RETScreen Software. Online manuál pro uživatele. Model projektů větrné energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RETScreen Software. Online manuál pro uživatele. Model projektů větrné energie"

Transkript

1 RETScreen Software Online manuál pro uživatele Model projektů větrné energie

2 Prostředí Tento dokument slouží jako tištěná verze RETScreen Software online uživatelského manuálu, jež je nedílnou součástí softwaru RETScreen. Online uživatelský manuál je podpůrným souborem v rámci zmiňovaného softwaru. Uživatel si automaticky nahraje tento online uživatelský manuál v okamžiku stahování RETScreen softwaru do svého počítače. Kopírování Tento dokument může být kopírován jako celek nebo jen jeho část v jakékoliv formě pro výukové nebo neziskové účely bez zvláštního povolení s příslušným odkazem na tento manuál jako zdroj. Ministerstvo přirodních zdrojů Kanady rádo přijme kopii jakékoliv publikace, která používá tento manuál jako zdroj svých informací. V takových případech si může vyhradit právo na omezení reprodukovaného materiálu nebo grafických prvků. Dále je nutné v takových případech požádat autora nebo vlastníka autorského práva o povolení o reprodukci. Pro získání informací ohledně autorského práva a limitujících požadavků kontaktujte RETScreen International. Prohlášení Tento dokument je distribuován pouze pro informační účely, a nemusí proto reflektovat názory kanadské vlády a ani nezastupuje žádný komerční produkt či osobu. Ani Kanada a ani její ministři, úředníci a ostatní činitelé neručí za tento dokument a ani na sebe nepřebírají jakoukoliv odpovědnost vyplývající z tohoto dokumentu. ISBN: Katalog č.: M39-104/2004E-PDF Ministerstvo přirodních zdrojů Kanady VĚTRNÁ.1

3 OBSAH Stručný popis a schéma modelu...3 Model projektu větrné energie...8 Model pro výpočet vyprodukované elektrické energie...9 Technické údaje o zařízení...17 Nákladová analýza...21 Shrnutí finančních ukazatelů projektu...44 Analýza redukce skleníkových plynů...60 Citlivostní analýza a analýza rizika...75 Databáze větrných elektráren...83 Databáze počasí...84 Databáze nákladů...84 Školení a podpora...86 Podmínky pro použití...87 Použitá literatura...89 Odkazy na internetové adresy...91 Rejstřík...92 VĚTRNÁ.2

4 Stručný popis a schéma modelu RETScreen International je nástroj, který má informovat o čistých zdrojích elektrické energie, sloužit jako podpůrný prostředek při rozhodování o investicích do těchto technologií a při plánování jejich kapacit. Jádro tohoto nástroje se skládá ze standardního a uceleného softwaru pro analýzu projektů čisté energie, který může být použit celosvětově pro vyhodnocení výroby elektrické energie, nákladů životního cyklu a redukce skleníkových plynů pro různé druhy energeticky efektivních technologií. Každý RETScreen technologický model (např. Model projektů větrné energie atd.) je vyvinut v rámci tabulkového prostředí Microsoft Excel v Pracovním sešitu. Pracovní sešit se skládá z několika pracovních tabulek. Tyto tabulky mají jednotný vzhled a dodržují standardní přístup pro všechny modely RETScreen. Navíc k tomuto softwaru jsou poskytnuty databáze jednotlivých technologií pro výrobu čisté energie, databáze počasí a nákladové databáze; online manuál, webová stránka, učebnice, případové studie a školící kurzy. Schéma modelu Vyplňte každou pracovní tabulku řádek po řádku ze shora dolů zadáním hodnot do vyšrafovaných kolonek. Abyste se mohli pohybovat mezi jednotlivými pracovními tabulkami jednoduše klikněte na štítek v dolní části každého okna nebo na modře podtržený hypertextový odkaz, který se objevuje v každé tabulce. Schéma RETScreen modelu je prezentováno níže. RETScreen International Model větrné elektrárny- schéma modulů systému VĚTRNÁ.3

5 Informace a pomoc při vstupu / Data and help access RETScreen Online manuál pro uživatele, Databáze větrných elektráren a Databáze počasí je přístupná prostřednictvím panelu Excel pod volbou RETscreen, jak je ukázáno na následujícím obrázku. Nabídka RETScreen a její jednotlivé ikony se ukáží na liště s nástroji RETScreen. Proto uživatel může vstoupit do online uživatelského manuálu, databáze větrných elektráren a databáze počasí kliknutím na odpovídající ikonu na této liště. Pokud uživatel chce například vstoupit do online uživatelského manuálu klikne na? ikonu. RETScreen Menu and Toolbar RETScreen online uživatelský manuál je citlivý na umístění kurzoru, a proto poskytuje informace, které se vztahují k jednotlivým buňkám, kde je kurzor umístěn, a které uživateli pomohou při jeho analýze. VĚTRNÁ.4

6 Barevné odlišení buněk Uživatel zadává data do vyšrafovaných buněk v tabulce. Všechny ostatní buňky, které nevyžadují vyplnění, jsou chráněny tak, aby uživatel nesprávným kliknutím nesmazal např. vzorec apod. RETScreen barevné odlišení buněk pro vstupní a výstupní buňky je znázorněno v následující tabulce. RETScreen barevné odlišení buněk Výběr měny / Currency options Pro správnou RETScreen analýzu projektu větrné energie, může uživatel v části Nákladové analýzy zvolit odpovídající měnu a to v buňce nazvané Currency / Měna. Uživatel zvolí takovou měnu, ve které budou následně jednotlivá měnová data o projektu prezentována. Například, pokud uživatel zvolí $, všechny měnové položky budou vyjádřeny v americkém dolaru. Možnost User- defined / Definováno-uživatelem umožňuje uživateli specifikovat měnu ručně zadáním názvu měny nebo jejím symbolem do dodatečné vstupní buňky, která se objeví vedle buňky pro výběr měny. Měna může být vyjádřena použitím maximálně tří znaků ($US,,, atd.). Pro usnadnění prezentace monetárních údajů, může být tato volba využita také pro zkrácení číselného zápisu (např. pro vyjádření údaje v tisících dolarů může sloužit k$ 1 000, místo $ ). Pokud uživatel zvolí možnost None / Žádný, budou všechny monetární údaje vyjádřeny bez jednotky. Proto všude tam, kde jsou monetární data používána společně s dalšími jednotkami (např. $/kwh), bude měnová jednotka nahrazena znaménkem - (např. -/KWh). VĚTRNÁ.5

