INFORMATIKA 4. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIKA 4. ROČNÍK"

Transkript

1 SBORNÍK INFORMATIKA 4. ROČNÍK Jan Bartoň Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

2 Témata v 4. ročníku: Měsíc Učivo Konkretizace učiva Září Práce s klávesnicí Hygiena zraku Správná poloha při práci na PC Přihlášení, odhlášení Práce s myší Numerická klávesnice Klávesy : shift, enter,delete,num lock, caps lock Říjen Práce s klávesnicí Kurzor pohyb kurzorem v textu Mazání textu, klávesy back space, delete Tisk textu Listopad Práce s klávesnicí Zarovnávání textu Typy písma Velikost písma Opis textu Uložení textu Prosinec Práce s klávesnicí a s textem Leden Práce s klávesnicí, textem, elektronická pošta Únor Práce s klávesnicí a textem opakování elektronická pošta Březen Duben Květen Práce s klávesnicí, textem, elektronická pošta, internet Práce s klávesnicí, textem, tabulkami Práce s klávesnicí, textem, elektronická pošta, internet Kopírování textu Tisk textu Založení ové schránky Pravidla elektronické pošty, přeposílání, odpovídání Psaní textu, jeho uložení, změny velikosti a typu písma, mazání textu, zarovnávání. Příloha k elektronické poště Vyhledávání na internetu, kopírování textů, obrázků, prezentace Vytváření tabulky v MS Excelu Opakování a spojování probraných učiv Červen Zábavná výuka Seznámení s programem Didakta zábavná matematika a dalšími výukovými materiály

3 Září Zpracovávané oblasti: Přihlášení, odhlášení Práce s myší, klávesnicí Numerická klávesnice Klávesy : shift, enter,delete,num lock, caps lock Seznámení s počítačem části počítače, korektní pojmenování, rozdíl mezi počítačem a monitorem Sezení u počítače správná výška židle, vzdálenost od PC, poloha klávesnice a myši Hygiena zraku osvětlení, vzdálenost a poloha oka vůči monitoru

4 Hra kdo se umí sám přihlásit na počítač každý komu se povede přihlásit je odměněn uvítacím nápisem Bezdialogový script na doménovém serveru je pozměněn: If (IsMember(objUser, "ZAK") = True) Then.. (mountování síťových jednotek, přidávání tiskáren). ' Zprava WScript.Echo "Vítej na školním počítači! Já jsem školní počítač a ty jsi "& struserdn & ". Moc mne těší a přeji pěkný den!" WScript.Quit End If Také lze pro motivaci nastavit pozadí, např: Seznámení s řádem učebny, hodnotícím systémem v informatice.

5 Píšeme písmena - bez diakritiky, nejprve malá/velká s klávesou shift (capslock) - s diakritikou v rámci předdefinovaných kláves: ěščřžýáíéůú - s diakritikou nad libovolným znakem: ˇ - malá i velká včetně diakritiky Každý se naučí napsat své jméno a příjmení Napíšeme jméno souseda po levé i pravé straně Napíšeme jméno paní učitelky třídní Problémové znaky: Óó Ňň Ťť Ďď Hry: - Královský písař (opisování tajného textu z připravené kartičky) - Tichá písmenková pošta (opisování písmen z monitoru souseda) - Zpravodajský běžec (zpráva je vystavena v jiné místnosti, je nutné si jich co nejvíce zapamatovat a správně přepsat do PC)

6 Hra Královský písař / Zpravodajský běžec Publilius Syrus: Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí. Anatole France: Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. Mark Twain: Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. Jean-richard Bloch: Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Neznámý autor: Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. Friedrich Nietzsche: Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu. Neznámý autor: Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce. František Koukolík: Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. Jiří Žáček: Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jan Werich: Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Čínská přísloví: Trpělivost je hradbou moudrého. Konfucius: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. François-René de Chateaubriand: V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu. Johann Wolfgang von Goethe: Když chceš dostat moudrou odpověď, musíš se moudře zeptat. Citáty jsou rozdány na opis, možno obměňovat, použitý zdroj:

