Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň"

Transkript

1 Společenství vlastníků čp v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/ Praha 8 - Libeň V Praze dne Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společnost IKON spol. s r. o. se sídlem Nehvizdská 22/8, Praha 9, podává na základě Vaší výzvy nabídku na plnění shora uvedené zakázky. Prohlašujeme na svou čest, že údaje uvedené v nabídce jsou nezkreslené a pravdivé. Tato nabídka platí do Za společnost IKON spol. s r. o. Tomáš Kratochvíl obchodní ředitel IČ: DIČ: CZ http: //www.ikon.cz Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10540

2 2 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti Další informace o společnosti Profil společnosti Nabídka služeb Kanceláře pro správu nemovitostí Předpoklady pro plnění zakázky Oprávnění k podnikání Materiální a technické předpoklady Personální předpoklady Přehled významných zakázek, reference Záruka za poskytované služby Kvalifikace a zkušenost Systém managementu jakosti dle ISO Ekonomická stabilita Pojištění odpovědnosti Členství v profesních sdruženích Návrh systému správy nemovitostí, popis vybraných činností Smluvní vztah Systém organizace správy nemovitostí, převzetí správy Zabezpečení údržby a oprav, odstraňování havárií Způsob obsluhy zdrojů tepla Odečty měřidel a vyúčtování vody a tepla Ekonomická agenda a účetnictví Softwarový systém pro správu nemovitostí Zabezpečení styku s vlastníky, družstevníky a nájemníky Vyřizování stížností Zajištění hlasování na shromážděních vlastníků a valných hromadách družstev pomocí elektronického hlasovacího systému Služby v oblasti informatiky ( elektronická správa ) Webová strana klienta Aplikace Klientský Help Desk Aplikace Správa on-line Další správní a realitní služby Cenová nabídka Předmět a rozsah plnění Cena za plnění zakázky Cena základních služeb dle příkazní smlouvy Nabídka úspor Cena dalších služeb...38 Přílohy: Návrh příkazní smlouvy o správě nemovitostí Návrh dodatku příkazní smlouvy o vedení personální a mzdové agendy

3 3 1. Základní údaje o společnosti Název : IKON spol. s r. o. Sídlo : Nehvizdská 22/8, Praha 9 Hloubětín, PSČ IČ : Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka DIČ : CZ Tel. : Fax. : http// : Bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Praha 3 Číslo účtu : / 0800 Základní kapitál : ,- Kč Společníci : Statutární zástupci : Odpovědný zástupce : Ing. Radek Adamec Radim Choura Ing. Radek Adamec, jednatel Radim Choura, jednatel Ing. Radek Adamec Obchodní obrat společnosti z činnosti správa nemovitostí činil v roce ,8 mil. Kč, v roce ,2 mil. Kč a v roce ,4 mil. Kč. Společnost disponuje kancelářemi ředitelství a 10 provozoven, jejichž adresy jsou uvedeny v oddíle Kanceláře pro správu nemovitostí. Tyto provozovny jsou vybaveny odpovídající kancelářskou, výpočetní a komunikační technikou, pracoviště každého zaměstnance je vybaveno kvalitním osobním počítačem zapojeným do lokální sítě a s přístupem na internet. Celkový počet zaměstnanců společnosti k činí 85. Jedná se o řídící a administrativní pracovníky a odborné specialisty, kteří svým zaměřením v rámci společnosti komplexně pokrývají potřeby oboru správy nemovitostí a facility managementu. Pojištění společnosti: - obecná odpovědnost za škodu: Kč ( Kč za poj. rok) - odpovědnost za škodu z činnosti činnost účetních poradců, vedení účetnictví Kč Společnost užívá software BUILDING MANAGER, na jehož vývoji se podílí. Společnost je držitelem certifikace dle ISO 9001:2008 a 14001:2004.