7 Uživatel může také zvolit zemi, aby získal ISO tří-písmenný měnový kód. Například pokud uživatel v nabídkovém seznamu měn zvolí Afghánistán, potom všechna měnová data budou vyjádřena v AFA. První dně písmena měnového kódu odpovídají názvu příslušné země (státu) (AF pro Afghánistán) a třetí písmeno odpovídá názvu měny (A pro Afghání). Pro informační účely může uživatel požadovat určitou část nákladů projektu vyjádřit v jiné měně, aby počítal s takovými náklady, které musí být hrazeny v jiné měně než je měna, ve které jsou náklady projektu vykazovány. Pro označení nákladů v jiné měně musí uživatel z nabídky vybrat možnost Second currency / Jiná měna z Cost references / Nákladové vyjádření v příslušné buňce. Některé symboly měny nemusí být dobře čitelné (např. ). Toto je způsobeno nastavením zvětšení na listu tabulky. Uživatel může toto nastavení zvětšit, aby lépe viděl příslušný symbol. Při tisku budou symboly obvykle dobře čitelné i když nebudou plně viditelné na monitoru uživatele. Přehled jednotek a symbolů Jednotky, symboly a předpony / Units, symbols & prefixes Tabulky uvedené výše prezentují seznam jednotek, symbolů a předpon které jsou použity v RETScreen modelu. Volby jednotek / Unit options Pro správné dokončení RETScreen analýzy musí uživatel zvolit mezi Metric / metrickými jednotkami nebo Imperial / imperialistickými jednotkami v nabídkovém listu. Pokud uživatel zvolí Metric, všechny vstupní a výstupní buňky budou vyjádřeny v metrických jednotkách. Pokud však uživatel zvolí Imperial, budou vstupní a výstupní hodnoty vyjádřeny v imperiálních jednotkách. Metrické jednotky jsou znázorněny v tom případě, pokud jsou standardními jednotkami používanými mezinárodním průmyslem pro výrobu elektřiny z větrné energie (např. výška turbíny). VĚTRNÁ.6

8 Zde je nutné poznamenat, že pokud uživatel přepne z metrických do imperiálních jednotek, vstupní údaje nejsou automaticky přepočítány do ekvivalentu vybrané jednotky. Uživatel by se měl přesvědčit, zda zadaná data jsou opravdu vyjádřena ve zvolených jednotkách. Uložení souboru / Saving a file Pro uložení RETScreen souboru je doporučen standardní postup pro ukládání. Původní soubor Excel pro každý RETScreen model nemůže být uložen pod původním názvem. Uživatel by měl zvolit volbu Uložit jako. Soubor může být uložen na pevném disku, disketě, flash disku apod. Nicméně je doporučeno, aby byl soubor uložen do MyFiles adresáře automaticky nastaveného RETScreen instalačním programem na harddisku. Postup stahování je prezentován na následujícím obrázku. Uživatel může také navštívit RETScreen internetovou stránku na pro získání více informací o stahování. Zde je důležité poznamenat, že uživatel by neměl měnit název adresáře či uspořádání souborů, jež je automaticky nastaveno instalačním programem. Taktéž hlavní soubor programu RETScreen a další soubory v adresáři Program by neměl být měněn. Jinak totiž uživatel nebude moci vstoupit do RETScreen online uživatelského manuálu nebo jeho databází. Postup pro stažení RETScreen nástrojů Tisk souboru / Printing a file Pro vytisknutí RETScreen souboru by měl být použit standardní postup nabízený v Microsoft Excel. Soubory jsou již naformátovány tak, aby byly dobře čitelné na papíře A4 při kvalitě tisku 600 dpi. Pokud tiskárna nabízí jiné možnosti dpi než je tato, potom musí uživatel změnit kvalitu tisku volbou Soubor, Vzhled stránky a Kvalita tisku a posléze vybráním příslušné dpi kvality pro danou tiskárnu. Pokud tak neučiní, mohou nastat při tisku problémy. VĚTRNÁ.7

9 Model projektů větrné energie RETScreen International model větrné energie může být použit celosvětově a slouží ke snadnému vyhodnocení efektivnosti produkce el. energie, nákladů životního cyklu elektrárny a redukce emise skleníkových plynů pro různé projekty větrných elektráren v závislosti na velikosti a typu uvažované elektrárny. Model se skládá ze 6 pracovních listů (tabulek, formulářů), jež na sebe vzájemně navazují (Energy Model - Model pro výpočet vyprodukované el. energie, Equipment Data - Technické údaje o zařízení, Cost Analysis - Nákladová analýza, GHG Analysis - Analýza redukce skleníkových plynů, Financial Summary - Shrnutí finančních ukazatelů projektu, Sensitivity and Risk Analysis - Citlivostní analýza a analýza rizika). Nejprve musí být vyplněn Model pro výpočet vyprodukované el. energie a Technické údaje o zařízení. Následuje Nákladová analýza a posléze Shrnutí finančních ukazatelů projektu. Analýza redukce skleníkových plynů a Citlivostní analýza a analýza rizika jsou nepovinné části. Tabulka Analýzy redukce skleníkových plynů umožňuje odhadnout potenciální redukci emise skleníkových plynů, která souvisí s implementací daného projektu větrné elektrárny. Citlivostní analýza a analýza rizika umožňuje uživateli posoudit citlivost důležitých finančních ukazatelů ve vztahu ke klíčovým technickým a finančním parametrům. Uživatel postupuje v každé tabulce od shora dolů. Tento postup může opakovat několikrát tak, aby optimalizoval návrh projektu větrné energie jak z hlediska energetického tak i nákladového. Navíc k jednotlivým tabulkám, které musí být vyplněny, aby model fungoval, jsou do pracovního sešitu Modelu projektů větrné energie včleněny Introduction worksheet / Úvodní tabulka a Blank Worksheets (3) / Prázdné tabulky (3). Úvodní tabulka poskytuje uživateli rychlý přehled o modelu. Prázdné tabulky (3) jsou zde proto, aby si uživatel přizpůsobil svým potřebám RETScreen analýzu. Prázdné tabulky mohou být použity například pro zadání více podrobných údajů o projektu, pro přípravu grafů či pro podrobnější citlivostní analýzu. VĚTRNÁ.8

10 Model pro výpočet vyprodukované elektrické energie / Energy model Tato část ekonomického modelu má pomoci jeho uživateli vypočíst roční produkci elektrické energie. Jsou zde zohledněny například podmínky teritoria, kde bude elektrárna umístěna, a další charakteristiky elektrárny. Výsledky jsou vyjádřeny v MWh kvůli snadnému porovnání různých technologií. Jednotky / Units Pro správné dokončení RETScreen analýzy musí uživatel zvolit mezi Metric / metrickými jednotkami nebo Imperial / imperialistickými jednotkami v nabídkovém listu. Pokud uživatel zvolí Metric, všechny vstupní a výstupní buňky budou vyjádřeny v metrických jednotkách. Pokud však uživatel zvolí Imperial, budou vstupní a výstupní hodnoty vyjádřeny v imperiálních jednotkách. Metrické jednotky jsou znázorněny v tom případě, pokud jsou standardními jednotkami používanými mezinárodním průmyslem pro výrobu elektřiny z větrné energie (např. výška turbíny). Zde je nutné poznamenat, že pokud uživatel přepne z metrických do imperiálních jednotek, vstupní údaje nejsou automaticky přepočítány do ekvivalentu vybrané jednotky. Uživatel by se měl přesvědčit, zda zadaná data jsou opravdu vyjádřena ve zvolených jednotkách. Údaje o teritoriu, kde bude elektrárna umístěna / Site conditions Uživatel v této části modelu zadává následující údaje o lokalitě, kde bude elektrárna umístěna. Název projektu / Project name Uživatelem zadaný název projektu slouží pouze pro účely srovnání. Pro více informací, jak používat RETScreen online uživatelský manuál, Databázi větrných elektráren a Databázi počasí, viz část Informace a pomoc při vstupu. Lokalita / Project location Uživatelem zadaná lokalita projektu slouží pouze pro účely srovnání. Zdroj údajů o větru / Wind data source Uživatel zvolí údaje o zdroji větru, který bude použit modelem při výpočtech. Může zvolit mezi wind speed rychlostí větru a wind power density hustota síly větru. Změnou volby v tomto políčku se mění zároveň zobrazení tabulky, což uživateli umožňuje zadat údaje o větru v preferovaném formátu. Pokud zvolí wind speed rychlost větru, potom zadá roční průměrnou rychlost větru pro danou výšku. Pokud zvolí wind power density hustotu síly větru, potom zadá roční hustotu síly větru pro danou výšku. Nejbližší stanice, kde se měří údaje o počasí / Nearest location for weather data Uživatel zde zadává stanici, kde se měří údaje o počasí a která je zároveň stanicí s nejreprezentativnějšími podmínkami počasí typickými pro daný projekt. Tato informace slouží opět pouze pro účely porovnání. Pro získání dalších informací uživateli pomůže online RETScreen Databáze o počasí. VĚTRNÁ.9

