Základní škola a Mateřská škola Nymburk. Letců R. A. F. 1989, PSČ Telefon: Internet:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nymburk. Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R. A. F. 1989, PSČ Telefon: Internet: Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Září 2010 Zpracoval: Mgr. Jiří Cabrnoch

2 O B SAH 1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST ŠKOLNÍ DRUŽINA ČINNOST ŠKOLNÍHO KLUBU VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PŘEHLED KLASIFIKACE VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ÚČAST A VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH DALŠÍ AKTIVITY DVPP ČINNOST PORADENSKÝCH STŘEDISEK SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODIČŮ HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŠ NYMBURK, LETCŮ R. A. F MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁVĚR PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY MATEŘSKÝCH ŠKOL Mateřská škola U pejska a kočičky Mateřská škola Větrník Mateřská škola Adélka PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY

3 1 Základní data o škole Základní škola a Mateřská škola Letců R. A. F. 1989, Nymburk Telefon: , internet: Vedení školy Ředitel Zástupce ředitele Vedoucí učitelka 1. stupně Mgr. Jiří Cabrnoch Mgr. Radek Procházka Mgr. Věra Havelková Počet tříd 1. stupně 10 Počet žáků 1. stupně 214 Počet tříd 2. stupně 8 Počet žáků 2. stupně 194 Oddělení MŠ 12 Počet dětí v MŠ 257 V únoru 2010 proběhl zápis do 1.tříd. Zapsáno bylo 56 dětí, 12 má odklad školní docházky. Od září 2010 do 1.třídy nastoupí 44 dětí. Provoz subjektu zajišťovalo 54 pedagogických zaměstnanců 23 provozních zaměstnanců 3

4 4 1.1 Seznam zaměstnanců ve školním roce 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci ZŠ Altmanová Eva Bárta Lukáš Bartošová Ludmila Batalová Branislava Bernardová Mirka Blechová Romana Buldrová Eva Buriánová Bianka Cabrnoch Jiří Červová Zdena Havelková Věra Hroudová Iveta Janková Danica Karbanová Martina Kinská Marcela Kovář Milan Tomešová Zdena Martincová Jitka Mazurová Jitka Moravcová Hana Nováková Jaroslava Procházka Radek Říhová Eva Squerziová Jitka Šiftová Dana Šemlejová Lenka Štěpánková Radana Vejvodová Gabriela Zahrádková Milena Zichová Jana Zubíková Hana Vejvodová Zdena Žižková Monika Pedagogičtí pracovníci MŠ Adamcová Hana Aubrechtová Simona Baytalonová Blanka Bidziliová Eva Brožová Jaroslava Dlouhá Jana Doubková Dagmar Hanzlíková Jitka Hrbáčková Kateřina Krausová Jiřina Labutová Petra Liptáková Eva Lišková Leona Procházková Helena Schwarzová Jiřina Rýdlová Jana Říhová Ivana Svobodová Hana Šimečková Jitka Šindlerová Miluše

5 Provozní zaměstnanci MŠ Antošová Cykánková Havlasová Hlavičková Hofmanová Hyhlíková Kovaczová Lukáčová Němcová Pelcová Semorádová Stehlíková Svobodová Tatarová Volfová Libuše Monika Kateřina Miloslava Radka Jana Eva Ivona Ludmila Lenka Jaroslava Grazyna Danuše Olga Daniela Provozní pracovníci ZŠ Brzobohatá Eva Danielová Jitka Holánková Ilona Marysková Jana Kubín Jaroslav Krejčíková Helena Pabyšková Jitka Zápotocký Petr 2 Výchovně vzdělávací oblast Vyučování probíhalo podle vzdělávacího programu Základní škola č. j / Třídy prvního, druhého, třetího, čtvrtého, šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku se učily podle školního vzdělávacího programu Škola vzájemné úcty a veselých barev. Cílem byla výchova k samostatnosti, schopnosti aplikovat získané znalosti v praxi, vnímat žáka jako partnera v procesu vzdělávání a přihlédnout k osobnostním zvláštnostem každého žáka. Žáci se SPU se vzdělávali s přihlédnutím k vlastnímu IVP. 5

