e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy www.eskills-guide.eu"

Transkript

1 e-leadership Osvojení dovedností pro e-leadership Podpora digitální transformace Evropy

2 e-leadership

3 Odmítnutí odpovědnosti Ani Evropská komise ani žádná osoba vystupující jménem Komise nenese odpovědnost za využití níže uvedených informací. Uvedené názory jsou názory autorů a nemusejí představovat názory Evropské komise. Nic z obsahu tohoto prospektu nepředstavuje žádnou předpokládanou ani výslovnou záruku jakéhokoliv druhu. Výsledky by měly být použity jako vodítko v rámci celkové strategie. Evropská komise, Reprodukce materiálu je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Tiráž Tento prospekt sestavila společnost empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh jménem Evropské komise, Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GROW). Jedná se o publikaci evropského projektu e-leadership v rámci smlouvy na služby pod názvem Evropská pravidla a certifikáty kvality pro nové osnovy podpory e-leadership dovedností (v angl. European Guidelines and Quality Labels for new Curricula Fostering e-leadership Skills) (www.eskills-guide.eu). Editoři Editoři: Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Design a návrh: Vytištěno v Německu 03

4 04 e-leadership

5 Úvod Má-li být Evropa konkurenceschopná, růst a vytvářet pracovní místa, musí řešit současný akutní nedostatek lidí schopných vést inovace potřebné k využití pokroku v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). Ekonomický růst vedoucí k tvorbě pracovních míst vyžaduje, aby byly efektivně identifikovány a realizovány příležitosti na poli inovací. To na oplátku vyžaduje kvalitní e-leadership dovednosti (tj. vedení v kontextu a s využitím elektronických technologií). Jedná se o dovednosti, které mohou umožnit pracovníkům tvořit obchodní modely, využít výhod příležitostí na poli inovací, maximálně využít informační a komunikační technologie (tzv. IKT) a zajistit hodnotu pro jejich organizace. Evropská strategie elektronických dovedností je klíčovou součástí hnací síly, která má zvýšit konkurenceschopnost, produktivitu a zaměstnavatelnost pracovní síly tím, že bude uspokojovat potřeby digitálních dovedností evropského průmyslu. To pomáhá zlepšovat rámcové podmínky pro inovace a růst a nová pracovní místa v oblasti digitálních technologií. Zajišťuje také, aby byly znalosti, dovednosti, kompetence a tvořivost evropské síly schopny dostát vysokým světovým normám a byly průběžně aktualizovány prostřednictvím efektivního celoživotního vzdělávání. V roce 2013 představila Evropská komise projekt Velká koalice pro digitální pracovní místa (v angl. Grand Coalition for Digital Jobs), jehož cílem bylo zintenzivnit a urychlit její snahu o snížení deficitu v oblasti digitálních dovedností. V rámci strategie elektronických dovedností bylo velkým přínosem to, že Evropská komise představila specializovaný projekt zaměřený na rozvoj e-leadership dovedností. Tento nový projekt s velkým nadšením uvítaly všechny významné zainteresované strany. Projekt byl původně zahájen v roce 2013 se zaměřením na velké podniky a v roce 2014 byl rozšířen také na malé a střední podniky, rychle rostoucí a začínající podniky. Program bude nadále podporován a rozšiřován v následujících letech. Dosud přinesl velmi zajímavé a slibné výsledky. Mnoho zainteresovaných stran vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby podporu rozvoje e-leadership dovedností ještě zvýšily. Zpráva Evropského strategického fóra pro digitální podnikání (v angl. European Policy Forum on Digital Entrepreneurship) z března roku 2015 týkající se digitální transformace evropského průmyslu a podniků zejména doporučuje dále propagovat význam e-leadership a prohlašuje, že obsah e-leadership dovedností je třeba dále rozvíjet a integrovat do všech obecných manažerských školicích a vzdělávacích programů určených vedoucím pracovníkům v obchodním sektoru i vyšším veřejným činitelům. Ve věku digitálních technologií panuje ohledně nutnosti společného celoevropského projektu zaměřeného na posílení zdrojů e-leadership dovedností silná shoda. Michel Catinat Vedoucí jednotky Klíčové technologie a digitální ekonomika Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropská komise 05

