AGS-Sport s.r.o., Rosická Praha 9 - Vinoř tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGS-Sport s.r.o., Rosická 653 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: 286 854 441-3 info@agssport.cz, www.agssport.cz"

Transkript

1 ČESKY slovensky AGS-Sport s.r.o., Rosická Praha 9 - Vinoř tel.: AGS-Šport, s.r.o., Trnavská cesta Bratislava tel.: 02/ DŮLEŽITÉ! ULOŽTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Blahopřejeme vám k zakoupení nového výrobku BrightStarts! Čtěte pozorně následující instrukce a uchovejte si návod pro další použití. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! UCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU. Gratulujeme Vám k nákupu nového výrobku BrightStarts! Čítajte pozorne nasledujúce inštrukcie a uchovajte si návod pre dalšie použitie.

2 N S DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ - Není určeno na přenášení miminka. - NIKDY nenechávejte dítě bez dozoru. - NIKDY nehýbejte výrobkem, když v něm sedí dítě. - NIKDY nepoužívejte, jako nosítko během cestování v autě nebo letadle. - NIKDY nepřipevňujte další pásy nebo šňůry na výrobek nebo hrazdičku s hračkami. - NIKDY nezvedejte výrobek tak, že ho budete držet za hrazdičku. - Tento výrobek není určen na dlouhý spánek dítěte. - Sklopená poloha je určena pouze pro děti, které ještě nedokáží sedět bez opory (do 9 kg). - Vzpřímená poloha je určena pouze pro děti, které umí bezpečně sedět, aniž by se nahýbali vpřed. - Vždy používejte záchytný systém. Toto se nevyžaduje u dětí, které umí samy vylézt na lehátko. - Nikdy nevkládejte dítě těžší než 18 kg. RIZIKO PÁDU: Pohyb dítěte může rozpohybovat lehátko. Nikdy ho nepokládejte na pulty, stoly, schody nebo jiné vyvýšené povrchy. Pokládejte vždy na podlahu. RIZIKO UDUŠENÍ: NIKDY nepokládejte na měkké povrchy (postel, pohovku, matrace), protože sedadlo lze překlopit a způsobit udušení. R DŮLEŽITÉ - Výrobek může složit pouze dospělá osoba. - Rozbalování a skládání výrobku vyžaduje zvýšenou pozornost. - Pravidelně kontrolujte stupeň poškození výrobku, chybějící a uvolněné části. - NEPOUŽÍVEJTE pokud nějaká část chybí, je poškozena nebo porouchaná. - Kontaktujte Kids II pro výměnu částí nebo případné instrukce. Nikdy sami nenahrazujte části. - Tento výrobek nebyl navržen pro spánek. Pokud vaše dítě potřebuje spát, vložte jej do postýlky. POZOR Tento výrobek obsahuje malé součástky. Výrobek může složit pouze dospělá osoba. 2

3 N S DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY VAROVANIE. Nie je určené na prenášanie bábätka.. NIKDY nenechávajte dieťa bez dozoru.. NIKDY nehýbte výrobkom, keď v ňom sedí dieťa.. NIKDY nepoužívajte ako nosidlo alebo počas cestovania v aute alebo lietadle.. NIKDY nepripevňujte ďalšie pásy alebo šnúry na výrobok alebo hrazdičku s hračkami.. NIKDY nezdvíhajte výrobok tak, že ho budete držať za hrazdičku.. Tento výrobok nie je určený na dlhý spánok dieťaťa.. Sklopená poloha je určená len pre deti, ktoré ešte nedokážu sedieť bez opory (do 9 kg).. Vzpriamená poloha je určená len pre deti, ktoré vedia bezpečne sedieť bez toho, aby sa nahýbali vpred.. Vždy používajte záchytný systém. Toto sa nevyžaduje u detí, ktoré vedia samé vyliezť na lehátko.. Nikdy nevkladajte dieťa ťažšie ako 18 kg.. RIZIKO PÁDU: Pohyb dieťaťa môže spôsobiť pošmyknutie výrobku. Nikdy ho nepokladajte na pulty, stoly, schody alebo iné vyvýšené povrchy. Pokladajte vždy na podlahu.. RIZIKO UDUSENIA: NIKDY nepokladajte na mäkké povrchy (posteľ, pohovku, matrace), keďže sedadlo sa môže preklopiť a zapríčiniť udusenie. R DÔLEŽITÉ. Výrobok môže zložiť iba dospelá osoba.. Vybaľovanie a skladanie výrobku si vyžaduje zvýšenú pozornosť.. Pravidelne kontrolujte stupeň poškodenia výrobku, chýbajúce a uvoľnené časti.. NEPOUŽÍVAJTE ak nejaká časť chýba, je poškodená alebo pokazená.. Kontaktujte Kids II pre výmenu častí alebo prípadné inštrukcie. Nikdy sami nenahrádzajte časti.. Tento výrobok nebol navrhnutý pre spánok. Ak vaše dieťa potrebuje spať, vložte ho do postieľky. POZOR. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky. Výrobok môže zložiť iba dospelá osoba. 3

