č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7)."

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení muzea v Žamberku: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. září 2011

2 2 Žamberské LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 20. září 2011 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů SKONČILA DRUHÁ SPLATNOST! Zkontrolujte si své úhrady, v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte co nejdříve: v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru, a to v úřední dny: Pracovní doba: Po 08:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 08:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt 08:00 11:00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Poplatek činí pro rok 2011 částku 500,- Kč, osoby starší 70 let mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 250,- Kč na celý rok Iveta Dytrtová, referent fi nančního odboru Vandalismus NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI 5. září 2011 v 10:00 hod. byla slavnostně předána do provozu nová elektrifikace dětského dopravního hřiště ve sportovním areálu u Penny marketu v Žamberku. Tomuto slavnostnímu aktu předcházel čin, který se stává v Žamberku bohužel již pravidlem, a to, že pokud se v našem městě udělá či vybuduje něco nového, co má sloužit všem, se takováto věc ocitne v hledáčku neznámých vandalů s nízkým množstvím sebevědomí, o absenci rozumu nemluvě. Naposledy se útokem stalo právě toto dětské dopravní hřiště, kde po obnově konzervačních nátěrů někdo nanesl na technickou boudu svou spreyovou vizitku a někdo další potřeboval násilím vyzkoušet pevnost kabelů nově elektrifikovaných doplňků hřiště. Hřiště ještě nebylo předáno a již jsme museli řešit další, zbytečně vynaložené finanční prostředky na jeho opravu. Díky pochopení zhotovitelské firmy jsme opravu stihli ke dni plánovaného uvedení do provozu. Každý z těchto vandalů by si měl uvědomit, že peníze spotřebované na nápravu mohou chybět někde jinde. Za odbor REÚP Ing. Vladimír Fabián Obnova památek v Žamberku pokračuje V letošním roce město Žamberk získalo finanční prostředky na obnovu našeho kulturního dědictví hned ze tří zdrojů. Ministerstvem kultury z programu regenerace městské památkové zóny nám byla schválena částka ,-Kč. Z tohoto programu je možno financovat obnovu kulturních památek na území Městské památkové zóny Žamberk. Celkem ,- Kč z uvedené částky vyčerpá město na restaurování kašny a morového sloupu na Masarykově náměstí. Zbylá částka ,-Kč je určena pro Římskokatolickou farnost, děkanství Žamberk, na restaurování soch sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého před kostelem, na obnovu části fasády kostela (presbytář a jižní strana lodi) a dále restaurování výmalby interiéru kostela. Další program ministerstva kultury na obnovu památek program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) je naopak určen na obnovu památek mimo území městské památkové zóny. Tento program je mladší a nemá takové finanční možnosti, ale i tak pro celé území ORP jsme získali ,-Kč, z toho do Žamberka je určena částka ,- Kč na restaurování kamenného kříže U pěti ran a dále pak částka ,-Kč na pokračování restaurování a oprav náhrobků na židovském hřbitově v Žamberku. Pardubický kraj v rámci programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru schválil částku ,- Kč na restaurování oltáře 14 pomocníků z kostela sv. Václava v Žamberku a dále částku ,- Kč na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Husovo nábřeží. K realizovaným akcím přispívá město Žamberk dle zásad jednotlivých dotačních programů ze schváleného rozpočtu. Ing. Jana Cviková, referent památkové péče MěÚ Žamberk Informace o průběhu projektu Bezbariérové město Žamberk V rámci schválené generální koncepce projektu Bezbariérové město Žamberk jsou v budoucích letech (omylem uvedeno v ŽL č. 14 realizace akcí v letošním roce) plánovány tyto další stavební akce: Oprava chodníku Pod Černým lesem