ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou krásné pohádkové děti 1

2 Identifikační údaje o škole : Název: Základní škola a mateřská škola Pernink, okr Karlovy Vary Adresa školy : Karlovarská 118 Pernink Tel IČO : Sídlo mateřské školy : Rennerova 290, Pernink Tel: , Zřizovatel : Obecní úřad Pernink T.G.Masaryka 1 Pernink Tel Fax Ředitel školy : Mgr. Josef Svoboda Právní subject Forma : přspěvková organizace Zpracovali : učitelky mateřské školy Ilona Höhnlová Nikola Doleželová Upraveno a projednáno kolektivem pedagogů pro školní rok 2009/2010 Vydal : ředitel školy Mgr. Josef Svoboda 2

3 Obsah : I. část 1.Charakteristika školy 2. Podmínky vzdělávání 3. Organizace vzdělávání II. část 1.Charakteristika vzdělávacího programu 2.Vzdělávací obsah našeho školního vzdělávacího programu ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU 3.Průběžné cíle školního vzdělávacího programu 4. Doplňující projekty, programy a další aktivity III. část 1. Evaluační systém 2. Seznam příloh 3

4 I.ČÁST OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE, LOKALITA A CHARAKTER BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Objekt mateřské školy se nachází v Rennerově ulici č.p.290, v okrajové části obce Pernink. Je obklopen prostornou zahradou se zelení a dřevěnými hracími prvky. To vše v členitém terénu malebné krušnohorské obce. Naše mateřská škola sídlila do roku 1998 v krásné vile na Blatenské ulici č.p Poté byla z ekonomických důvodů obce přestěhována do budovy školní jídelny v Rennerově ulici č.p.290 a sloučena se základní školou.v těsné blízkosti jsou lesy a velké louky - kde tráví naše děti pobyt venku v opravdové přírodě.kapacita mateřské školy je 25 dětí. Dostupnost mateřské školy je velmi dobrá vozem i chůzí. Škola se skládá ze dvou budov budovy základní školy(karlovarská ul. Č.p. 118) a budovy mateřské školy, školní družiny, jejíž součástí je kuchyně a školní jídelna.( Rennerova 290) VELIKOST MATEŘSKÉ ŠKOLY Naše mateřská škola je jednotřídní a v budově využívá prostory jedné jednotky a pohybovou hernu v prvním patře. Třída má k dispozici hernu ve tvaru písmene U, která slouží ke hrám i chvilkám odpočinku, vlastní sociální zařízení a šatnu pro děti. Prostory jsou přiměřeně prostorné, vhodné ke všem potřebným činnostem. Dle hygienickým norem odpovídá počtu 25 dětí. Dále mateřská škola využívá školní jídelnu základní školy ke stravování, v přízemí budovy, kde je prostor rozdělen dřevěnou stěnou na část určenou dětem základní školy a část pro děti ze školy mateřské. Ta je vybavena stoly a židlemi dle hygienických norem. Součástí mateřské školy je školní zahrada, kterou využívá pro volný pohyb i školní družina. 4

5 2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Naše mateřská škola je účelové zařízení. Budova je po částečné rekonstrukci v dobrém technickém stavu. Mateřská škola je jednotřídní, uzamykatelná jednotka bez vlastní kuchyně, využívá prádelnu v suterénu, kuchyň a jídelnu základní školy v přízemí, vlastní třídu a pohybovou hernu v prvním patře. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení i tělocvičné náčiní odpovídají antropometrickým požadavkům a jsou zdravotně nezávadné. Jednotka se skládá : Šatna dobře vybavená, věšáky pro děti a osobní skříňky Sociální zařízení toalety s paravanem pro soukromí, umyvadla, sprchový kout, věšáky na ručníky Kabinet na materiál výtvarný kabinet, učitelská knihovna Herna světlá prostorná, velikostně vyhovuje počtu 25 dětí. Prostory pro skladování hraček i pomůcek jsou dostatečné. Hračky, knihy a doplňky jsou umístěny viditelně a děti k nim mají volný přístup. Vybavení hračkami, pomůckami, je průběžně obnovováno a doplňováno.. Má nedostatečné prostory pro uskutečňování některých skupinových činností dětí(z tohoto důvodu byla vybudována budově pohybová herna), nemá stálou ložnice (policový systém na lůžkoviny). Na výzdobu školy a třídy využíváme dětské práce. V chodbě i dětské šatně jsou umístěny informační nástěnky pro rodiče a také dostatek ploch na prezentaci dětských prací. V současné době je potřebné vybavit zahradu novými prvky, těch současných je nedostatečné množství. Pohybová herna společný prostor pro ŠD a MŠ,využití pro pohyb,besídky, divadla. 5

