pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám"

Transkript

1 Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji

2 Milí pedagogové, na následujících stránkách naleznete nabídku krátkodobých ekologických výukových programů, akcí pro školy, projektů pro školy a konzultací od středisek ekologické výchovy, které působí v Královéhradeckém kraji. Horní Maršov Prachov Hořice Trutnov Dvůr Králové nad Labem Hronov Česká skalice Broumov Nový Bydžov Hradec Králové Nové Město nad Metují Krňovice Dobré u Dobrušky Kostelecké Horky Středisko ekologické výchovy SEVER...3 Agentura pro rozvoj Broumovska A Rocha křesťané v ochraně přírody Centrum rozvoje Česká Skalice Ekocentrum Orlice Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o INEX-SDA Kostelecké Horky Muzeum přírody Český ráj... 40

3 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER bylo založeno v roce V současné době má pracoviště v Horním Maršově, v Trutnově, v Hradci Králové a v Litoměřicích. Základním a středním školám nabízí krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízí každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťuje vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravuje vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí. CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ Programy jsou zaměřené na ochranu a poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na zlepšování vztahů ve skupině. Obsah vychází z osnov jednoho či více předmětů. Programy kladou důraz na mezipředmětový přístup k dané problematice a na interaktivní metody. V široké škále využívají prvků kooperativního vyučování, simulačních a diskusních aktivit a dalších netradičních forem výuky. Kladou si za cíl žáky nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich vzbudit zájem o danou tématiku. Programy lze dobře využít při realizaci ŠVP. Nabízené výukové programy naplňují zejména vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a společnost a Jazyk a jazyková komunikace a zejména průřezové téma: Environmentální výchova a dílčím způsobem Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Objednávky a ceny programů Platba a ceny programů Platba je možná v hotovosti po ukončení programu nebo bankovním převodem proti námi vystavené faktuře. Ceny jednotlivých programů jsou uvedeny vždy u popisu programu. Minimální počet žáků je 15. Pokud se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit! K ceně uvedené u programů je nutno připočíst cestovní výlohy lektorů (mimo i po Hradci Králové) = cestovné včetně stravného (67 Kč u cest delších než pět pracovních hodin). 3

4 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Poznámka Ceny výukových programů vybírané od školy pokrývají jen část nákladů (cca 1/3) a jsou dotovány z vlastních zdrojů. Čím je program delší, tím je větší i podpora. Pokud má škola či jiný objednatel možnost zafinancovat plné náklady (např. z grantů), prosíme o zvážení této možnosti námi získané dotace tak budeme moci ušetřit pro jiné programy. S psaním grantových žádostí vám rádi pomůžeme! JAK A KDE SI MŮŽETE PROGRAMY OBJEDNAT Programy objednávejte přes naše webové stránky cz. Na hlavní liště klikněte na ikonu OB- JEDNÁVKY PROGRAMŮ Objednat program. Objeví se vám jednoduchý formulář. Nejprve kliknete na aktuální datum objeví se vám kalendář, ve kterém vyberete vámi preferovaný termín (již zabraný termín je zobrazen červeně). Lektora, místo realizace a výukový program vyberete kliknutím na šipku a následně na vybranou položku. Pokud bude nutné vyjednat specifické podmínky: časově náročný dojezd, nevyhovuje vám nabízené časové rozmezí realizace, jiné místo konání než na středisku SEVER či ve škole např. v případě terénních programů vepište vaše požadavky do pole Další důležité informace. Vše bude po vzájemné ové domluvě upřesněno. Nakonec přepište bezpečnostní kód, a klikněte na tlačítko odeslat. Nezapomeňte následně kliknout na tlačítko POTVRDIT OBJEDNÁVKU, které se objeví ve spodní části této stránky, jinak nedojde k odeslání Vaší rezervace! Další informace: SEVER Hradec Králové, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , INFORMACE PRO ZDÁRNÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ Tyto programy jsou určeny zejména pro 2. stupeň ZŠ z Hradce Králové a blízkého okolí. Pokud je to jen trochu možné, přijeďte k nám! Můžeme se na vás lépe připravit! Programy označené SEVER je možno realizovat pouze u nás! K dobrému průběhu programů realizovaných u vás je nutné upravit třídu tak, aby vzniklo dostatek prostoru. Optimální počet je žáků. Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory. Možnost objednávky programu pro jiný počet žáků konzultujte předem. V jeden den lze realizovat 2 3 výukové programy za sebou. Na venkovní programy přijdou žáci ve sportovním oděvu. Na programy ve středisku sever si přineste přezůvky, příp. pracovní oděv, vyplývá-li to z obsahu programu. Za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagog, ne lektoři střediska! V případě, že si nebudete vědět rady, rádi Vám s objednávkou pomůžeme na tel. čísle nebo osobně na pracovišti Hradec Králové. 4

