Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou."

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 10 červen 2012 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Léto, neutíkej příliš rychle Blížící se volby v družstvu! Jistě vám neuniklo, že v listopadu 2012 končí funkční období členů orgánů družstva a tedy je nutno vybrat, navrhnout a zvolit nové členy orgánů družstva. Jednotlivé obvodové komise se budou v nejbližších dnech zabývat výběrem kandidátů pro nové funkční období. Návrhy těchto kandidátů budou předkládány volební komisi k dalšímu zpracování. Jak jste již byli informováni v jiné části tohoto čísla Havířovského družstevníku, shromáždění delegátů na svém zasedání dne zvolilo volební komisi, a to ve složení: Leo Holbík, Jaroslav Kadlec, Ing. Petr Křístek, Lubomír Petrek, Dagmar Racková, Zdenka Konečná, Karel Lichtblau, Ing. Blanka Šteinerová, Jaroslav Straka a náhradník Stanislav Skotnica. Nově zvolená volební komise se nyní ujímá své práce, a tak jsou právě v těchto dnech předsedům obvodových komisí rozesílány informace k navržení kandidátů na členy představenstva a kontrolní komise pro nastávající funkční období s tím, že termín k doručení návrhů kandidátů bude do Po tomto termínu bude volební komise sestavovat návrh kandidátní listiny, která bude doručena jednotlivým delegátům spolu s pozvánkou na shromáždění delegátů, které bude volební a bude se konat Navržení kandidáti na členství v orgánech družstva se uvedeného volebního shromáždění zúčastní s tím, že budou delegátům před zahájením voleb fyzicky představeni. Průběh voleb členů orgánů družstva bude následně probíhat dle volebního řádu Stavebního bytového družstva Havířov, jehož text byl rovněž schválen na letošním jarním shromáždění delegátů. Věříme, že všichni delegáti vědomi si náročnosti a zodpovědnosti práce jednotlivých členů orgánů družstva přistoupí k volbě s největší zodpovědností. Alena Milková vedoucí právního útvaru Oznámení o plánovaném přerušení dodávky teplé vody v letním období roku 2012 Z důvodu letních oprav zařízení stanovených Dalkií ČR, a.s., divize Karviná bude přerušena dodávka teplé vody v době od do Dodávka teplé vody bude obnovena dne Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou. Dojde ke změnám v autobusové dopravě V Havířově máme v současné době 21 autobusových linek městské hromadné dopravy. Jejich spoje zajišťuje společnost ČSAD Havířov za pomoci 56 autobusů. Ročně společnost vypraví 300 tisíc spojů a přepraví 11 milionů cestujících. V květnu schválili radní návrh optimalizace městské hromadné dopravy. Realizace by měla platit od letošního 9. prosince, kdy vstoupí v platnost nové jízdní řády. S novým systémem přepravy MHD bude veřejnost postupně seznamována v průběhu září CO NÁS ZAJÍMÁ K MĚLO SBD HAVÍ- ŘOV ve správě bytů. Od roku 1993 převedlo do vlastnictví bytů a 365 garáží. FINANČNÍ SITUACE DRUŽSTVA je dobrá, k dosahoval finanční majetek družstva Kč. Oproti stejnému období roku 2010 eviduje družstvo navýšení finančního majetku o Kč. V SBD HAVÍŘOV MÁME ŘADU DLUŽNÍKŮ. Dlužné nájemné činí 8 milionů korun. I přes tuto vysokou částku je třeba konstatovat, že dluhy se postupně snižují. V HAVÍŘOVĚ MÁME OD DUBNA tzv. sociální šatník. Je zřízen sdružením ADRA a má pomoci potřebným z Havířova a okolí. Od města získalo sdružení více než 100 m 2 nebytových prostor na ul. Dlouhé, nedaleko objektu Jitřenka. Lidé sem mohou nosit každé pondělí v době od 11 do 17 hodin svoje nepotřebné, ale zachovalé a čisté oblečení, hračky, nádobí, povlečení, ručníky atd. OBLÍBENÁ AKADEMIE III. VĚKU skončila svůj další běh. Je v Havířově pořádána od roku 1999 a každý běh navštěvuje 60 seniorů. Město Havířov přispělo na tuto Akademii od jejího počátku téměř třemi a půl milionu korun. Zájemci nemusejí mít středoškolské vzdělání. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ v programu Zelená úsporám byl ukončen v říjnu 2010 a do dnešního dne nebyl obnoven příjem nových žádostí, neboť prozatím není do programu přísun finančních prostředků ze státního rozpočtu. (hak) Příští číslo Havířovského družstevníka vyjde až v prosinci Přejeme všem našim čtenářům krásné léto. Redakce

2 2 Máme BYDLÍTE V DRUŽSTEVNÍM BYTĚ, JSTE DRUŽSTEVNÍKEM? Ne, nejsem družstevníkem a také nebydlím v družstevním bytě JSTE HAVÍŘOVAN? To jsem, protože jsem se narodil na Šumbarku, když Havířov jako město začalo vznikat. JAK TO PŘIŠLO, ŽE JSTE ZA- ČAL PRACOVAT V NAŠEM DRUŽ- STVU? Před léty jsem pracoval v SBD Frýdek- Místek a pak přišla nabídka z Havířova. Dohodli jsme se s paní ředitelkou v roce 2006, že zde mám pracovat jako vedoucí útvaru investic. Přijal jsem. V té době byly rozjety komplexní opravy. To tedy byla škola! Opravovalo se cca 35 domů za rok. Samozřejmě jsem spolupracoval s tehdejší paní náměstkyní Hildegardou Petříkovou, která domy bezvadně znala. Sbíral jsem od ní zkušenosti. Komplexní opravy byly převážně dokončeny do roku Nyní už zbývají jen některé domy. Samozřejmě, že reklamace se při takovém počtu opravovaných domů vyskytnou. Některé jsou vyřízeny velice rychle a u některých to trvá déle. Ale při takovém množství prací musí být také trochu tolerance. Snažíme se vše urychlit, jak jen to jde. Někdy i s potížemi. Běžná údržba domů se řeší přes obvodní bytové správy. STAL JSTE SE NYNÍ VÝROBNĚ TECHNICKÝM NÁMĚSTKEM ŘEDI- TELKY SBD HAVÍŘOV. CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ? Je to pro mě veliká výzva. Vzhledem k tomu, že už v kostce znám problematiku družstva, vím, že je stále co zlepšovat. Chtěl bych, aby se na příklad v našich domech více využívaly