VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2 název školy Základní škola Ústí nad Labem adresa školy Mírová 2734/4, Ústí nad Labem právní forma příspěvková organizace IČO Identifikátor právnické osoby vedení školy ředitel: Mgr. Kamil Veigend zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Tesařová Mgr. Iveta Nesvadbová tel.: fax: www: zsmirova.net název zřizovatele adresa zřizovatele Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Základní škola Školní druţina Stanice mladých techniků Školní jídelna ZŠ Součást školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Přípravná třída Školní druţina Školní jídelna ZŠ Počet tříd (oddělení) Počet dětí (ţáků) Počet dětí (ţáků) na třídu Kmenové učebny Odborné pracovny Učebny informatiky + multimediální učebna Klubovny ŠD + dílny SMT Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení uč.př, uč.ch, uč.f,uč. Hv I.st.,uč.Hv II.st., cvičná kuchyňka, uč. Vv, ši, uč. Z + uč.z Botanická zahrada, asfaltové hřiště, multifunkční hřiště s umělým po, zahrada, dopravní hřiště 2 tělocvičny, nářaďovna s posilovacími stroji spinningová učebna školní dílny, skleník + botanická zahrada Dílny a pozemky Ţákovský nábytek Nové tříd, nové ţidle v odb.uč. + opravené í lavice v uč. Př, Ch

3 Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Velmi dobré, zmodernizované učebn nová multimed.uč., nová uč. Z, nové pomůcky na Tv stoly na stolní tenis, stolní fotbaly Všichni ţáci Velmi dobré, stálé doplňování novými pomůckami Videa, CD přehrávače, DVD přehrávač, ks PC (připojení Investiční rozvoj chodba u Tv, oprava části stř Nákup nového nábytku do tříd, nové ţidle do odborných učeben, nová učebna Z, doplnění výpočetní techniky ého výměna plastových oken na schodišti I. st. + Datum zřízení Počet členů školské rady Předseda školské rady Členové školské rady PaedDr. Jan Eichler (zást. zřizovatele) Miloslav Bečvář (zást. zřizovatele) Mgr. Iveta Nesvadbová (zást Mgr. Vladimíra Turková (zást. ped. prac.) Romana Grejtovská (zást. rodičů) Romana Láníková (zást. rodičů) Zaměření Sdruţení rodičů, přátel a dětí školy Zastupování rodičů, akce pro děti Petra Kocourková předseda Datum zahájení inspekce Ve šk. roce 200 nebyla insp. činnost Inspekční tým Předmět inspekční činnosti Závěry inspekce Datum zahájení inspekce Inspekční tým Předmět inspekční činnosti Závěry inspekce Vzdělávací program ŠVP ZV ZŠ MÍROVÁ (TŘÍDY C SPORTOVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j rozšířená výuka tělesné výchovy Zařazené třídy

4 Počet pracovníků celkem přepočtených Počet učitelů ZŠ přepočtených Počet vychovatelů ŠD přepočtených Počet vychovatelů SMT Počet správních zaměstnanců ZŠ (úklid) Počet správních zaměstnanců Počet správních zaměstnanců ŠJ Věkový průměr pedagogických pracovníků Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace ArnoldováVlasta čitelka VŠ Př Avdějevová Jana VŠ čitelka vých.poradce Balkó Štefan Učitel Š Bár Miroslav Učitel SŠ, uč.tv Bočková Kamila Učitelka Š Čejková Ale Učitelka PT VŠ uč. MŠ Doskočilová Učitelka I.st. VŠ Doudová Monika Učitelka I.st. VŠ Eisenhammerová Učitelka VŠ Učitel VŠ Hošková Zuzana Učitelka I.st. VŠ Jirát Václav Učitel I.st. VŠ Kapounová Jana Učitelka VŠ Č Karásková Učitelka VŠ Kaše Lukschová Učitelka I.st. VŠ Krsek Tomáš Učitel VŠ Č Kučera Martin Učitel VŠ Landovská Věra Učitelka VŠ Př Učitel SŠ Mitová Ludmila Učitelka I.st. SŠ Murgová Kateřina Učitelka VŠ Nesvadbová Iveta Zástupce řed. VŠ Učitel VŠ Učitel SŠ Pekařová Lucie Učitelka I.st. VŠ