5 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Nabídka programů v tematických cyklech K zajištění kvality a prohloubení chápání dané problematiky vám nabízíme programy v cyklech. Cyklus tvoří vždy min. 3 výukové programy a jsou určeny pro stále stejnou skupinu žáků. Pokud objednáte více cyklů, je možné u dalších vypustit úvodní program: Já jeden z mnoha. V případě, že vám tento systém nevyhovuje, je možné vytvořit si cyklus podle vlastních potřeb. Programy lze objednat i jednotlivě. Tento přehled by vám měl pomoci zorientovat se lépe v programech na základě jejich ústředního tématu. V jedné kategorii na sebe programy informačně navazují a prohlubují tak znalosti, dovednosti a postoje v JEDNÉ oblasti environmentální výchovy. CENY ZA CYKLY PROGRAMŮ Cyklus tvoří alespoň tři výukové programy v minimálním celkovém rozsahu 5 vyučovacích hodin (platí pouze v případě práce se stejnou skupinou žáků). Poslední výukový program z cyklu bude finančně zvýhodněn v návaznosti na počtu výukových programů v cyklu: 3 programy poslední o 30% levnější, 4 programy poslední o 40% levnější, 5 programů poslední o 50% levnější PŘEHLED TEMATICKÝCH CYKLŮ Popis jednotlivých programů naleznete níže 1 Cesty k trvale udržitelnému životu (ekospotřebitelství, odpadové hospodářství, obnovitelné zdroje energie, ekoznačení) Co s odpady Co je doma, to se počítá Co skrývají potraviny Zelená energie 5

6 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER 2 Etika a ekologie živočichů Máme rádi zvířata II Nech brouka žít Život na louce Ze života včel Domácí mazlíčci Les přírodní restaurace 3 Globální problémy, vztah člověka k okolnímu světu Žijeme společně Globální problémy a my Voda největší závislost Simulační hra Neviditelná ruka trhu Simulační hra U jezera 3 Ekologie rostlin a přírodovědně -ekologické exkurze Stromy pro život Lesy v ohrožení Ráj na Orlici Velký poklad v malém labyrintu Putování říční krajinou novinka Návrat do minulosti Mazurových chalup novinka Šest pokladů novinka Nabídka řazena dle místa konání: T terén S pouze ve středisku SEVER Š S ve vaší škole nebo ve středisku SEVER Neviditelná ruka trhu Hra o mezinárodním obchodu a vztazích rozvinutých a rozvojových zemí tř. 180 minut 65 Kč S Simulační hra Neviditelná ruka trhu (autor: Christ Church, Christian Aid) se odehrává na trhu za přítomnosti rozvinutých i rozvojových zemí. Hráči pracují v několika skupinách, ve kterých vystupují v roli obchodníků. Cílem hráčů je hospodařit se společnými surovinami a počátečním majetkem tak, aby byli na konci hry nejbohatší. Ve své podstatě se jedná o hru, která ukazuje, jaký má současný obchodní systém vliv na rozvoj v rozvinutých a rozvojových zemích a na čerpání surovin. Po hře probíhá diskuse, která skupinám umožní sdělit si navzájem nejen silné zážitky a použité strategie, ale umožní nám společně diskutovat o hlubších souvislostech této problematiky. U jezera tř. 180 minut 65 Kč S Hra U JEZERA (autor neznámý) simuluje proces užívání společného přírodního zdroje vody několika podniky rozmístěnými kolem jezera. Hráči jsou řediteli podniků a jejich úkolem je zajistit pro svůj podnik co největší zisk. Každé kolo musí udělat jedno z pěti rozhodnutí, jak se zachovají vůči místnímu vodnímu bohatství. Cílem hráčů je hospodařit v rámci pravidel, komunikovat a vyjednávat strategie. Jakou máme zrovna kvalitu vody? Jak se zachová náš ředitel? Po hře probíhá diskuse, která nám umožní sdělit si navzájem nejen silné zážitky ze hry, ale umožní nám společně diskutovat o hlubších souvislostech této problematiky. 6

