KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s."

Transkript

1

2 Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2010 Finanční zpráva Zpráva auditora Plány společnosti v roce 2011 Závěr Slovo úvodem: Vážení, právě otevíráte již šestou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., která stručně přibližuje dění ve společnosti v roce Společnost vznikla na základě zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností dne , dne téhož roku zaměstnala prvního zaměstnance. Zakladatelem společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární město Liberec. Ke splnění hlavního poslání a dosažení cílů společnosti poskytují Komunitní práce Liberec, o. p. s. obecně prospěšné služby, vyjmenované v zakládací listině. Hlavní činnost: poskytování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané v souladu se zněním 112 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání dle 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Doplňková činnost: správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby Výkon veřejné služby: na základě novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zahájilo město Liberec v roce 2009 tzv. institut veřejné služby. na základě usnesení Rady města Liberec č. 336/09 ze dne bylo organizování a zabezpečení výkonu tohoto nového typu činnosti delegováno na naši společnost, která má praktické zkušenosti se zajišťováním veřejně prospěšných prací. 2 3

3 Základní údaje o společnosti: Statutárním orgánem společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., je tříčlenná správní rada a orgánem kontrolním je tříčlenná dozorčí rada. Ředitelka řídí výkon běžných činností společnosti, je jmenována a odvolávána správní radou. Funkční období členů správní a dozorčí rady je dle zákona tříleté. Název: Komunitní práce Liberec, o. p. s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Sídlo a kontaktní adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, Založena: Zakládací listinou ze dne 31. května 2005 Registrace: 29. července 2005 IČO: DIČ: CZ Číslo účtu: /0100 Dozorčí rada Naděžda Jozífková - předsedkyně dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Ondřej Červinka Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Aleš Rozkovec Den vzniku členství v dozorčí radě: Průběh složení správní a dozorčí rady Dne na svém 18. zasedání správní rada potvrdila na druhé volební období za předsedu správní rady paní Šárku Šelongovou a člena správní rady paní Ing. Jaromíru Čechovou. Dne na svém 6. zasedání dozorčí rada potvrdila na druhé volební období za člena dozorčí rady pana Ing. Ondřeje Červinku. Řídící orgány: Ředitel Klára Tekelyová - ředitelka Den jmenování do funkce: Správní rada Šárka Šelongová - předsedkyně správní rady Den vzniku členství ve správní radě: Ing. Jaromíra Čechová Den vzniku členství ve správní radě: Petra Svatoňová Den vzniku členství ve správní radě: Jaký byl rok 2010? Hlavní činnost V roce 2010 byl v rámci veřejně prospěšných prací poskytnut příspěvek na třicet sedm pracovních míst (35 míst na veřejně prospěšné práce, z toho 10 míst bylo vytvořeno na pomoc po srpnových povodních a 2 místa pro výkon terénního koordinátora nového typu činnosti veřejné služby). Tato místa vznikají díky příspěvku Úřadu práce Liberec a z rozpočtu zřizovatele společnosti. Za uplynulý rok jsme v naší společnosti umístili celkem 71 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 míst bylo dotováno úřadem práce plně ze státního rozpočtu a 64 spolufinancováno z evropského sociálního fondu. Společnost se stále více zapisuje do povědomí základních a mateřských škol, neziskových organizací a jiných právnických subjektů, kam jsou zaměstnanci v průběhu roku vysíláni na pomocné a úklidové práce. Je prováděno také ruční čištění města. Této práce si mohou povšimnout i občané města Liberce přímo v jeho ulicích. Hlavním cílem je zlepšení vzhledu veřejných prostranství, komunikací a úklid veřejných budov. Tyto práce jsou vhodné pro obtížně umístitelné uchazeče, kterým není možné zajistit pracovní místo jiným způsobem (nekvalifikovaní, dlouhodobě nezaměstnaní, spole- 4 5

