KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s."

Transkript

1

2 Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2010 Finanční zpráva Zpráva auditora Plány společnosti v roce 2011 Závěr Slovo úvodem: Vážení, právě otevíráte již šestou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., která stručně přibližuje dění ve společnosti v roce Společnost vznikla na základě zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností dne , dne téhož roku zaměstnala prvního zaměstnance. Zakladatelem společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární město Liberec. Ke splnění hlavního poslání a dosažení cílů společnosti poskytují Komunitní práce Liberec, o. p. s. obecně prospěšné služby, vyjmenované v zakládací listině. Hlavní činnost: poskytování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané v souladu se zněním 112 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání dle 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Doplňková činnost: správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby Výkon veřejné služby: na základě novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zahájilo město Liberec v roce 2009 tzv. institut veřejné služby. na základě usnesení Rady města Liberec č. 336/09 ze dne bylo organizování a zabezpečení výkonu tohoto nového typu činnosti delegováno na naši společnost, která má praktické zkušenosti se zajišťováním veřejně prospěšných prací. 2 3

3 Základní údaje o společnosti: Statutárním orgánem společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., je tříčlenná správní rada a orgánem kontrolním je tříčlenná dozorčí rada. Ředitelka řídí výkon běžných činností společnosti, je jmenována a odvolávána správní radou. Funkční období členů správní a dozorčí rady je dle zákona tříleté. Název: Komunitní práce Liberec, o. p. s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Sídlo a kontaktní adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, Založena: Zakládací listinou ze dne 31. května 2005 Registrace: 29. července 2005 IČO: DIČ: CZ Číslo účtu: /0100 Dozorčí rada Naděžda Jozífková - předsedkyně dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Ondřej Červinka Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Aleš Rozkovec Den vzniku členství v dozorčí radě: Průběh složení správní a dozorčí rady Dne na svém 18. zasedání správní rada potvrdila na druhé volební období za předsedu správní rady paní Šárku Šelongovou a člena správní rady paní Ing. Jaromíru Čechovou. Dne na svém 6. zasedání dozorčí rada potvrdila na druhé volební období za člena dozorčí rady pana Ing. Ondřeje Červinku. Řídící orgány: Ředitel Klára Tekelyová - ředitelka Den jmenování do funkce: Správní rada Šárka Šelongová - předsedkyně správní rady Den vzniku členství ve správní radě: Ing. Jaromíra Čechová Den vzniku členství ve správní radě: Petra Svatoňová Den vzniku členství ve správní radě: Jaký byl rok 2010? Hlavní činnost V roce 2010 byl v rámci veřejně prospěšných prací poskytnut příspěvek na třicet sedm pracovních míst (35 míst na veřejně prospěšné práce, z toho 10 míst bylo vytvořeno na pomoc po srpnových povodních a 2 místa pro výkon terénního koordinátora nového typu činnosti veřejné služby). Tato místa vznikají díky příspěvku Úřadu práce Liberec a z rozpočtu zřizovatele společnosti. Za uplynulý rok jsme v naší společnosti umístili celkem 71 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 míst bylo dotováno úřadem práce plně ze státního rozpočtu a 64 spolufinancováno z evropského sociálního fondu. Společnost se stále více zapisuje do povědomí základních a mateřských škol, neziskových organizací a jiných právnických subjektů, kam jsou zaměstnanci v průběhu roku vysíláni na pomocné a úklidové práce. Je prováděno také ruční čištění města. Této práce si mohou povšimnout i občané města Liberce přímo v jeho ulicích. Hlavním cílem je zlepšení vzhledu veřejných prostranství, komunikací a úklid veřejných budov. Tyto práce jsou vhodné pro obtížně umístitelné uchazeče, kterým není možné zajistit pracovní místo jiným způsobem (nekvalifikovaní, dlouhodobě nezaměstnaní, spole- 4 5

