Výroční zpráva VOŠON a SPŠO za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva VOŠON a SPŠO za školní rok 2013/2014"

Transkript

1

2 Výroční zpráva VOŠON a SPŠO za školní rok 01/014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského. Ředitel: Ing. Marta Chvojková, telefon Statutární zástupce ředitele: Jana Charvátová ekonom školy, tel.: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: Střední průmyslová škola oděvní Vyšší odborná škola oděvního návrhářství cílová kapacita 440 žáků cílová kapacita 7 studentů 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola SPŠ oděvní SPŠ oděvní SPŠ oděvní SPŠ oděvní kód 1-4-M/ M/ M/ M/0 název oboru / vzdělávacího programu oděvnictví dálkové studium ŠVP Oděvnictví a oděvní management oděvnictví denní studium ŠVP Oděv, módní a marketingové poradenství modelářství a návrhářství oděvů ŠVP Oděvní design a jeho prezentace scénická a výstavní tvorba ŠVP Kreativní modeling a design VOŠ 8-41-N/08 oděvní návrhářství 7 cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.)

3 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 01/01 : Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Jablonského, Praha 7 Škola je umístněna v budově postavené v roce Užívané prostory jsou ve správě Obchodní akademie Holešovice, se kterou má VOŠON a SPŠO uzavřenu smlouvu o výpůjčce. 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy Současný stav: V říjnu 01 došlo k vytopení celého objektu z důvodu prasklého vodovodního potrubí. Některé technické vybavení školy bylo poškozeno, proto bylo zakoupeno nové např. kopírovací stroje na chodbu pro studenty, speciální šicí stroje a žehlicí zařízení. V současné době je ve třech dílnách k dispozici 5 průmyslových šicích strojů včetně speciálních, 5 žehlicích zařízení a jeden zažehlovací lis. Díky realizaci projektu OPPK ESF se doplnilo i vybavení ateliéru pro tvorbu obuvi a fotoateliéru. Výuka uměleckých oborů probíhá v učebnách vybavených 50 malířskými stojany a přiměřeným počtem arborů. Dle zpracovaného plánu rozvoje informačních a komunikačních technologií ICT je prováděna postupná obnova dvou počítačových učeben a zařízení deseti multimediálních učeben. Čtyři interaktivní tabule slouží pro podporu výuky jazyků a odborných předmětů. Stávající počet 94 PC slouží nejen k přímé výuce, ale jsou k dispozici žákům pro využití volného času mimo výuku. Některé PC jsou trvale k dispozici ve studijním koutku. Každá učebna má možnost připojení na internet. Bylo zřízeno i wifi připojení pro využívání notebooků. Pro přednáškovou činnost jsou k dispozici vizualizéry a notebook s dataprojektorem. 4 notebooků slouží pedagogům pro přípravu digitálních učebních pomůcek a administrativnímu řízení školy. Ve školním roce 01/014 bylo zakoupeno prodloužení stávajících licencí a speciální softwarové programy Creativ Suite 5,5 Premium, C- design Fashion V4 a Dnavrhování oděvů. Nová digitální kamera je k dispozici pro dokumentování činnosti projektu OPPA-ESF Kreativní ateliér. Pro dokumentaci prací studentů a snímání střihů bylo využíváno zařízení NSCAN. Tiskárna pro velkoformátový tisk je využívána pro výstavy. např. v rámci Designbloku 01 nebo již tradiční doplňkovou prezentaci při módních přehlídkách.

