Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy"

Transkript

1 Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji

2 Milí pedagogové, na následujících stránkách naleznete nabídku krátkodobých ekologických výukových programů, akcí pro školy, projektů pro školy a konzultací od středisek ekologické výchovy, které působí v Královéhradeckém kraji. Horní Maršov Prachov Hořice Trutnov Dvůr Králové nad Labem Hronov Česká skalice Broumov Nový Bydžov Hradec Králové Nové Město nad Metují Krňovice Dobré u Dobrušky Kostelecké Horky Středisko ekologické výchovy SEVER...3 Agentura pro rozvoj Broumovska A Rocha křesťané v ochraně přírody Centrum rozvoje Česká Skalice Ekocentrum Orlice Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o INEX-SDA Kostelecké Horky Muzeum přírody Český ráj... 34

3 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER bylo založeno v roce V současné době má pracoviště v Horním Maršově, v Trutnově, v Hradci Králové a v Litoměřicích. Základním a středním školám nabízí krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízí každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťuje vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravuje vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí. CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ Programy jsou zaměřené na ochranu a poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na zlepšování vztahů ve skupině. Obsah vychází z osnov jednoho či více předmětů. Programy kladou důraz na mezipředmětový přístup k dané problematice a na interaktivní metody. V široké škále využívají prvků kooperativního vyučování, simulačních a diskusních aktivit a dalších netradičních forem výuky. Kladou si za cíl žáky nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich vzbudit zájem o danou tématiku. Programy lze dobře využít při realizaci ŠVP. Nabízené výukové programy naplňují zejména vzdělávací oblast Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti a zejména průřezové téma: Environmentální výchova a dílčím způsobem i Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech. Objednávky a ceny programů Platba a ceny programů Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. Ceny jednotlivých programů jsou uvedeny vždy u popisu programu. Minimální počet žáků je 15. Pokud se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit! K ceně uvedené u programů je nutno připočíst cestovní výlohy lektorů (mimo i po Hradci Králové) = cestovné včetně stravného (67 Kč u cest delších než 5 pracovních hodin). 3

4 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Poznámka: Ceny výukových programů vybírané od školy pokrývají jen část nákladů (cca 1/3) a jsou dotovány z vlastních zdrojů. Čím je program delší, tím je větší i podpora. Pokud má škola či jiný objednatel možnost zafinancovat plné náklady (např. z grantů), prosíme o zvážení této možnosti námi získané dotace tak budeme moci ušetřit pro jiné programy. S psaním grantových žádostí vám rádi pomůžeme! JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT Programy objednávejte přes naše webové stránky cz. Na hlavní liště klikněte na ikonu OB- JEDNÁVKY PROGRAMŮ Objednat program. Objeví se vám jednoduchý formulář. Nejprve kliknete na aktuální datum objeví se vám kalendář, ve kterém vyberete vámi preferovaný termín (již zabraný termín je zobrazen červeně). Lektora, místo realizace a výukový program vyberete kliknutím na šipku a následně na vybranou položku. Pokud bude nutné vyjednat specifické podmínky: časově náročný dojezd, nevyhovuje vám nabízené časové rozmezí realizace, jiné místo konání než na středisku SEVER či ve škole např. v případě terénních programů vepište vaše požadavky do pole Další důležité informace. Vše bude po vzájemné ové domluvě upřesněno. Nakonec přepište bezpečnostní kód, a klikněte na tlačítko odeslat. Nezapomeňte následně kliknout na tlačítko POTVRDIT OBJEDNÁVKU, které se objeví ve spodní části této stránky, jinak nedojde k odeslání Vaší rezervace! Další informace: SEVER Hradec Králové, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , INFORMACE PRO ZDÁRNÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ Tyto programy jsou určeny zejména SŠ z Hradce Králové a blízkého okolí. Pokud je to jen trochu možné, přijeďte k nám! Můžeme se na vás lépe připravit! Programy označené SEVER je možno realizovat pouze u nás! K dobrému průběhu programů realizovaných u vás je nutné upravit třídu tak, aby vzniklo dostatek prostoru. Optimální počet je žáků. Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory. Možnost objednávky programu pro jiný počet žáků konzultujte předem. V jeden den lze realizovat 2 3 výukové programy za sebou. Na venkovní programy přijdou žáci ve sportovním oděvu. Na programy ve středisku sever si přineste přezůvky, příp. pracovní oděv, vyplývá-li to z obsahu programu. Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog, ne lektoři SEVERu! V případě, že si nebudete vědět rady, rádi Vám s objednávkou pomůžeme na tel. čísle nebo osobně na pracovišti Hradec Králové. 4

5 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Nabídka programů v tematických cyklech K zajištění kvality a prohloubení chápání dané problematiky jsou nabízeny programy v cyklech. Cyklus tvoří vždy min. tři výukové programy a jsou určeny pro stále stejnou skupinu studentů. V případě, že vám tento systém nevyhovuje, je možné vytvořit si cyklus podle vlastních potřeb. Programy lze objednat i jednotlivě. Tento přehled by vám měl pomoci zorientovat se lépe v programech na základě jejich ústředního tématu. V jedné kategorii na sebe programy informačně navazují a prohlubují tak znalosti, dovednosti a postoje v jedné oblasti environmentální výchovy. CENY ZA CYKLY PROGRAMŮ Cyklus tvoří alespoň tři výukové programy v minimálním celkovém rozsahu 5 vyučovacích hodin (platí pouze v případě práce se stejnou skupinou žáků). Poslední výukový program z cyklu bude finančně zvýhodněn v návaznosti na počtu výukových programů v cyklu: 3 programy poslední o 30% levnější, 4 programy poslední o 40% levnější, 5 programů poslední o 50% levnější PŘEHLED TEMATICKÝCH CYKLŮ Popis jednotlivých programů naleznete níže 1 Cesty k trvale udržitelnému životu (ekospotřebitelství, odpadové hospodářství, obnovitelné zdroje energie, ekoznačení) Co s odpady 100 lidí, 100 chutí Zelená energie 5