4 čensky nepřizpůsobiví, starší 50 let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, příslušníci národnostních menšin, atd.). Naši zaměstnanci vykonávají operativně různé pomocné, úklidové a údržbářské práce v Liberci, které jsou obecně prospěšné všem jeho občanům. Přehled míst výkonu a konkretizace práce uvádíme zde: Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Hrádek nad Nisou a Oldřichov v Hájích všestranná pomoc při povodních a jejich následcích vyklízení naplavenin z domů, sklepů, stájí pro hospodářská zvířata a septiků transport nejzákladnějších životních prostředků, potřeb a hygienického vybavení záchrana hmotných statků, domů, čištění koryt řek a uvolňování naplavených stromů, kamenů a vyvrácených plotů terénní úpravy pozemků po sesuvech a propadech podmáčené půdy v zaplavených oblastech bylo celkem odpracováno skupinou až šestnácti zaměstnanců 3920 hodin Hlavní činnost : POMOC V ZAPLAVENÝCH OBLASTECH Sněhová kalamita v Liberci snižování míry následků zimy odhazování sněhu a sekání ledu z nástupišť MHD, stání kontejnerů pro komunální odpad a posléze komunikace pro pěší a přechody pro chodce Domy s pečovatelskou službou ul. Burianova, Borový vrch, Česká, Krejčího pomoc klientům při kulturních akcích (koncerty, květinový den, Dům kultury, divadlo F. X. Šaldy), při stěhování (zapojování domácích spotřebičů, montáž dřevěných obložení, obrazů, atd.) úklid v okolí budov sekání a odvoz trávy, zametání pěších komunikací a čištění rohoží pravidelná údržba a odklízení sněhu pomocí sněhových fréz na všech přístupových komunikacích a u vchodů mytí oken po stavebních úpravách likvidace plevele na terasách a montáž truhlíků okrasných květin (sezónní výzdoby) stěhování a údržba zahradního nábytku likvidace vybavení bytů a sklepů do kontejnerů nátěr obvodního oplocení DC Sluníčko, p. o. kompletní přestěhování z ulic U Sirotčince a Husova do nového objektu v Pekárkově ulici Středisko Naděje Liberec Kateřinská, Valdštejnská vyklízení půdních a sklepních prostor do kontejnerů, stěhování klientů montáž a demontáž nábytku a následné stěhování stěhování knih a ošacení sekání a odvoz trávy Odbor sociálních a zdravotních služeb likvidace černých skládek (ul. Orlí, Frýdlantská, Sadová, Proboštská, Chrastavská) vyklízení sklepů a chodeb (ul. Krajní) Budova městských lázní správa a údržba celého objektu Liebiegova vila každodenní úklid a údržba venkovního areálu generální úklid větví a spadaného listí, odklízení sněhu v zimním období 6 7

5 Radnice a nový magistrát příprava před akcí Šibřinky - rozmístění stolů v radničním sklípku, úklid před a po akci celkový úklid a odvoz odpadků na akci Zahrada vzpomínek pravidelný sběr odpadků z travnatých ploch a parků v majetku města Skatepark opravy a vrchní nátěry oplocení a laviček pravidelný úklid areálu Komunitní středisko Kontakt ul. Palachova každodenní úklid kancelářských prostor, klubu, kuchyněk, tanečního sálu, zkušebny, šatny a hygienických zařízení (mytí podlah, dveří, oken, obkladů a vynášení košů) stěhování zahradního nábytku, grilů, slunečníků, atd. příprava a úklid po akci Setkání národnostních menšin generální úklid po malířských pracích předvánoční generální úklid výpomoc při organizaci akcí Cykloden a Koncert proti násilí na seniorech Zoologická zahrada Liberec, p. o. výpomoc při vyvážení odpadků a navážení krmných směsí, úklid spadaného listí a sněhu, odstraňování ledu, vynášení odpadkových košů zametání a vodní čištění pěší zóny a vnitřních komunikací mezi jednotlivými pavilony areálu Sportovní areál Svojsíkova Armáda ČR drobné opravy a natírání zábradlí, laviček, branek a bariérových sítí, odklízení sněhu, válcování atletické dráhy, pravidelný úklid jednotlivých sportovních hřišť, hrabání spadaného listí a spadaných větví Fokus Myklub Liberec, o. s. spolupráce při úklidu a správě budovy dle požadavků vedení společnosti MŠ Kamarád, p. o. údržba zahrady a oplocení objektu, úklid spadaného listí, speciální čištění sauny pomoc při stavebních úpravách celého areálu školky a následné terénní úpravy po dokončení revitalizace odstraňování namrzlého sněhu ze střech budov a nejbližšího okolí školky MŠ Beruška, p. o. hrabání spadaného listí a zametání vnitřních komunikací mezi budovami, nátěry a drobné úpravy zahradního vybavení (domečků, laviček, průlezek a plotů), sekání ledu a úklid sněhu úprava polámaných větví stromů a keřů Hlavní činnost : VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE MŠ Nad přehradou, p. o. úklidové a pomocné práce v objektu a na zahradě, výpomoc v kuchyni (mytí jídelních nádob a táců, výdej jídel a nápojů), odklízení sněhu jarní úklid a drobné opravy zahradního nábytku a sportovního náčiní 8 9