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Školská rada datum ustanovení: Rada školy VOŠ: zástupce pedagogů: PhDr. Miroslava Kacetlová Ing. Věra Tasoulasová zástupce zletilých žáků : Michaela Dúcká.V zástupce zřizovatele: JUDr. Tomáš Vavřinec Ing. Jana Částková Rada školy SOŠ: zástupce pedagogů: Mgr. Marie Pastuchová Ing. Zdeňka Bártová zástupce zletilých žáků: Barbora Štenclová.B zástupce nezletilých žáků: zástupce zřizovatele: Eva Ungrová Mgr. Ludmila Štvánová JUDr. Tomáš Vavřinec Sdružení rodičů aktivně spolupracuje s vedením školy, navrhuje náměty ke zlepšení činnosti školy a podílí se úspěšně na motivaci studentů pro účast v různých soutěžích dle schválených priorit. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) SOŠ 4, 46 0, ,8 VOŠ

5 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola SOŠ celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 9 97,5 nekvalifikovaných 1,5 VOŠ kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c. věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 0 let 1 0 let 1 40 let let let 61 a více let d. další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků 01/01 počet zaměření Počet účastníků Vzdělávací instituce školení 1 angličtina 1 Descartes v.o.s. 1 vizážistika, typologie 1 CA Beauty. 1 zákon o ped. 1 Comenius Agency pracovnících 1 školení řidičů Autospektrum státní maturity Cermat semináře 1 tvorba specializovaných odborných návrhů D 1 právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol 1 Digital media 1 Aliance pro rozvoj e. d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 1 5

6 . Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 5 5 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce školení 1 sklad 1 Gordic 1 přijímací řízení 1 Nešporová 1 změny ve mzdové 1 Anag účtárně 1 školení řidičů Autospektrum III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů VOŠ 56 SOŠ 1 55 SOŠ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 7 - sami ukončili vzdělávání: 14 - vyloučeni ze školy: 1 neomluvené absence ve škole - nepostoupili do vyššího ročníku: 7, z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 9 - přestoupili na jinou školu: 5 - jiný důvod změny (uveďte jaký): (přestoupili na vzdělávání při zaměstnání) (přestoupili na jiný obor vzdělávání) VOŠ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 6

7 - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: 7 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SOŠ 5 79 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 8 - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: 1 nejčastěji pro náročnost studijních a pracovních povinností - vyloučeni ze školy: 6 - nepostoupili do vyššího ročníku:, z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 0 - přestup z denního studia: 4 -. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SOŠ 18 4,6 VOŠ 15 0,9 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SOŠ 9,4 0,94 7

8 z celkového počtu žáků/studentů: VOŠ SPŠO škola kraj Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský mimo ČR CELKEM. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 15 4 neprospělo 1 14 opakovalo ročník počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 0 76,55 z toho neomluvených 0, 8

9 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání škola z celkového počtu žáků/studentů: SPŠO škola b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 1 neprospělo 15 opakovalo ročník počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů % 9 5. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií SPŠO maturitní zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku 44 z toho konali zkoušku opakovaně 6 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 prospěl s vyznamenáním 4 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 6 1 neprospěl 4 1 9

10 přijímací řízení pro školní rok 014/015 (denní vzdělávání) SOŠ skupina oborů vzdělání kód, název 1-4-M/01 oděvnictví 8-41-M/07 modelářství a návrhářství oděvů 8-41-M/0 scénická a výstavní tvorba škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání absolutoria počet studentů, kteří konali zkoušku 11 0 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 prospěl s vyznamenáním 6 0 počet studentů, kteří byli hodnoceni : prospěl 5 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 014/015 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ počet přihlášek celkem 57 počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 počet přijatých celkem 9 1 z toho v 1.kole 9 18 z toho ve.kole z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: oděvnictví obor: modelářství a návrh. oděvů obor: scénická a výstavní tvorba počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 014/