6 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER 2 Etika a ekologie živočichů Máme rádi zvířata Nech brouka žít 3 Globální problémy, vztah člověka k okolnímu světu Žijeme společně Globální problémy a my Globální problémy pod lupou Voda největší závislost Mobil co nelze vyčíst z displeje Simulační hra Neviditelná ruka trhu 4 Ekologie rostlin a přírodovědně -ekologické exkurze Stromy pro život Ráj na Orlici Velký poklad v malém labyrintu Dary řeky Orlice novinka Bez člověka není louka novinka Poklad skrytý na Plachtě novinka Nabídka řazena dle místa konání: T terén S pouze ve středisku SEVER Š S ve vaší škole nebo ve středisku SEVER Neviditelná ruka trhu Hra o mezinárodním obchodu a vztazích rozvinutých a rozvojových zemí 180 minut / 65 Kč S Simulační hra Neviditelná ruka trhu (autor: Christ Church, Christian Aid) se odehrává na trhu za přítomnosti rozvinutých i rozvojových zemí. Hráči pracují v několika skupinách, ve kterých vystupují v roli obchodníků. Cílem hráčů je hospodařit se společnými surovinami a počátečním majetkem tak, aby byli na konci hry nejbohatší. Ve své podstatě se jedná o hru, která ukazuje, jaký má současný obchodní systém vliv na rozvoj v rozvinutých a rozvojových zemích a na čerpání surovin. Po hře probíhá diskuse, která skupinám umožní sdělit si navzájem nejen silné zážitky a použité strategie, ale umožní nám společně diskutovat o hlubších souvislostech této problematiky. Stromy pro život 90 minut / 45 Kč S Společně nahlédneme do buňky stromu. Odhalíme složitost a význam fotosyntézy pro život. Poznáme vztahy mezi člověkem a rostlinou a strategie, které využívají obě strany pro svůj prospěch a přežití. Jak nás strom chrání proti povodním, si vyzkoušíme v pokusu. Co znamená klimatická funkce lesa? V druhé půlce programu vyrazíme společně ven zjistit a proměřit to. V programu: Složme funkční buňku. Klimatické zařízení strom. Pokus strom a význam vody v krajině. Práce v terénu se zaměřovacím teploměrem. 6

7 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Velký poklad v malém labyrintu 180 minut / 65 Kč T BONUS Pedagog získá metodickou publikaci, kde nalezne inspiraci pro terénní výuku Na území bývalého vojenského cvičiště na okraji Hradce Králové vznikly díky působení člověka unikátní biotopy, které dnes obývají různé druhy rostlin a živočichů. V přírodní památce Na Plachtě je mnoho druhů biotopů. Jedná se především o periodické tůně, v terénních prohlubních po těžké vojenské technice, které dnes obývají ohrožené druhy žab, čolků a různých drobných bezobratlých živočichů. Na území se vyskytují desítky druhů vážek. Výukový program si klade za cíl ukázat, že i území ovlivněné lidskou činností může být velmi hodnotným přírodním prostředím, které ale vyžaduje ochranářský management k zachování bezlesí a periodických tůní. Stěžejní aktivitou programu bude právě pozorování, odchyt a určování obyvatel suché louky, jejího okolí i tůní a mokřadů. V programu na vás čeká překvapení, k jehož odhalení budete muset zvládnout týmovou práci se svými spolužáky. V programu: biotopy a jejich fauna a flóra: rumiště, podmáčená olšina v okolí rybníků Jáma a Plachta, vlhké a suché louky, suché vřesoviště a písčiny, vlhké vřesoviště, tůně a mokřady, biomonitoring, smýkání, managementové činnosti. Ráj na orlici minut / 75 Kč T Exkurze trvá 5 vyučovacích hodin a je pojata jako půldenní terénní exkurze, obsahuje simulační hru a mnoho zážitkových aktivit. Celý program je koncipován zábavně naučnou formou a využívá mnoho unikátních druhů rostlin i živočichů k demonstraci. Při exkurzi se studenti dozví, čím je charakteristická ovsíková či psárková louka, a co nám svou přítomností říkají různé druhy rostlin. Jaký je předmět ochrany v PP Orlice a proč je zahrnuta do Natury Studenti prožijí příjemný den netradičním způsobem. V programu: Duše. Kdo pozoruje, odhalí. Koryto řeky vlivy lidské činnosti. Slepý zástup smyslové vnímání krajiny. Sukcese hra zaměřená na vývoj lužního lesa a mnoho dalších aktivit prohlubujících kladný vztah k přírodě. Poklad skrytý Na Plachtě 180 minut / 65 Kč T novinka Poklad může být něco, co je nám drahé, máme to rádi, nemusí být vždycky hmotný a nemusí se dát vyčíslit pouze penězi. Někdy přijdeme na to, že něco, o čem jsme si nikdy nemysleli, že je to poklad, oceníme, až když to ztratíme. Dnes se formou badatelských a prožitkových aktivit seznámíme s 6 poklady z mnoha, které se nacházejí v této přírodní památce. Dozvíme se také, jak je třeba postupovat, aby tyto poklady byly zachovány pro budoucnost. Dopravní dostupnost: MHD č. 2, sraz na hrázi rybníka Plachta v předem domluveném čase. 7

