Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Základní škola Nymburk Letců R. A. F. 1989, PSČ Telefon: Internet: Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Září 2005 Zpracoval: Mgr. Jíří Cabrnoch ředitel školy

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST ŠKOLNÍ DRUŽINA ČINNOST ŠKOLNÍHO KLUBU VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PŘEHLED KLASIFIKACE VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ÚČAST A VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH DALŠÍ AKTIVITY DVPP ČINNOST PORADENSKÝCH STŘEDISEK SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODIČŮ HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŠ NYMBURK, LETCŮ R. A. F MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁVĚR PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY MATEŘSKÝCH ŠKOL Mateřská škola U pejska a kočičky Mateřská škola Větrník Mateřská škola Adélka PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY

3 1 Základní data o škole Základní škola Letců R. A. F. 1989, Nymburk Telefon: , internet: Vedení školy Ředitel Mgr. Jiří Cabrnoch Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Mgr. Věra Havelková Zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Radek Procházka Počet tříd 1. stupně 12 Počet žáků 1. stupně 250 Počet tříd 2. stupně 12 Počet žáků 2. stupně 290 Provoz školy zajišťovalo 39 pedagogických zaměstnanců 10 provozních zaměstnanců 3

4 4 1.1 Seznam zaměstnanců ve školním roce 2004/2005 Pedagogičtí pracovníci Bartošová Ludmila Batalová Branislava Bernardová Mirka Blechová Romana Březinová Renata Buldrová Eva Burešová Zdena Buriánová Bianka Cabrnoch Jiří Černá Zdena Červová Zdena Doležalová Blanka Havelková Věra Horáčková Radka Hrbáčková Kateřina Jakl Jan Jakoubková Jarmila Kinská Marcela Kopečný Odon Machotková Ilona Martincová Jitka Mazurová Jitka Moravcová Hana Nováková Jaroslava Procházka Radek Říhová Eva Serbusová Hana Squerziová Jitka Šiftová Dana Svobodová Miroslava Šantrůčková Martina Špicarová Vanda Vejvodová Gabriela Vejvodová Zdena Vojtěchová Lenka Velechovská Zdislava Zalabáková Lenka Zichová Jana Zubíková Hana Provozní pracovníci Douděrová Marie Dvořáková Věra Gančíková Jana Holánková Ilona Janoušová Jana Kubín Jaroslav Krejčíková Helena Nováková Libuše Zápotocký Petr Zdobinská Alena

5 2 Výchovně vzdělávací oblast Vyučování probíhalo podle vzdělávacího programu Základní škola č. j / Cílem byla výchova k samostatnosti, schopnosti aplikovat získané znalosti v praxi, vnímat žáka jako partnera v procesu vzdělávání a přihlédnout k osobnostním zvláštnostem každého žáka. Ve třídách 6.C, 7.C, 8.C se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky č.j / Třídy 6.B a 7.B, 8.B se učily podle programu ZŠ s rozšířenou výukou TV č.j / Výuka cizích jazyků: Na naší škole se cizí jazyk vyučoval od 4. ročníku. Jako povinný cizí jazyk se vyučovala angličtina, o ostatní cizí jazyky nebyl dostatečný zájem. Němčina se vyučovala jako zájmový útvar. Od 7. ročníku si žáci mohli vybrat volitelné předměty. V případě volby těchto předmětů hrála určitou roli i budoucí orientace v oblasti volby povolání. Škola musela v několika případech přihlédnout i k provozním možnostem školy. I v tomto případě si žáci mohli vybrat z nabídky zájmových útvarů. Největší zájem žáků byl směřován do oblasti práce s výpočetní technikou. 5

