KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s."

Transkript

1

2 Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2010 Finanční zpráva Zpráva auditora Plány společnosti v roce 2011 Závěr Slovo úvodem: Vážení, právě otevíráte již šestou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., která stručně přibližuje dění ve společnosti v roce Společnost vznikla na základě zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností dne , dne téhož roku zaměstnala prvního zaměstnance. Zakladatelem společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární město Liberec. Ke splnění hlavního poslání a dosažení cílů společnosti poskytují Komunitní práce Liberec, o. p. s. obecně prospěšné služby, vyjmenované v zakládací listině. Hlavní činnost: poskytování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané v souladu se zněním 112 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání dle 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Doplňková činnost: správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby Výkon veřejné služby: na základě novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zahájilo město Liberec v roce 2009 tzv. institut veřejné služby. na základě usnesení Rady města Liberec č. 336/09 ze dne bylo organizování a zabezpečení výkonu tohoto nového typu činnosti delegováno na naši společnost, která má praktické zkušenosti se zajišťováním veřejně prospěšných prací. 2 3

3 Základní údaje o společnosti: Statutárním orgánem společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., je tříčlenná správní rada a orgánem kontrolním je tříčlenná dozorčí rada. Ředitelka řídí výkon běžných činností společnosti, je jmenována a odvolávána správní radou. Funkční období členů správní a dozorčí rady je dle zákona tříleté. Název: Komunitní práce Liberec, o. p. s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Sídlo a kontaktní adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, Založena: Zakládací listinou ze dne 31. května 2005 Registrace: 29. července 2005 IČO: DIČ: CZ Číslo účtu: /0100 Dozorčí rada Naděžda Jozífková - předsedkyně dozorčí rady Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Ondřej Červinka Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Aleš Rozkovec Den vzniku členství v dozorčí radě: Průběh složení správní a dozorčí rady Dne na svém 18. zasedání správní rada potvrdila na druhé volební období za předsedu správní rady paní Šárku Šelongovou a člena správní rady paní Ing. Jaromíru Čechovou. Dne na svém 6. zasedání dozorčí rada potvrdila na druhé volební období za člena dozorčí rady pana Ing. Ondřeje Červinku. Řídící orgány: Ředitel Klára Tekelyová - ředitelka Den jmenování do funkce: Správní rada Šárka Šelongová - předsedkyně správní rady Den vzniku členství ve správní radě: Ing. Jaromíra Čechová Den vzniku členství ve správní radě: Petra Svatoňová Den vzniku členství ve správní radě: Jaký byl rok 2010? Hlavní činnost V roce 2010 byl v rámci veřejně prospěšných prací poskytnut příspěvek na třicet sedm pracovních míst (35 míst na veřejně prospěšné práce, z toho 10 míst bylo vytvořeno na pomoc po srpnových povodních a 2 místa pro výkon terénního koordinátora nového typu činnosti veřejné služby). Tato místa vznikají díky příspěvku Úřadu práce Liberec a z rozpočtu zřizovatele společnosti. Za uplynulý rok jsme v naší společnosti umístili celkem 71 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 míst bylo dotováno úřadem práce plně ze státního rozpočtu a 64 spolufinancováno z evropského sociálního fondu. Společnost se stále více zapisuje do povědomí základních a mateřských škol, neziskových organizací a jiných právnických subjektů, kam jsou zaměstnanci v průběhu roku vysíláni na pomocné a úklidové práce. Je prováděno také ruční čištění města. Této práce si mohou povšimnout i občané města Liberce přímo v jeho ulicích. Hlavním cílem je zlepšení vzhledu veřejných prostranství, komunikací a úklid veřejných budov. Tyto práce jsou vhodné pro obtížně umístitelné uchazeče, kterým není možné zajistit pracovní místo jiným způsobem (nekvalifikovaní, dlouhodobě nezaměstnaní, spole- 4 5

