Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň"

Transkript

1 Společenství vlastníků čp v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/ Praha 8 - Libeň V Praze dne Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společnost IKON spol. s r. o. se sídlem Nehvizdská 22/8, Praha 9, podává na základě Vaší výzvy nabídku na plnění shora uvedené zakázky. Prohlašujeme na svou čest, že údaje uvedené v nabídce jsou nezkreslené a pravdivé. Tato nabídka platí do Za společnost IKON spol. s r. o. Tomáš Kratochvíl obchodní ředitel IČ: DIČ: CZ http: //www.ikon.cz Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10540

2 2 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti Další informace o společnosti Profil společnosti Nabídka služeb Kanceláře pro správu nemovitostí Předpoklady pro plnění zakázky Oprávnění k podnikání Materiální a technické předpoklady Personální předpoklady Přehled významných zakázek, reference Záruka za poskytované služby Kvalifikace a zkušenost Systém managementu jakosti dle ISO Ekonomická stabilita Pojištění odpovědnosti Členství v profesních sdruženích Návrh systému správy nemovitostí, popis vybraných činností Smluvní vztah Systém organizace správy nemovitostí, převzetí správy Zabezpečení údržby a oprav, odstraňování havárií Způsob obsluhy zdrojů tepla Odečty měřidel a vyúčtování vody a tepla Ekonomická agenda a účetnictví Softwarový systém pro správu nemovitostí Zabezpečení styku s vlastníky, družstevníky a nájemníky Vyřizování stížností Zajištění hlasování na shromážděních vlastníků a valných hromadách družstev pomocí elektronického hlasovacího systému Služby v oblasti informatiky ( elektronická správa ) Webová strana klienta Aplikace Klientský Help Desk Aplikace Správa on-line Další správní a realitní služby Cenová nabídka Předmět a rozsah plnění Cena za plnění zakázky Cena základních služeb dle příkazní smlouvy Nabídka úspor Cena dalších služeb...38 Přílohy: Návrh příkazní smlouvy o správě nemovitostí Návrh dodatku příkazní smlouvy o vedení personální a mzdové agendy

3 3 1. Základní údaje o společnosti Název : IKON spol. s r. o. Sídlo : Nehvizdská 22/8, Praha 9 Hloubětín, PSČ IČ : Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka DIČ : CZ Tel. : Fax. : http// : Bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Praha 3 Číslo účtu : / 0800 Základní kapitál : ,- Kč Společníci : Statutární zástupci : Odpovědný zástupce : Ing. Radek Adamec Radim Choura Ing. Radek Adamec, jednatel Radim Choura, jednatel Ing. Radek Adamec Obchodní obrat společnosti z činnosti správa nemovitostí činil v roce ,8 mil. Kč, v roce ,2 mil. Kč a v roce ,4 mil. Kč. Společnost disponuje kancelářemi ředitelství a 10 provozoven, jejichž adresy jsou uvedeny v oddíle Kanceláře pro správu nemovitostí. Tyto provozovny jsou vybaveny odpovídající kancelářskou, výpočetní a komunikační technikou, pracoviště každého zaměstnance je vybaveno kvalitním osobním počítačem zapojeným do lokální sítě a s přístupem na internet. Celkový počet zaměstnanců společnosti k činí 85. Jedná se o řídící a administrativní pracovníky a odborné specialisty, kteří svým zaměřením v rámci společnosti komplexně pokrývají potřeby oboru správy nemovitostí a facility managementu. Pojištění společnosti: - obecná odpovědnost za škodu: Kč ( Kč za poj. rok) - odpovědnost za škodu z činnosti činnost účetních poradců, vedení účetnictví Kč Společnost užívá software BUILDING MANAGER, na jehož vývoji se podílí. Společnost je držitelem certifikace dle ISO 9001:2008 a 14001:2004.

