Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů vlastníků sousedních nemovitostí ke stavbě Park Na prameništi, spojovací chodník do Metropole 2. Pražská správa nemovitostí 2.A. řešení nájemního vztahu od B. nabídka na odkoupení pozemků v areálu 2.A.I. schválila 1. nájemní smlouvu mezi MČ a Pražská správa nemovitostí na užívání pozemků parc.č. 472/48, 472/49, 472/50, 472/53, 472/68, 472/70, 472/100, 472/106, 472/109, 472/112, 472/145, 472/152, 472/162 v k.ú. Třebonice a parc.č. 662/89, 867/47, 867/81, 867/82, 867/83, 867/86, 867/87, 867/91 v k.ú.zličín za cenu 6.895,- Kč/rok 2. nájemní smlouvu mezi MČ a Pražská správa nemovitostí na užívání pozemků parc.č. 472/102, 472/105, 472/110, 472/113, 472/115, 472/117, 472/120, 472/146, 472/147, 472/151, 472/161, 472/165, 472/200 v k.ú. Třebonice a parc.č. 662/88 v k.ú. Zličín za cenu ,- Kč/rok 3. smlouvu o svěření mezi MČ Praha Zličín a JUDr.Evžen Punčochář, advokát 2.A.II. pověřila 1. starostu podpisem nájemní smlouvy mezi MČ a Pražská správa nemovitostí na užívání pozemků parc.č. 472/48, 472/49, 472/50, 472/53, 472/68, 472/70, 472/100, 472/106, 472/109, 472/112, 472/145, 472/152, 472/162 v k.ú. Třebonice a parc.č. 662/89, 867/47, 867/81, 867/82, 867/83, 867/86, 867/87, 867/91 v k.ú.zličín 2. starostu podpisem nájemní smlouvy mezi MČ a Pražská správa nemovitostí na užívání pozemků parc.č. 472/102, 472/105, 472/110, 472/113, 472/115, 472/117, 472/120, 472/146, 472/147, 472/151, 472/161, 472/165, 472/200 v k.ú. Třebonice a parc.č. 662/88 v k.ú. Zličín 3. starostu podpisem smlouvy o svěření mezi MČ Praha Zličín a JUDr.Evžen Punčochář, advokát 2.B. nabídka na odkoupení pozemků v areálu 2.B. III. vzala na vědomí žádost PSN o přehodnocení stanoviska MČ neprodávat předmětné pozemky v areálu PSN 2.B. IV. konstatovala, že nemá zájem prodávat pozemky v areálu v k.ú. Třebonice a k.ú. Zličín 3. ávrh smlouvy o nájmu garážového stání A v garáži č. 1 v domě č.p. 405, ul. Strojírenská nájemce Ing. Oto Kuhn I. schválila Smlouvu o nájmu garážového stání A v garáží č. 1 u domu č.p. 405, ul. Strojírenská, Praha Zličín mezi MČ Praha Zličín a Ing. Oto Kuhnem, Lačnovská 375/4, Zličín II. pověřila starostu podpisem Smlouvy o nájmu garážového stání A v garáží č. 1 u domu č.p. 405, ul. Strojírenská, Praha Zličín mezi MČ Praha Zličín a Ing. Oto Kuhnem, Lačnovská 375/4, Zličín Stránka 1 z 6

2 4. Mateřské centrum Studánka Zličín A: ávrh dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru ke dni B: ávrh smlouvy o nájmu nebytových prostor, účinnost od A.I. schválila Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru mezi MČ Praha Zličín a MC Studánka Zličín ke dni A.II. pověřila starostu podpisem Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru mezi MČ Praha Zličín a MC Studánka Zličín ke dni B.I. schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha Zličín a MC Studánka Zličín s účinností od B.II. pověřila Starostu podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha Zličín a MC Studánka Zličín 5. ávrh smlouvy o pronájmu pozemku část parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice p. David Limport 5.I. schválila Smlouvu o pronájmu pozemku část parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice o výměře 6m2 mezi MČ Praha Zličín a p. Davidem Limportem 5.II. pověřila starostu podpisem Smlouvy o pronájmu pozemku část parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice o výměře 6m2 mezi MČ Praha Zličín a p. Davidem Limportem 6. ebytové prostory v domě č.p. 48, ul. Hrozenkovská ukončení nájmu firmy Čížek a Čížek Stavebnictví ke dni I. vzala na vědomí, že Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru a odstupném mezi MČ Praha Zličín a Petr Čížek, firma Čížek a Čížek Stavebnictví byla oběma smluvními stranami podepsána dne , současně proběhla finanční transakce v hotovosti dle této dohody, vše pod dozorem JUDr. Punčocháře 6.II. projednala další možné využití nebytových prostor v objektu č.p. 48, ul. Hrozenkovská 6.III. uložila 1. odboru VSE zajistit opravu zápisu v KN dle skutečného stavu 2. odboru OPRI zajistit znalecký posudek k současnému stavebně technickému stavu objektu č.p. 48 ul. Hrozenkovská 3. odboru VSE ve spolupráci s odborem OPRI zveřejnit záměr pronájmu ke komerčním účelům (za podmínek stavebních úprav dle znaleckého posudku) IV. rozhodla záměru pronajmout objekt před rekonstrukcí (za podmínek stavebních úprav dle znaleckého posudku) Stránka 2 z 6

