e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy www.eskills-guide.eu"

Transkript

1 e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy

2 e-leadership

3 Odmítnutí odpovědnosti Ani Evropská komise ani žádná osoba vystupující jménem Komise nenese odpovědnost za využití níže uvedených informací. Uvedené názory jsou názory autorů a nemusejí představovat názory Evropské komise. Nic z obsahu tohoto prospektu nepředstavuje žádnou předpokládanou ani výslovnou záruku jakéhokoliv druhu. Výsledky by měly být použity jako vodítko v rámci celkové strategie. Evropská komise, Reprodukce materiálu je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Tiráž Tento prospekt sestavila společnost empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh jménem Evropské komise, Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GROW). Jedná se o publikaci evropského projektu e-leadership v rámci smlouvy na služby pod názvem Evropská pravidla a certifikáty kvality pro nové osnovy podpory e-leadership dovedností (v angl. European Guidelines and Quality Labels for new Curricula Fostering e-leadership Skills) (www.eskills-guide.eu). Editoři Editoři: Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Design a návrh: Vytištěno v Německu 03

4 04 e-leadership

5 Úvod Má-li být Evropa konkurenceschopná, růst a vytvářet pracovní místa, musí řešit současný akutní nedostatek lidí schopných vést inovace potřebné k využití pokroku v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). Ekonomický růst vedoucí k tvorbě pracovních míst vyžaduje, aby byly efektivně identifikovány a realizovány příležitosti na poli inovací. To na oplátku vyžaduje kvalitní e-leadership dovednosti (tj. vedení v kontextu a s využitím elektronických technologií). Jedná se o dovednosti, které mohou umožnit pracovníkům tvořit obchodní modely, využít výhod příležitostí na poli inovací, maximálně využít informační a komunikační technologie (tzv. IKT) a zajistit hodnotu pro jejich organizace. Evropská strategie elektronických dovedností je klíčovou součástí hnací síly, která má zvýšit konkurenceschopnost, produktivitu a zaměstnavatelnost pracovní síly tím, že bude uspokojovat potřeby digitálních dovedností evropského průmyslu. To pomáhá zlepšovat rámcové podmínky pro inovace a růst a nová pracovní místa v oblasti digitálních technologií. Zajišťuje také, aby byly znalosti, dovednosti, kompetence a tvořivost evropské síly schopny dostát vysokým světovým normám a byly průběžně aktualizovány prostřednictvím efektivního celoživotního vzdělávání. V roce 2013 představila Evropská komise projekt Velká koalice pro digitální pracovní místa (v angl. Grand Coalition for Digital Jobs), jehož cílem bylo zintenzivnit a urychlit její snahu o snížení deficitu v oblasti digitálních dovedností. V rámci strategie elektronických dovedností bylo velkým přínosem to, že Evropská komise představila specializovaný projekt zaměřený na rozvoj e-leadership dovedností. Tento nový projekt s velkým nadšením uvítaly všechny významné zainteresované strany. Projekt byl původně zahájen v roce 2013 se zaměřením na velké podniky a v roce 2014 byl rozšířen také na malé a střední podniky, rychle rostoucí a začínající podniky. Program bude nadále podporován a rozšiřován v následujících letech. Dosud přinesl velmi zajímavé a slibné výsledky. Mnoho zainteresovaných stran vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby podporu rozvoje e-leadership dovedností ještě zvýšily. Zpráva Evropského strategického fóra pro digitální podnikání (v angl. European Policy Forum on Digital Entrepreneurship) z března roku 2015 týkající se digitální transformace evropského průmyslu a podniků zejména doporučuje dále propagovat význam e-leadership a prohlašuje, že obsah e-leadership dovedností je třeba dále rozvíjet a integrovat do všech obecných manažerských školicích a vzdělávacích programů určených vedoucím pracovníkům v obchodním sektoru i vyšším veřejným činitelům. Ve věku digitálních technologií panuje ohledně nutnosti společného celoevropského projektu zaměřeného na posílení zdrojů e-leadership dovedností silná shoda. Michel Catinat Vedoucí jednotky Klíčové technologie a digitální ekonomika Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropská komise 05