4 SEZNAM DÍLŮ A NÁKRESY ZOZNAM DIELOV A NÁKRESY Před sestavením výrobku zkontrolujte, zda máte všechny uvedené díly ve správném množství. K sestavení produktu budete potřebovat křížový šroubovák (není součástí balení). Vyžaduje dvě baterie (2) velikost C/LR14 (1,5 V) (nejsou součástí dodávky) k provozu. Pred zostavením výrobku skontrolujte, či máte všetky uvedené diely v správnom množstve. K zostaveniu produktu budete potrebovať krížový šraubovák (nie je súčasťou balenia). Vyžaduje dve (2) veťkosti C/LR14 (1,5 V) batérie (nie sú súčasťou balenia) k prevádzke. M5 x 25 mm Označení Označenie Množství Množstvo Zadní noha, levá Zadná noha, ľava Zadní noha, pravá Zadná noha, prava Rám sedáku, levá str. Rám sedáka, ľava str. Rám sedáku, pravá str. Rám sedáka, prava str. Stupačka Stupačka Opěradlo Opierka Textilie sedadla Textília sedadla Hrazdička s hračkami Hrazdička s hračkami Podhlavník Podhlavník Hudební/vibrační jednotka Hudobná/vibračná jednotka 4 Popis

5 5

6 MONTÁŽ RÁMU ZÁKLADNY MONTÁŽ RÁMU ZÁKLADNE Uchopte obloukový rám a vsuňte ho po obou stranách do opěrky. Rám musí dobře zapadnout. Doporučujeme použít šrouby k zajištění konce trubek. Uchopte oblúkový rám a zasuňte ho po oboch stranách do opierky. Rám musí dobre zapadnúť. odporučame použiť šrauby k zaišteniu konca trubiek. Postupujte podobně, jako u kroku 1. Horní část rámu vsuňte do mechanismu po obou stranách. Stačí stisknout tlačítko a rám zasunout. Pokud je rám správě zajištěný, uslyšíte cvaknutí. Nepoužívejte hrubou sílu. Postupujte podobne, ako pri kroku 1. Horná časť rámu zasuňte do mechanizmu po oboch stranách. Stačí stlačiť tlačidlo a rám zasunúť. Pokiaľ je rám správne zaistený, budete počuť zacvaknutie. Nepoužívajte hrubú silu. cvak 6

7 MONTÁŽNÍ NÁVOD K ZADNÍM NOHÁM LEHÁTKA MONTÁŽNÝ NÁVOD K ZADNÝM NOHAM LEHÁTKA Zatlačte tlačítko na přední straně konci každé nohy a vložte je do spodní části sedadla. Zatlačte tlačidlo na prednej strane každej nohy a vložte ich do spodnej časti sedadla. cvak Aby bylo houpátko kompletní, spojte konstrukci nohou (levá a pravá strana) v zadní části k sobě. Otočte konektory a dostaňte rámy do správné polohy. Připevněním konektorů uzamknete nohy k sobě. Ujistěte se, že je příčka plně propojená a je v uzamčené pozici. Aby bolo lehátko kompletne, spojte konštrukciu nôh (ľava a prava strana) v zadnej časti k sebe. Otočte konektory a dostaňte rámy do správnej polohy. Pripevnenie konektorov uzamknete nohy k sobe. Uistite se, že je priečka plne prepojená a je v uzamknutej pozícií. 7