11 Roční hustota síly větru / Annual power density Uživatel zadá roční hustotu síly větru (W/m 2 ) přímo v nebo v blízkosti zvolené lokality větrné elektrárny. Zde specifikovaná hustota síly větru musí odpovídat hustotě vzduchu kg/m 3, která odpovídá standardnímu tlaku na úrovni hladiny moře a teplotě 15 C. Uživatel ji může zjistit z větrných map či ji vypočitat na základě naměřené rychlosti větru model nabízí některé odkazy na webové stránky jako např. Canadian Wind Atlas, National Wind Technology Center (NWTC), European Wind Resource, a Solar and Wind Energy Resource Asessment (SWERA). Výška hustoty síly větru / Height of wind power density Uživatel vloží údaj o výšce měřené od země, pro kterou byla vypočtena roční hustota síly větru. Tento údaj je používán pro výpočet rychlosti větru při této výšce a průměrné rychlosti větru na středu rotoru větrné turbíny. Roční průměrná rychlost větru / Annual average wind speed Uživatel zadává roční průměrnou rychlost naměřenou přímo v místě uvažované elektrárny nebo v její blízkosti. Tato hodnota je používána pro výpočet průměrné rychlosti větru ve výšce středu větrné turbíny, která je potom použita při výpočtu roční produkce elektrické energie. Uživatel může využít RETScreen online databázi počasí, ale vždy je lépe využít údaje o síle větru z údajů z místní povětrnostní stanice. Převážná většina lokalit světa má rychlost větru dosahující od 0 do 12 m/s. Hodnota pod 5 m/s při výšce 10 m by znamenala, že projekt je finančně nepřijatelný. Národní meteorologické organizace a environmentální organizace běžné poskytují mapy s odhady rychlostí větru v daném regionu, jež jsou založena na měření ve specifických místech. Většina těchto dat by měla být použita jako odrazový údaj pro citlivostní analýzu. Data z online RETScreen databáze o počasí by měla být použita velmi opatrně, protože údaje v této databázi obsažené nemusí vždy pro danou lokalitu odrážet úplné informace. Mapování povětrnostní situace v okolí povětrnostní stanice by mělo spíše ukázat místo s lepšími povětrnostními podmínkami než hodnoty, jež poskytuje online RETScreen databáze o počasí. Proto je vždy vhodnější využít údaje o síle větru z údajů z místní povětrnostní stanice než údaje z online RETScreen databáze o počasí. Pro příklad uveďme, že například pro účely citlivostní analýzy, pokud je plánovaná elektrárna umístěna vhodně na chráněném místě na vrcholku nějaké hory či kopce, uživatel by mohl přidat až 2 m/s k roční průměrné rychlosti větru, jež je vykazována v online RETScreen databázi o počasí (či v jiných zdrojích, jež poskytují obdobná data). Výška, při které se měří síla větru / Height of wind measurement Uživatel zadává výšku, ve které byla měřena hodnota roční průměrné rychlosti větru. Tato honota je použíta při výpočtu průměrné rychlosti větru ve výšce středu větrné turbíny. Uživatel může opět využít online RETScreen databázi o počasí. V případě, že RETScreen databáze neposkytuje tuto informaci či není známa výška, při které byla měřena síla větru, je doporučeno použít hodnotu 3 m jako nejvíce konzervativní hodnotu a 10 m jako hodnotu nejpravděpodobnější. Průměrná rychlost větru bývá měřena ve výškách od 3 do 100 m, přičemž 10 m je nejčastější výška. Dále by mělo být doloženo jakékoliv další měření o nerovnostech a překážkách v terénu při výšce menší než 3 m, protože tyto skutečnosti mají značný vliv pro další výpočty. V současné době díky technologickým inovacím, kdy roste výška instalace větrných turbín, jsou již dostupná měřící zařízení pro výšky 50 a více metrů. VĚTRNÁ.10

12 Exponenta úhlu větru / Wind shear exponent Uživatel zadá exponentu úhlu větru, což je bezrozměrné číslo vyjadřující míru, se kterou se rychlost větru mění s výškou měřenou od země. Nízký exponent odpovídá hladkému terénu a na druhé straně vysoký údaj odpovídá terénu se značnými překážkami. Tato hodnota je použita při výpočtu průměrné rychlosti větru ve výšce středu větrné turbíny v 10 m od země. Tento údaj se obvykle pohybuje od 0,1 (hladký terén písek a sníh 0,1-0,13) do 0,4. Exponent 0,25 odpovídá hrbolatému povrchu se značnými překážkami. 0,4 odpovídá projektům realizovaným v zastavených městských oblastech. Hodnota 0,14 je první vhodný odhad v případě, kdy dosud nejsou stanoveny údaje o lokalitě [Le Gouriérés, 1982], [WECTEC, 1996] a [Gipe, 1995]. Rychlost větru při výšce 10m / Wind speed at 10 m Model počítá rychlost větru ve výšce 10 m, aby uživateli poskytnul jednotný údaj pro porovnání dvou míst, pro které byla měřena rychlost větru v rozdílných výškách. Výška 10 m je standardní výška pro typickou meteorologickou stanici pro účely měření větru. Rychlost větru ve výšce 10 m je vypočtena na základě roční průměrné rychlosti větru, výšky měření a na základě exponenty úhlu větru. Místo s dobrými povětrnostními podmínkami pro výstavbu elektrárny by mělo vykazovat průměrnou rychlost větru alespoň 5 m/s ve výšce 10m. Průměrný atmosférický tlak na roční bázi / Average atmospheric preasure Uživatel zadá průměrný atmosférický tlak na roční bázi. Síla získaná z větru totiž záleží na této hodnotě. Tento údaj je používán pro výpočet úpravy koeficientu tlaku; průměrný atmosférický tlak je nepřímo úměrný nadmořské výšce. Průměrný atmosférický tlak se pohybuje nepřímo úměrně nadmořské výšce. Uživatel může získat více informací z online RETScreen databáze o počasí. Průměrný atmosférický tlak se obvykle pohybuje od 60 do 103 kpa. Nižší údaj odpovídá místu s výškou cca 4 000m, vyšší údaj odpovídá výšce při mořské hladině. Atmosférický tlak ve standardních podmínkách se pohybuje kolem 101,3 kpa. [Elliot, 1986]. Je nutné poznamenat, že atmosférický tlak klesá s narůstající výškou. Do 5 000m výšky může být tlak vypočten pro z výšku nad mořem pomocí vzorce: P ( = z / 8200) = P sealevel e, kde P sealevel je atmosférický tlak na hladině moře (101,3 kpa). Průměrná roční teplota / Annual average temperature Uživatel zadá průměrnou roční teplotu. Elektrická energie, která se získá z větrných elektráren, závisí na této hodnotě. Tato hodnota se používá pro výpočet koeficientu pro úpravu teploty. Čím vyšší teplota, tím nižší je hustota vzduchu, a proto se získá méně el. energie. Uživatel může získat více informací z online RETScreen databáze o počasí. Roční průměrná teplota se pohybuje od 20 do 30 C, v závislosti na oblasti. Teplota ve standardních podmínkách dosahuje 15 C. Zde je nutné poznamenat, že teplota klesá zhruba o 6,5 C s každými m nadmořské výšky. VĚTRNÁ.11

