Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň"

Transkript

1 Společenství vlastníků čp v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/ Praha 8 - Libeň V Praze dne Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společnost IKON spol. s r. o. se sídlem Nehvizdská 22/8, Praha 9, podává na základě Vaší výzvy nabídku na plnění shora uvedené zakázky. Prohlašujeme na svou čest, že údaje uvedené v nabídce jsou nezkreslené a pravdivé. Tato nabídka platí do Za společnost IKON spol. s r. o. Tomáš Kratochvíl obchodní ředitel IČ: DIČ: CZ http: //www.ikon.cz Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10540

2 2 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti Další informace o společnosti Profil společnosti Nabídka služeb Kanceláře pro správu nemovitostí Předpoklady pro plnění zakázky Oprávnění k podnikání Materiální a technické předpoklady Personální předpoklady Přehled významných zakázek, reference Záruka za poskytované služby Kvalifikace a zkušenost Systém managementu jakosti dle ISO Ekonomická stabilita Pojištění odpovědnosti Členství v profesních sdruženích Návrh systému správy nemovitostí, popis vybraných činností Smluvní vztah Systém organizace správy nemovitostí, převzetí správy Zabezpečení údržby a oprav, odstraňování havárií Způsob obsluhy zdrojů tepla Odečty měřidel a vyúčtování vody a tepla Ekonomická agenda a účetnictví Softwarový systém pro správu nemovitostí Zabezpečení styku s vlastníky, družstevníky a nájemníky Vyřizování stížností Zajištění hlasování na shromážděních vlastníků a valných hromadách družstev pomocí elektronického hlasovacího systému Služby v oblasti informatiky ( elektronická správa ) Webová strana klienta Aplikace Klientský Help Desk Aplikace Správa on-line Další správní a realitní služby Cenová nabídka Předmět a rozsah plnění Cena za plnění zakázky Cena základních služeb dle příkazní smlouvy Nabídka úspor Cena dalších služeb...38 Přílohy: Návrh příkazní smlouvy o správě nemovitostí Návrh dodatku příkazní smlouvy o vedení personální a mzdové agendy

3 3 1. Základní údaje o společnosti Název : IKON spol. s r. o. Sídlo : Nehvizdská 22/8, Praha 9 Hloubětín, PSČ IČ : Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka DIČ : CZ Tel. : Fax. : http// : Bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Praha 3 Číslo účtu : / 0800 Základní kapitál : ,- Kč Společníci : Statutární zástupci : Odpovědný zástupce : Ing. Radek Adamec Radim Choura Ing. Radek Adamec, jednatel Radim Choura, jednatel Ing. Radek Adamec Obchodní obrat společnosti z činnosti správa nemovitostí činil v roce ,8 mil. Kč, v roce ,2 mil. Kč a v roce ,4 mil. Kč. Společnost disponuje kancelářemi ředitelství a 10 provozoven, jejichž adresy jsou uvedeny v oddíle Kanceláře pro správu nemovitostí. Tyto provozovny jsou vybaveny odpovídající kancelářskou, výpočetní a komunikační technikou, pracoviště každého zaměstnance je vybaveno kvalitním osobním počítačem zapojeným do lokální sítě a s přístupem na internet. Celkový počet zaměstnanců společnosti k činí 85. Jedná se o řídící a administrativní pracovníky a odborné specialisty, kteří svým zaměřením v rámci společnosti komplexně pokrývají potřeby oboru správy nemovitostí a facility managementu. Pojištění společnosti: - obecná odpovědnost za škodu: Kč ( Kč za poj. rok) - odpovědnost za škodu z činnosti činnost účetních poradců, vedení účetnictví Kč Společnost užívá software BUILDING MANAGER, na jehož vývoji se podílí. Společnost je držitelem certifikace dle ISO 9001:2008 a 14001:2004.