obnovitelné zdroje, třeba solární panely. Víme, že dům na ul. Točité 2,4,6 v Havířově- Podlesí a dva domy v Orlové-Lutyni se solárními panely mají velký úspěch. U všech byla získána dotace v rámci programu Zelená úsporám. Důležité je také nyní zpracovávání Perlička V minulém vydání HD v březnu jsem slíbila, že v každém čísle, které vyjde, najdeme v Havířově nějakou zajímavost, jakousi perličku. Tak tady je ta červnová: Je jí určitě každoročně koncem března soutěž pro středoškolačky MISS RENE- TA, kterou už léta báječně uvádí Jan ČENSKÝ. V sále KDLJ je tak nabito, že by jablko nepropadlo, atmosféra je hodná celostátních soutěží. Tuto soutěž pořádá Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, Klub přátel školy za spolupráce Městského kulturního střediska. Duší a hlavním organizátorem je bývalý ředitel této školy, dnes pracovník odboru školství Krajského úřadu v Ostravě pan Libor LENČO. Letos se konal již dvacátý ročník této soutěže krásy. Akce se líbí všem, kdo Ing. Jiří Jančar nového náměstka Je to muž, kterého dobře známe, protože pracuje v SBD Havířov již od roku Mnozí si jistě pamatují jeho kontroly a rady při prováděných komplexních opravách v předchozích letech. Je jím ING. JIŘÍ JANČAR. Usedl do náměstskovského křesla teprve nedávno, ale jak říká naprosto si na tomto oslovení pane náměstku nezakládá. Je to totiž člověk, který rád pracuje a má snahu plnit dobře své svěřené úkoly. Má také rád dobré mezilidské vztahy. Když jsem za ním přišla, aby mi zodpověděl pár otázek, měl zrovna dosti napilno, ale přesto jsme se rychle domluvili. pasportů všech domů v elektronické podobě, kde budou veškeré informace o technickém stavu domů. Samozřejmě je třeba dbát na stálou údržbu našich stávajících objektů. CO BYSTE SI PŘÁL NYNÍ NEJVÍ- CE PRO SEBE V TAK NÁROČNÉ PRÁCI? Přál bych si hlavně zdraví, dobré vztahy mezi lidmi a také, aby ta veškerá naše práce měla stále smysl. A CO BYSTE POPŔÁL SBD HAVÍ- ŘOV DO BUDOUCÍCH LET? se jí byť pouze jednou zúčastnili, ať už jako soutěžící, nebo diváci. Choreografii má v rukou někdejší obyvatel Havířova, dnes známý vizážista Pavel Bauer. Hosté bývají skutečně excelentní, protože jde o špičkové osobnosti naší kultury. A ještě jedna zajímavost každý ročník má svůj název a k tomu korespondující výzdobu. Letos to bylo Duhové šílenství. Dívky, účastnící se této soutěže, jsou nejen půvabné a chytré, ale i úspěšné. Například v loňském roce se dvě finalistky dostaly do finále České Miss, jiné soutěžící z předešlých let získaly také řadu titulů, třeba v soutěži o nejkrásnější vysokoškolačku, Miss Reneta z r Renata Langmanová se stala Českou Miss 2006 a mnoho dalších. Díky obětavé práci školy, sponzorů a SBD Havířov přeji, aby s jeho prací bylo spokojeno také co nejvíce družstevníků, ať už jsou v roli nájemců nebo vlastníků, ale aby i opačně družstvo mohlo spoléhat na své samosprávy na domech. Všichni bychom se měli vzájemně co nejvíce snažit. Vše vždy záleží pouze na lidech, ať už jsou ve vedení družstva nebo bydlí v jeho domech. A taky bych rád na závěr popřál co nejvíce pohody mezi družstevníky a co nejméně problémů Za rozhovor poděkovala Hana Kuchařová Znáte v Havířově tu nejkrásnější soutěž? přátel školy se tato havířovská soutěž stala známou už nejen v celé republice, ale i v zahraničí, a tak věříme, že její historie bude pokračovat. (hak) Odpovědi na dotazy PRÁVNÍ PORADNA Dotaz: Ve kterých případech lze ukončit nájem bytu bez přivolení soudu? Odpověď: Zákonné důvody, dle ustanovení 711 odst. 2 jsou následující: a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě; b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle 686a odst. 3; c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt; d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas; Tato právní úprava tedy dává dle písm. b) možnost pronajímateli vypovědět nájem bytu bez přivolení soudu i v případě, že nájemce nesplní např. svoji oznamovací povinnost o změnách počtu osob v bytě, nebo jiných důležitých změnách. V současné době již přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu ve výše uvedených případech není potřeba. Naopak nájemce se takové výpovědi může bránit tím, že bude sám žalovat u soudu, aby bylo rozhodnuto o neplatnosti výpovědi. Taková žaloba musí být podána do šedesáti dnů od doručení výpovědi. Za pozornost rovněž stojí zákonná možnost pronajímatele vypovědět nájem bytu bez přivolení soudu v případech pod písm. c) a d), tj. kdy nájemce má dva, nebo více bytů, nebo neužívá-li byt bez vážných důvodů. Zákonodárce tímto zjevně sleduje rozšíření pravomoci pronajímatele řádně hospodařit s byty. JUDr. Jiří Jurčík 12/12

3 3 Dagmar Džupinová při oddávání Ředitelka SBD Havířov má elán Paní ředitelka našeho družstva působi úspěšně ve své funkci, ale má ještě tolik elánu, že zvládne funkci zastupitelky města za Hnutí pro Havířov, je členkou rozvojové komise, která je poradním orgánem Rady města Havířova, členkou řídícího výboru pro integrovaný plán města Havířova, členkou pracovní skupiny pro strategický plán města Havířova. Stala se i oddávající v havířovském zámku a tamtéž vítá i malé občánky do života. Tak ať ji elán ještě dlouho vydrží. (red) Zastavit chaos ve vyúčtování služeb Oživuje se zájem o nové družstevní bydlení, které po rozvoji v 70. a 80. letech minulého století prošlo značným útlumem. Hitem se stal nákup bytů do osobního vlastnictví na hypotéku. Jenže s první větší hospodářskou krizí se pro řadu lidí rozplynuly iluze. Někteří přišli o zaměstnání, jiným příjmy prudce poklesly. Dluhová past sklapla. A pro ty, kteří teprve zakládají