8 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Bez člověka není louky 180 minut / 65 Kč T novinka Přírodní rezervace Mazurovy chalupy se na jaře mění v barevnou krajinu. Budeme se v krajině rozhlížet a hledat detaily. Krajina skrývá mnoho tajemství a odpovědí na otázky, proč se nachází louky uprostřed lesa, proč se místo jmenuje Mazurovy chalupy. Chcete putovat do historie, kdy ještě místo nebylo rezervací a stála tam krásná roubená chalupa? Víte, co stojí za vznikem louky? Dopravní dostupnost: Autobusem do obce Býšť/ Bělečko vzdálené 20 minut z terminálu Hradce Králové. Sraz u autobusové zastávky, pěšky cca 3 km do přírodní rezervace Mazurovy chalupy v předem domluveném čase. Možnost zpáteční cesty buď autobusem z obce Býšť/ Hoděšovice (z Mazurových chalup 35 minut pěšky) nebo autobusem MHD č. 9 zastávka Lesní hřbitov (z Mazurových chalup 60 minut pěšky). Dary řeky Orlice minut / 75 Kč T novinka V průběhu programu se teoreticky a zejména prakticky seznámíme s jedním z nejkrásnějších úseků Přírodního parku Orlice. V průběhu seznamování se s jednotlivými prvky říční krajiny se pokusíme pochopit její fungování a uvědomíme si, co by pro krajinu a život lidí mohla znamenat hypotetická regulace toku a případné další úpravy, odpovídající vybudování zábavního areálu. Prostřednictvím simulační hry si vyzkoušíme možnosti různých úhlů pohledu na danou problematiku. Dopravní dostupnost:vlakové a autobusové spojení (Hradec Králové Blešno, Běleč nad Orlicí Hradec Králové). Sraz na hlavním nádraží v předem domluveném čase. 100 Lidí, 100 chutí 180 minut / 65 Kč Š S novinka Je chuť opravdu tím hlavním, co rozhoduje o tom, co jíme? Program představí specifické stravovací návyky a především motivace lidí je dodržovat. Důraz klade na environmentální, etické a globálně-sociální souvislosti a seznamuje žáky s příklady environmentálně příznivého stravování, u kterého sami hodnotí, zda a jak jej mohou zahrnout do svého života či budoucí praxe. Mobil co nelze vyčíst z displeje 180 minut / 65 Kč Š S novinka Jak souvisí můj mobil s událostmi a problémy v různých částech světa? Může být mobil a jiná elektronika zelený, environmentálně příznivý? V programu žáci hledají odpovědi zejména na tyto otázky zjistí, kolik toho mobil za svůj životní cyklus nacestuje, v případových studiích se seznámí s příklady dopadů výroby, spotřeby a likvidace mobilních telefonů v Demokratické republice Kongo (spojitost těžby nerostů pro elektronický průmysl a probíhajícího ozbrojeného konfliktu), 8

9 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Jihoafrické republice (neférové vystěhovávání obyvatel z území určených pro těžbu nerostů), v Číně a České republice (pracovní podmínky při výrobě elektroniky) a v Ghaně (nelegální vývozy elektroodpadu z Evropy a jejich likvidace a skládkování v Ghaně spojené s úniky nebezpečných látek). V druhé části programu se žáci seznámí s příklady dobré praxe, zamýšlí se nad možnostmi řešení, vyjádří svůj postoj ke spotřebitelské odpovědnosti a diskutují o něm. Zelená energie 90 minut / 45 Kč Š S Prostřednictvím tohoto programu se žáci dozvědí, jak a z čeho se energie získává a jak tato činnost ovlivňuje životní prostředí. Vysvětlíme si důležité pojmy jako: obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, udržitelná spotřeba energie Na různých příkladech a aktivitách si ukážeme, jak lze šetřit energií vlastními silami. V programu: Vliv získávání energie na ŽP. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energie. Zelená energie. Solární hračky. Spotřeba energie v domácnosti práce s pracovním listem. Voda největší závislost 90 minut / 45 Kč Š S Jak na tom jsou země světa se zásobou vody? Které ekologické problémy řešíme v souvislosti se zdroji pitné vody? Pojďme si společně srovnat stabilitu pitných zdrojů v ČR a dalších zemí světa. Možnosti řešení k šetrnému zacházení s vodními zdroji. V programu: Žízeň, podzemní a povrchové zdroje, vodné a stočné. Kolik stojí plná vana vody? Pitná voda jako přepych. Máme rádi zvířata 90 minut / 45 Kč Š S Čím se zabývá etika ochrany zvířat? Skrývá velkochov hospodářských zvířat v sobě nějaké eticky neúnosné praktiky? Pokud ano, jaké a dá se s nimi něco dělat? Je důležité udělat si vlastní názor na tuto problematiku a znovu si uvědomit, že my spotřebitelé ovlivňujeme nabídku trhu a nepřímo tak i podmínky života hospodářských zvířat. V programu: Sledování a diskuze nad videem Hospodářská zvířata a my, zákulisí pokusů na zvířatech, cirkusů a dalších institucí manipulujících s živočichy. Význam a smysl vegetariánství. Nech brouka žít 90 minut / 45 Kč Š S Prostřednictvím společných aktivit poznáme způsoby ochrany živočichů. Jak se liší přímá a nepřímá ochrana živočichů. Jak a proč jsou druhy chráněné. Co člověk způsobil v přirozeném prostředí živočichů a rostlin a máš i ty snahu to napravit? V programu: Počáteční písmeno. Necháváš brouka žít? Živočich a emoce. Reportéři. Broučí závod. Žijeme společně 90 minut / 45 Kč Š S Po pádu komunismu se naše hranice otevřely jiným národům a kulturám, ale co o nich vlastně víme? Chováme k některým předsudky? Tento program se snaží přiblížit život a kulturu některých zemí a tím i pozitivně působit proti xenofobii. 9

10 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Upozorňuje na to, že odlišnost není vždy špatná a že se vzájemně můžeme lecčemu přiučit. Například tzv. přírodní národy a státy s nižším HDP na osobu mají daleko menší ekologickou stopu, než vyspělé státy. Jakou ekologickou stopu máš ty? V programu: Etnikum, kultura a ekologie skládání pojmů. Přírodní národy soubor pocitových aktivit založených na vnímání barev, zvuků a tvarů (např. vyjádření živlů vyluzováním zvuků pomocí přírodního materiálu apod.). Co je to ekologická stopa? Globální problémy a my 90 minut / 45 Kč Š S Ovlivníme kácení tropických deštných pralesů? Souvisí spolu chudoba a vyčerpání přírodních zdrojů? Formou diskusních a kooperativních aktivit jsou studenti seznamováni s globálními problémy a hledají možnosti jejich řešení. Program si klade za cíl poskytnout informace o souvislostech mezi globálními problémy a člověkem a pokusí se vytvořit pocit spoluzodpovědnosti za stav světa. V programu: Co je globální problém? Gordický uzel interaktivní hra. Globingo. Udržitelný rozvoj charakteristika. Z kterého konce začít takový globální problém řešit? Globální problémy pod lupou 90 min / 45 Kč Š S Pojďme společně odhalit kontroverzní otázky, které vyvstávají nad tímto tématem. Mění se vztah k přírodě v dnešním světě? Jaké jsou dnešní trendy při řešení globálních problémů? Jaký díl odpovědnosti leží na každém z nás a jaké máme výhledy do budoucnosti? Já, ty, my všichni aneb drobečky dělají chleba. V programu: Korunka ke korunce. Grafy srovnání HDP, zdroje ropy, spotřeba ropy. Špióni, situační hra Globální problémy. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Vzdělávací akce v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj V období září listopad 2014 je možno si u Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER objednat s finanční dotací v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj vzdělávací akce, které se týkají problematiky nakládání s odpady. Nabídka obsahuje ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol a vedení školních ekologických projektů či poradenskou činnost. Kontakt pro bližší informace: Malá Ulička 89, Horní Maršov, tel