Oprava povrchu komunikace Tyršova ulice vč. bezbar. přechodu Oprava chodníku a přechodu v ul. ČSA Oprava chodníku s opravou silnice ul. Klostermannova Město Žamberk VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka Adresa bytu: Žamberk, Nádražní 824 číslo bytu: 8. Velikost bytu: 2+1. Nadzemní podlaží: 4. Podlahová plocha vč. sklepa: cca 54,20 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 2.410,- Kč. Vratná kauce na byt: 5.000,- Kč. Vyvolávací cena: ,- Kč. Dražební jistina: ,- Kč Prohlídka bytu je možná v pondělí od 14:00 do 14:30 hod. DRAŽBA SE BUDE KONAT ve čtvrtek 22. září 2011 ve 13:00 hod. v jednací síni MěÚ Žamberk (budova radnice - přízemí) Poslední možnost podání přihlášky do dražby: středa do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravidla, která dále můžete získat na internetových stránkách www. zamberk.cz ( městský úřad formuláře ). Melanie Holubová, MěÚ Žamberk, odbor REÚP Město Žamberk VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka Adresa bytu: Žamberk, U Polikliniky 1060 číslo bytu: 14. Velikost bytu: 2+1. Nadzemní podlaží: 5 Podlahová plocha vč. sklepa: cca 53,90 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 2.370,- Kč. Vratná kauce na byt: 5.000,- Kč. Vyvolávací cena: ,- Kč. Dražební jistina: ,- Kč Prohlídka bytu je možná v pondělí od 13:30 do 14:55 hod. DRAŽBA SE BUDE KONAT ve čtvrtek 22. září 2011 ve 13:00 hod. v jednací síni MěÚ Žamberk (budova radnice - přízemí) Poslední možnost podání přihlášky do dražby: středa do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravidla, která dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) (podrobné informace: úřední deska města)

3 Žamberské LISTY 3 Vážení spoluobčané, jsem už nějaký čas zastupitelkou a radní našeho města. Žiji tady od narození, Žamberk mám ráda a doufám, že i v budoucnu zde budu spokojeně žít. Vadí mi spousta věcí, jako asi každému, ale převažuje pocit, že Žamberk je mým městem a domovem. Vzhledem ke své práci architekta již několik let sleduji dění ve městě, chodila jsem na zastupitelstva a jako spousta ostatních jsem také hodně věcí kritizovala. S postupem času jsem si ale uvědomila, že nemám právo kritizovat, pokud neudělám něco pro to, aby se to změnilo. To bylo i důvodem, proč jsem souhlasila s nabídkou Ing. Novotného, nynějšího 1. místostarosty, kandidovat do zastupitelstva města. Za těch několik měsíců, kdy jako radní řeším záležitosti našeho města, jsem si i v této souvislosti uvědomila další důležitou věc. Kritizovat je strašně jednoduché, ale přijít s konstruktivním řešením už je těžší. Některé věci nejsou tak jednoduché, jak se zdály být, nejsou černobílé a vždy mají mnoho aspektů, které jsem dříve neviděla, a je potřeba je pečlivě zvážit. Volbami v říjnu 2010 voliči, kteří mají zájem o rozvoj našeho města, rozdali politické karty v určitém poměru, podle toho, jak to každý cítil. Myslím, že 12 nově zvolených zastupitelů svědčí o tom, že většina obyvatel demonstrovala potřebu změny v řízení města a jeho ekonomiky. Výsledný stav je takový, jaký je. Máme možnost rozhodovat většinově, demokraticky respektovat vůli většiny zastupitelů, a tím tedy Vás, spoluobčanů. Každý máme teoreticky stejné právo projevit svůj názor a přesvědčit i ostatní. Nejsem odborníkem na ekonomiku, proto se snažím naslouchat lidem, kteří jimi jsou. Studuji materiály a podklady odborníků a snažím se rozhodovat se na základě množství faktů. Dočítáte se na těchto stránkách mnoho informací, ale ne vždy se jedná o informace relevantní, nevytržené z kontextu apod. Na sklonku minulého roku jsem se v Praze jako radní a zastupitelka zúčastnila odborného semináře Ing. Luďka Tesaře, odborníka na hospodaření a financování samospráv firmy Regionservis, a byla jsem nadšena. Tento republikově uznávaný odborník na hospodaření měst a obcí zpracovával odbornou analýzu hospodaření i našeho města a město dokonce již v r.2009 navštívil. Studii, kterou Ing. Tesař zpracoval již v r.2009, považuji