rodiny, nebo odešli do důchodu, se stalo prakticky nemožné pořídit si vlastní bydlení, protože jim banky hypotéku neposkytly. A tak se obnovil zájem o družstevní byty, protože při jejich pořízení se nemusejí prokazovat příjmy, stačí složit proc. ceny a zbytek se splácí bytovému družstvu, které si vzalo úvěr na výstavbu. Považuji za správné, že bytové družstevnictví opět nabírá dech a že po letech stagnace se stává dostupným řešením pro lidi, kteří nemají vysoké příjmy. Již řadu let ale trápí mnohé z těch, kteří již mají střechu nad hlavou, i jiné, na první pohled menší problémy. Dovedou ale pěkně znepříjemnit život. Mezi ně patří i způsob vyúčtování služeb spojených s bydlením. Byla jsem překladatelkou návrhu zákona, který tyto otázky měl řešit. V předchozím volebním období, ani v tomto ho však sněmovna neschválila. Nicméně vláda nakonec usoudila, že není možné stále přehlížet, že v této oblasti chybí závazná legislativa. Připravila proto normu s poněkud složitým názvem návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Má stanovit obecná pravidla rozúčtování a upravit práva a povinnosti stran, postupy a lhůty pro rozúčtování pro všechny typy bytů, tedy nájemních, družstevních i v osobním vlastnictví. Službami podle tohoto návrhu jsou zejména dodávky tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu. Výši záloh a způsob rozúčtování určí družstvo. Důležité ale je, aby se zastavil chaos, kdy na vyúčtování se někde čekalo až rok. Proto má zákon stanovit lhůty pro doručení vyúčtování příjemci, pro podání připomínek a jejich vypořádání a finanční vyrovnání. I to by mohlo pomoci k tomu, aby ubylo vleklých sporů, které poškozují atmosféru v družstevních domech. Milada HALÍKOVÁ, poslankyně Parlamentu ČR (KSČM) Naše anketa V našich družstevních domech dochází v poslední době více než kdy jindy k různým nepravostem z řad lidí, kteří se do domů nastěhují jako nájemníci vlastníků bytů, kteří se bytu sice nevzdávají, ale nebydlí v něm, nebo odjedou na delší dobu do ciziny. Zeptali jsme se proto tří předsedů samospráv v domech, jak to je u nich s častým rušením denního nebo nočního klidu. Petr LIPOVSKÝ předseda výboru samosprávy bloku 260, ul. E. Krásnohorské: Myslím, že je to o anonymitě. V menších domech se lidé více méně znají, ale konkrétně u nás je hodně podnájemníků, kteří si myslí, že zaplatili nájemní poplatky a tím jejich povinnosti končí. Oni dobře vědí, že veškeré problémy se musí řešit s nájemcem, nebo vlastníkem jejich najatého bytu, a proto ve většině případů ani neotevřou. U nás se ale totéž stává i u řádných nájemníků-družstevníků anebo vlastníků. Ti si asi myslí, že vlastní dům a my ostatní jsme jim k dispozici Mám za to, že dříve byla ze strany SBD větší kontrola a zájem. Vždyť jsme výběrová organizace, tak se podle toho všichni chovejme! I ti rybáři si prověří, koho mezi sebe vezmou nebo nevezmou Antonie PROCHÁZKOVÁ předsedkyně výboru samosprávy bl. 267, ul. Nad Terasou 1163/10: V domě máme problém s nepřizpůsobivou partají už alespoň 10 let. Hraje tam roli alkohol, takže třískání dveří, vyhazování věcí po chodbě, stálý křik a podobně. Policie je tam nejméně 5krát týdně. Nyní je celá záležitost, která dům docela otravuje, u soudu a čekáme jen na rozsudek, kdy bude partaj vystěhována. Členství v SBD Havířov je již zrušeno. O tomto problému by se dalo hodně hovořit, je to vše v lidech a někdy se člověk diví, jak je to možné, že se mnozí takto chovají Jan TICHÝ předseda členské samosprávy bl. 506, ul. Konzumní: U nás je problémů s rušením klidu a soužití slušných lidí dost a dost. Například docela stará paní vyjde před dům a na okolní lidi hází igelitové sáčky naplněné vodou, ale použila už i savo. Nebo chlapec, asi 21 let, obývá byt rodičů, když odejdou, rázem je tam i 17 lidí, a to si dovedete představit tu muziku a kravál Městská policie zatím asi nic nemohla vyřešit, ale byla zavolána několikrát. V každém našem vchodu se najde nějaký ten nešvar. Byty jsou různě v pronájmu, droguje se, pije, v rodinách se perou mezi sebou, prostě jak říká paní Procházková nestačíme se divit, co lidi dokáží (hak) 13/12

4 4 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBD HAVÍŘOV Ze zprávy předsedy představenstva Ivana Kožušníka, přednesené na shromáždění delegátů dne Vážení delegáti, vážení družstevní přátelé! Na tomto shromáždění delegátů mám za úkol seznámit vás s hospodářskými výsledky uplynulého roku tak, abychom mohli projednat a schválit účetní závěrku, jak nám ukládá obchodní zákon i stanovy našeho družstva, a to včetně schválení vypořádání rozdělení zisku a vypořádání ztráty za minulé období. O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA Představenstvo družstva pracovalo v uplynulém období v patnáctičlenném složení. Scházelo se dle předem stanoveného časového harmonogramu a na svých zasedáních se zabývalo jak problematikou určenou dle tohoto stanoveného harmonogramu práce, tak aktuálními problémy, vyplývajícími z běžného provozu družstva a legislativních změn, týkajících se chodu našeho družstva. Na svých jednáních se představenstvo pravidelně zabývalo především hospodářskými výsledky družstva, včetně aktuální finanční situace, údržbou družstevních objektů a v neposlední řadě také komplexními opravami našich domů, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska financování těchto oprav, včetně problematiky související s poskytováním dotací. Rád bych podotkl, že členové představenstva také pracují v odborných komisích, které předkládají odborné zprávy pro jednání představenstva. Ty se rovněž scházejí pravidelně, podle