4 4 2. Další informace o společnosti 2.1. Profil společnosti Společnost IKON spol. s r. o. byla založena v roce Od počátku jejího působení je jednou z jejích hlavních činností správa nemovitostí. Zajišťujeme správu domů ve vlastnictví měst a obcí, ale i ve vlastnictví soukromých osob nebo jiných právních subjektů (např. bytová družstva, společenství vlastníků apod.). Ve správě společnosti se v současné době nachází více než nemovitostí nejrůznějšího stáří, počínaje klasickými zděnými domy z konce 19. století (Praha, Karlovy Vary), přes typickou zástavbu z let 20. století (Praha, Ostrov), panelové domy různého stáří až po velké moderní projekty z poslední doby, např. rezidenční projekty skupiny BCD Group Nad Rokytkou v Praze 9, rezidenční projekty AFI Europe Tulipa Rokytka I a II, rezidenční projekty skupiny VIVUS Vivus Pankrác, Vivus Kamýk a Vivus Aréna, nebo polyfunkční domy Kaskády Barrandov I v Praze 5 či Rižská 1491 Slunečný vršek - blok A v Praze 10 či projekt X-loft I a II stavba v Praze 8. Společnost IKON převzala do správy i další novostavby bytových domů jako např. Kavalírka (ul. Pod Klamovkou, Praha 5), Za Lidovým domem v Praze 9 či v Záběhlické ul. v Praze 10. V roce 2012 dosáhl počet bytových jednotek svěřených do správy naší společnosti a plocha spravovaných nebytových prostor přesáhla m 2. Tím se společnost IKON řadí mezi největší soukromé firmy v oboru správy nemovitostí v České republice. V současné době společnost poskytuje služby od standardní správy nemovitostí až po komplexní služby facility managementu, tj. zajištění podpůrných činností souvisejících s provozem nemovitostí i s provozem organizace, která nemovitosti užívá. Společnost IKON dále zajišťuje inženýrskou činnost při realizaci stavebních rekonstrukcí a oprav i nové výstavbě. V rámci poskytovaných služeb nepřetržitě mapujeme podmínky a možnosti pro získání všech forem půjček a dotací, a to jak pro právnické, tak i pro fyzické osoby. Firma zajišťuje pro své smluvní partnery dohled nad stavebními pracemi při investičních akcích i opravách. Dalším předmětem činnosti souvisejícím zejména s inženýrskou činností je zadávání zakázek. Společnost IKON pořádá výběrová řízení pro zadavatele podléhající zákonu o zadávání veřejných zakázek i ostatní zadavatele dle jejich požadavků. Společnost IKON provádí od počátku své činnosti též zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, včetně prodeje po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. Nabídky našich klientů prezentujeme na internetu, inzercí v realitních časopisech i přímým marketingem. Zprostředkování v případě prodeje domů po jednotkách zahrnuje všechny potřebné úkony od přípravné fáze přes vypracování prohlášení vlastníka, znaleckých posudků, kupních smluv až po vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a organizaci založení společenství vlastníků. Pro následnou správu takto plně, případně částečně rozprodaných domů jsme vypracovali vlastní metodiku, která zaručuje, že všechny úkony i vedení účetnictví v těchto komplikovaných právních a daňových vztazích budou prováděny v souladu s platnou legislativou. K dalším činnostem společnosti patří i provozování tepelných zdrojů, zejména domovních kotelen a výměníkových stanic. Tyto zdroje provozujeme většinou na základě nájemních smluv s jednotlivými vlastníky domů. Společnost IKON svým klientům poskytuje i další specializované služby jako sepsání prohlášení vlastníka nebo smluv o výstavbě, zakládání společenství vlastníků včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku, zakládání bytových družstev, zajištění převodu bytových a nebytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do osobního vlastnictví, likvidaci bytových družstev, podporu při žádostech o úvěry a dotace a další poradenské služby v oboru správy nemovitostí. Společnost je aktivní i v oblasti software pro správu nemovitostí. V letech se podílela na vývoji a distribuci systému BYTHOS a byla garantem jeho české verze. Nyní společnost IKON po stránce analytické spolupracuje na vývoji systému BUILDING MANAGER.

