47 1, 268,6 225 missing; 175 valid 6

7 Otázka č. 6: Rádi bychom znali Váš názor na zavedení a rozšíření těchto zdravotně-sociálních služeb na území města Hradec Králové Denní stacionáře pro seniory Valid dostačující 1, 1, 1, je třeba rozšířit ,3 32,3 42,4 nevím 23 57,5 57,6 1, Celkem ,8 1, Missing 1,3 Denní stacionáře pro seniory Missing dostačující je třeba rozšířit nevím 7

8 Odlehčovací služby pro rodiny pečující Valid dostačující 23 5,8 5,8 5,8 je třeba rozšířit ,8 48,2 54, nevím ,5 46, 1, Celkem , 1, Missing 4 1, Odlehčovací služby pro rodiny pečující Missing nevím dostačující je třeba rozšířit 8

9 Hospicová péče Valid v domácím prostředí 15 37,5 38,6 38,6 pobyt v Hospici 98 24,5 25,2 63,8 nevyužil/a bych ,3 36,2 1, Celkem ,3 1, Missing 1 2,5 5 1,3 Celkem 11 2,8 Hospicová péče Missing nevyužil/a bych v domácím prostředí pobyt v Hospici 9

10 Následná péče Valid dostačující 9 2,3 2,3 2,3 je třeba rozšířit ,8 5, 52,3 nevím 19 47,5 47,7 1, Celkem ,5 1, Missing 2,5 Následná péče Missing nevím dostačující je třeba rozšířit 1

11 Otázka č. 7: Pokud ano, označte, které služby používáte a které budete využívat v následujících třech letech: Osobní asistence N Valid 5 Missing 35 Průměr 2,94 Median 4, Standardní 1,531 Rozptyl 2,343 Osobní asistence Valid využívám 18 4,5 36, 36, pravidelně 1,3 2, 38, příležitostně 1,3 2,, vůbec 26 6,5 52, 92, budu využívat 4 1, 8, 1, Celkem 5 12,5 1, Missing ,8 6 3,8 Celkem 35 87,5 6 Osobní asistence využívám pravidelně příležitostně vůbec budu využívat Osobní asistence 11

12 Pečovatelská služba N Valid 124 Missing 276 Průměr 2,52 Median 3, Modus 3 Standardní 1,16 Rozptyl 1,32 Pečovatelská služba Valid využívám 21 5,3 16,9 16,9 pravidelně 39 9,8 31,5 48,4 příležitostně 49 12,3 39,5 87,9 vůbec 9 2,3 7,3 95,2 budu využívat 6 1,5 4,8 1, Celkem , 1, Missing , ,3 9 2,5 Celkem , 5 Pečovatelská služba 3 1 využívám pravidelně příležitostně vůbec budu využívat Pečovatelská služba 12

13 Tísňová péče N Valid 44 Missing 356 Průměr 3,39 Median 4, Standardní 1,224 Rozptyl 1,498 Tísňová péče Valid využívám 6 1,5 13,6 13,6 pravidelně 2,5 4,5 18,2 příležitostně 12 3, 27,3 45,5 vůbec 17 4,3 38,6 84,1 budu využívat 7 1,8 15,9 1, Celkem 44 11, 1, Missing ,3 6 1, ,5 Celkem , 5 Tísňová péče 3 1 využívám pravidelně příležitostně vůbec budu využívat Tísňová péče 13

14 Průvodcovské a předčitatelské služby N Valid 52 Missing 348 Průměr 3,81 Median 4, Standardní 1,85 Rozptyl 1,178 Průvodcovské a předčitatelské služby Valid využívám 6 1,5 11,5 11,5 vůbec 38 9,5 73,1 84,6 budu využívat 8 2, 15,4 1, Celkem 52 13, 1, Missing , 8 Průvodcovské a předčitatelské služby 6 využívám vůbec budu využívat Průvodcovské a předčitatelské služby 14

15 Podporované bydlení N Valid 36 Missing 364 Průměr 3,97 Median 4, Standardní,291 Rozptyl,85 Podporované bydlení Valid příležitostně 2,5 5,6 5,6 vůbec 33 8,3 91,7 97,2 budu využívat 1,3 2,8 1, Celkem 36 9, 1, Missing 362 9,5 8 2,5 Celkem , 1 Podporované bydlení 8 6 příležitostně vůbec budu využívat Podporované bydlení 15

