Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. vedoucí Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN)

2 1. Úvod Výzkumné centrum edukace nadaných VCEN (původním názvem Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů, VCEEP) oficiálně vzniklo dne 1. března 2014 z iniciativy děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D. Záměrem děkana a vedení pedagogické fakulty bylo vytvořit jedno excelentní výzkumné pracoviště, které by zastřešovalo výzkumné aktivity akademických pracovníků fakulty. V průběhu roku však došlo ke změnám, které dovolily členům VCEEP (nyní VCEN) zaměřit pozornost na nadané žáky a na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v komparaci s většinovou žákovskou populací. V těchto dnech dovrší VCEN první rok práce, která, jak věříme, nastartovala úspěšnou spolupráci pedagogické fakulty s řadou institucí jak v Moravskoslezském kraji, tak v České republice a v zahraničí. 2. Výzkumné zaměření VCEN Hlavním záměrem Výzkumného centra edukace nadaných je šířit povědomí o přítomnosti nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v českých školách a v tomto kontextu také zkoumat specifické edukační nároky těchto žáků. Pro potřeby výzkumu ovšem nelze zanedbat standardní žákovskou populaci, která je pro zmíněný výzkum vhodnou komparační skupinou. Členové centra, jejich kolegové a spolupracovníci cíleně usilují o zkoumání a ověřování specifik cílových skupin žáků (nadaných žáků, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a o úpravu potřebných vzdělávacích strategií. 3. Struktura VCEN Vedoucí centra Odborný garant Odborný garant Odborný garant speciálně pedagogické oborově didaktické oblasti oblasti vizuální percepce Garant propagace oblasti a estetiky edukace Administrativní a ekonomická podpora ET podpora

3 4. Členové VCEN Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Mgr. Milan Cieslar, Ph.D. RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. RNDr. Pavel Konečný, Dr. PaedDr. Ivana Marková, Ph.D. Ing. Martina Pavlorková Ing. Libor Jedlička Bc. Iva Kovářová vedoucí VCEN, odborný garant oborově didaktické oblasti, výzkumný pracovník VCEN odborný garant speciálně pedagogické oblasti, výzkumný pracovník VCEN odborný garant oblasti vizuální percepce, estetické recepce a estetiky edukace, výzkumný pracovník VCEN výzkumný pracovník VCEN výzkumný pracovník VCEN garant propagace, výzkumný pracovník VCEN výzkumný pracovník VCEN administrativní a ekonomická podpora VCEN, překladatel ET podpora VCEN, správce webových stránek VCEN asistentka VCEN Vznik nového výzkumného centra s sebou přinesl potřebu propagace jeho aktivit. V průběhu prvního roku existence VCEN jsme zaznamenali nárůst zájmu o naši práci ve třech rovinách: a) zájem kolegů na PdF OU (speciální pedagogika, pedagogika a andragogika, pedagogická a školní psychologie, technická a pracovní výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk a literatura s didaktikou) březen červen září prosinec

4 b) zájem kolegů na OU březen červen září prosinec c) zájem kolegů ze škol v MSK a institucí v rámci ČR březen červen září prosinec

