č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7)."

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení muzea v Žamberku: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. září 2011

2 2 Žamberské LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 20. září 2011 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů SKONČILA DRUHÁ SPLATNOST! Zkontrolujte si své úhrady, v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte co nejdříve: v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru, a to v úřední dny: Pracovní doba: Po 08:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 08:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt 08:00 11:00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Poplatek činí pro rok 2011 částku 500,- Kč, osoby starší 70 let mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 250,- Kč na celý rok Iveta Dytrtová, referent fi nančního odboru Vandalismus NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI 5. září 2011 v 10:00 hod. byla slavnostně předána do provozu nová elektrifikace dětského dopravního hřiště ve sportovním areálu u Penny marketu v Žamberku. Tomuto slavnostnímu aktu předcházel čin, který se stává v Žamberku bohužel již pravidlem, a to, že pokud se v našem městě udělá či vybuduje něco nového, co má sloužit všem, se takováto věc ocitne v hledáčku neznámých vandalů s nízkým množstvím sebevědomí, o absenci rozumu nemluvě. Naposledy se útokem stalo právě toto dětské dopravní hřiště, kde po obnově konzervačních nátěrů někdo nanesl na technickou boudu svou spreyovou vizitku a někdo další potřeboval násilím vyzkoušet pevnost kabelů nově elektrifikovaných doplňků hřiště. Hřiště ještě nebylo předáno a již jsme museli řešit další, zbytečně vynaložené finanční prostředky na jeho opravu. Díky pochopení zhotovitelské firmy jsme opravu stihli ke dni plánovaného uvedení do provozu. Každý z těchto vandalů by si měl uvědomit, že peníze spotřebované na nápravu mohou chybět někde jinde. Za odbor REÚP Ing. Vladimír Fabián Obnova památek v Žamberku pokračuje V letošním roce město Žamberk získalo finanční prostředky na obnovu našeho kulturního dědictví hned ze tří zdrojů. Ministerstvem kultury z programu regenerace městské památkové zóny nám byla schválena částka ,-Kč. Z tohoto programu je možno financovat obnovu kulturních památek na území Městské památkové zóny Žamberk. Celkem ,- Kč z uvedené částky vyčerpá město na restaurování kašny a morového sloupu na Masarykově náměstí. Zbylá částka ,-Kč je určena pro Římskokatolickou farnost, děkanství Žamberk, na restaurování soch sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého před kostelem, na obnovu části fasády kostela (presbytář a jižní strana lodi) a dále restaurování výmalby interiéru kostela. Další program ministerstva kultury na obnovu památek program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) je naopak určen na obnovu památek mimo území městské památkové zóny. Tento program je mladší a nemá takové finanční možnosti, ale i tak pro celé území ORP jsme získali ,-Kč, z toho do Žamberka je určena částka ,- Kč na restaurování kamenného kříže U pěti ran a dále pak částka ,-Kč na pokračování restaurování a oprav náhrobků na židovském hřbitově v Žamberku. Pardubický kraj v rámci programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru schválil částku ,- Kč na restaurování oltáře 14 pomocníků z kostela sv. Václava v Žamberku a dále částku ,- Kč na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Husovo nábřeží. K realizovaným akcím přispívá město Žamberk dle zásad jednotlivých dotačních programů ze schváleného rozpočtu. Ing. Jana Cviková, referent památkové péče MěÚ Žamberk Informace o průběhu projektu Bezbariérové město Žamberk V rámci schválené generální koncepce projektu Bezbariérové město Žamberk jsou v budoucích letech (omylem uvedeno v ŽL č. 14 realizace akcí v letošním roce) plánovány tyto další stavební akce: Oprava chodníku Pod Černým lesem Oprava povrchu komunikace Tyršova ulice vč. bezbar. přechodu Oprava chodníku a přechodu v ul. ČSA Oprava chodníku s opravou silnice ul. Klostermannova Město Žamberk VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka Adresa bytu: Žamberk, Nádražní 824 číslo bytu: 8. Velikost bytu: 2+1. Nadzemní podlaží: 4. Podlahová plocha vč. sklepa: cca 54,20 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 2.410,- Kč. Vratná kauce na byt: 5.000,- Kč. Vyvolávací cena: ,- Kč. Dražební jistina: ,- Kč Prohlídka bytu je možná v pondělí od 14:00 do 14:30 hod. DRAŽBA SE BUDE KONAT ve čtvrtek 22. září 2011 ve 13:00 hod. v jednací síni MěÚ Žamberk (budova radnice - přízemí) Poslední možnost podání přihlášky do dražby: středa do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravidla, která dále můžete získat na internetových stránkách www. zamberk.cz ( městský úřad formuláře ). Melanie Holubová, MěÚ Žamberk, odbor REÚP Město Žamberk VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka Adresa bytu: Žamberk, U Polikliniky 1060 číslo bytu: 14. Velikost bytu: 2+1. Nadzemní podlaží: 5 Podlahová plocha vč. sklepa: cca 53,90 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 2.370,- Kč. Vratná kauce na byt: 5.000,- Kč. Vyvolávací cena: ,- Kč. Dražební jistina: ,- Kč Prohlídka bytu je možná v pondělí od 13:30 do 14:55 hod. DRAŽBA SE BUDE KONAT ve čtvrtek 22. září 2011 ve 13:00 hod. v jednací síni MěÚ Žamberk (budova radnice - přízemí) Poslední možnost podání přihlášky do dražby: středa do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravidla, která dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) (podrobné informace: úřední deska města)

3 Žamberské LISTY 3 Vážení spoluobčané, jsem už nějaký čas zastupitelkou a radní našeho města. Žiji tady od narození, Žamberk mám ráda a doufám, že i v budoucnu zde budu spokojeně žít. Vadí mi spousta věcí, jako asi každému, ale převažuje pocit, že Žamberk je mým městem a domovem. Vzhledem ke své práci architekta již několik let sleduji dění ve městě, chodila jsem na zastupitelstva a jako spousta ostatních jsem také hodně věcí kritizovala. S postupem času jsem si ale uvědomila, že nemám právo kritizovat, pokud neudělám něco pro to, aby se to změnilo. To bylo i důvodem, proč jsem souhlasila s nabídkou Ing. Novotného, nynějšího 1. místostarosty, kandidovat do zastupitelstva města. Za těch několik měsíců, kdy jako radní řeším záležitosti našeho města, jsem si i v této souvislosti uvědomila další důležitou věc. Kritizovat je strašně jednoduché, ale přijít s konstruktivním řešením už je těžší. Některé věci nejsou tak jednoduché, jak se zdály být, nejsou černobílé a vždy mají mnoho aspektů, které jsem dříve neviděla, a je potřeba je pečlivě zvážit. Volbami v říjnu 2010 voliči, kteří mají zájem o rozvoj našeho města, rozdali politické karty v určitém poměru, podle toho, jak to každý cítil. Myslím, že 12 nově zvolených zastupitelů svědčí o tom, že většina obyvatel demonstrovala potřebu změny v řízení města a jeho ekonomiky. Výsledný stav je takový, jaký je. Máme možnost rozhodovat většinově, demokraticky respektovat vůli většiny zastupitelů, a tím tedy Vás, spoluobčanů. Každý máme teoreticky stejné právo projevit svůj názor a přesvědčit i ostatní. Nejsem odborníkem na ekonomiku, proto se snažím naslouchat lidem, kteří jimi jsou. Studuji materiály a podklady odborníků a snažím se rozhodovat se na základě množství faktů. Dočítáte se na těchto stránkách mnoho informací, ale ne vždy se jedná o informace relevantní, nevytržené z kontextu apod. Na sklonku minulého roku jsem se v Praze jako radní a zastupitelka zúčastnila odborného semináře Ing. Luďka Tesaře, odborníka na hospodaření a financování samospráv firmy Regionservis, a byla jsem nadšena. Tento republikově uznávaný odborník na hospodaření měst a obcí zpracovával odbornou analýzu hospodaření i našeho města a město dokonce již v r.2009 navštívil. Studii, kterou Ing. Tesař zpracoval již v r.2009, považuji za velice závažný dokument, který vystihuje zcela jasně a prokazatelně stav města a jeho financí v historickém vývoji. Jedná se o veřejný dokument, který je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Žamberk. Ekonomika takového subjektu, jakým je město, se nezmění skokově během 2-3 let. Je to otázka dlouhodobějšího vývoje a trendů. Bohužel jsou většinou tyto trendy navíc zásadně ovlivněny i čtyřletým volebním obdobím a aktuálním personálním obsazením samosprávy města. Předkládám Vám tuto analýzu z r.2009 ve zkrácené verzi, abyste si sami udělali obrázek a hodnocení vývoje financování našeho města. Rozpočtový výhled města Žamberka - zkráceno zpracoval Ing. Luděk Tesař, Regionservis, listopad 2009 Úvod Rozpočtový výhled je dokument, jehož povinnost je dána zákonem č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a který zejména analyzuje vývoj finančního hospodaření a navrhuje opatření nutná k financování cílů města. Smyslem rozpočtového výhledu je zajistit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti města a zajistit schopnost města dostát svým závazkům. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Analýza finančního hospodaření města Žamberka. Samospráva získá ucelený pohled na hospodaření města jen tehdy, má-li souhrnné informace v časové řadě a souvislostech. Bez těchto svodných údajů se může stát, že se finance města snadno vymknou kontrole. Z analýzy dosavadního hospodaření města vyplývá několik zajímavých skutečností. Město je stabilní po stránce počtu obyvatel i zaměstnanců s tendencí mírného dlouhodobého úbytku počtu obyvatel. Tato situace zakládá stabilitu daňových příjmů, které jsou přímo odvozené od počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících na katastru města. Z dlouhodobého hlediska byly příjmy i výdaje poměrně vyrovnané. Výkyvy v saldu financí způsobovaly jednak nárazové investice na straně výdajů a také prodeje majetku města na straně příjmů. Nejstabilnější základnu příjmů města představují daňové příjmy, ale od r rostly průměrně pouze o 3,5 %. Podstatným zdrojem financování města byly příjmy z prodeje majetku a dotace. Z vývoje příjmů a jejich struktury je patrné, že město se stalo značně závislé na prodejích majetku města a příjmech z dotací. Město v poměrně značném množství prodávalo majetek, zejména od r do r město prodalo majetek ve výši 144 mil. Kč. Proto je nutné pečlivě analyzovat zejména financování provozu města (zdroje krytí běžných výdajů). V podobných případech totiž hrozí, že město může, uchlácholeno vysokými mimořádnými příjmy, začít projídat svůj majetek v provozní části (běžné výdaje). Z vývoje struktury výdajů vyplynulo, že město bylo v letech podprůměrným investorem. Sice hospodařilo prakticky vyrovnaně, ale již neudrželo vysokou míru investic. Z toho plyne, že příjmy z prodejů majetku pravděpodobně končily také jinde než v investicích nebo město již nedokázalo generovat dostatek zdrojů z vlastního hospodaření. Bohužel se ukázalo, že v posledních letech (před r.2009) rostly především běžné výdaje na provoz města. Finance města byly zatíženy vysokým růstem běžných výdajů za r. 2006, 2007, 2008 a r Od r rostly běžné výdaje města průměrně 16% ročně, ale běžné příjmy města za stejné období o necelých 12%. Vysoký růst běžných výdajů nebyl již několik let kryt růstem vlastních příjmů města. Zejména r byl ve znamení značného skokového zvýšení běžných výdajů a celkového značného zhoršení provozního salda. Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví města je ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (příjmy vyjma kapitálových příjmů a investičních dotací) a běžnými výdaji (výdaje na běžný provoz a údržbu města vyjma investic). Provozní saldo hospodaření znamená fakticky finance, které městu zbývají na volnou útratu. Provozní saldo vyjadřuje finanční sílu a potenciál města. Provozní saldo hospodaření města bylo bohužel vždy nízké. V r se dramaticky zhoršilo z 16% (21 mil.) na 4% (5,6 mil.) na běžných příjmech. Průměr provozního salda obcí a měst v ČR je cca 25% na běžných příjmech. Aby byly finance města po stránce běžného hospodaření opravdu v dobré kondici, muselo by dosahovat cca alespoň 25 mil. Kč ročně. Nízké provozní saldo je dlouhodobým velmi závažným problémem města. Dlouhodobě negativní vývoj provozního salda hospodaření města ztenčuje na minimum prostor svobodného rozhodování samosprávy o výdajích. (Pozn.: v letech byl starostou města Mgr. Tomáš Kalous). Vývoj provozního salda hospodaření města (bez splátek jistin úvěrů) Už v r Ing. Tesař na základě zpracování analýzy finančního hospodaření města konstatoval, že: rok 2009 bude z důvodu dlouhodobě negativního vývoje provozního salda pro zdraví financí města rokem kritickým. Město bude v situaci, kdy bude pravděpodobně financovat část svého provozu z úspor, bude mu chybět více než 14 mil. Kč na krytí provozních výdajů z běžných příjmů. Běžné příjmy města již nebudou stačit na krytí běžných výdajů, finance města čeká pravděpodobně záporné provozní saldo hospodaření, situace města je z hlediska jeho provozu velmi vážná, lépe řečeno neudržitelná. Dopady světové finanční krize celou situaci ještě zhorší, protože daňové příjmy, které město očekává, se pravděpodobně nenaplní. Zároveň ale město disponuje cca 100 mil. Kč reálnými rezervami v podobě majetku, který může prodat. Město s nejvyšší pravděpodobností bude muset tento majetek nakonec prodat, má-li financovat své plány. Město má zůstatek dlouhodobého dluhu ve výši cca 45,2 mil. Kč (k ). Za aktuální situace financí žádná banka další standardní úvěr městu pravděpodobně neposkytne. Závěr analýzy Finanční situace města je velmi vážná, finance města a jeho provozní hospodaření je neudržitelné. Městu hrozí, že bude již v r hradit část provozních výdajů z úspor. Pozitivní je existence rezervy v podobě majetku města, stabilní daňové příjmy a dosud vyrovnané hospodaření z dlouhodobého hlediska. Negativa a rizika financí: Závislost města na prodeji majetku a příjmech z dotací jako podstatného zdroje příjmů, v důsledku čehož město neuhlídalo výdaje na provoz. Velmi nízké a dlouhodobě se zhoršující provozní saldo hospodaření, zejména r znamenal skokové zhoršení financí města! Negativní dopad světové finanční krize na příjmy města, dluhy města! Doporučení a pravidla pro tvorbu rozpočtů města (listopad 09) K zajištění udržitelnosti vlastních financí zpracoval Ing. Tesař rozpočtový výhled, který měl město udržet nad vodou, ale bohužel nevyřešil problémy s hospodařením města. K tomu mělo město zahájit projekt na razantní ozdravení svých financí. Vzhledem k tomu, že aktuálně městu žádná z bank nepůjčí bez zásadní změny hospodaření a bez ručení majetkem města, výdaje na realizaci projektů (včetně již schváleného zimního stadionu) bude muset město zajistit z velké části prodejem majetku nebo z dotací. Výhled byl pojat tak, aby město dostálo svým tehdejším závazkům, ale za podmínky, že i když mělo město cíle v objemu za více než 340 mil. Kč, za této situace bylo doporučeno, aby město nepřijímalo jakékoliv další závazky. Finanční politika města Navržená finanční politika města byla zaměřena na jediný cíl, sice dlouhodobou udržitelnost financí města. Město mělo přijmout následná opatření: 1/ Závazné ukazatele rozpočtů města Upravit daňové příjmy na reálnou sumu (na max. 66 mil. Kč) Zásadně snížit běžné výdaje města Kladné provozní saldo hospodaření rozpočtů alespoň ve výši splácených dluhů Běžné výdaje, budou-li naplněny daňové příjmy dle rozpočtu, nesmí růst o více než 3,5% ročně (vyjma platů) 2/ Systémové opatření U každého záměru projektu nebo rozhodnutí, které Prov. saldo (v tis. Kč) % podíl 13% 9% 16% 4% 5% 3% 1% 4% 0% pokračování na str.4