6 e-leadership Náročné úkoly související s oblastí e-leadership Evropa potřebuje e-leadership dovednosti pro inovaci a růst Při zajišťování adekvátního růstu a kvalitních pracovních míst čelí Evropa výraznému nedostatku e-lídrů, lidí schopných stát v čele úspěšných inovací a využít pokroku v informačních a komunikačních technologiích (IKT). Ekonomický růst vedoucí k tvorbě pracovních míst se opírá o hledání a efektivní realizaci příležitostí na poli inovací, což na druhou stranu vyžaduje kvalitní e-leadership dovednosti. Tyto dovednosti umožňují lidem vést pracovníky ke hledání a vytváření obchodních modelů a využití významných příležitostí na poli inovací, přičemž dochází k maximálnímu využití IKT a zajištění hodnoty pro jejich organizace. Projekty Evropské komise Evropská komise již reaguje na plošně rozšířený nedostatek v aktuální dostupnosti elektronických dovedností a dovedností souvisejících s IKT, na který upozornily evropské zainteresované strany. Představila projekty, které propagují elektronické dovednosti v Evropě, a zvýšila úroveň profesionality mezi odborníky v oblasti IKT. Soustředění se přesunulo z překlenutí rozdílu mezi poptávkou a nabídkou elektronických dovedností a nyní se zaměřuje na nedostatky v oblasti e-leadership. E-leadership dovednosti Dovednosti e-leadership zahrnují znalosti a kompetence nutné k zavádění a řízení inovací v oblasti IKT na všech úrovních podniků, od začínajících podniků až k největším společnostem, a to soukromým i veřejným. V rámci celého evropského průmyslu roste poptávka po vysoce kvalitním e-leadershipu, který je schopen zavádět a organizovat inovace IKT a zprostředkovat tak hodnotu pro podnikání. Výzkum potvrzuje, že tento nedostatek je v rámci Evropy opravdu zásadní. Rozvoj pracovní síly IKT v Evropě v roce 2013 ve srovnání s rokem 2011 a předpokladem pro rok 2015 Řízení, architektura a analýza 29,2 % 33,8 % Klíčoví odborníci IKT profesionální úroveň 4,3 % 7,9 % Ostatní odborníci IKT profesionální úroveň -21,2 % Klíčoví odborníci IKT pomocná / technická úroveň 5,9 % 9,9 % Ostatní odborníci IKT pomocná / technická úroveň -27,1 % 2013 / 2011 Celkem 0,3 % 3,1 % očekávaná sk /

7 Přijatá opatření Vyplnění deficitu v dovednostech e-leadership vyžaduje zlepšení evropského vzdělávacího ekosystému, a to prostřednictvím: lepších procesů s cílem vytváření vzdělávacích nabídek, které odpovídají nárokům zainteresovaných stran, podpory nového designu kurzů a obsahu, posílení komunikace při vývoji a uplatňování e-leadership dovedností. Nové dovednosti pro novou technologii Neustálá inovace v aplikacích IKT s sebou přináší nejen příležitosti pro konkurenceschopnost a růst evropského podniku, ale staví Evropu také před úkol zajistit jejich porozumění a dovednosti, které umožní se těchto příležitostí chopit. Nová vlna inovací IKT se souběhem sociálních, mobilních a cloudových technologií, nástupem velkých objemů dat a novou analytikou zaměřenou na vytváření hodnot zahrnuje mnoho trendů, u kterých očekáváme, že budou mít v příštím desetiletí vliv na poptávku po dovednostech e-leadership. Trendy, které jsme zachytili, mají výrazně průrazný potenciál rychle se rozvíjející technologie, se širokým dopadem a významnou hodnotou. Dramaticky ovlivní rovnováhu na trhu a zcela zásadně ovlivňují rovnováhu dovedností. Provozní dovednosti IKT budou méně žádané, zatímco u nových digitálních služeb dojde ke zvýšení potřeby specializovaných dovedností v oblasti designu a nasazení. E-leadership dovednosti jsou zapotřebí za účelem hledání a využití nových příležitostí pro podnikový růst. Technologické trendy Mobilita: rychlý nástup mobilních zařízení a technologií a uplatnění mobilních řešení v podnikatelském prostředí. Cloud computing: převratný model realizace IT softwaru a služeb, založený na flexibilních obchodních modelech, které se řídí okamžitou poptávkou. Analytika velkých objemů dat: nové technologie a architektury, které efektivně vytěžují hodnotu z velkých objemů různorodých dat, a to prostřednictvím vysokorychlostního sběru, vyhledávání anebo analýzy dat. Technologie sociálních médií: uvnitř podniků i mimo ně, uplatňování technik sociálního marketingu, umožnění spolupráce a sdílení znalostí. Internet věcí: dynamická globální síťová infrastruktura s vlastními konfiguračními schopnostmi založená na standardních a interoperabilitou se vyznačujících komunikačních protokolech, ve které mají fyzické a virtuální věci svoji identitu, fyzické vlastnosti a virtuální osobnosti, využívají inteligentní rozhraní a lze je bezproblémově integrovat do informačních sítí. Zabezpečené systémy: s ohledem na zvyšující se závislost evropských organizací na systémech IKT a rostoucí složitost propojených prostředí vzniká velká poptávka po softwaru a nástrojích, které by na všech úrovních zajistily bezpečnost systémů IT, a jejich šíření. Mikroelektronika a paralelní systémy: zvyšující se rozšíření vícejaderných a mnohojaderných technologií přináší revoluci do průmyslu polovodičů a ovlivňuje dynamiku všech koncových trhů s mikroprocesory. Přechod k paralelnosti přináší náročné úkoly do oblasti vývoje softwaru a vyžaduje změnu nástrojů, systémů a metod návrhu a vývoje softwaru. Konvergence: Kromě dopadů každého z těchto trendů zde kumulativně na strukturu trhu působí také sbíhavost těchto nových technologií. Jejich společné nasazení ještě zvyšuje nároky na e-leadership kompetence. 07