7 1. Doplň. Velké písmeno vytvoříš stisknutím klávesy Shift (pro delší text použij Caps Lock, zrušíš opětovným stisknutím). jméno: ročník: datum: Elektronický pracovní list č.1 2. Opiš text do tabulky. Baví tě práce s počítačem? Umíš opsat krátký text? Zkus to! Možná budeš mít problémy při psaní číslic nebo velkých písmen. Nevadí. Zkoušej to. Naučíš se! 3. Kopíruj a vlož text z 2. cvičení. Označ text (držením levého tlačítka myši), stiskni a drž klávesu Ctrl a přitom současně zmáčkni klávesu C. Klepni (klikni levým tlačítkem myši) do tabulky. Stiskni a drž klávesu Ctrl a současně stiskni klávesu V. 4. Okopíruj toto zadání. Vkládej až do konce stránky. Kolikrát se vešlo?

8 Říjen Zpracovávané oblasti: Práce s myší, klávesnicí Numerická klávesnice Klávesy: shift, enter,delete,num lock, caps lock Pohyb v textu Mazání textu, částí textu Vepisování, přepisování Kopírování částí textu

9 Elektronický pracovní list č.2 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 1) Napiš zpaměti písmena velké a malé abecedy ve správném pořadí, za každým písmenem bude 1 mezera 2) Napiš ve správném pořadí slovní druhy a vpravo vždy 2 příklady ke každému slovnímu druhu slovní druh příklad slovního druhu příklad slovního druhu 1. podstatná jména škola žirafa 3) Dokážeš opsat adresu školy ze žákovské knížky? Nezapomeň na důležité kontakty. 4) Pomocí klávesy delete vymaž některé číslice tak, aby ti zůstaly jen ty z dnešního data bez letopočtu ) Vypočítej : = 14 7 = = = = = = = (+ do 100, do 1000)

10 Elektronický pracovní list č.3 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Tajenka je ukrytá ve sloupcích. Dokážeš ji najít pouze s použitím klávesy Tab (tabelátor)? Zadání: djvhh neeeu enzr skká uy! Zlobivý papoušek: Pán s papouškem psal na klávesnici dopis, ale nezbeda papoušek mu do toho kloval na písmenko x (asi se mu moc líbilo). Tvým úkolem je tato písmenka v textu najít a odmazat, aby byla zpráva čitelná: Mixlé dxěxti. Chtěxl jsxem vám napsxat, že nexní vxětšíx radxosxti, nxxxež míxt doxmax doxmácíhxo maxzlíčka. Ten můxj pocháxzí z Jxxižní Amerikxy a je to Arax ararauxna. Říkáxxm mxu Arašxxide a právě mxi poxxmáhá psxáxtx txexnxto dxoxpisxx. Jex tox ovšxem pěkný luxmxpxíxkxx ax občas mi kxlxoxvxxnxex dxo kláxvxexsnice. Napravíte prosím vxšxxxexcxxhno, co tu nxaxxxpxxáxcxxxhxxaxlxx? Řešení: d j v h h n e e e u e n z r s k k á u y! (před použitím smazat řešení )

11 Elektronický pracovní list č.4 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Poslechni si na píseň od skupiny Beatles a vymaž pomocí tlačítka delete slova, která v písni nezazní. Imagine there's no heaven, It's easy if you have try, No hell below us, Above us only sky. Imagine all the my people, Living for today. Imagine there's no countries, It isn't hard to do you, Nothing to kill or die for, And no religion,too. Imagine all the people, Living life in my peace. You may say I'm a dreamer, But I'm not the only one, I hope some one day you'll join us And the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can, No need to greed or hunger place A brotherhood of men. Imagine all the more people Sharing all the world. have my you my one place more You may say I'm a dreamer, But I'm not the only one, I hope some day you'll join us And the world will be as one.