6 Výuka cizích jazyků: Na naší škole se cizí jazyk vyučoval od 1. ročníku. Jako povinný cizí jazyk se vyučovala angličtina, o ostatní cizí jazyky nebyl dostatečný zájem. Němčina se vyučovala jako druhý cizí jazyk v 8. ročníku. Od 7. ročníku si žáci mohli vybrat volitelné předměty. V případě volby těchto předmětů hrála určitou roli i budoucí orientace v oblasti volby povolání. Škola musela v několika případech přihlédnout i k provozním možnostem školy. I v tomto případě si žáci mohli vybrat z nabídky zájmových útvarů. Největší zájem žáků byl směřován do oblasti práce s výpočetní technikou. Volitelné předměty ve školním roce 2009/ ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní výchova Společenskovědní seminář Sportovní výchova Praktická informatika Německý jazyk Německý jazyk Společenskovědní seminář Sportovní výchova Konverzace Aj Praktická informatika Praktická matematika Konverzace Aj Společenskovědní seminář I ve školním roce 2009/2010 pokračovala spolupráce s oddílem ledního hokeje HC Stadion Nymburk. Vzhledem k malému počtu dětí z Nymburka o tento sport byli hokejisté soustředěni jen v 9. B. Mladší ročníky mají přizpůsobený rozvrh tréninkovým potřebám, ale nejedná se o klasické sportovní třídy, jak je známe z minula. Stejně tak probíhá i spolupráce s fotbalisty Polabanu Nymburk, kteří mají některé tréninkové jednotky přímo u školy na hřišti s umělým povrchem. 2.1 Školní družina Vedoucí vychovatelka: Ludmila Bartošová Pět oddělení školní družiny navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 120 dětí. Školní družina pracuje s dětmi podle vzdělávacího programu Barevný svět dětí. Provoz ŠD je od 6 do 17 hodin. ŠD nabízí dětem kromě pestrého programu i činnost v celé řadě zájmových kroužků (taneční, výtvarný, keramický). Pro svoji činnost ŠD využívá i venkovní hřiště. Velmi 6

7 úspěšné byli společné akce ŠD pro děti a jejich rodiče. Hřiště ŠD prochází postupnou obnovou vybavení a odpovídá bezpečnostním normám. Přehled akcí ŠD: Den s policií, Keramická dílna pro rodiče, Čertí hrátky, Pravidelné tematické vycházky, Karneval-masopust, Šipkovaná, Drakiáda, Čarodějnice, Pexesiáda, Človíčkiáda, Den dětí, Výtvarné soutěže Vychovatelky ŠD se také účastnily řady akcí v rámci DVPP a podílely se na přípravě školní akademie. Školní družina spolupracovala s rodiči prostřednictvím třídních schůzek a při každodenním předávání dětí. 2.2 Činnost školního klubu Škola se snažila maximálně věnovat i volnočasovým aktivitám dětí prostřednictvím zájmových kroužků. Školní klub navštěvovalo 132 žáků. Ve školním roce 2009/2010 mohli žáci navštěvovat tyto kroužky: angličtina výtvarný environmentální plavání taneční zobcová flétna sportovní hry keramika žurnalistiky 7

