ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, /06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno: :18:50

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, 2011. 2014/06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno:13.6.2014 10:18:50"

Transkript

1 ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, /06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno: :18:50

2 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Schéma ECTS výjezdu studenta ) Zavedení studenta na výjezd ) Zadání předmětů... 8 Ad a) Doplnění předmětů studentem... 9 Ad b) Doplnění předmětů ECTS Koordinátorem Ad c) doplnění předmětů studijní referentkou ) Tisk ECTS dokumentů ) Evidence změn ) Podpis CHanges Learning Agreement (CH-LA) ) Absolvování studia na cizí univerzitě ) Doplnění dat z ToR ) Schválení ToR ) Převod předmětů z ToR do jednorázových předmětů /15 SU OPF v Karviné

3 Úvod ÚVOD Aplikace slouží školním ECTS koordinátorům ke správě studentských krátkodobých výjezdů prostřednictvím ECTS v informačním systému studijní agendy (dále jen IS/STAG). Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o vlastní studenty, kteří vyjíždějí na krátkodobý pobyt na jinou školu. K aplikaci mají přístup pouze uživatelé s rolemi ECTS koordinátor instituce nebo ECTS koordinátor fakulty. Zatímco fakultní koordinátor může spravovat pouze výjezdy příslušející k jeho fakultě, institucionální koordinátor může spravovat výjezdy všech součástí univerzity. Aplikace neřeší podpis bilaterální dohody pro realizaci mobilit studentů mezi SU OPF a příslušnou fakultou zahraniční univerzity. Aplikace také neřeší výběr studentů, kteří pojedou na výjezd. Za výběrová řízení a obsazení míst v rámci příslušných bilaterálních dohod jsou zodpovědné katedry nebo jiné součásti fakulty. Studenti univerzity, kteří prošli výběrovým řízením a chtějí vycestovat na krátkodobý pobyt na zahraniční univerzitu prostřednictvím ECTS, musejí oficiální cestou (dle pravidel školy, např. na studijním oddělení) zažádat o zaevidování tohoto výjezdu. Studenti nemají možnost přidávat si své výjezdy sami prostřednictvím této aplikace. Tuto možnost nemají v portletu ani ECTS koordinátoři, přidání výjezdu může provést pouze studijní referentka. Následující dokument popisuje proces výjezdu studenta z hlediska jeho evidence a administrace v IS/STAG. Související dokumenty OPF: Název dokumentu Odkaz na webu OPF 3/15 SU OPF v Karviné

4 Schéma ECTS výjezdu studenta SCHÉMA ECTS VÝJEZDU STUDENTA Mobility SU OPF v Karviné Proces:ECTS Výjezdy Příprava výjezdu Pobyt na cizí univerzitě Po návratu z cizí univerzity 1 Začátek procesu ECTS - Výjezdy Studijní oddělení Zavedení studenta na výjezd Po výběrovém řízení 4 Došlo ke změnám ve volbě předmětů? Ano Student Změny předmětů 7 Student Zavedení dat z ToR Ihned po návratu Studijní referentka přidá studenta na výjezd. Během výjezdu Zavedení dat z Transcript of Records do IS/STAG. Student nebo Koordinátor nebo Studijní referentka 2 Zadání předmětů Během pobytu na cizí univerzitě si student může změnit studované předměty. Tisk Changes Learning Agreement. Ne 8 Koordinátor Schválení ToR Po přiřazení studenta na výjezd Student/Koordinátor/Studijní referentka vyplní předměty, které bude student na výjezdu studovat. 3 Koordinátor Tisk ECTS dokumentů Odjezd na cizí univerzitu 5 Koordinátor Podpis CH-LA Během výjezdu Oba koordinátoři vysílající školy, oba koordinátoři cílové školy a student podepíší Changes Learning Agreement. Návrat z výjezdu Schválení předmětů z Transcript of Records. Návrh naší klasifikace, kreditů a případně nahrazovaného předmětu. 9 Ihned po návratu Studijní oddělení Převod předmětů z ToR do jednorázových předmětů Před výjezdem Koordinátor může kdykoliv vytisknout: 1) Proposal of Recognition 2) Transcript of Records 3) Application Form 4) Learning Agreement 6 Student Absolvování Před návratem Tisk Transcript of Records Ihned po návratu Studijní referentka převede předměty z ToR do jednorázové předměty. Konec procesu ECTS - Výjezdy Obrázek 1 Schéma postupu výjezdu studenta na krátkodobý pobyt do zahraničí na cizí univerzitu. Čísla jednotlivých kroků korespondují s čísly kapitol dále v dokumentu, ve kterých jsou jednotlivé kroky podrobně popsány. 4/15 SU OPF v Karviné