6 e-leadership Náročné úkoly související s oblastí e-leadership Evropa potřebuje e-leadership dovednosti pro inovaci a růst Při zajišťování adekvátního růstu a kvalitních pracovních míst čelí Evropa výraznému nedostatku e-lídrů, lidí schopných stát v čele úspěšných inovací a využít pokroku v informačních a komunikačních technologiích (IKT). Ekonomický růst vedoucí k tvorbě pracovních míst se opírá o hledání a efektivní realizaci příležitostí na poli inovací, což na druhou stranu vyžaduje kvalitní e-leadership dovednosti. Tyto dovednosti umožňují lidem vést pracovníky ke hledání a vytváření obchodních modelů a využití významných příležitostí na poli inovací, přičemž dochází k maximálnímu využití IKT a zajištění hodnoty pro jejich organizace. Projekty Evropské komise Evropská komise již reaguje na plošně rozšířený nedostatek v aktuální dostupnosti elektronických dovedností a dovedností souvisejících s IKT, na který upozornily evropské zainteresované strany. Představila projekty, které propagují elektronické dovednosti v Evropě, a zvýšila úroveň profesionality mezi odborníky v oblasti IKT. Soustředění se přesunulo z překlenutí rozdílu mezi poptávkou a nabídkou elektronických dovedností a nyní se zaměřuje na nedostatky v oblasti e-leadership. E-leadership dovednosti Dovednosti e-leadership zahrnují znalosti a kompetence nutné k zavádění a řízení inovací v oblasti IKT na všech úrovních podniků, od začínajících podniků až k největším společnostem, a to soukromým i veřejným. V rámci celého evropského průmyslu roste poptávka po vysoce kvalitním e-leadershipu, který je schopen zavádět a organizovat inovace IKT a zprostředkovat tak hodnotu pro podnikání. Výzkum potvrzuje, že tento nedostatek je v rámci Evropy opravdu zásadní. Rozvoj pracovní síly IKT v Evropě v roce 2013 ve srovnání s rokem 2011 a předpokladem pro rok 2015 Řízení, architektura a analýza 29,2 % 33,8 % Klíčoví odborníci IKT profesionální úroveň 4,3 % 7,9 % Ostatní odborníci IKT profesionální úroveň -21,2 % Klíčoví odborníci IKT pomocná / technická úroveň 5,9 % 9,9 % Ostatní odborníci IKT pomocná / technická úroveň -27,1 % 2013 / 2011 Celkem 0,3 % 3,1 % očekávaná sk /

7 Přijatá opatření Vyplnění deficitu v dovednostech e-leadership vyžaduje zlepšení evropského vzdělávacího ekosystému, a to prostřednictvím: lepších procesů s cílem vytváření vzdělávacích nabídek, které odpovídají nárokům zainteresovaných stran, podpory nového designu kurzů a obsahu, posílení komunikace při vývoji a uplatňování e-leadership dovedností. Nové dovednosti pro novou technologii Neustálá inovace v aplikacích IKT s sebou přináší nejen příležitosti pro konkurenceschopnost a růst evropského podniku, ale staví Evropu také před úkol zajistit jejich porozumění a dovednosti, které umožní se těchto příležitostí chopit. Nová vlna inovací IKT se souběhem sociálních, mobilních a cloudových technologií, nástupem velkých objemů dat a novou analytikou zaměřenou na vytváření hodnot zahrnuje mnoho trendů, u kterých očekáváme, že budou mít v příštím desetiletí vliv na poptávku po dovednostech e-leadership. Trendy, které jsme zachytili, mají výrazně průrazný potenciál rychle se rozvíjející technologie, se širokým dopadem a významnou hodnotou. Dramaticky ovlivní rovnováhu na trhu a zcela zásadně ovlivňují rovnováhu dovedností. Provozní dovednosti IKT budou méně žádané, zatímco u nových digitálních služeb dojde ke zvýšení potřeby specializovaných dovedností v oblasti designu a nasazení. E-leadership dovednosti jsou zapotřebí za účelem hledání a využití nových příležitostí pro podnikový růst. Technologické trendy Mobilita: rychlý nástup mobilních zařízení a technologií a uplatnění mobilních řešení v podnikatelském prostředí. Cloud computing: převratný model realizace IT softwaru a služeb, založený na flexibilních obchodních modelech, které se řídí okamžitou poptávkou. Analytika velkých objemů dat: nové technologie a architektury, které efektivně vytěžují hodnotu z velkých objemů různorodých dat, a to prostřednictvím vysokorychlostního sběru, vyhledávání anebo analýzy dat. Technologie sociálních médií: uvnitř podniků i mimo ně, uplatňování technik sociálního marketingu, umožnění spolupráce a sdílení znalostí. Internet věcí: dynamická globální síťová infrastruktura s vlastními konfiguračními schopnostmi založená na standardních a interoperabilitou se vyznačujících komunikačních protokolech, ve které mají fyzické a virtuální věci svoji identitu, fyzické vlastnosti a virtuální osobnosti, využívají inteligentní rozhraní a lze je bezproblémově integrovat do informačních sítí. Zabezpečené systémy: s ohledem na zvyšující se závislost evropských organizací na systémech IKT a rostoucí složitost propojených prostředí vzniká velká poptávka po softwaru a nástrojích, které by na všech úrovních zajistily bezpečnost systémů IT, a jejich šíření. Mikroelektronika a paralelní systémy: zvyšující se rozšíření vícejaderných a mnohojaderných technologií přináší revoluci do průmyslu polovodičů a ovlivňuje dynamiku všech koncových trhů s mikroprocesory. Přechod k paralelnosti přináší náročné úkoly do oblasti vývoje softwaru a vyžaduje změnu nástrojů, systémů a metod návrhu a vývoje softwaru. Konvergence: Kromě dopadů každého z těchto trendů zde kumulativně na strukturu trhu působí také sbíhavost těchto nových technologií. Jejich společné nasazení ještě zvyšuje nároky na e-leadership kompetence. 07