8 e-leadership Prognóza pro e-leadership V rámci výzkumu zpracovaného u organizací v roce 2013 byly identifikovány a kvantifikovány organizace, které úspěšně implementovaly inovativní projekty IT, přičemž bylo také analyzováno, kolik interních zaměstnanců IT oddělení a kolik externích pracovníků tyto projekty iniciovalo a vedlo. Na základě této analýzy se předpokládá, že potřeby evropské pracovní síly na pozicích e-leadership ve 28 zemích EU čítají něco mezi (počet osob úspěšně navrhujících inovativní projekty s využitím IT) a (vedoucí inovativních projektů s využitím IT). Asi 40 % e-lídrů pochází z interních zdrojů oddělení IT a asi 60 % mimo ně. E-lídři u malých a středních podniků představují asi % z celku. IKT, pro které tyto předpoklady existují. Společnosti IDC a empirica předpokládají nárůst poptávky po vysoce kvalifikovaných profesích v oboru IKT ročně průměrně o 4,6 %, a to až do roku Lze tedy důvodně předpokládat, že poptávka po dovednostech e-leadership je úzce propojena s profesemi v oblasti IKT s nejvyšší mírou kvalifikace. Použijeme-li míru růstu 4,6 %, pak se poptávka v roce 2015 předpokládá v rozmezí až a a v roce Předpoklad poptávky po e-leadership pracovních pozicích ve 28 zemích EU v letech E-lídři Potenciál pracovních míst a poptávky Dolní mez Horní mez Vzhledem k tomu, že je k dispozici velmi málo dat týkajících se volných pracovních míst na e-leadership pozicích nebo budoucího náboru, je nutné na základě stanovení poptávky pro rok 2013 opírat předpoklady poptávky po e-leadership pracovnících o očekávanou míru růstu. Zde můžeme uplatnit analogii u vysoce kvalifikovaných pozic Zohledníme-li přírůstkovou poptávku (nová pracovní místa) a poptávku nástupnictví (z důvodu odchodu do důchodu apod.), pak bude v jejich důsledku Evropa do roku 2020 potřebovat mezi a dalšími e-lídry, neboli mezi a takových pracovníků ročně. 08

9 Evropa potřebuje tisíce nových e-lídrů ročně Evropská pracovní síla v oblasti e-leadership se v nedávné době odhadovala na až osob. Vzhledem k předpokladům společností IDC a empirica, které očekávají průměrný nárůst 4,6 % ročně do roku 2020, toto číslo naznačuje, že potenciální poptávka po e-lídrech by mohla být v roce 2020 ve výši , přičemž se jedná pouze o konzervativní předpoklad. Národní zpravodajové ve všech členských zemích provedli na počátku roku 2013 systematické šetření nabídky vzdělávacích programů zaměřených na e-leadership. Výsledky naznačují, že Evropa prožívala rozkvět v mezioborových programech na magisterské úrovni v kombinaci podnikání a IT, ale zejména pro nezkušené absolventy. Zde je velký prostor pro další práci! Evropská situace v oblasti e-leadership u vyššího a manažerského vzdělávání 2013 Kombinované programy 1091 Profesionálně orientované 494 Programy pro potenciální kandidáty 47 Programy pro kandidáty 21 Programy (a) na postgraduální úrovni v kombinaci IKT + podnikání... a (b) zaměřené na osoby s profesionálními zkušenostmi, ne denní prezenční studium... a zaměřené na vyšší management s velmi vysokou technickou úrovní... na vstupu vyžaduje významnou obchodní zkušenost + poslání absolventů transformovat podnikání Dle těchto předpokladů bude Evropa do roku 2020 potřebovat minimálně dalších e-lídrů, a to včetně poptávky nástupnictví, neboli až osob ročně. To představuje pro stávající vzdělávací ekosystém velmi náročný úkol. Nedostatečná nabídka programů V Evropě existuje pouze 21 programů, které nabízejí e-leadership programy takovým způsobem, jakým je definovaly zainteresované strany zajišťují schopnost vést zkušené vedoucí pracovníky v podnikatelské transformaci. Náročné úkoly související s oblastí e-leadership Poptávka po zrychlení inovací, posílení konkurenceschopnosti, zajištění růstu a vytváření pracovních míst v celé Evropě stoupá. Hlavním faktorem výkonu inovace je síla vedení, a to zejména využití výhod nových příležitostí v oblasti IKT. Zajištění e-leadership dovedností ani zdaleka neodpovídá poptávce, a je proto zapotřebí koordinované reakce. 09