4 4 2. Další informace o společnosti 2.1. Profil společnosti Společnost IKON spol. s r. o. byla založena v roce Od počátku jejího působení je jednou z jejích hlavních činností správa nemovitostí. Zajišťujeme správu domů ve vlastnictví měst a obcí, ale i ve vlastnictví soukromých osob nebo jiných právních subjektů (např. bytová družstva, společenství vlastníků apod.). Ve správě společnosti se v současné době nachází více než nemovitostí nejrůznějšího stáří, počínaje klasickými zděnými domy z konce 19. století (Praha, Karlovy Vary), přes typickou zástavbu z let 20. století (Praha, Ostrov), panelové domy různého stáří až po velké moderní projekty z poslední doby, např. rezidenční projekty skupiny BCD Group Nad Rokytkou v Praze 9, rezidenční projekty AFI Europe Tulipa Rokytka I a II, rezidenční projekty skupiny VIVUS Vivus Pankrác, Vivus Kamýk a Vivus Aréna, nebo polyfunkční domy Kaskády Barrandov I v Praze 5 či Rižská 1491 Slunečný vršek - blok A v Praze 10 či projekt X-loft I a II stavba v Praze 8. Společnost IKON převzala do správy i další novostavby bytových domů jako např. Kavalírka (ul. Pod Klamovkou, Praha 5), Za Lidovým domem v Praze 9 či v Záběhlické ul. v Praze 10. V roce 2012 dosáhl počet bytových jednotek svěřených do správy naší společnosti a plocha spravovaných nebytových prostor přesáhla m 2. Tím se společnost IKON řadí mezi největší soukromé firmy v oboru správy nemovitostí v České republice. V současné době společnost poskytuje služby od standardní správy nemovitostí až po komplexní služby facility managementu, tj. zajištění podpůrných činností souvisejících s provozem nemovitostí i s provozem organizace, která nemovitosti užívá. Společnost IKON dále zajišťuje inženýrskou činnost při realizaci stavebních rekonstrukcí a oprav i nové výstavbě. V rámci poskytovaných služeb nepřetržitě mapujeme podmínky a možnosti pro získání všech forem půjček a dotací, a to jak pro právnické, tak i pro fyzické osoby. Firma zajišťuje pro své smluvní partnery dohled nad stavebními pracemi při investičních akcích i opravách. Dalším předmětem činnosti souvisejícím zejména s inženýrskou činností je zadávání zakázek. Společnost IKON pořádá výběrová řízení pro zadavatele podléhající zákonu o zadávání veřejných zakázek i ostatní zadavatele dle jejich požadavků. Společnost IKON provádí od počátku své činnosti též zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, včetně prodeje po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. Nabídky našich klientů prezentujeme na internetu, inzercí v realitních časopisech i přímým marketingem. Zprostředkování v případě prodeje domů po jednotkách zahrnuje všechny potřebné úkony od přípravné fáze přes vypracování prohlášení vlastníka, znaleckých posudků, kupních smluv až po vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a organizaci založení společenství vlastníků. Pro následnou správu takto plně, případně částečně rozprodaných domů jsme vypracovali vlastní metodiku, která zaručuje, že všechny úkony i vedení účetnictví v těchto komplikovaných právních a daňových vztazích budou prováděny v souladu s platnou legislativou. K dalším činnostem společnosti patří i provozování tepelných zdrojů, zejména domovních kotelen a výměníkových stanic. Tyto zdroje provozujeme většinou na základě nájemních smluv s jednotlivými vlastníky domů. Společnost IKON svým klientům poskytuje i další specializované služby jako sepsání prohlášení vlastníka nebo smluv o výstavbě, zakládání společenství vlastníků včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku, zakládání bytových družstev, zajištění převodu bytových a nebytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do osobního vlastnictví, likvidaci bytových družstev, podporu při žádostech o úvěry a dotace a další poradenské služby v oboru správy nemovitostí. Společnost je aktivní i v oblasti software pro správu nemovitostí. V letech se podílela na vývoji a distribuci systému BYTHOS a byla garantem jeho české verze. Nyní společnost IKON po stránce analytické spolupracuje na vývoji systému BUILDING MANAGER.