8 e-leadership Prognóza pro e-leadership V rámci výzkumu zpracovaného u organizací v roce 2013 byly identifikovány a kvantifikovány organizace, které úspěšně implementovaly inovativní projekty IT, přičemž bylo také analyzováno, kolik interních zaměstnanců IT oddělení a kolik externích pracovníků tyto projekty iniciovalo a vedlo. Na základě této analýzy se předpokládá, že potřeby evropské pracovní síly na pozicích e-leadership ve 28 zemích EU čítají něco mezi (počet osob úspěšně navrhujících inovativní projekty s využitím IT) a (vedoucí inovativních projektů s využitím IT). Asi 40 % e-lídrů pochází z interních zdrojů oddělení IT a asi 60 % mimo ně. E-lídři u malých a středních podniků představují asi % z celku. IKT, pro které tyto předpoklady existují. Společnosti IDC a empirica předpokládají nárůst poptávky po vysoce kvalifikovaných profesích v oboru IKT ročně průměrně o 4,6 %, a to až do roku Lze tedy důvodně předpokládat, že poptávka po dovednostech e-leadership je úzce propojena s profesemi v oblasti IKT s nejvyšší mírou kvalifikace. Použijeme-li míru růstu 4,6 %, pak se poptávka v roce 2015 předpokládá v rozmezí až a a v roce Předpoklad poptávky po e-leadership pracovních pozicích ve 28 zemích EU v letech E-lídři Potenciál pracovních míst a poptávky Dolní mez Horní mez Vzhledem k tomu, že je k dispozici velmi málo dat týkajících se volných pracovních míst na e-leadership pozicích nebo budoucího náboru, je nutné na základě stanovení poptávky pro rok 2013 opírat předpoklady poptávky po e-leadership pracovnících o očekávanou míru růstu. Zde můžeme uplatnit analogii u vysoce kvalifikovaných pozic Zohledníme-li přírůstkovou poptávku (nová pracovní místa) a poptávku nástupnictví (z důvodu odchodu do důchodu apod.), pak bude v jejich důsledku Evropa do roku 2020 potřebovat mezi a dalšími e-lídry, neboli mezi a takových pracovníků ročně. 08

9 Evropa potřebuje tisíce nových e-lídrů ročně Evropská pracovní síla v oblasti e-leadership se v nedávné době odhadovala na až osob. Vzhledem k předpokladům společností IDC a empirica, které očekávají průměrný nárůst 4,6 % ročně do roku 2020, toto číslo naznačuje, že potenciální poptávka po e-lídrech by mohla být v roce 2020 ve výši , přičemž se jedná pouze o konzervativní předpoklad. Národní zpravodajové ve všech členských zemích provedli na počátku roku 2013 systematické šetření nabídky vzdělávacích programů zaměřených na e-leadership. Výsledky naznačují, že Evropa prožívala rozkvět v mezioborových programech na magisterské úrovni v kombinaci podnikání a IT, ale zejména pro nezkušené absolventy. Zde je velký prostor pro další práci! Evropská situace v oblasti e-leadership u vyššího a manažerského vzdělávání 2013 Kombinované programy 1091 Profesionálně orientované 494 Programy pro potenciální kandidáty 47 Programy pro kandidáty 21 Programy (a) na postgraduální úrovni v kombinaci IKT + podnikání... a (b) zaměřené na osoby s profesionálními zkušenostmi, ne denní prezenční studium... a zaměřené na vyšší management s velmi vysokou technickou úrovní... na vstupu vyžaduje významnou obchodní zkušenost + poslání absolventů transformovat podnikání Dle těchto předpokladů bude Evropa do roku 2020 potřebovat minimálně dalších e-lídrů, a to včetně poptávky nástupnictví, neboli až osob ročně. To představuje pro stávající vzdělávací ekosystém velmi náročný úkol. Nedostatečná nabídka programů V Evropě existuje pouze 21 programů, které nabízejí e-leadership programy takovým způsobem, jakým je definovaly zainteresované strany zajišťují schopnost vést zkušené vedoucí pracovníky v podnikatelské transformaci. Náročné úkoly související s oblastí e-leadership Poptávka po zrychlení inovací, posílení konkurenceschopnosti, zajištění růstu a vytváření pracovních míst v celé Evropě stoupá. Hlavním faktorem výkonu inovace je síla vedení, a to zejména využití výhod nových příležitostí v oblasti IKT. Zajištění e-leadership dovedností ani zdaleka neodpovídá poptávce, a je proto zapotřebí koordinované reakce. 09

