Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. vedoucí Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN)

2 1. Úvod Výzkumné centrum edukace nadaných VCEN (původním názvem Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů, VCEEP) oficiálně vzniklo dne 1. března 2014 z iniciativy děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D. Záměrem děkana a vedení pedagogické fakulty bylo vytvořit jedno excelentní výzkumné pracoviště, které by zastřešovalo výzkumné aktivity akademických pracovníků fakulty. V průběhu roku však došlo ke změnám, které dovolily členům VCEEP (nyní VCEN) zaměřit pozornost na nadané žáky a na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v komparaci s většinovou žákovskou populací. V těchto dnech dovrší VCEN první rok práce, která, jak věříme, nastartovala úspěšnou spolupráci pedagogické fakulty s řadou institucí jak v Moravskoslezském kraji, tak v České republice a v zahraničí. 2. Výzkumné zaměření VCEN Hlavním záměrem Výzkumného centra edukace nadaných je šířit povědomí o přítomnosti nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v českých školách a v tomto kontextu také zkoumat specifické edukační nároky těchto žáků. Pro potřeby výzkumu ovšem nelze zanedbat standardní žákovskou populaci, která je pro zmíněný výzkum vhodnou komparační skupinou. Členové centra, jejich kolegové a spolupracovníci cíleně usilují o zkoumání a ověřování specifik cílových skupin žáků (nadaných žáků, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a o úpravu potřebných vzdělávacích strategií. 3. Struktura VCEN Vedoucí centra Odborný garant Odborný garant Odborný garant speciálně pedagogické oborově didaktické oblasti oblasti vizuální percepce Garant propagace oblasti a estetiky edukace Administrativní a ekonomická podpora ET podpora

3 4. Členové VCEN Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Mgr. Milan Cieslar, Ph.D. RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. RNDr. Pavel Konečný, Dr. PaedDr. Ivana Marková, Ph.D. Ing. Martina Pavlorková Ing. Libor Jedlička Bc. Iva Kovářová vedoucí VCEN, odborný garant oborově didaktické oblasti, výzkumný pracovník VCEN odborný garant speciálně pedagogické oblasti, výzkumný pracovník VCEN odborný garant oblasti vizuální percepce, estetické recepce a estetiky edukace, výzkumný pracovník VCEN výzkumný pracovník VCEN výzkumný pracovník VCEN garant propagace, výzkumný pracovník VCEN výzkumný pracovník VCEN administrativní a ekonomická podpora VCEN, překladatel ET podpora VCEN, správce webových stránek VCEN asistentka VCEN Vznik nového výzkumného centra s sebou přinesl potřebu propagace jeho aktivit. V průběhu prvního roku existence VCEN jsme zaznamenali nárůst zájmu o naši práci ve třech rovinách: a) zájem kolegů na PdF OU (speciální pedagogika, pedagogika a andragogika, pedagogická a školní psychologie, technická a pracovní výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk a literatura s didaktikou) březen červen září prosinec

4 b) zájem kolegů na OU březen červen září prosinec c) zájem kolegů ze škol v MSK a institucí v rámci ČR březen červen září prosinec

5 5. Aktivity v roce Aktivní účast na zahraničních konferencích a stážích, které souvisí s vědeckou činností VCEN v roce 2014 (viz publikační výstupy): duben 2014 KOVÁŘOVÁ konference Ustroń, Slezská univerzita Katowice květen 2014 ŠKRABÁNKOVÁ, KOVÁŘOVÁ konference ECHA, Budapešť, Maďarsko červen 2014 KOVÁŘOVÁ Erasmus, učitelská mobilita, Trabzon, Turecko srpen 2014 ŠKRABÁNKOVÁ konference, 13. pacifická konference on Giftedness, Renmin University, Peking, Čína září 2014 ŠKRABÁNKOVÁ, JEDLIČKA, MARKOVÁ, KONEČNÝ Setkání se zahraničními partnery. Matematická, fyzikální a technická fakulta, Pedagogická univerzita Krakow, Polsko září 2014 VEŘMIŘOVSKÝ, JEDLIČKA mezinárodní konference a symposium IOSTE pro střední a východní Evropu, Hradec Králové říjen 2014 ŠKRABÁNKOVÁ, KOVÁŘOVÁ konference, University of Ljubljana, Faculty of Education, Lublaň, Slovinsko listopad 2014 KOVÁŘOVÁ Erasmus, učitelská mobilita, Bratislava, Slovensko 5.2 Příprava projektu do OP VVV s názvem Ingenium - strategie podpory nadání v České republice Vzhledem k charakteru připravovaného projektu, na kterém spolupracují týmy z jiných univerzit a organizací, byly v září 2014, v prosinci 2014 a v lednu 2015 uspořádány tři workshopy. První workshop (jednodenní, září 2014) proběhl na půdě PdF OU a zúčastnilo se ho 37 kolegů z PdF OU a partnerských institucí. Druhý workshop (dvoudenní, prosinec 2014) proběhl z kapacitních důvodů na půdě Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě - Porubě. Zúčastnilo se ho 61 kolegů z PdF OU a partnerských institucí. Z tohoto workshopu byly vytvořeny mediální výstupy (viz níže) a proběhla velmi dobrá propagace odborného výzkumného zaměření VCEN (přímý přenos ve vysílání ČT1, rozhovor pro Studio 24, záznam TV Fabex).

