A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)"

Transkript

1 A0 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

2 Hnutí za nezávislý život Osobní je vždy v také politické

3 Nezávislý život Nezávislý život neznamená, že e by lidé s postižen ením m chtěli dělat všechno v samostatně nebo žít t v izolaci. Víme V přece, p že e všichni v lidé,, aťa už s postižen ením či i bez něj, n jsou na sobě navzájem závislz vislí. Nezávislý život znamená stejnou nezávislost, stejná práva, stejnou úctu a stejné právo na sebeurčen ení, řízení vlastního života a stejné možnosti volby, jako mají lidé bez postižen ení. Nezávislý život je filozofie, která jednotlivcům m umožň žňuje dosahovat rovných přílep ležitostí a stejného zapojení jako ostatním m rovnoprávným vným občan anům m v inkluzivní společnosti.

4 Sociáln lní model Sociáln lní model postižen ení definuje postižen ení jako produkt společensk enské diskriminace osob s patrným znevýhodněním. Lidé s postižen ením jsou diskriminováni ni prostřednictv ednictvím nedostupné infrastruktury, negativních postojů a sociáln lního vyčlen lenění..

5 Historie hnutí za nezávislý život Hnutí za nezávislý život vzniklo na univerzitě v Berkley v Kalifornii, kde studenti s postižen ením bydleli v místnm stním m zdravotnickém m zařízen zení. Život v ústavu lidem upírá možnost konat rozhodnutí o svém m těle t a celkově o svém životě. Bere jim moc nad vlastním životem, svobodu, důstojnost a sebeúctu ctu.

6 Hnutí za nezávislý život čerpalo z filozofie atmosféry 70. let v USA Hnutí za práva žen Spotřebitelsk ebitelské hnutí za práva pacientů Boj proti rasismu a xenofobii Hnutí za práva homosexuálů Studentská hnutí Hnutí proti praktikám m v psychiatrii Hnutí za omezení medikace

7 Koncept nezávisl vislého života zahrnuje: Právo na fyzickou asistenci Právo na finanční nezávislost Právo na informace Mobilita ita Rovná práva a začlen lenění do všech v oblastí života ve společnosti (vzdělání, zaměstn stnání, rodinný život, politické a kulturní zapojení ) Přístup

8 Změny ve vnímání lidí s postižen ením Lidská a občansk anská práva Rovné příležitosti (právo na volbu a rovné zacházen zení) Sebeur beurčení Rozhodování o vlastním m těle t a životním m stylu Nabytí práv v a přijmutp ijmutí zodpovědnosti dnosti Přijmutí zodpovědnosti dnosti za vlastní skutky Individualizace služeb Přímé financování Posílen lení uživatelů

9 Evropská síť pro nezávislý život

10 ENIL je celoevropskou sítís sdružuj ující lidi s postižen ením Představuje fórum f pro všechny v lidi s postižen ením, organizace nezávisl vislého života a jejich spojence bez postižen ení,, kde se řeší otázky nezávisl vislého života a hnutí v této t to oblasti. ENIL věřv ěří, že e plnohodnotného občanstv anství a lidských práv v pro osoby s postižen ením m lze dosáhnout jedině prostřednictv ednictvím zvýšen eného povědom domí,, zpytování tradičních služeb a pozitivní evropské a mezinárodn rodní diskuze.

11 ENIL je nevládn dní organizace tvořen ená jednotlivci a organizacemi, kteří společně prosazují rovné příležitosti pro osoby s postižen ením m a tedy i bojují proti diskriminaci lidí s postižen ením m v Evropě. Jejíčlenov lenové vyznávaj vají hodnoty, principy a postupy nezávisl vislého života.. ENIL se také věnuje nedostatečnému zastoupení osob s vážným postižen ením m v evropské politice v oblasti postižen ení,, ve společenských enských organizacích ch i ve většinovv inové společnosti.

12 Naše e mise: Propagovat filozofii nezávisl vislého života mezi lidmi s postižen ením, ve společnosti, v politice, na vládn dních úřadech i v rámci r regionáln lních struktur jako jsou EU, Rada Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE). Rozvíjet koncept, principy a vymezení nezávisl vislého života. Podporovat vytvářen ení Center pro nezávislý život v Evropě a jejich vzájemnou solidaritu a propojení. Provádět t výcvik a vzdělávac vací aktivity na evropské úrovni

13 Bojovat se sociáln lním m vyčlen leněním m a diskriminací prostřednictv ednictvím m politik v oblasti postižen ení,, které umožň žňují nezávislý život osob s postižen ením. Učinit U z nezávisl vislého života nástroj n pro ukončen ení diskriminace lidí s postižen ením m v Evropě. Přijmout sociáln lní model postižen ení při dosahování nezávisloti a sebeurčen ení skrze překonp ekonávání překážek uvnitř zdravotnických a postojových modelů.

14 Misí ENIL je obhajovat nezávislý život a lobovat za jeho hodnoty, principy a postupy, zejména pak za bezbariérov rové prostřed edí,, poskytování osobní asistence a podpory a adekvátn tních technických pomůcek, což vše e umožň žňuje plnohodnotné občanstv anství lidí s postižen ením. Aktivity ENIL se zaměř ěřují na evropské,, státn tní a místnm stní administrativy, politické představitele, média m a společnost. ENIL podporuje posílen lení lidí s postižen ení (hlavně pomocí poradenství a výcviku od vrstevníků), a podporuje Evropskou síťs pro postižen ení nabízej zející různé služby: ekonomické a technické odborníky a aktivisty, logistiku.

15 Kampaň ENIL Odstranit rozdíly Článek19 Úmluvy OSN o právech osob s postižen ením říká, že e vlády musí odstranit rozdíly v nerovných podmínk nkách, zastavit institucionalizaci, zamezit státem tem vytvořen ené závislosti a zajistit nezávislý život pro osoby s postižen ením. Všichni lidé s postižen ením,, nikoli n jen určit itá menšina ina, by měli m mít m t přístup p k osobní asistenci coby jednomu z lidských práv.

16 Po celé Evropě tisíce lidí s postižením stále žijí své životy v nevhodné a nespravedlivé segregaci od společnosti. Segregace lidí s postižením v ústavních zařízeních dlouhoddobého pobytu je samo o sobě porušením jejich lidských práv.

17

18

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 2. EVROPSKÁ KONFERENCE MINISTRŮ ODPOVĚDNÝCH ZA POLITIKY INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 Zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením: zlepšení politiky

Více

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s.

Více

10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 10/2010 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2006 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Jménem České

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, a) majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc ČERVEN 2010 PREAMBULE Lidská důstojnost je nedotknutelná. Stáří a nesoběstačnost nemohou být důvodem pro omezování

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045

Vzdělávání pracovníků CZ.1.07/1.3.48/02.0045 Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje Vzdělávání Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním

Více

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více