10 e-leadership Reakce na poptávku Cíle a přístup Projekt e-leadership představila Evropská komise s původním zaměřením na e-leadership dovednosti pro velké podniky. Cílem je vytvořit, prokázat a šířit evropská pravidla a certifikáty kvality pro nové osnovy, které pěstují e-leadership dovednosti. Tato pravidla byla vytvořena za použití výsledků průzkumů, vstupů od zainteresovaných stran a analýzy nejlepších postupů ve spolupráci se světovými vzdělávacími institucemi zaměřenými na manažerské vzdělávání. Pravidla se začala používat po celé Evropě, získala si ve velké míře příznivé ohlasy a zainteresovaným stranám prokazuje svůj přínos. Cílová zlepšení Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa implementovala zásadní a velice úspěšnou transformaci svého podnikání a je odhodlána na tento úspěch navázat tím, že zajistí, že její vedoucí pracovníci s sebou společnosti přinášejí to nejlepší z e-leadership dovedností. Hlavní zlepšení plynou z rozšíření postupů nejlepší praxe ve sdělování požadavků trhu, transparentnosti obsahu a udělení certifikátu kvality. Důraz se klade na e-leadership dovednosti u lidí, kteří v organizacích zastávají pozice bohaté na zdroje, kdy jsou vedoucí pracovníci schopni mobilizovat rozsáhlé lidské a jiné zdroje. Takoví vedoucí pracovníci, a to včetně ředitelů IKT (v angl. CIO) a souvisejících pracovních pozic takto vysoké úrovně, vedou vrcholové skupiny lidských zdrojů organizace a přebírají přímou odpovědnost za podnikání, inovace a konkurenceschopnost. Kvalitu lze snadno zajistit v případě, že jsou představy poptávajících subjektů, co se týče požadavků na dovednosti na pracovišti, jasně sdělovány jejich poskytovatelům. Zpětná vazba od absolventů pomůže zajistit atraktivitu vzdělávání a obsahu a zprostředkuje další informace o požadavcích na rozvoj vedení v zaměstnání. Vedení inovací u velkých podniků První fáze projektu e-leadership se zaměřuje na potřeby vedení u nejvyšších pracovníků s rozhodovací pravomocí u velkých organizací. Tito vedoucí pracovníci dohlížejí na portfolia, která zahrnují nejen přesně definované příležitosti, ale také nově vznikající příležitosti na poli inovací. Úsilí věnované inovacím vyžaduje zapojení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, z nichž mnozí potřebují podporu, aby byli schopni dosáhnout nezbytného prvotřídního pochopení oblasti IKT a její potenciální hodnoty. Małgorzata Ryniak VOLVO, Informační technologie Společnost Volvo investuje do našich pracovníků IT, aby byli schopni se pro nás ujmout vedení. Větší kvalita a soudržnost nabídek e-leadership vzdělávání v Evropě, kterou Komise iniciovala, je pro nás velice atraktivní. Mezi konkrétní dovednosti patří rychlé a disciplinované posouzení obchodních případů a rizik za současného podněcování tvořivosti, která je nezbytná pro rozvoj nových obchodních modelů a úspěšného využití příležitostí na poli inovací. Opatření Evropské komise za účelem odstranění deficitu e-leadership dovedností V rámci projektu e-leadership Evropské komise byla vytvořena pravidla pro osnovy, jejichž úkolem je zásobit organizace dovednostmi e-leadership. Tento přístup podporuje charakterizaci těchto dovedností, které jsou potřebné pro e-leadership při rozhodování v organizacích, a definici vzdělávacích výstupů odpovídajících jednání klíčových rolí, a to až po úroveň nejvyšších vedoucích pracovníků. Vytvářejí se učební profily, které požadují, aby byly cílový obsah a vzdělávací postupy začleněny do osnov pro oblast e-leadership nabízených institucemi vyššího a manažerského vzdělávání. 10

11 Cristina Alvarez CIO, Telefonica Spain Iniciativa Komise zlepšit zajištění zdrojů e-leadership kompetencí nás velice zajímá. Předpokládáme, že v široké míře využijeme programy, které tyto kompetence zprostředkovávají. Implementace těchto pravidel poskytuje transparentnost organizacím, které mají zájem o e-leadership, a profesionálním pracovníkům, kteří se chtějí zapojit do dalšího vzdělávání s očekáváním vyšší odpovědnosti a úspěchu v oblasti podnikatelské transformace. Pascal Buffard Prezident CIGREF a předseda AXA Technology Services Pro sdružení CIGREF je téma e-leadership jedním z 10 nejdůležitějších náročných úkolů pro vedoucí pracovníky a manažery pro období do roku Stát v čele digitální transformace znamená v první řadě schopnost tvořit strategické vize ve vztahu k digitálním technologiím se všemi zainteresovanými stranami. Sdružení CIGREF podporuje zintenzivnění opatření souvisejících s propagací e-leadership v Evropě vůči všem ekonomickým hráčům. Ukázky se zapojením různých vzdělávacích institucí zaměřených na manažerské vzdělávání a vysokých škol v Evropě v praxi ukázaly, jak mohou učební profily spolu s kritérii kvality pomoci ohodnotit programy poskytované institucemi vyššího a manažerského vzdělávání. Povzbuzení se také dostalo rozvoji a zlepšování současných vzdělávacích nabídek, které mohou přispět k produkci zkušených a vysoce kvalifikovaných vedoucích pracovníků v oblasti inovací založených na IKT v soukromém i veřejném sektoru. Jeanne Bracken Generální manažerka a vydavatelka, LID Editorial Spain Klíčem jsou flexibilní a kolaborativní výukové formy. Buďme realističtí. Je nepravděpodobné, že bychom mohli vytvořit inovativní lídry pomocí tradiční metodologie. Online příležitost y MOOC pro e-leadership Inovace v učení mohou pomoci rozšiřovat předávání e-leadership dovedností a současně zajistit dostupnost vzdělávacích programů. Poskytování online kurzů je zde atraktivní alternativou. V současné době ještě nemáme k dispozici zcela viditelné výsledky dosavadních investic do masově otevřených online kurzů (v angl. Massive Open Online Course, tj. MOOC) v oborech souvisejících s oblastí e-leadership v Evropě a v USA. Většina univerzit poskytuje magisterský program v oboru IKT a managementu, ale dokonce i ve Spojených státech se tyto obory tradičně vyučují v rámci prezenčního studia. MOOC v současnosti nabízejí kurzy na relativně elementární úrovni se vzdělávacími cíli, které zůstaly dlouhodobě neměnné což není pro oblast IKT typické. Existuje stále jen velmi málo online programů, ve kterých se prolínají podnikatelské dovednosti a dovednosti IKT. Většina nabídek je nesystematická, krátkodobá, tzv. rychlokvašky, které trvají necelou hodinu. Nejsou integrovány do větších programů, ani za ně nelze získat kredity. 11

