Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy"

Transkript

1 Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji

2 Milí pedagogové, na následujících stránkách naleznete nabídku krátkodobých ekologických výukových programů, akcí pro školy, projektů pro školy a konzultací od středisek ekologické výchovy, které působí v Královéhradeckém kraji. Horní Maršov Prachov Hořice Trutnov Dvůr Králové nad Labem Hronov Česká skalice Broumov Nový Bydžov Hradec Králové Nové Město nad Metují Krňovice Dobré u Dobrušky Kostelecké Horky Středisko ekologické výchovy SEVER...3 Agentura pro rozvoj Broumovska A Rocha křesťané v ochraně přírody Centrum rozvoje Česká Skalice Ekocentrum Orlice Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o INEX-SDA Kostelecké Horky Muzeum přírody Český ráj... 34

3 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER bylo založeno v roce V současné době má pracoviště v Horním Maršově, v Trutnově, v Hradci Králové a v Litoměřicích. Základním a středním školám nabízí krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízí každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťuje vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravuje vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí. CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ Programy jsou zaměřené na ochranu a poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na zlepšování vztahů ve skupině. Obsah vychází z osnov jednoho či více předmětů. Programy kladou důraz na mezipředmětový přístup k dané problematice a na interaktivní metody. V široké škále využívají prvků kooperativního vyučování, simulačních a diskusních aktivit a dalších netradičních forem výuky. Kladou si za cíl žáky nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich vzbudit zájem o danou tématiku. Programy lze dobře využít při realizaci ŠVP. Nabízené výukové programy naplňují zejména vzdělávací oblast Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti a zejména průřezové téma: Environmentální výchova a dílčím způsobem i Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech. Objednávky a ceny programů Platba a ceny programů Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. Ceny jednotlivých programů jsou uvedeny vždy u popisu programu. Minimální počet žáků je 15. Pokud se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit! K ceně uvedené u programů je nutno připočíst cestovní výlohy lektorů (mimo i po Hradci Králové) = cestovné včetně stravného (67 Kč u cest delších než 5 pracovních hodin). 3

4 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Poznámka: Ceny výukových programů vybírané od školy pokrývají jen část nákladů (cca 1/3) a jsou dotovány z vlastních zdrojů. Čím je program delší, tím je větší i podpora. Pokud má škola či jiný objednatel možnost zafinancovat plné náklady (např. z grantů), prosíme o zvážení této možnosti námi získané dotace tak budeme moci ušetřit pro jiné programy. S psaním grantových žádostí vám rádi pomůžeme! JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT Programy objednávejte přes naše webové stránky cz. Na hlavní liště klikněte na ikonu OB- JEDNÁVKY PROGRAMŮ Objednat program. Objeví se vám jednoduchý formulář. Nejprve kliknete na aktuální datum objeví se vám kalendář, ve kterém vyberete vámi preferovaný termín (již zabraný termín je zobrazen červeně). Lektora, místo realizace a výukový program vyberete kliknutím na šipku a následně na vybranou položku. Pokud bude nutné vyjednat specifické podmínky: časově náročný dojezd, nevyhovuje vám nabízené časové rozmezí realizace, jiné místo konání než na středisku SEVER či ve škole např. v případě terénních programů vepište vaše požadavky do pole Další důležité informace. Vše bude po vzájemné ové domluvě upřesněno. Nakonec přepište bezpečnostní kód, a klikněte na tlačítko odeslat. Nezapomeňte následně kliknout na tlačítko POTVRDIT OBJEDNÁVKU, které se objeví ve spodní části této stránky, jinak nedojde k odeslání Vaší rezervace! Další informace: SEVER Hradec Králové, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , INFORMACE PRO ZDÁRNÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ Tyto programy jsou určeny zejména SŠ z Hradce Králové a blízkého okolí. Pokud je to jen trochu možné, přijeďte k nám! Můžeme se na vás lépe připravit! Programy označené SEVER je možno realizovat pouze u nás! K dobrému průběhu programů realizovaných u vás je nutné upravit třídu tak, aby vzniklo dostatek prostoru. Optimální počet je žáků. Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory. Možnost objednávky programu pro jiný počet žáků konzultujte předem. V jeden den lze realizovat 2 3 výukové programy za sebou. Na venkovní programy přijdou žáci ve sportovním oděvu. Na programy ve středisku sever si přineste přezůvky, příp. pracovní oděv, vyplývá-li to z obsahu programu. Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog, ne lektoři SEVERu! V případě, že si nebudete vědět rady, rádi Vám s objednávkou pomůžeme na tel. čísle nebo osobně na pracovišti Hradec Králové. 4

