AGS-Sport s.r.o., Rosická Praha 9 - Vinoř tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGS-Sport s.r.o., Rosická 653 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: 286 854 441-3 info@agssport.cz, www.agssport.cz"

Transkript

1 ČESKY slovensky AGS-Sport s.r.o., Rosická Praha 9 - Vinoř tel.: AGS-Šport, s.r.o., Trnavská cesta Bratislava tel.: 02/ DŮLEŽITÉ! ULOŽTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Blahopřejeme vám k zakoupení nového výrobku BrightStarts! Čtěte pozorně následující instrukce a uchovejte si návod pro další použití. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! UCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU. Gratulujeme Vám k nákupu nového výrobku BrightStarts! Čítajte pozorne nasledujúce inštrukcie a uchovajte si návod pre dalšie použitie.

2 N S DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ - Není určeno na přenášení miminka. - NIKDY nenechávejte dítě bez dozoru. - NIKDY nehýbejte výrobkem, když v něm sedí dítě. - NIKDY nepoužívejte, jako nosítko během cestování v autě nebo letadle. - NIKDY nepřipevňujte další pásy nebo šňůry na výrobek nebo hrazdičku s hračkami. - NIKDY nezvedejte výrobek tak, že ho budete držet za hrazdičku. - Tento výrobek není určen na dlouhý spánek dítěte. - Sklopená poloha je určena pouze pro děti, které ještě nedokáží sedět bez opory (do 9 kg). - Vzpřímená poloha je určena pouze pro děti, které umí bezpečně sedět, aniž by se nahýbali vpřed. - Vždy používejte záchytný systém. Toto se nevyžaduje u dětí, které umí samy vylézt na lehátko. - Nikdy nevkládejte dítě těžší než 18 kg. RIZIKO PÁDU: Pohyb dítěte může rozpohybovat lehátko. Nikdy ho nepokládejte na pulty, stoly, schody nebo jiné vyvýšené povrchy. Pokládejte vždy na podlahu. RIZIKO UDUŠENÍ: NIKDY nepokládejte na měkké povrchy (postel, pohovku, matrace), protože sedadlo lze překlopit a způsobit udušení. R DŮLEŽITÉ - Výrobek může složit pouze dospělá osoba. - Rozbalování a skládání výrobku vyžaduje zvýšenou pozornost. - Pravidelně kontrolujte stupeň poškození výrobku, chybějící a uvolněné části. - NEPOUŽÍVEJTE pokud nějaká část chybí, je poškozena nebo porouchaná. - Kontaktujte Kids II pro výměnu částí nebo případné instrukce. Nikdy sami nenahrazujte části. - Tento výrobek nebyl navržen pro spánek. Pokud vaše dítě potřebuje spát, vložte jej do postýlky. POZOR Tento výrobek obsahuje malé součástky. Výrobek může složit pouze dospělá osoba. 2

3 N S DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY VAROVANIE. Nie je určené na prenášanie bábätka.. NIKDY nenechávajte dieťa bez dozoru.. NIKDY nehýbte výrobkom, keď v ňom sedí dieťa.. NIKDY nepoužívajte ako nosidlo alebo počas cestovania v aute alebo lietadle.. NIKDY nepripevňujte ďalšie pásy alebo šnúry na výrobok alebo hrazdičku s hračkami.. NIKDY nezdvíhajte výrobok tak, že ho budete držať za hrazdičku.. Tento výrobok nie je určený na dlhý spánok dieťaťa.. Sklopená poloha je určená len pre deti, ktoré ešte nedokážu sedieť bez opory (do 9 kg).. Vzpriamená poloha je určená len pre deti, ktoré vedia bezpečne sedieť bez toho, aby sa nahýbali vpred.. Vždy používajte záchytný systém. Toto sa nevyžaduje u detí, ktoré vedia samé vyliezť na lehátko.. Nikdy nevkladajte dieťa ťažšie ako 18 kg.. RIZIKO PÁDU: Pohyb dieťaťa môže spôsobiť pošmyknutie výrobku. Nikdy ho nepokladajte na pulty, stoly, schody alebo iné vyvýšené povrchy. Pokladajte vždy na podlahu.. RIZIKO UDUSENIA: NIKDY nepokladajte na mäkké povrchy (posteľ, pohovku, matrace), keďže sedadlo sa môže preklopiť a zapríčiniť udusenie. R DÔLEŽITÉ. Výrobok môže zložiť iba dospelá osoba.. Vybaľovanie a skladanie výrobku si vyžaduje zvýšenú pozornosť.. Pravidelne kontrolujte stupeň poškodenia výrobku, chýbajúce a uvoľnené časti.. NEPOUŽÍVAJTE ak nejaká časť chýba, je poškodená alebo pokazená.. Kontaktujte Kids II pre výmenu častí alebo prípadné inštrukcie. Nikdy sami nenahrádzajte časti.. Tento výrobok nebol navrhnutý pre spánok. Ak vaše dieťa potrebuje spať, vložte ho do postieľky. POZOR. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky. Výrobok môže zložiť iba dospelá osoba. 3

