VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013. Základní charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 Základní charakteristika školy Střední umělecká škola varhanářská o.p.s., Revoluční 54, KRNOV, PSČ , tel./fax , www stránky školy : Právní forma : Obecně prospěšná společnost IČO Identifikátor právnické osoby Zřizovatel : RIEGER-KLOSS VARHANY s.r.o. KRNOV, Revoluční 56, PSČ IČO Datum zápisu v obch.rejstříku : Krajským obchodním soudem v Ostravě Ředitelka školy : Ing.Jana Kypúsová Obory výuky JKPOV : IZO , denní studium, délka studia 4 roky M/18 uměleckořemeslná stavba varhan L/06 uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů M/11 design interiéru- konstrukce a tvorba nábytku Druh školy : střední škola Charakteristika studia : střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum zařazení do sítě škol : Č.j. posledního rozhodnutí : 6179/ Správní rada o.p.s. : Předseda Ing. Jaroslav Baleja Členové Ing. Pavlína Říhová JUDr.Ing.Karel Nedbálek,Ph.D. 1

2 Školská rada SUŠV : Předseda Jiří Holinka Členové Margita Bradová Ing. Jaroslav Baleja Pavla Táborská- za rodiče Lukáš Suchánek za žáky Údaje o pracovnících školy Stálí zaměstnanci na celý nebo částečný úvazek: - ředitelka školy,učitelka odbor.předmětů Jana Kypúsová,Ing. - zástupce ředitele pro praxi,učitel odbor.předmětů, prevence sociálně- patologických jevů - zástupce ředitele pro teorii,učitel IVT, technického kreslení,počítačové grafiky správce počítačové sítě - administrativa,archivace,inventarizace, výuka ekonomiky,účetnictví,školné,dotace - mzdová a personální agenda,dotace, výkazy Jiří Holinka Ing.Radovan Vladík,Ph.D Vladimíra Kánská,Bc. Stanislava Vychronová 2

3 Externí pracovníci, zaměstnaní na dohody : Pospíšilová Marie, Mgr. český jazyk Merenusová Miloslava,Mgr.- německý jazyk, IV.roč. Kalová Daniela - německý jazyk, II.roč. Stříž Jan - anglický jazyk,ii.,iv.roč. Daňková Milada - anglický jazyk II.roč. Harasim Horst - stavba varhan IV.roč. Krátký Jiří, Bc. - dějiny umění,stavba varhan II.roč. Zatloukal Zdeněk,Mgr. - matematika II.,IV.roč., cv.elektro- II.roč. Macháčková Ludmila,Ing. počítačová grafika II.roč. konstrukce,navrhování IV.roč. Kratochvíl Tomáš, Mgr. - tělesná výchova Charousková Renata - výtvarná příprava Fajkusová Jana, Mgr - chemie II.roč. Machurová Marie - uklízecí práce Župka Josef Hynek údržbářské práce a)celkové počty pracovníkù: osob/přepočtených pracovníkù 2011/ /2013 Pedagogů celkem 14 / 5, / 4,607 Učitelé 13 / 4, / 3,893 Mistři odborná praxe 1 / 1,000 1 / 0,714 Nepedagogové celkem 4 / 1,787 4 / 1,637 Z toho správa a THP 2 / 1,312 2 / 1,281 Pracovníci ŠJ 0 / 0 0 / 0 Celkem zaměstnanci 17 / 6, / 6,244 3

4 Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů naší obecně prospěšné společnosti je třeba hodnotit ve dvou rovinách. 1. Všeobecně vzdělávací předměty jsou vyučovány aprobovanými učiteli z jiných středních škol v Krnově. 2. Odborné předměty jsou vyučovány špičkovými odborníky v oboru řemeslné stavby varhan,výroby hudebních nástrojů, konstrukce a tvorby nábytku, kteří mají zkušenosti s praktickými činnostmi. Odborné předměty jsou vyučovány odborníky,kteří jsou schopni dát studentům specifické vědomosti a praktické znalosti.vedle zkušených odborníků část výuky zajišťujeme už vlastními absolventy, kteří vystudovali příbuzné obory na VŠ( muzeologie, teorie hudby). Další vzdělávání pedagogických pracovníků i nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy proběhlo v těchto oblastech : školení bezpečnosti a požární ochrany,pracovně-právní legislativa, mzdové účetnictví, nemocenské a důchodové pojištění, obsluha provozu počítačové sítě,základy práce v Inventor systému,školení ESF, granty-další operační programy a jednotlivé výzvy,zákoník práce a jeho aplikace ve školství, vzdělávání v oblasti přípravy na státní maturity ( zadavatelé, hodnotitelé ústní části maturity,školní maturitní komisař,) program evidence Bakalář školní matrika. V příštím období se musíme zaměřit na proškolení pracovníků pro pedagogickou způsobilost,využití IVT a interaktivních technologií ve výuce,nové materiály a technologie v oboru. 4