5 Schéma ECTS výjezdu studenta STAVOVÝ DIAGRAM VÝJEZDU STUDENTA: Za správný stav studenta na výjezdu zodpovídá fakultní koordinátor. 5/15 SU OPF v Karviné

6 Zavedení studenta na výjezd 1) ZAVEDENÍ STUDENTA NA VÝJEZD Oddělení zahraničních styků nahlásí studijnímu oddělení fakulty (dále jen SOF) seznam studentů, kteří byli vybráni na krátkodobý studijní pobyt do zahraničí. Referentka studijního oddělení zadá výjezd studentovi v klientovi IS/STAG nabídkou Studenti>Evidenční karta studenta do formuláře ES0010-Evidenční karta studenta, záložka Výjezdy. Studijní referentka: Obrázek 2 Vyplnění záložky Výjezdy na formuláři ES0010-Evidenční karta studenta. a) vybere Typ výjezdu ze seznamu, b) vybere Stát ze seznamu, c) vybere Název školy a Město ze seznamu, d) vyplní fakultu, pokud je známa, e) zadá Datum výjezdu, f) vybere ze seznamu způsob financování studia dle matriky, a zda student žádá o grant na osobní výdaje při výjezdu. g) modře orámované údaje vyplní, pokud jsou o cizí univerzitě známy. Zadané údaje uloží klávesou F10. Obsah pole Stav výjezdu se změní na Vznikl krátkodobý výjezd. 6/15 SU OPF v Karviné

7 Zavedení studenta na výjezd Po zadání základních údajů o výjezdu nyní musí fakultní ECTS koordinátor doplnit údaje o cizí univerzitě a o ECTS koordinátorech na domácí univerzitě. Uživatel s rolí ECTS koordinátor pracoviště po přihlášení do portálu v nabídce IS/STAG>ECTS-výjezdy nejprve vyhledá studenty na výjezdech: Obrázek 3 Zadání kritérií pro vyhledání studentů na výjezdu. Pro vyhledání studentů klikněte na tlačítko Hledat. Červeně orámovaným polím věnujte při zadávání kritérií zvýšenou pozornost. V horní části aplikace je k dispozici vyhledávací formulář studentů. Kromě obvyklých položek jsou k dispozici další kritéria týkající se přímo výjezdů: a) Jsem koordinátor. Je-li vybráno ANO, pak vyhledá pouze takové studenty, u nichž je alespoň jeden výjezd, ke kterému jste přiřazen jako jeden z koordinátorů. b) Stav mobility. Je-li vybrána jedna z možností, pak vyhledá pouze takové studenty, u nichž je alespoň jeden výjezd, který je v daném stavu mobility. Tedy například Před výjezdem. c) Aktuálnost stavu. Vyhledá studenty, kteří jsou před příjezdem nebo jejichž výjezd probíhá nebo kteří se vrátili z výjezdu. Po zadání parametrů a kliknutím na tlačítko Hledat se zobrazí seznam nalezených studentů. Klikáním na jejich osobní čísla se může ECTS koordinátor přepínat mezi vybranými studenty: Obrázek 4 Stav po vyhledání studentů, zde pouze jednoho. Vybraný student je označen zelenou šipkou. K vybranému studentu je zobrazen seznam jeho výjezdů. Aktuální výjezd je označen opět zelenou šipkou. U výjezdu jsou uvedeny odkazy na tisk následujících ECTS dokumentů: SAF (Student Application Form). Základní informace o studentovi a jeho krátkodobém výjezdu. LA (Learning Agreement). "Smlouva o studiu", dokument obsahující mj. seznam předmětů, které si student vybral ke svému studiu na cizí škole. CH-LA (Changes Learning Agreement). Dodatek, smlouva obsahující změny. ToR (Transcript of records). Dokument shrnující studentovo studium na krátkodobém pobytu. Obsahuje studované předměty a hodnocení. Student má možnost si tento dokument vytisknout na konci svého studia (originál mu ovšem vytiskne studijní referentka nebo koordinátor ECTS). PoR (Proof of Recognition). Dokument dokladující splnění předmětů studentem. 7/15 SU OPF v Karviné