7 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Stromy pro život tř. 90 minut 45 Kč S Společně nahlédneme do buňky rostlin. Odhalíme složitost a význam fotosyntézy a dýchání pro život. Poznáme vztahy mezi člověkem a rostlinou a strategie, které využívají obě strany pro svůj prospěch a přežití. Jaké stromy do přírody neodmyslitelně patří? Co znamená klimatická funkce lesa? V druhé polovině programu vyrazíme společně ven to zjistit a proměřit. V programu: Jak probíhá fotosyntéza? Dýchají také rostliny? Pokud ano, kdy a co to znamená? Pojmová mapa, práce v terénu se zaměřovacím teploměrem, klimatické zařízení sledování krátkého spotu a jeho vyhodnocení. Velký poklad v malém labyrintu pp Na Plachtě tř. 180 minut 65 Kč T BONUS Pedagog získá metodickou publikaci, kde nalezne inspiraci pro terénní výuku. Téměř uprostřed města se rozprostírá přírodně zajímavá a hodnotná oblast PP Na Plachtě. Na 39 ha se nachází řada stanovišť s vysokou druhovou rozmanitostí. Paradoxně tato oblast vznikla lidskou činností! Podaří se jí uchránit před zánikem? Jakou péči území potřebuje? Stěžejní aktivitou programu bude pozorování, odchyt a určování obyvatel suché louky, jejího okolí i tůní a mokřadů. V programu na vás čeká překvapení, k jehož odhalení budete muset zvládnout týmovou práci se svými spolužáky. V programu: Kdo kde bydlí, smýkání, odlov v tůních, ekologické vazby v biotopech, plán péče. Ráj na Orlici exkurze územím Natura tř minut 75 Kč T Exkurze trvá 5 vyučovacích hodin a je pojata jako půldenní terénní exkurze, obsahuje simulační hru a mnoho zážitkových aktivit. Celý program je koncipován zábavně-naučnou formou a využívá mnoho unikátních druhů rostlin i živočichů k demonstraci. Při exkurzi se žáci i učitelé seznámí s nejrůznějšími pojmy a zajímavostmi z oblasti ekologie a dalších přírodních věd, prožijí příjemný den netradičním způsobem. V programu: Duše. Kdo pozoruje, odhalí. Koryto řeky vlivy lidské činnosti. Slepý zástup smyslové vnímání krajiny. Sukcese hra zaměřená na vývoj lužního lesa. Šest pokladů tř. 180 minut 65 Kč T novinka Poklad může být něco, co je nám drahé, máme to rádi, nemusí být vždycky hmotný a nemusí se dát vyčíslit pouze penězi. Někdy přijdeme na to, že něco, o čem jsme si nikdy nemysleli, že je to poklad, oceníme, až když to ztratíme. Dnes se formou badatelských a prožitkových aktivit seznámíme s 6 poklady z mnoha, které se nacházejí v této přírodní památce. Dozvíme se také, jak je třeba postupovat, aby tyto poklady byly zachovány pro budoucnost. Dopravní dostupnost: MHD č. 2, sraz na hrázi rybníka Plachta v předem domluveném čase. 7

8 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Návrat do minulosti Mazurových chalup tř. 180 minut 65 Kč T novinka Přírodní rezervace Mazurovy chalupy se na jaře mění v barevnou krajinu. Budeme se v krajině rozhlížet a hledat detaily. Krajina skrývá mnoho tajemství a odpovědí na otázky, proč se nachází louky uprostřed lesa, proč se místo jmenuje Mazurovy chalupy. Chcete putovat do historie, kdy ještě místo nebylo rezervací a stála tam krásná roubená chalupa? Víte, co stojí za vznikem louky? Dopravní dostupnost: Autobusem do obce Býšť/ Bělečko vzdálené 20 minut z terminálu Hradce Králové. Sraz u autobusové zastávky, pěšky cca 3 km do přírodní rezervace Mazurovy chalupy v předem domluveném čase. Možnost zpáteční cesty buď autobusem z obce Býšť/ Hoděšovice (z Mazurových chalup 35 minut pěšky) nebo autobusem MHD č. 9 zastávka Lesní hřbitov (z Mazurových chalup 60 minut pěšky). Putování říční krajinou tř min 75 Kč T novinka V průběhu programu se teoreticky a zejména prakticky seznámíme s jedním z nejkrásnějších úseků Přírodního parku Orlice. V průběhu seznamování se s jednotlivými prvky říční krajiny se pokusíme pochopit její fungování a uvědomíme si, co by pro krajinu a život lidí mohla znamenat hypotetická regulace toku a případné další úpravy, odpovídající vybudování zábavního areálu. Prostřednictvím simulační hry si vyzkoušíme možnosti různých úhlů pohledu na danou problematiku. Dopravní dostupnost:vlakové a autobusové spojení (Hradec Králové Blešno, Běleč nad Orlicí Hradec Králové). Sraz na hlavním nádraží v předem domluveném čase. Zelená energie tř. 90 minut 45 Kč Š S Prostřednictvím tohoto programu se žáci dozvědí, jak a z čeho se energie získává a jak tato činnost ovlivňuje životní prostředí. Vysvětlíme si důležité pojmy jako: obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, udržitelná spotřeba energie Na různých příkladech a aktivitách si ukážeme, jak lze šetřit energií vlastními silami. V programu: Vliv získávání energie na ŽP. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energie. Zelená energie. Solární hračky. Spotřeba energie v domácnosti práce s pracovním listem. Bez vody to nejde tř. 90 minut 45 Kč Š S V průběhu programu si ujasníme, jaký vliv má lidská činnost na život v našich vodách a společně odhalíme původ znečištění vod ve městě. Pokusíme se určit, kolik vody spotřebuje naše domácnost a jak lze vodou šetřit. Ve skupinách vytvoříme transparent / plakát s tématem upozorňujícím na to, jak neplýtvat a neznečišťovat vodu. V programu: Jak funguje čistička, tipy na úspory čerpání vody v domácnosti, tvorba transparentu / plakátu. 8