6 Třetí workshop (jednodenní, leden 2015 s účastí lídrů výzkumných oblastí připravovaného projektu a členů VCEN)proběhl za účelem finalizace cílů projektu na partnerské Univerzitě Palackého v Olomouci. Workshop byl spojen s návštěvou výzkumného ET pracoviště na Přírodovědecké fakultě UPOL. Výsledkem těchto workshopů a dalších osobních i elektronických kontaktů je k dnešnímu dni odevzdání fiše k projektu do OP VVV. Název projektu: Ingenium - strategie podpory nadání v České republice. Hlavní partnerské instituce: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta Mensa České republiky Accendo Ostrava Další partnerské katedry, fakulty, instituce Spolupráce se členy Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Spolupráce se členy Katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Spolupráce s Ústavem geoniky AV ČR Spolupráce s Planetáriem Ostrava (Planetárium ve spolupráci s VCEN prostřednictvím dr. Cieslara připravuje vypsání soutěže pro ZŠ a ZUŠ AV Art Ostrava. Cílem je vyzdobit prostor chodeb Planetária výkresy výtvarně nadaných žáků). Planetárium provozuje pod názvem MIRA stálou galerii pro výtvarníky z regionu a pro studenty výtvarných oborů OU (PdF, Fakulta umění) Spolupráce s Institutem pedagogického vývoje a inovací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (výzkumné centrum pod vedením Doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.) Spolupráce s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (výzkumné centrum pod vedením Prof. RNDr. Josefa Molnára, CSc.) Spolupráce s katedrou strojírenství Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Spolupráce s Fakultou matematiky, fyziky a technických věd na Pedagogické univerzitě v Krakowě, Polsko Spolupráce se STAN Praha Společností pro talent a nadání, partnerem ECHA (European Council for High Ability) Spolupráce se základními školami, orientujícími se na nadané děti (Ostrava, Frýdek-Místek, Uherské Hradiště, Bílovec...) Spolupráce se středními školami, orientujícími se na nadané studenty (VIGYM Ostrava- Poruba, GMK Bílovec, Mensa gymnázium Praha,...) Spolupráce s psychology z regionu i ČR, identifikujícími nadané děti Spolupráce s magistrátem hl. m. Ostrava Spolupráce s profesorem Paulem Pagliano(Associate Dean, School of Education Faculty of Arts, Education and Social Science), James Cook University, Townsville, Australia