8 Žáci, kteří byli přihlášeni do zájmových kroužků školního klubu mohli navštěvovat školní klub v objektu ŠD, kde mohli trávit přestávku před odpolední výukou nebo připravovat samostatné práce na další výuku díky využití PC. Od letošního školního roku bychom chtěli aktivity zájmových kroužků zaměřit více na sportovní činnosti. Nejsme spokojeni se stále více pasivním zaměřením trávení volného času dětí a chtěli bychom jim nabídnout větší možnosti sportovního vyžití. 3 Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 3.1 Přehled klasifikace viz. Příloha 3.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo deváté ročníky celkem 56 žáků. Pro první kolo výběrového řízení mohl podat každý žák až tři přihlášky. Tuto možnost nevyužilo pouze 6 žáků. Došlo k poklesu zájmu o studium na gymnáziích. Při podávání přihlášek byl největší zájem o SOŠ A SOU Nymburk, SOŠ informatiky a spojů v Kolíně, OA v Lysé nad Labem a SZdŠ v Nymburce. V prvním kole bylo přijato všech 56 žáků (úspěšnost 100 %). V příštím roce bude studovat 40 žáků maturitní obory (z toho 2 gymnázium) a zbylých 16 žáků obory zakončené výučním listem. Z osmého ročníku letos vyšel 1 žák. Také on byl přijat ke studiu hned v prvním kole přijímacího řízení. Na osmileté gymnázium (Gymnázium Nymburk) se hlásilo 10 žáků z pátých tříd. Přijato jich bylo 9 (90% úspěšnost). Na škole pracoval výchovný poradce se zaměřením na volbu povolání. V určených konzultačních hodinách pomáhal žákům s výběrem střední školy a poskytoval další informace o studiu na těchto školách.všem žákům byly vyplněny a vytisknuty přihlášky ke studiu. Při profesní orientaci bylo spolupracováno s Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Nymburce a s PPP Nymburk. 8

9 3.3 Účast a výsledky v soutěžích Žáci naší školy se pravidelně zúčastňovali většiny soutěží, které nabízel kalendář okresních soutěží. Přípravě bylo věnováno velké množství hodin z volného času žáků i pedagogů. Uvádím zde pouze umístění mezi nejlepšími v okresních kolech: Mc Donald s cup - 2. místo na okrese, Plavecké závody 1.místo jednotlivci - 1.stupeň. Přebor v šachu: 1. místo na okrese, postup do krajského finále Recitační soutěž postup do krajského kola Taneční soutěž 1. místo v obou kategoriích Výtvarná soutěž Záchranáři, 3 žáci mezi nejlépe vyhodnocenými v rámci okresu Florbal starší kategorie - 1.místo na okrese, 2.místo v kraji, 6.místo v republikové kvalifikaci Aerobic 1.a 3. místo v jednotlivcích 9

10 3.4 Další aktivity Školy v přírodě: Škol v přírodě se v loňském roce zúčastnilo 186 žáků. 1. A Dolní Dvůr 1. B Vítkovice 1. C Svor 2. A Bedřichov 2. B Svor 3. A Bedřichov 4. A Dolní Dvůr 4. B Vítkovice 5. A Bedřichov 5. B Bedřichov 6. A Horní Podluží environmentální kurz 6. B Horní Podluží environmentální kurz 8. A Horní Podluží mediální kurz 7., 8., 9. r. Paseky nad Jizerou lyžařský kurz Jednodenní výlety a exkurze 1. A Kouřim, Mladá Boleslav 1. C Staré Hrady, ZOO Chleby 2. A Kouřim, Poděbrady, Mělník 2. B Staré Hrady, Poděbrady 3. Kouřim, Poděbrady, Mělník 3. B Bezděz, Kersko, Ráby u Pardubic, Kost 4. A Kouřim, Mladá Boleslav, Libice nad Cidlinou 4. B Hradec Králové 5. A Libice nad Cidlinou 5. B Libice nad Cidlinou 6. A Praha - Staré město, Libice nad Cidlinou 10

11 6. Libice nad Cidlinou 8. A Praha, Loučeň 8. B Loučeň, Chleby + Labská naučná stezka 9. A Praha Židovské město, Loučeň 9. B Praha Židovské město Všechny třídy 1. stupně navštívily knihovnu v Nymburce, třídy 8. a 9.ročníku navštívily nymburský Úřad práce. kulturní programy 1. stupeň Polabská vonička 2. stupeň projekt Saga Afrika 1. stupeň divadelní představení ve škole (2x) 2. stupeň projektové odpoledně na zámku Loučeň 2. stupeň kino Nymburk,projekt Indie 2. stupeň projekt Vikingové 1. stupeň kino Nymburk adventní představení 2. stupeň Hálkovo divadlo Nymburk, Romeo a Julie 1. stupeň Městská knihovna Nymburk, pasování prvňáčků stupeň Draví ptáci- hřiště u školy 2. stupeň Židovské muzeum Praha Projekt Hanin kufřík akce připravené pedagogy naší školy-projektové dny Evropský den jazyků Projekt Podzimní den Projekt Já,občan regionální a celorepublikové finále Jarní den Školní akademie Projekt Botanicus Za tajemstvím dávných řemesel Den Země Adventní výstava, Vánoční zpívání 11