9 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Les přírodní restaurace tř. 60 minut 35 Kč Š S Program ukazuje jednoduchým způsobem potravní vztahy, výměnu látek a tok energie v ekosystému lesa. Žáci se prostřednictvím kooperativních her seznámí s pojmem potravní řetězec a uvědomí si důležitost všech organismů v ekosystému i důsledky nerozumného počínání člověka. V programu: Potravní řetězce. Životní cyklus zvířat a rostlin. Vlněné vztahy společné vytvoření potravní sítě. Lesy v ohrožení tř. 90 minut 45 Kč Š S Co ohrožuje naše lesy? Můžeme je nějak chránit? A jak? Pojďme si to společně vyzkoušet a prožít. V pracovních skupinách stanovíme funkce lesa a z předložených informací vyvodíme nebezpečí, která ovlivňují zdárné fungování lesního ekosystému. V závěru programu společně vymyslíme řešení, která by tato ohrožení odstranila nebo alespoň zmírnila a dozvíme se něco i o práci lesníků. V programu: Funkce lesa práce ve skupinách. Lýkožrouti simulační hra. Základní mechanizmy ohrožující lesy v ČR. Život na louce tř. 60 minut 35 Kč Š S Pole, louky a pastviny jsou tzv. kulturní krajinou. Na louce nenajdeme jen jeleny ze známé lidové písničky, ale i spoustu dalších zajímavých živočichů a rostlin, žijících zde ve vzájemných interakcích s rostlinami a živočichy s přilehlých biotopů, ale i s člověkem. Dozvíme se, co si máme představit pod pojmy intenzivní a přirozené hospodaření a jak obhospodařuje krajinu biozemědělec. V programu: Louka plná života živé obrazy. Jde o život sestavování potravních řetězců. Možnosti řešení a další. Nech brouka žít tř. 90 minut 45 Kč Š S Prostřednictvím broučí stezky a společných aktivit se dozvíme, jaké jsou kategorie ochrany živočichů. Jak se liší přímá a nepřímá ochrana živočichů. Jaké třídy obratlovců a bezobratlých žijících v ČR jsou ohrožené a proč se jejich počet stále zvyšuje? Na příkladech vyhynulých živočichů si ukážeme, za jak krátkou dobu dokázal člověk vyhubit jeden druh. V programu: Vyhynulí dělení do skupin. Necháváš brouka žít? Živočich a emoce. Reportéři tvorba reklamního sloganu a graficky poutavé vizitky. Broučí stezka průběžná evaluační aktivita týmů. 9

10 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Ze života včel tř. 60 minut 35 Kč Š S Včely tvoří nedílnou součást lučního společenstva. Žáci se v programu dozvědí podrobnosti z jejich života od vývoje jednotlivce až po sociální chování ve včelím společenstvu roji, o výrobě včelích produktů i životě v úlu, a zejména o nezastupitelné úloze včely v přírodě, jejím významu pro člověka a ekologickém chovu včel. V programu: Komunikace neverbální aktivita zaměřená na spolupráci, včela medonosná vývojová stádia, život ve včelím společenstvu, dorozumívání, opylování, domestikace, ukázky včelích produktů. Co je doma, to se počítá tř. 90 minut 45 Kč Š S Jak se stát odpovědným spotřebitelem v praktickém životě? Jaké kupovat a používat výrobky, abychom si tím zároveň nedevastovali životní prostředí? K tomu je dobré seznámit se s ekologickým značením. Pozor! Ne všechny značky na obalech mají něco společného s životním prostředím. V programu se dozvíme, co je životní cyklus výrobku a co ekologicky šetrný výrobek (EŠV), kde tyto výrobky můžeme koupit a na co všechno v domácnosti je můžeme použít. V programu: Značky na obalech test. Životní cyklus práce ve skupinách. Domku domečku, s čím v tobě zacházím? vytipování materiálů a výrobků užívaných v domácnosti, které se vyrábí pod značkou EŠV a další. Máme rádi zvířata tř. 90 minut 45 Kč Š S Problematika velkochovu hospodářských zvířat je čím dál ožehavějším problémem. Díky tomuto programu se žáci dozví, co jsou to bateriové klece k chovu slepic, kdo je vegan a vegetarián, jak je to s ustájením a krmením skotu a formou debaty a kooperativních her si utvoří vlastní názor na tuto problematiku V programu: Video Hospodářská zvířata a my, životní potřeby zvířat diskuse, potravní řetězce člověka práce ve skupinách, chození přes čáru diskusní aktivita. Co skrývají potraviny tř. 90 minut 45 Kč Š S Studenti se seznámí s původem potravin, které denně kupujeme a konzumujeme. Naučí se zhodnotit jejich dopad na životní prostředí. Osvojíme si pojmy ekologické zemědělství, značka BIO, Fair trade, Klasa, a pomocí jednotlivých aktivit zjistíme, odkud potraviny pochází, jaké je jejich složení a jak si správně vybrat vhodnou potravinu a nenechat se přitom zlákat reklamou. Co jsou tzv. éčka? Dále si povíme o tom, jaké jsou možnosti odpovědného spotřebitele. A také budeme nakupovat. V programu: Odkud pocházejí? Víme, co jíme? Značky na potravinách. Každé éčko není špatné éčko. 10