5 Pilnajová Miluše SŠ Ručková Dagmar Učitelka I.st. VŠ Řeháková Iva Učitelka I.st. VŠ Řeřichová Marcela Učitelka VŠ Čj Učitel SŠ Simandl Václav Učitel SŠ Součková Hana Učitelka I.st. VŠ Štréblová Kateřina Učitelka I.st. VŠ Tesařová Stanislava Zástupce řed. VŠ Turková Vladimíra Učitelka VŠ Čj Učitel SŠ Vaňková Denisa Učitelka VŠ Vaverková Pe Učitelka VŠ Ředitel školy VŠ Vítková Marie Učitelka I.st. VŠ Vlasáková Lada VŠ bak. Sociálně Vnuková Klára Učitelka SŠ Vošická Nikol Učitelka VŠ Vojáčková Martina Učitelka I.st. VŠ Zlatníková Zdena Učitelka VŠ Zumrová Andrea Učitelka I.st. VŠ Boumová Jiřina Ved.vych.ŠD ÚSO ŠD Klejnová Naděţda Vych. ŠD ÚSO ŠD Štochlová Iva Vych. ŠD ÚSO ŠD Opočenská Monika Vych. ŠD ÚSO ŠD Velková Jana Vedoucí SMT SŠ Př Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Učitelka přípr. třídy Vychovatelky ŠD % přepočt. prac. Komentář Na I. stupni vyučovala za MD nekvalifikovaná uč., na vyučovali posluchač Nj vyučoval nekvalif. uč. rodilý mluvčí (německé občanství), Tv vyučoval absolvent SŠ absolvováním dvouleté Trenérské školy FTVS UK Praha se specializací na basketbal, informatiku vyučoval absolvent střední školy s

6 Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Jelínková Miroslava Hospodářka školy ÚSO Šlechtová Jarmila ÚSO Kawuloková Gabriela ÚSO Šebková Marta Vedoucí školní jídelny ÚSO Handrlicová Vladimíra Pomocná kuchařka ZŠ Heřmánková Hana Pomocná kuchařka Nováková Pavla uchařka Šebestová Jana Pomocná kuchařka ZŠ Škopková Zdeňka Pomocná kuchařka Chrastilová Dana Pomocná kuchařka Adamová Iva Uklizečka ZŠ Kečkéšová Mária Uklizečka ZŠ Maierová Stanislava Uklizečka ZŠ Novák Jaroslav Školník áková Jana Uklizečka Sochorová Irena Uklizečka Suchá Olga Uklezečka ZŠ Urbánková Michaela Uklizečka

7 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok10-11 a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště s maturitou celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Komentář ţáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku (8. ), odcházejí na SOU uč. obor

8 Přehled o prospěchu ve II. pololetí Třída Přípravná Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Počet známek dostatečných Nehodnoceno Jiné hodnocení Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Počet známek dostatečných I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C III.A III.B III.C III.D IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C Celkem 2 ţáci opakují ročník, 1 ţák postupuje s pětkami bez opravných zkoušek věkem. Nehodnoceno Jiné hodnocení Třída VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C Celkem Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Počet známek dostatečných Nehodnoceno Jiné hodnocení

9 30 ţáků konalo OZ., po OZ. postoupilo 27 ţáků, 3 ţáci neprospěli po OZ, 3 ţáci postupují pětkami věkem, 5 ţáků bude pokračovat 10. rokem, 11 ţáků opakuje ročník 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Jiné hodnocení Třída Počet žáků Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C III.A III.B III.C III.D IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C Celkem Třída Počet žáků Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B

10 IX.C Celkem 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň I.pol. Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka II.pol. 2. stupeň I.pol. II.pol. Celkem škola Druh postižení : Sluchové postiţení Zrakové postiţení Tělesné postiţení S kombinací postiţení S vývojovými poruchami učení Počet žáků ř.třída

11 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků Cena Kč Pětiminutové aktivity v Nj Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Cena Kč Kolokvium ředitelů Aktuální stav školské legislativy Zákoník práce pro zam. škol v FKSP, odbory a ředitel Profesní průprava zástupce ředitele Aktuální stav školské legislativy Program vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Multimédia ve škole Práce s interaktivní tabulí Počet pracovníků Cena Kč Program vzdělávání specializované programy (podle předmětů) Specifické poruchy učení Občanská výchova v novém pojetí Individuální přístup k ţákům a hodnocení Zdravé zuby pro I. st. ZŠ Tvořivá škola činnostní učení Magická fyzika Přemýšlení a počítání II Počet pracovníků Cena Kč Průvodce po kosmologii 20. století Práce učitele v přípravné třídě Zodpovědnost za své já Jak úspěšně komunikovat Vychovatelství volného času Šikana Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků Cena Kč Účetní reforma od Daně

12 Škola byla v letošním školním roce opět zapojena do mezinárodní výtvarné soutěţe japonské Naritě. Tuto nabídku jsme dostali z japonského velvyslanectví v. Zúčastnili jsme se jako zástupci České Přihlášeno bylo 20 výtvarných prací ţáků I. a II. stupně. Jedna práce byla ohodnocena zlatým certifikátem, ostatní práce byly oceněny certifikátem za účast. Všechny děti obdrţely věcný dárek. Škola byla vyzvána k pokračování v soutěţi dalším roce. Další rozvojové programy: ý MŠMT Školní vybavení ţáky 1. ročníku základního vzdělávání rozvojového programu MŠMT Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků s práce ý program MŠMT Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků. Škola nebyla zapojena v ţádných aktivitách čtyř předloţených projektů z příspěvků města Ústí n.l. byl schválen a realizován jeden názvem Namaluj si svoji školu říspěvek 1 č). Dále škola podala projekt Poznej svého cizince, aneb co vím o svém spoluţákovi? (Ústecký kraj) a zúčastnila se jako partner projektu PF UJEP s názvem Společně to dokáţeme program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele Na škole nepracuje odborová organizace, s ostatními jmenovanými škola nespolupracovala.