11 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Nabídka dalších vzdělávacích akcí a služeb Osvětové akce Den Země 2015 v Hradci Králové Datum a čas konání: úterý od 9 do 13 hodin Místo a program bude zveřejněn na v únoru Den Země 2015 se střediskem SEVER v Hradci Králové pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Oslavy celosvětového svátku Dne Země s bohatým programem upozorňujícím na důležitost ochrany životního prostředí. Školní projekty Škola pro udržitelný život Vzdělávací a asistenční program zaměřený na zapojování žáků ZŠ a SŠ do plánování rozvoje obce, zlepšování života v obci a výuky prostřednictvím praktických místních projektů. Obsah programu Žáci zmapují a vyhodnotí problémy a potřeby obce a naučí se naplánovat a realizovat praktický projekt vedoucí ke zlepšení životního prostředí a kvality života v místě. Rozvíjí přitom své občanské kompetence a porozumění občanské společnosti a principům udržitelného rozvoje. Pracuje se unikátní projektovou metodou místně zakotveného učení. Co získáte, když se zúčastníte? Titul Škola pro udržitelný život pro vaši školu Školu schopnou spolupracovat na rozvoji obce Možnost získat pro školu granty na projekty prospívající obci Děti a mládež, která má vztah ke své obci a chce o ni pečovat Dovednost připravit praktický místní projekt se svými žáky a partnery v obci Vzdělávání pro učitele, výukové programy pro žáky, metodické materiály Živý a praktický způsob, jak učit své žáky Informační servis a konzultace svých aktivit se zkušeným týmem Členství v síti Škol pro udržitelný život je zdarma. Pro dlouhodobé zapojení do sítě 11

12 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER je potřeba absolvovat úvodní kurz nebo individuálně sjednané konzultace a výukové programy. Nabízíme realizaci vzdělávacího kurzu pro pedagogy realizaci startovacího výukového programu konzultace procesu tvorby Vize a plánu udržitelného rozvoje obce, jehož participativní zpracování je podmínkou vstupu do sítě Škola pro udržitelný život facilitace komunitních setkání publikaci Za jeden provaz Metodika výchovy k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství Kontakt Bc. Anna Čtvrtníková, SEVER, Horská 175, Horní Maršov, tel Ekoškola Cílová skupina: základní a střední školy Pokud dokážete ovlivnit svou školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe. Cíle a obsah programu Ekoškola je mezinárodní dlouhodobý vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program Ekoškola nabízí ověřenou metodiku sedmi kroků, která pomůže učinit školu šetrnější k životnímu prostředí a nastartovat spolupráci žáků a pedagogů na škole. Možnosti zapojení se do programu Do mezinárodního programu Ekoškola se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Stačí si stáhnout přihlášku na stránkách programu Ekoškola a zaslat jí na adresu: Sdružení TEREZA, Program Ekoškola, Haštalská 17, , Praha 1. SEVER je krajským koordinátorem programu Ekoškola v Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Cena za účast v programu Ekoškola 1900 Kč za první školní rok v programu / 900 Kč každý další rok v programu. Vstoupit do programu je možné kdykoliv během roku. Kontakty Silvie Vacková, DiS. tel: ,

13 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Konzultace k ekologické výchově pro učitele a další pedagogické pracovníky Poskytujeme konzultace k zařazení environmentální výchovy do ŠVP, ke školním plánům EVVO, k roli školního koordinátora EVVO, k zařazení problematiky EVVO do jednotlivých předmětů, k rozvoji ekologicky šetrnějšího provozu školy, využívání školní zahrady pro výuku, zprostředkujeme kontakty na zajímavé zkušenosti z terénu. Pomůžeme s vedením školních ekologických projektů pro vaše žáky (viz samostatný leták), s výběrem literatury a pomůcek. Máme zkušenosti s vedením diplomových prací týkajících se ekologické výchovy na MŠ, ZŠ i SŠ a závěrečných prací specializačního studia pro školní koordinátory EVVO. Forma konzultací: telefonicky, , osobní návštěva, písemný posudek. JUDr. Hana Kulichová, SEVER, Horská 175, Horní Maršov, tel Bc. Lenka Hronešová, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel Zabývá se vaše škola ekologickou výchovou a chce ji více rozvíjet? Staňte se členy sítě M.R.K.E.V.! SEVER nabízí základním a středním školám se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV). Středisko SEVER coby krajský koordinátor této sítě zabezpečuje rozesílky metodických a informačních materiálů k ekologické výchově včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník (rozesílka minimálně 4x ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek, nabídek a dalších informací z oblasti EVVO. Služba je zpoplatněna částkou 400 Kč na kalendářní rok. Zájemci o registraci v síti M.R.K.E.V. se mohou hlásit na adrese: SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel ,

14 Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. JAK A KDE SI PROGRAM OBJEDNAT Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Agentura pro rozvoj Broumovska Klášterní 1, Broumov tel.: , MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMŮ Programy jsou vedeny v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, v krajině barokních památek nebo přímo v Národní kulturní památce Klášter Broumov. PLATBA A CENY PROGRAMŮ Cena programů je individuální, dle současné nabídky. Platba programů je v hotovosti přímo v klášteře, nebo lektorovi. Program je realizován při minimálním počtu 24 dětí. S programem můžeme přijet i za Vámi do školky, v tomto případě je potřeba k ceně programu připočítat i cestovné lektora. DALŠÍ UPŘESŇUJÍCÍ INFORMA- CE K OBJEDNÁVCE Program lze individuálně připravit na přání učitele v návaznosti na učební plán třídy. Je možné individuálně připravit i pobytové programy pro školy. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Program je možné rezervovat telefonicky, nebo em minimálně 1 týden dopředu. KONTAKTY tel.: , Podrobné informace o programech získáte na: Programy Broumovsko skrytou kamerou 180 minut / 60 Kč Děti se stanou na chvíli dobrodruhem, vydají se po stopách jelena, zajíce nebo rysa. Promění se v přírodovědce, který umí pozorovat dalekohledem nebo sledo- 14