12 Listopad Zpracovávané oblasti: Práce s textem, formát textu - různé zdroje textů učebnice, časopisy, internet - ukládání souborů - motivace písně a videoklipy na internetu

13 Elektronický pracovní list č.5 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zápis slovní úlohy Nezapomeň na zápis, výpočet a také odpověď! text slovní úlohy: Děti z turistického oddílu si plánovaly výlet na hrad. Za jak dlouho se vrátí domů, jestliže je cesta na hrad dlouhá 8 km, prohlídka hradu trvá 1 hodinu a na oběd plánují také hodinu? Počítají, že za 1 hodinu ujdou 4 km. ČJ doplň cvičení a po vytisknutí nalep do sešitu ČJ šk. PODROB_T SE VĚTŠINĚ Když se v našem skautském o íle o něčem rozhoduje, vedoucí pře kládá problém k ro ouzení nám všem. To se například nev, jestli b kluci měl ukl dit klubovnu, zatímco dívky b se šl projít, aby nepřekážel A tak Zb něk bezelstně v hlás l, že kdo s m sl, že kluci ukl zejí lépe, ať zvedne ruku! To se přece rozum, že kluci úkl d zvládají be konkurenčně, ale přihlás t se znamená o pracovat s to! Jenže m nule už b lo pozdě, všechny klukovské ruce už v sel ve vzduchu a třepetal se jak motýl. A protože se s ro ářenýným tvářem přihlás l i dívky, bez na šení jsme se pustil do práce. Zbyněk tomu říká na řadit zájem většiny zájmu menšiny nebol po rob t se. A kdo prý se nepodrob, bude o meten! Volá svá hesla ro radostněně se smetákem v ob etí.co bych se nepodrob l? Posadím se do kouta a rpzbal m ob emnou svačinu. Nakonec i ona by se stala ob etí většiny, kdepak! Jím, pomlaskávám a drob m, až jsem podle Zb ňkova přání také zcela podroben.

14 Elektronický pracovní list č.6 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 1) Najdi v Čítance nakladatelství Fortuna článek na straně 24, opiš název a celý první odstavec. Potom nadpis označ a přeměň velikost písma na 14 a typ písma Broadway. Ostatní text uprav tak, že bude na každém řádku pouze jedna věta. 2) Chválím tě země má Svěrák, Uhlíř - text Text písně uprav tak, že: - bude celá začínat až na druhé stránce - refrén bude mít velikost písma 14, typ písma arial black - sloky budou mít velikost písma 12 a typ písma Arial. Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz, tvá tráva zelená dál vábí nás. Máš závoj z oblaků bílých jak sníh. Hvězdo má, bárko zázraků na nebesích. Ať před mou planetou hvězdný prach zametou. Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít, prosím svou přízeň dej i nám, dej mír a klid. Dej vláhu rostlinám, chválím tě, Země má, dej ptákům pít, tvůj žár i mráz, svou přízeň dej i nám, tvá tráva zelená dej mír a klid. dál vábí nás. Máš závoj z oblaků bílých jak sníh. Hvězdo má, bárko zázraků na nebesích. Ať před mou planetou hvězdný prach zametou. Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít, prosím svou přízeň dej i nám, dej mír a klid, svou přízeň dej i nám, dej mír a klid.

15 Prosinec Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Práce s textem a obrázky, formát textu - různé zdroje textů časopisy, internet - kopírování textu i grafiky z internetu - úprava různých zkopírovaných textů a obrázků na požadovanou formu - ukládání souborů - motivace Blížící se Vánoce, písně a videoklipy na internetu