4 čensky nepřizpůsobiví, starší 50 let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, příslušníci národnostních menšin, atd.). Naši zaměstnanci vykonávají operativně různé pomocné, úklidové a údržbářské práce v Liberci, které jsou obecně prospěšné všem jeho občanům. Přehled míst výkonu a konkretizace práce uvádíme zde: Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Hrádek nad Nisou a Oldřichov v Hájích všestranná pomoc při povodních a jejich následcích vyklízení naplavenin z domů, sklepů, stájí pro hospodářská zvířata a septiků transport nejzákladnějších životních prostředků, potřeb a hygienického vybavení záchrana hmotných statků, domů, čištění koryt řek a uvolňování naplavených stromů, kamenů a vyvrácených plotů terénní úpravy pozemků po sesuvech a propadech podmáčené půdy v zaplavených oblastech bylo celkem odpracováno skupinou až šestnácti zaměstnanců 3920 hodin Hlavní činnost : POMOC V ZAPLAVENÝCH OBLASTECH Sněhová kalamita v Liberci snižování míry následků zimy odhazování sněhu a sekání ledu z nástupišť MHD, stání kontejnerů pro komunální odpad a posléze komunikace pro pěší a přechody pro chodce Domy s pečovatelskou službou ul. Burianova, Borový vrch, Česká, Krejčího pomoc klientům při kulturních akcích (koncerty, květinový den, Dům kultury, divadlo F. X. Šaldy), při stěhování (zapojování domácích spotřebičů, montáž dřevěných obložení, obrazů, atd.) úklid v okolí budov sekání a odvoz trávy, zametání pěších komunikací a čištění rohoží pravidelná údržba a odklízení sněhu pomocí sněhových fréz na všech přístupových komunikacích a u vchodů mytí oken po stavebních úpravách likvidace plevele na terasách a montáž truhlíků okrasných květin (sezónní výzdoby) stěhování a údržba zahradního nábytku likvidace vybavení bytů a sklepů do kontejnerů nátěr obvodního oplocení DC Sluníčko, p. o. kompletní přestěhování z ulic U Sirotčince a Husova do nového objektu v Pekárkově ulici Středisko Naděje Liberec Kateřinská, Valdštejnská vyklízení půdních a sklepních prostor do kontejnerů, stěhování klientů montáž a demontáž nábytku a následné stěhování stěhování knih a ošacení sekání a odvoz trávy Odbor sociálních a zdravotních služeb likvidace černých skládek (ul. Orlí, Frýdlantská, Sadová, Proboštská, Chrastavská) vyklízení sklepů a chodeb (ul. Krajní) Budova městských lázní správa a údržba celého objektu Liebiegova vila každodenní úklid a údržba venkovního areálu generální úklid větví a spadaného listí, odklízení sněhu v zimním období 6 7

5 Radnice a nový magistrát příprava před akcí Šibřinky - rozmístění stolů v radničním sklípku, úklid před a po akci celkový úklid a odvoz odpadků na akci Zahrada vzpomínek pravidelný sběr odpadků z travnatých ploch a parků v majetku města Skatepark opravy a vrchní nátěry oplocení a laviček pravidelný úklid areálu Komunitní středisko Kontakt ul. Palachova každodenní úklid kancelářských prostor, klubu, kuchyněk, tanečního sálu, zkušebny, šatny a hygienických zařízení (mytí podlah, dveří, oken, obkladů a vynášení košů) stěhování zahradního nábytku, grilů, slunečníků, atd. příprava a úklid po akci Setkání národnostních menšin generální úklid po malířských pracích předvánoční generální úklid výpomoc při organizaci akcí Cykloden a Koncert proti násilí na seniorech Zoologická zahrada Liberec, p. o. výpomoc při vyvážení odpadků a navážení krmných směsí, úklid spadaného listí a sněhu, odstraňování ledu, vynášení odpadkových košů zametání a vodní čištění pěší zóny a vnitřních komunikací mezi jednotlivými pavilony areálu Sportovní areál Svojsíkova Armáda ČR drobné opravy a natírání zábradlí, laviček, branek a bariérových sítí, odklízení sněhu, válcování atletické dráhy, pravidelný úklid jednotlivých sportovních hřišť, hrabání spadaného listí a spadaných větví Fokus Myklub Liberec, o. s. spolupráce při úklidu a správě budovy dle požadavků vedení společnosti MŠ Kamarád, p. o. údržba zahrady a oplocení objektu, úklid spadaného listí, speciální čištění sauny pomoc při stavebních úpravách celého areálu školky a následné terénní úpravy po dokončení revitalizace odstraňování namrzlého sněhu ze střech budov a nejbližšího okolí školky MŠ Beruška, p. o. hrabání spadaného listí a zametání vnitřních komunikací mezi budovami, nátěry a drobné úpravy zahradního vybavení (domečků, laviček, průlezek a plotů), sekání ledu a úklid sněhu úprava polámaných větví stromů a keřů Hlavní činnost : VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE MŠ Nad přehradou, p. o. úklidové a pomocné práce v objektu a na zahradě, výpomoc v kuchyni (mytí jídelních nádob a táců, výdej jídel a nápojů), odklízení sněhu jarní úklid a drobné opravy zahradního nábytku a sportovního náčiní 8 9

