Životní cyklus firmy VYHODNOCENÍ TESTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní cyklus firmy VYHODNOCENÍ TESTU"

Transkript

1 Životní cyklus firmy VYHODNOCENÍ TESTU 1

2 Děkujeme Vám za vyplnění testu na našich webových stránkách. Tento úvodní test vznikl jako důsledek stavu na trhu nejen v České republice po roce Rok 2008 a následující byl pro mnohé zlomovým, ovšem téměř nikdo se tehdy nezamyslel nad tím co a proč se vlastně děje a co s tím. Všichni upřeli svoje snažení pouze a jen k cíli jménem více zakázek, téměř nikdo se nepodíval dovnitř firmy jaké činnosti realizuje a hlavně jakým způsobem. Cílem našeho snažení je umožnit Vám vlastníkům firem, členům managementu a dalším zájemcům onen pohled dovnitř Vašeho podniku a pomoci Vám prozřít a ukázat CO a JAK vlastně v daném okamžiku děláte a příp. Vám nastínit nové možnosti a pohledy. Naše produkty jsou tu pro vás. Naším cílem i směrem je vám pomoci při vašich každodenních profesních činnostech. Prostřednictvím našich úvodních služeb Vám rádi poskytneme více praktických informací (námi osobně ověřené a prověřené) pro Vaše každodenní činnosti. Tyto úvodní služby naleznete na internetových stránkách V dalším textu Vám předkládáme vyhodnocení Vámi zadaných odpovědí. Na úvod si řekneme něco o jednotlivých fázích života firmy. V případě dalšího zájmu či jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. Tým Analyzuj a Proveď, Edolo Consult s.r.o. 2

3 Pojďme si nejdříve ukázat, jaké fáze může mít životní cyklus firmy 3

4 Životní cyklus firmy Tento cyklus firmy se vyvíjí stejně jako životní cyklus produktu, to znamená: 1. Oblast Založení - Před samotným založením společnosti vždy vzniká myšlenka = podnikatelský nápad. Společnost přichází na trh s novým či vylepšeným produktem (výrobkem či službou), který chce uplatnit na trhu. - Fáze založení je typická nízkým obratem s malým počtem zákazníků, přičemž není výjimkou vykazování účetní ztráty. - Manažer se zaměřuje na BUDOUCNOST = ON TVOŘÍ 2. Oblast Růst - Společnost překlenula dobu prvotní existence. - Vybudovala si určité postavení na trhu. - Obrat společnosti roste včetně počtu zákazníků a jejich opakovaných nákupů. - Manažer se zaměřuje na BUDOUCNOST = ON TVOŘÍ Již v této době můžete využít produktu Analyzuj a Proveď 2+2 a řídit svoji činnost podle podnikových čísel. 3. Oblast Stabilizace - Můžeme také nazývat fází zralosti. - Podnik si drží pozici na trhu. - Jeho obrat je stabilizovaný a příjmy převyšují výdaje. - Tato fáze se projevuje možným dalším růstem, který však může mít krátkého trvání a může následovat samovolný pokles - Manažer se zaměřuje na PŘÍTOMNOST = organizuje se, věci se stali vážnými Ve fázi stabilizace je rovněž vhodné využít produktu Analyzuj a Proveď 2+2 a to i přesto, že Váš podnik prosperuje, neboť můžete zamezit rizikům, která nejsou zprvu vidět, ale mohou nadělat velké problémy ve společnosti. 4. Oblast Krize - Do této fáze můžeme zařadit také úpadek. - Naznačuje prudké klesání příjmů, zhoršuje se rentabilita podniku, snižuje se jeho likvidita a začíná být ohrožena existence celého podniku. - Trh začíná být nasycen produkty společnosti a ty se přestávají prodávat. - Společnost začíná snižovat ceny svých produktů, aby prodala alespoň zbytek výroby - Společnosti nezbývá než přijít s inovací, restrukturalizací podniku nebo opustit trh. - Manažer se zaměřuje na MINULOST = řeší se problémy V průběhu krize můžete zjistit, zda se problémy týkají hospodaření podniku, a to za pomoci produktu Analyzuj a Proveď 2+2. Díky této metodě můžete také zajistit jak napravit jednotlivé části hospodaření, aby došlo k navrácení ziskovosti podniku. 5. Oblast Sanace - Tato fáze nabízí poslední možnosti jak uzdravit podnik a navrátit jej na trh. - Management společnosti přijímá soubor opatření, která vedou k zásadnímu ozdravení a zvýšení finanční výkonnosti podniku. - Před prováděním ozdravení by si společnost měla zformulovat cíle, kterých chce dosáhnout. - Dále je třeba vytvořit ozdravný plán, podle kterého bude postupovat jak management společnosti, tak i ostatní zaměstnanci. - Vytvořit rozpočet odhadovaných nákladů spojených s ozdravným plánem a v neposlední řadě realizace ozdravného plánu, k těmto krokům by měl být přiřazen kontrolní systém, aby byl plán průběžně dodržován - Manažer se velmi často zaměřuje na HLEDÁNÍ někoho kdo způsobil 4