6 Volitelné předměty ve školním roce 2004/ ročník 8. ročník 9. ročník informatika informatika společensko vědní seminář domácnost biologický seminář informatika domácnost německý jazyk Nepovinné předměty cvičení z matematiky 9. ročník cvičení z českého jazyka 9. ročník sborový zpěv ročník I ve školním roce 2004/2005 pokračovala spolupráce s oddílem ledního hokeje HC Stadion Nymburk. Chlapci od ročníku jsou soustředěni v jedné třídě, a je jim tam umožněno skloubit optimálně školu a jejich sportovní aktivity. V některých třídách jsou k chlapcům přidána děvčata, která se orientují na míčové hry. Od loňského školního roku navštěvují sportovní třídy i chlapci hrající kopanou. Tréninkové jednotky jsou zajištěny kvalifikovaným trenérem Polabanu Nymburk. 6

7 2.1 Školní družina Vedoucí vychovatelka : Ludmila Bartošová Pět oddělení školní družiny navštěvovalo ve školním roce 2004/2005 celkem 118 dětí. Provoz ŠD je od 6 do 17 hodin. ŠD nabízí dětem kromě pestrého programu i činnost v celé řadě zájmových kroužků (taneční, výtvarný, keramický). Pro svoji činnost ŠD využívá i venkovní hřiště. Přehled akcí ŠD: Mikulášský den, Rej čarodějnic, opékání buřtů na začátek školního roku, výstavy výtvarných prací, účast ve výtvarných soutěžích, Den s policií, Den Země, Exkurze na statku, Den s hasiči. Vychovatelky ŠD se také účastnily řady akcí v rámci DVPP a podílí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. Školní družina spolupracovala s rodiči prostřednictvím třídních schůzek a při každodenním předávání dětí. 2.2 Činnost školního klubu Škola se snažila maximálně věnovat i volnočasovým aktivitám dětí prostřednictvím zájmových kroužků. Školní klub navštěvovalo 185 žáků. Ve školním roce 2004/2005 mohli žáci navštěvovat tyto kroužky: výtvarný - 1. stupeň výtvarný - 2. stupeň informatika - 1. stupeň informatika - 2. stupeň klub mladého diváka taneční - 1.stupeň matematický - 2.stupeň sportovní hry - 1.stupeň sportovní hry - 2.stupeň florbal německý jazyk anglický jazyk - 1.stupeň anglický jazyk - 2.stupeň volejbal 7

8 3 Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 3.1 Přehled klasifikace viz. Příloha 3.2 Výsledky přijímacího řízení Při přijímacím řízení bylo poprvé postupováno podle nového Školského zákona č.561/2004 Sb. Deváté ročníky navštěvovalo celkem 77 žáků. Pro první kolo výběrového řízení podalo 11 žáků přihlášku na gymnázia, 43 žáků na střední odborné školy a 23 žáků na střední odborná učiliště. Bylo přijato 64 žáků (úspěšnost 83 %). Zbylých 13 žáků se podařilo umístit ve druhém kole, a to na stejný typ škol. Pouze v jednom případě se žák, který se původně hlásil na SOŠ, dostal na gymnázium. Z gymnázií byla stejným dílem preferována gymnázia v Nymburce a v Poděbradech. Ze středních odborných škol byl největší zájem o studium v COP Nymburk, na SPŠ elektrotechnické v Kutné Hoře, SHŠ v Poděbradech a na Soukromé střední podnikatelské škole v Kolíně. Ze středních odborných učilišť volili žáci nejvíce SOU Poděbrady - obor kuchař, COP Nymburk - obor automechanik a SOU Škoda Mladá Boleslav - obor autoelektrikář. Potěšující je 100% úspěšnost přijetí našich žáků na vyhledávané školy, např. SHŠ Poděbrady a Gymnázium Poděbrady. Za spolupráce s Úřadem práce v Nymburce se nám podařilo žáky směrovat tak, aby při výběru školy zvažovali i situaci na trhu práce. Na rozdíl od let minulých žáci projevili zájem i o obory jako např. zámečník, klempíř, truhlář, řezník a malíř pokojů. Do učebních oborů se podařilo umístit i oba žáky, kteří vycházeli z 8.ročníku. Na osmileté gymnázium (Gymnázium Nymburk) se hlásilo 18 žáků z pátých tříd. Přijato jich bylo 12 (67% úspěšnost). Při profesní orientaci jsme spolupracovali s PPP Nymburk a s Informačním a poradenským centrem při Úřadu práce v Nymburce. Centrum nabídlo naším žákům z 8. a 9. ročníku besedy k volbě povolání a uspořádalo burzu škol. I ve školním roce pracoval na škole výchovný poradce se zaměřením na volbu povolání. Pro žáky a rodiče měl pravidelné úřední hodiny. V jejich rámci pomáhal žákům s výběrem 8