16 Recept cukroví vytvoření mini kuchařky na jarmark, domů jako dárek Požadavky na minikuchařku: - A4 na šířku - Rozdělená na dva sloupce o stejné šířce s čárou uprostřed - Písmo libovolného fontu, ale v celém dokumentu stejně formátované nadpisy, stejné texty - Možnost použít wordart - Možnost vkládat grafiku (fotografie hotových výrobků) - Jeden recept má maximální rozsah ½ A4 (kvůli pozdějšímu svazování/secvakávání kuchařky) - Na titulní stránce je nadpis, autor, na zadní straně (tentýž list) datum - Zdroje receptů: časopisy, internet sladké, slané, nepečené - Po vytisknutí domalování a dozdobení vánoční tématikou - v ČP možnost vyzkoušet, nafotit, uložit obrázek

17 Leden Zpracovávané oblasti: Práce s textem a obrázky, elektronická pošta - založení ové schránky - posílání mailů o vyplněný předmět o oslovení o podpis - odpovídání na maily o význam zkratek (Re:) o mazání nedůležitých částí předchozí zprávy - přeposílání mailů o význam zkratek (Fwd:) o výmaz předchozích příjemců o etika hromadné korespondence motivace hry na agenty, korespondence uvnitř třídního kolektivu, korespondence s vyučujícím

18 Hra na agenty Agent není jen ten, co střílí, jak lze vidět někde v televizi, ale také někdo, kdo bleskurychle sbírá informace z různých koutů světa a umí je zpracovat a předat dál. - Hra začíná tím, že se agenti nahlásí do služby (pošlou učiteli kódovaný mail s číslem PC, u kterého sedí (ve tvaru např: PC 14 již dnes pracuje ) Mají zakázáno vstávat od počítače (kromě nutných případů typu WC) - učitel odešle všem přítomným žákům odpověď např. tohoto znění: Výborně, potřebujeme prověřit údaje o jednom novém agentovi. Zjistěte prosím em datum narození agenta sedícího na PC (a volíme nějaké nesousedící) 10 - žák pracuje samostatně a jako odpověď posílá pouze další mail učiteli. Další úkoly mohou následovat: o zjistit přesnou adresu budovy, v níž se nacházíme (škola) o zjistit telefon na nejdůležitější osobu ve škole (paní ředitelka) o zjistit kdo vyhrál ve sběru papíru (školní www) o zjistit počet vlasů Barta Simpsona (který drží skateboard) na prvním obrázku nalezeném vyhledáváčem google o podle šikovnosti lze přidávat další úkoly, poslední úkol pak ohodnotit odpovědí typu: Zvítězils! Klikni na odkaz: a buď připraven dál sloužit své vlasti. Další úkoly: Vyjmenovaná slova: Na straně 154 v učebnici ČJ najdi barevnou poučku VYJMENOVANÁ SLOVA s y ý po obojetných souhláskách. Celou ji opiš, barevně vyznač stejně jako v učebnici. Příjmenář třídy: Najeď na adresu: pokus se najít alespoň 3 příjmení z naší třídy a pošli mi mailem, co se o nich píše. Svátky Vyhledávání v kalendáři - vyhledej své jméno a okopíruj jeho zdrobněliny a význam do mailu, který pošleš zároveň učiteli a sousedovi po své pravé ruce.

19 Únor Zpracovávané oblasti: Práce s textem a obrázky, elektronická pošta - posílání mailů s přílohami o naznačení pojmu velikost přílohy o promazávání mailové schránky o mailer daemon o proč některé přílohy nelze otevřít různé druhy dat a programů na jejich zpracování - posílání mailů na svou vlastní adresu motivace korespondence uvnitř třídního kolektivu, korespondence s vyučujícím

20 Odevzdání úkolu mailem: Slovní úlohy: Vypočítej slovní úlohy z učebnice - 2.díl, strana 36, cvičení 12 strana 37, cvičení 15 a 16. Zápis, výpočet i odpověď proveď do MS Wordu (či jiného textového editoru), ulož jako soubor s názvem Matematika_příjmení_jméno a odešli jako přílohu učiteli (+ učitelce matematiky) Český jazyk: kopírování textu, zpřeházené části textu, žáci seřadí a pomocí ctrl c a ctrl v poskládají ve správném pořadí. Správný text uloží a odešlou mailem jako přílohu. tato část je správné řešení pro učitele Sedmero krkavců Matka pekla svým sedmi synům chléb. Chlapci ji neustále zlobili, dohadovali se a nechtěli se utišit. Bochníky po matce chtěli, to matku natolik rozčílilo, že vykřikla: I bodejž jste se všichni zkrkavčili! A tím své syny proklela, ti se proměnili v sedm krkavců a uletěli. Matka se z toho nemohla vzpamatovat, začala naříkat a bědovat, ale tím už ničemu nepomohla. Dlouho chvíli sužoval matku a otce smutek. Po čase jim však pánbůh nadělil a narodila se jim dcera Bohdanka. Tak krásně rostla, ale i přesto si matka na své syny vzpomněla. Ve světnici stála truhla, ale Bohdanka měla přísný zákaz ji otevřít. Bohdanku to, ale velice lákalo a mockrát přemýšlela, že ji otevře. Jednou jí to nedalo a truhlu otevřela, v ní spatřila sedm chlapeckých košil. Musela se zeptat rodičů, čípak jsou ty košile. Matka se rozzlobila, že neposlechla jejího příkazu, ale o hrozném neštěstí jí rodiče říct museli. Bohdanka nevěděla, že má sedm bratrů a velice ji to trápilo, tak se rozhodla, že své bratry půjde hledat. Dlouhou chvíli chodila, ale o svých bratrech nic nezjistila, až Slunce jí poradilo, kde má své bratry hledat. Když našla Bohdanka své bratry, vyprávěla jim o rodičích, a co nového se přihodilo. Bratři byli rádi, že mají aspoň nějaké zprávy z domova. Bohdanka se rozhodla, že svých sedm bratrů osvobodí. Poradili jí, že musí každému ušít košili. Len musela sama zpracovat a z něho ušít košile. Bratři ji zavedli do jeskyně, kde musela pracovat sama a nesměla promluvit ani jedním jediným slůvkem. Kolem jeskyně projel král v kočáře a spatřil Bohdanku, jak přede. Bohdanka se mu zalíbila a hned si ji vzal do zámku. Umožnil ji, aby nadále pracovala. Všichni měli Bohdanku rádi, až na zlou sestru od krále. Jednou musel král nastoupit do boje a Bohdanka zůstala na zámku s jeho sestrou. Bohdance se narodil syn, králova sestra místo něj podstrčila kotě, obvinila Bohdanku z čarodějnictví a nechala ji upálit. Když byla Bohdanka vedena na popravu, doplétala poslední košili a zvolala na své bratry. Ti přilétli a Bohdanka na ně hodila košile. Bratři se ze sedmera krkavců proměnili. Bohdanka vše vysvětlila svému muži a zůstali spolu na zámku. Bratři se vrátili k matce a otci.