11 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Žijeme společně tř. 90 minut 45 Kč Š S Po pádu komunismu se naše hranice otevřely jiným národům a kulturám, ale vlastně o nich nic nevíme. Tento program se snaží přiblížit život a kulturu některých zemí a tím i pozitivně působit proti xenofobii. Upozorňuje na to, že odlišnost není vždy špatná a že se vzájemně můžeme lecčemu přiučit. Např. tzv. přírodní národy a státy s nižším HDP na osobu mají daleko menší ekologickou stopu, než vyspělé státy. V programu: Etnikum, kultura a ekologie skládání pojmů, Přírodní národy soubor pocitových aktivit založených na vnímání barev, zvuků a tvarů (např. vyjádření živlů vyluzováním zvuků pomocí přírodního materiálu, vybarvování mandal apod.), co je Ekologická stopa? Globální problémy a my NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Vzdělávací akce v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj V období září listopad 2014 je možno si u Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER objednat s finanční dotací v rámci kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj vzdělávací akce, které se týkají problematiky nakládání s odpady. Nabídka obsahuje ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol a vedení školních ekologických projektů či poradenskou činnost. Kontakt pro bližší informace: Malá Ulička 89, Horní Maršov, tel tř. 90 minut 45 Kč Š S Ovlivníme kácení tropických deštných pralesů? Souvisí spolu chudoba a vyčerpání přírodních zdrojů? Formou diskusních a kooperativních aktivit jsou žáci seznamováni s globálními problémy a hledají možnosti jejich řešení. Program si klade za cíl poskytnout informace o souvislostech mezi globálními problémy a člověkem a pokusí se vytvořit pocit spoluzodpovědnosti za stav světa. V programu: Co je globální problém. Gordický uzel interaktivní hra. Globingo. Udržitelný rozvoj charakteristika, podmínky. 11

12 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Nabídka dalších vzdělávacích akcí a služeb Osvětové akce Den Země 2015 v Hradci Králové Datum a čas konání: úterý od 9 do 13 hodin Místo a program bude zveřejněn na v únoru Den Země 2015 se střediskem SEVER v Hradci Králové pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Oslavy celosvětového svátku Dne Země s bohatým programem upozorňujícím na důležitost ochrany životního prostředí. Školní projekty Škola pro udržitelný život Vzdělávací a asistenční program zaměřený na zapojování žáků ZŠ a SŠ do plánování rozvoje obce, zlepšování života v obci a výuky prostřednictvím praktických místních projektů. Obsah programu Žáci zmapují a vyhodnotí problémy a potřeby obce a naučí se naplánovat a realizovat praktický projekt vedoucí ke zlepšení životního prostředí a kvality života v místě. Rozvíjí přitom své občanské kompetence a porozumění občanské společnosti a principům udržitelného rozvoje. Pracuje se unikátní projektovou metodou místně zakotveného učení. Co získáte, když se zúčastníte? Titul Škola pro udržitelný život pro vaši školu Školu schopnou spolupracovat na rozvoji obce Možnost získat pro školu granty na projekty prospívající obci Děti a mládež, která má vztah ke své obci a chce o ni pečovat Dovednost připravit praktický místní projekt se svými žáky a partnery v obci Vzdělávání pro učitele, výukové programy pro žáky, metodické materiály Živý a praktický způsob, jak učit své žáky Informační servis a konzultace svých aktivit se zkušeným týmem Členství v síti Škol pro udržitelný život je zdarma. Pro dlouhodobé zapojení do sítě 12

13 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER je potřeba absolvovat úvodní kurz nebo individuálně sjednané konzultace a výukové programy. Nabízíme realizaci vzdělávacího kurzu pro pedagogy realizaci startovacího výukového programu konzultace procesu tvorby Vize a plánu udržitelného rozvoje obce, jehož participativní zpracování je podmínkou vstupu do sítě Škola pro udržitelný život facilitace komunitních setkání publikaci Za jeden provaz Metodika výchovy k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program Ekoškola nabízí ověřenou metodiku sedmi kroků, která pomůže učinit školu šetrnější k životnímu prostředí a nastartovat spolupráci žáků a pedagogů na škole. Možnosti zapojení se do programu Do mezinárodního programu Ekoškola se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Stačí si stáhnout přihlášku na stránkách programu Ekoškola a zaslat jí na adresu: Sdružení TEREZA, Program Ekoškola, Haštalská 17, , Praha 1. SEVER je krajským koordinátorem programu Ekoškola v Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Kontakt Bc. Anna Čtvrtníková, SEVER, Horská 175, Horní Maršov, tel Ekoškola Cílová skupina: základní a střední školy Pokud dokážete ovlivnit svou školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe. Cíle a obsah programu Cena za účast v programu Ekoškola 1900 Kč za první školní rok v programu / 900 Kč každý další rok v programu. Vstoupit do programu je možné kdykoliv během roku. Kontakty Silvie Vacková, DiS. tel: , Ekoškola je mezinárodní dlouhodobý vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí 13