5 5 Společnost IKON zavedla a dále rozvíjí systém řízení jakosti poskytovaných služeb. Na základě auditu systému řízení jakosti získala společnost v květnu 2001 jako jedna z prvních v oboru v České republice certifikát ISO IKON spol. s r. o. je členem profesních organizací, a to ARK ČR (Asociace realitních kanceláří České republiky (dříve Čech, Moravy a Slezska)), kde mimo jiné působíme lektorsky v oboru správy nemovitostí a v letech též IFMA (International Facility Management Association). Členství v těchto organizacích mimo jiné zavazuje k dodržování profesní etiky a stálému udržování a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti. Naším cílem, který se postupně snažíme naplnit, je vybudování moderní společnosti s působností po celé České republice. Disponujeme stálými kancelářemi pro správu domů uvedenými v kapitole 2.3. a pro několik subjektů zajišťujeme své služby ve vymezených hodinách přímo ve spravované nemovitosti. Tyto kanceláře jsou vybaveny odpovídající moderní technikou a dostatečným personálním zázemím, které tvoří tým zkušených zaměstnanců v oboru správy nemovitostí a specialistů v souvisejících oborech Nabídka služeb Společnost IKON spol. s r. o. nabízí komplexní služby v oboru správy nemovitostí a facility managementu, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů. Přitom v rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá povinnosti vlastníka nemovitostí vyplývající z platné legislativy. Své služby poskytuje nejen současným vlastníkům domů a bytů, ale i novým právním subjektům při převodech vlastnictví bytů např. z majetku obcí i developerským společnostem ve fázi dokončování jejich projektů. Standardní správa zahrnuje v rámci sjednané měsíční paušální ceny všechny potřebné činnosti v rámci technické i ekonomické správy nemovitostí, zejména: zajištění dodávek médií a služeb včetně zajištění úklidu společných prostor, odečtu bytových měřidel apod., zajištění revizí, běžné údržby a oprav domů včetně havarijní služby, vedení předpisu nájemného či plateb do fondu oprav a záloh za služby spojené s užíváním bytové či nebytových jednotek, sledování platební kázně vlastníků, družstevníků či nájemníků, včetně upomínání dlužníků a poskytování podkladů v souvislosti s právními spory, roční vyúčtovávání záloh za služby proti skutečným nákladům, provádění platebního styku formou elektronického bankovnictví, vedení účetnictví včetně čtvrtletních a ročních účetních závěrek. Běžnou údržbu zajišťujeme odborným způsobem a za přesně stanovených podmínek, činnost dodavatelů průběžně kontrolujeme. Dbáme na přiměřenost cen a efektivní vynakládání prostředků vlastníků. Klientům poskytujeme odbornou technickou, ekonomickou i právní pomoc v souladu s jejich potřebami. Detailní specifikace činností zahrnutých v nabídkové ceně je obsažena v připojeném návrhu příkazní smlouvy. Nadstandardní a rozšiřující služby v rámci správy, po dohodě s klientem: on-line nahlížení do programu a pořizování potřebných tiskových výstupů a přehledů prostřednictvím sítě internet, a to v rámci základní ceny za správu, zřízení a provozování internetového komunikačního portálu Klientský Help Desk pro zadávání a sledování mimořádných situací vznikajících při správě domu a evidenci požadavků výboru SVJ či představenstva BD, a to v rámci základní ceny za správu, zřízení a provozování webových stránek bytového družstva či společenství, a to v rámci základní ceny za správu, vedení účetní evidence splátek družstevního podílu jednotlivých družstevníků, a to v rámci ceny za správu, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob,