4 SEZNAM DÍLŮ A NÁKRESY ZOZNAM DIELOV A NÁKRESY Před sestavením výrobku zkontrolujte, zda máte všechny uvedené díly ve správném množství. K sestavení produktu budete potřebovat křížový šroubovák (není součástí balení). Vyžaduje dvě baterie (2) velikost C/LR14 (1,5 V) (nejsou součástí dodávky) k provozu. Pred zostavením výrobku skontrolujte, či máte všetky uvedené diely v správnom množstve. K zostaveniu produktu budete potrebovať krížový šraubovák (nie je súčasťou balenia). Vyžaduje dve (2) veťkosti C/LR14 (1,5 V) batérie (nie sú súčasťou balenia) k prevádzke. M5 x 25 mm Označení Označenie Množství Množstvo Zadní noha, levá Zadná noha, ľava Zadní noha, pravá Zadná noha, prava Rám sedáku, levá str. Rám sedáka, ľava str. Rám sedáku, pravá str. Rám sedáka, prava str. Stupačka Stupačka Opěradlo Opierka Textilie sedadla Textília sedadla Hrazdička s hračkami Hrazdička s hračkami Podhlavník Podhlavník Hudební/vibrační jednotka Hudobná/vibračná jednotka 4 Popis

5 5

6 MONTÁŽ RÁMU ZÁKLADNY MONTÁŽ RÁMU ZÁKLADNE Uchopte obloukový rám a vsuňte ho po obou stranách do opěrky. Rám musí dobře zapadnout. Doporučujeme použít šrouby k zajištění konce trubek. Uchopte oblúkový rám a zasuňte ho po oboch stranách do opierky. Rám musí dobre zapadnúť. odporučame použiť šrauby k zaišteniu konca trubiek. Postupujte podobně, jako u kroku 1. Horní část rámu vsuňte do mechanismu po obou stranách. Stačí stisknout tlačítko a rám zasunout. Pokud je rám správě zajištěný, uslyšíte cvaknutí. Nepoužívejte hrubou sílu. Postupujte podobne, ako pri kroku 1. Horná časť rámu zasuňte do mechanizmu po oboch stranách. Stačí stlačiť tlačidlo a rám zasunúť. Pokiaľ je rám správne zaistený, budete počuť zacvaknutie. Nepoužívajte hrubú silu. cvak 6

7 MONTÁŽNÍ NÁVOD K ZADNÍM NOHÁM LEHÁTKA MONTÁŽNÝ NÁVOD K ZADNÝM NOHAM LEHÁTKA Zatlačte tlačítko na přední straně konci každé nohy a vložte je do spodní části sedadla. Zatlačte tlačidlo na prednej strane každej nohy a vložte ich do spodnej časti sedadla. cvak Aby bylo houpátko kompletní, spojte konstrukci nohou (levá a pravá strana) v zadní části k sobě. Otočte konektory a dostaňte rámy do správné polohy. Připevněním konektorů uzamknete nohy k sobě. Ujistěte se, že je příčka plně propojená a je v uzamčené pozici. Aby bolo lehátko kompletne, spojte konštrukciu nôh (ľava a prava strana) v zadnej časti k sebe. Otočte konektory a dostaňte rámy do správnej polohy. Pripevnenie konektorov uzamknete nohy k sobe. Uistite se, že je priečka plne prepojená a je v uzamknutej pozícií. 7

