Základní škola a Mateřská škola Nymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nymburk"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nymburk Adresa: Letců R. A. F. 1989, PSČ Telefon: Internet: Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Září 2008 Zpracoval:Mgr. Jiří Cabrnoch

2 O B S A H ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 3 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST... 6 ŠKOLNÍ DRUŽINA... 7 ČINNOST ŠKOLNÍHO KLUBU... 8 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 9 PŘEHLED KLASIFIKACE... 9 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 9 ÚČAST A VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH... 9 DALŠÍ AKTIVITY DVPP ČINNOST PORADENSKÝCH STŘEDISEK SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODIČŮ HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŠ NYMBURK, LETCŮ R. A. F. OD MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁVĚR PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY MATEŘSKÝCH ŠKOL Mateřská škola U pejska a kočičky Mateřská škola Větrník Mateřská škola Adélka PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY

3 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola Letců R. A. F. 1989, Nymburk Telefon: , internet: Vedení školy Ředitel Zástupce ředitele Mgr. Jiří Cabrnoch Mgr. Radek Procházka Vedoucí učitelka 1. stupně Mgr. Věra Havelková Počet tříd 1. stupně 10 Počet žáků 1. stupně 220 Počet tříd 2. stupně 9 Počet žáků 2. stupně 214 Oddělení MŠ 11 Počet dětí v MŠ 237 V únoru 2008 proběhl zápis do 1. tříd. Zapsáno bylo 48 dětí, 2 děti se v období mezí zápisem a prázdninami odstěhovaly a 8 má odklad školní docházky. Od září 2008 do 1. třídy nastoupí 40 dětí. Provoz subjektu zajišťovalo 53 pedagogických zaměstnanců 22 provozních zaměstnanců 3

4 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Pedagogičtí pracovníci ZŠ Bartošová Ludmila Limberská Andrea Batalová Branislava Machotková Ilona Bernardová Mirka Martincová Jitka Blechová Romana Mazurová Jitka Buldrová Eva Moravcová Hana Burešová Zdena Nováková Jaroslava Buriánová Bianka Procházka Radek Cabrnoch Jiří Říhová Eva Červová Zdena Squerziová Jitka Havelková Věra Šiftová Dana Hüblbauer Lukáš Štěpánková Radana Hroudová Iveta Špicarová Vanda Jakl Jan Vejvodová Gabriela Jakoubková Jarmila Zahrádková Milena Janková Danica Zalabáková Lenka Kinská Marcela Zichová Jana Kovář Milan Zubíková Hana Pedagogičtí pracovníci MŠ Adamcová Hana Hrbáčková Kateřina Rýdlová Jana Baytalonová Blanka Hrušková Eva Svobodová Hana Bidziliová Eva Košvancová Martina Šebánková Olga Brožová Jaroslava Labutová Petra Šimečková Jitka Doubková Dagmar Liptáková Eva Šmoldasová Naděžda Doubravová Silvie Nováková Jana Hanzlíková Jitka Procházková Helena 4

5 5 Provozní zaměstnanci MŠ Antošová Libuše Bartošová Jana Havlasová Kateřina Hlavičková Miloslava Hyhlíková Jana Kovaczová Eva Krupičková Jana Lukáčová Ilona Němcová Ludmila Semorádová Jaroslava Stehlíková Grazyna Svobodová Danuše Tatarová Olga Volfová Daniela Provozní pracovníci ZŠ Dvořáková Věra Holánková Ilona Janoušová Jana Kubín Jaroslav Krejčíková Helena Pabyšková Jitka Zápotocký Petr Zdobinská Alena

