ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou krásné pohádkové děti 1

2 Identifikační údaje o škole : Název: Základní škola a mateřská škola Pernink, okr Karlovy Vary Adresa školy : Karlovarská 118 Pernink Tel IČO : Sídlo mateřské školy : Rennerova 290, Pernink Tel: , Zřizovatel : Obecní úřad Pernink T.G.Masaryka 1 Pernink Tel Fax Ředitel školy : Mgr. Josef Svoboda Právní subject Forma : přspěvková organizace Zpracovali : učitelky mateřské školy Ilona Höhnlová Nikola Doleželová Upraveno a projednáno kolektivem pedagogů pro školní rok 2009/2010 Vydal : ředitel školy Mgr. Josef Svoboda 2

3 Obsah : I. část 1.Charakteristika školy 2. Podmínky vzdělávání 3. Organizace vzdělávání II. část 1.Charakteristika vzdělávacího programu 2.Vzdělávací obsah našeho školního vzdělávacího programu ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU 3.Průběžné cíle školního vzdělávacího programu 4. Doplňující projekty, programy a další aktivity III. část 1. Evaluační systém 2. Seznam příloh 3

4 I.ČÁST OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE, LOKALITA A CHARAKTER BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY Objekt mateřské školy se nachází v Rennerově ulici č.p.290, v okrajové části obce Pernink. Je obklopen prostornou zahradou se zelení a dřevěnými hracími prvky. To vše v členitém terénu malebné krušnohorské obce. Naše mateřská škola sídlila do roku 1998 v krásné vile na Blatenské ulici č.p Poté byla z ekonomických důvodů obce přestěhována do budovy školní jídelny v Rennerově ulici č.p.290 a sloučena se základní školou.v těsné blízkosti jsou lesy a velké louky - kde tráví naše děti pobyt venku v opravdové přírodě.kapacita mateřské školy je 25 dětí. Dostupnost mateřské školy je velmi dobrá vozem i chůzí. Škola se skládá ze dvou budov budovy základní školy(karlovarská ul. Č.p. 118) a budovy mateřské školy, školní družiny, jejíž součástí je kuchyně a školní jídelna.( Rennerova 290) VELIKOST MATEŘSKÉ ŠKOLY Naše mateřská škola je jednotřídní a v budově využívá prostory jedné jednotky a pohybovou hernu v prvním patře. Třída má k dispozici hernu ve tvaru písmene U, která slouží ke hrám i chvilkám odpočinku, vlastní sociální zařízení a šatnu pro děti. Prostory jsou přiměřeně prostorné, vhodné ke všem potřebným činnostem. Dle hygienickým norem odpovídá počtu 25 dětí. Dále mateřská škola využívá školní jídelnu základní školy ke stravování, v přízemí budovy, kde je prostor rozdělen dřevěnou stěnou na část určenou dětem základní školy a část pro děti ze školy mateřské. Ta je vybavena stoly a židlemi dle hygienických norem. Součástí mateřské školy je školní zahrada, kterou využívá pro volný pohyb i školní družina. 4

5 2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Naše mateřská škola je účelové zařízení. Budova je po částečné rekonstrukci v dobrém technickém stavu. Mateřská škola je jednotřídní, uzamykatelná jednotka bez vlastní kuchyně, využívá prádelnu v suterénu, kuchyň a jídelnu základní školy v přízemí, vlastní třídu a pohybovou hernu v prvním patře. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení i tělocvičné náčiní odpovídají antropometrickým požadavkům a jsou zdravotně nezávadné. Jednotka se skládá : Šatna dobře vybavená, věšáky pro děti a osobní skříňky Sociální zařízení toalety s paravanem pro soukromí, umyvadla, sprchový kout, věšáky na ručníky Kabinet na materiál výtvarný kabinet, učitelská knihovna Herna světlá prostorná, velikostně vyhovuje počtu 25 dětí. Prostory pro skladování hraček i pomůcek jsou dostatečné. Hračky, knihy a doplňky jsou umístěny viditelně a děti k nim mají volný přístup. Vybavení hračkami, pomůckami, je průběžně obnovováno a doplňováno.. Má nedostatečné prostory pro uskutečňování některých skupinových činností dětí(z tohoto důvodu byla vybudována budově pohybová herna), nemá stálou ložnice (policový systém na lůžkoviny). Na výzdobu školy a třídy využíváme dětské práce. V chodbě i dětské šatně jsou umístěny informační nástěnky pro rodiče a také dostatek ploch na prezentaci dětských prací. V současné době je potřebné vybavit zahradu novými prvky, těch současných je nedostatečné množství. Pohybová herna společný prostor pro ŠD a MŠ,využití pro pohyb,besídky, divadla. 5