5 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Nabídka programů v tematických cyklech K zajištění kvality a prohloubení chápání dané problematiky jsou nabízeny programy v cyklech. Cyklus tvoří vždy min. tři výukové programy a jsou určeny pro stále stejnou skupinu studentů. V případě, že vám tento systém nevyhovuje, je možné vytvořit si cyklus podle vlastních potřeb. Programy lze objednat i jednotlivě. Tento přehled by vám měl pomoci zorientovat se lépe v programech na základě jejich ústředního tématu. V jedné kategorii na sebe programy informačně navazují a prohlubují tak znalosti, dovednosti a postoje v jedné oblasti environmentální výchovy. CENY ZA CYKLY PROGRAMŮ Cyklus tvoří alespoň tři výukové programy v minimálním celkovém rozsahu 5 vyučovacích hodin (platí pouze v případě práce se stejnou skupinou žáků). Poslední výukový program z cyklu bude finančně zvýhodněn v návaznosti na počtu výukových programů v cyklu: 3 programy poslední o 30% levnější, 4 programy poslední o 40% levnější, 5 programů poslední o 50% levnější PŘEHLED TEMATICKÝCH CYKLŮ Popis jednotlivých programů naleznete níže 1 Cesty k trvale udržitelnému životu (ekospotřebitelství, odpadové hospodářství, obnovitelné zdroje energie, ekoznačení) Co s odpady 100 lidí, 100 chutí Zelená energie 5

6 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER 2 Etika a ekologie živočichů Máme rádi zvířata Nech brouka žít 3 Globální problémy, vztah člověka k okolnímu světu Žijeme společně Globální problémy a my Globální problémy pod lupou Voda největší závislost Mobil co nelze vyčíst z displeje Simulační hra Neviditelná ruka trhu 4 Ekologie rostlin a přírodovědně -ekologické exkurze Stromy pro život Ráj na Orlici Velký poklad v malém labyrintu Dary řeky Orlice novinka Bez člověka není louka novinka Poklad skrytý na Plachtě novinka Nabídka řazena dle místa konání: T terén S pouze ve středisku SEVER Š S ve vaší škole nebo ve středisku SEVER Neviditelná ruka trhu Hra o mezinárodním obchodu a vztazích rozvinutých a rozvojových zemí 180 minut / 65 Kč S Simulační hra Neviditelná ruka trhu (autor: Christ Church, Christian Aid) se odehrává na trhu za přítomnosti rozvinutých i rozvojových zemí. Hráči pracují v několika skupinách, ve kterých vystupují v roli obchodníků. Cílem hráčů je hospodařit se společnými surovinami a počátečním majetkem tak, aby byli na konci hry nejbohatší. Ve své podstatě se jedná o hru, která ukazuje, jaký má současný obchodní systém vliv na rozvoj v rozvinutých a rozvojových zemích a na čerpání surovin. Po hře probíhá diskuse, která skupinám umožní sdělit si navzájem nejen silné zážitky a použité strategie, ale umožní nám společně diskutovat o hlubších souvislostech této problematiky. Stromy pro život 90 minut / 45 Kč S Společně nahlédneme do buňky stromu. Odhalíme složitost a význam fotosyntézy pro život. Poznáme vztahy mezi člověkem a rostlinou a strategie, které využívají obě strany pro svůj prospěch a přežití. Jak nás strom chrání proti povodním, si vyzkoušíme v pokusu. Co znamená klimatická funkce lesa? V druhé půlce programu vyrazíme společně ven zjistit a proměřit to. V programu: Složme funkční buňku. Klimatické zařízení strom. Pokus strom a význam vody v krajině. Práce v terénu se zaměřovacím teploměrem. 6

7 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Velký poklad v malém labyrintu 180 minut / 65 Kč T BONUS Pedagog získá metodickou publikaci, kde nalezne inspiraci pro terénní výuku Na území bývalého vojenského cvičiště na okraji Hradce Králové vznikly díky působení člověka unikátní biotopy, které dnes obývají různé druhy rostlin a živočichů. V přírodní památce Na Plachtě je mnoho druhů biotopů. Jedná se především o periodické tůně, v terénních prohlubních po těžké vojenské technice, které dnes obývají ohrožené druhy žab, čolků a různých drobných bezobratlých živočichů. Na území se vyskytují desítky druhů vážek. Výukový program si klade za cíl ukázat, že i území ovlivněné lidskou činností může být velmi hodnotným přírodním prostředím, které ale vyžaduje ochranářský management k zachování bezlesí a periodických tůní. Stěžejní aktivitou programu bude právě pozorování, odchyt a určování obyvatel suché louky, jejího okolí i tůní a mokřadů. V programu na vás čeká překvapení, k jehož odhalení budete muset zvládnout týmovou práci se svými spolužáky. V programu: biotopy a jejich fauna a flóra: rumiště, podmáčená olšina v okolí rybníků Jáma a Plachta, vlhké a suché louky, suché vřesoviště a písčiny, vlhké vřesoviště, tůně a mokřady, biomonitoring, smýkání, managementové činnosti. Ráj na orlici minut / 75 Kč T Exkurze trvá 5 vyučovacích hodin a je pojata jako půldenní terénní exkurze, obsahuje simulační hru a mnoho zážitkových aktivit. Celý program je koncipován zábavně naučnou formou a využívá mnoho unikátních druhů rostlin i živočichů k demonstraci. Při exkurzi se studenti dozví, čím je charakteristická ovsíková či psárková louka, a co nám svou přítomností říkají různé druhy rostlin. Jaký je předmět ochrany v PP Orlice a proč je zahrnuta do Natury Studenti prožijí příjemný den netradičním způsobem. V programu: Duše. Kdo pozoruje, odhalí. Koryto řeky vlivy lidské činnosti. Slepý zástup smyslové vnímání krajiny. Sukcese hra zaměřená na vývoj lužního lesa a mnoho dalších aktivit prohlubujících kladný vztah k přírodě. Poklad skrytý Na Plachtě 180 minut / 65 Kč T novinka Poklad může být něco, co je nám drahé, máme to rádi, nemusí být vždycky hmotný a nemusí se dát vyčíslit pouze penězi. Někdy přijdeme na to, že něco, o čem jsme si nikdy nemysleli, že je to poklad, oceníme, až když to ztratíme. Dnes se formou badatelských a prožitkových aktivit seznámíme s 6 poklady z mnoha, které se nacházejí v této přírodní památce. Dozvíme se také, jak je třeba postupovat, aby tyto poklady byly zachovány pro budoucnost. Dopravní dostupnost: MHD č. 2, sraz na hrázi rybníka Plachta v předem domluveném čase. 7