6 6 vedení personální a mzdové agendy družstva či společenství vlastníků v souladu s platnou právní úpravou, zajištění výrazně levnějšího pojištění majetku a odpovědnosti našich klientů prostřednictvím naší pojistné smlouvy u České pojišťovny - sleva 25 až 50 % proti individuální pojistce většinou navíc s lepšími pojistnými podmínkami, zajištění levnějších dodávek elektrické energie než od běžného dodavatele, zajištění elektronického hlasovacího systému pro valné hromady či shromáždění velkých družstev a společenství (bližší popis poskytneme na vyžádání), pro velká bytová družstva a společenství zajištění vlastního domovníka či údržbáře, pro velká bytová družstva a společenství zajištění úředních hodin přímo v jejich domě, a to v rámci ceny za správu, Svým klientům i veřejnosti poskytujeme aktuální informace z oboru správy nemovitostí na našich webových stranách Společnost IKON dále zajišťuje převody jednotek do osobního vlastnictví: sepsání prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě; organizace ustavujícího shromáždění společenství vlastníků a zajištění jeho zápisu do obchodního rejstříku; zpracování smluv o převodu vlastnictví a zajištění převodu bytových a nebytových jednotek z vlastnictví bytového družstva do osobního vlastnictví; likvidaci bytového družstva; Společnost IKON provádí též klasickou realitní činnost: zprostředkování prodeje domů, bytů a nebytových prostor; zprostředkování prodeje domů po jednotkách dle zákona č. 72/1994, v platném znění; zprostředkování prodeje družstevních bytů; zprostředkování pronájmu bytů a nebytových prostor, a to včetně správy pronajatých či dlouhodobě neužívaných bytových a nebytových jednotek. V rámci zakázek v oblasti správy nemovitostí a facility managementu jsme připraveni zajistit i další služby dle přání zákazníka.

7 Kanceláře pro správu nemovitostí Ředitelství společnosti: Praha 14 (Hloubětín) Nehvizdská 22/8, Praha 9, tel./fax: , mobil: Provozovny pro správu nemovitostí: Praha 2 (Vinohrady) Americká 22/508, Praha 2, tel.: , fax: mobil: Praha 8 (Libeň) Zenklova 634/143, Praha 8, tel.: , fax: mobil: Praha 9 (Hloubětín) Nehvizdská 22/8, Praha 9, tel.: mobil: Praha 10 (Vršovice) Vršovická 68, Praha 10, tel.: , fax: mobil: Praha 11 (Chodov) Hněvkovského 1387/2, Praha 4, tel./fax: , mobil: Praha 13 (Lužiny) Heranova 1547/7, Praha 5, tel.: , fax: mobil: Praha 13 (Velká Ohrada) Přecechtělova 2243/11, Praha 5, tel.: , , fax: mobil: Karlovy Vary Bulharská 873/31a, Karlovy Vary, tel.: , , fax: mobil: Ostrov Masarykova 715, Ostrov, tel.: , fax: mobil: Jáchymov nám. Republiky 1, Jáchymov, tel.: mobil: Společnost IKON po dohodě s vybranými klienty též drží úřední hodiny přímo ve spravovaných domech.

8 8 3. Předpoklady pro plnění zakázky 3.1. Oprávnění k podnikání Oprávnění společnosti IKON spol. s r. o. k podnikání v oboru předmětu zakázky dokládáme v příloze k tomuto listu následujícími dokumenty: listů. kopií výpisu z obchodního rejstříku Jsme připraveni na vyžádání předložit originál výpisu i originály příslušných živnostenských

