-=// ZeRoCaTchErS \\ =

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-=// ZeRoCaTchErS \\ =- 0.1.1"

Transkript

1

2 -=// ZeRoCaTchErS \\ = i\ intro ii\ podivné systémy konstrukce hexagramu iii\ introspektivní hra iiii\ outro i\ pro potěšení všech kteří hledají a nalézají

3 i\ Intro Předkládáme v praxi velice osvědčenou metodu alternativní konstrukce i-ťingových trigramů. Určitě existují lidé kteří jsou s tímto prvkem čínské magie seznámeni. Postup vyžaduje zpočátku vlastnění knihy o I-ťingu, nejlépe v překladu Mr. Krále. Později nic nebrání samostatné konstrukci vlastních významů tzn. celé doprovodné výkladové knihy nevázané na původní koncepci. ii\ Konstrukce hexagramu Postupy je možno použít jednak jako klasickou divinaci, tedy odpověd na otázky kladené nebo jako vysvětlení momentálního stavu či objasnění podstaty právě probíhající situce rsp. jejího charakteristického rysu. Všechny postupy jsou jen odrazovým můstkem pro vlastní kreativitu a kombinační schopnost čtenáře či uživatele. Každému vyhovuje něco jiného, a proto proč si dělat klec příliš volnou či příliš těsnou, když je možno si udělat klec na míru. Prvý postup vychází z vnitřního impulsu. Soustředíme se na problém či otázku kterou chceme osvětlit (rozuměj vyřešit). Poté nebo zároveň s tím aplikujeme postup odvození čar hexagramu podle zvolených pravidel. Druhý postup přidává další akcesorické charaktery. Analyzujeme tedy problém či otázku a snažíme se najít vhodné korespondence. Snažíme se najít vhodné místo,čas nebo situaci související s podstatou naší otázky či naší otázku nějak representující. Poté v takových nalezených korespondencích provedeme odvození čar hexagramu podle zvolených pravidel. Třetím nezmíněným postupem je ryze pokroková metoda paranoii a schizofrenie. Snažíme se vsugerovat si, že smysl našeho vnímání a pojímání toho co právě děláme a co se nám právě děje je nám přímo nepřístupný. Rsp. že pravý smysl toho všeho je skrytý, ale že je možno objevit skrytý smysl každého našeho byť i banalního činu, kroku ba i myšlenky. A to právě prostřednictvím neustálé konstrukce hexagramů pro sebemenší záležitost. Je to jedna z účinných metod jak částečně poznat kdo jsem a hlavně co si opravdu myslím a co chci.

4 Odvození čar K odvození čar je potřeba stanovit určitá pravidla, která je možno postupně měnit nebo vymýšlet další. Osobně používám nejčastěji média jako jsou projíždějící auta, lodě, kola, motocykly; dále lidi které míjím nebo kteří míjí mne. Za média je vhodné volit proměnné více méně nezávislé na pozorovateli, tedy taková která žijí vlastním životem. Automobilová doprava toto splňuje, dav lidí na Václavském náměstí také. Pokud bych ale zvolil např. dopravní značení nebo stromy v nám známé lokalitě, pak tato podmínka již není splněna. Jde tedy o neznámost, nepředvídatelnost média. Po výběru média nutně následuje zvolení korespondencí. Jaká podmínka tedy bude representovat jang - a jaká jin - -. Dále již nic nebrání stanovení počátku pozorování a zachycení příslušných čar -> trigramů -> hexagramů prostřednictvím zvoleného média. Druhý postup přidá ještě vhodné místo, čas nebo situaci, která s otázkou souvisí. Když se přesuneme do onoho pomocného místa, času nebo situace ( nebo do součinu všech tří pomocných složek najednou), postupujeme jak uvádí odstavec výše. pozn: Pro někoho je vyhovující systém negace. A proto může volit naopak místo,čas a situaci přesně opačnou k zvolené otázce. Potom je zajímavé přehodit pořadí získaných trigramů a teprve tento převrácený hexagram analysovat. Zaléží zde na vazbě na tradici, člověk více tradiční přehodí trigramy; někdo může převrátit pořadí všech šesti čar a tím převrátí celý hexagram. Vyzkoušejte co Vám vyhovuje více, pokud Vám tedy vyhovuje systém negace. Třetí výše popsaná metoda použití je tak individuelní, že si každý musí nakombinovat předchozí postupy v závislosti na konkrétním použití. Praktické ukázky Jdu po ulici, myslím na něco (X) a chtěl bych na pomoc sestavit hexagram. Řeknu si, že blonďatá žena je jin - - a blonďatý muž je jang --. Soustředím se na otázku či věc (X) a od určité chvíle zaznamenávám lidi. Během výběru kritéria se ale nijak nezastavuji, pokud v mé cestě není přechod pro chodce se semaforem atd. Vše probíha za chodu v hlavě. Když mám šest čar a hexagram, zastavím se vezmu knihu a srovnávám a