4 4 2. Další informace o společnosti 2.1. Profil společnosti Společnost IKON spol. s r. o. byla založena v roce Od počátku jejího působení je jednou z jejích hlavních činností správa nemovitostí. Zajišťujeme správu domů ve vlastnictví měst a obcí, ale i ve vlastnictví soukromých osob nebo jiných právních subjektů (např. bytová družstva, společenství vlastníků apod.). Ve správě společnosti se v současné době nachází více než nemovitostí nejrůznějšího stáří, počínaje klasickými zděnými domy z konce 19. století (Praha, Karlovy Vary), přes typickou zástavbu z let 20. století (Praha, Ostrov), panelové domy různého stáří až po velké moderní projekty z poslední doby, např. rezidenční projekty skupiny BCD Group Nad Rokytkou v Praze 9, rezidenční projekty AFI Europe Tulipa Rokytka I a II, rezidenční projekty skupiny VIVUS Vivus Pankrác, Vivus Kamýk a Vivus Aréna, nebo polyfunkční domy Kaskády Barrandov I v Praze 5 či Rižská 1491 Slunečný vršek - blok A v Praze 10 či projekt X-loft I a II stavba v Praze 8. Společnost IKON převzala do správy i další novostavby bytových domů jako např. Kavalírka (ul. Pod Klamovkou, Praha 5), Za Lidovým domem v Praze 9 či v Záběhlické ul. v Praze 10. V roce 2012 dosáhl počet bytových jednotek svěřených do správy naší společnosti a plocha spravovaných nebytových prostor přesáhla m 2. Tím se společnost IKON řadí mezi největší soukromé firmy v oboru správy nemovitostí v České republice. V současné době společnost poskytuje služby od standardní správy nemovitostí až po komplexní služby facility managementu, tj. zajištění podpůrných činností souvisejících s provozem nemovitostí i s provozem organizace, která nemovitosti užívá. Společnost IKON dále zajišťuje inženýrskou činnost při realizaci stavebních rekonstrukcí a oprav i nové výstavbě. V rámci poskytovaných služeb nepřetržitě mapujeme podmínky a možnosti pro získání všech forem půjček a dotací, a to jak pro právnické, tak i pro fyzické osoby. Firma zajišťuje pro své smluvní partnery dohled nad stavebními pracemi při investičních akcích i opravách. Dalším předmětem činnosti souvisejícím zejména s inženýrskou činností je zadávání zakázek. Společnost IKON pořádá výběrová řízení pro zadavatele podléhající zákonu o zadávání veřejných zakázek i ostatní zadavatele dle jejich požadavků. Společnost IKON provádí od počátku své činnosti též zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, včetně prodeje po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. Nabídky našich klientů prezentujeme na internetu, inzercí v realitních časopisech i přímým marketingem. Zprostředkování v případě prodeje domů po jednotkách zahrnuje všechny potřebné úkony od přípravné fáze přes vypracování prohlášení vlastníka, znaleckých posudků, kupních smluv až po vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a organizaci založení společenství vlastníků. Pro následnou správu takto plně, případně částečně rozprodaných domů jsme vypracovali vlastní metodiku, která zaručuje, že všechny úkony i vedení účetnictví v těchto komplikovaných právních a daňových vztazích budou prováděny v souladu s platnou legislativou. K dalším činnostem společnosti patří i provozování tepelných zdrojů, zejména domovních kotelen a výměníkových stanic. Tyto zdroje provozujeme většinou na základě nájemních smluv s jednotlivými vlastníky domů. Společnost IKON svým klientům poskytuje i další specializované služby jako sepsání prohlášení vlastníka nebo smluv o výstavbě, zakládání společenství vlastníků včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku, zakládání bytových družstev, zajištění převodu bytových a nebytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do osobního vlastnictví, likvidaci bytových družstev, podporu při žádostech o úvěry a dotace a další poradenské služby v oboru správy nemovitostí. Společnost je aktivní i v oblasti software pro správu nemovitostí. V letech se podílela na vývoji a distribuci systému BYTHOS a byla garantem jeho české verze. Nyní společnost IKON po stránce analytické spolupracuje na vývoji systému BUILDING MANAGER.