4 čensky nepřizpůsobiví, starší 50 let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, příslušníci národnostních menšin, atd.). Naši zaměstnanci vykonávají operativně různé pomocné, úklidové a údržbářské práce v Liberci, které jsou obecně prospěšné všem jeho občanům. Přehled míst výkonu a konkretizace práce uvádíme zde: Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Hrádek nad Nisou a Oldřichov v Hájích všestranná pomoc při povodních a jejich následcích vyklízení naplavenin z domů, sklepů, stájí pro hospodářská zvířata a septiků transport nejzákladnějších životních prostředků, potřeb a hygienického vybavení záchrana hmotných statků, domů, čištění koryt řek a uvolňování naplavených stromů, kamenů a vyvrácených plotů terénní úpravy pozemků po sesuvech a propadech podmáčené půdy v zaplavených oblastech bylo celkem odpracováno skupinou až šestnácti zaměstnanců 3920 hodin Hlavní činnost : POMOC V ZAPLAVENÝCH OBLASTECH Sněhová kalamita v Liberci snižování míry následků zimy odhazování sněhu a sekání ledu z nástupišť MHD, stání kontejnerů pro komunální odpad a posléze komunikace pro pěší a přechody pro chodce Domy s pečovatelskou službou ul. Burianova, Borový vrch, Česká, Krejčího pomoc klientům při kulturních akcích (koncerty, květinový den, Dům kultury, divadlo F. X. Šaldy), při stěhování (zapojování domácích spotřebičů, montáž dřevěných obložení, obrazů, atd.) úklid v okolí budov sekání a odvoz trávy, zametání pěších komunikací a čištění rohoží pravidelná údržba a odklízení sněhu pomocí sněhových fréz na všech přístupových komunikacích a u vchodů mytí oken po stavebních úpravách likvidace plevele na terasách a montáž truhlíků okrasných květin (sezónní výzdoby) stěhování a údržba zahradního nábytku likvidace vybavení bytů a sklepů do kontejnerů nátěr obvodního oplocení DC Sluníčko, p. o. kompletní přestěhování z ulic U Sirotčince a Husova do nového objektu v Pekárkově ulici Středisko Naděje Liberec Kateřinská, Valdštejnská vyklízení půdních a sklepních prostor do kontejnerů, stěhování klientů montáž a demontáž nábytku a následné stěhování stěhování knih a ošacení sekání a odvoz trávy Odbor sociálních a zdravotních služeb likvidace černých skládek (ul. Orlí, Frýdlantská, Sadová, Proboštská, Chrastavská) vyklízení sklepů a chodeb (ul. Krajní) Budova městských lázní správa a údržba celého objektu Liebiegova vila každodenní úklid a údržba venkovního areálu generální úklid větví a spadaného listí, odklízení sněhu v zimním období 6 7

5 Radnice a nový magistrát příprava před akcí Šibřinky - rozmístění stolů v radničním sklípku, úklid před a po akci celkový úklid a odvoz odpadků na akci Zahrada vzpomínek pravidelný sběr odpadků z travnatých ploch a parků v majetku města Skatepark opravy a vrchní nátěry oplocení a laviček pravidelný úklid areálu Komunitní středisko Kontakt ul. Palachova každodenní úklid kancelářských prostor, klubu, kuchyněk, tanečního sálu, zkušebny, šatny a hygienických zařízení (mytí podlah, dveří, oken, obkladů a vynášení košů) stěhování zahradního nábytku, grilů, slunečníků, atd. příprava a úklid po akci Setkání národnostních menšin generální úklid po malířských pracích předvánoční generální úklid výpomoc při organizaci akcí Cykloden a Koncert proti násilí na seniorech Zoologická zahrada Liberec, p. o. výpomoc při vyvážení odpadků a navážení krmných směsí, úklid spadaného listí a sněhu, odstraňování ledu, vynášení odpadkových košů zametání a vodní čištění pěší zóny a vnitřních komunikací mezi jednotlivými pavilony areálu Sportovní areál Svojsíkova Armáda ČR drobné opravy a natírání zábradlí, laviček, branek a bariérových sítí, odklízení sněhu, válcování atletické dráhy, pravidelný úklid jednotlivých sportovních hřišť, hrabání spadaného listí a spadaných větví Fokus Myklub Liberec, o. s. spolupráce při úklidu a správě budovy dle požadavků vedení společnosti MŠ Kamarád, p. o. údržba zahrady a oplocení objektu, úklid spadaného listí, speciální čištění sauny pomoc při stavebních úpravách celého areálu školky a následné terénní úpravy po dokončení revitalizace odstraňování namrzlého sněhu ze střech budov a nejbližšího okolí školky MŠ Beruška, p. o. hrabání spadaného listí a zametání vnitřních komunikací mezi budovami, nátěry a drobné úpravy zahradního vybavení (domečků, laviček, průlezek a plotů), sekání ledu a úklid sněhu úprava polámaných větví stromů a keřů Hlavní činnost : VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE MŠ Nad přehradou, p. o. úklidové a pomocné práce v objektu a na zahradě, výpomoc v kuchyni (mytí jídelních nádob a táců, výdej jídel a nápojů), odklízení sněhu jarní úklid a drobné opravy zahradního nábytku a sportovního náčiní 8 9

