Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Klatovy nám. Míru Klatovy I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,69 114,4 114, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,22 94,1 94, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,64 108,3 108, Daň z příjmů právnických osob , , ,97 104,4 104, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 189,9 65, Daň z přidané hodnoty , , ,09 118,2 118, Popl. za znečišťování ovzduší 500, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 129,0 129, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1 393, Poplatek ze psů , , ,05 100,4 100, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 94,5 94, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 104,0 104, Poplatek ze vstupného , , ,00 128,7 128, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 190,1 100, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 2 462, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,61 199,6 199, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 127,5 127, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,13 150,9 150, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,00 136,1 136, Daň z nemovitostí , , ,00 113,7 113, Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin , Splátky půj.prostř. od OPS , ,10 297, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,55 40,0 40, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,66 90, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,1 100, Neinv.přijaté transfery ze SF 1 220, ,25 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,25 95, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 600,3 442,3

2 Neinv.přijaté transf.od krajů , , ,00 305,5 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,30 107,2 107, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,17 39, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,43 59, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :52:00

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,39 69,5 69, Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú , ,50 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,25 93,8 93, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,65 98,7 98, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost.záležitosti lesního hosp , , ,90 94,2 94, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ostatní správa v zemědělství , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,50 94,0 94, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , , ,00 41,4 41, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,50 93,6 93, Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 904, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Vnitřní obchod , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 104, Příj.z prodeje zboží , , ,00 96,6 96, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Cestovní ruch , , ,00 456,4 99, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 75,8 75, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,00 84,4 84, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,77 165,5 165, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,44 61,0 61, Přijaté pojistné náhrady , ,00 117, Přij.příspěvky na pořízení DM , Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,21 529,0 485, Kurzové rozdíly v příjmech 43, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,74 83,0 83, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 262,5 262, Ost. záležitosti v dopravě , , ,10 89,6 89, Příjmy z pronájmu pozemků , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,70 116,0 100, Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , , ,75 116,3 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 57,5 57, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 000, Ostatní správa ve vodním hosp , , ,00 69,5 69, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,30 100,2 100, Ost.záležitosti vodního hosp , , ,30 100,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, Příj.z prodeje zboží 8 151, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost. záležitosti kultury ,27

4 Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,00 5, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 500, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :52:00

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.zájmová činnost a rekreace , ,00 101, Příjmy z úroků (část) , , ,73 80,6 80, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,73 80,6 80, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,59 216,7 216, Bytové hospodářství , , ,59 216,7 216, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,18 100,0 100, Nebytové hospodářství , , ,18 100,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Pohřebnictví , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 6,0 6, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 45,5 45, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,55 127,2 127, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,84 111,2 111, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,60 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 47,3 47, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,24 71,4 69, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,34 132,1 132, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostat.nakládání s odpady , , ,65 136,7 136, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.ochr.půdy a spod.vody , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 726, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 25,0 25, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 28,6 28, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000, Ost.spr.v ochr.život.prostředí , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z prodeje zboží 2 460, Ost.přijaté vratky transferů 900, Přijaté neinvestiční dary , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ostatní investiční příjmy j.n , Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , Odvody PO , ,00 100, Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 824, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 824,00

6 Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,70 99,4 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,70 112,8 107, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :52:00

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b PO - dobrovolná část , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu mov.věcí , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 4, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , ,96 110, Příjmy z úroků (část) , , ,27 ***** ***** Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Kurzové rozdíly v příjmech 3 873, Ost.příj. z výnosů fin.majetku , Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Neidentifikované příjmy 500, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,58 ***** 170, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 583, Pojištění funkčně nespecifik , Ost.příj.z FV před.let od JVR , ,90 100, Finanční vypořádání minul.let , ,90 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,05 324,1 267,4