5 5 Společnost IKON zavedla a dále rozvíjí systém řízení jakosti poskytovaných služeb. Na základě auditu systému řízení jakosti získala společnost v květnu 2001 jako jedna z prvních v oboru v České republice certifikát ISO IKON spol. s r. o. je členem profesních organizací, a to ARK ČR (Asociace realitních kanceláří České republiky (dříve Čech, Moravy a Slezska)), kde mimo jiné působíme lektorsky v oboru správy nemovitostí a v letech též IFMA (International Facility Management Association). Členství v těchto organizacích mimo jiné zavazuje k dodržování profesní etiky a stálému udržování a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti. Naším cílem, který se postupně snažíme naplnit, je vybudování moderní společnosti s působností po celé České republice. Disponujeme stálými kancelářemi pro správu domů uvedenými v kapitole 2.3. a pro několik subjektů zajišťujeme své služby ve vymezených hodinách přímo ve spravované nemovitosti. Tyto kanceláře jsou vybaveny odpovídající moderní technikou a dostatečným personálním zázemím, které tvoří tým zkušených zaměstnanců v oboru správy nemovitostí a specialistů v souvisejících oborech Nabídka služeb Společnost IKON spol. s r. o. nabízí komplexní služby v oboru správy nemovitostí a facility managementu, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů. Přitom v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající z platné legislativy. Své služby poskytuje nejen současným vlastníkům domů a bytů, ale i novým právním subjektům při převodech vlastnictví bytů např. z majetku obcí i developerským společnostem ve fázi dokončování jejich projektů. Standardní správa zahrnuje v rámci sjednané měsíční paušální ceny všechny potřebné činnosti v rámci technické i ekonomické správy nemovitostí, zejména: zajištění dodávek médií a služeb včetně zajištění úklidu společných prostor, odečtu bytových měřidel apod., zajištění revizí, běžné údržby a oprav domů včetně havarijní služby, vedení předpisu nájemného či plateb do fondu oprav a záloh za služby spojené s užíváním bytové či nebytových jednotek, sledování platební kázně vlastníků, družstevníků či nájemníků, včetně upomínání dlužníků a poskytování podkladů v souvislosti s právními spory, roční vyúčtovávání záloh za služby proti skutečným nákladům, provádění platebního styku formou elektronického bankovnictví, vedení účetnictví včetně čtvrtletních a ročních účetních závěrek. Běžnou údržbu zajišťujeme odborným způsobem a za přesně stanovených podmínek, činnost dodavatelů průběžně kontrolujeme. Dbáme na přiměřenost cen a efektivní vynakládání prostředků vlastníků. Klientům poskytujeme odbornou technickou, ekonomickou i právní pomoc v souladu s jejich potřebami. Detailní specifikace činností zahrnutých v nabídkové ceně je obsažena v připojeném návrhu příkazní smlouvy. Nadstandardní a rozšiřující služby v rámci správy, po dohodě s klientem: on-line nahlížení do programu a pořizování potřebných tiskových výstupů a přehledů prostřednictvím sítě internet, a to v rámci základní ceny za správu, zřízení a provozování internetového komunikačního portálu Klientský Help Desk pro zadávání a sledování mimořádných situací vznikajících při správě domu a evidenci požadavků výboru SVJ či představenstva BD, a to v rámci základní ceny za správu, zřízení a provozování webových stránek bytového družstva či společenství, a to v rámci základní ceny za správu, vedení účetní evidence splátek družstevního podílu jednotlivých družstevníků, a to v rámci ceny za správu, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob,

6 6 vedení personální a mzdové agendy družstva či společenství vlastníků v souladu s platnou právní úpravou, zajištění výrazně levnějšího pojištění majetku a odpovědnosti našich klientů prostřednictvím naší pojistné smlouvy u České pojišťovny - sleva 25 až 50 % proti individuální pojistce většinou navíc s lepšími pojistnými podmínkami, zajištění levnějších dodávek elektrické energie než od běžného dodavatele, zajištění elektronického hlasovacího systému pro valné hromady či shromáždění velkých družstev a společenství (bližší popis poskytneme na vyžádání), pro velká bytová družstva a společenství zajištění vlastního domovníka či údržbáře, pro velká bytová družstva a společenství zajištění úředních hodin přímo v jejich domě, a to v rámci ceny za správu, Svým klientům i veřejnosti poskytujeme aktuální informace z oboru správy nemovitostí na našich webových stranách Společnost IKON dále zajišťuje převody jednotek do osobního vlastnictví: sepsání prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě; organizace ustavujícího shromáždění společenství vlastníků a zajištění jeho zápisu do obchodního rejstříku; zpracování smluv o převodu vlastnictví a zajištění převodu bytových a nebytových jednotek z vlastnictví bytového družstva do osobního vlastnictví; likvidaci bytového družstva; Společnost IKON provádí též klasickou realitní činnost: zprostředkování prodeje domů, bytů a nebytových prostor; zprostředkování prodeje domů po jednotkách dle zákona č. 72/1994, v platném znění; zprostředkování prodeje družstevních bytů; zprostředkování pronájmu bytů a nebytových prostor, a to včetně správy pronajatých či dlouhodobě neužívaných bytových a nebytových jednotek. V rámci zakázek v oblasti správy nemovitostí a facility managementu jsme připraveni zajistit i další služby dle přání zákazníka.

7 Kanceláře pro správu nemovitostí Ředitelství společnosti: Praha 14 (Hloubětín) Nehvizdská 22/8, Praha 9, tel./fax: , mobil: Provozovny pro správu nemovitostí: Praha 2 (Vinohrady) Americká 22/508, Praha 2, tel.: , fax: mobil: Praha 8 (Libeň) Zenklova 634/143, Praha 8, tel.: , fax: mobil: Praha 9 (Hloubětín) Nehvizdská 22/8, Praha 9, tel.: mobil: Praha 10 (Vršovice) Vršovická 68, Praha 10, tel.: , fax: mobil: Praha 11 (Chodov) Hněvkovského 1387/2, Praha 4, tel./fax: , mobil: Praha 13 (Lužiny) Heranova 1547/7, Praha 5, tel.: , fax: mobil: Praha 13 (Velká Ohrada) Přecechtělova 2243/11, Praha 5, tel.: , , fax: mobil: Karlovy Vary Bulharská 873/31a, Karlovy Vary, tel.: , , fax: mobil: Ostrov Masarykova 715, Ostrov, tel.: , fax: mobil: Jáchymov nám. Republiky 1, Jáchymov, tel.: mobil: Společnost IKON po dohodě s vybranými klienty též drží úřední hodiny přímo ve spravovaných domech.