8 Zadání předmětů ECTS koordinátor má možnost upravovat naprostou většinu údajů o studentově výjezdu. Jediné dvě položky, které měnit nemůže a naopak je může měnit student, jsou položky Žádá o stipendium a Důvod výjezdu. Údaje v sekci Základní informace o výjezdu jsou převzaty z hlavičky z formuláře Evidenční karta studenta ES0010 (viz obrázek 2). Koordinátor je může aktualizovat. Údaje v sekcích Domácí ECTS koordinátoři a Cizí ECTS koordinátoři ECTS koordinátor vyplní dle podkladů dodaných zahraničním oddělením fakulty, která studenta na výjezd posílá. Jednotlivé položky formuláře jsou dostatečně jasné, nemusí být popisovány zvlášť. U položek, za jejich políčky se nachází ikonka dohledávače, se doporučuje využití tohoto dohledávače pro doplnění přesné verze daného údaje. Například pro výběr země výjezdu je doporučeno napsat část názvu země (např. Fin ) a nechat si dohledávačem celý název (Finsko) doplnit. Některé položky závisejí na jiných je nutno nejprve vyplnit zemi, aby bylo možnost vyplnit školu atd. 2) ZADÁNÍ PŘEDMĚTŮ Po zadání studenta na výjezd studijní referentkou a koordinátorem, je potřeba doplnit předměty, které si student vybral ke studiu na zahraniční škole. Předměty může doplnit jeden z následujících uživatelů: a) student, b) ECTS koordinátor, c) studijní referentka. 8/15 SU OPF v Karviné

9 Zadání předmětů AD A) DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTŮ STUDENTEM Student si doplní údaje o předmětech, které chce studovat na cizí škole, až po zadání základních údajů o výjezdu studijní referentkou. Po přihlášení na portál si student zadá předměty pomocí nabídky Moje studium>ects výjezdy. Student zvolí aktuální výjezd (pokud jich má více) a klikne na záložku Předměty. Student: Obrázek 5 - Správa předmětů, které bude student studovat v rámci výjezdu. 1) Klikne na tlačítko Přidat další předmět. Pro editaci již zadaného předmětu klikněte na odkaz předmětu. 2) Vyplní základní informace o předmětu. Pole označená hvězdičkou musí povinně vyplnit. Pole Status zadání ponechejte na N =Normální. Status zadání předmětu vám může pomoci v případě, kdy se během vašeho pobytu v zahraničí změní skladba předmětů, které chcete studovat. Na dokument Learning Agreement se vždy vytisknou pouze předměty beze změn, tj. předměty se statusem Normální. Pokud student během studia nějaký předmět přidal či odebral, máte možnost jejich status změnit na Přidaný či Smazaný. Poté si musíte vytisknout dodatek se změnami, tzv. Changes Learning Agreement, který bude obsahovat právě tyto předměty. 3) Zadané údaje student uloží. 4) Uložený předmět se zobrazí v tabulce zapsaných předmětů. Tlačítkem Nastavit jako smazaný nastavíte status zadání na D =Smazaný (student tím říká, že předmět na zahraniční univerzitě nestudoval). Statut předmětu může také měnit v poli Statut zadání. 9/15 SU OPF v Karviné

10 Zadání předmětů Tlačítkem Odstranit student smaže předmět úplně (nedoporučuje se, protože veškeré změny ve studovaných předmětech musí být sledovány a vytištěny na tzv. Changes Learning Agreement ). Tlačítko Odstranit používá pouze při prvotní editaci seznamu studovaných předmětů před výjezdem, kdy ještě žádné dokumenty nebyly vytištěny! AD B) DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTŮ ECTS KOORDINÁTOREM Uživatel s rolí ECTS koordinátor zadává/upravuje studentovi předměty v nabídce portálu IS/STAG>ECTS výjezdy. Nejprve musí studenty vyhledat dle zadaných kritérií, viz obrázek 4. Koordinátor má v přístupu k zadávání předmětů stejná práva jako student a může provádět stejné činnosti jako student, viz obrázek 5. Navíc může ECTS koordinátor po dohodě s katedrou navrhnout, jaké předměty budou studentovi uznány za absolvování každého předmětu v rámci výjezdu. Předměty navržené k uznání jsou vidět v pravé části obrazovky, student si může prohlížet jejich seznam včetně počtu kreditů a eventuální poznámky, které za ně koordinátor navrhuje. AD C) DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍ REFERENTKOU Studijní referentka vyplní údaje o studentově výjezdu v klientu IS/STAGu na formuláři Evidenční karta studenta na záložce Výjezdy (tato činnost se dubluje s bodem b). Údaje o výjezdu studenta je možno doplnit jak na portále ECTS koordinátorem, tak v klientovi IS/STAG studijní referentkou. Základní údaje o výjezdu již byly zadány ECTS koordinátorem na fakultě v kroku 1. Nyní studijní referentka doplní/opraví zbývající údaje o ECTS koordinátorech na domácí univerzitě, cizí univerzitě a o studovaných předmětech. Obrázek 6 Zadání údajů o ECTS výjezdu studijní referentkou. 10/15 SU OPF v Karviné