4 4 Žamberské LISTY v budoucnu zvýší provozní výdaje, bude informován Finanční výbor a rada města a finanční odbor dodá stanovisko, zda takový projekt/rozhodnutí neohrozí stabilitu budoucího hospodaření města (provozní saldo). Pokud vedení města neschválí navržená opatření, ohrozí to udržitelnost financí města. Samospráva města není v lehké situaci, protože bude muset dojít k velmi dramatickému snížení běžných výdajů. konec citace ze studie Ing.Tesaře. Návaznost roků na studii Ing. Tesaře z r.2009 z finančního hlediska města Vzhledem k tomu, že město i nadále po r šlo cestou bez respektování doporučení Ing. Tesaře, pustilo se do schválených investičních akcí s tím, že jejich financování krylo opět prodejem majetku, nepodařilo se bohužel ani v letech 2010 a 2011 výrazně snížit provozní výdaje ve vztahu k provozním příjmům, a tím vylepšit výši provozního přebytku hospodaření. Nepodařilo se vytvořit takovou výši provozního přebytku (provozního salda), která by plně kryla splátky jistin úvěrů přijatých v minulých letech a tvořila zdroje na investiční činnost města. Bohužel byla téměř vyčerpána i rezerva v podobě majetku města, daňové příjmy nejsou tak stabilní a udržet z dlouhodobého hlediska vyrovnané hospodaření bude v současné situaci velice těžké. Pro roky bylo uvažováno s příjmy z prodeje bytů II. etapa v celkové výši cca 42 mil. Kč. V r byly realizovány příjmy ve výši cca 7,2 mil. Kč, které pomohly financovat plánované investice do majetku města (zimní stadion). Rok 2010 skončil s rozpočtovým deficitem, kdy celkové skutečné výdaje města byly vyšší než skutečné příjmy města. Tento deficit byl kryt finančními prostředky z minulých let. V r jsou do rozpočtu zapojeny příjmy z prodeje bytů II. etapa ve výši 14,5 mil. Kč, které dále pomáhají financovat plánované investiční výdaje, respektive především již provedené investice. Plánovaný provozní přebytek je téměř nulový, město není schopno ze svých provozních příjmů splácet jistiny úvěrů a tvořit zdroje na investiční činnost města. Rozpočet města je vyrovnaný díky zapojení přebytku finančních prostředků z minulých let a překlenovacího úvěru. Město velice pravděpodobně nebude mít v následujících letech volné finanční prostředky na investiční činnost. Jistiny úvěrů přijatých v minulých letech ( , starostou byl Mgr. T. Kalous) bude splácet za předpokladu škrtů a významných úspor v provozním rozpočtu města. Město zahájilo v r.2010 prodej bytů v majetku města II. etapu, kdy uvažovalo s celkovými příjmy cca 42 mil. Kč. V současné době je odhadováno, že bude dosaženo celkových příjmů ve výši pouze cca 26,8 mil. Kč. Propad na příjmech z prodeje bytů II. etapa ve výši 15,5 mil. Kč bude mít svůj podíl na nedostatku finančních prostředků na investice v letech 2012 a následujících. Město bude pravděpodobně pouze přežívat na úrovni provozních výdajů. Do r.2011 byly splátky jistin úvěrů a investiční výdaje kryty příjmy z prodeje majetku města a přebytky finančních prostředků z minulých let. To už ale dále nebude možné. Proto považuji za zásadní a snažím se o to, aby byla mimo jiné uvedena do praxe doporučení a opatření navržená Ing. Tesařem, týkající se finanční politiky města a razantního ozdravení financí města, včetně provedení personálního auditu na městském úřadě, a další potřebné kroky vedoucí k ozdravení města po všech stránkách. Závěrem bych chtěla uvést ještě jeden osobní poznatek z práce zastupitelky a radní. Máme demokracii, rozhoduje vůle většiny, a tak je to, myslím, nejspravedlivější vůči všem. Otázkou zůstává, zda se všichni zastupitelé rozhodují na základě relevantních, pravdivých, nezkreslených a nezmanipulovaných informací. Chci tímto apelovat na všechny, komu na našem městě opravdu záleží, aby velice uvážlivě nakládali s minulostí (blízkou i vzdálenější) a velmi obezřetně zvažovali, jaké dopady mohou mít určité kroky pro město a jeho obyvatele. Ublížit je strašně jednoduché, ale náprava věci už se také nemusí podařit, nebo za cenu velmi citelných ztrát pro město. Podstatné je to, že minulost už nezměníme Co ale změnit můžeme, je budoucnost. A ta bude taková, jakou si ji vytvoříme! Možnosti města budou v příštích několika letech patrně velmi omezené, ale věřím, že i tak se nám podaří nastartovat co nejvíce pozitivních věcí, jejichž cílem bude finančně zdravé prosperující město s udržitelným rozvojem, kde budeme rádi a dobře žít. S úctou Ing.arch. Vladimíra Středová, Výbor pro strategii, rozvoj a plánování Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány DĚKUJEME pěveckému sboru Corale ze Žamberka pod vedením Mgr.Ivy Mimrové konkrétně těmto členům: Lucce, Iloně, Pavle, Slávce, Hance, Káje, Kláře, Alešovi, Mírovi, Áje a Hance. Jejich hudba a zpěv vytvořily nádhernou atmosféru na naší svatbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Velký dík patří také panu faráři Mons. Josefu Suchárovi. Milena a Filip Netoličtí ZVLÁŠTNÍ AŽ SKORO PODEZŘELÉ V naší politické scéně v Žamberku se něco děje. Nevím, jak si to vysvětlit, ale z reakce Dr Jirešové za ŽDK na minulý článek to tak nějak vyplývá. Píše ( sama za sebe ), jak se za vše omlouvá volícím občanům. Osobně si myslím, že nejlepší omluva je odstoupení. Když se někdo takto zásadně mýlí a svádí to na všechno možné, je to velmi zajímavé, ale nedostatečné. V této souvislosti chci upozornit na: Rozpočtový výhled z r. 2009, který si RM objednala a uvolnila na jeho vypracování ,- Kč. Dále si myslím, že by sama měla udělat to, k čemu mě nabádá, tj. přečíst si minulé zápisy ze ZM. Např.: ZM ze dne Ze zprávy J. Rába, kterou svým hlasováním odsouhlasilo všech 19 přítomných zastupitelů vyjímám: - všechny organizace závislé na rozpočtu jsou kráceny cca na 90% provozních výdajů, jsou zvláště z daně příjmu právnických osob, - předpokládané daňové příjmy jsou opět sníženy, FV se domnívá, že nedostatečné, - FV nedoporučuje jakékoliv větší investice bez jistého pokrytí příjmy. Dále nám krásně píše ČSSD, že je tu 300 dní. Je to sice hezké, ale ta jejich výzva ke všem, bohužel neřeší nic konkrétně, jsou to všeobecné věci. Asi si nevšimli, že jsou s někým v koalici, z čehož vyplývá, že by mělo jít o týmovou spolupráci. Je docela možné, že už začala nová předvolební kampaň. K tomu všemu nám ještě chybí vyjádření koaličních ODS a TOP 09. Protože se jedná o tzv. koalici, založenou na dobré spolupráci některých stran, tak se divím, že všechny strany v koalici už dávno neřekly: Starosto dost, děláme si z lidí jenom legraci, co to takhle napravit? Že nevíte, o čem píšu? Je to velmi jednoduché. ZM ze dne Předkladatel: p.starosta rozuměj J. Dytrt - RM připravuje programové prohlášení. Bude zveřejněno v ŽL, je na roky jsou v něm obsaženy všechny body, které byly blízké volebním programům koaličních stran. Bude to trvalý dokument, který bude uveřejněn nejen v ŽL, ale i na webu města, bude to seznámení občanů s vizí města. Konec citátu. Jestli nás čeká to, co je na webu, tak máme my, občané Žamberka, krásné vyhlídky. Závěr: protože programové prohlášení je na celé volební období a dodnes nemáme nic, znamená tato nečinnost, že volební období už je blízko svého konce a nemá cenu nic prezentovat? Pod čarou. V minulém článku jsem nikde nevyslovil jméno Dr. Jirešové, ale psal jsem o ŽDK. Bohužel jedno české přísloví říká: Potre. atd. nejvíc. Pro J. Dytrta, který mě upozornil, že se zabývám kauzami starými více než 6 let. Odpovídám: Ano, dokonce i staršími, viz KO- MERIO staré11 roků, nebo prodej nemovitostí z let a jsou na řadě další. Jiří Merganc, Žamberk Paní Jirešová. V Žamberských listech č.12 jste nás označila za děti. Do této role jsme se tedy na Váš popud stylizovali a jako děti jsme po Vás chtěli odpovědi na otázky, které byly otištěny hlavně v ŽL č 10 a 11. Otázky, které pro někoho mohou znít dětsky, jsou pro jiného velice důležité z hlediska dalšího směřování našeho města v současném volebním období. Jako poslušné děti jsme čekali, ale odpovědí se nedočkali. A dítě, pokud nedostane uspokojivou odpověď, pak svoje otázky opakuje. Prozatím tedy opakujeme naši první otázku. Chceme znát programové prohlášení vedení města. Myslíme si, že téměř jeden rok po volbách by na vytvoření programové shody vládnoucích stran měl být dostatečný. Děkujeme za odpověď. Tomáš Kalous, Petr Andrle, Pavel Zářecký PANÍ JIREŠOVÁ. V minulých ŽL, kde reagujete na pana Mergance, jste ve svém článku mimo jiné zmínila i moji maličkost, kterou jste spojila s tím, že jsem aktivně prosazoval výstavbu zimního stadionu. Paní Jirešová, žádám Vás, pokud chcete ve svých citově zabarvených projevech mě s čímkoliv a kýmkoliv spojovat, abyste svoje domněnky doložila fakty (usnesení, zápisy ze ZM nebo RM, aj) a chovala se pragmaticky. Nespojujte svoje domněnky s třetí osobou. Vy pro mě nejste osoba, které bych se já jakkoliv svěřoval. S pozdravem Petr Andrle