10 e-leadership Reakce na poptávku Cíle a přístup Projekt e-leadership představila Evropská komise s původním zaměřením na e-leadership dovednosti pro velké podniky. Cílem je vytvořit, prokázat a šířit evropská pravidla a certifikáty kvality pro nové osnovy, které pěstují e-leadership dovednosti. Tato pravidla byla vytvořena za použití výsledků průzkumů, vstupů od zainteresovaných stran a analýzy nejlepších postupů ve spolupráci se světovými vzdělávacími institucemi zaměřenými na manažerské vzdělávání. Pravidla se začala používat po celé Evropě, získala si ve velké míře příznivé ohlasy a zainteresovaným stranám prokazuje svůj přínos. Cílová zlepšení Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa implementovala zásadní a velice úspěšnou transformaci svého podnikání a je odhodlána na tento úspěch navázat tím, že zajistí, že její vedoucí pracovníci s sebou společnosti přinášejí to nejlepší z e-leadership dovedností. Hlavní zlepšení plynou z rozšíření postupů nejlepší praxe ve sdělování požadavků trhu, transparentnosti obsahu a udělení certifikátu kvality. Důraz se klade na e-leadership dovednosti u lidí, kteří v organizacích zastávají pozice bohaté na zdroje, kdy jsou vedoucí pracovníci schopni mobilizovat rozsáhlé lidské a jiné zdroje. Takoví vedoucí pracovníci, a to včetně ředitelů IKT (v angl. CIO) a souvisejících pracovních pozic takto vysoké úrovně, vedou vrcholové skupiny lidských zdrojů organizace a přebírají přímou odpovědnost za podnikání, inovace a konkurenceschopnost. Kvalitu lze snadno zajistit v případě, že jsou představy poptávajících subjektů, co se týče požadavků na dovednosti na pracovišti, jasně sdělovány jejich poskytovatelům. Zpětná vazba od absolventů pomůže zajistit atraktivitu vzdělávání a obsahu a zprostředkuje další informace o požadavcích na rozvoj vedení v zaměstnání. Vedení inovací u velkých podniků První fáze projektu e-leadership se zaměřuje na potřeby vedení u nejvyšších pracovníků s rozhodovací pravomocí u velkých organizací. Tito vedoucí pracovníci dohlížejí na portfolia, která zahrnují nejen přesně definované příležitosti, ale také nově vznikající příležitosti na poli inovací. Úsilí věnované inovacím vyžaduje zapojení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, z nichž mnozí potřebují podporu, aby byli schopni dosáhnout nezbytného prvotřídního pochopení oblasti IKT a její potenciální hodnoty. Małgorzata Ryniak VOLVO, Informační technologie Společnost Volvo investuje do našich pracovníků IT, aby byli schopni se pro nás ujmout vedení. Větší kvalita a soudržnost nabídek e-leadership vzdělávání v Evropě, kterou Komise iniciovala, je pro nás velice atraktivní. Mezi konkrétní dovednosti patří rychlé a disciplinované posouzení obchodních případů a rizik za současného podněcování tvořivosti, která je nezbytná pro rozvoj nových obchodních modelů a úspěšného využití příležitostí na poli inovací. Opatření Evropské komise za účelem odstranění deficitu e-leadership dovedností V rámci projektu e-leadership Evropské komise byla vytvořena pravidla pro osnovy, jejichž úkolem je zásobit organizace dovednostmi e-leadership. Tento přístup podporuje charakterizaci těchto dovedností, které jsou potřebné pro e-leadership při rozhodování v organizacích, a definici vzdělávacích výstupů odpovídajících jednání klíčových rolí, a to až po úroveň nejvyšších vedoucích pracovníků. Vytvářejí se učební profily, které požadují, aby byly cílový obsah a vzdělávací postupy začleněny do osnov pro oblast e-leadership nabízených institucemi vyššího a manažerského vzdělávání. 10

11 Cristina Alvarez CIO, Telefonica Spain Iniciativa Komise zlepšit zajištění zdrojů e-leadership kompetencí nás velice zajímá. Předpokládáme, že v široké míře využijeme programy, které tyto kompetence zprostředkovávají. Implementace těchto pravidel poskytuje transparentnost organizacím, které mají zájem o e-leadership, a profesionálním pracovníkům, kteří se chtějí zapojit do dalšího vzdělávání s očekáváním vyšší odpovědnosti a úspěchu v oblasti podnikatelské transformace. Pascal Buffard Prezident CIGREF a předseda AXA Technology Services Pro sdružení CIGREF je téma e-leadership jedním z 10 nejdůležitějších náročných úkolů pro vedoucí pracovníky a manažery pro období do roku Stát v čele digitální transformace znamená v první řadě schopnost tvořit strategické vize ve vztahu k digitálním technologiím se všemi zainteresovanými stranami. Sdružení CIGREF podporuje zintenzivnění opatření souvisejících s propagací e-leadership v Evropě vůči všem ekonomickým hráčům. Ukázky se zapojením různých vzdělávacích institucí zaměřených na manažerské vzdělávání a vysokých škol v Evropě v praxi ukázaly, jak mohou učební profily spolu s kritérii kvality pomoci ohodnotit programy poskytované institucemi vyššího a manažerského vzdělávání. Povzbuzení se také dostalo rozvoji a zlepšování současných vzdělávacích nabídek, které mohou přispět k produkci zkušených a vysoce kvalifikovaných vedoucích pracovníků v oblasti inovací založených na IKT v soukromém i veřejném sektoru. Jeanne Bracken Generální manažerka a vydavatelka, LID Editorial Spain Klíčem jsou flexibilní a kolaborativní výukové formy. Buďme realističtí. Je nepravděpodobné, že bychom mohli vytvořit inovativní lídry pomocí tradiční metodologie. Online příležitost y MOOC pro e-leadership Inovace v učení mohou pomoci rozšiřovat předávání e-leadership dovedností a současně zajistit dostupnost vzdělávacích programů. Poskytování online kurzů je zde atraktivní alternativou. V současné době ještě nemáme k dispozici zcela viditelné výsledky dosavadních investic do masově otevřených online kurzů (v angl. Massive Open Online Course, tj. MOOC) v oborech souvisejících s oblastí e-leadership v Evropě a v USA. Většina univerzit poskytuje magisterský program v oboru IKT a managementu, ale dokonce i ve Spojených státech se tyto obory tradičně vyučují v rámci prezenčního studia. MOOC v současnosti nabízejí kurzy na relativně elementární úrovni se vzdělávacími cíli, které zůstaly dlouhodobě neměnné což není pro oblast IKT typické. Existuje stále jen velmi málo online programů, ve kterých se prolínají podnikatelské dovednosti a dovednosti IKT. Většina nabídek je nesystematická, krátkodobá, tzv. rychlokvašky, které trvají necelou hodinu. Nejsou integrovány do větších programů, ani za ně nelze získat kredity. 11