12 Projekt Ajax 2.tř. Projekt Malé obhajoby Návštěva školy z Běloruska Předškolák Projekt Krizový den 3.5 DVPP Vzdělávacích akcí se účastnila většina učitelů. V průběhu školního roku se někteří další sebevzdělávají individuálně (cizí jazyky). Přehled akcí DVPP Management školy,funkční studium Cabrnoch Legislativa Český jazyk Anglický jazyk Občanská výchova TOŠ Environmentální kurs Práce s interakt. tabulí EU školám Semináře pro vých. poradce Práce s dětmi se SPU Martincová Zahrádková Karbanová Procházka, Vejvodová Havelková Janková Karbanová, Zubíková, Hroudová Procházka, Vejvodová Blechová Kinská 12

13 3.6 Činnost poradenských středisek Volba povolání I v tomto roce naše škola pokračovala v činnosti Poradenství pro volbu povolání. Pro rodiče, děti jsou v odpoledních hodinách určeny úřední hodiny výchovného poradce. Tato poradenská činnost byla využita 69 evidovanými návštěvami z řad rodičů a žáků. Opětovně v kladném slova smyslu bych chtěl zhodnotit velmi dobrou byla spolupráci s Informačním a poradenským centrem při úřadu práce v Nymburce. Centrum kromě jiných aktivit nabízí našim žákům různé besedy v 8. a 9. ročníku. Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení V roce 2009/2010 bylo diagnostikováno 36 žáků. Žáci pracovali v dys-blocích (1.st.)nebo formou ambulantních nácviků (2.st.). První stupeň má časovou dotaci 10 hodin týdně, 2. stupeň 8 hodin. Cílem bylo odstranit nebo zmírnit příznaky SVPU a postupovat podle individuálních plánů, které jsou vypracovány učiteli na základě zprávy z PPP a diagnózy každého žáka. Pro děti se SVPU jsou vhodné speciální dyslektické čítanky, pracovní sešity grafomotoriky a další pomůcky V blocích pracovali žáci s dg. DLX, DOG, DG. Do ambulantních nácviků byli zařazeni žáci s dyskalkulií nebo žáci s takovým poškozením, kde je naprosto nezbytný individuální přístup (těžší formy dysgrafie, dyspraxie apod.). V rámci možností všichni žáci pracovali rovněž v počítačové učebně s programy, které jsou pro ně určeny. Do výuky byly zařazeny v menší míře také alternativní postupy. Oblast prevence sociálně patologických jevů a šikanování Práce v této oblasti byla založena zejména na minimálním preventivním programu. To znamená zařazování výchovy ke zdravému životnímu stylu do výuky v hodinách přírodopisu, občanské a rodinné výchovy. Dále škola vytvářela podmínky pro využití volného času dětí. Nabízela jim zapojení do řady zájmových kroužků. Součástí prevence byl i důslednější dozor o přestávkách. Žáci 2.stupně absolvovali besedu s městskou policií. Všichni žáci tříd se účastnili projektu prevence nežádoucích sociálně-patologických jevů, který uskutečňuje centrum Semiramis, každé úterý byl ve škole přítomen speciální pedagog se zaměřením na vztahy mezi žáky. 13