5 Žamberské LISTY 5 Policie ČR informuje V období od do bylo Obvodním oddělením policie ČR Žamberk zadokumentováno na 13 trestných činů a téměř 30 přestupků. V rovině přestupků policisté šetřili drobné krádeže, přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a přestupky na úseku silničního provozu. Jako přestupek proti majetku byl policisty šetřen případ krádeže, kdy neznámý pachatel využil nepozornosti pracovníka České pošty a ze sedadla vozidla České pošty parkujícího před jednou z prodejen v ul. Divišova v Žamberku odcizil finanční hotovost a 20 ks stravovacích poukázek. Vzniklá škoda byla vyčíslena do 5.000,- Kč. Z trestného činu krádeže vloupáním ve stádiu pokusu je podezřelý mladý muž ze Žamberka, který se dne v odpoledních hodinách před městským hřbitovem v Žamberku vloupal do osobního automobilu zn. Škoda Forman. Jeho záměr automobil vykrást mu však nevyšel, jelikož byl přímo při činu přistižen majitelem vozidla, kterým byl na místě zadržen a následně hlídkou Policie převezen na Obvodní oddělení, kde byl poté umístěn do policejní cely. Obdobné případy krádeží vloupáním do osobních automobilů policisté evidují z měsíce srpna. Těch se dopustili neznámí pachatelé v Žamberku a v Nekoři. V jednom případě bylo z vozidla odcizeno autorádio zn. Panasonic, v druhém případě si pachatel z vozidla odnesl nemalou finanční hotovost. V měsíci srpnu policisté rovněž přijali několik oznámení o působení falešného soudního exekutora. V těchto případech bylo občanům Žamberka a okolních obcí doručena obsílka, jejímž obsahem byla,,poslední exekuční výzva před provedením fyzické exekuce, ve které byli vyzváni, aby na uvedený bankovní účet co nejdříve uhradili dlužnou částku, která se zpravidla pohybovala v řádech tisíců korun. Věc je i nadále v šetření kriminální policie a vyšetřování. Mimo jiné jsou dále v šetření policie případy trestného činu neoprávněného užívání cizí věci, podvodu, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případy zanedbání povinné výživy. Obzvláště velkou nehodovostí se jako každoročně vyznačoval poslední prázdninový víkend, kdy ve služebním obvodu Policie ČR Žamberk došlo celkem ke 3 dopravním nehodám. O velkém štěstí může hovořit téměř osmdesátiletý řidič osobního automobilu, který na pozemní komunikaci ve směru jízdy z obce Pastviny na obec Líšnice zřejmě nepřizpůsobil rychlost a při průjezdu levotočivou zatáčkou vjel mimo vozovku a narazil do stromu. Následkem havárie bylo vozidlo zcela zdemolováno. Řidič vyvázl pouze se zlomeninou ruky. Provedenou dechovou zkouškou byl alkohol u řidiče vyloučen. Provoz musel být na několik minut úplně zastaven, poté byla doprava policisty řízena kyvadlově. K závažné dopravní nehodě policisté vyjížděli krátce před polednem dne do katastru obce Záchlumí. V blízkosti závodu ŽPSV došlo ke střetu dvou nákladních automobilů s přívěsy. Osmatřicetiletý řidič musel být z kabiny nákladního automobilu vyproštěn hasiči a z důvodu těžkého zranění letecky transportován do nemocnice. Druhý řidič vyvázl bez zranění. Vzniklá škoda byla předběžně odhadnuta na korun. Za zmínku stojí také případ havárie vozidla, při které mladý řidič na pozemní komunikaci v Českých Petrovicích nezvládl řízení a vjel mimo vozovku do příkopu. I přesto, že řidič uvedl, že před jízdou nepožil žádné alkoholické nápoje, dechová zkouška byla pozitivní. Policisté mu naměřili 1,51 promile alkoholu v dechu. Při opakované dechové zkoušce hodnota nepatrně klesla. V období prázdnin si vyžádalo asistenci Policie ČR celkem 12 dopravních nehod. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu především při ukončení prázdnin a začátkem školního roku probíhaly na Žambersku dopravně bezpečnostní opatření. Policisté se zaměřili převážně na kontrolu požití alkoholu a užití návykových látek před jízdou, dále byl kontrolován technický stav vozidel a doklady potřebné k řízení. Policisty bylo zjištěno na několik desítek přestupků na úseku silničního provozu, které byly vyřízeny na místě v blokovém řízení. Během uvedeného období se policistům podařilo vypátrat dvě osoby, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. pprap. Denisa Kočová ŘEMESLNIČTÍ UČNI Z NĚKOLIKA EVROPSKÝCH ZEMÍ SE UTKAJÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ Staré rčení, že řemeslo má skutečně zlaté dno, začíná brát vážně stále více rodičů, jejichž děti sice dosud usedají do lavic základních škol, avšak zanedlouho je čeká důležité rozhodnutí o budoucím studiu a volbě povolání. Pomoci při jejich nelehkém rozhodování by jim mohla veřejně přístupná mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech ŘEMESLO/SKILL 2011, která se uskuteční ve dnech 20. až 22. září ve Vysokém Mýtě. Ve spolupráci s místní radnicí a Vyšší odbornou školou a Střední školou stavební Vysoké Mýto se akce připravuje v rámci podpory a propagace technického středního školství Pardubického kraje. Záštitu nad ní převzali krajská radní Jana Pernicová, starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Učni, soutěžící ve dvou kategoriích Zedník a Zednické práce, budou v rámci praktické části zdít příčky z různých stavebních materiálů, instalovat tepelné nebo protipožární izolace, omítat a podobně, přímo před zraky návštěvníků na náměstí ve Vysokém Mýtě. Soutěžní materiál, spolupráci při tvorbě zadání praktické části a zároveň účast v porotě zajistí zástupci renomovaných firem z uvedeného odvětví. Kromě dvoudenní mezinárodní soutěže, které se zúčastní žáci ze sedmi středních škol a učilišť Pardubického kraje a několika škol z Německa, Maďarska, Polska a Slovenska, tu budou představeny i další učební obory, které střední školy a učiliště s technickým a stavebním zaměřením nabízejí. Prezentace se uskuteční formou praktických ukázek řemesel, například tesařů, elektrikářů, truhlářů, malířů a lakýrníků, instalatérů tak, aby si děti i jejich rodiče uměli představit co který obor obnáší a co se jejich děti mohou během pár let naučit, vysvětluje Lenka Ulrychová z pořádající společnosti Erudio CZ. Nabídky svých oborů pro děti s různým mentálním omezením zde představí také Odborná učiliště a Praktické školy ze Žamberka a Chroustovic. Na akci budou pozváni žáci druhého stupně základních škol z regionu, aby se podpořil i jejich případný zájem o učební obory. V rámci širšího společenského programu se na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě představí veřejnosti všechny školy a učiliště v Pardubickém kraji, které vyučují obory se stavebním zaměřením. Zároveň zde budou jejich žáci soutěžit v oborech Zedník a Zednické práce se svými vrstevníky ze zahraničních škol ze Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. SOUTĚŽÍCÍ ŠKOLY (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko, Německo) OBOR ZEDNÍK Integrovaná střední škola M. Třebová SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto SOU stavební Pardubice, s.r.o., Černá za Bory Pokračování na str. 6