6 MŠ U Bertíka, ul. Purkyňova a Údolní, p. o. údržba zahrad a jejich vybavení, hrabání listí, odklízení sněhu, výpomoc v technicko-hospodářských budovách, praní, žehlení lůžkovin a ručníků, povlékání peřinek a polštářků natírání vnitřních dveří, skříněk, atd. generální úklid zahrady a drobné opravy před zimním obdobím MŠ Kytička, p. o. stálý úklid budov a zahradního areálu, výpomoc při mytí nádobí MŠ Čtyřlístek a Věkova, p. o. jarní úklid zahrady, mytí rámů, parapetů a skleněných výplní oken MŠ Malínek, p. o. odklízení sněhu uvnitř objektu, mezi budovami a z jejich střech MŠ Pohádka, p. o. údržba střešních krytin před sněhovou zátěží, čištění odtokových drenáží MŠ Jeřmanická, p. o. shazování sněhu ze střech, odhazování sněhu z přístupových komunikací ZŠ Lesní, p. o. výpomoc při asanaci budov, stěhování nábytku a vybavení školy pravidelné úklidové práce chodeb a šaten, úklid a údržba travnatých ploch v okolí školy, pomocné práce, drobná údržba na budovách a v tělocvičně ZŠ Dobiášova, p. o. údržba zahrady a hřišť sportovního areálu mytí chodeb a šaten, zametání, odstraňování ledu a sněhu na přístupových cestách ZŠ Broumovská, p. o. pletí v okolí budov a na hřišti, úklid sněhu, úklid chodeb, šaten, tříd, sprch a balkónů pomocné zahradní práce stěhování a demontáž lavic ZŠ Aloisina výšina, p. o. každodenní úklid šaten a kabinetů, čištění zasněžených ploch z celého areálu školy jarní úklid celé zahrady, úprava živého plotu a keřů, atd. výkopy pro zasazení okrasných stromků a keřů ZŠ Vesec, p. o. pomocné práce na zahradě, vnitřní a venkovní úklid, odklízení sněhu ZŠ Husova, p. o. mytí chodeb a šaten jednotlivých tříd, údržba a drobné opravy sportovního areálu a zahrady, úklid spadaného listí a sněhu, čištění oken Střed města zametání nedopalků, nečistot a odklízení odpadků sekání ledu a odklízení sněhu odstraňování žvýkaček a exkrementů ze zámkové dlažby V roce 2010 naši zaměstnanci na VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE odpracovali celkem hodin

7 Doplňková činnost: Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla naše společnost založena, může obecně prospěšná společnost vykonávat i jiné činnosti doplňkovou činnost za podmínky, že bude dosaženo účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Díky této činnosti mají naši zaměstnanci, kteří se osvědčili možnost získat stálé zaměstnání. Na úklidové práce zaměstnáváme mimo jiné i občany se zdravotním znevýhodněním. Dne se konalo již čtvrté kolo soutěže Stejná šance Zaměstnavatel 2010, kde byla naše společnosti nominována za umístění klienta agentury Rytmus Liberec, o. p. s. na pozici kontaktní osoby klubu Česká. Cílem soutěže je ocenit ty zaměstnavatele, kteří na pracovním trhu dávají lidem se znevýhodněním stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Za společensky odpovědné chování jsme získali již druhé ocenění, kterého si velice vážíme. Naší snahou je i nadále umožňovat začleňování občanů se zdravotním znevýhodněním do běžného prostředí, a tím přispívat k posilování pozitivních společenských hodnot. Správu a základní údržbu nemovitostí pro třetí osoby dle nařízení vlády č. 469/2000 Sb. živnost volnou provádíme: Správu, drobné opravy a údržbu budov, které jsou majetkem zřizovatele Úklid v domech s pečovatelskou službou - Borový vrch, Krejčího Úklidové práce budov: URAN Budova nového magistrátu a radnice Budova UZVSM Mariánská Klub Česká pro zdravotně znevýhodněné občany - Vesec Sociální informační centrum Liebiegova vila Meta Vesec domy pro zdravotně znevýhodněné občany V tomto roce bylo na úklidové práce zaměstnáno 8 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 8 na dohodu o pracovní činnost, z toho 2 se zdravotním znevýhodněním. Na pozici uklízečky zaměstnáváme také klientku společností Dolmen, o. p. s. - agentura pro chráněné bydlení, která realizuje projekt podporující pracovní uplatnění jejích klientů, financovaný z ESF. Doplňková činnost: SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ klientka DOLMEN, o. p. s

