VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013 2014. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

2 Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 5 5. Výsledky vzdělávání 7 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků 7 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7 8. Akce školy v rámci grantů Činnost školní družiny Ostatní aktivity směrem k žákům ve spolupráci s jinými organizacemi Aktivity školy směrem k veřejnosti Inspekční a kontrolní činnost Ostatní Základní údaje o hospodaření školy 16 1

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Sídlo školy: Májová 997, Ostrov Charakteristika školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Součásti školy: školní družina Zřizovatel: Postavení školy: Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov příspěvková organizace REDIZO: IZO: IČO: Kontakty: Telefon: Fax: www: Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Rudolf Radoň Zástupkyně ředitele: Mgr. Ilona Jarošová Výchovná poradkyně: Mgr. Simona Hnátová Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Jaroslava Roulová Vedoucí učitelka 2. stupně: Mgr. Ivana Zimmermannová Školská rada: Mgr: Simona Hnátová Mgr. Jana Svobodová Mgr. Libor Bílek Ing. Jiří Bárnet Andrea Krausová Mgr. Jana Pavlíková 2

4 2. Obory vzdělání Žáci všech ročníků se vzdělávali podle vzdělávacího programu: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Zelená pro život, č.j. : 1/473/13 Pro práci se žáky s poruchami učení a chování bylo využito směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol č. j / , třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů pracovali s těmito žáky na základě individuálních plánů. Pozornost učitelů byla též zaměřena na žáky se sociálním znevýhodněním, stejně tak i na žáky nadané. Vzdělávací program 1. až 3. ročníků byl obohacen o prvky činnostního učení Tvořivá škola. V každém ročníku byla zařazena tématika ochrany člověka za mimořádných událostí (pokyn MŠMT č. j /03-22) v rozsahu 6 vyučovacích hodin. V oblasti prevence sociálně patologických jevů pracovala škola na základě Minimálního preventivního programu, který se promítal do jednotlivých vyučovacích předmětů, do mimoškolních aktivit a byl také směřován k rodičovské veřejnosti. Systém volby povolání se promítal do výuky již od 1. stupně. Na 2. stupni byla volba povolání začleněna podrobněji v 6. a 7. ročníku do jednotlivých předmětů. V 8. a 9. ročníku byla volba povolání zařazena jako samostatné vyučovací hodiny v rámci předmětu pracovní činnosti. Program finanční gramotnosti žáků je na škole zařazen od 1. ročníku do předmětu matematika a v 8. ročníku se vyučuje samostatně v rámci předmětu pracovní činnosti. Etická výchova je žákům nabízena od 7. ročníku jako jednohodinový volitelný předmět, který pokračuje až do 9. ročníku. 3

5 Výuka volitelných předmětů: 7. ročník užité výtvarné činnosti p. Slavíková softbal etická výchova ekologické praktikum Mgr. Radoň Mgr. Doležalová Mgr. Petrová 8. ročník německá konverzace Ing. Budinská technické práce užité výtvarné činnosti softbal Mgr. Mader Mgr. Purkytová Mgr. Radoň historický seminář Mgr. Jarošová I. fyzikální praktikum anglická konverzace Mgr. Mader Mgr. Žílová 9. ročník fyzikální praktikum Mgr. Mader péče o domácnost historický seminář etická výchova sportovní hry softbal technické práce užité výtvarné činnosti ruský jazyk informatika p. Slavíková Mgr. Jarošová Mgr. Doležalová Mgr. Pešík Mgr. Radoň Mgr. Mader Mgr. Purkytová Mgr. Zimmermannová Mgr. Pešík 4