6 6 Žamberské LISTY Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina, Slovensko Berufsbildende Schule Otto von Quericke Magdeburg, Německo OBOR ZEDNICKÉ PRÁCE OU a Praktická škola Žamberk, Tyršova 214 OU a Praktická škola, Chroustovice, Zámek 1 Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov, Slovensko Odborné učilište internátne Ladce, Hviezdoslavova 668, Slovensko Zespól szkól specjalnych, Krakov, Polsko Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat..., Baja, Maďarsko Berufsschule St. Michaels Werk Grafenwöhr, Německo. JAKÉ ŘEMESLO SI VYBRAT? PORADÍ PROJEKT HAMET 2 V rámci mezinárodní soutěže v řemeslných dovednostech ŘEMESLO / SKILL 2011, která se uskuteční ve Vysokém Mýtě, bude představen také projekt Hamet 2, jehož cílem je ověřování a zavádění nového diagnostického nástroje pro kariérové poradenství žáků. Celá prezentační akce je zaměřena na podporu a propagaci řemesel a technického středního školství. Odborné technické školství se potýká s velkými problémy, a to nejen s nedostatkem zájmu ze strany mládeže, ale i celkovým renomé ve společnosti. Cílem mezinárodní soutěže je přilákat pozornost dětí a jejich rodičů a vzbudit jejich zájem o technické obory, po jejichž absolvování mají žáci velké možnosti pro uplatnění na trhu práce jako kvalifikovaní odborníci a řemeslníci, říká krajská radní Jana Pernicová. Ve Vysokém Mýtě si všichni zájemci budou moci vyzkoušet, na co jsou podle projektu Hamet šikovní. Je určený pro diagnostiku kariérové volby se zaměřením na praktické dovednosti a schopnosti žáků a je vhodný i pro žáky s tělesným a mentálním poškozením, vysvětluje Lenka Ulrychová. Tento nový projekt se začíná v rámci naší republiky zkoušet právě v Pardubickém kraji. Projekt dětem umožní výběr vhodného učebního oboru na základě nového diagnostického materiálu. Hamet 2 byl vyvinut německou společností BBW Wailblingen a je aktuálně používán na Slovensku - v Odborném učilišti Ladce. Projekt Hamet 2 bude prezentován přímo na náměstí formou praktických ukázek - testovacími metodikami zaměřenými například na manuální zručnost při jemných motorických činnostech (šroubování), vyřezávání jednoduchého obrazce z dřevotřískové desky včetně pilování, ohýbání drátu ve svěráku, navlékání nití, skládání ubrousků apod. Hodnotí se různá kritéria - pečlivost, rychlost, zvládání stresu, přesnost, zručnost. Dětští návštěvníci budou mít možnost si některé diagnostické metody přímo vyzkoušet za dohledu manažerů projektu, uvádí Hynek Míka ze společnosti Erudio CZ. Bc. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí PK ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! Akta Dvorní poštovní komise ze dne uvádějí, že Jiří Feltsman a Jan Feigl jsou v Žamberku pověřeni zvláštními doručovatelskými službami a jsou oprávněni přejímat a odevzdávat dopisy u poštovní stanice v Hradci Králové. O tom, kdy byla v Žamberku zřízena sběrna dopisů a kde se nacházela, nejsou žádné zprávy. Dostupné prameny uvádějí jen to, že 14. února 1803 byl jmenován správcem sběrny dopisů Jan Emanuel Sonntag. 12. října složil přísahu jako správce sběrny dopisů Mořic Brady ( ). A ten vlastnil dům čp. 64 na náměstí na rohu Kostelní ulice. Je možné předpokládat, že právě v tomto domě, který Mořic Brady přestavěl do dnešní podoby, se sběrna dopisů nacházela. O zřízení vyššího stupně poštovní provozovny, tj. poštovního úřadu, usilovali žamberští měšťané, svůj zájem měla i žamberská vrchnost. Zřízení pošty v Žamberku doporučovaly i okolní obce. 4. května 1835 vypsala Hlavní správa pošty v Praze pod čj. 1875/835 konkurs za účelem zřízení pošty v Žamberku. A dne 28. června 1836 výnosem čj. 6919/ byl jmenován prvním žamberským poštmistrem lékárník a měšťan žamberský Jan Novotný (* ). Služební přísahu složil 1. srpna 1836, od kteréhož dne mu byla započata výplata mzdy. Pošta byla umístěna do domu čp. 63 na náměstí, který Jan Novotný v roce 1830 koupil a do kterého přestěhoval také lékárnu z domu čp. 168 na protější straně náměstí. Druhým žamberským poštmistrem byl Filip Taussig, který služební přísahu složil 5. února Jeho působení nebylo moc úspěšné, neboť začátkem roku 1849 byl funkce poštmistra zbaven. Pošta v Žamberku se stala základnou pro region Orlických hor, sbírala a doručovala dopisy do dominia Rokytnice v Orlických horách, které dosud náleželo pod rychnovskou poštu, tak i do Kyšperka, Králík nebo Žampachu. Změn doznávala žamberská pošta již zanedlouho po svém zřízení a přinesl je především nástup nových technických vymožeností. Roku 1845 otevřená železniční trať z Olomouce do Prahy našla jednu ze svých zastávek v Ústí nad Orlicí, takže poštovní kurs mezi Žamberkem a Ústím na sebe nenechal dlouho čekat. Od dubna 1849 jezdila se zásilkami spěšná pošta se zastávkou v obci Kyšperk (nyní Letohrad). Rokem 1848 začala v Žamberku poštovní éra rodiny Schopfů. 28. března 1848 složil přísahu jako c.k. poštovní úředník Adolf Schopf (* ), manžel Marie, dcery lékárníka a bývalého poštmistra Jana Novotného. Výnosem čj Hlavní správy pošty byl Adolf Schopf jmenován 4. dubna 1849 poštmistrem, služební přísahu složil 14. dubna téhož roku. Dne 24. května 1866 byl poštovním expeditorem jmenován devatenáctiletý Kamil Schopf (* ), syn poštmistra Adolfa Schopfa, již s největší pravděpodobností předurčený k převzetí úřadu, k čemuž také v roce 1870 došlo. Významné doplnění služeb poštovního úřadu přineslo telegrafní spojení. 1. června 1869 byla v Žamberku zřízena telegrafní stanice, první telegrafická linka vedla z Josefova přes Opočno a Místní organizace českého svazu zahrádkářů v Žamberku Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční 2. října 2011 v nově vybudované moštárně v areálu kasáren-bývalé kotelně. Ing. Josef Mrhal, jednatel MO ČSZ

7 Žamberské LISTY 7 Žamberk do Moravského Šumperka. Dne 7. července 1870 složil služební přísahu čtvrtý žamberský poštmistr Kamil Schopf, už jako lékárník s diplomem. Své organizační a komunikační schopnosti projevoval nejen v poštovní oblasti, ale i mimo. Jeho vzestup mezi městskou elitu vyvrcholil roku 1881, kdy byl zvolen na dobrých patnáct let městským starostou. 14. ledna 1874 byl zahájen provoz na rakouské severozápadní dráze Hradec Králové Žamberk Kyšperk Králíky a týž den přijel také první vlak do Žamberka. Železniční dopravu začala využívat i pošta, přes Žamberk vedla celá řada vlakových pošt, např. Osek Králíky, Hradec Králové Hanušovice. Jelikož žamberská stanice dráhy leží na okraji města, bylo možno se dostat z náměstí na nádraží poštovním dostavníkem. Systém osobní poštovní dopravy do okolí Žamberka byl poté dokončen na přelomu století. Tehdy se mohl cestující spojem povozné pošty v Žamberku dostat denně do Kyšperka, jezdila dvouspřežná pošta také do Rokytnice a spoj byl zaveden i do Neratova, když po cestě bylo možno přistoupit v Kunvaldě a Bartošovicích. Taková jízdenka na více jak tříhodinovou jízdu vyšla cestujícího na 2 koruny a 10 haléřů. K úplnosti zavedení komunikačních produktů technologické revoluce 19. století došlo v Žamberku v roce 1907, kdy po dvou letech jednání bylo zřízeno meziměstské telefonní spojení. Kamil Schopf se aktivně společensky angažoval v životě města, přátelil se s mnoha známými lidmi s chirurgem Eduardem Albertem, s obchodníkem Woldemarem Mazurou, děkanem Karlem Chotovským, profesorem historie Františkem Šemberou. Albertových rad okořeněných informacemi o zákulisí vysoké české politiky využíval při řízení města. Za Schopfova starostování byla v Žamberku česká měšťanská společnost na vzestupu. Byla otevřena dívčí měšťanská škola (Schopf měl shodou náhod tři dcery) a založen místní Sokol. Schopfovi nebyla cizí ani podpora kultury, vedle děkana Chotovského je podepsán pod opravou sochy Panny Marie na náměstí. O tom, jak pod Schopfovým vedením poštovní úřad fungoval, nemáme mnoho informací. Snad jen z Revizní knihy pošty Žamberk, vedené od prosince 1850, kde je mimo jiné v 15. zápise ze dne 24. dubna 1874 jmenován c.k. poštmistr pan Kamil Schopf, jemuž je vysloveno uznání za obstarávání poštovní manipulace a praktické zařízení kanceláře. Rovněž konírna je v pořádku. Určitě se však o zkvalitňování služeb staral. V roce 1906 po dlouhých jednáních zakoupil dům čp. 446 postavený v roce 1861 a sousedící se stávajícím poštovním úřadem čp. 59 v Kostelní ulici (ten byl postaven v roce 1871 a sem Kamil Schopf přemístil poštu z náměstí v roce 1874). Po dokončení rekonstrukcí v roce 1909 byla tak pošta rozšířena o další prostory, jak si je stále náročnější provoz vyžadoval. O úrovni žamberského poštovního úřadu svědčí i skutečnost, že členové jeho personálu obsazovali permanentně významná místa na poště v nedalekém Kyšperku. Roku 1905 se stal kyšperským poštmistrem bývalý expedient žamberské pošty Antonín Charfreitag a řídil ji až do svého penzionování v roce Poštovní revident Adolf Chvátil ze Žamberka poštmistroval kyšperskou poštu v letech , po něm tradici doplnili bývalí žamberští poštovní úředníci Jan Havlíček ( ) a František Veselý ( ). Kamil Schopf věnoval poště mnoho času a to nejen ve své pracovní době. Jeho zálibou bylo shromažďování artefaktů dokládajících vývoj poštovní služby. Nasbíral velké množství předmětů vztahujících se k poštovní historii, k nimž si navíc na přelomu století nechal namalovat i řadu obrazů s výjevy z poštovního provozu na Žambersku. Dne 27. září 1926 Kamil Schopf zemřel a 12. listopadu téhož roku předala manželka Kristina Poštovnímu muzeu v Praze sbírkový soubor svého zemřelého manžela. Bylo to 119 předmětů, mezi nimi poštovní dostavník, poštovní saně, obrazy, jejichž součástí byla i vlastní podobizna poštmistra, a stejnokroje. Rodině bylo za ně vyplaceno Kč. S tímto prodejem zmizel z města Žamberka kus poštovní historie. Ve stávajících a různě upravovaných a často nevyhovujících prostorách fungovala žamberský pošta až do roku 1960, kdy v srpnu byla dokončena stavba poštovní budovy a 9. října byla slavnostně otevřena pro veřejnost nová pošta. Po více jak padesáti letech změnila žamberská pošta své sídlo a definitivně se přestěhovala do nové moderní budovy. Pošťácký sen se tak stal skutečností! Ing. Vladimír Chládek Klub fi latelistů Žamberk Tomáš Kavka Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum Praha Fota ze svého archivu a reprodukce fotografi í z publikace V. Chládka Žamberská pošta ve světle věků (1996) laskavě zapůjčil I. Kurdik