11 přijímací řízení pro šk. rok 014/015 (denní vzdělávání) VOŠ skupina oborů vzdělání kód, název 8-41-N/08 oděvní návrhářství počet přihlášek celkem 47 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem 0 z toho v 1.kole 0 z toho ve.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 17 počet volných míst po přijímacím řízení 0 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí: Čínská lidová republika Republika Kazachstán Ruská federace Slovenská republika Ukrajina 10 Vietnamská socialistická republika 4 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Naše škola nemá speciální třídy. Zvyšuje se však počet žáků se specifickými poruchami učení. Proto pořádáme semináře pro vyučující, zaměřené k přístupu ke studentům s dysgrafií, dyslexií a dyskalkulií. Studenti s poruchami učení však nemají na naší škole velké problémy. Školení zajistila výchovná poradkyně ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 7 a 8 a dr. Budíkovou a dr. Kolárovou. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Nadaní studenti mají možnost se rozvíjet nejen ve výuce, ale je jim poskytnuta další nabídka zaměřená nejen na výtvarné kurzy a tvůrčí semináře, ale i na literární, dramatické, filmové aktivity a tvorbu módních přehlídek. Studenti využívají i širokou škálu nabídky soutěží. 11

12 V konzultačních hodinách věnují pedagogové pozornost studentům hlásícím se na VŠ. Studenti využívají i nové software pro návrhy a konstrukci oděvů nad rámec výuky. Velmi oblíbená je stylizace modelek a hostesek pro mimoškolní akce a tvůrčí semináře pro přípravu k různým soutěžím. O všechny tyto aktivity je ze strany studentů velký zájem. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Předmětové komise pravidelně připravují srovnávací testy vybraných předmětů Konstrukce střihů, Praxe, Technologie, Dějiny výtvarné kultury, Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika. Závěry jsou projednávány a jsou přijímána opatření ke zlepšení stavu. Nově zařazená metodika konstrukce střihů, která se věnuje více modelaci, byla na základě zkušeností z praxe dopracována a doplněna do tématických plánů. Žáci si připravují v průběhu studia vlastní portfolia, která mapují jejich práce vytvořené v rámci školy i volného času. V tomto školním roce jsme zavedli veřejnou obhajobu studentských prací (např. sukně, šaty, kabát, halenka, kalhoty) v rámci předmětu praxe u všech tříd. 11. Školní vzdělávací programy Na základě připomínek ČŠI, Regionálního konzultačního centra Praha, připomínek rodičů a odborných sekcí školy, byla provedena po dvouletém období platnosti analýza ŠVP. Po této změně nedošlo již k žádným dalším požadavkům. 1. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Zlepšení výuky jazyků a přípravě maturitní zkoušky věnuje sekce všeobecněvzdělávacích předmětů velkou pozornost. I nadále část ústních maturitních otázek je tvořena ve škole, aby byl absolvent schopen odborné komunikace v cizím jazyce. Opět se velmi osvědčil Metropolitní program MHMP. Rodilý mluvčí jazyka anglického Christopher Jasko se věnuje téměř všem studentům SPŠO. Mnoho zahraničních projektů s možností vycestování do států EU i pobyt studentů partnerských škol v naší škole dává možnost každému studentovi v praktické konverzaci zjistit svoji konkurenceschopnost v cizojazyčné komunikaci. Znalost cizího jazyka je jedním z kritérií pro výběr stážistů pro programy Leonardo da Vinci nebo Comenius. 1. Vzdělávací programy VOŠ V průběhu školního roku byly zapracovány připomínky ke vzdělávacímu programu VOŠ. V březnu předložila škola MŠMT ČR k akreditaci inovovaný vzdělávací program VOŠ. Byl zahájen projekt OPPA-ESF inovace vzdělávacího programu VOŠ. 1