5 5 Společnost IKON zavedla a dále rozvíjí systém řízení jakosti poskytovaných služeb. Na základě auditu systému řízení jakosti získala společnost v květnu 2001 jako jedna z prvních v oboru v České republice certifikát ISO IKON spol. s r. o. je členem profesních organizací, a to ARK ČR (Asociace realitních kanceláří České republiky (dříve Čech, Moravy a Slezska)), kde mimo jiné působíme lektorsky v oboru správy nemovitostí a v letech též IFMA (International Facility Management Association). Členství v těchto organizacích mimo jiné zavazuje k dodržování profesní etiky a stálému udržování a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti. Naším cílem, který se postupně snažíme naplnit, je vybudování moderní společnosti s působností po celé České republice. Disponujeme stálými kancelářemi pro správu domů uvedenými v kapitole 2.3. a pro několik subjektů zajišťujeme své služby ve vymezených hodinách přímo ve spravované nemovitosti. Tyto kanceláře jsou vybaveny odpovídající moderní technikou a dostatečným personálním zázemím, které tvoří tým zkušených zaměstnanců v oboru správy nemovitostí a specialistů v souvisejících oborech Nabídka služeb Společnost IKON spol. s r. o. nabízí komplexní služby v oboru správy nemovitostí a facility managementu, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů. Přitom v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající z platné legislativy. Své služby poskytuje nejen současným vlastníkům domů a bytů, ale i novým právním subjektům při převodech vlastnictví bytů např. z majetku obcí i developerským společnostem ve fázi dokončování jejich projektů. Standardní správa zahrnuje v rámci sjednané měsíční paušální ceny všechny potřebné činnosti v rámci technické i ekonomické správy nemovitostí, zejména: zajištění dodávek médií a služeb včetně zajištění úklidu společných prostor, odečtu bytových měřidel apod., zajištění revizí, běžné údržby a oprav domů včetně havarijní služby, vedení předpisu nájemného či plateb do fondu oprav a záloh za služby spojené s užíváním bytové či nebytových jednotek, sledování platební kázně vlastníků, družstevníků či nájemníků, včetně upomínání dlužníků a poskytování podkladů v souvislosti s právními spory, roční vyúčtovávání záloh za služby proti skutečným nákladům, provádění platebního styku formou elektronického bankovnictví, vedení účetnictví včetně čtvrtletních a ročních účetních závěrek. Běžnou údržbu zajišťujeme odborným způsobem a za přesně stanovených podmínek, činnost dodavatelů průběžně kontrolujeme. Dbáme na přiměřenost cen a efektivní vynakládání prostředků vlastníků. Klientům poskytujeme odbornou technickou, ekonomickou i právní pomoc v souladu s jejich potřebami. Detailní specifikace činností zahrnutých v nabídkové ceně je obsažena v připojeném návrhu příkazní smlouvy. Nadstandardní a rozšiřující služby v rámci správy, po dohodě s klientem: on-line nahlížení do programu a pořizování potřebných tiskových výstupů a přehledů prostřednictvím sítě internet, a to v rámci základní ceny za správu, zřízení a provozování internetového komunikačního portálu Klientský Help Desk pro zadávání a sledování mimořádných situací vznikajících při správě domu a evidenci požadavků výboru SVJ či představenstva BD, a to v rámci základní ceny za správu, zřízení a provozování webových stránek bytového družstva či společenství, a to v rámci základní ceny za správu, vedení účetní evidence splátek družstevního podílu jednotlivých družstevníků, a to v rámci ceny za správu, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob,