13 přednášky, besedy, exkurze, ův zápisník ČR, ROPem přes SEVEROZÁPAD Evropský týden mobility í dopoledne s Magistrátem města Ústí nad Labem, ţnosti pro severozápad, MP a VOŠZ Přednášky MP,,Bezpečná cesta do školy,1.tříd Přednášky MP,, Nikdy,nikam,s nikým, 3.třídy Přednášky MP chápat, předvídat, 5.tříd Kino u Františka,,Vzhůru do oblak, Severočeské divadlo opery a baletu Chytrý Honza a princezna Rozárka Dopravní výchova Dopraví hřiště Krásné Březno 4.třídy Umělecká skupina Faber,,Rudolf II., 4. 9.třídy piónový průvod,,vítání zimy, I.stupeň, ŠD,SRPDŠ Mikulášká nadílka pro I.stupeň+9.A Vánoční akademie vystoupení I. a II.stupně Kino u Františka pes pro kaţdý případ,i.stupeň Návštěva MŠ Větrná v 1.třídách a SMT Vánoční trhy a II.stupeň a SMT Vánoce na nečisto projekt příp.třídy a 1.D Vánoční besídky ve třídách Návštěva MŠ Stříbrníky v 1.třídách a SMT Zápis do 1.tříd, vybraní ţáci I.stupně Dopravní výchova Dopravní hřiště Krásné Březno 4.třídy,,Ve tři, preventivní představení pro ţáky 1. a 3.třídy Severočeské divadlo opery a baletu,,policejní pohádka řípravka a 1.D,,Ve tři, preventivní představení pro ţáky 6.tříd a přípravka Kino U Františka,,Příběh o Zoufálkovi, Divadlo,,Ve tři,prevence vandalství šikany, 8.třídy Severočeské divadlo opery a baletu,,pošťácká pohádka

14 I.stupeň, ŠD, SRPDŠ, Velikonoční jarmark ŠD a děti I.stupně Ústí n.l. vybraní ţáci,,všeználkova olympiáda vědomostní soutěţ 1.místo: 1.c Dopravní výchova Dopravní hřiště Krásné Březno, 4.třídy Ukázka dravců I. a II.stupeň přednáška o Africe s ukázkou bubnování 7.třídy Den Země projektový den, pří avná třída Sváťovo divadlo pohádka pro děti ze ŠD Den Země projektový den Třídění odpadů ekologické hry a soutěţe ve spolupráci s OA Střekov pro děti řípravné třídy U Františka,,Dešťová víla, I.stupeň Mírové náměstí ÚL Bezpečnost silničního provozu Den dětí zábavné odpoledne SMT na školním hřišti ndického výtvarného umění, I.stupeň ův zápisník, ukončení akce PČR Dětská klinika Masarykovy nemocnice Ústí n.l. Letní kino,,hurá na prázdniny kulturní pořad PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA: Planetárium Teplice Planetárium Teplice Zoo Ústí nad Labem Svíčkárna Šestajovice Letiště Ruzyně Praha.plavba lodí, Planetárium Teplice Obora Mstišov Výrobna vánočních ozdob Letiště Ruzyně Litoměřice plavba lodí po Labi Obora Mstišov Výrobna vánočních ozdob Letiště Ruzyně

15 Litoměřice plavba lodí po Labi Svíčkárna Šestajovice Letiště Ruzyně plavba lodí, Letiště Ruzyně plavba po Vltavě, Zoo Praha Letiště Ruzyně Architekti zoo, Ústí nad Labem Muzeum čokolády zámek, Muzeum modelové ţeleznice Planetárium Teplice Šestajovice svíčkárna Muzeum čokolády Příbram Pohádkový les p.klimtové Architekti zoo, Ústí nad Labem Karlštejn, Koněpruské jeskyně Budyně nad Ohří zámek, renesanční dílny Planetá Svíčkárna Šestajovice Příbram Pohádkový les p.klimtové plavba lodí, Zoo Praha Planetárium Teplice Karlštejn, Koněpruské jeskyně Příbram Pohádkový les p.klimtové Budyně nad Ohří zámek, renesanční dílny plavba lodí, Planetárium Teplice Erbenova vyhlídka Petřín, Praţský hrad, Karlův most, Staroměstské nám.