8 8 3. Předpoklady pro plnění zakázky 3.1. Oprávnění k podnikání Oprávnění společnosti IKON spol. s r. o. k podnikání v oboru předmětu zakázky dokládáme v příloze k tomuto listu následujícími dokumenty: listů. kopií výpisu z obchodního rejstříku Jsme připraveni na vyžádání předložit originál výpisu i originály příslušných živnostenských

9 9

10 10

11 Materiální a technické předpoklady Charakter technického a materiálního vybavení společnosti odpovídá charakteru její činnosti, tj. poskytování služeb administrativní povahy. Společnost disponuje kancelářemi ředitelství a poboček uvedených v kapitole 2.3. Tyto kanceláře jsou vybaveny odpovídající kancelářskou, výpočetní a komunikační technikou, pracoviště každého zaměstnance je vybaveno kvalitním osobním počítačem zapojeným do lokální sítě a s přístupem na internet. Každá kancelář společnosti je vybavena pevnými telefonními a faxovými linkami a mobilním telefonem. Další mobilní telefony jsou přiděleny vedoucím pracovníkům společnosti a vybraným technikům. Každá kancelář i každý pracovník společnosti mají vlastní e- mailovou adresu. Jednotlivé kanceláře i vedoucí pracovníci společnosti mají k dispozici služební osobní automobily. Nové pobočky i detašovaná pracoviště, které je nutno zřídit v případě převzetí zakázky mimo lokality, kde společnost dosud působí, jsou vybavovány dle výše uvedeného standardu. Společnost má dostatečné finanční zázemí pro zřizování nových poboček. Společnost IKON používá pro správu budov software BUILDING MANAGER, na jehož vývoji se podílí. Při vývoji je využíváno dlouholeté praxe společnosti v oboru správy nemovitostí Personální předpoklady Celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců společnosti IKON k datu činí 85. Z uvedeného počtu je 10 vedoucích provozoven, 39 bytových techniků, 18 účetních a 18 řídících a administrativních pracovníků technického či ekonomického zaměření s komplexní znalostí problematiky správy nemovitostí a dalších specialistů (vedoucí ekonom, vedoucí informační soustavy, správci SW a HW), kteří svým zaměřením v rámci společnosti komplexně pokrývají potřeby oboru správy nemovitostí a facility managementu. Společnost dále trvale spolupracuje s externisty ve všech oborech týkajících se správy nemovitostí (např. legislativa, daně, požární ochrana, bezpečnost práce) a podle potřeby organizuje školení zaměstnanců s cílem udržovat a prohlubovat jejich znalosti v oboru. Odpovědnou osobou za činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence ve smyslu živnostenského zákona je ing. Radek Adamec, (1964, ekonom), který je též jednatelem společnosti, a to od roku 1992 do současnosti.

12 Přehled významných zakázek, reference Správa soukromých domů - developerské projekty Správa obytného souboru Dvůr nad Rokytkou, Jana Přibíka , Praha 9 Objednatel : BCD Group (spol. Natrium C2, s.r.o.) Reference : pí. Katarína Sýkorová, tel bytových jednotek, 192 garážových stání od zakázka pokračuje pro 10 vzniklých společenství vlastníků Správa obytného souboru Rezidence nad Rokytkou, Sousedíkova , Praha 9 Objednatel : BCD Group (spol. Rokytka Gardens C1 group s.r.o.) Reference : pí. Katarína Sýkorová, tel bytových jednotek, 158 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Rižská 1491, Praha 10 - Hostivař ( Slunečný vršek - blok A ) Objednatel : Společenství vlastníků domu Rižská 1491, Praha 15 Reference : předseda výboru společenství Vojtěch Krumpholz, tel bytových a nebytových jednotek, 182 garážových stání, 6 garáží od zakázka trvá Správa domu Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany Objednatel : Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany Reference : předseda výboru společenství Jan Líkař, tel bytových a nebytových jednotek, 99 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Tulipa Rokytka I, Ocelářská 949, Praha 9 Objednatel : AFI EUROPE Czech Republic, s.r.o. Reference : Ing. Pavel Kohn, project coordinator, tel bytových jednotek, 87 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Tulipa Rokytka II, Ocelářská 975, Praha 9 Objednatel : AFI EUROPE Czech Republic, s.r.o. Reference : Ing. Pavel Kohn, project coordinator, tel bytových jednotek, 95 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Starochodovská 2338, Praha 4 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek pro dům Starochodovská č.p.2338 Reference : předseda výboru společenství Petr Volkmer, tel bytových jednotek, 60 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Nová Kolonie 1451, Praha 5 Objednatel : Společenství vlastníků Nová kolonie 1451/1,3 Reference : předseda výboru společenství Lenka Hradilová, tel bytových jednotek, 37 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Krajanská 516, Praha 4 ( Rezidence Kateřinky ) Objednatel : Společenství vlastníků jednotek domu Rezidence Kateřinky Reference : předseda výboru společenství ing. Miroslav Vlastník, tel bytových jednotek a 23 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Anny Rybníčkové 2615, Praha 5 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Anny Rybníčkové č.p Praha 5 - Stodůlky Reference : místopředseda výboru společenství Marta Elmerová, tel bytových jednotek a 39 garážových stání od zakázka trvá, spravujeme i zbývající 2 domy projektu Dalejské výhledy společenství v domě č.p (52 bytů a 39 garážových stání) a společenství v domě č.p (52 bytů a 39 garážových stání)