3 7. Prodejna edašovská I. vzala na vědomí 1. nesouhlas manželů Tintěrových, členů BD Domov a obyvatel domu č.p. 355 ul. Nedašovská, se záměrem pronájmu bývalé prodejny na adrese Nedašovská II. konstatovala, že 2. záměr pronájmu je zveřejněn do na úřední desce; po tomto termínu budou nabídky a připomínky projednány 8. VHP částka na veřejně prospěšnou činnost 8.I. vzala na vědomí 3. informaci o celkové částce na veřejně prospěšnou činnost z provozu výherních hracích přístrojů za rok II. rozhodla 1. o použití částky na veřejně prospěšnou činnost z provozu výherních hracích za rok 2010 na zeleň 2. o použití částky z výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů v roce 2011 na volnočasové aktivity dětí a mládeže 9. Zličínská sportovní s.r.o. žádost o prodloužení termínu splatnosti nájemného za 2/ I. vzala na vědomí 1. úhradu smluvní sankce za rok 2009 ve výši ,- Kč ke dni úhradu nájemného za období 2/2011 ke dni II. konstatovala, že v případě, že nebude nájemné za březen a další měsíce 2011 uhrazeno v termínu dle smlouvy, budou uplatněny smluvní sankce dle smlouvy 10. Park a prameništi - zajištění údržby v roce I souhlasila s rozsahem zajištění údržby parku v roce II pověřila 1. starostu podpisem objednávky na zajištění údržby do OPRI zajištěním poptávkového řízení v navrženém rozsahu pro období od do konce rok Zajištění úklidu ve vodárně historické studny 11.I. konstatovala, že běžný úklid v objektu historické studny bude zadán Jednotce SDH Zličín 12. Objekt čp. 242 Stránka 3 z 6

4 12.I. rozhodla zadat posouzení tech stavu budov na hřišti, zda se dá použít základy, nebo posoudit možnost rekonstrukce 13. Přistavení VOK na hřbitov ve Zličíně. 13.I. souhlasila s přistavením velkoobjemového kontejneru na hřbitov Zličín v dubnu II. pověřila starostu podpisem objednávky 14. DPS informace o jednání s nájemníky nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení 15. ávrh na umístění laviček AD- et v MČ Praha Zličín 15.I souhlasila 1. s umístěním reklamních laviček spol. AD-Net na tato místa: Sobín - otočka autobusu 1 ks; sídliště Zličín - ulice Tasovská 2 ks, areál FC Zličín 4 ks, 1 lavička u zastávky Halenkovská, směr sídliště Řepy; 2 lavičky u zastávky Sídliště Zličín, směr metro; posun 2 ks laviček při ulici Strojírenské dále do ulice Dolňanské 2. se zajištěním souvisejících prací s umístěním laviček spol. AD-Net dle požadavku MČ, resp. jejich přemístěním, firmou L. Sekyra 15.II. uložila 1. starostovi jednat o konečném umístění laviček spol. AD-Net 2. starostu podpisem objednávky na umístění, resp. přemístění laviček AD-Net 3. odboru OPRI předložit návrh smlouvy se spol. AD-Net, doplněný o odsouhlasený návrh umístění všech laviček 16. ovela Jednacího řádu ZMČ ve smyslu dopisu ředitele MHMP 16.I. projednala novelu jednacího řádu podle podnětu ředitele MHMP, který byl zaslán na všechny městské části 16.II. uložila tajemnici konzultovat návrh novely s legislativním odborem MHMP 17. Přemístění zastávky Sídliště Zličín 17.I. souhlasila s prodloužením stávající zastávky Sídliště Zličín ve směru k zastávce Halenkovská a zaslepením ulice V pískovně pro účely zřízení zastávky pro kloubový autobus linky II. uložila OPRI požádat dopravní policii ČR o předběžný souhlas k prodloužení stávající zastávky Sídliště Zličín ve směru k zastávce Halenkovská a zaslepení ulice V pískovně 17.III. konstatovala, že Stránka 4 z 6