6 ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ Dětská výživa je jednou ze stěžejních otázek, kterými se zabýváme. Kvalita, pestrost, chutnost, čerstvost, vhodná skladba jídelníčku děti jsou k jídlu motivovány nenuceni. Zajišťujeme celodenní pitný režim, děti mají nápoje(juice,ovocný čaj) ze školní jídelny po celý den ve třídě a mohou se kdykoliv samy ze svých hrnečků napít. Vhodné rozvržení aktivit a odpočinkových činností, flexibilní řád umožňující organizaci dne uzpůsobit dle potřeb dětí i rodičů. Děti mají dostatek pohybu při každodenním pobytu venku, při kterém je využíván ráz a přírodní nabídka prostředí mateřské školy a okolí nebo zahrady mateřské školy. Odpočinku je vyhrazen čas po obědě, některé děti spí na lehátkách a dětem starším jsou nabízeny klidové činnosti ve třídě. Při pohybu v budově mateřské školy dbáme na bezpečnost při přechodech mezi patry. Prostory jsou dobře větratelné a pravidelně udržovány úklidem. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí. Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující, aktivující a kladně motivující.ve vzájemných vztazích panuje důvěra, tolerance, zdvořilost a vzájemná pomoc. Děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvatem. Je kladen důraz na rodinný ráz vztahů v malé (vesnické) školce. Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a pravidla. Je zajištěn pravidelný denní režim a řád, který umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.v zásadě je vždy možná individuální úprava programu podle potřeb dítěte či rodičů.v denním režimu je respektována potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Dětem je poskytován individuální citlivý adaptační program - Nově přijaté děti mají možnost adaptační doby. To znamená, že dítě po tuto dobu chodí do MŠ po kratších časových úsecích, aby se v klidu přizpůsobilo novému prostředí a situaci. V této době mohou být rodiče po dohodě s p. uč. společně s dětmi ve třídě a účastnit se společných činností. Tato doba může být kratší i delší, podle dítěte, nejdéle však 3 měsíce. Předškolní děti mají možnost v případě neusnutí klidných odpočinkových činností nebo navštěvovat místo odpočinku kroužek. Kolektiv zaměstnanců je dětem vzorem v chování, téměř rodinný. Cílem je dávat dětem co nejvíc, často i nad rámec běžných povinností a to citlivým a mateřským přístupem. 6

7 ORGANIZAČNÍ CHOD A ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Složení dětí ve třídě je heterogenní. Na tomto složení je postaven celý program školy, zejména třídní vzdělávací program. Vzdělávací nabídka třídy je přizpůsobena věku a možnostem dětí. PROVOZNÍ DOBA mateřské školy je do 6,30-16,00 hodin. POČET DĚTÍ ve třídě je 25. Provoz mateřské školy o prázdninách je řešen podle rozhodnutí zřizovatele. (rozsah uzavření stanoví ředitel ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem, omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí vedení školy nejméně dva měsíce předem.) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY : 6, příchod, volné hry a činnosti dětí svačina 9,00-10,00 přímo řízená pedagogická činnost 10,20-11,20 pohybové aktivity a pobyt venku 11,30-12,00 oběd 12,15-14,30 odpočinek, příp.relaxační činnosti 14,45-15,00 svačina 15,00-16,00 volné hry, skupinové činnosti,pohybové aktivity, pobyt venku Režim mateřské školy je pouze orientační a jeho rozvržení se upravuje a mění dle náplně a činností dětí v daném dni či tématu, umožňuje reagovat na potřeby dětí i rodičů. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity. 7

8 ŘÍZENÍ ŠKOLY ředitel zástupce ředitele ved.škol.jíd. školník učitelky / učitelky MŠ prac.šk.jídelny uklizečka v čele školy jako právního subjektu stojí ředitel,který zodpovídá za plnění úkolů organizace, zpracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními pedagogy a řídí mateřskou školu škola se člení na pedagogické pracovníky, provozní pracovníky a pracovníky školní jídelny zástupce ředitele vede kolektiv pedagogů, organizuje služby, podílí se na hospitacích atd. vedoucí školní jídelny vede zaměstnance kuchyně, zodpovídá za kvalitní stravování školník zodpovídá za vedení úklidu a práci uklizečky, v budově a na zahradě a kontroluje její technický stav všichni pedag. pracovníci se účastní ped.rad( 4 x ročně) ředitel zapojuje učitelky do řízení MŠ a respektuje jejich názor MŠ splupracuje se základní školou a zřizovatelem 8