13 13 Správa soukromých domů panelové domy Správa bytových a nebytových objektů v majetku společnosti ČEZ a.s. Objednatel : ČEZ Správa majetku, Teplická 874/8, Děčín, Reference : Petr Kolář, vedoucí oddělení Správa nemovitostí ČEZ, tel , bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Brandlova 1565, Praha 4 Objednatel : Družstvo Brandl, Brandlova 1565, Praha 4 Reference : předseda představenstva ing. Karel Tomek, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Brandlova 1560, 1561, 1562, Praha 4 Objednatel : BD Brandlova , Brandlova 1562, Praha 4 Reference : předseda představenstva Miloš Votoček, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Šimonova , Praha 6 Objednatel : Společenství vlastníků Šimonova č.p , Praha 6 - Řepy Reference : předseda výboru společenství Jana Matějková, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Bryksova 742/ Praha 9 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Bryksova 762/44 Reference : předseda výboru BC. Tomáš Jahoda, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domů Janského č.p a Přecechtělova č.p , Praha 5 Objednatel : Společenství domu Janského/Přecechtělova Reference : předseda výboru Petr Strnka, tel bytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Glowackého 544 a 545, Praha 8 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Glowackého Reference : předseda výboru Ing. Jan Koudelka, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Bronzová , Praha 5 Objednatel : Bytové družstvo Bronzová Reference : místopředseda představenstva Miroslava Birblová, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Dreyerova 641 a 642, Praha 5 Objednatel : Společenství Dreyerova 641/642, Praha 5 Reference : předseda výboru Ing. Lubomír Smolka, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Poznámka: Telefonické spojení, pokud zde není uvedeno, poskytneme na vyžádání na základě předběžného souhlasu referujících osob. Správa soukromých domů celkem (k ): celkem více než 500 smluvních partnerů.

14 14 Správa obecních nemovitostí Správa bytových domů MČ Praha 2 Objednatel : MČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2 Reference : zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, tel Rozsah k : bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Karlovy Vary - lokalita centrum Objednatel : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, Reference : vedoucí Odboru majetku města Ing. Jan Choulík, tel Původní rozsah : bytových a nebytových jednotek (k rozšíření na jednotek) Rozsah k : 617 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Ostrov - lokalita severní Objednatel : Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov, Reference : starosta Bc. Pavel Čekan, tel Původní rozsah : bytových a nebytových jednotek Rozsah k : 339 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Jáchymov Objednatel : Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, Jáchymov, Reference : starosta Ing. Bronislav Grulich, tel Původní rozsah : 333 bytových a nebytových jednotek Rozsah k : 124 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : výběrové řízení Správa budovy úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68 a detašovaných pracovišť Objednatel : MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, Reference : místostarosta p. Bohumil Zoufalík, tel cca m2 podlahové plochy administrativních budov (správa, úklid, údržba) od zakázka trvá Způsob zadání : otevřené zadávací řízení Správa školských zařízení MČ Praha 10 Objednatel : MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, Reference : místostarosta p. Bohumil Zoufalík, tel areálů základních a mateřských škol od zakázka trvá Způsob zadání : otevřené zadávací řízení Prodej obecních bytů Prodej domů z majetku města Karlovy Vary (organizační zajištění prodeje po celých domech) Objednatel : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, Reference : vedoucí Odboru majetku města Ing. Jan Choulík, tel domů, tj bytových a nebytových jednotek Prodej bytů z majetku MČ Praha 17, 6. etapa Objednatel : MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy Reference : vedoucí odboru správy obecního majetku Bc. Jaroslav Červený, tel Rozsah zakázky: 32 domů s 614 bytovými a nebytovými jednotkami Prodej bytů z majetku MČ Praha 13 Objednatel : MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 Reference : zástupce starosty David Zelený, tel Rozsah zakázky: 39 domů s 926 bytovými a nebytovými jednotkami