9 9

10 10

11 Materiální a technické předpoklady Charakter technického a materiálního vybavení společnosti odpovídá charakteru její činnosti, tj. poskytování služeb administrativní povahy. Společnost disponuje kancelářemi ředitelství a poboček uvedených v kapitole 2.3. Tyto kanceláře jsou vybaveny odpovídající kancelářskou, výpočetní a komunikační technikou, pracoviště každého zaměstnance je vybaveno kvalitním osobním počítačem zapojeným do lokální sítě a s přístupem na internet. Každá kancelář společnosti je vybavena pevnými telefonními a faxovými linkami a mobilním telefonem. Další mobilní telefony jsou přiděleny vedoucím pracovníkům společnosti a vybraným technikům. Každá kancelář i každý pracovník společnosti mají vlastní e- mailovou adresu. Jednotlivé kanceláře i vedoucí pracovníci společnosti mají k dispozici služební osobní automobily. Nové pobočky i detašovaná pracoviště, které je nutno zřídit v případě převzetí zakázky mimo lokality, kde společnost dosud působí, jsou vybavovány dle výše uvedeného standardu. Společnost má dostatečné finanční zázemí pro zřizování nových poboček. Společnost IKON používá pro správu budov software BUILDING MANAGER, na jehož vývoji se podílí. Při vývoji je využíváno dlouholeté praxe společnosti v oboru správy nemovitostí Personální předpoklady Celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců společnosti IKON k datu činí 85. Z uvedeného počtu je 10 vedoucích provozoven, 39 bytových techniků, 18 účetních a 18 řídících a administrativních pracovníků technického či ekonomického zaměření s komplexní znalostí problematiky správy nemovitostí a dalších specialistů (vedoucí ekonom, vedoucí informační soustavy, správci SW a HW), kteří svým zaměřením v rámci společnosti komplexně pokrývají potřeby oboru správy nemovitostí a facility managementu. Společnost dále trvale spolupracuje s externisty ve všech oborech týkajících se správy nemovitostí (např. legislativa, daně, požární ochrana, bezpečnost práce) a podle potřeby organizuje školení zaměstnanců s cílem udržovat a prohlubovat jejich znalosti v oboru. Odpovědnou osobou za činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence ve smyslu živnostenského zákona je ing. Radek Adamec, (1964, ekonom), který je též jednatelem společnosti, a to od roku 1992 do současnosti.

12 Přehled významných zakázek, reference Správa soukromých domů - developerské projekty Správa obytného souboru Dvůr nad Rokytkou, Jana Přibíka , Praha 9 Objednatel : BCD Group (spol. Natrium C2, s.r.o.) Reference : pí. Katarína Sýkorová, tel bytových jednotek, 192 garážových stání od zakázka pokračuje pro 10 vzniklých společenství vlastníků Správa obytného souboru Rezidence nad Rokytkou, Sousedíkova , Praha 9 Objednatel : BCD Group (spol. Rokytka Gardens C1 group s.r.o.) Reference : pí. Katarína Sýkorová, tel bytových jednotek, 158 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Rižská 1491, Praha 10 - Hostivař ( Slunečný vršek - blok A ) Objednatel : Společenství vlastníků domu Rižská 1491, Praha 15 Reference : předseda výboru společenství Vojtěch Krumpholz, tel bytových a nebytových jednotek, 182 garážových stání, 6 garáží od zakázka trvá Správa domu Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany Objednatel : Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany Reference : předseda výboru společenství Jan Líkař, tel bytových a nebytových jednotek, 99 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Tulipa Rokytka I, Ocelářská 949, Praha 9 Objednatel : AFI EUROPE Czech Republic, s.r.o. Reference : Ing. Pavel Kohn, project coordinator, tel bytových jednotek, 87 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Tulipa Rokytka II, Ocelářská 975, Praha 9 Objednatel : AFI EUROPE Czech Republic, s.r.o. Reference : Ing. Pavel Kohn, project coordinator, tel bytových jednotek, 95 garážových stání od zakázka pokračuje pro vzniklé společenství vlastníků Správa domu Starochodovská 2338, Praha 4 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek pro dům Starochodovská č.p.2338 Reference : předseda výboru společenství Petr Volkmer, tel bytových jednotek, 60 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Nová Kolonie 1451, Praha 5 Objednatel : Společenství vlastníků Nová kolonie 1451/1,3 Reference : předseda výboru společenství Lenka Hradilová, tel bytových jednotek, 37 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Krajanská 516, Praha 4 ( Rezidence Kateřinky ) Objednatel : Společenství vlastníků jednotek domu Rezidence Kateřinky Reference : předseda výboru společenství ing. Miroslav Vlastník, tel bytových jednotek a 23 garážových stání od zakázka trvá Správa domu Anny Rybníčkové 2615, Praha 5 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Anny Rybníčkové č.p Praha 5 - Stodůlky Reference : místopředseda výboru společenství Marta Elmerová, tel bytových jednotek a 39 garážových stání od zakázka trvá, spravujeme i zbývající 2 domy projektu Dalejské výhledy společenství v domě č.p (52 bytů a 39 garážových stání) a společenství v domě č.p (52 bytů a 39 garážových stání)