16 ŘÍJEN: Přespolní běh (ZŠ E.Krásnohorské), 4. a 5.ročníky místo,,basketbal do škol 1.místo: 2. a 3.třídy Soutěţ o putovní pohár Výtvarná soutěţ,,mládí Ústecka pro zdravý ţivotní styl Účast: 1.A, 1.C+2.stupeň ÚNOR: Recitační soutěţ školní kolo 3.tř. 5.tř. BŘEZEN: Výtvarná soutěţ Recitační soutěţ oblastní kolo 3.tř. 5.tř Matematický klokan Cvrček, Klokánek Dopravní soutěţ,,mladý záchranář 3.místo: 5.a 6.třídy KVĚTEN:,,MC Donald cup fotbalový turnaj 2.místo: ţáci 1. tříd,,mc Donald cup fotbalový turna 3.místo: ţáci 4. 5.tříd,,Kinderiáda atletické závody 3.místo v běhu na 60m: ţákyně

17 přednášky, besedy, exkurze, Základy právního vědomí přednáška a beseda se zástupci (stráţník) Městské policie ÚL sluţba prevence kriminality a dopravní výchovy a kurátorkou úseku sociální prevence pro Severní Terasu účast: 9A Vývoj světové rockové hudby od 50.let po současnost hudebně výchovný program aničář Účast: 8. 9.roč. doporučení naší školy starostou Severnív Terasy p. Ditrichem Aula ZŠ České Mládeţe Účast: 9.roč. Pestrý svět sklípkanů Prohlídka expozice s výkl Účast. 6C, 9AB Čas proměn beseda o dospívání Účast: dívky 6.tř. cizinci ţijícími v ČR multikulturní výchova Kurdové, Vietnamci, Afričani Spolupráce s Účast: 9A, 9B cká exkurze Účast: 9B a novinářský krouţek SMT Červený Nepomuk divadelní představení, Činoherní studio ÚL Účast: 9.roč. Víkend zdraví Litoměřice Účast: 9B výstava, expozice PF UJEP ÚL Účast: 6B, 6C, 9B vzdělávání Litoměřice Účast: 9.roč. Výstava domácích mazlíčků a doprovodné soutěţe Účast: 1.a 2.st. zapojení ţáci Veletrh vzdělávání Ústí n.l. Účast: 8. a 9.roč. Kluziště pro školy zdarma Ledová ploch Účast: sportovní třídy v rámci sport. her 5. 9.tř. Den boje studentů za svobodu státní svátek

18 Dobrovolná účast na akcích města ÚL na Mírovém náměstí Základy právního vědomí přednáška a beseda se zástupci (stráţník) Městské policie ÚL sluţba prevence kriminality a dopravní výchovy a kurátorkou úseku sociální prevence pro Severní Terasu účast: 9B,C Vojenská opevnění bunkry a pevnosti ČSR před 2.sv.v. přednáška a beseda J. Fukala Účast: 8. a 9.roč. Planetárium a hvězdárna Teplice Přednáška pohyby Země Účast: 6AB Dětská burza hraček a sběratelských zajímavostí Výukový program Faber období Rudolfa II. Účast: 4. 9.roč. Vánoční diskotéka 2.stupně á tělocvična Kostel sv. Vojtěcha výstava Sametová revoluce Účast. 7.roč. literární činnost Vánoční akademie Pro 1.st. od 10.hod., pro 2.st. od 12.hod. a pro rodiče od 16.hod. Vánoční trhy Účast: 7A, B Naučná stezka Bertino údolí, Stříţovický vrch Klíše Účast: 6A exkuze, vánoční historické památky Účast: 7C, 8B, 9B Výstava betlémů kostel Nanebevzetí P. Marie v Ústí n.l. Účast: 7A,C Třídní vánoční besídky Litoměřice Účast: 6B,C ruční výroba papíru a vánoční trhy Zimní soustředění sportovních tříd Špindlerův Mlýn Moravská bouda Účast: ţáci sportovních tříd Divadlo Ve tři preventivní program vandalství a šikana Účast: 5. 6.tř. Telnice patří dětem a mládeţi Ski klub Telnice a Magistrát města ÚL Lyţování o jarních prázdninách pondělí, za 20, Kč film Poslední vlak ( holocaust) kino U Františka