15 15 Převod družstevních bytů Vypracování prohlášení vlastníka pro Panelák, družstvo Objednatel : Panelák, družstvo,vejvanovského 1612, Praha 4, IČ Reference : Miroslav Pacovský, předseda představenstva Rozsah zakázky: 56 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo DŮM 1202 Objednatel : Bytové družstvo DŮM 1202, Přímětická 1202/42, Praha 4, IČ Reference : Václav Šplíchal, předseda představenstva Rozsah zakázky: 24 bytových a nebytových jednotek rok 2008 Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Rezlerova 298 Objednatel : Bytové družstvo Rezlerova 298, Praha 10 Petrovice, IČ Reference : Bronislava Šteňová, předseda představenstva Rozsah zakázky: 75 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo PROKOP Objednatel : Bytové družstvo PROKOP, Kettnerova 2051, Praha 5, IČ Reference : RNDr. Michal Juna, předseda představenstva Rozsah zakázky: 60 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Kálikova Objednatel : Bytové družstvo Kálikova , Kálikova 1554, Praha 5, IČ Reference : Ing. Mária Bogdanová, předsedkyně představenstva Rozsah zakázky: 117 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Pod Bání Objednatel : Bytové družstvo Pod Bání, Praha 8, Reference : Milan Hejkrlík, předseda představenstva Rozsah zakázky: 76 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Družstvo Papírníkova Objednatel : Družstvo Papírníkova, Praha 4, IČ: Reference : Stanislav Kolář, předseda představenstva Rozsah zakázky: 384 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Střekovská Objednatel : Bytové družstvo Střekovská, Praha 8, IČ: Reference : Ing. Milan Vondra, místopředseda představenstva Rozsah zakázky: 273 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Chmelová 4 Objednatel : Bytové družstvo Chmelová 4, Praha 10 Reference : Zdeněk Marousek, předseda představenstva Rozsah zakázky: 98 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Ve Lhotce, Růženínská Objednatel : Bytové družstvo Ve Lhotce, Růženínská, Praha 12 Reference : JUDr. Zuzana Mayerová, předsedkyně představenstva Rozsah zakázky: 142 bytových a nebytových jednotek rok Poznámka: Telefonické spojení, pokud zde není uvedeno, poskytneme na vyžádání na základě předběžného souhlasu referujících osob.

16 16 Významné developerské projekty ve správě společnosti IKON fotografie Bytový areál Rezidence nad Rokytkou, ul. Sousedíkova, Praha 9 - Hloubětín 199 bytových jednotek a 158 garážových stání Bytový dům Voskovcova č.p ( Kaskády Barrandov I ), Praha 5 - Barrandov 215 bytových a nebytových jednotek a 223 garáží a garážových stání Bytový areál Tulipa Rokytka I, Praha 9 Bytový areál Dvůr nad Rokytkou, Praha 9 86 bytových jednotek, 87 garážových stání 275 bytových jednotek, 192 garážových stání

17 Záruka za poskytované služby Kvalifikace a zkušenost Společnost IKON byla založena v roce 1992 a od počátku je její hlavní činností správa nemovitostí. Získala i řadu dalších souvisejících živnostenských oprávnění, z nichž pro výkon správy v plném rozsahu je nezbytné oprávnění Činnost účetních poradců, vedení účetnictví. Má zkušenosti se správou i prodejem různých typů staveb od zděných domů z konce 19. počátku 20. století přes zděná i panelová sídliště až po soudobé stavby. Provádí zakázky různého rozsahu od správy jednotlivých domů cca od bytů až po několik tisíc bytů pro všechny obvyklé typy vlastníků (obce, různé typy družstev, společenství vlastníků, fyzické osoby, obchodní společnosti) a dále prodeje bytů z majetku obcí i převody bytů z majetku družstev. Dostatečný počet zaměstnanců (v současné době okolo 80) umožňuje společnosti zaměstnávat kvalifikované specialisty ve všech potřebných oborech Systém managementu jakosti dle ISO 9001 V roce 2001 společnost IKON zavedla a dále zdokonaluje systém řízení kvality dle ISO Jako jedna z prvních společností v oboru správy nemovitostí v České republice získala příslušný certifikát v květnu Certifikace byla udělena společností ÖQS Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH, Vídeň, členem světové sítě certifikačních organizací IQ Net. V roce 2009 společnost IKON přešla k certifikační společnosti LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Aktuální certifikace naší společnosti je platná do roku Společnost je zapsána v Národním registru certifikovaných organizací vedeném Národním informačním střediskem pro podporu jakosti. Uvedený systém podporuje zaměření společnosti na zákazníky a vytvoření a fungování účinného řídícího a kontrolního systému společnosti, a to jak vůči činnostem vykonávaným přímo společností, tak i vůči činnostem vykonávaných externími dodavateli prací a služeb. Každý pracovník má jasně vymezeno své postavení včetně pravomoci i odpovědnosti. Tento systém zaručuje, že veškeré procesy i odpovědnosti pracovníků ve společnosti jsou jasně definovány a jsou nastaveny mechanismy pro stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Součástí systému je i povinnost příslušných odpovědných pracovníků společnosti průběžně sledovat změny legislativy a přiměřeným způsobem informovat zaměstnance i smluvní partnery Ekonomická stabilita Společnost se od svého založení plynule rozvíjí a zvyšuje svůj obchodní obrat, v současné době se s rozsahem cca spravovaných bytů řadí k největším soukromým společnostem v oboru správy nemovitostí v České republice. Celkový obchodní obrat společnosti činil: za rok 2011 za rok 2012 za rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obchodní obrat z činnosti správa a prodej nemovitostí činil: za rok ,- Kč za rok ,- Kč za rok ,- Kč Společnost se od svého vzniku v roce 1992 plynule rozvíjí a vykazuje odpovídající míru zisku. Řádně plní i své závazky vůči bankovnímu ústavu. V současné době ručí za své závazky základním kapitálem ve výši ,- Kč.