7 5.3 Zprovoznění webových stránek VCEN (po inovaci) vcen.osu.cz 5.4 Další realizované aktivity Sestavili jsme tým skutečných odborníků Vytvořili jsme sít spolupracujících pracovišť na území celé ČR, v SR a v Polsku Vypracovali a podali jsme projekt v rámci MSK s názvem Nové možnosti diagnostiky žáků s využitím mobilního Eye Trackingového zařízení (Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014) - neprošel Vypracovali a podali jsme projekt IRP 2015 s názvem Podpora a zvyšování odborné kvalifikace akademických pracovníků PdF OU - neprošel Vypracovali a podali jsme projekt pro MSK v rámci podpory Česko Čínské spolupráce s názvem Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných - úspěšný ( ,- Kč) Odevzdali jsme fiši k projektu do OP VVV s názvem Ingenium - strategie podpory nadání v České republice. Pro tento projekt VCEN vybudoval celorepublikovou síť partnerů, na výzkumu se budou podílet také zahraniční partneři (Polsko, Slovensko) 6. Publikační aktivity členů VCEN, které souvisí s vědeckou činností VCEN v roce 2014: KOVÁŘOVÁ, R. Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, s ISBN KOVÁŘOVÁ, R. The Possibilities of Education of Studentswith Special Needs at Universities in the Czech Republic Aiming at University of Ostrava in Ostrava. New Educational Review. 2014, roč. 2014, sv. 36, s SZTABLOVÁ, D. Když se vnitřní a vnější světy dítěte a jeho učitelky/učitele setkají na poli zážitků ve světě techniky a umění. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta: Ostravská univerzita v Ostravě, s. SZTABLOVÁ, D. Problém vizuální percepce a estetické recepce ve všesmyslovém, kognitivním, sociálním, psychomotorickém a prožitkovém učení studentů učitelství a jejich žáků na průběžné pedagogické praxi. CREA-AE Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. Re: Thinking Gifedness: Giftedness in the Digital Age. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education, s ISBN

8 ŠKRABÁNKOVÁ, J., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Eye Tracking as a Diagnostic Method of a Digitalized Chemical Experiment on the Background of the Gifted Students Work Research. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics - Research and Research Oriented Studies. Gaudeamus, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Eyetracking jako metoda diagnostiky digitalizovaného obrazu z oblasti biochemie na pozadí výzkumu práce nadaných žáků. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Hradec Králové: Gaudeamus, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J. Úvod do testování přírodovědně nadaných žáků pomocí metody Eye Tracking. Sborník příspěvků z 2. pracovní konference s mezinárodní účastí Učíme nadané žáky II. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J. Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky). Proceedings of XXXII International Colloqium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J. Survey of Principles of Theoretical Physics (with application to radiology). Praha, 2 s. ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology. Konferenční abstrakta, China, Beijing, ŠKRABÁNKOVÁ, J. Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice. Sborník výstupů z projektu a příkladů dobré praxe z krajů. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., s ISBN ŠKRABÁNKOVÁ, J. Vývojové trendy v pohledech na nadání v České republice. KARSYSPED - Kariérní Systém Pedagogů. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, s [Institut pedagogického vývoje a inovací PdF MU ŠKRABÁNKOVÁ, J. Talent. Is It Really a Gift?. MONOGRAFIE, vydání první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis, s. [Recenzováno: PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové RNDr. Eva Trnová, Ph.D., Masarykova univerzita Brno]. ISBN Prezentace: CIESLAR, M. Salón Jurského parku. Havířov: Galerie Wiléma Wünscheho v KD L. Janáčka v Havířově. Autorská výstava. CIESLAR, M. CIESLAR, Milan. Univerzita Komenského v Bratislavě. SZTABLOVÁ, D. Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení dětí a učitelů v mateřské škole. Malenovice, Trojanovice: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. SZTABLOVÁ, D. Na prahu tvorby 3. Ostrava: Galerie Student. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Information about Research Centre for Educational and

9 Evaluational Processes at the University in Ostrava. Budapest: ECHA. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Charakteristiky nadaných a pedagogické přístupy k nadaným žákům. VŠB-TU, Ostrava-Poruba: Středisko volného času Korunka, p. o., Ostrava. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Je snadné být talentovaným žákem?. Ostrava: Akademie věd České republiky. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Možnosti nových přístupů k motivaci přírodovědně nadaných žáků s využitím Eye Trackingu. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Prezentace pilotního výzkumu nadaných o využití metody Eye Trackingu na světové konferenci APFG v Pekingu. Uherské Hradiště: ZŠ a MŠ Čtyřlístek, fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. [ ]. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Přehled přístupů k rozvoji nadání na pedagogických fakultách v ČR a v zahraničí. Praha, Poslanecká sněmovna PČR: Mensa České republiky. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. Peking: Asia-Pacific Federation on Giftedness (APFG). ŠKRABÁNKOVÁ, J. Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Využití Eye Trackingu v pedagogickém výzkumu. Prostějov: Mensa České republiky. ŠKRABÁNKOVÁ, J., DVOŘÁK, D., KONEČNÝ, P. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách. Trojanovice, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ŠKRABÁNKOVÁ, J., DVOŘÁK, D., KONEČNÝ, P. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách. Trojanovice, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