6 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST Vyučování probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola č. j / Třídy prvního, druhého, šestého a sedmého ročníku se učily podle školního vzdělávacího programu Škola vzájemné úcty a veselých barev. Cílem byla výchova k samostatnosti, schopnosti aplikovat získané znalosti v praxi, vnímat žáka jako partnera v procesu vzdělávání a přihlédnout k osobnostním zvláštnostem každého žáka. Ve třídě 8. a 9. B, se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky č. j.16845/ Třídy 8. B, 9. B se učily podle programu ZŠ s rozšířenou výukou TV č. j.29738/ Výuka cizích jazyků: Na naší škole se cizí jazyk vyučoval od 1. ročníku. Jako povinný cizí jazyk se vyučovala angličtina, o ostatní cizí jazyky nebyl dostatečný zájem. Němčina se vyučovala jako zájmový útvar. Od 8. ročníku si žáci mohli vybrat volitelné předměty. V případě volby těchto předmětů hrála určitou roli i budoucí orientace v oblasti volby povolání. Škola musela v několika případech přihlédnout i k provozním možnostem školy. I v tomto případě si žáci mohli vybrat z nabídky zájmových útvarů. Největší zájem žáků byl směřován do oblasti práce s výpočetní technikou. Volitelné předměty ve školním roce 2007/ ročník 9. ročník francouzský jazyk fyzikální praktika francouzský jazyk konverzace Aj praktická matematika I ve školním roce 2007/2008 pokračovala spolupráce s oddílem ledního hokeje HC Stadion Nymburk. Chlapci od ročníku jsou soustředěni v jedné třídě, a je jim 6

7 tam umožněno skloubit optimálně školu a jejich sportovní aktivity. V některých třídách jsou ke sportovcům přidáni žáci orientující se na informatiku. Sportovní třídy navštěvují i chlapci hrající kopanou. Tréninkové jednotky jsou zajištěny kvalifikovaným trenérem Polabanu Nymburk. Od školního roku 2008/2009 nebude již nové soustřeďování hokejistů ve třídách na 1. stupni, stávající třídy budou existovat i nadále. ŠKOLNÍ DRUŽINA Vedoucí vychovatelka: Ludmila Bartošová Pět oddělení školní družiny navštěvovalo ve školním roce 2007/2008 celkem 118 dětí. Provoz ŠD je od 6 do 17 hodin. ŠD nabízí dětem kromě pestrého programu i činnost v celé řadě zájmových kroužků (taneční, výtvarný, keramický). Pro svoji činnost ŠD využívá i venkovní hřiště. Přehled akcí ŠD: Den s policií, Keramická dílna pro rodiče, Čertí hrátky, Pravidelné tematické vycházky, Karneval-masopust, Návštěva u Hasičů, Šipkovaná, Drakiáda, Vítání jara, beseda-mezilidské vztahy, přírodovědné vycházky Vychovatelky ŠD se také účastnily řady akcí v rámci DVPP a podílely se na přípravě školní akademie. Školní družina spolupracovala s rodiči prostřednictvím třídních schůzek a při každodenním předávání dětí. 7

8 ČINNOST ŠKOLNÍHO KLUBU Škola se snažila maximálně věnovat i volnočasovým aktivitám dětí prostřednictvím zájmových kroužků. Školní klub navštěvovalo 122 žáků. Ve školním roce 2007/2008 mohli žáci navštěvovat tyto kroužky: aerobic výtvarný informatika plavání sportovní hry německý jazyk keramika florbal taneční Na rozdíl od let minulých nebyly kroužky anglického jazyka. Bylo to způsobeno tím, že angličtina se vyučovala jako standardní předmět již od první třídy. Žáci, kteří byli přihlášeni do školního klubu mohli navštěvovat školní klub v objektu ŠD, kde mohli trávit přestávku před odpolední výukou nebo připravovat samostatné práce na další výuku díky využití PC. 8