8 8 Žamberské LISTY telefon: PROGRAM ZÁŘÍ 2011 KINO II.část 21. září středa v 17:00hod. TRANSFORMERS 3 USA akční, sci-fi Závěrečný díl robotí ságy Michaela Baye. Americká expedice Apollo 11 na Měsíci objeví ztroskotané mimozemské plavidlo, které převáželo tajnou zbraň. Ta by v rukou Deceptikonů mohla přinést konec naší civilizace...to samozřejmě roztáčí kolotoč dobrodružství a akce, která opět svádí dohromady staré známé plecháče v čele s Optimem Primem. česky 154 min. přístupný 65,- Kč 24. září sobota ve 20:00 hod. JANA EYROVÁ VB, USA romantické drama Strhující milostné drama, adaptace slavného románu Ch. Brontëové, se odehrává v polovině 19. století v Anglii. Retrospektivní vyprávění příběhu se prolíná se vzpomínkami malé Jany na dětství u tety, převýchovou v internátu, na práci v domě pana Rochestra až po Janinu současnost, kdy samotný příběh prožívá. Vrcholně romantický a zároveň dobově syrový snímek. titulky 115 min. od 12 let 60,-Kč FILMOVÝ KLUB 15. září čtvrtek v 19:30 hod. DALŠÍ ROK VB drama Kolem šťastného manželského páru obíhají nešťastné a osamělé životy jejich přátel a příbuzných. Jako jejich důvěrníci vidí do jádra všech jejich zamotaných životů, do jejich přátelství a osamělosti, do naděje a zoufalství, do vzniku nového i zániku starého. A to vše by bylo v pořádku, pokud by se jedna neprovdaná kamarádka nezamilovala do jejich syna. Režisér Mike Leigh, šestkrát nominovaný na Oscara, občas přezdívaný jako antropolog s kamerou, přichází s další skvělou studií lidských osudů. A v čase, který se odehraje ve filmu, mu na to stačí jeden rok. 29. září čtvrtek v 19:30 hod. STROM ŽIVOTA titulky 129 min. od 12 let 60,- Kč USA KONCERT 28. září středa v 18:00 hod. Kostel sv.václava v Žamberku Varhanní koncert v rámci 15. ročníku Orlicko-kladského varhanního festivalu. Letos se představí pan Martin Bako, varhaník Dómu sv.martina v Bratislavě. Vstupné 60,- Kč, děti a důchodci 40,- Kč 20. září úterý v 16:00 hod. Oslava 15. výročí založení Občanského sdružení CEMA Žamberk Prezentace sdružení a putovní výstava Jak se žije v mateřských centrech, Žonglování s Václavem - žonglérské vystoupení Václava Jelínka s malou školičkou žonglování. Vstup zdarma. Pátek Svatopluk í ánek, básník, herec - Autorské tení z knihy o em voní víno koncert: Alžb ta Trojanová - harfa koncert: Petr Linhart - písni ká (frontmen skupiny Majerovy brzdové tabulky ) Výstava otev ena i v noci. No ní projekce na zdi kostela. Ob erstvení zajišt no v Breta ské kavárn pod dubem. Kurz tance a společenského chování zahajuje v sobotu v hod. v sále sokolovny Líšnice. Je ještě několik míst volných. Možnost přihlášení i při zahájení kurzu, cena 1.000,- Kč Zájemci z minulých kurzů mají slevu. Kontakt: Hana Michaličková, tel , drama, podobenství Drama se odehrává v Texasu v padesátých letech, v centru snímku stojí vztah otce a syna. Strom života je velmi osobní a citlivý snímek, silný v detailech, chytrý a náročný. V Cannes byl oceněn Zlatou palmou za Nejlepší film. titulky 138 min. přístupný 75,- Kč

9 Žamberské LISTY 9 Dámský klub RosáLie Koncert Štěpána Raka U příležitosti oslav 100. výročí založení muzea v Žamberku vás zveme na koncert Štěpána Raka od 18 hodin v kostele sv. Václava v Žamberku. Vstupné v předprodeji 150,- Kč, na místě 180,-Kč. Předprodej zajišťuje pí Tobišková, tel , Pod Radnicí 147, Žamberk. Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). Za občanské sdružení RosaLie Bc. Zdenka Kroulíková Pracovité ručičky drží dobře paličky Ve čtvrtek 1. září v podvečer proběhla v prodejně Kandela svítidla vernisáž další z výstav, kterou galerie této prodejny nabízí svým zákazníkům i zájemcům o umění. Ze společnosti Manželství uzavřeli na radnici v Žamberku ve 12:15 hod. Václav Valdman, Lukavice čp.21 Veronika Ordošová, Lukavice čp.21 VZPOMÍNKA Dne 3. září 2011 uplynulo 5 let od úmrtí pana Jiřího Hovada ze Žamberka. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. Vzpomíná rodina Bc. Petra Šulcová, matrikářka PRIMA VÝLET V úterý 30. srpna nastoupilo, za krásného slunného počasí, cca padesát členů SPCCH ze Žamberka do autobusu, který skvěle řídil pan Kyllar Houslisté Václav Kotyza a Michal Neugebauer otevřeli svými skladbami výstavu žákyň ZUŠ Petra Ebena Žamberk ze třídy výtvarnice Marie Poludové. Přípomínám, že naše ZUŠ je jediná, která tuto specializaci v rámci výtvarného oboru nabízí. Krajkářky nainstalovaly velmi působivou expozici svých výtvarných prací, kde můžete zhlédnout krajky vytvořené žákyněmi 1. ročníku, ale postupně náročnější a náročnější kreace až po práce absolventek II. stupně. Uvidíte i práce dospělých žákyň, které tento obor také navštěvují. Celý projekt vznikl díky iniciativě Evy Tobiškové a Jiřího Rába a jejich bezchybné spolupráci s krajkářkou Marií Poludovou. Nezbývá než poděkovat všem třem zmíněným, všem autorkám vystavených prací, všem návštěvníkům vernisáže a Vám čtenářům poradit: Přijďte se podívat do Kandely! Máte možnost do každý den během otevírací doby v prodejně. PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy z Jablonného n.o., aby se zúčastnilo poznávacího zájezdu do oblasti Jeseníků. Cílem akce byla návštěva Velkých Losin, Karlovy Studánky, Velkého mechového jezírka (jedná se o největší turistickou atrakci Rejvízu a druhou nejnavštěvovanější atrakcí v Jeseníkách (první je Praděd)). Rašeliništní jezero, ke kterému vede naučná stezka po slaťovém chodníku, je charakteristické svou hojnou vzácnou rašeliništní květenou a zvířectvem. Na slaťový chodník je zakázán vjezd i cyklistům. Toto jezírko se nachází cca 3km od Penzionu Rejvíz (kde jsme se mimochodem velice dobře naobědvali). Po absolvování výletu k jezírku jsme se přesunuli na Ovčárnu a závěr dne patřil posezení a díky velice ochotným pracovnicím (měli už skoro zavřeno) servírce a kuchařkám i dobrému občerstvení na chatě Sabinka pod Pradědem. Drobné organizační zmatky plně vyvážilo nádherné počasí a skvělá parta tolerantních lidí, která se tradičně opět na tomto zájezdu potkala. Vlasta Pavlousková

10 10 Žamberské LISTY Z městské knihovny Středověkého dopoledne v pondělí 29. srpna se v Městské knihovně zúčastnilo 20 dětí. Nejprve si každé z nich vymyslelo rytířské jméno a nakreslilo vlastní erb. Dále děti musely prokázat svou zručnost při výrobě sedlové brašny, do které pak ukládaly zlaťáky získané za další dovednosti. Jejich znalosti středověkého světa důkladně prověřily kvízy Dále od Mistrovství České republiky 4. závod Poháru Pardubického kraje v triatlonu a duatlonu 2011 Pořadatel: NO+BL Žamberk, spol.s r.o., a SVČ Animo Žamberk Termín závodu: sobota 24. září 2011 Místo závodu: Žamberk, Zámecký park. Prezentace v SVČ Animo: žactvo 8:00 8:30 hlavní závod 8:00 9:30 Start: žactvo mladší a starší 9:00, hlavní závod 10:20, žactvo nejmladší 9:30, štafety 10:30 hod. V průběhu závodu bude možné zakoupit sportovní, běžecké a triatlonové zboží od firem NEW BA- LANCE, KARHU, SAUCONY, ORCA, BLUE SEVENTY, RONHILL a dalších značek. Zajištěno je i občerstvení pro závodníky a diváky. Důležité upozornění: Z důvodu konání MČR v duatlonu bude v sobotu od 10:30 do 11:30 hod. uzavřena pro veškerý provoz silnice Žamberk (od křižovatky s Lukavskou ulicí) Lukavice Letohrad (k Průmyslové střední škole). A dále Letohrad Písečná (ke kruhovému objezdu). Prosíme řidiče o respektování zákazu a děkujeme za pochopení. Ing.Tomáš Strnad, tel hradu, dále a Tak se ukaž, rytíři! Stejně jako opravdoví rytíři i děti závodily ve střelbě, jen místo terče a kuše střílely míčkem na pyramidu z kelímků, což jim nijak neubralo na bojovnosti, a atmosféra byla jako při skutečném středověkém turnaji. Napínavý byl i souboj o to, kdo postaví ve stanoveném čase nejvyšší věž z kostek tak, aby nespadla. Postupně děti plnily další úkoly: hledaly bludištěm cestu do hradu, dokreslovaly půlku obrázku natištěného rytíře, poznávaly různé siluety nejznámějších českých hradů. Během dopoledne poslouchaly čtení z knih o rytířích a dozvěděly se např., kdo byl panoš nebo páže a jak probíhalo pasování na rytíře, kdo byl Artuš a rytíři Kulatého stolu nebo co byly křižácké výpravy. V závěru dopoledne děti spočítaly získané zlaťáky a zjistily, kteří rytíři si vedli nejlépe a odnesou si tak diplomy a drobné dárky: 1. místo získal Adam Wilhelm, 2. místo obsadil Adam Šťovíček a na 3. místě se umístil Vojta Cvik. Meteors Baseball Team Žamberk BASEBALL ROAD SHOW 2011 ANEB BAVTE SE BASEBALLEM kdy: , 9:00 14:00 hod, souběžně s XXI. duatlonem kde: Zámecký park směrem od SVČ Animo pořadatel: SVČ Animo, Meteors Žamberk, Česká baseballová asociace Baseballový tým Meteors zve širokou veřejnost na Baseball Road Show. Přijďte si vyzkoušet baseballové dovednosti na vlastní kůži. V pálkařské kleci budete moci odpalovat baseballové míče nadhozené nadhazovacím strojem. Radarem na měření rychlosti změříme, jak rychle poletí baseballový míček, Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin čteme dětem. Začali jsme knihou, JAN SVĚRÁK: KUKY SE VRACÍ, následuje kniha Pavel Šrut: Lichožrouti. který hodíte na terč. Kdo se necítí na odpal nadhozeného míče, může zkusit odpal z tzv. stativu, kdy míč stojí na místě. Přesnost hodu na catchera je nedílnou součástí baseballových dovedností a i to budete moci vyzkoušet. Pro nejmenší děti bude připraveno nafukovací skákadlo ve tvaru baseballového hřiště. Vyhlásíme také cenu MVP NO+BL 2011 (nejužitečnější hráč sezóny Meteors). Vezměte děti a přijďte na Baseballovou Road Show! VŠE MŮŽETE VYZKOUŠET ZDARMA. Milan Džurban Ing. Jana Hlaváčová, ředitelka MK Šťastný domov, občanské sdružení, pořádalo o prázdninách pro děti z Kostelecka Rekreačně výchovný tábor pro děti, který byl uskutečněn v termínech a v Kameničné v Oboře, zúčastnilo se 20 dětí. Provoz zajišťovali správce a kuchařka. Dozor dětí byl zajištěn dvěma pedagogickými pracovníky, odborné aktivity zajistili specialisti v jednotlivých oborech. Oba turnusy byly rozvrženy do bloků výchovného a rekreačního, dle toho byl naplánován i program v jednotlivých dnech. Každého turnusu se účastnilo 10 dětí, dle věku tak, aby se jednotlivým dětem mohli lektoři věnovat individuálně. Každý den měly děti program s různým zaměřením: vyzkoušely si zážitkové programy se zaměřením na jednotlivé výchovné problémy formou dramaterapie, hipoterapie se zaměřením na prevenci šikany, drogové závislosti, dále pak adrenalinové aktivity- soutěže, zdolávání překážek v přírodě, aktivity na lanech. Děti byly spokojené a těší se na příští tábory. Tento projekt byl hrazen z Krajského projektu Královéhradeckého kraje prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu města Kostelce nad Orlicí. Děkujeme. Kaplanová Iva, Šťastný domov