12 e-leadership Základy Postupy nejlepší praxe ve výuce e-leadership Pravidla pro osnovy pro e-leadership byla postavena na stávajících evropských a světových postupech nejlepší praxe. Klíčovým vstupem byl vynikající program EuroCIO pro manažerské vzdělávání. Hierarchie modulárních programů poskytuje kvalifikace v oblasti vedení a odbornosti. Postupy nejlepší praxe ve výuce e-leadership od sdružení EuroCIO odměňovat celoživotní vzdělávání, podporovat dovednosti u těch, kteří jsou již zaměstnáni a mají zkušenosti, a to zejména v oblastech podnikové architektury, strategie a inovace, zajistit, aby byly nabízené programy založeny na stabilních, ale flexibilních osnovách, které jsou neutrální vůči dodavatelskému subjektu. podněcovat pravidelné zapojení akademického, podnikatelského a veřejného sektoru a zaměřovat se spíše na vzájemné doplňování než na odlišnosti, MBA v korporátním řízení informací EuroCIO Manažerské MBA v korporátním řízení informací Profesionální programy Modulární kurzy EuroCIO Profesionální program správa IT EuroCIO Profesionální program řízení strategie IT EuroCIO Profesionální program řízení poptávky Profesionální program podnikání a podniková architektura V tomto vzdělávacím přístupu vychází tvorba osnov z jednání v rámci komise zástupců průmyslu a vzdělávacích institucí zaměřených na manažerské vzdělávání. Jednotlivé komise se zabývají konkrétními programy. K rozšíření tohoto programu byly uplatněny nové techniky, aby bylo možné zajistit počty, které Evropa potřebuje. Pravidla pro osnovy INSEAD Projekt e-leadership staví na závěrech studie institutu INSEAD pod názvem Evropská pravidla pro tvorbu osnov pro elektronické kompetence (v angl. European e-competence Curricula Development Guidelines), která obsahuje strategii a zaváděcí pravidla napříč celou doménou elektronických dovedností. Strategická pravidla jsou následující: umožnit akademické obci zajistit relevantnost a život nost tohoto kurikulárního přístupu, podněcovat v průmyslu posilování osobního rozvoje a zajišťovat motivační nástroje pro celoživotní vzdělávání, např. zahrnutí do hodnocení výkonu. Zaváděcí pravidla pro úspěšnou tvorbu osnov doporučují: (1) vytvořit ochotu u potenciálních studentů, (2) zajistit relevantnost pro průmysl a potenciální zaměstnavatele, (3) vytvářet osnovy jako soubory modulů, zajistit jejich snadnou kombinovatelnost s ostatními osnovami a pěstovat víceoborové přístupy, (4) předvídat potřebu absolventů aktualizovat průběžně svoje znalosti, (5) sledovat proces tvorby a realizace osnov za účelem průběžného zlepšování. 12