12 e-leadership Základy Postupy nejlepší praxe ve výuce e-leadership Pravidla pro osnovy pro e-leadership byla postavena na stávajících evropských a světových postupech nejlepší praxe. Klíčovým vstupem byl vynikající program EuroCIO pro manažerské vzdělávání. Hierarchie modulárních programů poskytuje kvalifikace v oblasti vedení a odbornosti. Postupy nejlepší praxe ve výuce e-leadership od sdružení EuroCIO odměňovat celoživotní vzdělávání, podporovat dovednosti u těch, kteří jsou již zaměstnáni a mají zkušenosti, a to zejména v oblastech podnikové architektury, strategie a inovace, zajistit, aby byly nabízené programy založeny na stabilních, ale flexibilních osnovách, které jsou neutrální vůči dodavatelskému subjektu. podněcovat pravidelné zapojení akademického, podnikatelského a veřejného sektoru a zaměřovat se spíše na vzájemné doplňování než na odlišnosti, MBA v korporátním řízení informací EuroCIO Manažerské MBA v korporátním řízení informací Profesionální programy Modulární kurzy EuroCIO Profesionální program správa IT EuroCIO Profesionální program řízení strategie IT EuroCIO Profesionální program řízení poptávky Profesionální program podnikání a podniková architektura V tomto vzdělávacím přístupu vychází tvorba osnov z jednání v rámci komise zástupců průmyslu a vzdělávacích institucí zaměřených na manažerské vzdělávání. Jednotlivé komise se zabývají konkrétními programy. K rozšíření tohoto programu byly uplatněny nové techniky, aby bylo možné zajistit počty, které Evropa potřebuje. Pravidla pro osnovy INSEAD Projekt e-leadership staví na závěrech studie institutu INSEAD pod názvem Evropská pravidla pro tvorbu osnov pro elektronické kompetence (v angl. European e-competence Curricula Development Guidelines), která obsahuje strategii a zaváděcí pravidla napříč celou doménou elektronických dovedností. Strategická pravidla jsou následující: umožnit akademické obci zajistit relevantnost a život nost tohoto kurikulárního přístupu, podněcovat v průmyslu posilování osobního rozvoje a zajišťovat motivační nástroje pro celoživotní vzdělávání, např. zahrnutí do hodnocení výkonu. Zaváděcí pravidla pro úspěšnou tvorbu osnov doporučují: (1) vytvořit ochotu u potenciálních studentů, (2) zajistit relevantnost pro průmysl a potenciální zaměstnavatele, (3) vytvářet osnovy jako soubory modulů, zajistit jejich snadnou kombinovatelnost s ostatními osnovami a pěstovat víceoborové přístupy, (4) předvídat potřebu absolventů aktualizovat průběžně svoje znalosti, (5) sledovat proces tvorby a realizace osnov za účelem průběžného zlepšování. 12

13 Přístup směřující k rozšiřování předávání e-leadership dovedností tato pravidla v plném rozsahu zohledňuje. Projekt e-leadership vyzdvihl myšlenky institutu INSEAD na úroveň portfolia nových osnov, které zprostředkovávají e-leadership dovednosti a jsou integrovány do udržitelného a živoucího rámce zajištění kvality. Tento rámec zajišťuje průběžnou shodu mezi obsahem kurzů a požadavky na inovace a vedení napříč ekonomickými sektory a všemi velikostmi organizací. Evropský rámec e-kompetencí Koncepce zahrnující různorodé e-leadership dovednosti a její význam pro budoucí ekonomický a společenský rozvoj evropské ekonomiky byl ve velkém měřítku potvrzen zainteresovanými stranami působícími v tomto oboru. Učební profily reagují na neústupný požadavek zainteresovaných stran, že pravidla pro osnovy by měla využít zlepšenou tržní transparentnost propojení na rámec e-kompetencí. Každý profil osnov je napojen na Evropský rámec e-kompetencí (v angl. European e-competence Framework) a jasně ukazuje, které kompetence z rámce e-kompetencí jsou příslušnými programy zlepšovány. Pravidla pro nové osnovy Rozšíření zdrojů e-leadership dovedností Rozšíření zdrojů e-leadership dovedností vyžaduje mechanismy, které budou řešit nedostatek transparentnosti v obsahu nabízených programů. Programy nelze snadno porovnat, což snižuje důvěru ve stávající nabídku. Uznání ze strany důvěryhodného zdroje je osvědčeným mechanismem, který budí důvěru, podněcuje akci a urychluje tok e-leadership dovedností. Posílení ekosystému rozvoje elektronických dovedností Rozšíření tohoto přístupu vyžaduje jasnou analýzu lokalit a procesů, kde lze zajistit zlepšení transparentnosti a porovnatelnosti. Je také zapotřebí jasně stanovit, jak lze zaručit propojení s požadavky vedení v oblasti inovací na pracovišti velkých organizací a jak lze poskytnout jasné signály o tom, že určité vzdělávací nabídky tyto požadavky splňují. Ekosystém rozvoje e-leadership dovedností poskytuje náležitý analytický rámec. Přehled rolí transparentnosti, porovnatelnosti a důvěryhodnosti v podpoře uznávání programů Vytvoření transparentnosti Vytvoření porovnatelnosti Vytvoření důvěry Uznávání programů Zvýšení vzdělávací nabídky, urychlení toku e-leadership dovedností 13

