VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013 2014. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

2 Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání 5 5. Výsledky vzdělávání 7 6. Vzdělávání pedagogických pracovníků 7 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7 8. Akce školy v rámci grantů Činnost školní družiny Ostatní aktivity směrem k žákům ve spolupráci s jinými organizacemi Aktivity školy směrem k veřejnosti Inspekční a kontrolní činnost Ostatní Základní údaje o hospodaření školy 16 1

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Sídlo školy: Májová 997, Ostrov Charakteristika školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Součásti školy: školní družina Zřizovatel: Postavení školy: Město Ostrov, Klínovecká 1204, Ostrov příspěvková organizace REDIZO: IZO: IČO: Kontakty: Telefon: Fax: www: Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Rudolf Radoň Zástupkyně ředitele: Mgr. Ilona Jarošová Výchovná poradkyně: Mgr. Simona Hnátová Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Jaroslava Roulová Vedoucí učitelka 2. stupně: Mgr. Ivana Zimmermannová Školská rada: Mgr: Simona Hnátová Mgr. Jana Svobodová Mgr. Libor Bílek Ing. Jiří Bárnet Andrea Krausová Mgr. Jana Pavlíková 2

4 2. Obory vzdělání Žáci všech ročníků se vzdělávali podle vzdělávacího programu: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Zelená pro život, č.j. : 1/473/13 Pro práci se žáky s poruchami učení a chování bylo využito směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol č. j / , třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů pracovali s těmito žáky na základě individuálních plánů. Pozornost učitelů byla též zaměřena na žáky se sociálním znevýhodněním, stejně tak i na žáky nadané. Vzdělávací program 1. až 3. ročníků byl obohacen o prvky činnostního učení Tvořivá škola. V každém ročníku byla zařazena tématika ochrany člověka za mimořádných událostí (pokyn MŠMT č. j /03-22) v rozsahu 6 vyučovacích hodin. V oblasti prevence sociálně patologických jevů pracovala škola na základě Minimálního preventivního programu, který se promítal do jednotlivých vyučovacích předmětů, do mimoškolních aktivit a byl také směřován k rodičovské veřejnosti. Systém volby povolání se promítal do výuky již od 1. stupně. Na 2. stupni byla volba povolání začleněna podrobněji v 6. a 7. ročníku do jednotlivých předmětů. V 8. a 9. ročníku byla volba povolání zařazena jako samostatné vyučovací hodiny v rámci předmětu pracovní činnosti. Program finanční gramotnosti žáků je na škole zařazen od 1. ročníku do předmětu matematika a v 8. ročníku se vyučuje samostatně v rámci předmětu pracovní činnosti. Etická výchova je žákům nabízena od 7. ročníku jako jednohodinový volitelný předmět, který pokračuje až do 9. ročníku. 3

5 Výuka volitelných předmětů: 7. ročník užité výtvarné činnosti p. Slavíková softbal etická výchova ekologické praktikum Mgr. Radoň Mgr. Doležalová Mgr. Petrová 8. ročník německá konverzace Ing. Budinská technické práce užité výtvarné činnosti softbal Mgr. Mader Mgr. Purkytová Mgr. Radoň historický seminář Mgr. Jarošová I. fyzikální praktikum anglická konverzace Mgr. Mader Mgr. Žílová 9. ročník fyzikální praktikum Mgr. Mader péče o domácnost historický seminář etická výchova sportovní hry softbal technické práce užité výtvarné činnosti ruský jazyk informatika p. Slavíková Mgr. Jarošová Mgr. Doležalová Mgr. Pešík Mgr. Radoň Mgr. Mader Mgr. Purkytová Mgr. Zimmermannová Mgr. Pešík 4