časového i obsahového pololetního plánu práce. KOLIK SPRAVUJEME BYTŮ K jsme evidovali ve správě družstva celkem bytů, z toho ve vlastnictví družstva 7 780, ve vlastnictví jiných osob pak bytů. Dalších 28 bytů ve vlastnictví družstva je spravováno jinými subjekty než družstvem. Jedná se o ty případy, kdy v minulých obdobích některá společenství s právní subjektivitou odešla k jinému správci a na těchto domech zůstaly ještě některé bytové jednotky ve vlastnictví našeho družstva. Celkem tedy k družstvo vlastnilo bytů, z toho 11 v řadových rodinných domcích, a 771 garáží. V roce 2011 plynule probíhaly převody bytů a garáží do osobního vlastnictví ve smyslu zákona o vlastnictví bytů. Od roku 1993 do konce roku 2011 bylo takto převedeno celkem bytů a 365 garáží, z toho pak během roku bytů a 11 garáží. V hodnoceném období roku 2011 bylo provedeno 483 převodů členských práv a povinností, z toho 377 převodů na osoby cizí. Povoleno bylo 228 podnájmů a 8 výměn bytů. K evidovalo družstvo celkem členů, z toho 47 členů nebydlících. K vykonávalo SBD Havířov správu, včetně vedení účetnictví, celkem 70 společenstvím vlastníků s právní subjektivitou a vedlo účetnictví jednomu dalšímu menšímu bytovému družstvu. JAK JSME HOSPODAŘILI Můžeme konstatovat, že také v roce minulém se naše družstvo vypořádalo se schváleným hospodářsko-finančním plánem. Co se týče finanční situace družstva, k 31. prosinci 2011 dosahoval finanční majetek družstva výše Kč. Z této částky bylo na běžných účtech a termínovaných účtech uloženo korun, hotovost v pokladně družstva činila Kč, ceniny Kč, ostatní finanční majetek byl uložen v cenných papírech, a to v cenných papírech pod správou Asset Managementu ČSOB a. s. ( tis. Kč) a podílových listech České spořitelny a. s. (603 tis. Kč). Oproti stejnému období roku 2010 evidujeme navýšení finančního majetku k o Kč. Hospodaření roku 2011 bylo ukončeno ziskem, který před zdaněním činil Kč. Tento zisk je tvořen dvěma hlavními částmi, a to ziskem vytvořeným středisky bytového hospodářství a ziskem středisek ostatního hospodaření. JAK ROZDĚLIT ZISK Návrh rozdělení vytvořeného zisku za rok 2011 byl sestaven dle platných stanov a platné vnitrodružstevní legislativy. Rozdělení zisku ke zúčtování je navrženo takto: 1. Zisk z nebytových prostor na domech, tedy těch, které byly původně financovány členskými podíly našich členů, ve výši Kč, bude přidělen dle platné vnitrodružstevní legislativy do statutárních fondů těch domů, kde se daný nebytový prostor nachází. 2. Zisk ve výši Kč bude přidělen do nedělitelného fondu družstva. 3. Zisk ve výši Kč bude přidělen do rezervního rizikového fondu družstva. 4. Zisk ve výši Kč bude přidělen do sanačního fondu družstva. 5. Zisk ve výši Kč bude přidělen do sociálního fondu družstva. 6. Zisk ve výši Kč bude přidělen do fondu vypořádacích podílů. 7. Zisk ve výši Kč bude zúčtován ve prospěch středisek ostatního hospodaření. 8. Zisk ve výši Kč bude zúčtován ve prospěch statutárních fondů středisek bytového hospodářství, a to v závislosti na zůstatcích finančních zdrojů jednotlivých domů. Celkové výnosy družstva za rok 2011 dosáhly výše tis. Kč, z toho na bytové hospodářství připadalo tis. Kč, na střediska ostatního hospodaření pak tis. Kč. Tvorba dlouhodobých záloh na opravy a údržbu, tedy nám známých fondů oprav, v roce 2011 dosáhla částky tis. Kč, s tím, že tato tvorba byla ještě ovlivněna realizací komplexních oprav. Z úvěrových zdrojů SBD Havířov bylo do těchto fondů načerpáno tis. Kč, z individuálních plateb vlastníků na úhradu komplexních oprav bylo do fondů oprav načerpáno tis. Kč, běžná tvorba tvorba z nájemného pak činila tis. Kč, zbytek tvorby fondů oprav ve výši tis. Kč pak byl tvořen tvorbou mimořádnou, tj. mimořádnými úhradami do těchto fondů. Čerpání fondů oprav dosáhlo za uplynulý rok výše tis. Kč, z toho na běžnou údržbu bylo čerpáno tis. Kč, v souvislosti s komplexními opravami pak bylo z těchto fondů odčerpáno tis. Kč, na převody do počátečních stavů vznikajících nových právnických osob společenství vlastníků jednotek připadalo tis. Kč. V souvislosti se zmínkou o komplexních opravách je třeba zmínit, že na úhradu úroků ve prospěch programu PANEL nám bylo v roce 2011 připsáno na účty 45 mil. Kč, což představovalo 48 % z celkových zaplacených úroků z vyčerpaných úvěrů na komplexní opravy v uplynulém roce. Na úrocích v souvislosti s komplexními opravami bylo středisky bytového hospodářství za rok 2011 zaplaceno 94 mil. Kč. SPLÁTKY ÚVĚRŮ V této souvislosti bych se rád zmínil o tom, že jsme v roce 2012 na základě provedených analýz projednaných představenstvem družstva byli nuceni přistoupit k navýšení splátek (záloh) na splátky úvěrů a příslušenství u některých našich domů. V loňském roce byla provedena v této oblasti také kontrola naší kontrolní komisí a následně zpracována celková analýza, ze které vyplynulo, že u cca 50 domů budeme muset přistoupit k navýšení splátek úvěru tak, aby přijaté úhrady od družstevníků nejpozději do roku 2016 pokryly již vzniklé náklady zaplacené družstvem v souvislosti s přijatým úvěrem. K bylo navýšeno nájemné z důvodu navýšení splátek úvěru u 26 domů, k předpokládáme navýšení splátek u dalších 24 domů. Předsedové výborů domů, kterých se toto navýšení splátek úvěrů bude týkat (jedná se o navýšení v rozmezí 5 15 % ze stávající splátky úvěru), budou ekonomickým úsekem postupně kontaktováni s návrhem na řešení stávajícího schodku. Jak vyplynulo z aktivu předsedů OBS 5, bude pro funkcionáře samospráv toho obvodu do konce září uskutečněn odborný monotématický seminář. Z nákladů správy, ponížených