13 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné poradenství: Výchovný poradce se průběžně vzdělává jak v oblasti kariérního poradenství, tak se soustřeďuje na prohlubování znalostí a vědomostí v oblasti působení na studenty a jejich aktivity ve volném čase. Průběžně se seznamoval s výchovnými problémy mladé generace a na místě je řešil. V loňském roce se nevyskytl závažnější problém, který bychom ve spolupráci se školním psychologem řešili. Velmi dobrou spolupráci máme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 7, konkrétně s dr. Vítovou a Kolárovou. Vždy velmi ochotně vycházejí vstříc, rychle reagují na problém a jeho včasné řešení. Průběžně se studenti obracejí na výchovného poradce s problémy učení, problémy v rodině, s vrstevníky či se školou a vyučujícími. Mohou kdykoliv přijít, poradce se snaží společně problém řešit. Pedagogicko-psychologická poradna umožňuje studentkám. ročníků absolvovat profilové testy, které pak nasměrují studenty k dalšímu studiu či kariéře. Kariérní poradenství: Zahrnuje pomoc při volbě vysoké nebo vyšší odborné školy již od prvého ročníku, aby studenti měli možnost a čas se připravit na zvolený obor. Na vysokou školu byly přijaty 4 studentky ze 4.A a studentky na zahraniční univerzity v Německu a USA, 9 studentů z 4.B a 4 studentky ze 4.D. Na Vyšší odborné školy byly přijaty studentka ze 4.B a 1 studentka z 4.D. Celkem 7 studentek studuje na jazykových školách a 1 studentek pracuje v oboru.. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole probíhá minimální preventivní program s tímto obsahem: výtvarné kroužky uměním proti drogám seminář pro první ročníky se zástupci CEVAP návštěva domu světla (pro nemocné HIV AIDS) organizace zájezdu na výtvarný plenér opakované kurzy vizážistiky, nového životního stylu průběžná návštěva výstav prezentace školy u příležitosti dne otevřených dveří zajištění internetu mimo výuku pro všechny žáky školy Koordinátor prevence působí ve spolupráci s ostatními vyučujícími na využití volného času studentů ve všech předmětech. Dále se zúčastňujeme ostatních akcí pořádanými jinými školami. Pro první ročníky byla opět zařazena beseda se Státním zdravotním ústavem a hygienickou stanicí na téma Poruchy přijímání potravy (mentální anorexie, bulimie). Proběhla beseda žáků o zdravé výživě a životosprávě a prevence patologických jevů. 1

14 . Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváří hodnotové hierarchie a životní styl potřebné k ochraně životního prostředí ve smyslu směřování k udržitelnému vývoji v místním i globálním měřítku. Toto vzdělávání probíhá v rámci hodin základů ekologie v prvních ročnících. Vyučující jednotlivých předmětů vhodně zařadili prvky, týkající se environmentální výchovy do jednotlivých předmětů a tématických plánů. 4. Multikulturní výchova Mezi studenty školy jsou i cizinci, kteří se bez problémů začleňují do života školy. Zahraniční i tuzemské projekty jsou zaměřeny i na poznávání jiných kulturních prostředí: - stáže našich studentů v Řecku, Německu, Finsku, ve Velké Británii apod. - exkurze v zahraničních školách Itálie, Francie, Německo, Řecko - návštěvy zahraničních studentů ve VOŠON a SPŠO Turecko, Francie, Německo - stáže zahraničních studentů u nás Turecko, Řecko, Německo, Finsko, Francie, Velká Británie V rámci tvůrčích úkolů zpracovávají studenti různá témata zaměřená na multikulturní prostředí např. ornamenty, architektura aj. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Vyučující jednotlivých předmětů vhodně zařadili prvky, týkající se africké tradice do jednotlivých předmětů a tématických plánů. Při výběru materiálů je kladen důraz na přírodní složku. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Seznamovací kurz 1. ročníků proběhl v září 01 ve Sloupu v Čechách (zúčastnilo se ho 70 studentů, třídní profesor, výchovný poradce a vyučující výtvarných předmětů). Úkolem bylo seznámit se s žáky a zahájit tvůrčí kolektivní spolupráci. Žáci si vytvořili 4členné skupiny a vytvořili modely včetně návrhů na dané téma. Vytvořené modely byly vyhodnoceny a instalovány ve škole u příležitosti dne otevřených dveří a na třídních schůzkách. V tomto školním roce se nekonal lyžařský kurz pro nezájem studentů. V květnu se konal výtvarný plenér - zúčastnilo se 51 studentů pod vedením p. Helekalové, p. Pokorné a p. Pastuchové, p. Štikové a p. Nezkusilové. Třetí ročníky absolvovaly plenér v Rokytnici nad Jizerou. V průběhu plenéru byla připravována módní přehlídka, která se uskuteční ve 4. ročníku. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Sportovní turnaje: V listopadu se uskutečnilo volejbalové utkání s Rakouským gymnáziem Praha. Vánočního turnaje ve volejbale mezi třídami naší školy se zúčastnilo z každé třídy jedno družstvo, vítězem se stala. D. Volejbalového utkání mezi SPŠO a SPŠG se zúčastnilo družstvo naší školy a bohužel nezvítězilo. 8. Soutěže - účast na Mladé módě Jihlava 14