15 vat živou přírodu pomocí fotopastí. Pozná základní druhy zvířat žijících na Broumovsku, uvidí unikátní záběry divočiny pořízené v CHKO Broumovsko to vše poutavou zábavnou formou pod vedením zkušeného lektora. Krajinou děsnou v širé pustině minut / 60 Kč Myslíte, že divočina je něco, s čím se ve střední Evropě už nemůžete setkat? Přijeďte na Broumovsko a projděte s lektorem zdejší skalnatou krajinou. Snadno si představíme dávnou pustinu, do které před 800 lety přišli benediktini, objevíme i střípky divočiny. Naučíme se vnímat a poznávat přírodu a naslouchat neznámým zvukům. Pochopíme, co museli zvažovat lidé, kteří přišli do zcela divoké krajiny a jak se využívání krajiny plánuje dnes, kdy má za sebou mnoho historických zvratů. Na obědě u benediktinů s obědem 360 minut / 110 Kč Myslíte, že noblesní stolování je nuda? Stravujete se zdravě a víte, co znamenají šifry a kódy na obalech potravin? A jak jste na tom s křesťanskými tradicemi? Myslíte, že benediktini jedli svíčkovou nebo pučálku, tušíte, čím mohli sladit? Mnohem více, než odpovědi na tyto otázky získáte při chuťovém a voňavém vzdělávacím programu, jež se může propojit i s návštěvou skvostných interiérů broumovského kláštera. Celý školní den se společně budeme věnovat tématu jídla, jeho historii i tomu, jak svým jídlem ovlivňujeme své zdraví a životní prostředí. Vlastnoručně si vyzkoušíme uvařit opravdový oběd, který si v krásném prostředí kláštera také společně sníme! Na obědě u benediktinů 180 minut / 60 Kč Myslíte, že noblesní stolování je nuda? Stravujete se zdravě a víte, co znamenají šifry a kódy na obalech potravin? A jak jste na tom s křesťanskými tradicemi? Myslíte, že benediktini jedli svíčkovou nebo pučálku, tušíte, čím mohli sladit? Mnohem více, než odpovědi na tyto otázky získáte při chuťovém a voňavém vzdělávacím programu, jež se může propojit i s návštěvou skvostných interiérů broumovského kláštera. Celý školní den se společně budeme věnovat tématu jídla, jeho historii i tomu, jak svým jídlem ovlivňujeme své zdraví a životní prostředí. Poznejte baroko nejen na oko 180 minut / 100 Kč (v rámci programu je prohlídka kláštera) Víte, co v češtině znamená portugalský název barocco? Kde jinde se seznámit s barokním stavitelstvím a uměním než v jedinečných prostorách broumovského kláštera, který v tomto období prožil mimořádný rozkvět. Přijeďte společně objevit jedinečné krásy barokní architektury a staňte se na chvíli skutečnými architekty. 15

16 A Rocha křesťané v ochraně přírody A Rocha křesťané v ochraně přírody A Rocha je křesťanská ochranářská organizace. Název pochází z portugalského slova skála, protože první iniciativou bylo založení terénní stanice stejného jména v jižním Portugalsku. Organizace je zaměřena především na celoroční činnost klubů, organizace táborů, terénní monitoring a výzkum ptáků, přednášky, výukové programy, osvětové akce apod. Postupně je budováno a dotvářeno ekocentrum Krupárna v Dobrém u Dobrušky. JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT Výukové programy můžete objednávat u Mgr. Pavla Světlíka: tel , , PLATBA A CENY PROGRAMŮ Ceny jednotlivých programů za jednoho žáka jsou uvedeny vždy u popisu programu. Minimální počet žáků je 15. Pokud se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit! Při výjezdu požadujeme alespoň 3 vyučovací hodiny programu. Programy Babské koření a divoká přírodní zahrádka Základní lekce o poznávání bylin, jejich využití v minulosti a dnes. Alternativní medicína a fytoterapie v praxi všedního dne. Prokazatelné účinky bylinek v praxi. Malá poznávačka co na co? Co můžeme využít snadno v kuchyni? Návody na smrkový sirup, obložené chlebíčky z jarních listů různých listnatých stromů, ovocný salát s divokými bylinkami, bylinková marináda, mini pizza s čerstvými listy dobromysle, obložený chléb se zvonečníkem klasnatým, zmrzlinový pohárek ze zapomenutého ovoce, MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMŮ Na realizace výukového programu za vámi v rámci Královéhradeckého kraje přijedeme do vaší školy. 16