14 4 Spolupráce školy a rodičů Informace o prospěchu a chování svých dětí mohli rodiče získávat ze žákovských knížek a také na třídních schůzkách. Každé pondělí odpoledne je tzv. konzultační odpoledne, kdy mohou rodiče, kterým nevyhovují termíny rodičovských schůzek se přijít informovat na prospěch a chování svého dítěte. Stejně tak mohou tento čas využít i žáci školy v případě, že nerozumí učivu a potřebují individuální konzultaci. Rodiče se mohou kdykoliv přijít podívat na své dítě do výuky, bohužel tuto příležitost využívali minimálně. Když ono kritizovat je tak snadné, ale přesvědčit se na vlastní oči už chce trochu času. V souladu s platnou legislativou existuje Rada školy, která se vyjadřuje k základním otázkám chodu školy, skládá se ze šesti členů. V letošním školním roce proběhly volby členů Školské rady. Předsedkyní Školské rady je Judr.Darja Heřmánková. V letošním roce se mohli opět předškoláci a jejich rodiče od října seznamovat se svou budoucí paní učitelkou, s vybavením své třídy, družiny. Kde? V Klubu - v klubu předškoláčků, který na naší škole působil. Jedenkrát za měsíc se děti setkávaly, hrály hry spojené s učením, zacvičily si, zazpívaly, vyzkoušely také programy v počítačové pracovně. Informace pro rodiče o vzdělávání, vysvětlení problémů, spolupráce, to vše přispívá k vzájemnému pochopení, které vede k vytvoření příznivé atmosféry pro žáka. Od září 2010 se chystáme zprovoznit elektronickou žákovskou knížku, která umožní rodičům zjistit známky dítěte i v případě preventivního zapomenutí žákovské knížky doma. Při škole pracovalo Sdružení rodičů. Vedení školy pravidelně informovalo výbor rodičů o činnosti školy a o plánovaných akcích. Z účtu Sdružení (členský příspěvek činí na žáka 100 Kč) byly propláceny např. doprava na soutěže, ceny soutěže, příspěvek na LVZ a školy v přírodě, odměny nejlepším žákům a další akce. Nejen rodiče žáků školy, ale i další veřejnost připravuje škola tradiční vánoční a velikonoční výstavy ve vstupním prostoru školy. 14

15 5 Hospodaření školy 5.1 Rozbor hospodaření ZŠ Nymburk, Letců R. A. F Výnosy (v tis.kč) úroky z účtu 1,8 dotace MěÚ provoz ,0 státní dotace ,2 vlastní příjmy 1 829,8 převody z vlastních fondů 12,8 granty 52,8 celkem ,4 Náklady Mzdové a ostatní osobní náklady ,7 Odvody z mezd 6 425,9 Spotřeba materiálu 3 961,8 Spotřeba energií 5 081,1 Výkony spojů 187,3 Odpisy 85,4 Pojistné 13,8 Vzdělávání, školení 54,5 Ostatní služby 935,6 Bankovní poplatky 74,1 Opravy a údržba 1 459,2 Nájemné 138,5 Ostatní finanční výdaje 48,0 Celkem ,9 Celkový hospodářský výsledek + 296,5 15

16 Zůstatky fondů k Rezervní fond 115,0 Fond odměn 408,8 FKSP 431,9 FRIM 386,9 Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2010 Příjmy příspěvek od zřizovatele na provoz 5 287,0 dotace na mzdy a učebnice ,2 přijaté úroky 0,5 příjmy z vlastní činnosti + převod fondů 1 328,4 Příjmy celkem 19625,1 *částky uvedeny v tis. Kč výdaje neinvestiční výdaje celkem ,8 z toho: mzdové a ostatní osobní náklady 8 589,5 odvody z mezd (soc., zdrav. a úrazové pojištění) 3 085,0 spotřeba materiálu 1 076,9 spotřeba energií 1 751,6 výkony spojů 76,1 odpisy 32,4 vzdělávání, školení 31,0 nájemné ostatní služby 399,4 platby za bankovní služby 34,8 ostatní finanční výdaje 5,0 opravy a udržování 288,2 výdaje celkem ,8 *částky uvedeny v tis. Kč 16