6 3. Přehled pracovníků školy Celkový přehled k Počet pracovníků - fyzických - přepočtených - celkem 49 47,494 - pedagogických (ZŠ) 33 31,334 (ŠD) 5 4,535 - technicko hospodářských 3 2,625 - správních (ZŠ) mateřská dovolená 4 4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k Kvalifikovaní Nekvalifikovaní z nich studující Základní škola 78,2 % 21,8 % 71,4 % Školní družina 100 % 0 % Vzdělání nekvalifikovaných pracovníků Počet Vzdělání Studující 1. stupeň 4 SPgŠ Ano SPgŠ Ano SPgŠ Ne SOŠ Ano 2. stupeň 3 SPŠ Ne VŠ bak. Ano VŠ bak. Ano Délka praxe pedagogických pracovníků k Počet let a více Základní škola Školní družina Věkové složení pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let 51 a více let Základní škola Školní družina Výuka byla zajišťována na základě aprobačního vzdělání, příbuznosti aprobace nebo dlouholeté praxe ve výuce daného předmětu. 4. Zápis do 1. tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání. a) Zápis do prvních tříd Počet zapsaných žáků do 1. tříd pro školní rok 2014/

7 Počet žáků, kterým byl udělen odklad školní docházky 12 Počet žáků v prvních třídách ve školním roce 2014/15 72 Počet otevřených prvních tříd 3 Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky ve školním roce 2013/14 4 b) Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání Přijato z ročníku Počet Škola Počet 5. ročník 10 Gymnázium Ostrov 9 Gymnázium Hustopeče 1 8. ročník 4 SOŠ a SOU Nejdek 2 SOU stravování a služeb K. Vary SOA Podnikatel K. Vary 1 SOŠ stavební K. Vary 1 9. ročník ČG K. Vary Hotelová škola M. Lázně 1 SPŠ Ostrov 10 SPŠ keramická K. Vary 2 OA a VOŠ K. Vary 2 SZemŠ Dalovice SLŠ Žlutice 2 Konzervatoř Teplice 1 SOU stravování a služeb K. Vary 6 OA Praha 1 SOŠ stavební K. Vary 4 SOU Toužim SOŠ K. Vary s.r.o. 1 SOA Podnikatel K. Vary 1 Gymnázium Ostrov 4 SPedŠ K. Vary 3 Česká lesnická akademie Trutnov 1 Hotelová škola Teplice 1 Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří SZdrŠ K. Vary 3 SOŠ a SOU Nejdek 3 SOŠ obchodu K. Vary 6 SOŠ logistická Dalovice 3 ISŠ Cheb TRIVIS K. Vary 1 SŠ živnostenská Sokolov 1 SLŠ a SOŠS Šluknov Souhrnná tabulka Ročník Maturitní obory Nematuritní obory S 5. ročník ročník 6

8 8. ročník ročník Výsledky vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2013/14 jsou uvedeny jako příloha číslo 1 této zprávy. 6. Vzdělávání pracovníků. a) Kvalifikační studium Počet pedagogických pracovníků studujících VŠ 5 Počet pedagogických pracovníků studujících SPgŠ 1 b) Funkční studium c) Specializační studium d) Ostatní vzdělávání ostatní vzdělávání bylo uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí: I. PECKA centrum celoživotního vzdělávání 3 pracovníci II. NIDV v KV 2 pracovníci III. Bludiště o.s. v KV 3 pracovníci IV. Školení společnosti KEV 1 pracovník V. Krajská konference učitelů ekologie 1 pracovník VI. Český červený kříž 4 pracovníci VII. Krajské vzdělávací centrum 1 pracovník VIII. Tereza o.s. 1 pracovník IX. Tandem 1 pracovník e) Samostudium samostudium ve školním roce 2013/14 bylo zaměřeno školní řád a klasifikační řád 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti. a) Zájmové útvary (probíhaly díky opatření MŠMT o ukončení finanční podpory zájmového vzdělávání na školách ve spolupráci s MDDM Ostrov) 7