9 školy a zprostředkovával informace o školách. Tato činnost byla využita 83 evidovanými návštěvami z řad rodičů a žáků. Všem žákům byly přihlášky ke studiu vyplněny a vytisknuty na počítači. Závěrem lze konstatovat, že přes mnohé obavy z nového systému přijímacího řízení, proběhlo na naší škole bez větších komplikací. 3.3 Účast a výsledky v soutěžích Žáci naší školy se pravidelně zúčastňovali většiny soutěží, které nabízel kalendář okresních soutěží. Přípravě bylo věnováno velké množství hodin z volného času žáků i pedagogů. Uvádím zde pouze umístění na prvních třech místech v okresních kolech: Florbal chlapci : 1. místo na okrese, kraji, regionu, 3. místo v republikovém finále v Kopřivnici 9

10 Dětská olympiáda v Brně: 2. místo žáka Miloslava Popka v soutěži v počítačové grafice, nominován na základě vítězství v krajské soutěži Grafická olympiáda Volejbal dívky: 2. místo na okrese Mc Donald s cup: 2. místo na okrese Plavecké závody Přebor v šachu: postup do krajského finále Pohár rozhlasu v lehké atletice: jednotlivci 2 x 1. místo, 2 x 2. místo Coca-Cola cup: okresní vítěz, 2. místo v kraji Zeměpisná olympiáda: P.Douděra postup do krajského kola Běžecko-plavecký pohár: 3. místo na okrese T.Hladík Účast v okresních kolech oborových olympiádách: Čj, D, Ch Lehkoatletický víceboj 1. stupně: jednotlivci 2 x 1. místo, 1 x 3. místo Zdravotnická soutěž: okresní kolo 2. místo Matematická soutěž Padák: 5. r místo O.Bašus 10

11 Matematická olympiáda: okresní kolo 2. místo J.Kubečka Matematická Pythagoriáda: 3. místo J.Kubečka Lehkoatletické závody o Pohár Lysé nad Labem: čtvrté vítězství v soutěži družstev znamenalo zisk putovního poháru do stálého držení Účast na Běhu Terryho Foxe Postup do krajského kola v recitaci 3.4 Další aktivity Školy v přírodě: Škol v přírodě se v loňském roce zúčastnilo 211 žáků. 1.A Bedřichov 2.A Špindlerův Mlýn 4.B Herlíkovice 4.C Špindlerův Mlýn 5.A Želiv 5.B Bedřichov 5.C Herlíkovice 6.A Horní Podluží 6.B Horní Podluží 8.A Horní Podluží 8.D Horní Podluží 9.C Horní Podluží LVZ Týdenní pobyt na chatě Světlá v Jizerských horách. 11