14 e-leadership Prof. Dr. John Board Děkan Henley Business School Henley díky svému výkonnému výzkumu a vzdělávací tradici přímo přispěla k projektu e-leadership, a to modifikací klíčových programů tak, aby splňovaly požadavky stanovené učebními profily pro oblast e-leadership. Tato pravidla a certifikáty kvality se soustředí na portfolio učebních profilů pro e-leadership, jsou doprovázena hodnocením kvality a interakcí se zainteresovanými stranami, čímž integrují efektivní kanály zpětné vazby. Učební profily přinášejí do vzdělávacích nabídek z hlediska Eduardo Vendrell Prezident rady Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática a profesor Universitat Politècnica de València V pozici prezidenta Španělské rady děkanů programů v informatice a profesor (CODDII) jsem projektem elektronických dovedností a e-leadership vázán, přičemž se mi podpory dostává od Evropské komise. zainteresovaných stran v ekosystému transparentnost a porovnatelnost. Institucím vyššího vzdělávání a vzdělávacím institucím zaměřeným na manažerské vzdělávání se dostávají prostředky, jak propojit výsledky vzdělávání v programu s korporátní poptávkou po kvalifikovaných vedoucích pracovnících způsobem, který je pro zaměstnavatele a budoucí e-lídry transparentní. Učební profil e-leadership Učební profily pro e-leadership, které jsou pro pravidla tvorby nových osnov klíčové, vytváří tým zástupců akademické obce a průmyslu ve spolupráci s odborníky na vzdělávání. Profily zajišťují porovnatelnost napříč programy přinášejí transparentnost do ekosystému elektronických dovedností. Popisují a vyobrazují poptávku po souborech dovedností typu e-leadership a pomáhají osnovám udržet krok s měnícím se prostředím. Profily jsou ve své struktuře jednoduché a k jejich údržbě a používání není zapotřebí velkých zdrojů, což je v souladu s ekonomickou situací. V současnosti musí být řešení štíhlá! Ekosystém rozvoje e-leadership dovedností ZDROJE ZAJIŠTĚNÍ Programy institucí vyššího a manažerského vzdělávání PRAVIDLA a CERTIFIKÁTY KVALITY Interakce zainteresovaných stran Kanály zpětné vazby Portfolio učebních profilů SYSTÉM POPTÁVKY Podniky potřebují vedení pro programy inovací s využitím IKT Kvalita Kritéria a hodnocení 14

15 Silvia Leal Akademická ředitelka, IE Business School IE Business School byla mezi prvními v Evropě, která uplatnila e-leadership pravidla u kurzů vyššího vzdělávání. Důrazně doporučujeme, aby i ostatní vysoké školy a vzdělávací instituce zaměřené na manažerské vzdělávání uplatňovaly přístup učebních profilů pro e-leadership. Adam Dzidowski Vysoká škola technologická Wroclaw, Fakulta počítačových věd a managementu Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Ředitel l Ecole de Management des Systèmes d Information de Grenoble, Chair Orange GEM Digital Natives Během nadcházejícího roku, předsedající subjekty, tzv. digitální domorodci Orange-Grenoble Ecole de Management a EMSI, povedou vývoj e-leadership modulů a certifikátů pro studenty hlavních osnov školy Grenoble Ecole de Management (GEM). Tyto moduly a certifikáty budou určeny studentům a pracujícím profesionálům. Nejdůležitější součástí balíčku e-leadership je jeho reflexivní potenciál a to, jak jej lze využít pro kladení vhodných otázek ohledně stávajících programů. Součásti učebního profilu e-leadership Název Zdůvodnění Příklad rolí Smysluplný název učebního profilu Krátký popis relevantnosti a poptávky Naznačení typických rolí v pracovním prostředí Klíčový obsah Hlavní témata související s daným typem profilu Vzdělávací výstupy Znalosti, dovednosti a kompetence Kompetence Provázání s rámcem e-kompetencí 15