13 Charakteristika systému větrné elektrárny / System characteristics Charakteristika systému větrné elektrárny, jež ovlivňuje odhad roční produkce el. energie uvažovaného projektu větrné elektrárny je detailněji popsán níže. Typ elektrické sítě / Grid type Uživatel zvolí z nabídnutého seznamu, jaký typ elektrické sítě bude využit při realizaci daného projektu větrné elektrárny. Model nabízí tři možnosti central grid centrální elektrická sítí, isolated grid izolovaná elektrická síť a off-grid mimo el. síť. Izolovaná elektrická síť zahrnuje takové typy el. sítí, které nejsou napojené na centrální elektrickou síť. Elektrické sítě umístěné mimo el. síť zahrnují jak samostatně postavené systémy, které mají větrnou turbínu a baterie, tak také hybridní systémy, které se skládají z větrné turbíny (z větrných turbín), baterií a již zastaralého palivového generátoru. Pokud uživatel zvolí možnost centrální elektrické sítě, potom bude model uvažovat jako by veškerá vyprodukované elektrická energie byla absorbována elektrickou sítí. Pokud zvolí další možnosti el. sítě, potom model uvažuje jako by absorpční schopnost el. sítě byla limitována a tedy nižší než 100%. Absorpce bude záviset na míře proniknutí plánovaného projektu s ohledem na maximální náboj el. sítě a rychlost větru v daném místě. Maximální náboj / Peak load Uživatel zadá maximální elektrický náboj (kw) el. užitku. Pro typy izolovaných elektrických sítí tato hodnota vyjadřuje požadavek maximální elektrické energie, kterou rozvodná společnost poptává během roku; v případě typu el. sítě mimo el. síť tato hodnoty vyjadřuje požadavek maximální elektrické energie daného zařízení během roku. Maximální náboj je používán pro výpočet míry proniknutí větrné elektrárny do el. sítě. Nominální příkon/výkon větrné elektrárny / Wind turbine rated power Uživatel zadá nominální příkon, také nazývaný výkon větrné elektrárny do tabulky nazvané Equipment Data, což se automaticky zkopíruje do části modelu nazvané Model pro výpočet vyprodukované elektrické energie / Energy model. Jmenovitý výkon je charakteristika výkonu každé větrné turbíny a uživateli modelu ji poskytne výrobce zařízení. Tento výkon je dosažen při jmenovité rychlosti větru. Model používá jmenovitý výkon/příkon větrné turbíny v kombinaci a počtem turbín, aby vypočítal výkon (kapacitu) větrné elektrárny. Pro izolované oblasti jsou pro plánované projekty větrných elektráren uvažovány malé či středně velké větrné turbíny, protože v těchto oblastech jsou omezené možnosti pro přepravu a vztyčení velkých větrných turbín [Brothers, 1993]. Poznámka: V této části by měl uživatel dokončit část modelu nazvanou Údaje specifikující vybavení konkrétní větrné elektrárny / Equipment Data. Počet turbín / Number of turbines Uživatel zadá počet větrných turbín, které budou pro realizaci plánovaného projektu vyžadovány. Tento údaj je důležitý pro výpočet nepřizpůsobené produkce el. energie a kapacity el. farmy. Vysoký počet malých turbín je výhodný z hlediska redukce fluktuace získané energie, avšak na druhé straně náklady velké turbíny mohou být nižší při přepočtu na kw. Uživatel může pro své úvahy a odhady využít citlivostní analýzu, kde jsou zohledněny různé velikosti turbín, aby byl zřejmý dopad na finanční výhodnost projektu. VĚTRNÁ.12

14 Výkon větrné elektrárny / Wind plant capacity Model vypočítává kapacitu větrné elektrárny v daném místě v kw podle definovaného počtu a jmenovitého výkonu větrných turbín. Přepínač jednotek: Uživatel může na tomto místě využít přepínače pro vyjádření daného výkonu také v jiných jednotkách MW, Btu/h, hp, tuny, W. Tato hodnota slouží pouze pro účely komparace a není nutná pro další výpočty. Rychlost větru při.. / Wind speed at. Model počítá rychlost větru ve výšce, která je vždy uživatelem zadána do buňky Height of wind power density / výška hustoty síly větru. Výška středu turbíny / Hub height Uživatel zadá výšku středu turbíny do tabulky nazvané Equipment Data, což se automaticky zkopíruje do části modelu nazvané Model pro výpočet vyprodukované elektrické energie / Energy model. Výška středu turbíny je výška centra rotoru na horizontální ose větrné turbíny. Tento údaj je používán v modelu pro účely výpočtu průměrné rychlosti větru při výšce středu turbíny. V modelu je možné tento údaj různě měnit pro účely zlepšení výkonu elektrárny. Zde je nutné poznamenat, že tabulka nabízí pouze metrické jednotky, protože pouze tyto jsou používány v mezinárodním průmyslu větrné energie. Rychlost větru ve výšce středu rotoru / Wind speed at hub height Model počítá rychlost větru ve výšce středu rotoru. Tento údaj vyjadřuje průměrnou rychlost větru, která pohání rotor turbíny. Je počítána od 10 m výšky středu a při exponentě větrného úhlu. Tento údaj slouží pro určení nepřizpůsobené produkce el. energie. Rychlost větru při dané výšce středu rotoru je obvykle značně vyšší než rychlost větru v 10 m díky větrnému úhlu. Obecně výrobci neuvádějí údaje pro rychlost větru mimo rozsah od 3 do 12 m/s. Z tohoto důvodu model funguje pouze při takových hodnotách rychlostí větru ve výšce středu rotoru, pro něž jsou údaje o vyprodukované el. energii počítána či zadávána v části modelu nazvané Equipment Data. Hustota síly větru ve výšce středu rotoru / Wind power density at hub height Model počítá hustotu síly větru ve výšce středu rotoru v W/m 2. Tento údaj je počítán pro hustotu vzduchu 1,225 kg/m 3, jež koresponduje tlaku při hladině moře a teplotě 15 C. Míra průraznosti/proniknutí větru / Wind penetration level Pro případy el. sítě isolated-grid a el. sítě off-grid model počítá tuto míru proniknutí větru v %, což je poměr výkonu větrné elektrárny ku maximálnímu náboji, který může být dosažen větrnou elektrárnou za podmínek jmenovité rychlosti větru. Zvýšení této míry může zlepšit životaschopnost projektu s tím, že jsou doporučeny přesnější kontroly systému pro vyšší hodnoty této charakteristiky. Ačkoliv míra průraznosti větru se může teoreticky pohybovat od 0% do nekonečna, platí rozpětí od 10 do 25% pro el. síť typu isolated-grid. Hodnota nižší než 25% neovlivní drasticky výkon daného el.systému. Vyšší hodnoty této míry mohou na jednu stranu zvýšit náklady projektu, ale na druhou stranu také životaschopnost elektrárny. Např. vysoko-průrazný dieselový hybridní větrný systém s mírou průraznosti % může být velmi finančně atraktivní. Avšak model bude přiměřený pro hodnoty nižší než 25%, což by mělo postačovat pro předběžnou studii VĚTRNÁ.13