11 3) Tisk ECTS dokumentů 3) TISK ECTS DOKUMEN TŮ Koordinátor si kdykoliv může vytisknout ECTS dokumenty vztahující se k jakémukoliv jím spravovanému výjezdu. V seznamu výjezdů jsou následující odkazy k tisku: SAF (Student Application Form). Základní informace o studentovi a jeho krátkodobém výjezdu. LA (Learning Agreement). "Smlouva o studiu", dokument obsahující mj. seznam předmětů, které si student vybral ke svému studiu na cizí škole. LA musí být vytištěn minimálně 30 dnů před výjezdem studenta. LA je poslán poštou na cizí univerzitu k podpisu tamějším ECTS koordinátorem a musí se podepsaný vrátit ještě před výjezdem studenta na cizí univerzitu. CH-LA (Changes Learning Agreement). Dodatek, smlouva obsahující změny ve studovaných předmětech. ToR (Transcript of records). Dokument shrnující studentovo studium na krátkodobém pobytu. Obsahuje studované předměty a hodnocení. Student má možnost si tento dokument vytisknout na konci svého studia (originál mu ovšem vytiskne studijní referentka nebo koordinátor ECTS). PoR (Proof of Recognition). Dokument dokladující splnění předmětů studentem. 4) EVIDENCE ZMĚN Systém umožňuje studentovi evidovat i změny v jeho původním rozhodnutí. Často se může stát, že student si na začátku studia na cizí univerzitě vybere nějaké předměty, vytiskne si dokument Learning Agreement, který společně s ECTS koordinátory školy podepíše. Poté ale může dojít na cizí univerzitě ke změnám ve vyučovaných předmětech a student si některé předměty může odebrat či přidat. Důležité upozornění: Změny ve studovaných předmětech může student provádět nejdéle 30 dnů od data uskutečněného výjezdu. U každého předmětu je možno uvést tzv. Stav předmětu. Možné stavy předmětu jsou normální, přidaný a odebraný. Pokud dojde k odebrání či přidání některých předmětů, student jim v této aplikaci pouze nastaví příslušné stavy a poté si nechá vytisknout dodatek ke smlouvě, tzv. Changes Learning Agreement (dále CH-LA) na portále nabídkou Moje studium > ECTS Výjezdy. V dokumentu CH-LA jsou uvedeny pouze změny tedy předměty, které byly označeny studentem jako odebrané či přidané. Student si může sám změny zaevidovat ještě na pobytu na cizí univerzitě, vytisknout si dokument CH-LA a od ECTS koordinátora cizí univerzity bude potřebovat pouze jeho podpis na dodatku. Obrázek 7 Změny statutů studovaných předmětů na cizí univerzitě. Pouze předměty se změněným statutem (jiným než Normální ) budou vytištěny na dokumentu CH-LA (Changes Learning Agreement). 11/15 SU OPF v Karviné