16 Odlehčovací služby N Valid 41 Missing 359 Průměr 4,2 Median 4, Standardní,524 Rozptyl,274 Odlehčovací služby Valid příležitostně 5 1,3 12,2 12,2 vůbec 3 7,5 73,2 85,4 budu využívat 6 1,5 14,6 1, Celkem 41 1,3 1, Missing 35 87,5 7 1, ,8 9 1,3 Celkem ,8 8 Odlehčovací služby 6 příležitostně vůbec budu využívat Odlehčovací služby 16

17 Centra denních služeb N Valid 39 Missing 361 Průměr 4,8 Median 4, Standardní,354 Rozptyl,126 Centra denních služeb Valid příležitostně 1,3 2,6 2,6 vůbec 34 8,5 87,2 89,7 budu využívat 4 1, 1,3 1, Celkem 39 9,8 1, Missing 36 9, 8 1,3 Celkem 361 9,3 1 Centra denních služeb 8 6 příležitostně vůbec budu využívat Centra denních služeb 17

18 Denní stacionáře N Valid 53 Missing 347 Průměr 3,57 Median 4, Standardní,888 Rozptyl,789 Denní stacionáře Valid využívám 1,3 1,9 1,9 pravidelně 8 2, 15,1 17, příležitostně 7 1,8 13,2 3,2 vůbec 34 8,5 64,2 94,3 budu využívat 3,8 5,7 1, Celkem 53 13,3 1, Missing ,3 8 2,5 Celkem ,8 7 Denní stacionáře využívám pravidelně příležitostně vůbec budu využívat Denní stacionáře 18

19 Týdenní stacionáře N Valid 37 Missing 363 Průměr 4,3 Median 4, Standardní,287 Rozptyl,83 Týdenní stacionáře Valid příležitostně 1,3 2,7 2,7 vůbec 34 8,5 91,9 94,6 budu využívat 2,5 5,4 1, Celkem 37 9,3 1, Missing 36 9, 8 3,8 Celkem 363 9,8 1 Týdenní stacionáře 8 6 příležitostně vůbec budu využívat Týdenní stacionáře 19

20 Domovy pro seniory N Valid 54 Missing 346 Průměr 3,35 Median 4, Standardní 1,532 Rozptyl 2,346 Domovy pro seniory Valid využívám 15 3,8 27,8 27,8 příležitostně 1,3 1,9 29,6 vůbec 27 6,8 5, 79,6 budu využívat 11 2,8,4 1, Celkem 54 13,5 1, Missing 3 85, 8 6 1,5 Celkem ,5 6 Domovy pro seniory využívám příležitostně vůbec budu využívat Domovy pro seniory

21 Domovy se zvláštním režimem N Valid 35 Missing 365 Průměr 3,97 Median 4, Standardní,568 Rozptyl,323 Domovy se zvláštním režimem Valid využívám 1,3 2,9 2,9 vůbec 32 8, 91,4 94,3 budu využívat 2,5 5,7 1, Celkem 35 8,8 1, Missing ,3 1 Domovy se zvláštním režimem 8 6 využívám vůbec budu využívat Domovy se zvláštním režimem 21

22 Hospicová péče N Valid 45 Missing 355 Průměr 4,16 Median 4, Standardní,76 Rozptyl,498 Hospicová péče Valid využívám 1,3 2,2 2,2 příležitostně 2,5 4,4 6,7 vůbec 3 7,5 66,7 73,3 budu využívat 12 3, 26,7 1, Celkem 45 11,3 1, Missing , , Celkem ,8 8 Hospicová péče využívám příležitostně vůbec budu využívat Hospicová péče 22

23 Telefonická krizová pomoc N Valid 43 Missing 357 Průměr 4, Median 4, Standardní,816 Rozptyl,667 Telefonická krizová pomoc Valid využívám 2,5 4,7 4,7 příležitostně 2,5 4,7 9,3 vůbec 31 7,8 72,1 81,4 budu využívat 8 2, 18,6 1, Celkem 43 1,8 1, Missing ,3 8 Telefonická krizová pomoc 6 využívám příležitostně vůbec budu využívat Telefonická krizová pomoc 23