9 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PŘEHLED KLASIFIKACE viz Příloha VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo deváté ročníky celkem 58 žáků. Pro první kolo výběrového řízení podalo 9 žáků přihlášku na gymnázia, 32 žáků na střední odborné školy a 17 žáků na střední odborná učiliště. V prvním kole bylo přijato 53 žáků (úspěšnost 91 %). Mezi gymnázii převažoval zájem o nymburské gymnázium. U středních škol byl největší zájem o SPŠ v Kutné Hoře (obor elektrotechnika). Ze středních odborných učilišť volili žáci nejvíce SOU společného stravování v Poděbradech (obor kuchař číšník) a SOŠ a SOU Nymburk (obor automechanik). Z osmého ročníku letos nevycházel žádný žák. U jednoho žáka bylo vyhověno žádosti zákonných zástupců dítěte a bylo mu umožněno dokončit ZŠ v 9. ročníku při desátém roce školní docházky. Na osmileté gymnázium (Gymnázium Nymburk) se hlásilo 13 žáků z pátých tříd. Přijato jich bylo 7 (54 % úspěšnost). Na škole pracoval výchovný poradce se zaměřením na volbu povolání. V určených konzultačních hodinách pomáhal žákům s výběrem střední školy a poskytoval další informace o studiu na těchto školách. Všem žákům byly vyplněny a vytisknuty přihlášky ke studiu. Při profesní orientaci bylo spolupracováno s Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Nymburce a s PPP Nymburk. ÚČAST A VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH Žáci naší školy se pravidelně zúčastňovali většiny soutěží, které nabízel kalendář okresních soutěží. Přípravě bylo věnováno velké množství hodin z volného času žáků i pedagogů. Uvádím zde pouze umístění na prvních třech místech v okresních kolech: Mc Donald s cup:1. místo na okrese, 6. v kraji Plavecké závody 1. místo jednotlivci- 1. st. 9

10 Přebor v šachu: postup do krajského finále Pohár rozhlasu v lehké atletice: jednotlivci 2x 1. místo,2x2.místo Coca-Cola cup 3. místo na okrese Běžecko-plavecký pohár- postup do krajského finále Účast v okresních kolech oborových olympiádách-čj, Z, AJ a D Olympiáda český jazyk postup do krajského kola (Kubečka) Pythagoriáda 1. místo na okrese (Kubečka) Lehkoatletický víceboj 1. stupně: jednotlivci 2x 1. místo, 1x 3. místo Postup do krajského kola v recitaci Florbal obě starší kategorie -1. místo na okrese, postup do krajského kola Florbal 1. st. 1. místo na okrese Stolní tenis chlapci 1. místo na okrese 10

11 DALŠÍ AKTIVITY Školy v přírodě: Škol v přírodě se v loňském roce zúčastnilo 212 žáků. 1. A Trnávka 1. B - Pecka 2. A Trnávka 2. B Paseky nad Jizerou, Trnávka 3. A Josefův Důl, Trnávka 3. B Paseky nad Jizerou, Trnávka 4. A Josefův Důl, Trnávka 4. B Bedřichov 5. A Bedřichov 5. B - Trnávka 6. AB- Horní Podluží Jednodenní výlety a exkurze: 1. B ZOO Dvůr Králové 2. A Praha Planetárium 2. B Praha Planetárium, ZOO Dvůr Králové 3. B Praha - Planetárium. 4. B Praha Planetárium, Říp 5. A Okoř, Říp 5. B Okoř 6. A Praha Národní muzeum 6. B Praha Národní muzeum 7. A Kutná Hora 11

12 7. B Kutná Hora 8. A ČOV Nymburk 8. B ČOV Nymburk 9. A Praha Parlament, ZOO, Čelákovice 9. B Praha Parlament, Čelákovice 9. C Praha Parlament, ZOO Všechny třídy 1. stupně navštívily knihovnu v Nymburce, třídy 8. a 9. ročníku navštívily nymburský Úřad práce. kulturní programy 1. stupeň divadelní představení ve škole ( 2x )) 1. stupeň Hálkovo divadlo Nymburk 2. stupeň pásmo Planeta Země stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. st st st. kino Nymburk, Vývoj světové hudby Hip hop divadlo Praha (2x) kino Nymburk kino Praha (2x) Městská knihovna Nymburk, výstava prací žáků akce připravené pedagogy naší školy-projektové dny Den evropských jazyků Školní akademie Podzimní den Karneval na ledě Projekt Já, občan regionální a celorepublikové finále Jarní den Exkurze Velká Británie a Londýn Projekt Comenius výměnné pobyty, Belgie, Španělsko, Francie 12

