Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Klatovy nám. Míru Klatovy I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,69 114,4 114, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,22 94,1 94, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,64 108,3 108, Daň z příjmů právnických osob , , ,97 104,4 104, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 189,9 65, Daň z přidané hodnoty , , ,09 118,2 118, Popl. za znečišťování ovzduší 500, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 129,0 129, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1 393, Poplatek ze psů , , ,05 100,4 100, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 94,5 94, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 104,0 104, Poplatek ze vstupného , , ,00 128,7 128, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 190,1 100, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 2 462, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,61 199,6 199, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 127,5 127, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,13 150,9 150, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,00 136,1 136, Daň z nemovitostí , , ,00 113,7 113, Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin , Splátky půj.prostř. od OPS , ,10 297, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,55 40,0 40, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,66 90, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,1 100, Neinv.přijaté transfery ze SF 1 220, ,25 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,25 95, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 600,3 442,3

2 Neinv.přijaté transf.od krajů , , ,00 305,5 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,30 107,2 107, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,17 39, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,43 59, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :52:00

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,39 69,5 69, Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú , ,50 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,25 93,8 93, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,65 98,7 98, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost.záležitosti lesního hosp , , ,90 94,2 94, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ostatní správa v zemědělství , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,50 94,0 94, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , , ,00 41,4 41, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,50 93,6 93, Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 904, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Vnitřní obchod , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 104, Příj.z prodeje zboží , , ,00 96,6 96, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Cestovní ruch , , ,00 456,4 99, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 75,8 75, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,00 84,4 84, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,77 165,5 165, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,44 61,0 61, Přijaté pojistné náhrady , ,00 117, Přij.příspěvky na pořízení DM , Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,21 529,0 485, Kurzové rozdíly v příjmech 43, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,74 83,0 83, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 262,5 262, Ost. záležitosti v dopravě , , ,10 89,6 89, Příjmy z pronájmu pozemků , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,70 116,0 100, Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , , ,75 116,3 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 57,5 57, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 000, Ostatní správa ve vodním hosp , , ,00 69,5 69, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,30 100,2 100, Ost.záležitosti vodního hosp , , ,30 100,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, Příj.z prodeje zboží 8 151, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost. záležitosti kultury ,27

4 Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,00 5, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 500, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :52:00

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.zájmová činnost a rekreace , ,00 101, Příjmy z úroků (část) , , ,73 80,6 80, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,73 80,6 80, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,59 216,7 216, Bytové hospodářství , , ,59 216,7 216, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,18 100,0 100, Nebytové hospodářství , , ,18 100,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Pohřebnictví , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 6,0 6, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 45,5 45, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,55 127,2 127, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,84 111,2 111, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,60 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 47,3 47, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,24 71,4 69, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,34 132,1 132, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostat.nakládání s odpady , , ,65 136,7 136, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.ochr.půdy a spod.vody , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 726, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 25,0 25, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 28,6 28, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000, Ost.spr.v ochr.život.prostředí , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z prodeje zboží 2 460, Ost.přijaté vratky transferů 900, Přijaté neinvestiční dary , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ostatní investiční příjmy j.n , Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , Odvody PO , ,00 100, Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 824, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 824,00

6 Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,70 99,4 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,70 112,8 107, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :52:00

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b PO - dobrovolná část , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu mov.věcí , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 4, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , ,96 110, Příjmy z úroků (část) , , ,27 ***** ***** Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Kurzové rozdíly v příjmech 3 873, Ost.příj. z výnosů fin.majetku , Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Neidentifikované příjmy 500, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,58 ***** 170, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 583, Pojištění funkčně nespecifik , Ost.příj.z FV před.let od JVR , ,90 100, Finanční vypořádání minul.let , ,90 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,05 324,1 267,4

8 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :52:00

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,00 100, Pěstební činnost , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,08 77, Celospolečenské funkce lesů , ,08 77, Nákup ostatních služeb 4 574, ,00 84, Ostatní nákup DNM , ,80 94, Ost.záležitosti lesního hosp , ,80 93, Nájemné 500,00 257,00 51, Budovy,haly,stavby , , ,50 127,2 48, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,50 127,2 48, DHDM , , Elektrická energie , , ,00 77,5 77, Nájemné , , ,66 94,1 94, Nákup ostatních služeb , , ,98 59,1 59, Vnitřní obchod , , ,64 54,6 54, DHDM , ,00 99, Nákup zboží , ,10 99, Nákup materiálu j.n , ,80 99, Pohonné hmoty a maziva 6 000, ,00 94, Nákup ostat. paliv a energie , Služby pošt 100,00 68,00 68, Nákup ostatních služeb , , ,34 385,9 96, Pohoštění , ,51 99, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 99, Věcné dary 9 000, ,00 97, Platby daní a poplatků SR 500,00 310,00 62, Neinv.transfery obyvatelstvu , ,00 100, Cestovní ruch , , ,75 590,4 91, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 3 000, ,00 100, DHDM , , Nájemné , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,69 144,1 92, Opravy a udržování , , ,44 115,0 99, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 99, Budovy,haly,stavby , ,38 82, Stroje,přístroje,zařízení , , Inv.transf.fyzickým osobám , ,00 76, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,51 207,8 89, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 97,9 97, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 97,9 97,9