13 13 Správa soukromých domů panelové domy Správa bytových a nebytových objektů v majetku společnosti ČEZ a.s. Objednatel : ČEZ Správa majetku, Teplická 874/8, Děčín, Reference : Petr Kolář, vedoucí oddělení Správa nemovitostí ČEZ, tel , bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Brandlova 1565, Praha 4 Objednatel : Družstvo Brandl, Brandlova 1565, Praha 4 Reference : předseda představenstva ing. Karel Tomek, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Brandlova 1560, 1561, 1562, Praha 4 Objednatel : BD Brandlova , Brandlova 1562, Praha 4 Reference : předseda představenstva Miloš Votoček, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Šimonova , Praha 6 Objednatel : Společenství vlastníků Šimonova č.p , Praha 6 - Řepy Reference : předseda výboru společenství Jana Matějková, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Bryksova 742/ Praha 9 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Bryksova 762/44 Reference : předseda výboru BC. Tomáš Jahoda, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domů Janského č.p a Přecechtělova č.p , Praha 5 Objednatel : Společenství domu Janského/Přecechtělova Reference : předseda výboru Petr Strnka, tel bytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Glowackého 544 a 545, Praha 8 Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Glowackého Reference : předseda výboru Ing. Jan Koudelka, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Bronzová , Praha 5 Objednatel : Bytové družstvo Bronzová Reference : místopředseda představenstva Miroslava Birblová, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Správa domu Dreyerova 641 a 642, Praha 5 Objednatel : Společenství Dreyerova 641/642, Praha 5 Reference : předseda výboru Ing. Lubomír Smolka, tel bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Poznámka: Telefonické spojení, pokud zde není uvedeno, poskytneme na vyžádání na základě předběžného souhlasu referujících osob. Správa soukromých domů celkem (k ): celkem více než 500 smluvních partnerů.

14 14 Správa obecních nemovitostí Správa bytových domů MČ Praha 2 Objednatel : MČ Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2 Reference : zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, tel Rozsah k : bytových a nebytových jednotek od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Karlovy Vary - lokalita centrum Objednatel : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, Reference : vedoucí Odboru majetku města Ing. Jan Choulík, tel Původní rozsah : bytových a nebytových jednotek (k rozšíření na jednotek) Rozsah k : 617 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Ostrov - lokalita severní Objednatel : Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov, Reference : starosta Bc. Pavel Čekan, tel Původní rozsah : bytových a nebytových jednotek Rozsah k : 339 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : obchodní veřejná soutěž Správa bytových domů města Jáchymov Objednatel : Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, Jáchymov, Reference : starosta Ing. Bronislav Grulich, tel Původní rozsah : 333 bytových a nebytových jednotek Rozsah k : 124 bytových a nebytových jednotek (probíhá prodej domů a bytů) od zakázka trvá Způsob zadání : výběrové řízení Správa budovy úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68 a detašovaných pracovišť Objednatel : MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, Reference : místostarosta p. Bohumil Zoufalík, tel cca m2 podlahové plochy administrativních budov (správa, úklid, údržba) od zakázka trvá Způsob zadání : otevřené zadávací řízení Správa školských zařízení MČ Praha 10 Objednatel : MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, Reference : místostarosta p. Bohumil Zoufalík, tel areálů základních a mateřských škol od zakázka trvá Způsob zadání : otevřené zadávací řízení Prodej obecních bytů Prodej domů z majetku města Karlovy Vary (organizační zajištění prodeje po celých domech) Objednatel : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, Reference : vedoucí Odboru majetku města Ing. Jan Choulík, tel domů, tj bytových a nebytových jednotek Prodej bytů z majetku MČ Praha 17, 6. etapa Objednatel : MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy Reference : vedoucí odboru správy obecního majetku Bc. Jaroslav Červený, tel Rozsah zakázky: 32 domů s 614 bytovými a nebytovými jednotkami Prodej bytů z majetku MČ Praha 13 Objednatel : MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 Reference : zástupce starosty David Zelený, tel Rozsah zakázky: 39 domů s 926 bytovými a nebytovými jednotkami