8 INSTALACE BATERIE INŠTALÁCIA BATÉRIE Hudební/Vibrační jednotka vyžaduje tři (3) velikost C/LR14 (1,5 V) baterie (nejsou součástí dodávky). Prosím použijte alkalické baterie pro lepší výkon. POZOR Sledujte pokyny na baterii. V opačném případě může být životnost baterie zkrácena. Pokud je s baterií chybně zacházeno, může vytéct. Vždy mějte baterie mimo dosah dětí. Nemíchejte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické, standardní nebo nabíjecí baterie. Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu. Vložte baterie tak, aby polarita každé z nich odpovídala označení v bateriovém prostoru. Nepoužívejte zkratové baterie. Vyjměte baterie z bateriového prostoru. Baterie likvidujte bezpečně. Nikdy se nepokoušejte dobíjet baterii, pokud není specificky označená dobíjecí. Dobíjecí baterie mají být odstraněny z hračky, než se nabijí. Nabíjecí baterie používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte dobíjecí alkalické baterie Ni-Cad nebo Ni-MH baterie. Použijte správný způsob odstranění baterií. Vyjměte baterie před uvedením výrobku do skladu na delší dobu. Hudobná /Vibračná jednotka vyžaduje tri (3) veľkosti C/LR14 (1,5 V) batérie (nie sú súčasťou balenia). Prosím použivajte alkalické batérie pre lepší výkon. POZOR Sledujte pokyny na batériu. V opačnom prípade môže byť životnosť batérie skratená. Pokiaľ je s bateriou chybne zachadzané, môže vytiecť. Vždy uskladňujte batérie mimo dosah detí. Nemiešajte staré a nové batérie. Nekombinujte alkalické, štandartné alebo dobíjacie batérie. Používajte iba batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Vložte batérie tak, aby polarita každej z nich zodpovedala označeniu v baterióvom priestore. Nepoužívajte skratové batérie. Vyberte batérie z batériového priestoru. Batérie likvidujte bezpečne. Nikdy sa nepokúšajte dobíjať batérie, pokiaľ nie je špecifický označená dobíjacie. Dobíjacie batérie majú byť odstranené z hračky, než sa nabijú. Dobíjacie batérie používajte len pod dohľadom dospelej osoby. Nepoužívajte dobíjecie alkalické baterie Ni-Cad alebo Ni-MH batérie. Použivajte správný zpôsob odstranenia batérie. Vyberte batérie pred uskladněním výrobku na dlhšiu dobu. 8

9 Hudební/Vibrační jednotka Hudobná/Vibračná jednotka Použijte křížového šroubováku a povolte šroub, který zajišťuje kryt baterie. Používajte krížový šraubovák a povoľte šraub, ktorý zaisťuje kryt batérie. Instalujte tři baterie velikosti C/LR14 (1,5 V), se správně označenou polaritou. Inštalujte tri batérie veľkosti C/LR14 (1,5 V), so správne označenou polaritou. KROK 3 Vraťte kryt baterie na své místo a utáhněte šroub. KROK 3 Vráťte kryt batérie na svoje miesto a utiahnite šraub. 9

10 Instalace hudební / vibrační jednotky Inštalácia hudobnej / vibračnej jednotky Posuňte montážní drážky hudební / vibrační jednotky na držák. Posuňte montážne drážky hudobnej/vibračnej jednotky na držiak. složení sedačky zloženie sedadla Nasuňte zadní část látkového sedadla na trubku opěradla. Nasuňte zadnú časť látkového sedadlo na rúrku operadla. Nasuňte spodní část látkového sedáku na trubkovou podpěru pod nohy. Nasuňte spodnú časť látkového sedadla na rúrkovú podperu pod nohy. 10

11 KROK 3 Připevněte na přezky zpět látkové opěradlo. KROK 3 Pripevnite na pracky späť látkové operadlo. POUŽITÍ ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU LEHÁTKA POUŽITIE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU LEHÁTKA Lehátko Cradling Rocker TM má 5-bodový záchytný systém, pro bezpečnost dítěte. Lehátko Cradling Rocker TM má 5-bodový záchytný systém, pre bezpečnosť dieťaťa. Ramenní popruhy Ramenné popruhy Pásy popruhů Pásy popruhov Stiskněte prostřední tlačítko na západku a zatáhněte za levou a pravou stranu přezky tak, aby přezka zapadla do západky. Stlačte stredné tlačidlo na západku a zatiahnite za ľavu a pravú stranu pracky tak, aby pracka zapadla do západky. zádržné západky krytu zadržiavacie západky krytu stisknout stlačiť 11