8 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :52:00

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,00 100, Pěstební činnost , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,08 77, Celospolečenské funkce lesů , ,08 77, Nákup ostatních služeb 4 574, ,00 84, Ostatní nákup DNM , ,80 94, Ost.záležitosti lesního hosp , ,80 93, Nájemné 500,00 257,00 51, Budovy,haly,stavby , , ,50 127,2 48, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,50 127,2 48, DHDM , , Elektrická energie , , ,00 77,5 77, Nájemné , , ,66 94,1 94, Nákup ostatních služeb , , ,98 59,1 59, Vnitřní obchod , , ,64 54,6 54, DHDM , ,00 99, Nákup zboží , ,10 99, Nákup materiálu j.n , ,80 99, Pohonné hmoty a maziva 6 000, ,00 94, Nákup ostat. paliv a energie , Služby pošt 100,00 68,00 68, Nákup ostatních služeb , , ,34 385,9 96, Pohoštění , ,51 99, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 99, Věcné dary 9 000, ,00 97, Platby daní a poplatků SR 500,00 310,00 62, Neinv.transfery obyvatelstvu , ,00 100, Cestovní ruch , , ,75 590,4 91, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 3 000, ,00 100, DHDM , , Nájemné , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,69 144,1 92, Opravy a udržování , , ,44 115,0 99, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 99, Budovy,haly,stavby , ,38 82, Stroje,přístroje,zařízení , , Inv.transf.fyzickým osobám , ,00 76, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,51 207,8 89, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 97,9 97, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 97,9 97,9

10 Nákup ostatních služeb , , ,00 105,8 99, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 105,8 99, Kurzové rozdíly ve výdajích 100,00 33,42 33, Služby peněžních ústavů 2 500, ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,30 258,1 78, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 23,1 99,1 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :52:00

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost. záležitosti v dopravě , , ,72 226,2 78, Nákup ostatních služeb , , ,80 34,8 34, Platby daní a poplatků SR , Pitná voda , , ,80 2,9 34, Elektrická energie 1 100, ,35 94, Nákup ostatních služeb , , ,25 236,5 99, Opravy a udržování , , ,20 170,5 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,80 195,9 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 105,9 99, Opravy a udržování , , ,00 17,6 6, Budovy,haly,stavby , ,00 32, Úpravy drobných vodních toků , , ,60 120,8 32, Budovy,haly,stavby , Revitalizace říčních systémů , DHDM , ,82 97, Nákup ostatních služeb , ,70 68, Opravy a udržování , ,18 63, Budovy,haly,stavby , , ,46 38,5 28, Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , , ,16 94,6 42, Úroky vlastní , , ,12 95,3 95, Nákup ostatních služeb , Ost.záležitosti vodního hosp , , ,12 95,3 82, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,17 62, Předškolní zařízení , , ,17 263,9 73, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,3 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,23 98, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,23 131,0 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Činnost vysokých škol , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Divadelní činnost , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,20 8, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , ,20 8, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 93,2 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 99,6 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,7 99, DHDM , ,00 96,5

12 Nákup zboží , Nákup materiálu j.n , , ,50 116,5 99, Nájemné 8 000, ,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,94 68,7 99, Opravy a udržování 5 000, ,00 100, Pohoštění , , ,00 60,7 97,9 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :52:00

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 8 000, ,00 70, Věcné dary , , ,00 113,0 99, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Umělecká díla a předměty , ,00 99, Ost. záležitosti kultury , , ,44 100,2 99, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Elektrická energie 2 000, ,00 78, Nákup ostatních služeb , ,00 58, Opravy a udržování , , ,54 23,8 41, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , Zachování a obnova kult.památ , , ,54 72,7 50, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 8,9 22, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , Budovy,haly,stavby , ,29 69, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,29 144,1 65, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 99, Čin.regist.církví,nábož.společ , ,00 99, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,27 98, Sport.zařízení v majetku obce , , ,27 144,4 99, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.půjčené prostř. OS , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 100, Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 76, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 79, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 5,0 17, Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,76 32, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,76 119,5 32, Služby peněžních ústavů , ,40 98, Převody vlast.fondům hosp.čin , , ,00 100,0 100, Neinv.půj.prostř.-práv.osobám , ,00 98, Neinv.p.p. spol.vlast.jednotek , ,00 92, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 354,0 21,7

14 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,40 178,1 40, Úroky vlastní , , ,05 87,0 87, Platby daní a poplatků SR 100,00 14,00 14, Bytové hospodářství , , ,05 87,0 87, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Nebytové hospodářství , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :52:00