12 exkurze 1.A Praha - muzeum 1.B Paseky nad Jizerou 2.A Jabkenice, Praha - muzeum, ZOO Chleby 4.A Přerov n.l.praha - muzeum, Paseky n.jiz. 4.B Jabkenice 4.C Praha - muzeum, Přerov n.l., ZOO Chleby 5.A Praha - planetárium, ZOO, Kutná Hora 5.C Praha - planetárium 6.A Babiččino údolí, Praha - planetárium 6.B Babiččino údolí, Praha - planetárium, muzeum 7.A Český ráj 7.C Český ráj 8.A Kladruby n.l., 8.B Nymburk - úpravna vod 8.C Nymburk - úpravna vod 8.D Nymburk - úpravna vod 9.A Seč, Slatiňany 9.ABC Praha - parlament, planetárium, muzeum, Nymburk - Úřad práce, Nymburk-hydroelektrárna kulturní programy 1.stupeň - divadelní představení ve škole (3x) 2.stupeň - divadelní představení ve škole 4.A, 5.C - divadlo Poděbrady 1. a 2.stupeň - Hálkovo divadlo Nymburk 1.stupeň - Dny s Afrikou 1.stupeň - Divadlo S+H Praha Klub ml.diváka - představení v pražských divadlech (5x) 1.stupeň - vystoupení na přehlídce souborů v Poděbradech 12

13 akce připravené pedagogy naší školy - projektové dny Den evropských jazyků Podzimní den Zimní den + Den otevřených dveří Vysvědčení na ledě Po stopách řemesel - spolupráce s firmou Botanicus Jarní den Projekt partnerství se ZŠ Katusice Den dětí Olympijský den - Olympiáda v našich srdcích Projekt Občan 13

14 3.5 DVPP Vzdělávacích akcí se účastnili všichni učitelé.v průběhu školního roku se někteří další sebevzdělávají individuálně (cizí jazyky). Přehled akcí DVPP Černá Čj 1. stupeň Havelková OSV, Tvořivá škola Říhová Tvořivá škola Zalabáková Tvořivá škola Bartošová Kurz první pomoci Nováková Kurz PC Cabrnoch Školská legislativa Procházka Tvorba grantů, Projekt Občan, Společenskovědní exkurze Moravcová Doškolovací lyžařský kurz, Tvorba grantů Doležalová Kurz PC, OSV, Tvořivá škola, Metodika Čj Machotková Výtvarné techniky Martincová Výtvarné techniky Buldrová Metodika Scio testy Kinská Metodika Čj 2. stupeň Jakoubková Dyskalkulie Žižková Drogová prevence, Tvorba grantů Batalová Doškolovací lyžařský kurz Zubíková Doškolovací lyžařský kurz, Logopedie Bernardová Metodika Aj Burešová Metodika Aj Squerziová Metodika Aj Serbusová Metodika Čj - 2. stupeň 14

15 3.6 Činnost poradenských středisek Volba povolání I v tomto roce naše škola pokračovala v činnosti Poradenství pro volbu povolání. Pro rodiče, děti jsou v odpoledních hodinách určeny úřední hodiny výchovného poradce. Tato poradenská činnost byla využita 83 evidovanými návštěvami z řad rodičů a žáků. Opětovně v kladném slova smyslu bych chtěl zhodnotit velmi dobrá byla spolupráce s Informačním a poradenským centrem při úřadu práce v Nymburce. Centrum kromě jiných aktivit nabízí našim žákům různé besedy v 8. a 9. ročníku. Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení V roce 2004/2005 bylo diagnostikováno 58 žáků. Žáci pracovali v dys - blocích nebo formou ambulantních nácviků. Cílem bylo odstranit nebo zmírnit příznaky SVPU a postupovat podle individuálních plánů, které jsou vypracovány učiteli na základě zprávy z PPP a diagnózy každého žáka. V blocích pracovali žáci s dg. DLX, DOG, DG. Do ambulantních nácviků byli zařazeni žáci s dyskalkulií nebo žáci s takovým poškozením, kde je naprosto nezbytný individuální přístup (těžší formy dysgrafie, dyspraxie apod.). V rámci možností všichni žáci pracovali rovněž v počítačové učebně s programy, které jsou pro ně určeny. Do výuky byly zařazeny v menší míře také alternativní postupy. Logopedická péče Děti s vadami řeči byly zařazeny do nácviků za účasti rodičů. Rodičům byly předávány informace k domácím nácvikům. Oblast prevence sociálně patologických jevů a šikanování Práce v této oblasti byla založena zejména na minimálním preventivním programu. To znamená zařazování výchovy ke zdravému životnímu stylu do výuky v hodinách přírodopisu, občanské a rodinné výchovy. Dále škola vytvářela podmínky pro využití volného času dětí. Nabízela jim zapojení do řady zájmových kroužků. Součástí prevence byl i důslednější dozor o přestávkách a to i po skončeném vyučování. Žáci 2.stupně absolvovali besedu s městskou policií. Všichni žáci tříd se účastnili projektu prevence nežádoucích sociálně - patologických jevů, který uskutečňuje K- centrum Nymburk. 15