18 Pojištění odpovědnosti Správce přebírá odpovědnost vlastníka za bezpečnost nemovitosti, ručí tedy za nejen za značný majetek, ale i zdraví a životy lidí a musí být schopen poskytnout přiměřené plnění v případě pojistné události. Společnost IKON má uzavřeno odpovídající pojištění u České pojišťovny a pojišťovny Kooperativa: Česká pojišťovna, pojistná smlouva č obecná odpovědnost za škodu Kč ( Kč za poj. rok) - čisté finanční škody Kč - odpovědnost za škodu na převzatých věcech Kč Pojišťovna Kooperativa, pojistná smlouva č odpovědnost za škodu z činnosti činnost účetních poradců, vedení účetnictví Kč Členství v profesních sdruženích Společnost IKON je členem profesních sdružení, a to od roku 1993 Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR), nyní i přidružené Komory správců nemovitostí při ARK ČR a v letech též International Facility Management Association (IFMA). Členství v profesních sdruženích je jedním z důležitých zdrojů aktuálních informací v oboru a zavazuje mimo jiné i k dodržování profesní etiky Přílohy: kopie certifikátu ISO 9001:2008 kopie dokladu o členství v ARK ČR

19 19

20 20

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU PRO Společenství vlastníků domu Františka Křížka 461, Praha 7 V Praze dne 13. 6. 2014 připravena společností: CENTRA a.s. Anděl City, Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 společnost

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Nabídka služeb. SVJ Vlasníci bytových jednotek Spolupodíloví vlastníci Soukromí majitelé Bytová družstva.

Nabídka služeb. SVJ Vlasníci bytových jednotek Spolupodíloví vlastníci Soukromí majitelé Bytová družstva. Nabídka služeb Vážený kliente, děkujeme, že jste oslovil naší společnost při výběru správce pro Vaše společenství vlastníků. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, která, jak věříme,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností po dobu platnosti této smlouvy:

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností po dobu platnosti této smlouvy: Příloha č. 1 Nabídka na správu nemovitosti Jeseniova 2852, PRAHA 3 BML STAVBA spol. s r.o. Správa nemovitostí V oblasti správy nemovitostí nabízíme komplexní služby, které mají za cíl maximálně vyjít vstříc

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Naše společnost se přes 20 let zabývá správou bytových a nebytových objektů.

Naše společnost se přes 20 let zabývá správou bytových a nebytových objektů. FACILITY MANAGEMENT Naše společnost se přes 20 let zabývá správou bytových a nebytových objektů. Klademe důraz na poskytování kvalitních služeb při správě a údržbě nemovitostí. Spravujeme cca 9000 bytových

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

ONLINE SLUŽBY KLIENTSKÁ ZÓNA Moderní elektronická správa SVJ

ONLINE SLUŽBY KLIENTSKÁ ZÓNA Moderní elektronická správa SVJ ONLINE SLUŽBY KLIENTSKÁ ZÓNA Moderní elektronická správa SVJ Naše společnost se přes 20 let zabývá správou bytových a nebytových objektů. Klademe důraz na poskytování kvalitních služeb při správě a údržbě

Více

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 NAPAJEDLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 Obsah: I. Základní údaje společnosti II. Předmět podnikání a činnost společnosti III. Organizační struktura společnosti IV. Složení řídících orgánů společnosti Masarykovo

Více

o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák.