8 INSTALACE BATERIE INŠTALÁCIA BATÉRIE Hudební/Vibrační jednotka vyžaduje tři (3) velikost C/LR14 (1,5 V) baterie (nejsou součástí dodávky). Prosím použijte alkalické baterie pro lepší výkon. POZOR Sledujte pokyny na baterii. V opačném případě může být životnost baterie zkrácena. Pokud je s baterií chybně zacházeno, může vytéct. Vždy mějte baterie mimo dosah dětí. Nemíchejte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické, standardní nebo nabíjecí baterie. Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu. Vložte baterie tak, aby polarita každé z nich odpovídala označení v bateriovém prostoru. Nepoužívejte zkratové baterie. Vyjměte baterie z bateriového prostoru. Baterie likvidujte bezpečně. Nikdy se nepokoušejte dobíjet baterii, pokud není specificky označená dobíjecí. Dobíjecí baterie mají být odstraněny z hračky, než se nabijí. Nabíjecí baterie používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte dobíjecí alkalické baterie Ni-Cad nebo Ni-MH baterie. Použijte správný způsob odstranění baterií. Vyjměte baterie před uvedením výrobku do skladu na delší dobu. Hudobná /Vibračná jednotka vyžaduje tri (3) veľkosti C/LR14 (1,5 V) batérie (nie sú súčasťou balenia). Prosím použivajte alkalické batérie pre lepší výkon. POZOR Sledujte pokyny na batériu. V opačnom prípade môže byť životnosť batérie skratená. Pokiaľ je s bateriou chybne zachadzané, môže vytiecť. Vždy uskladňujte batérie mimo dosah detí. Nemiešajte staré a nové batérie. Nekombinujte alkalické, štandartné alebo dobíjacie batérie. Používajte iba batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Vložte batérie tak, aby polarita každej z nich zodpovedala označeniu v baterióvom priestore. Nepoužívajte skratové batérie. Vyberte batérie z batériového priestoru. Batérie likvidujte bezpečne. Nikdy sa nepokúšajte dobíjať batérie, pokiaľ nie je špecifický označená dobíjacie. Dobíjacie batérie majú byť odstranené z hračky, než sa nabijú. Dobíjacie batérie používajte len pod dohľadom dospelej osoby. Nepoužívajte dobíjecie alkalické baterie Ni-Cad alebo Ni-MH batérie. Použivajte správný zpôsob odstranenia batérie. Vyberte batérie pred uskladněním výrobku na dlhšiu dobu. 8

9 Hudební/Vibrační jednotka Hudobná/Vibračná jednotka Použijte křížového šroubováku a povolte šroub, který zajišťuje kryt baterie. Používajte krížový šraubovák a povoľte šraub, ktorý zaisťuje kryt batérie. Instalujte tři baterie velikosti C/LR14 (1,5 V), se správně označenou polaritou. Inštalujte tri batérie veľkosti C/LR14 (1,5 V), so správne označenou polaritou. KROK 3 Vraťte kryt baterie na své místo a utáhněte šroub. KROK 3 Vráťte kryt batérie na svoje miesto a utiahnite šraub. 9

10 Instalace hudební / vibrační jednotky Inštalácia hudobnej / vibračnej jednotky Posuňte montážní drážky hudební / vibrační jednotky na držák. Posuňte montážne drážky hudobnej/vibračnej jednotky na držiak. složení sedačky zloženie sedadla Nasuňte zadní část látkového sedadla na trubku opěradla. Nasuňte zadnú časť látkového sedadlo na rúrku operadla. Nasuňte spodní část látkového sedáku na trubkovou podpěru pod nohy. Nasuňte spodnú časť látkového sedadla na rúrkovú podperu pod nohy. 10