16 4 Spolupráce školy a rodičů Informace o prospěchu a chování svých dětí mohli rodiče získávat ze žákovských knížek a také na třídních schůzkách. Rodiče měli také možnost sledovat své dítě přímo ve vyučovacím procesu při Dnu otevřených dveří. Rodiče také mohli přijít kdykoliv se podívat na své dítě do výuky, bohužel tuto příležitost využívali minimálně. V letošním roce se mohli opět předškoláci a jejich rodiče od února seznamovat se svou budoucí paní učitelkou, s vybavením své třídy, družiny. Kde? V Klubu - v klubu předškoláčků, který na naší škole působil. Jedenkrát za měsíc se děti setkávaly, hrály hry spojené s učením, zacvičily si, zazpívaly, vyzkoušely také programy v počítačové pracovně. Informace pro rodiče o vzdělávání, vysvětlení problémů, spolupráce, to vše přispívá k vzájemnému pochopení, které vede k vytvoření příznivé atmosféry pro žáka. Při škole pracovalo Sdružení rodičů. Vedení školy pravidelně informovalo výbor rodičů o činnosti školy a o plánovaných akcích. Z účtu Sdružení (členský příspěvek činí na žáka 100 Kč) byly propláceny např. doprava na soutěže, ceny soutěže, příspěvek na LVZ a školy v přírodě, odměny nejlepším žákům a další akce. Nejen rodiče žáků školy, ale i další veřejnost připravuje škola tradiční vánoční a velikonoční výstavy ve vstupním prostoru školy. 16

17 5 Hospodaření školy 5.1 Rozbor hospodaření ZŠ Nymburk, Letců R. A. F. Výnosy (v tis.kč) úroky z účtu 2,1 dotace MěÚ - provoz 9916,6 státní dotace 20417,1 vlastní příjmy 882,4 převody z vlastních fondů 194,8 celkem Náklady mzdové a ostatní osobní náklady 14721,7 odvody z mezd 5457,8 spotřeba materiálu 2770,6 spotřeba energií 5672,5 výkony spojů 149,9 odpisy 116,9 pojistné 13,7 vzdělávání,školení 159,2 ostatní služby 968,8 bankovní poplatky 67,5 opravy a údržba 979,2 nájemné 158,4 ostatní finanční výdaje 149 celkem 31385,2 Celkový hospodářský výsledek +27,8 Zůstatky fondů k Rezervní fond 1150,3 Fond odměn 403,3 FKSP 593,9 FRIM 100,7 17

18 Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2005 Příjmy příspěvek od zřizovatele na provoz 4441 dotace na mzdy a učebnice 10769,3 přijaté úroky 0,5 příjmy z vlast. činnosti + převod fondů 795,7 příjmy celkem 16006,5 *částky uvedeny v tis. Kč Výdaje neinvestiční výdaje celkem 16086,9 z toho: mzdové a ostatní osobní náklady 7785,6 odvody z mezd (soc., zdrav. a úraz. pojištění) 2875,8 spotřeba materiálu 1556,8 spotřeba energií 2548,8 výkony spojů 87 odpisy 66,2 vzdělávání, školení 64,4 nájemné 57,6 ostatní služby 547,9 platby za bankovní služby 41,2 ostatní finanční výdaje 81,7 opravy a udržování 315,2 výdaje celkem 16086,9 *částky uvedeny v tis. Kč 18