6 3. Přehled pracovníků školy Celkový přehled k Počet pracovníků - fyzických - přepočtených - celkem 49 47,494 - pedagogických (ZŠ) 33 31,334 (ŠD) 5 4,535 - technicko hospodářských 3 2,625 - správních (ZŠ) mateřská dovolená 4 4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k Kvalifikovaní Nekvalifikovaní z nich studující Základní škola 78,2 % 21,8 % 71,4 % Školní družina 100 % 0 % Vzdělání nekvalifikovaných pracovníků Počet Vzdělání Studující 1. stupeň 4 SPgŠ Ano SPgŠ Ano SPgŠ Ne SOŠ Ano 2. stupeň 3 SPŠ Ne VŠ bak. Ano VŠ bak. Ano Délka praxe pedagogických pracovníků k Počet let a více Základní škola Školní družina Věkové složení pedagogických pracovníků k Věk do 30 let let let 51 a více let Základní škola Školní družina Výuka byla zajišťována na základě aprobačního vzdělání, příbuznosti aprobace nebo dlouholeté praxe ve výuce daného předmětu. 4. Zápis do 1. tříd a přijímací řízení ke střednímu vzdělávání. a) Zápis do prvních tříd Počet zapsaných žáků do 1. tříd pro školní rok 2014/

7 Počet žáků, kterým byl udělen odklad školní docházky 12 Počet žáků v prvních třídách ve školním roce 2014/15 72 Počet otevřených prvních tříd 3 Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky ve školním roce 2013/14 4 b) Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání Přijato z ročníku Počet Škola Počet 5. ročník 10 Gymnázium Ostrov 9 Gymnázium Hustopeče 1 8. ročník 4 SOŠ a SOU Nejdek 2 SOU stravování a služeb K. Vary SOA Podnikatel K. Vary 1 SOŠ stavební K. Vary 1 9. ročník ČG K. Vary Hotelová škola M. Lázně 1 SPŠ Ostrov 10 SPŠ keramická K. Vary 2 OA a VOŠ K. Vary 2 SZemŠ Dalovice SLŠ Žlutice 2 Konzervatoř Teplice 1 SOU stravování a služeb K. Vary 6 OA Praha 1 SOŠ stavební K. Vary 4 SOU Toužim SOŠ K. Vary s.r.o. 1 SOA Podnikatel K. Vary 1 Gymnázium Ostrov 4 SPedŠ K. Vary 3 Česká lesnická akademie Trutnov 1 Hotelová škola Teplice 1 Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří SZdrŠ K. Vary 3 SOŠ a SOU Nejdek 3 SOŠ obchodu K. Vary 6 SOŠ logistická Dalovice 3 ISŠ Cheb TRIVIS K. Vary 1 SŠ živnostenská Sokolov 1 SLŠ a SOŠS Šluknov Souhrnná tabulka Ročník Maturitní obory Nematuritní obory S 5. ročník ročník 6

8 8. ročník ročník Výsledky vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2013/14 jsou uvedeny jako příloha číslo 1 této zprávy. 6. Vzdělávání pracovníků. a) Kvalifikační studium Počet pedagogických pracovníků studujících VŠ 5 Počet pedagogických pracovníků studujících SPgŠ 1 b) Funkční studium c) Specializační studium d) Ostatní vzdělávání ostatní vzdělávání bylo uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí: I. PECKA centrum celoživotního vzdělávání 3 pracovníci II. NIDV v KV 2 pracovníci III. Bludiště o.s. v KV 3 pracovníci IV. Školení společnosti KEV 1 pracovník V. Krajská konference učitelů ekologie 1 pracovník VI. Český červený kříž 4 pracovníci VII. Krajské vzdělávací centrum 1 pracovník VIII. Tereza o.s. 1 pracovník IX. Tandem 1 pracovník e) Samostudium samostudium ve školním roce 2013/14 bylo zaměřeno školní řád a klasifikační řád 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti. a) Zájmové útvary (probíhaly díky opatření MŠMT o ukončení finanční podpory zájmového vzdělávání na školách ve spolupráci s MDDM Ostrov) 7