15 proveditelnosti. Pro vyšší míry proniknutí bude uživatel muset do modelu zadat odhad podílu vyrobené větrné energie, která může být absorbována el. sítí typu isolated-grid nebo el. sítí typu off-grid. V současné době většina projektů el. elektráren vykazuje míru průraznosti menší než 25%. RETScreen model projektů větrné energie prozatím neuvažuje akumulační systém, ale volné tabulky mohou být pro tyto účely použity. Navrhovaná/předpokládaná míra absorpce větrné energie / Suggested wind energy absorption rate Pro el. síť typu isolated grid and off-grid model počítá předpokládanou míru absorpce větrné energie (%), což je vypočteno na základě údaje o rychlosti větru ve výšce středu turbíny a při dané míře průraznosti. Tato hodnota není přímo používána pro výpočty v modelu, je to pouze předpokládaná hodnota, kterou může uživatel modelu použít pro níže uvedený ukazatel míry absorpce větrné energie. Model poskytuje pouze předpokládanou míru absorpce větrné energie pro průraznost větru menší než 25%. Avšak pokud míra průraznosti je větší než 3% a rychlost větru ve výšce středu rotoru je 8,3 m/s a více, potom model neposkytuje tuto hodnotu. Při těchto podmínkách se míra absorpce větrné energie bude měnit v závislosti na konfiguraci celého systému a použitých metodách kontroly. Ve stádiu navrhování projektu je doporučováno provést simulace využívající hodinový model pro odvození rozumného odhadu pro předpokládanou míru absorpce větrné energie. Navrhovaná/předpokládaná míra absorpce větrné energie je spíše konzervativní a je založena na typických křivkách trvání náboje v případech el. sítí typu isolated-grid ; další zdroje informací ukazují vyšší míru absorpce; v případě že citlivostní analýza ukazuje, že hodnota míry absorpce větrné energie je kritická pro finanční výhodnost projektu, je lépe využít modelů časových řad pro určení přesnější hodnoty, což je obvyklý postup v rámci designu daného projektu. Míra absorpce větrné energie / Wind energy absorption rate Pro el. síť typu isolated grid and off-grid uživatel modelu vkládá míru absorpce větrné energie, což je procento získané/sesbírané větrné energie, která může být absorbována el. sítí. Toto primárně záleží na míře pronikání větru a na průměrné rychlosti větru. Proto za určitých okolností, kdy vysoká míra proniknutí větru, vysoká rychlost větru a nízký náboj systému sesbírá více větrné energie než el. síť potřebuje, a proto jen určitá část energie bude využita a dodána do el. sítě. Uživatel modelu může použít jak navrhovanou míru absorpce větrné energie tak také míru absorpce větrné energie. Míra absorpce větrné energie se používá pro výpočet dodané větrné energie. Pro el. síť typu isolated grid izolovaná el. síť and off-grid mimo síť ve vzdálených místech, se hodnoty míry absorpce větrné energie pohybují od 60 do 100%. Pro míru proniknutí větší než 25% závisí míra absorpce větrná energie ve značné míře na přijaté strategii kontroly, a proto se doporučuje využití modelu časových řad během návrhu projektu pro lepší odhad míry absorpce. Nižší hranice zmiňovaného pásma koresponduje se systémem, pro který instalovaná kapacita větrné energie je velkým podílem celkového využitého elektrického náboje. Vyšší hranice pásma reprezentuje systém, pro který instalovaná kapacita větrné energie neznamená tak velký podíl z celkového využitého el. náboje.[rangi, 1992] Ztráty z rozmístění jednotlivých větrných elektráren v rámci jedné větrné farmy / Array losses Uživatel zadá odhadované ztráty z rozmístění jednotlivých větrných elektráren v rámci jedné větrné farmy v %. Tyto ztráty jsou způsobeny interakcí větrných turbín mezi sebou. Turbíny, které jsou ve stínu těch ostatních, nemohou totiž získat tolik větru jako ty, které jsou před nimi, a proto VĚTRNÁ.14