11 KROK 3 Připevněte na přezky zpět látkové opěradlo. KROK 3 Pripevnite na pracky späť látkové operadlo. POUŽITÍ ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU LEHÁTKA POUŽITIE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU LEHÁTKA Lehátko Cradling Rocker TM má 5-bodový záchytný systém, pro bezpečnost dítěte. Lehátko Cradling Rocker TM má 5-bodový záchytný systém, pre bezpečnosť dieťaťa. Ramenní popruhy Ramenné popruhy Pásy popruhů Pásy popruhov Stiskněte prostřední tlačítko na západku a zatáhněte za levou a pravou stranu přezky tak, aby přezka zapadla do západky. Stlačte stredné tlačidlo na západku a zatiahnite za ľavu a pravú stranu pracky tak, aby pracka zapadla do západky. zádržné západky krytu zadržiavacie západky krytu stisknout stlačiť 11

12 Chcete-li nastavit výšku ramenních popruhů s ohledem na velikost Vašeho dítěte: - Umístěte dítě v sedačce. - Zatlačte popruh na každé straně. Popruhy nesmí škrtit, ale nesmí být ani povolené. - Zkontrolujte, zda nejsou popruhy překroucené nebo jinak stočené. Ak chcete nastaviť výšku ramenných popruhov s ohľadom na veľkosť Vášho dieťaťa: - Umiestnite dieťa do sedačky. - Zatlačte popruh na každej straně. Popruhy nesmú škrtiť, ale nesmú byť ani povolené. - Skontrolujte, či nie sú popruhy prekrutené alebo inak stočené. KROK 3 Chcete-li nastavit délku ramenních popruhů, postupujte dle níže uvedeného snímku. Přezky musí být upevněné a zatáhnuté. KROK 3 Ak chcete nastaviť dĺžku ramenných popruhov, postupujte podľa nižšie uvedeného snímku. Pracky musí byť upevnené a zatiahnuté. KROK 4 Umístěte dítě v sedačce. Zkontrolujte ramenní a postraní popruhy. Vložte levé a pravé sady spon do zádržného systému. Při správném použití uslyšíte zacvaknutí. KROK 4 Umiestnite dieťa v sedačke. Skontrolujte ramenné a bočné popruhy. Vložte ľavé a pravé sady spon do zádržného systému. Pri správnom použití budete počuť zacvaknutie. 12

13 KROK 5 Nastavte popruhy na přezkách podle potřeby tak, aby se dítě cítilo bezpečně (nesmí škrtit). Spony by měly zůstat upevněné. KROK 5 Nastavte popruhy na prackach podľa potreby tak, aby sa dieťa cítilo bezpečne (nesmie škrtiť). Spony by mali zostať upevnené. POUŽITÍ PODLOŽKY POUŽITIE PODLOŽKY podložka otvory POUŽITÍ HRAZDičky POUŽITIE HRÁZDIČKY Vložte oba konce hrazdy do příslušné zdířky na boku rámu sedadla. Hrazda je nastavitelná, takže můžete snadno přistupovat k dítěti bez jejího odstranění. Vložte oba konce hrazdičky do príslušnej dierky na boku rámu sedadla. Hrazdička je nastavitelná, takže môžete ľahko pristupovať k dieťaťu bez jeho vybratia. 13

14 FUNKCE NAKLÁPĚNÍ FUNKCIA NAKLÁPANIA Stiskněte současně levé a pravé uvolňovací tlačítko a opatrně otočte rámeček nahoru nebo dolů do požadované polohy. Stlačte súčasne ľavé a pravé uvoľňovacie tlačidlo a opatrne otočte rámček nahor alebo nadol do požadovanej polohy. NASTAVENÍ STABILIZÁTORŮ NASTAVENIE STABILIZÁTORA Chcete-li zachovat sedadlo ve stacionární poloze: Po montáži otočte zpět nohy dolů, čímž znehybníte rám sedadla. Chcete-li povolit houpací funkce: Po montáži, otočte zpět nohy bokem, čímž povolíte rám sedadla. Ak chcete zachovať sedadlo v stacionárnej polohe: Po montáži otočte späť nohy dole, čím znehybnite rám sedadla. Ak chcete povoliť húpaciu funkciu: Po montáži, otočte späť nohy bokom, čím povolíte rám sedadla. 14