19 účast: 8. a 9. roč. Divadlo Ve tři preventivní program vandalství a šikana Účast: 7. 8.tř. LVVZ Příchovice Účast: 7.roč. největší hvězdy pop music hudební pořad v kině Hraničář Účast: 8. a 9. tř. Divadlo Ve tři preventivní program vandalství a šikana, internetová kriminalita Účast: 9.tř. ěti a právo kurátorkou Účast: tř.8b Činoherní studio ÚL Střekov divadelní představení o terorismu Účast: 9.roč. Kino Mumie Jeden svět festival dokumentárních filmů o lidských právech a filmy o ochraně ŢP účast: 6. a 7. tříd Děti a právo kurátorkou Účast: tř.8c Velikonoční jarmark Účast: 7C, 9A,B,C říši divů Děti a právo kurátorkou Účast: tř.8a Mezinárodní konference Město pro děti Účast: výběr ţáků 7AB, : VP 2 praktický zeměpis ZOO Děčín výukový program Rekordmani světa zvířat Účast: 6B hráčem BK Ústí n. L. Účast: třídy 2. st. angličtina a dravců Zayferus Brno výukový program, ukázky letů, vědomostní soutěţe Účast: 1. a 2. st. na hřišti Speciální školy Pod parkem Děti a právo kurátorkou Účast: tř.7b Botanická zahrada Praha přírodopisná exkurze Pestré barvy v řírodě motýli v tropech Účast: 8B,C,9AB

20 Resuscitace, záchrana tonoucího Přednáška a praktická cvičení p. Hlava účast: 8. roč. Ruční výroba papíru exkurze do historických Litoměřic Náměstí renesanční budovy Účast: 7A,9C hudební ukázkou, bubínky Účast: 6. 7.roč. Děti a právo kurátorkou Účast: tř.7c,7a Volba povolání Účast. 8.roč. Průběţně aţ do vého extrémismu Člověk v tísni, beseda Účast: 8.roč. Terezín exkurze Národní památníku Terezín, Výstava prácí dětí z gheta účast: 8.roč. a 9B Účast:6B,C,7A,C a 9B Den zdraví akce VZP lidické náměstí Účast: Volby do PS ČR Uvolněno 6 tříd na 2.st. ZOO Ústí n. L. Účast: 8B fotografování tříd a pedagogického sboru exkurze Záchranná sluţba, 112 v ÚL účast. 7C deváté ročníky učí první stupeň Účast: 9.roč.(celkem 25 ţáků) navázání spolupráce se sportovní školou Fotbalové utkání, prohlídka stadionu FC Slávie Eden Účast: 8A, C Hudební pořad Junior Band Účast: 6. 7.roč. Slavnostní rozloučení s 9. tř. Národní dům kulturní pořad ţáků 1. Sportovní den 2.stupně disciplíny: štafeta 10x200m, běh na 50 m, skok daleký, šplh, hod plným míčem, 5 min. jízda na ortopedu účast: 6. 9.roč.

21 vyhlášeny výsledky nejlepších tříd a jednotlivců v disciplinách Národní muzeum výstava Planeta Země Petřín, Nerudova ul. Praţský hrad, Malá Strana, Karlův most Tisské stěny Vaňovský vodopád Malé Ţernoseky Lovoš Opárenské údolí ZOO Děčín Větruše iště hrad Střekov Bertino údolí, Erbenova vyhlídka ŘÍJEN : korespondenční matematická soutěţ Účast: 6.roč. 11 ţáků, 7.roč. 14 ţáků, 8. 9.roč. 9 ţáků Nejúspěšnější skupina: Voskovec, Jelínek, Procházka ČR, celkem škola 130. místo v ČR) Celoroční soutěţ do Olympiáda z školní kolo Školní kolo probíhá od října a končí v únoru Účast: 9 ţáků z 8B a 9.tř. Soutěţ Literární Ústí školní kolo Účast: 16 ţáků 6. a 7. roč., odesláno 6 prací Školní kolo:1.m. Langer F.,2.m. Morštadt F., 3.m.Soukupová V. Astronomická olympiáda školní kolo Účast: 6. 9.roč., 8 ţáků Umístění:6. 7.tř. 1.m. Procházka L.6C, 2.m. Šachbazian E. 7B 9.tř. 1.m. Ţídek R. 9B, 2.m. Pitnerová K. 9B Tito ţáci postupují do korespondenčního kola Soutěţ Literární Ústí okresní kolo Účast: 4 ţáci umístění:1.m. Langer F.,2.m. Morštadt F., 3. 4.m.Soukupová V. krajské kolo se nekoná