14 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Konzultace k ekologické výchově pro učitele a další pedagogické pracovníky Poskytujeme konzultace k zařazení environmentální výchovy do ŠVP, ke školním plánům EVVO, k roli školního koordinátora EVVO, k zařazení problematiky EVVO do jednotlivých předmětů, k rozvoji ekologicky šetrnějšího provozu školy, využívání školní zahrady pro výuku, zprostředkujeme kontakty na zajímavé zkušenosti z terénu. Pomůžeme s vedením školních ekologických projektů pro vaše žáky (viz samostatný leták), s výběrem literatury a pomůcek. Máme zkušenosti s vedením diplomových prací týkajících se ekologické výchovy na MŠ, ZŠ i SŠ a závěrečných prací specializačního studia pro školní koordinátory EVVO. Forma konzultací: telefonicky, , osobní návštěva, písemný posudek. JUDr. Hana Kulichová, SEVER, Horská 175, Horní Maršov, tel Bc. Lenka Hronešová, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel Zabývá se vaše škola ekologickou výchovou a chce ji více rozvíjet? Staňte se členy sítě M.R.K.E.V.! SEVER nabízí základním a středním školám se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV). Středisko SEVER coby krajský koordinátor této sítě zabezpečuje rozesílky metodických a informačních materiálů k ekologické výchově včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník (rozesílka minimálně 4x ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek, nabídek a dalších informací z oblasti EVVO. Služba je zpoplatněna částkou 400 Kč na kalendářní rok. Zájemci o registraci v síti M.R.K.E.V. se mohou hlásit na adrese: SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel ,

15 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Programy na dotek a Tematické Cesty na dotek v areálu bývalé fary v Horním Maršově SEVER v rámci projektu Comenius viridis připravil šest výukových programů pro základní školy. Vybírejte, jaká možnost je pro vás a vaše žáky příjemnější 1. Lektoruje sám učitel žáci dostanou pracovní listy, pedagog návod a potřebné informace a pomůcky, pak program společně vyzkouší. Cena programu je 10 Kč na žáka. 2. Programem provází žáky lektor SEVERu. Cena programu je: 140 Kč na žáka O přestávce mezi programy můžete využít prostory našeho střediska k oddechu, svačině apod. Objednat si můžete oběd. Konkrétní časový rozvrh lze podrobně domluvit podle objednávky. Jsme vám k dispozici denně od 9:00 do 17:00 hodin. Objednávky: Ing. Monika Kosinová, tel: Programy na DOTEK Hospodářské zvíře 1,5 3 hodiny Zjistěte, co je welfare hospodářských zvířat a co všechno ke svému spokojenému 15

16 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER životu potřebují. O tom, jak žijí zvířata ve velkochovech, se dozvíte v zajímavém filmu. Vyzkoušet si můžete i psaní pravým husím brkem. Anebo v letních měsících navštívit kozy (po dohodě probíhá návštěva koz i s dojením a ochutnávkou mléka či sýrů). Smyslové vnímání přírody 1,5 2 hodiny Vydejte se do přírody a zkuste ji sami prozkoumat trochu jinak, než jsme zvyklí. Tentokrát k tomu využijete svoje smysly. Víte, jak voní krkonošský les? A co všechno můžete objevit v korunách stromů? Čekají na vás úkoly pro každého z vás, hry a také soutěž. Pro odvážlivce je i poslední úkol chození bosky po jehličí. Les 1,5 3 hodiny Poznejte, k čemu slouží les, jaké druhy lesa máme a čím se liší. Vyzkoumáte, jaký je zdravotní stav místních stromů, jeden z nich najdete pouze pomocí jiných smyslů než je zrak. Dozvíte se něco o lýkožroutovi a jednoho bzučícího si vyrobíte. Malované diáčky 1,5 hodiny Zahloubejte se a vytvořte si okénko do budoucnosti, které s pomocí diaprojektoru promítnete na zeď. Krkonošská řemesla 1,5 hodiny Pokud máte rádi výrobní činnosti, pak se Vám tento program bude líbit. Máte na výběr dokonce z několika věcí, které si můžete sami vyrobit a s sebou odnést. Podle času a chuti si vyrobte jednu věc nebo až čtyři. Těšit se můžete na výrobu voňavých mýdel, pavučin z vlny, dřevěných knoflíků nebo ozdob z korálků. Přírodní zahrada 1,5 hodiny Nechte se vlákat do naší zahrady. Zjistěte, proč je přírodní, jak voní a kdo v ní žije. Vaším úkolem bude také poznat staré odrůdy ovocných stromů či některé hojně využívané bylinky. 16