8 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Bez člověka není louky 180 minut / 65 Kč T novinka Přírodní rezervace Mazurovy chalupy se na jaře mění v barevnou krajinu. Budeme se v krajině rozhlížet a hledat detaily. Krajina skrývá mnoho tajemství a odpovědí na otázky, proč se nachází louky uprostřed lesa, proč se místo jmenuje Mazurovy chalupy. Chcete putovat do historie, kdy ještě místo nebylo rezervací a stála tam krásná roubená chalupa? Víte, co stojí za vznikem louky? Dopravní dostupnost: Autobusem do obce Býšť/ Bělečko vzdálené 20 minut z terminálu Hradce Králové. Sraz u autobusové zastávky, pěšky cca 3 km do přírodní rezervace Mazurovy chalupy v předem domluveném čase. Možnost zpáteční cesty buď autobusem z obce Býšť/ Hoděšovice (z Mazurových chalup 35 minut pěšky) nebo autobusem MHD č. 9 zastávka Lesní hřbitov (z Mazurových chalup 60 minut pěšky). Dary řeky Orlice minut / 75 Kč T novinka V průběhu programu se teoreticky a zejména prakticky seznámíme s jedním z nejkrásnějších úseků Přírodního parku Orlice. V průběhu seznamování se s jednotlivými prvky říční krajiny se pokusíme pochopit její fungování a uvědomíme si, co by pro krajinu a život lidí mohla znamenat hypotetická regulace toku a případné další úpravy, odpovídající vybudování zábavního areálu. Prostřednictvím simulační hry si vyzkoušíme možnosti různých úhlů pohledu na danou problematiku. Dopravní dostupnost:vlakové a autobusové spojení (Hradec Králové Blešno, Běleč nad Orlicí Hradec Králové). Sraz na hlavním nádraží v předem domluveném čase. 100 Lidí, 100 chutí 180 minut / 65 Kč Š S novinka Je chuť opravdu tím hlavním, co rozhoduje o tom, co jíme? Program představí specifické stravovací návyky a především motivace lidí je dodržovat. Důraz klade na environmentální, etické a globálně-sociální souvislosti a seznamuje žáky s příklady environmentálně příznivého stravování, u kterého sami hodnotí, zda a jak jej mohou zahrnout do svého života či budoucí praxe. Mobil co nelze vyčíst z displeje 180 minut / 65 Kč Š S novinka Jak souvisí můj mobil s událostmi a problémy v různých částech světa? Může být mobil a jiná elektronika zelený, environmentálně příznivý? V programu žáci hledají odpovědi zejména na tyto otázky zjistí, kolik toho mobil za svůj životní cyklus nacestuje, v případových studiích se seznámí s příklady dopadů výroby, spotřeby a likvidace mobilních telefonů v Demokratické republice Kongo (spojitost těžby nerostů pro elektronický průmysl a probíhajícího ozbrojeného konfliktu), 8