o všechny náklady, které nesouvisí s přímým výkonem správní činnosti, byl propočten náklad správy na 1 b.j./měsíc, který za rok 2011 byl vypočten na 199,57 Kč. Tento náklad je o 4 Kč vyšší, než náklad stanovený z údajů roku Nicméně výše správního poplatku u našich členů nájemců k činila pouze 108 Kč, což představuje pouze 54 % skutečných nákladů vynaložených na tuto správu. K jsme z titulu nezaplacených nájmů a služeb evidovali dlužné pohledávky v celkové výši tis. Kč, z toho pohledávky z titulu nájmu pak činily tis. Kč, z titulu dlužných plateb za služby tis. Kč. Ve srovnání s minulým obdobím činí pokles těchto pohledávek cca 25 % v číslech pak mluvíme o snížení tis. Kč. Nyní ještě pár informací k evidovaným pohledávkám, konkrétně ke způsobům ošetřování a vymáhání dlužných pohledávek v podmínkách našeho družstva. V uplynulém období roku 2011 jsme podali celkem 86 žalob na celkový objem dlužných pohledávek ve výši tis. Kč, 24 návrhů na přivolení k výpovědi z bytu, bylo uplatněno 5 exekucí na majetek dlužníků, provedeno 6 soudních vystěhování z bytů. Umožnění splácení dlužných nájmů či služeb bylo poskytnuto 166 dlužníkům na celkový objem pohledávek ve výši tis. Kč, a to uzavřením dohod o splátkách. Dále bylo našim chronickým dlužníkům dáno 30 tříměsíčních výpovědí z bytů o celkovém objemu pohledávek tis. Kč. FINANČNÍ SITUACE JE DOBRÁ Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že finanční situace družstva je dobrá, družstvo nadále disponuje dostatečně vysokými finančními prostředky tak, aby mohlo zabezpečit jak své běžné finanční potřeby, tak eventuální krytí případných rizik. Rovněž hospodaření družstva bylo v roce 2011 uspokojivé. Finanční plán stanovený pro rok 2012 předpokládá mírně ziskové hospodaření (plánovaný celkový zisk ve výši 1,0 mil. Kč). Na plánovaném zisku pro rok 2012 by se měla podílet pouze střediska ostatního hospodaření. Tak jako v minulých letech, také hospodaření roku 2011 bylo podrobeno nezávislému auditu, který byl ukončen 21. května letošního roku s tím, že výrok auditora zní: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Stavebního bytového družstva Havířov k , nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Také představenstvo na svém květnovém zasedání projednalo účetní závěrku za rok 2011 a doporučuje tomuto shromáždění delegátů účetní závěrku schválit. Zároveň se představenstvo zabývalo auditem příštích účetních období a doporučilo schválení stávající firmy i pro provedení auditů následujících, a to pro účetní období let OPRAVY A ÚDRŽBA BĚŽÍ STÁLE V další části zprávy bych se rád věnoval problematice komplexních oprav našich domů, které byť v minimální míře na našich domech probíhaly a ještě probíhají. V roce 2011 byla zahájena realizace komplexní opravy na 4 domech, z toho dva domy jsou již hotovy a dva jsou těsně před dokončením komplexní opravy. Pro tři akce roku 2011 byly vyřízeny úvěrové zdroje na úhradu nákladů těchto oprav u Komerční banky, a. s., a to o celkovém objemu 24,3 mil. Kč. Pro dům na ul. Tichá, který byl plánován původně pro rok 2010, byly vyřízeny úvěrové zdroje již v roce 2010, a to u České spořitelny, a. s. Pro akce komplexních oprav roku 2011 byly také zaregistrovány žádosti o úrokové dotace v rámci programu NOVÝ PANEL. Pro rok 2012 plánujeme realizaci komplexní opravy na dalších dvou družstevních domech v celkovém objemu cca 16 mil. Kč s tím, že na těchto domech nebyly ukončeny všechny schvalovací procesy, nicméně v návrhu na usnesení tohoto shromáždění delegátů je schválení realizace a přijetí úvěru pro tyto domy předloženo, aby po ukončení schvalovacího procesu na těchto domech mohlo dojít případně k realizaci opravy bez toho, abychom museli čekat na schválení přijetí úvěru dalším shromážděním delegátů. Rád bych informoval o tom, že na základě platné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb. a dle závěrů vyplývajících z kontroly provedené Hasičským záchranným sborem Karviná jsme povinni provádět v bytech ve vlast-

5 5 nictví SBD Havířov mimo pravidelných revizí plynových rozvodů také revize a kontroly samotných spotřebičů (plynových sporáků). Provádění pravidelných revizí by mělo probíhat 1krát za tři roky a provádění kontroly těsnosti plynových spotřebičů pak jednou ročně. Každý nájemce má zákonnou povinnost umožnit jak provedení pravidelných revizí, tak kontrol těsnosti plynových rozvodů, včetně spotřebičů. Vzhledem k tomu, že revize samotných spotřebičů nemůže být považována za náklad vynaložený na správu společných částí domu, musí náklad nést každý jednotlivý uživatel a majitel plynového spotřebiče. Jak nejlépe tuto činnost včetně úhrady zvládnout bez zbytečné administrativy, budete informováni buď prostřednictvím Družstevníka nebo prostřednictvím OBS. PANEL I ZELENÁ ÚSPORÁM SKONČILY Jak jsme předpokládali, byl již v květnu 2011 Státním fondem bydlení ukončen příjem žádostí o úrokovou dotaci v programu Nový panel. Vzhledem k tomu, že jsme urychlili vyřízení úvěrových zdrojů pro opravy roku 2011, stihli jsme zaregistrovat žádosti o úrokové dotace ještě před tímto termínem. Od ledna 2012 jsou v rámci programu Nový panel poskytovány pouze zvýhodněné bankovní záruky k úvěrům na úhradu nákladů komplexních oprav. Jiná forma podpory v rámci tohoto programu není poskytována. Příjem žádostí v programu Zelená úsporám byl ukončen v závěru měsíce října 2010 s tím, že do dnešního dne nebyl a zřejmě ani nebude příjem žádosti obnoven, poněvadž nejsou pro podporu tohoto programu přiděleny další finanční prostředky ze státního rozpočtu. V současné době se proslýchá, že