12 Chcete-li nastavit výšku ramenních popruhů s ohledem na velikost Vašeho dítěte: - Umístěte dítě v sedačce. - Zatlačte popruh na každé straně. Popruhy nesmí škrtit, ale nesmí být ani povolené. - Zkontrolujte, zda nejsou popruhy překroucené nebo jinak stočené. Ak chcete nastaviť výšku ramenných popruhov s ohľadom na veľkosť Vášho dieťaťa: - Umiestnite dieťa do sedačky. - Zatlačte popruh na každej straně. Popruhy nesmú škrtiť, ale nesmú byť ani povolené. - Skontrolujte, či nie sú popruhy prekrutené alebo inak stočené. KROK 3 Chcete-li nastavit délku ramenních popruhů, postupujte dle níže uvedeného snímku. Přezky musí být upevněné a zatáhnuté. KROK 3 Ak chcete nastaviť dĺžku ramenných popruhov, postupujte podľa nižšie uvedeného snímku. Pracky musí byť upevnené a zatiahnuté. KROK 4 Umístěte dítě v sedačce. Zkontrolujte ramenní a postraní popruhy. Vložte levé a pravé sady spon do zádržného systému. Při správném použití uslyšíte zacvaknutí. KROK 4 Umiestnite dieťa v sedačke. Skontrolujte ramenné a bočné popruhy. Vložte ľavé a pravé sady spon do zádržného systému. Pri správnom použití budete počuť zacvaknutie. 12

13 KROK 5 Nastavte popruhy na přezkách podle potřeby tak, aby se dítě cítilo bezpečně (nesmí škrtit). Spony by měly zůstat upevněné. KROK 5 Nastavte popruhy na prackach podľa potreby tak, aby sa dieťa cítilo bezpečne (nesmie škrtiť). Spony by mali zostať upevnené. POUŽITÍ PODLOŽKY POUŽITIE PODLOŽKY podložka otvory POUŽITÍ HRAZDičky POUŽITIE HRÁZDIČKY Vložte oba konce hrazdy do příslušné zdířky na boku rámu sedadla. Hrazda je nastavitelná, takže můžete snadno přistupovat k dítěti bez jejího odstranění. Vložte oba konce hrazdičky do príslušnej dierky na boku rámu sedadla. Hrazdička je nastavitelná, takže môžete ľahko pristupovať k dieťaťu bez jeho vybratia. 13

14 FUNKCE NAKLÁPĚNÍ FUNKCIA NAKLÁPANIA Stiskněte současně levé a pravé uvolňovací tlačítko a opatrně otočte rámeček nahoru nebo dolů do požadované polohy. Stlačte súčasne ľavé a pravé uvoľňovacie tlačidlo a opatrne otočte rámček nahor alebo nadol do požadovanej polohy. NASTAVENÍ STABILIZÁTORŮ NASTAVENIE STABILIZÁTORA Chcete-li zachovat sedadlo ve stacionární poloze: Po montáži otočte zpět nohy dolů, čímž znehybníte rám sedadla. Chcete-li povolit houpací funkce: Po montáži, otočte zpět nohy bokem, čímž povolíte rám sedadla. Ak chcete zachovať sedadlo v stacionárnej polohe: Po montáži otočte späť nohy dole, čím znehybnite rám sedadla. Ak chcete povoliť húpaciu funkciu: Po montáži, otočte späť nohy bokom, čím povolíte rám sedadla. 14