13 Olympijský den Projekt Botanicus Den Země Adventní výstava Výměnná návštěva ZŠ Dolní Řásnice Projekt Budujeme Evropu Projekt Ajax 2. tř. Projekt Malé obhajoby Projekt Hudba 1. a 2. tř. Předškolák DVPP Vzdělávacích akcí se účastnila většina učitelů. V průběhu školního roku se někteří další sebevzdělávají individuálně (cizí jazyky). Přehled akcí DVPP Management školy, Funkční studium - Cabrnoch Legislativa Český jazyk Anglický jazyk Občanská výchova TOŠ Informatika Tvorba projektů Matematika Výchovné poradenství - Martincová - Kinská, Zahrádková - Bernardová, Špicarová, Machotková, - Procházka, Vejvodová, Machotková, Squerziová - Havelková - Kovář, Procházka - Mazurová - Buldrová, Blechová - Blechová 13

14 ČINNOST PORADENSKÝCH STŘEDISEK Volba povolání I v tomto roce naše škola pokračovala v činnosti Poradenství pro volbu povolání. Pro rodiče, děti jsou v odpoledních hodinách určeny úřední hodiny výchovného poradce. Tato poradenská činnost byla využita 74 evidovanými návštěvami z řad rodičů a žáků. Opětovně v kladném slova smyslu bych chtěl zhodnotit velmi dobrou spolupráci s Informačním a poradenským centrem při úřadu práce v Nymburce. Centrum kromě jiných aktivit nabízí našim žákům různé besedy v 8. a 9. ročníku. Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení V roce 2007/2008 bylo diagnostikováno 49 žáků. Žáci pracovali v dys-blocích nebo formou ambulantních nácviků. Cílem bylo odstranit nebo zmírnit příznaky SVPU a postupovat podle individuálních plánů, které jsou vypracovány učiteli na základě zprávy z PPP a diagnózy každého žáka. V blocích pracovali žáci s dg. DLX, DOG, DG. Do ambulantních nácviků byli zařazeni žáci s dyskalkulií nebo žáci s takovým poškozením, kde je naprosto nezbytný individuální přístup (těžší formy dysgrafie, dyspraxie apod.). V rámci možností všichni žáci pracovali rovněž v počítačové učebně s programy, které jsou pro ně určeny. Do výuky byly zařazeny v menší míře také alternativní postupy. Logopedická péče Děti s vadami řeči byly zařazeny do nácviků za účasti rodičů. Rodičům byly předávány informace k domácím nácvikům. 14

15 Oblast prevence sociálně patologických jevů a šikanování Práce v této oblasti byla založena zejména na minimálním preventivním programu. To znamená zařazování výchovy ke zdravému životnímu stylu do výuky v hodinách přírodopisu, občanské a rodinné výchovy. Dále škola vytvářela podmínky pro využití volného času dětí. Nabízela jim zapojení do řady zájmových kroužků. Součástí prevence byl i důslednější dozor o přestávkách, zajištění převodu malých hokejistů po skončení školy na trénink, a to i po skončeném vyučování. Žáci 2. stupně absolvovali besedu s městskou policií. Všichni žáci tříd se účastnili projektu prevence nežádoucích sociálně-patologických jevů, který uskutečňuje K-centrum Nymburk. 15

16 SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODIČŮ Informace o prospěchu a chování svých dětí mohli rodiče získávat ze žákovských knížek a také na třídních schůzkách. Nebráníme se ani odzkoušení tzv. elektronické žákovské knížky. Rodiče měli také možnost sledovat své dítě přímo ve vyučovacím procesu při Dnu otevřených dveří. Mohli také přijít kdykoliv se podívat na své dítě do výuky, bohužel tuto příležitost využívali minimálně. Když ono kritizovat je tak snadné, ale přesvědčit se na vlastní oči už chce trochu času. V souladu s platnou legislativou byla vytvořena Rada školy, která se vyjadřuje k základním otázkám chodu školy, skládá se z 6 členů. V letošním roce se mohli opět předškoláci a jejich rodiče od října seznamovat se svou budoucí paní učitelkou, s vybavením své třídy, družiny. Kde? V Klubu - v klubu předškoláků, který na naší škole působil. Jedenkrát za měsíc se děti setkávaly, hrály hry spojené s učením, zacvičily si, zazpívaly, vyzkoušely také programy v počítačové pracovně. Informace pro rodiče o vzdělávání, vysvětlení problémů, spolupráce, to vše přispívá k vzájemnému pochopení, které vede k vytvoření příznivé atmosféry pro žáka. Při škole pracovalo Sdružení rodičů. Vedení školy pravidelně informovalo výbor rodičů o činnosti školy a o plánovaných akcích. Z účtu Sdružení (členský příspěvek činí na žáka 100 Kč) byly propláceny např. doprava na soutěže, ceny soutěže, příspěvek na LVZ a školy v přírodě, odměny nejlepším žákům a další akce. Nejen rodiče žáků školy, ale i další veřejnost připravuje škola tradiční vánoční a velikonoční výstavy ve vstupním prostoru školy. 16