24 Tlumočnické služby N Valid 44 Missing 356 Průměr 3,61 Median 4, Standardní 1,83 Rozptyl 1,173 Tlumočnické služby Valid využívám 6 1,5 13,6 13,6 příležitostně 1,3 2,3 15,9 vůbec 35 8,8 79,5 95,5 budu využívat 2,5 4,5 1, Celkem 44 11, 1, Missing , 1 Tlumočnické služby 8 6 využívám příležitostně vůbec budu využívat Tlumočnické služby 24

25 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postiž. N Valid 35 Missing 365 Průměr 1,66 Median 1, Modus 1 Standardní 1,392 Rozptyl 1,938 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postiž. Valid využívám 28 7, 8, 8, příležitostně 2,5 5,7 85,7 vůbec 1,3 2,9 88,6 budu využívat 4 1, 11,4 1, Celkem 35 8,8 1, Missing ,8 8 2, , Celkem ,3 1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 8 6 využívám příležitostně vůbec budu využívat Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postiž. 25

26 Bezbariérová doprava MHD N Valid 74 Missing 326 Průměr 2,59 Median 3, Modus 1 Standardní 1,461 Rozptyl 2,135 Bezbariérová doprava MHD Valid využívám 29 7,3 39,2 39,2 pravidelně 5 1,3 6,8 45,9 příležitostně 14 3,5 18,9 64,9 vůbec 19 4,8 25,7 9,5 budu využívat 7 1,8 9,5 1, Celkem 74 18,5 1, Missing ,8 7 1, , 9 6 1,5 Celkem ,5 5 Bezbariérová doprava MHD 3 1 využívám pravidelně příležitostně vůbec budu využívat Bezbariérová doprava MHD 26

27 Individuální bezbariérová doprava (např. DOSIO) N Valid 7 Missing 33 Průměr 3,21 Median 4, Standardní 1,295 Rozptyl 1,678 Individuální bezbariérová doprava (např. DOSIO) Valid využívám 13 3,3 18,6 18,6 pravidelně 4 1, 5,7 24,3 příležitostně 17 4,3 24,3 48,6 vůbec 27 6,8 38,6 87,1 budu využívat 9 2,3 12,9 1, Celkem 7 17,5 1, Missing ,8 6 1, , 9 6 1,5 Celkem 33 82,5 5 Individuální bezbariérová doprava (např. DOSIO) 3 1 využívám pravidelně příležitostně vůbec budu využívat Individuální bezbariérová doprava (např. DOSIO) 27

28 Otázka č. 8: S využívanými službami jsem (1) velmi spokojen, (2) spokojen, (3) nespokojen, (4) neumím posoudit Osobní Pečovatelská asistence služba TísňováPrůvodcovskéPodporované Odlehčovací Centra Denní Týdenní Domovy Domovy Hospicová Telefonická Tlumočnické SociálněBezbariérová Individuální péče a bydlení služby denních stacionáře stacionáře pro se péče krizová službyaktivizační doprava bezbariérová předčitatelské služby služeb seniory zvláštním režimem pomoc služby pro seniory a osoby se zdr. postiž. MHD doprava (např. DOSIO) N Valid Missing Průměr 3,14 1,69 2,67 3,6 3,89 3,5 3,92 3,25 3,94 3,18 3,95 3,84 3,73 3,58 1, 2,57 2,65 Median 4, 1, 2,5 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 2, Standardní 1,217,895 1,36,939,465,983,363 1,197,333 1,278,329,679,784,982,464 1,117 1,78 Rozptyl 1,481,81 1,849,881,216,967,132 1,434,111 1,633,18,461,615,963,215 1,248 1,163 28

29

30 Osobní asistence N Valid 51 Missing 349 Průměr 3,14 Median 4, Standardní 1,217 Rozptyl 1,481 Osobní asistence Valid velmi spokojen 8 2, 15,7 15,7 spokojen 1 2,5 19,6 35,3 neumím posoudit 33 8,3 64,7 1, Celkem 51 12,8 1, Missing ,3 7 Osobní asistence velmi spokojen spokojen neumím posoudit Osobní asistence 3