15 POUŽITÍ hudební / VIBRAČNÍ JEDNOTKY POUŽITIE hudobnej / VIBRAČNEJ JEDNOTKY Vypínač vibrací (ON / OFF) Vypínač vibrácií (ON/OFF) Vypínač hudby / hlasitosti Vypínač hudby/hlasitosti Vypnuto / Vypnuté Potichu / Potichu Nahlas / Nahlas Vibrace uklidňují a utišují dítě Pokud chcete použít vibrační funkci: Posuňte vypínač vibrací (ON / OFF) do polohy ON nebo OFF. Vibrační funkce se do 30 minut automaticky vypne. Pokud chcete používat hudební funkce: Posuňte Vypínač hudby / hlasitosti do polohy LOW nebo HIGH pro přehrávání hudby v požadované hlasitosti. Hraje sedm různých melodií. Pro zastavení hudby posuňte vypínač do polohy OFF. POZNÁMKA: Slabé baterie způsobují nepravidelný chod výrobku včetně zkresleného zvuku a blednutí nebo zhasnutí světla. Protože každý elektrický díl vyžaduje jiné napětí, vyměňte baterie, když nějaká funkce nefunguje. Viz strana 8. Vibrácie upokojujú a utišujú dieťa Ak chcete použiť vibračnú funkciu: Posuňte vypínač vibrácií (ON/OFF) do polohy ON alebo OFF. Vibračná funkcia sa do 30 minút automaticky vypne. Ak chcete používať hudobnú funkciu: Posuňte Vypínač hudby/hlasitosti do polohy LOW alebo HIGH pre prehrávanie hudby v požadovanej hlasitosti. Hrá sedem rôznych melódií. Pre zastavenie hudby posuňte vypínač do polohy OFF. POZNÁMKA: Slabé batérie spôsobujú nepravidelný chod výrobku, vrátane skresleného zvuku a blednutie alebo zhasnutie svetla. Pretože každý elektrický komponent vyžaduje iné napätie, vymeňte batérie, keď nejaká funkcia nefunguje. Pozri stranu 8. 15

16 SKLADOVÁNÍ A CESTOVÁNÍ SKLADOVÁNIE A CESTOVÁNIE Složte lehátko, odpojte nohy za zadní příčku a otočte konektor na pravé noze. Totéž opakujte na druhé straně. Zložte lehátko, odpojte nohy za zadnej priečke a otočte konektor na pravej nohe. To isté opakujte na druhej strane. Složte nohy lehátka dovnitř tak, jak je to zobrazeno na obrázku pod textem. Zložte nohy lehátka dovnútra tak, ako je to zobrazené na obrázku pod textom. PÉČE A ÚDŽBA STAROSTLIVOSŤ A ÚDŽBA Vložka houpačky Odstraňte vložku z rámu, zapněte všechny přezky na zádržném systému a vložce. Perte v pračce ve studené vodě na jemný cyklus. Nebělte. Sušte v sušičce při nízké teplotě. Podhlavník Perte v pračce ve studené vodě na jemný cyklus. Nebělte. Položte nasucho a nechte uschnout. Hrazda a hračky Utřete vlhkým jemným hadříkem a mýdlem. Nechte uschnout. Nenamáčejte do vody. Rám Kovový rám otřete vlhkým jemným hadříkem a mýdlem. 16

17 PÉČE A ÚDŽBA STAROSTLIVOSŤ A ÚDŽBA Vložka húpačky Odstráňte vložku z rámu, zapnite všetky pracky na zádržnom systéme a vložke. Perte v pračke v studenej vode na jemnom cykle. Nebieľte. Sušte v sušičke pri nízkej teplote. Podhlavník Perte v pračke v studenej vode na jemnom cykle. Nebieliť. Položte nasucho a nechajte uschnúť. Hrazda a hračky Utrite vlhkou jemnou handrou a mýdlom. Nechajte uschnúť. Nenamáčajte do vody. Rám Kovový rám utrite vlhkou jemnou handrou a mýdlom. STT Stanovisko STT Stanovisko Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat dvě následující podmínky: 1 toto zařízení nezpůsobí škodlivé rušení, a 2 toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které mohou způsobit nežádoucí fungování. VAROVÁNÍ: Změny nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nevhodné rušení rádiové komunikace. Nicméně, není tam žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření: Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu. Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. Obrátit se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.8. Škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči. 17