se budou dotovat státní veřejné budovy. Prostřednictvím SČMBD se v této oblasti pokusíme lobovat, aby se část prostředků z prodeje emisenek poskytlo i pro budovy určené k bydlení. NÁJEMNÉ BUDE UPRAVOVÁNO Nyní pár slov k úpravě nájemného, které proběhne k letošního roku a bude se týkat všech našich domů. Tak jako v minulých letech dojde dle platné Směrnice č. 3/2011 o sestavování výše nájemného, k valorizaci poplatku za správu a valorizaci stávající tvorby fondu oprav o 5 %. Cena za správu bytové jednotky družstevníka nájemce za měsíc by se měla zvýšit k o 5 Kč, tedy na 113 Kč, u garáže pak o 1 Kč, tedy na 24 Kč/měsíc. U našich členů vlastníků nedojde na základě platné Směrnice č. 5/2011 a dle uzavřených smluv o výkonu správy k navýšení ceny za výkon správy, protože navýšení nákladů na správu v roce 2011 nedosáhlo 5 %, ale pouze 1,81 %. Zvýšení z titulu valorizace fondu oprav o 5 % by mělo představovat navýšení nájmu průměrně cca o 20 Kč na byt a měsíc. Další celoplošné úpravy nájemného k nepřipravujeme. BORŠIČANKA Rád bych vás informoval o vývoji věcí v záměru výstavby v lokalitě Boršičanka. Managementem družstva byla zpracována nová cenová analýza projektu, ze které vyplynulo, že za předpokladu, že by objekt obsahoval cca 60 bytů, vestavěné garáže, parkovací místa a nebytové prostory (záměrem bylo relaxační centrum), stála by výstavby takovéhoto objektu cca 165 mil. Kč. Návratnost této investice by za ideálních podmínek byla cca 40 let. Představenstvo družstva projednalo nově zpracovanou cenovou analýzu na svém květnovém zasedání a z něj vyplynulo, že představenstvo družstva vzhledem k trvající hospodářské krizi nedoporučuje realizaci této výstavby. AKTIVY PŘED VOLBAMI Před jednáním tohoto shromáždění delegátů proběhly také aktivy předsedů samospráv, na kterých byli přítomní informováni mimo jiné také o programu jednání představenstva a také o připravovaných podzimních volbách do představenstva a kontrolní komise družstva. Na jednom z aktivů byl předložen návrh, nerozesílat usnesení ze shromáždění delegátů podle počtu vchodů, ale pouze pro potřeby samosprávy, neboť družstevníci jsou informováni o průběhu SD prostřednictvím čtvrtletníku Havířovský družstevník. Představenstvo v tomto duchu připravilo již také návrh usnesení. Je nutné zvážit a navrhnout vhodné kandidáty pro práci v představenstvu a kontrolní komisi. Na aktivech byli předsedové samospráv vyzváni, aby sdělili své náměty pro volební program , aby nově zvolené představenstvo mělo představu o tom, kam si přeje členská základna směrovat další vývoj družstva. Z KONTROLNÍ KOMISE Členové kontrolní komise se zúčastňovali zasedání představenstva SBD a byli seznamováni se zprávami a předkládanými materiály na pravidelných měsíčních jednáních. Kontrolní komise vycházela ze svého plánu práce a vašich podání. Dle plánu práce byly provedeny tyto kontroly: Kontrola pokladen SBD Provedenou kontrolou hotovosti na pokladně SBD bylo zjištěno, že stav finančních prostředků v Kč souhlasí s přiloženou výčetkou platidel. Zjištěný stav nepřekročil pokladní limit určený pro hlavní pokladnu. Příjem hotovosti je ve vztahu k limitu průběžně sledován a hotovost pokladny je dle potřeby odváděna peněžnímu ústavu. Řešení reklamačních lhůt po sanacích domů v roce 2011 Namátkovou kontrolou průběhu reklamačního řízení na bloku 602 bylo zjištěno, že komplikované opravy probíhají po dlouhou dobu. Dodavateli se nedaří najít skutečnou příčinu nekvalitně provedených prací; opravy musí být prováděny opakovaně. Vyhodnocení statutu určeného správce na domech bez samospráv v roce 2011 Kontrolou bylo zjištěno, že při volbách samospráv na jednotlivých domech, které se uskutečnily v roce 2011, byly samosprávy zvoleny a funkci správce nebylo potřeba zavést. Vyhodnocení efektivnosti nájemních bytů v roce 2011 Pravidla a společná ustanovení veškeré agendy provozu nájemních bytů řeší Směrnice č. 3/2011, č. 4/2011 a Prováděcí pokyn č. 1/2011. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v dodržování vydaných dokumentů a hospodářské výsledky střediska nájemních bytů vykazují milionové zisky. V rámci podání nyní řeší kontrolní komise reklamace po sanacích a správnost odstraňování závad na bloku 602 a 272. Kontrolní komise byla seznámena se Zprávou auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2011 SBD Havířov, kterou vypracovala firma COTAX-AUDIT s. r. o. a doporučuje ji ke schválení. USNESENÍ ze Shromáždění delegátů SBD Havířov, konaného dne , ve Společenském domě RENETA v Havířově-Městě A/ Shromáždění delegátů schvaluje: 1) Roční účetní uzávěrku za rok 2011: hosp. výsledek úč. zisk před zdaněním celkem účetní zisk po zdanění celkem Kč Kč 2.) Rozdělení zisku následovně: a) zisk středisek ostatního hospodaření Kč příděl samosprávám ze zisku z nebytových prostor do statutárních fondů Kč příděl do nedělitelného fondu družstva Kč příděl do rezervního rizikového fondu družstva Kč příděl do sanačního fondu Kč příděl do sociálního fondu Kč příděl do fondu vypořádacích podílů Kč příděl střediskům ostatního hospodaření Kč příděl samosprávám do statutárních fondů Kč b) hospodářský výsledek bytového hospodářství Kč zisk středisek bytového hospodářství převod do statutárních fondů příslušných domů Kč ztráta středisek bytového hospodářství zúčtovat se statutárními fondy, u středisek s minusovým statutárním fondem uhradit rozpisem na členy Kč 3) Realizaci komplexních oprav a oprav níže uvedeného bytového fondu současně s přijetím úvěrů na financování těchto oprav, jejich jištění zástavou opravované nemovitosti, včetně pozemku, popř. také bankovní zárukou ČMZRB, a.s.: Blok Stř. Ulice bl listopadu 30, 32, 34/1108, 1109, 1110 rekonst. elektroinstalace bl Školní 41/278 oprava výtahu bl Hálkova 5, 7/1453,1454 komplexní oprava bl Hálkova 15, 17/1458/1459 komplexní oprava 4) Směrnici č. 2/2012 o odměňování za práci vykonávanou pro domy ve vlastnictví či spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Havířov. 