9 Zájmový útvar Ročník Vedoucí zájmového útvaru Májová sluníčka pěvecký sbor Mgr. Jana Svobodová Mgr. Eva Jílková Softball Mgr. Rudolf Radoň Mgr. Hana Markvartová Florbal Jiří Sypták Fotbal Jiří Sypták Volejbal Mgr. Tomáš Pešík Keramika Mgr. Vondráčková b) Vědomostní soutěže Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Olympiáda z Čj * okresní Morawiecz 26. místo Mgr. Jarošová I. Havlanová 26. místo Biologická olympiáda okresní Martínek 18. místo Mgr. Petrová Jelínek 13. místo Dějepisná olympiáda okresní Nguyenová 8. místo Mgr. Zimmermannová Martínek 10. místo Pythagoriáda školní Mgr. Purkytová, Mgr. Šetka Matematická olympiáda okresní Baloun 2. místo Kiš 2. místo Mgr. Prokopová Bc. Bonaventurová Pauchová 6. místo Fabryová 14. místo Jahodová, Bořková 15. místo Matematický klokan školní Mgr. Purkytová Mgr. Šetka Zeměpisná olympiáda okresní Freitinger 2. místo Mgr. Doležalová krajské Freitinger 6. místo Mgr. Kovářová * naše škola byla pořadatelem okresního kola, Mgr. I. Jarošová byla členem poroty krajského kola c) umělecké soutěže Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Strom MDDM Ostrov městské 1. C, 4. A, 4. C p. Vrbská, Mgr. Roulová, Mgr. Svobodová Velikonoční vajíčko městské 1. A, 2. A, 4. A, 4. C Mgr. Podrábská, Mgr. Müllerová, Mgr. Roulová, Mgr. Svobodová 8

10 d) sportovní soutěže I. Malá sportovní olympiáda žáků 1. stupně garant: Mgr. Jaroslava Roulová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Přespolní běh Přehazovaná 3. pořádali jsme okresní kolo Plavání 3. Florbal dívky 2. Florbal hoši 2. Minibasketbal hoši 4. Minibasketbal - dívky 5. Vybíjená - dívky 3. Vbíjená - hoši 5. McDonalds cup McDonalds cup tř. 2. tř. Atletický trojboj 2. pořádali jsme okrskové kolo Celkové umístění školy v Malé sportovní olympiádě 1. stupně: 8. místo v okrese II. Sportovní olympiáda žáků 2. stupně garant: Mgr. Iva Kovářová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Atletický čtyřboj dívky 7. Atletický čtyřboj hoši 5. Přespolní běh ml. dívky 3. Přespolní běh ml. hoši 12. Přespolní běh st. hoši 8. Šplh dívky 6. Šplh hoši 5. Halový fotbal hoši 3. Florbal ml. dívky 2. Florbal st. dívky 2. Florbal st. hoši Minifotbal 3. Basketbal dívky 3. pořádali jsme okrskové kolo Basketbal hoši 3. pořádali jsme okrskové kolo Pohár rozhlasu ml. dívky 3. Pohár rozhlasu st. dívky 4. Pohár rozhlasu ml. hoši 8. Pohár rozhlasu st. hoši 6. Celkové umístění školy ve Sportovní olympiádě 2. stupně: v letošním roce nebyla okresní sportovní olympiáda jako dlouhodobá soutěž vyhlášena. 9

11 III. Sportovní soutěže MDDM Ostrov O pohár Rady města soutěž pro žáky 1. stupně Pro nepřízeň počasí byly soutěže v tomto roce zrušeny. O pohár starosty města soutěž pro žáky 2. stupně Pro nepřízeň počasí byly soutěže v tomto roce zrušeny. IV. Softbalové soutěže garant: Mgr. Rudolf Radoň Softbalové soutěže jsou zajišťovány Softball Clubem 3. ZŠ Ostrov, který jako samostatný právní subjekt spolupracuje se školou právě v oblasti softbalu, a to jak personálně, tak i materiálně. Regionální soutěže: Severočeský přebor: žáci 2. místo Celostátní soutěže: 3. liga kadetů kadeti 1. místo V. Atletické soutěže garant: Mgr. Iva Kovářová Žáci školy se zúčastňovali atletických soutěží v rámci atletického oddílu MDDM Ostrov. Aktivně si zvláště počínala družstva mladších žáků a žákyň v oblastním přeboru družstev i někteří jednotlivci v oblastním přeboru jednotlivců. Při těchto soutěžích vypomáhala i naše atletická rozhodčí Mgr. J. Roulová. Dopravní soutěž VI. Ostatní sportovní soutěže a akce V dopravní soutěži škol okresu K. Vary obsadili žáci 5. tříd 2. místo. Ostrovská míle - hod raketkami 2. místo - masový běh 2. místo - celkově 2. místo E.ON City Cup fotbal v kruhových arénách na Mírovém náměstí v Ostrově 3. místo 10

