Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Náš svět období 9/2012-8/2015 MŠ nám. 28.října 21 Č.j. : ZSAMS 1400/2012 Projednáno dne: vedení školy: Mgr Ludmila Altmanová Aktualizace: vedoucí učitelka mateřské školy: Vladimíra Šabacká Č.j. : ZSAMS 1392/2013 učitelka mateřské školy: Iveta Vojtišková

2 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy (historie a současnost, budova a prostory, prostředí a okolí, zahrada, tělocvična) 3. Podmínky vzdělávání (věcné, životospráva, psychosociální, organizační, řízení MŠ, personální zajištění, spoluúčast rodičů, zdraví a bezpečnost dětí) 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu (hlavní vzdělávací cíle, dlouhodobé záměry, filosofie školy, metody a formy práce) 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 8. Přílohy: 1. Plán akcí, 2. Plán hospitací, 3. Plán porad a tř. schůzek 1. Identifikační údaje o MŠ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, příspěvková organizace Adresa: nám. 28. října 22, Brno, IČO: Zřizovatel školy: ÚMČ Brno střed, Dominikánská 2 Pracoviště: nám. 28. října 21, Brno Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Altmanová Vedoucí učitelka MŠ: V. Šabacká, Zpracovala: V. Šabacká, I. Vojtišková Telefon: kl. 15 /MŠ/ Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 25 E mailová adresa: Provoz školy : hod 2. Obecná charakteristika školy Historie a současnost Mateřská škola nám. 28.října 21 byla založena v roce 1996 jako jednotřídní mateřská škola. Je součástí Základní školy nám. 28. října 22 v Brně. Prostor získala v místnostech bývalé školní družiny. V současnosti je škola jednotřídní, sídlo má v domě č. 21, v prvním poschodí, v bezprostředním sousedství ZŠ nám. 28.října 22. Budova a prostory v mateřské škole Mateřská škola se nachází v oblasti Brno-střed. Budova byla postavena na počátku 20.století. Vyžaduje postupné investice k celkovému zlepšení jak po stránce technické, tak estetické. Zřizovatel investoval do výměny vstupních dveří budovy, nechal vyměnit i vrata do vnitrobloku. Byly opraveny otlučené omítky, nově instalovány zvonky, natřena vstupní brána ke schodišti MŠ. V roce 2005 zřizovatel rekonstruoval výdejnu stravy. Byla vybudována úklidová komora pro provoz MŠ. V r proběhla rekonstrukce a rozšíření hygienického zázemí dětských WC včetně umyvadel. V r byla vyměněna stará okna v celé budově, v mateřské škole včetně žaluzií a okenní sítě. Byl tak dokonale odhlučněn prostor mateřské školy. Ve školním roce byly realizovány drobnější záměry instalace polic pro ukládání pracovního a výtvarného materiálu, police na nádobí v dětské kuchyňce. Byly pořízeny a instalovány schránky na samostatné ukládání dětských prací. Byl vyklizen a uklizen prostor bývalé keramické dílny, zde vytvořeno zázemí pro ukládání pomůcek pro výchovu a vzdělávání. Od ledna 2013 zajišťuje mateřská škola praní a žehlení pro základní školu. V prostoru bývalé keramické dílny bylo vybudováno zázemí pro praní, sušení a žehlení prádla. Instalována nová pračka. Nejvýznamnější investicí šk. roku byla rekonstrukce osvětlení v herně, šatně a dětském WC. Tím byl splněn dlouhodobý záměr a zajištěny podmínky pro děti dle hygienických norem.

3 Ve druhém poschodí budovy se nachází tři byty nájemníků. Čtvrtý nájemník buduje podkrovní byt v půdních prostorách domu. Vztahy s nájemníky jsou velmi dobré. Pro příští období zůstává dlouhodobým záměrem mateřské školy získat finanční prostředky na dovybavení školky tematickými koutky a nábytkem. Splnění záměru však závisí na finančních možnostech školy a zřizovatele. Prostředí a okolí V sousedství školy je sídlo sanitek rychlé pomoci. Přecházení s dětmi věnujeme maximální pozornost. Zajištění bezpečnosti dětí je naším nejdůležitějším úkolem. V těsné blízkosti MŠ je přechod pro chodce a pěkně upravený parčík s dětským hřištěm. Využíváme jej pro pozorování a zpestření vycházek a pobytů venku, pořádání sportovních aktivit. S oblibou využíváme v čase pobytu venku nedaleký rozsáhlý městský park Lužánky. Možnosti jeho využití pro naše děti jsou pestré ( dopravní a petangové hřiště, bludiště, potůček, dětské hřiště, sochy, pomníky, příroda), Středisko volného času (výstavy a příležitostné akce). Blízké parky chceme využívat i nadále, zpestřovat tak pobyty venku pro rozvoj, inspiraci a relaxaci dětí. Zahrada Ve vnitrobloku budovy základní školy se nachází zahrada mateřské školy. Staré herní prvky, které přes veškerou pravidelnou údržbu podlehly vlivem povětrnostních podmínek zkáze byly odstraněny a nahrazeny novými. V r byla zahrada vybavena novými herními prvky lávka, domeček, pískoviště, hračky pro děti. Děti mohou na kreslení využívat tabuli. Zahrada je ohraničena zdí sousedních nemovitostí, které jsou bohužel v neuspokojivém technickém stavu. Vyjednáváním s majiteli těchto budov bychom rádi docílili technicko-estetického zlepšení stavu. O prázdninách probíhají pravidelně opravy zařízení zahrady. Před každým pobytem na zahradě jsou děti poučeny o bezpečném chování. Pravidla jsou opakována a dbáme na důsledné dodržování. Sekání trávy provádí pan školník. Využíváním zahrady chceme dětem zajistit příjemný pobyt v bezpečném prostoru, volný pohyb a spontánní aktivity, sportovní a relaxační činnosti v co největším rozsahu pro jejich optimální fyzický i psychický rozvoj. Tělocvična Tělocvična není součástí mateřské školy. Nachází se v budově základní školy. Je vybavena potřebným náčiním, mateřská škola využívá také své náčiní přiměřené věku našich dětí. Děti navštěvují tělocvičnu pravidelně s p. učitelkou, zde cvičí a věnují se rozmanitým pohybovým aktivitám. Bezpečnost je zajištěna pravidelnou kontrolou tělocvičny a jejího zařízení. V tělocvičně základní školy probíhá program Cvičeníčko. Není součástí ŠVP PV, je nabídkou pro zájemce jako nadstavbová aktivita. V trendu používání tělocvičny základní školy chceme dále pokračovat pro zlepšování tělesného a pohybového rozvoje dětí a rozvoj návyků zdravého životního stylu. 3. Podmínky vzdělávání - Věcné podmínky