5 Údaje o vzdělávání žáků Celková kapacita : Skutečný stav studujících na počátku školního roku 2012/2013 bylo 22 žáků. Celková kapacita školy je 30. V průběhu šk. roku přišli 2 žáci a odešli 2 žáci. Na konci šk. roku 2012/2013 měla škola 22 žáků. Klasifikace prospěchu a chování Ve školním roce 2012/2013 ukončilo II. a IV. ročník celkem 20 žáků. II. ročník :prospělo 10 žáků neprospěl 1 žák prospěli do prům.2 2 žáci celkový průměrný prospěch třídy 2,38 výchovná opatření pochvaly 2 žáci IV. ročník : prospělo 10 žáků prospělo do prům. 2 2 žáci neprospěl 1 žák celkový průměrný prospěch třídy 2,4 výchovná opatření pochvaly 1 žák -kázeňská opatření 13 maturitní zkouška: jarní termín prospěli jarní termín 6 žáků 3 žáci 5

6 Stipendium Ve školním roce 2012/2013 bylo uděleno prospěchové stipendium za hodnocení v pololetí. Stipendium obdrželi: 1.pololetí 2.pololetí za prospěch do 1, žáků za prospěch od 1,251 do 1, žáků Celkem stipendium obdrželi 1 žákyně IV.ročníku, 2 žáci II.ročníku Přijímací řízení V tomto školním roce proběhlo přijímací řízení v termínu určeném pro umělecké obory leden 2013.Pro naplnění kapacity vyhlásila škola další kola konání přijímacího řízení. Obor Uměleckořemeslná stavba varhan celkem 3 zájemci - přijato 3,zápisový lístek ke Obor Design interiéru celkem 5 zájemců přijato 4, zápisový lístek ke Obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - celkem 8 zájemců přijato 7, zápisový lístek ke Celkem přijato do I. ročníku 11 žáků. Škola se zúčastnila veletrhů vzdělávání v Krnově a Bruntále,Šumperku, Třinci a Opavě, samostatné prezentace byly v základních školách Krnov, Bruntál,Horní Benešov,Jindřichov,Kravaře a v Polsku v gmine Prószków, Opole. Individuální péče o studenty Malý počet žákù v jednom ročníku umožňuje vyučujícím věnovat se více jednotlivcům při výuce.v odborných předmětech a praktických cvičeních z odborných předmětů jsou vyučujícími využívané nejnovější poznatky v oboru a žáci jsou s nimi seznamováni pomocí videa a audio-techniky.přínosem pro odbornou činnost je i možnost shlédnout praktické činnosti v závodě Rieger- Kloss Varhany s.r.o. ( odlévání Sn-Pb směsi, výroba kovových píšťal, stavby a rekonstrukce varhan v montážním sále).ve spolupráci s dalšími varhanářskými firmami někteří žáci uskutečňují odbornou praxi u těchto firem.část praktických cvičení uskutečňují žáci podle oborů, vytváří výrobky a podílí se na opravách hudebních nástrojů-ukulele, loutny, kytary, portativy, návrhy vybavení do sborovny včetně realizace. 6

7 Aktivita a prezentace školy na veřejnosti Naši žáci se v rámci aktivit města Krnov zapojili do kulturního dění hrou na varhany při různých akcích ( KHS, vánoční vystoupení pro MŠ, pro SOŠ, Den muzeí, prohlídky koncertní síně, vyřazování absolventů ZŠ a SŠ). Na podzim roku 2012 se škola zúčastnila akce Den, kdy svítí Světlušky, pořádaný nadačním fondem Českého rozhlasu. Již tradiční adventní koncert školy se uskutečnil v koncertní síni Sv. Ducha.Koncert byl tentokrát vyvrcholením oslav 20ti letého výročí založení školy. Koncert pro Stromy v týdnu pro Zemi v dubnu 2013 byl součástí aktivit v kampani Krnov-město pro člověka. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na Ekofond Měú Krnov na zakoupení stromů pro podzimní akci Den stromů. Naše škola je zapojena v rámci příhraniční spolupráce Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce v jako kooperační partner v projektu Programu na podporu přehraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko Programu CĺL 3- Zachování varhanní hudby pro budoucí generace. Společně s hlavním německým partnerem, kterým je Ev.Luth.Kirchengemeinde St.Johannis Zittau, se naši žáci zúčastnili 2 worshopů v městě Zittau. V listopadu 2011 byli žáci na 2 workshopech v Zittau, kde se podíleli na rozebírání varhan. Na jaře 2012 byli žáci oboru stavba varhan na odborném workshopu v Drážďanech ve firmě Jehmlich, která provádí restaurování varhan v Zittau. Spolupracujeme s gminou Prószków a Publicznym Gymnaziem v Zimniciach Wielkich v Polsku. V rámci rozšíření výuky a odborných znalostí se žáci zúčastnili těchto aktivit : historická architektura Města Krnov, odborné exkurze a praxe v Českých Budějovicích,výstavy ve Flemmichově vile,výstava Božská hra- Dům umění Ostrava.Návštěva vzdělávacího programu Planeta Země, tajemný svět Ekvádoru a Galapág,vzdělávací a výchovný pořad o účasti našich vojáků v zahraničníéch misích NATO. Divadlo Audience a Vernisáž.Koncert Setkání s duchovní hudbou v klášteře Minoritů v Krnově.Odborná exkurze Citerárium Ostrava. Sportovní akce účast na florbalovém turnaji na gymnáziu v Krnově. Pravidelně využíváme nabídky výstavní síně v Krnově a Flemmichovy vily a navštěvujeme zajímavé výstavy. Škola byla spolupořadatel soutěže Víme jak na to v rámci akce Krnov- město pro člověka, v rámci této akce se žáci účastnili v červnu programu pro MŠ a první stupeň ZŠ v parku s ukázkami aktivit školy. 7