9 Zájmový útvar Ročník Vedoucí zájmového útvaru Májová sluníčka pěvecký sbor Mgr. Jana Svobodová Mgr. Eva Jílková Softball Mgr. Rudolf Radoň Mgr. Hana Markvartová Florbal Jiří Sypták Fotbal Jiří Sypták Volejbal Mgr. Tomáš Pešík Keramika Mgr. Vondráčková b) Vědomostní soutěže Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Olympiáda z Čj * okresní Morawiecz 26. místo Mgr. Jarošová I. Havlanová 26. místo Biologická olympiáda okresní Martínek 18. místo Mgr. Petrová Jelínek 13. místo Dějepisná olympiáda okresní Nguyenová 8. místo Mgr. Zimmermannová Martínek 10. místo Pythagoriáda školní Mgr. Purkytová, Mgr. Šetka Matematická olympiáda okresní Baloun 2. místo Kiš 2. místo Mgr. Prokopová Bc. Bonaventurová Pauchová 6. místo Fabryová 14. místo Jahodová, Bořková 15. místo Matematický klokan školní Mgr. Purkytová Mgr. Šetka Zeměpisná olympiáda okresní Freitinger 2. místo Mgr. Doležalová krajské Freitinger 6. místo Mgr. Kovářová * naše škola byla pořadatelem okresního kola, Mgr. I. Jarošová byla členem poroty krajského kola c) umělecké soutěže Soutěž Kolo Reprezentace školy Garant Strom MDDM Ostrov městské 1. C, 4. A, 4. C p. Vrbská, Mgr. Roulová, Mgr. Svobodová Velikonoční vajíčko městské 1. A, 2. A, 4. A, 4. C Mgr. Podrábská, Mgr. Müllerová, Mgr. Roulová, Mgr. Svobodová 8

10 d) sportovní soutěže I. Malá sportovní olympiáda žáků 1. stupně garant: Mgr. Jaroslava Roulová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Přespolní běh Přehazovaná 3. pořádali jsme okresní kolo Plavání 3. Florbal dívky 2. Florbal hoši 2. Minibasketbal hoši 4. Minibasketbal - dívky 5. Vybíjená - dívky 3. Vbíjená - hoši 5. McDonalds cup McDonalds cup tř. 2. tř. Atletický trojboj 2. pořádali jsme okrskové kolo Celkové umístění školy v Malé sportovní olympiádě 1. stupně: 8. místo v okrese II. Sportovní olympiáda žáků 2. stupně garant: Mgr. Iva Kovářová Soutěž Okrskové Okresní Krajské Poznámka kolo kolo kolo Atletický čtyřboj dívky 7. Atletický čtyřboj hoši 5. Přespolní běh ml. dívky 3. Přespolní běh ml. hoši 12. Přespolní běh st. hoši 8. Šplh dívky 6. Šplh hoši 5. Halový fotbal hoši 3. Florbal ml. dívky 2. Florbal st. dívky 2. Florbal st. hoši Minifotbal 3. Basketbal dívky 3. pořádali jsme okrskové kolo Basketbal hoši 3. pořádali jsme okrskové kolo Pohár rozhlasu ml. dívky 3. Pohár rozhlasu st. dívky 4. Pohár rozhlasu ml. hoši 8. Pohár rozhlasu st. hoši 6. Celkové umístění školy ve Sportovní olympiádě 2. stupně: v letošním roce nebyla okresní sportovní olympiáda jako dlouhodobá soutěž vyhlášena. 9

11 III. Sportovní soutěže MDDM Ostrov O pohár Rady města soutěž pro žáky 1. stupně Pro nepřízeň počasí byly soutěže v tomto roce zrušeny. O pohár starosty města soutěž pro žáky 2. stupně Pro nepřízeň počasí byly soutěže v tomto roce zrušeny. IV. Softbalové soutěže garant: Mgr. Rudolf Radoň Softbalové soutěže jsou zajišťovány Softball Clubem 3. ZŠ Ostrov, který jako samostatný právní subjekt spolupracuje se školou právě v oblasti softbalu, a to jak personálně, tak i materiálně. Regionální soutěže: Severočeský přebor: žáci 2. místo Celostátní soutěže: 3. liga kadetů kadeti 1. místo V. Atletické soutěže garant: Mgr. Iva Kovářová Žáci školy se zúčastňovali atletických soutěží v rámci atletického oddílu MDDM Ostrov. Aktivně si zvláště počínala družstva mladších žáků a žákyň v oblastním přeboru družstev i někteří jednotlivci v oblastním přeboru jednotlivců. Při těchto soutěžích vypomáhala i naše atletická rozhodčí Mgr. J. Roulová. Dopravní soutěž VI. Ostatní sportovní soutěže a akce V dopravní soutěži škol okresu K. Vary obsadili žáci 5. tříd 2. místo. Ostrovská míle - hod raketkami 2. místo - masový běh 2. místo - celkově 2. místo E.ON City Cup fotbal v kruhových arénách na Mírovém náměstí v Ostrově 3. místo 10

