ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, /06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno: :18:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, 2011. 2014/06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno:13.6.2014 10:18:50"

Transkript

1 ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, /06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno: :18:50

2 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Schéma ECTS výjezdu studenta ) Zavedení studenta na výjezd ) Zadání předmětů... 8 Ad a) Doplnění předmětů studentem... 9 Ad b) Doplnění předmětů ECTS Koordinátorem Ad c) doplnění předmětů studijní referentkou ) Tisk ECTS dokumentů ) Evidence změn ) Podpis CHanges Learning Agreement (CH-LA) ) Absolvování studia na cizí univerzitě ) Doplnění dat z ToR ) Schválení ToR ) Převod předmětů z ToR do jednorázových předmětů /15 SU OPF v Karviné

3 Úvod ÚVOD Aplikace slouží školním ECTS koordinátorům ke správě studentských krátkodobých výjezdů prostřednictvím ECTS v informačním systému studijní agendy (dále jen IS/STAG). Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o vlastní studenty, kteří vyjíždějí na krátkodobý pobyt na jinou školu. K aplikaci mají přístup pouze uživatelé s rolemi ECTS koordinátor instituce nebo ECTS koordinátor fakulty. Zatímco fakultní koordinátor může spravovat pouze výjezdy příslušející k jeho fakultě, institucionální koordinátor může spravovat výjezdy všech součástí univerzity. Aplikace neřeší podpis bilaterální dohody pro realizaci mobilit studentů mezi SU OPF a příslušnou fakultou zahraniční univerzity. Aplikace také neřeší výběr studentů, kteří pojedou na výjezd. Za výběrová řízení a obsazení míst v rámci příslušných bilaterálních dohod jsou zodpovědné katedry nebo jiné součásti fakulty. Studenti univerzity, kteří prošli výběrovým řízením a chtějí vycestovat na krátkodobý pobyt na zahraniční univerzitu prostřednictvím ECTS, musejí oficiální cestou (dle pravidel školy, např. na studijním oddělení) zažádat o zaevidování tohoto výjezdu. Studenti nemají možnost přidávat si své výjezdy sami prostřednictvím této aplikace. Tuto možnost nemají v portletu ani ECTS koordinátoři, přidání výjezdu může provést pouze studijní referentka. Následující dokument popisuje proces výjezdu studenta z hlediska jeho evidence a administrace v IS/STAG. Související dokumenty OPF: Název dokumentu Odkaz na webu OPF 3/15 SU OPF v Karviné

4 Schéma ECTS výjezdu studenta SCHÉMA ECTS VÝJEZDU STUDENTA Mobility SU OPF v Karviné Proces:ECTS Výjezdy Příprava výjezdu Pobyt na cizí univerzitě Po návratu z cizí univerzity 1 Začátek procesu ECTS - Výjezdy Studijní oddělení Zavedení studenta na výjezd Po výběrovém řízení 4 Došlo ke změnám ve volbě předmětů? Ano Student Změny předmětů 7 Student Zavedení dat z ToR Ihned po návratu Studijní referentka přidá studenta na výjezd. Během výjezdu Zavedení dat z Transcript of Records do IS/STAG. Student nebo Koordinátor nebo Studijní referentka 2 Zadání předmětů Během pobytu na cizí univerzitě si student může změnit studované předměty. Tisk Changes Learning Agreement. Ne 8 Koordinátor Schválení ToR Po přiřazení studenta na výjezd Student/Koordinátor/Studijní referentka vyplní předměty, které bude student na výjezdu studovat. 3 Koordinátor Tisk ECTS dokumentů Odjezd na cizí univerzitu 5 Koordinátor Podpis CH-LA Během výjezdu Oba koordinátoři vysílající školy, oba koordinátoři cílové školy a student podepíší Changes Learning Agreement. Návrat z výjezdu Schválení předmětů z Transcript of Records. Návrh naší klasifikace, kreditů a případně nahrazovaného předmětu. 9 Ihned po návratu Studijní oddělení Převod předmětů z ToR do jednorázových předmětů Před výjezdem Koordinátor může kdykoliv vytisknout: 1) Proposal of Recognition 2) Transcript of Records 3) Application Form 4) Learning Agreement 6 Student Absolvování Před návratem Tisk Transcript of Records Ihned po návratu Studijní referentka převede předměty z ToR do jednorázové předměty. Konec procesu ECTS - Výjezdy Obrázek 1 Schéma postupu výjezdu studenta na krátkodobý pobyt do zahraničí na cizí univerzitu. Čísla jednotlivých kroků korespondují s čísly kapitol dále v dokumentu, ve kterých jsou jednotlivé kroky podrobně popsány. 4/15 SU OPF v Karviné