10 Nákup ostatních služeb , , ,00 105,8 99, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 105,8 99, Kurzové rozdíly ve výdajích 100,00 33,42 33, Služby peněžních ústavů 2 500, ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,30 258,1 78, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 23,1 99,1 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :52:00

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost. záležitosti v dopravě , , ,72 226,2 78, Nákup ostatních služeb , , ,80 34,8 34, Platby daní a poplatků SR , Pitná voda , , ,80 2,9 34, Elektrická energie 1 100, ,35 94, Nákup ostatních služeb , , ,25 236,5 99, Opravy a udržování , , ,20 170,5 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,80 195,9 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 105,9 99, Opravy a udržování , , ,00 17,6 6, Budovy,haly,stavby , ,00 32, Úpravy drobných vodních toků , , ,60 120,8 32, Budovy,haly,stavby , Revitalizace říčních systémů , DHDM , ,82 97, Nákup ostatních služeb , ,70 68, Opravy a udržování , ,18 63, Budovy,haly,stavby , , ,46 38,5 28, Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , , ,16 94,6 42, Úroky vlastní , , ,12 95,3 95, Nákup ostatních služeb , Ost.záležitosti vodního hosp , , ,12 95,3 82, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,17 62, Předškolní zařízení , , ,17 263,9 73, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,3 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,23 98, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,23 131,0 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Činnost vysokých škol , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Divadelní činnost , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,20 8, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , ,20 8, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 93,2 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 99,6 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,7 99, DHDM , ,00 96,5

12 Nákup zboží , Nákup materiálu j.n , , ,50 116,5 99, Nájemné 8 000, ,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,94 68,7 99, Opravy a udržování 5 000, ,00 100, Pohoštění , , ,00 60,7 97,9 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :52:00

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 8 000, ,00 70, Věcné dary , , ,00 113,0 99, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Umělecká díla a předměty , ,00 99, Ost. záležitosti kultury , , ,44 100,2 99, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Elektrická energie 2 000, ,00 78, Nákup ostatních služeb , ,00 58, Opravy a udržování , , ,54 23,8 41, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , Zachování a obnova kult.památ , , ,54 72,7 50, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 8,9 22, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , Budovy,haly,stavby , ,29 69, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,29 144,1 65, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 99, Čin.regist.církví,nábož.společ , ,00 99, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,27 98, Sport.zařízení v majetku obce , , ,27 144,4 99, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.půjčené prostř. OS , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 100, Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 76, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 79, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 5,0 17, Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,76 32, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,76 119,5 32, Služby peněžních ústavů , ,40 98, Převody vlast.fondům hosp.čin , , ,00 100,0 100, Neinv.půj.prostř.-práv.osobám , ,00 98, Neinv.p.p. spol.vlast.jednotek , ,00 92, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 354,0 21,7

14 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,40 178,1 40, Úroky vlastní , , ,05 87,0 87, Platby daní a poplatků SR 100,00 14,00 14, Bytové hospodářství , , ,05 87,0 87, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Nebytové hospodářství , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :52:00

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 83, Pohřebnictví , ,00 83, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 99, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 1,8 1, Ostatní nákup DNM , ,90 41, Územní plánování , , ,90 306,9 36, Ostatní nákup DNM , Územní rozvoj , Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 48, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 48, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 48, DHDM 5 500, ,00 94, Nájemné , , ,00 61,2 61, Nákup ostatních služeb , , ,39 70,7 74, Opravy a udržování , , ,85 79,7 76, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 ***** 99, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 52,0 52, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,7 100, Převody vlast.fondům hosp.čin , ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 137,0 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 7, Budovy,haly,stavby , , ,83 213,1 50, Pozemky , , ,00 88,5 58, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,07 103,0 93, Budovy,haly,stavby , ,00 74, Využív.a zneškod.komun.odpadů , ,00 74, DHDM , ,85 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 108,3 100, Opravy a udržování , ,00 86, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 99, Budovy,haly,stavby , , ,00 295,3 27, Stroje,přístroje,zařízení , ,80 99, Ostat.nakládání s odpady , , ,65 265,6 41, Nákup ostatních služeb , , ,30 73,2 73, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 100, Ost.ochr.půdy a spod.vody , , ,30 184,2 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 78,9 85, Nákup ostatních služeb , , ,72 138,4 28, Opravy a udržování , , ,67 68,5 97, Budovy,haly,stavby , ,10 0,4

16 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,49 92,7 31, Nákup ostatních služeb , , ,00 28,8 28, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,00 28,8 28, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Nákup ostatních služeb 5 000, , Pohoštění 500,00 220,00 44,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :52:00