12 Ostatní Zimní soustředění a lyžařský výcvikový zájezd se letos neuskutečnil z důvodu nezájmu žáků. Žáci 1. stupně využívali pravidelně zimní stadion a jedenkrát za měsíc chodili bruslit. 8. Akce školy v rámci grantů a) Partnerství v projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov. Projekt byl zahájen v červnu 2014 a je zaměřen na několik oblastí: I. Reedukace žáků ohrožených školním neúspěchem za účasti kmenových zaměstnanců školy, speciálního pedagoga, psychologa a logopeda II. Tvorba lokální koncepce rozvoje školství III. Podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem IV. Vytváření sítě mezi základními školami a dalšími spolupracujícími články b) Partnerství v projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V rámci tohoto projektu se jednotliví pedagogičtí pracovníci zapojovali do dalších seminářů a workshopů dle nabídky. c) Partnerství v projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. ročníků a podporuje rozvoj technické výchovy žáků a jejich profesní volbu. d) Partnerství v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji Projekt je určen pro žáky 5. až 9. ročníků a na naší škole je realizován formou kroužku robotiky e) Program Erasmus+ Škola podala žádost o grant v rámci projektu Erasmus+, projekt byl zaměřen na jazykové vzdělávání učitelů. Pro velký počet žádostí jsme se ocitli na seznamu náhradníků. f) Program Naše školní třída Škola získala grant Karlovarského kraje na intervenční vrstevnický program, který bude realizován na podzim

13 9. Činnost školní družiny Hodnocení činnosti školní družiny je samostatnou přílohou této zprávy. 10. Ostatní aktivity směrem k žákům ve spolupráci s jinými organizacemi a) testování žáků Testování žáků 9. ročníků v letošním školním roce proběhlo v rámci projektu Stonožka společnosti SCIO a bylo zaměřené na jejich možnosti studia na středních školách. b) dramatická výchova, kulturní chování I. ve spolupráci se ZUŠ Ostrov navštěvovali žáci školy jejich divadelní představení a dramatická pásma II. žáci se zúčastnili v roli diváků i jako členové dětské poroty Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana III. interaktivní výchova probíhala v Letohrádku pro žáky 1. stupně IV. divadelní představení spojené s exkurzí zhlédli v K. Varech žáci 1. stupně V. programy pro čtenáře všech ročníků připravila Městská knihovna v Ostrově, na závěr byli žáci 1. a 2. ročníků pasováni na čtenáře VI. divadelní představení zhlédli žáci 1., 2. a 3. tříd VII. koncert z historie světového rocku v DK v Ostrově navštívili žáci 6. a 7. tříd VIII. do Karlových Varů na koncert KSO v Lázních III se podívali žáci 2. až 5. tříd IX. žáci 2. stupně měli svůj výchovný koncert v Domě kultury v Ostrově X. v krásném prostředí zámku v Bečově zhlédli žáci 2. stupně dramatizaci Máje K. H. Máchy c) zdravý životní styl, prevence proti sociálně patologickým jevům I. žáci 3. a 4. ročníků absolvovali ve spolupráci se ZŠ Ostrov, Masarykova plavecké kurzy II. besedy na téma právní vědomí, prevence trestných činů, daktyloskopie, dopravní výchova a zdravověda organizovala na naší škole Policie ČR i Městská policie Ostrov (projekty Ajax, Zebra) 12