15 - Fashion Games soutěž - Náchodská prima sezńa - účast na semináři Liběny Rochové - výhra v soutěží GRANKO Lucie Tomovová.B - Prostějovská zlatá jehla 014 alternativní materiály Teršlová, Špačková 1.B - líčení 1. místo Zbořilová.B - Avantgarda Lysá nad Labem: kategorie vizážistika 1. místo získala Kristýna Zbořilová z.b. Kategorie oděv kolekce tradiční oděv. místo získaly Bára Kotěšovcová z.d a Pham Phuong Hou z.a. Kolekce blízký východ Kristýna Zbořilová z.b získala. místo. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů S finanční podporou zřizovatele v Celoměstských programech podpory vzdělávání se uskutečnila prezentace pražského odborného školství a návštěva partnerské školy Polimoda. VOŠ realizovala módní přehlídku za podpory honorární konzulky ČR pro Toskánsko paní Dr. Giovanny Del Bianco v paláci Limonaia. Tato prezentace byla realizována ve spolupráci s Hotelovou školou Radlická a finančně dotována Nadací cesta ke vzdělávání. Ve spolupráci s Francouzským institutem Praha byla navázána spolupráce s Lycée Pasteur a Les Coteaux z Cannes. Tento nový partner navštívil školu a společně se zrealizovala módní přehlídka v Rezidenci primátora u příležitosti zahájení Francouzského týdne v Praze za přítomnosti pana velvyslance Francie. Zároveň byla uzavřena s Francouzským institutem v Praze dohoda pro budoucí prezentaci odborné přípravy studentů obou škol v roce 015 v Milaně. Ve školním roce 01/14 zahájila škola práci v novém dvouletém projektu OPPA ESF Kreativní ateliér s cílem inovace vzdělávacího programu VOŠ. Jedná se o úzkou spolupráci s firmami a rozvoj foto ateliéru a doplňků obuvi, pokrývek hlavy aj. Škola pokračovala v multilaterálním projektu Comenius Gala se šesti partnerskými školami z Burgasu, Birminghamu, Bologne, Rigy, Istanbulu a Valencie. Projekt Gastronomie v životě a umění Evropská unie (GALA EU) se zabývá vlivem gastronomie na umění. V říjnu 01 se zúčastnili učitelé všech partnerských škol dalšího mezinárodního setkání v Praze a v listopadu 01 v Istanbulu, kde projednali plánované úkoly, produkty a termíny celého projektu. V současné době se zpracovává závěrečná zpráva. Více info na: Pod názvem projektu New Source programu Leonardo da Vinci /Vetpro byl realizován projekt odborných stáží pro pedagogy. Do projektu je zapojeno 10 pedagogů profilových odborných předmětů z VOŠ i SOŠ. Vždy po dvojicích absolvují konkrétně připravenou týdenní stáž u jednoho z pěti partnerů ze tří zemí EU. Mezi partnery jsou jak obdobně umělecky a oborově zaměřené odborné školy tak i partner z praxe. Stážisté tak absolvují řadu k oboru zaměřených exkurzí, přednášek, seminářů a odborných worshopů Celý projekt byl ukončen v roce 014. Probíhá realizace dvouletého projektu odborných stáží v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci /IVTs názvem Fashion Respect. V tomto projektu zrealizovalo v průběhu třítýdenní stáže 8 studentů ze všech oborů a stupňů naší školy vlastní reprezentativní model. Stáže se uskutečnily ve finském Tampere, v 15