12 5) Podpis CHanges Learning Agreement (CH-LA) 5) PODPIS CHANGES LEARNING AGREEMENT (CH-LA) Student na výjezdu si vytiskne CH-LA na portále nabídkou Moje studium > ECTS Výjezdy, podepíše se a nechá CH-LA také podepsat oběma ECTS koordinátory cizí univerzity. ECTS koordinátor cizí univerzity CH-LA pošle na domácí univerzitu. SOF (nebo zahraniční odd.???) příslušné fakulty CH-LA zaeviduje a originál odevzdá na oddělení pro zahraniční styky na rektorátě SU v Opavě. 6) ABSOLVOVÁNÍ STUDIA NA CIZÍ UNIVERZITĚ Po absolvování studia na cizí univerzitě student dostane od tamějšího ECTS koordinátora vytištěný Transcript of Records (dále jen ToR ), který obsahuje seznam absolvovaných předmětů včetně jejich hodnocení. Pokud ToR student při odjezdu nedostane, pošle ho dodatečně ECTS koordinátor cizí fakulty na domácí fakultu. ECTS koordinátor domácí fakulty na základě údajů z ToR vyplní známky a hodnocení studentem absolvovaných předmětů. 7) DOPLNĚNÍ DAT Z TOR Student (popřípadě ECTS koordinátor domácí fakulty) ihned, jakmile ToR obdrží z cizí univerzity, zadá známky do IS/STAG nabídkou Moje studium > ECTS Výjezdy, záložka Předměty, viz obrázek 8: Obrázek 8 Vložení hodnocení předmětu z ToR absolvovaného na cizí univerzitě studentem (resp. ECTS koordinátorem domácí univerzity) do IS/STAG. 12/15 SU OPF v Karviné

13 8) Schválení ToR 8) SCHVÁLENÍ TOR ECTS koordinátor domácí fakulty schválí absolvování předmětů z ToR. Kontaktuje příslušnou katedru s žádostí o návrh naší klasifikace, kreditů a případně i nahrazovaného předmětu. Jakmile mu katedra požadované údaje dodá, ECTS koordinátor je neprodleně zadá do IS/STAG, viz obrázek 8. Poznámka: ECTS-koordinátor zkontroluje zkratku předmětu zadanou studentem. Pokud ji student zadal, ponechá ji beze změny. Pokud je zkratka předmětu zobrazena zkomoleně nebo není vyplněna vůbec, zadá ji znovu s následující zkratkou: OPFZ/kód, kde kód předmětu sestaví z prvních písmen začátků slov názvu předmětu. 9) PŘEVOD PŘEDMĚTŮ Z TOR DO JEDNORÁZOVÝCH PŘEDMĚTŮ Studijní referentka převede předměty z ToR do evidenční karty studenta. V klientovi IS/STAG, nabídkou Studenti > Evidenční karta studenta vyhledá studenta. Na záložce Student nastaví kurzor na příslušný akademický rok. Pak přejde na záložku Studované obory a dále na záložku Jednorázové předměty. Obrázek 9 Nakopírování předmětů absolvovaných studentem na cizí univerzitě z portálu do evidenční karty studenta. Studijní referentka: a) Jedním kliknutím na tlačítko Nakopírovat výjezdové předměty zkopíruje jeden předmět absolvovaný studentem na cizí univerzitě z portálu do evidenční karty studenta. b) Zkontroluje nakopírované údaje a uloží je klávesou F10. Nahrazované předměty se zkopírují pouze v případě, že byly katedrou uznány. Pokud by se vyskytly problémy, kontaktuje ECTS koordinátora fakulty a nesrovnalosti řeší s ním (ECTS koordinátor měl zkontrolovat správnost zadaných výjezdových předmětů studenta, viz obrázek 8). 13/15 SU OPF v Karviné

14 9) Převod předmětů z ToR do jednorázových předmětů c) Pro zkopírování dalších předmětů postupuje od bodu a). Po zkopírování posledního předmětu se tlačítko Nakopírovat výjezdové předměty znepřístupní (zešedne). Tím je převod výjezdových předmětů do IS/STAG ukončen. d) Cizí studia: Od podzimu 2013 SIMS zavádí nově sběr údajů o předchozím uznaném studiu. Tato studia jsou evidována v bloku Předchozí úspěšná i neúspěšná studia. Sleduje se místo studia, typ studia - jsou sledovány 4 typy předchozích studií: vysoká škola, vyšší odborná škola, kurz celoživotního vzdělávání, zahraničí. Dále se eviduje, kolik procent z právě studovaného studia tvoří předchozí uznaná studia, celkový součet nesmí přesáhnout 100%. Druhou možností je evidovat množství kreditů uznaných pro aktuální studium. K uznaným předmětům je možné přiřadit předchozí studium a kliknutím na tlačítko Sečíst přiřazené nastavit součet kreditů za tyto předměty. Kliknutím na tlačítko Sečíst všechny lze nastavit součet kreditů za všechny uznané předměty. Kromě toho je možné volitelně evidovat některé další údaje typu fakulta, studijní program, téma VŠKP atd. Tyto údaje nejsou nikam vykazovány. Postup: Obrázek 10 - Vyplnění údajů na záložce "Cizí studia". a) Pokud již nějaký záznam o uznaných předmětech z předchozího studia existuje, tlačítkem + přidáte nový, týkající se daného výjezdu. b) Školu vyberete z číselníku nebo ji budete muste zadat ručně. c) Pokud školu vyberete z číselníku, zbývající pole se doplní automaticky, viz obrázek /15 SU OPF v Karviné