17 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Cesty na DOTEK Zároveň vám nabízíme tipy na zajímavé vycházky po tematických cestách v okolí Horního Maršova s tištěným průvodcem s informacemi a mapou s vyznačenými zastávkami na zajímavých místech, badatelským listem s otázkami, úkoly a náměty ke zkoumání terénu, cestovní sadou pomůcek (na zapůjčení), bez nichž by některé úkoly nešly vyřešit. Většina cest je koncipována jako okruh, který začíná a končí v návštěvnickém centru DOTEK (Domu obnovy tradic, ekologie a kultury na bývalé faře) v Horním Maršově. U popisu některých cest však najdete upozornění, že sice z DOTEKu vycházejí, avšak nejsou okružní (tzn. z posledního bodu se vrátíte cestou, která není součástí popsaného tématického okruhu). Některé cesty lze kombinovat s přesunem na kole, hromadnou dopravou či autem. Podrobné informace se dozvíte v návštěvnickém centru. Pokud se rozhodnete pro plnění úkolů v badatelském listu, připočítejte si k vycházce nejméně 1 hodinu navíc! Základní poplatek za průvodce s informacemi a badatelský list: 10 Kč za osobu Upozornění: Jedna sada pomůcek je pro max. 5 osob. Na různé sady vybíráme zálohy od 100 do 500 Kč. Cesta do lesa Délka trasy: 5 km V okolí Horního Maršova můžete objevit, čím jsou lesy důležité, jak se liší jejich různé typy, čím jsou v Krkonoších ohroženy i jak jim lze pomoci. Můžete si zkusit některá tajemství lesa sami objevit. Cesta duchovní Délka trasy: 5 km Zveme vás na procházku po duchovních památkách a místech Horního Maršova. Cesta vás provede zajímavými místy spojenými s duchovním životem i místy, která sama mají genia loci ducha místa. Poznáte skvosty sakrální architektury a naleznete náměty i místa pro rozjímání. Cesta dávných turistů 2 varianty: Delší varianta 12 km (část trasy vede po polské straně hor, trasa vychází od DOTE- Ku, ale není okružní). Kratší varianta 6 km (trasa vychází od DO- TEKu, ale není okružní) Cesta vás provede krajinou Rýchor tak, jak ji procházeli dávní i novodobí turisté. Představí vám turisticky vyhledávaná místa prameny, široké rozhledy, skalní útvary, drobné památky, horské boudy i zaniklé osady. Ukáže vám, jak se lze v krajině orientovat pomocí turistického značení současného, historického i takřka budoucího. 17

18 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER Cesta do divočiny Délka trasy: 12 km Cesta vám bude vyprávět o krkonošské divočině, jak vznikla, jak vypadala v minulosti, co z ní zůstává dnes a jak se vrací zpět. Prozradí vám, jaké stromy v krkonošských lesích rostly v minulosti a jaké zde rostou nyní. Seznámíte se s živočichy, kteří zde žili a žijí a kteří se do Krkonoš vracejí. Cesta pověstí, příběhů a pohádek Délka trasy: cesta není myšlena jako jedna trasa propojující společně místa spojená s pověstmi a příběhy, ale jako nabídka několika zajímavých míst v Maršově a okolí, která můžete libovolně zařadit do svých výletů. Každý kraj má své pověsti, pohádky a příběhy, které mu dodávají půvab a ozvláštňují konkrétní místa v krajině. Ať jsou to boží muka, tajemná skaliska, kouzelná studánka, kříž v lese... 18

19 Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. JAK A KDE SI PROGRAM OBJEDNAT Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Agentura pro rozvoj Broumovska Klášterní 1, Broumov tel.: , MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMŮ Programy jsou vedeny v jedinečném prostředí skalních měst Broumovska, v krajině barokních památek nebo přímo v Národní kulturní památce Klášter Broumov. PLATBA A CENY PROGRAMŮ Cena programů je individuální, dle současné nabídky. Platba programů je v hotovosti přímo v klášteře, nebo lektorovi. Program je realizován při minimálním počtu 24 dětí. S programem můžeme přijet i za Vámi do školky, v tomto případě je potřeba k ceně programu připočítat i cestovné lektora. DALŠÍ UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K OBJEDNÁVCE Program lze individuálně připravit na přání učitele v návaznosti na učební plán třídy. Je možné individuálně připravit i pobytové programy pro školy. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Program je možné rezervovat telefonicky, nebo em minimálně 1 týden dopředu. KONTAKTY tel.: , Podrobné informace o programech získáte na: Programy Broumovsko skrytou kamerou 180 minut / 60 Kč Děti se stanou na chvíli dobrodruhem, vydají se po stopách jelena, zajíce nebo rysa. Promění se v přírodovědce, který umí pozorovat dalekohledem nebo sledovat živou přírodu pomocí fotopastí. Pozná základní 19