17 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŠ NYMBURK, LETCŮ R. A. F. OD Výnosy (v tis. Kč) úroky z účtu 1,3 dotace MěÚ provoz 9 773,0 státní dotace ,4 vlastní příjmy 1 615,5 převody z vlastních fondů 139,6 celkem ,8 Náklady Mzdové a ostatní osobní náklady ,0 Odvody z mezd 6 032,5 Spotřeba materiálu 4 004,9 17

18 Spotřeba energií 4 477,3 Výkony spojů 199,7 Odpisy 140,1 Pojistné 13,7 Vzdělávání, školení 91,2 Ostatní služby 947,5 Bankovní poplatky 85,0 Opravy a údržba 1 347,1 Nájemné 115,2 Ostatní finanční výdaje 92,6 Celkem ,8 Celkový hospodářský výsledek +0 Zůstatky fondů k Rezervní fond 322,4 Fond odměn 408,9 FKSP 385,0 FRIM 221,8 18

19 Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2008 Příjmy příspěvek od zřizovatele na provoz 4 886,5 dotace na mzdy a učebnice ,2 Přijaté úroky 0,5 příjmy z vlastní činnosti + převod fondů 986,2 Příjmy celkem 18817,4 *částky uvedeny v tis. Kč Výdaje neinvestiční výdaje celkem ,2 z toho: mzdové a ostatní osobní náklady 7 920,4 odvody z mezd (soc., zdrav. a úrazové pojištění) 2 945,8 spotřeba materiálu 1 330,5 spotřeba energií 2 281,7 výkony spojů 89,5 odpisy 72,8 vzdělávání, školení 44,2 nájemné 28,8 ostatní služby 320,1 platby za bankovní služby 43,7 ostatní finanční výdaje 45,5 opravy a udržování 404,1 výdaje celkem ,2 *částky uvedeny v tis. Kč 19

20 ukazatel průměrný přepočtený počet pracovníků osob 74 zůstatek fondu rezervního tis. Kč 424,3 odměn tis. Kč 408,8 sociálního (FKSP) tis. Kč 434,2 reprodukce inv. majetku tis. Kč 424,3 stav závazků celkem tis. Kč stav pohledávek celkem tis. Kč 736,1 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY Ve školním roce 2007/2008 bylo pro výuku k dispozici: 28 kmenových učeben 7 odborných učeben: pro fyziku, chemii, přírodopis, výtvarnou a hudební výchovu, počítačová pracovna, jazyková pracovna Během školního roku 2007/08 došlo k investicím vedoucím k zefektivnění provozu školy. Došlo k postupné výměně energeticky náročných svítidel úspornějšími zářivkami. Z prostředků FRIM byla vybudována moderní jazyková pracovna. O prázdninách byla vyměněna okna na jižní straně pavilonu školní družiny. Stále horší situace je ale s prostorem hlavní spojovací chodby, která vzhledem k nulové izolaci a zoufalému stavu oken působí v zimě spíše jako netěsnící skleník. Rovněž v pavilonu 1. stupně je stav oken stále více tristní. Od ledna 2008 došlo k uvolnění prostor přízemí pavilonu U2, kde sídlí v současné době Mateřské centrum Svítání. Nutné investice Rekonstrukce prostoru před vchodem do budovy. 20