9 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Ředitel : Mgr. Josef Svoboda Zástupce ředitele: Mgr. Miroslav Vojíř Učitelky MŠ : Nikola Doleželová gymnázium, SPgŠ (plný pracovní úvazek) Ilona Höhnlová SPgŠ (částečný pracovní úvazek) Provozní zaměstnanci : Jiří Soukup : školník Naděžda Silná : vedoucí stravování, kuchařka Jana Klimmová : pomocná kuchařka Marie Rödlová : uklizečka Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla dětem vždy a ve všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče. Zaměření učitelek je různorodé. Tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve všech oblastech. Důležitým rysem naší práce je tvořivost a chuť k dalšímu vzdělávání. Učitelky se účastní vzdělávacích akcí pedagogického centra v Karlových Varech.. Zvyšování kvality, týmová práce (spolupráce všech zaměstnanců pedagogických i provozních) Náplň práce v příloze č.1 9

10 SPOLUPRÁCE S RODIČI Vzájemná spolupráce s rodiči je snahou o Otevřené dveře a navození partnerského vztahu. Rodiče mají možnost být s dětmi i učitelkami v co nejužším kontaktu tak, aby to bylo co nejvhodnější pro dítě. Při plánování integrovaných vzdělávacích bloků je dán prostor pro aktivní zapojení rodičů do daného tématu. Snažíme se o dostatek informací pro rodiče o probíhajícím předškolním vzdělávání v různých formách (vývěska, nástěnky,plánujeme webové stánky, individuální schůzky s informacemi o dětech ).Rodiče mají možnost denně konzultovat s jednou nebo druhou učitelkou ve třídě problematiku svého dítěte, možnost získat informace a náměty pro tvořivou činnost v domácím prostředí sledováním výchovné práce učitelky, mají možnost pozorovat dítě ve zcela odlišném prostředí od domova. Kronika pak umožní rodičům prohlédnout si fotografie dětí. V kalendáři našich akcí jsou jak třídní akce, tak akce celoškolní. Při základní a mateřské škole pracuje Školská rada,kterou tvoří zástupci z řad rodičů, obce a školy,která je prostředníkem v komunikaci mezi školou a veřejností. SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Mateřská škola jako součást základní školy připravuje a účastní se řady akcí, aby bylo docíleno utvoření plynulého přechodu z předškolního zařízení k povinné školní docházce.. Příloha č. 2 Plán akcí MŠ 10

11 3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY Heterogenní třída s dětmi ve věku od tří do šesti let.. Na tomto složení je postaven celý (školní) třídní vzdělávací program. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena věku a možnostem dětí. umožňuje dát jim co nejvíce... Pro předškolní děti ve třídě je významnou prioritou kvalitní příprava do základní školy. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Kritéria pro přijetí stanoví ředitel školy, jsou veřejná a v souladu se zákonem 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou 43/2006 Sb. Do mateřské školy mohou být přijímány i děti mladší 3 let a děti se spec. Poruchami,na základě písemné žádosti rodičů,jsou-li splněny podmínky vyjímky z počtu dětí. V současné době, zapisujeme 25 dětí, ve věku od tří do šesti let viz příloha č.3 11

12 II. ČÁST 1. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBECNÉ ZÁMĚRY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou a způsobilou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojení takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny zejména v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. RÁMCOVÉ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Paní učitelky pracují s dětmi v souladu s cíli předškolního vzdělávání a ŠVP je utvořen v souladu s RVP PV *rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání *osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost *získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí VIZE A FILOZOFIE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MOTTO DĚTI MAJÍ SVŮJ KRÁSNÝ POHÁDKOVÝ SVĚT, NÁŠ SVĚT JSOU KRÁSNÉ POHÁDKOVÉ DĚTI Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni. Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině vrstevníků i s dětmi mladšími, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi.umět pomoci a respektovat druhého. Naším nejdůležitějším partnerem je rodina rodiče, prarodiče, sourozenci 12

13 HLAVNÍ CÍL NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé, s rozvinutou fantazii a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat dané úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme zvídavost, aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující příjímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, situačního učení. Jsou využívány metody prožitkového a kooperativního učení. Hry a činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích. Je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat, je podněcována radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je využíváno spontánních nápadu dětí a je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě svého zájmu a vlastní volby. V dostatečné míře je uplatňováno situační učení. Dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Další specifickou formou, kterou v předškolním vzdélávání využíváme, je didakticky zacílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálné. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. 13