6 ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ Dětská výživa je jednou ze stěžejních otázek, kterými se zabýváme. Kvalita, pestrost, chutnost, čerstvost, vhodná skladba jídelníčku děti jsou k jídlu motivovány nenuceni. Zajišťujeme celodenní pitný režim, děti mají nápoje(juice,ovocný čaj) ze školní jídelny po celý den ve třídě a mohou se kdykoliv samy ze svých hrnečků napít. Vhodné rozvržení aktivit a odpočinkových činností, flexibilní řád umožňující organizaci dne uzpůsobit dle potřeb dětí i rodičů. Děti mají dostatek pohybu při každodenním pobytu venku, při kterém je využíván ráz a přírodní nabídka prostředí mateřské školy a okolí nebo zahrady mateřské školy. Odpočinku je vyhrazen čas po obědě, některé děti spí na lehátkách a dětem starším jsou nabízeny klidové činnosti ve třídě. Při pohybu v budově mateřské školy dbáme na bezpečnost při přechodech mezi patry. Prostory jsou dobře větratelné a pravidelně udržovány úklidem. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí. Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující, aktivující a kladně motivující.ve vzájemných vztazích panuje důvěra, tolerance, zdvořilost a vzájemná pomoc. Děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvatem. Je kladen důraz na rodinný ráz vztahů v malé (vesnické) školce. Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a pravidla. Je zajištěn pravidelný denní režim a řád, který umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.v zásadě je vždy možná individuální úprava programu podle potřeb dítěte či rodičů.v denním režimu je respektována potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Dětem je poskytován individuální citlivý adaptační program - Nově přijaté děti mají možnost adaptační doby. To znamená, že dítě po tuto dobu chodí do MŠ po kratších časových úsecích, aby se v klidu přizpůsobilo novému prostředí a situaci. V této době mohou být rodiče po dohodě s p. uč. společně s dětmi ve třídě a účastnit se společných činností. Tato doba může být kratší i delší, podle dítěte, nejdéle však 3 měsíce. Předškolní děti mají možnost v případě neusnutí klidných odpočinkových činností nebo navštěvovat místo odpočinku kroužek. Kolektiv zaměstnanců je dětem vzorem v chování, téměř rodinný. Cílem je dávat dětem co nejvíc, často i nad rámec běžných povinností a to citlivým a mateřským přístupem. 6

7 ORGANIZAČNÍ CHOD A ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Složení dětí ve třídě je heterogenní. Na tomto složení je postaven celý program školy, zejména třídní vzdělávací program. Vzdělávací nabídka třídy je přizpůsobena věku a možnostem dětí. PROVOZNÍ DOBA mateřské školy je do 6,30-16,00 hodin. POČET DĚTÍ ve třídě je 25. Provoz mateřské školy o prázdninách je řešen podle rozhodnutí zřizovatele. (rozsah uzavření stanoví ředitel ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem, omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí vedení školy nejméně dva měsíce předem.) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY : 6, příchod, volné hry a činnosti dětí svačina 9,00-10,00 přímo řízená pedagogická činnost 10,20-11,20 pohybové aktivity a pobyt venku 11,30-12,00 oběd 12,15-14,30 odpočinek, příp.relaxační činnosti 14,45-15,00 svačina 15,00-16,00 volné hry, skupinové činnosti,pohybové aktivity, pobyt venku Režim mateřské školy je pouze orientační a jeho rozvržení se upravuje a mění dle náplně a činností dětí v daném dni či tématu, umožňuje reagovat na potřeby dětí i rodičů. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity. 7

8 ŘÍZENÍ ŠKOLY ředitel zástupce ředitele ved.škol.jíd. školník učitelky / učitelky MŠ prac.šk.jídelny uklizečka v čele školy jako právního subjektu stojí ředitel,který zodpovídá za plnění úkolů organizace, zpracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními pedagogy a řídí mateřskou školu škola se člení na pedagogické pracovníky, provozní pracovníky a pracovníky školní jídelny zástupce ředitele vede kolektiv pedagogů, organizuje služby, podílí se na hospitacích atd. vedoucí školní jídelny vede zaměstnance kuchyně, zodpovídá za kvalitní stravování školník zodpovídá za vedení úklidu a práci uklizečky, v budově a na zahradě a kontroluje její technický stav všichni pedag. pracovníci se účastní ped.rad( 4 x ročně) ředitel zapojuje učitelky do řízení MŠ a respektuje jejich názor MŠ splupracuje se základní školou a zřizovatelem 8