5 Schéma ECTS výjezdu studenta STAVOVÝ DIAGRAM VÝJEZDU STUDENTA: Za správný stav studenta na výjezdu zodpovídá fakultní koordinátor. 5/15 SU OPF v Karviné

6 Zavedení studenta na výjezd 1) ZAVEDENÍ STUDENTA NA VÝJEZD Oddělení zahraničních styků nahlásí studijnímu oddělení fakulty (dále jen SOF) seznam studentů, kteří byli vybráni na krátkodobý studijní pobyt do zahraničí. Referentka studijního oddělení zadá výjezd studentovi v klientovi IS/STAG nabídkou Studenti>Evidenční karta studenta do formuláře ES0010-Evidenční karta studenta, záložka Výjezdy. Studijní referentka: Obrázek 2 Vyplnění záložky Výjezdy na formuláři ES0010-Evidenční karta studenta. a) vybere Typ výjezdu ze seznamu, b) vybere Stát ze seznamu, c) vybere Název školy a Město ze seznamu, d) vyplní fakultu, pokud je známa, e) zadá Datum výjezdu, f) vybere ze seznamu způsob financování studia dle matriky, a zda student žádá o grant na osobní výdaje při výjezdu. g) modře orámované údaje vyplní, pokud jsou o cizí univerzitě známy. Zadané údaje uloží klávesou F10. Obsah pole Stav výjezdu se změní na Vznikl krátkodobý výjezd. 6/15 SU OPF v Karviné

7 Zavedení studenta na výjezd Po zadání základních údajů o výjezdu nyní musí fakultní ECTS koordinátor doplnit údaje o cizí univerzitě a o ECTS koordinátorech na domácí univerzitě. Uživatel s rolí ECTS koordinátor pracoviště po přihlášení do portálu v nabídce IS/STAG>ECTS-výjezdy nejprve vyhledá studenty na výjezdech: Obrázek 3 Zadání kritérií pro vyhledání studentů na výjezdu. Pro vyhledání studentů klikněte na tlačítko Hledat. Červeně orámovaným polím věnujte při zadávání kritérií zvýšenou pozornost. V horní části aplikace je k dispozici vyhledávací formulář studentů. Kromě obvyklých položek jsou k dispozici další kritéria týkající se přímo výjezdů: a) Jsem koordinátor. Je-li vybráno ANO, pak vyhledá pouze takové studenty, u nichž je alespoň jeden výjezd, ke kterému jste přiřazen jako jeden z koordinátorů. b) Stav mobility. Je-li vybrána jedna z možností, pak vyhledá pouze takové studenty, u nichž je alespoň jeden výjezd, který je v daném stavu mobility. Tedy například Před výjezdem. c) Aktuálnost stavu. Vyhledá studenty, kteří jsou před příjezdem nebo jejichž výjezd probíhá nebo kteří se vrátili z výjezdu. Po zadání parametrů a kliknutím na tlačítko Hledat se zobrazí seznam nalezených studentů. Klikáním na jejich osobní čísla se může ECTS koordinátor přepínat mezi vybranými studenty: Obrázek 4 Stav po vyhledání studentů, zde pouze jednoho. Vybraný student je označen zelenou šipkou. K vybranému studentu je zobrazen seznam jeho výjezdů. Aktuální výjezd je označen opět zelenou šipkou. U výjezdu jsou uvedeny odkazy na tisk následujících ECTS dokumentů: SAF (Student Application Form). Základní informace o studentovi a jeho krátkodobém výjezdu. LA (Learning Agreement). "Smlouva o studiu", dokument obsahující mj. seznam předmětů, které si student vybral ke svému studiu na cizí škole. CH-LA (Changes Learning Agreement). Dodatek, smlouva obsahující změny. ToR (Transcript of records). Dokument shrnující studentovo studium na krátkodobém pobytu. Obsahuje studované předměty a hodnocení. Student má možnost si tento dokument vytisknout na konci svého studia (originál mu ovšem vytiskne studijní referentka nebo koordinátor ECTS). PoR (Proof of Recognition). Dokument dokladující splnění předmětů studentem. 7/15 SU OPF v Karviné