5 Do ozdravného plánu můžete zahrnout produkt Analyzuj a Proveď 2+2, neboť ten Vám zajistí rozbor činnosti podniku a reálnost Vašich kroků. Zda má ještě smysl zachraňovat podnik, a jakým způsobem je to možné. 6. Oblast Zrušení podniku - Zrušení podniku se řídí dle zákona 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku - Můžeme zde hovořit o zrušení s likvidací nebo bez likvidace - Rozdíl v těchto možnostech je ten, že s likvidací vzniká na základě rozhodnutí soudu, oproti tomu bez likvidace vzniká rozhodnutím majitele společnosti. 7. Oblast Zánik podniku - Konečná fáze v podnikatelské činnosti, ve které figuruje obvykle likvidátor, který řeší rozdělení majetku mezi věřitele a zbylou část poměrem mezi majitele přičemž si nezapomene vzít svůj finanční či majetkový podíl na likvidaci. Tolik základní pohled na jednotlivé fáze životního cyklu firmy. Nyní přistoupíme k vyhodnocení Vašeho testu. 5

6 Vaše odpovědi na otázky v dotazníku: 1. V současné době řešením jaká cenová strategie a distribuce našich produktů bude pro podnik nejlepší? 2. Nevím, na jaký trh se zaměřím (národní, regionální či mezinárodní)? 3. Nevím, jakou velikost podniku si představuji pro svoji činnost jako optimální? 4. Mám vytvořen plán a stanoveny cíle, kterých bych chtěl dosáhnout? 5. Mám v podniku stanoveny srozumitelná pravidla, které zaměstnanci dodržují? 6. Existuje ve společnosti kontrola odvedené práce zaměstnanci, z důvodu lepšího dosahování cílů organizace? 7. Často přemýšlím, co na fungování podniku jako celku můžu ještě vylepšit? 8. Stává se, že mě překvapí problémy z vnitřního fungování, o kterých jsem neměl nejmenší tušení? 9. Mám nastaven kontrolní systém, který mi pomůže dodržovat postupy? 10. Dokážu jednoznačně popsat rizika, která podniku hrozí zvenku i zevnitř? 11. Neustále přemýšlím jak a v co nejkratší době můžeme vyřešit naši likviditu (platební schopnost), rentabilitu (výnosnost podnikání)? 12. Marže na našich produktech se snižuje, ať chci nebo nechci? 13. Mám vytvořen ucelený soubor opatření, která nám skutečně pomohou k návratu na ztracenou část trhu? 14. Přemýšlím o tom, zda peníze, které do podniku investuji, jsou nutné? 15. Mám nastaven systém vnitřního chodu společnosti, který mi vyhodnocuje aktuálně realizované výdaje? Vyhodnocení testu Vyhodnocení pro Vás provedl: Ing. Václav Edl jednatel Edolo Consult s.r.o. tel Následuje grafický přehled Vašich odpovědí dle jednotlivých oblastí. 6