9 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Jihoafrické republice (neférové vystěhovávání obyvatel z území určených pro těžbu nerostů), v Číně a České republice (pracovní podmínky při výrobě elektroniky) a v Ghaně (nelegální vývozy elektroodpadu z Evropy a jejich likvidace a skládkování v Ghaně spojené s úniky nebezpečných látek). V druhé části programu se žáci seznámí s příklady dobré praxe, zamýšlí se nad možnostmi řešení, vyjádří svůj postoj ke spotřebitelské odpovědnosti a diskutují o něm. Zelená energie 90 minut / 45 Kč Š S Prostřednictvím tohoto programu se žáci dozvědí, jak a z čeho se energie získává a jak tato činnost ovlivňuje životní prostředí. Vysvětlíme si důležité pojmy jako: obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, udržitelná spotřeba energie Na různých příkladech a aktivitách si ukážeme, jak lze šetřit energií vlastními silami. V programu: Vliv získávání energie na ŽP. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energie. Zelená energie. Solární hračky. Spotřeba energie v domácnosti práce s pracovním listem. Voda největší závislost 90 minut / 45 Kč Š S Jak na tom jsou země světa se zásobou vody? Které ekologické problémy řešíme v souvislosti se zdroji pitné vody? Pojďme si společně srovnat stabilitu pitných zdrojů v ČR a dalších zemí světa. Možnosti řešení k šetrnému zacházení s vodními zdroji. V programu: Žízeň, podzemní a povrchové zdroje, vodné a stočné. Kolik stojí plná vana vody? Pitná voda jako přepych. Máme rádi zvířata 90 minut / 45 Kč Š S Čím se zabývá etika ochrany zvířat? Skrývá velkochov hospodářských zvířat v sobě nějaké eticky neúnosné praktiky? Pokud ano, jaké a dá se s nimi něco dělat? Je důležité udělat si vlastní názor na tuto problematiku a znovu si uvědomit, že my spotřebitelé ovlivňujeme nabídku trhu a nepřímo tak i podmínky života hospodářských zvířat. V programu: Sledování a diskuze nad videem Hospodářská zvířata a my, zákulisí pokusů na zvířatech, cirkusů a dalších institucí manipulujících s živočichy. Význam a smysl vegetariánství. Nech brouka žít 90 minut / 45 Kč Š S Prostřednictvím společných aktivit poznáme způsoby ochrany živočichů. Jak se liší přímá a nepřímá ochrana živočichů. Jak a proč jsou druhy chráněné. Co člověk způsobil v přirozeném prostředí živočichů a rostlin a máš i ty snahu to napravit? V programu: Počáteční písmeno. Necháváš brouka žít? Živočich a emoce. Reportéři. Broučí závod. Žijeme společně 90 minut / 45 Kč Š S Po pádu komunismu se naše hranice otevřely jiným národům a kulturám, ale co o nich vlastně víme? Chováme k některým předsudky? Tento program se snaží přiblížit život a kulturu některých zemí a tím i pozitivně působit proti xenofobii. 9

10 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Upozorňuje na to, že odlišnost není vždy špatná a že se vzájemně můžeme lecčemu přiučit. Například tzv. přírodní národy a státy s nižším HDP na osobu mají daleko menší ekologickou stopu, než vyspělé státy. Jakou ekologickou stopu máš ty? V programu: Etnikum, kultura a ekologie skládání pojmů. Přírodní národy soubor pocitových aktivit založených na vnímání barev, zvuků a tvarů (např. vyjádření živlů vyluzováním zvuků pomocí přírodního materiálu apod.). Co je to ekologická stopa? Globální problémy a my 90 minut / 45 Kč Š S Ovlivníme kácení tropických deštných pralesů? Souvisí spolu chudoba a vyčerpání přírodních zdrojů? Formou diskusních a kooperativních aktivit jsou studenti seznamováni s globálními problémy a hledají možnosti jejich řešení. Program si klade za cíl poskytnout informace o souvislostech mezi globálními problémy a člověkem a pokusí se vytvořit pocit spoluzodpovědnosti za stav světa. V programu: Co je globální problém? Gordický uzel interaktivní hra. Globingo. Udržitelný rozvoj charakteristika. Z kterého konce začít takový globální problém řešit? Globální problémy pod lupou 90 min / 45 Kč Š S Pojďme společně odhalit kontroverzní otázky, které vyvstávají nad tímto tématem. Mění se vztah k přírodě v dnešním světě? Jaké jsou dnešní trendy při řešení globálních problémů? Jaký díl odpovědnosti leží na každém z nás a jaké máme výhledy do budoucnosti? Já, ty, my všichni aneb drobečky dělají chleba. V programu: Korunka ke korunce. Grafy srovnání HDP, zdroje ropy, spotřeba ropy. Špióni, situační hra Globální problémy. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Vzdělávací akce v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj V období září listopad 2014 je možno si u Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER objednat s finanční dotací v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj vzdělávací akce, které se týkají problematiky nakládání s odpady. Nabídka obsahuje ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol a vedení školních ekologických projektů či poradenskou činnost. Kontakt pro bližší informace: Malá Ulička 89, Horní Maršov, tel

11 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Nabídka dalších vzdělávacích akcí a služeb Osvětové akce Den Země 2015 v Hradci Králové Datum a čas konání: úterý od 9 do 13 hodin Místo a program bude zveřejněn na v únoru Den Země 2015 se střediskem SEVER v Hradci Králové pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Oslavy celosvětového svátku Dne Země s bohatým programem upozorňujícím na důležitost ochrany životního prostředí. Školní projekty Škola pro udržitelný život Vzdělávací a asistenční program zaměřený na zapojování žáků ZŠ a SŠ do plánování rozvoje obce, zlepšování života v obci a výuky prostřednictvím praktických místních projektů. Obsah programu Žáci zmapují a vyhodnotí problémy a potřeby obce a naučí se naplánovat a realizovat praktický projekt vedoucí ke zlepšení životního prostředí a kvality života v místě. Rozvíjí přitom své občanské kompetence a porozumění občanské společnosti a principům udržitelného rozvoje. Pracuje se unikátní projektovou metodou místně zakotveného učení. Co získáte, když se zúčastníte? Titul Škola pro udržitelný život pro vaši školu Školu schopnou spolupracovat na rozvoji obce Možnost získat pro školu granty na projekty prospívající obci Děti a mládež, která má vztah ke své obci a chce o ni pečovat Dovednost připravit praktický místní projekt se svými žáky a partnery v obci Vzdělávání pro učitele, výukové programy pro žáky, metodické materiály Živý a praktický způsob, jak učit své žáky Informační servis a konzultace svých aktivit se zkušeným týmem Členství v síti Škol pro udržitelný život je zdarma. Pro dlouhodobé zapojení do sítě 11