16 je produkce elektrické energie tímto snížena. Tyto ztráty z pozice závisí na rozmístění jednotlivých turbín, jejich orientaci, podmínkách dané lokality a topografii lokality. Tento údaj je používán jako jeden ze vstupních údajů modelu pro výpočet koeficientu ztrát. Typické hodnoty pro dobře navrženou větrnou farmu se pohybují od 0 do 20% hrubé produkce energie. Nižší hranice pásma koresponduje s malými clustery vhodně rozmístěných větrných turbín; vyšší hranice pásma koresponduje s elektrárnou, kde jsou jednotlivé turbíny těsně shluklé při sobě. Ztráty z rozmístění pro jednu samostatnou turbínu jsou 0% a pro dobře rozprostřený cluster 8 (a méně) až 10 turbín jsou pod 5%. [Conover, 1994] Poznámka: Zde je nutné zdůraznit, aby uživatel modelu byl velmi opatrný při zveličování takových potenciálních ztrát. Ztráty ze znečištění profilu křídla a námrazy na lopatkách turbíny / Airfoil soiling and/or icing losses Uživatel zadá ztráty ze znečištění profilu křídla a námrazy na lopatkách turbíny (%). Takové ztráty jsou způsobeny znečišťováním křídel od např. hmyzu a nahromaděného ledu. Akumulace takových nánosů ovlivňuje aerodynamický výkon křídel turbíny. Toto může být zlepšeno jejich pravidelným omýváním nebo zahříváním jednotlivých křídel. Ztráty z námrazy závisí na okolní teplotě, nadmořské výšce, ve které je přístroj instalován, míře vlhkosti a také designu přístroje. Tyto ztráty jsou zde používány jako vstupní údaj modelu pro výpočet koeficientu ztrát. Typické hodnoty se pohybují od 1 do 10% hrubé produkce energie. [Conover, 1994] [WECTEC, 1996]. Další ztráty z prostojů / Other downtime losses Uživatel zadá další ztráty z prostojů (%). Tyto ztráty jsou výsledkem plánované údržby, poruchy větrných turbín, vyřazení stanice a vyřazení funkčnosti stanice. Tento údaj je také použit v modelu jako vstupní údaj pro výpočet koeficientu ztrát. Typické hodnoty se pohybují od 2 do 7% hrubé produkce energie. V případě turbín instalovaných v extrémních podmínkách (arktické klima, slabá el. síť), jsou takové ztráty blíže k horní hranici tohoto pásma. [Conover, 1994] Různorodé ztráty / Miscellaneous losses Uživatel zadá různorodé ztráty (%). Tyto ztráty reprezentují ztráty el. energie v důsledku rozběhu a naopak zastavení elektrárny, jejího natáčení, z nárazů vysokého větru. Tyto ztráty také zahrnují nežádoucí požadavky na el. energii a jakékoliv ztráty při přenosu energie z místa elektrárny do lokální el. sítě. Také tento údaj je v modelu využit pro výpočet koeficientu ztrát. Typické hodnoty se pohybují od 2 do 6% hrubé produkce energie. [Conover, 1994] Roční produkce energie / Annual energy production Údaje, které jsou nutné pro výpočet roční produkce elektrické energie, jsou detailněji uvedeny níže. Kapacita větrné elektrárny = výkon elektrárny / Wind plant capacity Model vypočítává tuto hodnotu větrných turbín v daném místě v kw. Přepínač jednotek: Uživatel může na tomto místě využít přepínače pro vyjádření daného výkonu také v jiných jednotkách MW, Btu/h, hp, tuny, W. Tato hodnota slouží pouze pro účely komparace a není nutná pro další výpočty. VĚTRNÁ.15

17 Nepřizpůsobená produkce energie / Unadjusted energy production Model vypočítává tzv. nepřizpůsobenou produkci energie z větrného zařízení v MWh. Je to energie, kterou bude produkovat jedna či více turbín při standardních teplotních podmínkách a standardním atmosférickém tlaku. Výpočet je založen na křivce produkce energie vybrané větrné turbíny (zadané v části modelu nazvané Equipment Data) a na průměrné rychlosti větru při dané výšce středu rotoru na zvažované lokalitě. Koeficient úpravy tlaku / Pressure adjustment coefficient Model počítá koeficient úpravy tlaku, který je úměrný průměrnému atmosférickému tlaku v dané lokalitě, který ovšem primárně závisí na výšce. Koeficient je používán pro určení hrubé produkce energie. Měl by se pohybovat v rozmezí 0,59 až 1,02, kde nižší hranice odpovídá místu v nadmořské výšce vyšší než m. Koeficient přizpůsobení teploty / Temperature adjustment coefficient Model počítá tento koeficient, jež je nepřímo úměrný průměrné teplotě na daném místě. Je používán pro určení hrubé produkce energie. Standardní stanovená teplota 15 C pro výkon větrné turbíny odpovídá koeficientu úpravy teploty rovnému 1. Obvykle se tento koeficient pohybuje v rozmezí 0,98 až 1,15 pro teploty v rozmezí od 20 C do -20 C. Hrubá produkce energie / Gross energy production Model počítá údaj hrubá produkce energie (MWh), což je celková el. energie produkovaná elektrárnou před jakýmikoliv ztrátami při rychlosti větru, atmosférickém tlaku a teplotních podmínkách v daném místě. Je odvozen z nepřizpůsobené produkce energie, koeficientu upravujícím tlak a koeficientu upravujícím teplotu. Je dále používán pro určení dodané obnovitelné energie. Koeficient ztrát / Losses coeficient Model vypočítává koeficient ztrát, který obsahuje všechny ztrátové faktory. Je kombinací ztrát z rozmístění, znečištění a námrazy a dalších ztrát z prostojů a různorodých ztrát. Je používán pro výpočet dodané obnovitelné energie. Koeficient ztrát 0,75 a nižší je známkou pro špatně plánovaný projekt. Specifický výnos / Specific yield Model vypočítává specifický výnos větrného zařízení (kwh/m 2 ), jež je všeobecným měřítkem v průmyslu vyrábějícím větrnou energii pro ohodnocení a porovnání výkonu větrné turbíny v souvislosti s větrným režimem v dané lokalitě. Specifický výkon je získán dělením obnovitelné energie dodané větrnou turbínou kruhem opisovaným listy rotoru (swept area). Specifický výnos se obvykle pohybuje v rozmezí od 150 do kwh/m 2 pro turbínu, kdy nižší hodnota odpovídá malým větrným turbínám v podmínkách průměrného větrného režimu a vyšší krajní mez odpovídá velkým větrným turbínám v podmínkách dobrého větrného režimu. Faktor kapacity větrné elektrárny / Wind plant capacity factor Model vypočítává tento údaj (%), který reprezentuje míru průměrné el. energie produkované elektrárnou během jednoho roku ku jmenovité kapacitě výkonu (rated power capacity). Je počítán jako míra obnovitelné energie dodané (či obnovitelné energie získané v případě systému isolated-grid nebo systému off-grid ) lomeno kapacita větrné elektrárny násobené celkovým počtem hodin za rok. Faktor kapacity větrné elektrárny se obvykle pohybuje v rozmezí od 20 do VĚTRNÁ.16

18 40%. Nižší mez reprezentuje starší technologie instalované v podmínkách průměrného větrného režimu a horní mez naopak odpovídá nejnovějším větrným turbínám instalovaným v dobrých povětrnostních podmínkách. Získaná obnovitelná energie / Renewable energy collected Pro elektrické sítě typu isolated-grid a off-grid model vypočítává získanou obnovitelnou energii (MWh), což je čisté množství energie vyrobené zařízením pro výrobu větrné energie. Model používá hrubou produkci energie a koeficient ztrát pro výpočet této hodnoty. Dodaná obnovitelná energie / Renewable energy delivered Model vypočítává roční dodanou obnovitelnou energii (MWh) do elektrické sítě, což je množství energie, která je přeměněná do elektřiny a proto zastupuje energii, která by jinak byla vyrobena existujícím rozvodným systémem využívajícím základní/běžný elektrický systém. Pro aplikace elektrické sítě typu isolated-grid a off-grid je dodaná obnovitelná energie odvozena ze získané obnovitelné energie a míry absorpce větrné energie. Tato hodnota je přenášena do části modelu nazvané Financial Summary - Shrnutí finančních ukazatelů projektu jako jeden ze vstupních dat finanční analýzy. Přepínač jednotek: Uživatel modelu si může zvolit, zda chce energii vyjadřovat v různých jednotkách zvolením GWh, Gcal, million Btu, GJ, therm, kwh, hp-h, MJ. Tato hodnota slouží pouze pro účely komparace a není nutná pro další výpočty. Přebytek dosažitelné obnovitelné energie / Excess renewable energy available Pro elektrické sítě typu isolated-grid a off-grid model vypočítává přebytek dosažitelné obnovitelné energie (MWh), což je získané množství obnovitelné energie, jež nemůže být absorbováno elektrickou sítí a proto je upotřebitelné pro potřeby vytápění či další účely. Je vypočten jako rozdíl mezi získanou obnovitelnou energií a dodanou obnovitelnou energií. Tato hodnota je modelem přenesena do části modelu nazvané Financial Summary - Shrnutí finančních ukazatelů projektu jako jeden ze vstupních dat finanční analýzy. Údaje specifikující vybavení konkrétní větrné elektrárny / Equipment data Tato část REScreen modelu projektů čisté energie je používána kvůli specifikaci větrného zařízení plánovaného pro ohodnocovaný projekt. Výsledky této části jsou modelem přenášeny do části nazvané Energy Model - Model pro výpočet vyprodukované el. energie. Uživatel modelu se může vrátit do části Energy Model - Model pro výpočet vyprodukované el. energie po dokončení této části modelu. Charakteristiky větrné turbíny / Wind turbine characteristics Charakteristiky větrné turbíny jsou detailněji uvedeny níže. Jmenovitý výkon větrné turbíny / Wind turbine rated power Uživatel modelu zadá jmenovitý výkon větrné elektrárny (kw). Jmenovitý výkon je charakteristika výkonu určité větrné turbíny a je poskytován výrobcem turbíny. Tato kapacita je dosažena při jmenovité rychlosti větru. Uživatel modelu může využít online RETScreen databázi větrných turbín pro více informací. VĚTRNÁ.17