8 Zadání předmětů ECTS koordinátor má možnost upravovat naprostou většinu údajů o studentově výjezdu. Jediné dvě položky, které měnit nemůže a naopak je může měnit student, jsou položky Žádá o stipendium a Důvod výjezdu. Údaje v sekci Základní informace o výjezdu jsou převzaty z hlavičky z formuláře Evidenční karta studenta ES0010 (viz obrázek 2). Koordinátor je může aktualizovat. Údaje v sekcích Domácí ECTS koordinátoři a Cizí ECTS koordinátoři ECTS koordinátor vyplní dle podkladů dodaných zahraničním oddělením fakulty, která studenta na výjezd posílá. Jednotlivé položky formuláře jsou dostatečně jasné, nemusí být popisovány zvlášť. U položek, za jejich políčky se nachází ikonka dohledávače, se doporučuje využití tohoto dohledávače pro doplnění přesné verze daného údaje. Například pro výběr země výjezdu je doporučeno napsat část názvu země (např. Fin ) a nechat si dohledávačem celý název (Finsko) doplnit. Některé položky závisejí na jiných je nutno nejprve vyplnit zemi, aby bylo možnost vyplnit školu atd. 2) ZADÁNÍ PŘEDMĚTŮ Po zadání studenta na výjezd studijní referentkou a koordinátorem, je potřeba doplnit předměty, které si student vybral ke studiu na zahraniční škole. Předměty může doplnit jeden z následujících uživatelů: a) student, b) ECTS koordinátor, c) studijní referentka. 8/15 SU OPF v Karviné

9 Zadání předmětů AD A) DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTŮ STUDENTEM Student si doplní údaje o předmětech, které chce studovat na cizí škole, až po zadání základních údajů o výjezdu studijní referentkou. Po přihlášení na portál si student zadá předměty pomocí nabídky Moje studium>ects výjezdy. Student zvolí aktuální výjezd (pokud jich má více) a klikne na záložku Předměty. Student: Obrázek 5 - Správa předmětů, které bude student studovat v rámci výjezdu. 1) Klikne na tlačítko Přidat další předmět. Pro editaci již zadaného předmětu klikněte na odkaz předmětu. 2) Vyplní základní informace o předmětu. Pole označená hvězdičkou musí povinně vyplnit. Pole Status zadání ponechejte na N =Normální. Status zadání předmětu vám může pomoci v případě, kdy se během vašeho pobytu v zahraničí změní skladba předmětů, které chcete studovat. Na dokument Learning Agreement se vždy vytisknou pouze předměty beze změn, tj. předměty se statusem Normální. Pokud student během studia nějaký předmět přidal či odebral, máte možnost jejich status změnit na Přidaný či Smazaný. Poté si musíte vytisknout dodatek se změnami, tzv. Changes Learning Agreement, který bude obsahovat právě tyto předměty. 3) Zadané údaje student uloží. 4) Uložený předmět se zobrazí v tabulce zapsaných předmětů. Tlačítkem Nastavit jako smazaný nastavíte status zadání na D =Smazaný (student tím říká, že předmět na zahraniční univerzitě nestudoval). Statut předmětu může také měnit v poli Statut zadání. 9/15 SU OPF v Karviné