5) Směrnici č. 3/2012 o tvorbě příspěvku na provoz samosprávy vlastníků jednotek a odměňování za práci funkcionářů Stavebního bytového družstva Havířov, pracujících ve výboru samosprávy vlastníků jednotek 6) Dodatek č. 1/2012 k vnitrodružstevní směrnici č. 5/2000 na financování části stavebních prací spojených se sanací objektů v důsledku statických poruch. 7) Volební řád Stavebního bytového družstva Havířov. 8) Auditorskou firmu COTAX AUDIT s.r.o. zapsanou v seznamu Komory auditorů ČR, osvědčení č. 280 pro provedení auditu za účetní období ) Stanovisko představenstva družstva ze dne o nepokračování za současné situace v přípravě a realizaci stavby v lokalitě U Boršičanky. B/ Shromáždění delegátů volí: Volební komisi dle výsledků hlasování pro přípravu voleb do orgánů družstva na Shromáždění delegátů dne 19. listopadu 2012 na volební období Jména jsou uvedena na straně 1. C/ Shromáždění delegátů bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření družstva za uplynulé období. 2. Zprávu kontrolní komise za uplynulé období. D/ Shromáždění delegátů ukládá: 1. Seznámit členskou základnu družstva s průběhem a závěry shromáždění delegátů. T: Z: delegáti 2. Rozeslat usnesení ze shromáždění delegátů všem samosprávám. T: Z: předseda představenstva 3. Podat informace o shromáždění delegátů včetně výběru ze zprávy předsedy představenstva ve čtvrtletníku Havířovský družstevník. T: Z: ředitel SBD Havířov 4. Na nezodpovězené otázky z diskuse shromáždění delegátů odpovědět písemně. T: Z: předseda představenstva Toto usnesení bylo většinou delegátů schváleno a je právoplatné v plnění.

6 6 Pozor změna! Od došlo ke změně kontaktů u realitní kanceláře Okrajová 9, Havířov-Podlesí mobil: nebo Chcete prodat, koupit či vyměnit byt nebo garáž? Proto nás navštivte na naší nové adrese! 8/12 Do redakce došly např. tyto dotazy: Kdo schvaluje změny směrnic SBD a s jakým předstihem jsou delegáti informováni a jsou jim dodány texty změn a v jakém časovém limitu před schvalováním na shromáždění delegátů jsou informováni, aby si mohli připravit dotazy nebo protinávrhy? Směrnice jsou na základě vnitřního předpisu schvalovány dle jejich náplně představenstvem družstva a shromážděním delegátů družstva. Návrhy směrnic, které jsou schvalovány shromážděním delegátů, jsou zasílány společně s pozvánkou na toto shromáždění, a to 15 dnů předem. Ve většině případů jsou ještě projednány na aktivech předsedů, kde je jim objasněn i obsah. Připomínkovat tyto mohou jak na aktivech samotných, tak v období před shromážděním, ale i před jejich schválením na samotném shromáždění. Kdo a jakou formou a v jakém časovém limitu může dávat příspěvky Dopisy čtenářů ke schválení na shromáždění delegátů, aby se požadavek zařadil na jednání? Požadavek na zařazení bodu na jednání shromáždění delegátů může podat kterýkoliv z delegátů, a to před schválením pozvánky představenstvem družstva nejpozději měsíc před konáním shromáždění delegátů. S požadavkem na změnu programu může vystoupit delegát i na samotném shromáždění, zde je však háček v počtu přítomných, neboť změnu programu lze odsouhlasit pouze za přítomnosti všech pozvaných delegátů. Mohou na shromáždění delegátů přijít družstevníci, kteří nejsou delegáty nebo partneři nájemců jako hosté? Shromáždění delegátů je uzavřené jednání, na které nemohou přijít jiné osoby než delegáti. V případě konání shromáždění našeho družstva je však obvyklé, že tyto jiné osoby, mohou sledovat průběh jednání z galerie nacházející se nad jednacím sálem. Armáda beze zbraní Dvacet let uplynulo od založení Domu pro muže bez přístřeší, a to Armádou spásy, kterou do Havířova ze západní Evropy pozvalo v roce 1991 vedení města jako zcela PRVNÍ v celém tehdejším východním bloku, který se dal na cestu demokratického života. Do Havířova mířila nejdříve řada vysokých důstojníků Armády spásy, kteří jednali s tehdejšími představiteli města a pak sem poslali příjemné mladé manžele Ruth a Mika Stanettovy přímo z Londýna. Ti měli již řadu zkušeností s prací pro lidi v momentální nouzi, s bezdomovci, prostě s lidmi, kteří z různých důvodů ztratili domov. Nabídnutí pomocné ruky se tedy stalo skutkem i v našem městě. Mnozí občané si na začátky činnosti Armády spásy určitě pamatují. Třeba na to, jak Mike Stanett jezdil vlakem mezi Ostravou a Č. Těšínem, hlavně večer, a budil různé individuality, aby jim nabídl alternativu k ježdění nočním vlakem a to Dům pro muže bez přístřeší. Nabídl i teplou polévku. Takové byly začátky. Ale za nějaký měsíc se práce charitativní a církevní organizace takzvaně rozjela na plné obrátky a ke spokojenosti řady lidí. Vždyť zde nalezli někoho, kdo se o ně zcela nezištně zajímal, poskytl pomoc při shánění ztracených dokladů a třeba i dalšího zaměstnání, poskytl azyl pro čisté přespání a oblečení Do té doby u nás nevídané! Manželé Stanettovi měli řadu pomocníků a založili v Havířově i další aktivity. Ve městě vznikl Domov pro ženy s dětmi bez přístřeší, v ulici Pod tratí ubytovna, vyvařovna v Havířově-Šumbarku. Za nimi sem jezdila celá řada delegací z jiných měst nejen od nás, ale i ze zahraničí, aby viděly, jak si Armáda spásy vede. Už proto, že jsme byli první, oceňujeme vysoce práci Ruth a Mika Stanettových. Je samozřejmé, že přijeli i jejich následovníci, že mají pokračovatele i v řadách našich občanů. Oni sami byli odveleni do Ostravy, Prahy, zpět do Británie, Moskvy, Indie, Kosova, jejich život ve službách této armády beze zbraní je pestrý a náročný. Dnes jsou oba opět v Praze, a to na pozici majorů AS a hlavních vedoucích této organizace v celé ČR. Jejich tři malé děti, se kterými sem přijeli, jsou už dávno dospělé a vystudované a budou se rovněž věnovat této potřebné činnosti v různých zemích. My jim všem přejeme, aby i beze zbraní dokázali ještě hodně dobra. (hak) 7/12 14/12