14 NÁŠ VZDĚLÁVACÍ OBSAH POCIT BEZPEČÍ A JISTOTY DŮVĚRA A TOLERANCE KAMARÁDSKÉ KLIMA A KOMUNIKACE TVOŘIVOST A FANTAZIE VZTAH K PŘÍRODĚ, TRADICÍM, K MÍSTU KDE ŽIJEME HRA, POHYB A RELAXACE CHUŤ NASLOUCHAT A UČIT SE VŠE NOVÉ UMĚT ODMÍTNOUT A NEUBLÍŽIT ZÁMĚRY NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské) Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální) Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se a poznávat (kompetence k řešení problémů,k učení, komunikativní) VZDĚLÁVACÍ CÍLE Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení. Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací. Podporovat u dětí vytváření sebevědomí a sebedůvěry,citových vazeb, empatie, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí. Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských pravidel a návyků Vytvářet základy estetických dovedností při utváření a vnímání prostředí kolem sebe Podporovat fantazii a tvořivost dítěte Rozvíjet kladný vztah k přírodě, k místu, kde žijí 14 Cíle, které se prolínají celým ŠVP jsou z oblasti: Biologické - dítě a jeho tělo Psychologické - dítě a jeho psychika Interpersonální - dítě a ten druhý Sociálně kulturní - dítě a společnost Ervironmentální - dítě a svět

15 2. VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Tento vzdělávací obsah slouží učitelkám naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky.tvoří jeden integrovaný blok, sestavený na jeden školní rok, který zastřešuje dílčí témata, jež mají společný vodící námět záměrně nejsou dílčí části připraveny na časový úsek, aby rozvržení nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých témat. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celek obsahuje pestrou nabídku témat. Dílčí témata jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností praktických i vzdělávacích. přizpůsoben věku a možnostem dětí. Celek školního programu je tvořen na delší časové období, ale každoročně se mění motivace (námět) v bloku. Třídní program je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky tohoto programu učitelky rozpracují dílčí témata (komnaty v hradu) zpravidla na čtrnáct dní. Ty představují konkrétní nabídku činností pro děti a rodiče se s ním seznamují v maketě hradu a na nástěnkách ve třídě a v šatně, společně s obsahem vzdělávacích cílů pro dané téma. Hlavní cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. 15

16 16 Dílčí cíle : rozvoj psychické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti,fantazie, zájmu, radosti z objevování ) schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet a plně je prožívat seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, rozvoj sebeovládání rozvoj dovedností a schopností posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodině, ve třídě) vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost.) vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Okruhy činností : hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě přípravy a realizace společenských zábav a slavností aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost ) v jednání lidí aktivity umožňující poznat rozmanitosti kultur společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije. rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) Očekávané výstupy : porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad přirozeně komunikovat a udržovat dětská přátelství, odmítnout nepříjemnou komunikaci uvědomovat si práva svoje i a respektovat práva druhých odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory uvědomovat si svou samostatnost, mít vlastní názory a postoje a umět je vyjádřit rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci ne uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn) adaptovat se na život v mateřské škole, přizpůsobit se společnému programu dodržovat pravidla her a činností, hrát fair zacházet šetrně s vlastními cizími pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd

17 PRŮBĚŽNÉ CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tyto cíle nejsou obsahem integrovaného bloku, ale jejich postupné naplňování prolíná každodenními činnostmi a příležitostmi. Sebeobsluha - samostatné oblékání, stolování, hygiena, udržování pořádku v nejbližším okolí. Základní pravidla chování děti si s vedením učitelek vytváří svá pravidla chování, přiměřená věku. Společně dbají na jejich plnění. Tato pravidla znají a respektují i rodiče. Učitelky vedou děti k reakci na pokyny dospělého. Učí dítě umět přiměřeně svému věku ovládat své jednání a vedou děti k hodnocení svého jednání. Starší děti pomáhají mladšímu a jdou jim vzorem. Bezpečná manipulace s hračkami a pomůckami Děti jsou vedeny, aby se pohybovaly v budově školy i na školní zahradě tak, aby neohrozily sebe ani ostatní děti. Je vytvářen šetrný a pozorný vztah k zacházení s hračkami i jiným zařízením mateřské školy. Samostatnost a možnost volby Nejen samostatnost při sebeobsluze, ale i v rozhodování. Učitelky předkládají možnosti k výběru (např. společné činnosti). Rozhodne většina při hlasování skupiny. Také u jednotlivců. Dílčí projekty Dílčí projekty v různých délkách trvání jsou zpracovány v TVP. Projekty představují i výjezdy do města a divadla. Opět využíváme spolupráci rodičů, základní školy i obecního úřadu..otužování a plavání, chov křečka v MŠ 17