6 MŠ U Bertíka, ul. Purkyňova a Údolní, p. o. údržba zahrad a jejich vybavení, hrabání listí, odklízení sněhu, výpomoc v technicko-hospodářských budovách, praní, žehlení lůžkovin a ručníků, povlékání peřinek a polštářků natírání vnitřních dveří, skříněk, atd. generální úklid zahrady a drobné opravy před zimním obdobím MŠ Kytička, p. o. stálý úklid budov a zahradního areálu, výpomoc při mytí nádobí MŠ Čtyřlístek a Věkova, p. o. jarní úklid zahrady, mytí rámů, parapetů a skleněných výplní oken MŠ Malínek, p. o. odklízení sněhu uvnitř objektu, mezi budovami a z jejich střech MŠ Pohádka, p. o. údržba střešních krytin před sněhovou zátěží, čištění odtokových drenáží MŠ Jeřmanická, p. o. shazování sněhu ze střech, odhazování sněhu z přístupových komunikací ZŠ Lesní, p. o. výpomoc při asanaci budov, stěhování nábytku a vybavení školy pravidelné úklidové práce chodeb a šaten, úklid a údržba travnatých ploch v okolí školy, pomocné práce, drobná údržba na budovách a v tělocvičně ZŠ Dobiášova, p. o. údržba zahrady a hřišť sportovního areálu mytí chodeb a šaten, zametání, odstraňování ledu a sněhu na přístupových cestách ZŠ Broumovská, p. o. pletí v okolí budov a na hřišti, úklid sněhu, úklid chodeb, šaten, tříd, sprch a balkónů pomocné zahradní práce stěhování a demontáž lavic ZŠ Aloisina výšina, p. o. každodenní úklid šaten a kabinetů, čištění zasněžených ploch z celého areálu školy jarní úklid celé zahrady, úprava živého plotu a keřů, atd. výkopy pro zasazení okrasných stromků a keřů ZŠ Vesec, p. o. pomocné práce na zahradě, vnitřní a venkovní úklid, odklízení sněhu ZŠ Husova, p. o. mytí chodeb a šaten jednotlivých tříd, údržba a drobné opravy sportovního areálu a zahrady, úklid spadaného listí a sněhu, čištění oken Střed města zametání nedopalků, nečistot a odklízení odpadků sekání ledu a odklízení sněhu odstraňování žvýkaček a exkrementů ze zámkové dlažby V roce 2010 naši zaměstnanci na VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE odpracovali celkem hodin