31 Pečovatelská služba N Valid 131 Missing 269 Průměr 1,69 Median 1, Modus 1 Standardní,895 Rozptyl,81 Pečovatelská služba Valid velmi spokojen 67 16,8 51,1 51,1 spokojen 5 12,5 38,2 89,3 nespokojen 2,5 1,5 9,8 neumím posoudit 12 3, 9,2 1, Celkem ,8 1, Missing ,3 6 Pečovatelská služba velmi spokojen spokojen nespokojen neumím posoudit Pečovatelská služba 31

32 Tísňová péče N Valid 54 Missing 346 Průměr 2,67 Median 2,5 Standardní 1,36 Rozptyl 1,849 Tísňová péče Valid velmi spokojen 17 4,3 31,5 31,5 spokojen 1 2,5 18,5 5, nespokojen 1,3 1,9 51,9 neumím posoudit 26 6,5 48,1 1, Celkem 54 13,5 1, Missing ,5 6 Tísňová péče velmi spokojen spokojen nespokojen neumím posoudit Tísňová péče 32

33 Průvodcovské a předčitatelské služby N Valid 42 Missing 358 Průměr 3,6 Median 4, Standardní,939 Rozptyl,881 Průvodcovské a předčitatelské služby Valid velmi spokojen 3,8 7,1 7,1 spokojen 4 1, 9,5 16,7 neumím posoudit 35 8,8 83,3 1, Celkem 42 1,5 1, Missing ,5 1 Průvodcovské a předčitatelské služby 8 6 velmi spokojen spokojen neumím posoudit Průvodcovské a předčitatelské služby 33

34 Podporované bydlení N Valid 36 Missing 364 Průměr 3,89 Median 4, Standardní,465 Rozptyl,216 Podporované bydlení Valid spokojen 2,5 5,6 5,6 neumím posoudit 34 8,5 94,4 1, Celkem 36 9, 1, Missing , 1 Podporované bydlení 8 6 spokojen neumím posoudit Podporované bydlení 34

35 Odlehčovací služby N Valid 46 Missing 354 Průměr 3,5 Median 4, Standardní,983 Rozptyl,967 Odlehčovací služby Valid velmi spokojen 3,8 6,5 6,5 spokojen 7 1,8 15,2 21,7 neumím posoudit 36 9, 78,3 1, Celkem 46 11,5 1, Missing ,5 1 Odlehčovací služby 8 6 velmi spokojen spokojen neumím posoudit Odlehčovací služby 35

36 Centra denních služeb N Valid 37 Missing 363 Průměr 3,92 Median 4, Standardní,363 Rozptyl,132 Centra denních služeb Valid spokojen 1,3 2,7 2,7 nespokojen 1,3 2,7 5,4 neumím posoudit 35 8,8 94,6 1, Celkem 37 9,3 1, Missing 363 9,8 1 Centra denních služeb 8 6 spokojen nespokojen neumím posoudit Centra denních služeb 36

37 Denní stacionáře N Valid 51 Missing 349 Průměr 3,25 Median 4, Standardní 1,197 Rozptyl 1,434 Denní stacionáře Valid velmi spokojen 8 2, 15,7 15,7 spokojen 7 1,8 13,7 29,4 neumím posoudit 36 9, 7,6 1, Celkem 51 12,8 1, Missing ,3 8 Denní stacionáře 6 velmi spokojen spokojen neumím posoudit Denní stacionáře 37

38 Týdenní stacionáře N Valid 36 Missing 364 Průměr 3,94 Median 4, Standardní,333 Rozptyl,111 Týdenní stacionáře Valid spokojen 1,3 2,8 2,8 neumím posoudit 35 8,8 97,2 1, Celkem 36 9, 1, Missing , 1 Týdenní stacionáře spokojen neumím posoudit Týdenní stacionáře 38

39 Domovy pro seniory N Valid 55 Missing 345 Průměr 3,18 Median 4, Standardní 1,278 Rozptyl 1,633 Domovy pro seniory Valid velmi spokojen 12 3, 21,8 21,8 spokojen 4 1, 7,3 29,1 nespokojen 1,3 1,8 3,9 neumím posoudit 38 9,5 69,1 1, Celkem 55 13,8 1, Missing ,3 8 Domovy pro seniory 6 velmi spokojen spokojen nespokojen neumím posoudit Domovy pro seniory 39