11 Žamberské LISTY 11 Milé čtenářky a čtenáři, již patnáctým rokem působí v Žamberku občanské sdružení CEMA. Toto kulaté výročí se stává podnětem k malému zastavení a rekapitulaci všeho, co se za těch 15 let podařilo i nepodařilo. Původní záměr provozovat mateřské centrum jako klubové zařízení se značně za ty roky rozšířil a proměnil v profesionalizaci různých služeb pro obyvatele Žamberka a okolí. Jedná se hlavně o působení Rodinného centra Pohoda, které nabízí v rámci svých projektů volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé (herna a dílna RC, Klub bez klíče, Maceška-hlídání dětí). K významné profesionalizaci také došlo u později založených registrovaných sociálních služeb, které mají pomoci nejen obyvatelům Žamberka, ale i spoluobčanům ze širšího okolí (někdy i celé ČR). Jak již Pozvánka Zveme Vás na oslavu k 15. výročí založení Občanského sdružení CEMA Žamberk, která se bude konat v úterý od 16:00 hod. v Divišově divadle. Těšíme se na setkání s Vámi. Členky rady sdružení: vstupné zdarma Dana Hubálková, Dagmar Jansová, Broňa Halbrštátová, Ladislava Stejskalová, Klára Brejtrová, Lucie Malá, Lenka Křivohlávková, Iva Maurerová, Jana Burešová Program: zahájení putovní výstavy Jak se žije v mateřských centrech prezentace sdružení, hudební vystoupení dětí z Pohody s Broňou Žonglování s Václavem žonglérské vystoupení Václava Jelínka s malou školičkou žonglování mnozí z Vás vědí (a někteří z Vás také již využili), jedná se o Dům na půl cesty pro mladé lidi do 26 let, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni a Krizovou pomoc pro ženy a matky s dětmi v tísni. O všech aktivitách našeho Občanského sdružení CEMA Žamberk se můžete dočíst nejen na našich webových stránkách ale také na námi pořádaných akcích a v tisku. Dodnes jsme otevřeným společenstvím, které mezi sebou přivítá každého, kdo rád pracuje pro druhé, podělí se o své zkušenosti a um v nejrůznějších oblastech, a to na bázi dobrovolnictví i profesionality. Podrobnější shrnutí naší současné i minulé činnosti máte možnost zhlédnout od 16:00hod. v Divišově divadle na oslavě 15. výročí založení Občanského sdružení CEMA Žamberk. Těšíme se na Vás všechny, obzvláště na ty, kteří naším sdružením za těch 15 let prošli. Přijďte mezi nás dozvědět se více o Občanském sdružení CEMA Žamberk, anebo jen zavzpomínat. Bc. Dagmar Jansová Skončily prázdniny a nový školní rok se rozbíhá také v Macešce, službě hlídání dětí ve věku od 2 do 7 let. Po létě plném nových dětí i z okolí a po rozloučení s dětmi, které odcházejí do velké školky, se těšíme na nové i známé tvářičky. Nabízíme výhodu malého kolektivu, individuální přístup při zvykání na odloučení od rodiny, při nácviku hygienických dovedností dětí, při seznamování s novými kamarády i při všech ostatních aktivitách. Útulné a dobře vybavené prostředí malého bytu, kde Maceška sídlí, poskytuje dětem pocit bezpečí, pohodu a také spoustu zábavy a nových podnětů. Přejeme všem dětem i rodičům sluníčkové září a těšíme se na shledanou v Macešce. Mgr. Alice Venclová Ve dnech a pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích na Vyšší odborné škole a Střední škole technické, Na Skalce v České Třebové, PŘEHLÍDKU STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ. Ve středu bude Přehlídka pro veřejnost otevřena od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek od 8:00 do 17:00 hodin. Získáte zde podrobné informace o studijních i učebních oborech, o podmínkách studia včetně informací o přijímacím řízení. Obdržíte informační letáky, prohlédnete si expozice vystavujících škol. Na Přehlídce budou pro zájemce poskytovány informace o trhu práce, rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání v návaznosti na Národní soustavu kvalifikací. Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Přehlídky škol. Iva Tomšová, Referát zprostředkování a poradenství Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394, tel.: /449 POZVI SVÉHO KÁMOŠE NA PARDUBICKÝ ZÁMEK Pardubický kraj ve spolupráci s Východočeským muzeem a Destinační společností Východní Čechy VYHLÁSIL KREATIVNÍ SOUTĚŽ pro mládež s názvem: Pozvi svého kámoše na pardubický zámek. Rozhodl se oslovit věkovou skupinu, která nepatří k nejčastějším návštěvníkům památek, muzeí a galerií, jejich jazykem a komunikačními kanály a vyzval mladé lidi k zasílání vlastních nápadů. Výherce získá zájezd do Bruselu. Podobné soutěže a další akce pořádané Pardubickým krajem by měly zvýšit zájem o tuto turisticky atraktivní památku, která je bezesporu chloubou našeho kraje, řekl radní zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal. Pardubický zámek je perlou mezi památkami Pardubického kraje. Organizátoři soutěže tentokrát ale hledají konkrétní promyšlené nápady, které by mohly pomocí sociálních sítí, vtipných aplikací, klipů na youtube, principů geocachingu, interaktivních soutěží a jiných moderních prostředků oslovit ty, které by za normálních okolností ani nenapadlo na pardubický zámek zavítat. Další možností je také oslovení mladých nekonformních turistů ze zahraničí. Podmínkou účasti v soutěži je věk nad 16 let a bydliště nebo studium školy v Pardubickém kraji.. Soutěž spočívá v zaslání přihlášky a rozpracovaného nápadu na netradiční oslovení mladé generace k návštěvě pardubického zámku. Rozpracovaný nápad ponechají účastníci soutěže nerealizovaný v ideové rovině až do zasedání poroty. Uzávěrka soutěže je 30. října 2011 a přihlášky přijímá komunikační oddělení kanceláře hejtmana Pardubického kraje na adrese: pardubickykraj.cz. Porota vyhodnotí zaslané příspěvky do konce listopadu. Cenou pro absolutního vítěze bude návštěva evropských institucí v Bruselu a prohlídka města, kterou kraj zorganizuje ve spolupráci se zastoupením Pardubického kraje v Bruselu. Další dva ocenění dostanou věcné ceny od Pardubického kraje, Destinační společnosti Východní Čechy a Východočeského muzea v Pardubicích. V porotě zasednou zástupci Pardubického kraje, Východočeského muzea, Destinační společnosti Východní Čechy i některých médií. Bc.Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí PK Po žních na Jedlině (foto J. Kvičera)