10 Workshopy, konference: ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R., SZTABLOVÁ, D., KONEČNÝ, P., JEDLIČKA, L., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Workshop s partnery VCEEP. Ostrava. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R., SZTABLOVÁ, D., VEŘMIŘOVSKÝ, J., KONEČNÝ, P., MARKOVÁ, I., JEDLIČKA, L. Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava-Poruba. [Další záznam na TV Fabex - stránky ]. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky II. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Uspořádání konference. Mediální aktivity: ŠKRABÁNKOVÁ, J. Nadání a myšlení v souvislostech. Rozhovor pro portál ŠKRABÁNKOVÁ, J. Moje srdce bije pro nadání. Učitel musí především umět dotáhnout věci do konce. Rozhovor pro Novojičínský deník , č ŠKRABÁNKOVÁ, J. Události v regionech.: Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů. ČT 1, studio Ostrava: Televizní relace [Datum a místo konání workshopu: 12. a 13. prosinec 2014, ÚSTAV GEONIKY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. V OSTRAVĚ Studentská 1768, Ostrava - Poruba, 18:06-18:12]. ŠKRABÁNKOVÁ, J. Studio ČT24: Mezinárodní workshop k problematice nadaných dětí v českých školách a v Evropě. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.: Televizní relace [Datum a místo konání: 12. a 13. prosinec 2014, ÚSTAV GEONIKY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. V OSTRAVĚ Studentská 1768, Ostrava - Poruba, 10:50-10:58]. ŠKRABÁNKOVÁ, J. TV Fabex - reportáž z workshopu VCEEP: Mezinárodní workshop k problematice nadaných dětí v českých školách a v Evropě. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.: Televizní relace [Datum a místo konání: 12. a 13. prosinec 2014, ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava Studentská 1768, Ostrava - Poruba, 00:45-02:30]. ŠKRABÁNKOVÁ, J., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Testování žáků Eye Trackerem. Listy OU. Zpráva o aktivitách VCEEP, ŠKRABÁNKOVÁ, J., VEŘMIŘOVSKÝ, J. Účast žáků Matičního gymnázia na testování s využitím Eye Trackeru. Listy OU. Zpráva o aktivitách VCEEP, ŠKRABÁNKOVÁ, J. Zprostředkování a spoluorganizace akce s kolegy z Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty OU - Zajímavé pokusy z fyziky - pro žáky z Klubu nadaných dětí při ZŠ Hello v Ostravě-Dubině. ŠKRABÁNKOVÁ, J., rozhovor pro formát NOVUM, Přírodovědecká fakulta OU

11 Ostatní: Všichni členové VCEN - podíl na průběhu akce Noc vědců. Prezentace Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a dosavadních aktivit a výzkumné činnosti. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. ed. Učíme nadané žáky II. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. ISBN Editorky sborníku. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. Re: Thinking Gifedness: Giftedness in the Digital Age. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education, Poster. ŠKRABÁNKOVÁ, J., GLACOVÁ, Exkurze Ženeva, CERN: Druhá exkurze s workshopem pro akademiky a studenty z MSK. Ženeva. ŠKRABÁNKOVÁ, J Outstanding Intellectuals of the 21 st Century. St. Thomas' Place, ELY, CB7 4GC, Great Britain: International Biographical Centre. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KONEČNÝ, P. posuzovatelé projektu s názvem Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách. ŠKRABÁNKOVÁ, J., KONEČNÝ, P. posuzovatelé projektu s názvem Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách. Doc. Škrabánková konzultantka dvou disertačních prací k problematice nadání (UK Praha, MU Brno) Doc. Škrabánková, Mgr. Urban (MŠMT) propagace problematiky nadání podpořená zájmem MŠMT na setkání děkanů pedagogických fakult v Ústí nad Labem (jaro 2014) Vedení bakalářských a diplomových prací k problematice nadání všichni členové VCEN V Ostravě dne: Zpracovala: Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. vedoucí Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN)