INFORMATIKA 4. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIKA 4. ROČNÍK"

Transkript

1 SBORNÍK INFORMATIKA 4. ROČNÍK Jan Bartoň Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

2 Témata v 4. ročníku: Měsíc Učivo Konkretizace učiva Září Práce s klávesnicí Hygiena zraku Správná poloha při práci na PC Přihlášení, odhlášení Práce s myší Numerická klávesnice Klávesy : shift, enter,delete,num lock, caps lock Říjen Práce s klávesnicí Kurzor pohyb kurzorem v textu Mazání textu, klávesy back space, delete Tisk textu Listopad Práce s klávesnicí Zarovnávání textu Typy písma Velikost písma Opis textu Uložení textu Prosinec Práce s klávesnicí a s textem Leden Práce s klávesnicí, textem, elektronická pošta Únor Práce s klávesnicí a textem opakování elektronická pošta Březen Duben Květen Práce s klávesnicí, textem, elektronická pošta, internet Práce s klávesnicí, textem, tabulkami Práce s klávesnicí, textem, elektronická pošta, internet Kopírování textu Tisk textu Založení ové schránky Pravidla elektronické pošty, přeposílání, odpovídání Psaní textu, jeho uložení, změny velikosti a typu písma, mazání textu, zarovnávání. Příloha k elektronické poště Vyhledávání na internetu, kopírování textů, obrázků, prezentace Vytváření tabulky v MS Excelu Opakování a spojování probraných učiv Červen Zábavná výuka Seznámení s programem Didakta zábavná matematika a dalšími výukovými materiály

3 Září Zpracovávané oblasti: Přihlášení, odhlášení Práce s myší, klávesnicí Numerická klávesnice Klávesy : shift, enter,delete,num lock, caps lock Seznámení s počítačem části počítače, korektní pojmenování, rozdíl mezi počítačem a monitorem Sezení u počítače správná výška židle, vzdálenost od PC, poloha klávesnice a myši Hygiena zraku osvětlení, vzdálenost a poloha oka vůči monitoru

4 Hra kdo se umí sám přihlásit na počítač každý komu se povede přihlásit je odměněn uvítacím nápisem Bezdialogový script na doménovém serveru je pozměněn: If (IsMember(objUser, "ZAK") = True) Then.. (mountování síťových jednotek, přidávání tiskáren). ' Zprava WScript.Echo "Vítej na školním počítači! Já jsem školní počítač a ty jsi "& struserdn & ". Moc mne těší a přeji pěkný den!" WScript.Quit End If Také lze pro motivaci nastavit pozadí, např: Seznámení s řádem učebny, hodnotícím systémem v informatice.

5 Píšeme písmena - bez diakritiky, nejprve malá/velká s klávesou shift (capslock) - s diakritikou v rámci předdefinovaných kláves: ěščřžýáíéůú - s diakritikou nad libovolným znakem: ˇ - malá i velká včetně diakritiky Každý se naučí napsat své jméno a příjmení Napíšeme jméno souseda po levé i pravé straně Napíšeme jméno paní učitelky třídní Problémové znaky: Óó Ňň Ťť Ďď Hry: - Královský písař (opisování tajného textu z připravené kartičky) - Tichá písmenková pošta (opisování písmen z monitoru souseda) - Zpravodajský běžec (zpráva je vystavena v jiné místnosti, je nutné si jich co nejvíce zapamatovat a správně přepsat do PC)

6 Hra Královský písař / Zpravodajský běžec Publilius Syrus: Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí. Anatole France: Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. Mark Twain: Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. Jean-richard Bloch: Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Neznámý autor: Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe. Friedrich Nietzsche: Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu. Neznámý autor: Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce. František Koukolík: Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. Jiří Žáček: Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jan Werich: Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. Čínská přísloví: Trpělivost je hradbou moudrého. Konfucius: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. François-René de Chateaubriand: V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu. Johann Wolfgang von Goethe: Když chceš dostat moudrou odpověď, musíš se moudře zeptat. Citáty jsou rozdány na opis, možno obměňovat, použitý zdroj:

7 1. Doplň. Velké písmeno vytvoříš stisknutím klávesy Shift (pro delší text použij Caps Lock, zrušíš opětovným stisknutím). jméno: ročník: datum: Elektronický pracovní list č.1 2. Opiš text do tabulky. Baví tě práce s počítačem? Umíš opsat krátký text? Zkus to! Možná budeš mít problémy při psaní číslic nebo velkých písmen. Nevadí. Zkoušej to. Naučíš se! 3. Kopíruj a vlož text z 2. cvičení. Označ text (držením levého tlačítka myši), stiskni a drž klávesu Ctrl a přitom současně zmáčkni klávesu C. Klepni (klikni levým tlačítkem myši) do tabulky. Stiskni a drž klávesu Ctrl a současně stiskni klávesu V. 4. Okopíruj toto zadání. Vkládej až do konce stránky. Kolikrát se vešlo?

8 Říjen Zpracovávané oblasti: Práce s myší, klávesnicí Numerická klávesnice Klávesy: shift, enter,delete,num lock, caps lock Pohyb v textu Mazání textu, částí textu Vepisování, přepisování Kopírování částí textu

9 Elektronický pracovní list č.2 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 1) Napiš zpaměti písmena velké a malé abecedy ve správném pořadí, za každým písmenem bude 1 mezera 2) Napiš ve správném pořadí slovní druhy a vpravo vždy 2 příklady ke každému slovnímu druhu slovní druh příklad slovního druhu příklad slovního druhu 1. podstatná jména škola žirafa 3) Dokážeš opsat adresu školy ze žákovské knížky? Nezapomeň na důležité kontakty. 4) Pomocí klávesy delete vymaž některé číslice tak, aby ti zůstaly jen ty z dnešního data bez letopočtu ) Vypočítej : = 14 7 = = = = = = = (+ do 100, do 1000)

10 Elektronický pracovní list č.3 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Tajenka je ukrytá ve sloupcích. Dokážeš ji najít pouze s použitím klávesy Tab (tabelátor)? Zadání: djvhh neeeu enzr skká uy! Zlobivý papoušek: Pán s papouškem psal na klávesnici dopis, ale nezbeda papoušek mu do toho kloval na písmenko x (asi se mu moc líbilo). Tvým úkolem je tato písmenka v textu najít a odmazat, aby byla zpráva čitelná: Mixlé dxěxti. Chtěxl jsxem vám napsxat, že nexní vxětšíx radxosxti, nxxxež míxt doxmax doxmácíhxo maxzlíčka. Ten můxj pocháxzí z Jxxižní Amerikxy a je to Arax ararauxna. Říkáxxm mxu Arašxxide a právě mxi poxxmáhá psxáxtx txexnxto dxoxpisxx. Jex tox ovšxem pěkný luxmxpxíxkxx ax občas mi kxlxoxvxxnxex dxo kláxvxexsnice. Napravíte prosím vxšxxxexcxxhno, co tu nxaxxxpxxáxcxxxhxxaxlxx? Řešení: d j v h h n e e e u e n z r s k k á u y! (před použitím smazat řešení )

11 Elektronický pracovní list č.4 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Poslechni si na píseň od skupiny Beatles a vymaž pomocí tlačítka delete slova, která v písni nezazní. Imagine there's no heaven, It's easy if you have try, No hell below us, Above us only sky. Imagine all the my people, Living for today. Imagine there's no countries, It isn't hard to do you, Nothing to kill or die for, And no religion,too. Imagine all the people, Living life in my peace. You may say I'm a dreamer, But I'm not the only one, I hope some one day you'll join us And the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can, No need to greed or hunger place A brotherhood of men. Imagine all the more people Sharing all the world. have my you my one place more You may say I'm a dreamer, But I'm not the only one, I hope some day you'll join us And the world will be as one.

12 Listopad Zpracovávané oblasti: Práce s textem, formát textu - různé zdroje textů učebnice, časopisy, internet - ukládání souborů - motivace písně a videoklipy na internetu

13 Elektronický pracovní list č.5 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zápis slovní úlohy Nezapomeň na zápis, výpočet a také odpověď! text slovní úlohy: Děti z turistického oddílu si plánovaly výlet na hrad. Za jak dlouho se vrátí domů, jestliže je cesta na hrad dlouhá 8 km, prohlídka hradu trvá 1 hodinu a na oběd plánují také hodinu? Počítají, že za 1 hodinu ujdou 4 km. ČJ doplň cvičení a po vytisknutí nalep do sešitu ČJ šk. PODROB_T SE VĚTŠINĚ Když se v našem skautském o íle o něčem rozhoduje, vedoucí pře kládá problém k ro ouzení nám všem. To se například nev, jestli b kluci měl ukl dit klubovnu, zatímco dívky b se šl projít, aby nepřekážel A tak Zb něk bezelstně v hlás l, že kdo s m sl, že kluci ukl zejí lépe, ať zvedne ruku! To se přece rozum, že kluci úkl d zvládají be konkurenčně, ale přihlás t se znamená o pracovat s to! Jenže m nule už b lo pozdě, všechny klukovské ruce už v sel ve vzduchu a třepetal se jak motýl. A protože se s ro ářenýným tvářem přihlás l i dívky, bez na šení jsme se pustil do práce. Zbyněk tomu říká na řadit zájem většiny zájmu menšiny nebol po rob t se. A kdo prý se nepodrob, bude o meten! Volá svá hesla ro radostněně se smetákem v ob etí.co bych se nepodrob l? Posadím se do kouta a rpzbal m ob emnou svačinu. Nakonec i ona by se stala ob etí většiny, kdepak! Jím, pomlaskávám a drob m, až jsem podle Zb ňkova přání také zcela podroben.

14 Elektronický pracovní list č.6 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 1) Najdi v Čítance nakladatelství Fortuna článek na straně 24, opiš název a celý první odstavec. Potom nadpis označ a přeměň velikost písma na 14 a typ písma Broadway. Ostatní text uprav tak, že bude na každém řádku pouze jedna věta. 2) Chválím tě země má Svěrák, Uhlíř - text Text písně uprav tak, že: - bude celá začínat až na druhé stránce - refrén bude mít velikost písma 14, typ písma arial black - sloky budou mít velikost písma 12 a typ písma Arial. Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz, tvá tráva zelená dál vábí nás. Máš závoj z oblaků bílých jak sníh. Hvězdo má, bárko zázraků na nebesích. Ať před mou planetou hvězdný prach zametou. Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít, prosím svou přízeň dej i nám, dej mír a klid. Dej vláhu rostlinám, chválím tě, Země má, dej ptákům pít, tvůj žár i mráz, svou přízeň dej i nám, tvá tráva zelená dej mír a klid. dál vábí nás. Máš závoj z oblaků bílých jak sníh. Hvězdo má, bárko zázraků na nebesích. Ať před mou planetou hvězdný prach zametou. Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít, prosím svou přízeň dej i nám, dej mír a klid, svou přízeň dej i nám, dej mír a klid.

15 Prosinec Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Práce s textem a obrázky, formát textu - různé zdroje textů časopisy, internet - kopírování textu i grafiky z internetu - úprava různých zkopírovaných textů a obrázků na požadovanou formu - ukládání souborů - motivace Blížící se Vánoce, písně a videoklipy na internetu

16 Recept cukroví vytvoření mini kuchařky na jarmark, domů jako dárek Požadavky na minikuchařku: - A4 na šířku - Rozdělená na dva sloupce o stejné šířce s čárou uprostřed - Písmo libovolného fontu, ale v celém dokumentu stejně formátované nadpisy, stejné texty - Možnost použít wordart - Možnost vkládat grafiku (fotografie hotových výrobků) - Jeden recept má maximální rozsah ½ A4 (kvůli pozdějšímu svazování/secvakávání kuchařky) - Na titulní stránce je nadpis, autor, na zadní straně (tentýž list) datum - Zdroje receptů: časopisy, internet sladké, slané, nepečené - Po vytisknutí domalování a dozdobení vánoční tématikou - v ČP možnost vyzkoušet, nafotit, uložit obrázek

17 Leden Zpracovávané oblasti: Práce s textem a obrázky, elektronická pošta - založení ové schránky - posílání mailů o vyplněný předmět o oslovení o podpis - odpovídání na maily o význam zkratek (Re:) o mazání nedůležitých částí předchozí zprávy - přeposílání mailů o význam zkratek (Fwd:) o výmaz předchozích příjemců o etika hromadné korespondence motivace hry na agenty, korespondence uvnitř třídního kolektivu, korespondence s vyučujícím

18 Hra na agenty Agent není jen ten, co střílí, jak lze vidět někde v televizi, ale také někdo, kdo bleskurychle sbírá informace z různých koutů světa a umí je zpracovat a předat dál. - Hra začíná tím, že se agenti nahlásí do služby (pošlou učiteli kódovaný mail s číslem PC, u kterého sedí (ve tvaru např: PC 14 již dnes pracuje ) Mají zakázáno vstávat od počítače (kromě nutných případů typu WC) - učitel odešle všem přítomným žákům odpověď např. tohoto znění: Výborně, potřebujeme prověřit údaje o jednom novém agentovi. Zjistěte prosím em datum narození agenta sedícího na PC (a volíme nějaké nesousedící) 10 - žák pracuje samostatně a jako odpověď posílá pouze další mail učiteli. Další úkoly mohou následovat: o zjistit přesnou adresu budovy, v níž se nacházíme (škola) o zjistit telefon na nejdůležitější osobu ve škole (paní ředitelka) o zjistit kdo vyhrál ve sběru papíru (školní www) o zjistit počet vlasů Barta Simpsona (který drží skateboard) na prvním obrázku nalezeném vyhledáváčem google o podle šikovnosti lze přidávat další úkoly, poslední úkol pak ohodnotit odpovědí typu: Zvítězils! Klikni na odkaz: a buď připraven dál sloužit své vlasti. Další úkoly: Vyjmenovaná slova: Na straně 154 v učebnici ČJ najdi barevnou poučku VYJMENOVANÁ SLOVA s y ý po obojetných souhláskách. Celou ji opiš, barevně vyznač stejně jako v učebnici. Příjmenář třídy: Najeď na adresu: pokus se najít alespoň 3 příjmení z naší třídy a pošli mi mailem, co se o nich píše. Svátky Vyhledávání v kalendáři - vyhledej své jméno a okopíruj jeho zdrobněliny a význam do mailu, který pošleš zároveň učiteli a sousedovi po své pravé ruce.

19 Únor Zpracovávané oblasti: Práce s textem a obrázky, elektronická pošta - posílání mailů s přílohami o naznačení pojmu velikost přílohy o promazávání mailové schránky o mailer daemon o proč některé přílohy nelze otevřít různé druhy dat a programů na jejich zpracování - posílání mailů na svou vlastní adresu motivace korespondence uvnitř třídního kolektivu, korespondence s vyučujícím

20 Odevzdání úkolu mailem: Slovní úlohy: Vypočítej slovní úlohy z učebnice - 2.díl, strana 36, cvičení 12 strana 37, cvičení 15 a 16. Zápis, výpočet i odpověď proveď do MS Wordu (či jiného textového editoru), ulož jako soubor s názvem Matematika_příjmení_jméno a odešli jako přílohu učiteli (+ učitelce matematiky) Český jazyk: kopírování textu, zpřeházené části textu, žáci seřadí a pomocí ctrl c a ctrl v poskládají ve správném pořadí. Správný text uloží a odešlou mailem jako přílohu. tato část je správné řešení pro učitele Sedmero krkavců Matka pekla svým sedmi synům chléb. Chlapci ji neustále zlobili, dohadovali se a nechtěli se utišit. Bochníky po matce chtěli, to matku natolik rozčílilo, že vykřikla: I bodejž jste se všichni zkrkavčili! A tím své syny proklela, ti se proměnili v sedm krkavců a uletěli. Matka se z toho nemohla vzpamatovat, začala naříkat a bědovat, ale tím už ničemu nepomohla. Dlouho chvíli sužoval matku a otce smutek. Po čase jim však pánbůh nadělil a narodila se jim dcera Bohdanka. Tak krásně rostla, ale i přesto si matka na své syny vzpomněla. Ve světnici stála truhla, ale Bohdanka měla přísný zákaz ji otevřít. Bohdanku to, ale velice lákalo a mockrát přemýšlela, že ji otevře. Jednou jí to nedalo a truhlu otevřela, v ní spatřila sedm chlapeckých košil. Musela se zeptat rodičů, čípak jsou ty košile. Matka se rozzlobila, že neposlechla jejího příkazu, ale o hrozném neštěstí jí rodiče říct museli. Bohdanka nevěděla, že má sedm bratrů a velice ji to trápilo, tak se rozhodla, že své bratry půjde hledat. Dlouhou chvíli chodila, ale o svých bratrech nic nezjistila, až Slunce jí poradilo, kde má své bratry hledat. Když našla Bohdanka své bratry, vyprávěla jim o rodičích, a co nového se přihodilo. Bratři byli rádi, že mají aspoň nějaké zprávy z domova. Bohdanka se rozhodla, že svých sedm bratrů osvobodí. Poradili jí, že musí každému ušít košili. Len musela sama zpracovat a z něho ušít košile. Bratři ji zavedli do jeskyně, kde musela pracovat sama a nesměla promluvit ani jedním jediným slůvkem. Kolem jeskyně projel král v kočáře a spatřil Bohdanku, jak přede. Bohdanka se mu zalíbila a hned si ji vzal do zámku. Umožnil ji, aby nadále pracovala. Všichni měli Bohdanku rádi, až na zlou sestru od krále. Jednou musel král nastoupit do boje a Bohdanka zůstala na zámku s jeho sestrou. Bohdance se narodil syn, králova sestra místo něj podstrčila kotě, obvinila Bohdanku z čarodějnictví a nechala ji upálit. Když byla Bohdanka vedena na popravu, doplétala poslední košili a zvolala na své bratry. Ti přilétli a Bohdanka na ně hodila košile. Bratři se ze sedmera krkavců proměnili. Bohdanka vše vysvětlila svému muži a zůstali spolu na zámku. Bratři se vrátili k matce a otci.

21 Elektronický pracovní list č.7 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Sedmero krkavců pro žáky Dlouhou chvíli chodila, ale o svých bratrech nic nezjistila, až Slunce jí poradilo, kde má své bratry hledat. Když našla Bohdanka své bratry, vyprávěla jim o rodičích, a co nového se přihodilo. Bratři byli rádi, že mají aspoň nějaké zprávy z domova. Bohdanka se rozhodla, že svých sedm bratrů osvobodí. Poradili jí, že musí každému ušít košili. Len musela sama zpracovat a z něho ušít košile. Bratři ji zavedli do jeskyně, kde musela pracovat sama a nesměla promluvit ani jedním jediným slůvkem. Kolem jeskyně projel král v kočáře a spatřil Bohdanku, jak přede. Bohdanka se mu zalíbila a hned si ji vzal do zámku. Umožnil ji, aby nadále pracovala. Bratři se ze sedmera krkavců proměnili. Bohdanka vše vysvětlila svému muži a zůstali spolu na zámku. Bratři se vrátili k matce a otci. Dlouho chvíli sužoval matku a otce smutek. Po čase jim však pánbůh nadělil a narodila se jim dcera Bohdanka. Tak krásně rostla, ale i přesto si matka na své syny vzpomněla. Ve světnici stála truhla, ale Bohdanka měla přísný zákaz ji otevřít. Bohdanku to, ale velice lákalo a mockrát přemýšlela, že ji otevře. Jednou jí to nedalo a truhlu otevřela, v ní spatřila sedm chlapeckých košil. Matka pekla svým sedmi synům chléb. Chlapci ji neustále zlobili, dohadovali se a nechtěli se utišit. Bochníky po matce chtěli, to matku natolik rozčílilo, že vykřikla: I bodejž jste se všichni zkrkavčili! A tím své syny proklela, ti se proměnili v sedm krkavců a uletěli. Všichni měli Bohdanku rádi, až na zlou sestru od krále. Jednou musel král nastoupit do boje a Bohdanka zůstala na zámku s jeho sestrou. Bohdance se narodil syn, králova sestra místo něj podstrčila kotě, obvinila Bohdanku z čarodějnictví a nechala ji upálit. Když byla Bohdanka vedena na popravu, doplétala poslední košili a zvolala na své bratry. Ti přilétli a Bohdanka na ně hodila košile. Matka se z toho nemohla vzpamatovat, začala naříkat a bědovat, ale tím už ničemu nepomohla. Musela se zeptat rodičů, čípak jsou ty košile. Matka se rozzlobila, že neposlechla jejího příkazu, ale o hrozném neštěstí jí rodiče říct museli. Bohdanka nevěděla, že má sedm bratrů a velice ji to trápilo, tak se rozhodla, že své bratry půjde hledat.