6 6 vedení personální a mzdové agendy družstva či společenství vlastníků v souladu s platnou právní úpravou, zajištění výrazně levnějšího pojištění majetku a odpovědnosti našich klientů prostřednictvím naší pojistné smlouvy u České pojišťovny - sleva 25 až 50 % proti individuální pojistce většinou navíc s lepšími pojistnými podmínkami, zajištění levnějších dodávek elektrické energie než od běžného dodavatele, zajištění elektronického hlasovacího systému pro valné hromady či shromáždění velkých družstev a společenství (bližší popis poskytneme na vyžádání), pro velká bytová družstva a společenství zajištění vlastního domovníka či údržbáře, pro velká bytová družstva a společenství zajištění úředních hodin přímo v jejich domě, a to v rámci ceny za správu, Svým klientům i veřejnosti poskytujeme aktuální informace z oboru správy nemovitostí na našich webových stranách Společnost IKON dále zajišťuje převody jednotek do osobního vlastnictví: sepsání prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě; organizace ustavujícího shromáždění společenství vlastníků a zajištění jeho zápisu do obchodního rejstříku; zpracování smluv o převodu vlastnictví a zajištění převodu bytových a nebytových jednotek z vlastnictví bytového družstva do osobního vlastnictví; likvidaci bytového družstva; Společnost IKON provádí též klasickou realitní činnost: zprostředkování prodeje domů, bytů a nebytových prostor; zprostředkování prodeje domů po jednotkách dle zákona č. 72/1994, v platném znění; zprostředkování prodeje družstevních bytů; zprostředkování pronájmu bytů a nebytových prostor, a to včetně správy pronajatých či dlouhodobě neužívaných bytových a nebytových jednotek. V rámci zakázek v oblasti správy nemovitostí a facility managementu jsme připraveni zajistit i další služby dle přání zákazníka.

7 Kanceláře pro správu nemovitostí Ředitelství společnosti: Praha 14 (Hloubětín) Nehvizdská 22/8, Praha 9, tel./fax: , mobil: Provozovny pro správu nemovitostí: Praha 2 (Vinohrady) Americká 22/508, Praha 2, tel.: , fax: mobil: Praha 8 (Libeň) Zenklova 634/143, Praha 8, tel.: , fax: mobil: Praha 9 (Hloubětín) Nehvizdská 22/8, Praha 9, tel.: mobil: Praha 10 (Vršovice) Vršovická 68, Praha 10, tel.: , fax: mobil: Praha 11 (Chodov) Hněvkovského 1387/2, Praha 4, tel./fax: , mobil: Praha 13 (Lužiny) Heranova 1547/7, Praha 5, tel.: , fax: mobil: Praha 13 (Velká Ohrada) Přecechtělova 2243/11, Praha 5, tel.: , , fax: mobil: Karlovy Vary Bulharská 873/31a, Karlovy Vary, tel.: , , fax: mobil: Ostrov Masarykova 715, Ostrov, tel.: , fax: mobil: Jáchymov nám. Republiky 1, Jáchymov, tel.: mobil: Společnost IKON po dohodě s vybranými klienty též drží úřední hodiny přímo ve spravovaných domech.

8 8 3. Předpoklady pro plnění zakázky 3.1. Oprávnění k podnikání Oprávnění společnosti IKON spol. s r. o. k podnikání v oboru předmětu zakázky dokládáme v příloze k tomuto listu následujícími dokumenty: listů. kopií výpisu z obchodního rejstříku Jsme připraveni na vyžádání předložit originál výpisu i originály příslušných živnostenských

9 9

10 10

11 Materiální a technické předpoklady Charakter technického a materiálního vybavení společnosti odpovídá charakteru její činnosti, tj. poskytování služeb administrativní povahy. Společnost disponuje kancelářemi ředitelství a poboček uvedených v kapitole 2.3. Tyto kanceláře jsou vybaveny odpovídající kancelářskou, výpočetní a komunikační technikou, pracoviště každého zaměstnance je vybaveno kvalitním osobním počítačem zapojeným do lokální sítě a s přístupem na internet. Každá kancelář společnosti je vybavena pevnými telefonními a faxovými linkami a mobilním telefonem. Další mobilní telefony jsou přiděleny vedoucím pracovníkům společnosti a vybraným technikům. Každá kancelář i každý pracovník společnosti mají vlastní e- mailovou adresu. Jednotlivé kanceláře i vedoucí pracovníci společnosti mají k dispozici služební osobní automobily. Nové pobočky i detašovaná pracoviště, které je nutno zřídit v případě převzetí zakázky mimo lokality, kde společnost dosud působí, jsou vybavovány dle výše uvedeného standardu. Společnost má dostatečné finanční zázemí pro zřizování nových poboček. Společnost IKON používá pro správu budov software BUILDING MANAGER, na jehož vývoji se podílí. Při vývoji je využíváno dlouholeté praxe společnosti v oboru správy nemovitostí Personální předpoklady Celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců společnosti IKON k datu činí 85. Z uvedeného počtu je 10 vedoucích provozoven, 39 bytových techniků, 18 účetních a 18 řídících a administrativních pracovníků technického či ekonomického zaměření s komplexní znalostí problematiky správy nemovitostí a dalších specialistů (vedoucí ekonom, vedoucí informační soustavy, správci SW a HW), kteří svým zaměřením v rámci společnosti komplexně pokrývají potřeby oboru správy nemovitostí a facility managementu. Společnost dále trvale spolupracuje s externisty ve všech oborech týkajících se správy nemovitostí (např. legislativa, daně, požární ochrana, bezpečnost práce) a podle potřeby organizuje školení zaměstnanců s cílem udržovat a prohlubovat jejich znalosti v oboru. Odpovědnou osobou za činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence ve smyslu živnostenského zákona je ing. Radek Adamec, (1964, ekonom), který je též jednatelem společnosti, a to od roku 1992 do současnosti.