8 Veřejná služba (VS) Je jednou z možností zachování, rozvíjení pracovních dovedností a schopností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Veřejná služba má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje účast lidí na životu obce a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné nouzi a ostatními občany. Vyjadřuje jeden z motivačních principů pomoci v hmotné nouzi: Každý občan, který pracuje, se musí mít lépe než ten, který nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Ve spolupráci s odborem sociální péče získáváme klienty, kteří pracují hodin měsíčně. Od zřizovatele společnosti máme k dispozici harmonogram lokalit, který počítá s průběžným využíváním zhruba patnáctičlenné skupiny pracovníků týdně na různé činnosti, podle potřeby. V zimním období se jedná především o pomoc při sněhových kalamitách, pravidelné úklidy sněhu na vybraných komunikacích a prostranství a jejich běžná údržba tzn. sekání ledu, solení chodníků a zachování všeobecné čistoty. Na letní období připadá taktéž úklid a údržba parků, zeleně a drobných dřevin. Významnou část této činnosti zabere také sběr a úklid odpadků na městských sídlištích, jakož i všeobecná potřeba zachování jejich upraveného vzhledu. Nárazově je tento institut veřejné služby také přizván k likvidaci tzv. černých skládek a jiným mimořádným situacím a událostem. Obdobně jako u zaměstnanců na VPP, jsou obyčejně tito klienti bez pracovních návyků a základního vzdělání, nepřizpůsobiví, ze sociálně vyloučených lokalit, příslušníci národnostních menšin a často i občané se závislostí na návykové látky. V případě hrubého porušení pracovní kázně jsme nuceni se s těmito klienty rozloučit. Za rok 2010 se přihlásilo 129 nových klientů na VS, z toho 55 vykonává tyto práce pravidelně a 14 z nich jsme v průběhu výkonu veřejné služby zaměstnali na hlavní pracovní poměr v rámci veřejně prospěšných prací. V rámci veřejné služby bylo v roce 2010 odpracováno celkem hodin. Lokality: ul. Fügnerova ul. Lucemburská ul. Valdštejnská okolí URANU okolí Liebiegovi vily okolí nového magistrátu a radnice Skatepark sídliště Dobiášova Pod nádražím sídliště Františkov Gagarinova sídliště Doubí sídliště Vesec sídliště Broumovská sídliště Kunratická sídliště Králův háj ulice Ruprechtická a Rumjancevova Za muzeem sídliště Ruprechtice sídliště Staré Pavlovice ulice Zahradní a U Mlékárny ulice 5. května Nám. Dr. E. Beneše (kašna) U Soudu Na Perštýně Oblačná Gymnázium Jeronýmova ulice Budyšínská 14 15

9 Zdroje financování Rozvaha k Aktiva 2010 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Hlavní činnost : VEŘEJNÁ SLUŽBA Zpráva o hospodaření Účetní závěrka Komunitní práce Liberec, o. p. s. vede účetnictví v plném rozsahu ve smyslu 9, odst. 1 zákona o účetnictví. Rozsah a obsah účetní závěrky o. p. s. je určen zákonem o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Společnost je i nadále podporována Statutárním městem Liberec na základě smluv o poskytnutí neinvestiční dotace, která v roce 2010 dosáhla výše ,- Kč a byla určena na úhradu provozních nákladů spojených s činností společnosti. Společnost vykázala za účetní rok 2010 hospodářský výsledek ve výši Kč. Jedná se o zisk z doplňkové činnosti, který bude převeden do rezervního fondu. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Materiál na skladě (112) Odběratelé (311) Ostatní pohledávky (315) 342 Pohledávky za zaměstnanci (335) Ostatní přímé daně (342) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Pokladna (211) 931 Ceniny (213) Účty v bankách (221) Náklady příštích období (381) Aktiva celkem (k )