22 Březen Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Práce s textem a obrázky, elektronická pošta - ukládání příloh z mailů o vkládání obrázků z galerie klipartů, z externích souborů, z internetu - MS powerpoint motivace Jaro, probouzející se příroda obrázky mláďat, první květiny

23 Úkol: - Dokonči větu: Jaro pro mne znamená: (napiš alespoň 3 věci, které máš na jaru rád/a) - Najdi alespoň 5 obrázků jarních květin (nebo kvetoucích stromů) na googlu, které poznáš a zkopíruj je do prezentace (i s názvem) - Nezapomeň, že prezentace by měla mít úvodní snímek s názvem a autorem Rozsah: 3 hodiny - Motivační prezentace (žáků z minulých ročníků) - Úvod do MS Powerpoint o Vkládání nového snímku o Vkládání textových polí o Formát textu o Grafika Kliparty Obrázky ze souborů na disku Obrázky z internetu o Náležitosti prezentace

24 o Samostatné vytváření vlastní prezentace na téma Jaro Pravidelné ukládání v průběhu práce Dodržení minimálního rozsahu Individuální práce s nedostatky Pomoc při vyhledávání Kopírování z internetu Správné pojmenování rostliny (sněženka/bledule apod.) Oprava gramatických chyb o Fyzická prezentace s dataprojektorem před spolužáky (časově velmi náročné!) Důraz na vystupování Role publika dotazy, hodnocení, závěrečný potlesk Nejlepší prezentace možno po dohodě předvést třídní učitelce, na rodičovských schůzkách apod Možnost předvedení prezentace připravené doma (z flash disku, mailu )

25 Duben Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Práce s tabulkami - MS Excel o Seznámení se s prostředím o Formát buněk barvy pozadí buněk, barvy písma o Ohraničení o Tisk motivace Hra Lodě, Kvíz, kalendáře

26 Úkol: Vytvoření vlastní matematické pomůcky Rozsah: 3 hodiny (ukázka + úvod (vizitka), prac. list č.8, počítání s vytvořeným listem, tisk) - Úvod do MS Excelu o Vkládání textu o Formát textu o Formát buňky Pozadí Ohraničení Zarovnávání, zalamování - Využití tabulkových kalkulátorů (od rozvrhu hodin po domácí účetnictví) Ukázka hodnotícího sešitu vyučujícího (průměry známek.)

27 Ukázka kalendáře: Lodě TC aspx Kvíz Vedení krok za krokem: - klepni do A1 (každá buňka má jedinečnou pozici) - Napiš Karta hráče - Do A2 napiš. - Rozšiřování buněk - zvětšování textu - Formát textu - Barva pozadí Samostatně vytvoř vizitku, kde budou tyto údaje (viz obrázek).

28 Elektronický pracovní list č.8 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Tabulka procvičování počítání, Opiš ji do MS Excelu, nejdříve vypočítej po řádcích i sloupcích sčítáním, potom vytiskni.(a v matematice procvičuj, AxC, DxF do sešitu matematiky).

29 Květen Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Spojování jednotlivých učiv v celky, bezpečnost na internetu, počítačový hardware (aneb co si přát za vysvědčení ) - Prezentace na libovolné téma v MS Powerpointu, výsledek je odeslán na mail, nakopírován na flash disk - Exkurze do útrob počítače (popis počítačových komponent - Internetová nebezpečí připomenutí zásad bezpečnosti o Nesdělování osobních údajů o Prevence nenavštěvovat nebezpečné weby Doporučené www stránky (alík, pigy )

30 Pohled dovnitř počítače (+ názorná ukázka): Komponenty a vysvětlení funkce: - proč počítač hučí (větráčky) - co v počítači počítá (procesor) - Jak si počítač pamatuje o Natrvalo (HDD ale pomalý) o Dokud je v elektrice (RAM rychlá, ale bez elektřiny všechno zapomene) - Grafická karta výstup na monitor/televizi - Zvuková karta výstup zvuku (repro/sluchátka) růžová mikrofon, zelená sluchátka - Všechno se to zasouvá do základní desky - Elektřinu tomu dodává počítačový zdroj - Celý počítač je montován do počítačové skříně - CD/DVD rom/vypalovačka - Nejdůležitější konektor pro připojení všeho možného (děti napovídají) USB o Klávesnice, myši, tiskárny, flashky, fotoaparáty, nabíječky, telefony, PDA, navigace, externí disky Hra: Tetička jela do Ameriky a vzala si: (každý opakuje vše předchozí a přidává jednu součástku nebo počítačovou periférii)

31 Samostatná práce: - Vytvoření prezentace na libovolné téma (ne počítačové hry) - Vytvoření PL Daltonu pro spolužáky na určité téma (dodá Naďa)

32 Červen Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Zpracovávané oblasti: Zábavný výukový software - Deseti prsty ukázka programu - Zábavná matematika - Diktásy s piráty (Český jazyk) - Zábavná výuková cvičení, ČJ, M - Logické počítačové hry

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více