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 5 000, , ,00 73,6 73, Nákup zboží 1 244, ,40 100, Nákup materiálu j.n , ,38 95, Nájemné , ,00 98, Služby školení a vzdělávání 396,00 396,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 11,4 17, Pohoštění , ,00 98, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 364, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,90 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,18 100,0 97, Budovy,haly,stavby , ,20 69, Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , ,20 69, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 501,00 50, Nákup ostatních služeb , , Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 33,7 33, Nákup ostatních služeb , , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , Ostatní platy 1 500, ,00 90, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 500,00 463,00 92, Prádlo, oděv a obuv , ,50 100, DHDM , ,52 99, Nákup materiálu j.n , ,99 99, Studená voda 2 500, ,89 94, Pohonné hmoty a maziva 1 100, ,81 94, Nákup ostatních služeb 5 200, ,50 98, Opravy a udržování , ,70 99, Pohoštění 3 200, ,00 96, ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o , ,91 99, Ostatní platy 1 400, DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,00 37,9 28, Studená voda 2 500, Elektrická energie 5 000, , ,00 59,6 59, Nájemné 5 000, , ,00 108,0 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 4,5 7, Pohoštění 5 000, , ,00 703,4 99, Věcné dary 2 500, ,00 80, Stroje,přístroje,zařízení , ,50 99, Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav , , ,50 42,5 39,5

18 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,2 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,6 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,6 96, Prádlo, oděv a obuv , , ,90 85,7 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 118,0 98, DHDM , , ,00 57,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :52:00

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,00 174,8 99, Služby pošt 700,00 639,00 91, Služby telekom. a radiokom , , ,00 145,2 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 97,2 97, Služby školení a vzdělávání , , ,00 163,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,39 250,9 100, Opravy a udržování 2 000, , ,00 224,9 97, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , ,00 192,8 87, Nákup kolků , , ,00 78,0 98, Platby daní a poplatků SR 5 000, , ,00 101,3 99, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 54,6 99, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,29 100,0 99, Ostatní platy 5 000, , ,00 48,1 48, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , Prádlo, oděv a obuv , , ,20 39,1 22, DHDM , , ,92 79,1 84, Nákup materiálu j.n , , ,16 109,1 99, Studená voda , , ,00 213,0 99, Plyn , , ,70 109,3 99, Elektrická energie , , ,00 71,5 71, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 136,4 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 83,3 99, Nájemné , , Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 60,0 60, Nákup ostatních služeb , , ,50 95,7 96, Opravy a udržování , , ,54 165,0 78, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000, , Pohoštění , , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Platby daní a poplatků SR 5 000, , Budovy,haly,stavby , ,88 96, PO - dobrovolná část , , ,90 150,0 82, Ostatní platy 1 700, ,00 99, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 81,4 81, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 62,2 62, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 81,8 81, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 600,00 591,00 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,16 191,6 99, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Zastupitelstva obcí , , ,16 80,9 78, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 97, Ostatní platy , ,00 97, Ostatní osobní výdaje , ,00 99,9

20 Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 90, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Pevná paliva , ,00 99, Služby pošt 4 000, ,80 93, Služby telekom. a radiokom , ,11 98, Nájemné , ,00 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :52:00

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 48325252 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00580937 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 48614181 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 49828029 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00251810 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00275468 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 68818980 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00260231 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 71240985 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00291463 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579513 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka)

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) 1/83 O B S A H strana 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 68818980 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 69456101 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00573949 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00255424 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579149 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00275263 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00

3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00295281 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 70828342 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 48146994 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00573825 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00579297 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 69456101 Název nadřízeného orgánu:...

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00543586 Název a sídlo účetní jednotky:

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00269671 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 13 00579165 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 4.6.2015 10:57:22

FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 4.6.2015 10:57:22 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Fin 2-12 M ROK MĚSÍC

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00573604 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 Název obce: Zemětice Adresa Zemětice 52 IČ: 00257460 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 70567450 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nenastala skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka postupuje dle

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014) O B S A H Strana 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní metody se během účetního období nemění A.3. Informace podle

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. (Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.) A.2. Informace

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Uplatněna metoda významnosti. FENIX, Výkaznictví 7.20.132 Strana 1 Tisk: 26.5.2014 20:39:10

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.30.022 Strana 1 Tisk: 20.6.2014 10:56:13 A.4. Informace podle 7 odst.5

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nepoužívá odlišné účetní metody. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka neprovedla změnu SU v porovnání s minulým obdobím. A.3. Informace

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona - výsledek hospodaření přeúčtován z účtu

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00232921 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Část I. Příjmy 231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 1 086,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 30,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 231 10 00000 0000 00 0000 1113

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 48617334 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo k meziročním změnám metod vlivem změny

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 1 Tisk: 12.7.2013 12:45:36 A.4. Informace podle 7 odst.5

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 70953945 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Lupenice Sídlo: Lupenice 62 517 41 Kostelec nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00579114 sestavená k 31.03.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2013 13:59:31 1 2 3 4 Název Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 48 358 380,73 11 024

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 15.2.2013 12:02:08 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nesvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jedntka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 67106455 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 15.07.2013 13:48:50 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 10 342 997 9

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje dále v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky vahový ----------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky vahový ----------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek

Více