16 Birminghamu a Glasgow (Velká Británie), v Norimberku (Německo) Cannes (Francie) a ve Volosu (Řecko). Kolekce vytvořená našimi stážisty se účastnily soutěže Fashion Games 014. Odkazy na prezentaci jednotlivých destinací na Kolekce vytvořená pro Francii byla vyhotovena pro prezentaci v Cannes. Německo přijetí na radnici Velká Británie oceněno rozšíření nového oboru scénografie. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Exkurze: Johnson Controls - Strakonice výroba tkaniny na potahy do aut Tonak Strakonice výroba baretů a fezů Moděva Prostějov výroba konfekce Modeta Jihlava výroba plavek Modrotisk Olešnice na Moravě Triola výroba prádla Furst nad Mohanem textilní materiály Norimberk prohlídka města v rámci DVK Vídeň prohlídka města v rámci DVK 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření počet účastníků určeno pro dospělé a žáky akreditace MŠMT ano / ne kurz kresby příprava na SOŠ 45 ano ano kurz kresby příprava na VOŠ a VŠ 1 ano ano konstrukce střihů základy dámských střihů 10 ano ano 1. Další aktivity, prezentace Akce pro veřejnost ve školním roce 01/ módní přehlídka Ikony času na veletrhu WORLD BEAUTY na výstavišti Letňany módní přehlídka ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Vzhůru k výšinám PFW Fashion Weekend v Pařížské ulici v Praze módní přehlídka studentů VOŠ Designblok expozice nákladové nádraží Žižkov den otevřených dveří 16

17 módní přehlídka Ikony Času ve Florencii módní přehlídka a výstava ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy u příležitosti znovuotevření muzea módní přehlídka na mezinárodním kongresu učitelů angličtiny IATEFL den otevřených dveří výstava klauzurních prací den otevřených dveří módní přehlídka Společenské vrstvy v Národním muzeu Českém muzeu hudby v Praze přehlídka VOŠ Plezír v Národní galerii v Praze, součástí byla D projekce maturitní ples v Velkém sále Lucerna + módní přehlídka módní přehlídka plesových šatů v Národním muzeu Českém muzeu hudby den otevřených dveří módní přehlídka plesových šatů v Českém muzeu hudby módní přehlídka na Veletrhu fiktivních firem na Výstavišti Holešovice přehlídka Plezír na veletrhu Beauty Expo na výstavišti PVA Letňany akce pro Pedagogické muzeum ke Dni učitelů kostýmy a představitelé J. A. Komenského módní přehlídka v hotelové škole Radlická při příležitosti vernisáže grafika p. Vysušila Avantgarda Lysá nad Labem. Kategorie vizážistika 1. místo získala Kristýna Zbořilová z.b. Kategorie oděv kolekce tradiční oděv. místo získaly Bára Kotěšovcová z.d a Pham Phuong Hou z.a. Kolekce blízký východ Kristýna Zbořilová z.b získala. místo den otevřených dveří módní přehlídka v kulturním domě střelnice Turnov v rámci oslav Střední uměleckoprůmyslové školy šperkařské. Modely studentů naší školy byly doplněny šperky trutnovské školy módní přehlídka v penziónu seniorů v Praze 7 1.S módní přehlídka KUbyRO v rezidenci primátora Praha ve spolupráci s francouzským lyceem z Cannes. Touto přehlídkou byl zahájen francouzský týden v Praze finále Fashion Games 014 v Divadle Kalich soutěž podpořená grantem MHMP tvůrčí týden - kurz základní výtvarné techniky a kurz základy šití Akce pro základní školy 1. ročník výtvarné a literární soutěže na téma Společenské rozdíly pro žáky. stupně ZŠ Splňte si svůj sen tvořivé workshopy pro žáky základních škol Alenka v říši divů výtvarná soutěž v Divadle Kalich podpořená grantem MHMP Pro zájemce o studium na naší škole připravili pedagogové tvůrčí semináře seznamovací kurzy, aby se uchazeči seznámili lépe se studijním programem na SPŠO oděvnictví a modelářství a návrhářství. V prvním pololetí: kurz kresby, malby a figurální kresby Mgr. Šárovec a Mgr.A Pokorná, konstrukční tvorba oděvů Eva Fischerová. Ve. pololetí pokračoval kurz Mgr. Šárovce.. Kulturní akce pro studenty Klub mladých diváků - 5 členů promítání filmu Crossing the Ice v kině Aero 17