12 Ostatní Zimní soustředění a lyžařský výcvikový zájezd se letos neuskutečnil z důvodu nezájmu žáků. Žáci 1. stupně využívali pravidelně zimní stadion a jedenkrát za měsíc chodili bruslit. 8. Akce školy v rámci grantů a) Partnerství v projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov. Projekt byl zahájen v červnu 2014 a je zaměřen na několik oblastí: I. Reedukace žáků ohrožených školním neúspěchem za účasti kmenových zaměstnanců školy, speciálního pedagoga, psychologa a logopeda II. Tvorba lokální koncepce rozvoje školství III. Podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem IV. Vytváření sítě mezi základními školami a dalšími spolupracujícími články b) Partnerství v projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V rámci tohoto projektu se jednotliví pedagogičtí pracovníci zapojovali do dalších seminářů a workshopů dle nabídky. c) Partnerství v projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. ročníků a podporuje rozvoj technické výchovy žáků a jejich profesní volbu. d) Partnerství v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji Projekt je určen pro žáky 5. až 9. ročníků a na naší škole je realizován formou kroužku robotiky e) Program Erasmus+ Škola podala žádost o grant v rámci projektu Erasmus+, projekt byl zaměřen na jazykové vzdělávání učitelů. Pro velký počet žádostí jsme se ocitli na seznamu náhradníků. f) Program Naše školní třída Škola získala grant Karlovarského kraje na intervenční vrstevnický program, který bude realizován na podzim

13 9. Činnost školní družiny Hodnocení činnosti školní družiny je samostatnou přílohou této zprávy. 10. Ostatní aktivity směrem k žákům ve spolupráci s jinými organizacemi a) testování žáků Testování žáků 9. ročníků v letošním školním roce proběhlo v rámci projektu Stonožka společnosti SCIO a bylo zaměřené na jejich možnosti studia na středních školách. b) dramatická výchova, kulturní chování I. ve spolupráci se ZUŠ Ostrov navštěvovali žáci školy jejich divadelní představení a dramatická pásma II. žáci se zúčastnili v roli diváků i jako členové dětské poroty Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana III. interaktivní výchova probíhala v Letohrádku pro žáky 1. stupně IV. divadelní představení spojené s exkurzí zhlédli v K. Varech žáci 1. stupně V. programy pro čtenáře všech ročníků připravila Městská knihovna v Ostrově, na závěr byli žáci 1. a 2. ročníků pasováni na čtenáře VI. divadelní představení zhlédli žáci 1., 2. a 3. tříd VII. koncert z historie světového rocku v DK v Ostrově navštívili žáci 6. a 7. tříd VIII. do Karlových Varů na koncert KSO v Lázních III se podívali žáci 2. až 5. tříd IX. žáci 2. stupně měli svůj výchovný koncert v Domě kultury v Ostrově X. v krásném prostředí zámku v Bečově zhlédli žáci 2. stupně dramatizaci Máje K. H. Máchy c) zdravý životní styl, prevence proti sociálně patologickým jevům I. žáci 3. a 4. ročníků absolvovali ve spolupráci se ZŠ Ostrov, Masarykova plavecké kurzy II. besedy na téma právní vědomí, prevence trestných činů, daktyloskopie, dopravní výchova a zdravověda organizovala na naší škole Policie ČR i Městská policie Ostrov (projekty Ajax, Zebra) 12