7 Doplňková činnost: Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla naše společnost založena, může obecně prospěšná společnost vykonávat i jiné činnosti doplňkovou činnost za podmínky, že bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Díky této činnosti mají naši zaměstnanci, kteří se osvědčili možnost získat stálé zaměstnání. Na úklidové práce zaměstnáváme mimo jiné i občany se zdravotním znevýhodněním. Dne se konalo již čtvrté kolo soutěže Stejná šance Zaměstnavatel 2010, kde byla naše společnosti nominována za umístění klienta agentury Rytmus Liberec, o. p. s. na pozici kontaktní osoby klubu Česká. Cílem soutěže je ocenit ty zaměstnavatele, kteří na pracovním trhu dávají lidem se znevýhodněním stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Za společensky odpovědné chování jsme získali již druhé ocenění, kterého si velice vážíme. Naší snahou je i nadále umožňovat začleňování občanů se zdravotním znevýhodněním do běžného prostředí, a tím přispívat k posilování pozitivních společenských hodnot. Správu a základní údržbu nemovitostí pro třetí osoby dle nařízení vlády č. 469/2000 Sb. živnost volnou provádíme: Správu, drobné opravy a údržbu budov, které jsou majetkem zřizovatele Úklid v domech s pečovatelskou službou - Borový vrch, Krejčího Úklidové práce budov: URAN Budova nového magistrátu a radnice Budova UZVSM Mariánská Klub Česká pro zdravotně znevýhodněné občany - Vesec Sociální informační centrum Liebiegova vila Meta Vesec domy pro zdravotně znevýhodněné občany V tomto roce bylo na úklidové práce zaměstnáno 8 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 8 na dohodu o pracovní činnost, z toho 2 se zdravotním znevýhodněním. Na pozici uklízečky zaměstnáváme také klientku společností Dolmen, o. p. s. - agentura pro chráněné bydlení, která realizuje projekt podporující pracovní uplatnění jejích klientů, financovaný z ESF. Doplňková činnost: SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ klientka DOLMEN, o. p. s

8 Veřejná služba (VS) Je jednou z možností zachování, rozvíjení pracovních dovedností a schopností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Veřejná služba má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje účast lidí na životu obce a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné nouzi a ostatními občany. Vyjadřuje jeden z motivačních principů pomoci v hmotné nouzi: Každý občan, který pracuje, se musí mít lépe než ten, který nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Ve spolupráci s odborem sociální péče získáváme klienty, kteří pracují hodin měsíčně. Od zřizovatele společnosti máme k dispozici harmonogram lokalit, který počítá s průběžným využíváním zhruba patnáctičlenné skupiny pracovníků týdně na různé činnosti, podle potřeby. V zimním období se jedná především o pomoc při sněhových kalamitách, pravidelné úklidy sněhu na vybraných komunikacích a prostranství a jejich běžná údržba tzn. sekání ledu, solení chodníků a zachování všeobecné čistoty. Na letní období připadá taktéž úklid a údržba parků, zeleně a drobných dřevin. Významnou část této činnosti zabere také sběr a úklid odpadků na městských sídlištích, jakož i všeobecná potřeba zachování jejich upraveného vzhledu. Nárazově je tento institut veřejné služby také přizván k likvidaci tzv. černých skládek a jiným mimořádným situacím a událostem. Obdobně jako u zaměstnanců na VPP, jsou obyčejně tito klienti bez pracovních návyků a základního vzdělání, nepřizpůsobiví, ze sociálně vyloučených lokalit, příslušníci národnostních menšin a často i občané se závislostí na návykové látky. V případě hrubého porušení pracovní kázně jsme nuceni se s těmito klienty rozloučit. Za rok 2010 se přihlásilo 129 nových klientů na VS, z toho 55 vykonává tyto práce pravidelně a 14 z nich jsme v průběhu výkonu veřejné služby zaměstnali na hlavní pracovní poměr v rámci veřejně prospěšných prací. V rámci veřejné služby bylo v roce 2010 odpracováno celkem hodin. Lokality: ul. Fügnerova ul. Lucemburská ul. Valdštejnská okolí URANU okolí Liebiegovi vily okolí nového magistrátu a radnice Skatepark sídliště Dobiášova Pod nádražím sídliště Františkov Gagarinova sídliště Doubí sídliště Vesec sídliště Broumovská sídliště Kunratická sídliště Králův háj ulice Ruprechtická a Rumjancevova Za muzeem sídliště Ruprechtice sídliště Staré Pavlovice ulice Zahradní a U Mlékárny ulice 5. května Nám. Dr. E. Beneše (kašna) U Soudu Na Perštýně Oblačná Gymnázium Jeronýmova ulice Budyšínská 14 15