13 Přístup směřující k rozšiřování předávání e-leadership dovedností tato pravidla v plném rozsahu zohledňuje. Projekt e-leadership vyzdvihl myšlenky institutu INSEAD na úroveň portfolia nových osnov, které zprostředkovávají e-leadership dovednosti a jsou integrovány do udržitelného a živoucího rámce zajištění kvality. Tento rámec zajišťuje průběžnou shodu mezi obsahem kurzů a požadavky na inovace a vedení napříč ekonomickými sektory a všemi velikostmi organizací. Evropský rámec e-kompetencí Koncepce zahrnující různorodé e-leadership dovednosti a její význam pro budoucí ekonomický a společenský rozvoj evropské ekonomiky byl ve velkém měřítku potvrzen zainteresovanými stranami působícími v tomto oboru. Učební profily reagují na neústupný požadavek zainteresovaných stran, že pravidla pro osnovy by měla využít zlepšenou tržní transparentnost propojení na rámec e-kompetencí. Každý profil osnov je napojen na Evropský rámec e-kompetencí (v angl. European e-competence Framework) a jasně ukazuje, které kompetence z rámce e-kompetencí jsou příslušnými programy zlepšovány. Pravidla pro nové osnovy Rozšíření zdrojů e-leadership dovedností Rozšíření zdrojů e-leadership dovedností vyžaduje mechanismy, které budou řešit nedostatek transparentnosti v obsahu nabízených programů. Programy nelze snadno porovnat, což snižuje důvěru ve stávající nabídku. Uznání ze strany důvěryhodného zdroje je osvědčeným mechanismem, který budí důvěru, podněcuje akci a urychluje tok e-leadership dovedností. Posílení ekosystému rozvoje elektronických dovedností Rozšíření tohoto přístupu vyžaduje jasnou analýzu lokalit a procesů, kde lze zajistit zlepšení transparentnosti a porovnatelnosti. Je také zapotřebí jasně stanovit, jak lze zaručit propojení s požadavky vedení v oblasti inovací na pracovišti velkých organizací a jak lze poskytnout jasné signály o tom, že určité vzdělávací nabídky tyto požadavky splňují. Ekosystém rozvoje e-leadership dovedností poskytuje náležitý analytický rámec. Přehled rolí transparentnosti, porovnatelnosti a důvěryhodnosti v podpoře uznávání programů Vytvoření transparentnosti Vytvoření porovnatelnosti Vytvoření důvěry Uznávání programů Zvýšení vzdělávací nabídky, urychlení toku e-leadership dovedností 13

14 e-leadership Prof. Dr. John Board Děkan Henley Business School Henley díky svému výkonnému výzkumu a vzdělávací tradici přímo přispěla k projektu e-leadership, a to modifikací klíčových programů tak, aby splňovaly požadavky stanovené učebními profily pro oblast e-leadership. Tato pravidla a certifikáty kvality se soustředí na portfolio učebních profilů pro e-leadership, jsou doprovázena hodnocením kvality a interakcí se zainteresovanými stranami, čímž integrují efektivní kanály zpětné vazby. Učební profily přinášejí do vzdělávacích nabídek z hlediska Eduardo Vendrell Prezident rady Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática a profesor Universitat Politècnica de València V pozici prezidenta Španělské rady děkanů programů v informatice a profesor (CODDII) jsem projektem elektronických dovedností a e-leadership vázán, přičemž se mi podpory dostává od Evropské komise. zainteresovaných stran v ekosystému transparentnost a porovnatelnost. Institucím vyššího vzdělávání a vzdělávacím institucím zaměřeným na manažerské vzdělávání se dostávají prostředky, jak propojit výsledky vzdělávání v programu s korporátní poptávkou po kvalifikovaných vedoucích pracovnících způsobem, který je pro zaměstnavatele a budoucí e-lídry transparentní. Učební profil e-leadership Učební profily pro e-leadership, které jsou pro pravidla tvorby nových osnov klíčové, vytváří tým zástupců akademické obce a průmyslu ve spolupráci s odborníky na vzdělávání. Profily zajišťují porovnatelnost napříč programy přinášejí transparentnost do ekosystému elektronických dovedností. Popisují a vyobrazují poptávku po souborech dovedností typu e-leadership a pomáhají osnovám udržet krok s měnícím se prostředím. Profily jsou ve své struktuře jednoduché a k jejich údržbě a používání není zapotřebí velkých zdrojů, což je v souladu s ekonomickou situací. V současnosti musí být řešení štíhlá! Ekosystém rozvoje e-leadership dovedností ZDROJE ZAJIŠTĚNÍ Programy institucí vyššího a manažerského vzdělávání PRAVIDLA a CERTIFIKÁTY KVALITY Interakce zainteresovaných stran Kanály zpětné vazby Portfolio učebních profilů SYSTÉM POPTÁVKY Podniky potřebují vedení pro programy inovací s využitím IKT Kvalita Kritéria a hodnocení 14

15 Silvia Leal Akademická ředitelka, IE Business School IE Business School byla mezi prvními v Evropě, která uplatnila e-leadership pravidla u kurzů vyššího vzdělávání. Důrazně doporučujeme, aby i ostatní vysoké školy a vzdělávací instituce zaměřené na manažerské vzdělávání uplatňovaly přístup učebních profilů pro e-leadership. Adam Dzidowski Vysoká škola technologická Wroclaw, Fakulta počítačových věd a managementu Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Ředitel l Ecole de Management des Systèmes d Information de Grenoble, Chair Orange GEM Digital Natives Během nadcházejícího roku, předsedající subjekty, tzv. digitální domorodci Orange-Grenoble Ecole de Management a EMSI, povedou vývoj e-leadership modulů a certifikátů pro studenty hlavních osnov školy Grenoble Ecole de Management (GEM). Tyto moduly a certifikáty budou určeny studentům a pracujícím profesionálům. Nejdůležitější součástí balíčku e-leadership je jeho reflexivní potenciál a to, jak jej lze využít pro kladení vhodných otázek ohledně stávajících programů. Součásti učebního profilu e-leadership Název Zdůvodnění Příklad rolí Smysluplný název učebního profilu Krátký popis relevantnosti a poptávky Naznačení typických rolí v pracovním prostředí Klíčový obsah Hlavní témata související s daným typem profilu Vzdělávací výstupy Znalosti, dovednosti a kompetence Kompetence Provázání s rámcem e-kompetencí 15