15 POUŽITÍ hudební / VIBRAČNÍ JEDNOTKY POUŽITIE hudobnej / VIBRAČNEJ JEDNOTKY Vypínač vibrací (ON / OFF) Vypínač vibrácií (ON/OFF) Vypínač hudby / hlasitosti Vypínač hudby/hlasitosti Vypnuto / Vypnuté Potichu / Potichu Nahlas / Nahlas Vibrace uklidňují a utišují dítě Pokud chcete použít vibrační funkci: Posuňte vypínač vibrací (ON / OFF) do polohy ON nebo OFF. Vibrační funkce se do 30 minut automaticky vypne. Pokud chcete používat hudební funkce: Posuňte Vypínač hudby / hlasitosti do polohy LOW nebo HIGH pro přehrávání hudby v požadované hlasitosti. Hraje sedm různých melodií. Pro zastavení hudby posuňte vypínač do polohy OFF. POZNÁMKA: Slabé baterie způsobují nepravidelný chod výrobku včetně zkresleného zvuku a blednutí nebo zhasnutí světla. Protože každý elektrický díl vyžaduje jiné napětí, vyměňte baterie, když nějaká funkce nefunguje. Viz strana 8. Vibrácie upokojujú a utišujú dieťa Ak chcete použiť vibračnú funkciu: Posuňte vypínač vibrácií (ON/OFF) do polohy ON alebo OFF. Vibračná funkcia sa do 30 minút automaticky vypne. Ak chcete používať hudobnú funkciu: Posuňte Vypínač hudby/hlasitosti do polohy LOW alebo HIGH pre prehrávanie hudby v požadovanej hlasitosti. Hrá sedem rôznych melódií. Pre zastavenie hudby posuňte vypínač do polohy OFF. POZNÁMKA: Slabé batérie spôsobujú nepravidelný chod výrobku, vrátane skresleného zvuku a blednutie alebo zhasnutie svetla. Pretože každý elektrický komponent vyžaduje iné napätie, vymeňte batérie, keď nejaká funkcia nefunguje. Pozri stranu 8. 15

16 SKLADOVÁNÍ A CESTOVÁNÍ SKLADOVÁNIE A CESTOVÁNIE Složte lehátko, odpojte nohy za zadní příčku a otočte konektor na pravé noze. Totéž opakujte na druhé straně. Zložte lehátko, odpojte nohy za zadnej priečke a otočte konektor na pravej nohe. To isté opakujte na druhej strane. Složte nohy lehátka dovnitř tak, jak je to zobrazeno na obrázku pod textem. Zložte nohy lehátka dovnútra tak, ako je to zobrazené na obrázku pod textom. PÉČE A ÚDŽBA STAROSTLIVOSŤ A ÚDŽBA Vložka houpačky Odstraňte vložku z rámu, zapněte všechny přezky na zádržném systému a vložce. Perte v pračce ve studené vodě na jemný cyklus. Nebělte. Sušte v sušičce při nízké teplotě. Podhlavník Perte v pračce ve studené vodě na jemný cyklus. Nebělte. Položte nasucho a nechte uschnout. Hrazda a hračky Utřete vlhkým jemným hadříkem a mýdlem. Nechte uschnout. Nenamáčejte do vody. Rám Kovový rám otřete vlhkým jemným hadříkem a mýdlem. 16

17 PÉČE A ÚDŽBA STAROSTLIVOSŤ A ÚDŽBA Vložka húpačky Odstráňte vložku z rámu, zapnite všetky pracky na zádržnom systéme a vložke. Perte v pračke v studenej vode na jemnom cykle. Nebieľte. Sušte v sušičke pri nízkej teplote. Podhlavník Perte v pračke v studenej vode na jemnom cykle. Nebieliť. Položte nasucho a nechajte uschnúť. Hrazda a hračky Utrite vlhkou jemnou handrou a mýdlom. Nechajte uschnúť. Nenamáčajte do vody. Rám Kovový rám utrite vlhkou jemnou handrou a mýdlom. STT Stanovisko STT Stanovisko Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat dvě následující podmínky: 1 toto zařízení nezpůsobí škodlivé rušení, a 2 toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které mohou způsobit nežádoucí fungování. VAROVÁNÍ: Změny nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nevhodné rušení rádiové komunikace. Nicméně, není tam žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření: Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu. Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. Obrátit se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.8. Škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči. 17