10 Zadání předmětů Tlačítkem Odstranit student smaže předmět úplně (nedoporučuje se, protože veškeré změny ve studovaných předmětech musí být sledovány a vytištěny na tzv. Changes Learning Agreement ). Tlačítko Odstranit používá pouze při prvotní editaci seznamu studovaných předmětů před výjezdem, kdy ještě žádné dokumenty nebyly vytištěny! AD B) DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTŮ ECTS KOORDINÁTOREM Uživatel s rolí ECTS koordinátor zadává/upravuje studentovi předměty v nabídce portálu IS/STAG>ECTS výjezdy. Nejprve musí studenty vyhledat dle zadaných kritérií, viz obrázek 4. Koordinátor má v přístupu k zadávání předmětů stejná práva jako student a může provádět stejné činnosti jako student, viz obrázek 5. Navíc může ECTS koordinátor po dohodě s katedrou navrhnout, jaké předměty budou studentovi uznány za absolvování každého předmětu v rámci výjezdu. Předměty navržené k uznání jsou vidět v pravé části obrazovky, student si může prohlížet jejich seznam včetně počtu kreditů a eventuální poznámky, které za ně koordinátor navrhuje. AD C) DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍ REFERENTKOU Studijní referentka vyplní údaje o studentově výjezdu v klientu IS/STAGu na formuláři Evidenční karta studenta na záložce Výjezdy (tato činnost se dubluje s bodem b). Údaje o výjezdu studenta je možno doplnit jak na portále ECTS koordinátorem, tak v klientovi IS/STAG studijní referentkou. Základní údaje o výjezdu již byly zadány ECTS koordinátorem na fakultě v kroku 1. Nyní studijní referentka doplní/opraví zbývající údaje o ECTS koordinátorech na domácí univerzitě, cizí univerzitě a o studovaných předmětech. Obrázek 6 Zadání údajů o ECTS výjezdu studijní referentkou. 10/15 SU OPF v Karviné

11 3) Tisk ECTS dokumentů 3) TISK ECTS DOKUMEN TŮ Koordinátor si kdykoliv může vytisknout ECTS dokumenty vztahující se k jakémukoliv jím spravovanému výjezdu. V seznamu výjezdů jsou následující odkazy k tisku: SAF (Student Application Form). Základní informace o studentovi a jeho krátkodobém výjezdu. LA (Learning Agreement). "Smlouva o studiu", dokument obsahující mj. seznam předmětů, které si student vybral ke svému studiu na cizí škole. LA musí být vytištěn minimálně 30 dnů před výjezdem studenta. LA je poslán poštou na cizí univerzitu k podpisu tamějším ECTS koordinátorem a musí se podepsaný vrátit ještě před výjezdem studenta na cizí univerzitu. CH-LA (Changes Learning Agreement). Dodatek, smlouva obsahující změny ve studovaných předmětech. ToR (Transcript of records). Dokument shrnující studentovo studium na krátkodobém pobytu. Obsahuje studované předměty a hodnocení. Student má možnost si tento dokument vytisknout na konci svého studia (originál mu ovšem vytiskne studijní referentka nebo koordinátor ECTS). PoR (Proof of Recognition). Dokument dokladující splnění předmětů studentem. 4) EVIDENCE ZMĚN Systém umožňuje studentovi evidovat i změny v jeho původním rozhodnutí. Často se může stát, že student si na začátku studia na cizí univerzitě vybere nějaké předměty, vytiskne si dokument Learning Agreement, který společně s ECTS koordinátory školy podepíše. Poté ale může dojít na cizí univerzitě ke změnám ve vyučovaných předmětech a student si některé předměty může odebrat či přidat. Důležité upozornění: Změny ve studovaných předmětech může student provádět nejdéle 30 dnů od data uskutečněného výjezdu. U každého předmětu je možno uvést tzv. Stav předmětu. Možné stavy předmětu jsou normální, přidaný a odebraný. Pokud dojde k odebrání či přidání některých předmětů, student jim v této aplikaci pouze nastaví příslušné stavy a poté si nechá vytisknout dodatek ke smlouvě, tzv. Changes Learning Agreement (dále CH-LA) na portále nabídkou Moje studium > ECTS Výjezdy. V dokumentu CH-LA jsou uvedeny pouze změny tedy předměty, které byly označeny studentem jako odebrané či přidané. Student si může sám změny zaevidovat ještě na pobytu na cizí univerzitě, vytisknout si dokument CH-LA a od ECTS koordinátora cizí univerzity bude potřebovat pouze jeho podpis na dodatku. Obrázek 7 Změny statutů studovaných předmětů na cizí univerzitě. Pouze předměty se změněným statutem (jiným než Normální ) budou vytištěny na dokumentu CH-LA (Changes Learning Agreement). 11/15 SU OPF v Karviné