40 Domovy se zvláštním režimem N Valid 37 Missing 363 Průměr 3,95 Median 4, Standardní,329 Rozptyl,18 Domovy se zvláštním režimem Valid spokojen 1,3 2,7 2,7 neumím posoudit 36 9, 97,3 1, Celkem 37 9,3 1, Missing 363 9,8 1 Domovy se zvláštním režimem spokojen neumím posoudit Domovy se zvláštním režimem

41 Hospicová péče N Valid 38 Missing 362 Průměr 3,84 Median 4, Standardní,679 Rozptyl,461 Hospicová péče Valid velmi spokojen 2,5 5,3 5,3 neumím posoudit 36 9, 94,7 1, Celkem 38 9,5 1, Missing 362 9,5 1 Hospicová péče 8 6 velmi spokojen neumím posoudit Hospicová péče 41

42 Telefonická krizová pomoc N Valid Missing 36 Průměr 3,73 Median 4, Standardní,784 Rozptyl,615 Telefonická krizová pomoc Valid velmi spokojen 2,5 5, 5, spokojen 2,5 5, 1, nespokojen 1,3 2,5 12,5 neumím posoudit 35 8,8 87,5 1, Celkem 1, 1, Missing 36 9, 1 Telefonická krizová pomoc 8 6 velmi spokojen spokojen nespokojen neumím posoudit Telefonická krizová pomoc 42

43 Tlumočnické služby N Valid 43 Missing 357 Průměr 3,58 Median 4, Standardní,982 Rozptyl,963 Tlumočnické služby Valid velmi spokojen 4 1, 9,3 9,3 spokojen 3,8 7, 16,3 neumím posoudit 36 9, 83,7 1, Celkem 43 1,8 1, Missing ,3 1 Tlumočnické služby 8 6 velmi spokojen spokojen neumím posoudit Tlumočnické služby 43

44 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postiž. N Valid Missing 36 Průměr 1, Median 1, Modus 1 Standardní,464 Rozptyl,215 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postiž. Valid velmi spokojen 33 8,3 82,5 82,5 spokojen 6 1,5 15, 97,5 nespokojen 1,3 2,5 1, Celkem 1, 1, Missing 36 9, 1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 8 6 velmi spokojen spokojen nespokojen Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postiž. 44

45 Bezbariérová doprava MHD N Valid 9 Missing 31 Průměr 2,52 Median 2, Modus 2 Standardní 1,19 Rozptyl 1,39 Bezbariérová doprava MHD Valid velmi spokojen 13 3,3 14,4 14,4 spokojen 39 9,8 43,3 57,8 nespokojen 16 4, 17,8 75,6 neumím posoudit 22 5,5 24,4 1, Celkem 9 22,5 1, Missing 39 77,3 7 1,3 Celkem 31 77,5 5 Bezbariérová doprava MHD 3 1 velmi spokojen spokojen nespokojen neumím posoudit Bezbariérová doprava MHD 45

46 Individuální bezbariérová doprava (např. DOSIO) N Valid 74 Missing 326 Průměr 2,65 Median 2, Modus 2 Standardní 1,78 Rozptyl 1,163 Individuální bezbariérová doprava (např. DOSIO) Valid velmi spokojen 8 2, 1,8 1,8 spokojen 36 9, 48,6 59,5 nespokojen 4 1, 5,4 64,9 neumím posoudit 26 6,5 35,1 1, Celkem 74 18,5 1, Missing ,3 System 1,3 Celkem ,5 6 Individuální bezbariérová doprava (např. DOSIO) velmi spokojen spokojen nespokojen neumím posoudit Individuální bezbariérová doprava (např. DOSIO) 46

47 Otázka č. 9: Využíváte-li bezbariérovou dopravu MHD, jste s ní: N Valid 235 Missing 165 Průměr 2,58 Median 2, Modus 2 Standardní,941 Rozptyl,885 Využíváte-li bezbariérovou dopravu MHD, jste s ní: Valid velmi spokojen 5, 8,5 8,5 spokojen ,3 48,1 56,6 nespokojen 47 11,8, 76,6 neumím posoudit 55 13,8 23,4 1, Celkem ,8 1, Missing ,3 6 Využíváte-li bezbariérovou dopravu MHD, jste s ní velmi spokojen spokojen nespokojen neumím posoudit Využíváte-li bezbariérovou dopravu MHD, jste s ní: 47