18 STT Stanovisko STT Stanovisko Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka musí spĺňať dve nasledujúce podmienky: 1 toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a 2 toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušení, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce fungovanie. VAROVANIE: Zmeny alebo modifikácie tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa na prevádzkovanie zariadenia. POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivým rušeniam pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť nevhodné rušenie rádiovej komunikácie. Avšak, nie je tam žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo sa dá overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení: Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu. Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. Obrátiť sa na predajcu alebo skúseného rádio / TV technika. ZÁRUKA ZÁRUKA Kids II se zavázala pro výrobu inovativních, vysoce kvalitních výrobků pro kojence a děti. Zaručujeme, že tento produkt bude bez závad materiálů a provedení existující během výroby po dobu jednoho roku od data původní koupě (pokladní blok je potřebný jako doklad o koupi). Pokud se vyskytne nějaká vada během omezené záruční lhůty, podle našeho uvážení opravíme nebo vyměníme výrobek bez vašich nákladů. Tato omezená záruka se nevztahuje na pohledávky vyplývající z nesprávného použití, nedodržení pokynů (montáž, instalace, údržba a používání), zneužití, změny, nehody a běžného opotřebení. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena. Kids II sa zaviazala pre výrobu inovatívnych, vysoko kvalitných výrobkov pre dojčatá a deti. Zaručujeme, že tento produkt bude bez závad materiálov a prevedenia existujúcej počas výroby po dobu jedného roka od pôvodného dátumu kúpy (pokladničný blok je potrebný ako doklad o kúpe). Ak je sa vyskytne nejaká vada počas limitovanej záručnej lehoty, podľa nášho uváženia opravíme alebo vymeníme výrobok bez vašich nákladov. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na pohľadávky vyplývajúce z nesprávneho použitia, nedodržania pokynov (montáž, inštalácia, údržba a používanie), zneužitia, zmeny, nehody a bežného opotrebovania. Vaše zákonné práva zostávajú nedotknuté. 18

19 ZÁRUKA ZÁRUKA Záruční podmínky 1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. 2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době. 3. Při uplatňování záruky předložte s výrobkem řádně vyplněný záruční list a doklad o koupi. 4. Výrobek musí být používaný výhradně k účelu, pro který byl vyroben. 5. Výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný. 6. Výrobek musí být v záruční době opravovaný výhradně v záruční opravně, proto se obraťte na prodejnu, kde jste jej zakoupili. 7. Výrobek je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném obalu. Záruka se nevztahuje na 1. Závady vzniklé nedodržením záručních podmínek. 2. Části poškozené běžným fyzickým opotřebením. 3. Roztržený, proděravělý nebo vytržený potah. 4. vytržené upínací části, pásy a druky. 5. Mechanické poškození způsobené nesprávným používáním. 6. Zaprání potahu v důsledku praní nebo deště a jeho vyblednutí. 7. Ztráta barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, vyblednutím způsobeném silným slunečním žárem. 8. Škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči. Záručné podmienky 1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátuma predaje. 2. Záruka sa vzťahuje na vady materiálov a výrobné vady spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 3. Pri uplatňováni záruky predložte s výrobkom riadne vypĺnený záručný list a doklad o kúpe. 4. Výrobok musí byť používaný výhradne k účelom, pre ktoré bol vyrobený. 5. Výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný. 6. Výrobok musí byť v záručnej době opravovaný výhradne v záručnej oprávovni, pretosa obráťte na predajňu, kde ste ho zakúpili. 7. Výrobok je nutné dopraviť v čistom stave a v ochrannom obale. Záruka se nevzťahuje na 1. Chyby vzniknuté nedodržaním záručných podmienok. 2. Časti poškodené bežným fyzickým opotrebovaním. 3. Roztrhnutý, prederavený alebo vytrhnutý poťah. 4. Vytrhnuté upínacie časti, pásy a druky. 5. Mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. 6. Zapránie poťahu v dôsledku prania alebo dašťa a jeho vyblednutie. 7. Strata farieb čistením, trením na silne namáhaných miestách, vyblednutie zpôsobené silným slnečným žiarením. 8. Škody spôsobené zhrdzavením pri nedostatočnej starostlivosti. 19

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios Iris M-air Balios M cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios 1 2 EN DE FR ES PT IT NL PL CZ SK SI HU SE NO FI DK HE 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 3 2 3 4 4 5 6 5 7 8 2x 5x

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Obsah Důležité... 10 Varování... 10 Důležité bezpečnostní informace... 10 Sestavní autosedačky... 11 Předběžné nastavení autosedačky... 12 Použití

Více

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití.