4 Mateřskou školu tvoří 2 herny, ložnice, šatna, toalety dětí, kuchyňka, WC dospělých. Místnosti jsou vhodně propojeny. Děti si zde mohou hrát a pohodlně uspokojovat kolektivní i individuální potřeby. Vybavení hračkami a pomůckami je přiměřené možnostem školy, odpovídá potřebám dětí, jejich věku i počtu. Hračky jsou bezpečné, zdravotně nezávadné, jsou průběžně udržovány, doplňovány. Hračky, hry a herní doplňky jsou uloženy v dosahu dětí tak, aby si je mohly samostatně volit, brát a vyznaly se v jejich uložení. Ve třídě jsou hračky uloženy tematicky, vytváříme koutky, ateliéry, centra aktivit. Práce dětí jsou zpřístupňovány rodičům aktuálními výstavami, nástěnkami, stejně tak portfolio si mohou kdykoli prohlédnout. Vnitřní prostory MŠ splňují hygienické normy dle platných předpisů. Nábytek je postupně vyměňován za nový. Stolky a židle jsou výškově odstupňované. Třída je vybavena novou úložnou sestavou, výtvarným stolem s volně přístupnými materiály a potřebami. Pracujeme s vlastními nápady a realizacemi. V mateřské škole chceme vytvořit bezpečné, prakticky využitelné prostředí, kde mohou děti prožívat čas her a radostí v době, kdy jsou odloučeny od svých rodičů. Vybavení plánujeme doplnit dalším úložným prostorem. Realizace bude záviset na finančních možnostech školy. - Životospráva Životospráva dětí je zajištěna plnohodnotnou a vyváženou stravou, správnou skladbou jídelníčku, dodržováním technologie při manipulaci s potravou a nápoji. Skladbu jídelníčku a přípravu jídla zabezpečuje ŠJ Pellicova. Spolupráce s vedoucí ŠJ p. Šándorovou je velmi dobrá, případné připomínky ke stravě jsou konzultovány a řešeny. Strava se dováží v hygienických přepravních nádobách (várnice, transportní termobox, boxy pro dopravu svačin). Dopravu zajišťuje dopravce pan Neumann. Spolupráce s ním je velmi dobrá. Děti mají k dispozici stále dostatek tekutin ve vlastním hrníčku. Dlouhodobým záměrem je celoživotní návyk příjmu dostatku tekutin pro podporu vlastního zdraví. Děti si samostatně nalévají volně přístupné tekutiny umístěné na pojízdném vozíku. Daří se nám plnit pitný režim při pobytu na školní zahradě, děti chodí pít spontánně, radostně a s chutí. Do jídla děti zásadně nenutíme. Děti si mohou samy nalévat nápoje, rozhodují o množství jídla, které chtějí mít na talíři. Děti se učí, že si mohou kdykoli přidat a že se s jídlem neplýtvá. K naplnění záměru slouží organizační prvky svačina v dosahu, samostatná obsluha v průběhu odpoledních her (při zachování hygienických zásad při stravování), v poledne pak nakládání potravy dle osobního přání. Pravidelný denní řád je přizpůsobován potřebám a aktuální situaci. Každodenně dodržujeme pobyt venku (je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší), dostatek volného pohybu venku i v prostorách MŠ je samozřejmostí. Trend dostatečného pohybu udržujeme, nabízíme cvičení v tělocvičně ZŠ /učitelka, trenér/. Denní režim respektuje individuální potřebu aktivity a odpočinku či spánku. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidnější program. Osobním příkladem nabízíme vzor zdravého životního stylu. Organizujeme pravidelné návštěvu solné jeskyně. Aktivity organizujeme po projednání s rodiči dle zájmu a požadavků. - Psychosociální podmínky Psychosociální podmínky vhodné pro děti, tj. spokojenost, jistotu, pocit bezpečí, vytváříme vlastním přístupem, respektováním potřeb dětí a empatií, nepřetěžujeme a nespěcháme, umožňujeme postupnou adaptaci na prostředí a situaci. Děti mají rovnocenné postavení, nezvýhodňujeme. Volnost a osobní svoboda jsou vyváženy s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Děti se učí chápat a rozumět pravidlům soužití a učí se je respektovat. Pravidla jsou dostupná v grafické podobě. Dospělí se chovají spolehlivě, důvěryhodně. Vztahy budujeme na základě vzájemného respektování, ohleduplnosti, tolerantnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpoře. Děti dostávají jasné a srozumitelné informace. Třída je kamarádským společenstvím, v němž se děti zpravidla rády zdržují. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, počítáme s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka je vybírána dle mentality a potřeb