21 Elektronický pracovní list č.7 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Sedmero krkavců pro žáky Dlouhou chvíli chodila, ale o svých bratrech nic nezjistila, až Slunce jí poradilo, kde má své bratry hledat. Když našla Bohdanka své bratry, vyprávěla jim o rodičích, a co nového se přihodilo. Bratři byli rádi, že mají aspoň nějaké zprávy z domova. Bohdanka se rozhodla, že svých sedm bratrů osvobodí. Poradili jí, že musí každému ušít košili. Len musela sama zpracovat a z něho ušít košile. Bratři ji zavedli do jeskyně, kde musela pracovat sama a nesměla promluvit ani jedním jediným slůvkem. Kolem jeskyně projel král v kočáře a spatřil Bohdanku, jak přede. Bohdanka se mu zalíbila a hned si ji vzal do zámku. Umožnil ji, aby nadále pracovala. Bratři se ze sedmera krkavců proměnili. Bohdanka vše vysvětlila svému muži a zůstali spolu na zámku. Bratři se vrátili k matce a otci. Dlouho chvíli sužoval matku a otce smutek. Po čase jim však pánbůh nadělil a narodila se jim dcera Bohdanka. Tak krásně rostla, ale i přesto si matka na své syny vzpomněla. Ve světnici stála truhla, ale Bohdanka měla přísný zákaz ji otevřít. Bohdanku to, ale velice lákalo a mockrát přemýšlela, že ji otevře. Jednou jí to nedalo a truhlu otevřela, v ní spatřila sedm chlapeckých košil. Matka pekla svým sedmi synům chléb. Chlapci ji neustále zlobili, dohadovali se a nechtěli se utišit. Bochníky po matce chtěli, to matku natolik rozčílilo, že vykřikla: I bodejž jste se všichni zkrkavčili! A tím své syny proklela, ti se proměnili v sedm krkavců a uletěli. Všichni měli Bohdanku rádi, až na zlou sestru od krále. Jednou musel král nastoupit do boje a Bohdanka zůstala na zámku s jeho sestrou. Bohdance se narodil syn, králova sestra místo něj podstrčila kotě, obvinila Bohdanku z čarodějnictví a nechala ji upálit. Když byla Bohdanka vedena na popravu, doplétala poslední košili a zvolala na své bratry. Ti přilétli a Bohdanka na ně hodila košile. Matka se z toho nemohla vzpamatovat, začala naříkat a bědovat, ale tím už ničemu nepomohla. Musela se zeptat rodičů, čípak jsou ty košile. Matka se rozzlobila, že neposlechla jejího příkazu, ale o hrozném neštěstí jí rodiče říct museli. Bohdanka nevěděla, že má sedm bratrů a velice ji to trápilo, tak se rozhodla, že své bratry půjde hledat.

22 Březen Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Práce s textem a obrázky, elektronická pošta - ukládání příloh z mailů o vkládání obrázků z galerie klipartů, z externích souborů, z internetu - MS powerpoint motivace Jaro, probouzející se příroda obrázky mláďat, první květiny

23 Úkol: - Dokonči větu: Jaro pro mne znamená: (napiš alespoň 3 věci, které máš na jaru rád/a) - Najdi alespoň 5 obrázků jarních květin (nebo kvetoucích stromů) na googlu, které poznáš a zkopíruj je do prezentace (i s názvem) - Nezapomeň, že prezentace by měla mít úvodní snímek s názvem a autorem Rozsah: 3 hodiny - Motivační prezentace (žáků z minulých ročníků) - Úvod do MS Powerpoint o Vkládání nového snímku o Vkládání textových polí o Formát textu o Grafika Kliparty Obrázky ze souborů na disku Obrázky z internetu o Náležitosti prezentace

24 o Samostatné vytváření vlastní prezentace na téma Jaro Pravidelné ukládání v průběhu práce Dodržení minimálního rozsahu Individuální práce s nedostatky Pomoc při vyhledávání Kopírování z internetu Správné pojmenování rostliny (sněženka/bledule apod.) Oprava gramatických chyb o Fyzická prezentace s dataprojektorem před spolužáky (časově velmi náročné!) Důraz na vystupování Role publika dotazy, hodnocení, závěrečný potlesk Nejlepší prezentace možno po dohodě předvést třídní učitelce, na rodičovských schůzkách apod Možnost předvedení prezentace připravené doma (z flash disku, mailu )

25 Duben Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Práce s tabulkami - MS Excel o Seznámení se s prostředím o Formát buněk barvy pozadí buněk, barvy písma o Ohraničení o Tisk motivace Hra Lodě, Kvíz, kalendáře

26 Úkol: Vytvoření vlastní matematické pomůcky Rozsah: 3 hodiny (ukázka + úvod (vizitka), prac. list č.8, počítání s vytvořeným listem, tisk) - Úvod do MS Excelu o Vkládání textu o Formát textu o Formát buňky Pozadí Ohraničení Zarovnávání, zalamování - Využití tabulkových kalkulátorů (od rozvrhu hodin po domácí účetnictví) Ukázka hodnotícího sešitu vyučujícího (průměry známek.)