22 Olympiáda z školní Účast. 5 ţáků Umístění: 1.m. Ţídek R. 9b postup do okresního kola 2.m. Klíma A. 9B, 3.m. Boráň R. 9C Olympiáda v ČJ školní kolo Účast. 23 ţáků do okresního kola postupují: Klíma A. a Ţídek R. oba 9B Literární soutěţ Mládí Ústecka pro zdravý ţivotní styl Účast. 17 ţáků, odesláno 6 prací ze školního kola Umístění: 2.m. Hanušová K. 8B okresním kole Olympiáda z školní kolo Účast: 10 ţáků Postup do okresního kola: Jalamudisová D. 7C a Veselý M. 9A Umístění v esním kole: 5.m. Jalamudisová, 5. 6.m. Veselý Olympiáda v okresní kolo, 8. 9.tř. Gymnázium Stavbařů Účast: 4 ţáci 9B, bez postupu do krajského kola Ţídek R. 11.m., Štilec F. Olympiáda z školní kolo (praktická a teoretická včást) Umístění: 1. Ţídek R. 9B, celkem se zúčastnilo 8 ţáků 8. 9.tř. Bez postupu do dalších kol Najdi, co neznáš celostátní soutěţ spol. seznam.cz Soutěţ trvá od Účast: 6A,7ABC,8AB,9ABC Bez postupu do celorepublikového finále Olympiáda z okresní kolo Účast. Ţídek R. 7.místo ÚNOR : BŘEZEN : Olympiáda ze Z školní kolo Účast: 6.roč. 23, Krausová 6C a Berounský 6B postup do okr.k. 7.roč. 20, Zrzavecký 7A, Langer 7B postup do okr. kola 9.roč. 19, Ţídek 9B, Šplechtna 8C postup do okr. kola Celkem se zúčastnilo školního kola 62 ţáků 2.st. Přehlídka dětských recitátorů školní kolo účast: 16 ţáků 6. 9.tř. do okresního kola postupují: Doškářová P. 7A, Morštadt F. 7B, Hošková D. 8B, Pitnerová K. Přehlídka dětských recitátorů okresní kolo Umístění: 3. m. Hošková D. 8B Pythagoriáda školní kolo Účast: 6.roč. 59 ţáků 7.roč. 51 ţáků 8. roč. 57 ţáků 9.roč. 50ţáků Bez postupu do okresního kola Olympiáda v školní kolo, 6.roč. Účast: 4 ţáci Olympiáda z Př (biologická) školní kolo Účast: 6. 7.tř. 9 ţáků a 8. 9.tř. 11 ţáků Umístění: 1.m. Ţídek 9B, 2.m. Vojtíšková 8B, 3.m. Barvík 9C

23 Postupují do okresního kola Olympiáda z Čj okresní kolo Účast: Ţídek a Klíma oba 9B Olympiáda ze Z okresní kolo, DDM ÚL Účast:6 ţáků Umístění.4.m. Krausová 6C, 1.m. Ţídek 9B a 6.m. Šplechtna 8C Klokánek školní kolo Účast: 6. 7.tř. 114 ţáků a 8. 9.tř. 120 ţáků sního kola Astronomická olympiáda korespondenční kolo Umístění:1. Ţídek R.,2. Pitnerová K.oba 9B a 3.Procházka L. 6C Olympiáda z okresní kolo Účast: Ţídek R. 9B a Brýda J. 9C Umístění: nejlepší Ţídek R. 9B 7. soutěţ O nejlepší www stránky MŠ a ZŠ vyhlášeno městem Ústí n.l. 10. ročník umístění: 1.místo Olympiáda v okresní kolo, 6. 7.tř. Gymnázium Stavbařů Účast: 4 ţáci 9B, bez postupu do krajského kola Procházka L. 3. Olympiáda z Př (biologická) okresní kolo Účast. 17.m. Barvík D. 9C, 18.M. Vojtíšková P. 8B Archimediáda školní kolo Účast Zrzavecký, 7B Langer, Čermáková, Skořepová, Šimkovská KVĚTEN : ČERVEN : Olympiáda ze Z celostátní kolo Ţídek R. 9B 8.místo Soutěţ ÚL škol Mladý záchranář Účast: výběr 5. ţáků 8.tř. ( Stupka M., Císař J., Hošková D., Novotná B.) Umístění: 4. místo Naše Město Ústí nad Labem výtvarná soutěţ Umístění: Borůvková D. z 1.m. hrad Střekov, Pokrupová Z. z 9B práce Liška a Franz V. z práce Úţasná Zeměplocha Archimediáda ÚL škol soutěţ druţstev ve fyzice Účast: 6 druţstev ( 24 ţáků) Umístění: 2.m. Zrzavecký 7A, Čermáková, Langer oba 7B Taktik soutěţ z Soutěţ probíhala od Účast: 6.tř.11, 7 tř. 14 a 8. 9.tř. 9 ţáků Nejúspěšnější skupina z Knotek D., Kučera J., Špet V. Sportovní den 2.stupně disciplíny: štafeta 10x200m, běh na 50 m, skok daleký, šplh, hod plným míčem, 5 min. jízda na ortopedu