5 předškolních dětí. Dbáme na přiměřenou náročnost užitečnost a praktickou využitelnost témat. S dětmi sympatizujeme, podporujeme je v jejich samostatných pokusech, reagujeme přiměřeně, vedeme k vlastnímu pozitivnímu hodnocení k osobní spokojenosti. Programově se věnujeme neformálním vztahům dětí ve třídě. Ovlivňujeme prosociálním směrem jakožto osvědčenou prevenci šikany (cílená témata, besedy s policisty ke konkrétnímu tématu, scénky, dramatizace). Vzájemný respekt dětí vůči sobě a právo být respektován je v naší MŠ přirozenou samozřejmostí. Soustavu pravidel budujeme průběžně, vylepšujeme. Vysvětlování a procvičování chceme docílit samozřejmé dodržování nejdůležitějších pravidel dětmi. Pravidla jsou zpracována tak, aby jim děti rozuměly a chápaly, kdy a jak se tato pravidla mají uplatňovat. Naším záměrem je zajistit dětem klidné prožívání života v mateřské škole i mimo ni. Budujeme zdravé sebevědomí (činnosti dětí jsou koncipovány přiměřeně věku tak, aby děti zažívaly pocity úspěšnosti), klademe základy asertivity. Scénkami a praktickými činnostmi, programy s didaktickým cílem a sociálním učením (pozorování, hodnocení, reakce) chceme děti učit vyjednávat s dospělými i jejich vrstevníky. Další pravidla umísťujeme do koutků aktivit (kuchyňka, ložnice mateřské školy) tak, aby si je děti mohly kdykoliv prohlédnout, připomenout a dodržovat. - Organizační podmínky Denní řád umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby scházení dětí, hry podle volby dětí tělovýchovná chvilka, komunitní kruh přesnídávka, výchovně vzdělávací činnost příprava na pobyt venku, pobyt venku hygiena, stolování, odpočinek, pohybová chvilka nabídka klidných činností svačina, hry a činnosti dětí Pedagogické pracovnice se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, děti v MŠ nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených aktivit v denním programu je vyvážený a to včetně činností organizovaných nad rámec běžného programu (logopedická prevence, práce s hlínou keramika, exkurze, divadla, solná jeskyně, cvičeníčko). Děti mají dostatek času pro spontánní hru a její dokončení či pokračování. Činnostmi v mateřské škole chceme podněcovat vlastní aktivitu dětí a experimentování. Děti pracují individuálně, ve skupinách malých, středních či větších. Mají možnost uchýlit se do soukromí a neúčastnit se společných činností. Soukromí mohou děti vyhledat rovněž při osobní hygieně a kdykoliv v průběhu dne. Prostřednictvím praktických scének a situací (vlastní prožitek) si děti uvědomí, své právo na soukromí a totéž právo mají i ostatní děti. Obě učitelky mají ukončené středoškolské pedagogické vzdělání s maturitou, V.Šabacká maturovala kromě SPgŠ ještě na SEŠ, získala také Osvědčení z kurzu logopedické péče pro práci logopedické asistentky, logopedickou prevenci vykonává v mateřské škole ve spolupráci s SPC Veslařská. Ve školním roce byla logopedická péče vykonávána ve spolupráci s Mgr. Pavlou Kratochvílovou, která je pracovnicí ZŠ náměstí. Spolupráce byla účinná, probíhala 1x týdně v prostoru MŠ, děti se velmi zlepšily ve výslovnosti hlásek a byla navázána účinná spolupráce s rodiči (využití osobních konzultací a deníčků). Učitelky v průběhu své pedagogické praxe v mateřské škole zvyšovaly svoji odbornost účastí v akreditovaných kurzech sebevzdělávání v oblasti RVP PV, akreditované kurzy ICT, a v roce 2012 absolvovaly akreditovaný kurz první pomoci, p. učitelka Šabacká se vzdělávala na akreditovaném kurzu logopedické prevence Citoslovce v logopedické prevenci, p. uč. Vojtišková získala osvědčení z akreditovaného kurzu keramiky. Ve šk. roce absolvovala p. uč. Vojtišková kurz Hodnotící aktivity v mateřské škole, obě učitelky se vzdělávala v DVPP společně s pedagogy ZŠ a obě se účastnily kurzu Čas pro sebe.

6 Výchovně vzdělávací působení analyzujeme a hodnotíme. Záměrem je udržet a zvyšovat úroveň výchovně-vzdělávacího působení v mateřské škole. V průběhu roku se mohou děti účastnit laboratoře série praktických pokusů odborně vedených Ing. Martinou Boškovou (obor chemie). Další pokusy např. s vodou či různými jinými materiály jsou zařazovány průběžně v návaznosti na konkrétní témata. Nadále se budeme účastnit akreditovaných kurzů sebevzdělávání. - Řízení MŠ Povinnosti zaměstnanců MŠ jsou vymezeny Náplní práce. Rodiče jsou o výchově a vzdělávání informováni prostřednictvím nástěnek, informační tabule, ústně učitelkami, dopisem. V šatně mateřské školy jsou rodičům zpřístupněny všechny dokumenty související s organizací a výchovně vzdělávací činností v mateřské škole (ŠVP PV, TVP PV, školní řád, vnitřní řád, výroční zpráva, provozní řád, materiál k přiblížení obsahu probíraných témat a podtémat). Spolupracujeme se základní školou. Mateřská škola připravuje programy (v rámci projektu Včasná péče ) pro žáky přípravného ročníku či prvního stupně ZŠ (1. a 2. třída ZŠ). Jsou to mj. ukázky programu připravovaného pro rodiče při příležitosti oslav vánoc, jara, svátku maminek, společné focení. Žáci ZŠ připravují programy pro děti z MŠ. Například Mikuláškou nadílku, hudebně dramatická představení realizovaná v nové dramatické učebně ZŠ, exkurze v prostorách keramické dílny, výtvarné dílny, biologické učebny s jejími vzácnými exponáty, nové kuchyňky, programy ve školní knihovně a klubu. Navštěvujeme pravidelně přípravné ročníky a 1. a 2. ročníky prvního stupně ZŠ. Děti z těchto ročníků připravují také společný program (v rámci projektu Včasná péče ). V šatně MŠ jsou volně přístupné dokumenty o mateřské škole. V MŠ pracujeme jako tým, rodiče zveme ke spoluúčasti, mohou volně vstupovat do třídy, dávat návrhy a náměty ke zpestření výchovně vzdělávacího procesu, účastnit se činností dětí, prohlížet si jejich práce a portfolia, atp. Organizujeme besídky, třídní schůzky, exkurze, návštěvy divadel a kulturních akcí. Rodiče mohou s učitelkami hovořit individuálně a účastnit se na dění a akcích MŠ. Chceme udržovat a rozvíjet spolupráci s rodiči, šířit dobré jméno mateřské školy. Jedním z nástrojů řízení MŠ jsou pedagogické a provozní porady, které jsou plánovány a realizovány dle aktuálních potřeb MŠ. Plánování v MŠ se opírá o předchozí analýzu, využíváme zpětnou vazbu. Mateřská škola spolupracuje s ředitelkou základní školy Mgr. Ludmilou Altmanovou (porady vedení, návštěvy MŠ, hospitace, kontrolní činnost), zástupcem ŘŠ Mgr. Liborem Tománkem (organizační, směrnice, dokumenty, bezpečnost), školníkem p. Altmanem (organizační, bezpečnost, správa zahrady, opravy a údržba v MŠ), zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě MŠ (Základní uměleckou školou Jaroslava Kvapila, Střediskem volného času v Lužánkách, Pedagogicko psychologickou poradnou Kohoutova, Speciálním pedagogickým centrem Veslařská, Mgr. Pavlou Kratochvílovou logopedkou, chemickou inženýrkou Martinou Boškovou). Na přání rodičů pomůžeme zprostředkovat spolupráci s dalšími odborníky dle potřeb jejich dětí. Záměrem mateřské školy je zlepšení podmínek školy - školní zahrada, herna (viz věcné podmínky). - Personální zajištění Učitelka zodpovídá plně za dítě, které jí rodič či zákonný zástupce předal do třídy do doby, kdy dítě předá zpět. V MŠ pracují dvě plně kvalifikované učitelky. Tento kolektiv v MŠ funguje na základě společně vytvořených pravidel. Učitelky se průběžně dále vzdělávají (viz organizační podmínky), své další vzdělávání mohou doložit certifikáty, které jsou uloženy v osobních složkách v kanceláři školy. Služby jsou zajištěny tak, aby děti měly neustále optimální pedagogickou péči. Pracujeme v souladu s RVP PV, společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby pomůžeme rodičům zajistit ve spolupráci s příslušnými odborníky. V MŠ pracují: Vladimíra Šabacká - vedoucí učitelka MŠ Iveta Vojtíšková - učitelka