12 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER je potřeba absolvovat úvodní kurz nebo individuálně sjednané konzultace a výukové programy. Nabízíme realizaci vzdělávacího kurzu pro pedagogy realizaci startovacího výukového programu konzultace procesu tvorby Vize a plánu udržitelného rozvoje obce, jehož participativní zpracování je podmínkou vstupu do sítě Škola pro udržitelný život facilitace komunitních setkání publikaci Za jeden provaz Metodika výchovy k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství Kontakt Bc. Anna Čtvrtníková, SEVER, Horská 175, Horní Maršov, tel Ekoškola Cílová skupina: základní a střední školy Pokud dokážete ovlivnit svou školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe. Cíle a obsah programu Ekoškola je mezinárodní dlouhodobý vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program Ekoškola nabízí ověřenou metodiku sedmi kroků, která pomůže učinit školu šetrnější k životnímu prostředí a nastartovat spolupráci žáků a pedagogů na škole. Možnosti zapojení se do programu Do mezinárodního programu Ekoškola se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Stačí si stáhnout přihlášku na stránkách programu Ekoškola a zaslat jí na adresu: Sdružení TEREZA, Program Ekoškola, Haštalská 17, , Praha 1. SEVER je krajským koordinátorem programu Ekoškola v Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Cena za účast v programu Ekoškola 1900 Kč za první školní rok v programu / 900 Kč každý další rok v programu. Vstoupit do programu je možné kdykoliv během roku. Kontakty Silvie Vacková, DiS. tel: ,

13 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Konzultace k ekologické výchově pro učitele a další pedagogické pracovníky Poskytujeme konzultace k zařazení environmentální výchovy do ŠVP, ke školním plánům EVVO, k roli školního koordinátora EVVO, k zařazení problematiky EVVO do jednotlivých předmětů, k rozvoji ekologicky šetrnějšího provozu školy, využívání školní zahrady pro výuku, zprostředkujeme kontakty na zajímavé zkušenosti z terénu. Pomůžeme s vedením školních ekologických projektů pro vaše žáky (viz samostatný leták), s výběrem literatury a pomůcek. Máme zkušenosti s vedením diplomových prací týkajících se ekologické výchovy na MŠ, ZŠ i SŠ a závěrečných prací specializačního studia pro školní koordinátory EVVO. Forma konzultací: telefonicky, , osobní návštěva, písemný posudek. JUDr. Hana Kulichová, SEVER, Horská 175, Horní Maršov, tel Bc. Lenka Hronešová, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel Zabývá se vaše škola ekologickou výchovou a chce ji více rozvíjet? Staňte se členy sítě M.R.K.E.V.! SEVER nabízí základním a středním školám se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV). Středisko SEVER coby krajský koordinátor této sítě zabezpečuje rozesílky metodických a informačních materiálů k ekologické výchově včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník (rozesílka minimálně 4x ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek, nabídek a dalších informací z oblasti EVVO. Služba je zpoplatněna částkou 400 Kč na kalendářní rok. Zájemci o registraci v síti M.R.K.E.V. se mohou hlásit na adrese: SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel ,

14 Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. JAK A KDE SI PROGRAM OBJEDNAT Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Agentura pro rozvoj Broumovska Klášterní 1, Broumov tel.: , MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMŮ Programy jsou vedeny v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, v krajině barokních památek nebo přímo v Národní kulturní památce Klášter Broumov. PLATBA A CENY PROGRAMŮ Cena programů je individuální, dle současné nabídky. Platba programů je v hotovosti přímo v klášteře, nebo lektorovi. Program je realizován při minimálním počtu 24 dětí. S programem můžeme přijet i za Vámi do školky, v tomto případě je potřeba k ceně programu připočítat i cestovné lektora. DALŠÍ UPŘESŇUJÍCÍ INFORMA- CE K OBJEDNÁVCE Program lze individuálně připravit na přání učitele v návaznosti na učební plán třídy. Je možné individuálně připravit i pobytové programy pro školy. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Program je možné rezervovat telefonicky, nebo em minimálně 1 týden dopředu. KONTAKTY tel.: , Podrobné informace o programech získáte na: Programy Broumovsko skrytou kamerou 180 minut / 60 Kč Děti se stanou na chvíli dobrodruhem, vydají se po stopách jelena, zajíce nebo rysa. Promění se v přírodovědce, který umí pozorovat dalekohledem nebo sledo- 14

