Peněžní toky v podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peněžní toky v podniku"

Transkript

1 Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování

2 Peněžní toky v podniku práce práce suroviny stroje stroje výroba výrobky a služby prodej peněžní příjmy peněžní výdaje peníze (cash flow)

3 Hmotný a peněžní tok Hmotná činnost podniku zásobování, výroba a prodej Tok peněz peněžní příjmy nebo peněžní výdaje

4 Finanční řízení má 4 hlavní úkoly Opatřovat kapitál (peníze, fondy) Rozhodovat o umístění (alokaci) kapitálu - financování Rozhodovat o rozdělení zisku Prognózovat, plánovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku podniku, tak aby byla zajištěna finanční stabilita

5 Finanční řízení je ovlivněno Faktor času zjišťujeme budoucí hodnotu peněz (úrokování) BH = SH (1 + i) SH = BH/(1 + i) (odúročování) n n Faktor rizika vnější a vnitřní příčiny Čím vyšší je riziko, tím vyšší je i požadovaný výnos

6 Finanční rozhodování Stejné riziko ->větší výnos před výnosem menším a opačně; Větší riziko větší výnos; Preference obdržených peněz dříve Motivace pro investování větší výnos Motivací veškerého majetku je jeho zvětšení

7 pokračování Taktická rozhodování Nákup stroje Pořízení větších zásob Zdokonalení výrobku Strategická rozhodování Investiční Finanční ovlivňují finanční strukturu

8 Druhy financování -hlediska Podle původu kapitálu Vnitřní (interní) zdrojem je hospodářská činnost (zisk, odpisy, fondy) Vnější (externí) vlastní zdroje (vklady) a cizí zdroje (obligace, půjčky, leasing, faktoring, zerobondy, futures, swaps, opce) Podle pravidelnosti Běžné týká se oběžných aktiv (pracovního kapitálu) Mimořádné při zakládaní podniku; rozšiřování, spojování nebo likvidaci Samofinancování použití zisku k dalšímu rozvoji podniku (zisk, odpisy, fondy)

9 Přehled druhů financování podniku financování vnitřní z vl. zdrojů -ze zisku (samofinancování) -z dlouhodobých rezerv -z prostředků uvolněných zrychleným obratem kapitálu -akcie -podíly vnější z cizích zdrojů úvěr (půjčky -bankovní -dodavatelský -odběratelský -od zaměstnanců dlužní úpisy (obligace) leasing faktoring inovované nástroje

10 Běžné (krátkodobé) financování Řízení pracovního kapitálu má dva základní úkoly: Určit optimální výši OA analyticky podle jednotlivých druhů globálně pomocí obratového cyklu peněz doba obratu zásob = Øzásoba/tržby:360 doba obratu pohledávek (doba inkasa)=pohledávky/tržby:360 doba odkladu plateb = závazky/1denní nákupy Určit jakým způsobem OM financovat

11 Obratový cyklus peněz doba obratu zásob (60) doba inkasa pohledávek (30) (zásobování-výroba-prodej) doba odložení plateb (22) obratový cyklus peněz (68) dny termín nákupu materiálu termín plateb termín prodeje termín obdržení peněz

12 Zkrácení obratového cyklu Zkrácení doby obratu zkrácení doby zásobování, výroby expedice Zkrácení doby inkasa včasné placení faktur od odběratelů (slevy) Prodloužení doby odkladu plateb nesmí zhoršit DOV

13 Pracovní kapitál AKTIVA PASIVA STÁLÁ AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA PRACOVNÍ KAPITÁL VLASTNÍ JMĚNÍ DLOUHO- DOBÉ DLUHY KRÁT. DOBÉ DLUHY DK KK

14 ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ OA Pracovní kapitál představuje přebytek OA nad krátkodobými dluhy; pracovní kapitál je financován DK v likvidní formě hrubý = veškerá OA v podniku čistý = OM krátkodobý cizí kapitál Část OA je ve formě pojistné zásoby; část se rychle obrací úkolem je rozhodnout jak kterou složku financovat zda-li dlouhodobými dluhy (VK) nebo krátkodobými dluhy (je levnější, ale více rizikový)

15 Řízení cash flow peněžního toku Koncepce CF vychází: rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením; časový nesoulad hospodářských operací; používání různých účetních metod. CF = ČZ + odpisy Zjišťování CF Nepřímo ČZ +náklady neznamenající peněžní výdaje výnosy neznamenající peněžní příjmy Přímo = N-V (peněžní příjmy) za oblasti provozu, investic a financí

16 Finanční analýza (hodnocení) Zdrojem údajů jsou interní finanční výkazy (R, V, CF) a externí údaje (ČSÚ); Techniky používané rozbor absolutních ukazatelů (% rozbor, poměrové ukazatele, Altmanův vzorec, Du Pont, pyramidová analýza, ukazatele přidané hodnoty (EVA, MVA); Technika % rozboru na celku (R, V)

17 Hlavní skupiny poměrových ukazatelů Ukazatele finanční situace likvidity a zadluženosti Ukazatele likvidity Běžná (CR) = OA/KZ Rychlá (QR, AT)= (OA-Z)/KZ Ukazatele zadluženosti měří rozsah k dluhu: zadluženost = CZ/CA krytí úroků = EBIT/Ú Finanční páka = A/vlastní zdroje

18 pokračování FA Ukazatele aktivity Obrat zásob=t/z Ø doba inkasa = pohledávky/t:360 Obrat stálých A = T/stálá A Obrat oběžných A = T/oběžná A Obrat celkových A = T/celková A Ukazatele výnosnosti (rentability): Rentabilita tržeb=čz/t Výnosnost CA(ROA) = ČZ/A Výnosnost vlaszního jmění (ROE) = ČZ/VJ Výnosnost kapitálu investorů (ROIC) = EBIT*(1-d)/VJ + dlouhodobé dluhy

19 pokračování FA Ukazatele tržní hodnoty Poměr ceny akcie k zisku na akcii P/E = tržní cena akcie /ČZ:počet akcií; Kurz akcie (M/BR) = tržní cena akcie /nominální hodnota akcie; Čistý zisk na akcii EPS = ČZ/počet akcií Postup finanční analýzy rozbor poměrových ukazatelů: Výpočet Srovnávání Hodnocení Pyramidová analýza Návrh na opatření

20 pokračování FA Trendová analýza (dynamická analýza) grafy Systém ukazatelů Du Pont ROA=ČZ/T*T/A=ČZ/A ROR=ČZ/T*T/A*A/VJ =ČZ/VJ Management má 3 páky (zisková marže, obrat aktiv, finanční páka) Pyramidová soustava postupný rozklad Mezipodnikové srovnávání banchmarking MVA a EVA přírůstkové hodnoty

21 Finanční plánování Dlouhodobé finanční plány (rozpočty), rozpočet finančních zdrojů a potřeb (V, Z, rozdělení, potřeby douh. cílů); Prováděcí finanční plány (roční) plán A a P, plán V, N a Z a plánování peněžních příjmů a výdajů peněžní rozpočet a pokladní rozpočet) Peněžní rozpočet = Z - CF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

1. přednáška. Jak je úsek finančního řízení členěn?

1. přednáška. Jak je úsek finančního řízení členěn? 1. přednáška Jak je úsek finančního řízení členěn? Úlohy Finanční úsek Kompetence Odpovědnost - úlohy horizontální nebo vertikální - kompetence práva a oprávnění, která jsou nutná k řádnému vykonávání

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více