48 Otázka č. 1: Nedostatky v dopravní obslužnosti poskytované Dopravním podnikem města Hradec Králové vidím následující: Kód Četnost % % málo bezbariérových spojů ,3 46,4 obtíže při nastupování a vystupování ,9 49,2 jiné ,8 11, Celkem 194 1, 17,2 219 missing; 181 valid 48

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření,

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy v sociální oblasti, informovaností

Více

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při

Více

Dotazník č Menšiny. Kompletní třídění prvního stupně (N = 41)

Dotazník č Menšiny. Kompletní třídění prvního stupně (N = 41) : Dotazník č. 5 - Menšiny Kompletní třídění prvního stupně (N = 41) Vysvětlivky k údajům v tabulkách: N = počet vyplněných dotazníků v dané cílové skupině respondentů. Relativní četnost = procentuální

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Mgr. Rostislav Honus listopad 2009 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. www.rr-strednimorava.cz 1 jsou partnery

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Komunitní plánování sociálních služeb Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu Výsledky dotazníkového šetření mezi občany Realizační

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 Východiska

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Souhrnné údaje o respondentech

Souhrnné údaje o respondentech Humpolec Výsledky dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb realizovaného v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec registrační číslo projektu: CZ.../././_/ Souhrnné

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016 Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 06. Počet realizovaných inspekcí V roce 06 bylo celkem realizováno 7 inspekcí. V I. pololetí roku 06 bylo vykonáno 89 inspekcí poskytování sociálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019

Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019 Výskyt seniorského abusu v sociálních službách zkušenosti inspekce poskytování sociálních služeb Stáří spojuje 2019 Jan Vrbický 1 Sociální služby Základní právní rámec zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č.

Více

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Zpracoval Institut Komunitního rozvoje, z.s. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Výsledky dotazníkového

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze Datum Popis změny 1.0 24.1.2011

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika 1408443 A DOMA o.s. 27053679 osobní asistence Osobní asistence Čtyřlístek H 9 331,00 350 3 265 850 1 065 876 509 000 252 000 761 000 A DOMA o.s. 761 000 3009554 ACORUS, o.s. 67365256 krizová pomoc ACORUS

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Aktualizace Manuálu byla provedena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA:

ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA: ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA: - potřeby seniorů ve městě Nymburk - potřeby osob se zdravotním postižením v Nymburce - potřeby pečujících osob v Nymburce Zpracoval: Mgr. Ivan Černovský Koordinátor komunitního

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ruče 7825745 domovy se zvláštním režimem 276 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšn 4542627 domovy se zvláštním režimem 190 000 APLA Jižní

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře

Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře Zpracoval Institut komunitního rozvoje Stodolní 9, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 1291000 109000 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení6431239 pečovatelská služba 0 0 Není splněna podmínka

Více

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv 7. přednáška III. pilíř sociální zabezpečení (ČR) Sociální pomoc III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze,

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová

Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny. Milena Johnová Služby pro lidi s potížemi v učenía jejich rodiny Sociálníslužby Od 1. ledna 2007 nováprávníúprava Účel sociálních služeb: sociální začleňování Individualizace: plánování a financování příspěvek na péči

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 402 101 255 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 4542627 domovy se zvláštním režimem 825 000

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

1. PRIORITA PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 1.1 OPATŘENÍ UDRŽENÍ, PODPORA A ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY

1. PRIORITA PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 1.1 OPATŘENÍ UDRŽENÍ, PODPORA A ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY 1. PRIORITA PODPORA SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 1.1 OPATŘENÍ UDRŽENÍ, PODPORA A ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: AKTIVITY: 1.1.1 Udržení a podpora rozvoje

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Zadávací dokumentace Vytvoření veřejného elektronického

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby 5.1 Důchodci, důchody Důchodový systém České republiky je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchod ze

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Příloha 1A Obsah a rozsah služby

Příloha 1A Obsah a rozsah služby Příloha A Pověření Příloha 1A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Výše vyrovnávacích plateb, čísla Pověření a datum jejich uzavření pro jednotlivé sociální služby za poskytování SOHZ na rok 2018

Výše vyrovnávacích plateb, čísla Pověření a datum jejich uzavření pro jednotlivé sociální služby za poskytování SOHZ na rok 2018 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 68782004 Denní stacionáře 6432113 2 818 620 Kč 23682018 10.05.2018 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 68782004 Osobní asistence 4397816 431

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více