14 III. o práci hasičů i požární ochraně se dozvěděli mnoho nového od JDH Hájek žáci 8. a 9. tříd IV. na Dětské dopravní hřiště v Ostrově chodili trénovat pravidla silničního provozu žáci 4. a 5. tříd V. žáci 1. a 2. tříd se s pravidly bezpečnosti na silnici seznámili v rámci akce Šikovný školák v areálu ostrovské nemocnice VI. žáci 1. stupně se po celý rok zúčastňovali programů, které pro ně připravilo Ekocentrum v Ostrově VII. pro žáky 2. a 3. tříd na téma Třídění odpadu připravila besedu společnost Ekobat VIII. beseda pro dívky 6. tříd na téma sexuální výchovy připravila obecně prospěšná společnost Čas proměn IX. žáci 4. ročníků se zúčastnili enviromentálního třídenního programu Lidé a krajina na Horním hradě X. pro žáky 5. a 6. ročníků byl připraven program společnosti Recom Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu XI. přednáška na protidrogové téma Řekni ne drogám, řekni ano životu proběhla na půdě MK v Ostrově XII. EU centrum v Karlových Varech připravilo pro žáky 5. tříd pořad Rozmanitost EU XIII. podobnou akci o Evropské unii připravil pro žáky 4. tříd Krajský úřad v K. Varech XIV. první kroky s jógou zažili žáci 1. stupně pod vedením anglické lektorky paní Cuniff a pana Šmejkala XV. i v letošním roce se škola zúčastňuje na projektu Ovoce do škol XVI. v rámci projektu Zdravá pětka se žáci 1. stupně seznamovali s pravidly zdravé výživy d) charitativní činnost I. ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem se škola zapojila do akce Srdíčkový den na pomoc nemocným a postiženým dětem II. děti pod vedením p. Filipi se zapojily do projektu Stonožka, nakreslily desítky pohlednic a byly poté pozvány do chrámu sv. Víta v Praze 13

15 III. pro hnutí Stonožka na vlastních nohou uspořádala škola sbírku šatstva pro uprchlíky na Blízkém východě IV. sběrem víček a návrhem loga se žáci podíleli na činnosti sdružení Gracias, které si vzalo za cíl opravy historických pamětihodností v kraji, např. varhan v Bochově V. sběrem víček se žáci také snažili pomoci dětem s tzv. nemocí motýlích křídel e) spolupráce se sdružením rodičů, přátel a dětí školy SRPDŠ je samostatným subjektem vytvořeným ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Po celý rok úzce spolupracovalo se školou, pomáhalo jí zabezpečovat řadu akcí pro děti (knižní odměny nejlepším žákům, odměny sportovcům, odměny vycházejícím žákům, sladkosti na vánoční nadílku ve školní družině, ke Dni dětí, pro děti do škol v přírodě). Pomáhalo při materiálním vybavení školy a přispívalo žákům na dopravu při účasti na soutěžích. f) ostatní I. v rámci volby povolání navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v K. Varech, výstavu Škola 2013 v prostorách LH Thermál a nově i Burzu škol na SPŠ Ostrov II. střední školy přišli přiblížit žákům 9. tříd a jejich rodičům zástupci středních škol nejen z okresu Karlovy Vary III. žáci 1. stupně navštívili jako součást kursů bruslení exhibici malých krasobruslařů z ostrovského oddílu IV. projektový den letos proběhl před Vánocemi a byl zaměřen nejen na pečení vánočního cukroví, ale i na sportování, zpívání a kreslení V. žáci 2., 3. a 4. ročníků poznávali Karlovy Vary s velrybou Varybou VI. až na Madagaskar, alespoň interaktivně, se v DK v Ostrově vypravili žáci 5., 6., 7. a 9. tříd VII. výstavu IQ centra v Městském muzeu v Karlových Varech navštívili žáci 4. tříd VIII. až do Chebu se vypravili žáci 3., 4. a 5. tříd na návštěvu planetária IX. historická exkurze pro žáky 2. stupně se uskutečnila v Terezíně 14