7 Alena Bošková - školnice MŠ Při nepřítomnosti některé ze zaměstnankyň se vzájemně zastupujeme, příp.může být sjednán zástup, za učitelku - pedagog ZŠ, za p. školnici pracovník ZŠ. Pracovní doba /přímá práce/: Šabacká V. ranní hod, v pátek hod odpolední směna hod tj. 31hod/týden Vojtišková I. ranní hod, v pátek hod odpolední směna hod tj. 31hod/týden Pracovní doba: Bošková A. denně hod tj. 25hod/týden - Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči stavíme na důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektování a ochotě spolupracovat. Spolupracujeme na základě partnerství. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snažíme se jim porozumět a vyhovět. Rodiče se účastní programů v MŠ (besídky, divadla, výlety), vstupují do her a činností svých dětí. Prohlíží si portfolia dětí, konzultují vývoj svých dětí ( adaptace, zrak, řeč, chování, soustředěnost, grafomotorika, psychomotorický...) Mají-li rodiče zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, resp. při řešení vzniklých problémů. Rodiče informujeme o tom, jak jejich dítě prospívá, konzultujeme společný postup při výchově a vzdělávání. Chráníme a respektujeme soukromí rodiny, zachováváme mlčenlivost o vnitřních záležitostech rodiny, jednáme taktně a diskrétně. Rodinnou výchovu podporujeme, nabízíme poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí a osvětové aktivity (Informatorium, Respektovat a být respektován, Kurikulum podpory zdraví). Rodiče se na nás obracejí při zvažování odkladu školní docházky, volbě mimoškolních aktivit, konzultují hudební, výtvarná aj. nadání svých dětí (doporučujeme zařazení do jednotlivých oborů ZUŠ J. Kvapila ve spolupráci s p. uč. Karfusovou ). Spolupráce s rodinou je stěžejní, důvěru rodičů si chceme zasloužit a udržet. Naším záměrem je zvyknout rodiče na možnost sjednání schůzky k rozhovorům o svých dětech v době, kdy učitelka nevykonává přímou práci s dětmi. V tomto smyslu budou rodiče opět informování na třídních schůzkách, při neformálním rozhovoru a nástěnkou v šatně MŠ. Sponzorské dary rodičů rádi přivítáme vzhledem k finanční situaci rezortu školství. Rodiče přinášejí malé sponzorské dary jako např. papír na kreslení, přebytečné hračky, skládačky, příp. výtvarný materiál či starší hračky na zahradu (koloběžky, odrážedla). Chtěli bychom z řad rodičů či firem získat pro mateřskou školu sponzory k postupnému vybavení interiéru MŠ. Na konci šk. roku připravíme pro rodiče CD s fotkami jak si děti hrají, odpočívají, tvoří, cvičí atp. CD obsahuje fotky ze všech akcí mateřské školy (besídky, oslavy, exkurze, divadla, výlety, setí, vycházky, hry na zahradě, sportovní den). - Zdraví a bezpečnost dětí Školní řád základní školy zahrnuje kapitoly o ochraně zdraví a bezpečnosti dětí ve škole/ mateřské škole a jejich ochrany před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Obsahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, specifikuje práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Mateřská škola má tento školní řád doplněn vnitřním řádem mateřské školy, rodiče svým podpisem stvrzují, že byli s vnitřním řádem řádně seznámení na první třídní schůzce k zahájení školního roku. Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu svěřených dětí jako nejdůležitější a základní podmínku výchovně vzdělávací práce. Rodiče jsou povinni předat své dítě učitelce do třídy a učitelka za dítě zodpovídá do okamžiku předání dítěte zpět zákonnému zástupci či písemně pověřené osobě, k tomu účelu slouží formulář - zmocnění, který rodiče dostávají na počátku docházky dítěte do mateřské školy. S dětmi pravidelně hovoříme o nutnosti starat se o své zdraví a bezpečí. K tomu využíváme rozhovory, scénky, didakticky zacílená témata, sociální učení, pozorování a hodnocení, besedy a preventivní programy Policie ČR, která s naší školou

8 spolupracuje. Dlouhodobým záměrem MŠ je, aby děti automaticky dodržovaly pravidla, zásady prevence onemocnění, pečovaly o své zdraví a bezpečí. 4. Organizace vzdělávání Mateřská škola je v prvním poschodí budovy, vstup na schodiště je zabezpečen zamykatelnou mříží. Vstupy do MŠ a třídy jsou opatřeny bezpečnostními zámky. V MŠ jsou dvě větší místnosti herna-jídelna a místnost pro odpočinek, ve třetí - menší místnosti mají děti hrací kout domácnost. Tyto místnosti slouží ke hrám, stolování, odpočinku, pohybovým činnostem, výchovně vzdělávací činnosti. Hned u vstupu do MŠ je šatna dětí. Z této šatny lze vstoupit do kuchyňky určené k rozdělování stravy. Strava je do MŠ dovážena z ŠJ Pellicova. Ze šatny se vstupuje do umývárny a na WC dětí. Toaleta pro dospělé je hned u vstupu do MŠ. Do herny se vchází ze šatny dětí. V ložnici vlevo za hernou mohou děti spát nebo odpočívat. Do MŠ jsou přijímány 3-6leté děti, jejichž rodiče podali řádně vyplněnou přihlášku. Zápis dětí do MŠ se koná na konci měsíce ledna, pokut to dovoluje kapacita školy, je možné zapsat dítě i v průběhu školního roku. V přijímacím řízení mají ze zákona přednost předškolní děti. Děti v posledním ročníku vzdělávání v MŠ mají právo na bezplatné vzdělávání. Dalším kritériem pro přijímací řízení je bydliště Brno-střed a starší sourozenci v MŠ. Pokud to umožňuje kapacita MŠ, jsou přijímány i děti z jiných městských částí a děti mladší. Záměrem pro přijímání dětí do budoucna je elektronický zápis, který má zajistit spravedlivé podmínky pro všechny zájemce o přijetí do mateřské školy. V naší mateřské škole je povolena výjimka v počtu přijatých dětí Třída dětí je věkově smíšená. Individuální potřeby (hygienické, odpočinek a aktivity..) jsou při všech činnostech v mateřské škole zohledňovány. Starší děti učíme chápat co znamená ohleduplnost a tolerance k mladším. Zjišťují, jak důležitá vzájemná pomoc, co znamená solidarita. Zde se uplatňuje v maximální míře spontánní sociální učení. Vedeme k uvědomění si různých potřeb dětí v kolektivu. Mladší děti získávají inspiraci a vzor ve starších dětech. V naší mateřské škole se mimo jiné zaměřujeme na všestranný rozvoj pohybových dovedností (denní cvičení, cvičení v tělocvičně ZŠ, nástavbová aktivita Cvičeníčko), logopedickou prevenci, práci s hlínou keramiku. Pří činnostech dětí v mateřské škole uplatňujeme integrovaný přístup. Integrované bloky vychází ze života dětí, nabízí mnoho různých aktivit. Vlastními prožitky získávají děti celkovou zkušenost, kterou využívají ve svém životě prakticky. Dosahují tzv. kompetencí (činnostních výstupů). Pestrostí metod a forem práce s dětmi (prožitkovým, situačním, kooperativním učením a praktickými ukázkami) chceme dále prohlubovat vztahy, schopnosti dětí domluvit se a chápat potřeby druhých. Naším záměrem je zaujmout děti pro péči o vlastní zdraví, bezpečnost, zvyšovat vzájemnou ohleduplnost a respekt. 5. Charakteristika vzdělávacího programu Výchovu a vzdělávání v MŠ plánujeme s ohledem na možnosti a potřeby dětí. Naše plánování /Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání/ se opírá o závazný materiál MŠMT, který se nazývá Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Tento program vytyčuje tři hlavní - rámcové cíle předškolního vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání 2. Osvojení základů hodnot na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobních postojů Určuje také klíčové kompetence /soubory elementárních poznatků, dovedností, schopností, postojů a hodnot dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské

9 Z rámcových cílů a jednotlivých oblastí výchovy dítěte (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět) vychází dílčí cíle, kterými vyjadřujeme, co v průběhu předškolního vzdělávání sledujeme a v rozvoji dítěte podporujeme. Z těchto dílčích cílů pak vychází vzdělávací nabídka. Hlavní vzdělávací cíle projektu Náš svět - poznání vlastního těla a jeho možností - rozvíjení myšlení, jazyka a řeči stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností - podporovat duševní pohodu a schopnost komunikace - rozvíjet a podporovat utváření vztahů k vrstevníkům a dospělým - osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje - poznávat přirozené procesy ve společnosti a přírodě - vytvořit základy pro odpovědný přístup k životnímu prostředí Dlouhodobé záměry - vytvoření zdravých životních návyků a postojů na základě poznání a vlastních zkušeností - stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností - získat přiměřenou psychickou zdatnost a odolnost - orientovat se ve společenství ostatních - uplatňovat osvojené návyky a postoje - získat přiměřené povědomí o okolním světě - chovat se odpovědně k životnímu prostředí Filozofie školy Filozofie školy vychází z analýzy podmínek školy, z cílů předškolní výchovy, z hodnocení výchovně vzdělávacího procesu, z vlastního životního postoje a zkušeností pracovnic. V mateřské škole vytváříme a chceme dlouhodobě udržet příjemnou, klidnou a vstřícnou atmosféru rodinného typu jako protiklad neklidné a uspěchané době a životnímu stylu dnešní společnosti. Získáním důvěry dětí a jejich rodičů a vytvořením podmínek pro vzdělávání a výchovu dětí chceme zvyšovat efektivitu tohoto procesu. Rozvíjíme proto spolupráci s rodiči, komunikujeme, pozorně vyslechneme jejich názory, vycházíme vstříc dobrým nápadům a splnitelným požadavkům. Metody a formy práce Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Pro děti jsou přirozené metody prožitkového učení, kooperativního učení hrou a činnostmi. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují zvídavost, podněcují radost dětí z učení, získávání zkušeností a dalších dovedností. Situační učení je metoda, založená na vytváření a využití situací poskytujících srozumitelné a praktické ukázky životních souvislostí. Děti se učí v okamžiku, kdy tyto dovednosti potřebují a lépe tak chápou jejich smysl. Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby. V naší mateřské školu je tento princip využíván mj. díky věkově smíšené třídě. Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Oblíbenou formou práce s dětmi je ranní kruh, v něm se děti rády spontánně se projeví, rády popovídají o svých zážitcích z minulých dní, lze jej využít na cílené činnosti, jako např. seznamování s kamarády, navazování vztahů, motivace k dalším činnostem, opakování pravidel, řešení problémů, logopedická prevence či orální praxe. Specifickou formou pro předškolní vzdělávání je didakticky zacílená činnost, která je motivovaná, v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Tyto činnosti mohou probíhají v naší MŠ v menší skupině či individuálně v průběhu činností po celý den. Využíváme možností prvků a vybavení okolních parků k pozorování, zkoumání a využití výše popsaných metod a forem práce k efektivnímu výchovně vzdělávacímu působení v mateřské škole. Didaktický styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, individuální volbě a

10 aktivní účasti dítěte. Chceme být průvodci dítěte za poznáním. V centrech aktivit nabízíme dětem různorodé činnosti, jimiž se mohou bavit, učit procvičovat dovednosti, ověřovat, čeho mohou samostatně docílit. Zde dochází ke spolupráci mezi dětmi. Poznávání a vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků. 6. Vzdělávací obsah Projekt Náš svět vychází z cílů a kompetencí v oblastech vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Je zpracován do integrovaných bloků. V blocích jsou navržena témata, která se vztahují k praktickým životním činnostem a situacím. Integrované bloky jsou časově prostupné, zahrnují vzdělávací obsah, dílčí vzdělávací cíle, konkretizované očekávané výstupy. Vzdělávací obsah naznačuje také okruhy činností dětí a doplňkové činnosti a aktivity dětí. Na počátku roku se děti seznamují s projektem. V průběhu roku se věnujeme jednotlivým tématům, která jsou rozvíjena přiměřeně, s ohledem na zájem a možnosti dětí. Učitelky nabízí zajímavé činnosti ze všech oblastí výchovně vzdělávacího působení. Téma je rozvíjeno dle zájmu dětí, návaznost a opakování se řídí konkrétními potřebami dětí. Rodiče jsou s projektem seznámeni na třídní schůzce v září. Školní výchovně vzdělávací program je přístupný v šatně dětí. Třídní plán je vystavován na nástěnce v šatně dětí dle aktuálních témat. Dlouhodobý záměr: Informovat rodiče o tématech a činnostech, jimiž se děti zaobírají, získat je ke spolupráci. 1. blok - Svět her a hraček Ve všední dny chodím do mateřské školky. Od rána se těším, jak si vyhrajeme s kamarády, odpoledne zase na babičku. Ve školce je to jiné než doma. Máme jiné hračky a hrajeme úplně jiné hry než doma s tátou a mámou. Nejlepší je hraní na zahradě. To se ale musíme obléknout v šatně, aby nám bylo při hraní venku teplo a pohodlně. Téma přispěje k postupné se adaptaci na nové prostředí, jiný režim, nabídne dětem nové možnosti her, seznámí s postupem při oblékání a manipulaci s osobními i společnými věcmi a předměty, připraví základ pro rozlišování času. Seznámí s pravidly soužití v kolektivu, poznají, jak navazovat a udržovat vztahy pozitivním chováním, pomocí. Děti si mohou osvojovat dovednosti k podpoře osobní pohody. Záměr: adaptovat se na nové prostředí, prožívat příjemně a kvalitně čas odloučení od rodiny Navržená témata: Naše školka - seznamování s prostředím mateřské školy - postupná adaptace na nové prostředí - zvládnutí odloučení od rodičů - seznámení s pravidly a režim v mateřské školce - orientace v MŠ, ZŠ, nejbližším okolí MŠ a na školní zahradě Můj domov - uvědomování si rozdílů mezi domovem a školou - rozlišovat role v různém společenství - kdo jsou členové rodiny - co znamená rodinné zázemí - vědět, kde bydlíme, jak vypadá domov Svět her - získat povědomí, jak a kde jsou hračky uloženy - samostatně si hračky brát a vracet na své místo - uvědomovat si konkrétní pravidla, které je nutno dodržovat při konkrétní hře - uvědomovat si možnosti hry a rozvíjet ji - komunikovat a umět se dohodnout Svět kamarádů - seznamování se spolužáky