12 Přehled významných zakázek, reference Správa soukromých domů - developerské projekty Správa obytného souboru Dvůr nad Rokytkou, Jana Přibíka , Praha 9 Objednatel : BCD Group (spol. Natrium C2, s.r.o.) Reference : pí. Katarína Sýkorová, tel bytových jednotek, 192 garážových stání od zakázka pokračuje pro 10 vzniklých společenství vlastníků Správa obytného souboru Rezidence nad Rokytkou, Sousedíkova , Praha 9 Objednatel : BCD Group (spol. Rokytka Gardens C1 group s.r.o.) Reference : pí. Katarína Sýkorová, tel bytových jednotek, 158 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Rižská 1491, Praha 10 - Hostivař ( Slunečný vršek - blok A ) Objednatel : Společenství vlastníků domu Rižská 1491, Praha 15 Reference : předseda výboru společenství Vojtěch Krumpholz, tel bytových a nebytových jednotek, 182 garážových stání, 6 garáží od zakázka trvá Správa domu Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany Objednatel : Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany Reference : předseda výboru společenství Jan Líkař, tel bytových a nebytových jednotek, 99 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Tulipa Rokytka I, Ocelářská 949, Praha 9 Objednatel : AFI EUROPE Czech Republic, s.r.o. Reference : Ing. Pavel Kohn, project coordinator, tel bytových jednotek, 87 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Tulipa Rokytka II, Ocelářská 975, Praha 9 Objednatel : AFI EUROPE Czech Republic, s.r.o. Reference : Ing. Pavel Kohn, project coordinator, tel bytových jednotek, 95 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Starochodovská 2338, Praha 4 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek pro dům Starochodovská č.p.2338 Reference : předseda výboru společenství Petr Volkmer, tel bytových jednotek, 60 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Nová Kolonie 1451, Praha 5 Objednatel : Společenství vlastníků Nová kolonie 1451/1,3 Reference : předseda výboru společenství Lenka Hradilová, tel bytových jednotek, 37 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Krajanská 516, Praha 4 ( Rezidence Kateřinky ) Objednatel : Společenství vlastníků jednotek domu Rezidence Kateřinky Reference : předseda výboru společenství ing. Miroslav Vlastník, tel bytových jednotek a 23 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Anny Rybníčkové 2615, Praha 5 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Anny Rybníčkové č.p Praha 5 - Stodůlky Reference : místopředseda výboru společenství Marta Elmerová, tel bytových jednotek a 39 garážových stání od zakázka trvá, spravujeme i zbývající 2 domy projektu Dalejské výhledy společenství v domě č.p (52 bytů a 39 garážových stání) a společenství v domě č.p (52 bytů a 39 garážových stání)

