Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,"

Transkript

1 UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA: gr. Jana Ildžvá OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ZA 1. ROČ. Rzlišuje zvukvu a graficku pdbu slva, člení slva na hlásky, dlišuje dluhé a krátké samhlásky. Przumí písemným neb mluveným pkynům přiměřené slžitsti. V krátkých mluvených prjevech žák správně dýchá a vlí vhdné temp řeči. Čte a přednáší zpaměti ve vhdném frázvání a tempu literární texty přiměřené věku. Pracuje tvřivě s textem pdle pkynů učitele. Seřadí ilustrace pdle dějvé pslupnsti a vypráví pdle nich jednduchý příběh. Vyjadřuje své pcity z přečtenéh textu. Zapíše správné tvary číslic a písmen, správně spjuje písmena i slabiky, kntrluje vlastní písemný prjev. Zvládá základní hygienické návyky spjené se psaním. ĚSÍC JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ KOPETENCE PRŮŘEZOVÁ TÉATA EZIPŘED. VZTAHY ZÁŘÍ Pznávání vlastníh mngramu, fnetické hry, hláskvý sklad a Rzvj řečvých dvednstí. Rzvj sluchvéh vnímání. Správný úchp, kresebné cviky k uvlnění ruky a zápěstí, vybarvvání, -OSOB.A SOC. -VÝCH. K YŠLENÍ V EVR. A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH -ULTIKULTURNÍ VÝCH. -výrba písmen pvídání škle

2 ŘÍJEN LISTOPAD rzklad slv, izlace první hlásky, rzlišvání dluhých a krátkých samhlásek. Seznámení s větu. Fnetické hry, anylýza a syntéza slv, rzlišvání délky samhlásky. Říkadla a verše. Klasická lidvá phádka, phádkvé bytsti, vítězství dbra nad zlem.. Říkadla a básně. Pezie pr děti rým, třídění pdle námětu. Dramatizace phádky O veliké řepě. Cvičení na rzvj sluchvéh vnímání, dechvá cvičení. Hry se slvy přesmyčky. Prcvičvání sustředěnsti, záměrné pzrnsti a paměti. Hlásky a písmena: O,S,B,U,A. 1.stupeň syntézy dknalá analýza a syntéza-záměna suhlásky i samhlásky. Rytmizace slv na slabiky-princip jednslabičnsti. Hlásky a písmena: L,,E,I. Druhý stupeň syntézy.třipísmenkvá a čtyřpísmenkvá slva. Syntéza. Hlasité čtení ze slabikáře.hrmadné čtení-intnace. Dknalé rzlišvání krátkých a dluhých samhlásek. Hlásky a písmena T,P,J,N,Y.. mdelvání písmen. Švihy, ddržvání sklnu u švihů. Přecházíme ze švihů na tahy, sledujeme správnst umístění v řádku. Nácvik kliček, Učíme se psát malé l,i,e. Vzrné psaní. Píšeme číslice 0,1,2,3,4,5. Přechd d uvlňvacích cviků k prvkům písmen. Příprava na psaní perem. Orientace v liniatuře -YŠL, A ŘEŠ.PROB. -VÝCH.K YŠLENÍ V ČVR.A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH -ENVIROENTÁLNÍ -OSOB.A SOC. -VÝCH.DE.OBČANA -EVNIROENTÁLNÍ V. TV ilustrace phádky O řepě /pčítání, řazení/ PROSINEC Vyprávění phádek pdle brázkvé snvy. Pslech příběhů a jejich dmýšlení. Vánce, Dknalé rzlišvání dluhých a krátkých samhlásek, nácvik slv s předlžku-čtení se správným akcentem, Cviky pr nácvik písmen. prjevu pdle písanky. Opis, přepis pdle -PESONÁLNÍ A SOC. -VÝCH.DE.OBČANA -ULTIKULTURNÍ VÝCH. HV zpěv kled