14 III. o práci hasičů i požární ochraně se dozvěděli mnoho nového od JDH Hájek žáci 8. a 9. tříd IV. na Dětské dopravní hřiště v Ostrově chodili trénovat pravidla silničního provozu žáci 4. a 5. tříd V. žáci 1. a 2. tříd se s pravidly bezpečnosti na silnici seznámili v rámci akce Šikovný školák v areálu ostrovské nemocnice VI. žáci 1. stupně se po celý rok zúčastňovali programů, které pro ně připravilo Ekocentrum v Ostrově VII. pro žáky 2. a 3. tříd na téma Třídění odpadu připravila besedu společnost Ekobat VIII. beseda pro dívky 6. tříd na téma sexuální výchovy připravila obecně prospěšná společnost Čas proměn IX. žáci 4. ročníků se zúčastnili enviromentálního třídenního programu Lidé a krajina na Horním hradě X. pro žáky 5. a 6. ročníků byl připraven program společnosti Recom Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu XI. přednáška na protidrogové téma Řekni ne drogám, řekni ano životu proběhla na půdě MK v Ostrově XII. EU centrum v Karlových Varech připravilo pro žáky 5. tříd pořad Rozmanitost EU XIII. podobnou akci o Evropské unii připravil pro žáky 4. tříd Krajský úřad v K. Varech XIV. první kroky s jógou zažili žáci 1. stupně pod vedením anglické lektorky paní Cuniff a pana Šmejkala XV. i v letošním roce se škola zúčastňuje na projektu Ovoce do škol XVI. v rámci projektu Zdravá pětka se žáci 1. stupně seznamovali s pravidly zdravé výživy d) charitativní činnost I. ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem se škola zapojila do akce Srdíčkový den na pomoc nemocným a postiženým dětem II. děti pod vedením p. Filipi se zapojily do projektu Stonožka, nakreslily desítky pohlednic a byly poté pozvány do chrámu sv. Víta v Praze 13

15 III. pro hnutí Stonožka na vlastních nohou uspořádala škola sbírku šatstva pro uprchlíky na Blízkém východě IV. sběrem víček a návrhem loga se žáci podíleli na činnosti sdružení Gracias, které si vzalo za cíl opravy historických pamětihodností v kraji, např. varhan v Bochově V. sběrem víček se žáci také snažili pomoci dětem s tzv. nemocí motýlích křídel e) spolupráce se sdružením rodičů, přátel a dětí školy SRPDŠ je samostatným subjektem vytvořeným ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Po celý rok úzce spolupracovalo se školou, pomáhalo jí zabezpečovat řadu akcí pro děti (knižní odměny nejlepším žákům, odměny sportovcům, odměny vycházejícím žákům, sladkosti na vánoční nadílku ve školní družině, ke Dni dětí, pro děti do škol v přírodě). Pomáhalo při materiálním vybavení školy a přispívalo žákům na dopravu při účasti na soutěžích. f) ostatní I. v rámci volby povolání navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v K. Varech, výstavu Škola 2013 v prostorách LH Thermál a nově i Burzu škol na SPŠ Ostrov II. střední školy přišli přiblížit žákům 9. tříd a jejich rodičům zástupci středních škol nejen z okresu Karlovy Vary III. žáci 1. stupně navštívili jako součást kursů bruslení exhibici malých krasobruslařů z ostrovského oddílu IV. projektový den letos proběhl před Vánocemi a byl zaměřen nejen na pečení vánočního cukroví, ale i na sportování, zpívání a kreslení V. žáci 2., 3. a 4. ročníků poznávali Karlovy Vary s velrybou Varybou VI. až na Madagaskar, alespoň interaktivně, se v DK v Ostrově vypravili žáci 5., 6., 7. a 9. tříd VII. výstavu IQ centra v Městském muzeu v Karlových Varech navštívili žáci 4. tříd VIII. až do Chebu se vypravili žáci 3., 4. a 5. tříd na návštěvu planetária IX. historická exkurze pro žáky 2. stupně se uskutečnila v Terezíně 14