17 A Rocha křesťané v ochraně přírody Žít jako motýl Vlastní povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Jaké rozmanité druhy motýlů žijí na naší Zemi? Jaká je jejich tělesná stavba a jak probíhá jejich fascinující vývoj? Proč jsou denní motýli pestřejší než noční? V jakém životním prostředí se vyskytují a co jim vyhovuje a co je ničí? Jaká je jejich potrava, kdo se naopak jimi živí? Jaké mají výborně vyvinuté smysly a schopnosti? Význam a jedinečnost motýlů pro přírodu a člověka. Jaký byl výskyt v minulosti a v současné době. Změna krajinného rázu, ohrožené druhy a jejich ochrana. Během programu hra s pexetriem, omalovánky denních motýlů, ukázka některých zástupců našich motýlů ze sbírky. Orchideje květy ráje Vlastní povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Jsou krásné orchideje jen pokojové rostliny z obchodů? Proč jsou člověkem oblíbené? Jaké mají nároky na prostředí? Které druhy se vyskytují v naší zemi? Význam a jedinečnost orchidejí pro přírodu a člověka. Jaký byl výskyt v minulosti a v současné době. Změna krajinného rázu, jejich ohrožení a ochrana. V programu: hra na poznávání některých druhů. Ohrožení polní ptáci Předvedení modelů několika polních ptáků: skřivan, strnad, vrabec, čejka proměna krajiny za 50 let po II. světové válce. Tajemný hlas chřástala polního, co můžeme pro chřástala dělat, omalovánka s vysvětlením ochrany chřástalů co chřástala a jiné polní ptáky ohrožuje a jaké jsou možnosti ochrany? Krátký film ČSO Potřebujeme skřivana? V programu: Kvíz o vhodných opatřeních zemědělců případně dalších majitelů pozemků ke zlepšení polních biotopů. Využití omalovánky život chřástala. Ptáci ve městech Na obrázku města a věže si vyjmenováváme některé ptačí i zvířecí druhy žijící zejména ve městech. Pobytová znamení po ptácích peříčka, zbytky vajec, stopy ptáků v bahně u městské nádrže. Pobytová znamení po netopýrech, malých savcích nebo hmyzu v našem domě, půdě, sklepě? Co dělat, abychom živočichům zpříjemnili jejich domov krmítka, napajedla, koupaliště, bylinné koutky nebo spirály. Ukázky některých modelů zejména ptáků žijících ve městě, poznávání ptáků. Nejvzácnější evropská sova ve městech. Ochrana druhů žijících ve městě. V programu: 15 modelů ptáků. 17

18 A Rocha křesťané v ochraně přírody Význam a metodika kroužkování ptáků Historie kroužkování ptáků, význam kroužkování jaká data se dají zjišťovat? Praktické ukázky pomůcek kroužky, kleště, měřítka, váhy, sítě, sklopky; bezpečnostní předpisy kroužkování. Kdo může ptáky chytat a kroužkovat získání výjimky ze zákona. Odchyty do sítí ukázka fungování japonské a italské sítě. Kde se ptáci mohou a kde nemohou chytat a kroužkovat. Výsledky kroužkování atlas migrace. Praktická ukázka odchytu drobných lesních ptáků na hlasovou nahrávku, předvedení kroužkování a měření. V programu: Žáci se naučí vyndávat ptačí model ze sítě a na ptačí atrapě se pokusí navléknout kroužek. Ptáci na krmítku jak a proč krmit ptáky nejlépe celoročně Proč a jak dlouho krmit ptáky? Užitečnost dlouhodobého, nejlépe celoročního krmení. Co krmit, co nikoliv? Ptačí krmítko zásady jeho výroby. Soutěž po znávání ptačích druhů na krmítku urči 12 běžných druhů podle modelů. Dají se přikrmovat dravci nebo sovy? Ukázky ptačích krmítek, zásobníků a kontejnerů. Kam krmítko umístit, kam raději nikoliv? Pozorování ptáků na krmítku. Kreslíme typ svého krmítka s několika druhy ptáků. Co si můžeme pro zimní přikrmování nasbírat, co koupit? Jak je to s přikrmováním a populací městských holubů? Proč a jak ptáci krásně zpívají Zpěv ptáků a volání. Co nám ptáci dávají svým hlasem vědět? Ptačí dialekty. Slyšitelnost ptačího zpěvu, ptačí varty, hlídky, ukázky videonahrávek ptačích hlasů, hlasy datlovitých ptáků, vodních ptáků. Jak převedeme ptačí zpěv do lidské řeči, je možné, že ptáci zpívají z dobrého pocitu a radosti ze života. Využívaní ptačích hlasů k odchytu a kroužkování ptáků, které druhy jsou na hlas citlivé, ptačí posměváčci. Ptačí zpěv a počasí. Denní průběh zpěvu. Noční zpěváci. Jsou zpěvy zděděné nebo naučené? Můžeme ptáky napodobit lidskou rukou, vábničkou, určování názvů ptáků podle zpěvu. Biodiverzita v přírodě a v bibli Biodiverzita v přírodě a v Bibli, co o ni vypovídá Starý a Nový zákon např. Žalm 104, biblické svědectví, staré křesťanské texty, postavy pozdější historie František z Assisi, Adolf Schlatter, Albert Schweitzer, C. S. Luise, P. Harris. Program přibližuje průřez theologickým myšlením Starého a Nového zákona, svědectví žalmů, krále Davida a celkově ukazuje na židovsko-křesťanské ekologické myšlení Židů i křesťanů. Též zmiňuje staré křesťanské písně, které se dnes zpívají v křesťanských církvích. Ukázka Zelené Bible. 18

19 A Rocha křesťané v ochraně přírody Chráněná území našeho regionu Vlastní povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Žáci se seznámí se sedmi maloplošnými zvláště chráněnými územími na Náchodsku. V každém ZCHÚ bude představeno umístění na mapě, důvod ochrany a celkem 10 druhů ohrožených rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Žáci si mohou společně uvědomit význam a důležitost ochrany jednotlivých lokalit s ohroženými a chráněnými druhy a zároveň se zamyslet nad přírodní krásou našeho okolí. Základní kurz pro určování hub I. Fascinace světem hub, česká tradice houbaření. Houbya stromy. Saprofyti a paraziti. Kde houby rostou? Ukazatelé sucha a vlhka. Kyselé a vápenité půdy. Vázanost s jednotlivými druhy stromů. Sbírání hub pro kuchyni i studia. Jedovaté a léčivé houby. Znaky při určování, zanedbatelnost barvy. Využití sádrových odlitků hub a houbařského plakátu. Lze domluvit vycházku s praktickými ukázkami. Základní kurz pro určování hub II. Určování hlavních čeledí hub např. rážovkovité, paličkovicovité, dřevnatkovité, ohnivcovité, chřapáčovité, lanýžovité, šťavnatkovité, pavučincovité, čechratkovité houby jedlé, nejedlé, jedovaté, skupiny jedů, příklady zajímavých otrav houbami, léčivé houby, o lysohlávkách, mohou houby zpívat? Houbová lékárna, zákonitosti růstu hub, čarodějné kruhy, nové poznatky o otravách nejen čechratkou, ale též např. čirůvkou zelánkou, ryzcem hnědým, co houby a alkohol? Rostliny a stromy v bibli (starém a novém zákoně) Ptáci v bibli Zvířata v bibli Tři ekologicko-biblické lekce na dané téma. Každá lekce obsahuje připomenutí několika biblických textů, vysvětlení dobového pozadí, za co člověk tu či onu rostlinu či živočicha považoval a jak ji využíval, dále vysvětlení smyslu textu pro nás dnes. Všimneme si též zajímavosti z řeckého a hebrejského jazyka ve vztahu ke zmíněným přírodním jevům. Různé možnosti překladů zvířat i rostlin (řeč bude např. o Bileámově oslici, Noemově holubici, Eliášových krkavcích, bajce o bodláku, podobenství Ježíšovu o hořčičném zrnu nebo o vinici a vinné révě, lvech ohrožujících Daniele, hadu, který uštkne apoštola Pavla apod.). Tyto přírodní elementy mají v Bibli v sobě často dynamický náboj povzbuzení čtenáře, jež smí vnímat svůj život v transcendentním rozměru, zejména víry, lásky i naděje. 19