za velice závažný dokument, který vystihuje zcela jasně a prokazatelně stav města a jeho financí v historickém vývoji. Jedná se o veřejný dokument, který je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Žamberk. Ekonomika takového subjektu, jakým je město, se nezmění skokově během 2-3 let. Je to otázka dlouhodobějšího vývoje a trendů. Bohužel jsou většinou tyto trendy navíc zásadně ovlivněny i čtyřletým volebním obdobím a aktuálním personálním obsazením samosprávy města. Předkládám Vám tuto analýzu z r.2009 ve zkrácené verzi, abyste si sami udělali obrázek a hodnocení vývoje financování našeho města. Rozpočtový výhled města Žamberka - zkráceno zpracoval Ing. Luděk Tesař, Regionservis, listopad 2009 Úvod Rozpočtový výhled je dokument, jehož povinnost je dána zákonem č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a který zejména analyzuje vývoj finančního hospodaření a navrhuje opatření nutná k financování cílů města. Smyslem rozpočtového výhledu je zajistit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti města a zajistit schopnost města dostát svým závazkům. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Analýza finančního hospodaření města Žamberka. Samospráva získá ucelený pohled na hospodaření města jen tehdy, má-li souhrnné informace v časové řadě a souvislostech. Bez těchto svodných údajů se může stát, že se finance města snadno vymknou kontrole. Z analýzy dosavadního hospodaření města vyplývá několik zajímavých skutečností. Město je stabilní po stránce počtu obyvatel i zaměstnanců s tendencí mírného dlouhodobého úbytku počtu obyvatel. Tato situace zakládá stabilitu daňových příjmů, které jsou přímo odvozené od počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících na katastru města. Z dlouhodobého hlediska byly příjmy i výdaje poměrně vyrovnané. Výkyvy v saldu financí způsobovaly jednak nárazové investice na straně výdajů a také prodeje majetku města na straně příjmů. Nejstabilnější základnu příjmů města představují daňové příjmy, ale od r rostly průměrně pouze o 3,5 %. Podstatným zdrojem financování města byly příjmy z prodeje majetku a dotace. Z vývoje příjmů a jejich struktury je patrné, že město se stalo značně závislé na prodejích majetku města a příjmech z dotací. Město v poměrně značném množství prodávalo majetek, zejména od r do r město prodalo majetek ve výši 144 mil. Kč. Proto je nutné pečlivě analyzovat zejména financování provozu města (zdroje krytí běžných výdajů). V podobných případech totiž hrozí, že město může, uchlácholeno vysokými mimořádnými příjmy, začít projídat svůj majetek v provozní části (běžné výdaje). Z vývoje struktury výdajů vyplynulo, že město bylo v letech podprůměrným investorem. Sice hospodařilo prakticky vyrovnaně, ale již neudrželo vysokou míru investic. Z toho plyne, že příjmy z prodejů majetku pravděpodobně končily také jinde než v investicích nebo město již nedokázalo generovat dostatek zdrojů z vlastního hospodaření. Bohužel se ukázalo, že v posledních letech (před r.2009) rostly především běžné výdaje na provoz města. Finance města byly zatíženy vysokým růstem běžných výdajů za r. 2006, 2007, 2008 a r Od r rostly běžné výdaje města průměrně 16% ročně, ale běžné příjmy města za stejné období o necelých 12%. Vysoký růst běžných výdajů nebyl již několik let kryt růstem vlastních příjmů města. Zejména r byl ve znamení značného skokového zvýšení běžných výdajů a celkového značného zhoršení provozního salda. Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví města je ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (příjmy vyjma kapitálových příjmů a investičních dotací) a běžnými výdaji (výdaje na běžný provoz a údržbu města vyjma investic). Provozní saldo hospodaření znamená fakticky finance, které městu zbývají na volnou útratu. Provozní saldo vyjadřuje finanční sílu a potenciál města. Provozní saldo hospodaření města bylo bohužel vždy nízké. V r se dramaticky zhoršilo z 16% (21 mil.) na 4% (5,6 mil.) na běžných příjmech. Průměr provozního salda obcí a měst v ČR je cca 25% na běžných příjmech. Aby byly finance města po stránce běžného hospodaření opravdu v dobré kondici, muselo by dosahovat cca alespoň 25 mil. Kč ročně. Nízké provozní saldo je dlouhodobým velmi závažným problémem města. Dlouhodobě negativní vývoj provozního salda hospodaření města ztenčuje na minimum prostor svobodného rozhodování samosprávy o výdajích. (Pozn.: v letech byl starostou města Mgr. Tomáš Kalous). Vývoj provozního salda hospodaření města (bez splátek jistin úvěrů) Už v r Ing. Tesař na základě zpracování analýzy finančního hospodaření města konstatoval, že: rok 2009 bude z důvodu dlouhodobě negativního vývoje provozního salda pro zdraví financí města rokem kritickým. Město bude v situaci, kdy bude pravděpodobně financovat část svého provozu z úspor, bude mu chybět více než 14 mil. Kč na krytí provozních výdajů z běžných příjmů. Běžné příjmy města již nebudou stačit na krytí běžných výdajů, finance města čeká pravděpodobně záporné provozní saldo hospodaření, situace města je z hlediska jeho provozu velmi vážná, lépe řečeno neudržitelná. Dopady světové finanční krize celou situaci ještě zhorší, protože daňové příjmy, které město očekává, se pravděpodobně nenaplní. Zároveň ale město disponuje cca 100 mil. Kč reálnými rezervami v podobě majetku, který může prodat. Město s nejvyšší pravděpodobností bude muset tento majetek nakonec prodat, má-li financovat své plány. Město má zůstatek dlouhodobého dluhu ve výši cca 45,2 mil. Kč (k ). Za aktuální situace financí žádná banka další standardní úvěr městu pravděpodobně neposkytne. Závěr analýzy Finanční situace města je velmi vážná, finance města a jeho provozní hospodaření je neudržitelné. Městu hrozí, že bude již v r hradit část provozních výdajů z úspor. Pozitivní je existence rezervy v podobě majetku města, stabilní daňové příjmy a dosud vyrovnané hospodaření z dlouhodobého hlediska. Negativa a rizika financí: Závislost města na prodeji majetku a příjmech z dotací jako podstatného zdroje příjmů, v důsledku čehož město neuhlídalo výdaje na provoz. Velmi nízké a dlouhodobě se zhoršující provozní saldo hospodaření, zejména r znamenal skokové zhoršení financí města! Negativní dopad světové finanční krize na příjmy města, dluhy města! Doporučení a pravidla pro tvorbu rozpočtů města (listopad 09) K zajištění udržitelnosti vlastních financí zpracoval Ing. Tesař rozpočtový výhled, který měl město udržet nad vodou, ale bohužel nevyřešil problémy s hospodařením města. K tomu mělo město zahájit projekt na razantní ozdravení svých financí. Vzhledem k tomu, že aktuálně městu žádná z bank nepůjčí bez zásadní změny hospodaření a bez ručení majetkem města, výdaje na realizaci projektů (včetně již schváleného zimního stadionu) bude muset město zajistit z velké části prodejem majetku nebo z dotací. Výhled byl pojat tak, aby město dostálo svým tehdejším závazkům, ale za podmínky, že i když mělo město cíle v objemu za více než 340 mil. Kč, za této situace bylo doporučeno, aby město nepřijímalo jakékoliv další závazky. Finanční politika města Navržená finanční politika města byla zaměřena na jediný cíl, sice dlouhodobou udržitelnost financí města. Město mělo přijmout následná opatření: 1/ Závazné ukazatele rozpočtů města Upravit daňové příjmy na reálnou sumu (na max. 66 mil. Kč) Zásadně snížit běžné výdaje města Kladné provozní saldo hospodaření rozpočtů alespoň ve výši splácených dluhů Běžné výdaje, budou-li naplněny daňové příjmy dle rozpočtu, nesmí růst o více než 3,5% ročně (vyjma platů) 2/ Systémové opatření U každého záměru projektu nebo rozhodnutí, které Prov. saldo (v tis. Kč) % podíl 13% 9% 16% 4% 5% 3% 1% 4% 0% pokračování na str.4