18 STT Stanovisko STT Stanovisko Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka musí spĺňať dve nasledujúce podmienky: 1 toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a 2 toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušení, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce fungovanie. VAROVANIE: Zmeny alebo modifikácie tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa na prevádzkovanie zariadenia. POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivým rušeniam pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť nevhodné rušenie rádiovej komunikácie. Avšak, nie je tam žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo sa dá overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení: Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu. Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. Obrátiť sa na predajcu alebo skúseného rádio / TV technika. ZÁRUKA ZÁRUKA Kids II se zavázala pro výrobu inovativních, vysoce kvalitních výrobků pro kojence a děti. Zaručujeme, že tento produkt bude bez závad materiálů a provedení existující během výroby po dobu jednoho roku od data původní koupě (pokladní blok je potřebný jako doklad o koupi). Pokud se vyskytne nějaká vada během omezené záruční lhůty, podle našeho uvážení opravíme nebo vyměníme výrobek bez vašich nákladů. Tato omezená záruka se nevztahuje na pohledávky vyplývající z nesprávného použití, nedodržení pokynů (montáž, instalace, údržba a používání), zneužití, změny, nehody a běžného opotřebení. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena. Kids II sa zaviazala pre výrobu inovatívnych, vysoko kvalitných výrobkov pre dojčatá a deti. Zaručujeme, že tento produkt bude bez závad materiálov a prevedenia existujúcej počas výroby po dobu jedného roka od pôvodného dátumu kúpy (pokladničný blok je potrebný ako doklad o kúpe). Ak je sa vyskytne nejaká vada počas limitovanej záručnej lehoty, podľa nášho uváženia opravíme alebo vymeníme výrobok bez vašich nákladov. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na pohľadávky vyplývajúce z nesprávneho použitia, nedodržania pokynov (montáž, inštalácia, údržba a používanie), zneužitia, zmeny, nehody a bežného opotrebovania. Vaše zákonné práva zostávajú nedotknuté. 18

19 ZÁRUKA ZÁRUKA Záruční podmínky 1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. 2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době. 3. Při uplatňování záruky předložte s výrobkem řádně vyplněný záruční list a doklad o koupi. 4. Výrobek musí být používaný výhradně k účelu, pro který byl vyroben. 5. Výrobek musí být řádně skladovaný, ošetřovaný a udržovaný. 6. Výrobek musí být v záruční době opravovaný výhradně v záruční opravně, proto se obraťte na prodejnu, kde jste jej zakoupili. 7. Výrobek je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném obalu. Záruka se nevztahuje na 1. Závady vzniklé nedodržením záručních podmínek. 2. Části poškozené běžným fyzickým opotřebením. 3. Roztržený, proděravělý nebo vytržený potah. 4. vytržené upínací části, pásy a druky. 5. Mechanické poškození způsobené nesprávným používáním. 6. Zaprání potahu v důsledku praní nebo deště a jeho vyblednutí. 7. Ztráta barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, vyblednutím způsobeném silným slunečním žárem. 8. Škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči. Záručné podmienky 1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátuma predaje. 2. Záruka sa vzťahuje na vady materiálov a výrobné vady spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 3. Pri uplatňováni záruky predložte s výrobkom riadne vypĺnený záručný list a doklad o kúpe. 4. Výrobok musí byť používaný výhradne k účelom, pre ktoré bol vyrobený. 5. Výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný. 6. Výrobok musí byť v záručnej době opravovaný výhradne v záručnej oprávovni, pretosa obráťte na predajňu, kde ste ho zakúpili. 7. Výrobok je nutné dopraviť v čistom stave a v ochrannom obale. Záruka se nevzťahuje na 1. Chyby vzniknuté nedodržaním záručných podmienok. 2. Časti poškodené bežným fyzickým opotrebovaním. 3. Roztrhnutý, prederavený alebo vytrhnutý poťah. 4. Vytrhnuté upínacie časti, pásy a druky. 5. Mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. 6. Zapránie poťahu v dôsledku prania alebo dašťa a jeho vyblednutie. 7. Strata farieb čistením, trením na silne namáhaných miestách, vyblednutie zpôsobené silným slnečným žiarením. 8. Škody spôsobené zhrdzavením pri nedostatočnej starostlivosti. 19

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele 1 3 a b c d e f g h click! Příručka pro uživatele 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Výška postavy 40-75 cm Max. váha 13 kg. Věk 0-12 m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele 1 23 2 4 3 Příručka pro uživatele 5 6 7 24 25 8 9 10 11 12 13 27 14 26 Proti směru jízdy Výška postavy 61-105 cm 16 17 18 20 Max. váha 18 kg. 15 19 Věk 6 měsíců - 4 roky UN nařízení č. R129 i-size 21 22