5 5. Aktivity v roce Aktivní účast na zahraničních konferencích a stážích, které souvisí s vědeckou činností VCEN v roce 2014 (viz publikační výstupy): duben 2014 KOVÁŘOVÁ konference Ustroń, Slezská univerzita Katowice květen 2014 ŠKRABÁNKOVÁ, KOVÁŘOVÁ konference ECHA, Budapešť, Maďarsko červen 2014 KOVÁŘOVÁ Erasmus, učitelská mobilita, Trabzon, Turecko srpen 2014 ŠKRABÁNKOVÁ konference, 13. pacifická konference on Giftedness, Renmin University, Peking, Čína září 2014 ŠKRABÁNKOVÁ, JEDLIČKA, MARKOVÁ, KONEČNÝ Setkání se zahraničními partnery. Matematická, fyzikální a technická fakulta, Pedagogická univerzita Krakow, Polsko září 2014 VEŘMIŘOVSKÝ, JEDLIČKA mezinárodní konference a symposium IOSTE pro střední a východní Evropu, Hradec Králové říjen 2014 ŠKRABÁNKOVÁ, KOVÁŘOVÁ konference, University of Ljubljana, Faculty of Education, Lublaň, Slovinsko listopad 2014 KOVÁŘOVÁ Erasmus, učitelská mobilita, Bratislava, Slovensko 5.2 Příprava projektu do OP VVV s názvem Ingenium - strategie podpory nadání v České republice Vzhledem k charakteru připravovaného projektu, na kterém spolupracují týmy z jiných univerzit a organizací, byly v září 2014, v prosinci 2014 a v lednu 2015 uspořádány tři workshopy. První workshop (jednodenní, září 2014) proběhl na půdě PdF OU a zúčastnilo se ho 37 kolegů z PdF OU a partnerských institucí. Druhý workshop (dvoudenní, prosinec 2014) proběhl z kapacitních důvodů na půdě Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě - Porubě. Zúčastnilo se ho 61 kolegů z PdF OU a partnerských institucí. Z tohoto workshopu byly vytvořeny mediální výstupy (viz níže) a proběhla velmi dobrá propagace odborného výzkumného zaměření VCEN (přímý přenos ve vysílání ČT1, rozhovor pro Studio 24, záznam TV Fabex).

6 Třetí workshop (jednodenní, leden 2015 s účastí lídrů výzkumných oblastí připravovaného projektu a členů VCEN)proběhl za účelem finalizace cílů projektu na partnerské Univerzitě Palackého v Olomouci. Workshop byl spojen s návštěvou výzkumného ET pracoviště na Přírodovědecké fakultě UPOL. Výsledkem těchto workshopů a dalších osobních i elektronických kontaktů je k dnešnímu dni odevzdání fiše k projektu do OP VVV. Název projektu: Ingenium - strategie podpory nadání v České republice. Hlavní partnerské instituce: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Mensa České republiky Accendo Ostrava Další partnerské katedry, fakulty, instituce Spolupráce se členy Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Spolupráce se členy Katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Spolupráce s Ústavem geoniky AV ČR Spolupráce s Planetáriem Ostrava (Planetárium ve spolupráci s VCEN prostřednictvím dr. Cieslara připravuje vypsání soutěže pro ZŠ a ZUŠ AV Art Ostrava. Cílem je vyzdobit prostor chodeb Planetária výkresy výtvarně nadaných žáků). Planetárium provozuje pod názvem MIRA stálou galerii pro výtvarníky z regionu a pro studenty výtvarných oborů OU (PdF, Fakulta umění) Spolupráce s Institutem pedagogického vývoje a inovací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (výzkumné centrum pod vedením Doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.) Spolupráce s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (výzkumné centrum pod vedením Prof. RNDr. Josefa Molnára, CSc.) Spolupráce s katedrou strojírenství Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Spolupráce s Fakultou matematiky, fyziky a technických věd na Pedagogické univerzitě v Krakowě, Polsko Spolupráce se STAN Praha Společností pro talent a nadání, partnerem ECHA (European Council for High Ability) Spolupráce se základními školami, orientujícími se na nadané děti (Ostrava, Frýdek-Místek, Uherské Hradiště, Bílovec...) Spolupráce se středními školami, orientujícími se na nadané studenty (VIGYM Ostrava- Poruba, GMK Bílovec, Mensa gymnázium Praha,...) Spolupráce s psychology z regionu i ČR, identifikujícími nadané děti Spolupráce s magistrátem hl. m. Ostrava Spolupráce s profesorem Paulem Pagliano(Associate Dean, School of Education Faculty of Arts, Education and Social Science), James Cook University, Townsville, Australia