13 13 Správa soukromých domů panelové domy Správa bytových a nebytových objektů v majetku společnosti ČEZ a.s. Objednatel : ČEZ Správa majetku, Teplická 874/8, Děčín, Reference : Petr Kolář, vedoucí oddělení Správa nemovitostí ČEZ, tel , bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Brandlova 1565, Praha 4 Objednatel : Družstvo Brandl, Brandlova 1565, Praha 4 Reference : předseda představenstva ing. Karel Tomek, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Brandlova 1560, 1561, 1562, Praha 4 Objednatel : BD Brandlova , Brandlova 1562, Praha 4 Reference : předseda představenstva Miloš Votoček, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Šimonova , Praha 6 Objednatel : Společenství vlastníků Šimonova č.p , Praha 6 - Řepy Reference : předseda výboru společenství Jana Matějková, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Bryksova 742/ Praha 9 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Bryksova 762/44 Reference : předseda výboru BC. Tomáš Jahoda, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domů Janského č.p a Přecechtělova č.p , Praha 5 Objednatel : Společenství domu Janského/Přecechtělova Reference : předseda výboru Petr Strnka, tel bytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Glowackého 544 a 545, Praha 8 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Glowackého Reference : předseda výboru Ing. Jan Koudelka, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Bronzová , Praha 5 Objednatel : Bytové družstvo Bronzová Reference : místopředseda představenstva Miroslava Birblová, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Dreyerova 641 a 642, Praha 5 Objednatel : Společenství Dreyerova 641/642, Praha 5 Reference : předseda výboru Ing. Lubomír Smolka, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Poznámka: Telefonické spojení, pokud zde není uvedeno, poskytneme na vyžádání na základě předběžného souhlasu referujících osob. Správa soukromých domů celkem (k ): celkem více než 500 smluvních partnerů.

14 14 Správa obecních nemovitostí Správa bytových domů MČ Praha 2 Objednatel : MČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2 Reference : zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, tel Rozsah k : bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Karlovy Vary - lokalita centrum Objednatel : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, Reference : vedoucí Odboru majetku města Ing. Jan Choulík, tel Původní rozsah : bytových a nebytových jednotek (k rozšíření na jednotek) Rozsah k : 617 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Ostrov - lokalita severní Objednatel : Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov, Reference : starosta Bc. Pavel Čekan, tel Původní rozsah : bytových a nebytových jednotek Rozsah k : 339 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Jáchymov Objednatel : Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, Jáchymov, Reference : starosta Ing. Bronislav Grulich, tel Původní rozsah : 333 bytových a nebytových jednotek Rozsah k : 124 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : výběrové řízení Správa budovy úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68 a detašovaných pracovišť Objednatel : MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, Reference : místostarosta p. Bohumil Zoufalík, tel cca m2 podlahové plochy administrativních budov (správa, úklid, údržba) od zakázka trvá Způsob zadání : otevřené zadávací řízení Správa školských zařízení MČ Praha 10 Objednatel : MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, Reference : místostarosta p. Bohumil Zoufalík, tel areálů základních a mateřských škol od zakázka trvá Způsob zadání : otevřené zadávací řízení Prodej obecních bytů Prodej domů z majetku města Karlovy Vary (organizační zajištění prodeje po celých domech) Objednatel : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, Reference : vedoucí Odboru majetku města Ing. Jan Choulík, tel domů, tj bytových a nebytových jednotek Prodej bytů z majetku MČ Praha 17, 6. etapa Objednatel : MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy Reference : vedoucí odboru správy obecního majetku Bc. Jaroslav Červený, tel Rozsah zakázky: 32 domů s 614 bytovými a nebytovými jednotkami Prodej bytů z majetku MČ Praha 13 Objednatel : MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 Reference : zástupce starosty David Zelený, tel Rozsah zakázky: 39 domů s 926 bytovými a nebytovými jednotkami