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití. DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití. Pokud se nebudete držet těchto instrukci, mohla by být ohrožena bezpečnost

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

PROTI SMĚRU JIZDY ECE R44 04. Věk 6 měsíců 5 roky. Skupina Hmotnost 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PROTI SMĚRU JIZDY ECE R44 04. Věk 6 měsíců 5 roky. Skupina Hmotnost 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE 20 1 21 2 4 3 5 PROTI SMĚRU JIZDY 7 6 8 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE 11 12 13 14 23 22 10 9 15 16 18 17 24 25 19 ECE R44 04 Skupina Hmotnost 0+. 1-2 0-25 kg Věk 6 měsíců 5 roky 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ SEZNAM DÍLŮ 1 1. 1 2. 1. 2. 1 3. 3. 4. 5. 1 4. 6. 1 0. 1 6. 1 5. 7. 1 7. 8. 9. 1 8. 1 9. 2 3 2.5 4 2.5 5 6 4.4 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM A UCHOVEJTE PRO

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ...3

OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ...3 OBSAH OBSAH BALENÍ Milí zákazníci, OBSAH BALENÍ...3 UPOZORNĚNÍ...4 MONTÁŽ... 5 BLATNÍKY KOLA ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ VÝŠKA RUKOJETI PARKOVACÍ BRZDA FÁZE : MIMINKO... 7 KORBIČKA FÁZE : BATOLE... 8 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Autosedačka BabyStyle collection

Autosedačka BabyStyle collection Autosedačka BabyStyle collection Uživatelská příručka Pro děti do 13 kg (skupina 0 +) v souladu s ECE R44. 03 univerzální DŮLEŽITÉ - USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ Autosedačka model 03443215 Obsah: Montáž

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero UPOZORNĚNÍ : VAROVÁNÍ : Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte jeho pokynů. Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případnou

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ... 3

OBSAH BALENÍ. Milí zákazníci, CZ OBSAH OBSAH BALENÍ... 3 OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH BALENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ...4 MONTÁŽ... 5 PRVNÍ SESTAVENÍ KOLA VÝŠKA RUKOJETI ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ PARKOVACÍ BRZDA FÁZE 1: MIMINKO... 7 KORBIČKA Obdrželi jste dvě krabice. Zkontrolujte

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Důležité Gratulujeme a děkujeme Vám za nákup nové autosedačky. Tato sedačka je navržena tak, aby zaručila komfort a bezpečí Vašeho dítěte. Záruka maximální

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

U10702-P04 RECLINE 5 6-10 TRIOFIX. 9-36 kg UNIVERZÁLNÍ POLO- UNIVERZÁLNÍ. 15-36 kg. 9-18kg Y 15-25 kg E17 040028 E17 040027

U10702-P04 RECLINE 5 6-10 TRIOFIX. 9-36 kg UNIVERZÁLNÍ POLO- UNIVERZÁLNÍ. 15-36 kg. 9-18kg Y 15-25 kg E17 040028 E17 040027 U10702-P04 RECLINE 5 TRIOFIX 9-36 kg 6-10 1 POLO- UNIVERZÁLNÍ 9-18kg Y 15-25 kg E17 040028 UNIVERZÁLNÍ 15-36 kg E17 040027 A10614 : Oy Klippan Ab +358 9 836 2430 / info@klippan.fi 2 3 4 TRIOFIX POLOHOVÁNÍ

Více

Návod na použití Ergometer STRIKE

Návod na použití Ergometer STRIKE - 1 - Návod na použití Ergometer STRIKE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Handlefix: Dodávají se dve plastové redukce odlišných rozmeru: Vyberte si tu, která je pro Váš rám vhodnější (obr. C).