7 5.3 Zprovoznění webových stránek VCEN (po inovaci) vcen.osu.cz 5.4 Další realizované aktivity Sestavili jsme tým skutečných odborníků Vytvořili jsme sít spolupracujících pracovišť na území celé ČR, v SR a v Polsku Vypracovali a podali jsme projekt v rámci MSK s názvem Nové možnosti diagnostiky žáků s využitím mobilního Eye Trackingového zařízení (Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014) - neprošel Vypracovali a podali jsme projekt IRP 2015 s názvem Podpora a zvyšování odborné kvalifikace akademických pracovníků PdF OU - neprošel Vypracovali a podali jsme projekt pro MSK v rámci podpory Česko Čínské spolupráce s názvem Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných - úspěšný ( ,- Kč) Odevzdali jsme fiši k projektu do OP VVV s názvem Ingenium - strategie podpory nadání v České republice. Pro tento projekt VCEN vybudoval celorepublikovou síť partnerů, na výzkumu se budou podílet také zahraniční partneři (Polsko, Slovensko) 6. Publikační aktivity členů VCEN, které souvisí s vědeckou činností VCEN v roce 2014: KOVÁŘOVÁ, R. Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, s ISBN KOVÁŘOVÁ, R. The Possibilities of Education of Studentswith Special Needs at Universities in the Czech Republic Aiming at University of Ostrava in Ostrava. New Educational Review. 2014, roč. 2014, sv. 36, s SZTABLOVÁ, D. Když se vnitřní a vnější světy dítěte a jeho učitelky/učitele setkají na poli zážitků ve světě techniky a umění. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta: Ostravská univerzita v Ostravě, s. SZTABLOVÁ, D. Problém vizuální percepce a estetické recepce ve všesmyslovém, kognitivním, sociálním, psychomotorickém a prožitkovém učení studentů učitelství a jejich žáků na průběžné pedagogické praxi. CREA-AE Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. Re: Thinking Gifedness: Giftedness in the Digital Age. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education, s ISBN

8 ŠKRABÁNKOVÁ, J., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Eye Tracking as a Diagnostic Method of a Digitalized Chemical Experiment on the Background of the Gifted Students Work Research. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics - Research and Research Oriented Studies. Gaudeamus, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Eyetracking jako metoda diagnostiky digitalizovaného obrazu z oblasti biochemie na pozadí výzkumu práce nadaných žáků. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J. Úvod do testování přírodovědně nadaných žáků pomocí metody Eye Tracking. Sborník příspěvků z 2. pracovní konference s mezinárodní účastí Učíme nadané žáky II. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J. Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky). Proceedings of XXXII International Colloqium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J. Survey of Principles of Theoretical Physics (with application to radiology). Praha, 2 s. ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology. Konferenční abstrakta, China, Beijing, ŠKRABÁNKOVÁ, J. Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice. Sborník výstupů z projektu a příkladů dobré praxe z krajů. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J. Vývojové trendy v pohledech na nadání v České republice. KARSYSPED - Kariérní Systém Pedagogů. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, s [Institut pedagogického vývoje a inovací PdF MU ŠKRABÁNKOVÁ, J. Talent. Is It Really a Gift?. MONOGRAFIE, vydání první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis, s. [Recenzováno: PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové RNDr. Eva Trnová, Ph.D., Masarykova univerzita Brno]. ISBN Prezentace: CIESLAR, M. Salón Jurského parku. Havířov: Galerie Wiléma Wünscheho v KD L. Janáčka v Havířově. Autorská výstava. CIESLAR, M. CIESLAR, Milan. Univerzita Komenského v Bratislavě. SZTABLOVÁ, D. Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení dětí a učitelů v mateřské škole. Malenovice, Trojanovice: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. SZTABLOVÁ, D. Na prahu tvorby 3. Ostrava: Galerie Student. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Information about Research Centre for Educational and