15 15 Převod družstevních bytů Vypracování prohlášení vlastníka pro Panelák, družstvo Objednatel : Panelák, družstvo,vejvanovského 1612, Praha 4, IČ Reference : Miroslav Pacovský, předseda představenstva Rozsah zakázky: 56 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo DŮM 1202 Objednatel : Bytové družstvo DŮM 1202, Přímětická 1202/42, Praha 4, IČ Reference : Václav Šplíchal, předseda představenstva Rozsah zakázky: 24 bytových a nebytových jednotek rok 2008 Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Rezlerova 298 Objednatel : Bytové družstvo Rezlerova 298, Praha 10 Petrovice, IČ Reference : Bronislava Šteňová, předseda představenstva Rozsah zakázky: 75 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo PROKOP Objednatel : Bytové družstvo PROKOP, Kettnerova 2051, Praha 5, IČ Reference : RNDr. Michal Juna, předseda představenstva Rozsah zakázky: 60 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Kálikova Objednatel : Bytové družstvo Kálikova , Kálikova 1554, Praha 5, IČ Reference : Ing. Mária Bogdanová, předsedkyně představenstva Rozsah zakázky: 117 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Pod Bání Objednatel : Bytové družstvo Pod Bání, Praha 8, Reference : Milan Hejkrlík, předseda představenstva Rozsah zakázky: 76 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Družstvo Papírníkova Objednatel : Družstvo Papírníkova, Praha 4, IČ: Reference : Stanislav Kolář, předseda představenstva Rozsah zakázky: 384 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Střekovská Objednatel : Bytové družstvo Střekovská, Praha 8, IČ: Reference : Ing. Milan Vondra, místopředseda představenstva Rozsah zakázky: 273 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Chmelová 4 Objednatel : Bytové družstvo Chmelová 4, Praha 10 Reference : Zdeněk Marousek, předseda představenstva Rozsah zakázky: 98 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Ve Lhotce, Růženínská Objednatel : Bytové družstvo Ve Lhotce, Růženínská, Praha 12 Reference : JUDr. Zuzana Mayerová, předsedkyně představenstva Rozsah zakázky: 142 bytových a nebytových jednotek rok Poznámka: Telefonické spojení, pokud zde není uvedeno, poskytneme na vyžádání na základě předběžného souhlasu referujících osob.

16 16 Významné developerské projekty ve správě společnosti IKON fotografie Bytový areál Rezidence nad Rokytkou, ul. Sousedíkova, Praha 9 - Hloubětín 199 bytových jednotek a 158 garážových stání Bytový dům Voskovcova č.p ( Kaskády Barrandov I ), Praha 5 - Barrandov 215 bytových a nebytových jednotek a 223 garáží a garážových stání Bytový areál Tulipa Rokytka I, Praha 9 Bytový areál Dvůr nad Rokytkou, Praha 9 86 bytových jednotek, 87 garážových stání 275 bytových jednotek, 192 garážových stání

17 Záruka za poskytované služby Kvalifikace a zkušenost Společnost IKON byla založena v roce 1992 a od počátku je její hlavní činností správa nemovitostí. Získala i řadu dalších souvisejících živnostenských oprávnění, z nichž pro výkon správy v plném rozsahu je nezbytné oprávnění Činnost účetních poradců, vedení účetnictví. Má zkušenosti se správou i prodejem různých typů staveb od zděných domů z konce 19. počátku 20. století přes zděná i panelová sídliště až po soudobé stavby. Provádí zakázky různého rozsahu od správy jednotlivých domů cca od bytů až po několik tisíc bytů pro všechny obvyklé typy vlastníků (obce, různé typy družstev, společenství vlastníků, fyzické osoby, obchodní společnosti) a dále prodeje bytů z majetku obcí i převody bytů z majetku družstev. Dostatečný počet zaměstnanců (v současné době okolo 80) umožňuje společnosti zaměstnávat kvalifikované specialisty ve všech potřebných oborech Systém managementu jakosti dle ISO 9001 V roce 2001 společnost IKON zavedla a dále zdokonaluje systém řízení kvality dle ISO Jako jedna z prvních společností v oboru správy nemovitostí v České republice získala příslušný certifikát v květnu Certifikace byla udělena společností ÖQS Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH, Vídeň, členem světové sítě certifikačních organizací IQ Net. V roce 2009 společnost IKON přešla k certifikační společnosti LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Aktuální certifikace naší společnosti je platná do roku Společnost je zapsána v Národním registru certifikovaných organizací vedeném Národním informačním střediskem pro podporu jakosti. Uvedený systém podporuje zaměření společnosti na zákazníky a vytvoření a fungování účinného řídícího a kontrolního systému společnosti, a to jak vůči činnostem vykonávaným přímo společností, tak i vůči činnostem vykonávaných externími dodavateli prací a služeb. Každý pracovník má jasně vymezeno své postavení včetně pravomoci i odpovědnosti. Tento systém zaručuje, že veškeré procesy i odpovědnosti pracovníků ve společnosti jsou jasně definovány a jsou nastaveny mechanismy pro stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Součástí systému je i povinnost příslušných odpovědných pracovníků společnosti průběžně sledovat změny legislativy a přiměřeným způsobem informovat zaměstnance i smluvní partnery Ekonomická stabilita Společnost se od svého založení plynule rozvíjí a zvyšuje svůj obchodní obrat, v současné době se s rozsahem cca spravovaných bytů řadí k největším soukromým společnostem v oboru správy nemovitostí v České republice. Celkový obchodní obrat společnosti činil: za rok 2011 za rok 2012 za rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obchodní obrat z činnosti správa a prodej nemovitostí činil: za rok ,- Kč za rok ,- Kč za rok ,- Kč Společnost se od svého vzniku v roce 1992 plynule rozvíjí a vykazuje odpovídající míru zisku. Řádně plní i své závazky vůči bankovnímu ústavu. V současné době ručí za své závazky základním kapitálem ve výši ,- Kč.