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 83, Pohřebnictví , ,00 83, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 99, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 1,8 1, Ostatní nákup DNM , ,90 41, Územní plánování , , ,90 306,9 36, Ostatní nákup DNM , Územní rozvoj , Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 48, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 48, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 48, DHDM 5 500, ,00 94, Nájemné , , ,00 61,2 61, Nákup ostatních služeb , , ,39 70,7 74, Opravy a udržování , , ,85 79,7 76, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 ***** 99, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 52,0 52, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,7 100, Převody vlast.fondům hosp.čin , ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 137,0 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 7, Budovy,haly,stavby , , ,83 213,1 50, Pozemky , , ,00 88,5 58, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,07 103,0 93, Budovy,haly,stavby , ,00 74, Využív.a zneškod.komun.odpadů , ,00 74, DHDM , ,85 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 108,3 100, Opravy a udržování , ,00 86, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 99, Budovy,haly,stavby , , ,00 295,3 27, Stroje,přístroje,zařízení , ,80 99, Ostat.nakládání s odpady , , ,65 265,6 41, Nákup ostatních služeb , , ,30 73,2 73, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 100, Ost.ochr.půdy a spod.vody , , ,30 184,2 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 78,9 85, Nákup ostatních služeb , , ,72 138,4 28, Opravy a udržování , , ,67 68,5 97, Budovy,haly,stavby , ,10 0,4

16 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,49 92,7 31, Nákup ostatních služeb , , ,00 28,8 28, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,00 28,8 28, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Nákup ostatních služeb 5 000, , Pohoštění 500,00 220,00 44,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :52:00

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 5 000, , ,00 73,6 73, Nákup zboží 1 244, ,40 100, Nákup materiálu j.n , ,38 95, Nájemné , ,00 98, Služby školení a vzdělávání 396,00 396,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 11,4 17, Pohoštění , ,00 98, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 364, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,90 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,18 100,0 97, Budovy,haly,stavby , ,20 69, Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , ,20 69, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 501,00 50, Nákup ostatních služeb , , Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 33,7 33, Nákup ostatních služeb , , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , Ostatní platy 1 500, ,00 90, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 500,00 463,00 92, Prádlo, oděv a obuv , ,50 100, DHDM , ,52 99, Nákup materiálu j.n , ,99 99, Studená voda 2 500, ,89 94, Pohonné hmoty a maziva 1 100, ,81 94, Nákup ostatních služeb 5 200, ,50 98, Opravy a udržování , ,70 99, Pohoštění 3 200, ,00 96, ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o , ,91 99, Ostatní platy 1 400, DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,00 37,9 28, Studená voda 2 500, Elektrická energie 5 000, , ,00 59,6 59, Nájemné 5 000, , ,00 108,0 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 4,5 7, Pohoštění 5 000, , ,00 703,4 99, Věcné dary 2 500, ,00 80, Stroje,přístroje,zařízení , ,50 99, Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav , , ,50 42,5 39,5

18 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,2 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,6 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,6 96, Prádlo, oděv a obuv , , ,90 85,7 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 118,0 98, DHDM , , ,00 57,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :52:00

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,00 174,8 99, Služby pošt 700,00 639,00 91, Služby telekom. a radiokom , , ,00 145,2 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 97,2 97, Služby školení a vzdělávání , , ,00 163,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,39 250,9 100, Opravy a udržování 2 000, , ,00 224,9 97, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , ,00 192,8 87, Nákup kolků , , ,00 78,0 98, Platby daní a poplatků SR 5 000, , ,00 101,3 99, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 54,6 99, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,29 100,0 99, Ostatní platy 5 000, , ,00 48,1 48, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , Prádlo, oděv a obuv , , ,20 39,1 22, DHDM , , ,92 79,1 84, Nákup materiálu j.n , , ,16 109,1 99, Studená voda , , ,00 213,0 99, Plyn , , ,70 109,3 99, Elektrická energie , , ,00 71,5 71, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 136,4 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 83,3 99, Nájemné , , Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 60,0 60, Nákup ostatních služeb , , ,50 95,7 96, Opravy a udržování , , ,54 165,0 78, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000, , Pohoštění , , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Platby daní a poplatků SR 5 000, , Budovy,haly,stavby , ,88 96, PO - dobrovolná část , , ,90 150,0 82, Ostatní platy 1 700, ,00 99, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 81,4 81, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 62,2 62, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 81,8 81, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 600,00 591,00 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,16 191,6 99, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Zastupitelstva obcí , , ,16 80,9 78, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 97, Ostatní platy , ,00 97, Ostatní osobní výdaje , ,00 99,9

20 Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 90, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Pevná paliva , ,00 99, Služby pošt 4 000, ,80 93, Služby telekom. a radiokom , ,11 98, Nájemné , ,00 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :52:00

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 06 / 2014 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 67728201 Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Liptál čp. 331, 756 31 Liptál sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00303763 Obec Halenkov Halenkov čp. 655, 756 03 Halenkov sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více