4 4 Žamberské LISTY v budoucnu zvýší provozní výdaje, bude informován Finanční výbor a rada města a finanční odbor dodá stanovisko, zda takový projekt/rozhodnutí neohrozí stabilitu budoucího hospodaření města (provozní saldo). Pokud vedení města neschválí navržená opatření, ohrozí to udržitelnost financí města. Samospráva města není v lehké situaci, protože bude muset dojít k velmi dramatickému snížení běžných výdajů. konec citace ze studie Ing.Tesaře. Návaznost roků na studii Ing. Tesaře z r.2009 z finančního hlediska města Vzhledem k tomu, že město i nadále po r šlo cestou bez respektování doporučení Ing. Tesaře, pustilo se do schválených investičních akcí s tím, že jejich financování krylo opět prodejem majetku, nepodařilo se bohužel ani v letech 2010 a 2011 výrazně snížit provozní výdaje ve vztahu k provozním příjmům, a tím vylepšit výši provozního přebytku hospodaření. Nepodařilo se vytvořit takovou výši provozního přebytku (provozního salda), která by plně kryla splátky jistin úvěrů přijatých v minulých letech a tvořila zdroje na investiční činnost města. Bohužel byla téměř vyčerpána i rezerva v podobě majetku města, daňové příjmy nejsou tak stabilní a udržet z dlouhodobého hlediska vyrovnané hospodaření bude v současné situaci velice těžké. Pro roky bylo uvažováno s příjmy z prodeje bytů II. etapa v celkové výši cca 42 mil. Kč. V r byly realizovány příjmy ve výši cca 7,2 mil. Kč, které pomohly financovat plánované investice do majetku města (zimní stadion). Rok 2010 skončil s rozpočtovým deficitem, kdy celkové skutečné výdaje města byly vyšší než skutečné příjmy města. Tento deficit byl kryt finančními prostředky z minulých let. V r jsou do rozpočtu zapojeny příjmy z prodeje bytů II. etapa ve výši 14,5 mil. Kč, které dále pomáhají financovat plánované investiční výdaje, respektive především již provedené investice. Plánovaný provozní přebytek je téměř nulový, město není schopno ze svých provozních příjmů splácet jistiny úvěrů a tvořit zdroje na investiční činnost města. Rozpočet města je vyrovnaný díky zapojení přebytku finančních prostředků z minulých let a překlenovacího úvěru. Město velice pravděpodobně nebude mít v následujících letech volné finanční prostředky na investiční činnost. Jistiny úvěrů přijatých v minulých letech ( , starostou byl Mgr. T. Kalous) bude splácet za předpokladu škrtů a významných úspor v provozním rozpočtu města. Město zahájilo v r.2010 prodej bytů v majetku města II. etapu, kdy uvažovalo s celkovými příjmy cca 42 mil. Kč. V současné době je odhadováno, že bude dosaženo celkových příjmů ve výši pouze cca 26,8 mil. Kč. Propad na příjmech z prodeje bytů II. etapa ve výši 15,5 mil. Kč bude mít svůj podíl na nedostatku finančních prostředků na investice v letech 2012 a následujících. Město bude pravděpodobně pouze přežívat na úrovni provozních výdajů. Do r.2011 byly splátky jistin úvěrů a investiční výdaje kryty příjmy z prodeje majetku města a přebytky finančních prostředků z minulých let. To už ale dále nebude možné. Proto považuji za zásadní a snažím se o to, aby byla mimo jiné uvedena do praxe doporučení a opatření navržená Ing. Tesařem, týkající se finanční politiky města a razantního ozdravení financí města, včetně provedení personálního auditu na městském úřadě, a další potřebné kroky vedoucí k ozdravení města po všech stránkách. Závěrem bych chtěla uvést ještě jeden osobní poznatek z práce zastupitelky a radní. Máme demokracii, rozhoduje vůle většiny, a tak je to, myslím, nejspravedlivější vůči všem. Otázkou zůstává, zda se všichni zastupitelé rozhodují na základě relevantních, pravdivých, nezkreslených a nezmanipulovaných informací. Chci tímto apelovat na všechny, komu na našem městě opravdu záleží, aby velice uvážlivě nakládali s minulostí (blízkou i vzdálenější) a velmi obezřetně zvažovali, jaké dopady mohou mít určité kroky pro město a jeho obyvatele. Ublížit je strašně jednoduché, ale náprava věci už se také nemusí podařit, nebo za cenu velmi citelných ztrát pro město. Podstatné je to, že minulost už nezměníme Co ale změnit můžeme, je budoucnost. A ta bude taková, jakou si ji vytvoříme! Možnosti města budou v příštích několika letech patrně velmi omezené, ale věřím, že i tak