20 A Rocha křesťané v ochraně přírody Obojživelníci zvířátka dvou živlů Povídání s promítáním obrázkové prezentace o našich obojživelnících. Kde se s nimi seznámíme, uvědomíme si jejich jedinečnost, důležitost, krásu, ohrožení a možnost ochrany. V rámci programu je poznávání několika věrných modelů našich obojživelníků a poslech žabích hlasů. Plazi, co se plazí a ti druzí, co se neplazí Povídání s promítáním obrázkové prezentace o plazech se zaměřením na druhy žijící v ČR. Kde se s nimi seznámíme, uvědomíme si jejich jedinečnost, důležitost, krásu, ohrožení a možnost ochrany. V rámci programu je poznávání několika věrných modelů našich plazů a ukázka svleček. Stromy úžasné živé organismy naší planety Povídání s promítáním obrázkové prezentace. Žáci se mohou společně zamyslet nad jedinečností, rozmanitostí, důležitostí a krásou stromů. V rámci programu se podívají na řadu donesených přírodnin z různých druhů stromů. Mohou si zasoutěžit ve znalostech. Povzbuzení na závěr jak každý z nás může pomoci s vysazováním stromu a přenechání živého dědictví dalším generacím. V programu: poznávání přinesených vzorků dřeva přiřazování plodů k listům stromů. Dravci Základní formy dravců, stavba dravčího těla, zajímavosti ze života a chování dravců, potrava dravců a užitečnost dravých ptáků, dravci specialisté na hady, hmyz, ryby, domácí drůbež hnízdění a výchova mláďat, biotopy a ohrožení dravců v různých podmínkách, skály, hory, pole, lesy, některá specifická ohrožení dravců v minulosti a přítomnosti, ochranné prostředky a možnosti ochrany dravců dnes. Ochranářský pohled na sokolnictví. Ornitologické odchyty dravců, kroužkování a monitoring táhnoucích dravých ptáků. Prohlídka peří některých dravců. Modely a preparáty dravců. Záchranné stanice pro dravé handicapované ptáky. Pobytová znamení živočichů v naší přírodě Žáci se dozvídají, jak se mají v přírodě chovat, čeho a jak si všímat, aby poznali přítomnost jednotlivých živočichů v daném okolí. V programu se učí rozpoznávat mnohé donesené vzorky přírodnin a obrázků (ohlodané větve, šišky, oříšky, pecky, rozbité ulity od ptáků, třísky od práce šplhavců, požerky hmyzu, pavoučí sítě, hmyzí hálky a svlečky, peří ptáků, trus drobných savců, vývržky dravců, ptačí a savčí hnízda, stopy a otisky v přírodě, ptačí a savčí lebky, srnčí a jelení schozy, ptačí vejce atd.). V případě hezkého počasí je v rámci programu možná krátká vycházka s hledáním pobytových znamení přímo v přírodě. 20

Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice

Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice Nabídka ekologických výukových programů Ekocentra Orlice Představení střediska Název střediska: Ekocentrum Orlice Sídlo: Krňovice 33, 503 46 Třebechovice pod Orebem Kontakt: e-mail: csop@krnovice.cz, tel.

Více

Nabídka programů Ekocentra Orlice pro školy, kolektivy a zájmové oddíly dětí a další zájemce na školního roku 2012/13

Nabídka programů Ekocentra Orlice pro školy, kolektivy a zájmové oddíly dětí a další zájemce na školního roku 2012/13 Nabídka programů Ekocentra Orlice pro školy, kolektivy a zájmové oddíly dětí a další zájemce na školního roku 2012/13 Dovolte nám, abychom Vám nabídli programy Ekocentra Orlice pro období druhého pololetí

Více

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY. pro střední školy

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY. pro střední školy KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY pro střední školy Milí pedagogové, na následujících stránkách naleznete nabídku krátkodobých ekologických výukových programů nabízených Střediskem ekologické výchovy a etiky

Více

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO 1 str. 5 2 str. 6 3 str. 9 Nabídka programů v tematických cyklech Nabídka programů řazena dle místa konání Nabídka programů v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý

Více

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1 str. 5 2 str. 6 3 str. 10 KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Nabídka programů v tematických cyklech Nabídka programů řazena dle místa konání Nabídka programů v rámci kampaně

Více

akce pro školy a veřejnost

akce pro školy a veřejnost akce pro školy a veřejnost Hradec Králové a okolí tolice dětelová ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2012 Den zemědělství Královéhradeckého kraje se Střediskem ekologické výchovy SEVER 14. 9. 2012, pátek, 9:00

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

Nabídka DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A SLUŽEB PRO ŠKOLY. Akce pro školy v Hradci Králové a v Horním Maršově

Nabídka DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A SLUŽEB PRO ŠKOLY. Akce pro školy v Hradci Králové a v Horním Maršově Nabídka DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A SLUŽEB PRO ŠKOLY 1 Akce pro školy v Hradci Králové a v Horním Maršově 2 a projekty pro žáky 3 Sítě škol MRKEV, MRKVIČKA 87 Hradec Králové a Horní Maršov 1 AKCE PRO ŠKOLY