16 X. v rámci výuky přírodopisu navštívili žáci 9. tříd výstavu minerálů zdejšího kraje v ostrovském klášteře XI. na škole v přírodě v Hrachově u Sedlčan byli žáci šesti tříd 1. stupně a žáci 7.B XII. žáci 9. tříd se rozloučili se základní školou Posledními kroky, letos v klášterním kostele v Ostrově XIII. ve škole konalo praxi pět studentek SPgŠ z K. Varů 11. Aktivity školy směrem k veřejnosti a) Májová sluníčka vystoupila jako hosté na koncertu pěveckého sboru Gymnázia Ostrov b) koncert Májových sluníček při rozsvícení vánočního stromu v Ostrově c) soutěž Rok české hudby, v rámci vernisáže v přízemí školy vystoupil pěvecký sbor Májová sluníčka d) Májová sluníčka svým zpěvem provázela i Den otevřených dveří a setkání bývalých a současných zaměstnanců e) školu navštívili předškoláci z MŠ Masarykova a Palackého, naše děti si pro ně nejen připravily malý kulturní program a ukázku, jak to ve velké škole opravdu vypadá, ale i drobné dárečky f) Den otevřených dveří v prosinci 2013 umožnil prohlídku školy žákům minulým i budoucím a samozřejmě i ostatním zájemcům z Ostrova g) v rámci oslav 55. výročí otevření školy proběhlo v tělocvičně školy setkání bývalých a současných zaměstnanců školy h) zároveň proběhla ke stejnému výročí i školní akademie v Domě kultury v Ostrově, na které vystoupili žáci z prvního i druhého stupně naší školy i) tradiční soutěží na naší škole se již stává soutěž X Faktor soutěž mladých talentů v oblasti hudby, zpěvu a tance j) škola má založeny své internetové stránky (www.3zsostrov.cz), na kterých prezentuje základní informace o škole a zároveň pravidelně informuje veřejnost o celkovém dění v průběhu školního roku 12. Inspekční a kontrolní činnost Ve školním roce 2013/14 proběhly na škole dvě inspekce ČŠI. První inspekce byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ, na 15

17 hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu ve školních letech 2011/12, 2012/13, a 2013/14. Dílčí nedostatky, uvedené v inspekční zprávě a protokolu o kontrole byly odstraněny v požadovaném termínu. Druhá inspekce se týkala stížnosti na činnost školy. I zde byl dílčí nedostatek neprodleně napraven. Dále na škole proběhly kontroly ČSSZ, VZP a Inspektorátu práce. Žádná z kontrol neshledala žádná závažná pochybení. 13. Ostatní a) Škola na výchovných aktivech s rodiči řešila převážně kázeňské problémy žáků ve škole a záškoláctví. b) V oblasti péče o děti se specifickými potřebami učení škola spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou v Karlových Varech. Individuální plán na základě vyšetření škola vytvořila pro 20 žáků. 14. Základní údaje o hospodaření školy Škola hospodaří s prostředky na provoz od zřizovatele školy (Město Ostrov), s prostředky na přímé výdaje ve školství (od MŠMT prostřednictvím KÚ Karlovarského kraje), s fondy, které vytváří ze zlepšeného hospodářského výsledku a z grantů na projekty, vytvořené školou. Zdroj prostředků Příjmy Výdaje Město Ostrov ,41 Kč ,90 Kč MŠMT ,00 Kč ,12 Kč Vlastní příjmy ,50 Kč ,26 Kč Dále škola pracovala s granty: - grant z projektu EU EU peníze do škol na projekt Zelená pro žáky na léta 2010 až 2013 v celkové výši ,- Kč Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě školy dne Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne za školskou radu Mgr. Rudolf Radoň - ŘŠ 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 2013 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2015 2016 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 3 2. Obory vzdělání 4 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 2011. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 2011. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 2011 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2008 2009. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2008 2009. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008 2009 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007 2008. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007 2008. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007 2008 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-440/10-E. okres Chrudim. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-440/10-E. okres Chrudim. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-440/10-E Název školy: Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Adresa: Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko Identifikátor: 600 090

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více