15 15 Převod družstevních bytů Vypracování prohlášení vlastníka pro Panelák, družstvo Objednatel : Panelák, družstvo,vejvanovského 1612, Praha 4, IČ Reference : Miroslav Pacovský, předseda představenstva Rozsah zakázky: 56 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo DŮM 1202 Objednatel : Bytové družstvo DŮM 1202, Přímětická 1202/42, Praha 4, IČ Reference : Václav Šplíchal, předseda představenstva Rozsah zakázky: 24 bytových a nebytových jednotek rok 2008 Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Rezlerova 298 Objednatel : Bytové družstvo Rezlerova 298, Praha 10 Petrovice, IČ Reference : Bronislava Šteňová, předseda představenstva Rozsah zakázky: 75 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo PROKOP Objednatel : Bytové družstvo PROKOP, Kettnerova 2051, Praha 5, IČ Reference : RNDr. Michal Juna, předseda představenstva Rozsah zakázky: 60 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Kálikova Objednatel : Bytové družstvo Kálikova , Kálikova 1554, Praha 5, IČ Reference : Ing. Mária Bogdanová, předsedkyně představenstva Rozsah zakázky: 117 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Pod Bání Objednatel : Bytové družstvo Pod Bání, Praha 8, Reference : Milan Hejkrlík, předseda představenstva Rozsah zakázky: 76 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Družstvo Papírníkova Objednatel : Družstvo Papírníkova, Praha 4, IČ: Reference : Stanislav Kolář, předseda představenstva Rozsah zakázky: 384 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Střekovská Objednatel : Bytové družstvo Střekovská, Praha 8, IČ: Reference : Ing. Milan Vondra, místopředseda představenstva Rozsah zakázky: 273 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Chmelová 4 Objednatel : Bytové družstvo Chmelová 4, Praha 10 Reference : Zdeněk Marousek, předseda představenstva Rozsah zakázky: 98 bytových a nebytových jednotek rok Vypracování prohlášení vlastníka pro Bytové družstvo Ve Lhotce, Růženínská Objednatel : Bytové družstvo Ve Lhotce, Růženínská, Praha 12 Reference : JUDr. Zuzana Mayerová, předsedkyně představenstva Rozsah zakázky: 142 bytových a nebytových jednotek rok Poznámka: Telefonické spojení, pokud zde není uvedeno, poskytneme na vyžádání na základě předběžného souhlasu referujících osob.

16 16 Významné developerské projekty ve správě společnosti IKON fotografie Bytový areál Rezidence nad Rokytkou, ul. Sousedíkova, Praha 9 - Hloubětín 199 bytových jednotek a 158 garážových stání Bytový dům Voskovcova č.p ( Kaskády Barrandov I ), Praha 5 - Barrandov 215 bytových a nebytových jednotek a 223 garáží a garážových stání Bytový areál Tulipa Rokytka I, Praha 9 Bytový areál Dvůr nad Rokytkou, Praha 9 86 bytových jednotek, 87 garážových stání 275 bytových jednotek, 192 garážových stání