24 účast: 6 9.roč. vyhlášeny výsledky nejlepších tříd a jednotlivců v disciplinách Jízda Labskou cyklostezkou návštěva hradu Střeliv Jízda Labské královny třída: 7.C (20 ţáků) průběţně mezipředmětový projekt D, Vv, Čj účast: 7.ročníky (září říjen) Výstava domácích mazlíčků a doprovodné soutěţe účast: ţáci I. a II.stupně účast: mladší ţáci 6. 7.tříd okresní kolo účast: starší ţáci 8. 9.roč., 13 chlapců umístění: 3.místo Malé Ţernoseky, Opárno naučná stezka účast: 6.ročníky okresní kolo deváté ročníky učí první stupeň účast: 9.roč.(celkem 25 ţáků) ické soustředění sportovních tříd Staré Splavy rekreační středisko Harmonie účast: 17 ţáků z 5. 9.tříd

25 (spolupracovníci ve školním roce 2009/2010) FK Ústí n.l. BK Ústí n.l. ÚMO Severní Terasa Magistrát města Ústí n.l sociální odbor odbor sociální prevence kurátorka pro Severní Terasu sociální kontroly Magistrát města Ústí n.l. Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti SZ Národní institut pro další vzdělávání Ústí n. L. P Ústí n.l. středisko výchovné péče psychologická poradna U nádraţí 2, Ústí n.l. psychologická Redakce novin Naše adresa Cestovní kancelář Trysk SČVK Severočeské vodovody a kanalizace čistička odpadních vod Neštěmice PČR Policie ČR Městská policie ČR Ústí n. L. sluţba prevence kriminality a dopravní výchovy DPÚL dopravní podnik města Ústí n. L. VOŠZ Vyšší odborná škola zdravotní Kino U Františka Kino Hraničář dl Ústí n. L. ochrana dravých ptáků Brno Severočeské divadlo opery a baletu Ústí n.l. Činoherní studio Ústí n. L. Střekov Poradna pro integraci státních příslušníků třetích zemí Tonda obal na cestách YMCA Ústí klub Orion Krásné Březno Planetárium Teplice občanské sduţení Dům dětí a mládeţe Ústí n. L. ZOO Ústí n.l. ZOO Děčín Masarykova nemocnice Ústí n.l. dětská klinika Ranč U Lesa Ekologické centrum Sever Litoměřice Ekologické centrum Te institut práce a ÚP úřad práce Ústí n.l. AVE Ústí n.l. historické vzdělávací pořady Nápravné zařízení Vinařice

26 Škola evidovala celkem 57 ţáků se SPU s doporučením k i nich a přípravnou třídu byly vypracovány individuální vzdělávací plány Na vypracování IVP se podíleli hlavně třídní učitelé ve spolupráci s ostatními učiteli, učiteli náprav s následnou kontrolou psycholog Při práci s těmito ţáky a při jejich klasifikaci se učitelé řídí platnými předpisy MŠMT a doporučeními PPP. Na konci školního provedeno hodnocení práce dle IVP úspěchy i nedostatky, příčiny a návrhy na zlepšení. Byly připraveny podklady pro vyšetření v 24 ţáků ţáků s poruchami učení jsou evidovány a průběţně doplňovány. Lehčí formy potíţí SPU má 38 ţáků, rovněţ jsou zohledňováni v práci a klasifikaci. Škola také pracovala dle IVP s 5 ţáky se zdravotním postiţením. škola 1x týdně v skupinách náprav 7.ročníku. Nadále pracovala 1 skupina jako rétorická mluvní cvičení. Pro řešení výchovných problémů je na škole zřízen institut výchovné kterých byly řešeny jednotlivé případy hrubé nekázně, porušování školního řádu, ubliţování spoluţákům, záškoláctví apod. tomto školním roce se výchovné komise sešly celkem 26x, vţdy za účasti vedení školy, výchovné poradkyně, třídního učitele, metodika primární prevence (dle potřeby), ostatních pedagogů, rodičů, popř. kurátorky pro mládeţ. Zápisy konaných výchovných komisí obsahují také doporučení k nápravě pro dítě a rodiče, kteří toto stvrzují svým podpisem. Několik závaţnějších případů neomluvené absence řešit ve spolupráci se O Magistrátu města Ústí nad Labem Výchovně vzdělávací oblast doplňují přednášky Městské policie Ústí n.l. na I.stupni tématikou šikany, problémy ve škole, bezpečná cesta do školy, bezpečí, násilí aj. Ve spolupráci s Policí ČR se konaly přednášky AJAX ( 2.třídy) s následným ohodnocením. Dále v průběhu roku výuku doplňovaly přednášky a besedy s následnou konzultací kurátorky pro mládeţ ( 7.a 8.ročníky) na téma Děti a právo, přednášky městské policie Právní vědomí (8.třídy), interaktivní přednášky Pravicový extremismus, neonacismus Člověk v tísni, návštěva Národního památníku a Muzea getha Terezín ( 8.roč.). Výběr ţáků 7. a 8. ročníků se zúčastnil Mezinárodní konference v Praze Město pro děti konkrétní projekty dětí, uvedené do ţivota o bezpečných cestách do školy, propagaci zdravého ţivotního stylu (pořádal Magistrát hl. města Prahy spolu s Občanským sdruţením Oţivení a Praţské matky. Výběr dalších akcí: filmový festival Jeden svět na školách filmy: Tučňáci v tísni, Jedovatý plyn, Návrat do zaslíbené země o globálních ekologických problémech, devastaci ŢP, o boji etnických skupin za svá práva, zachování tradic, spjatých s jejich kořeny ( částeč.8.roč.), umentárních filmů Voda moře oceány o ohroţení mořských ţivočichů, znečišťování vod. (výběr 8.roč. Výstavy a expozice v kostele Sv.Vojtěcha 20 let sametové revoluce, Tragická místa paměti 8.,9.tř. Projekt Učitel junior, 3. ročník ţáci 9. tříd vyučují na I. stupni. Velký dík patří pedagogům I.st.za pomoc v organizaci, jejich volný čas a trpělivost.