12 12 Žamberské LISTY ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA Ve dnech října 2011 se uskuteční ve výstavním areálu v Častolovicích tradiční podzimní zahrádkářská výstava s názvem Zahrada východních Čech. Na ploše více jak 2.500m 2 bude ukázána všem návštěvníkům mimo jiné ucelená kolekce hroznových vín a ořechů, staré české odrůdy jablek, tradičně je příslib kolekcí jablek z výzkumných ústavů Holovousy a Střížovice. Z výzkumného ústavu z Litoměřic každý bude moci vidět ty nejlepší hrušky, které budou podrobně popsány pro pěstování drobných zahrádkářů. Také 12 druhů brambor z výzkumného ústavu z Havlíčkova Brodu bude jistě poučných. V květinách chystáme nejen krásné květiny z dovozu z Holanska, ale vystaveny budou i begonie z Pardubic, jiřiny a jiřinky od šesti velkopěstitelů z celé republiky, chryzantény z Havlíčkobrodska, africké fialky od specializované organizace z celé ČR a pokojové květiny okrasné listem z Ústí n.o. Chybět nebudou ani kaktusáři, chovatelé a akvaristi.v letošním roce chystáme novinku, a to expozici květin gladiolí a lilií, které v aranžerii se zeleným trávníkem budou tvořit čelo v hlavním sále výstavy. Z pohledu vystavujících firem, závodů a družstev se představí celá řada výrobců se svými produkty. Od zahrádkářské techniky až po drobné nástroje a pomůcky, to vše bude na výstavě zajištěno a připraveno k prodeji. Okrasné stromky a keře, barevné zahradní trávy a další rostliny, včetně prodeje ovocných stromků, květin a zeleniny, různých pochutin, to jistě potěší každého návštěvníka. Nezapomněli jsme ani na rozšířený sortiment v občerstvení. V oblasti doplňkových programů, kromě tradičních mažoretek a každý den vystoupení hudebních orchestrů, bude ukázka v aranžování řezaných květin pro Dušičkovou dobu, novinkou budou ochutnávky jablek a brambor. Pro velký zájem bude probíhat i soutěž o nejlepší misku ovoce a zeleniny, kterou si může každý sám naaranžovat a dva dny před výstavou odevzdat organizátorům nejdéle do 6. října 2011 do 12:00 hod. Podmínkou je však použít předepsanou misku od pořadatelů, kterou lze vypůjčit na tel Nejlepší tři misky budou odměněny věcnými cenami. V odborné oblasti bude po celou dobu působit poradenská služba, která v naučném koutku bude odpovídat na všechny dotazy návštěvníků. Účelem této informace není vyjmenovat všechny věci a skutečnosti, které na výstavě budou probíhat. V tomto článku chceme jen rámcově všem přiblížit zahrádkářskou výstavu a především chceme pozvat Vás, zahrádkáře, a celou veřejnost na výstavu, která má již tradiční moto Radost Krása Užitek. Vystavovat budou zahrádkáři z osmi okresů: Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Jičín, Trutnov, Ústí n.o., Chrudim a Rychnov n. Kn.. Výstava bude otevřena každý den od 08:00 hod. do 17:00 hod. Bližší informace o letošní výstavě lze získat na tel , nebo na Josef Helmich, předseda ÚR ČZS Rychnov n.kn. 70 LET KANOISTIKY V ŽAMBERKU 7. část Po roce 1967 po odchodu Vládi Stejskala do České Třebové se parta znovu rozpadá. Čeká se na návrat Vládi Kalouse z vojny z kanoistické Dukly Pardubice. Poté začíná nová práce nábor nových členů, nácvik jízdy na lodích, zdokonalení plavání a zvýšení fyzické zdatnosti v tělocvičně, posilovně, přespolními běhy a běhy na lyžích. Z nové party vystrčili růžky Zikmund Balla a Gustav Hanuliak. Zikmund Balla úspěšně závodí v letech , kdy získává 3 x 1., 2 x 2. a 1x 3. místo na mistrovství republiky. Gusta Hanuliak závodí o rok déle a získává 1x 1., 3 x 2. a 3 x 3. místo. Za tyto výkony je Gusta zařazen do reprezentace ČR. Poté odchází do Švédska, kde se věnuje profesionálně potápění. Prováděl také záchranné práce na potopeném trajektu Estonia. V současné době žije v Norsku. V r.1972 dochází ke spojení vodáků kanoistického oddílu a klubu branného vodáctví s oddílem vodních skautů, když komunistická doba nepřála této organizaci. Díky vodním skautům byl uspořádán už v nové organizaci 1. ročník populárního závodu 15 km po Divoké Orlici. O tomto závodě někdy později v některém z dalších dílů. V r.1974 postihla oddíl, ale i širokou žamberskou veřejnost, smutná událost zemřel Vašek Bříza, člověk se zlatým srdcem, připraven vždy pomoci, sám velký sportovec a závodník v kanoistice a v běhu na lyžích. V civilním životě výrobce běžeckých lyží zn. Maraton. Další z úspěšných byla Alena Javůrková a Aleš Betlach Otakar Jirků. Betlach - Jirků získávají na mistrovství ČR 2x2.místo. Zakrátko všichni odcházejí do vrcholového sportu při VŠ Praha (dnes USK Praha). Aleš Betlach úspěšně reprezentuje čsl. Kanoistiku, na mistrovství světa ve finském Tampere získává 5. místo. V období let přivádí své děti, dříve úspěšný závodník, mistr ČR, Tonda Bříza z Líšnice, do oddílu. Postupně to je Iva, potom Petr a naposledy Šárka. Nastal ovšem problém se mnou, jelikož z důvodu výstavby domku jsem musel silně omezit své působení v oddíle. Díky Tondovi Břízovi vše fungovalo. Tonda docházel za mnou na stavbu, kde jsme spolu konzultovali tréninkové plány a případně dle potřeby upravovali. Tonda jako bývalý závodník byl schopen své děti úspěšně koučovat i na závodech. Na mistrovství republiky Iva ( ) získala 1 x 1., 4 x 2. a 2 x 3. místo; Petr (1978) získal 2 x 2., a 4 x 3. místo a poslední Šárka (1979) získala 1x 2. místo. Po odchodu Petra na vojnu a Ivy se Šárkou do škol trénuje a závodí jen Jiří Strnad se svým synovcem Tomášem. Jiří v r.1985 získává na kanoi C1 3. místo na mistrovství ČR v maratonu. Tomáš v témž roce získává na mistrovství ČR dorostu na C2 5 km 1. místo a v r.1987 již v kategorii mužů na téže trati 3. místo. Vladimír Kalous V LANŠKROUNĚ ZÍSKALI ŽAMBERŠTÍ ZLATO! 27.srpna 2011 se v Lanškrouně konaly tradiční Sportovní hry zdravotně postižených občanů. Celkem se těchto her účastnilo 84 sportovců z našeho okresu, kteří vytvořili 24 družstev. Místní organizaci SPCCH Žamberk reprezentovalo 10 sportovců. Ve štafetách se umístilo na 2.místě družstvo mužů ve složení Pavel Sochor, Miroslav Machálek a Marek Rybár viz foto. V jednotlivcích těžce postižených se umístil na 1.místě Pavel Sochor, třetí byl Marek Rybár a čtvrtý Miroslav Machálek. V hodnocení lehce postižených se na 6.místě umístil Bohumil Vik, 9.místo obsadil Milan Pařík. V hodnocení soutěže žen v jednotlivcích se umístila na 8.místě Eva Viková (uvádíme umístění pouze do 10.místa). Pavel Sochor se umístil celkově na 1.místě s absolutně nejvyšším počtem bodů v celé soutěži a obdržel putovní pohár pro jednotlivce. GRATULUJEME. Děkuji všem účastníkům soutěže za vzornou reprezentaci města i naší organizace. Miroslav Vondřich, předseda MO SPCCH Žamberk

13 Žamberské LISTY 13 ODDÍL STOLNÍHO TENISU T.J. SOKOL ŽAMBERK Oddíl stolního tenisu vstupuje do další sezóny s optimistickými vizemi. V uplynulé sezóně se A tým vrátil do nejvyšší okresní soutěže. B týmu unikl postup do OP II jen o bod. C tým, tvořený především mládeží, získával v OP IV zkušenosti a skončil uprostřed tabulky. Pro letošní sezónu vstupujeme se 4 družstvy a A,B i C týmy mají za úkol vybojovat postup do vyšší soutěže. Do nové sezóny vstupujeme s posilou pro A tým Honzou Bröklem z Líšnice. Na závěr děkuji sponzorům oddílu kterými jsou : LUX-IDen, spol. s r.o., ZEZ-Silko, s.r.o., Kolex Jan Kubíček, OEZ, s.r.o., Jiří Krčál účetnictví, Marika, s.r.o., T.J. Sokol Žamberk a město Žamberk za podporu v uplynulé sezóně a přízeň v další. TURNAJ MLÁDEŽE GRAND PRIX V ÚSTÍ NAD LABEM Mladí hráči Michal Richtr, Michael Suchomel a Adam Janovec (viz foto), hráči T.J. Sokol Žamberk, se zúčastnili letní série turnajů ve stolním tenisu Grand Prix v Ústí nad Orlicí. Jedná se o výborně organizovanou sérii turnajů, které se letos zúčastnilo 97 hráčů, mezi nimiž byli i mistři republiky. Na fantastickém 14.místě se umístil teprve 16 letý Michal Richtr, který se tak bude moci zúčastnit ještě v dalších 2 letech. Michal Richtr tak zúročil svoji celoroční tréninkovou píli. Na 39.místě se umístil Michael Suchomel a Adam Janovec skončil na 65.místě. Michal Richtr a Michael Suchomel budou v letošním roce oporami C týmu v soutěži OP IV a Adam Janovec bude získávat první zápasové ostruhy v nově založeném D týmu. Ing.Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu GRATULUJEME! Mistrovství ČR veteránů v atletice V sobotu se na městském stadionu Hvězda v Pardubicích konalo 45.veteránské Mistrovství ČR v atletice. Tohoto závodu se také zúčastnil Štěpán Michalovič ze Žamberka. Jeho dosažené výsledky v kategorii H55: 1.místo v běhu na 400m 66,34 s 2.místo skok daleký cm 3.místo v běhu na 200 m 29,49 s. SKUHROV N.B. VELKÁ DEŠTNÁ V sobotu 3. září se běžel jeden z nejtěžších běhů do vrchu - běh na nejvyšší horu Orlických hor Velkou Deštnou se startem ve Skuhrově nad Bělou. Trať měřila 13 km. Závodníci museli překonat převýšení 750 m. Ze Žamberka se zúčastnil jediný závodník Petr Kalous. Umístil se na 12. místě v čase 01:16:29,9. -vkal- -vm- BĚH POHÁR ISCAREXU FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Muži: 1.FC Žamberk - Cerekvice 0:1 Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: Svitavy - 1.FC Žamberk 9:0 1.FC Žamberk - Třemošnice 1:4 (Jelínek) Muži: Lanškroun - 1.FC Žamberk 0:0 1.FC Žamberk B -Řetová B 4:1 (Bednařík 2,Mach,vlastní) ČERNOVÍRSKÝ KROS V neděli se konal pohárový závod Iscarexu v Černovíře u Ústí nad Orlicí. Hlavní závod měřil 4,77 km. Za Žamberk startoval Vencl, Kalous a Lauterbachová. Výsledky: žáci nejml. 0,400 m 8. Vencl Filip 1:41,8 muži A 4,77 km 27. Kalous Petr 21:43,0 ženy A 4,77 km 7. Lauterbachová Lucie 23:27,0 -vkal- Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: 1.FC Žamberk - Hlinsko B 3:2 (Trejtnar, Jelínek, J.Huška) Muži: 1.FC Žamberk - Dobříkov 3:0 (Jírů, Černík, Bartoň) Žichlínek -1.FC Žamberk B 4:2 (Bednařík,Plundra) Výsledky mistrovských utkání Žáci: 1.FC Žamberk - Řetová 4:2 (M.Cvik 3,Václavek) Dorostenci: Holice -1.FC Žamberk 2:2 (Kočí,Kotyza) Muži: Svitavy -1.FC Žamberk 1:2 (Kašpar,Bartoň) 1.FC Žamberk B -Verměřovice B 1:0 (P.Huška ml.) (kor)