9 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Ředitel : Mgr. Josef Svoboda Zástupce ředitele: Mgr. Miroslav Vojíř Učitelky MŠ : Nikola Doleželová gymnázium, SPgŠ (plný pracovní úvazek) Ilona Höhnlová SPgŠ (částečný pracovní úvazek) Provozní zaměstnanci : Jiří Soukup : školník Naděžda Silná : vedoucí stravování, kuchařka Jana Klimmová : pomocná kuchařka Marie Rödlová : uklizečka Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla dětem vždy a ve všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče. Zaměření učitelek je různorodé. Tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve všech oblastech. Důležitým rysem naší práce je tvořivost a chuť k dalšímu vzdělávání. Učitelky se účastní vzdělávacích akcí pedagogického centra v Karlových Varech.. Zvyšování kvality, týmová práce (spolupráce všech zaměstnanců pedagogických i provozních) Náplň práce v příloze č.1 9

10 SPOLUPRÁCE S RODIČI Vzájemná spolupráce s rodiči je snahou o Otevřené dveře a navození partnerského vztahu. Rodiče mají možnost být s dětmi i učitelkami v co nejužším kontaktu tak, aby to bylo co nejvhodnější pro dítě. Při plánování integrovaných vzdělávacích bloků je dán prostor pro aktivní zapojení rodičů do daného tématu. Snažíme se o dostatek informací pro rodiče o probíhajícím předškolním vzdělávání v různých formách (vývěska, nástěnky,plánujeme webové stánky, individuální schůzky s informacemi o dětech ).Rodiče mají možnost denně konzultovat s jednou nebo druhou učitelkou ve třídě problematiku svého dítěte, možnost získat informace a náměty pro tvořivou činnost v domácím prostředí sledováním výchovné práce učitelky, mají možnost pozorovat dítě ve zcela odlišném prostředí od domova. Kronika pak umožní rodičům prohlédnout si fotografie dětí. V kalendáři našich akcí jsou jak třídní akce, tak akce celoškolní. Při základní a mateřské škole pracuje Školská rada,kterou tvoří zástupci z řad rodičů, obce a školy,která je prostředníkem v komunikaci mezi školou a veřejností. SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Mateřská škola jako součást základní školy připravuje a účastní se řady akcí, aby bylo docíleno utvoření plynulého přechodu z předškolního zařízení k povinné školní docházce.. Příloha č. 2 Plán akcí MŠ 10

11 3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY Heterogenní třída s dětmi ve věku od tří do šesti let.. Na tomto složení je postaven celý (školní) třídní vzdělávací program. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena věku a možnostem dětí. umožňuje dát jim co nejvíce... Pro předškolní děti ve třídě je významnou prioritou kvalitní příprava do základní školy. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Kritéria pro přijetí stanoví ředitel školy, jsou veřejná a v souladu se zákonem 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou 43/2006 Sb. Do mateřské školy mohou být přijímány i děti mladší 3 let a děti se spec. Poruchami,na základě písemné žádosti rodičů,jsou-li splněny podmínky vyjímky z počtu dětí. V současné době, zapisujeme 25 dětí, ve věku od tří do šesti let viz příloha č.3 11

12 II. ČÁST 1. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBECNÉ ZÁMĚRY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou a způsobilou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojení takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny zejména v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. RÁMCOVÉ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Paní učitelky pracují s dětmi v souladu s cíli předškolního vzdělávání a ŠVP je utvořen v souladu s RVP PV *rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání *osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost *získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí VIZE A FILOZOFIE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MOTTO DĚTI MAJÍ SVŮJ KRÁSNÝ POHÁDKOVÝ SVĚT, NÁŠ SVĚT JSOU KRÁSNÉ POHÁDKOVÉ DĚTI Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině vrstevníků i s dětmi mladšími, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi.umět pomoci a respektovat druhého. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina rodiče, prarodiče, sourozenci 12

13 HLAVNÍ CÍL NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé, s rozvinutou fantazii a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat dané úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme zvídavost, aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující příjímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, situačního učení. Jsou využívány metody prožitkového a kooperativního učení. Hry a činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích. Je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat, je podněcována radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je využíváno spontánních nápadu dětí a je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě svého zájmu a vlastní volby. V dostatečné míře je uplatňováno situační učení. Dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Další specifickou formou, kterou v předškolním vzdélávání využíváme, je didakticky zacílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálné. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. 13