6 MŠ U Bertíka, ul. Purkyňova a Údolní, p. o. údržba zahrad a jejich vybavení, hrabání listí, odklízení sněhu, výpomoc v technicko-hospodářských budovách, praní, žehlení lůžkovin a ručníků, povlékání peřinek a polštářků natírání vnitřních dveří, skříněk, atd. generální úklid zahrady a drobné opravy před zimním obdobím MŠ Kytička, p. o. stálý úklid budov a zahradního areálu, výpomoc při mytí nádobí MŠ Čtyřlístek a Věkova, p. o. jarní úklid zahrady, mytí rámů, parapetů a skleněných výplní oken MŠ Malínek, p. o. odklízení sněhu uvnitř objektu, mezi budovami a z jejich střech MŠ Pohádka, p. o. údržba střešních krytin před sněhovou zátěží, čištění odtokových drenáží MŠ Jeřmanická, p. o. shazování sněhu ze střech, odhazování sněhu z přístupových komunikací ZŠ Lesní, p. o. výpomoc při asanaci budov, stěhování nábytku a vybavení školy pravidelné úklidové práce chodeb a šaten, úklid a údržba travnatých ploch v okolí školy, pomocné práce, drobná údržba na budovách a v tělocvičně ZŠ Dobiášova, p. o. údržba zahrady a hřišť sportovního areálu mytí chodeb a šaten, zametání, odstraňování ledu a sněhu na přístupových cestách ZŠ Broumovská, p. o. pletí v okolí budov a na hřišti, úklid sněhu, úklid chodeb, šaten, tříd, sprch a balkónů pomocné zahradní práce stěhování a demontáž lavic ZŠ Aloisina výšina, p. o. každodenní úklid šaten a kabinetů, čištění zasněžených ploch z celého areálu školy jarní úklid celé zahrady, úprava živého plotu a keřů, atd. výkopy pro zasazení okrasných stromků a keřů ZŠ Vesec, p. o. pomocné práce na zahradě, vnitřní a venkovní úklid, odklízení sněhu ZŠ Husova, p. o. mytí chodeb a šaten jednotlivých tříd, údržba a drobné opravy sportovního areálu a zahrady, úklid spadaného listí a sněhu, čištění oken Střed města zametání nedopalků, nečistot a odklízení odpadků sekání ledu a odklízení sněhu odstraňování žvýkaček a exkrementů ze zámkové dlažby V roce 2010 naši zaměstnanci na VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE odpracovali celkem hodin

7 Doplňková činnost: Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla naše společnost založena, může obecně prospěšná společnost vykonávat i jiné činnosti doplňkovou činnost za podmínky, že bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Díky této činnosti mají naši zaměstnanci, kteří se osvědčili možnost získat stálé zaměstnání. Na úklidové práce zaměstnáváme mimo jiné i občany se zdravotním znevýhodněním. Dne se konalo již čtvrté kolo soutěže Stejná šance Zaměstnavatel 2010, kde byla naše společnosti nominována za umístění klienta agentury Rytmus Liberec, o. p. s. na pozici kontaktní osoby klubu Česká. Cílem soutěže je ocenit ty zaměstnavatele, kteří na pracovním trhu dávají lidem se znevýhodněním stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Za společensky odpovědné chování jsme získali již druhé ocenění, kterého si velice vážíme. Naší snahou je i nadále umožňovat začleňování občanů se zdravotním znevýhodněním do běžného prostředí, a tím přispívat k posilování pozitivních společenských hodnot. Správu a základní údržbu nemovitostí pro třetí osoby dle nařízení vlády č. 469/2000 Sb. živnost volnou provádíme: Správu, drobné opravy a údržbu budov, které jsou majetkem zřizovatele Úklid v domech s pečovatelskou službou - Borový vrch, Krejčího Úklidové práce budov: URAN Budova nového magistrátu a radnice Budova UZVSM Mariánská Klub Česká pro zdravotně znevýhodněné občany - Vesec Sociální informační centrum Liebiegova vila Meta Vesec domy pro zdravotně znevýhodněné občany V tomto roce bylo na úklidové práce zaměstnáno 8 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 8 na dohodu o pracovní činnost, z toho 2 se zdravotním znevýhodněním. Na pozici uklízečky zaměstnáváme také klientku společností Dolmen, o. p. s. - agentura pro chráněné bydlení, která realizuje projekt podporující pracovní uplatnění jejích klientů, financovaný z ESF. Doplňková činnost: SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ klientka DOLMEN, o. p. s