se nám podaří nastartovat co nejvíce pozitivních věcí, jejichž cílem bude finančně zdravé prosperující město s udržitelným rozvojem, kde budeme rádi a dobře žít. S úctou Ing.arch. Vladimíra Středová, Výbor pro strategii, rozvoj a plánování Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány DĚKUJEME pěveckému sboru Corale ze Žamberka pod vedením Mgr.Ivy Mimrové konkrétně těmto členům: Lucce, Iloně, Pavle, Slávce, Hance, Káje, Kláře, Alešovi, Mírovi, Áje a Hance. Jejich hudba a zpěv vytvořily nádhernou atmosféru na naší svatbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Velký dík patří také panu faráři Mons. Josefu Suchárovi. Milena a Filip Netoličtí ZVLÁŠTNÍ AŽ SKORO PODEZŘELÉ V naší politické scéně v Žamberku se něco děje. Nevím, jak si to vysvětlit, ale z reakce Dr Jirešové za ŽDK na minulý článek to tak nějak vyplývá. Píše ( sama za sebe ), jak se za vše omlouvá volícím občanům. Osobně si myslím, že nejlepší omluva je odstoupení. Když se někdo takto zásadně mýlí a svádí to na všechno možné, je to velmi zajímavé, ale nedostatečné. V této souvislosti chci upozornit na: Rozpočtový výhled z r. 2009, který si RM objednala a uvolnila na jeho vypracování ,- Kč. Dále si myslím, že by sama měla udělat to, k čemu mě nabádá, tj. přečíst si minulé zápisy ze ZM. Např.: ZM ze dne Ze zprávy J. Rába, kterou svým hlasováním odsouhlasilo všech 19 přítomných zastupitelů vyjímám: - všechny organizace závislé na rozpočtu jsou kráceny cca na 90% provozních výdajů, jsou zvláště z daně příjmu právnických osob, - předpokládané daňové příjmy jsou opět sníženy, FV se domnívá, že nedostatečné, - FV nedoporučuje jakékoliv větší investice bez jistého pokrytí příjmy. Dále nám krásně píše ČSSD, že je tu 300 dní. Je to sice hezké, ale ta jejich výzva ke všem, bohužel neřeší nic konkrétně, jsou to všeobecné věci. Asi si nevšimli, že jsou s někým v koalici, z čehož vyplývá, že by mělo jít o týmovou spolupráci. Je docela možné, že už začala nová předvolební kampaň. K tomu všemu nám ještě chybí vyjádření koaličních ODS a TOP 09. Protože se jedná o tzv. koalici, založenou na dobré spolupráci některých stran, tak se divím, že všechny strany v koalici už dávno neřekly: Starosto dost, děláme si z lidí jenom legraci, co to takhle napravit? Že nevíte, o čem píšu? Je to velmi jednoduché. ZM ze dne Předkladatel: p.starosta rozuměj J. Dytrt - RM připravuje programové prohlášení. Bude zveřejněno v ŽL, je na roky jsou v něm obsaženy všechny body, které byly blízké volebním programům koaličních stran. Bude to trvalý dokument, který bude uveřejněn nejen v ŽL, ale i na webu města, bude to seznámení občanů s vizí města. Konec citátu. Jestli nás čeká to, co je na webu, tak máme my, občané Žamberka, krásné vyhlídky. Závěr: protože programové prohlášení je na celé volební období a dodnes nemáme nic, znamená tato nečinnost, že volební období už je blízko svého konce a nemá cenu nic prezentovat? Pod čarou. V minulém článku jsem nikde nevyslovil jméno Dr. Jirešové, ale psal jsem o ŽDK. Bohužel jedno české přísloví říká: Potre. atd. nejvíc. Pro J. Dytrta, který mě upozornil, že se zabývám kauzami starými více než 6 let. Odpovídám: Ano, dokonce i staršími, viz KO- MERIO staré11 roků, nebo prodej nemovitostí z let a jsou na řadě další. Jiří Merganc, Žamberk Paní Jirešová. V Žamberských listech č.12 jste nás označila za děti. Do této role jsme se tedy na Váš popud stylizovali a jako děti jsme po Vás chtěli odpovědi na otázky, které byly otištěny hlavně v ŽL č 10 a 11. Otázky, které pro někoho mohou znít dětsky, jsou pro jiného velice důležité z hlediska dalšího směřování našeho města v současném volebním období. Jako poslušné děti jsme čekali, ale odpovědí se nedočkali. A dítě, pokud nedostane uspokojivou odpověď, pak svoje otázky opakuje. Prozatím tedy opakujeme naši první otázku. Chceme znát programové prohlášení vedení města. Myslíme si, že téměř jeden rok po volbách by na vytvoření programové shody vládnoucích stran měl být