18 Ostatní seznamovací kurz pro studenty 1. ročníků ve Sloupu v Čechách zájezd do Norimberku pro studenty a pracovníky školy studentů a 18 učitelů z partnerských škol z Birminghamu, Bologne, Burgasu, Istanbulu, Rigy a Valencie v rámci projektu EU Comenius GALA přehlídka studentů pro účastníky partnerských škol Comenius GALA v Evropském domě v Jungmanově ulici v Praze výstava studentských prací Designblok, konaná ve školní galerii VOŠG a SPŠG v budově Maltézské nám., Praha 1 Jakub Fical Visor pokrývka hlavy říjen ročník mezinárodní soutěže uměleckých škol organizované SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov v kategorii Malba postavy získala Nikola Uhlíková čestné uznání exkurze Polimoda ve Florencii Můj sen se stává skutečnosti tvořivé workshopy pro širokou veřejnost v prostorách školy volejbalové utkání s SPŠ grafickou, která zvítězila : soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava vánoční volejbalový turnaj zvítězila třída 1.D volejbalové utkání s Rakouským gymnáziem v Praze, které zvítězilo : kolo soutěže Studentský design 014 SSUPŠ Zámeček Plzeň Yaroslava Gerfanová získala cenu Laureát soutěž Avantgarda v Lysé nad Labem oděv a líčení.. místo v kategorii tradiční materiál získaly Bára Kotěšovcová z.d a Phan Phuong Hoa z.a a. místo v kategorii Rozmanitosti východní Evropy získaly Julie Vachlová, Kateřina Štědrá, Anna Skopcová ze. B. V kategorii vizážistika Rozmanitost východní Evropy získala 1. místo Kristýna Zbořilová z.b týmy z.b a.a soutěžily v soutěži Francie Odborná povolání tj. zmapování řemesel ročník soutěže Prostějovská zlatá jehla ročník soutěže Náchodská prima sezóna, Lucie Anděrová z.d (dílo Militarismus) a Abigail Hunalová z 1.S (dílo Obličej z růží) získaly čestné uznání v kategorii výtvarná výchova oslavy výročí vstupu ČR do EU v Poděbradech Namaluj srdce Poselství míru květen 014 výjezd na plenér. a. ročníků módní přehlídka v Trutnově při příležitosti oslavy založení školy šperků prezentace francouzských firem na francouzské ambasádě Stáže zahraničních studentů ve školním roce 01/ návštěva studentů a pedagogů z 5 zemí v rámci projektu GALA stáž studentů a profesorky z Cannes stáž studentů z Birminghamu studenti z Turecka studenti z Cannes studentky z Finska studentů z Turecka 18