17 ukazatel průměrný přepočtený počet pracovníků osob 72 zůstatek fondu rezervního tis. Kč 130,0 odměn tis. Kč 409,0 sociálního (FKSP) tis. Kč 422,0 reprodukce inv. majetku tis. Kč 419,0 stav závazků celkem tis. Kč ,0 stav pohledávek celkem tis. Kč 13583,0 5.2 Materiálně technické podmínky Ve školním roce 2009/2010 bylo pro výuku k dispozici: 27 kmenových učeben 8 odborných učeben: pro fyziku, chemii, přírodopis, výtvarnou a hudební výchovu, 2x počítačová pracovna, jazyková pracovna Během školního roku 2009/10 došlo k investicím vedoucím k zefektivnění provozu školy. Provoz školy byl v lednu výrazně ovlivněn havárií topného systému, který nás donutil přesídlit žáky 2.stupně do náhradních prostor. Celý problém trval zhruba deset dnů.opět se tak objevil stálý neduh školy, rychlé stárnutí technického zázemí školy. Podobné havárie zcela zbytečně odčerpávají finanční prostředky školy, které dostává od zřizovatele na provoz. I přesto se od roku 2001 v podstatě nemusí výrazně zvedat příspěvek obce na provoz.školy. Stále více nás trápí stav spojovací chodby, která vzhledem k nulové izolaci a zoufalému stavu oken působí v zimě spíše jako netěsnící skleník.rovněž v pavilonu 1.stupně je stav oken stále více tristní. Pavilon U2 je postupně rekonstruován v souvislosti s připravovaným umístěním mateřské školky. Komplexní informaci o technickém stavu objektu má zřizovatel k dispozici. Nutné investice Stav podlah na chodbách je zdraví ohrožující Dokončení výměny oken pavilonu ŠD. 17

18 Výměna oken v pavilonu U1 Komplexní rekonstrukce hlavní spojovací chodby včetně izolace stěn. 18

19 6 Závěr V minulém školním roce se rozšířila výuka podle vlastního ŠVP na 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.třídu. Vycházeli jsme ze závěrů vlastního hodnocení školy v roce 2007 a zaměřili se na zlepšení kvality ve výuce cizích jazyků. I nadále ve výuce angličtiny trvá rozdělení žáků do skupin podle studijních předpokladů. Došlo ke změně systému rozdělení tříd na výuku angličtiny. Uskutečnil se také environmentální kurz, mediální kurz, lyžařský kurz. Chtěli bychom rozšířit možnost využití vnitřního atria školy a v rámci zájmových útvarů nabídnout větší prostor pro sportovní aktivity dětí. Je prohlubována spolupráce mezi školou a mateřskými školami v rámci subjektu. I nadále spolupracujeme s Mateřským centrem Svítání. 19

20 7 Přílohy 7.1 Výroční zprávy mateřských škol Mateřská škola U pejska a kočičky Mateřská škola U pejska a kočičky byla v loňském školním roce pětitřídní, navštěvovalo jí 115 dětí. Je pavilónová s vlastní vývařovnou a prádelnou. Kolektiv MŠ se poněkud obměnil. Sedm kvalifikovaných učitelek na plný úvazek a dvě provozní pracovnice také na celý pracovní úvazek. Ve školní jídelně pracují čtyři zaměstnankyně, žádná z nich nemá plný úvazek. Chod prádelny zajišťuje jedna pracovnice, která pere i pro další školky v rámci subjektu, popř. pro základní školu. Výchovně vzdělávací činnost V MŠ pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového programu předškolního vzdělávání. Děti se učí poznávat svět kolem nich a probouzí se v nich touha po poznání,chápání odlišností druhých a respekt a úcta k člověku jako takovému. V MŠ vychází z týdenních témat, která jsou přizpůsobována potřebám a zájmům dětí. Všechny činnosti ve školce probíhají hravou formou. Rodičům dětí s vadou výslovnosti byla nabídnuta individuální logopedická péče, která probíhala 1 x za 14 dní. Nedokončená náprava výslovnosti bude probíhat v příštím roce. Ve všech třídách se učitelky snažily o dobrou propagaci pedagogické práce. Výtvarné i pracovní činnosti tvořily výzdoby šaten a nástěnky lékaře. Vystavení tabla odcházejících dětí z MŠ. Děti se účastnily výtvarných soutěží s různou tématikou. Vzájemná důvěra mezi zaměstnanci MŠ, dětmi a jejich rodiči je posilována na společných akcích (zahajovací táborák, soutěže, výlety, MDD). Zájem o umístění dětí ve školce převyšuje kapacitní možnosti školky. 20