7 Obr. 1 Graf výsledků 7

8 Komentář analytika: Odpovědi ve vyhodnocovaném testu jsou jakoby rozhárány, protože respondent získal bodové hodnocení v každé oblasti. Pojďme si říci pár slov k jednotlivým oblastem: Oblast Založení V této oblasti jste získal nejméně bodů. Svědčí to o tom, nejste ve fázi, kdy byste přemýšlel o tom jak začít, co dělat apod. Vaše body pouze reflektují to, že se snažíte aktuálně řešit cenovou strategii a vůbec působení podniku tak, aby vše bylo nejlepší. Oblast Růst V této oblasti jste potvrdil, že máte existují zavedený systém fungování v podniku a víte, čeho chcete dosáhnout. Oblast Stabilizace Obecně: Pro tuto oblast je typické organizování, je to okamžik kdy se představitel vedení jakoby odkloní od řešení potřeb zákazníků a začne organizovat vnitřní chod firmy. Velmi často se ale paradoxně stane to, že zákazníci začnou být nespokojení a představitel vedení si myslí, že vyšším úsilím v oblasti organizace práce, kontrole zaměstnanců, motivací apod., dosáhne zlepšení výsledků. Obvykle tomu tak není Ve Vašem případě se k tomu začínáte blížit viz Vaše odpovědi. Oblast Krize V této oblasti jste získal nejvíce bodů. Odpověděl jste, že bojujete s klesající marží, platební schopností apod. Je to oblast, kterou bychom mohli pojmenovat stavem za pět minut dvanáct. Je nejvyšší čas začít situaci řešit více v sekci Doporučení. Oblast Sanace Rovněž v této oblasti jste získal nejvíce bodů. Svědčí to o tom, že Vaše situace je velmi vážná, pohybujete se v oblasti, které se říká buď a nebo, neustále se snažíte všechno zlepšovat, maximalizujete své úsilí v organizaci atd. všiml jste si, že málokdy se zabýváte tím, abyste zjišťoval co chtějí zákazníci?! Celkové zhodnocení: Podle Vašich odpovědí bych si dovolil říci, že pravděpodobně pracujete velmi intenzivně každý den (pravděpodobně minimálně hodin), je velmi pozitivní, že máte cíle a víte, čeho chcete dosáhnout, snažíte se neustále přemýšlet o tom jak lépe zorganizovat chod Vaší firmy, jak zvýšit marži Vámi nabízených produktů, jak co nejrychleji inkasovat finanční prostředky, aby Vaše platební schopnost byla lepší, Vaše podnikání vnitřně vydělávalo více prostředků. Jsou okamžiky, kdy pravděpodobně přemýšlíte, jestli to co děláte, má ještě smysl. Shrnuto situace není jednoduchá. Doporučení Z jakékoliv krize se nedá dostat jinak než vlastní prací. Pro zlepšení situace je potřeba se zaměřit na následující oblasti: Prodej stávajícím zákazníkům + průzkum proč od Vás odebírají Jak cílit prodej a zvýšit reálný příjem Prodej novým zákazníkům (přidané služby, konkurenční výhoda apod.) Komu zákazník skutečně platí Plánování financí a financování chodu firmy Jak na konkurenci Kdo prodává našemu zákazníkovi (zlepšení vnitřního chodu) 8

9 Jak toto vše zrealizovat prakticky? Máme pro Vás sadu našich služeb a brožur, ve kterých najdete praktické návody jak to vše zrealizovat. Klademe důraz na praktičnost a námi navržená řešení jsou prakticky ověřená. Doporučená skladba produktů: Produkt Analyzuj a Proveď 2+2 zde zjistíte naprosto přesně Vaši aktuální situaci a rovněž zde zjistíte, co se s Vaší firmou stane po aplikaci jednotlivých kroků. Je to silný nástroj k tomu, jak zjistit svoji budoucnost a naučit se řídit podnik podle čísel. Brožura Jak správně financovat firmu obsahuje tyto části: co to je financování, pravidla financování, nástroje financování firem, praktické rady na co byste neměli zapomenout. Brožura Jak na zakázky obsahuje praktické postupy a návody jak zlepšit prodej stávajícím zákazníkům, jak získávat nové zákazníky, jak (ne)bojovat s konkurencí, co dělat když zákazník chce slevu. 9

10 Závěr Snahou autorů tohoto testu a jeho vyhodnocení není a nebylo jakýmkoli způsobem Vám ukázat něco špatného nebo naopak pouze to dobré, ale základní snahou a účelem bylo přivést čtenáře na myšlenky o tom, že existují různé možnosti, varianty, služby jak současnému stavu čelit, zlepšit jej atd. a ukázat na to co zlepšit v existenci firmy. Pokud se to povedlo, tak z toho máme radost. Veškeré ostatní otázky Vám zodpovíme na následujících kontaktech. Telefonní spojení na naše kolegy: Ing. Václav Edl jednatel společnosti, Ing. Adéla Bártová Samostatný analytik, Josef Kohout Samostatný analytik, Tým Edolo Consult s.r.o A nezapomeňte: Dáváme Vám klíč k Vašemu úspěchu!!! 10

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno: 1. 9. 2013 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o....

Více

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up Jak získat investora Business Angels Club Start-up Pro financování vzniku nových firem je při současné politice bank nereálné získat na rozjezd podnikání bankovní úvěr. Nadějí pro začínající firmy je získání

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Ing. Martina Blažková, Ph.D. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání Petra Růčková Novinky nakladatelství GRADA Publishing Ve čtvrtém, aktualizovaném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace Internet startup business plan and its implementation Roman Sterly Plzeň 2013

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více