9 Evaluational Processes at the University in Ostrava. Budapest: ECHA. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Charakteristiky nadaných a pedagogické přístupy k nadaným žákům. VŠB-TU, Ostrava-Poruba: Středisko volného času Korunka, p. o., Ostrava. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Je snadné být talentovaným žákem?. Ostrava: Akademie věd České republiky. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Možnosti nových přístupů k motivaci přírodovědně nadaných žáků s využitím Eye Trackingu. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Prezentace pilotního výzkumu nadaných o využití metody Eye Trackingu na světové konferenci APFG v Pekingu. Uherské Hradiště: ZŠ a MŠ Čtyřlístek, fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. [ ]. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Přehled přístupů k rozvoji nadání na pedagogických fakultách v ČR a v zahraničí. Praha, Poslanecká sněmovna PČR: Mensa České republiky. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. Peking: Asia-Pacific Federation on Giftedness (APFG). ŠKRABÁNKOVÁ, J. Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Využití Eye Trackingu v pedagogickém výzkumu. Prostějov: Mensa České republiky. ŠKRABÁNKOVÁ, J., DVOŘÁK, D., KONEČNÝ, P. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách. Trojanovice, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ŠKRABÁNKOVÁ, J., DVOŘÁK, D., KONEČNÝ, P. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách. Trojanovice, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

10 Workshopy, konference: ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R., SZTABLOVÁ, D., KONEČNÝ, P., JEDLIČKA, L., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Workshop s partnery VCEEP. Ostrava. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R., SZTABLOVÁ, D., VEŘMIŘOVSKÝ, J., KONEČNÝ, P., MARKOVÁ, I., JEDLIČKA, L. Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava-Poruba. [Další záznam na TV Fabex - stránky ]. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky II. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Uspořádání konference. Mediální aktivity: ŠKRABÁNKOVÁ, J. Nadání a myšlení v souvislostech. Rozhovor pro portál ŠKRABÁNKOVÁ, J. Moje srdce bije pro nadání. Učitel musí především umět dotáhnout věci do konce. Rozhovor pro Novojičínský deník , č ŠKRABÁNKOVÁ, J. Události v regionech.: Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů. ČT 1, studio Ostrava: Televizní relace [Datum a místo konání workshopu: 12. a 13. prosinec 2014, ÚSTAV GEONIKY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. V OSTRAVĚ Studentská 1768, Ostrava - Poruba, 18:06-18:12]. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Studio ČT24: Mezinárodní workshop k problematice nadaných dětí v českých školách a v Evropě. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.: Televizní relace [Datum a místo konání: 12. a 13. prosinec 2014, ÚSTAV GEONIKY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. V OSTRAVĚ Studentská 1768, Ostrava - Poruba, 10:50-10:58]. ŠKRABÁNKOVÁ, J. TV Fabex - reportáž z workshopu VCEEP: Mezinárodní workshop k problematice nadaných dětí v českých školách a v Evropě. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.: Televizní relace [Datum a místo konání: 12. a 13. prosinec 2014, ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava Studentská 1768, Ostrava - Poruba, 00:45-02:30]. ŠKRABÁNKOVÁ, J., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Testování žáků Eye Trackerem. Listy OU. Zpráva o aktivitách VCEEP, ŠKRABÁNKOVÁ, J., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Účast žáků Matičního gymnázia na testování s využitím Eye Trackeru. Listy OU. Zpráva o aktivitách VCEEP, ŠKRABÁNKOVÁ, J. Zprostředkování a spoluorganizace akce s kolegy z Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty OU - Zajímavé pokusy z fyziky - pro žáky z Klubu nadaných dětí při ZŠ Hello v Ostravě-Dubině. ŠKRABÁNKOVÁ, J., rozhovor pro formát NOVUM, Přírodovědecká fakulta OU