21 Dokončení výměny oken pavilonu ŠD. Výměna oken v pavilonu 1. stupně Komplexní rekonstrukce oplocení objektu, vybudování plotu na podezdívce kolem školního hřiště. 21

22 ZÁVĚR Uplynulý školní rok se nesl v atmosféře rozšiřování výuky podle vlastního ŠVP v 1., 2., a 6., 7., ročníku a vyhodnocení závěrů z vlastního hodnocení školy. Připravovali jsme změny ve struktuře výuky cizích jazyků, podařilo se vybudovat novou pracovnu cizích jazyků v pavilonu 2. stupně. Je za námi hodně práce i ve zlepšování pracovního prostředí žáků a učitelů. Od nového školního roku v rámci environmentální výchovy bude docházet k třídění odpadu, umožníme dětem přestávkové aktivity v atriu školy po celý rok bez ohledu na klimatické podmínky. Prohlubujeme nadále spolupráci mezi školou a mateřskými školami, které jsou v jednom právním subjektu. Chceme rozvíjet nově navázanou spolupráci s mateřským centrem Svítání. Zároveň je nám jasné, že je i nadále co zlepšovat. Patří sem zejména prohlubování důvěry v učitele ze strany rodičů, ale i někdy chápání doby a jejího vlivu na dnešní žáky ze strany učitelů. V tomto směru lze hodnotit pozitivně vznik Školské rady. 22

23 PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY MATEŘSKÝCH ŠKOL MATEŘSKÁ ŠKOLA U PEJSKA A KOČIČKY Mateřská škola U pejska a kočičky byla v loňském školním roce čtyřtřídní, od září 2008 pětitřídní. Je pavilónová s vlastní vývařovnou a prádelnou. Do mateřské školy bylo zapsáno celkem 95 dětí. Kolektiv MŠ byl stabilní 7 kvalifikovaných učitelek na plný úvazek a dvě provozní pracovnice také na celý pracovní úvazek. Ve školní jídelně pracují čtyři zaměstnankyně, žádná z nich nemá plný úvazek. Chod prádelny zajišťuje jedna pracovnice, která pere i pro další školky v rámci subjektu, popř. pro základní školu. Výchovně vzdělávací činnost V MŠ pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového programu předškolního vzdělávání. Děti se učí poznávat svět kolem nich a probouzí se v nich touha po poznání, chápání odlišností druhých a respekt a úcta k člověku jako takovému. V MŠ vychází z týdenních témat, která jsou přizpůsobována potřebám a zájmům dětí. Všechny činnosti ve školce probíhají hravou formou. Rodičům dětí s vadou výslovnosti byla nabídnuta individuální logopedická péče, která probíhala 1 x za 14 dní. Nedokončená náprava výslovnosti bude probíhat v příštím roce. Ve všech třídách se učitelky snažily o dobrou propagaci pedagogické práce. Výtvarné i pracovní činnosti tvořily výzdoby šaten a nástěnky lékaře. Vystavení tabla odcházejících dětí z MŠ. Děti se účastnily výtvarných soutěží s různou tématikou. Vzájemná důvěra mezi zaměstnanci MŠ, dětmi a jejich rodiči je posilována na společných akcích (zahajovací táborák, soutěže, výlety, MDD). Zájem o umístění dětí ve školce převyšuje kapacitní možnosti školky. V souvislosti s nedostatkem míst v nymburských školkách došlo od září 2008 k rozšíření kapacity MŠ. Předcházela jí komplexní rekonstrukce pavilonu pro nejmenší děti. Přineslo to řadu organizačních komplikací, hektické prázdniny, ale v tuto chvíli je oddělení zprovozněno. Podobná rekonstrukce se stane nutností i v ostatních odděleních. Přehled nejdůležitějších akcí: Logopedie Návštěva divadla 23

24 Kulturní vystoupení ve školce Plavání Bruslení Zahajovací táborák Den dětí zahradní slavnost Vánoční besídky Pálení čarodějnic Jarní škola v přírodě Výlety Radvanovice 24