12 5) Podpis CHanges Learning Agreement (CH-LA) 5) PODPIS CHANGES LEARNING AGREEMENT (CH-LA) Student na výjezdu si vytiskne CH-LA na portále nabídkou Moje studium > ECTS Výjezdy, podepíše se a nechá CH-LA také podepsat oběma ECTS koordinátory cizí univerzity. ECTS koordinátor cizí univerzity CH-LA pošle na domácí univerzitu. SOF (nebo zahraniční odd.???) příslušné fakulty CH-LA zaeviduje a originál odevzdá na oddělení pro zahraniční styky na rektorátě SU v Opavě. 6) ABSOLVOVÁNÍ STUDIA NA CIZÍ UNIVERZITĚ Po absolvování studia na cizí univerzitě student dostane od tamějšího ECTS koordinátora vytištěný Transcript of Records (dále jen ToR ), který obsahuje seznam absolvovaných předmětů včetně jejich hodnocení. Pokud ToR student při odjezdu nedostane, pošle ho dodatečně ECTS koordinátor cizí fakulty na domácí fakultu. ECTS koordinátor domácí fakulty na základě údajů z ToR vyplní známky a hodnocení studentem absolvovaných předmětů. 7) DOPLNĚNÍ DAT Z TOR Student (popřípadě ECTS koordinátor domácí fakulty) ihned, jakmile ToR obdrží z cizí univerzity, zadá známky do IS/STAG nabídkou Moje studium > ECTS Výjezdy, záložka Předměty, viz obrázek 8: Obrázek 8 Vložení hodnocení předmětu z ToR absolvovaného na cizí univerzitě studentem (resp. ECTS koordinátorem domácí univerzity) do IS/STAG. 12/15 SU OPF v Karviné

13 8) Schválení ToR 8) SCHVÁLENÍ TOR ECTS koordinátor domácí fakulty schválí absolvování předmětů z ToR. Kontaktuje příslušnou katedru s žádostí o návrh naší klasifikace, kreditů a případně i nahrazovaného předmětu. Jakmile mu katedra požadované údaje dodá, ECTS koordinátor je neprodleně zadá do IS/STAG, viz obrázek 8. Poznámka: ECTS-koordinátor zkontroluje zkratku předmětu zadanou studentem. Pokud ji student zadal, ponechá ji beze změny. Pokud je zkratka předmětu zobrazena zkomoleně nebo není vyplněna vůbec, zadá ji znovu s následující zkratkou: OPFZ/kód, kde kód předmětu sestaví z prvních písmen začátků slov názvu předmětu. 9) PŘEVOD PŘEDMĚTŮ Z TOR DO JEDNORÁZOVÝCH PŘEDMĚTŮ Studijní referentka převede předměty z ToR do evidenční karty studenta. V klientovi IS/STAG, nabídkou Studenti > Evidenční karta studenta vyhledá studenta. Na záložce Student nastaví kurzor na příslušný akademický rok. Pak přejde na záložku Studované obory a dále na záložku Jednorázové předměty. Obrázek 9 Nakopírování předmětů absolvovaných studentem na cizí univerzitě z portálu do evidenční karty studenta. Studijní referentka: a) Jedním kliknutím na tlačítko Nakopírovat výjezdové předměty zkopíruje jeden předmět absolvovaný studentem na cizí univerzitě z portálu do evidenční karty studenta. b) Zkontroluje nakopírované údaje a uloží je klávesou F10. Nahrazované předměty se zkopírují pouze v případě, že byly katedrou uznány. Pokud by se vyskytly problémy, kontaktuje ECTS koordinátora fakulty a nesrovnalosti řeší s ním (ECTS koordinátor měl zkontrolovat správnost zadaných výjezdových předmětů studenta, viz obrázek 8). 13/15 SU OPF v Karviné