8 Veřejná služba (VS) Je jednou z možností zachování, rozvíjení pracovních dovedností a schopností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Veřejná služba má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje účast lidí na životu obce a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné nouzi a ostatními občany. Vyjadřuje jeden z motivačních principů pomoci v hmotné nouzi: Každý občan, který pracuje, se musí mít lépe než ten, který nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Ve spolupráci s odborem sociální péče získáváme klienty, kteří pracují hodin měsíčně. Od zřizovatele společnosti máme k dispozici harmonogram lokalit, který počítá s průběžným využíváním zhruba patnáctičlenné skupiny pracovníků týdně na různé činnosti, podle potřeby. V zimním období se jedná především o pomoc při sněhových kalamitách, pravidelné úklidy sněhu na vybraných komunikacích a prostranství a jejich běžná údržba tzn. sekání ledu, solení chodníků a zachování všeobecné čistoty. Na letní období připadá taktéž úklid a údržba parků, zeleně a drobných dřevin. Významnou část této činnosti zabere také sběr a úklid odpadků na městských sídlištích, jakož i všeobecná potřeba zachování jejich upraveného vzhledu. Nárazově je tento institut veřejné služby také přizván k likvidaci tzv. černých skládek a jiným mimořádným situacím a událostem. Obdobně jako u zaměstnanců na VPP, jsou obyčejně tito klienti bez pracovních návyků a základního vzdělání, nepřizpůsobiví, ze sociálně vyloučených lokalit, příslušníci národnostních menšin a často i občané se závislostí na návykové látky. V případě hrubého porušení pracovní kázně jsme nuceni se s těmito klienty rozloučit. Za rok 2010 se přihlásilo 129 nových klientů na VS, z toho 55 vykonává tyto práce pravidelně a 14 z nich jsme v průběhu výkonu veřejné služby zaměstnali na hlavní pracovní poměr v rámci veřejně prospěšných prací. V rámci veřejné služby bylo v roce 2010 odpracováno celkem hodin. Lokality: ul. Fügnerova ul. Lucemburská ul. Valdštejnská okolí URANU okolí Liebiegovi vily okolí nového magistrátu a radnice Skatepark sídliště Dobiášova Pod nádražím sídliště Františkov Gagarinova sídliště Doubí sídliště Vesec sídliště Broumovská sídliště Kunratická sídliště Králův háj ulice Ruprechtická a Rumjancevova Za muzeem sídliště Ruprechtice sídliště Staré Pavlovice ulice Zahradní a U Mlékárny ulice 5. května Nám. Dr. E. Beneše (kašna) U Soudu Na Perštýně Oblačná Gymnázium Jeronýmova ulice Budyšínská 14 15

9 Zdroje financování Rozvaha k Aktiva 2010 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Hlavní činnost : VEŘEJNÁ SLUŽBA Zpráva o hospodaření Účetní závěrka Komunitní práce Liberec, o. p. s. vede účetnictví v plném rozsahu ve smyslu 9, odst. 1 zákona o účetnictví. Rozsah a obsah účetní závěrky o. p. s. je určen zákonem o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Společnost je i nadále podporována Statutárním městem Liberec na základě smluv o poskytnutí neinvestiční dotace, která v roce 2010 dosáhla výše ,- Kč a byla určena na úhradu provozních nákladů spojených s činností společnosti. Společnost vykázala za účetní rok 2010 hospodářský výsledek ve výši Kč. Jedná se o zisk z doplňkové činnosti, který bude převeden do rezervního fondu. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Materiál na skladě (112) Odběratelé (311) Ostatní pohledávky (315) 342 Pohledávky za zaměstnanci (335) Ostatní přímé daně (342) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Pokladna (211) 931 Ceniny (213) Účty v bankách (221) Náklady příštích období (381) Aktiva celkem (k )