27 Ukázka kalendáře: Lodě TC aspx Kvíz Vedení krok za krokem: - klepni do A1 (každá buňka má jedinečnou pozici) - Napiš Karta hráče - Do A2 napiš. - Rozšiřování buněk - zvětšování textu - Formát textu - Barva pozadí Samostatně vytvoř vizitku, kde budou tyto údaje (viz obrázek).

28 Elektronický pracovní list č.8 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Tabulka procvičování počítání, Opiš ji do MS Excelu, nejdříve vypočítej po řádcích i sloupcích sčítáním, potom vytiskni.(a v matematice procvičuj, AxC, DxF do sešitu matematiky).

29 Květen Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Spojování jednotlivých učiv v celky, bezpečnost na internetu, počítačový hardware (aneb co si přát za vysvědčení ) - Prezentace na libovolné téma v MS Powerpointu, výsledek je odeslán na mail, nakopírován na flash disk - Exkurze do útrob počítače (popis počítačových komponent - Internetová nebezpečí připomenutí zásad bezpečnosti o Nesdělování osobních údajů o Prevence nenavštěvovat nebezpečné weby Doporučené www stránky (alík, pigy )

30 Pohled dovnitř počítače (+ názorná ukázka): Komponenty a vysvětlení funkce: - proč počítač hučí (větráčky) - co v počítači počítá (procesor) - Jak si počítač pamatuje o Natrvalo (HDD ale pomalý) o Dokud je v elektrice (RAM rychlá, ale bez elektřiny všechno zapomene) - Grafická karta výstup na monitor/televizi - Zvuková karta výstup zvuku (repro/sluchátka) růžová mikrofon, zelená sluchátka - Všechno se to zasouvá do základní desky - Elektřinu tomu dodává počítačový zdroj - Celý počítač je montován do počítačové skříně - CD/DVD rom/vypalovačka - Nejdůležitější konektor pro připojení všeho možného (děti napovídají) USB o Klávesnice, myši, tiskárny, flashky, fotoaparáty, nabíječky, telefony, PDA, navigace, externí disky Hra: Tetička jela do Ameriky a vzala si: (každý opakuje vše předchozí a přidává jednu součástku nebo počítačovou periférii)

31 Samostatná práce: - Vytvoření prezentace na libovolné téma (ne počítačové hry) - Vytvoření PL Daltonu pro spolužáky na určité téma (dodá Naďa)

32 Červen Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Zábavný výukový software - Deseti prsty ukázka programu - Zábavná matematika - Diktásy s piráty (Český jazyk) - Zábavná výuková cvičení, ČJ, M - Logické počítačové hry

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC Počítačový kurz Lektorky, autorky materiálů: J. Valentová, V. Iblová Obsah kurzu: 1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC 2. Trénink pohybů ruky při ovládání

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 6.2.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr.. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 11. 4. 11. 2012 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: PRVNÍ KROKY VE WORDU Anotace: Žáci se seznámí s pojmem textový editor. Žáci

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno Hurá počítač! Hardware fyzické vybavení počítače, vše nač si můžeme sáhnout- monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor apod. Software - programové vybavení počítače data, programy, tabulky, dopisy

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Hodina 2 otevři ve wordu nový dokument téma je Mé oblíbené zvíře napiš vhodný text dle vlastního uvážení. výsledek ulož do své složky (název zvíře)

Hodina 2 otevři ve wordu nový dokument téma je Mé oblíbené zvíře napiš vhodný text dle vlastního uvážení. výsledek ulož do své složky (název zvíře) Hodina 1 otevři ve wordu nový dokument vytvoř nabídku cestovní kanceláře místa pobytů cena pobytů co pobyty klientům nabízí další dle vlastního uvážení doplň vhodně obrázky z klipartu výsledek ulož do

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 2 03/2015 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více