20 Agentura pro rozvoj Broumovska o. s. druhy zvířat žijících na Broumovsku, uvidí unikátní záběry divočiny pořízené v CHKO Broumovsko to vše poutavou zábavnou formou pod vedením zkušeného lektora. Krajinou děsnou v širé pustině minut / 60 Kč Myslíte, že divočina je něco, s čím se ve střední Evropě už nemůžete setkat? Přijeďte na Broumovsko a projděte s lektorem zdejší skalnatou krajinou. Snadno si představíme dávnou pustinu, do které před 800 lety přišli benediktini, objevíme i střípky divočiny. Naučíme se vnímat a poznávat přírodu a naslouchat neznámým zvukům. Pochopíme, co museli zvažovat lidé, kteří přišli do zcela divoké krajiny a jak se využívání krajiny plánuje dnes, kdy má za sebou mnoho historických zvratů. Na obědě u benediktinů s obědem 360 minut / 110 Kč Myslíte, že noblesní stolování je nuda? Stravujete se zdravě a víte, co znamenají šifry a kódy na obalech potravin? A jak jste na tom s křesťanskými tradicemi? Myslíte, že benediktini jedli svíčkovou nebo pučálku, tušíte, čím mohli sladit? Mnohem více, než odpovědi na tyto otázky získáte při chuťovém a voňavém vzdělávacím programu, jež se může propojit i s návštěvou skvostných interiérů broumovského kláštera. Celý školní den se společně budeme věnovat tématu jídla, jeho historii i tomu, jak svým jídlem ovlivňujeme své zdraví a životní prostředí. Vlastnoručně si vyzkoušíme uvařit opravdový oběd, který si v krásném prostředí kláštera také společně sníme! Na obědě u benediktinů 180 minut / 60 Kč Myslíte, že noblesní stolování je nuda? Stravujete se zdravě a víte, co znamenají šifry a kódy na obalech potravin? A jak jste na tom s křesťanskými tradicemi? Myslíte, že benediktini jedli svíčkovou nebo pučálku, tušíte, čím mohli sladit? Mnohem více, než odpovědi na tyto otázky získáte při chuťovém a voňavém vzdělávacím programu, jež se může propojit i s návštěvou skvostných interiérů broumovského kláštera. Celý školní den se společně budeme věnovat tématu jídla, jeho historii i tomu, jak svým jídlem ovlivňujeme své zdraví a životní prostředí. Poznejte baroko nejen na oko 180 minut / 100 Kč (v rámci programu je prohlídka kláštera) Víte, co v češtině znamená portugalský název barocco? Kde jinde se seznámit s barokním stavitelstvím a uměním než v jedinečných prostorách broumovského kláštera, který v tomto období prožil mimořádný rozkvět. Přijeďte společně objevit jedinečné krásy barokní architektury a staňte se na chvíli skutečnými architekty. 20

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro mateřské školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro mateřské školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Více

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ. nabídka programů 2015 / 2016. www.strevlik.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ. nabídka programů 2015 / 2016. www.strevlik. Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace nabídka programů 2015 / 2016 www.strevlik.cz UČITELÉ SŠ ZŠ II. ZŠ I. MŠ Frýdlant Raspenava Děčín Chrastava Mníšek Stráž nad Nisou

Více

pobytové výukové programy

pobytové výukové programy Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever pobytové výukové programy pro základní a střední školy v Horním Maršově v Krkonoších školní rok 2014/2015 Pobytové výukové programy plné zážitků, přírody

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Středočeském kraji 2008-2009 OBSAH Úvod... 2 Použité zkratky... 2 Jednodenní výukové programy... 3 Ekodomov, o. s. Kutná Hora... 3 CEV Zvoneček... 4 CEVV

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 012/2013 2013/2014 2. stupeň ZŠ a sš O nás Centrum Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat

Více

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever. nabídka pro pedagogy

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever. nabídka pro pedagogy Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory sever nabídka pro pedagogy školní rok 2014/2015 Semináře pořádané v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově ve východních Krkonoších...

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje

Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje číslo 20 srpen 2013 Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje S ředitelem zoo nejen o ráji divokých zvířat Bartákův hrnec opět v Královéhradeckém kraji Žáci z Ghany přijedou do Horního Maršova Krajem endemitů

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY REGIONY STRAKONICKO, PÍSECKO 2010/2011 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA SEMÍNÁŘE STŘEDNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ ZŠ 1. STUPEŇ ZŠ Nabídka výukových

Více

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hradec Králové 1 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Cyklus výukových programů

Cyklus výukových programů VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány tak, aby účastníky podněcovali k aktivitě. Děti jsou s tématem seznamovány formou jednoduchých her. Prostřednictvím připravených aktivit

Více

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Vypracoval: Karla Schusterová Vedoucí

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více