10 Rozvaha k Pasiva 2010 Vlastní jmění (901) Fondy (911) Účet výsledku hospodaření (+/-963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) Dodavatelé (321) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Jiné závazky (379) Dohadné účty pasívní (389A) Výdaje příštích období (383) Pasiva celkem (k ) Náklady 2010 Výkaz nákladů a výnosů za rok 2010 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Spotřeba materiálu (501) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní daně a poplatky (538) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Náklady celkem

11 Výnosy 2010 Tržby za vlastní výrobky (601) Výkaz nákladů a výnosů za rok 2010 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Tržby z prodeje služeb (602) Úroky (644) Plány společnosti v roce 2011 Protože si velmi vážíme dalších neziskových organizací, které s námi spolupracují na zabezpečení pracovních náplní našich zaměstnanců, rádi bychom uspořádali další přátelské setkání, kde bychom diskutovali na téma: přínos veřejně prospěšných prací a veřejné služby neziskovým organizacím. Z důvodu velkého zájmu uchazečů o zaměstnání bude společnost v příštím roce usilovat o vytvoření dalších míst na veřejně prospěšné práce, navýšení počtu klientů v rámci veřejné služby a také rozšíření počtu objektů pro úklid a správu budov. Provozní dotace (691) Výnosy celkem Hospodářský výsledek za rok Zpráva auditora Závěr Veškeré změny za rok 2010 byly řádně zapsány u příslušného rejstříkového soudu v Liberci. Na závěr dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožňují plnit naše poslání. Významné dík patří Statutárnímu městu Liberec, Úřadu práce v Liberci, spolupracujícím organizacím a našim zaměstnancům, kteří zabezpečují provoz společnosti. Dále děkujeme členům správní a dozorčí rady, kteří přinášejí odborné podněty pro rozvoj činnosti naší společnosti. Děkujeme i zaměstnancům společnosti, kteří se vlastním přispěním rozhodli řešit svou nezaměstnanost, za jejich dobré pracovní výkony a silnou vůli získat zpět možnost uspět ve společnosti na trhu práce. V Liberci dne 10. května 2011 Klára Tekelyová, v. r. ředitelka Šárka Šelongová, v. r. předsedkyně správní rady 20 21

12 Kontaktní informace: ředitelka: Klára Tekelyová telefon : , mobil: administrativní pracovnice: Ilona Piková do Iveta Košková telefon: , mobil : terénní koordinátor pro VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE: Zdeněk Petřvalský mobil: Doplňková činnost: SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ terénní koordinátor pro DOPLŇKOVOU ČINNOST: Jana Vaňková mobil : terénní koordinátoři pro VEŘEJNOU SLUŽBU: Dana Teischelová do Buchar Martin telefon: , mobil: Pavel Vacek telefon : , mobil : Petr Šimko telefon : , mobil : Hlavní činnost : VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE správa a údržba nemovitostí: Bohumil Kašpar mobil :

13 Komunitní práce Liberec, o. p. s. Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výroční zpráva 2007

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výroční zpráva 2007 Obsah : Kdo jsme Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2007 Finanční zpráva Závěr Slovo úvodem : V roce 2007 jsme završili třetí rok od založení společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. Obecně prospěšná

Více

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s. Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2011 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Plány společnosti v roce 2012 Závěr Slovo úvodem: Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme vám výroční

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výroční zpráva 2015

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výroční zpráva 2015 Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2015 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Závěr Slovo úvodem: Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Komunitní

Více

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s. Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2014 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Závěr 3 Slovo úvodem: Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme vám výroční zprávu společnosti Komunitní

Více

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s. Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2012 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Závěr Slovo úvodem: Vážení, právě jste otevřeli výroční zprávu společnosti Komunitní práce Liberec,

Více

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s. Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2013 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Závěr Slovo úvodem: Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme vám výroční zprávu společnosti Komunitní

Více

Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. Výroční zpráva 2006

Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. Výroční zpráva 2006 Vážené dámy, vážení pánové, předkládám Vám výroční zprávu společnosti Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s., která Vám přináší přehled činnosti za druhý rok existence společnosti. Někteří z Vás již

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Komentář k rozboru hospodaření 2016

Komentář k rozboru hospodaření 2016 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 30. 6. hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více