14 NÁŠ VZDĚLÁVACÍ OBSAH POCIT BEZPEČÍ A JISTOTY DŮVĚRA A TOLERANCE KAMARÁDSKÉ KLIMA A KOMUNIKACE TVOŘIVOST A FANTAZIE VZTAH K PŘÍRODĚ, TRADICÍM, K MÍSTU KDE ŽIJEME HRA, POHYB A RELAXACE CHUŤ NASLOUCHAT A UČIT SE VŠE NOVÉ UMĚT ODMÍTNOUT A NEUBLÍŽIT ZÁMĚRY NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské) Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální) Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se a poznávat (kompetence k řešení problémů,k učení, komunikativní) VZDĚLÁVACÍ CÍLE Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení. Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací. Podporovat u dětí vytváření sebevědomí a sebedůvěry,citových vazeb, empatie, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí. Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských pravidel a návyků Vytvářet základy estetických dovedností při utváření a vnímání prostředí kolem sebe Podporovat fantazii a tvořivost dítěte Rozvíjet kladný vztah k přírodě, k místu, kde žijí 14 Cíle, které se prolínají celým ŠVP jsou z oblasti: Biologické - dítě a jeho tělo Psychologické - dítě a jeho psychika Interpersonální - dítě a ten druhý Sociálně kulturní - dítě a společnost Ervironmentální - dítě a svět

15 2. VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Tento vzdělávací obsah slouží učitelkám naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky.tvoří jeden integrovaný blok, sestavený na jeden školní rok, který zastřešuje dílčí témata, jež mají společný vodící námět záměrně nejsou dílčí části připraveny na časový úsek, aby rozvržení nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých témat. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celek obsahuje pestrou nabídku témat. Dílčí témata jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností praktických i vzdělávacích. přizpůsoben věku a možnostem dětí. Celek školního programu je tvořen na delší časové období, ale každoročně se mění motivace (námět) v bloku. Třídní program je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky tohoto programu učitelky rozpracují dílčí témata (komnaty v hradu) zpravidla na čtrnáct dní. Ty představují konkrétní nabídku činností pro děti a rodiče se s ním seznamují v maketě hradu a na nástěnkách ve třídě a v šatně, společně s obsahem vzdělávacích cílů pro dané téma. Hlavní cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. 15

16 16 Dílčí cíle : rozvoj psychické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti,fantazie, zájmu, radosti z objevování ) schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet a plně je prožívat seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, rozvoj sebeovládání rozvoj dovedností a schopností posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodině, ve třídě) vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost.) vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Okruhy činností : hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě přípravy a realizace společenských zábav a slavností aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost ) v jednání lidí aktivity umožňující poznat rozmanitosti kultur společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije. rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) Očekávané výstupy : porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad přirozeně komunikovat a udržovat dětská přátelství, odmítnout nepříjemnou komunikaci uvědomovat si práva svoje i a respektovat práva druhých odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory uvědomovat si svou samostatnost, mít vlastní názory a postoje a umět je vyjádřit rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci ne uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn) adaptovat se na život v mateřské škole, přizpůsobit se společnému programu dodržovat pravidla her a činností, hrát fair zacházet šetrně s vlastními cizími pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd

17 PRŮBĚŽNÉ CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tyto cíle nejsou obsahem integrovaného bloku, ale jejich postupné naplňování prolíná každodenními činnostmi a příležitostmi. Sebeobsluha - samostatné oblékání, stolování, hygiena, udržování pořádku v nejbližším okolí. Základní pravidla chování děti si s vedením učitelek vytváří svá pravidla chování, přiměřená věku. Společně dbají na jejich plnění. Tato pravidla znají a respektují i rodiče. Učitelky vedou děti k reakci na pokyny dospělého. Učí dítě umět přiměřeně svému věku ovládat své jednání a vedou děti k hodnocení svého jednání. Starší děti pomáhají mladšímu a jdou jim vzorem. Bezpečná manipulace s hračkami a pomůckami Děti jsou vedeny, aby se pohybovaly v budově školy i na školní zahradě tak, aby neohrozily sebe ani ostatní děti. Je vytvářen šetrný a pozorný vztah k zacházení s hračkami i jiným zařízením mateřské školy. Samostatnost a možnost volby Nejen samostatnost při sebeobsluze, ale i v rozhodování. Učitelky předkládají možnosti k výběru (např. společné činnosti). Rozhodne většina při hlasování skupiny. Také u jednotlivců. Dílčí projekty Dílčí projekty v různých délkách trvání jsou zpracovány v TVP. Projekty představují i výjezdy do města a divadla. Opět využíváme spolupráci rodičů, základní školy i obecního úřadu..otužování a plavání, chov křečka v MŠ 17