5 přemýšlím. Zapíšu si pro pozdější použití. Kdo je schopen mírné gnosis za chodu může ji použít. Pokud to není komplikce může nejdříve sestavit pro (X) sigilii a tu použít jako předmět koncentrace během výběru kritétia a zaznamenávání čar. Nemohu se rozhodnout mezi A a B. Jdu na nejbližší křižovatku. Černé auto je jin - - a bílé bude jang --. Naladím se na obě varianty (možno i přecvakávat) a v momentě největšího nalazení ( lze použít i gnosis) začnu sledovat auta (zvednu oči) a sestavuji hexagram. Medituji o významu smrti a nejsem si jist svým názorem v něčem. Jdu v odpoledních hodinách ( lépe nočních) na místa související se smrtí: krematorium, hřbitov, rušná nepřehledná křižovatka, dálniční nadjezd, jatka, nemocnice. Vstřebávám atmosféru místa. Volím nejvhodnější kritéria. Atd. Místo Jin - - Jang -- krematorium žena Muž hřbitov?? křižovatka poznávací značka pražská mimopražská křižovatka muž žena křižovatka barva auta žlutá barva modrá Aplikací je mnoho: sedět na laviččce, v busu, tram, v dálkovém busu, ve vlaku, v bazénu.kdekoliv kde je možno uplatnit nějaký vhodný postup. pozn:v případě vylidněného hřbitova je situace těžší.aby bylo dosaženo nezávislosti je nutno pomoci si předem danou definicí kudy půjdu. Čili např. až zahnu za roh budu počítat data umrtí na hrobech : ženy zemřelé před 1950 jsou jang --, muži zemřelí mezi jsou jin - -. Definujte podmínky tak, aby nebyly ovlivněné Vaší znalostí situace. Ne nahodou patří tato metoda podle mne spíše do kategorie Urban-Magick. Používejte gnosis a sigilia pokud Vám to více vyhovuje a napomáhá to Vašemu nalazení se na otázku či situaci. Pokud Vám více vyhovuje systém náhlá akce klidně ho používejte.

6 pozn: systém náhlé akce může být velice vhodně kombinován s meditací; následné vytržení a okamžitá konstrukce hexagramu může být u někoho vhodnější než jiné postupné metody iii\ Introspektivní hra A to vše dle motta : poznat kdo jsem je velmi těžké, co zkusit kdo nejsem a vzít doplněk k výsledku toho co nejsem, jako rámec toho kdo jsem...nebo kdo mohu být... Je dobré se na tuto operaci nějak předem připravit. Stanovit si časový úsek provedení např 30 minut či 60 minut. Ke každému zásadnějšímu názoru či činnosti konstruuji hexagram a ihned hledám skrytý význam. Zapisuji vztahy třeba do tabulky nebo mohu konstruuovat určitou mapu, později použitelnou jako obraz či sigilie. Tato metoda je velmi náročná, pomalá a vysilující. Ovšem výsledek může předčit mnohaleté pročítání knih doprovázené pocitem něco mi chybí. Typické jsou pro tento postup otázky: co je to vlastně (X)? co pro mne vlastně znamená (X)? proč dělám (X)? atd. Zásadním kámenem úrazu je nebezpečí přehlcení a neschopnost konstruovat rychle a vhodně hexagramy k relevantním věcem tzn. ne úplně ke všem úkonům, situacím a myšlenkám. Je možno si pomoci tím, že si udělám jakýsi pořadník věcí ke kterým chci konstruovat hexagram. Ovšem musím si je zapsat tak, abych se na ně mohl později naladit. Tento postup, ale znamená ochuzení pro ty kteří mají rádi systém rychlé akce. pozn: někdy je naopak možno dosáhnout nějakého výsledku zaměřením na naprosté banality typu: co je pro mne jablko?, proč jdu tam a tam?, proč mám rád to a to?, jaký je význam toho že dělám to a to právě teď? atd Jedná se tedy o jakousi hru se sebou, která nás strhne do pěkného víru, který může přinést určité výsledky. Každopádně je potřeba opravdu nastolit velice paranoidní stav, kdy opravdu věřím v to, že pravý smysl mi uniká a já ho sestavováním hexagramů objevuji. Tato poctivá víra v katarzi je důležitá. Dalším momentem je zajímavý pocit když se dostanete do víru této hry a postupně se vše stupňuje tak, že už nelze dále. Když cítíte, že nastane tento stav (break-out point), klidně z toho vyskočte, vraťte se zpět do normálu, ale úžívejte si toho chvilkového přechodového momentu mezi oběma stavy. A případně se snažte vytěžit z tohoto přechodu nějakou

7 myšlenku nebo řešení něčeho co Vám nedalo spát. Ale není to podmínkou. iv\ Outro Tento text je pouze výchozím a ilustrativním. Opět zmíním individuálnost přístupu každého. Ze soucitu je možno ctít nějaký vymezující rámec daný tímto článkem, ale jestli naleznete pro Vás lepší pak tento klidně Závěrem jěště nutno dodat, že při výkladu se můžeme řídit klasickými významy hexagramu a trigramu, ale také je vhodné si zaznamenávat co nám vyšlo v dané situci k danému tématu. Následně je možno mezi sebou porovnávat záznamy a vyvozovat nové/jiné závěry. pozn: logicky lze využít tyto postupy ke skupinové práci, kdy si všichni na místě sestrojí svým způsobem hexagram na dané téma.následuje vytvoření syntetického, jednotícícho obrazu situace, či myšlenky výchozí

Dvakrát měř a jednou řež

Dvakrát měř a jednou řež PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ Dvakrát měř a jednou řež Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni ZŠ podle projektu NAPLNO Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta UMĚLÁ INTELIGENCE Hashim Habiballa Ostravská Univerzita 2004 UMĚLÁ INTELIGENCE KIP/UMINT distanční studijní opora PaedDr. Mgr. Hashim Habiballa,

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického Obsah 1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického plánu/pomocné otázky...15 4.1 Poslání...15 4.2 Analytická

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS NÁVRH ROČNÍHO PLÁNU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU Autoři: Ing. Ivan Bílý, Ph.D.: ČRS SÚS Ústí nad Labem Barbora Schneiderová Jiří Marek: Odbor mládeže Rady

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více