16 e-leadership Příklad učebního profilu pro e-leadership: Architektura podnikové organizace Název Zdůvodnění Vstupní předpoklady Klíčový obsah Výuková zkušenost Příklad cílových rolí Učební profil e-leadership Architektura podnikové organizace Poptávka na trhu Společnosti, zejména ty s mezinárodní působností, se musí potýkat se složitostí, která zvyšuje rizika a náklady, a musí být agilní při reakci na změny na trhu. Návrh podnikání, který by těchto cílů dosáhl, potřebuje dovednosti manažerské, ale také dovednosti v oblasti architektury IKT. Osnovy Architektura podniku a organizace tyto problémy řeší a usilují o zvýšení schopnosti zkušených profesionálů spolupracovat s klíčovými zainteresovanými stranami při propojení strategie, architektury, změny a hodnoty. Důraz se klade na rozvoj profesionálních kompetencí i na zlepšení dovedností v oblasti chování. Programy založené na tomto profilu jsou obvykle určeny účastníkům, kteří již mají praktickou zkušenost s pozicemi, které realizují podnikové změny s využitím IT. Životní cyklus podnikové a organizační architektury je nástrojem podnikové strategie a realizace, a to s propojením na návazné funkce: Strategie a architektura organizace Řešení architektury organizace Implementace architektury organizace Kombinace teoretického výkladu a asistovaného skupinového hodnocení nejlepších postupů důrazně zasazeny do organizačního kontextu Poskytnout studentům příležitost využít zkušenosti a poznatky z osnov v jejich pracovním prostředí Organizační architekt Podnikový architekt Vzdělávací výstupy Vytvořit návrh architektury, který pomáhá inovovat podnik a provozní modely Využít trendy digitálních technologií k tvorbě modelových architektur Předvídat a být zdrojem změny architektury s cílem zajistit výkon podniku Ovlivňovat zainteresované strany v oblasti architektury napříč hranicemi Budovat schopnost architektury a vést mezioborové pracovníky Kompetence rámce e-kompetencí Úroveň A.1 Propojení IS a podnikové strategie 4 A.5 Design architektury 5 A.7 Sledování technologických trendů 4 A.9 Inovace 4 E.7 Řízení podnikových změn 4 Pochopení e-leadership A.3 Tvorba podnikatelského plánu B.6 Systémové inženýrství C.3 Realizace služeb E.2 Řízení projektů a portfolia E.3 Řízení rizik E.9 Správa IT Každý učební profil je opatřen svým názvem a stručným zdůvodněním svého umístění v portfoliu, přičemž uvádí role, pro které se kvalifikuje, a shrnuje obsah. Jádro každého profilu se skládá ze vzdělávacích výstupů po absolvování: znalosti, dovednosti a kompetence, které program předává za účelem osvojení e-leadership dovedností. Všechny profily vytvořené v první fázi projektu představují základní e-leadership kompetence ve velkých společnostech. Vzdělávací výstupy jsou plně provázány s rámcem e-kompetencí, aby zajistily maximální transparentnost a využily stávající možnosti sebehodnocení a plánování lidských zdrojů. 16

17 Propojení programů s učebními profily urychlí tok dovedností díky tomu, že budou plněny požadavky zainteresovaných stran týkající se: pobídek vůči vyššímu a manažerskému vzdělávání vytvářet nové programy, využití akademické odbornosti neříkejte jim, jak mají učit, umožnění integrace nejnovějšího výzkumu, zveřejnění požadovaných výsledků a vzdělávacích výstupů, o které je zájem. Přijetí pravidel a nabídka odpovídajících programů bude mít vliv na manažerské vzdělávání a rozhodování v oblasti náboru, zajistí transparentnost pro ctižádostivé e-lídry a bude vodítkem pro volbu dalšího vzdělávání. Tento přístup v plném rozsahu zohledňuje různé soubory dovedností pro různé funkce. Portfolio pro e-leadership Průmysl a vyšší vzdělávání předaly 1. verzi tří profilů: Architektura podniku a organizace, Řízení bezpečnosti informací, Inovace a transformace prostřednictvím IKT. Marco Ferretti Národní sdružení italských vysokých škol v oboru IT, C.I.N.I National Consortium, ICT competencies Lab a profesor, University of Pavia Laboratoř CINI Lab zaměřená na kompetence IKT předpokládá možnost zavést soubor široké řady hodnocení univerzitních programů oproti učebním profilům pro e-leadership a je připravena dále projekt e-leadership podporovat. Učební profily se přizpůsobují změnám v požadavcích a v případech, kdy je jejich rozsah příliš úzký, se vytvářejí profily nové. Poskytovatelé programů mohou analyzovat svoji nabídku a využít profil k jejímu přizpůsobení nebo zcela novému návrhu, a to pomocí jednoduchého nástroje pro sebehodnocení. K dispozici je prototyp nástroje, jehož úkolem je umožnit strukturované porovnání určitého vzdělávacího programu oproti učebnímu profilu. Nástroj je založen na kritériích kvality a vytvoří o vzdělávací nabídce hodnoticí zprávu. Instituce vyššího nebo manažerského vzdělávání může ohodnotit svůj program a zveřejnit výsledky na webu, aby informovala zájemce z řad vedoucích pracovníků nebo management, který se zabývá náborem nebo vzděláváním e-lídrů. Jako další ujištění byl definován také certifikát kvality, který je založen na nenáročném nezávislém posudku, přičemž je znovu využita i stávající certifikace. Filomena Ferrucci Profesorka, Università di Salerno, Fisciano (SA), Univerzita v Salernu zahájila nový studijní program s cílem uspokojit potřeby profesionálů v oblasti kompetencí v oboru informačních technologií a podnikání, který jim pomůže řídit změnu a inovaci a stát se skutečnými e-lídry. Tento program respektuje pravidla projektu e-leadership a demonstruje plnění požadavků průmyslu. Certifikát kvality pro e-leadership Certifikát kvality pro e-leadership vzdělávání zahrnuje kritéria, procesy a systém řízení certifikace, které jsou pomocí nenáročného managementu integrovány do struktury řízení. Nezávislé posouzení kvality plně zohledňuje stávající akreditaci a maximálně využívá předchozí posudky a šetření národních systémů akreditací. Birgit Hanny Členka představenstva, ASIIN Sdružení ASIIN podporuje projekt e-leadership a jeho učební profily jako nástroj rozvoje vysoké kvality vzdělávací nabídky na akademické úrovni. 17