10 Rozvaha k Pasiva 2010 Vlastní jmění (901) Fondy (911) Účet výsledku hospodaření (+/-963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) Dodavatelé (321) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Jiné závazky (379) Dohadné účty pasívní (389A) Výdaje příštích období (383) Pasiva celkem (k ) Náklady 2010 Výkaz nákladů a výnosů za rok 2010 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Spotřeba materiálu (501) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní daně a poplatky (538) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Náklady celkem

11 Výnosy 2010 Tržby za vlastní výrobky (601) Výkaz nákladů a výnosů za rok 2010 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Tržby z prodeje služeb (602) Úroky (644) Plány společnosti v roce 2011 Protože si velmi vážíme dalších neziskových organizací, které s námi spolupracují na zabezpečení pracovních náplní našich zaměstnanců, rádi bychom uspořádali další přátelské setkání, kde bychom diskutovali na téma: přínos veřejně prospěšných prací a veřejné služby neziskovým organizacím. Z důvodu velkého zájmu uchazečů o zaměstnání bude společnost v příštím roce usilovat o vytvoření dalších míst na veřejně prospěšné práce, navýšení počtu klientů v rámci veřejné služby a také rozšíření počtu objektů pro úklid a správu budov. Provozní dotace (691) Výnosy celkem Hospodářský výsledek za rok Zpráva auditora Závěr Veškeré změny za rok 2010 byly řádně zapsány u příslušného rejstříkového soudu v Liberci. Na závěr dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožňují plnit naše poslání. Významné dík patří Statutárnímu městu Liberec, Úřadu práce v Liberci, spolupracujícím organizacím a našim zaměstnancům, kteří zabezpečují provoz společnosti. Dále děkujeme členům správní a dozorčí rady, kteří přinášejí odborné podněty pro rozvoj činnosti naší společnosti. Děkujeme i zaměstnancům společnosti, kteří se vlastním přispěním rozhodli řešit svou nezaměstnanost, za jejich dobré pracovní výkony a silnou vůli získat zpět možnost uspět ve společnosti na trhu práce. V Liberci dne 10. května 2011 Klára Tekelyová, v. r. ředitelka Šárka Šelongová, v. r. předsedkyně správní rady 20 21

12 Kontaktní informace: ředitelka: Klára Tekelyová telefon : , mobil: administrativní pracovnice: Ilona Piková do Iveta Košková telefon: , mobil : terénní koordinátor pro VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE: Zdeněk Petřvalský mobil: Doplňková činnost: SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ terénní koordinátor pro DOPLŇKOVOU ČINNOST: Jana Vaňková mobil : terénní koordinátoři pro VEŘEJNOU SLUŽBU: Dana Teischelová do Buchar Martin telefon: , mobil: Pavel Vacek telefon : , mobil : Petr Šimko telefon : , mobil : Hlavní činnost : VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE správa a údržba nemovitostí: Bohumil Kašpar mobil :

13 Komunitní práce Liberec, o. p. s. Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s. Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2011 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Plány společnosti v roce 2012 Závěr Slovo úvodem: Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme vám výroční

Více

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s.

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o. p. s. Obsah: Slovo úvodem Základní údaje o společnosti Jaký byl rok 2012 Zpráva o hospodaření Zpráva auditora Závěr Slovo úvodem: Vážení, právě jste otevřeli výroční zprávu společnosti Komunitní práce Liberec,

Více

Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. Výroční zpráva 2006

Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. Výroční zpráva 2006 Vážené dámy, vážení pánové, předkládám Vám výroční zprávu společnosti Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s., která Vám přináší přehled činnosti za druhý rok existence společnosti. Někteří z Vás již

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci. Veřejná služba & dobrovolnictví v obci 16. května 2013, Praha

Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci. Veřejná služba & dobrovolnictví v obci 16. května 2013, Praha Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci Veřejná služba ve Vsetíně - počátky Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zahájení výkonu veřejné služby ve Vsetíně k 15. 6. 2009 Vytvořena

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více