3 vánční zvyky, kledy. Hry a cvičení na upevňvání sluchvéh vnímání, PLO. čtení ze slabikáře. Skládání slv na destičce typu: TRKAL, BRKAL,.. Hlásky a písmena D,K,R,Z. tabule. Diktát jedntlivých psacích písmen. Individuální dcvičvání. LEDEN Obrázky a ilustrace z knih a časpisů. Ilustrace a ilustrátři pr děti. Frmy splečenskéh styku prsba, pděkvání, mluva, blahpřání, sdělvání krátkých zpráv. Fnetické hry a cvičení, sklad a rzklad slv Upevňvání sluchvéh rzlišvání, PLO. Čtení z učebnice, tabule, karet. Tvření vět, zdknalvání čtení. Kntrla kvality a kvantity čtení. Hlásky a písmena D,R,V,J,Ž. Hrmadné čtení kmbinujeme s individuálním. prjevu pdle písanek. Opis, přepis pdle tabule, cvičný diktát jedntlivých písmen a krátkých fneticky jednduchých slv. Upevňvání a rzvj grafmtrických schpnstí. -PERS.A SOC. TV - ukázky ilustrací /H. Zmatlíkvá, A. Brn a další/ ÚNOR Dětské časpisy. Příběhy a phádky zvířátkách v dětské literatuře. Rzvj slvní zásby. Vyprávění pdle brázkvé snvy. Fnetické hry a Čtení z učebnice, tabule, karet. Zdknalvání intnace.nezrychlvat čtení-vlnější temp dcílíme hrmadným čtením. Hlásky a písmena:c,č,ž,ř,g,h, prjevu pdle písanek. Opis, přepis pdle tabule, cvičný diktát jedntlivých písmen a krátkých fneticky jednduchých slv. Upevňvání a rzvj -ENVIROENTÁLNÍ prjekt zvířatech

4 cvičení, upevňvání sluchvéh rzlišvání, PLO. CH. grafmtrických schpnstí. BŘEZEN Březen měsíc knihy. Besede ve šklní knihvně. Jazyklamy. Knihy se zvířecím hrdinu, básně, písně, hádanky. Prcvičvání interpunkce. Przumění a reprdukce textu. Přednes básně na téma jar. Dramatizace phádky. Prcvičujeme DI, TI, NI. prjevu pdle písanek -ENVIROENTÁLNÍ prjekt zvířatech - tvrba krále zvířat DUBEN Veršvané phádky, dramatizace. Příběh s dětským hrdinu. Kladné a záprné vlastnsti dětských hrdinů. Význam slv. Zdknalvání správné techniky čtení, intnace, przumění, reprdukce textu,čtení psacích vět. DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ. Nácvik a psaní nvých písmen, slv, vět pdle písanek. -PERS.A SOC. DOVED. -ENVIROENTÁLNÍ V. -EDIÁLNÍ KVĚTEN Pslech phádek. Vyprávění phádek. Hádanky, rzpčitadla, básně jejich rzlišení. Imprvizvané scénky na dané téma. Zdknalvání správné techniky čtení, intnace, przumění, reprdukce textu. Upevňvání slv bez hláskvání. Básně ke dni matek. Nácvik a psaní nvých písmen, slv, vět pdle písanek. -PERS.A SOC. DOVED. -YŠ.A ŘEŠ.PROB. -ENVIROENTÁLNÍ -EDIÁLNÍ přání ke dni matek číselná řada

5 ČERVEN Opakvání- věta, slv, hláska. Nadpis, článek, řádek. Báseň, říkadl, hádanka. Vyprávění phádky. Čtení slv s předlžkami. Hledání infrmací v textu. Dpručení četby na prázdniny. Ď,Ť,Ň, DI,TI,NI,DY,TY,NY. Nácvik a psaní nvých písmen slv, vět pdle písanek -YŠ.A ŘEŠ.PROB. -OBČASNSKÉ POSTOJE -OSOB.A SOC. -VÝCH.K YŠLENÍ V EVR. A GLOB.SOUVISLOSTEHC -ENVIROENTÁLNÍ V. -EDIÁLNÍ hledání infrmací

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 4.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový pán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více