7 7 DOBRÉ RADY O dobrých radách je známo, že se s nimi nedá dělat nic jiného, než je poslat dál. Takže já tak činím: ČESNEK vám dlouho vydrží i oloupaný, když ho vložíte do skleničky se stolním olejem. ČOČKA bude chutnější, když ji vaříme s přídavkem jedné polévkové lžíce octa a dvou kostek cukru. Bude i světlá, přidáme-li k ní hned od počátku vaření oloupanou bramboru. ČAJ v sáčcích používáme pouze jednou. Pak může plesnivět a je zdraví škodlivý. (red) Elixír mládí Podle staré čínské medicíny hlíva ústřičná skrývá elixír mládí. Probouzí životní sílu, čistí krev a utužuje zdraví. Kromě jiných prospěšných látek vědci v této dřevokazné houbě objevili také glukan beta, jeden z imunostimulátorů, jenž v lidském těle účinně podporuje obranyschopnost. Slovy současné výživy patří také hlíva mezi nízkoenergetické potraviny, které by neměly chybět ani v menu pro diabetiky. Má totiž schopnost snižovat hladinu cholesterolu. A dokonce se Z výstav v Havířově traduje, že dokáže člověka zbavit bradavic virového původu. Hlívu lze pěstovat i cíleně, takže její nabídka není sezónně omezená. Roste však i volně v listnatých lesích naší republiky, a to od října až do zámrzu, někdy už také časně na jaře. Hlívy v pěstírnách vyrůstají ve sterilním prostředí, takže před úpravou se nemusí ani příliš čistit a omývat. Snad i proto se zájem o tyto houby stále zvyšuje, v poslední době až trojnásobně. (Zdroj: internet) MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Havířov zve na výstavu EUROPA CUP HAVÍŘOV 2011, nad kterou převzal záštitu primátor statutárního města Havířova. Jde o fotografie z Mistrovství Evropy ve floristice profesionálů. Fotografie budou k vidění v GALERII RADOST od do Otevřeno je po pá 12-8 hodin so ne hodin. V MUZEU TĚŠÍNSKA, VÝSTAVNÍ SÍŇ MUZAION v Havířově probíhá od výstava KÁMEN KOLEM NÁS. Je to výstava tzv. haptická, která je určena i zrakově postiženým. Jde o kámen ve stavebnictví, sochařství, architektuře apod. Akce je podporována také Moravskoslezským krajem. Končit bude KOTULOVA DŘEVĚNKA je od 1. května otevřena veřejnosti. Nachází se na Hálkově ul. v Havířově. PAMÁTNÍK ŽIVOTICKÉ TRAGE- DIE v Havířově-Životicích nabízí stálou expozici OKUPACE A OD- BOJ NA TĚŠÍNSKU. Od července zde je instalována výstava POLÁCI NA TĚŠÍNSKU. Je připravena Kongresem Poláků v ČR a Těšínským muzeem. Otevírací doba je po út 8 12, hodin. (red) Rychlé letní večeře Rohlíkový špíz Potřebujeme: rohlíky (i starší), klobásu nebo šunkový salám, tvrdý sýr, hladkou mouku, vajíčko, strouhanku na trojobal, olej na smažení Rohlíky nakrájíme na kolečka a napichujeme na špejli, střídavě s klobáskou nebo salámem a sýrem. Obalíme v trojobalu, smažíme a podáváme s tatarkou a jakýmkoli zeleninovým salátem. Je to moc dobré a hlavně rychlé. Zapečený chleba Potřebujeme: plátky chleba, tavený sýr a vše, co máme rádi (salám, sýr, cibuli, česnek), máslo na potření chlebů Plátky chleba natřeme tenkou vrstvou másla a taveného sýra, poklademe třeba salámem nebo zbytky uzeného, pak pečeme na plechu v troubě. Tvarohový bramborák Potřebujeme: 1 tvaroh, 2 vejce, 150 až 200 g salámu, česnek, 1 lžíci vegety, sůl, pepř, strouhanku, olej na smažení Všechny přísady (kromě strouhanky) smícháme s tvarohem, můžeme zahustit trochou mouky. Vytvoříme placičky, obalíme ve strouhance a smažíme na oleji. Těsto se dobře smaží, nelepí se. S jakýmkoli salátem je to dobrá večeře. Dobrou chuť CENÍK INZERCE INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU (Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově) INZERCE ŘÁDKOVÁ: (Výhodná pro soukromé osoby) 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm 25 Kč 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně 30 Kč rámeček kolem textu příplatek +10 Kč Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea) na dva sloupce šíře 8 cm s fotografií v rámečku 250 Kč INZERCE PLOŠNÁ: 15 Kč/1 cm (Výhodná pro malé i větší firmy a organizace) barevný rastr +20 Kč tučný rámeček +15 Kč zhotovení zvláštních firemních značek +50 Kč CELÁ INZERTNÍ STRANA: Kč POLOVINA INZERTNÍ STRANY: Kč Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo em na Plošná inzerce bude sjednána osobně s klientem. HD vyjde v prosinci /12 9/12

8 8 HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2, tel.: , fax: , a Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, Havířov-Podlesí, tel.: , Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 9.12.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. 1 ) Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise. Čl.77 Kontrolní komise. 1/ Kontrolní komise

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne 12.3.2014

Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne 12.3.2014 Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne.3.0 Schůzi svolal: MUDr. Jan Flašar Místo konání: Restaurace Dvořák, Ostřešany Přítomni: MUDr. Jan Flašar Renata Hájková Mgr. Vladimír Hron Lubor

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více