14 14 Žamberské LISTY Nové vybavení zefektivní práci v chráněných dílnách Sdružení Neratov Keramická pec, smažící pánev a zařízení na úpravu trávníku, to jsou pracovní nástroje, které zpříjemní práci hendikepovaným zaměstnancům chráněných dílen Sdružení Neratov. Nadace OKD na jejich nákup poskytla více než 200 tisíc korun. Letos přitom rozdělila v grantech celkem 53,9 milionů korun, z toho více než 9 milionů šlo právě na podporu chráněných a sociálně terapeutických dílen. Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 ve stejnojmenné vysídlené pohraniční vsi v Orlických horách, do níž se snaží navrátit život. Daří se to díky chráněným dílnám i chráněnému bydlení, které zde provozuje. Lidé s různými formami postižení zde našli domov i zaměstnání v současnosti jich tu pracuje 46. Doufáme, že nákup pomůcek umožní rozšířit počet pracovních míst v dílnách a ulehčí rozpočtu našeho občanského sdružení. Pomůcky jsme dlouhodobě potřebovali a bez velkorysé podpory Nadace OKD bychom museli shánět sponzory a sami z větší části dotovat jejich nákup, říká Zdenka Burešová ze sdružení Neratov. Chráněná dílna Kuchyň působí v Neratově od roku 2002 v budově bývalé školy, kde má své sídlo i sdružení Neratov. Zajišťuje celodenní stravování uživatelům chráněného bydlení, zaměstnancům sdružení i zájemcům z řad chatařů a turistů. Díky Nadaci OKD si nyní pořídí elektrickou smažící pánev. Zvýšíme tím efektivitu práce. Kuchyň obslouží více strávníků. Zajistíme také větší bezpečnost lidí s postižením, manipulace s olejem bude bezpečnější než v dosud používané pánvi, dodává Zdenka Burešová. V chráněných dílnách Kopeček v Bartošovicích nedaleko Neratova z příspěvku Nadace OKD zakoupili keramickou pec, která již chrlí modelovanou i odlévanou keramiku nebo kachle a přívěsky. Keramickou pec jsme zavedli do provozu už během léta a mohli jsme tak prodávat keramiku v našem prodejním stánku na jarmarcích a kulturních akcích, potvrzuje Zdenka Burešová. Pec zvýší soběstačnost dílny, která je nyní závislá na dotacích od úřadů. Výrobky jsou k dispozici také v místním obchodě, na internetových stránkách Kopečku i přímo v chráněných dílnách. Třetím pracovním nástrojem pořízeným z prostředků Nadace OKD je zařízení na úpravu trávníku. Lidem s postižením ulehčí práci, neboť je zbaví zdlouhavého a namáhavého hrabání travnatých ploch. Příspěvky Nadace OKD jsou nesrovnatelné s většinou jiných nadací působících v České republice. Chráněným a terapeutickým dílnám umožňují uskutečňovat větší projekty, dodává Zdenka Burešová. V letošním roce věnovala Nadace OKD největší pozornost právě podpoře pracovní integrace hendikepovaných. Rok 2011 je kvůli hospodářské situaci, snižování státních dotací i legislativním změnám pro chráněné dílny velmi náročný, proto jsme se letos zaměřili právě na pracovní integraci hendikepovaných. Podpořili jsme stabilizaci a rozvoj více než třiceti chráněných dílen z celé republiky, vysvětlil letošní prioritu Nadace OKD její ředitel Jiří Suchánek. Martin Vejvoda První národní cyklo a in-line průzkum v ČR Přestože na kole i na kolečkových bruslích jezdí stále více Čechů, seriozní čísla o jejich počtu a chování dosud naše republika nemá. Přitom analýza chování a potřeb cyklistů a inline bruslařů může pomoci nastavit lépe dotační politiku státu i regionů, ale také efektivně budovat potřebnou infrastrukturu a správně zacílit marketingové aktivity. Toto vše bylo na počátku prvního průzkumu zaměřeného na cykloturisty, bikery a in-line bruslaře v Česku. Bruslaři totiž často využívají stejnou infrastrukturu jako cyklisté. On-line průzkum odstartoval 15. srpna 2011 na stránkách portálu a dále byli pozvánkou k výzkumu osloveni členové online panelu společnosti STEM/MARK. Autorka a iniciátorka průzkumu Renata Šedová našla pro tento projekt odbornou oporu v týmu národního cyklokoordinátora, u renomované agentury STEM/MARK, ale také u zástupců zájmových organizací, kteří pomohli doladit on-line dotazník. Na přípravě průzkumu se již od počátku podílel i odbor výzkumů, trendů a inovací agentury CzechTourism. Ta také první národní průzkum zaštítila a financuje. Již při prvních přípravách tohoto cyklo a in-line průzkumu jsme se setkali s pozitivními reakcemi odborné veřejnosti, říká Renata Šedová, která průzkum iniciovala a řídí. Nejen u nás v Orlických horách a v Podorlicku scházejí informace o potřebách a zvycích uživatelů našich cyklo & in-line stezek a cyklotras. Seriózní čísla by rádi získali rovněž projektanti a investoři infrastruktury i manažeři dalších regionů České republiky. Například zájem veřejnosti o trendové terénní stezky a singltraily pro horská kola můžeme zatím jen odhadovat. A to je pro efektivní výstavbu a marketing málo, dodává. V Německu a Rakousku probíhají průzkumy zaměřené na cyklisty každý rok a o jejich výsledky je velký zájem, říká odborník na cykloturistiku Daniel Mourek z týmu národního cyklokoordinátora. U nás máme zatím jen k dispozici čísla ze sčítačů na stezkách. Informace o chování a potřebách cykloturistů nám zoufale chybí. Přitom například v Německu jsou jedním z klíčových argumentů pro podporu udržitelných forem cestovního ruchu, argumentuje Mourek. Česká republika je pro zahraniční turistické centrály se svým potenciálem cyklistů silnou zdrojovou destinací. Naše cyklisty a in-line bruslaře lákají za hranice hlavně z Rakouska, uvádí ředitel odboru výzkumu, inovací a trendů agentury CzechTourism Mojmír Mikula. Cykloturistika je přitom významným segmentem domácího cestovního ruchu a my bychom měli zjistit, kde a jak můžeme tuto oblast posílit například vhodným marketingem, či úpravou dotačních programů, dodává Mikula. První národní cyklo a in-line průzkum probíhá formou on-line dotazníku na stránkách V termínu od do by ho mělo vyplnit nejméně respondentů z řad veřejnosti. Motivací k tomu jim má být množství cen, které věnovali sponzoři průzkumu. Respondent bude mít možnost získat například jeden z víkendových pobytů pro dva nebo jiné zajímavé cyklistické dárky. Silnou oporou průzkumu budou i partnerské internetové portály zaměřující se na cyklistiku, in-line bruslení či aktivní turistiku obecně. Na svých stránkách budou vyzývat uživatele stezek, aby sdělili své názory a iniciovali tak změny, které jim ve výsledku pomohou k tomu, aby se jim lépe jezdilo, dodala Jitka Vrtalová z řešitelského týmu. Jsem velmi rád, že průzkum vznikl a moc si vážím přístupu agentury CzechTourism, která jej bez váhání zaštítila. Konečně budeme moci získat konkrétní a podložené názory veřejnosti, jež budou určitě zajímavé nejen pro odbornou, ale rovněž pro laickou veřejnost. Vždyť kdo by nechtěl vědět, jaké terény, regiony a služby jsou nejvíce v oblibě a poptávané, kolik řádově ujede průměrný český cykloturista za rok apod.? Prostě: vyplň a budeš jezdit líp!, s neskrývaným nadšením zakončuje sloganem průzkumu národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Za realizační tým RNDr. Renata Šedová, autorka a vedoucí průzkumu

15 Žamberské LISTY 15 Obec Česká Rybná nabízí od k pronájmu Pohostinství v České Rybné. žádosti zasílejte do na adresu: Obec Česká Rybná 78 Bližší informace na tel , OBEC ORLIČKY nabízí pronájem bytu 3+1, kategorie: I., nadzemní podlaží 3, celková plocha bytu celkem: 84,4m 2. Adresa bytu: Orličky čp.176 Základní nájemné (bez elektřiny a odpadů): 2.867,-Kč Kontakt: tel KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel PRONAJMU byt 2+ kk v nízkoenergetickém domě v Žamberku, Nádražní 1524, II.nadzemní podlaží, balkon. Kontakt: tel PRODÁM družstevní byt 1+2 v Těchoníně, plynové vytápění, kuchyňská linka, členský podíl v ceně. K nastěhování od nebo i dříve. Cena: ,- Kč. Kontakt: tel PRODÁM starší obývací stěnu mahagon. 8 dílů, 350x215x45cm. Sedačku tmavou, rozkládací, 2 křesla, 2 taburety. Cena 4+2 tis. Kč. Foto zašlu na . Kontakt: tel PRODÁM zahradu v Sadě míru v Žamberku. Nejvyšší nabídce. Cena k jednání dohoda možná. Kontakt: tel (po18. hod.) ZDRAVOTNÍ SESTRA hledá HPP. Řid. pr.sk.b. Kontakt: tel PRONAJMU KANCELÁŘ 45 m 2 na Masarykově nám. v Žamberku. Kontakt: tel MÁTE POSTIŽENÉ DÍTĚ? Zajistím asistenční služby. Kontakt: tel Pěstitelská pálenice Dlouhoňovice oznamuje, že zahájila sezonu. Přejímku ovoce k pálení provádí každou sobotu od 15:00 hod. Informace na tel malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce

16 16 Žamberské LISTY tel.: , , ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY KOBERCŮ U KASÁREN v Žamberku NABÍZÍME: KOBERCE, PLOVOUCÍ PODLAHY, PVC, KUSOVÉ KOBERCE, BĚHOUNY, TKANÉ KOBEREČKY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA PODLAHY A JINÉ DOPLŇKY. ENTLUJEME KOBERCE NA MÍRU, MOŽNOST DO- PRAVY A POKLÁDKY, MOŽNOST PLATBY KARTOU. Otevřeno: Po-pá 9:12:00 13:00-17:00 hod., Sobota: 9:00 12:00 hod. K návštěvě Vás zve Jiřina Bárnetová, tel firma VÍTEK Dlouhoňovice nabízí tyto služby a prodej: přistavení a odvoz kontejnerů uskladnění zeminy a stavební suti práce s jeřábem AD 80 doprava písku a štěrku (1-30 tun) doprava stavebního materiálu zemní práce bagrem JCB prodej písku: betonářský štěrku: maltařský křemičitý, bílý (zásyp zám. dlažby) 0-4 mm, 4-8 mm 8-22 mm, mm okrasný kačírek, mulčovací kůra kontakt: Milan Vítek Dlouhoňovice tel KORÁLKY KOMPONENTY Prodejní sklad Slatina nad Zdobnicí (naproti konzumu) Otevřeno každé úterý od hod., v pátek od hod. Při odebrání určitého množství zboží - výrazná sleva Informace na tel Možnost dárkových poukázek. ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , Uzávěrka č. 16/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Číslo vyhlášky: 2/2009 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 2/2009 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 2/2009, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 1/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 2/2009 Vydání

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 18.4.2011 Přítomno: 13 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/5/68/2011/IV

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 17.12.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 410. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ 2018 2020 Obsah Úvod 3 Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 2016.. 3 Současnost rozpočet na rok 2017 6 Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH Obsah: údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za ZM města KRNOVA SS 10/12/Za U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. února 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 283/10-327/10

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2417/47/15 NEMOVITÉ VĚCI: Spoluvlastnické podíly ve výši 1/12 na pozemcích parcelní čísla 992 a 994/1v katastrálním území Přelouč Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice,

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní D. M.

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní D. M. Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Z á p i s. Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne

Z á p i s. Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne Z á p i s Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne 28.6.2012 Účast: dle prezenční listiny Ověřitelé zápisu: Radek Jelínek,Václav Čubr Program: l. Zahájení, jmenování ověřitelů 2. Schválení

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více