19 Výška osy rotoru / Hub height Uživatel zadá výšku osy rotoru (m), což je výška, ve které je nasazený/namontovaný střed rotoru na horizontální ose. Kdykoliv je možné, zvyšování výšky osy rotoru by mělo zlepšit výkon zvažovaného projektu větrné elektrárny. Běžná výška osy rotoru se pohybuje od 6m do 100m. Výška stožáru byla během posledních let zvýšena s tím, jak se zlepšovala použitá technologie. Uživatel modelu může konzultovat s RETScreen online databázi pro získání více informací. Zde je nutné poznamenat, že zde jsou použity metrické jednotky, protože jsou běžně používány v mezinárodním průmyslu větrné energie. Průměr rotoru / Rotor diameter Uživatel modelu vloží údaj o průměru rotoru (m), což je průměr kruhu vytvořeného rotací listů (blades). Tato informace slouží jen pro účely porovnání více variant. Průměr rotoru dané turbíny, jež je běžně dostupná na trhu, se zpravidla pohybuje od 7 do 80m či více. Uživatel modelu opět může nahlédnout do RETScreen online databáze. Kruh opisovaný listy rotoru / Swept area (m 2 ) Uživatel vloží údaj o kruhu opisovaném listy rotoru, což je kruh (plocha) kolmá ke směru větru, kterou bude rotor vytvářet během kompletní rotace. Výkon větrné turbíny je velmi závislý právě na tomto údaji kruhu opisovaném listy rotoru. Tato plocha se může pohybovat od 35 do m 2 či více. Uživatel modelu může opět konzultovat s RETScreen online databází pro získání více informací. Výrobce větrné turbíny / Wind turbine manufacturer Uživatel modelu zadá název výrobce větrné turbíny. Tento údaj slouží pouze pro účely srovnání. Uživatel modelu může opět konzultovat s RETScreen online databází pro získání více informací. Model větrné elektrárny / Wind turbine model Uživatel zadá název modelu větrné elektrárny. Tento údaj slouží pouze pro účely srovnání. Uživatel modelu může opět konzultovat s RETScreen online databází pro získání více informací. Zdroj dat (podkladů) křivky el. energie / Energy curve data source Uživatel zvolí zdroj dat křivky energie pro účely určení toho, jak budou data křivky energie počítána pro specifikovanou větrnou turbínu. Možnosti, jež nabízí model jsou: standard standardní, custom zákaznický, user-defined definované uživatelem. Záměna těchto možností ovlivňuje výstupy z pracovní tabulky a výpočet pro data křivky energie. Data křivky energie jsou počítána na základě dat křivky energie větrné elektrárny (wind turbine power curve data) a rozdělení rychlosti větru. Pokud uživatel zvolí možnost standard, model vypočítá data křivky energie založená na Rayleighovu rozdělení rychlosti větru. Pro první přiblížení může uživatel zvolit možnost standard, pokud rozdělení rychlosti větru v daném místě není známo. Je nutné poznamenat, že Rayleighovo rozdělení je zvláštní případ Weibullova rozdělení, pro který se faktor tvaru (shape factor) rovná 2. VĚTRNÁ.18

20 Pokud uživatel zvolí možnost custom, model vypočítá data křivky energie založená na Weibullovu rozdělení rychlosti větru. Toto rozdělení je často používáno v inženýrství větrné energie, jelikož se dobře přizpůsobuje pozorovaným dlohodobým rozdělením průměrných rychlostí větru pro řadu lokalit. V tomto případě uživatel modelu specifikuje faktor tvaru, který bude pro výpočet použit. Pokud uživatel zvolí možnost user-defined, může přímo vkládat data křivky energie nebo může také vložit hodnoty z RETScreen online databáze. V tomto případě, data křivky energie slouží pouze pro účely srovnání a nejsou nutná pro účely modelu. Pokud je zvolena hustota větrné síly (wind power density) jako zdroj větrných dat v části modelu nazvané Model pro výpočet vyprodukované el. energie (Energy Model worksheet), potom možnost user-defined není vhodná pro buňku Energy curve data source - zdroj dat (podkladů) křivky el. energie. Faktor tvaru / Shape factor Uživatel zadá hodnotu pro faktor tvaru, což je charakteristika Weibullova rozdělení. Obvykle se tento faktor pohybuje v rozmezí od 1 do 3. Pro danou průměrnou rychlost větru nižší hodnota faktoru indikuje relativně široké rozdělení rychlostí větru kolem průměru, vyšší hodnota indikuje relativně úzké rozdělení rychlostí větru kolem průměru. Nižší faktor tvaru svědčí o vyšší hustotě větrné energie pro danou průměrnou rychlost větru. Toto zpravidla vede k vyšší produkci energie, kromě míst s vysokou průměrnou rychlostí větru, kde produkce energie bude omezena díky vyššímu výskytu vyšších rychlostí větru než je odpojovací rychlost turbíny (turbine cut-out wind speed). Údaje o produkci větrné turbíny / Wind turbine production data V této části jsou počítány údaje o produkci el. energie danou větrnou turbínou nebo jsou tyto údaje zadávány uživatelem modelu. Rychlost větru / Wind speed Toto je rozpětí možných rychlostí větru v m/s, pro které jsou zadávána data křivky elektřiny (power curve data) a data křivky energie (energy curve data). Pokud je údaj používán v souvislosti s daty křivky elektřiny, potom indikované rychlosti větru odpovídají okamžitým rychlostem větru. Pokud je údaj používán v souvislosti s daty křivky energie, potom indikované rychlosti větru odpovídají ročním průměrným hodnotám rozdělení rychlosti větru. Data křivky el. energie / Power curve data Uživatel zadává data křivky síly větrné turbíny (kw), což je okamžitá energie (síla) dodaná větrnou turbínou měřená při jeho pracovním rozsahu (operating range) rychlostí větru ve výšce osy rotoru. Tato výkonová charakteristika je obvykle poskytována výrobcem větrných turbín. Model uvažuje, že energetický výstup je stanovený pro (rated at) 15 C a 101,3 kpa. Uživatel může pro získání více informací využít RETScreen online databázi. Pokud je zvolena možnost standard nebo custom v buňce zdroj dat křivky el. energie (energy curve data source), model uvažuje, že vybraná větrná turbína má odpojovací rychlost 25 m/s, což znamená, že turbína je vyloučena z provozu pro všechny rychlosti větru vyšší než 25 m/s. Pokud uživatel zvolí možnost user-defined, potom data křivky el. energie jsou zadána pouze pro účely srovnání a nejsou nutná pro spuštění modelu. VĚTRNÁ.19