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Velké šelmy v Beskydech Pozn. projekt je finančně podpořen MŽP. Proto cena 10,- Kč Člověk a příroda Ekologické minimum 12-18

Více

PROGRAMY EKOCENTRA ORLICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

PROGRAMY EKOCENTRA ORLICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 PROGRAMY EKOCENTRA ORLICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 I. Programy zaměřené na život lidí v minulosti 1. Komentované prohlídky skanzenu 1a) Hospodaření Prohlídka historických objektů ve skanzenu zaměřená na

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Nabídka výukových programů

Nabídka výukových programů Nabídka výukových programů s environmentální, historickou a přírodovědnou tématikou pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ Více informací a o dalších aktivitách pro školy se dozvíte na www.mpcr.cz v rubrice

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY P R O střední školy

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY P R O střední školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY P R O střední školy společná nabídka středisek ekologické výchovy a ekologicky zaměřených organizací v královéhradeckém kraji Středisko ekologické výchovy

Více

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 str. 4 2 str. 10 3 str. 11 4 str. 13 Cykly programů Venkovní programy Speciální nabídka pro školní rok 2015/2016 Nabídka programů v rámci kampaně Čistá

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ Základních Škol

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ Základních Škol ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ Základních Škol společná nabídka středisek ekologické výchovy a ekologicky zaměřených organizací v královéhradeckém kraji Středisko ekologické

Více

Výukové programy pro základní školy

Výukové programy pro základní školy Výukové programy pro základní školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli naše výukové programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova,

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Velké šelmy v Beskydech

Velké šelmy v Beskydech V roce 2011 Ekocentrum Radhošť nabízí pro školy tyto výukové programy: 1. Odlévání stop živočichů ze sádry (medvěd, vlk, rys) 2. Ruční výroba svíček 3. Není les jako les - NOVINKA 4. Odkud kam teče voda?

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Akreditované vzdělávací akce a konzultace pro pedagogy

Akreditované vzdělávací akce a konzultace pro pedagogy Akreditované vzdělávací akce a konzultace pro pedagogy STÁLÁ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO SKUPINY PEDAGOGŮ ZŠ, SŠ I MŠ, VČETNĚ PEDAGOGICKÝCH TÝMŮ JEDNÉ ŠKOLY Semináře a kurzy pro skupiny připravíme po vzájemné

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Obsah: 1. Naučná stezka Řevnice 2. Ministezka 3. Ekologizace provozu školy: Udržování estetického prostředí školy, sběr papíru, víček. Aktivní třídění

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

POBYTOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V KRKONOŠÍCH

POBYTOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V KRKONOŠÍCH POBYTOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V KRKONOŠÍCH školní rok 2008/2009 ORGANIZAČNÍ INFORMACE OBSAH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Středisko pracuje celoročně, zimní pobyty lze kombinovat s lyžařským

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2014

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2014 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2014 Programy pro školy realizuje občanské sdružení Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost sdružení. Vážení učitelé,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Výukové programy nabízené Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s., ve školním roce 2015/2016

Výukové programy nabízené Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s., ve školním roce 2015/2016 Výukové programy nabízené Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s., ve školním roce 2015/2016 JAK A KDE SI PROGRAM OBJEDNAT Telefonicky: 733 538 500 Terezie Netrestová E-mailem: ekoporadna@centrumrozvoje.eu

Více

Nabídka pro střední školy a konzervatoře do ŠABLON

Nabídka pro střední školy a konzervatoře do ŠABLON Nabídka pro střední školy a konzervatoře do ŠABLON (EU peníze školám) Chcete pomoci s přípravou či realizací šablon? Hledáte stáže či semináře pro pedagogické pracovníky vhodné do šablon? Chcete žákům

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017 NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2016/2017 PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY UČME SE PŘÍRODOU! EKOCENTRUM HUSLÍK Na Zálesí 1473, Poděbrady kontaktní osoba: Ing. Marta Bryndová Ph.D. tel: +420 734 616 098

Více

Jak cestuje kapka vody

Jak cestuje kapka vody Jak cestuje kapka vody Cíl: porozumění významu vody pro člověka a celou přírodu, pochopení koloběhu vody v přírodě, vychovávat k ochraně přírody Obsah: formou pohádky seznámení s koloběhem vody v přírodě,

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 196 00 Praha 14 Černý Most tel : 286 889 428 fax: 286 889 428 mobil: 731 562 070 email: info-cm@ddmpraha9.cz tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz www.ddmpraha9.cz

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výukové programy pro střední školy

Výukové programy pro střední školy Výukové programy pro střední školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova, trvale udržitelný

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I

Skáče žába. Jaro Léto Podzim - Zima. Příběhy kamenů I Skáče žába Jak se žáby pohybují, čím se živí, kde žijí, jak jim můžeme pomáhat. Každá žabka jinak zpívá. Ukázky SOMSO modelů, výukové obrázky, poslech hlasů žab, pohybová aktivita dětí. Vhodné pro mateřské

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 PROGRAMOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 Výukové programy Dravci a sovy Noční dravci Jarní procházky Sokolnictví Mraveneček Formica Programy realizujeme pro mateřské školky, základní školy i střední školy.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd.

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd. Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. Abstrakt a obsah modulu Název a popis modulu Tvorba přírodních školních zahrad Přírodní školní zahrady poskytují vynikající prostředí a příležitost ke zvýšení

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Projektová výuka vázaná na místo se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální a ekonomická témata ( ~ vzdělávání pro udržitelný rozvoj) Pojetí vzdělávání,

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Nabídky publikací, pomůcek a her o životním prostředí, v z d ě l á v á n í a ekologické /environmentální výchově

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Nabídky publikací, pomůcek a her o životním prostředí, v z d ě l á v á n í a ekologické /environmentální výchově ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nabídky publikací, pomůcek a her o životním prostředí, v z d ě l á v á n í a ekologické /environmentální výchově Publikace, pomůcky a hry vydané Střediskem ekologické výchovy SEVER

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Eva Kudelová tel. 577 142 297, 603 301 435, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz Monika Hiblerová tel. 577 142 297, 774 192 105, e-mail:

Více