16 X. v rámci výuky přírodopisu navštívili žáci 9. tříd výstavu minerálů zdejšího kraje v ostrovském klášteře XI. na škole v přírodě v Hrachově u Sedlčan byli žáci šesti tříd 1. stupně a žáci 7.B XII. žáci 9. tříd se rozloučili se základní školou Posledními kroky, letos v klášterním kostele v Ostrově XIII. ve škole konalo praxi pět studentek SPgŠ z K. Varů 11. Aktivity školy směrem k veřejnosti a) Májová sluníčka vystoupila jako hosté na koncertu pěveckého sboru Gymnázia Ostrov b) koncert Májových sluníček při rozsvícení vánočního stromu v Ostrově c) soutěž Rok české hudby, v rámci vernisáže v přízemí školy vystoupil pěvecký sbor Májová sluníčka d) Májová sluníčka svým zpěvem provázela i Den otevřených dveří a setkání bývalých a současných zaměstnanců e) školu navštívili předškoláci z MŠ Masarykova a Palackého, naše děti si pro ně nejen připravily malý kulturní program a ukázku, jak to ve velké škole opravdu vypadá, ale i drobné dárečky f) Den otevřených dveří v prosinci 2013 umožnil prohlídku školy žákům minulým i budoucím a samozřejmě i ostatním zájemcům z Ostrova g) v rámci oslav 55. výročí otevření školy proběhlo v tělocvičně školy setkání bývalých a současných zaměstnanců školy h) zároveň proběhla ke stejnému výročí i školní akademie v Domě kultury v Ostrově, na které vystoupili žáci z prvního i druhého stupně naší školy i) tradiční soutěží na naší škole se již stává soutěž X Faktor soutěž mladých talentů v oblasti hudby, zpěvu a tance j) škola má založeny své internetové stránky (www.3zsostrov.cz), na kterých prezentuje základní informace o škole a zároveň pravidelně informuje veřejnost o celkovém dění v průběhu školního roku 12. Inspekční a kontrolní činnost Ve školním roce 2013/14 proběhly na škole dvě inspekce ČŠI. První inspekce byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ, na 15

17 hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu ve školních letech 2011/12, 2012/13, a 2013/14. Dílčí nedostatky, uvedené v inspekční zprávě a protokolu o kontrole byly odstraněny v požadovaném termínu. Druhá inspekce se týkala stížnosti na činnost školy. I zde byl dílčí nedostatek neprodleně napraven. Dále na škole proběhly kontroly ČSSZ, VZP a Inspektorátu práce. Žádná z kontrol neshledala žádná závažná pochybení. 13. Ostatní a) Škola na výchovných aktivech s rodiči řešila převážně kázeňské problémy žáků ve škole a záškoláctví. b) V oblasti péče o děti se specifickými potřebami učení škola spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou v Karlových Varech. Individuální plán na základě vyšetření škola vytvořila pro 20 žáků. 14. Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s prostředky na provoz od zřizovatele školy (Město Ostrov), s prostředky na přímé výdaje ve školství (od MŠMT prostřednictvím KÚ Karlovarského kraje), s fondy, které vytváří ze zlepšeného hospodářského výsledku a z grantů na projekty, vytvořené školou. Zdroj prostředků Příjmy Výdaje Město Ostrov ,41 Kč ,90 Kč MŠMT ,00 Kč ,12 Kč Vlastní příjmy ,50 Kč ,26 Kč Dále škola pracovala s granty: - grant z projektu EU EU peníze do škol na projekt Zelená pro žáky na léta 2010 až 2013 v celkové výši ,- Kč Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě školy dne Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne za školskou radu Mgr. Rudolf Radoň - ŘŠ 16