Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix , Asseco Solutions, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s."

Transkript

1 IČ: Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix , Asseco Solutions, a.s.

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,41 122,07 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,35 111,81 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,29 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,28 475,49 100, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,95 94,38 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,87 75,74 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,50 258,29 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,35 136,71 100, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,67 116,44 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 125,67 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 125,67 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 649,00 649,00 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 89,66 100, Poplatek ze psů , , ,00 96,15 100, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 75,14 100, Odvod z loterií a her krom VHP 1 120, , ,41 7,00 100, Správní poplatky 7 365, , ,00 46,03 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,41 82,94 100, Daň z nemovitostí , , ,33 168,08 100, Majetkové daně , , ,33 168,08 100, Daňové příjmy , , ,41 122,07 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,41 137,21 100, Příj.z prodeje zboží 870, ,00 870,00 8,70 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 172,25 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 105,68 100, Příjmy z úroků (část) 473, ,00 473,79 23,69 100, Př.z podílů na zisku a divid , Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,20 110,31 100, Přijaté pojistné náhrady 6 056, ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2,07 2,07 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,08 472,55 100, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 15509, , ,15 775,46 100, Nedaňové příjmy , , ,35 111,81 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 100, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 100, Kapitálové příjmy 21665, ,00 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,03 100,00

3 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,49 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery , , , ,40 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery , ,00 100, Přijaté transfery , , , ,29 100,00 Příjmy celkem , , ,28 475,49 100,00

4 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 140,35 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,50 100,00 CELKEM VÝDAJE , , ,87 635,28 100, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 112,33 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 129,52 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 99,15 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,40 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,48 100, Povinné pojistné na úraz.poj , Běžné výdaje , , ,00 105,13 100, Prádlo, oděv a obuv 1 576, , ,56 78,83 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 129,93 100, DHDM , , ,40 103,81 100, Nákup zboží 8 960, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,19 339,71 100, Úroky vlastní , , ,50 68,41 100, Studená voda , , ,00 282,49 100, Plyn , , ,38 92,81 100, Elektrická energie , , ,50 83,12 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 165,48 100, Služby pošt 1 695, , ,00 56,50 100, Služby telekom. a radiokom , , ,94 106,97 100, Služby peněžních ústavů , , ,60 118,61 100, Nájemné , ,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 216,37 100, Služby školení a vzdělávání 9 000, Služby zpracování dat 899,00 899,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,11 122,59 100, Opravy a udržování , , ,68 51,28 100, Programové vybavení , , ,00 465,20 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 123,90 100, Pohoštění , , ,00 294,90 100, Ostatní nákupy j.n , Poskytované zálohy vl.pokladně Zaplacené sankce , ,00 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 90,04 100, Věcné dary , , ,00 139,37 100, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,86 104,26 100, Ostat.neinv.trans.podnik.subj , ,00 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100,00

5 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 845, ,00 100, Nein.transf.soukromopráv.subj , ,00 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 151,19 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 94,59 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , ,00 100, Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000, ,00 100, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,00 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 603,01 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 26,67 100, Neinves.transfery obyvatelstvu 12000, , ,00 26,67 100, Běžné výdaje , , ,86 140,35 100, Budovy,haly,stavby , , , ,82 100, Pozemky , , ,00 302,88 100, Invest.nákupy a souvisej.výd , , , ,74 100, Ost.inv.transf.VR územ.úrovně , ,00 100, Investiční transfery 16190, ,00 100, Kapitálové výdaje , , , ,50 100,00 Výdaje celkem , , ,87 635,28 100, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Pěstební činnost 2 142, ,00 100, Podpora produkční činnosti , , ,00 12,21 100, Rybářství , ,00 100, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , , ,00 33,26 100, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , , ,00 33,26 100, Silnice , , ,00 94,73 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,04 245,31 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 90,04 100, Doprava , , ,04 217,24 100, Pitná voda , ,00 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , , ,53 100, Úpravy drobných vodních toků 3 000, ,00 100, Vodní díla v zeměděl.krajině , Ost.zálež.vody v zeměd.krajině 5 000, ,00 100, Vodní hospodářství , , , ,01 100, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , , ,54 100, První stupeň základních škol , , ,48 280,18 100, Vzdělávání a školské služby , , ,48 280,18 100, Činnosti knihovnické 5 068, , ,00 23,38 100, Činnosti muzeí a galerií , ,33 100, Ost. záležitosti kultury , Rozhlas a televize 132,00 132,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 67,60 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 99,34 100,00

6 33 - Kultura, církve a sděl.prostř , , ,33 66,05 100, Všeobecná ambulantní péče 2 919, , ,20 58,38 100, Zdravotnictví 2919, , ,20 58,38 100, Bytové hospodářství , , ,94 154,31 100, Nebytové hospodářství 829,00 829,00 100, Veřejné osvětlení , , ,56 89,93 100, Pohřebnictví 8 983, , ,83 74,87 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,70 100, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,03 116,16 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 970, , ,00 17,94 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 86,08 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 632,01 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,40 874,87 100, Ochrana životního prostředí , , ,40 308,75 100, Služby pro obyvatelstvo , , ,44 200,67 100, PO - dobrovolná část , , ,53 93,65 100, PO a integrov. záchran. systém 44485, , ,53 93,65 100, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,53 93,65 100, Zastupitelstva obcí , , ,69 102,08 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Volby do Evropského parlamentu , ,00 100, Činnost místní správy , , ,73 73,51 100, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,42 83,10 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , ,10 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 100, Ostatní finanční operace , ,00 100, Finanční operace , ,10 100, Finanční vypořádání minul.let , ,00 100, Ostatní činnosti 55256, ,00 100, Všeobecná veř.správa a služby , , ,52 156,76 100,00 Výdaje celkem , , ,87 635,28 100,00

7 3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Kratkodob.přijaté půjč.prostř , ,04 100,00 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj , ,00 100,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ ,12-500, ,13 100,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 141,32 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace , ,42 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,59 100,00

8 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majatek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majatek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majatek , , ,57 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,48 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,46 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,57

9 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 985, , , Daň z přidané hodnoty , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , ,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům , , ,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dodavatelé , , Zaměstnanci , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 4 025, , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního poj , , , zdravotní pojištění ,00-366, , Jiné přímé daně 2 291, , , Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé úvěry , , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry , , ,78

10 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka - běžný ú , , ,35 CELKEM , , ,35

11 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,00 Od státních fondů , ,03 Celkem , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Hasiči 4 000, , Neinvestiční transfery -povodn , , Podpora zlepšování stavu příro , , ČOV , , Volby do zastupitelstva , , Volby do Evropského parlamentu , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Operační program životní prost , ,03 Celkem od státních fondů 36853, , Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách

12 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , , Převody z rozpočtových účtů , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více