16 e-leadership Příklad učebního profilu pro e-leadership: Architektura podnikové organizace Název Zdůvodnění Vstupní předpoklady Klíčový obsah Výuková zkušenost Příklad cílových rolí Učební profil e-leadership Architektura podnikové organizace Poptávka na trhu Společnosti, zejména ty s mezinárodní působností, se musí potýkat se složitostí, která zvyšuje rizika a náklady, a musí být agilní při reakci na změny na trhu. Návrh podnikání, který by těchto cílů dosáhl, potřebuje dovednosti manažerské, ale také dovednosti v oblasti architektury IKT. Osnovy Architektura podniku a organizace tyto problémy řeší a usilují o zvýšení schopnosti zkušených profesionálů spolupracovat s klíčovými zainteresovanými stranami při propojení strategie, architektury, změny a hodnoty. Důraz se klade na rozvoj profesionálních kompetencí i na zlepšení dovedností v oblasti chování. Programy založené na tomto profilu jsou obvykle určeny účastníkům, kteří již mají praktickou zkušenost s pozicemi, které realizují podnikové změny s využitím IT. Životní cyklus podnikové a organizační architektury je nástrojem podnikové strategie a realizace, a to s propojením na návazné funkce: Strategie a architektura organizace Řešení architektury organizace Implementace architektury organizace Kombinace teoretického výkladu a asistovaného skupinového hodnocení nejlepších postupů důrazně zasazeny do organizačního kontextu Poskytnout studentům příležitost využít zkušenosti a poznatky z osnov v jejich pracovním prostředí Organizační architekt Podnikový architekt Vzdělávací výstupy Vytvořit návrh architektury, který pomáhá inovovat podnik a provozní modely Využít trendy digitálních technologií k tvorbě modelových architektur Předvídat a být zdrojem změny architektury s cílem zajistit výkon podniku Ovlivňovat zainteresované strany v oblasti architektury napříč hranicemi Budovat schopnost architektury a vést mezioborové pracovníky Kompetence rámce e-kompetencí Úroveň A.1 Propojení IS a podnikové strategie 4 A.5 Design architektury 5 A.7 Sledování technologických trendů 4 A.9 Inovace 4 E.7 Řízení podnikových změn 4 Pochopení e-leadership A.3 Tvorba podnikatelského plánu B.6 Systémové inženýrství C.3 Realizace služeb E.2 Řízení projektů a portfolia E.3 Řízení rizik E.9 Správa IT Každý učební profil je opatřen svým názvem a stručným zdůvodněním svého umístění v portfoliu, přičemž uvádí role, pro které se kvalifikuje, a shrnuje obsah. Jádro každého profilu se skládá ze vzdělávacích výstupů po absolvování: znalosti, dovednosti a kompetence, které program předává za účelem osvojení e-leadership dovedností. Všechny profily vytvořené v první fázi projektu představují základní e-leadership kompetence ve velkých společnostech. Vzdělávací výstupy jsou plně provázány s rámcem e-kompetencí, aby zajistily maximální transparentnost a využily stávající možnosti sebehodnocení a plánování lidských zdrojů. 16