19 Pro využití volného času byly organizovány tyto kurzy a semináře tvůrčí dílny příprava modelek plavání filmový klub francouzský jazyk Média o škole wwww.maxifashion.cz - /01 profily studentů Josef Konečný a Zhanna Belskaye Rundschau 1-/014 Kreativitat hort nicht beim Design auf Dr. Ulrich Probst Vlasta 1/014 březen 014 triko jako vstupenka 14. ročník Avon pochod dne návrhy triček zhotovovali studenti školy Metro Prahou projde růžový průvod autorkou dámské verze triček je studentka naší školy Lucie Bendlová Návštěvy výstav ve školním roce 01/014 SOŠ třída skupina pedagog datum hod. akce místo Výstava současného.d Po umění Rudolfinum Výstava současného.d Nm umění Rudolfinum.BD Km Výstava současného umění Rudolfinum 4.B Km Výstava současného umění Rudolfinum 1.S S Nm Výstava současného umění Rudolfinum.B Sy MHMP 1.V Sy MHMP.D S Tr UMPRUM galerie UM VŠUP 4.B S Km WS-Pracanti designu všechny umělecké 7.- třídy DesignBlok 1.B S Wg Secese OD.B Wg klauzurní práce UMPRUM UMPRUM.B Wg Africké umění Pelleova vila.b Dr WS Leica Galery 1.B Wg Africké umění Pelleova vila -A Wg Africké umění Pelleova vila 1. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin V době školních prázdnin je budova pro žáky a veřejnost uzavřena. 19

20 Smluvní partneři odborné praxe Adresy praxe pro školní rok 01/014 7Th Sense spol Hana Antalová Vinohradská 81 Praha ABC Adam Pita V Jámě 10 Praha 1 Atelier Tatiana Marie Blažková Celetná 4 Praha 1 Big Bang Pavel Vondáček Mezibranská 4 Praha 1 Brilliant Prices Andrea Musilová Okružní 145 Litoměřice Camilla styl Marcela Ubrtová Steinerová 607/6 Praha 4 Cleopatra Musical Štychova 77 Praha 10 Czech style Guide Veroniky Foltová Boleslavova 7 Praha 4 ČT Hana Plzáková Kavčí Hory Praha 4 DAVY Dagmar Vybíralová Újezdská 96 Průhonice Divadlo bez zábradlí Smutná Jungmanová 1 Praha 1 Divadlo Na zabradlí Zdeňka Kosová Anenské nám. 5 Praha 1 Divadlo Příbram Jan Vít Legionářů 400 Příbram Divadlo Radka Brzobohatého Pavla Procházková Oplrtoalová 5/7 Praha 1 Divadlo Semafor Radka Holasová Dejvická 7 Praha 6 Divadlo v Dlouhé Mikule Dlouhá 9 Praha 1 Divadlo Vinohrady Líbalová Náměstí Míru Praha Dům Kultury Teplice Jaroslava Fialková U císařských lázní 4 Teplice Greit Unid Traind Pavel Hovsa Timeot,Veselská 66 Praha 9 Hudenmí divadlo Karlín Anna Říhová Křížíková 10 Praha 8 Hudy sport Jana Bukvová Havlíčkova 11 Praha 1 CHATTY Radka Sirková Haštalská 1 Praha 1 Jana Thal Jana Thálová Jugoslávských partizánů 4 Praha 6 Kachichi com Kateřina Sobičková Janáčkovo nábřeží 57 Praha 5 Kalců s.r.o. Dagmar Kalců Žitná 0 Praha Kašpar Jana Matyášová Celetná 17 Praha 1 Krejčovství Borecký Petr Borecký Palackého 41 Poděbrad y krejčovství Eliot Světluše Krejzová Kuštova 1 Rakovník Krejčovství Vlnax.cz Natalie Havlíčková Evropská 1 Praha 6 Kulturní centrum Pardubice Panochová nám. Republiky 1 Pardubice Lindex s.r.o. Chodov Praha 4 Luwory Guide Kateřina Daňková Na Maninách 14 Praha 7 Make-up servis Markéta Davidovich Chodská 1141/ Praha Matsport Švamcail Městská divadla Pražská V Jámě 1 Praha 1 Nuance Vladimíra Blažková Národní Praha 1 Obchod u Novotných Jiří Šístek Vnoučkova 676 Benešov Offside Men Martina Čechtická Podolská 49 Praha 4 oprava oděvů Doan Thi Hong Mračkova 060 Praha 1 0

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 20/204 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace. Adresa: Školní 50/1060, Chomutov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace. Adresa: Školní 50/1060, Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Adresa: Školní 50/1060, 430 11 Chomutov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Adresa: Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více