dostatečný. Děkujeme za odpověď. Tomáš Kalous, Petr Andrle, Pavel Zářecký PANÍ JIREŠOVÁ. V minulých ŽL, kde reagujete na pana Mergance, jste ve svém článku mimo jiné zmínila i moji maličkost, kterou jste spojila s tím, že jsem aktivně prosazoval výstavbu zimního stadionu. Paní Jirešová, žádám Vás, pokud chcete ve svých citově zabarvených projevech mě s čímkoliv a kýmkoliv spojovat, abyste svoje domněnky doložila fakty (usnesení, zápisy ze ZM nebo RM, aj) a chovala se pragmaticky. Nespojujte svoje domněnky s třetí osobou. Vy pro mě nejste osoba, které bych se já jakkoliv svěřoval. S pozdravem Petr Andrle

5 Žamberské LISTY 5 Policie ČR informuje V období od do bylo Obvodním oddělením policie ČR Žamberk zadokumentováno na 13 trestných činů a téměř 30 přestupků. V rovině přestupků policisté šetřili drobné krádeže, přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a přestupky na úseku silničního provozu. Jako přestupek proti majetku byl policisty šetřen případ krádeže, kdy neznámý pachatel využil nepozornosti pracovníka České pošty a ze sedadla vozidla České pošty parkujícího před jednou z prodejen v ul. Divišova v Žamberku odcizil finanční hotovost a 20 ks stravovacích poukázek. Vzniklá škoda byla vyčíslena do 5.000,- Kč. Z trestného činu krádeže vloupáním ve stádiu pokusu je podezřelý mladý muž ze Žamberka, který se dne v odpoledních hodinách před městským hřbitovem v Žamberku vloupal do osobního automobilu zn. Škoda Forman. Jeho záměr automobil vykrást mu však nevyšel, jelikož byl přímo při činu přistižen majitelem vozidla, kterým byl na místě zadržen a následně hlídkou Policie převezen na Obvodní oddělení, kde byl poté umístěn do policejní cely. Obdobné případy krádeží vloupáním do osobních automobilů policisté evidují z měsíce srpna. Těch se dopustili neznámí pachatelé v Žamberku a v Nekoři. V jednom případě bylo z vozidla odcizeno autorádio zn. Panasonic, v druhém případě si pachatel z vozidla odnesl nemalou finanční hotovost. V měsíci srpnu policisté rovněž přijali několik oznámení o působení falešného soudního exekutora. V těchto případech bylo občanům Žamberka a okolních obcí doručena obsílka, jejímž obsahem byla,,poslední exekuční výzva před provedením fyzické exekuce, ve které byli vyzváni, aby na uvedený bankovní účet co nejdříve uhradili dlužnou částku, která se zpravidla pohybovala v řádech tisíců korun. Věc je i nadále v šetření kriminální policie a vyšetřování. Mimo jiné jsou dále v šetření policie případy trestného činu neoprávněného užívání cizí věci, podvodu, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případy zanedbání povinné výživy. Obzvláště velkou nehodovostí se jako každoročně vyznačoval poslední prázdninový víkend, kdy ve služebním obvodu Policie ČR Žamberk došlo celkem ke 3 dopravním nehodám. O velkém štěstí může hovořit téměř osmdesátiletý řidič osobního automobilu, který na pozemní komunikaci ve směru jízdy z obce Pastviny na obec Líšnice zřejmě nepřizpůsobil rychlost a při průjezdu levotočivou zatáčkou vjel mimo vozovku a narazil do stromu. Následkem havárie bylo vozidlo zcela zdemolováno. Řidič vyvázl pouze se zlomeninou ruky. Provedenou dechovou zkouškou byl alkohol u řidiče vyloučen. Provoz musel být na několik minut úplně zastaven, poté byla doprava policisty řízena kyvadlově. K závažné dopravní nehodě policisté vyjížděli krátce před polednem dne do katastru obce Záchlumí. V blízkosti závodu ŽPSV došlo ke střetu dvou nákladních automobilů s přívěsy. Osmatřicetiletý řidič musel být z kabiny nákladního automobilu vyproštěn hasiči a z důvodu těžkého zranění letecky transportován do nemocnice. Druhý řidič vyvázl bez zranění. Vzniklá škoda byla předběžně odhadnuta na korun. Za zmínku stojí také případ havárie vozidla, při které mladý řidič na pozemní komunikaci v Českých Petrovicích nezvládl řízení a vjel mimo vozovku do příkopu. I přesto, že řidič uvedl, že před jízdou nepožil žádné alkoholické nápoje, dechová zkouška byla pozitivní. Policisté mu naměřili 1,51 promile alkoholu v dechu. Při opakované dechové zkoušce hodnota nepatrně klesla. V období prázdnin si vyžádalo asistenci Policie ČR celkem 12 dopravních nehod. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu především při ukončení prázdnin a začátkem školního roku probíhaly na Žambersku dopravně bezpečnostní opatření. Policisté se zaměřili převážně na kontrolu požití alkoholu a užití návykových látek před jízdou, dále byl kontrolován technický stav vozidel a doklady potřebné k řízení. Policisty bylo zjištěno na několik desítek přestupků na úseku silničního provozu, které byly vyřízeny na místě v blokovém řízení. Během uvedeného období se policistům podařilo vypátrat dvě osoby, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. pprap. Denisa Kočová ŘEMESLNIČTÍ UČNI Z NĚKOLIKA EVROPSKÝCH ZEMÍ SE UTKAJÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ Staré rčení, že řemeslo má skutečně zlaté dno, začíná brát vážně stále více rodičů, jejichž děti sice dosud usedají do lavic základních škol, avšak zanedlouho je čeká důležité rozhodnutí o budoucím studiu a volbě povolání. Pomoci při jejich nelehkém rozhodování by jim mohla veřejně přístupná mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech ŘEMESLO/SKILL 2011, která se uskuteční ve dnech 20. až 22. září ve Vysokém Mýtě. Ve spolupráci s místní radnicí a Vyšší odbornou školou a Střední školou stavební Vysoké Mýto se akce připravuje v rámci podpory a propagace technického středního školství Pardubického kraje. Záštitu nad ní převzali krajská radní Jana Pernicová, starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Učni, soutěžící ve dvou kategoriích Zedník a Zednické práce, budou v rámci praktické části zdít příčky z různých stavebních materiálů, instalovat tepelné nebo protipožární izolace, omítat a podobně, přímo před zraky návštěvníků na náměstí ve Vysokém Mýtě. Soutěžní materiál, spolupráci při tvorbě zadání praktické části a zároveň účast v porotě zajistí zástupci renomovaných firem z uvedeného odvětví. Kromě dvoudenní mezinárodní soutěže, které se zúčastní žáci ze sedmi středních škol a učilišť Pardubického kraje a několika škol z Německa, Maďarska, Polska a Slovenska, tu budou představeny i další učební obory, které střední školy a učiliště s technickým a stavebním zaměřením nabízejí. Prezentace se uskuteční formou praktických ukázek řemesel, například tesařů, elektrikářů, truhlářů, malířů a lakýrníků, instalatérů tak, aby si děti i jejich rodiče uměli představit co který obor obnáší a co se jejich děti mohou během pár let naučit, vysvětluje Lenka Ulrychová z pořádající společnosti Erudio CZ. Nabídky svých oborů pro děti s různým mentálním omezením zde představí také Odborná učiliště a Praktické školy ze Žamberka a Chroustovic. Na akci budou pozváni žáci druhého stupně základních škol z regionu, aby se podpořil i jejich případný zájem o učební obory. V rámci širšího společenského programu se na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě představí veřejnosti všechny školy a učiliště v Pardubickém kraji, které vyučují obory se stavebním zaměřením. Zároveň zde budou jejich žáci soutěžit v oborech Zedník a Zednické práce se svými vrstevníky ze zahraničních škol ze Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. SOUTĚŽÍCÍ ŠKOLY (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko, Německo) OBOR ZEDNÍK Integrovaná střední škola M. Třebová SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto SOU stavební Pardubice, s.r.o., Černá za Bory Pokračování na str. 6

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Jihlavský sborový festival sklidil vysoká hodnocení

Jihlavský sborový festival sklidil vysoká hodnocení Koncerty dechové hudby na Masarykově náměstí 8. 8. v 16.00 ZUBERSKÁ ŠESTKA Promenádní koncert dechové hudby ze Zubří 15. 8. v 16.00 BOHEMIA JIRKY PRAJERA Promenádní koncert dechové hudby z Českých Budějovic

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více