19 Ukazatel průměr. přepočtený počet pracovníků osob 76,5 zůstatek fondu rezervního tis. Kč 1161,7 odměn tis. Kč 403,3 sociálního (FKSP) tis. Kč 560,1 reprodukce inv. majetku tis. Kč 166,9 stav závazků celkem tis. Kč 2315,5 stav pohledávek celkem tis. Kč 63,9 19

20 5.2 Materiálně technické podmínky Ve školním roce 2004/2005 bylo pro výuku k dispozici: 28 kmenových učeben 6 odborných učeben: pro fyziku, chemii, přírodopis, výtvarnou a hudební výchovu, počítačová pracovna Během školního roku 2004/05 došlo k ukončení procesu výměny lavic a židlí ve třídách. Třídy jsou vybaveny novými, výškově stavitelnými židlemi, které odpovídají současným hygienickým požadavkům. Došlo k vymalování tříd v pavilonu druhého stupně. Třídy jsou vymalovány v tónech pastelových příjemných barev. Na vzhledu tříd se často mohli podílet i samotní žáci buď sami nebo prostřednictvím svých zástupců ve školním žákovském parlamentu. Pokračovala částečná výměna rozvodů vody na pavilonu U3. V pavilonu 2. stupně pokračovala výměna podlahové krytiny.v prostoru školního hřiště bylo vybudováno nové hřiště s umělým povrchem, které bude sloužit žákům, ale i široké veřejnosti. Nutné investice Dokončení rekonstrukce rozvodů vody a odpadu v pavilonech U3 a ŠD. Nutné práce v atriu školy, zlepšení vzhledu prostorů před vstupem do školy. 20

21 6 Závěr Letošní školní rok se nesl v atmosféře práce všech pedagogů na školním vzdělávacím programu. Všichni učitelé nad tvorbou tohoto dokumentu strávili řadu hodin. Celý dokument vychází z podmínek školy a potřeb žáků pro budoucnost. Je předpoklad, že během tohoto školního roku bude dokument hotov a bude použitelný v příštím školním roce. Je za námi hodně práce i ve zlepšování pracovního prostředí žáků a učitelů. Daří se i prohlubovat spolupráci mezi školou a mateřskými školami, které jsou v jednom právním subjektu. Zároveň je nám jasné, že je i nadále co zlepšovat. Patří sem zejména prohlubování důvěry v učitele ze strany rodičů, ale i někdy chápání doby a jejího vlivu na dnešní žáky ze strany učitelů. 21

22 7 Přílohy 7.1 Výroční zprávy mateřských škol Mateřská škola U pejska a kočičky Mateřská škola U pejska a kočičky je čtyřtřídní, pavilónová s vlastní vývařovnou a prádelnou. Do mateřské školy bylo zapsáno celkem 95 dětí. Kolektiv MŠ byl stabilní šest kvalifikovaných učitelek na plný úvazek a dvě provozní pracovnice také na celý pracovní úvazek. Podařilo se nám také získat prostředky pro pedagogickou asistentku pro jedno dítě postižené autismem. Ve školní jídelně pracují čtyři zaměstnankyně. Chod prádelny zajišťuje jedna pracovnice. Výchovně vzdělávací činnost V MŠ pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového programu předškolního vzdělávání. Děti se učí poznávat svět kolem nich a probouzí se v nich touha po poznání, chápání odlišností druhých a respekt a úcta k člověku 22