17 Záruka za poskytované služby Kvalifikace a zkušenost Společnost IKON byla založena v roce 1992 a od počátku je její hlavní činností správa nemovitostí. Získala i řadu dalších souvisejících živnostenských oprávnění, z nichž pro výkon správy v plném rozsahu je nezbytné oprávnění Činnost účetních poradců, vedení účetnictví. Má zkušenosti se správou i prodejem různých typů staveb od zděných domů z konce 19. počátku 20. století přes zděná i panelová sídliště až po soudobé stavby. Provádí zakázky různého rozsahu od správy jednotlivých domů cca od bytů až po několik tisíc bytů pro všechny obvyklé typy vlastníků (obce, různé typy družstev, společenství vlastníků, fyzické osoby, obchodní společnosti) a dále prodeje bytů z majetku obcí i převody bytů z majetku družstev. Dostatečný počet zaměstnanců (v současné době okolo 80) umožňuje společnosti zaměstnávat kvalifikované specialisty ve všech potřebných oborech Systém managementu jakosti dle ISO 9001 V roce 2001 společnost IKON zavedla a dále zdokonaluje systém řízení kvality dle ISO Jako jedna z prvních společností v oboru správy nemovitostí v České republice získala příslušný certifikát v květnu Certifikace byla udělena společností ÖQS Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH, Vídeň, členem světové sítě certifikačních organizací IQ Net. V roce 2009 společnost IKON přešla k certifikační společnosti LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Aktuální certifikace naší společnosti je platná do roku Společnost je zapsána v Národním registru certifikovaných organizací vedeném Národním informačním střediskem pro podporu jakosti. Uvedený systém podporuje zaměření společnosti na zákazníky a vytvoření a fungování účinného řídícího a kontrolního systému společnosti, a to jak vůči činnostem vykonávaným přímo společností, tak i vůči činnostem vykonávaných externími dodavateli prací a služeb. Každý pracovník má jasně vymezeno své postavení včetně pravomoci i odpovědnosti. Tento systém zaručuje, že veškeré procesy i odpovědnosti pracovníků ve společnosti jsou jasně definovány a jsou nastaveny mechanismy pro stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Součástí systému je i povinnost příslušných odpovědných pracovníků společnosti průběžně sledovat změny legislativy a přiměřeným způsobem informovat zaměstnance i smluvní partnery Ekonomická stabilita Společnost se od svého založení plynule rozvíjí a zvyšuje svůj obchodní obrat, v současné době se s rozsahem cca spravovaných bytů řadí k největším soukromým společnostem v oboru správy nemovitostí v České republice. Celkový obchodní obrat společnosti činil: za rok 2011 za rok 2012 za rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obchodní obrat z činnosti správa a prodej nemovitostí činil: za rok ,- Kč za rok ,- Kč za rok ,- Kč Společnost se od svého vzniku v roce 1992 plynule rozvíjí a vykazuje odpovídající míru zisku. Řádně plní i své závazky vůči bankovnímu ústavu. V současné době ručí za své závazky základním kapitálem ve výši ,- Kč.

18 Pojištění odpovědnosti Správce přebírá odpovědnost vlastníka za bezpečnost nemovitosti, ručí tedy za nejen za značný majetek, ale i zdraví a životy lidí a musí být schopen poskytnout přiměřené plnění v případě pojistné události. Společnost IKON má uzavřeno odpovídající pojištění u České pojišťovny a pojišťovny Kooperativa: Česká pojišťovna, pojistná smlouva č obecná odpovědnost za škodu Kč ( Kč za poj. rok) - čisté finanční škody Kč - odpovědnost za škodu na převzatých věcech Kč Pojišťovna Kooperativa, pojistná smlouva č odpovědnost za škodu z činnosti činnost účetních poradců, vedení účetnictví Kč Členství v profesních sdruženích Společnost IKON je členem profesních sdružení, a to od roku 1993 Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR), nyní i přidružené Komory správců nemovitostí při ARK ČR a v letech též International Facility Management Association (IFMA). Členství v profesních sdruženích je jedním z důležitých zdrojů aktuálních informací v oboru a zavazuje mimo jiné i k dodržování profesní etiky Přílohy: kopie certifikátu ISO 9001:2008 kopie dokladu o členství v ARK ČR

19 19

20 20

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více