15 9) Převod předmětů z ToR do jednorázových předmětů d) Klikněte na tlačítko Sečíst všechny. Sečtou se kredity za všechny uznané předměty aktuálního studia. Součet zkontrolujte dle uznaných kreditů z předmětů studovaných na zahraniční VŠ a event. upravte. Krokem 9 je proces zadávání ECTS výjezdů studenta na cizí univerzitu do IS/STAG ukončen. 15/15 SU OPF v Karviné

KARVINÁ, 2010 REVIZE,

KARVINÁ, 2010 REVIZE, PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ ZÁPIS NA ROZVRHOVÉ AKCE PŘEDMĚTŮ KARVINÁ, 2010 REVIZE, 2013, 2014 Tisk:4.9.2014 11:16 Úvod OBSAH Úvod... 3 Přihlášení do systému... 3 Kontrola povolení předzápisu... 4 Předzápis předmětu...

Více

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly.

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly. NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ SZZ PRO ZAPISOVATELE STÁTNIC PŘÍPRAVNÉ PRÁCE. Přibližně čtrnáct dnů před zahájením SZZ je potřeba: Zajistit notebooky pro zapisovatele. Pokud zapisovatel nemá svůj notebook,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Zelená nafta Evidence činností Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ KARVINÁ, 2011 REVIDOVÁNO 2013, ZAPRACOVÁN POKYN DĚKANA Č. 7 A 8/2013 Publikováno:14.7.2014 11:10 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Obr. 61 Podání přihlášky na výměnný pobyt

Obr. 61 Podání přihlášky na výměnný pobyt 4 Zahraniční studium Kapitola se věnuje aplikacím podporujících evidenci studijních pobytů a zahraničních stáží studentů VŠE. K dohledání jsou v Portálu studenta v záložce Moje studium. Aplikace se nabízejí

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Obsah OBSAH Obsah... 2 Schéma procesu zjištění osobního čísla studentem... 2 Úvod... 3 Zjištění

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

EvidencePřípravkůaHnojiv

EvidencePřípravkůaHnojiv Založení zemědělských parcel Postup založení parcel: 1. Vyberte v seznamu půdních bloků příslušný blok. Na kartě PB/DPB stisknete záložku Zemědělské parcely. 2. Po kliknutí na kód PB/DPB se zobrazí formulář

Více

Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k):

Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k): Zakládání ISP v SIS (přepis webináře https://www.youtube.com/watch?v=hwbayrwyq6k): I. STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU - mantinely jednotlivých ISP vymezuje tzv. oborový studijní plán - všechny studijní plány

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk:15.2.2011 7:36 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem.... 4 1: Portál informačního

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO Jak získat uživatelské jméno a heslo: V současné době zřizuje uživatelské účty do aplikace zástupce dodavatele informačního systému

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

ABSOLVENT NÁVOD PRO STUDIJNÍ REFERENTKY KARVINÁ, 2013. Tisk:24.1.2013 9:15

ABSOLVENT NÁVOD PRO STUDIJNÍ REFERENTKY KARVINÁ, 2013. Tisk:24.1.2013 9:15 ABSOLVENT NÁVOD PRO STUDIJNÍ REFERENTKY KARVINÁ, 2013 Tisk:24.1.2013 9:15 Návod pro studijní referentky postup prací v modulu Absolvent NÁVOD PRO STUDIJNÍ REFEREN TKY POSTUP PRACÍ V MODULU ABSOLVENT Upozornění:

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Odevzdání závěrečné práce

Odevzdání závěrečné práce Odevzdání závěrečné práce 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta. 2. Nyní máte před sebou

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Od evzdání závěrečn é práce na PEF

Od evzdání závěrečn é práce na PEF Od evzdání závěrečn é práce na PEF 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS - http://is.czu.cz. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta.

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Jak evidovat pastvu v EPH

Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení EPH Jak evidovat pastvu v EPH PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace k evidenci pastvy... 3 2. Metodika správného vedení

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium Verze 02 Úvod Tento materiál popisuje zásady práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium v centrálním Informačním systému Studium (dále jen

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více