18 Pojištění odpovědnosti Správce přebírá odpovědnost vlastníka za bezpečnost nemovitosti, ručí tedy za nejen za značný majetek, ale i zdraví a životy lidí a musí být schopen poskytnout přiměřené plnění v případě pojistné události. Společnost IKON má uzavřeno odpovídající pojištění u České pojišťovny a pojišťovny Kooperativa: Česká pojišťovna, pojistná smlouva č obecná odpovědnost za škodu Kč ( Kč za poj. rok) - čisté finanční škody Kč - odpovědnost za škodu na převzatých věcech Kč Pojišťovna Kooperativa, pojistná smlouva č odpovědnost za škodu z činnosti činnost účetních poradců, vedení účetnictví Kč Členství v profesních sdruženích Společnost IKON je členem profesních sdružení, a to od roku 1993 Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR), nyní i přidružené Komory správců nemovitostí při ARK ČR a v letech též International Facility Management Association (IFMA). Členství v profesních sdruženích je jedním z důležitých zdrojů aktuálních informací v oboru a zavazuje mimo jiné i k dodržování profesní etiky Přílohy: kopie certifikátu ISO 9001:2008 kopie dokladu o členství v ARK ČR

19 19

20 20

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU PRO Společenství vlastníků domu Františka Křížka 461, Praha 7 V Praze dne 13. 6. 2014 připravena společností: CENTRA a.s. Anděl City, Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 společnost

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

6. Návrh smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 566 a násl. obch. zák. mandant: sídlo: IČ: obchodní rejstřík: DIČ: banka: číslo účtu: zastoupený: I. Smluvní strany Bytové družstvo

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

6. Návrh smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o správě nemovitostí uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku příkazce: banka: číslo účtu: zastoupení: I. Smluvní strany Vlastník / spoluvlastníci domu / domů..,

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o.

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Technicko správní činnost Do 20 jednotek 60,- Do 50 jednotek 50,- Nad 50 jednotek 45,- Ekonomicko účetní činnost Do 20 jednotek

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro:

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro: ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou www.sbdzh.cz info@sbdzh.cz tel. 566651911 SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ nabídka pro: strana 1 21.9.2011 Obsah: 1 INFORMACE O

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

ADVIA Office Centre 24

ADVIA Office Centre 24 ADVIA Office Centre 24 Na Poříčí 1071/17 110 00 Praha 1 tel.: +420 777 857 758 ADVIA Office Centre Sídlo pro Vaši společnost Pod Altánem 9/105 Praha 10 Strašnice PSČ 100 00 ADVIA GROUP s.r.o. IČO 66 24

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více