18 III. ČÁST 1. PEDAGOGICKÁ EVALUACE Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích. Poznatky takto získané poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a škola je cíleně využívá k zlepšování kvality obecně, zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek. Nejedná se o náhodné hodnocení jevů, ale o proces, který je realizován systematicky Evaluační systém v mateřské škole CO JE evaluace CO BY MĚLO BÝT Při každém evaluačním procesu si musíme ujasnit odpovědi na otázky. CO budeme evaluovat? KDO se bude podílet na evaluaci? JAK, jakými způsoby a metodami budeme evaluovat, s jakými výstupy? KDY budeme evaluovat, v jakých časových intervalech? Evaluace podtémat integrovaného bloku CO? KDY? JAK? KDO? Vyhodnotit naplněni stanovených záměrů, co se podařilo a co ne Vždy po skončení realizace daného tématu Konzultace učitelek Záznam do přehledu výchovné práce,myšlenkové mapy Učitelky 18

19 Evaluace hodnocení dětí CO? KDY? JAK? KDO? Vyhodnocování individuálního rozvoje dětí Nejméně 2x ročně Portfolia Učitelky Evaluace pedagog.pracovníků CO? KDY? JAK? KDO? Zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska používání metod a forem práce průběžně Hospitace, porady, konzultace Učitelky Evaluace personálních zaměstnanců CO? KDY? JAK? KDO? Hodnocení kvality práce podle náplně práce Průběžně, nejméně 1x ročně Písemný zápis Provozní,pedagog,porady rozhovor Ředitel, školník 19

20 Evaluace doplňkového programu CO? KDY? JAK? KDO? Hodnocení ve vztahu ŠVP - RVP Po jeho ukončení Konzultace, analýza Učitelky. Evaluace spolupráce s rodinou CO? KDY? JAK? KDO? Zapojit do spolupráce co nejvíce rodičů 1x ročně Rozhovory s rodiči Schůzky s rodiči Účast rodičů na kultur,akcích školy Pedagog.pracovnice Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem CO? KDY? JAK? KDO? Zapojování mat,školy v akcích ZŠ a zřizovatelem 1 x ročně Výroční zpráva Konzultace s ředitelem Společná vystoupení, soutěžě,výstavy Pedagog.pracovnice 20

21 Evaluace materiálně-tech.podmínek CO? KDY? JAK? KDO? Hodnotit vybavení školy, vybavení třídy, zahrady, pomůckami, hračkami, 1x ročně Veřejná prověrka BOZP Jednání se zřizovatelem Výroční zpráva Jednání se ředitelem Ředitel Na pedagogické radě v červnu bude na základě ověření kvality prostřednictvím vytčené autoevaluace provedena případná korekce ŠVP a TVP. 2. SEZNAM PŘÍLOH 1. Náplně práce pedagogických a provozních zaměstnanců mateřské školy 2. Akce mateřské školy 3. Školní řád MŠ 21

22 Příloha č. 2 AKCE MŠ pro rok Návštěva plaveckého areálu v Potůčkách => hry ve vodě předplavecký výcvik, překonání strachu z vody ( podzim, jaro, léto ) Filmový festival O. Hofmana, doprovodné promítání v kině Pernink Oslava výročí železnice v obci vystoupení dětí a výstava výtvarných prací Měření zraku dětí v MŠ Výročí 75 let založení školy v Perninku Saunování a otužování dětí ( zimní měsíce ) Narozeninové oslavy dětí Výlety do přírody ekologie, čištění lesa, sběr plodů ( krmelec ), Oslavy Dne Zemězasazení stromu v zahradě MŠ, návštěva statku Rybná ( krmení zvěře koně, lamy ) Divadelní a filmová představení, divadlo Husovka-Vánoční představení, Městské divadlo K. Vary Mikulášská nadílka Zpívání u stromečku (1. advent - společná akce s dětmi ze ŠD, Vánoční besídka pro rodiče ) Vánoční pásmo pro rodiče v MŠ Zapojení do akce Špunty pro špunty sběr víček z PET lahví Návštěva počítačové třídy předškolní děti Fotografování dětí Účast na akcích pořádaných ZŠ sportovní den na sněhu, Olympijský den, Zátopkova štafeta, školní akademie, slavnostní otevření multikulturní haly v Perninku Den BESIP spolupráce s Policií ČR ( beseda, dopravní den ) Pálení čarodějnic vítání jara, stavění máje Oslava Dne matek školní akademie, vystoupení pro veřejnost Návštěva 1.třídy s předškoláky Oslava Dne dětí Celodenní výlet Loučení s předškoláky noc v MŠ, celodenní hra s hledáním pokladu Vytvoření tabla pro předškoláky 22

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více