9 Zdroje financování Rozvaha k Aktiva 2010 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Hlavní činnost : VEŘEJNÁ SLUŽBA Zpráva o hospodaření Účetní závěrka Komunitní práce Liberec, o. p. s. vede účetnictví v plném rozsahu ve smyslu 9, odst. 1 zákona o účetnictví. Rozsah a obsah účetní závěrky o. p. s. je určen zákonem o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Společnost je i nadále podporována Statutárním městem Liberec na základě smluv o poskytnutí neinvestiční dotace, která v roce 2010 dosáhla výše ,- Kč a byla určena na úhradu provozních nákladů spojených s činností společnosti. Společnost vykázala za účetní rok 2010 hospodářský výsledek ve výši Kč. Jedná se o zisk z doplňkové činnosti, který bude převeden do rezervního fondu. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Materiál na skladě (112) Odběratelé (311) Ostatní pohledávky (315) 342 Pohledávky za zaměstnanci (335) Ostatní přímé daně (342) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Pokladna (211) 931 Ceniny (213) Účty v bankách (221) Náklady příštích období (381) Aktiva celkem (k )

10 Rozvaha k Pasiva 2010 Vlastní jmění (901) Fondy (911) Účet výsledku hospodaření (+/-963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) Dodavatelé (321) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Jiné závazky (379) Dohadné účty pasívní (389A) Výdaje příštích období (383) Pasiva celkem (k ) Náklady 2010 Výkaz nákladů a výnosů za rok 2010 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Spotřeba materiálu (501) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní daně a poplatky (538) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Náklady celkem

11 Výnosy 2010 Tržby za vlastní výrobky (601) Výkaz nákladů a výnosů za rok 2010 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Tržby z prodeje služeb (602) Úroky (644) Plány společnosti v roce 2011 Protože si velmi vážíme dalších neziskových organizací, které s námi spolupracují na zabezpečení pracovních náplní našich zaměstnanců, rádi bychom uspořádali další přátelské setkání, kde bychom diskutovali na téma: přínos veřejně prospěšných prací a veřejné služby neziskovým organizacím. Z důvodu velkého zájmu uchazečů o zaměstnání bude společnost v příštím roce usilovat o vytvoření dalších míst na veřejně prospěšné práce, navýšení počtu klientů v rámci veřejné služby a také rozšíření počtu objektů pro úklid a správu budov. Provozní dotace (691) Výnosy celkem Hospodářský výsledek za rok Zpráva auditora Závěr Veškeré změny za rok 2010 byly řádně zapsány u příslušného rejstříkového soudu v Liberci. Na závěr dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožňují plnit naše poslání. Významné dík patří Statutárnímu městu Liberec, Úřadu práce v Liberci, spolupracujícím organizacím a našim zaměstnancům, kteří zabezpečují provoz společnosti. Dále děkujeme členům správní a dozorčí rady, kteří přinášejí odborné podněty pro rozvoj činnosti naší společnosti. Děkujeme i zaměstnancům společnosti, kteří se vlastním přispěním rozhodli řešit svou nezaměstnanost, za jejich dobré pracovní výkony a silnou vůli získat zpět možnost uspět ve společnosti na trhu práce. V Liberci dne 10. května 2011 Klára Tekelyová, v. r. ředitelka Šárka Šelongová, v. r. předsedkyně správní rady 20 21

12 Kontaktní informace: ředitelka: Klára Tekelyová telefon : , mobil: administrativní pracovnice: Ilona Piková do Iveta Košková telefon: , mobil : terénní koordinátor pro VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE: Zdeněk Petřvalský mobil: Doplňková činnost: SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ terénní koordinátor pro DOPLŇKOVOU ČINNOST: Jana Vaňková mobil : terénní koordinátoři pro VEŘEJNOU SLUŽBU: Dana Teischelová do Buchar Martin telefon: , mobil: Pavel Vacek telefon : , mobil : Petr Šimko telefon : , mobil : Hlavní činnost : VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE správa a údržba nemovitostí: Bohumil Kašpar mobil :

13 Komunitní práce Liberec, o. p. s. Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s. Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2012 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Závěr Slovo úvodem: Vážení, právě jste otevřeli výroční zprávu společnosti Komunitní práce Liberec,

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více