18 e-leadership Prototyp pro online transparentnost ve vzdělávání Učební profily pro e-leadership Prototyp webového prostředí je ukázkou pravidel a nového přístupu k transparentnosti a porovnatelnosti osnov. Toto prostředí dokáže s minimálními požadavky na správu podporovat uznávání, interakci zainteresovaných stran a zpětnou vazbu. Schéma zobrazuje, jak lze prezentovat tři učební profily tak, aby měl každý zájemce možnost přístupu k podrobným parametrům a dokázal beze zbytku pochopit jejich obsah. Tento prototyp webového prostředí podporuje interaktivní prezentaci každého učebního profilu v portfoliu. Každý profil uvádí jasné vzdělávací výstupy, základní zdůvodnění a klíčový obsah. Konkretizuje učební zkušenost, ukazuje propojení mezi vzdělávacími výstupy a odpovídající kompetencí z rámce e-kompetencí a konkretizuje pod kapitolou pochopení e-leadership podstatu, kterou musí e-lídři dostatečně dobře chápat, aby mohli vést výkon ostatních a nerealizovali místo toho činnosti sami. Prototyp prezentace portfolia učebních profilů pro e-leadership 18

19 Prototyp prezentace učebního profilu pro e-leadership Zveřejnění uceleného učebního profilu zvyšuje transparentnost a pomáhá zajistit jeho aktuálnost. Abychom zmírnili administrativní zátěž, loga a veškeré materiály poskytují přímo vzdělávací instituce. Vlastníci programů také provádějí hodnocení, a to pomocí jednoduchých nástrojů, které mapují parametry programu vůči učebnímu profilu. Zaměstnavatelé a absolventi se mohou registrovat, aby se v rámci spolupráce zapojili do zlepšování. Hodnocení programů a učební profily jsou vystaveny zpětné vazbě od zainteresovaných stran a držitelů znalostí a vědomostí. Cíl se posouvá. Díky této přímé zpětné vazbě se udržuje maximální agilita, aby bylo možné rychle aktivizovat nutné změny. 19

20 e-leadership Transparentnost prostřednictvím uznávání Aby se zajistila transparentnost jednotlivých vzdělávacích nabídek, instituce vyššího vzdělávání a vzdělávací instituce zaměřené na manažerské vzdělávání mohou registrovat a předložit hodnocení svých programů ve srovnání s učebním profilem. Každý prvek mapování jednotlivých programů vůči profilu lze zachytit jako úplnou nebo částečnou shodu, což zajišťuje transparentnost a buduje výkonný rámec porovnatelnosti vzdělávací nabídky. Představení přístupu kvality Při poskytování certifikátu kvality musí být jasně definován požadavek nebo norma, která si při hodnocení používá. Certifikát pro programy, které jsou v souladu s uznaným učebním profilem e-leadership, je jednoduché přijmout. Prototyp prezentace nástroje pro sebehodnocení 20

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí THE e-skills MANIFESTO Czech - Shrnutí Please find the full e-skills Manifesto in English here: http://bit.ly/manifesto2016 SHRNUTÍ Od začátku kampaně eskills for Jobs v roce 2010 byl dokument Manifest

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Podpora dalšího vzdělávání personálu

Podpora dalšího vzdělávání personálu Zavedení rámců pro zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě se stalo v současných letech prioritou. Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se v počátečních fázích zavádění svých přístupů

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Mgr. Petr Kulíšek

Mgr. Petr Kulíšek Pardubice 29.5.2014 Mgr. Petr Kulíšek MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Nařízení eidas v kontextu digitální transformace

Nařízení eidas v kontextu digitální transformace Nařízení eidas v kontextu digitální transformace Stanislav Novák Konference ISSS/V4DIS Hradec Králové 4.-5. dubna 2016 Proč potřebujeme nařízení eidas? Společnost a ekonomika jsou založené na informacích

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Specializace Specializace Internet v podnikání

Specializace Specializace Internet v podnikání Specializace Specializace Internet v podnikání Studijní programy Systémové inženýrství a informatika Ekonomika a management Proč studovat právě u nás? Protože Slezská univerzita je světová. Katedry Katedra

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR 4. průmyslová revoluce WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR Definice Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry 4.0 - nový způsob výroby - předpokládá propojení jednotlivých strojů, které dokážou

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více