Handlefix: Dodávají se dve plastové redukce odlišných rozmeru: Vyberte si tu, která je pro Váš rám vhodnější (obr. C). CZ Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu. Než začnete výrobek používat, ověřte si dopravní předpisy v zemi, ve které se

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Antidekubitní matrace DN 500

Antidekubitní matrace DN 500 Antidekubitní matrace DN 500 Návod k použití Poslední revize návodu byla provedna dne 23.4.2010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této alternativní matrace s nastavitelným tlakem vzduchu. Před použitím tohoto

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Víceúčelová levice. Výr. Číslo: 1513 CZ:

Víceúčelová levice. Výr. Číslo: 1513 CZ: Víceúčelová levice Výr. Číslo: 1513 CZ: Návod k použití Obsah: Bezpečnostní pokyny Zahřívací cvičení Obsah balení Montážní instrukce Pozice levice Cvičební graf Schéma diagram Seznam dílů 1. Bezpečnostní

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NEXA INTEGRO VERA typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184 MX 00 0 0 0 0 0 fl. oz. 7 7 6 cups PowerMax pulse clean off pulse Type 8 Návod k obsluze Návod na používanie CZ SK Česky - 6, 0 Slovensky 7-9, 0-0 -8-/VIII-99 Internet: http://www.braun.com, http://www.oralb.com

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

1.VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ

1.VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ Uživatelský manuál / uživateľský manuál CZ,SK Trampolínový set FROGGY : Trampolína Prametry/Parametre: IN 4522 IN 4523 IN 4524 IN 4525 IN 5357 Velikost / Veľkosť 6 (183cm) 8 (244cm) 10 (305cm) 12 (366cm)

Více

The Joy Factory. Držáky ipadu/držiaky ipadu JOY-AAB106

The Joy Factory. Držáky ipadu/držiaky ipadu JOY-AAB106 JOY-AAB106 Držák ipadu 2/3/4 na trubku - možnost připevnit držák na jakýkoliv pevný povrch bez ohledu na tvar - stůl, loketní opěrka, regál, kočárek, postel - upevnění na desku do tloušťky cca. 4,1cm a

Více

CYBEX GmbH Riedinger Str. 18 95448 Bayreuth Germany info@cybex-online.com www.cybex-online.com www.facebook.com/cybex.online CY_170_0021_L0215

CYBEX GmbH Riedinger Str. 18 95448 Bayreuth Germany info@cybex-online.com www.cybex-online.com www.facebook.com/cybex.online CY_170_0021_L0215 CYBEX GmbH Riedinger Str. 18 95448 Bayreuth Germany info@cybex-online.com www.cybex-online.com www.facebook.com/cybex.online CY_170_0021_L0215 CYBEX ONYX/TOPAZ USER GUIDE DE / EN / IT / FR / NL / PL /

Více

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání.

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím Manuál Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. NÁVOD K POUŽITÍ CZ Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. FUNKCE: stoupání, klesání a otáčení, přistávání VLASTNOSTI: lehký trup letadla,

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

ZAČÍNÁME INSTALOVÁNÍ BATERIE

ZAČÍNÁME INSTALOVÁNÍ BATERIE ÚVOD Děkujeme za zakoupení vzdělávací, aktivní hry Vtech SKÁKAJÍCÍ KOLO ŽIRAFA Čím více vaše dítě jezdí tím více se dozví o zvířátkách, abecedě, počítání a dalším. Žirafa má spoustu skvělých vlastností

Více

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St- 7-52 -47 Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy 1 39 0-kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Specifikace výrobku Travní sekačka

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Charakteristika: - vysoká přesnost

Více

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO

Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

Golfové hole. Návod k obsluze. www.newbuddy.eu

Golfové hole. Návod k obsluze. www.newbuddy.eu Golfové hole Návod k obsluze www.newbuddy.eu UPOZORNĚNÍ: Před použitím kočárku si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Příslušenství, která nejsou schválena výrobcem

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské unie. Důležité informace o tomto výrobku, týkající se životního prostředí. Tento symbol na výrobku nebo

Více

ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167

ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167 ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167 Táto houpačka je stavaná maximálne pre 2 děti od 3 do 10 rokov. Maximálna hmotnost pro jedno sedadlo je 35 kg. Pozorne si přečtete inštrukce před zostavovaním.

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér DRIVE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více