11 Ostatní: Všichni členové VCEN - podíl na průběhu akce Noc vědců. Prezentace Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a dosavadních aktivit a výzkumné činnosti. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. ed. Učíme nadané žáky II. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. ISBN Editorky sborníku. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. Re: Thinking Gifedness: Giftedness in the Digital Age. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education, Poster. ŠKRABÁNKOVÁ, J., GLACOVÁ, Exkurze Ženeva, CERN: Druhá exkurze s workshopem pro akademiky a studenty z MSK. Ženeva. ŠKRABÁNKOVÁ, J Outstanding Intellectuals of the 21 st Century. St. Thomas' Place, ELY, CB7 4GC, Great Britain: International Biographical Centre. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KONEČNÝ, P. posuzovatelé projektu s názvem Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KONEČNÝ, P. posuzovatelé projektu s názvem Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách. Doc. Škrabánková konzultantka dvou disertačních prací k problematice nadání (UK Praha, MU Brno) Doc. Škrabánková, Mgr. Urban (MŠMT) propagace problematiky nadání podpořená zájmem MŠMT na setkání děkanů pedagogických fakult v Ústí nad Labem (jaro 2014) Vedení bakalářských a diplomových prací k problematice nadání všichni členové VCEN V Ostravě dne: Zpracovala: Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. vedoucí Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN)

10.LETNÍ ŠKOLA S DIDAKTIKOU MATEMATIKY, UHERSKÉ HRADIŠTĚ NADANÍ VE SVĚTĚ V POROVNÁNÍ S ČR. Eva Vondráková Společnost pro talent a nadání - STaN

10.LETNÍ ŠKOLA S DIDAKTIKOU MATEMATIKY, UHERSKÉ HRADIŠTĚ NADANÍ VE SVĚTĚ V POROVNÁNÍ S ČR. Eva Vondráková Společnost pro talent a nadání - STaN 10.LETNÍ ŠKOLA S DIDAKTIKOU MATEMATIKY, UHERSKÉ HRADIŠTĚ NADANÍ VE SVĚTĚ 2014 V POROVNÁNÍ S ČR Eva Vondráková Společnost pro talent a nadání - STaN Společnost pro talent a nadání STaN členství: ECHA, WCGTC

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy

Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. studijní proděkanka Přírodní vědy školám - setkání představitelů

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Lucie Kolářová Oddělení didaktiky fyziky Školitel: Doc. Jiří Tuček Katedra exprimentální fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vítejte

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Možnosti zkvalitnění pedagogických praxí studentů v rámci pregraduální přípravy učitelů chemie

Možnosti zkvalitnění pedagogických praxí studentů v rámci pregraduální přípravy učitelů chemie Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Závěrečná zpráva řešení rozvojového programu MŠMT 311 407: Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012 Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.7/2.2./7.284 Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 12 Popis projektu Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Více

Sepetná, Ostravice 26. až 27. 2012, konference k projektu Nové talenty pro vědu a výzkum. 1 www.vsb.cz

Sepetná, Ostravice 26. až 27. 2012, konference k projektu Nové talenty pro vědu a výzkum. 1 www.vsb.cz Sepetná, Ostravice 26. až 27. 2012, konference k projektu Nové talenty pro vědu a výzkum 1 www.vsb.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0030 Příjemce projektu: Vysoké učení technické v Brně

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 2. 12. 2014 Úvodní plenární sekce INOVACE 2014 1 SPINNET Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014, udržitelnost

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015 Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, registrační číslo TD020048 je řešen s finanční podporou TA ČR Představení projektu

Více

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek červen 2013 Finanční prostředky fakulty jsou získávány z příspěvku a institucionální podpory MŠMT univerzitě a podle metodiky MŠMT a stanovených pravidel, schválených AS UHK, jsou rozdělovány na fakulty.

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2012 Etická výchova a učebnice informační seminář pro pilotní učitele a lektory 29. 8. NIDV Krajské pracoviště Brno Křížová 22 J. Šafránková, G. Staňková

Více

Informační a komunikační technologie jako nástroj

Informační a komunikační technologie jako nástroj NECHŤ STUDUJE KDOKOLIV, KDEKOLIV A KDYKOLIV Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání Information and Communication Technology as a Tool for the

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 4. 12. 2013 4. Celostátní konference projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Rozpočet

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více