21 V souvislosti s nedostatkem míst v nymburských školkách došlo od září 2008 k rozšíření kapacity MŠ. Předcházela jí komplexní rekonstrukce pavilonu pro nejmenší děti. Přineslo to řadu organizačních komplikací, hektické prázdniny, ale v tuto chvíli je oddělení zprovozněno. Podobná rekonstrukce se stane nutností i v ostatních odděleních. Přehled nejdůležitějších akcí: Logopedie Návštěva divadla Kulturní vystoupení ve školce Plavání Bruslení Zahajovací táborák Den dětí zahradní slavnost Vánoční besídky Pálení čarodějnic Jarní škola v přírodě Výlety Liberec, Praha- planetárium Mateřská škola Větrník MŠ Větrník je čtyřtřídní účelová budova s celodenním provozem, který zajišťuje 7 učitelek a 2 provozní pracovnice. Patřila sem i asistentka pedagoga, která pomáhala dětem s výchovným handicapem.všechny učitelky jsou plně kvalifikované. Součástí MŠ je školní jídelna s 2,62 pracovníků. Provoz MŠ je od 6,15 do 16,30 hod. Do MŠ bylo zapsáno100 dětí, kapacita je plně 21

22 naplněna. Budova prošla nedávno komplexní rekonstrukcí, dochází k postupnému vybavování školky hračkami, novým nábytkem. Došlo i ke změnám v okolí školky, bylo vybudováno nové pískoviště, podařilo se nově zatravnit hřiště školky. Výchovně vzdělávací práce je na dobré úrovni. MŠ pracuje dle vlastního vzdělávacího programu Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je mi prima.všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou kvalifikováni. Činnosti nabízené dětem jsou pestré, bohaté a respektují potřeby dětí. MŠ spolupracuje se ZŠ, DDM, ZUŠ. Dobrá je i spolupráce s rodiči při zajišťování výchovné práce. Stěžejní činností zůstává hra respektování individuality dítěte. Děti z této MŠ se účastnily nesoutěžní přehlídky dětských kolektivů Poděbradská Mateřinka. Kromě tradičních kroužků v MŠ působil kroužek dramatický, který výrazně přispěl ke zlepšení řečových dovedností zúčastněných dětí. Přehled nejdůležitějších akcí: Vánoční a velikonoční besídka Festival Mateřinka Plavání Výlety Písty, Jabkenice, Praha- Planetárium, Podmořský svět, ZOO Chleby Účast ve výtvarných soutěžích Návštěva Hasičů Divadelní představení Karneval Ukázky výcviku policejních psů Dopravní hřiště Společné akce se skauty Mateřská škola Adélka Vzdělávací a výchovná činnost je provázána do logických celků, při respektování základních okruhů daných Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Znalosti dětí zůstávají trvalejší a prožitky 22

23 jsou hlubší. Většina projektů vrcholí společnou akcí. Sportovní úroveň dětí je i nadále vysoká a většina dětí sportuje i mimo MŠ. Plní se tak záměr MŠ-motivovat děti k pohybové aktivitě. 2/3 dětí uměly na konci školního roku plavat, všechny, které byly na zimní škole v přírodě umí lyžovat. Děti zvládly výborně i základy gymnastiky, atletiky a míčových her. Estetická výchova je další prioritou MŠ. Výtvarně se děti projevují k tématům takřka každý den. Děti reprezentovaly MŠ na festivalu Mateřinka, na dnech Evropské hudby a na několika dalších společenských akcích. Pro rodiče a širokou veřejnost je pořádána Vánoční akademie v Hálkově divadle. Zájem o MŠ vysoce překračuje její kapacitní možnosti. Rodiče se aktivně zapojují do práce MŠ a často při akcích také pomáhají sponzorsky. Přehled nejdůležitějších akcí: Plavání Zahradní slavnost Výlety ZOO Dvůr Králové, pramen Labe, Bruslení Výlet do Perníkové chaloupky Vánoční besídka Oslava sv.valentýna, Tří králů, Velikonoc, Svátek matek Festival Mateřinka Zimní a letní Školka v přírodě Sportovní olympiáda Tajný výlet 23

24 7.2 Přehled klasifikace školy 24

Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Cabrnoch OBSAH 1 ZÁKLADNÍ DATA O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více