14 9) Převod předmětů z ToR do jednorázových předmětů c) Pro zkopírování dalších předmětů postupuje od bodu a). Po zkopírování posledního předmětu se tlačítko Nakopírovat výjezdové předměty znepřístupní (zešedne). Tím je převod výjezdových předmětů do IS/STAG ukončen. d) Cizí studia: Od podzimu 2013 SIMS zavádí nově sběr údajů o předchozím uznaném studiu. Tato studia jsou evidována v bloku Předchozí úspěšná i neúspěšná studia. Sleduje se místo studia, typ studia - jsou sledovány 4 typy předchozích studií: vysoká škola, vyšší odborná škola, kurz celoživotního vzdělávání, zahraničí. Dále se eviduje, kolik procent z právě studovaného studia tvoří předchozí uznaná studia, celkový součet nesmí přesáhnout 100%. Druhou možností je evidovat množství kreditů uznaných pro aktuální studium. K uznaným předmětům je možné přiřadit předchozí studium a kliknutím na tlačítko Sečíst přiřazené nastavit součet kreditů za tyto předměty. Kliknutím na tlačítko Sečíst všechny lze nastavit součet kreditů za všechny uznané předměty. Kromě toho je možné volitelně evidovat některé další údaje typu fakulta, studijní program, téma VŠKP atd. Tyto údaje nejsou nikam vykazovány. Postup: Obrázek 10 - Vyplnění údajů na záložce "Cizí studia". a) Pokud již nějaký záznam o uznaných předmětech z předchozího studia existuje, tlačítkem + přidáte nový, týkající se daného výjezdu. b) Školu vyberete z číselníku nebo ji budete muste zadat ručně. c) Pokud školu vyberete z číselníku, zbývající pole se doplní automaticky, viz obrázek /15 SU OPF v Karviné

15 9) Převod předmětů z ToR do jednorázových předmětů d) Klikněte na tlačítko Sečíst všechny. Sečtou se kredity za všechny uznané předměty aktuálního studia. Součet zkontrolujte dle uznaných kreditů z předmětů studovaných na zahraniční VŠ a event. upravte. Krokem 9 je proces zadávání ECTS výjezdů studenta na cizí univerzitu do IS/STAG ukončen. 15/15 SU OPF v Karviné

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly.

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly. NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ SZZ PRO ZAPISOVATELE STÁTNIC PŘÍPRAVNÉ PRÁCE. Přibližně čtrnáct dnů před zahájením SZZ je potřeba: Zajistit notebooky pro zapisovatele. Pokud zapisovatel nemá svůj notebook,

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk:15.2.2011 7:36 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem.... 4 1: Portál informačního

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

TVORBA ROZVRHU A REZERVACÍ. manuál pro pověřené osoby. informační

TVORBA ROZVRHU A REZERVACÍ. manuál pro pověřené osoby. informační ROZVRHU A REZERVACÍ manuál pro pověřené osoby ystém informační tudijní MANUÁL TVORBA i MALÉ ROZVRHU SKUPINY SIS TVORBA ROZVRHU Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) Co je třeba zajis t

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Závěrečné práce 1 Závěrečné práce Závěrečná práce Etapy ZP Zúčastněné osoby Zadání 1 Úvod Závěrečnou prácí se má na mysli: bakalářská práce v bakalářském studijním programu, diplomová práce v navazujícím

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Vedlejší specializace v ISIS

Vedlejší specializace v ISIS Vedlejší specializace v ISIS 1 Vedlejší specializace v ISIS Vedlejší specializace Etapy Ilustrativní příklad 1 Úvod Aplikace Vedlejší specializace je v ISIS určena pro registraci zájmu studentů o vedlejší

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Vypsání konkurzu na BP/DP

Vypsání konkurzu na BP/DP Vypsání konkurzu na BP/DP 1. Pro vypsání konkurzu na téma bakalářské či diplomové práce zvolte (po přihlášení do Osobní administrativy UIS) v základní nabídce v modulu Moje výuka možnost Závěrečné práce.

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL

POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL 1. Schůzka s klientem Při schůzce s klientem je potřeba vysvětlit důvody, proč k této konverzi dochází a jaké výhody klient získá přechodem na

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů Obsah: 1. Přihlášení jako organizace 2. Přihlášení jako zástupce 3. Zplnomocnění zástupce, aby mohl odesílat za mou firmu ELDP Otevřete si stránku https://bezpecne.podani.gov.cz/ Otevře se vám úvodní obrazovka...

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více