11 - navazování přátelství, spolupráce, řešení situací - respektovat a tolerance k přání kamaráda, právo na soukromí - společenské chování, pravidla Dílčí cíle: 5.1 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 5.1 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu posilování přirozených poznávacích citů zvídavost, zájem, radost z objevování získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat 5.3 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 5.4 poznávání pravidel společenského soužití, podílet se na jejich spoluvytváření 5.4 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 5.5 seznamování s místem a prostředím, vytváření pozitivního vztahu k němu 5.5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 5.5 pochopení, že změny způsobené lidskou činností, mohou prostředí chránit a zlepšovat ale také poškozovat a ničit Očekávané výstupy: 5.1 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivni návyky (os.hygiena, příjem tekutin a potravin, stolování, péče o své věci, oblékání, svlékání, obouvání) 5.1 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (hračky, pomůcky, úklid, pořádek) vědomě pozorovat, všímat si nového poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory rozhodovat o svých činnostech 5.3 navazovat kontakty s dospělým, překonat stud, komunikovat vhodným způsobem, respektovat ho 5.3 přirozeně komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 5.3 spolupracovat s ostatními 5.3 dodržovat dohodnutá pravidla 5.3 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se o hračky 5.4 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dětmi i dospělými (zdravit, rozloučit se, požádat, poděkovat, pravidla dialogu, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn..) 5.4 pochopit, že každý má ve společenství svou roli (doma, ve školce, ve skupině), podle které je třeba se chovat 5.4 začlenit se do třídy a mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 5.4 adaptovat se na život ve škole, zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy 5.4 vyjednávat s dětmi i dospělými, domluvit se na společném řešení 5.4 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem představení a hodnotit svoje zážitky 5.5 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v jeho životě (mateřská škola, okolí) 5.5 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické činnosti, které se doma i ve škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně 5.5 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají ovlivňují vlastní zdraví i životní

12 prostředí Konkretizované očekávané výstupy: - pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony - samostatně se oblékat a svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky - samostatně jíst, použít příbor, nalít si nápoj, polévku - postarat se o své osobní věci, hračky, pomůcky - mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí - dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu- řečovou kázeň (naslouchat, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) - rozvíjet a obohacovat hru dle vlastní představivosti a fantazie, improvizovat a hledat náhradní řešení - samostatně se rozhodnout v některých činnostech - projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat - odlišit hru od systematické povinnosti - přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) - zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi a se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé - samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení - respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých a uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je - umět se rozhodovat o svých činnostech (co udělat, jak se zachovat, co neudělat, co odmítnout, čeho se nezúčastnit) - umět kooperovat, dohodnout se s ostatními - přijmout roli ve hře - nebát se požádat o pomoc, radu - reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit) - plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč) - přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit - přijímat pokyny - přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projevy agrese - projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým - přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, báseň, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) - vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat - chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat - spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem - obhajovat svoje potřeby, postoj, přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení - všímat si, co si druhý přeje a rozdělit o hračky, činnosti, umět počkat nebo se vystřídat - chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová nebo něco jiného umí či neumí - k mladšímu či slabšímu (postiženému) se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat, pomáhat či chránit) - důvěřovat vlastním schopnostem - umět ve styku s ostatními pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci - dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití ve škole a na veřejnosti - chápat podstatu hry a činnosti, pravidla a dodržovat je, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět prohrávat - zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby - pochopit funkci rodiny a jejích členů - reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně, zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídka spolupráce, pomoci, fair play) - orientovat se v rolích a pravidlech společenských skupin a umět jim přizpůsobovat své chování - navazovat vztahy s dětmi a mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet přátelství - projevovat ohleduplnost a zdvořilost k ostatním, vážit si jejich práce i úsilí - pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci - vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé či podnětné atp.

13 - orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co kde je) - mít poznatky z nejrůznějších oblastí života (příroda, jevy a děje, lidé, kultura) - uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují a že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu) - spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 2. blok Svět lidí - Když jsem zdravý, chodím do školky. Když mne něco trápí, utíkám domů. Někdy jsem nemocný. Ale je lepší být zdráv, proto hodně spím a cvičím. Umývám si ruce a jím samé zdravé jídlo. Rád bych věděl, jak vlastně člověk funguje. Ještě nevím, čím budu, až budu velký. Můj tatínek řídí tramvaj a vozí lidi do práce. Babička říká, že svět se moc a moc změnil. Tomu sice ještě nerozumím, ale až vyrostu, půjdu do školy a tam se všechno naučím. V neděli jsme byli s mámou v divadle. Divadlo bylo hodně staré. Starší než moje babička. Cestou domů nám maminka ukázala galerii. Slíbila mi, že tam příště podíváme. Už se těším. Zatím nakreslím nějaký obraz sám. Domov je prostředí, které děti znají nejlépe, mohou o něm hovořit a hrát si na ně. Vlastní prožitky a zkušenosti dětí se stanou základem pro rozvíjení témat. Rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti, kultivujeme smyslové, mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání, paměť pozornost a představivost. Budeme zjišťovat jak vypadá a funguje člověk, co jsou to povinnosti. Zjistíme, kde pracují členové rodiny, co můžeme dělat my. Děti mohou pátrat, jak to bylo dřív. Neznámé předměty, které používali naši předci objevíme v Moravském muzeu v dětském oddělení. Navštívíme galerii, divadlo, budeme pozorovat povolání, dopravu, seznámíme se s možnostmi kulturního vyžití. Záměr: rozvíjení komunikativních dovedností, vnímání, cítění a prožívání vztahů, vytváření povědomí o lidské společnosti a jejím fungování Navržená Témata: Jaký jsem - zjišťujeme jaké je lidské tělo a jeho potřeby - poznáváme sami sebe, vlastnosti, podobnosti, rozdíly - chráníme se před nemocí, nezdravými návyky, závislostmi - moje povinnosti Svět povolání - získáváme povědomí o hodnotě lidské práce - uvědomíme si rozmanitost lidských činností a povolání - povíme si, čím kdo chce být - uvědomíme si nutnost učit se Svět dopravy - zjistíme možnosti dopravy a proč je tak důležitá - procvičíme pravidla bezpečného chování v dopravě - kam můžeme cestovat (města, Evropa, svět) Svět minulosti - budeme zjišťovat jak se cestovalo dříve - zkusíme zjistit, jak člověk pracoval v minulosti (zemědělci, řemesla..) - zeptáme se babiček a dědečků, jak to bylo dříve Svět kultury - těšíme se do divadla - navštívíme galerii - budeme pátrat po dalších možnostech kulturního vyžití (literatura, hudba, architektura) Dílčí cíle: 5.1 uvědomění si vlastního těla 5.1 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 5.1 osvojení poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě

14 5.1 osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví 5.2 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, pojmy, mluvní projev, vyjadřování) 5.2 rozvoj tvořivosti rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od myšlení konkrétně názorného ke slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti přechod od bezděčných forem k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a osobní spokojenosti) 5.3 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 5.3 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 5.3 rozvoj kooperativních dovedností 5.3 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 5.4 rozvoj schopnosti žit ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) přináležet ke společenství třídy, rodiny k ostatním dětem, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 5.4 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 5.5 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji, neustálých proměnách 5.5 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Očekávané výstupy: 5.1 zachovávat správné držení těla 5.1 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překážky, házení a chytání míče, využívat různé náčiní pohybovat se ve skupině dětí) 5.1 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit podle pokynu 5.1 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (narození, růst, proměny), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím pohybem a sportem 5.1 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v běžných a známých situacích neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 5.1 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 5.1 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat a jakým způsobem) 5.2 správně vyslovovat (dech, tempo, intonace) 5.2 porozumět slyšenému (zachytit myšlenku, sledovat děj, zopakovat ve větách ) 5.2 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti, nacházet znaky společné, podobu a rozdíl, charakteristické rysy a vzájemné souvislosti přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje také vyjádřit vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení ve známých a opakujících se situacích a situacích, kterým rozumí ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na

15 nedovolených či zakázaných činnostech apod přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch, vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky uvědomovat si své možnosti i limity (silné i slabé stránky) uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání) rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudbou, pohybem, dramatickou improvizací 5.3 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 5.3 chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní odlišnosti jsou přirozené 5.3 vnímat, co si druhý přeje, či potřebuje, vycházet vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému, mít ohled, soucítit, nabídnout pomoc) 5.3 bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování, apod. 5.3 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat o pomoc pro sebe i druhé děti 5.4 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, na veřejnosti, v mateřské škole) 5.4 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem bez předsudků a s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 5.4 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých. Odmítat společensky nežádoucí chování (nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivitu) chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhnout se takovým jedincům) 5.4 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, vyrábět z různých jiných materiálů, přírodnin aj.) 5.5 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí, jak se prakticky chránit (jak se nebezpečí vyhnout, kam se obrátit o pomoc 5.5 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 5.5 všímat si změn 5.5 porozumět, že změny jsou přirozené, samozřejmé (vše se proměňuje, pohybuje a s tím je nutno počítat), přizpůsobovat se proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole Konkretizované očekávané výstupy: - postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly - běhat, skákat, udržet rovnováhu na jedné noze - vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu - otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace - pohybovat se bezpečně ve skupině dětí - pohybovat se koordinovaně a jistě v různém terénu - pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus - doprovázet pohyb zpěvem - upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

16 - pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí a některé vnitřní orgány - mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách - znát základní zásady zdravého životního stylu (pohyb, sport, hygiena, výživa, činnost a odpočinek, pobyt v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek - uvědomovat si, co je nebezpečné - projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám - chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (šk.hřiště, veřejnost, příroda) - znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci) - vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat) - spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí (příjemné i nepříjemné) - vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu - znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (sdělit své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování známých předmětů - zaregistrovat změny ve svém okolí (změny ve třídě, na kamarádovi, na obrázku) - správně reagovat na akustické signály - odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat - rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (slané, sladké, kyselé, hořké, vůně koření, pochutin) - hmatem rozlišit vlastnosti předmětu (strukturu povrchu), tvar, materiál, množství, velikost - soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (následně reprodukovat), nenechat se vyrušit, neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (vyřešit labyrint), dokončit hru, činnost, (neodbíhat od ní) - tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s nimi, vytvářet různé útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky vlhkých a suchých podkladů - sledovat očima zleva doprava a dle potřeby naopak či v dalších směrech, jmenovat objekty zleva do prava vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů - objevovat význam ilustrací, soch, obrazů - chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle těchto znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva) zobecňovat (vybrat ovoce, zeleninu, nábytek, dopravní prostředky, řešit jednoduché labyrinty, rébusy, hádanky - slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje nápady, experimentovat, některé problémy řešit, pokus omyl - vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a verbalizovat je - projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, leporela), znát některé dětské knihy, vyprávět o nich, informace hledat v encyklopediích - verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit - hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem - přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit - přizpůsobovat se společenství, projevovat zájem o spolupráci - odložit splnění osobních přání na pozdější dobu - odhadnout na co stačí, uvědomovat si, co neumí a chce se naučit (vyhledávat příležitosti, požádat o pomoc) - umět to, co prožívá vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou - navazovat kontakty s dospělým a spolupracovat, respektovat jej, komunikovat vhodným způsobem - obracet se na dospělého o pomoc, radu, atd., rozlišovat vhodnost oslovování (vykání, tykání) - aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat) - vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení - porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo je nadšené - nepříjemný kontakt dokázat odmítnout - uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří) - spoluvytvářet prostředí pohody, nabídnout pomoc, respektovat rozdílné schopnosti - rozlišovat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost,agresivita, vulgarismy - v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění - všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, stavba, atd.) - zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky a využívat různé materiály - vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností - rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět, co se ve známém prostředí děje) - mít poznatky o lidech, jejich životě, o kultuře a technice

