Poruchy příjmu potravy. PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy příjmu potravy. PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek"

Transkript

1 Poruchy příjmu potravy PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek

2

3 Definice mentální anorexie 1. Aktivní udržování abnormálně nízké hmotnosti (o 15% normy); 2. Strach z tloušťky i při nízké hmotnosti; 3. Narušené vnímání vlastního těla, popírání závažnosti vyhublosti, závislost sebevědomí na sebekontrole a váze; 4. Amenorea u žen

4 Specifické typy anorexie Nebulimický (restriktivní) typ: většív rezistence, odlišný náhled, n často odlišná komorbidita; Bulimický (purgativn( purgativní) ) typ

5 Definice mentální bulimie 1. Opakující se epizody přejp ejídání * konzumace velkého množstv ství jídla (?) * pocit ztráty ty kontroly; 2. Opakované nepřim iměřené kompenzační chování; 3. Charakteristický a nadměrný zájem z o tělesný t vzhled a hmotnost (těl.proporc l.proporcím, vzhledu, hmotnosti a sebekontrole je připisovp ipisována vysoká hodnota a v závislosti z na tom se pohybuje sebevědom domí).

6 Specifické typy bulimie Purgativní Nepurgativní typ (přísn sné diety, hladovky, cvičen ení) Překonat ekonat bulimii znamená překonat diety a naučit se udělat chybu

7 Česká mládež (n 1253, SOU, SŠ, gymnázium, prům. věk 16,4) muži ženy BMI <17.5 2,7% 6,3% BMI >25 8,3 3,8 EAT-,>20 1,4% 11,4% Diety 12,1 56,4 Laxativa (1/měs) 2,7 4,7 Zvracení (1/týd týd) 0,9 1,4 Zvracení (1/měs) 2,6 4,6

8 Česká mládež - rizikové postoje muži ženy přání zhubnout 8,4% 48,7% vynechává jídlo (denně -téměř den) 16 % 34,4% vegetar., makrobiot. 2,7% 8,4% ligth.. Výrobky 1,9% 38,2% SOU SŠS Gym. DietyDiety 65,8 55,6 47,3% nespokojen/a s tělem t 34,3% 42,6% EAT-,>20 17,4% 8 %

9 Diety ve snaze zhubnout (HBSC study WHO 2004) (HBSC study, Chlapci Dívky Nedrží diety 75,4 74,0 71,3 55,2 44,8 44,0 Měli by 26,4 34,3 18,9 31,2 43,1 34,5 Diety 7,5 4,4 9,8 13,6 12,1 21,5 HBSC (Health Behaviour in School-aged Children; ; WHO 2004)

10 Diety u 15 letých dětí Chlapci Dívky Total Diet (Overweight) Diet (Overweight) Dieting Hungary 11,2 (15,4) 36,2 ( 9,3) 26,6 USA 20,8 (34,0) 30,0 (20,3) 25,7 Denmark 10,9 (14,2) 35,8 ( 9,5) 23,8 Canada 9,7 (25,0) 29,2 (17,6) 20,7 Israel 10,7 (13,8) 28,1 ( 7,4) 20,3 Czech Republic 9,2 (13,1) 28,7 ( 5,5) 19,2 Italy 6,9 (19,6) 27,3 ( 7,7) 18,2 Greece 10,3 (24,0) 25,4 ( 8,6) 18,1 U.K. 9,3 (16,3) 25,0 (12,9) 17,9 Poland 6,7 ( 7,8) 25,4 ( 5,3) 16,4 Austria 7,9 (13,3) 21,2 ( 8,2) 14,5 France 6,0 (12,1) 20,5 (10,0) 13,3 Germany 5,6 (15,8) 19,3 ( 6,6) 12,7 HBSC average 6,9 (14,5) 22,6 ( 8,5) 15,1

11 Zvracení ve snaze zhubnout (HBSC, WHO 2004) Frequence Chlapci Dívky P Jednou týdně a častěji 0% 2% Alespoň jednou měsíčně 0.8% 1.8% Občas - výjimečně 1.3% 6.7% <0.001

12 Závěry- epidemiologie Většina děvčat d neví jaká je jejich přimp iměřená tělesná hmotnost, jen obtížně se smiřuj ují s tím, t že e tělesnt lesná hmotnost vzrůst stá v závislosti z na věku v a tělesnt lesné výšce. Už ve starší ším školním m věku v velká část děvčat d pokládá některá dietní omezení za samozřejm ejmá a neví jak by měl m vypadat přimp iměřený jídelnj delní režim bez dietních omezení a strachu z tloušťky.

13 Závěry epidemiologie 2 Velkou Velkou částí dospívaj vajících ch je zvracení akceptováno jako možný prostředek kontroly tělesnt lesné hmotnosti, mnoho dívek d užívá kouřen ení (42% snažících ch se hubnout a 26% ostatních) jako způsob kontroly těl. t hmotnosti. Přibývá nemocných napříč sociáln lním m spektrem (věk, místo m bydliště,, typ studia a soc.status) V V hubnutí celkem umírn rnění chlapci jsou stále více v obětovat a riskovat pro dosažen ení atraktivního těla. t

14 Internet Existuje více v než 2000 zmínek o bulimii a 1440 odkazů o anorexii (jaro 2003) Existuje více v než 100 aktivních stránek o anorexii a bulimii, některn které registrují až vstupů) Obsahují především Informace Kontakty Diskusní fórum