15 vat živou přírodu pomocí fotopastí. Pozná základní druhy zvířat žijících na Broumovsku, uvidí unikátní záběry divočiny pořízené v CHKO Broumovsko to vše poutavou zábavnou formou pod vedením zkušeného lektora. Krajinou děsnou v širé pustině minut / 60 Kč Myslíte, že divočina je něco, s čím se ve střední Evropě už nemůžete setkat? Přijeďte na Broumovsko a projděte s lektorem zdejší skalnatou krajinou. Snadno si představíme dávnou pustinu, do které před 800 lety přišli benediktini, objevíme i střípky divočiny. Naučíme se vnímat a poznávat přírodu a naslouchat neznámým zvukům. Pochopíme, co museli zvažovat lidé, kteří přišli do zcela divoké krajiny a jak se využívání krajiny plánuje dnes, kdy má za sebou mnoho historických zvratů. Na obědě u benediktinů s obědem 360 minut / 110 Kč Myslíte, že noblesní stolování je nuda? Stravujete se zdravě a víte, co znamenají šifry a kódy na obalech potravin? A jak jste na tom s křesťanskými tradicemi? Myslíte, že benediktini jedli svíčkovou nebo pučálku, tušíte, čím mohli sladit? Mnohem více, než odpovědi na tyto otázky získáte při chuťovém a voňavém vzdělávacím programu, jež se může propojit i s návštěvou skvostných interiérů broumovského kláštera. Celý školní den se společně budeme věnovat tématu jídla, jeho historii i tomu, jak svým jídlem ovlivňujeme své zdraví a životní prostředí. Vlastnoručně si vyzkoušíme uvařit opravdový oběd, který si v krásném prostředí kláštera také společně sníme! Na obědě u benediktinů 180 minut / 60 Kč Myslíte, že noblesní stolování je nuda? Stravujete se zdravě a víte, co znamenají šifry a kódy na obalech potravin? A jak jste na tom s křesťanskými tradicemi? Myslíte, že benediktini jedli svíčkovou nebo pučálku, tušíte, čím mohli sladit? Mnohem více, než odpovědi na tyto otázky získáte při chuťovém a voňavém vzdělávacím programu, jež se může propojit i s návštěvou skvostných interiérů broumovského kláštera. Celý školní den se společně budeme věnovat tématu jídla, jeho historii i tomu, jak svým jídlem ovlivňujeme své zdraví a životní prostředí. Poznejte baroko nejen na oko 180 minut / 100 Kč (v rámci programu je prohlídka kláštera) Víte, co v češtině znamená portugalský název barocco? Kde jinde se seznámit s barokním stavitelstvím a uměním než v jedinečných prostorách broumovského kláštera, který v tomto období prožil mimořádný rozkvět. Přijeďte společně objevit jedinečné krásy barokní architektury a staňte se na chvíli skutečnými architekty. 15

16 A Rocha křesťané v ochraně přírody A Rocha křesťané v ochraně přírody A Rocha je křesťanská ochranářská organizace. Název pochází z portugalského slova skála, protože první iniciativou bylo založení terénní stanice stejného jména v jižním Portugalsku. Organizace je zaměřena především na celoroční činnost klubů, organizace táborů, terénní monitoring a výzkum ptáků, přednášky, výukové programy, osvětové akce apod. Postupně je budováno a dotvářeno ekocentrum Krupárna v Dobrém u Dobrušky. JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT Výukové programy můžete objednávat u Mgr. Pavla Světlíka: tel , , PLATBA A CENY PROGRAMŮ Ceny jednotlivých programů za jednoho žáka jsou uvedeny vždy u popisu programu. Minimální počet žáků je 15. Pokud se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit! Při výjezdu požadujeme alespoň 3 vyučovací hodiny programu. Programy Babské koření a divoká přírodní zahrádka Základní lekce o poznávání bylin, jejich využití v minulosti a dnes. Alternativní medicína a fytoterapie v praxi všedního dne. Prokazatelné účinky bylinek v praxi. Malá poznávačka co na co? Co můžeme využít snadno v kuchyni? Návody na smrkový sirup, obložené chlebíčky z jarních listů různých listnatých stromů, ovocný salát s divokými bylinkami, bylinková marináda, mini pizza s čerstvými listy dobromysle, obložený chléb se zvonečníkem klasnatým, zmrzlinový pohárek ze zapomenutého ovoce, MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMŮ Na realizace výukového programu za vámi v rámci Královéhradeckého kraje přijedeme do vaší školy. 16