27 slavnostní rozloučení 9.tř v árodním domě UL. Tato oblast je převáţně naplňována v rámci předmětu Volba povolání (1.pololetí 8.roč., 2.pololetí 9.ročníku) diskuse, informace, nabídky středních škol, profesiogramy, dny otevřených dveří, katalogy, atlasy školství, besedy IVP, Úřadu práce v Ústí n.l, Veletrhy vzdělávání v Ústí n.l, Litoměřicích. V průběhu školního roku proběhla společná exkurze na Gymnázium Dr. Šmejkala v ústí n.l., Obchodní akademii Paříţská, ISŠS, SOŠ Industria, SŠ obchodu a sluţeb praktické ukázky dovedností učňů, návštěva Eurocentra. Samozřejmostí jsou individuální konzultace třídních učitelů, výchovné poradkyně školy a ostatních pedagogických pracovníků s rodiči vycházejících ţáků včetně praktické pomoci přihláškami a individuálních konzultací se samotnými vycházejícími ţáky během roku.. Ve školním roce 2009 / 2010 byla primární prevence realizována Mgr. Denisou Vaňkovou. V dubnu 2010 byla agenda převzata novým preventistou, kterým se stal Mgr. roce 2009 / 2010 byla primární prevence zaměřena zejména na následující témata: vandalismus, chování ve společnosti, práva dětí a multikulturní prostředí. Zároveň s těmito oblastmi průběţně docházelo k prohlubování prevence kriminality, šikany a drogové Naše škola se zaměřila primárně na menší akce. Tato strategie byla současně propagována na poradě primárních preventistů z Ústí nad Labem. Záměrně jsme se vyvarovali tzv. masovým akcím, jelikoţ jsme se s kolegy shodli na skutečnosti, ţe tyto akce se často míjí účinkem. Na poradě metodiků primární prevence dne v PPP na Střekově jsme si tyto cíle utvrdili a rádi bychom v trendu menších školních akcí pokračovali i nadále. Akce ve školním roce 2009 / 2010: Ve školním roce proběhlo celkem 11 akcí týkajících se přímo primární prevence. Na podzim 2009 to byly projektové dny ve spolupráci s Centrem Cizinců a Poradnou pro integraci. Tyto akce byly zaměřené na multikulturní výchovu, na problematiku cizinců ţijících v ČR. Přítomné byly kromě ředitele Centra cizinců také dvě cizinky muslimského vyznání. V těchto projektových dnech bychom chtěli i nadále pokračovat a v budoucnu zorganizovat na škole i multikulturní sportovní turnaj a také nové projektové dny, který jsou nabízeny právě Centrem inců. rámci festivalu Jeden svět 6. Třídy navštívili kino Mumie, kde proběhlo promítání filmů zaměřených na lidská práva a ekologii. V rámci probírání lidských práv děti v 6. třídách shlédli také následně několik krátkých filmů přímo na škole. 7. třídách proběhly besedy na téma Právní vědomí s Mětskou policií, ale také představení Divadla Ve tři. Následně byly vybrány 7. Třídy, kde proběhly 3 diskuse kurátorkou z magistrátu města Ústí nad Labem na téma Děti a právo, z kterých vzešlo několik impulsů dubnu 2010 byly vypsány konzultační hodiny primární prevence pro ţáky i rodiče. Preventista tak poskytnul cca. 10 osobních konzultací v této oblasti. Rádi bychom i nadále pracovali na tom, aby se primární preventista stal dalším poradcem v oblasti drogové problematiky, šikany, výchovy na škole. Tento trend byl tímto krokem zahájen.