15 Internet - nebezpečí Existují stránky jako StarvingForPerfection nebo BeautifulByBones,, ve kterých se čtenáři navzájem podporují a vytváří určitý itýá druh komunity oslavující tělesný image,, vyhublost, hladovění,, sebekontrolu a různé dietní tendence. Podle S. Bloomfielda (EDA) jsou tyto stránky nesmírn rně nebezpečné,, protože e mají nemocné utvrdit ve víře, v že nejsou nemocní a nabízí jim smrtonosné návody. Nehezké tělo znamená nehezkého ho člověka jeden ze vstupů

16 Možnost léčby - průběh Mentáln lní anorexie anorexie (N=33 studií) Minim. (%)Maxim.(%) Úmrtnost 2 8 Normáln lní váha Norm.perioda Normáln lní jídelní režim Bulimické chování Závažná psych. komorbidita 1 69 Herzog,, Keller 1988

17 Průběh - bulimie Mentáln lní bulimie (N = 7 studií) Maxim (%) Min. (%) Zvracení Přejídání Projímadla 3 13 Deprese Herzog,, Keller 1988

18 Závěry - léčba *Zhruba 50-60% s MA pacientů se nakonec uzdraví í,, pravděpodobn podobně 75% BN; *Výsledky terapie se v průběhu 90 let zlepšily. * KBT je metoda první volby je třeba t změnit postoje i návyky n nemocného

19 Léčba PPP nemá být založena na hypotézách o možných příčinách poruchy, ale na intervencích ch směř ěřujících ch k potlačen ení vlivu faktorů udržuj ujících ch poruchu a na přerušení nevhodných návykn vyků a opakujících ch se maladaptivních cyklů (W.Vandereycken Vandereycken,, 1996)

20 Poruchám příjmu potravy je často odpírána logika každodenního života V nemocném m a jeho rodině je posilován n dojem příliš složit ité,, tajemné duševn evní poruchy vyžaduj adující určitou míru m psych. abnormity; V terapeutech, že e jde o nespolupracující závažně duševn evně nemocné; Důsledky malnutrice a zhoršen ené kvality života jsou dávány d do souvislosti s příčinou p obtíží. Výsledkem je patová,, nesrozumitelná situace nahrávaj vající různým bizarním m teoriím, odkladu řešení a iatrogenizaci nemocného.

21 Práce s rodinami nemocných Podivné jídelní praktiky, odmítání jídla a vyhublost rodiče e vyděsí.. Rodiče, kteří se o dítěd bojí se snadno mohou chovat nepřim iměřeně I v rodinách PPP platí, že e problém m jednoho člena rodiny ovlivní situaci a chování ostatních Rodiče e jejichž dítě se léčíl se závaz važnou poruchou, jejíž příčiny jsou nejasné zkoušej ejí různé možné i nemožné přístupy, hledají viníka a často se bezúčeln elně navzájem obviňuj ují.. Problém m dítěte d te je zátěží i pro vztah rodičů čů. Je přirozenp irozené, že e se rodina snaží vyhnout konfliktu s dítětem d tem a delegovat řešení jinam

22 Rodina 2 Některé problémy, které mohou být v rodinách PPP výraznější ší,, by se projevily i bez ohledu na PPP. Patří k dospívání,, separaci dítěte d te od rodiny, případně jde o koincidenci problémů Každá rodina, která je rozhádan daná a nefunkční bude špatně řešit problémy, které se týkají některé z jeho členů.. Nemusí to ale znamenat, že e rodin. problém m je v přímép souvislosti s jídelnj delním problémem. Jsou ale určitým vzorem řešení a mohou se stát výmluvou.

23 Děkuji za pozornost

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu?

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu? Mentální anorexie na základních školách Je pro učitele stále tabu? Zpracovaly: Markéta Indráková, Tereza Hanyášová 3. ročník prezenčního bakalářského studia Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra Odborná

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Aneta Jonášová Brno 2010 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Obor SOČ : 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH WWW.PROYOUTH.EU PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PRO-YOUTH Dobrý den, dovolte nám představit program PRO-YOUTH. (Zkratka: PRO-YOUTH znamená: Promotion of young people s mental health through technology-enhanced personalization

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

František David Krch, Hana Drábková

František David Krch, Hana Drábková Současné změny životního stylu a duševní zdraví české mládeže František David Krch, Hana Drábková František David Krch, Hana Drábková Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání

Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání Zápis ze semináře, kulatého stolu s tématem: Informace o časných psychiatrických stavech v dětství a dospívání Lektoři / přednášející: 19. 3. 2014 (14.00 16.00), Karlovy Vary 1. MUDr. Prim. Petr Příhoda:

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy NEUROTICKÉ PORUCHY - jsou typické změnou prožívání, ale pod vlivem narušených emocí se mohou měnit fyziologické reakce i uvažování a chování takto postiženého člověka. - Tyto potíže lze chápat jako poruchy

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Studuješ?...a není to úplně jednoduché?

Studuješ?...a není to úplně jednoduché? ...občas si myslíš, že to nemá smysl...vstávání...a před Tebou celý den = depka...úkoly a povinnosti se hromadí neskutečnou rychlostí a Ty nevíš, co s tím...nesoustředíš se...ve třídě se necítíš zrovna

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám 7 Úvod Psychické potíže 12 Úzkosti 16 Deprese 17 Psychózy 19 Poruchy příjmu potravy 21 Závislosti na psychoaktivních látkách (drogách) 23 Sebepoškozování Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Státní zdravotní ústav, 2014 1 Státní zdravotní ústav Publikace

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE OBSAH: ÚVOD... 3 1 CHCI ZAMĚSTNAT ČLOVĚKA S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA VOLNÉM TRHU PRÁCE CO POTŘEBUJI VĚDĚT?... 4 2 ZKUŠENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich

Více