23 jako takovému. V MŠ vychází z týdenních témat, která jsou přizpůsobována potřebám a zájmům dětí. Všechny činnosti ve školce probíhají hravou formou. Rodičům dětí s vadou výslovnosti byla nabídnuta individuální logopedická péče, která probíhala 1 x za 14 dní. Nedokončená náprava výslovnosti bude probíhat v příštím roce. Ve všech třídách se učitelky snažily o dobrou propagaci pedagogické práce. Výtvarné i pracovní činnosti tvořily výzdoby šaten a nástěnky lékaře. Vystavení tabla odcházejících dětí z MŠ. Děti se účastnily výtvarných soutěží s různou tématikou. Vzájemná důvěra mezi zaměstnanci MŠ, dětmi a jejich rodiči je posilována na společných akcích (zahajovací táborák, soutěže, výlety, MDD). Zájem o umístění dětí ve školce převyšuje kapacitní možnosti školky. Kroužky angličtina flétna bruslení počítače Kurzy plavání logopedická náprava Spolupráce se ZŠ Letců R.A.F. účast předškoláků v klubu malých školáků návštěva dětí z MŠ v 1. třídě při vyučování akce ZŠ pro MŠ Podzimní den, Zimní den, Jarní den 23

24 7.1.2 Mateřská škola Větrník MŠ Větrník je čtyřtřídní účelová budova s celodenním provozem, který zajišťuje 6 učitelek a 2 provozní pracovnice. Všechny učitelky jsou plně kvalifikované. MŠ je součástí ZŠ Letců R.A.F. č Nymburk. Její další součástí je školní jídelna s 2,62 pracovníků. Do MŠ bylo zapsáno100 dětí. Stále velký problém je střecha na budově školy, která je v havarijním stavu. Požadavek na generální opravu střechy stále trvá. Současný stav budovy odpovídá době užívání. Výchovně vzdělávací práce je na dobré úrovni. Činnosti nabízené dětem jsou pestré, bohaté a respektují potřeby dětí. MŠ spolupracuje se ZŠ, DDM, ZUŠ. Dobrá je i spolupráce s rodiči při zajišťování výchovné práce. Stěžejní činností zůstává hra respektování individuality dítěte. Ve třídě Motýlků se sešly hudebně nadané děti, které nacvičily hudební pohádku podle P. Jurkoviče Kašpárek v pekle, kterou předvedly rodičům a dětem ZŠ. Chřipková epidemie zabránila v účasti dětí na Poděbradské Mateřince. Kromě tradičních kroužků v MŠ působil kroužek dramatický, který výrazně přispěl ke zlepšení řečových dovedností zúčastněných dětí. Výtvarné práce dětí zkrášlily prostředí MŠ. Práce dětí byly vystaveny i v Městské knihovně. 24

25 7.1.3 Mateřská škola Adélka Vzdělávací a výchovná činnost je provázána do logických celků, při respektování základních okruhů daných Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Znalosti dětí zůstávají trvalejší a prožitky jsou hlubší. Většina projektů vrcholí společnou akcí. Sportovní úroveň dětí je i nadále vysoká a většina dětí sportuje i mimo MŠ. Plní se tak záměr MŠmotivovat děti k pohybové aktivitě. 2/3 dětí uměly na konci školního roku plavat, všechny, které byly na zimní škole v přírodě umí lyžovat. Děti zvládly výborně i základy gymnastiky, atletiky a míčových her. Estetická výchova je další prioritou MŠ. Výtvarně se děti projevují k tématům takřka každý den. Děti reprezentovaly MŠ na festivalu Mateřinka, na dnech Evropské hudby a na několika dalších společenských akcích. Zájem o MŠ vysoce překračuje její kapacitní možnosti. Rodiče se aktivně zapojují do práce MŠ a často při akcích také pomáhají sponzorsky. 25

26 7.1.4 Přehled klasifikace školy 26

Základní škola a Mateřská škola Nymburk. Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.

Základní škola a Mateřská škola Nymburk. Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf. Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Září 2010 Zpracoval: Mgr.

Více

Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Cabrnoch OBSAH 1 ZÁKLADNÍ DATA O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více