17 A Rocha křesťané v ochraně přírody Žít jako motýl Vlastní povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Jaké rozmanité druhy motýlů žijí na naší Zemi? Jaká je jejich tělesná stavba a jak probíhá jejich fascinující vývoj? Proč jsou denní motýli pestřejší než noční? V jakém životním prostředí se vyskytují a co jim vyhovuje a co je ničí? Jaká je jejich potrava, kdo se naopak jimi živí? Jaké mají výborně vyvinuté smysly a schopnosti? Význam a jedinečnost motýlů pro přírodu a člověka. Jaký byl výskyt v minulosti a v současné době. Změna krajinného rázu, ohrožené druhy a jejich ochrana. Během programu hra s pexetriem, omalovánky denních motýlů, ukázka některých zástupců našich motýlů ze sbírky. Orchideje květy ráje Vlastní povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Jsou krásné orchideje jen pokojové rostliny z obchodů? Proč jsou člověkem oblíbené? Jaké mají nároky na prostředí? Které druhy se vyskytují v naší zemi? Význam a jedinečnost orchidejí pro přírodu a člověka. Jaký byl výskyt v minulosti a v současné době. Změna krajinného rázu, jejich ohrožení a ochrana. V programu: hra na poznávání některých druhů. Ohrožení polní ptáci Předvedení modelů několika polních ptáků: skřivan, strnad, vrabec, čejka proměna krajiny za 50 let po II. světové válce. Tajemný hlas chřástala polního, co můžeme pro chřástala dělat, omalovánka s vysvětlením ochrany chřástalů co chřástala a jiné polní ptáky ohrožuje a jaké jsou možnosti ochrany? Krátký film ČSO Potřebujeme skřivana? V programu: Kvíz o vhodných opatřeních zemědělců případně dalších majitelů pozemků ke zlepšení polních biotopů. Využití omalovánky život chřástala. Ptáci ve městech Na obrázku města a věže si vyjmenováváme některé ptačí i zvířecí druhy žijící zejména ve městech. Pobytová znamení po ptácích peříčka, zbytky vajec, stopy ptáků v bahně u městské nádrže. Pobytová znamení po netopýrech, malých savcích nebo hmyzu v našem domě, půdě, sklepě? Co dělat, abychom živočichům zpříjemnili jejich domov krmítka, napajedla, koupaliště, bylinné koutky nebo spirály. Ukázky některých modelů zejména ptáků žijících ve městě, poznávání ptáků. Nejvzácnější evropská sova ve městech. Ochrana druhů žijících ve městě. V programu: 15 modelů ptáků. 17

18 A Rocha křesťané v ochraně přírody Význam a metodika kroužkování ptáků Historie kroužkování ptáků, význam kroužkování jaká data se dají zjišťovat? Praktické ukázky pomůcek kroužky, kleště, měřítka, váhy, sítě, sklopky; bezpečnostní předpisy kroužkování. Kdo může ptáky chytat a kroužkovat získání výjimky ze zákona. Odchyty do sítí ukázka fungování japonské a italské sítě. Kde se ptáci mohou a kde nemohou chytat a kroužkovat. Výsledky kroužkování atlas migrace. Praktická ukázka odchytu drobných lesních ptáků na hlasovou nahrávku, předvedení kroužkování a měření. V programu: Žáci se naučí vyndávat ptačí model ze sítě a na ptačí atrapě se pokusí navléknout kroužek. Ptáci na krmítku jak a proč krmit ptáky nejlépe celoročně Proč a jak dlouho krmit ptáky? Užitečnost dlouhodobého, nejlépe celoročního krmení. Co krmit, co nikoliv? Ptačí krmítko zásady jeho výroby. Soutěž po znávání ptačích druhů na krmítku urči 12 běžných druhů podle modelů. Dají se přikrmovat dravci nebo sovy? Ukázky ptačích krmítek, zásobníků a kontejnerů. Kam krmítko umístit, kam raději nikoliv? Pozorování ptáků na krmítku. Kreslíme typ svého krmítka s několika druhy ptáků. Co si můžeme pro zimní přikrmování nasbírat, co koupit? Jak je to s přikrmováním a populací městských holubů? Proč a jak ptáci krásně zpívají Zpěv ptáků a volání. Co nám ptáci dávají svým hlasem vědět? Ptačí dialekty. Slyšitelnost ptačího zpěvu, ptačí varty, hlídky, ukázky videonahrávek ptačích hlasů, hlasy datlovitých ptáků, vodních ptáků. Jak převedeme ptačí zpěv do lidské řeči, je možné, že ptáci zpívají z dobrého pocitu a radosti ze života. Využívaní ptačích hlasů k odchytu a kroužkování ptáků, které druhy jsou na hlas citlivé, ptačí posměváčci. Ptačí zpěv a počasí. Denní průběh zpěvu. Noční zpěváci. Jsou zpěvy zděděné nebo naučené? Můžeme ptáky napodobit lidskou rukou, vábničkou, určování názvů ptáků podle zpěvu. Biodiverzita v přírodě a v bibli Biodiverzita v přírodě a v Bibli, co o ni vypovídá Starý a Nový zákon např. Žalm 104, biblické svědectví, staré křesťanské texty, postavy pozdější historie František z Assisi, Adolf Schlatter, Albert Schweitzer, C. S. Luise, P. Harris. Program přibližuje průřez theologickým myšlením Starého a Nového zákona, svědectví žalmů, krále Davida a celkově ukazuje na židovsko-křesťanské ekologické myšlení Židů i křesťanů. Též zmiňuje staré křesťanské písně, které se dnes zpívají v křesťanských církvích. Ukázka Zelené Bible. 18