25 MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTRNÍK MŠ Větrník je čtyřtřídní účelová budova s celodenním provozem, který zajišťuje 7 učitelek a 2 provozní pracovnice. Patřila sem i asistentka pedagoga, která pomáhala dětem s výchovným handicapem. Všechny učitelky jsou plně kvalifikované. Součástí MŠ je školní jídelna s 2,62 pracovníky. Do MŠ bylo zapsáno100 dětí. Budova prošla v loňském roce komplexní rekonstrukcí, došlo i k vybavení školky novými hračkami, školka dostala nový barevný charakter. Postupně došlo k výměně podlahové krytiny a vybavení nábytkem MŠ. Dochází i ke změnám v okolí školky, podařilo se opravit plot v prostoru vstupu, bylo provedeno nové zatravnění hřiště školky. Výchovně vzdělávací práce je na dobré úrovni. Činnosti nabízené dětem jsou pestré, bohaté a respektují potřeby dětí. MŠ spolupracuje se ZŠ, DDM, ZUŠ. Dobrá je i spolupráce s rodiči při zajišťování výchovné práce. Stěžejní činností zůstává hra respektování individuality dítěte. Děti z této MŠ se účastnily nesoutěžní přehlídky dětských kolektivů Poděbradská Mateřinka. Kromě tradičních kroužků v MŠ působil kroužek dramatický, který výrazně přispěl ke zlepšení řečových dovedností zúčastněných dětí. Výtvarné práce dětí zkrášlily prostředí MŠ. Práce dětí byly vystaveny i v Městské knihovně. Přehled nejdůležitějších akcí: Vánoční a velikonoční besídka Festival Mateřinka Plavání Výlety Jabkenice, Písty, Praha- Planetárium, ZOO Chleby Účast ve výtvarných soutěžích Návštěva Hasičů Divadelní představení Karneval Kouzelnická show Dopravní hřiště Společné akce se skauty 25

26 MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA Vzdělávací a výchovná činnost je provázána do logických celků, při respektování základních okruhů daných Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Znalosti dětí zůstávají trvalejší a prožitky jsou hlubší. Většina projektů vrcholí společnou akcí. Sportovní úroveň dětí je i nadále vysoká a většina dětí sportuje i mimo MŠ. Plní se tak záměr MŠ-motivovat děti k pohybové aktivitě.2/3 dětí uměly na konci školního roku plavat, všechny, které byly na zimní škole v přírodě umí lyžovat. Děti zvládly výborně i základy gymnastiky, atletiky a míčových her. Estetická výchova je další prioritou MŠ. Výtvarně se děti projevují k tématům takřka každý den. Děti reprezentovaly MŠ na festivalu Mateřinka, na dnech Evropské hudby a na několika dalších společenských akcích. Pro rodiče a širokou veřejnost je pořádána Vánoční akademie v Hálkově divadle. Zájem o MŠ vysoce překračuje její kapacitní možnosti. Rodiče se aktivně zapojují do práce MŠ a často při akcích také pomáhají sponzorsky. V budově této MŠ došlo v loňském roce k několika haváriím, jako největší problém se jevilo protékání septiku do budovy. Akutní opravy byly provedeny, ale ve spolupráci s majitelem domu, se problém bude muset řešit komplexně. Přehled nejdůležitějších akcí: Plavání Zahradní slavnost Výlety ZOO Dvůr Králové, pramen Labe, Babiččino údolí Bruslení Návštěva Perníkové babičky v MŠ Vánoční besídka Oslava sv. Valentýna, Tří králů, Velikonoc, Svátek matek Festival Mateřinka Zimní a jarní Školka v přírodě 26

27 27

28 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY 28

Základní škola a Mateřská škola Nymburk. Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.

Základní škola a Mateřská škola Nymburk. Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf. Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Září 2010 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola Nymburk Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Září 2005 Zpracoval: Mgr. Jíří Cabrnoch ředitel

Více

Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Letců R. A. F. 1989, PSČ 288 03 Telefon: 325531063 E-mail: info@zs-raf.cz Internet: www.zs-raf.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Cabrnoch OBSAH 1 ZÁKLADNÍ DATA O

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více