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Energy Strategic Asset Management D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Projekt ESAM - Energeticky účinné strategické řízení domovního fondu Uživatelský manuál Softwarový nástroj projektu ESAM Dne: 1.12.2008

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Software pro formování dielektrika kondenzátorů VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující

Více

6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce)

6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce) 6 Poskytování měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny z OZE V této kapitole je nejdříve popsáno potřebné nastavení uživatelského počítače (stanice). Dále je popsán obecný postup pro zadávání měsíčních

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA

NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA NOVINKY TEPELNÁ ČERPADLA 016 JAK POUŽÍVAT HPC 2010 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Manuál pro HPC software 1 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VMBME148 ÚVOD Software HPC je určen pro dimenzování tepelných čerpadel

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Energie větru 2 1 Energie

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají 31. 12. 2015 Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají Oznamujeme příznivcům rubriky Zajímavosti ze zahraničního obchodu (ZO), že od 1. ledna 2016 dochází

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

výrobní faktory peněžní vyjádření Výnosy Klasifikace vstupů ekonomické analýzy Roční produkce Diagramy odběru

výrobní faktory peněžní vyjádření Výnosy Klasifikace vstupů ekonomické analýzy Roční produkce Diagramy odběru Klasifikace vstupů ekonomické analýzy výrobní faktory kapitál, práce a přírodní zdroje peněžní vyjádření Výnosy Energetické výrobny získávají výnosy prodejemzboží a služeb elektřina teplo Roční výnos se

Více

Využití tabulkového procesoru MS Excel

Využití tabulkového procesoru MS Excel Semestrální práce Licenční studium Galileo srpen, 2015 Využití tabulkového procesoru MS Excel Ing Marek Bilko Třinecké železárny, a.s. Stránka 1 z 10 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. DATOVÝ SOUBOR... 2 3. APLIKACE...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

CBA příručka žadatele

CBA příručka žadatele CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Podoblast podpory C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických

Více

ESET Pokyny pro firmy. Datum: červenec 2015. Stav: Final 1.2

ESET Pokyny pro firmy. Datum: červenec 2015. Stav: Final 1.2 ESET Pokyny pro firmy Vedoucí autor: CITEVE Datum: červenec 2015 Stav: Final 1.2 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. O projektu SET... 4 3. ESET Tool (nástroj)... 5 3.1. Postup, vstupy a výstupy... 5 3.2.

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Výpis z programu Altherma Simulátor

Výpis z programu Altherma Simulátor Výpis z programu Altherma Simulátor Vytvořeno dne 31.3.2012 pomocí programu Altherma Simulátor V3.6.6 - databáze Central 8.4.6 Název projektu Adresa projektu Popis Jméno zákazníka Náhrada stávajícího kotle

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Bilancování energie a CO2 pro obce. Na internetu založený software. ECORegion

Bilancování energie a CO2 pro obce. Na internetu založený software. ECORegion Bilancování energie a CO2 pro obce Na internetu založený software ECORegion Podnět: Osobní závazek klimatické aliance Redukce emisí CO2 o 10% každých 5 let Půlení emisí na hlavu nejpozději do 2030 (vztažný

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U

P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U P R OGR AM P R O NÁVRH VÝVAR U Program Vývar je jednoduchá aplikace řešící problematiku vodního skoku. Zahrnuje interaktivní zadávání dat pro určení dimenze vývaru, tzn. jeho hloubku a délku. V aplikaci

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann Měření a řízení energetických toků (1) V každém objektu nebo komplexu budov

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

VIBEX Uživatelská příručka

VIBEX Uživatelská příručka VIBEX Uživatelská příručka ŠKODA POWER s.r.o. ŠKODA VÝZKUM s.r.o. ČVUT FEL Praha PROFESS, spol. s r.o. Plzeň 2005 VIBEX je program, který slouží k identifikaci příčin změn ve vibračním chování turbosoustrojí.

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0 Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM verze 6.0 Ostrava, 2016 1 Obsah: 1. Úvod 2. Základní popis programu 3. Instalace programu 4. Funkce programu 5. Výsledky 6. Upozorňující

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Body Mass Index 3. Instalace

Body Mass Index 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 2 Provedení výpočtu... 3 Vytvoření tiskového výstupu (reportu)... 4 Přepnutí jazyka aplikace a vytváření nových jazykových souborů... 5 Přidání dalšího jazyka do aplikace...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - VENTUS 831 Meteorologická stanice - VENTUS 831 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Určení základní referenční úrovně ( baseline BL)

Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Úvod Činnosti tohoto kroku jsou založeny na údajích pro jednotlivá místa. Disponuje-li město databází o produkci a spotřebě energie a o stavu dotyčných

Více

Software laktát technická a funkční specifikace

Software laktát technická a funkční specifikace Software laktát technická a funkční specifikace Určení aplikace: Cílem je vytvoření software (dále také aplikace ) k vyhodnocování a interpretaci vyšetření tzv. laktátové křivky zobrazující koncentraci

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W 1. Úvod Inteligentní hybridní regulátor nabíjení řízený mikroprocesorem s integrovanou ochranou větrné turbíny proti silnému větru a ochranou

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

Manuál k programu RIZIKA

Manuál k programu RIZIKA Manuál k programu RIZIKA nástroj k efektivnímu vyhledávání a řízení pracovních rizik Program RIZIKA Program RIZIKA jsou víceuživatelskou aplikací s možností nastavení uživatelských práv pro jednotlivé

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Zpracovala: Jana Fojtíková

Zpracovala: Jana Fojtíková Větrné elektrárny Zpracovala: Jana Fojtíková email: Jana-Fojtikova@seznam.cz Obsah: Co je to vítr, jak vzniká? Historie využívání větrné energie. Co je to větrná elektrárna? Schéma větrné elektrárny. Princip

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního centra

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Příklady práce se software VZDUCH verze 1.2

Příklady práce se software VZDUCH verze 1.2 Interaktivní grafický software pro termodynamické výpočty vlhkého vzduchu Příklady práce se software VZDUCH verze 1.2 Určeno pro počítače IBM PC a kompatibilní pracující pod operačním systémem DOS či Windows

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více