18 III. ČÁST 1. PEDAGOGICKÁ EVALUACE Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích. Poznatky takto získané poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a škola je cíleně využívá k zlepšování kvality obecně, zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek. Nejedná se o náhodné hodnocení jevů, ale o proces, který je realizován systematicky Evaluační systém v mateřské škole CO JE evaluace CO BY MĚLO BÝT Při každém evaluačním procesu si musíme ujasnit odpovědi na otázky. CO budeme evaluovat? KDO se bude podílet na evaluaci? JAK, jakými způsoby a metodami budeme evaluovat, s jakými výstupy? KDY budeme evaluovat, v jakých časových intervalech? Evaluace podtémat integrovaného bloku CO? KDY? JAK? KDO? Vyhodnotit naplněni stanovených záměrů, co se podařilo a co ne Vždy po skončení realizace daného tématu Konzultace učitelek Záznam do přehledu výchovné práce,myšlenkové mapy Učitelky 18

19 Evaluace hodnocení dětí CO? KDY? JAK? KDO? Vyhodnocování individuálního rozvoje dětí Nejméně 2x ročně Portfolia Učitelky Evaluace pedagog.pracovníků CO? KDY? JAK? KDO? Zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska používání metod a forem práce průběžně Hospitace, porady, konzultace Učitelky Evaluace personálních zaměstnanců CO? KDY? JAK? KDO? Hodnocení kvality práce podle náplně práce Průběžně, nejméně 1x ročně Písemný zápis Provozní,pedagog,porady rozhovor Ředitel, školník 19

20 Evaluace doplňkového programu CO? KDY? JAK? KDO? Hodnocení ve vztahu ŠVP - RVP Po jeho ukončení Konzultace, analýza Učitelky. Evaluace spolupráce s rodinou CO? KDY? JAK? KDO? Zapojit do spolupráce co nejvíce rodičů 1x ročně Rozhovory s rodiči Schůzky s rodiči Účast rodičů na kultur,akcích školy Pedagog.pracovnice Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem CO? KDY? JAK? KDO? Zapojování mat,školy v akcích ZŠ a zřizovatelem 1 x ročně Výroční zpráva Konzultace s ředitelem Společná vystoupení, soutěžě,výstavy Pedagog.pracovnice 20

21 Evaluace materiálně-tech.podmínek CO? KDY? JAK? KDO? Hodnotit vybavení školy, vybavení třídy, zahrady, pomůckami, hračkami, 1x ročně Veřejná prověrka BOZP Jednání se zřizovatelem Výroční zpráva Jednání se ředitelem Ředitel Na pedagogické radě v červnu bude na základě ověření kvality prostřednictvím vytčené autoevaluace provedena případná korekce ŠVP a TVP. 2. SEZNAM PŘÍLOH 1. Náplně práce pedagogických a provozních zaměstnanců mateřské školy 2. Akce mateřské školy 3. Školní řád MŠ 21

22 Příloha č. 2 AKCE MŠ pro rok Návštěva plaveckého areálu v Potůčkách => hry ve vodě předplavecký výcvik, překonání strachu z vody ( podzim, jaro, léto ) Filmový festival O. Hofmana, doprovodné promítání v kině Pernink Oslava výročí železnice v obci vystoupení dětí a výstava výtvarných prací Měření zraku dětí v MŠ Výročí 75 let založení školy v Perninku Saunování a otužování dětí ( zimní měsíce ) Narozeninové oslavy dětí Výlety do přírody ekologie, čištění lesa, sběr plodů ( krmelec ), Oslavy Dne Zemězasazení stromu v zahradě MŠ, návštěva statku Rybná ( krmení zvěře koně, lamy ) Divadelní a filmová představení, divadlo Husovka-Vánoční představení, Městské divadlo K. Vary Mikulášská nadílka Zpívání u stromečku (1. advent - společná akce s dětmi ze ŠD, Vánoční besídka pro rodiče ) Vánoční pásmo pro rodiče v MŠ Zapojení do akce Špunty pro špunty sběr víček z PET lahví Návštěva počítačové třídy předškolní děti Fotografování dětí Účast na akcích pořádaných ZŠ sportovní den na sněhu, Olympijský den, Zátopkova štafeta, školní akademie, slavnostní otevření multikulturní haly v Perninku Den BESIP spolupráce s Policií ČR ( beseda, dopravní den ) Pálení čarodějnic vítání jara, stavění máje Oslava Dne matek školní akademie, vystoupení pro veřejnost Návštěva 1.třídy s předškoláky Oslava Dne dětí Celodenní výlet Loučení s předškoláky noc v MŠ, celodenní hra s hledáním pokladu Vytvoření tabla pro předškoláky 22

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2015 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více