17 Propojení programů s učebními profily urychlí tok dovedností díky tomu, že budou plněny požadavky zainteresovaných stran týkající se: pobídek vůči vyššímu a manažerskému vzdělávání vytvářet nové programy, využití akademické odbornosti neříkejte jim, jak mají učit, umožnění integrace nejnovějšího výzkumu, zveřejnění požadovaných výsledků a vzdělávacích výstupů, o které je zájem. Přijetí pravidel a nabídka odpovídajících programů bude mít vliv na manažerské vzdělávání a rozhodování v oblasti náboru, zajistí transparentnost pro ctižádostivé e-lídry a bude vodítkem pro volbu dalšího vzdělávání. Tento přístup v plném rozsahu zohledňuje různé soubory dovedností pro různé funkce. Portfolio pro e-leadership Průmysl a vyšší vzdělávání předaly 1. verzi tří profilů: Architektura podniku a organizace, Řízení bezpečnosti informací, Inovace a transformace prostřednictvím IKT. Marco Ferretti Národní sdružení italských vysokých škol v oboru IT, C.I.N.I National Consortium, ICT competencies Lab a profesor, University of Pavia Laboratoř CINI Lab zaměřená na kompetence IKT předpokládá možnost zavést soubor široké řady hodnocení univerzitních programů oproti učebním profilům pro e-leadership a je připravena dále projekt e-leadership podporovat. Učební profily se přizpůsobují změnám v požadavcích a v případech, kdy je jejich rozsah příliš úzký, se vytvářejí profily nové. Poskytovatelé programů mohou analyzovat svoji nabídku a využít profil k jejímu přizpůsobení nebo zcela novému návrhu, a to pomocí jednoduchého nástroje pro sebehodnocení. K dispozici je prototyp nástroje, jehož úkolem je umožnit strukturované porovnání určitého vzdělávacího programu oproti učebnímu profilu. Nástroj je založen na kritériích kvality a vytvoří o vzdělávací nabídce hodnoticí zprávu. Instituce vyššího nebo manažerského vzdělávání může ohodnotit svůj program a zveřejnit výsledky na webu, aby informovala zájemce z řad vedoucích pracovníků nebo management, který se zabývá náborem nebo vzděláváním e-lídrů. Jako další ujištění byl definován také certifikát kvality, který je založen na nenáročném nezávislém posudku, přičemž je znovu využita i stávající certifikace. Filomena Ferrucci Profesorka, Università di Salerno, Fisciano (SA), Univerzita v Salernu zahájila nový studijní program s cílem uspokojit potřeby profesionálů v oblasti kompetencí v oboru informačních technologií a podnikání, který jim pomůže řídit změnu a inovaci a stát se skutečnými e-lídry. Tento program respektuje pravidla projektu e-leadership a demonstruje plnění požadavků průmyslu. Certifikát kvality pro e-leadership Certifikát kvality pro e-leadership vzdělávání zahrnuje kritéria, procesy a systém řízení certifikace, které jsou pomocí nenáročného managementu integrovány do struktury řízení. Nezávislé posouzení kvality plně zohledňuje stávající akreditaci a maximálně využívá předchozí posudky a šetření národních systémů akreditací. Birgit Hanny Členka představenstva, ASIIN Sdružení ASIIN podporuje projekt e-leadership a jeho učební profily jako nástroj rozvoje vysoké kvality vzdělávací nabídky na akademické úrovni. 17

18 e-leadership Prototyp pro online transparentnost ve vzdělávání Učební profily pro e-leadership Prototyp webového prostředí je ukázkou pravidel a nového přístupu k transparentnosti a porovnatelnosti osnov. Toto prostředí dokáže s minimálními požadavky na správu podporovat uznávání, interakci zainteresovaných stran a zpětnou vazbu. Schéma zobrazuje, jak lze prezentovat tři učební profily tak, aby měl každý zájemce možnost přístupu k podrobným parametrům a dokázal beze zbytku pochopit jejich obsah. Tento prototyp webového prostředí podporuje interaktivní prezentaci každého učebního profilu v portfoliu. Každý profil uvádí jasné vzdělávací výstupy, základní zdůvodnění a klíčový obsah. Konkretizuje učební zkušenost, ukazuje propojení mezi vzdělávacími výstupy a odpovídající kompetencí z rámce e-kompetencí a konkretizuje pod kapitolou pochopení e-leadership podstatu, kterou musí e-lídři dostatečně dobře chápat, aby mohli vést výkon ostatních a nerealizovali místo toho činnosti sami. Prototyp prezentace portfolia učebních profilů pro e-leadership 18

19 Prototyp prezentace učebního profilu pro e-leadership Zveřejnění uceleného učebního profilu zvyšuje transparentnost a pomáhá zajistit jeho aktuálnost. Abychom zmírnili administrativní zátěž, loga a veškeré materiály poskytují přímo vzdělávací instituce. Vlastníci programů také provádějí hodnocení, a to pomocí jednoduchých nástrojů, které mapují parametry programu vůči učebnímu profilu. Zaměstnavatelé a absolventi se mohou registrovat, aby se v rámci spolupráce zapojili do zlepšování. Hodnocení programů a učební profily jsou vystaveny zpětné vazbě od zainteresovaných stran a držitelů znalostí a vědomostí. Cíl se posouvá. Díky této přímé zpětné vazbě se udržuje maximální agilita, aby bylo možné rychle aktivizovat nutné změny. 19

20 e-leadership Transparentnost prostřednictvím uznávání Aby se zajistila transparentnost jednotlivých vzdělávacích nabídek, instituce vyššího vzdělávání a vzdělávací instituce zaměřené na manažerské vzdělávání mohou registrovat a předložit hodnocení svých programů ve srovnání s učebním profilem. Každý prvek mapování jednotlivých programů vůči profilu lze zachytit jako úplnou nebo částečnou shodu, což zajišťuje transparentnost a buduje výkonný rámec porovnatelnosti vzdělávací nabídky. Představení přístupu kvality Při poskytování certifikátu kvality musí být jasně definován požadavek nebo norma, která si při hodnocení používá. Certifikát pro programy, které jsou v souladu s uznaným učebním profilem e-leadership, je jednoduché přijmout. Prototyp prezentace nástroje pro sebehodnocení 20

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace strana 1 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Evropská komise ani žádná osoba konající ve jménu Komise nenese odpovědnost za účel použití následující

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Zpráva o práci Evropské sítě politik celoživotního poradenství v letech 2009 2010 STRUČNÁ ZPRÁVA Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více