5 trvá na projednání dopravní obslužnosti Zličína a Sobína PID s ROPID 18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Telefónica O2 Czech republic a.s. a Hl. m. Praha 18.I. schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Zličín, Telefónicou O2 Czech Republic a.s. a Hl. m. Prahou na pozemek parc.č. 235/4, k.ú. Sobín na umístění přeložky dálkového kabelu v rámci stavby č TV Zličín, etapa 0016 Ke Zličínu, břemeno bude zřízeno jako bezúplatné 18.II. pověřila starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha- Zličín, Telefónicou O2 Czech Republic a.s. a Hl. m. Prahou na pozemek parc.č. 235/4, k.ú. Sobín na umístění přeložky dálkového kabelu v rámci stavby č TV Zličín, etapa 0016 Ke Zličínu, břemeno bude zřízeno jako bezúplatné 19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Telefónica O2 Czech republic a.s. a AVALO s.r.o. 19.I. schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Zličín, Telefónicou O2 Czech Republic a.s. a AVALON s.r.o. na pozemek parc.č. 19, k.ú. Sobín na umístění stavby Sobín, 26 RD, čk. 230/1, ÚPS, v jejímž rámci dojde k umístění podzemního vedení a zřízení komunikační sítě, břemeno bude zřízeno jako úplatné za cenu 250,-Kč/bm. 19.II. pověřila starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha- Zličín, Telefónicou O2 Czech Republic a.s. a AVALON s.r.o. na pozemek parc.č. 19, k.ú. Sobín na umístění stavby Sobín, 26 RD, čk. 230/1, ÚPS, v jejímž rámci dojde k umístění podzemního vedení a zřízení komunikační sítě, břemeno bude zřízeno jako úplatné za cenu 250,-Kč/bm. 20. Ašenbreners s.r.o. kanalizační přípojka 20.I. nesouhlasila s uložením kanalizační přípojky pro objekt č.p. 5 umístěný na pozemku parc.č. 1, k.ú. Sobín do pozemku parc.č. 216/1, k.ú. Sobín s tím, že objekt č.p. 5 umístěný na pozemku parc.č. 1, k.ú. Sobín má již veřejnou část kanalizační přípojky realizovánu v rámci stavby kanalizace Sobín 21. abídka farmářských trhů 21.I. vzala na vědomí nabídku pí Jany Alešové ohledně organizace farmářských trhů na území MČ Praha Zličín 21.II. doporučila jednat o možnosti pronájmu pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín u točny tramvají na konečné v Praze Řepích, a to po projednání a spolupráci s MČ Praha 17 Stránka 5 z 6

6 22. Stavba č TV Zličín, etapa 0012 ul. a Radosti, úsek Hrozenkovská Do Blatin - Oznámení o konání závěrečné kontrolní prohlídky 22.I. vzala na vědomí informaci o konání závěrečné kontrolní prohlídky Stavba č TV Zličín, etapa 0012 ul. Na Radosti, úsek Hrozenkovská Do Blatin Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice Ve Zličíně Miroslav Muzikář radní MČ. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ Stránka 6 z 6

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

mistři české republiky

mistři české republiky zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 44 srpen září 2013 mistři české republiky Rozhovor s Markem Ždánským Jarmark Dipačápi v Itálii 1 kultura MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZLIČÍN

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise.

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise. Zápis č. 2/2015 z 2. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 23. března 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 102. konané dne 6. 9. 2010 USN RM 372/2010 401/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 102. konané dne 6. 9. 2010 USN RM 372/2010 401/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 102 konané dne 6. 9. 2010 372/2010 401/2010 Přítomni: starostka Alena Samková zástupce starostky Ing. Jiří Vintiška (mimo bod

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze 14. schůze rady města konané dne 8.4.2015

Zápis ze 14. schůze rady města konané dne 8.4.2015 Město Pohořelice Zápis ze 14. schůze rady města konané dne 8.4.2015 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Petr Hemala, Aleš Saitl, Mgr. Rouzek, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík, LLM. a

Více