Více

ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg)

ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg) ECE R129 Po směru jízdy: výška 71-105cm (hmotnost do 19,5kg) Proti směru jízdy: výška 40-105cm (hmotnost do 18,5kg) i-size (Integral Universal ISOFIX Child restrain system) je skupina autosedaček určených

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r

po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r po směru jízdy Příručka pro uživatele ECE R44 04 Skupina Váha Věk 1 9-18 kg 9m-4r 1 ! Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Comfort. BeSafe pečlivě vyvinula tuto sedačku tak, aby chránila Vaše dítě

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

...find more about us: www.bellelli.com

...find more about us: www.bellelli.com A 19 17 B TAB.1...find more about us: www.bellelli.com 20 18 16 C Rabbit Pepe Mr Fox Tiger 15 13 14 1 3 5 4 6 9 Nanna Guri Tiziano Giotto Eos 2 7 12 11 10 8 D E 03ISFOXST04 B-taxi Caschi/Helmets Windbreak

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání.

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím Manuál El-5627 Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4

Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4 Jednotlivé části (str.3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (11) (10) 4 Str.3 str str 2)2 2) Montáž (str.4) 5 6 Demontáž (str.6) 7 8 Charakteristika (str.8) Str.10 POZOR! 9 Nastavení součástky s hračkou.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

L U N A VOYAGER TM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IPU-LV2-13

L U N A VOYAGER TM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IPU-LV2-13 L U N A VOYAGER TM II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IPU-LV2-13 Gratulujeme Vám k nákupu! Děkujeme, že jste zakoupili Luna Voyager II, FM rádio budík a osobní audio systém pro ipod, iphone a ipad. Následující stránky

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

DŮLEŽITÉ! Uchovejte tento návod pro budoucí použití! Manuál uchovávejte pořád u sedačky v úložném prostoru na spodní straně sedáku.

DŮLEŽITÉ! Uchovejte tento návod pro budoucí použití! Manuál uchovávejte pořád u sedačky v úložném prostoru na spodní straně sedáku. Návod k obsluze Vítejte u Joie Gratulujeme vám, právě jste se stali součástí rodiny JOIE! Jsme nadšeni z toho, že se stáváme součástí cest s vaším maličkým. Při cestách s autosedačkou Trillo LX používáte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín ávod na použití Magic gym I 1797 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: my baby carrier NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Integrovaná kapuce DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ! Integrované zádové prodloužení... > BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: POZOR: Vaše rovnováha může být ovlivněna vašim

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití

adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití adjustable base základna pod autosedaèku CZ Návod na použití A B OK NO C 1 click 2 3 click 4 5 BaseAdjustable_FI000701I64.indd 2 20-06-2007 11:19:37 B A 6 B A 7 BaseAdjustable_FI000701I64.indd 3 20-06-2007

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ A B D C E F DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ Vždy Caboo (noste) bezpečně Udělejte si prosím dostatek času k prostudování návodu jak nosit s Caboo. Věnujte prosím důkladnou pozornost bezpečnostním

Více

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 OBSAH Přehled Funkce a shrnutí 3 Tlačítka a funkce 4 Rychlý start Jak používat hrudní pás 5 Výběr tréninkové zóny 6 Čas Nastavení času 7 Cvičení

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

EasyReader. Kapitola 1: Návod, bezpečnost a údržba. Kapitola 2: Uvedení do provozu

EasyReader. Kapitola 1: Návod, bezpečnost a údržba. Kapitola 2: Uvedení do provozu EasyReader Tato příručka popisuje následující verze Koba Vision EasyReader: model 2012. Nejnovější verze příručky je možné stáhnout z webových stránek KOBA Vision: http://www.kobavision.be. Datum vydání:

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

M O O N S 3 SPORTOVNÍ KOČÁREK S NÁNOŽNÍKEM. Typové číslo MN7-970195N

M O O N S 3 SPORTOVNÍ KOČÁREK S NÁNOŽNÍKEM. Typové číslo MN7-970195N M O O N S 3 SPORTOVNÍ KOČÁREK S NÁNOŽNÍKEM Typové číslo MN7-970195N Návod k použití 1. Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kočárku naší firmy Baby Welt. Jsme rádi, že jste si vybrali jeden z našich

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více