17 - chápat základní pravidla chování pro chodce - zajímat se o dění v okolí, všímat si změn, proměny komentovat, přizpůsobit se jim (oblékání), rozlišovat pocity chladu a tepla - vědět, že se stále něco děje, že vše kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje, vnímat to jako samozřejmé a přirozené a tomuto dění se přizpůsobovat 3.blok Svět tradic Už se těším na Mikuláše. Má legrační vousy a dává dobroty. Napřed mu ale musím zazpívat nebo zahrát. U nás doma hraje celá rodina. Já si ještě rozmyslím na co budu hrát. Vánoce jsou jenom jednou za rok. O vánocích zpíváme koledy a posíláme po vodě skořápky. Ale nejraději mám dárky. Někdy je dostávám, ale někdy je i dávám! Když má svátek maminka, něco vyrobím nebo nakreslím. Moje maminka má moc práce. Ale když poprosím, ušije mi pěkný kostým na karneval. Je to velká legrace, když nemohu poznat své kamarády. Velikonoce, to je jiná zábava. Barvíme vajíčka a vymrskáme holky. Co jsou dárky, komu a kdy se dávají. Možnosti uspořádání oslav, společenské vztahy, krása lidových tradic. Prostřednictvím témat rozvíjíme užívání smyslů, vytváříme a upevňujeme citové vztahy k rodině i okolí, podpoříme schopnosti navazování a rozvíjení vztahů. Součástí tématu jsou kulturně estetické činnosti výtvarné, hudební, literární, dramatické. Děti aktivně tvoří, vlastním prožitkem poznají, co znamená obdarovat. Záměr: rozvoj smyslového vnímání, zdatnosti fyzické i psychické, upevňování vztahů k rodině i okolí, rozvoj povědomí o morálních hodnotách ve společnosti Navržená témata: Mikuláš a Vánoce - získáváme zkušenosti o hodnotách materiálních a duševních - obdarováváme své blízké - poznáváme lidové tradice Karneval - máme rádi veselice - připravujeme masky Velikonoce - velikonoční tradice a zvyky - zdobíme školku Svět maminek - maminka nejbližší člověk - jak maminkám uděláme radost a pomáháme Dílčí cíle: 5.1 rozvoj a užívání všech smyslů 5.1 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 5.2 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních, neverbálních) a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (myšlení, řešení problémů, vyjádření) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 5.3 vytváření prosociálních postojů (rozvoj citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) 5.4 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 5.5 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností Očekávaní výstupy:

18 5.1 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 5.1 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 5.1 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluch zvuky, tóny, zrak- tvary aj. znaky čich vůně, chutě, hmatem) 5.1 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (předměty denní potřeby, drobné pomůcky, nástroje, náčiní a materiály, grafický a výtvarný materiál, jednoduché hudební nástroje) 5.2 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 5.2 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění, úsudky ve vhodně zformulovaných větách 5.2 vést rozhovor (naslouchat, vyčkat, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 5.2 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 5.2 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 5.2 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu 5.2 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 5.2 popsat situaci 5.2 chápat slovní vtip a humor řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyvinout volní úsilí soustředit se na činnost a její dokončení respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 5.3 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 5.4 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 5.5 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi Konkretizované očekávané výstupy: - zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení - házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí - užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) - přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů - tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím - vést stopu tužky při kresbě, apod. - pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku) - kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů - sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věc. správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat - předat vzkaz - chápat jednoduché hádanky a vtipy - poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu - poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma) - rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus - rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)

19 - udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech - uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím - zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu - zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho - záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii) - vyjadřovat fantazijní představy - dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu) - vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.) - vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii) - rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení) - rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník - rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší menší, nejmenší největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný) - rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký těžký, lehčí těžší, nejlehčí nejtěžší, stejně těžký) - porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) - jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí - přicházet s vlastními nápady - uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je - odhadnout na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné - rozhodnout sám o svém chování - rozlišovat vhodnost oslovování (vykání, tykání) - využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla) - cítit sounáležitost s ostatními - pojmenovat povahové vlastnosti - cítit se plnohodnotným členem skupiny - být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu - mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav - ctít oslavy narozenin, svátků, slavností

20 4. blok Svět přírody Příroda je všude kolem nás a pořád se mění. Nejen rostlinky u nás na zahrádce a v parku. Ale i zvířátka a mláďátka. Jejich maminky se o ně musí starat úplně stejně, jako se stará maminka o miminko. Víte, že by na Zemi nebyl život, kdyby nebyla voda? A také Slunce. Naše Zeměkoule se otáčí dokola a letí vesmírem. Je těžké pochopit, jak se proměňují roční období. Okolo Zeměkoule jsou hvězdy a planety tak daleko, že si na ně s tatínkem bereme hvězdářský dalekohled, když je chceme pozorovat. Dozvěděl jsem se, že kosmonauti přistáli na Měsíci. Až vyrostu, možná se také stanu kosmonautem. Děti si mohou uvědomit zákonitosti světa přírody. Témata mají probouzet zájem o zvířata, rostliny, Zemi, Zeměkouli, vesmír. Nabídneme náměty k zamyšlení, objevování, praktickému zkoumání a procvičování. Chceme položit základ k chápání vlastních možností, jak se chovat k přírodě a k osvojování základních postojů a hodnot, k uvědomění, že chod přírody, světa a vesmíru neřídí člověk. Záměr: vytváření povědomí o existenci ostatních kultur, pocitu sounáležitosti s přírodou a planetou Zemí Navržená témata: Svět rostlin a zvířat - krásy a zákonitosti přírody - co nám dává příroda a jak ji chránit - poznáváme svět rostlin a zvířat Svět vody - jak počasí ovlivňuje přírodu i člověka - voda - předpoklad života Zeměkoule a vesmír - zákonitosti střídání dne, noci, ročních období - časová posloupnost - co je vesmír, zjistíme, co o něm víme Dílčí cíle: 5.1 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 5.2 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předchází čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové a dramatické) osvojení elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda,čísla) vytváření základů pro práci s informacemi získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 5.3 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 5.4 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí, zvládat jeho změny 5.4 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 5.5 poznávání jiných kultur 5.5 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 5.5 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, planetou Zemí Očekávané výstupy: 5.1 zvládnout pohybové dovednosti, pohybovat se v různém prostředí (sníh, led, písek) 5.1 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji sportovním náčiním, nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Minimální preventivní program. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8.

Minimální preventivní program. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8. Minimální preventivní program Mateřská škola Lidice, okres Kladno Platnost: 1.9. 2015, schválen na pedagogické radě dne 24.8. 2015 Zpracovala: Mgr. Soňa Macháčková 24.8.2015 OBSAH 1.ÚVOD... 3 2. charakteristika

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více