o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. mandant: sídlo: IČ: obchodní rejstřík: DIČ: banka: číslo účtu: zastoupený: I. Smluvní strany Společenství pro dům čp. a mandatář:

Více

I. Zadavatel. II. Předmět zakázky III. Vymezení plnění zakázky

I. Zadavatel. II. Předmět zakázky III. Vymezení plnění zakázky Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28954866 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521 Váš dopis zn./ze dne Naše značka

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

6. Návrh smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. mandant: sídlo: IČ: obchodní rejstřík: DIČ: banka: číslo účtu: zastoupený: I. Smluvní strany Bytové družstvo

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-073-010-16 ze dne 16.5.2016 Schválení pronájmu a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - kotelen včetně technologického vybavení za účelem zajištění

Více

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o.

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Technicko správní činnost Do 20 jednotek 60,- Do 50 jednotek 50,- Nad 50 jednotek 45,- Ekonomicko účetní činnost Do 20 jednotek

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

P O R E S T A s. r. o. N A B Í D K A. na kompletní správu nemovitosti. jednatel

P O R E S T A s. r. o. N A B Í D K A. na kompletní správu nemovitosti. jednatel P O R E S T A s. r. o. N A B Í D K A na kompletní správu nemovitosti Obsah Ing. Jaroslav Burda jednatel 1. Úvod 2. Základní údaje 3. Představení společnosti 4. Nabídka správy nemovitosti 5. Cenová nabídka

Více

Společenství Mariana 1727. Zadávací dokumentace

Společenství Mariana 1727. Zadávací dokumentace Společenství Mariana 1727 Zadávací dokumentace Projekt rekonstrukce STA panelového domu Brandýs nad Labem, Chobotská 1727 Zadavatel: Společenství Mariana 1727, Se sídlem: Chobotská 1727, 250 01 Brandýs

Více

6. Návrh smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku příkazce: banka: číslo účtu: zastoupení: I. Smluvní strany Vlastník / spoluvlastníci domu / domů..,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. ., místopředseda / člen výboru

MANDÁTNÍ SMLOUVA. o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. ., místopředseda / člen výboru MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. I. Smluvní strany mandant: Společenství pro dům 2241-2245 sídlo: Přecechtělova 2242/9, 155 00 Praha 13 IČ: rejstřík SVJ: Městský

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU o ekonomicko administrativní správě nemovitostí. Čl. 1. Specifikace nemovitosti

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU o ekonomicko administrativní správě nemovitostí. Čl. 1. Specifikace nemovitosti Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají. Společenství vlastníků jednotek domu Chebská č.p. 398, Karlovy Vary se sídlem Chebská 398/17, 17a, 17b, Karlovy Vary 360 06 IČ:.. zapsané v obchodním rejstříku

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Nabídka na správu nemovitostí FPS s.r.o. SVJ Jeseniova 2852, Praha 3 V Praze 9.9.2015

Nabídka na správu nemovitostí FPS s.r.o. SVJ Jeseniova 2852, Praha 3 V Praze 9.9.2015 Nabídka na správu nemovitosti 1 Základní údaje Adresa sídla a vedení firmy: Sídlo firmy:, Pod Harfou 938/40, Praha 9 Tel: 257 312 889, 257 312 886, 257 312 839 Fax: 257 312 839 e-mail: fps@fps-praha.cz

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Čl. I Smluvní strany Společenství vlastníků jednotek Praha 8, Zelenohorská č.p.496-č.p.513

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 SBD Praha, SVJ 815 - Kostomlatská - Terezínská 684, Praha 9 - Letňany V Praze dne 29.4.2013 Předkládá:

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: STAVEBNÍ

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č.

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č. Název zakázky Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim zákona č. 137/2006

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Společenství vlastníků Žárovická 1642 Sídlo: Žárovická 1642, Praha Újezd nad Lesy, 190 16 zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

pro Společenství domu Františka Křížka č.p. 461, Praha 7, Františka Křížka 461/11, Praha 7 Holešovice, 170 00

pro Společenství domu Františka Křížka č.p. 461, Praha 7, Františka Křížka 461/11, Praha 7 Holešovice, 170 00 Zadavatel: SD Františka Křížka 461 IČ: 75101611 kontaktní osoba: Cibulka Roman pověřený VŘ tel.: 774 454 432 e-mail: RomanCibulka@email.cz, roman@cibulkasprava.cz, frkrizka11@seznam.cz Cenová nabídka pro

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 37398/2015 Naše sp. zn.: 37398/2015 MJP/LESA *MUSPX01HFY5O* Výzva k podání nabídky Předmět poptávky: Provedení celkového forenzního

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (v souladu s 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen zákon

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

podrobněji upravujícími

podrobněji upravujícími ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PKH 950 A 951 podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb (Pravidla

Více