8 Plnění úkolù vyplývajících z pokynu č.j /96-22 MŠMT ČR V rámci boje proti kriminalitě a drogové závislosti byla provedena ve všech třídách beseda o nebezpečí, plynoucím z těchto negativních jevů v naší společnosti.v rámci prevence sociálně-patologických jevů byla uskutečněna společná akce promítání videa o sociálně-patologických jevech. Případy šikany nebyly na naší škole zaznamenány. Žáci byli seznámeni s programem proti šikanování a byla s nimi na toto téma uskutečněna beseda. Po vyučování, ve volném čase, mají žáci možnost bezplatně využívat počítačovou učebnu a hrát na hudební nástroje a v budově školy mají vyčleněnu místnost pro zkoušení hudebních vystoupení. Plnění úkolů podle zákona č.106/1999 Sb.,O svobodném přístupu k informacím -počet žádostí 1 -počet zamítnutí 0 Ve sledovaném období byla podaná jedna žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. informace o výroční zprávě. Údaje o výsledcích vzdělávání zjištěných Českou školní inspekcí a o ostatních kontrolách Provedené kontroly : 1. Ve školním roce 2O12/2013 byla v naší škole provedena kontrola Českou školní inspekcí na hodnocení školních vzdělávacích programů ( ŠVP). Srovnávací analýzou bylo zjištěno, že ŠVP Tvorba strunných nástrojů Krnov a Stavba varhan Krnov jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 2. V tomto školním roce byla provedena kontrola VZP,pracoviště Opava za období 05/ /2012. Závady v kontrolovaném období nebyly zjištěny. 8

9 Vlastní hodnocení školy a řízení kvality školy Škola má zpracovaný plán řízení kvality. V rámci získávání informací jsou prováděny dotazníkové akce pro žáky, rodiče a učitelský sbor jedenkrát za 3 roky.pro další zpracování podkladů pro hodnocení školy byla provedena swot analýza- hodnocení silných a slabých stránek školy. Dokument slouží pro vytváření školních vzdělávacích plánů a pro řízení kvality školy. Další vzdělávání V rámci dalšího vzdělávání je umožněno zájemcům se připravit ke složení jednotlivé maturitní zkoušku z předmětů stavba varhan. Celkem se k maturitní zkoušce z jednoho předmětu stavba varhan přihlásili 2 zájemci. Granty Škola zpracovala a podala tyto žádosti o grant : - Slavnostní koncert k 20. výročí školy Město Krnov Škola zahájila čerpání grantu EU Peníze školám Moderní technologie v klasickém řemesle. Dále se pokračuje ve spolupráci v rámci grantu Cíl 3 s německým partnerem - farností v Zittau. 9

10 Výkon státní správy Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2012 Část I. Výnosy Celkové výnosy v Kč Státní dotace dle zákona 306/1999 Sb Státní dotace nenárokové složky - Státní dotace grant EU peníze školám Státní dotace grant EU Cíl Dotace Město Krnov Poplatky rodiče školné Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy (přijaté úroky) 36 Dary Část II. Náklady Neinvestiční výdaje celkem v Kč Materiálové náklady z toho : výdaje na učební pomůcky spotřeba energií Náklady na mzdy pracovníků Odvody zdravotního a sociál. pojištění Jiné sociální náklady 0 Služby celkem z toho : výdaje na další vzdělávání Ostatní provozní náklady Pokuty a penále 955 Tvorba opravných položek Výsledek hospodaření

11 Přehled celkových nákladů v členění podle druhů spotřeby v tis. Kč Název ukazatele Hlavní Správní Činnost Grant EU Cíl Peníze školám 2025 Dotace M. Krnov 2022 Hospod Celkem A. Náklady I.Spotřebované nákupy celkem z toho: spotřeba materiálu spotřeba energií II.Služby celkem z toho: opravy a udržování cestovné nákl.na reprezentaci ostatní služby III. Osobní náklady celkem z toho: mzdové náklady zákonné pojištění ostatní soc náklady IV. Daně a poplatky celkem V. Ostatní náklady celkem z toho: penále jiné ostatní náklady VI. Odpisy,tvorba rezerv z toho: tvorba opr. položek VII. Poskytnuté příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Účt.třída 5 Náklady celkem

12 Název ukazatele Hlavní Správní Činnost Grant EU Cíl Peníze školám 2025 Dotace M. Krnov 2022 Hospod. Celkem 2122 B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony z toho: vlastní výrobky služby II.Změna stavu nedok výroby III.Aktivace celkem z toho: aktivace DHmM IV.Tržby z prodeje majetku V. Přijaté příspěvky celkem VI.Odpisy, tvorba rezerv VII. Poskytnuté příspěvky z toho dary VIII.Provozní dotace celkem z toho: státní dotace granty EU Město Krnov školné Účt.třída 6 celkem Výsledek hospodaření

13 Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. v Krnově hospodařila v roce 2012 se státní dotací,poskytnutou podle zákona č.306/1999 Sb.,celkem ve výši Kč, která byla určena na poskytování vzdělávání žáků v denním studiu oborů M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan, L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů a M/11 Desing interiéru. Jedná se o vyjímečnou školu s velkými nároky na specifické vědomosti a individuální vzdělávací přístup pedagogů, rozsah a rozmanitost výuky a tím i značné nároky na mzdy především pedagogických pracovníků. Tato okolnost je ještě podtržena nerovnoměrným obsazením jednotlivých ročníků a rozvržením studijních oborů v rámci tříd. Těmto zásadním problémům odpovída struktura čerpání prostředků státní dotace, kdy téměř 68% celého objemu je vyplaceno ve mzdových prostředcích a s tím souvisejícím zákonným zdravotním a sociálním pojištění pedagogických a nepedagogických pracovníků. Zvýšené mzdové a materiálové náklady jsou důsledkem situace, kdy se v rámci jednoho ročníku vyučuje více oborů a žáci se na některé odborné předměty dělí podle oborů do malých skupin. Podstatu ostatních neinvenstičních nákladů tvoří náklady za energie, které se podařilo udržet na úrovní minulého roku i přesto, že praktická cvičení se vyučovaly v budově školy. Podrobnější struktura čerpání neinvestičních nákladů státní dotace je zřejmá z přiložené tabulky. Účelové neinvestiční prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly v těchto letech 100% vyčerpány a byly použity v souladu se stanovenými cíly jednotlivých programů.investiční výdaje škola ve sledovaném roce neměla. Jako každoročně byl škole poskytnut příspěvek z rozpočtu Města Krnova v rámci veřejné finanční podpory na realizaci školního projektu Koncert k 20.letému výročí založení školy ve výši ,- Kč a 4050,-Kč. Celkové náklady na projekt činily ,- Kč, rozdíl proti finanční podpoře Města Krnov byl hrazen z prostředků školného a darů České spořitelny a.s. Ve školním roce 2012/2013 byla zahájena činnost na projektu EU peníze školám s názvem Moderní technologie v klasickém řemesle, reg.č. 6319/34/7.1.5/2012 ( celková výše dotace ,- Kč), v rámci které se čerpaly prostředky na modernizaci PC sestava vybavení počítačové učebny a tvorbu nových výukových programů digitalizovaných učebních materiálů (DUM). Žáci měli rozšířenou výuku počítačové grafiky, celková čerpaná částka činila ,- Kč. 13

14 V průběhu roku pokračovala zahájena činnost v rámci Programu na podporu přehraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko Programu CĺL 3- Zachování varhanní hudby pro budoucí generace. Společně s hlavním německým partnerem, kterým je Ev.Luth.Kirchengemeinde St.Johannis Zittau se naši žáci zúčastnili v měsíci srpnu worshopu v Zittau. Financování tohoto programu zajišťuje zálohově německá strana a vyúčtování nákladů v ČR je podmíněno částkou 7 000,- EUR. Byl proveden povinný audit hospodaření za rok 2012 s výrokem věrného zobrazení nákladů a výnosů a souladu výsledku hospodaření s českými účetními předpisy.( viz příloha). K na vlastní žádost odchází z funkce ředitelky školy ing. Jana Kypúsová, ředitelem SUŠ varhanářské o.p.s. je správní radou jmenován ing. Radovan Vladík,Ph.D. v Krnově Ing. Jana Kypúsová ředitelka školy 14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz Střední

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více