19 A Rocha křesťané v ochraně přírody Chráněná území našeho regionu Vlastní povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Žáci se seznámí se sedmi maloplošnými zvláště chráněnými územími na Náchodsku. V každém ZCHÚ bude představeno umístění na mapě, důvod ochrany a celkem 10 druhů ohrožených rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Žáci si mohou společně uvědomit význam a důležitost ochrany jednotlivých lokalit s ohroženými a chráněnými druhy a zároveň se zamyslet nad přírodní krásou našeho okolí. Základní kurz pro určování hub I. Fascinace světem hub, česká tradice houbaření. Houbya stromy. Saprofyti a paraziti. Kde houby rostou? Ukazatelé sucha a vlhka. Kyselé a vápenité půdy. Vázanost s jednotlivými druhy stromů. Sbírání hub pro kuchyni i studia. Jedovaté a léčivé houby. Znaky při určování, zanedbatelnost barvy. Využití sádrových odlitků hub a houbařského plakátu. Lze domluvit vycházku s praktickými ukázkami. Základní kurz pro určování hub II. Určování hlavních čeledí hub např. rážovkovité, paličkovicovité, dřevnatkovité, ohnivcovité, chřapáčovité, lanýžovité, šťavnatkovité, pavučincovité, čechratkovité houby jedlé, nejedlé, jedovaté, skupiny jedů, příklady zajímavých otrav houbami, léčivé houby, o lysohlávkách, mohou houby zpívat? Houbová lékárna, zákonitosti růstu hub, čarodějné kruhy, nové poznatky o otravách nejen čechratkou, ale též např. čirůvkou zelánkou, ryzcem hnědým, co houby a alkohol? Rostliny a stromy v bibli (starém a novém zákoně) Ptáci v bibli Zvířata v bibli Tři ekologicko-biblické lekce na dané téma. Každá lekce obsahuje připomenutí několika biblických textů, vysvětlení dobového pozadí, za co člověk tu či onu rostlinu či živočicha považoval a jak ji využíval, dále vysvětlení smyslu textu pro nás dnes. Všimneme si též zajímavosti z řeckého a hebrejského jazyka ve vztahu ke zmíněným přírodním jevům. Různé možnosti překladů zvířat i rostlin (řeč bude např. o Bileámově oslici, Noemově holubici, Eliášových krkavcích, bajce o bodláku, podobenství Ježíšovu o hořčičném zrnu nebo o vinici a vinné révě, lvech ohrožujících Daniele, hadu, který uštkne apoštola Pavla apod.). Tyto přírodní elementy mají v Bibli v sobě často dynamický náboj povzbuzení čtenáře, jež smí vnímat svůj život v transcendentním rozměru, zejména víry, lásky i naděje. 19

20 A Rocha křesťané v ochraně přírody Obojživelníci zvířátka dvou živlů Povídání s promítáním obrázkové prezentace o našich obojživelnících. Kde se s nimi seznámíme, uvědomíme si jejich jedinečnost, důležitost, krásu, ohrožení a možnost ochrany. V rámci programu je poznávání několika věrných modelů našich obojživelníků a poslech žabích hlasů. Plazi, co se plazí a ti druzí, co se neplazí Povídání s promítáním obrázkové prezentace o plazech se zaměřením na druhy žijící v ČR. Kde se s nimi seznámíme, uvědomíme si jejich jedinečnost, důležitost, krásu, ohrožení a možnost ochrany. V rámci programu je poznávání několika věrných modelů našich plazů a ukázka svleček. Stromy úžasné živé organismy naší planety Povídání s promítáním obrázkové prezentace. Žáci se mohou společně zamyslet nad jedinečností, rozmanitostí, důležitostí a krásou stromů. V rámci programu se podívají na řadu donesených přírodnin z různých druhů stromů. Mohou si zasoutěžit ve znalostech. Povzbuzení na závěr jak každý z nás může pomoci s vysazováním stromu a přenechání živého dědictví dalším generacím. V programu: poznávání přinesených vzorků dřeva přiřazování plodů k listům stromů. Dravci Základní formy dravců, stavba dravčího těla, zajímavosti ze života a chování dravců, potrava dravců a užitečnost dravých ptáků, dravci specialisté na hady, hmyz, ryby, domácí drůbež hnízdění a výchova mláďat, biotopy a ohrožení dravců v různých podmínkách, skály, hory, pole, lesy, některá specifická ohrožení dravců v minulosti a přítomnosti, ochranné prostředky a možnosti ochrany dravců dnes. Ochranářský pohled na sokolnictví. Ornitologické odchyty dravců, kroužkování a monitoring táhnoucích dravých ptáků. Prohlídka peří některých dravců. Modely a preparáty dravců. Záchranné stanice pro dravé handicapované ptáky. Pobytová znamení živočichů v naší přírodě Žáci se dozvídají, jak se mají v přírodě chovat, čeho a jak si všímat, aby poznali přítomnost jednotlivých živočichů v daném okolí. V programu se učí rozpoznávat mnohé donesené vzorky přírodnin a obrázků (ohlodané větve, šišky, oříšky, pecky, rozbité ulity od ptáků, třísky od práce šplhavců, požerky hmyzu, pavoučí sítě, hmyzí hálky a svlečky, peří ptáků, trus drobných savců, vývržky dravců, ptačí a savčí hnízda, stopy a otisky v přírodě, ptačí a savčí lebky, srnčí a jelení schozy, ptačí vejce atd.). V případě hezkého počasí je v rámci programu možná krátká vycházka s hledáním pobytových znamení přímo v přírodě. 20

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA ŘÍČANY pro mateřské, základní a střední školy NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ MUZEA pro mateřské, základní a střední školy září 2012 Rýdlova 271/14, Říčany www.ricany.cz/ Prosté s grafickým prvkem font: Myriad Pro / Semibold / prostrkání: 25 bílé s průhledností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus.

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus. VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Martina LESKOVCOVÁ, Lada MATOUŠKOVÁ

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více